Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

APRIL 2009

LETO II

ŠTEVILKA 4
Tiskovina

www.instalater.si

STROKOVNA REVIJA ZA OGREVANJE, VODOVOD, PREZRAČEVANJE IN GRADNJO

4

Instalater

April 2009

Vsebina
RAZNO

Megra + Umna raba energije -WEISHAUPT- s kvaliteto proti recesiji Predstavitev društva DIEM Izogibni cevni lok Arhitektura z soncem Montaža in delovanje radiatorjev Delovanje toplotne črpalke skozi leto Kondenzacija HERZ - Nova generacija proizvodov Prihranek energije in energetski menedžment Za inštalaterje ogrevalnih sistemov ... Nove večplastne cevi (MLCP) za talno ogrevanje Vsak četrti Avstrijec v PH Toplotne črpalke VRF – City Multi Predstenska instalacija Greznica Izboljšani stisljivi fitingi Geberit Mapress Stenski pisoar, zaščiten pred vandalizmom Uporaba deževnice pomaga pri varčevanju Pridobivanje snega SONNENKRAFT – solarna akademija Nevladne organizacije Solar vse jasno? Servis solarne naprave Fresnel sončne celice za proizvodnjo toplote Postavitev solarnega sistema Priklopite se na brezplačen vir sončne energije! Sprejemniki sončne energije GreenLand Systems Sodobne energijsko varčne montažne hiše Sanacija v smeri pasivne hiše Kakovost zraka v prostorih (2. del) Montažni sistemi FRAMO 80 Kanalizacija - betonske cevi in jaški Izračun preseka prezračevalnega kanala Zrak skozi zemeljski toplotni izmenjevalnik Vožnja s plinom in proizvodnja bioplina Opel Ampera

6 8 9
OGREVANJE

Slovenska strokovna revija instalaterjev energetikov Ustanovitelj: Gregor Klevže Izdajatelj: Društvo instalaterjev energetikov Maribor in Energap. Odgovorni urednik revije: Ivo Klevže, e-pošta: ivo@klevze.si Trženje oglasnega prostora: Helena Pehant, e-pošta: helena.pehant@triera.net Nastja Klevže, e-pošta: nastja@instalater.si Strokovni pregled člankov: dr. Jurij Krope, mag. Aleš Glavnik univ.dipl.inž.str Grafična priprava: Gregor Klevže, e-pošta: gregor@klevze.si Tisk: MA-TISK d.o.o. Naslov uredništva: Društvo instalaterjev energetikov Maribor (DIEM), Ahacljeva ul. 12a, 2000 Maribor, telefon: 02/320 13 10 e-pošta: urednistvo@instalater.si
Revija Instalater sodi med strokovne revije in je v celoti brezplačna. Revija izide 6 krat letno.

10 12 13 16 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 31

VODOVOD

SOLARNO

31 32 33 34 36 37 38 40 42

GRADNJA

44 46 51 52

KANALIZACIJA

54
PREZRAČEVANJE

58 60
ENERGAP

62
ZANIMIVOSTI

66

April 2009

Instalater

5

Uvodnik
Na trgu v Sloveniji je kar nekaj »strokovnih« revij, ki se oslavljajo z instalatersko dejavnostjo. Žal, pa v nekaterih od njih prevladuje zgolj marketinški interes. Vse prepogosto najdemo članke s splošno napisano vsebino. V njih se nenehno pojavljajo številni članki, z enako tematiko, stroki pa ne dajejo koristnih informacij. Strokovni članek, ki je opremljen s slabo in nepregledno sliko, risbo, oziroma preglednico, pa s strokovnostjo tako nima veliko skupnega. Zato želimo revijo tudi v prihodnje izdajati v pisni in elektronski obliki. Z elektronsko obliko smo postali dosegljivi tudi številnim uporabnikom splošne javnosti. Že preko deset tisoč bralcev na mesec in število še strmo narašča, pa je zagotovo podatek, ki nam ga lahko zavida marsikatera konkurenčna revija. Reklamnim oglasom se tudi v prihodnje ne bomo mogli odpovedati. S pridobljenim denarjem, pokrivamo vse stroške za izdajo revije in projekte društva DIEM, ki jo izdajamo v pisni in elektronski obliki in to brezplačno. Toda prepričan sem, da strokovnosti zaradi tega ne bomo zanemarjali. Naše društvo DIEM, ki sedaj skupaj z Energetsko agencijo Energap, izdaja revijo, širi tudi druge projekte. V mesecu marcu je naše društvo DIEM skupaj z Mariborsko razvojno agencijo (MRA) in Energetsko agencijo za Podravje (Energap), podpisalo pogodbo o sodelovanju s podjetjem Pomurski sejem iz Gornje Radgone. V pogodbi smo se zavezali, da do naslednje sejemske prireditve gradbenega sejma MEGRA pripravimo nov projekt »Umna raba energije« s katerim želimo obogatiti vsebino gradbenega sejma. Tako bo že naslednje leto potekala sejemska prireditev pod naslovom »MEGRA + Umna raba energije«. To pa iz razloga, ker se vse bolj zavedamo, da gradbeništvo s sodobno gradnjo energetsko varčnih objektov vse bolj posega v področje ogrevalne tehnike. Na pobudo številnih članov društva DIEM želimo, da se instalaterji in tisti, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z energetskim področjem še bolj konkretno povežemo, tudi na državnem nivoju. To nam izražajo številni, ki se v društvo vključujejo in nam pri našem delu zaupajo. Priložnost pa lahko najdejo tudi tisti, ki niso podjetniki in se zaradi tega ne morejo vključevati v različne strokovne sekcije itn. Vključevanje je sicer možno, vendar ni nihče toliko neumen, da bi za prostovoljno delo in članstvo povrhu plačeval še preko 20 EUR na mesec. Naše društvo DIEM deluje na bazi prostovoljnega članstva in brez članarine. Vedno bolj se vanj vključujejo člani iz celotne Slovenije. Morda je prav prostovoljno članstvo velik izziv za boljše delo. Tu ni prostora za nesposobne karieriste, saj mora prevladovati delo, znanje in predvsem zaupanje. Upam, da smo tega sposobni in nam bo to uspelo dokazati.
Gregor Klevže

Izdaja četrte številke strokovne revije Instalater je trenutek, ko že lahko naredimo kratek pregled do sedaj opravljenega dela. Velik in pozitiven odziv na vsebino in obliko revije mi je v ponos. Vsak začetek je negotov in težak. To še posebej, ko se spustiš na področje, kjer je prisotna velika konkurenca. Prepričanje, da smo sposobni narediti tisto, kar stroka potrebuje, nam je bilo edino vodilo. Veliko odzivov, pozitivni vtisi in vsak dan nove prijave na revijo, ki jih prejemamo na naš naslov, potrjujejo, da smo izbrali pravo pot. Številni so veseli, da so končno tudi instalaterji energetiki le dobili svojo strokovno revijo. V prihodnje nam bo to dobra smernica. Lep videz revije in dobra vsebina, je dodatna potrditev, da smo izbrali pravo pot. To nam vedno bolj potrjuje stroka. Veseli pa nas tudi velik interes številnih poklicnih strokovnih šol. Stroka, kateri je revija namenjena, ne potrebuje revije z visoko znanstveno literaturo. Potrebuje enostavno napisane strokovne članke in navodila, ki jim bodo v pomoč pri opravljanju njihovega vsakdanjega dela. Mnogim so všeč tudi članki z vsebino o gradbeništvu. Revijo rada bere tudi širša javnost. Vsekakor pa je razveseljivo, ko nam pišete, da vam revija daje smernice, ko se odločate za gradnjo, oziroma sanacijo, svojega doma.

Društvo instalaterjev energetikov Maribor Ahacljeva ul. 12a, 2000 Maribor, tel.: (02) 320 13 10 clanstvo@drustvo-diem.si

PRISTOPNA IZJAVA
Podpisani/a _____________________________________________
želim postati član/članica Društva instalaterjev energetikov Maribor

Datum rojstva: __________________________________________ Izobrazba: ______________________________________________ Delovno področje: _______________________________________ Organizacija: ____________________________________________ Telefon: _________________________________________________ Naslov: _________________________________________________ Elektronski naslov: _______________________________________ Dovoljujem Društvu instalaterjev energetikov Maribor uporabo zgornjih podatkov za potrebe vodenja evidence članstva in za medsebojno obveščanje. Seznanjen/a sem, da bo Društvo instalaterjev energetikov hranilo in obdelovalo te podatke dokler bom njegov član/članica.

________________________ Datum:

________________________ Podpis:

Podpisano prijavnico pošljite na naslov društva po navadni oz. elektronski pošti.

6

Instalater

April 2009

Megra + Umna raba energije
Energetska agencija za Podravje (Energap), Mariborska razvojna agencijo (MRA) in Društvo instalaterjev energetikov (DIEM) smo v mesecu marcu 2009 podpisali pogodbo, o sodelovanju s podjetjem Pomurski sejem iz Gornje Radgone. V pogodbi smo se zavezali, da do naslednjega leta pripravimo nov projekt, ki bo obogatil vsebino dosedanjega in že renomiranega gradbenega sejma MEGRA, in sicer s projektom »Umna raba energije«.
osnovna dejavnost in jim lahko, že v kratkem, postane eksistenčnega pomena. Že sedaj moramo poskrbeti, da ob sodobni in energetsko učinkoviti gradnji, poiščemo številne priložnosti. Tega se mora zavedati stroka in vsak posameznik. Na vse to in še veliko drugih problemov, želimo instalaterji energetiki opozoriti na prihodnjem gradbenem sejmu MEGRA, leta 2010. Z organizatorjem sejemske prireditve, Pomurskim sejmom, smo pripravili projekt, s katerim bo sejem gradbeništva MEGRA dopolnjen z vsebino »UMNA RABA ENERGIJE«. Projekt smo pripravili: Mariborska razvojna agencija (MRA), Agencija za energetiko Podravja (EnergaP in strokovno društvo instalaterjev energetikov Maribor (DIEM). Tako smo, na osnovi predhodno pripravljenega projekta, dne 23. marca v Gornji Radgoni podpisali pogodbo o sodelovanju,v sejemskem projektu »MEGRA + UMNA RABA ENERGIJE«. Vsebino na opisano temo smo organizatorji sejemske prireditve pripravili na osnovah izkušenj, ki smo si jih pridobili s preteklim delom, ob sodelovanju s številnimi energetskimi projekti doma in v tujini, predvsem pa s strokovnjaki iz držav EU. Nas ne skrbi samo gradbeništvo. Prepričani smo, da bo trg naredil svoje. V sodobno in energetsko učinkovito gradnjo se bodo, slej kot prej, primorani vključiti vsi, ki še danes skeptično gledajo na prihajajoče spremembe. Soorganizatorji sejma »MEGRA + UČINKOVITA RABA ENERGIJE« čutimo zaskrbljenost na energetskem področju. Strokovno dejavnost, ki se ukvarja z ogrevalnimi sistemi, vključno s proizvodnjo ogrevalnih naprav želimo, da se na prihajajoče spremembe pripravijo. Na sejmu bomo organizirali veliko število strokovnih predavanj in srečanj na to tematiko. K sodelovanju želimo pritegnili številne domače in tuje strokovnjake, politike in predstavnike lokalnih skupnosti. Želimo, da se bodo, ves čas sejma, vrstile številne praktične predstavitve, s poudarkom na sodobni gradnji objektov. Obiskovalce želimo prepričati in jim dokazati, da se že danes lahko gradijo stanovanjske zgradbe, v kateri ne bo stroškov za ogrevanje in klimatizacijo.

Kaj to pomeni?
) ne samo manj dela, temveč tudi zmanjšanje proizvodnje, kot so na primer: radiatorji, cevi, proizvodnja kotlov in še veliko število drugih proizvodov ) manjša zahteva po strokovnjakih kot so: projektanti, instalaterji ogrevalnih sistemov, klima naprav, raznih elektronskih regulacijskih sistemov, izdelava in vzdrževanje dimnikov itn. ) Zmanjšana potreba za izobraževanje številnih poklicev, ki se ukvarjajo z ogrevalno dejavnostjo ) Posledično se bo zagotovo povečalo povpraševanje po prezračevalnih sistemih, ki so pri kvalitetni gradnji objektov nujno potrebni ) Najmanjše spremembe bodo pri izvajanju vodovodnih instalacij ) Pri vodovodnih instalacijah se bo večja pozornost usmerjala na kvaliteto pitne sanitarne vode in uporabe deževnice, ) Padlo bo veliko povpraševanje po dimnikarski dejavnosti in gradnje dimnikov itn.

Pogodbo sta podpisala Janez Erjavec, direktor Pomurskega sejma in predsednik DIEM, Ivo Klevže

Zavedamo se, da gradbeništvo, s sodobno gradnjo energetsko varčnih objektov, vse bolj posega v področje ogrevalne tehnike. To je dobro za tiste, ki se ukvarjajo z gradbeništvom. Za tiste, ki se ukvarjajo s področjem ogrevalnih sistemov, pa je lahko to, že v bližnji prihodnosti, velik problem. Vsega tega se danes dobesedno še ne zavedamo. Za številne, pa lahko pomeni tudi eksistenčni obstoj. Vsekakor se to ne bo zgodilo skozi noč. Vsekakor pa ni slabo, če stroka vse to spremlja, podaja pripombe in pri številnih projektih v prihodnosti tudi aktivneje sodeluje. Razvoj energetsko gradbene tehnologije bo v prihodnosti zanimiv in ga kaže aktivneje spremljati. Miselnost, z učinkovito rabo energije v gradbeništvu, in poudarek na čuvanju okolja, bo tudi v prihodnosti glavna tema za strokovno obravnavo. Gradbena stroka bo prav tukaj našla veliko prednost, v prid razvoja gradbene stroke. Torej, nam ne preostane drugega, kot, da se tega zavedamo in krojimo skupno energetsko

in gospodarsko politiko. Živeti udobno in prijetno, mora postati naše glavno in skupno vodilo, ne glede iz katere smeri prihaja. Živeti v vročih poletnih mesecih, v slabo hlajenih prostorih, ali obratno, da sedimo v hladnih zimskih dnevih v neogrevanih prostorih, zagotovo ni tisto, kar bi si želeli. S sodobno gradnjo stanovanj lahko vse to spremenimo na veliko boljše. Oboje lahko dosežemo z relativno nižjimi, celo zanemarljivimi, stroški energije. Velika poraba energije in onesnaženje okolja slabita tudi naš življenjski standard. Sodobna in energetsko učinkovita gradnja stanovanj je še kako pomembna. Hiter tehnološki razvoj v gradbeništvu, nam mora biti v veliko veselje. Gradbena stroka se tega močno zaveda. Gradbincem tega ne smemo zameriti, četudi nam s tem počasi, a zanesljivo »odvzemajo del našega trga«. Na spremembe se moramo navajati in storiti vse, da pri tem sodelujemo. Poskrbeti bo treba za vse tiste, ki jim je ogrevalna tehnologija

Razlike v gradnji
Gradnjo v grobem delimo na klasično (masivno grajene objekte) in montažno, ki je pri nas sicer v manjšini, drugod po svetu pa zavzema večinski delež. Pasivna gradnja je primerna, tako, za večstanovanjske in poslovne prostore, kot za enodružinske hiše. Največ je prav enodružinskih hiš.

April 2009 Zato bo sejemska prireditev zanimiva, tako, za strokovno, kot tudi široko javnost. bolj smotrno, ali graditi nekoliko dražjo, pasivno hišo ali se sprijazniti z nekoliko cenejšo izgradnjo objekta in porabiti nekoliko več goriva, vendar pa prihraniti velike pogonske stroške za pogon energije, ki jo porabi prezračevalni sistem. Razmišljanja o tem so vse bolj pogosta. Zato bo na to tematiko možno na sejmu »UMNA RABA ENERGIJE« na ta problem opozoriti in razviti širšo debato. ) kurišča z biomaso.

Instalater

7

Boljša toplotna zaščita objekta
Ovoj stavbe mora imeti približno 0,1 W/m2K toplotne prepustnosti, kar v praksi pomeni 30 cm toplotne zaščite na modularnem bloku, 20, 40 cm na strehi in 20 cm v tleh. Stavbno pohištvo, torej okna in vrata, z vhodnimi vred, morajo imeti izolacijsko vrednost pod 0,8 W/m2K. Vse našteto je tudi največji dodatni strošek pasivne gradnje. Razlika se iz leta v leto vse bolj manjša, saj se cena v prid toplotnim izolacijam vedno bolj manjša. Vse bolj, pa se temu nagiba tudi država s številnimi subvencijami.

Vsebinska področja sejma »Umna raba energije«
V prihodnosti ne bomo gradili samo novih in energijsko varčnih objektov. Obnavljati in vzdrževati je potrebno obstoječe zgradbe. Problematična so predvsem mestna jedra, kjer veliko objektov spada pod zaščito spomeniškega varstva. Takšnim objektom je potrebno nameniti veliko pozornost. Prav tukaj, gradbena stroka ekstremno napreduje in bo potrebno dati poseben poudarek na vakuumske toplotne izolacije, ki so namenjene prav takšnim zgradbam. Med največje porabnike energije in posledično onesnaževalce okolja, se štejejo zgradbe, ki so bile grajene v času poceni energije. Njihova sanacija je povezana z ekstremno visokim stroški. Kako

Alternativni viri
Na sejmu ne bomo pozabili spregovoriti tudi o alternativnih virih energije. Tudi ta tehnologija, skupaj s sodobnim gradbeništvom, vse bolj kreira energetsko politiko. Danes si je skoraj nemogoče predstavljati sodobno civilizacijo, brez izkoriščanja električne in drugih virov energije. Ker so resursi energije vseeno končni in neenakomerno porazdeljeni po zemeljski obli, je proizvodnja in prodaja vseh vrst energij, pomemben tržni segment. Obnovljivi viri energije igrajo pri tem ključno vlogo. Dejansko so edina izbira, ki lahko pokrijejo svetovne zahteve, po klimatsko še znosni rabi energije. Alternativni viri energije so ponavadi mišljeni kot viri manjših moči obnovljive energije. Med obnovljive vire prištevamo: ) izrabo sončne energije, kjer sončno energijo pretvarjamo, preko sončnih sprejemnikov, v toplotno energijo ali električno, preko sončnih celic, direktno v električno, ) izrabo vetrnih virov, kjer energijo vetra pretvorimo, v rotacijo vetrne turbine, s katero poganjamo generator ali vodno črpalko, ) izkoriščanje energije bioplina. ) toplotne črpalke, ki sicer niso samostojen vir, ampak zaradi principa delovanja dobimo v normalnih pogojih delovanja trikrat več toplotne energije, kot smo vložili električne, ) izrabo vodnih virov, kot je izgradnja manjših hidroelektrarn, ) neposreden zajem sončne energije kot so zimski vrtovi, pasivne hiše itn. in

Subvencije države
Prve pasivne objekte so pred leti zgradili v Nemčiji in Švici. Z njihovo izgradnjo so pokazali, na kaj je treba biti pozoren, hkrati pa dokazali uspešnost takšne gradnje. Ideja pasivne gradnje je nato preplavila Evropo, predvsem Nemčijo, Avstrijo in Švico. Kvaliteto stavbe danes, tudi po njeni izgradnji, preverjajo, glede na energetski učinek. Ko je objekt zgrajen in so opravljene meritve, se lahko pridobi certifikat, oziroma potrdilo o doseganju standarda pasivne hiše. Celotna poraba energije mora znašati med 10 do 15 kWh/m2 na leto, to pa je osem do desetkrat manj, kot je značilno za klasične objekte.

izvajati obnovo takšnih in podobnih objektov, bo na sejmu dodatni izziv. To pomeni veliko priložnost za številne slovenske strokovnjake, da pokažejo svoje znanje in sposobnosti. ) Sodobna energetsko varčna gradnja in sanacija objektov ) Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija ) Vodovod in kanalizacija ) Bazenska tehnika ) Alternativni viri / energija sedanjosti in prihodnosti ) Monitoring rabe energije ) Energetski management v podjetjih in javnih stavbah ) alternativna goriva v transportu (elektrika, plin, bioplin) ) Izvajanje nacionalnih načrtov za energetsko učinkovitost in za rabo obnovljivih virov energije ) Ekološki materiali ) Poslovno sodelovanje – internacionalizacija poslovanja podjetij

Razlike je očitna:
Boljša toplotna zaščita objekta je nujna. Investitor šele nekaj časa po vselitvi, ko so stroški ogrevanja visoki, prostorska klima neugodna, spozna svojo napako. Vsakršno naknadno poseganje v izboljšavo toplotnega ovoja zgradbe je drago in operativno problematično, zato se večina investitorjev ne odloči za sanacijo in pristanejo na kontinuiranih stroških ogrevalnega sistema. Ti pa se iz leta v leto vse bolj višajo. Vseeno pa ostaja vprašanje, kaj je

8

Instalater

April 2009

-WEISHAUPT- s kvaliteto proti recesiji
To je edina garancija za uspeh. Tega se v podjetju Weishaupt iz Celja, še kako dobro zavedajo, je na novinarski konferenci v torek. 14. aprila 2009, povedal direktor podjetja Henrik Dvoršak. Lani je podjetje, v primerjavi z letom 2007, povečalo prodajo za 27 odstotkov. Največjo rast so zabeležili na Hrvaškem in v Srbiji. Preteklo leto štejejo za eno najuspešnejših doslej.
te vodi skozi številne učilnice, ki so namenjene, tako praktičnemu, kot tudi teoretičnemu izobraževanju. V podjetju se praktično ne more zgoditi, kot je dejal direktor Henrik Dvoršak, da kupec, projektant ali instalater, ne bi takoj dobil konkretnega in točnega odgovora, kako instalirati ali posamezen element vgraditi. Tudi pri prodajnih storitvah ne poznajo odgovora, »ne vem« ali pa ni na zalogi. Kljub času recesije, pa v podjetju še vedno dodatno zaposlujejo. Koncem lanskega leta so dodatno zaposlili tri nove komercialiste, oziroma prodajalce, in tudi letos nameravajo nadaljevati podobno. Veliko pa je bilo tudi dodatnega investiranja, tako v osnovna sredna najmanjšo možno mero. Zato so tudi letos v podjetju Weishaupt, d.o.o., na tržišče ponudili nekaj novosti. Skupni imenovalci vseh njihovih proizvodov so varčnost, prijaznost do okolja in bolj moderna tehnologija, kar pomeni, da so vse naprave še bolj prijazne do uporabnikov.

Na kurilno olje brez žvepla
To je novi oljni kondenzacijski kotel Weishaupt Thermo Condens, ki deluje na kurilno olje brez žvepla. Gre za energetski Standard, ki ga uporabljajo po vsej Evropi, edino v Sloveniji distributerji naftnih derivatov temu trendu ne sledijo. Trenutne rezerve nafte pa kažejo,

Slika 1 – Podjetje - Weishaupt - v Celju

Blagovna znamka Weishaupt je v svetu poznana kot vodilna na področju ogrevalne tehnike. Ta položaj je, s pripadnostjo podjetju, motivacijo zaposlenih in njihovo odgovornostjo do kakovosti ter vpetostjo v okolje, dosegla v preteklih 76 letih. S kvaliteto se uspešno izogibajo nastajajočemu negativnemu trendu v svetovnem gospodarskem prostoru. V Nemčiji, kjer koncern proda nekaj manj kot polovico vseh svojih proizvodov, je prodaja izdelkov z blagovno znamko Weishaupt narasla za 27 odstotkov. V letu 2009 načrtujejo 10 odstotno

rast prodaje. Težke in nepredvidljive gospodarske situacije, ki jih vseskozi spremlja, se dobro zavedajo. Visokokakovostna tehnika in nenehna širitev programa zahtevata stalno izobraževanje poslovnih partnerjev. Zato so vse izpostave, hčerinska podjetja, predstavništva in večina zastopstev dobro usposobljena in izobražena (prostor, strokovno osebje) za izvedbe šolanja.
Slika 3 – Naprave za praktično izobraževanje

Da je temu resnično tako, se lahko vsak posameznik prepriča že ob vstopu v prostore podjetja. Pot

stva, kot tudi v, za njih, izredno pomembno vlaganje v trg. Med pomembnejše pridobitve štejejo odprtje poslovnih prostorov v Zagrebu, ki so ga zgradili v stilu Weishaupta. Vrednost investicije, brez zemljišča, ocenjujejo, da jih je stala približno milijon Evrov. Pri Weishauptu se trudijo za kakovostne izdelke, zato sledijo svetovnim smernicam na področju ogrevalne tehnike. Cena energentov je vedno višja, kakovost življenja ljudi pa je vedno bolj odvisna od okolja. Eden od glavnih ciljev človeštva je zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida, ogljikovega monoksida in podobnih plinov

da bo to gorivo izjemno pomembno za vse naslednje generacije,« je o novostih povedal vodja tehnike pri Weishauptu, Martin Klančišar. V podjetju Weishaupt, d.o.o., opozarjajo na mačehovski odnos države Republike Slovenije do srednjih in malih energetskih podjetij.

Energetski svet
Pred časom je bil namreč ustanovljen Energetski svet RS, v katerem so zastopana velika energetska podjetja, distributerji in področja znanosti ter politike, ni pa predstavnikov srednjih in ma-

Slika 2 – Že ob vstopu se srečaš z vrhunsko tehnologijo za ogrevanje

April 2009 lih podjetij. »Energetskemu svetu so predlagali, da jih vanj vključijo. Do danes niso prejeli še nobenega odgovora,« še dodaja direktor podjetja Weishaupt, d.o.o., Henrik Dvoršak. na ta dan povabijo njihove najbolj pomembne poslovne partnerje in vidnejše politične predstavnike. Ta dan je namenjen, predvsem utrjevanju in negovanju odnosov, izmenjavi informacij glede poslavanja ter bolj neformalnemu druženju. Nekaj časa namenijo tudi aktualnim dogodkom na področju energetike, «je o dogodku povedala poslovna sekretarka v podjetju Weishaupt, Sandra Kiker. Spontanosti v Weishauptu ni. Vrednota, ki v skupini obstaja od vsega začetka je delati tisto, kar znajo. To pa so energijsko varčni

Instalater

9

Dan – Weishaupta Priložnost za konstruktivne misli in dejanja pa bo nedvomno na bližajočem se srečanju na Primorskem, ki bo 14. maja 2009, ko bo podjetje Weishaupt, d.o.o., organiziralo dogodek »Dan Weishaupta«. »Ker v njihovem podjetju izjemno cenijo dober odnos s poslovnimi partnerji, vsako leto

Slika 4 – Potek novinarske konference na sedežu podjetja – Weishaupt« v Celju

ogrevalni sistemi, z visoko zmogljivostjo v obratovanju in visoko

kakovostno tehniko, tudi za zahteve prihodnosti.

Predstavitev društva instalaterjev energetikov Maribor
V Sloveniji je veliko število sposobnih in dela željnih strokovnjakov, ki so zaposleni v različnih delovnih organizacijah. Sodelovanja si želijo z organizacijami, kjer bi jim bilo omogočeno prenašati svoje znanje na širšo družbeno okolje.
To je ključni razlog, da smo se v stroki sestali in ustanovili društvo, ki deluje na osnovi prostovoljnega članstva. Takšno delovanje ni lahko, še posebej, če pomislimo na vse stroške, ki jih člani društva zagotavljamo za delovanje. Prostovoljno delo v društvu ni lahko, vendar je velik izziv. Vse bolj, beležimo veliko zanimanje za članstvo v društvu. Z združevanjem smo začeli v Mariboru. Danes beležimo največji vpis iz celotne Slovenije. Vse to, pa nam vliva upanje za našo prihodnost, saj ne delujemo več samo na občinskem nivoju, temveč na državnem.

Ustanovitev društva:
Društvo DIEM je bilo ustanovljeno leta 2000. Članstvo v društvo je prostovoljno in nepridobitno združenje občanov, ki se ukvarjajo s strokovno dejavnostjo. Včlanijo se lahko tudi tisti, ki se poklicno ne ukvarjajo s to vrsto strokovne dejavnosti.

V društviuskrbimo : ) Za organizacijo in izvajanje raznih aktivnosti, ki so v prid

varovanju okolja in racionalni rabi energetskih virov, ter uvajanje novih in sodobnih tehnologij, predvsem iz gradbene stroke. ) Posredovanje raznih strokovnih in poslovnih informacij. ) Sodelovanje z raznimi strokovnimi institucijami za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje članstva. ) Spodbujanje članov društva k aktivnemu sodelovanju v raznih strokovnih prireditvah. ) Obveščanje članstva z novostmi na osnovnih dejavnostih društva. ) Društvo se zavzema za organizacijo društvenih prireditev, okroglih miz in družabnih aktivnosti. ) Zavzema se za kakovostni razvoj tehnologije in kakovostnih dosežkov posameznikov, kakor tudi za sodelovanje z drugimi društvi in strokovnimi institucijami. ) Organizacijo in izvedbo strokovnih tečajev, šol za člane društva in širšo dejavnost. ) Založniška dejavnost in izdaja strokovne revije INSTALA-

TER; Elektronske strokovne priloge eINSTALATER; Pisnih računalniških normativov in programov za izdelavo predračunov itn. Strokovno revijo v pisni obliki prejemajo brezplačno samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo z energetsko in gradbeno dejavnostjo. Od leta 2010 naprej, pa jo bodo prejemali samo člani društva DIEM. ) Članom društva je omogočen nakup računalniškega programa Win/Norm za izdelavo predračunov za ceno 1/3 vrednosti, to je 100 EUR. ) Organizacija društvenih prireditev in sodelovanje, ter organizacija strokovnih sejmov. ) Z energetsko agencijo ENERGAP in Razvojno agencijo iz Maribora MRA pripravljamo: ) Projekt za izrabo toplotne energije, iz zapuščenih povojnih bunkerjev. ) Izgradnjo energetskega kompleksa v Mariboru itn. ) Društvo organizira oglede strokovnih sejmov doma in v tujini, ter stokovne in družabne izlete. ) Sodelovanje z agencijo ENERGAP za izdajo energetske izkaznice. ) Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani društva ne plačujejo članarine, vse potrebne stroške za delovanje društva si pridobiva-

mo s svojim delom in zanimivimi projekti.

Program dela za leto 2009
Društvo DIEM se bo tudi v letu 2009 zavzemalo za razvoj strokovne dejavnosti, zlasti pa: ) Organizacija in izvajanje raznih aktivnosti, ki so v prid varovanju okolja in racionalni rabi energetskih virov, ter uvajanje novih in sodobnih tehnologij. ) Posredovanje raznih strokovnih in poslovnih informacij. ) Sodelovanje z raznimi strokovnimi institucijami za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. ) Spodbujanje strokovnjakov k aktivnemu sodelovanju v raznih strokovnih projektih ) Poseben poudarek je podan izvedbi projekta »koriščenje toplote v zapuščenih vojnih bunkerjih«. ) Predsednik društva je tudi član strokovnega sveta agencije Energap, ki je bilo ustanovljeno v Mariboru leta 2006. ) Največji poudarek v letu 2009 bo podan izdaji strokovne revije INSTALATER.

Naslov društva: Društvo instalaterjev Energetikov Maribor, Ahacljeva ul. 12 a, 2000 Maribor

10 Instalater

April 2009

Izogibni cevni lok
Kadar imamo dve cevi z enakim odmikom od stene in se morata križati, izvedemo križanje, z izogibnim lokom na eni od cevi. Priporočljiva izvedba izogibnega loka je na vertikalni cevi. Izogibni lok naredimo z dvema lokoma 45o in enim 90o. Najprej izdelamo lok 90o. Pravilni izris na cevi izvedemo tako, da najprej izvedemo 45o lok.

Slika 3 – Ugotavljanje dodatka (v tem primeru je 13 mm) , s tem, da je »širina izogiba« že znana

Formula 2

Slika 1 – Primer za zarisovanje širine izogiba

po sliki št. 3 pa se uporabi formula št. 2. Za izračun širine izogiba potrebujemo upogibni polmer cevi, ki jo bomo upognili. Kot izhaja iz slike št. 5, je polmer cevi cevi za upogib večji kot dolžina upogiba. Po formuli št. 3 lahko uporabimo za naš primer in prenesemo vrednosti iz slike številka 3 in 5

tem primeru je, da priložimo ploščati jekleni kotnik, preko obeh krakov izdelanega loka tako, da sta oba kraka x1 in x2 enako dolga (slika št. 6). Rob obeh krakov mora segati od sredine upognjene cevi (točka M) in z odmikom iskano upognjeno dolžino. Nato lahko zarišemo m1, ki je sredina

Na sliki 1 je prikazano, da se mora cev s premerom DN 32 izogniti cevi DN 20 in sicer z minimalnim odmikom, ki znaša 10 mm. Pri zarisovanju najprej označimo širino izogiba na ravni cevi, ki je sredina loka. V primeru, kot je prikazan na sliki št. 2 vidimo, da je to 400 mm. Do sredine upogiba moramo dodati še 13 mm (slika št. 3). S tem se bo dodana mera pri upogibanju 45o loka izravnala. Pogosto se zdi, da je mera na točki Km (glej sliko št. 3) v središču križanih lokov in loka, ki pelje okoli cevi. Odmik med širino izogiba in sečiščem tega krožnega loka z osjo upognjene cevi je vsta-

je samo do osi upognjenega cevnega kraka, dosežemo, da znaša mera v tem primeru samo do sredine upogiba, (slika 4). Takšna risarska ugotavljanja so v praksi zelo zamudna. Za dodatek so odvisne od premera obkrožne cevi in od odmika med obema cevema, ki običajno znaša 10 mm in narašča proporcionalno z določenimi merami. Zaradi tega (formula 4). Primer širine izogiba pri izogibnem loku pa je razvidno iz formule 5. Izogibni lok 90o je narisan na sliki št. 2. Ugotovimo lahko, da »željena mera« sega do točke M 90o loka in ji je potrebno prišteti še dodatek za 45o lok.
o

Formula 3

45 loka. V kolikor merimo od osi do osi ali od notranje do notranje strani, se nič ne spremeni in ostane tako, kot je prikazano na sliki 6. V kolikor želimo imeti odmik

Povratno upogibanje 45o loka
Šele,ko je 90o lok že narejen, lahko zarišemo 45o lok. Najboljše v
Formula 1 Formula 4

Slika 2 – Zarisovanje loka 90o

vljeni dodatek. Z upogibom navadnega cevnega loka 90o , katerega širina izogiba

se v praksi pogosto poslužujemo formule številka 1. Pri čemer je širina izogiba A vsota premera cevi D in cevnega odmika. Za primer

Slika 4 – Pri loku 90o moramo ločiti, ali se določena mera nanaša na sredino cevi ali do sredine loka

April 2009 podaljšamo os cevi, na že nazaj upognjenem delu, s pomočjo ploščatega kotnika, kot je prikazano na sliki št. 8. Dolžino upogiba pri prvem 45o loku izvedemo, za polovico na levo in nato še na desno stran. Drugi krak cevi upognemo tako daleč nazaj, da bo s prvim

Instalater manjšo dimenzijo.

11

Formula 5

Cevi, katerih osi ležijo v isti ravnini
Večinoma polagamo cevi tako, da so od stene odmaknjene z enakim razmikom. V kolikor potekajo osi

na notranji strani 90 loka direktno, skozi os cevi, moramo od dolžine upogiba (52 mm), cev s
o

našem primeru je to 66 mm, in istočasno zarišemo polovico levo in desno od točke m1.

Slika 5 – Premer upogibnega radia izogibnega loka je za polovico premera cevi večji, kot je širina zogiba.

polmerom (14 mm) odšteti, da bi pravilno zarisali točko m1, kot je

Pri upogibanju 45o loka nazaj ni potrebna kontrola mere s kotni-

Slika 8 – S pomočjo kotnika ugotovimo sredino loka – točka m2 in s tem podaljšamo os cevi

Formula 7

Slika 6 – Zarisovanje prvega loka 45o. Rob ploščatega kotnika je od pozicije M, to je izogibna širina, oddaljen okoli 52 mm in kaže na točki m1 sredino loka.

poravnan v ravno linijo. Na koncu je potrebno izogibni lok prilagoditi na licu mesta, na ustrezno mero in lep videz. V praksi prevladuje izvedba izogibnega cevnega loka na vertikalnih cevnih razvodih. Tako je izdelava preglednejša in lepšega videza. Kadar je v izgradnji cevnega omrežja zelo

cevi v isti ravnini, moramo konkretno razmisliti o ustrezni spremembi smeri, oziroma križanju, cevi. Na sliki 8 je prikazan način, kako lahko izvedemo križanje cevi z izogibnim lokom DN 20 okoli cevi DN 32. Da bi lahko označili središče loka 90o, je podobno, kot v prejšnjem primeru je potrebno za izvedbo izogibnega loka ugotoviti mero, ki je potrebna za pribitek. To lahko naredimo, kot je prikazano na sliki št. 9, risarsko, kjer ponovno poteka križanje cevi v točki Km. Enostavnejše določanje je računsko, za ugotovljanje širine izogiba A. Tako sta, v tem primeru, radija obeh cevi in njuna razdalja sku-

prikazano na sliki št. 7. Zatem zarišemo točko m1, zarisali v sredini prvega loka 45o. Za širino upogiba vzamemo radius 90o loka, v

kom. Pomembno je, da odgovarja širina izogibnega loka. V kolikor je mera izogiba ustrezna, lahko določimo točko m2. Pri tem

Formula 8

veliko število različnih dimenzij cevi, se priporoča izdelava izogibnega cevnega loka na ceveh z

Formula 6

Formula 9

Slika 7 – Kontrolo prvega upogiba nazaj ne opravimo s ploščatim kotnikom, temveč tako enostavno izmerimo širino izogiba. Najenostavneje opravimo to s pomočjo metra, od notranjega roba do notranjega roba.

Slika 9 – Izogibni lok pri cevi, katere os leži v isti ravnini

12 Instalater

April 2009 na spodnjem robu cevi za upogib, slika št. 9. (V našem premeru formula št. 10). Dolžina upogiba za 90o lok se ugotovi, kot je prikazano na sliki št. 10 in izračunamo po formuli št. 11. Tudi pri upogibanju nazaj se ne pokažejo nobene spremembe. Kot dolžino za upogib loka 45o vzamemo premer upogiba, v tem primeru torej 59 mm. Za daljše pribitke pri končni meri z vmesno ležečimi izogibnima lokoma je: Skupna dolžina = od sredine do sredine + 2 pribitka Z Pribitek Z pa izračunamo po formuli št. 12.

Slika 10 – Zarisovanje izogibnega loka

Formula 10

paj, kar je razvidno po formuli št. 7 in ko vstavimo vrednosti za naš

primer dobimo rezultat 45 mm (glej formulo št. 8). Po že znani

formuli (št. 9), pa lahko izračunamo pribitek. Ta mera, mora biti k »željeni meri« dodana v točki M, ki mora biti pravilno zarisana in se nahajati v sredini 90o loka. Premer 90o loka ima začetno točko

Formula 11

Formula 12

Arhitektura z soncem
Že koncem sedemdesetih in še bolj v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja so začeli arhitekti soodločati po načinih gradnje na temo, izrabe alternativnih virov energije in ekologije. To pomeni veliko priložnost za arhitekte, zato so se v tem obdobju začeli razvijati povsem novi arhitekturni pojmi, z novimi vsebinami in z njenimi specifičnostmi, ki ji dajejo še posebno draž.
Ali je pojem nizko energijska hiša ali ničelna hiša postala samo brezplačno geslo? To niso enormni ali vidni konsenzi, kar trpi za voljo tega, ali razumemo nove zahteve ali nagibe, da izdelamo standarde za posamezne tipe zgradb, kot so minimalna energetska ali pasivna hiša itd.. Seveda se tukaj pojavljajo velika nasprotja od sončne hiše, do tako imenovane naravne hiše, toda ta nasprotja bodo kot vedno zelo kritična in se ne bodo tako hitro in lahko vdala. Energetski predpisi morajo biti definirani. To je pomembno za družbo. Postavlja se tudi vprašanje ali je solarna energija sprejemljiva povsod in za vse vrste gradnje. V številne poslovne zgradbe so bili vgrajeni alternativni energetski sistemi že v času gradnje in še niso v pogonu predvsem zaradi varčevanja naprav, saj se je to že velikokrat izkazalo kot cenejša rešitev. V stanovanjskih zgradbah je bila zavest, da je pravilna gradnja in čuvanje našega okolja zelo pomemben dejavnik in je zato jasno formulirana. Povpraševanje po teh vrstah energije je veliko in se iz leta v leto povečuje. Toda tudi tukaj je potrebnega veliko znanja oziroma vedenja in včasih je prav žalostno videti, kako se stare napake ponavljajo. Namesto, da bi se uporabljala ponujena znanja in vedenja sodobnih in sprejemljivih tehnologij so še vedno prisotna zastarela gledanja. Kljub temu je preko daljšega obdobja zaznati velike spremembe. Ne samo, da obstajajo dokazi, da se preveč eksperimentira, temveč se vse bolj izrablja pasivna solarna energija, ki je integrirana v koriščenje odpadnega toplega zraka. Vse bolj se tudi uporablja-

jo zemeljski toplotni shranjevalci, termični sončni sprejemniki in biološko čisti gradbeni materiali. Dan je poudarek na tesnjenje zgradb in na visoko kvalitetne izolacijske materiale. Pojmi uporabe teh tehnologij so normalno uporabni in praktično zajeti že v vsaki sodobno grajeni zgradbi. Tako imajo arhitekti nove možnosti za oblikovanje različnih form in pri delu lahko uporabljajo odgovarjajočo arhitekturno obliko. Umetniška arhitekturna oblika dobiva zelo velik poudarek, oziroma nivo. Solarni paneli in sprejemniki so samo en del zajemanja sončne energije, saj tudi tu prevladuje točna hirarhija. Tako

ne pride solarna energija na prvo mesto. Toplotni shranjevalci in toplotna zaščita v poletju in zimi so upoštevanja vredni parametri, ravno tako kot toplotni mostovi, zračno tesnjenje zgradb itd.. Prej ali slej postanejo pomembne tudi tradicionalne vrednote, kot razum na licu mesta, »razgledanost« itd., ki igrajo zelo pomembno vlogo. Številni ljudje veliko sanjajo tudi o »hiši v zelenem«. Le to so trenutno bolj sanje, saj pridobivanje sredstev oziroma ugodnih bančnih posojil ali državnih subvencij in stimulacij je preprosto preveč zakomplicirano in tako ti pogoji niso preveč učinkoviti.

April 2009

Instalater

13

Montaža in delovanje radiatorjev
O radiatorjih je bilo v strokovnih literaturah že veliko zapisanega. Ta sistem ogrevanja spada med najstarejše kompleksne ogrevalne sisteme in danes, v razvitem delu sveta, kjer je potrebno ogrevanje, skoraj ni hiše, ki ne bi bila opremljena z radiatorji. Kljub temu, da nov način gradnje stanovanjskih objektov radiatorje vse bolj spodriva, je prav, da način ogrevanja z radiatorji ne zanemarjamo.
radiatorju, segreje in nato dviguje proti stropu. V preglednici št. 1 je naštetih več vrst ogreval za ogrevanje s toplo vodo. glednici št. 2 so našteti kriteriji za izbiro radiatorjev za posamezen prostor. Pri dvocevnih sistemih sta dovod in odvod grelne vode ločena. Temperatura vode je za vsa ogrevala v zaključenem sistemu enaka. Dvocevni sistema lahko izvedemo z zgornjim in spodnjim razvodom. Ogrevala pri enocevnem sistemu so v veji, oziroma zanki vezana zaporedno. To pomeni, da v vsako naslednje ogrevalo prihaja že nekoliko ohlajena voda. Tako je potrebno za enako oddajo toplote v dveh prostorih, povečati površino zaporedno vezanega ogrevala. V preglednici št. 3 so prikazani podatki temperaturnih razlik med radiatorjem in prostorom (okoljem).

Vrste radiatorjev:
) glede na material izdelave: litoželezni; jekleni; aluminijasti (zlitina) in posebni materiali ) glede na izvedbo ogrevalne površine: členasti; ploščni (panelni); cevni (kopalniški) in posebne izvedbe. Raba členkasti jeklenih radiatorjev se je že ekstremno zmanjšala. Prevladujejo panelni in vse bolj lepo oblikovani cevni. Členkasti radiatorji so sestavljeni iz medsebojno povezanih členov, pri čemer je njihovo število odvisno od potrebne toplotne moči radiatorja. Panelni, oziroma ploščati radiatorji so izdelani iz jeklene pločevine in imajo številne prednosti.

Vgradnja radiatorjev
Načeloma pritrjujemo radiatorje na konzole ali na noge. Radiatorji morajo biti odmaknjeni od stene minimalno 40 mm in od tal približno 100 mm. Kadar je nad radiatorjem nameščena okenska polica, ali je radiator v celoti zakrit, se njegova učinkovitost lahko zmanjša tudi do 15 odstotkov. Zato je prav, da se izogibamo prekrivanju radiatorjev. Povezavo radiatorjev, od toplovodnega kotla do radiatorja, izvedemo s cevno instalacijo. Na voljo imamo vse več vrst cevi, izdelanih

Merila za izbor grelnikov v prostoru
Cevni razvodi za pretok ogrevalne vode naj bodo vedno čim krajši. Ogrevanje z radiatorji delimo na enocevni in dvocevni sistem. Cevni razvodi lahko potekajo vidno ali nevidno. Pri novogradnji je možna vgradnja cevi v tla in stene.
Slika 1 – Eden od možnih načinov vgradnje radiatorja

Za ogrevanje z radiatorji potrebujemo cevni razvod, po katerem se pretaka ogrevalna voda od kotla do radiatorjev, ki so nameščeni v

posameznih prostorih, najpogosteje pod okni. Radiatorji oddajajo toploto s sevanjem in konvekcijo. Pri tem se hladni zrak pri

Do nedavnega so se uporabljale cevi iz jekla, ki pa jih že dalj časa vse bolj izpodrivajo bakrene, iz umetnih mas in v kombinaciji različnih vrst materialov. V pre-

Preglednica 1: Delitev radiatorjev na površino prostora in po zahtevah za montažo ter delovanje Razvrstitev sobnih ogreval - zahtev za vgradnjo in obratovanje Radiatorji: Členkasti Cevni Kopalniški Posebne oblike Splošne zahteve, opozorilo Ploščati radiatorji Ploščati radiatorji Montažni radiatorji Ventilni radiatorji Kombinirani Konvektorji Vgradni radiatorji Vgradni konvektorji Podtalni konvektorji Vpihovalni radiatorji Ploskovno ogrevanje Talno ogrevanje Stensko ogrevanje Stropno ogrevanje Zračno ogrevanje Stenski grelnik Stropni grelnik Grelne omare Mobilnigrelniki ) Minimalna količina voda ) Lahko čiščenje in odzračevanje ) Nobenega vplina na ventile (zavese)

) Montaža pod okni ) Preprečevanje minimalne zmogljivosti ) Minimalna površinska temperatura

14 Instalater

April 2009

Preglednica št. 2: Kriteriji za izbiro radiatorja v posameznem prostoru

iz različnih materialov. Vse pogosteje se uveljavljajo univerzalne, večplastne cevi, ki so uporabne tako za ogrevanje z radiatorji, talno ogrevanje in vodovod. Večplastna cev je sestavljena iz petih slojev, pri čemer ima vsak med njimi določeno funkcijo. Osnovo cevi predstavlja aluminijasta folija, ki je vzdolžno varjena. Z notranje in zunanje strani jo obdaja sloj polietilena. Med slojema polietilena in aluminija je še vezni sloj, ki zagotavlja trdno povezavo med plastiko in kovino. Ogrevanje z radiatorji spada med preizkušen način ogrevanja. Prostore lahko ogrevamo z radiatorji in z različnimi temperaturami. Zato morajo biti radiatorji ogrevanju z določeno temperaturo prilagojeni, predvsem z njihovo velikostjo. Preglednica št. prikazuje toplotno moč in vgradno višino radiatorjev. Ločimo nizkotemperaturno ogrevanje z radi-

atorji in z delovno temperaturo medija 60/50 oC ter visokotemperaturno ogrevanje s temperaturo medija 90/70 oC. Pri visoki površinski temperaturi radiatorjev je zelo intenzivna tudi cirkulacija zraka, ki pa posledično povzroča dviganje prahu. Takšni sistemi za ogrevanje bivalnih prostorov načeloma niso priporočljivi in se lahko pogojno uporabljajo le še v proizvodnih obratih. Za delovanje z nizko temperaturo, radiatorji niso ravno prava izbira. Pri nizkotemperaturnem ogrevanju z radiatorji je potrebno ogrevala bistveno povečati, z njihovo ogrevalno površino. Izbira radiatorjev po velikosti je velika. Na trgu se dobijo radiatorji dolžine od 200 pa vse do 3000 mm in standardne višine od 200 do 1100 mm. Po naročilu je mogoče nekatere radiatorje, na primer Aklimat naročiti tudi višine, ki segajo do stropa prostora.

V času ogrevanja lahko toplotni učinek radiatorjev znatno odstopa od računske, oziroma projektne vrednosti. Do zmanjšanja toplotnega učinka radiatorjev pride, ker v normalnih obratovalnih pogojih ne moremo zagotoviti enakomernega pretoka ogrevnega medija skozi radiator, zaradi česar so ogrevalne površine radiatorjev različno ogrete. Vzrok je lahko sprememba delovnih parametrov (temperatura dovoda, povratka, temperatura zraka v prostorih) ali izvedba priključkov na cevni razvod ogrevanja.

spodaj) ) priključek z različne strani (dovod in odvod s spodnje strani) ) sredinski priključek (oba priključka s spodnje strani)
Najmanjši vpliv na zmanjšanje toplotnega učinka (moči) ima sredinski priključek.

Regulacija
Temperatura ogrevalnega medija za radiatorsko ogrevanje prostorov je lahko regulirana zvezno v odvisnosti od zunanje temperature ali pa lokalno, kjer so radiatorji opremljeni s termostatskimi ventili. Radiatorsko ogrevanje opremljeno z radiatorskimi termostatskimi ventili je energetsko varčno, zanesljivo, učinkovito in uporabniku prijazno ogrevanje, ki zagotavlja ugodje v vsakem prostoru. Radiatorski termostatski ventili omogočajo natančno in energet-

Izvedba priključkov na radiatorju za dovod in odvod ogrevne vode so lahko različne:
) priključki so z ene strani (dovod na gornjem delu, povratek spodaj) ) priključki z različne strani (dovod na gornjem delu, povratek

Preglednica št. 3: Temperaturna razlika med radiatorjem in prostorom

April 2009

Instalater

15

Preglednica št. 4: Toplotna moč ploščatih radiatorjev v W1) in z vgradno višino H = 600 mm (V 1 = 20 oC)

sko varčno regulacijo porabe toplote, za ogrevanje.

Estetski videz
Radiatorji zasedejo relativno velik prostor. Radiator z dolžino enega metra zasede najmanj 1 m2 funkcionalnega prostora. Pri tem moramo upoštevati še vse omejitve zaradi načina oddaje toplote. Ne smemo jih zakrivati, postavljati prednje pohištvo, sobne rastline ali drugo opremo. Izbira raznih vrst radiatorjev je številna. Izbiramo lahko, od klasičnih členkastih radiatorjev, pa vse do lepo estetsko oblikovanih radiatorjev. S tem dobimo priložnost, da poleg toplote in prijetnega počutja, vnesemo v prostor eleganco in harmonijo. Tudi kopalnica že dolgo ni več namenjena le vsakodnevni higieni, temveč tudi sproščanju in počitku. Individualna opremljenost kopalnice je del kakovosti življenja. Prijetno toploto tukaj dajejo stilski radiatorji. Različni tipi kopalniških cevnih radiatorjev lahko z vodoravnimi cevmi služijo za sušenje brisač. Številni radiatorji se lahko uporabijo tudi za delitev prostora. Iz tega izhajajo individualne možnosti oblikovanja pro-

stora. Na primer ločitev področja umivalnika in WC-ja. Ponuja pa se prav tako tudi uporaba v hodniku ali garderobi.

) dimenzije cevi so v razponu 14 do 75 mm.

Zamenjava radiatorjev
V številnih državah potekajo akcije, kjer država z ugodnimi subvencijami vzpodbuja zamenjavo starega ogrevalnega kotla z novim. Pri zamenjavi obstoječega, klasičnega ogrevalnega kotla, z nizkotemperaturnim (NT) kotlom, je potrebno predhodno preveriti, če površine radiatorjev zadoščajo za nižji temperaturni režim (na primer 70/50 °C). Ponavadi so ogrevalne površine grelnih teles, pri obstoječih sis-

Cevi in cevni razvodi
Za izdelavo cevovodnih instalacij imamo na voljo številne materiale od jekla, bakra do plastičnih cevi. Za cevovodne instalacije se že nekaj časa namesto jekla in bakra, vse več uporablja plastika. Razvod radiatorskega ogrevanja s PE - X cevmi je zelo podoben vodovodnemu. Cevi so vodene v rebrastih zaščitnih ceveh in jih lahko zamenjamo tudi potem, ko so že položene v tlak oziroma obzidane.

temih predimenzionirane, kar je lahko prednost pri morebitni vgradnji nizkotemperaturnega kotla. Faktor povečanja ogrevalnih površin je odvisen od temperature dovoda in povratka ter sobne temperature, kar je prikazano v preglednici št. 3. Pri izbiri ogrevalnega sistema je potrebno, predhodno, upoštevati toplotno zaščito objekta. Hiša mora biti zgrajena po veljavnih predpisih in standardih, ki veljajo za nizkoenergijske in pasivne hiše. Odločitev za izbiro, kakšen vir toplote za ogrevanje bomo izbrali (kotel, toplotna črpalka), se lahko izvede po želji uporabnika.

Dobre lastnosti večplastnih cevi so poleg majhne toplotne razteznosti, male mase in dobre upogljivosti še:
) temperaturna obstojnost do 95 °C, kratkotrajna do 110 °C, ) največji trajni tlak je 10 barov pri 95 °C, ) 100 % difuzijska tesnost glede na kisik (zagotavlja vzdolžno varjena Al folija), ) dobra korozijska odpornost, ) majhen prenos zvoka in šumov,

16 Instalater

April 2009

Delovanje toplotne črpalke skozi leto
Toplotna črpalka je naprava, ki izkorišča toploto okolice ter jo pretvarja v uporabno toploto za ogrevanje prostorov ali za segrevanje sanitarne vode. Namenjena je za postavitev v dovolj velik in zračen prostor (klet, shramba,…) oziroma katerega želimo rahlo ohladiti. Za delovanje vzame 3/4 potrebne toplote iz zraka v prostoru, ostalo predstavlja električna energija za pogon.
Preglednica 1: Vrednosti, ki jih dobimo z uporabo toplotne črpalke Delovna moč 1) Celoletno delovanje – Število (2) ε β Qc Q0 Pel QH QHa QWEa Ba QC ε = ------------ > 1 Pel QH β = -------Ba Delovna moč (brez enot) Delovanje skozi leto Toplotna utekočinjenega kondenzata v W (toplotna moč) Toplota iz uparjalnika v W (toplota iz okolja) Dodatna električna energija v W Letna toplotna potreba v Wh Potrebna letna toplota za ogrevanje prostorov v Wh Potrebna letna toplota za ogrevanje vode v Wh Potrebna letna toplota v Wh QC = Q0 – Pel

QC = Q0 – Pel

1) Delovna moč se šteje za določeno delovno področje. 2) Z letnim delovanjem in z razmerjem pridobljene toplote se izračuna letna poraba električne energije za delovanje naprave.

potrebno v proces dovesti dodatno pogonsko energijo. Večja kot je ta temperaturna razlika, manjši izkoristek ima toplotna črpalka. Toplota, ki jo izkorišča toplotna črpalka je v različnih snoveh akumulirana sončna energija, zato toplotna črpalka predstavlja obnovljiv vir energije. Toplotne črpalke iz okolice jemljejo energijo na nižjem nivoju kot jo potrebujemo za ogrevanje. Zato je Vrste toplotnih črpalk ločimo glede na vir, ki ga uporabljajo. Najbolj razširjene so zrak-voda, voda-zrak ter zemlja-voda. Vse pa

imajo svoje prednosti in slabosti. V preglednici 1 so prikazane vrednosti, ki jih dobimo z uporabo toplotne črpalke. Na sliki 1 je prikazana toplotna črpalka v prerezu in način delovanja.

Kondenzacija
Kondenzacija je nasprotni proces izparevanja, oziroma fazni prehod, pri katerem snov preide iz plinastega v kapljevinsko agregatno stanje. Kondenzacija se vrši pri temperaturi vrelišča in je odvisna od tlaka.
Dve pomembni spremembi nastaneta kadar pride do kondenzacije plina. Prva je ta, da se volumen plina zmanjšuje, ko prehaja v tekoče stanje in druga nastane pri osvobajanju toplote; ta se imenuje »toplota kondenzacije«. Pri prehodu pare v vodo se ta kondenzira. Pri tem postopku se za vsak gram dobljene vode sprošča 500 Wattov. V našem okolju igra kondenzacija pomembno vlogo. Ko se vodna para v zraku kondezira nastanejo oblaki. Kadar pride vlažen zrak v dotik z ohlajeno površino tal, katera se je ohladila do določene temperature, nastane rosa. V to se lahko prepričamo, ko opazujemo kozarec ledeno hladne vode ob vlažnem času. Ko pride topel in vlažen zrak v dotik s hladno površino, se vlaga, na zunanji strani kozarca, kondenzira. Včasih se lahko para v zraku direktno spremeni v trdno stanje. Na primer, pri temperaturi pod 0° C se para kondenzira na hla-

dnih ceveh hladilnika in preide v led. V naravi proces izparevanje in kondenziranja nikoli ne preneha. Vsako leto izpari iz morij in jezer na miljone litrov vode, ki se kondezirajo in padejo nazaj na zemljo, v obliki dežja ali snega. V

kemiji pomeni kondenzacija kemijsko reakcijo, kjer se dve spojini (reagenta) povežeta v novo spojino (produkt kemijske reakcije), pri čemer izstopi manjša molekula. Primer kondenzacije je tvorba amida iz amina in karboksilne kisline, pri čemer izstopi voda.

April 2009

Instalater

17

HERZ - Nova generacija proizvodov
HERZ v tem kriznem letu 2009 predstavlja na trgu kopico novosti iz svojega proizvodnega programa, saj se zavedamo, da samo razvoj novih produktov in prave rešitve omogočajo rast in obstoj na trgu.
Na sejmu ISH v Frankfurtu smo predstavili
kompaktna izvedba, dimenzije od DN15 – DN 50, nominalni pretok 1000 – 10000 l/h, ohišje iz medenine odporne proti razcinkanju, navojni priključki: zunanji navoj s ploskim tesnenjem ter predpripravljena mesta za merjenje diferenčnega tlaka. V to modelno skupino tako spadajo regulatorji tlaka s fiksno nastavitvijo diferenčnega tlaka 23 kPa (4002 FIX), diferenčni regulator tlaka z motornim pogonom za regulacijo temperature ON-OFF (4002 FIX TS) in regulator diferenčnega tlaka z brezstopenjsko nastavitvijo diferenčnega tlaka v območju 5 – 30 kPa ter 25 – 60kPa (model 4002 30kPa, model 4002 60 kPa). Posebnost ventila je integrirana merilna zaslonka, kvs 0,4 – 3,4, navojni priključki z notranjim navojem dimenzij DN 15 in DN 20. vanjskih objektih. Dobavljve so v treh izvedbah: PROJECT, STANDARD in DELUXE, vgradnja je lahko nadometna ali podometna, s patentirano montažno konzolo. Tehnični podatki: toplotna moč 7 – 19 kW sanitarna voda: 12 l/ , min – 50°C.

Regulator volumenskega pretoka model 4001

HERZ termostatske glave

HERZ regulator volumenskega pretoka - model 4001 v kompaktni izvedbi, DN 15 – DN 50, nominalni pretok 400 – 5000 l/h, ohišje iz medenine odporne proti razcinkanju, navojni priključki: zunanji navoj s ploskim tesnenjem, ter merilnimi ventili za merjenje diferenčnega tlaka, posebna izvedba ima tudi integriran regulacijski ventil s termopogonom za zvezno regulacijo temperature.

HERZ regulacijski ventil – model 7217

HERZ termostatske glave MINI. Nova genetracija termostatskih glav MINI prepoznavna po atraktivni obliki in kot že ime pove v MINI izvedbi. Certificirana in preizkušena po EN215 IN KEYMARK. V ponudbi so trije dizajni v beli ali krom barvi, priključni navoj M28x1,5, M30x1,5 ter funkcijo proti zmrzovanju, zaporo, možnostjo blokiranja in omejevanja temperature. HERZ hišne toplotne podpostaje – model 4008, so namenjene za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v kombinaciji s samostojnim kotlom ali v sistemih s centralno kotlovnico v večstano-

HERZ PIPEFIX plinske instalacije

HERZ regulacijski ventil – model 7217, omogoča regulacijo pretoka ter temperaturno regulacijo v povezavi z ustreznim regulatorjem ogrevanja ali hlajenja.
Regulator diferenčnega tlaka v kompaktni izvedbi - model 4002 FIX

HERZ PIPEFIX plinske instalacije: ponujamo kompleten sistem plinskih instalacij, ki sestoji iz zapornih plinskih ventilov, varnostnih elementov, cevi in fitingov. Ventili in varnostni elementi imajo certifikat DVGW cevi in fitingi , KIWA certifikat.

HERZ regulatorji diferenčnega tlaka v kompaktni izvedbi – model 4002. Ta skupina izdelkov obsega več izvedb. Skupne vsem so:

Regulator diferenčnega tlaka v kompaktni izvedbi - model 4002 FIX TS

HERZ hišne toplotne podpostaje – model 4008

18 Instalater

April 2009

Prihranek energije in energetski menedžment
Priča smo medijski pozornosti o energijskih vprašanjih in se zavedamo tudi pomembnosti, ki jo zavzema energija v proizvodnih odnosih moderne ekonomije. Prepogosto smo nemočni pred manipulacijami o podatkih za rezerve razpoložljivih energentov ter pomenom fluktuacije cen za fosilna goriva na svetovnem trgu.
Najpogosteje so sestavljeni tako, da vsebujejo spremembe tarifnih skupin, izvedbo manjših investicijskih ukrepov in pripomorejo k izvajanju programa dobrega gospodarjenja. Stroški prihrankov se najpogosteje gibljejo v razponu dostopnega energetskega vira. Odgovornost v primeru energije je večinoma spregledana zato, ker se v številnih organizacijah odgovornost prepleta med različnimi vodstvenimi strukturami ali pa je zanemarjena še iz časov poceni energije.

Kontrola porabe
Za porabo energije je potrebno dosledno opazovanje, saj moramo poznati stroške in rabo energije. Odgovorni morajo imeti vse informacije o stroških energije in podpirati, predvsem projekte za varčevalne ukrepe. V preglednici št. 2 so našteti predlogi za energetski menedžment. Varčevanje z energijo vključuje njen menedžment, ustvarja zanimanje za energetiko in njen stalni nadzor.

Preglednica št. 1: Ukrepi za prihranek energije

Da bi se lahko izognili takšnim zankam v namerah s površnimi zaključki, morajo imeti energetiki in vsi ostali uporabniki na razpolago stalni pregled energetskih resursov, njihove geografske razdelitve, njihova predvidena trajanja ter osnovne karakteristike proizvodnje, trgovine in porabe posameznih primarnih energentov. Cena nafte v tem trenutku, po hitrem porastu v preteklem obdobju, sedaj blago pada. Cena nafte je velikokrat višja od stroškov proizvodnje ter je posledica ponudbe in povpraševanja. Predvsem pa je odvisna od političnih odločitev ter vojnih in kriznih razmer v posameznih državah. S ceno nafte je mogoče kontrolirati tudi rast bivših komunističnih držav ali držav, ki so se začele odpirati proti razvitemu svetu in imajo velik energetski potencial, kot na primer

Kitajska. Predvsem pa je nafta, v zadnjih letih, s svojim stalnim porastom cen povzročila številne gospodarske krize. Pri porabi in varčevanju z energijo pridobivajo vedno večji pomen tudi energetski menedžmenti. Projekt energetskega menedžmenta je lahko kratek, vendar intenziven, saj

od 5 do 10 odstotkov za energijo. V preglednici št. 1 so prikazani določeni ukrepi za prihranek energije v stanovanjski izgradnji.

Analiza obstoječe stavbe
Ko imamo spisek ključnih področij rabe energije, je potrebno vsako izmed njih natančno pregledati, da ugotovimo, kaj je bilo

Predlog za energijski menedžment
Dober energetski menedžment

Preglednica št. 2: Predlogi za energetski menedžment

lahko v relativno kratkem času doseže pomembne prihranke.

predstavlja najboljšo priložnost za dosego najcenejšega in najbolj

narejeno, kaj bi se lahko in kaj se mora še storiti. Pridobiti je po-

April 2009 pripeljejo do optimirane porabe goriva, kot so: zasedenost stavbe, razne uporabne informacije za delovanje in vzdrževanje energetskih naprav ter informacije za tehnične izboljšave. Z ugotavljanjem dejanske pomembnosti stroškov energije, v neki stanovanjski zgradbi, lahko

Instalater

19

bička. Energetski menedžment se mora zavzemati, da se veča zanimanje za energetski menedžment. Njihov namen je tudi vzpodbujanje raznih organizacij, k pristopu in k skupni zavezi za varčevanje z energijo. Uvajanje in izvajanje dobrega energetskega menedžmenta je

Preglednica št. 3: Svetovna poraba energije do leta 2060

trebno podatke o zgradbi, energijske vrednosti, pregledati obdelavo analiz in učinek prikazanih dokazil. Ko smo seznanjeni o dogajanjih v energetiki, moramo priti na plan z dejanji za izboljšanje trenutne situacije.

kovitosti in postavlja nove cilje za učinkovito rabo energije.

Optimiranje porabe goriva
Poudariti je potrebno, kakšen vpliv ima raba in stroški energije v posameznih stanovanjskih organizacijah. Vsi prisotni morajo vedeti, oziroma morajo imeti na razpolago vsaj podatek, kakšen delež skupnih in nadzorovanih stroškov predstavlja energija. Energetika se mora obravnavati enakovredno z materialnim virom. V preglednici št. 3 in 4 so prikazane energetske prognoze, potrebni razvoj in nesigurnost pri dobavi energetskih virov. Obravnavati je potrebno vse informacije, ki nas na koncu lahko

Motivacija
Za porabo energije smo odgovorni vsi. Številni razmišljajo, da je samo energetski menedžer odgovoren za energijo. Monitoring in Targeting, ki se pogosto omenja je v bistvu spremljanje rabe energije. To je strokoven pristop do energetskega menedžmenta in zagotavlja najučinkovitejšo ekonomsko izrabo energetskih virov. Vrši stalni nadzor nad porabo energije, priporoča izboljšave za učin-

Preglenica št 4: Razvoj energetske potrebe v zgradbah

odkrijemo, kolikšen delež neposrednih, oziroma nadzorovanih, stroškov le-ta predstavljajo. Velikokrat je iz podanih vrednosti ugotovljeno, da predstavlja energija le 2 % skupnih stroškov in kar 33 % nadzorovanih stroškov. V takšnih primerih je lahko 10 % zmanjšanje stroška energije enakovredno 5 % povečanju do-

eden od enostavnejših načinov za povečanje učinkovitosti, pri porabi energije in za zmanjševanje stroškov. Zavedati se moramo, da le prihranki povečujejo dobiček. Zato mora biti energetski menedžment preprost, potrebno ga je le stalno vzpodbujati.

Za inštalaterje ogrevalnih sistemov, ki želijo živeti BOLJE!
Vedno ko pridem montirat, me pri stranki že čaka vsa potrebna oprema • Tehnološko najbolj zahtevne kotle, ki jih pred pol leta niti pogledati nisem upal, danes montiram po tekočem traku •
Zdaj jih zmontiram tudi do trikrat hitreje, kot sem včasih potreboval za povsem običajne kotle • Tehnična dokumentacija mi je pri tem v veliko pomoč • Vedno ko potrebujem podporo, imam na telefonu strokovnjaka, ki zna odgovoriti na vsa, tudi na najbolj zapletena tehnična vprašanja. Montirati vrhunske kurilne naprave tega zelo znanega avstrijskega proizvajalca je pravi užitek • Ob koncu montaže vedno odidem povsem brezskrbno, saj vem, da bo za servis in vse ostale podrobnosti poskrbel podporni sistem • Montiral sem že kotlovnice vseh vrst, a tako zanesljivih še ne – delujejo kot švicarske ure . Stranke so z njimi zelo zadovoljne • Zaradi pomoči pri prodajnih aktivnostih jih zdaj prodam dosti več, zato sem si današnji dan spet vzel zase in za svojo družino. Podrobnosti v BREZPLAČNEM POSNETEM SPOROČILU: 059 225 926.

Pokličite kadarkoli, 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

20 Instalater

April 2009

Nove večplastne cevi (MLCP) za talno ogrevanje
Sistemi talnega ogrevanja ne veljajo več za razkošje, ampak predstavljajo udobnost in prepričanje, da so sistemi funkcionalni in učinkoviti. Najprej je treba povedati, da je talno ogrevanje zdravo. Talno ogrevanje je odličen ogrevalni sistem za ljudi, ki trpijo za alergijami, saj je dvigovanje prahu komaj omembno.
na samo za sisteme ploskovnega ogrevanja (talno, stensko, …). Uponor MLCP cev je sestavljena iz prekrivno vzdolžno varjene aluminijaste cevi z notranjim in zunanjim slojem visoko temperaturno obstojnega polietilena skladnega z nemškim standardom DIN 16833. Vsi sloji so med seboj trajno povezani z veznim slojem. Posebna tehnika varjenja zagotavlja visoko zanesljivost. Debelina aluminija je bila za Upo) enostavna, hitra in zanesljiva montaža ) maksimalna obratovalna temperatura (trajna): 60°C ) maksimalen obratovalni tlak (trajen): 6 barov ) barva cevi: rdeča

Pritrjevanje in spajanje cevi
Pri Uponorju so na voljo različni načini pritrjevanja cevi (npr.: z držali, pritrdilci, s pritrdilnimi ploščami, s kabelskimi ali

Struktura večplastne cevi (MLCP)

Prijetna površinska toplota ki jo oddajajo Uponorjevi sistemi talnega ogrevanja, deluje na telo direktno, brez vmesne faze segrevanja zraka v prostoru. Rezultat tega je, da je doseženo enako udobje, vendar pri nižji temperaturi v prostoru (za cca 2°C). To predstavlja korist za zdravje ljudi, kajti tople noge in hladna glava sta točno tisti stvari, ki jih zahteva človeško telo za dobro počutje. Glede na vidike rasti cen energije in naraščanja pomembnosti varo-

vanja okolja, predstavljajo Uponorjevi sistemi talnega ogrevanja dodatno prednost: talno ogrevanje zmanjšuje porabo energije za do 12% in tako samo pomaga pri znižanju stroškov. Poleg tega, nižje dovodne temperature, omogočajo uporabo okolju prijaznejših ogrevalnih sistemov.

Nova Uponor večplastna cev (MLCP)
Posebnost nove Uponorjeve cevi MLCP je v tem, da je cev rdeče barve in da je izključno namenje-

Pritrjevanje cevi s pritrdilnimi ploščami

nor MLCP cevi posebej izbrana in odgovarja vsem zahtevam v zvezi s tlačno obremenitvijo in krivilno sposobnostjo. S to pet-plastno cevjo, so v Uponorju razvili napreden izdelek, ki združuje prednosti kovinske in plastične cevi in istočasno izloča slabosti obeh materialov.

Pritrjevanje cevi z držali

Ključne prednosti Uponor MLCP cevi: ) združuje prednosti kovinskih in plastičnih cevi ) brez nalaganja oblog ) absolutna difuzijska tesnost na kisik ) korozijska odpornost ) toplotni raztezek je podoben kovinskim cevem ) majhna teža ) oblikovna stabilnost po krivljenju ) dolga življenjska doba

žičnimi sponami, …). Izbira je popolnoma odvisna od situacije na samem objektu in tudi od tega, kako učinkovit sistem talnega ogrevanja želimo imeti. Vse opisane načine pritrjevanja cevi pa druži ista stvar: enostavnost vgradnje in hitro polaganje. Sistem spajanja cevi je prav tako načrtovan za enostavno, zanesljivo in hitro montažo. Pri spajanju je potrebno samo nekaj korakov: enostavno zakrivi, odreži na dolžino, posnemi, sestavi in zatisni – to je vse! Poleg navedenega nudi Uponor široko paleto proizvodov za sistem vodovoda, radiatorskega ogrevanja in ploskovnega ogrevanja. Za detajlne informacije kontaktirajte podjetje TITAN d.d., ki je uradni zastopnik f. Uponor v Sloveniji.
Vili Zabret, TITAN d.d.

April 2009

Instalater

21

Vsak četrti Avstrijec v PH
V Avstriji je dodatno odprlo svoja vrata, še preko 150 pasivnih hiš!
Ob koncu leta 2008 je živelo že preko 25 tisoč Avstrijcev v udobju pasivne hiše. Več kot 4 tisoč pasivnih hiš bo dodatno zgrajenih še do leta 2010. Tako bo že vsak četrti državljan Avstrije živel v pasivni hiši, ki bo zgrajena na nivoju standarda PH. Razlogov za to veselje je vsekakor dovolj. Svoja vrata so odprta vsem zainteresiranim strankam, celo skeptikom, da si ogledajo že vseljene objekte in se na licu mesta prepričajo o njihovi kvaliteti. V Avstriji je v tem trenutku približno preko 3400 pasivnih hiš, kar je na 2 milijona kvadratnih metrov, zagotovo največja gostota na svetu.

Popolna harmonija z okoljem: Uponorjev sistem talnega ogrevanja

Uponorjev sistem talnega ogrevanja je ključ do maksimalnega udobja in energetske učinkovitosti s primerno regulacijo, ki ohranja stalno temperaturo. Navsezadnje, varčevanje energije in varovanje okolja za prihodnje generacije je bistveno za harmonijo telesa in duha.

Zastopa in prodaja: TITAN d.d. T: (01) 8309 170 prodaja, (01) 8309 168 tehnična služba F: (01) 8309 171 E: pc5@titan.si

22 Instalater

April 2009

Toplotne črpalke VRF – City Multi
Mitsubishi Electric »Klimatizacija« vstopa na trg proizvajanja tople vode s toplotnimi črpalkami VRF in prinaša v Evropo nove Sisteme ‘Hot Water Unit’.
vanje, je pomembna prednost tudi ta, da je sistem VRF R2 povezan z le dvocevno povezavo med enotami za istočasno hlajenje in ogrevanje. kombinaciji je omogočena optimalna uporaba VRF sistemov R2 serije z minimalnim dodatnim vložkom energije za pridobivanje sanitarne vode. Pri vsem skupaj je najpomembnejše visoko varčevanje z energijo z R2 tehnologijo (saj je istočasna uporaba ostalih VRF elementov), dvojna inverter tehnologija za visoke izkoristke (zunanja enota in HWS modul), enostavna uporaba z daljinskim upravljalnikom (vklop/izklop, temperatura, tedenski časovnik) in možnost integracije s solarnimi paneli. Sistem je odličen za uporabo v večjih stanovanjskih objektih in izredno primeren za uporabo v hotelih, restavracijah, poslovnih zgradbah, fitnes centrih ter ostalih objektih, kjer je zaradi velike porabe energije za hlajenje iz ekonomičnega pogleda smiselno izkoriščati že porabljeno energijo za pridobivanje tople sanitarne vode katera je praktično »stranski produkt«.

SVETOVNA NOVOST – HOT WATER UNITS
Letošnje leto je proizvajalec Mitsubishi Electric postregel s svetovno novostjo, ki sistem R2 serije, kjer je že v osnovi omogočena funkcija istočasnega hlajenja in ogrevanja prostorov na dvocevni sistem, dopolnil s sistemi »Hot Water Unit«, ki reciklirajo energijo porabljeno za generiranje klimatizacije in jo uporabijo za proizvodnjo tople vode, tako v sanitarne namene kot za ogrevanje (talno ali z radiatorji).

Modul za pripravo sanitarne vode – HWS
Sistem omogoča priprava sanitarne vode z recikliranjem energije, ki jo je sistem predhodno porabil za hlajenje z notranjimi enotami klimatskih naprav. Toplota se vrača in se ponovno porabi v vodnem modulu »HWS – hot water supply«, kjer se s pomočjo dveh vgrajenih toplotnih izmenjevalcev in dodatnega kompresorja voda segreva do 70°C in to brez dodatnega elektro grelnika. V tej

Visoka energetska učinkovitost in zelo velik donos.
Mitsubishi Electric je izboljšal in izpopolnil ponudbo sistemov VRF z Inverter tehnologijo, zahvaljujoč kateri, sistemi porazdeljujejo samo tisto moč, ki jo zahtevajo lastnosti neke zgradbe. Učinkovitost teh sistemov onemogoča trošenje dragocene energije s pretiranim ogrevanjem ali hlajenjem, v korist občutnega zmanjšanja stroškov obratovanja. Hladilno sredstvo, ki se uporablja za delovanje sistemov VRF Mitsubishi Electric je R410A, hladilno sredstvo brez klora, je varno sredstvo, saj je njegov ODP (Ozone Depletion Potential – potencial osiromašenja ozona) enak nič (ODP=0) COP je merilna enota za koristno energijo, ki jo lahko nek sistem

Modul za pripravo ogrevalne vode – ATW (zrak-voda)
Poleg tega je na sistem možno priklopiti tudi modul za pripravo ogrevalne vode proizvajalca Mitsubishi Electric. Voda se preko

proizvaja v primerjavi s tisto, ki jo porablja. Izračuna se tako, da se izhodno energijo deli z vhodno energijo nekega sistema. Višja kot je vrednost, bolj je sistem učinkovit. Sistemi VRF Mitsubishi Electric, so klimatski sistemi z najvišjo energetsko učinkovitostjo na svetovnem trgu in brez dvoma zmanjšujejo emisije CO2 za milijone ton. Proizvajalec Mitsubishi Electric je že pred časom predstavil sistem R2 - VRF sistem CITY MULTI, ki omogoča istočasno delovanje ogrevanja in hlajenja notranjih enot (stenske, talne, stropne, podstropne, kanalske) povezanih na eno samo zunanjo napravo. Od do sedaj tradicionalnih sistemov za istočasno hlajenje in gretje s štiricevno povezavo, pri čemer je en par cevi za hladilni agregat (funkcija hlajenja) drugi par cevi pa za povezavo s »pečjo« za ogre-

April 2009 k zmanjševanju porabe električne energije in s tem zniževanju emisij CO2.

Instalater

23

MITSUBISHI ELECTRIC – OKOLJEVARSTVENA VIZIJA 2021
Glede na to, da bo od 1.7.2009 začel veljati nov Zakon o graditvi objektov in s tem PURES (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah) pri gradnji novih objektov oziroma prenovi starih, je Mitsubishi Electric pripravljen tudi na najnovejše izzive nizke energetske porabe. Sistemi omogočajo rešitev za vse investitorje, ki si želijo vlagati v zgradbe, ki imajo nizko porabo energije, v zgradbe prihodnosti. Pomemben podatek je, da je Mitsubishi Electric sprejel in potrdil okoljevarstveno vizijo 2021, s katero želi »Ustvariti pozitiven prispevek zemlji in prebivalcem preko tehnologije in dejanj«. Osnovni cilj proizvajalca je znižati emisije CO za 30% in sicer

z razvojem izdelkov, ki za svoje delovanje porabijo izredno malo energije. Z zmanjševanjem odpadka pri proizvodnji, ponovne uporabe materialov in reciklažo, naj bi Mitsubishi Electric do leta 2021 znižal emisije za 520.000 ton in s tem pripomogel k preprečevanju globalnega segrevanja ter preprečevanju katastrofalnih vremenskih pojavov. Socialni del skupnega cilja smo ljudje, ki bomo skupaj pripomogli k zniževanju globalnega segrevanja in preprečevanja katastrofalnih vremenskih pojavov. Z aktivno politiko osveščanja, poučevanja otrok in odraslih, pogozdovanjem in sodelovanjem vseh povezanih ljudi v verigi Mitsubishi electric bo cilj do leta 2021 lažje dosegljiv. Za vsa vaša vprašanja in svetovanje nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 98 98 ali nam pišite na info@ream.si, REAM d.o.o.
Mateja Mauser, REAM d.o.o.

izmenjevalca v modulu segreva do 40°C brez dodatnega elektro grelnika, kar zadovoljuje toplotne potrebe za talno ogrevanje. Vodo je možno v poletnih mesecih tudi hladiti in sicer do 10°C. Tako pripravljena voda se lahko uporablja za konvektorsko oz. talno hlajenje. V kombinaciji s klimatskimi napravami Mitsubishi Electric je zdaj možna istočana priprava tako tople kot hladne vode z uporabo samo ene oz. iste toplotne črpalke! Prednosti so seveda ogrevana (oz. hlajena) voda brez dodatne

porabe energije, visoko varčevanje z energijo z R2 tehnologijo, enostavna uporaba z daljinskim upravljalnikom in integracija s solarnimi paneli.

NAPOVEDUJEMO:

TOPLOTNA ČRPALKA Z IZKORIŠČANJEM GEOTERMALNE ENERGIJE
Poleg predstavljenega sistema napovedujemo v naslednjih mesecih nove toplotne črpalke VRF City Multi Mitsubishi Electric z izkoriščanjem geotermalne energije, ki bo še dodatno pripomogla

24 Instalater

April 2009

Predstenska instalacija
Izvedba predstenske instalacije, ki jo bomo uporabili za namestitev sanitarnih kopalniških in drugih elementov je lahko hitra in enostavna.
Po pričetku del in, ko je določena postavitev elementov, ni več priporočljivo, da elemente prestavljamo ali zamenjujemo njihov vljene loke in izdelane priključke (oblikovana šablona za konkretno serijo) ali računalniški CADprogram z virtualnim pogledom za optično postavitev itn. Slika 1 prikazuje izvedbo predstenske vodne instalacije za toplo in hladno vodo ter odtočno kanalizacijo, še preden jo obdelamo s prekrivnimi ploščami (mavčna ali vezna plošča). Korak naprej so instalacijske stene s katerimi je mogoče izvesti cevne razvode enostavno in brez izdelave zidnih utorov. Vse potrebno, za pritrjevanje in obešanje instalacijskih cevi, za posamezen sanitarni element, je mogoče izvesti s pomočjo posebej izdelanih jeklenih profilov, ki jih z vijaki pritrdimo na obstoječi zid, ali s pritrditvijo v tla, kadar izvedemo kot prosto stoječo steno. Predstenska instalacija je najpreprostejša izvedba, na katero lahko pritrdimo cevi in opremo. Graditelj mora poskrbeti samo za povezavo dovoda hladne in tople vode ter za odvod kanalizacije. Tehnič-

Slika 1 – Predstenska instalacija (preden namestimo oblogo)

Z malo spretnosti ter brez gradbenega posega lahko prazen prostor hitro preuredimo v kopalnico ali kakšen drug podoben in uporaben prostor. Material za predstensko instalacijo je mogoče v celoti kupiti na gradbenem trgu. Hiter in enostaven poseg omogoča številnim mojstrom relativno velik prihranek časa pri vgradnji, tega razvitega in poenostavljenega instalacijskega sistema. Vendarle, pa mora vsak posameznik, kljub vsemu pristopiti k delu, kot dober strokovnjak in uporabiti vso znanje in pridobljene izkušnje. Pred izvedbo instalacijskih del, oziroma obnove obstoječe vodovodne instalacije v kuhinji, kopalnici ali v drugem sanitarnem prostoru, je dobro in natančno izdelan načrt velikega pomena. Vsak ukrep in dober načrt obeta uspeh, če je le-ta predhodno dobro zamišljen in natančno izdelan. Pred pričetkom gradbenih del, moramo, v vsakem primeru, imeti izdelani tloris kopalnice, kuhinje WC-ja z obstoječimi ovi-

rami, na primer v izogib električni ali dimni napeljavi ter podobno. Vsekakor pa je nujno potrebno, da pred pričetkom del poskrbimo za vgradne mere, posameznih sanitarnih ali kuhinjskih elementov.

položaj. Priporočljiva je uporaba raznih šablon za vgradnjo posameznih elementov, ki jih nudijo številni proizvajalci kuhinjske in sanitarne opreme. Številni proizvajalci opreme priložijo pripra-

Slika 2 – Instalacijska stena (po obdelavi obloge)

April 2009 no gledano je to najenostavnejša izvedba, pri kateri lahko pritrjujemo cevno instalacijo, armature in držala direktno na steno. Po vgradnji jeklene nosilne konstrukcije, s potrebnimi priključki je potrebno konstrukcijo prekriti s prekrivno steno in keramičnimi ploščicami. Na sliki 2 je prikazan primer, po končanju del in z namestitvijo vseh sanitarnih elementov, držal in armatur. Modernizacija kopalnice postavlja predse intenzivno delo in cenovno gledano visok strošek. Vendar problem ni nerešljiv: predstenska instalacija je odlična možnost, da lahko kopalnico uredimo kreativno in istočasno izkoristimo priložnost, da nekatere delovne postopke poenostavimo. Izvajalci se pogosto srečujejo s številnimi težavami. Po eni strani se morajo, pri polaganju vodovodne instalacije, pogosto izogibati električni napeljavi in drugim oviram, po drugi strani pa se morajo držati strogih pravil in predpisov, ki so določeni po normativih DIN 1053 in, ki ne dovoljujejo izdelave zidnih utorov ter vgradnjo vodovodne instalacije v zidove. Pri predstenski montaži, predvsem v kopalnicah, imajo izvajalci instalacijskih del pri tem veliko manj težav. Tako imajo priložnost, da s pridom izrabijo številne in že kar revolucionarne dosežke.Pri izvajanju del, odpadejo klasična zidarska in druga dela. Odpadejo številna pribijanja, dolbljenja zidnih utorov, zidanje in druga dela, ki povzročajo velik hrup in povzročajo številne odpadke. Izdelava vseh del je hitra in posledično vpliva na velik finančni prihranek. Predstensko instalacijo se lahko izvede na številne načine. V praksi je naj-

Instalater

25

Slika 3 – Jekleni montažni okvir

pogosteje uporabljena možnost vgradnje sanitarnih elementov v jekleni montažni okvir (slika 3). Opremo enostavno pritrdimo na zid ali v tla; vsa instalacija vključno s priključki, na primer, izplakovalnik za straniščno školjko, so vgrajeni v okvir in se kasneje prekrijejo z mavčno ali vezno ploščo. Plošče nato obdelamo in nanje nalepimo keramične ploščice. Na obdelana tla in stene nato pritrdimo še sanitarne elemente kot so, straniščna školjka, bide, umivalnik, pomivalno korito, pralni in pomivalni stroj itn.

To se lahko izvede bodisi:
) neposredno s pritrditvijo na steno, pri čemer se z izolacijsko plastjo doseže akustična in termična ločitev, ) instalacijo separatno vgradimo na posebej in že v naprej pripravljen jekleni montažni okvir (na primer instalacijski sistem GIS Geberit – slika 3). Vse odprtine, namestitve in priključke zatesnimo s posebnim vodoodpornim elastičnim kitom, kar je še posebej pomembno, da ne pride do zamakanja, pri kopalnih in tuš kadeh.

Opravičilo
V številki 3 strokovne revije Instalater smo vam predstavili Muršič Adija. Žal smo naslov v sestavku pomanjkljivo zapisali. Glasiti bi se moralo: »Sodni izvedenec in cenilec za obrt in podjetništvo«. Za napako se g. Muršič Adiju in ostalim trem, zapisanim iskreno opravičujemo.

26 Instalater

April 2009

Greznica
Povsod, kjer se »proizvajajo« odpadne vode in gospodinjski odpadki, to so individualne hiše, stanovanjska naselja, vasi, turistična naselja, kampi, gostinski objekti in kjer ni urejenih kanalizacijskih sistemov in centralnih čistilnih naprav je prava rešitev greznica ali mala biološka čistilna naprava.
montaža so zagotovilo, da so mejne vrednosti za izpust odpadnih voda v skladu s standardi. Bistvo delovanja greznice je enostavno čiščenje. V greznici poraali lažjih na površje, torej so iztoki iz posameznih prekatov pod površjem, vendar ne izpod sredine. Po določenem času, ko se nabere zadostna količina sedimentov, je potrebno greznico s sedimenti iz

Slika 2 – Greznica s pravokotno obliko in z več prekati

Slika 1 – Greznica okrogle oblike

Odvajanje gospodinjskih odpadkov, površinske ali odpadne vode, onesnažene z ogljikovodiki oziroma lahkimi mineralnimi olji in trdimi delci je večen problem. Pred izpustom v okolje je potrebno onesnažene vode očistiti. Standardi in veljavni slovenski

predpisi pa postavljajo tem stvarem zelo visoke zahteve. Lovilci olja in maščob sodijo med sodobne sisteme zaščite in varovanja voda in predstavljajo optimalno rešitev za prečiščevanje odpadnih voda. Konstrukcija, kvalitetna izvedba in skrbna

bijo bakterije zelo kratek čas za razgradnjo določenih snovi. V dobro izdelani večprekatni greznici bi naj bil ta čas 2 do 3 mesece, skladno z ustreznim skupnim volumnom. Tekočina mora biti v vseh prekatih v čim bolj mirujočem stanju, temu ustrezno pa morajo biti oblikovani tudi vtoki, da ne povzročajo turbulenc. V vsakem prekatu se določene snovi izločajo s sedimentacijo težjih snovi na dno

vseh prekatov izprazniti. Zaradi varovanja okolja mora biti kompletna greznica vodotesna, da ne pride do pronicanja fekalij.

Ločimo: ) greznice z enim prekatom – za usedline ) greznice z več prekati – za usedline ) greznice z več prekati – za gnitje oziroma za biološko predelavo
Na sliki 1 in 2 sta prikazani greznici okrogle in pravokotne oblike z enim oziroma z več prekati. Še vedno se najpogosteje uporabljajo greznice, ki so vkopane v zemljo. Greznice so lahko izdelane iz armiranega betona oziroma se vse pogosteje uporabljajo izdelane iz plastičnih materialov. V uporabi so najpogosteje eno ali več prekatne greznice, ki so namenjene za mehansko čiščenje odpadne vode. Tako se v pretoku izločujejo težke odpadne snovi oziroma nečistoče v lažje odpadne materiale. V preglednici 1 so

Preglednica 1: Mere za izdelavo ene ali več prekatne greznice Enoprekatna za usedline Število prekatov Specifičen volumen Minimalna skupna količina Maksimalna skupna količina Volumen 1. prekata Minimalna globina vode Skupni volumen jame: 2.000 do 4.000 l 4.000 do 10.000 l 10.000 do 50.000 l preko 50.000 l 2,00 m 1 300 l/E 2000 l 1,20 m 1,20 m 2,00 m 1,20 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 4,50 m 1,20 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 4,50 m Dovoljena maksimalna globina vode Večprekatna za usedline 2 500 l/E 2.000 l 4.000 l 3-4 500 l/E 2.000 l Večprekatna za biološko predelavo >3 1500 l/E 6000 l -

April 2009 izvedemo z potopno steno oziroma z odprtim T kosom. Večprekatno greznico za usedline lahko uporabljamo zgolj za mehansko čiščenje odpadne vode. Odpadno vodo lahko očistimo maksimalno do 40 %, zato takšnih greznic ne prištevamo med biološke čistilne naprave. Vgradnja je dovoljena samo v primerih, ko se bo lahko v krajšem času priključila na javno omrežje in tako postala tudi tehnično uporabna. Večprekatna greznica za biološko predelavo in z minimalno 3 prekati se razlikuje od večprekatne greznice za usedline po znatno večji prostornini. Na sliki 4 je prikazana večprekatna greznica za biološko predelavo s 3 in več prekati in minimalnega volumna 6000 l. Pri takšni greznici mora volumen prvega prekata znašati minimalno polovico celotnega rezervoarja. Za zidane naprave je potrebno zunanje zidove zidati s polno opeko ali s kamnitimi zidaki s tlačno trdnostjo 15/Nmm2 in s cementno malto MG III. Rezervoar je potrebno tudi tlačno preizkusiti. Celotna naprava mora biti izdelana tako, da je možen stalen nadzor, vzdrževanje in čiščenje. Vstopna odprtina mora biti premera 60 cm ali minimalne pravokotne

Instalater

27

velikosti 60 x 60 cm. Gornji del greznice mora biti prekrit z minimalno 30 cm debelo prstjo zemlje ali s podobnim materialom. Vse potrebne mere za izdelavo greznice so podane v preglednici 1. Hramba odpadnih snovi v takšni greznici je veliko daljša in kot posledica, ki nastopi zaradi pogojno boljše porazdeljene obremenitve je, da je takšne greznice tudi bistveno lažje vzdrževati. Zaradi tega je delno zmanjšan tudi prehod organskih snovi, ki se zadržujejo v odpadni vodi v anaerobne odpadne vode. Za nujno potrebno toploto, ki je potrebna za proces gnitja z bakterijami je v greznici potrebna določena toplota. Zato je nujno, da je greznica na površini prekrita minimalno s 30 cm debelo prstjo zemlje. Kompaktna naprava: Poleg naštetih in prikazanih greznic na slikah so na voljo tudi manjše čistilne naprave različnih izvedb. Lahko so zidane in vnaprej izdelane iz armiranega betona kot montažni deli. Vse bolj pa se na tržišču pojavljajo kot kompaktne naprave izdelane iz plastičnih materialov, v glavnem iz polietilena in so opremljene z odgovarjajočo opremo in vsemi potrebnimi dodatki.

Slika 3 – večprekatna greznica za usedline

podani potrebni podatki za izgradnjo ene ali več prekatne greznice po DIN 4261-1.

Načrtovanje in dimenzije
a) Mehansko čiščenje (brez zračenja za odpadno vodo) Z enim ali več prekati: Enoprekatna greznica je namenjena samo za uporabo odlaganja grobih odpadkov. Greznice z več prekati so lahko izdelane okrogle ali pravokotne oblike in z 2, 3 ali s štirimi prekati. Pri dvoprekatni greznici mora prvi prekat zavzemati minimalno dve tretjini, pri tri ali štiri prekatni greznici pa minimalno polovico skupnega volumna. Takšna greznica mora imeti tudi možnost zračenja. Zunanje stene in temelji greznice se ponavadi izdelajo iz betona in se nato omečejo z vodoodpornim cementnim ometom, da je greznica v celoti vodotesna. Vstopna odprtina na pokrovu greznice mora biti izdelana minimalne velikosti 60 cm. Za dovod in odvod se vgradita cevi z minimalnim premerom DN 150. Dovodna cev se spelje z minimalnim padcem okoli 100 mm, da preprečimo dostop smradu v obratni smeri.

Cev naj sega skozi steno greznice v notranjost približno 50 do 100 mm. Odtok oziroma odvodna cev mora biti zaščitena pred odtokom plavajočega blata. To najbolje storimo z vgradnjo potopne stene (Tauchwand) ali z zgornje strani prerezanim T kosom. Z 10 do 15 mm širokimi regami med posameznimi prekati in z nameščeno potopno steno preprečimo prestop, na primer plavajočemu blatu, v naslednji prekat. Na sliki 3 je prikazana dvo in triprekatna greznica okrogle oblike, izdelana iz armiranega betona, minimalnega volumna 2000 l in maksimalnega volumna do 40.000 l. Možna je tudi sestava večjega števila rezervoarjev. Izdelava predpripravljenih elementov za greznico iz armiranega betona mora biti izvedena po zahtevah DIN 4030 ali primerljivih normativov. Dovod in odvod se izvedeta s cevjo minimalnega premera DN 150. Povezava večjega števila rezervoarjev mora biti izvedena tako, da ne pride do vstopa usedlin oziroma mulja ali podobnega. Pred izstopno cevjo v greznici mora biti nameščena zapora, ki prepreči izstop plavajočega blata. To lahko

Slika 4 - večprekatna greznica za biološko predelavo

28 Instalater

April 2009

Izboljšani stisljivi fitingi Geberit Mapress
Izboljšani fitingi Geberit Mapress se sedaj lahko pohvalijo z veliko prednostjo pred običajnimi stisljivimi fitingi: visokotehnološki izdelki so inštalaterjem na voljo od začetka leta 2009 in ponujajo vse, česar prej na gradbišču ni bilo, od indikatorja stiskanja preko zaščitnega pokrovčka pa vse do jasne oznake nominalnega premera in materiala, iz katerega je izdelek narejen.
Vgrajeni sistemi stisljivih fitingov Geberit Mapress vsakodnevno dokazujejo trajno nepropustnost v vsakovrstnih aplikacijah, tako v energetiki kot v gradbeništvu. Profesionalni fitingi zagotavljajo trajne spoje za cevi iz nerjavnega jekla, bakra in ogljikovega jekla. Če inštalater spoja ne stisne, ga na to opozori očitno puščanje tesnila pri tlačnem preizkusu sistema. Je izboljšava takšnega izdelka sploh še mogoča? Odgovor je jasen že na prvi pogled. Novi stisljivi fitingi Geberit Mapress imajo indikator stiskanja, ki obdaja vsa področja, predvidena za deformacijo fitinga. Plastični obroč se odlušči šele, ko čeljusti za stiskanje do konca opravijo svoje delo. Sporočilo inštalaterju: obroček se je odluščil, torej je spoj uspešno stisnjen. Seveda to ni nadomestilo za obvezen tlačni test, je samo pomoč inštalaterju, da hitro opazi, kateri spoj je še potrebno stisniti. S tem postanejo težka zaključna dela in neprijetnosti s puščanjem vode stvar preteklosti. To pa ni edina novost: vsak fiting Geberit Mapress ima odprtine zaščitene s pokrovčkom, ki preprečuje, da bi v odprtine fitinga pri transportu ali prelaganju iz originalne embalaže v inštalaterjev kovček zašla umazanija. Pokrovček ščiti fiting do trenutka montaže in s tem ohranja njegovo brezhibno kakovost, možno pa ga je tudi ponovno namestiti v primeru prekinitve dela. Inštalaterje bodo navdušile tudi druge izboljšave, ki so sedaj prisotne na sistemih Geberit Mapress in so rezultat bogatih izkušenj v vsakodnevni uporabi.

Barva pokrovčka označuje namen uporabe: bel – osnovne inštalacije, rumen – plinske inštalacije, siv – posebne inštalacije

Kratek pregled pomembnih lastnosti:
) Modri indikator stiskanja na prvi pogled pove, da je fiting

narejen iz nerjavnega jekla. ) Ogljikovo jeklo, ki se uporablja za ogrevalne sisteme, je prepoznavno po rdeči barvi indikatorja. ) Rumeni pokrovčki na fitingih označujejo njihov namen za plinske inštalacije. ) Sivi pokrovčki so nameščeni na fitingih, namenjenih specialnim aplikacijam (npr. z tesnilom za industrijsko uporabo). ) Dimenzija cevi (12 do 108 mm) je označena s številko tako na indikatorju stiskanja

kot na pokrovčku. To preprečuje morebitne zamenjave. ) Črna tesnila, ki se uporabljajo od sedaj, so brez sestavin, ki bi lahko imele škodljiv vpliv na nanašanje barv, kar omogoča še širše področje uporabe stisljivih fitingov. ) Know-how namesto No-Name: logotip Geberit na indikatorjih stiskanja jasno pokaže, da imate opravka s kakovostnim izdelkom poznane blagovne znamke Geberit Mapress.

VZAPR PRA

ST VO NO
JA ZA VEČ IVOST NESLJ

EDINA AV JE

Nova generacija kovinskih press fitingov z indikatorjem stiskanja in zaščitnim pokrovčkom.
Bodite na varni strani z indikatorjem stiskanja na novih fitingih Mapress. Konturni tesnilni obroč, nameščen v fitingu, jasno pokaže nestisnjen spoj pri tlačnem testu. Sedaj pa je s pomočjo indikatorja stiskanja mogoče videti nestisnjene spoje že pred izvedbo tlačnega testa. Vsi fitingi so dodatno opremljeni še s pokrovčkom, ki ščiti tesnilni obroč vse do trenutka uporabe in tako preprečuje poškodbo zaradi umazanije ali prahu. Temu pravimo Know-How Installed. www.geberit.si

30 Instalater

April 2009

Stenski pisoar, zaščiten pred vandalizmom
S prekritim javljalnikom, »Flowtronik«, ki je vgrajen v steno pisoarja, je zagotovljena maksimalna zaščita pred vandali.
zaščiten pred vandalizmom. Po končani vgradnji je viden samo še celoten pisoar z zunanje strani, ves ostali mehanizem, vključno z izlivnim ventilom pa je prekrit s prekrivno ploščo. Nova vgrajena tehnologija ESS ((Externer- Sifon-Sensor) za spiranje pisoarja deluje po sistemu, brez kontakta z odpadno vodo. Naprava, z zunanje strani zazna gibanje in praktično deluje kot javljalnik gibanja, ki povzroči izpiranje pisoarja le ob določenem trenutku in potrebi. Zato ni potrebna nikakršna merilna elektronika na steni prelivnega ventila, ki je v dotiku z odpadno vodo. Izključene so tudi vse netesnosti, ki jih povzročajo številne vgrajene naprave. nivoja se zazna skozi mikro kontrolo in se prenese v napravo za zajemanje izmerjenih podatkov in jih sproti obdela. Pri tem Flowtronik samostojno prepozna različne in uporabne scenarije, kakor tudi postopno izsuševanje v izlivnem ventilu (sifonu), ko nastopi potreba za izpiranje. V primeru zamašitve cevi ali izlivnega ventila ni bojazni, da se bo voda prelivala iz pisoarja. Avtomatika Flowtronik deluje varno in varčuje tudi z vodo. Izpiranje pisoarja se vrši samo, kadar se v pisoarju stvarno »nekaj preliva«. Pisoar, z izpiralno avtomatiko »flowtronik« se dobavlja kot posamezni element. Tako lahko

Slika 1 – Stenski pisoar, z zaščito pred vandalizmom

Manj, je lahko tudi več – tega pravila se zavedajo predvsem arhitekti in projektanti, ki cenijo razmišljanja številnih uporabnikov, kako preprečiti vse več vandalizma, predvsem v javnih straniščih. Pravilo »manj, je lahko tudi več« je postal psevdonim za vse tiste, ki jim je dolžnost do tistih uporabnikov, ki se neradi soočajo s pokvarjenimi in zanemarjenimi pisoarji in drugimi sanitarnimi elementi. Vse več je teženj, da se na nevidno mesto namesti javljalnik z avtomatskim krmiljenjem za izpust vode v stenskem pisoarju.

Tem zahtevam odgovarja na novo razviti prekriti javljalnik »Flowtronik«. Javljalnik je nameščen v avtomatiko stenskega pisoarja, ki deluje kot javljalnik gibanja. Deluje brez kontakta z odpadno vodo, ki stopi v sifon pred spremembo vodostaja. Ta nova generacija, brez dotika z odpadno vodo je vsekakor higienska rešitev in z kvalitetno ESS-tehnologijo ima veliko in zanimivo prednost: Senzor in kompletna mikrokrmilna naprava s pretakanjem, so vgrajeni na zadnji strani pisoarja. Tako je celoten komplet skrit in

Slika 2 - Skrito nameščen senzor deluje brez kontakta z odpadno vodo

Pri zagonu ali izpadu električne energije prevzame Flowtronik, na osnovi pred programiranega pogona, samostojni pogon in permanentno nadzoruje stanje vodostaja v izlivnem ventilu (sifonu). Vsaka sprememba stanja

kompletno regulacijo izvršimo kot predmontažno. Pri tem ima uporabnik na izbiro med različnimi instalacijskimi sistemi. Vgradimo ga lahko za individualno, suho vgradnjo ali kot klasično vgradnjo v masivni zid.

April 2009

Instalater

31

Uporaba deževnice pomaga pri varčevanju
Zanimiv je razmislek, koliko vode lahko prihranimo, če uporabljamo tudi deževnico.
Pri uporabi toalete steče dnevno, na osebo, približno 24 litrov vode v kanalizacijo. To vodo je potrebno pri dobavitelju plačati. Kdor poskrbi za zbiranje deževnice in jo uporabi v gospodinjstvu, lahko veliko prihrani. Doslej je bilo narejenih že veliko izračunov, koliko vode lahko prihranimo, če jo nadomestimo z deževnico. Najlažji in najbolj razširjeni način zajemanja deževnice, je zajemanje preko površine strehe na hiši, kjer voda odteka v odtočni žleb in nato v plastično ali jekleno cisterno, ki jo imamo nameščeno v zgradbi ali zakopano na dvorišču ali vrtu. Filter, ki je nameščen pred vtokom v rezervoar skrbi, da se v rezervoar steka zgolj čista voda. Od tukaj, nato dovajamo čisto vodo, s pomočjo črpalke, v instalacijo do uporabnega mesta, na primer do toaletnega prostora.Po raziskavah je ugotovljeno, da lahko z uporabo deževnice v gospodinjstvu, prihranimo do 42 litrov sanitarne vode, na osebo in sicer: ) 24 litrov pri izpiranju straniščne školjke, ) 10 litrov za pranje perila v pralnem stroju ) 8 litrov steče skozi instalacijo pri čiščenju, ) razen tega se za zalivanje vrta prihrani na kvadratni meter površine do 60 l na leto. Iz podatkov je razvidno, da je uporaba deževnice smiselna in zlasti, v zadnjem sušnem obdobju, se njena poraba vse bolj povečuje. V kolikor se bomo tudi v prihodnje soočali s tropsko vročino in sušo, kot v zadnjem obdobju in bo cena pitni sanitarni vodi še naprej strmoglavo rasla, bo deževnica in njena poraba vse večja. Številne tehnične zahteve za izrabo deževnice so danes izpolnjene. Poskrbeti je potrebno le za tehnično in materialno podporo od zato pristojnih institucij.

Uporaba deževnice v pomoč tudi v gospodinjstvu

Pridobivanje snega
Za pridobivanje snega iz CO2 hladijo ogljikov dioksid pri visokem tlaku (do 70 bar) in ga s tem utekočinijo. Z nadaljnjim hlajenjem se približajo trojni točki. Tedaj tlak, nad utekočinjenim ogljikovim dioksidom, nenadoma popustijo, tekočina se razprši in spremeni v sneg. Ker del tekočine izpari, se ostanek močno ohladi. Energijo, ki je potrebna za prehod tekočine v plin, so molekule dobile tako, da so okolici odvzele toploto. Ko prestopi mejno črto tekoče-trdno, preide ogljikov dioksid iz tekočega v trdno agregatno stanje. Da bi to dosegli, utekočinjajo plinasti ogljikov dioksid, s tri do štiri stopenjskimi kompresorji, ki imajo vmesno in naknadno hlajenje; tekoči ogljikov dioksid končno razpnejo v posebnem stolpu. Tako se približno 1/3 tekočine spremeni v sneg, 2/3 pa se je pri tem uplini; plin zopet utekočinijo in ga ponovno vodijo v proces. Sneg predelajo s stiskalnicami v bloke po 20 – 120 kg.

32 Instalater

April 2009

SONNENKRAFT – solarna akademija
Podjetje SONNENKRAFT je eno vodilnih podjetij v Evropi na področju solarne termije. Razvoj je usmerjen predvsem na zahtevne tehnološke rešitve ogrevanja sanitarne vode in podpore ogrevanju objektov.
tudi ogromo delavnico, kjer si je možno ogledati naše izdelke, vgraditi sprejemnik sončne energije v streho in celo postaviti ter zagnati solarni sistem. S simulatorji solarnih krmilnikov pa je možno predvideti dejanske situacije v življenjskem ciklu delovanja solarnega sistema in preveriti odzive krmilnika na različne vplive z različnimi nastavitvami. Predavanja v Solarni Akademiji vodijo visoko usposobljeni strokovnjaki s tega področja. Vsi predavatelji imajo pridobljen certifikat ISO strokovnega predavatelja, ki se opravlja pred mednarodno komisijo, dolgoletne izkušnje s področja solarne termije kot tudi naziv projektanta solarnih sistemov, katerega podeljuje meV zadnjem letu smo organizirali več osnovnih šolanj z naslovom SOLAR EXPERT TRAINING, s pomočjo katerih so slušatelji spoznali osnove solarne termije, principe delovanja sistemov, osnove montaže in regulacije. V ta sklop predavanj spada tudi ogled same proizvodnje sprejemnikov sončne energije. Letos smo prvič organizirali tudi nadaljevalni seminar SOLAR PROFFESIONAL TRAINING za vse obstoječe partnerje. Poudarek je bil predvsem na dimenzioniranju solarnih sistemov, okoljski tehniki in novostim na področju krmilne tehnike. Delo je potekalo v štirih skupinah od katerih je morala vsaka skupina s pomočjo priložene dokumenta-

Udeleženci solarne akademije

Največja prednost izdelkov podjetja SONNENKRAFT pa je kompaktna zasnova in tehnološka dovršenost sistemskih rešitev. Z zahtevnejšimi tehnologijami in izboljševanjem kakovosti izdelkov pa se je pojavila tudi potreba po dodatnih usposabljanjih monterjev, inštalaterjev in projektantov. V ta namen je podjetje kot

podjetij, ki skrbijo za kakovostno montažo in vzdrževanje naših izdelkov. V sklopu Solarne Akademije je tudi vseevropski razvojni center, ki predstavlja bazo za izmenjavo Evropskega znanja na področju solarne termije. Močan razvojni kader skrbi za kakovost naših izdelkov in razvoj novih tehnologij na področju izkoriščanja sončne energije.

Integracija SSE v streho

Oprema za varno delo na strehi

prvo v Evropi ustanovilo Solarno Akademijo. Solarna Akademija je tehnološko kompetenčni center, ki pa ga v grobem lahko razdelimo v dva dela. Seveda je v ospredju nedvomno šolanje in usposabljanje naših partnerskih

Izobraževalni program za naša partnerska podjetja je sestavljen iz teoretičnih osnov, ki se podajajo poslušalcu v obliki seminarjev kot tudi praktičnega dela v solarni delavnici. Poleg predavalnice smo v lanskem letu uspeli postaviti

šana komisija strokovnih organizacij, ki delujejo na področju solarne energije. V Solarni Akademiji potekajo seminarji v več Evropskih jezikih med drugim tudi v slovenskem.

cije dimenzionirati solarni sistem. Sledila je diskusija v kateri smo izpostavili dobre in slabe lastnosti izbranih solarnih sistemov. V letošnjem letu načrtujemo še SOLAR XL TRAINING za projektante solarnih sistemov. Poudarek

April 2009

Instalater

33

Različne variante pritrditve SSE

bo predvsem na okoljski tehniki, računanju izkoristkov sistema ter dimenzioniranju in optimiranju solarnih sistemov. Za to potezo smo se odločili predvsem zato ker se je pokazal zelo velik interes s strani projektantov strojnih inštalacij. Do tega je privedlo sprejetje novega pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki narekuje

uporabo velikega deleža energije iz obnovljivih virov. V okviru tega seminarja si bomo ogledali tudi nekaj obstoječih solarnih sistemov. Solarna Akademija je tako postala ena najboljših naložb v prihodnost saj lahko le z dobro izobraženim in strokovnim kadrom dosežemo najvišjo kakovost naših izdelkov, kar je predpogoj za mnoge zadovoljne stranke.

Nevladne organizacije
Nevladne organizacije (NVO) so del civilne družbe (organizirana in registrirana oblika javnosti), ki je pomembnejši akter sodelovanja na področju okolja, saj gre za interesno povezane posameznike, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti. Na področju okolja je najpomembnejše delovanje okoljskih nevladnih organizacij, to je tistih, ki se zaradi svojega namena ustanovitve ali svojega delovanja prepoznavajo kot okoljske nevladne organizacije. Namen delovanja nevladnih organizacij na področju okolja in narave je uveljavljanje načel varstva okolja in narave ter trajnostnega razvoja na vseh ravneh političnega odločanja in delovanja. Najpomembnejše področje delovanja okoljskih in naravovarstvenih nevladnih organizacij je nedvomno vplivanje na oblikovanje politike in zakonodaje v Sloveniji, kakor tudi na ravni Evropske skupnosti, in pa ozaveščanje javnosti na področju okolja in trajnostnega razvoja. Ministrstvo za okolje in prostor si že vrsto let prizadeva za krepitev dialoga s tem pomembnim delom civilne družbe.

34 Instalater

April 2009

Solar vse jasno?
Odgovori na pogosto postavljena vprašanja v povezavi s solarnimi sistemi.
Solarni sistemi za individualne hiše so danes stanje tehnike. So dovršeni, delajo zanesljivo in zelo učinkovito, tudi daljše obdobje. Razen tega pripravljeni solarni paketi z vsemi pomembnimi komponentami poenostavijo načrtovanje in instalacijo. Vendar se kljub vsej utečenosti vedno znova pojavljajo vprašanja. Odgovore na najpogostejša vprašanja, ki so bila v zvezi s tem postavljena centralni službi za stranke podjetja Viessmann – enemu od vodilnih na evropskem tržišču solarne termike – podaja ta prispevek.

vlačnega razmerja med zmogljivostjo in ceno najpogostejši. V toplotno izoliranem, pravokotnem ohišju se pod solarnim steklom nahaja absorberska pločevina. Na to pločevino je pritrjena, v obliki meandra položena bakrena cev, po kateri teče nosilni medij toplote – mešanica vode in glikola – in pri tem prevzema toploto sonca. ) Vakuumski cevni kolektorji sledijo enakemu principu delovanja kot ravni kolektorji. Vendar so absorberji nameščeni v posameznih, vzporedno

Vakuumski cevni kolektorji imajo nekoliko višji izkoristek kot ravni (slika 3). Da dobimo enak solarni donos, je pri vakuumskih cevnih kolektorjih potrebno nekaj manj površine, pri na splošno enakih robnih pogojih (mesto montaže, usmerjenost, itd). Razen tega dajejo cevni kolektorji pri razpršenem sončnem sevanju, kot je pogosto v pomladnem in jesenskem času, nekoliko večji donos.

Kakšno „življensko dobo“ imajo sončni kolektorji ?
Za dolžino življenske dobe je odločilna kakovost kolektorjev. Da se na tržišču lahko ponudijo kolektorji, ki zanesljivo in z veliko učinkovitostjo delujejo več let, posvečajo pri podjetju Viessmann, že v fazi konstrukcije, posebno pozornost solidni izvedbi. Zato imajo ravni kolektorji Vitosol 200-F in 300-F neprekinjeno upognjen aluminijast okvir, brez poševnih spojev v kotih. Proti toči odporno solarno steklo, brezšivno izvedeno in na vremenske vplive ter UV žarke odporno tesnilo, kakor tudi neprebojna zadnja stena, skrbijo za trajno tesen kolektor. Dolgoročne raziskave na realnih sistemih so pokazale, da ravni in cevni kolektorji še po več kot dvajsetih letih zanesljivo in učinkovito proizvajajo toploto. Najstarejši Viessmannovi solarni sistemi so že 30 let „v službi“ in še vedno delujejo v največje zadovoljstvo lastnikov.

Uporaba cevnih kolektorjev se posebej priporoča v naslednjih primerih:
) Na razpolago je premalo prostora, da bi se željen solarni donos dosegel z ravnimi kolektorji, ki zahtevajo nekoliko več površine ) V pomladnem in jesenskem času se želi višji solarni donos (npr. za podporo ogrevanja prostorov) ) Kolektorji se naj montirajo na pokončno fasado ali brez stojal na ravno streho. Vakuumski cevni kolektorji z direktnim pretokom omogočajo položajno neodvisno montažo. ) Posebni primeri uporabe (npr. solarno klimatiziranje), kjer se zahtevajo višje temperature, kot so običajne za ogrevanje sanitarne vode ali podporo ogrevanju prostorov. ) Kadar se računa z daljšimi fazami močnega sončnega sevanja, brez odvzema toplote (npr. javne telovadnice med počitnicami).

Kako visoke so lahko temperature pri mirovanju kolektorjev ?
Sončni kolektorji lahko ob mirovanju črpalke (npr. med poletnim dopustom) in istočasno močnem sončnem obsevanju, dosežejo mirovalne temperature preko 200°C. Vakuumski cevni kolektorji celo

Slika 1: ravne kolektorje vidimo pogosto – vendar se marsikatera stranka vpraša: „ Ali ne bi bilo bolje, če bi vgradil vakuumske cevne kolektorje ? “

Kakšne so razlike med ravnimi in vakuumskimi cevnimi kolektorji ?
Najpomebnejši sestavni del vsakega termičnega solarnega sistema je sončni kolektor. Kolektor sprejema sončno sevanje in ga pretvarja v koristno toploto. Sončni kolektorji so na voljo v različnih izvedbah (slika 2), za skorajda vsako zahtevo in za najrazličnejša mesta montaže: ) Ravni kolektorji so zaradi pri-

nameščenih steklenih ceveh, v katerih je vakuum, zaradi katerega so toplotne izgube zelo majhne. V sredini steklene cevi se po cevki pretaka mešanica vode in glikola in prenaša toploto naprej v zbirni vod.

Kdaj se priporoča vgradnja vakuumskih cevnih kolektorjev ?
Načeloma so tako ravni, kot cevni kolektorji, primerni za solarne sisteme za ogrevanje sanitarne vode ali podporo ogrevanja prostorov.

Slika 2: ravni in cevni kolektorji različnih izvedb in velikosti za skorajda vsako zahtevo in za najrazličnejša mesta montaže.

April 2009 V solarnih sistemih, pri katerih se, s projektiranjem pogojeno, računa z močnim sončnim sevanjem brez odvzema toplote (npr. javne telovadnice med šolskimi počitnicami) nudijo vakuumski cevni kolektorji, ki delujejo po „heat pipe“ principu (princip toplotne cevi), posebej visoko obratovalno varnost. Pri kolektorjih te vrste se solarni medij ne pretaka neposredno po cevi. Namesto tega kroži nosilni medij toplote v posebnem absorberju, se ob sončnem sevanju uparja in oddaja toploto na vrhu cevi, preko prenosnika toplote solarnemu mediju. Ta suha priključitev „heat pipe“ cevi v zbiralniku in mehanska omejitev temperature v vsaki cevi, skrbi za zanesljivo zaščito pred pregretjem (slika 4).

Instalater

35

ki so sposobni sprejeti presežek toplote in ga „prenesti“ v pomladni / jesenski ali zimski čas, npr. posebno veliki zbiralniki ali alternativne zbiralne tehnologije, zahtevajo, dosedaj zelo visoke investicijske stroške in so še v razvojnem stadiju. Pri manjših solarnih sistemih za ogrevanje sanitarne vode (individualne hiše) se običajno dosega stopnja pokritosti od 50 do 60 %. Solarni sistemi za ogrevanje sanitarne vode v večstanovanjskih zgradbah, domovih, hotelih itd., ki pogosto potrebujejo preko 30 m2 kolektorske površine, se projektirajo za stopnjo pokrivanja med 30 in 40 %, ker je to optimum donosa (referenca kWh/ m2a). Osnova za ocenitev solar-

Slika 3: Primerjava izkoristkov ravnih kolektorjev (Vitosol 200-F in 300-F) in vakuumskih cevnih kolektorjev (Vitosol 200-T in 300-T)

do 280 °C. Materiali kolektorjev so zasnovani za te temperature. Ker lahko mirovanje sistema – t.i. stagnacijske faze – nastopi vedno, morajo biti solarni sistemi dimenzionirani v skladu z veljavnimi pravili tako, da so stagnacijsko

varni. To pomeni, da stagnacijske temperature ne smejo povzročiti škode ali ogrožanja oseb ali zgradbe. Kolektorski krogotok se mora tako zavarovati, da pri najvišjih možnih temperaturah kolektorja (to so imenovane stagnacijske

Slika 5: Da se lahko realizira podpora ogrevanja prostorov, mora biti kolektorska površina relativno velika.

Kakšno stopnjo solarnega pokrivanja naj dosežemo ?
Stopnja solarne pokritosti navaja, kolikšen odstotek energije, ki je preko leta potrebna za ogrevanje sanitarne vode oz. podporo ogrevanja, naj pokrije solarni sistem. Čim višja je stopnja solarne pokritosti, tem več konvencionalne energije se prihrani. Solarni sistem s pretirano visoko stopnjo pokrivanja – in s tem praviloma predimenzioniranim kolektorskim poljem – bi poleti proizvajal preveč toplote, ki je ni možno koristiti. Zato naraščajo mirovalni časi kolektorjev in donos (na kvadratni meter kolektorske površine) pada. Sistemi,

nega sistema, ki ob ogrevanju sanitarne vode podpira tudi ogrevanje, je skupna potreba zgradbe po toploti. Pri sodobnih, nizkoenergijskih hišah z energijsko potrebo manj kot 50 kWh/m2 se lahko dosežejo stopnje pokritosti od 25 do 30 %. Pri starejših zgradbah, oz. zgradbah z večjo potrebo po toploti je stopnja pokritosti nižja. Vendar pa so v takšnih zgradbah z večjo potrebo po toploti specifični donosi višji, ker se zaradi slabše toplotne izolacije ogrevalna sezona praviloma prične prej kot pri nizkoenergijski hiši. To pomeni, da lahko že prej dovajamo sončno energijo v ogrevalni krogotok.

Slika 4: shematski prikaz „heat pipe“ cevi s suho priključitvijo

Legenda k sliki 4: A B C D E Dvocevni prenosnik toplote Kondenzator Absorber Toplotna cev (heat pipe) Evakuirna steklena cev

temperature) iz varnostnega ventila ne more izstopati nosilni medij toplote. To se doseže s pravilnim dimenzioniranjem raztezne posode in prilagoditvijo tlaka v sistemu. Raztezna posoda se mora dimenzionirati tako velika, da lahko pri tvorbi pare sprejme celotno vsebino kolektorjev.

36 Instalater
Kako velika naj bo kolektorska površina za podporo ogrevanja prostorov ?
Da se lahko realizira podpora ogrevanja prostorov, mora biti kolektorska površina večja, kot za ogrevanje sanitarne vode. Ker pa poleti praviloma podpora ogrevanja ni potrebna, je solarni sistem v tem času „pristojen“ le za ogrevanje sanitarne vode in zato, za ta namen občutno predimenzioniran. Varovanje celotnega solarnega sistema in predvsem dimenzioniranje raztezne posode se mora, kot že omenjeno, zelo skrbno načrtovati. V danem primeru se za takšne sisteme priporoča uporaba vakuumskih cevnih kolektorjev. Kolektorska površina naj bo dva do dva in polkrat tako velika, kot za ogrevanje sanitarne vode. Praksa je pokazala, da ta velikost naprave praviloma omogoča tehnično neproblematično in tudi gospodarno obratovanje (slika 5). To izkustveno pravilo pa nikakor ne more nadomestiti natančnega simulacijskega izračuna, ki se lahko izvede z računalniškim programom, katerega proizvajalci solarnih sistemov ponujajo brezplačno. Rezultat podaja praviloma za prosto izbirna mesta montaže in časovna obdobja ob potrebni kolektorski površini tudi prostornino ogrevalnika oz. hranilnika in pričakovane stopnje pokritosti. Razen tega nudijo proizvajalci,

April 2009 kot je Viessmann, množico delovnih pripomočkov. Navodila za projektiranje, podatkovni listi ter navodila za montažo in zagon so partnerjem na razpolago tako v tiskani, kot tudi v elektronski obliki. Če te podloge ne zadostujejo, nudijo proizvajalci tudi šolanja. Pri teh ozko v prakso usmerjenih seminarjih se strankam posreduje tako teoretično, kot tudi praktično uporabniško znanje.
Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Rogatty Viessmann Werke GmbH, Allendorf

Servis solarne naprave
Vse bližje smo pomladi. To je čas, ko nas prijetni, topli sončni žarki razveselijo s svojo toplino. Številni lastniki solarnih ogrevalnih naprav imajo razlog več za svoje veselje. Prične se obdobje, ko občutijo topla ogrevala in tudi voda, ki teče iz pipe je vsak dan bolj topla.
Da ob prvih, izdatnejših sončnih žarkih ne bi bili razočarani, je prav, da predhodno opravimo nekaj stvari, ki so nujno potrebne, da nam bo solarna naprava v veselje in ne v razočaranje. Kot vsako tehnično napravo, moramo tudi termično solarno elektrano na strehi, za redno vzdrževanje, vključiti. Veliko dela, če imamo le malo rokodelskega znanja, lahko, brez večjih naporov, opravimo tudi sami. vadi ni potrebno. Z raznimi testi na napravah, ki so v delovanju že več kot 15 let se je pokazalo, da je delovanje brez čiščenja stekel slabše le za 1 %. V kolikor živite na prometno zelo obremenjujopriporoča vgradnja toplotnega merilnika. S takšno napravo se lahko ugotavlja tudi funkcionalnost celotne naprave. Napravo, s katero je mogoče evidentirati količino proizvedene toplote, je mo-

Vzdrževanje
Če želimo, da bo naprava dobro delovala, je potrebno, vsaj vsako drugo, če že ne vsako leto poskrbeti za naslednja dela: ) Preveriti, če je v sistemu prisoten zrak. V tem primeru je potrebno napravo dobro prezračiti in dopolniti na določeni tlak, ) Toplotni medij v napravi napolniti z zaščitno tekočino proti zmrzali, ) V toplotnem menjalniku poskrbeti za preprečevanje in odlaganje vodnega kamna ) Preveriti delovanje varnostnega ventila ) Pregledati toplotni hranilnik ) Preveriti tlak v raztezni posodi ) Pregledati solarne sprejemnike in pritrditve Razen tega, naj bi se redno preverjalo tudi delovanje solarne naprave, vključno z delovanjem obtočne črpalke. V kolikor niste prepričani v vaše spretnosti, pokličite v pomoč specializirano podjetje. Tako lahko istočasno poskrbite tudi za nadzor vašega ogrevalnega sistema. Takšen pregled vas lahko stane maksimalno od 30 do 50 EUR. Čiščenje solarnih sprejemnikov z zunanje strani ponačem delu, kjer je onesnaženost ozračja, zaradi številnih vozil ali bližine industrije zelo visoka, je čiščenje sprejemnikov vsekakor priporočljivo. Zaradi tega, se žno kupiti že po zelo ugodni ceni. Visoko kvalitetne solarne naprave imajo življensko dobo od 20 do 30 let, elektronske komponente pa okoli 20 let.

April 2009

Instalater

37

Novo, ne, še boljše - Fresnel sončne celice za proizvodnjo toplote
Naraščajoča cena energije vedno poskrbi, da postane proces toplotne energije zanimiv. Sončni sprejemniki z linearno koncentrirano toploto, dosegajo toploto v zbiralniku tudi do 200 oC. V državah, ki so bogato obdane s soncem so postali sončni sprejemniki v veliko pomoč raznim industrijskim obratom.
je dosegla temperaturo okoli 450 o C. Danes ponujajo, po Fresnerjevem konceptu, solarno termično električno energijo trije proizvajalci. je bila podana dosegu visoke stopnje modularnosti. Modul sončnega sprejemnika meri v dolžino 4 m (ta mera je določena skozi cev absorberja) in 7,5 m širine. 11 vrst ogledal z 0,5 m širine je vgrajenih v medsebojnem odmiku 20 cm. Tako znaša površina posameznega modula 22 m2. Tako kot vsaka osredotočena vrsta solarne tehnologije,se lahko tudi sončni sprejemniki tipa Fresnel uporabljajo samo za direktno sončno sevanje. Difuzijsko sevanje, ki ni koncentrirano na sončni sprejemnik in PV-modul za absorpcijo, se ne sme uporabljati. Energetski donos sončnega sprejemnika je odvisen od mesta vgra-

Sončni sprejemnik Fresnel – proizvod podjetja PSE
Podjetje PSE GmbH izdeluje sončne sprejemnike, ki so za dve dimenziji manjši, od sprejemnikov namenjenih za proizvodnjo električne energije. Cilj razvoja je bil sprejemnik, ki deluje v temperaturnem področju okoli 200 oC in za doseg termične moči okoli 50 kW . Pri teh velikostih je predvsem atraktivna namestitev na streho industrijskih obratov. Takšno

Slika 1 – Sončni sprejemniki v Bergamu po postopku Fresnel

Drug privlačen dejavnik za uporabo sprejemnikov te vrste, je povezan z absorpcijskim hladilnim strojem in ga uporabljajo za pomoč pri klimatizaciji zgradbe.

Tehnični opis
Linearno koncentrirani sončni sprejemniki odbijajo direktno sončno sevanje, ki jo prejmejo, v vrstah nameščena ogledala, na skupni prejemnik, ki je nameščen nad ogledali (glej sliko 1, sprejemniki v kraju Bergamo). Zaradi tega dosegajo izredno visoko delovno temperaturo in se lahko uporabljajo tudi za proizvodnjo solarne termične električne energije. Princip konstrukcije govori v prid enostavnosti, ugodni ceni vgradnje, kakor tudi nizki obremenitvi vetra in učinkoviti uporabi, glede na uporabno površino. Že skoraj pred več kot 200 leti je francoski fizik Jean Fresnel.

Slika 2 – Princip delovanja sončnega sprejemnika

odkril princip delovanja takšnega sprejemnika. Kasneje, leta 1964 sta Giovanni Francia in Marcel Perrot v mestu Marseille zgradila prvi prototip. Z napravo sta proizvedla paro, ki

namestitev omogoča predvsem relativno majhna obremenitev vetra in brez preboja strešne konstrukcije. Osnovna misel pri izvedbi konstrukcije sončnega sprejemnika

dnje, kar pomeni, da znaša letna bruto proizvodnja Fresnel sončnega sprejemnika, v južni Španiji s 654 kWh / (m2 a), kar je dvakrat več kot v Nemčiji, z 251 kWh / (m2 a), v Egiptu1.025 kWh / (m2 a), kar je skoraj štirikrat več.

38 Instalater

April 2009

Postavitev solarnega sistema za ogrevanje sanitarne vode
Verjetno ste se že srečali s solarnim sistemom, ki ne daje pričakovanih rezultatov? V večini primerov je vzrok za nepravilno delovanje potrebno iskati na samem začetku – postavitev kolektorjev, izvedba cevne povezave, pravilno odzračevanje, preverjanje delovanja ob zagonu – to so najpomembnejši pogoji za kakovostno nameščen in učinkovit solarni sistem, na katerega se lahko investitor zanese še mnogo let po postavitvi.
koristke poleti in nekoliko slabši učinek pozimi. Takšna postavitev je primerna za ogrevanje sanitarne vode, za ogrevanje prostorov takšna postavitev ni najbolj primerna. Pokončna lega 45-65° omogoča optimalno učinkovitost sistema skozi vse leto. Tako postavljeni kolektorji zagotavljajo dovolj tople sanitarne vode ne glede na letni čas in tudi omogočajo podporo ogrevanju objekta. Skoraj navpična lega 65-90° je predvsem namenjena ogrevanju objekta in deluje kot neke vrste zaščita pred pregrevanjem sistema v poletnih mesecih, ko je sonce zelo visoko nad nami. V velikih solarnih sistemih, namenjenih predvsem ogrevanju je tudi poleti dovolj tople sanitarne vode, ne glede na naklonski kot kolektorjev.

Tretji korak: Namestitev sistema in pravilno odzračevanje
Pri sami namestitvi je potrebno upoštevati nekaj osnovnih pravil: Razdalja med kolektorji in grelnikom vode mora biti kar se da kratka. Dolga razdalja pomeni več balasta in večji vpliv neporabljene energije, ki ostane v povezovalni cevi po tem, ko črpalka preneha delovati. Povezovalne cevi morajo biti kar se da ozke in dobro izolirane, izogibajte se ostrih zavojev. Za povezavo kolektorjev z grelnikom je potrebno uporabiti cevi s takšnim premerom, ki omogoča ravno pravšnji pretok glede na moč črpalke. Večji premer cevi pomeni več grelnega medija v sistemu, kar slabo vpliva na izkoristek. Prav tako je sistem z debelejšimi cevmi težje odzračiti. Navadno se za sisteme z do 3 kolektorji uporabljajo cevi φ15mm, za sisteme z do 5 kolektorji φ18mm, redkeje, navadno v sistemih z več kolektorskimi polji, vezanimi po principu Tichelmann, pridejo v poštev cevi s premerom φ22mm ali več. Najenostavnejša in najbolj zane-

Prvi korak: Proučitev obstoječe situacije na objektu
Prodajalec ali instalater se mora z investitorjem najprej temeljito sporazumeti o potrebah, željah in pričakovanjih. Le tako bo razumel in vedel, kakšno je sedanje stanje v objektu, kaj investitor že ve o solarnih sistemih, kaj od novega sistema pričakuje in nenazadnje, koliko je pripravljen investirati. Ko imamo osnovne informacije, ki jih lahko pridobimo od kupca, lahko temeljito preučimo možnosti za izvedbo. Mesto namestitve grelnika, mesto namestitve kolektorjev – orientacija in naklon strehe ali morebitne druge primernejše lokacije za namestitev, potek trase cevne povezave.

hovi postavitvi. Zelo pomemben je naklon kolektorjev v povezavi z orientacijo. Optimalna usmerjenost je neposredno proti jugu, vendar imata tudi vzhodna in zahodna orientiranost nekatere odločujoče lastnosti. Položna lega 30-45° omogoča zelo visoke iz-

Pri tem je potrebno upoštevati, da bolj, kot so kolektorji postavljeni pokončno, bolj pomembna je orientacija proti jugu za učinkovito delovanje sistema. Vpliv orientacije in naklona na izkoristek je prikazan v grafu.

Drugi korak: Določitev mesta namestitve kolektorjev in izbira ustrezne podkonstrukcije
Ko smo preučili dano situacijo na objektu, se lahko odločimo o sami lokaciji kolektorjev in nji-

April 2009 sljiva je uporaba predizoliranih INOX gibljivih cevi, ki omogočajo maksimalno fleksibilnost in hitro ter elegantno namestitev. Grelnik vode mora imeti kar se da dobre lastnosti odvzema toplote grelnemu mediju – velika površina cevnega registra s kar se da tanko steno, kar omogoča boljšo odzivnost. Najboljše rezultate dajejo bakreni in inox cevni registri z debelino stene do 1mm. V Sloveniji se največ uporabljajo emajlirani grelniki, ki imajo na račun boljšega prenosa toplote vgrajene registre z velikim premerom, kar pomeni več grelnega medija v sistemu. Sistem mora biti pravilno in temeljito odzračen. Za odzračevanje sistema je potrebno vgraditi sistem treh ventilov – pravzaprav dve polnilni pipi in en kroglični ventil. Postopek polnjenja je natančneje opisan v skici. Klasični odzračevalni lončki niso priporočljivi in niso potrebni za brezhibno delovanje sistema. Namesto njih lahko uporabimo lovilnik mehurčkov spirovent. Tlak v sistemu mora biti tako visok, da ne pride do uparjanja grelnega medija pri visokih temperaturah. V ta namen mora biti nameščena ustrezno velika ekspanzijska posoda. Čez palec, volumen posode naj bi bil tolikšen, kot je grelnega medija v sistemu – navadno vsaj 18-25 L pri majhnih sistemih. Tlak v posodi mora biti nekoliko nižji od tlaka v sistemu. Če sistem napolnimo na 3,5 bar, kjer je vrelišče grelnega medija že nad 150°C, naj bi bil tlak v raztezni posodi cca. 3 bar. Obnašanje sistema pri višjem tlaku lahko primerjamo z žogo – bolj kot je polna, več sile je potrebno, da jo stisnemo - podobno bo pri solarnem sistemu z višjim tlakom v hladnem stanju prišlo do manjšega nihanja tlaka med delovanjem. Ko je sistem odzračen in napolnjen, ga spustimo v pogon – vklopimo avtomatiko, počakamona delovanje črpalke in opazujemo

Instalater

39

manometer ter poslušamo, ali se iz črpalke sliši prasketanje. Če je črpalka neslišna in manometer ne poskakuje pomeni, da je sistem uspešno odzračen. Izbira opreme, ki omogoča enostavno in brezhibno vgradnjo in zmanjša možnost nastajanja napak Proizvajalci, ki se zavedajo pomena kakovostno izvedenega solarnega sistema, naredijo korak v smeri, ki jo sicer mora opraviti monter – izberejo ustrezne komponente, kompletirajo sisteme, celo delno sestavijo sestavne dele v sklope. To omogoča eleganten potek instalacije, kratek čas izvedbe na objektu, minimalno porabo dodatnega materiala, in prihrani marsikatero pot v trgovino z instalacijskim materialom. Poleg tega je kompletiran sistem zagotovilo proizvajalca za brezhibno delovanje in kar se da olajšan potek instalacije.

40 Instalater

April 2009

Priklopite se na brezplačen in večen vir sončne energije!
Z energijo sonca do toplega doma in ogrevane sanitarne vode.

Energija sonca je blizu, vir življenja na zemlji, navdih in velika priložnost. Veliko vprašanje je, zakaj ostaja v tolikšni meri neizkoriščena. S smelo in racionalno uporabo pridobimo: ) Do 80 % vse potrebne energije za ogrevanje sanitarne vode na letnem nivoju. ) Možnost dopolnilnega ogrevanja prostorov, ki lahko zagotovi do 50 % potrebne toplote za ogrevanje stavbe, možnost dogrevanja vode v bazenu. ) Možnost pridobitve subvencije s strani države v znesku do 25 % celotne vrednosti investicije.

Priložnost, ki jo velja izkoristiti. Z razumevanjem delovanja solarnih sistemov smo soncu bliže.

vodu zapusti hranilnik in se ohlajen vrne nazaj na sprejemnik, kjer se postopek prične znova. Delovanje solarnega sistema poganja obtočna črpalka, ki je locirana znotraj solarne postaje, krmili pa ga diferenčni regulator na osnovi temperaturnih tipal.

ku. Kadar temperatura v hranilniku pade pod minimalno želeno, dotoka toplote od sonca pa ravno tako ni, sistem poskrbi za dotok toplote iz dodatnega ogrevalnega vira, ki je lahko elektrika, kotel na olje, plin, trdo gorivo, toplotna črpalka.

Preprosto, učinkovito, krmiljeno delovanje solarnega sistema
Delovanje solarnega sistema se prične pri izvoru toplote, to je sonce. Sprejemnik sončne energije absorbira različne vrste sončnih žarkov (direktno sevanje, difuzno sevanje). Zbrano energijo toplotni medij – sredstvo proti zmrzovanju po ustrezno izoliranih bakrenih ceveh prenese v hranilnik vode in le-to segreva. Toplotni medij nato po povratnem

Solarni sistem deluje samostojno in po potrebi tudi s pomočjo dodatnih ogrevalnih virov
Ko se tako zjutraj pokaže sonce, temperatura na sprejemniku sončne energije naraste, kar pošlje regulaciji signal, da je čas za zagon obtočne črpalke, ki bo toploto s sprejemnika odvedla v hranilnik. Ko temperature vode v hranilniku naraste do dovoljene mere (običajno 90°C), je to ponovno signal regulaciji, da je čas, da se črpalka izklopi, solarni sistem pa preneha delovati. Ker pa žal sonce vsak dan ne posije, ima solarni sistem tudi sekundarni vir zagotavljanja toplote v hranilni-

Podnebne razmere v Sloveniji so odlične za izkoriščanje energije sonca preko solarnih sistemov
Ugodne klimatske razmere na slovenskem so najbolj izrazite na zahodnem delu države, kjer sončne sevanje dosega celo 1600 kilovatnih ur na kvadratni meter. Tudi drugod po Sloveniji, kjer se sevanje giblje med 1100 in 1400 ur na kvadratni meter, je podnebje več kot primerno za izkoriščanje energije sonca preko solarnih sistemov. Slovenija ima ugodnejše klimatske pogoje kot Nemčija ali Avstrija, kjer je solarni sistem del skoraj vsakega drugega gospodinjstva.

Prednost ponudbe Klima centra Horizont:
) Širok izbor vnaprej pripravljenih solarnih paketov, prilagojenih zahtevam kupcev. ) Zmogljivosti prilagodimo številu potrošnikov sanitarne vode, pogostosti uporabe. ) Paketi vključujejo vse potrebno za montažo in delovanje. ) Bogate strokovne izkušnje, celovita storitev, popoln izbor izdelkov za vsakega uporabnika. ) Svetujemo pri možnih oblikah financiranja in pomagamo do sredstev Ekosklada, ki zagotavlja sredstva v znesku do 25 % celotne vrednosti investicije.

Pokličite 080 35 02 ali nam pišite na info@horizont.si in zahtevajte brezplačni katalog in nasvet strokovnjaka za solarne sisteme.

42 Instalater

April 2009

Sprejemniki sončne energije GreenLand Systems
Velik vpliv na vgradnjo sprejemnikov sončne energije (SSE) sedaj in v bližnji prihodnosti bodo zagotovo imele podnebne spremembe. Podnebne spremembe in problemi z energijo po svetu se zelo razlikujejo. Številne države, ki ležijo severno od ekvatorja, skrbijo hladni dnevi v zimskem obdobju, nekatere države na južni strani zemeljske poloble pa se borijo s pretirano vročino. To so pokazali tudi številni požari, ki so v zadnjem času divjali po Avstraliji. Slednje bolj skrbi poletno hlajenje kot ogrevanje pozimi.
sončnih sprejemnikov, vakuumski cevni Heat Pipe SSE s suhim toplotnim spojem, kakršni so tudi SSE GreenLand Systems. Takšne sprejemnike sončne energije lahko imenujemo »pravi vakuumski sprejemniki sončne energije«, saj se nahajata absorber in toplotna cev (Heat Pipe) v vakuumu. Razlika od predhodnika je v tem, da imajo novi GLS sprejemniki hitrejšo odzivnost in dosežejo veliko večji učinek. To dosežejo, ker so vsi aktivni deli v vakuumu in se njihov učinek z leti ne zmanjšuje. Kljub na prvi videz majhnim spremembam nudijo SSE GreenLand Systems bistvene prednosti pred številnimi drugimi SSE, ki jih dobimo na današnjem trgu.
Vgrajeni sprejemniki po sistemu GreenLand Systems

) visoka stopnja mehanske odpornosti, itn. ) dosežen maksimalen tehnološki razvoj te vrste SSE za ogrevanje sanitarne tople vode s temperaturo okoli 80 oC.

Razvojni napori podjetja GreenLand Systems so bili v zadnjih letih usmerjeni v naslednje nove in skrajno obetavne smeri:
) a.)DF serija, to so vakuumski cevni SSE za horizontalno vgradnjo. S tem omogočajo estetsko arhitektonsko integriranje sprejemnikov v stavbe in ostrešja, ki so relativno velikih površin, itn. ) b.)Solarno klimatiziranje prostorov (solar air-conditioning ), ) c.)dolgoročno in medsezonsko shranjevanje toplotne energije, ) d.)neparabolični heliostati, to so solarni koncentratorji za generiranje zelo visokih temperatur, ki segajo od 700 do 1000 o C. Bistvena prednost heliostata v primerjavi s paraboličnim heliostatom je veliko boljša koncentracija solarne energije oz. manjše razsipanje energije na različnih valovnih dolžinah. Tudi cena v primerjavi s paraboličnim heliostatom je ugodnejša. ) e.)Pasivna disipacija toplote za preprečevanje preseganja kritične temperature v termodinamičnih ciklusih. Za to inovacijo je naše podjetje leta 2008 prejelo avstralski patent št. 2006203413 in kitajski patent št. ZL20052000687.9. ) f.)Solarno - termično pridobivanje električne energije, to je vrsta električne energije za napajanje omrežja iz solarno termičnih virov, za razliko od fotovoltaičnih modulov.

Tehnologija izdelave sprejemnikov sončne energije je v zadnjem desetletju precej napredovala. Tudi število instaliranih SSE (sončni sprejemnik energije) iz dneva v dan narašča. Naraščanje vgradenj SSE bo tudi v prihodnosti najbolj odvisno od cen energentov, predvsem pa od cene električne energije. S hitrim porastom cen energentov, ki je napovedan, bo postala vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje in hlajenje vse bolj ekonomsko upravičena. Učinkovitost SSE ni odvisna samo od cene. Odvisna je od področja, kjer želimo SSE namestiti, nagiba namestitve, od usmerjenosti glede na strani neba, od letnega časa, itn. Če upoštevamo samo vgradnjo, je količina pridobljene energije največja takrat, ko sončni žarki na

SSE padajo pravokotno. Zaradi stalnega spreminjanja vpadnega kota Sonca je potreben optimalen nagib sončnega sprejemnika. Izberemo ga tako, da največji izkoristek dosežemo v času največje porabe. Za zemljepisno širino Slovenije znaša idealen kot med 30° in 60°. Takšni nagibi izvajalcem lahko predstavljajo problem, zato se ga znanstveniki že vrsto let trudijo odpraviti. Velika prednost se je dolgo časa kazala na sončnih sprejemnikih tretje generacije ali vakuumskih sprejemnikih. To so stekleni SSE, izdelani po sistemu »cev v cevi«. Ti sprejemniki imajo pri normalnem zračnem tlaku vse vitalne dele za delovanje, ki so zaradi tega podvrženi kondenzu, oksidaciji in posledično hitrejšemu staranju. Zaradi omenjenih težav je bila razvita četrta generacija

Bistvene prednosti smo opisali že v drugi številki revije Instalater. Vsem bralcem, ki omenjenega članka niso prebrali, priporočamo, da nas pokličejo (041 958 089) ali sporočijo po elektronski pošti (joze@bioplanet.si) in jim ga bomo poslali.

Prednosti SSE GreenLand Systems:
) dolga življenjska doba ob bistveno nespremenjeni učinkovitosti še dvajset in več let po vgradnji, ) ekološko prijazna tehnologija za izdelavo in razgradnjo SSE GreenLand Systems, ) visoka zmogljivost v najrazličnejših pogojih delovanja in v različnih klimatskih razmerah, ) ugodno razmerje med proizvedeno energijo in porabljeno energijo za delovanje celotne naprave, ) najboljše razmerje med ceno in tekom leta pridelano energijo,

Na sliki št. 1 je prikazana sestava cevi za vakuumski sončni sprejemnik GreenLand Systems.

April 2009

Instalater

43

za njeno izkoriščanje imajo skupen namen – pridobivanje električne energije s pomočjo Sonca. V deželah z vročim podnebjem predstavljajo zelo resen problem pogoste konice z električno energijo. V Melbournu v Avstraliji so morali v preteklih tednih zaradi izredne vročine rutinsko odklapljati električno energijo celim predmestjem z nekaj 100.000 prebivalci. Kaos na cestah je bil popoln. Semaforji, ki delujejo s pomočjo električne energije, niso delovali, policistov za urejanje prometa pa ni bilo dovolj. Številni ljudje so od vročine omedleli in celo umrli. Poleg vsega tega se je zmanjšala tudi zmožnost generiranja električnega toka in prenos električne energije se je bistveno zmanjšal. Ocenjuje se, da pri temperaturi ozračja 45 oC in pri jasnem nebu električno omrežje lahko dobavlja le od 60-65% energije, ki jo lahko prenaša v »normalnih« pogojih. Tako je tudi mogoče razumeti, zakaj je ob bistveno povečani porabi prišlo do masovnih izpadov električne energije. Solarni generatorji delujejo najbolje in dobavljajo največ energije prav v času, ko je ta najbolj potrebna. Torej, solarno generiranje električne energije je fundamentalno in v prvi vrsti generiranje energije za pokrivanje konic električnih obremenitev.

Slika 1 – Sestava solarne cevi tipa DF

Razlaga k sliki 1: 1. Vakuumska cev 2. Absorber, s selektivno oblogo 3. Fluidna cev 4. Zbiralnik 5. Potopno tipalo 6. Toplotna zaščita 7. Ohišje 8. Barijev geter 9. Privijalo 10. Notranja cev (6 mm) 11. Hitra spojka 12. Pritrditev 13. Dovod v sončni sprejemnik 14. Odvod iz sončnega sprejemnika

Opis tem na kratko:
a) Vakuumske cevi tipa DF omogočajo horizontalno namestitev in so zelo ustrezne za gradnjo velikih sistemov, ki obsegajo preko tisoč ali celo več deset tisoč cevi. Ti SSE so posebej primerni za vgradnjo v industrijske in druge komercialne zgradbe, kot so: bolnice, hoteli, tovarne, domovi za ostarele, šole, vrtci, zdravstveni zavodi in druge zgradbe javnega pomena. Njihova učinkovitost je za približno 10% višja od Heat Pipe cevi, na primer GL100-16. Solarne cevi tipa DF po svoji zmogljivosti trenutno še zdaleč nimajo tekmeca. b) V času dolge in hladne zime ali vročega poletja si večina ljudi želi naravne toplotne energije. Vendar način za dosego pretvorbe energi-

je ni enostaven. Do sedaj je bila omejena izbira praktičnega in učinkovitega načina za izvedbo takšnega sistema. Prostor za hlajenje in ogrevanje uporablja tudi do 40% energije. V najbolj vročih poletnih mesecih, ko je sončne energije v izobilju in je tudi najmočnejša, bi s pretvorbo sončne energije za hlajenje prostorov najbolj neposredno vplivali za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida ter omogočili enostavno dobavo električne energije z maksimalno obremenitvijo. V sisteme solarne klimatizacije smo vlagali svoje napore tri leta. Sistemska verifikacija je pokazala zelo obetavne rezultate. Znano je dejstvo, da električne konice nastopajo v najbolj vročem vreme-

nu, ko ljudje vključujejo električne klimatske naprave. Istočasno pa sončni sprejemniki v največji vročini ustvarjajo tudi največ energije, zato prav v času največje vročine solarna klimatska naprava najbolj intenzivno hladi. In to zastonj! c) Najbolj racionalno je poleti pridobljeno toplotno energijo shranjevati v dolgoročnem toplotnem hranilniku energije. To shranjeno energijo pa uporabimo kasneje, v hladnih mesecih in v dneh, ko sončne energije zaradi oblačnosti primanjkuje oziroma je ni na voljo. d, e, in f) – Smeri za uporabo sončne energije in razvoj naprav

44 Instalater

April 2009

Sodobne energijsko varčne montažne hiše
Danes je gradnja hiše enkratna investicija za celo življenje. Blagovna znamka «Hanlo häuser» ki je eden vodilnih proizvajalcev montažnih hiš v Evropi in je sinonim za gradnjo kvalitetnih, okolju prijaznih in energijsko varčnih montažnih hiš.
sistema s poboljšanjem ovoja in optimizacije lahko individualno poboljšamo hišo do nizkoenergetske hiše, tako da kupcu omogočimo optimalno energetsko varčnost za nizko ceno gradnje.

Nizkoenergetske hiše – teoretično izračunana poraba med 15 in 30 kWh/m2a
V to skupino spadajo hiše grajene po sistemu Hanlo KLIMA PASSIV zid 37 cm U=0,11W/m2K, to so hiše za katere se naredijo poglobljene analize energijske bilance hiše in analiza ustrezne strojne opreme. Te hiše imajo zelo nizke toplotne izgube, ovoj je dobro toplotno izoliran, vgrajena so kvalitetna okna, zagotovi se potrebna zrakotesnost hiše in prezračevanje vršimo preko rekuperatorja. Z izboljšavo ovoja hiše z modernimi izolacijskimi materiali ( lesna vlakna, celuloza), se približamo pasivni hiši z minimalnim dodatnimi stroški, kar pomeni optimalna energijsko učinkovitost za ugodno ceno. pasivnih hišah imamo v osnovi hišo zgrajeno po sistemu KLIMA PASIV z uporabo modernih izolativnih materijalov na fasadi in stropu strehe (lesna vlakna, celuloza) na osnovi izračuna PHPP . Pristop k gradnji hiše je čisto individualni in ne moremo upoštevati tipskih rešitev, temveč moramo vsako izgradnjo pasivne hiše obdelovati kot poseben projekt. Po dogovoru s stranko je najbolje pripraviti izračun toplotne učinkovitosti stanovanjske hiše po prejetih izhodiščih (idejna zasnova) in na osnovi tega se izdela koncept optimizacije, variantno kot najnižja investicija ali kot optimum na podana merila, kot so poraba energije, zdravje in počutje stanovalcev, difuzija pare, temparaturna stabilnost, naravni materiali, ekologija, vzdrževalni stroški. Koncept optimizacije vsebuje optimalno izbiro hišne tehnike, saj vložek v toplotno izboljšavo ovoja hiše zmanjšuje strošek pri hišni tehniki za ogrevanje in hlajenje.

Želja vsakega zemljana je, da bi nekoč imel lastno streho nad glavo, nekoč je veljala praksa, da si je vsak sam gradil hišo, zatem je prišla montažna gradnja, v današnjih časih pa nas predpisi in potrebe prisiljujeo v gradnjo sodobnih energijsko varčnih montažnih hiš in uporabo obnovljivih virov energije.

neoporečni materialov ) Minimalna poraba energije za izdelavo montažne hiše ) 100% možnost reciklaže montažne hiše ) protipotresna varnost ) hitrost gradnje ) dobra izkoriščenost prostora in prilagajanje zunanje oblike krajinskim značilnostim

Pasivne hiše – teoretično izračunana poraba do 15 kWh/ m2a
Nadgradnja nizkoenergetske hiše je pasivna hiša. Vsaka pasivna hiša se obdeluje individualno, saj je potrebno celovit pristop k gradnji, sam izbor materialov se izvrši na osnovi izračuna PHPP za pasivno hišo, ki je tudi odvisna od položaja bodoče hiše. Pri

Prednosti sodobne energijsko varčne montažne gradnje:
) Energetska varčnost v celotnem življenskem obdobju ) Odlična toplotna izolacija ovoja hiše ) Možnost optimizacije varčevanja z energijo glede na vrednost investicije ali glede na zadana merila ) Odlična mikroklima, prijetno in zdravo bivanje v montažni hiši ) Uporaba naravnih in ekološko

Sodobne energijsko varčne montažne hiše delimo v tri osnovne skupine

Energijsko varčne hiše – teoretično izračunana poraba med 30 in 50 kWh/m2a.
V to skupino spadajo hiše grajene po osnovnem sistemu Hanlo JUMBO zid 31 cm U=0,13 W/ m2K. Bivanje v takih hišah je prijetno in varčno, edino pravilo je hitro in intenzivno zračenje v zimskem času. Z izboljšavo

46 Instalater

April 2009

Sanacija v smeri pasivne hiše
Dramatični razvoj cen za energijo jasno govori tudi za standard pasivne gradnje pri sanaciji starejših in velikokrat tudi spominsko zaščitenih zgradb, ki se nahajajo predvsem v mestnem jedru. Vse več arhitektov, projektantov in drugih strokovnjakov se trudi in raziskuje, kako zagotoviti pogojem, ki ščitijo zaščitene zgradbe.
za sanacijo starih zgradb, predvsem tistih, ki so nameščene neposredno v strogem mestnem jedru, pristopili številni strokovnjaki. V Avstriji in Nemčiji so že leta 2003 poskrbeli za združenje arhitektov in energetskih svetoprodajo ali najem. Energetsko izkaznico morajo imeti tudi velike javne stavbe, kajti s prizadevanji za učinkovitejšo rabo energije dajejo zgled drugim uporabnikom. Z najvišjo kakovostjo toplotno

Slika 1 – Lepo izdelana fasada s številnimi okrasnimi ornamenti, povzroča glavobol pri prehodu v pasivno hišo

Stare zgradbe so lepe
Številne stare in lepe hiše pokažejo svojo slabost v zimskem obdobju. Najpogosteje slaba in pomanjkljiva toplotna izolacija ali stara okna zmanjšajo udobje v hladnih zimskih dnevih. Rešitev leži le v sanaciji objekta. Samo tukaj se lahko najdejo številne rešitve za zmanjšanje stroškov

energije za desetino ali celo več in istočasno se znatno povečata ugodje in počutje v prostoru. Če je potrebna toplotna obnova starih zgradb se strokovnjaki soočajo z velikimi izzivi. Razburljiv izziv za arhitekte in energetske svetovalce je dan v smeri raziskav pasivnih hiš. V nekaterih naših sosednjih državah so k projektu

valcev, to so ekipe, ki temeljijo na izkušnjah in zdravi pameti. Da bi stavbo lahko postopno predelali v pasivno, oziroma energetsko varčno zgradbo, so potrebni številni in visoko razviti koncepti. Postopek je lahko dolgotrajen, vendar je nujen in potrebno je že sedaj določiti pravilni pristop. Prvi korak za takšen pristop je vsekakor energetska izkaznica. Podlaga za takšne premisleke in študije o izvedljivosti in ob upoštevanju javnega financiranja, pa morajo biti naslednji korak. Energetska izkaznica je zagotovo prava smer. Pri sanacijah bo zagotovo služila v pomoč projektantom. Preko nje se bodo posamezniki lažje odločali za smer sanacije. Danes se to počne velikokrat na pamet, saj številne zgradbe nimajo niti osnovnega projekta, na podlagi katerega bi se dalo izdelati pravilen izračun. Energetska izkaznica stavbe bo v prihodnje obvezno potrebna pri vseh novih stavbah, pri obstoječih stavbah pa le, če gre za

obdelanega ovoja stavbe in z vgradnjo najsodobnejše prezračevalne tehnologije, se toplotne potrebe v pasivni hiši zmanjšajo za toliko, da nam ogrevanje hiše v hladnem zimskem obdobju ne povzroča nobenih dodatnih stroškov in sicer: ) s pomočjo sončne energije, ki jo prejemamo skozi okna ) s toploto, ki jo oddajajo prisotni ljudje v prostoru ) z oddajo toplote gospodinjskih aparatov in naprav Preden želimo pričeti s spreminjanjem stare zgradbe v smeri pasivne hiše, je potrebno predhodno preveriti, če zgradba odgovarja arhitektonski funkcionalnosti in vsem gradbeno tehničnim zahtevam in če je sploh primerna za sanacijo. V kolikor pri naštetih vprašanjih najdemo pozitivne odgovore, potem se sanacijo izplača tudi izvesti. Velikokrat je sanacijo stare zgradbe, v smeri pasivne hiše, zelo težko izvesti, saj se najpogosteje zgodi, da na konstrukciji zgradbe ni mogoče preprečiti neustreznih

Slika 2 – Detajlni načrt in točen izračun sta pri sanaciji zgradbe nujno potrebna

April 2009 toplotnih mostov, izvesti izolacijo na temeljih ali izolacijo na talni plošči. Velikokrat je tudi nemogoče izvesti potrebno dodatno toplotno izolacijo v notranjosti zgradbe, zaradi preozkih prehodov itn. Kljub naštetim težavam je sanacija najpogosteje smiselna. ciji« enake vrednosti. V strnjenih mestnih jedrih, kjer so številne spomeniško zaščitene zgradbe, so na razpolago številna neizkoriščena podstrešja. Sanacija takšnega podstrešja je najbolj smotrna in relativno finančno ugodna rešitev. Izvedba stanovanja v podstrešju zgradb, ki jih krasijo številni okrasni ornamenti, ne sme spreminjati. Vsekakor se je treba zavedati, da je bilo precej okrasnih ornamentov in struktur kar nekaj časa po drugi svetovni vojni v propadajočem stanju ali preprosto uničenih. Sanacije, ki so bile izvedene pa so zahtevale dokaj visok strošek.

Instalater

47

nastajanje plesni. Pri dobro toplotno obdelanem objektu, kot je na primer pasivna hiša, pa moramo zagotoviti zadostno prezračevanje prostorov. Zato je potrebno poskrbeti za vgradnjo dobre in ekonomične prezračevalne naprave, oziroma za napravo, ki ima vgrajen rekuperator toplote. Seveda pa se v zadnjem obdobju postavljajo številna vprašanja in sicer, kaj je bolje in ceneje: ) da se objekt izdela kot pasivna zgradba ali kot nizkoenergijski. Nekatere študije avstrijskih strokovnjakov kažejo, da so stroški in vzdrževanje prezračevalnih naprav v pasivnih hišah veliko višji od stroška za porabljeno energijo, v nizkoenergijski hiši. O tem poteka vse več razprav pri strokovnjakih v Avstriji. Argumentirana je bila razlaga direktorja Energetskega centra v Weizu g. Kern Franca. Slednji imajo namreč dva poslovna objekta in sicer: ) Energetski center Weiz 1, ki je bil zgrajen, pred dobrim desetletjem, kot pasivni objekt in ) Energetski center Weiz 2, ki je bil vseljen leta 2004, kot nizkoenergijski objekt. ) Na predavanju, ki ga je pripravila MRA iz Maribora nam je

Konec s plesnobo
Pri številnih konvencionalnih sanacijah se najpogosteje zamenjajo stara in dotrajana okna. Zaradi dobrega tesnjenja novih oken se nato hitro srečamo z novim problemom, to je s kondenzom, ki se nabira v hladnejših oziroma slabo toplotno izoliranih delih notranjosti zgradbe. Najpogostejši razlog za nabiranje plesnobe pa je tudi nezadostno prezračevanje prostora. Priporočila, da je potrebno prostor prezračevati kratkotrajno in močno, so sicer teoretično pravilna, toda v praksi se pokaže za neizvedljivo. Vprašati se moramo,»Ali se bomo mogoče ponoči vstajali vsaki dve uri, za pet minut prezračevanja?«. Torej ostanemo pri oknih, bodisi, da bomo prostor prezračevali z odpiranjem oken, zaradi nehigienske plesnobe na stenah,

Slika 3 – Na voljo je vse več vrst materialov za izvedbo fasade

Najenostavnejša izvedba notranja izolacija
Problem v mestnih jedrih najpogosteje predstavljajo objekti, ki so spominsko zaščiteni, ali objekti, ki s svojim zunanjim obsegom mejijo na pločnik. Raziskave v sosednji Avstriji in Nemčiji potekajo ravno v tej smeri. Spoznanja številnih strokovnjakov so, da je mogoče tudi takšne objekte predelati v pasivne, oziroma v nizkoenergijske objekte. Z notranjo izolacijo je namreč mogoče hišo v celoti obdelati s potrebno toplotno izolacijo in se tako izogniti vsem predhodno omenjenim težavam. S skrbno izvedeno sanacijo objekta v notranjosti, se lahko celo zagotovijo boljše toplotne izolacije, kot to zahtevajo predpisi za novogradnje. Z razvojem »vakuumske toplotne izolacije«, kot notranja toplotna izolacija, se tukaj odpirajo široke možnosti. Le z desetino toplotne izolacije, ki je po predpisih zahtevana pri izgradnji za pasivne hiše, dosežemo pri »vakuumski izola-

pa ne bo veliko dražja od klasične predelave. Kljub temu, da bi si lahko številni na podstrešju, za relativno veliko nižjo ceno, uredili prijetno in toplo stanovanje v katerem bi kasneje odpadel strošek za drago energijo, si številni tega ne želijo izkoristiti (slika 1 in 2 prikazujeta sanacijo zunanjosti hiše in podstrešja). Številna podstrešja, ki so bila v bližnji preteklosti predelana v stanovanja, so v večini primerov toplotno slabo obdelana in predstavljajo za ogrevanje relativno visok finančni strošek.

Rekonstrukcija ornamentike – v porastu
Notranja toplotna izolacija brezpogojno zahteva gradbeno fizikalni izračun, kakor tudi detajlno izveden projekt s točnimi izračuni ter skrbno izvedena dela. Kdor želi starejšo hišo ali kakšen drug objekt predelati v pasivno zgradbo, mora posebno pozornost namenitu temu, da ostane karakter objekta nespremenjen. Zavedati se je potrebno, da se zunanjost številnih zaščitenih

Slika 4 – Prezračevalni sistemi se vse bolj prilagajajo zahtevam na trgu

kar je tudi energijsko gledano velik strošek. S sanacijo objekta in dodatno toplotno izolacijo, bomo dosegli višjo temperaturo na površinah zidov ter preprečili

gospod Franc Kern na to temo podal podrobnosti s številkami, oziroma izvedenimi meritvami in narejenimi študijami. Nad slišanim smo bili presenečeni, saj so

48 Instalater
to zagotovo podatki, ki so vredni razmisleka in bodo kar nekaj časa v prihodnje tema polemičnih razgovorov. pri sanaciji objekta brezpogojno predvideti ustrezno prezračevanje, oziroma poskrbeti za dovod svežega in odvod odpadnega zraka. In sicer ne samo v primerih, ko govorimo o pasivnih objektih, temveč pri vsaki sanaciji, pri kateri bomo zamenjali okna. Dober prezračevalni sistem je nujno potreben zaradi ljudi, ki v zgradbi živijo. Nikakor pa ne smemo dopuščati dejstva, da je prezračevalni sistem luksuz in je namenjen le za nekatere. Skrb strokovnjakov mora biti, da skozi okno ne ogrevamo okolja, oziroma, da onemogočimo prehod slabega in zdravju škodljivega zraka v prostor. Dobra naprava, s primerno ceno, ki bo imela vgrajen rekuperator (za obnovo

April 2009 zraka) zraka, s pomočjo katerega lahko v prostor vračamo očiščen in ogret zrak. To je v sedanjem času že nujno potrebna investicija. Nakup pa vsekakor opravičuje dejstvo, da so toplotne izgube pri konvencionalnem prezračevanju, oziroma z odpiranjem oken, še vedno dvakrat višje kot toplotne izgube pri pasivno grajenem objektu.

Prezračevanje prostorov ni noben luksuz
Investitorji ali stanovanjske zadruge in podobno se srednjeročno soočajo z dejstvom, da moramo

Pomen kuhinje in kopalnice
Stanovanjske zgradbe prištevamo med nepremičnine. Nepremičnine delimo v štiri kategorije, oziroma standarde s katerimi vrednotimo posamezno zgradbo, oziroma stanovanje. Sama kvadratura stanovanja, oziroma hiše, za določanje kategorije ni bistvenega pomena. Vsekakor pa je eden izmed bistvenih pomenov. Bistvenega pomena je izbira materialov izbira in vrsta ter kakovosti vgrajenih materialov, oprema in lokacija samega objekta.
Z dobro in premišljeno arhitekturno zasnovo in kakovostno izvedbo objekta lahko sorazmerno dvignemo standard objekta in tako dvignemo njegovo vrednost. Tako lahko izrabimo, z dobro arhitekturo, tudi vse pomanjkljivosti lokacije ali konfiguracije parcele, kot prednost. Nepremičnine, ki izpolnjujejo osnovne zahteve za sodobno bivanje imajo običajno enostavno konstrukcijsko zasnovo in standardno funkcionalno zasnovo, kar pomeni, da imajo vse tiste prostore v takih velikostih, da omogočajo sodobno bivanje. Konstrukcijsko zahtevnejše nepremičnine, ki istočasno zagotavljajo visoko udobje in kvaliteto bivanja, predvsem v smislu bogate funkcionalne zasnove, z večjimi prostori in z nekaj posebnimi prostori, kot na primer, sprejemnica, soba za goste, savna, fitnes itn, izpolnjujejo zahteve višjega standarda. Za opremo stanovanja je pomembna tudi dobra izvedba vodoinstalacijskih del in sanitarne opreme, ki jo vgradimo v toaletni prostor, kopalnico in kuhinjo. no ujemanje vseh vgrajenih materialov, barv in opreme. Prijeten izgled in pravilna razsvetljava naredita zadovoljstvo še tako zahtevnemu očesu. Okus človeka je tesno povezan z drugimi zaznavami. Konec koncev, mora biti kuhinja prostor, ki nam bo nudila navdih in služila v kuharsko veselje!

Kuhinja
Vse bolj postaja kuhinja osrednji prostor v hiši. To je prostor, skupaj z jedilnico, kjer se ponavadi združuje celotna družina. Prostor mora biti primerno urejen in nuditi možnost, da poteka sproščen pogovor ali, da se lahko na eleganten način postreže večerja, tudi takrat, ko se zberejo družinski prijatelji. Izgradnji, oziroma obnovi kuhinje, moramo posvetiti veliko pozornost, da dosežemo popolno učinkovitost, medseboj-

Zato je prav, da pri izdelavi in opremi kuhinje posvetimo svojo pozornost na:
) Vgradnjo naprav in opreme znanih proizvajalcev ) Strokovno izvedbo instalacijskih del vodovodne napeljave, vključno z odtočno kanalizacijo in vgradnjo prezračevalnega sistema, za odvajanje odpadnega zraka Pri obnovi ali novogradnji se vse bolj poslužujemo vgradnje, oziroma izvedbe predstenske instalacije, s katero se velikokrat izognemo številnim težavam. Vsekakor je priporočljivo, da se pred izdelavo posvetujemo z zato usposobljenim strokovnjakom. Vsekakor je mogoče, s sodobnimi gradbenimi in instalacijskimi sistemi, doseči, da si zgradimo prostor, ki bo prilagodljiv našim potrebam in odgovarjal zahtevanim prostorskim meram.

Kopalnica – oaza za sprostitev
Slika – 1 Kuhinja z opremo

Pomen kopalnice v stanovanju se je povečal v zadnjih letih in se še

April 2009

Instalater

49

opreme 150 mm ) Straniščna školjka od stene 150 mm ) Straniščna školjka od stene, obojestranski odmik 150 mm ) Korito za prho od ostale opreme 300 mm ) Prostor pred straniščno školjko, prho, ) umivalnikom in kopalno kadjo mora biti vsaj 750 mm
V novih, pogosto pa tudi v starih hišah, nastanejo pri izdelavi vodovodne instalacije težave pri izsekavanju zidnih reg. Velikokrat so stene tanke in vanje ne moremo položiti odtočnih cevi, ali pa drugi gradbeno tehnični pogoji ne dovoljujejo izsekavanja reg v že zgrajenih stenah. V takšnih primerih je pri obnavljanju starih objektov najbolje, da izvedemo instalacijo pred zidom (predstenska instalacija).

tankimi zidaki ali še bolje, če se odločimo za kompletno izvedbo predstenske instalacije. Danes imamo na voljo številne jeklene konstrukcijske profile in ostalo opremo, ki je izdelana za ta namen in se vse pogosteje uporablja. Končno obdelavo zidov pri predstenski instalaciji opravimo s posebnimi mavčnimi ali veznimi ploščami, na katere položimo keramične ploščice. Običajno polagamo keramične ploščice v kopalnicah od tal do stropa. Kdor želi imeti zelo natančno izvedbo, mora instalacije prilagoditi velikosti ploščic. Vse priključke naredimo na mrežo ploščic. To pomeni, da moramo umivalnike, WC in ostalo opremo z njihovo osjo postaviti na stik med ploščicami ali na sredino ploščic. Priključki na cevi naj bodo v križišču stikov, v sredini ploščice ali na sredini dolžine stika. Tiste priključke, ki odstopajo od mreže ploščic, naredimo tako, da so simetrični na stike ali sredino ploščic. V preteklosti so se najpogosteje uporabljale ploščice velikosti 150 x 150 mm in s širino stika 2 do 3 mm. Glede na to, je prirejena tudi standardna razdalja 153 mm med osema obeh priključkov mešalne baterije. Vse pogosteje pa se v sedanjosti uporabljajo ploščice večjega formata, na primer 200 x 300 mm ter več, zato je vrsta različnih mer. K temu moramo

Slika 2 – Tloris kuhinje in garderobe z WC-jem

kar naprej povečuje. Prostor, ki smo ga v preteklosti, več ali manj, uporabljali le kot stranišče, je s časom spremenil svoj namen. Moderna in dobro načrtovana kopalnica v sedanjem času, je prostor, brez katerega si življenja v sedanjem času niti ne moremo več zamišljati. Številni inovativni proizvodi dajejo priložnost, da opremimo kopalnico v skladu z našimi zahtevami in potrebami. Pri načrtovanju kopalnice niso važne samo mere prostora, ampak moramo upoštevati tudi tehnične možnosti za instalacijsko napeljavo. Danes zadostuje že samo nekaj kvadratnih metrov, da zadovoljimo tudi naše želje in izdelamo reprezentativno kopalnico, ki nam ne bo samo v zadovoljstvo, temveč tudi v veselje in ponos. Oprema v kopalnici naj stoji tako, da nimamo predolgih odtočnih horizontalnih cevi. Najenostavneje je, če so vsi mokri prostori, kot so kuhinja, kopalnica in WC, eden nad drugim oziroma eden poleg drugega. Le na ta način bo potrebna samo ena vertikalna dovodna cev in ena vertikalna odvodna cev. Pri izdelavi, oziroma obnovi kopalnice, je potrebno nameniti veliko pozornost tudi električni instalaciji. Ob polaganju elekrične instalacije v kopalnici (vtičnice,

luči in električni aparati), moramo upoštevati posebne varnostne predpise. Osnovno pravilo je: ele-

Slika 3 – Oprema v kopalnici

ktrične instalacije naj bodo zunaj območja škropljenja. Pri vodovodni instalaciji pa še vedno velja pravilo: V enodružinski hiši je načrt dober, če imamo le eno ali največ dve dovodni cevi. Pri treh ceveh že lahko dvomimo v ustreznost načrta, saj so tudi stroški veliko večji. Razdalje med posameznimi elementi opreme in prostorom za gibanje so določeni s standardi. Podatki standardov so minimalne zahteve, ki jih moramo upoštevati.

Instalacijo, ki smo položili pred zid lahko, kasneje, obzidamo s

Minimalni predpisani stranski odmiki za posamezne elemente:
) Umivalnik od stene 200 mm ) - Straniščna školjka od ostale

Slika 4 – Tloris kopalnice in delovnega prostora

50 Instalater
ne bo zadnja ploščica v vrsti ožja od polovične širine ploščice. Tako ugotovimo, ali bo na izhodišču osi stik ali sredina ploščice. Osne razdalje med posameznimi kosi opreme določamo, glede na velikost ploščic. Pri velikosti ploščic 150 x 150 mm in 3 mm širokih stikih so osne razdalje 153, 306, 459, 612 mm itn. Polovični zamik, za polovico ploščice (=76,5 mm), ni posebno viden in je zato dopusten. Tudi po višini prilagodimo mere mreži

April 2009 valnika: sredina stika – sredina ploščice. To so izhodiščni podatki za montažo ekscentričnega ventila. Če uporabimo pipo z mrežico, je dotok 55 mm više. Na trgu je vse več visoko razvitega gradbenega materiala, lepih in na oko privlačnih keramičnih ploščic, sodobne pohištvene in sanitarne opreme. Ti so prepoznavni po visoki kvaliteti in inovativni tehnologiji. Investitorjem, arhitektom, pro-

Slika 5 – Izvedba ploščic v WC-ju

Slika 6 – Montaža ploščic po sistemu, na mrežo

prišteti še ploščice za spodnji rob, ki so visoke 50, 60, 75 ali 100 mm. Ploščice za spodnji rob se v privatnih kopalnicah uporabijo le izjemoma, ker niso nujno potrebne. Pred polaganjem instalacije

že določimo velikost ploščic in širino stikov. Potem si določimo izhodiščno os, običajno je to sredina stene ali tal. Prvo vrsto ploščic polagamo levo in desno od osi. Zaradi optičnih pogojev naj

ploščic in meram elementov. Višinske mere določamo glede na metrski ris. Na sliki 6 je prikazan primer montaže ploščic in položaj umi-

jektantom in instalaterjem je na izbiro široka paleta za izvedbo instalacijskih sistemov. Z nakupom sodobne opreme in sanitarne keramike, bodo postali bivalni pogoji še prijetnejši.

Podnebne spremembe
Hitra rast svetovnega prebivalstva in velike podnebne spremembe grozijo, da bodo že v kratkem izčrpale vire pitne vode
V 21. stoletju se bo zaradi podnebnih sprememb dvignila povprečna svetovna temperatura in sicer za 1,1 do 6,4 oC, gladina morja in oceanov pa bo narasla od 18 do 59 centimetrov. Vse to in rast svetovnega prebivalstva bodo v prihodnjih desetletjih bodo posledično izčrpale vire pitne vode. Kot posledica podnebnih sprememb, naj bi bila tudi večja količina padavin v višjih zemljepisnih širinah in v tropskem pasu ter manj padavin v subtropskem pasu. Vedno večje segrevanje ozračja na zahodnem hribovitem področju Združenih držav Amerike naj bi po predvidevanjih prineslo manj snega in več poplav, poleti bodo padavine redke, boj za vire pitne vode pa se bo zaostril. Podnebne spremembe bodo vplivale tudi na proizvodnjo žitaric v ZDA.. V južni Evropi bodo višje temperature prinesle suše, pomanjkanje pitne vode in električne energije, pridobljene s pomočjo hidroelektrarn, prizadeta pa bosta tudi turizem in kmetijstvo. V Južni Ameriki bodo podnebne spremembe vplivale predvsem na kmetijstvo, zaradi taljenja ledenikov v Andih pa bo motena tudi oskrba s pitno vodo. V Afriki naj bi bili viri pitne vode izčrpani do leta 2020, prizadetih pa bo od 75 do 250 milijonov ljudi. V Aziji naj bi se s pomanjkanjem pitne vode soočili leta 2050, prizadeta pa naj bi bila predvsem osrednja, južna in jugovzhodna področja omenjenega kontinenta. Avstralija, ki jo je letos prizadel hud vročinski val, naj bi se s pomanjkanjem pitne vode soočila leta 2030. Dvig gladine morja in oceanov naj bi povečal slanost podzemnih vod, prizadeta pa bodo predvsem mesta, ki ležijo ob obalah.

April 2009

Instalater

51

Kakovost zraka v prostorih (2. del)
Nekaj osnov o CFD modeliranju
CFD je akronim za numerično simuliranje dinamike fluidov. Numerične simulacije omogočajo napoved oziroma predikcijo fizikalnih razmer v modelu pri predpostavljenih robnih in začetnih pogojih. Simulacijske metode so se v zadnjih letih zelo razvile in so pridobile na veljavi zaradi številnih razlogov. Med temi razlogi lahko izpostavimo predvsem: možnost predikcije performans izdelkov pred fizično izdelavo (npr. kakšno distribucijo zraka dobimo pri postavitvi difuzorja v prostor), stroški eksperimentov in njihove morebitne neizvedljivosti (npr. pri umeščanju predora v prostor), rast zmogljivosti računalnikov (1:10 vsakih 5 let) ter napredka pri numeričnih algoritmih. Numerično reševanje dinamike fluida sloni na reševanju parcialnih diferencialnih enačb in združuje znanja različnih skupin: inženirjev, fizikov, matematikov ter ekspertov za numerične metode in programiranje. CFD software omogoča simulacijo toka tekočine z upoštevanjem prenosa toplote in snovi, z upoštevanjem premikanja teles, z upoštevanjem večfaznih tokov, z upoštevanjem kemijskih reakcij, z upoštevanjem interakcije fluida in trdnin ter akustike skozi računalniško modeliranje. Na podlagi takega pristopa uporabnik zgradi virtualni model proučevanega sistema in lahko preučuje fizikalne modele fluida ter tako dobi predikcijo performans sistema. Prednosti takega pristopa so predvsem zmožnost videti, kar drugače ni možno (npr. modeliranje človeških pljuč), zmožnost predvideti performanse izdelka pred dejansko izvedbo ter zmožnosti optimizacije izkoristkov in optimalne uporabe izdelkov že pred validacijo z eksperimentom. CFD analiza je sestavljena iz treh faz: predprocesiranja (preprocessing), kjer se domena razdeli v končno število volumnov, reševanja fizikalnega modela (solving) ter analize rezultatov (postprocessing). ANSYS Airpak ponuja enotno okolje za izvedbo vseh treh faz pri obravnavi HVAC problemov. Pri tem uporabnik sestavi računsko domeno iz vnaprej pripravljenih elementov, ki jim določi lastnosti. Generacija mreže je avtomatska, pri čemer ima uporabnik možnost vpliva na konstrukcijo računske mreže. S tem se uporabnikom-inženirjem zelo poenostavi modeliranje v primerjavi s klasičnim CFD modeliranjem.

Odlaganje prašnih delcev v posameznih predelih človekovih dihal

Emisija kopirnih strojev in laserskih tiskalnikov
Laserski tiskalniki, kopirni stroji in naprave za faksiranje so vsakdanji del okolja milijonom ljudi. Uporabljeni so v pisarnah, trgovinah, hotelih, medicinskih objektih, šolah, laboratorijih, industrijskih objektih in tudi v številnih domovih. Laserski tiskalniki in kopirni stroji so pogosto okrivljeni, da emitirajo prah in hitro hlapljive organske spojine – volatile (VOC), ki predstavljajo tveganje za zdravje. Žal ni na voljo podatkov, ki bi prikazovali prekoračitev izpostavljenosti vdihavanja finega prahu in hitro hlapljivih organskih sestavin potrošnikov, ki delajo z laserskimi tiskalniki in kopirnimi stroji. Poskusi na živalih so pokazali, da je kopičenje delcev iz tonerja v pljučih posledica izpostavljenosti dolgotrajnemu vdihavanju visokih koncentracij tonerja kar lahko povzroči kronično vnetje in pljučno fibrozo. Zelo je pomembno odgovoriti na vprašanje ali omenjene naprave med delovanjem emitirajo škodljive snovi in se neposredno tičejo velikega števila ljudi. V Nemčiji se je pred časom razvila javna debata o tem vprašanju. Ključno vprašanje je ali omenjene naprave emitirajo prah in VOC in ali to vodi k izpostavljenosti delavcev in uporabnikov škodljivih substancam. Pri tem je

bilo tekom javne debate s pomočjo različnih medijev ustvarjeno javno mnenje o možnih negativnih učinkih, ki so povzročile občutek negotovosti pri uporabnikih. Še več, ugotovljeno je bilo, da so tonerji lahko karcinogeni in lahko povzročijo različna vnetja [3, 4]. Da bi diskusija postala bolj objektivna so različne inštitucije izdale različne brošure s pojasnili glede emisij naprav [5-7]. Laserski tiskalniki in kopirni stroji lahko oddajo relativno majhne količine prahu, volatilov (VOC) in ozona [8, 9]. Moderni laserski tiskalniki in kopirni stroji oddajo manj ozona, kot so ga starejše naprave. Prah, ki ga oddajo je sestavljen iz papirnega prahu in prahu tonerja, kjer imajo delci navadno premer od 2 do 10 µm. Slika 2 prikazuje približen potek odlaganja prašnih delcev v človekovih organih. Iz slike je razvidno, da je količina prašnih delcev večjih od 3 µm, ki prodrejo v notranjost večja, če človek diha skozi usta. Hlapljive organske spojine se lahko iz tonerja sprostijo v času, ko se toner in papir segrevata. Drug vir so lahko plastični materiali in elektronske komponente naprave. Volatili se namreč navadno intenzivno sproščajo prvih nekaj dni po namestitvi nove naprave, potem pa so emisije bistveno manjše. V Nemčiji mora za dodelitev oznake »Blue Angel« [4] za tiskalnike, kopirne stroje in multifunkcijske naprave med drugim

izpolniti pogoje, da toner ne vsebuje škodljivih substanc, da mora biti testiran s strani pooblaščene inštitucije glede emisij ter da so rezultati javno predstavljeni. Naslednja eko-oznaka za okoljsko čiste in varne tiskalnike in tonerje je BG-PRÜFZERT oznaka z dodatki »testirana varnost, ergonomija, nizke emisije« in »testirano na toksine«, ki je dodeljena s strani Testing and Certification Body of the Expert Committe Administration of the Professional Association of the Administrative Sector. Kriterij določen v načelih za testiranje opozarja na emisije naprav in na škodljivost sestavin tonerjev [5]. Emisije laserskih tiskalnikov in kopirnih strojev se izvajajo skladno z ECMA standardom [6].

Zaključek
V prispevku je nazorno predstavljena problematika kakovosti zraka v prostorih zaradi vse večjega števila naprav v prostorih. Le z uporabo modernih računalniških orodij je možno učinkovito optimirati notranje okolje za uporabnika. Načrtovalci prezračevalnih sistemov, ki so tudi načrtovalci notranjega okolja ter toplotnega ugodja v prostoru, bi morali z ustreznimi študijami z uporabo CFD programov poskrbeti, da je notranje okolje, v katerem se ljudje nahajamo zelo veliko časa, optimalno za uporabnike tako s stališča kakovosti zraka, kakor s stališča toplotnega ugodja.
Dr. Simon Muhič, univ. dipl. inž.

52 Instalater

April 2009

Montažni sistemi FRAMO 80
Danes polagajo cevi navadno vidno ob steni. Držala ali obešala za cevi so lahko različne izvedbe, predvsem pa je potrebno paziti, da so estetskega videza. Objemka mora biti takšna, da se premika, čeprav se proti njej premakne cev. Tudi obešala, s katerimi obesimo cevi pod strop, morajo dopuščati premike cevi.

Slika 2 - Prikaz večstranskih prednosti sistema Framo

Slika 1 – Nova prilagodljivost v prostoru in času

dno učinkovito vgradnjo. Na sliki 3 je prikazan nosilni profil TP F 80. Varnostne vijačne povezave, ki varčujejo s časom s pomočjo uveljavljene tehnologije samoreznih navojev, omogočajo: ) izredno preprosto vgradnjo brez matic, ) natančno hladno oblikovanje matičnega navoja brez ostrih robov, ) visoko odpornost na odvijanje zaradi privijanja brez zračnosti, ) eno vrsto vijaka za vse namene uporabe, ) posebni zobje za blokiranje zagotavljajo dodatno varnost. ) površina je oplemenitena z materialom Dacromet, ki za-

Navadno cevovodi niso ravni, ampak se jim smer spreminja. V takem primeru prevzame raztezke sam sistem, če so seveda cevi pravilno vpete. Vsem naštetim problemom se boste izognili, če boste pri vgradnji cevne instalacije uporabili montažni sistem FRAMO 80. Na sliki je prikazana nova prilagodljivost v prostoru in času.

komponent lahko rešite vse običajne primere pritrjevanja. Glavni učinek pa je: Pritrditev se izvede z vijaki za oblikovanje navojev, ki vam ponujajo maksimalno fleksibilnost in prihranek časa.

Tridimenzionalni učinki
FRAMO 80 je nov sistem fleksibilne montaže okvirjev v industriji in obenem odgovor, ki ga ponuja podjetje SIKLA d.o.o. na vse večje zahteve v smislu časa in stroškov. Osnovan je za srednje velike obremenitve ter tako popolno zaokrožuje ponudbo zanesljivih Simotec modulnih sistemov. Z novim sistemom FRAMO 80 so omogočene večstranske prehodnosti, slika 2. Z manjšim številom sistemskih

Glavne prednosti sistema FRAMO: ) omogoča fleksibilnost pri montaži, ) prihrani čas in prostor, ) nudi največjo prostorsko prilagodljivost, ) najmanj dela pri vgradnji, ) preiskušena varnost.
Framo 80 je večfunkcijski montažni sistem za srednje velike obremenitve, ki prepričuje s svojimi neomejenimi možnostmi za tridimenzionalno povezovanje. Zaprti profil Framo odlikuje zelo visoka torzijska togost, prilagajanje je brezstopenjsko in zanesljivo zaščiteno z oblikovno zaključenim povezovanjem. Inovativna tehnika povezovanja jamči izre-

gotavlja trajno protikorozijsko zaščito. Sistem Framo izpopolnjuje paleto izdelkov Sikla za montažo z nosilci v industriji in sistemih. Prvič je na trgu celovit montažni sistem, ki pokriva vsa področja uporabe. Sistem Framo je popolnoma združljiv z vsemi pritrdilnimi sistemi Sikla. Spajanje profilov in pritrjevanje objemk opravimo s samoreznim vijakom FLS 80, slika 4.
Pri vgrajevanju cevnih razvodov s temi elementi ne smemo pozabiti, da morajo biti cevi gibljivo uležajene. Kolena in lire vgradimo v malo razpetem stanju, da pomagajo premagati trenje v uležajenju, ko se cev premika v aksialni smeri.

Slika 3 - Nosilni profil TP F 80

Slika 4 – samorezni vijak FLS 80

54 Instalater

April 2009

Kanalizacija - betonske cevi in jaški
Razvoj družbe in kakovost življenja sta danes drugačna in višja kot nekoč. Da se vse odvija tako kot treba gre velika zahvala tudi vse strožji zakonodaji, ki skrbi za urejanje in odvajanje odpadnih voda. Zakonodaja na področju kanalizacije in malih čistilnih naprav je harmonizirana z evropsko. Za novogradnje, kjer ni možnosti priklopa na kanalizacijo, predpisuje gradnjo triprekatne nepropustne greznice ali malo čistilno napravo (malo biološko čistilno napravo). Izpustov odpadne vode v naravo je torej konec.
Odvajanje površinske ali odpadne vode, onesnažene z ogljikovodiki, oziroma lahkimi mineralnimi olji in trdimi delci, je večen problem. Pred izpustom v okolje je potrebno onesnažene vode očistiti. Standardi in veljavni slovenski predpisi postavljajo visoke zahteve.

Lovilci olj, maščob, biološke čistilne naprave in jaški
Izločanje maščob živalskega in rastlinskega izvora mineralnih olj iz odpadnih voda, pred izpustom, izvedemo z lovilci maščob, olj in majhnimi biološkimi čistilnimi napravami, ki s svojim delovanjem zadržijo olja, maščobe in druge snovi ter tako preprečijo

Slika 1 – Betonska cev za kanalizacijo

Mreža kanalizacijskega sistema z nadzemnimi in podzemnimi razvodi je sistem, ki služi za odvod odpadnih in potencialnih škodljivih tekočin.

Sodobni betonski kanalizacijski sistemi se proizvajajo v skladu z najzahtevnejšimi evropskimi in svetovnimi standardi. Proizvajajo se vodotesne betonske in armira-

Slika 3 – Lovilec olja v prerezu Slika 2 – Cevi se dobavljajo v različnih dimenzijah

Razlikujemo tri vrste kanalizacije:
) Sanitarna kanalizacija, ki služi za odvod odpadnih tekočin in nečistoč, v stanovanjskih in poslovnih zgradbah; ) Industrijska kanalizacija, ki služi namenu odpadnih tekočin iz industrijskih obratov; ) Kanalizacija za meteorne vode, ki odvaja meteorno vodo v naseljih in na javnih površinah. Čiščenje kanalizacije se opravlja s specialnimi orodji in napravami.

nobetonske cevi (slika 1 in 2) ter jaški z integriranim gumijastim tesnilom (slika 7) in dolgo življenjsko dobo, od 80 do 100 let. Kanalizacijski sistemi izdelani iz betona se odlikujejo po številnih prednostih. Možno je hitro in enostavno polaganje, visoka temenska nosilnost, gibljivi spoji, posebno gladka obdelava notranjih sten, ki zagotavljajo veliko transportno sposobnost cevovoda, kompatibilnost z drugimi sistemi in materiali ter enostavno in poceni vzdrževanje.

Lovilci olja in maščob sodijo med sodobne sisteme zaščite in varovanja voda in predstavljajo optimalno rešitev za prečiščevanje odpadnih voda. Konstrukcija, kvalitetna izvedba in skrbna montaža so zagotovilo, da bodo mejne vrednosti za izpust odpadnih voda v skladu s standardi. Povsod, kjer se »proizvajajo« odpadne vode, to so individualne hiše, stanovanjska naselja, vasi, turistična naselja, kampi, gostinski objekti in kjer ni urejenih kanalizacijskih sistemov in centralnih čistilnih naprav so prava rešitev manjše biološke čistilne naprave.

morebitno onesnaženje voda. To zahtevajo tudi standardi in predpisi, ki postavljajo stroge zahteve glede varovanja okolja.

Lovilci olj
Odvodnjavanje površinske ali odpadne vode, onesnažene z ogljikovodiki, oziroma z lahkimi mineralnimi olji in trdimi delci, je večen problem. Pred izpustom v okolje je potrebno, onesnažene vode očistiti. Standardi in veljavni slovenski predpisi postavljajo visoke zahteve. Na sliki 3 je prikazan lovilec olj v prerezu.

April 2009

Instalater

55

Slika 4 – Mala biološka čistilna naprava

Slika 6 – Tloris male biološke čistilne naprave

Mineralna olja lahko ločujemo z ločevalniki mineralnih olj, ki izpolnjujejo naslednjim zahtevam:
) Izdelani so za nazivne velikosti od 3 l/s do 50 l/s, z ali brez kratke vezave (by-passa); ) Na izpustu se dosega visoka čistost po SIST EN 858-1,2; ) Vgrajeno mora imeti avtomatsko zaporo; ) Biti mora enostaven za delovanje in vzdrževanje; ) Vzdrževanje z nizkimi stroški. Namenjeni so bencinskim servisom, avtopralnicam, servisnim delavnicam, parkiriščem, industrijskim površinam in povsod tam, kjer pričakujemo možno onesnaženje tal ali voda z mineralnimi olji.

dardi in predpisi, ki postavljajo stroge zahteve glede varovanja okolja.

) Za vzdrževanje morajo biti nezahtevni. Namenjeni so gostilnam, restavracijam, hotelom, avtokampom, mesnicam, klavnicam, živalskim farmam, kmetijam in drugim objektom, kjer se predeluje, pripravlja ali razdeljuje hrana in lahko pride do onesnaževanja voda z maščobami.

Lovilci maščob morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
) Izdelani morajo biti za nazivne velikosti od 2 l/s do 10 l/s; ) Dosegati morajo visoko čistost na izpustu po SIST EN 1825; ) Delovati morajo učinkovito in

padne vode, to so individualne hiše, stanovanjska naselja, vasi, turistična naselja, kampi, gostinski objekti in kjer ni urejenih kanalizacijskih sistemov in centralnih čistilnih naprav, je prava rešitev zaprta greznica. Še boljša rešitev je mala biološka čistilna naprava. Na slikah 4, 5 in 6 so prikazane male čistilne naprave v prerezu.

Male biološke čistilne naprave imajo:
) Visok odstotek čiščenja; ) Izredno nizko poraba energije in poceni vzdrževanje; ) Zagotovljeno izredno učinkovito in enostavno delovanje; ) Dolgo življenjsko dobo; ) Enostavno upravljanje; ) Enostavno nadgradnjo in servis.

Lovilci maščob
Izločanje maščob živalskega in rastlinskega izvora iz odpadnih voda, pred izpustom, izvedemo z lovilci maščob, ki s svojim delovanjem zadržijo maščobe in tako preprečijo morebitno onesnaženje voda. To zahtevajo tudi stan-

Jaški
Slika 5 – Mera za vstopno odprtino

enostavno; ) Imeti morajo dolgo življenjsko dobo;

Biološke čistilne naprave
Povsod, kjer se »proizvajajo« od-

Jaški so namenjeni za nadzor, čiščenje, odvodnjavanje ter za izpiranje talnih instalacij, ki so speljane skozi številna zemljišča in položena v tla v kletnih prosto-

Preglednica 1: Betonski jašek, dimenzije DN 800 mm in z betonsko muldo Notranji premer DN v mm 800 800 800 800 800 800 Svetla višina v mm do 700 800 900 do 700 800 900 Debelina stene v mm 120 150 150 120 150 150 Zunanji premer v mm 1040 1100 1100 1040 1100 1100 Masa v kg do 1440 1485 1502 do 1440 1485 1502 Prikluček cevi v DN Betonska cev 200 - 400

PVC, PE, PEHD 100 - 400

56 Instalater

April 2009 Bazni elementi jaška so izdelani v betonski izvedbi z betonsko muldo ali z že vgrajeno muldo, iz umetnih mas. Nadgradnja je iz tipskih betonskih vmesnih cevi jaška, zaključni element pa je tipski betonski konus ali AB plošča. V omrežje vgrajujemo betonske jaške za vgradnjo armatur, merilno regulacijske opreme itn..

Minimalna velikost jaškov mora biti:
) po višini 170 cm, ) po dolžini, vsota dolžine vseh vgrajenih elementov + 400 mm, vendar najmanj 1200 mm na cevovodih ) do Ø 150 mm, Ø 1500 mm na cevovodih do Ø 250 mm in Ø 1800 mm na cevovodih do Ø 600 mm, ) po širini, je vsota dolžin vseh vgrajenih elementov na odcepu + 1/2 najširšega vgrajenega elementa v osi cevovoda + 800 mm, vendar najmanj 1200 mm na cevovodih do Ø 150 mm, 1500 mm na cevovodih do Ø 250 mm in 1800 mm na cevovodih do Ø 600 mm, ) nad ploščo jaška mora biti minimalno 300 mm zasipa, ) dno jaška mora biti z betoniranim dnom s poglobitvijo za črpanje vode, – velikost vstopne odprtine mora biti min. dim. 600 x 600

Slika 7 – Izvedba jaška, zakopanega v zemljo

rih. Kanalizacija je praviloma priključena v najbližji revizijski jašek javne kanalizacije. Kjer obstoja možnost onesnaženja odpadnih voda z olji ali maščobami (garaže, delavnice, pralne ploščadi itd.), mora biti na požiralniku ali na spojnem kanalu zgrajen lovilec olj, oziroma maščob.

nja kanalizacija zgrajena tako, da je možno odvod, v javno kanalizacijo trenutno prekiniti.

dna z nastavkom, nastavka jaška ter pokrova.

Vodotesni jaški
Na trgu so dobavljivi vodotesni jaški različnih oblik in dimenzij, na primer Ø800, Ø1000 in Ø1500

Dobavljivi so v naslednjih dimenzijah: 120 x 100 x 190 cm, 140x 140 x1 90 cm in 160 x 160x 190 cm. Izdelani morajo biti po standardu SIST EN 1917 in nadstandardu »FBS« z naslednjimi

Preglednica 3: Betonski jašek, dimenzije DN 800 mm z dnom iz umetnih mas Notranji premer DN v mm 800 Svetla višina v mm 400 - 900 Debelina stene v mm 150 Zunanji premer v mm 1330 Masa v kg do 1990 Prikluček cevi v DN PVC, PE, PEHD 100 - 400

Kjer obstaja možnost, da bi zaradi okvar ali drugih vzrokov, v javno kanalizacijo odtekala odpadna voda in povzročila okvaro javne kanalizacije ali porušila režim na čistilni napravi, mora biti notraNotranji premer DN v mm 1000 1000 1000 1000

mm. Dobavljivi so pa tudi montažni, armirano-betonski jaški pravokotne oblike s pokrovom, ki se uporabljajo pri napeljavah vodovoda, oziroma kanalizacije. Kompletni jašek je sestavljen iz

izboljšavami:
) integrirano tesnilo ) povečana vodotesnost ) podaljšana življenjska doba 80-100 let. Zunanji premer v mm 1330 1460 1330 1460

mm. Locirana mora biti v kotu jaška. Vstopna odprtina se mora zapirati s standardnim litoželeznim pokrovom. Teža pokrova mora odgovarjati prometni obremenitvi,
Masa v kg do 1990 do 2930 do 1990 do 2930 Prikluček cevi v DN Betonska cev 200 - 400 PVC, PE, PEHD 100 - 600

Preglednica 4: Betonski jašek, dimenzije DN 1000 mm in z betonsko muldo Svetla višina v mm 800 1000 800 1000 Debelina stene v mm 165 320 165 230

April 2009 Preglednica 5: Betonski jašek, dimenzije DN 1000 mm z dnom iz umetnih mas Notranji premer DN v mm 1000 Svetla višina v mm 400 - 1000 Debelina stene v mm 150 Zunanji premer v mm 1300 Masa v kg do 2930

Instalater

57

Prikluček cevi v DN PVC, PE, PEHD 100 - 600

) jašek, v katerem so vgrajeni fazonski elementi težji kot 150 kg, mora imeti tudi montažno odprtino minimalne velikosti 800 x 800 mm neposredno nad elementom, ) montažna odprtina se mora zapirati z litoželeznim pokrovom. Teža pokrova mora odgovarjati prometni obremenitvi.

Kjer tipizirana velikost montažne odprtine ne zadošča se, izjemoma,izvede plošča jaška iz armirano betonskih lamel, ki jih je možno odstraniti, ) vstop v jašek mora biti opremljen z lestvijo. Nosilna drogova lestev morata biti iz cevi Ø 40 mm, nastopne prečke Ø 18 mm v razmaku 300 mm.

Lestev mora biti pritrjena na steno jaška.
Jaški v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni. Vrh vstopne (montažne) odprtine mora biti obvezno nad visokim nivojem poplavne vode. V dnu jaška morajo imeti poglobitev za črpanje vode.Vse vodovodne naprave, ki

jih gradi ali rekonstruira katerikoli izvajalec in bodo po dokončanju prešle v upravljanje izvajalcu javne službe, nadzira, med samo gradnjo, strokovna služba izvajalca javne službe. Nadzor in kontrolo za izvajanje določil izdanih soglasij in pravilnika ter kontrolo obsega kakovosti izvedenih del in vgrajenega materiala.

Preglednica 6: Betonski jašek, dimenzije DN 1500 mm in z betonsko muldo Notranji premer DN v mm 1500 1500 Svetla višina v mm 500 - 1700 500 - 1700 Debelina stene v mm 150 150 Zunanji premer v mm 1800 1800 Masa v kg do 4280 do 4280 Prikluček cevi v DN Betonska cev 200 - 400 PVC, PE, PEHD 100 - 1000

Tudi voda iz Ljubljanice je lahko pitna
Da je to mogoče so dokazali strokovnjaki Velenjske družbe HTZ (Premogovnik Velenje). V sredo 22. aprila so predstavitev izvedli na Prešernovem Trgu v Ljubljani in ob istem času tudi na Trgu mladosti v Velenju.
Naprava deluje s pomočjo sončne energije, ki ob primeru slabega vremena, energijo shranjuje v akumulator. Tako se ni potrebno bati, da bi voda za pitje zmanjkala takrat, ko ni sonca. Za delovanje naprave in polnjenje akumulatorja zadostuje že dnevna svetloba. Tako so se strokovnjaki ob svetovnem dnevu Zemlje potrudili dokazati, da si lahko iz Ljubljanice in tudi reke Pake v Velenju natočijo kozarček čiste in okusne pitne vode. Družba HTZ iz Velenja že več let sodeluje s številnimi znanstvenimi institucijami. Med njimi sta tudi Kemijski inštitut iz Ljubljane in inštitut iz Tomska. Svetovna inovacija predstavljenega programa deluje po principu membranske filtracije z nanomaterialom po elektrostatičnem principu. Na ta način iz vode odstranijo vse bakterije, viruse in večino težkih kovin, kot so, živo srebro, arzen in svinec. Sistem filtriranja zagotovi vodi boljši okus, odstranijo se vse zdravju škodljive snovi, kot so pesticidi in nitriti. Tako je omogočeno, da s pred filtriranjem vode iz številnih rek in jezer najprej odstranijo vse večje delce, kot so mulj, pesek, alge itn., in jih nato s finimi filtri popolnoma očistijo. V družbi Premogovniki HTZ so mobilno napravo že pred časom preizkusili na Velenjskem jezeru. Številni, ki so izrabili priložnost, da so vodo pokusili, nad okusom vode niso mogli prikriti velikega zadovoljstva. Naprava je mobilna in se oskrbuje z lastno energijo. Tako jo bo moč izkoristiti tudi v primeru številnih nesreč in poplav ali na področjih kjer je pitna voda zelo onesnažena in neprimerna za pitje. Promocija, ki je potekala istočasno na dveh lokacijah, v prihodnosti ne pomeni samo korist podjetja HTZ. Naprava je vključena tudi v program Aqua Vallis, saj za delovanje izrablja sončno energijo. V podjetju so ponosni, da so napravo izdelali sami. Ljudem so želeli le dokazati, da je lahko tudi voda iz reke Ljubljanice pitna. To pa bo za številne Ljubljančane pomeil velik izziv pri nadaljnji oskrbi s pitno vodo.

58 Instalater

April 2009

Izračun preseka prezračevalnega kanala
Pri današnji gradnji hiš je vse večji poudarek na načelu nižanja toplotnih izgub. Mednje štejemo ventilacijske izgube, oziroma izgube zaradi netesnosti ovoja zgradbe, oken ali vrat. Ventilacijske izgube pri modernih zgradbah so majhne, zato je izmenjava zraka v prostorih nezadostna.
Priporočljivo je, da se pri novogradnji hiše predvidi prezračevalni sistem, oziroma, da se prezračevanje projektira pametno in preudarno, glede na zahteve in potrebe naročnika. Dejstvo je, da centralni prezračevalni sistemi niso poceni, vendar, s pravilnim projektiranjem znatno zmanjšamo stroške za energijo v prihodnosti. Prezračevanje ima poleg vpliva na kakovost bivanja, občuten vpliv na rabo energije, za ogrevanje objekta. Najbolj razširjena metoda je zračenje z odpiranjem oken. Tak način predstavlja, v hladnih dneh, tudi veliko izgubo toplotne energije, potrebne za ogrevanje. Zrak lahko vpihujemo v prostor lokalno ali centralno, glede na potrebe v hiši. Lokalno lahko zračimo le določene prostore, na primer kopalnico. Za centralno prezračevanje pa je značilno prezračevanje več prostorov hkrati, ki so, preko prezračevalnih kanalov, povezani s centralno napravo. Za oba načina lahko uporabimo prenosnike toplote, tako imenovane rekuperatorje zraka, s katerimi občutno zmanjšamo toplotne izgube. Zrak lahko tudi filtriramo in ustrezno pripravimo. S tem preprečimo širjenje različnih bolezni in alergij. Za večjo energijsko učinkovitost uporabljamo tudi različne sisteme regulacije, s katerimi lahko natančno prilagodimo količino potrebnega zraka različnim zahtevam, na primer v času kuhanja, ko je potrebna večja količina zraka. ličnih objektih, zgradbah, v različnih dejavnostih, stanovanjih, itn. uporabljamo namenske naprave: ) radialne in aksialne ventilatorje s pripadajočo pogonsko in regulacijsko opremo, ) ventilatorski kanali, zračniki (eno ali večkanalni), nape, kulise itn., ) prezračevalne armature, kot so, krmilne in uravnalne regulacijske lopute, filter naprave, dušilci zvoka, itn., ) izmenjevalne naprave, kot so, grelniki zraka, hladilne enote, itn., ) naprave za vlaženje, oziroma sušenje zraka, ) krmilno – regulacijska oprema, ) varnostna protipožarna in eksplozijsko varna oprema, ) naprave za ozonizacijo.

Izračun presetka za vsak posamezen del prezračevalnega kanala
Potrebno dimenzijo prezračevalnega kanala z določeno hitrostjo zraka lahko izračunamo s pomočjo naslednje formule: Prezračevalni kanal: A = 1800 / 8 * 3600 A = 0,0625 m2 A = 625 cm2 Tako je potreben presek kanala dimenzije 25 x 25 cm. V preglednici št. 1 so podani potrebni podatki za izračun preseka prezračevalnega kanala.

mo v prostore za prezračevanje. Podobno je z odpadnim zrakom iz prostorov, ki ga s pomočjo drugega ventilatorja v centralni enoti, odvedemo iz hiše. Zrak, ki ga črpamo v zunanjosti objekta, vodimo skozi centralno prezračevalno napravo in ga primešamo z obtočnim zrakom, v notranjosti objekta. V centralni prezračevalni napravi zrak najprej, vodimo skozi filter in ga nato segrejemo na potrebno sobno temperaturo. Tako pripravljeni sveži dovodni zrak nato, skozi prezračevalni kanal, vodimo do določenega prostora in ga skozi vstopno rešetko na zidu ali stropu vpihujemo v prostor. V nasproti ležeči strani prostora, skozi nameščeno odvodno rešetko, zrak odvajamo nazaj v centralno prezračevalno napravo.

Izvedba prezračevalnega sistema:
Svež zrak najprej vodimo, preko rekuperatorja v centralni enoti, ki je osnova prezračevalnega sistema, nato ga po dovodnem kanalu, z ventilatorjem vpihuje-

Na sliki št. 1 je shematski prikaz prezračevalnega sistema, komplet z prezračevalnimi kanali in s centralPreglednica 1: Tabelarni pregled izračuna za prezračevalni kanal n o Dimenzije kanala p r e Količina zraka Hitrost zraka Presek kanala Vrsta kanala Vh [m3/h] w [m/s] A [m2] širina [š/cm] višina [v/cm] zra č e Zunanji zrak (ZZ) A-B 1800 6 0,0833 30 30 v a l n o Dovajalni zrak (DZ) naC-D 2400 5 0,1333 45 30 p r a D-E 2400 3 0,2222 75 30 vo. E-F 1600 800 800 1600 2400 2400 1500 1800 2400 / 3 = 800 2400 / 3 = 800 3 3 3 3 3 3 5 8 2 2 0,1482 0,0741 0,0741 0,1482 0,2222 0,1333 0,0833 0,0625 (1,2 x A!) 0,1333 (1,2 x A!) 50 25 25 50 75 45 30 25 40 40 30 30 30 30 30 30 30 25 35 35 V centrali prezračevanega sistema s e zračn i tok razdeli n a obtočni

F-G Odpadni zrak (OZ) H-I I-J J-K K-L Krožni zrak (KZ) L-M Odvodni zrak (OdZ) L-N E/F/G Odvodna rešetka H/I/J

Rešetka za dovodni zrak

Naprave in oprema za prezračevanje
Za prezračevanje prostorov v raz-

April 2009

Instalater

59

vljena področja za nastanek šumnosti v prezračevalnih kanalih.

Ukrepi proti hrupnosti
Prenos zvoka (vibracij) pri prezračevalnih kanalih lahko zmanjšamo: ) Z obešanjem prezračevalnih kanalov na vzmetna obešala (slika3), z zvočno izolacijo in z elastičnimi povezavami. ) Stenske in stropne prehode obložimo z fleksibilnim vmesnim vložkom, s trdo prevleko, izdelano iz sadre ali plastične cevi, s katero zatesnimo prehod skozi steno ali strop.

Toplotna izolacija
Zaščita pred toploto in mrazom, predvsem zaradi izgub v prezračevalnem kanalu je še posebej pomemben ukrep za varčevanje z energijo, pri uporabi prostorsko tehničnih naprav. Toplotne izgube nastajajo direktno in proporcionalno, na površinah prezračevalnega kanala in

Slika 1 – Izometrični prikaz prezračevalne naprave za prezračevanje učilnice

zrak, ki se ponovno uporabi in odvodni zrak, ki ga vodimo v kanalu, speljanem skozi streho na prosto, v kolikor ni predvidena ponovna izraba toplote. Ogrevanje je zajeto s posameznimi lokalnimi grelniki. Prisilno prezračevanje zagotavlja dobro delujoče in energijsko učinkovito zračenje bivalnih prostorov. Zato potrebujemo kanalski razvod, od posameznih prostorov do centralne odvodne enote na podstrešju, kjer je vgrajen odvodni ventilator. To je edini način, da lahko zagotovimo zadostno, oziroma načrtovano število izmenjav zraka, v bivalnih prostorih. Seveda pa je potrebno, pri prisilnem prezračevanju,zagotoviti tudi toplotno in zvočno zaščito v prezračevalnih kanalih.

iz kanala v prostor. Dušenje zvoka v zračnem kanalu, se obravnava kot stopnja dušenja zvoka, oziroma stopnja izolacije pred zvokom R. Stopnja zvočne izolacije R je odvisna od smeri širjenja zvoka, od izvora na vse strani ali obratno. Pri okroglih ceveh, oziroma okroglih prezračevalnih kanalih je dušenje zvoka veliko boljše pri nizkih frekvencah, kot pri pravokotnih kanalih. Pri postavljanju izvora zvoka v ohišje, je potrebno tudi stene na strani izvora obložiti z materialom, ki absorbirajo zvok. S tem zmanjšamo raven zvočnega tlaka v ohišju. Na sliki št. 2 je prikazan izvor nastanka hrupa v pločevinastem prezračevalnem kanalu, ki ga je potrebno dodatno zaščititi. Pri zračni kanalih je najbolj moteč hrup v obliki piščali, kot piskanje, ki ga povzroča zračno trenje na stenah kanala (A) in z nastankom vrtinčenja, pri spremembi smeri zraka na vogalih in robovih (B), v prehodih (C) in odcepih (D), nadalje pri prehodih zraka (na dovodnih in odvodnih rešet-

kah, E), se hrup pojavlja zlasti, pri visoki hitrosti zraka (> 7 m/s). Slika 2 prikazuje najbolj izposta-

Izvor hrupa pri prezračevalni instalaciji
Za ugodnejše bivanje v prostorih s prisilnim prezračevanjem, je potrebno zagotoviti, da se hrup ne prenaša po razvodnih kanalih ali

Slika 2 – Izvor hrupa pri prezračevalnem kanalu

60 Instalater
valnem kanalu. Prezračevalni kanali so najpogosteje izdelani iz jeklene pocinkane pločevine. Zaradi preprečevanja toplotnih izgub in dušenja zvoka, morajo le-ti biti izolirani. Izolacijo moramo izvesti z materiali, ki so paronepropustni, oziroma imajo veliko upornost in so iz negorljivih materialov. Uporaba gorljivih izolacijskih materialov je dovoljena, če to ne pripelje do hitrejšega razvoja, oziroma širitve požara. Kjer obstaja zahteva po negorljivi izolaciji, jo izvedemo s posebnimi ploščami iz mineralnih vlaken, ki so prekrite s prilepljeno aluminijasto folijo. V primerih, kjer ni zahtevana stroga protipožarna varnost, pa izolacijo najpogosteje izvedemo s ploščami iz penaste mase, trdega

April 2009 Preglednica št. 2: Primeri za padec temperature v prezračevalnem kanalu Temperaturna razlika q v K med kanalom in okoljem 10 20 30 40 Padec temperature pri pločevinastem kanalu v K/m brez toplotne izolacije 0,12 0,24 0,36 0,48 s toplotno izolacijoa (l = 0,40 W/ (m*K) z d = 2 cm 0,03 0,06 0,09 0,12 3 cm 0,02 0,04 0,06 0,08 4 cm 0,015 0,030 0,045 0,060

Slika 3 – Vzmetno obešalo za obešanje prezračevalnih kanalov

Pri kanalu s presekom 50 x 25 cm, Vh = 2000 m3/h poliuretana itn., ki jih enostavno prilepimo na površine prezračevalnega kanala.Pri stenskih in stropnih prehodih izvedemo izolacijsko zaščito, ki jo prekrijemo z mavčno ploščo ali z oblogo izdelano iz pocinkane plošče. Življenje v zaprtem prostoru, z nezadostnim zračenjem ima lahko hude ali vsaj neprijetne posledice za naše zdravje, ki jih strokovnjaki strnejo pod imenom sindrom bolnih hiš. Težava ni samo v pomanjkanju kisika in višku ogljikovega dioksoda, temveč v vdihovanju, bolj ali manj zdravju škodljivih drobnih delcev, ki se nabirajo v našem okolju.

igrajo posebej pomembno vlogo: okrogli, kvadratni ali pravokotni s povprečnim razmerjem blizu 1 so najugodnejši. Toplotne izgube naraščajo, s povečanjem površine kanala in temperaturno razliko prostora. V preglednici št. 2 so prikazani naključni padci temperatur v pločevinastem prezrače-

Zrak skozi zemeljski toplotni izmenjevalnik
Zaradi sodobnejše gradnje stanovanjskih objektov, z izboljšanimi izolacijskimi materiali, ki so skoraj neprodušni, je postalo prisilno prezračevanje bivalnih prostorov, skoraj nujna potreba za zagotovitev zadostne količine svežega zraka, ki pa je, za udobno bivanje človeka, življenskega pomena.
Zemlja nam nudi enostaven in cenovno ugoden način za shranjevanje sončne energije, ki jo lahko shranimo v času, ko je lete na razpolago veliko.Zemeljski toplotni izmenjevalnik za predgretje zraka z energijo tal, poleg prihranka energije v zimskem obdobju, nudi tudi učinkovito hlajenje prostorov v poletnem obdobju. Sveži zrak za prezračevalno napravo vodimo, skozi zemeljski toplotni izmenjevalnik in ga v zimskem obdobju predgrejemo na določeno temperaturo. Obratno naredimo v poletju, saj lahko na obraten način, pred uporabo, zrak predhodno ohladimo. Za takšno uporabo so primerna predvsem vlažna ilovnata tla.Na sliki 1 je prikazan princip izvedbe zemeljskega izmenjevalnika za kontrolirano prezračevanje stanovanjske zgradbe in z vgrajenim rekuperatorjem toplote. katere cevi so primerne na določenem področju. Za uporabo so najprimernejše cevi, ki jih uporabljamo za izvedbo odtočne kanalizacije. Predvsem cevi izdelane iz plastičnega materiala in sicer: cevi iz PVCja (KG – cevi), iz polipropilena (PP – cevi), cementne cevi ali cevi iz litega železa itn. Dovod svežega zraka izvedemo s prisilnim prezračevanje, Prisilno prezračevanje je edini način, da lahko zagotovimo zadostno, oziroma načrtovano, število izmenjav zraka, v bivalnih prostorih.

Odvod kondenzata:
V poletnem obdobju se soočamo s pojavom kondenzata. Da preprečimo nastanek kondenzata je potrebna vgradnja cevi z minimalnim padcem okoli 2 % v smeri toka zraka. Odvod kondenzata izvedemo s cevno instalacijo z vgrajenim sifonom, ki jo priključimo na hišno kanalizacijo. Za velike dolžine cevi je potrebna vgradnja jaška za zbiranje kondenzata. V jašek obvezno vgradimo potopno črpalko.

Izvedba toplotnega izmenjevalnika:
Zemeljski toplotni izmenjevalnik (ZTI) naredimo iz večjega števila cevi, ki jih položimo v zemljo, v globini od 1 do 3 metrov. Seveda pa velikokrat obstaja vprašanje,

Slika 1 – Shematski prikaz delovanja prezračevalnega sistema z zemeljskim toplotnim hranilnikom

April 2009 mov skozi prezračevalni sistem, lahko zmanjšamo, če zrak ne črpamo neposredno nad zemeljsko površino. Priporočljiva višina črpanja je od 1 do 1,5 metra nad zemljo. Vsaj enkrat na leto je potrebno zagotoviti čiščenje cevi. To storimo enostavno z vodnim izpiranjem. Na toplotnem izmenjevalniku mora biti vgrajen priključek na hišno kanalizacijo, skozi katerega odvajamo kondenzat. Vsekakor je potrebno, v času gradnje, poskrbeti za odtok na najnižjem mestu instalacije. Odtok speljemo v hišno kanalizacijo.

Instalater

61

1 m znaša v zimskem času med 4 do 8 oC. Poleti pa od 8 do 13 oC. V večjih globinah je temperatura od 8 do 10 oC relativno konstantna. Še posebej pomembno je predvsem to, da omogoča daljša ležalna doba zraka v ceveh dovod svežega zraka precej dalj časa. Pri tem je potrebno nameniti pozornost dejstvu, da izstopna temperatura zraka ne pade pod -3 oC in, da ne pride, pri rekuperaciji toplote, do zaledenitve. Sodobni sistemi prezračevalnih naprav so vse pogosteje opremljeni z rekuperatorjem toplote - nove generacije. Ti rekuperatorji se odlikujejo predvsem z velikim izkoristkom, saj vračajo toploto tudi do 90 % in več. Sistemi so opremljeni z enosmernim ventilatorjem in z izredno nizko porabo električnega toka. Možna je tudi izbira večjega števila hitrosti. Z vgrajenim predgrelnikom preprečujemo zamrzovanje kondenzata, ki se ustvarja pri zunanjih temperaturah, nižjimi od -5 °C. Naprave, z vgrajenim filtrom na dovodu svežega zraka odstranijo tudi najdrobnejši cvetni prah. Z vgrajeno regulacijo se omogoča nastavljanje različnih režimov obratovanja, za vsako posamezno uro ali dan v tednu. Omogočeno je tudi prosto hlajenje ali prezračevanje prostora. S tipanjem temperature prostora, zunanjega in dovodnega zraka, se z vklopom motornega bay passa (kratka vezava), v hišo dovaja zunanji hladnejši zrak, ko je la ta na voljo (ponoči). S tem velikokrat odpade potreba po hladilni klima napravi, predvsem v kvalitetno grajenih hišah, ki omogočajo dolgo vztrajnost.

Dimenzioniranje:
Za izvedbo zemeljskega toplotnega izmenjevalca je najbolj smiselna uporaba cevi s premerom od 100 do 200 mm. Vgradnja takšnih cevi nam omogoča, tudi pri najnižjih zunanjih temperaturah, zagotovljeno vstopno temperaturo zraka nad lediščem. To praktično pomeni, da ni težav z zamrzovanjem toplotnega izmenjevalca in posledičnih problemov, ter slabšega izkoristka, z odtaljevanjem. Cevi z večjim presekom imajo manjše površine za izmenjavo toplote. Namesto povečanja preseka cevi, je bolj smiselna vgradnja večjega števila paralelnih cevi z enako dolžino. Enake dolžine cevi omogočajo približno enake tlačne izgube. Priporočljiva dolžina cevi je nekje od 25 do 35 m. Večje dolžine se komaj izplačajo, če se temperatura zraka asimptotično približa temperaturi zemlje in tlačne izgube za ventilatorjem naraščajo. V preglednici 1 so prikazani podatki za predgretje zraka v zemeljskem toplotnem izmenjevalcu. Temperatura zemlje v globini

Slika 2 – Možnosti vgradnje zemeljskega toplotnega izmenjevalnika

Na sliki št. 2 so prikazani različni načini za izvedbo zemeljskega toplotnega izmenjevalnika.

prahu in številnih mikroorganiz-

Preglednica 1: Predgretje zraka s pomočjo zemeljskega toplotnega hranilnika Zunanja temperatura - 15 C
o

Filter:
Da se ne bi v ceveh odlagal prah in pelodi, je potrebna vgradnja filtra. Z redno kontrolo in čiščenjem filtra, vsakih 4-8 mesecev zagotovimo dovajanje čistega zraka v prostor. Dovod večje količine

Zima - 15 C
o

Poletje - 15 C
o

- 15 oC + 16 oC 125 mm 42 m 1,5 m

Vstopna temperatura Količina zraka V Premer Dolžina Vgradna globina

+ 2 oC 140 m3/h 125 mm 42 mm 1,5 m

+ 1 oC

+ 14 oC

140 m3/h

62 Instalater

April 2009

EU pospešuje vožnjo s plinom in proizvodnjo bioplina
Vožnja z uporabo plina je okolju prijazna in poceni. Ali pomeni uporaba zemeljskega plina ali bioplina v vozilih trajnostno mobilnost? V ospredje vse bolj prihaja projekt pod imenom MADEGASCAR.
vrednosti v regiji, delovna mesta in neodvisnost. V preglednica št. 1 so prikazane svetovne zaloge in povpraševanje po energiji. Josef Plank še meni, da je na področju energije iz obnovljivih virov, trg goriv tudi iz gospodarskega zornega kota najzanimivejše področje, saj lahko porabimo sto odstotkov pridobljene energije. Josef Reiter-Haas dodaja: »Neverjetno je. Z bioplinom, pridobljenim iz enega hektara silažne koruze, lahko prevoziš 100.000 kilometrov.« Pomembno za uporabnike pa je, da naj bi se ob zagotovljenih okvirnih davčnih pogojih obetale občutne prednosti v ceni. Tudi vlada RS je na eni izmed svojih sej, že podala predlog Ministrstva za okolje, prostor in energijo v okviru predloga sprememb in dopolnitev zakona o trošarinah. Sprejela je določbo, po kateri so biogoriva opredeljena kot pogonska goriva, oproščena trošarin. Taka goriva so, na primer biodiesel, pridobljen iz oljne ogrščice, bioetanol, biometanol, biodimetileter, biološko olje ter je alternativno gorivo, ki nadomešča navadno dieselsko gorivo mineralnega izvora. Uporablja se lahko kot gorivo predvsem v novih modelih osebnih avtomobilov, z dieselskim motorjem, v kmetijski mehanizaciji in avtobusih, predvsem v mestnem prometu. Oprostitev plačila trošarine za biodiesel omogoča konkurenčnejšo prodajno ceno tega alternativnega vira, saj ima biodiesel, v primerjavi s proizvodnjo dieselskega goriva mineralnega izvora, dvakrat višjo proizvodno ceno. Z sprejeto oprostitvijo trošarine se torej odpira realna možnost, da bomo biodiesel, oziroma druga biogoriva, začeli proizvajati tudi v Sloveniji, za kar so si na ministrstvu intenzivno prizadevali zadnji dve leti. Države Evropske unije so v preteklem letu proizvedle 5,35 Mtoe* bioplina, kar je 13,6 % več kot leta 2005. Največji delež predstavljajo plini z deponij odpadkov, kjer je bilo proizvedenih 3,12 Mtoe bioplina. Občutno je narasla tudi proizvodnja elektrike iz bioplina, ki je v primerjavi z letom 2005, lani narasla za 28,9 %, oziroma za 17,3 TWh. Tolikšna rast je predvsem posledica elek-

EU si je zadala, da bo delež obnovljivih virov (OVE) v primarni energetski bilanci, do leta 2010, povečala za 12 odstotkov. Poseben poudarek je pripisan povečanju deleža OVE pri proizvodnji električne energije, saj se s tem zmanjšuje količina emisij toplogrednih plinov.

pomeni, da pri pridobivanju bioplina, gnojevki odvzamejo ogljik, pri čemer nastane 97 odstotkov metana in s tem dobijo boljši plin, kot je zemeljski plin. Po navedbah strokovnjaka Josefa Planka bo naprava stala okoli 2,5 milijona evrov, okoli 786.000 bo pri tem prispevala dežela. Član deželne vlade Johann Seitinger je nad projektom navdušen. Čas za pospeševanje energije iz obnovljivih virov je sedaj neverjetno ugoden. Tehnologija je razvita (na Švedskem poskuse s pridobivanjem bioplina izvajajo že več kot deset let), vozila so že na trgu, cene fosilnih goriv segajo v neslutene višave in projekt zagotavlja varstvo okolja, ustvarjanje

Proizvodnja bioplina
Naprave za pridobivanje bioplina že obstajajo, toda z njimi proizvajajo električno in toplotno energijo. Josef Reiter-Haas, predsednik projektne skupine »Objekt za proizvodnjo biogoriv Weitendorf« je pred kratkim napovedal, da bodo že v kratkem proizvajali biogorivo. Poenostavljeno povedano

bioplin. V Sloveniji je trenutno največ tehnoloških možnosti prav za proizvodnjo biodiesla, ki je lahko pridobljen iz oljne ogrščice, soje, sončnic in ostalih oljnic ter iz odpadnih jedilnih olj in odpadnih maščob živalskega in pa tudi rastlinskega izvora. Biodiesel

trike iz soproizvodnih enot, v poročilu oziroma za 17,3 TWh. Tolikšna rast je predvsem posledica elektrike iz soproizvodnih enot, v poročilu navaja EurObserv´ER. V preglednici št. 2 je prikazan Biometanski potencial v % glede na vse vrste goriv v transportu.

April 2009 plementirali po vsej Evropi. Bolj izkušeni partnerji bodo prenesli znanje na manj napredne regije, s pomočjo ustanovljenih regionalnih in evropskih mrež. Koordinator: Skane Energy Agency (Švedska)

Instalater

63

Partnerji:
Energetska agencija za Podravje - EnergaP (Slovenija)

Austrian Energy Agency (Avstrija) Graz Energy Agency (Avstrija) Steirische Gas Warme (Avstrija) Bourgas Regional Agency for Energy Manegement (Bolgarija) SEVEn, The Energy Efficient Center (Češka) Berlin Energy Agency (Nemčija) Fundacion San Valero (Španija) Lithuanian Energy Institute (Litva)

Projekt MADEGASCAR
MADEGACAR (Market Development for gas driven cars razvoj trga avtomobilov na plin) je projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije. Projekt se je pričel septembra 2007 in bo trajal do februarja 2010. Namen projekta je razvoj trga za vozila na plin –zemeljski in bioplin – z osnovnim ciljem povečanja števila vozil v evropskih državah, ki uporabljajo alternativna goriva. Projekt temelji na informiranju in izobraževanju ljudi, s ciljem premostitve miselnih ovir o naravnem plinu in bioplinu kot ekološko in ekonomsko neprijaznem ter varnostno neprimernem pogonskem gorivu za avtomobile. Hkrati potekajo aktivnosti za širitev infrastrukture za uporabo in ponudbo naravnega plina in bioplina na trgu. Glavne ciljne skupine projekta so: vodje voznih parkov podjetij in javnih organizacij, lastniki avtomobilov, dobavitelji goriva, proizvajalci in prodajalci avtomobilov in organi odločanja.

Cilji projekta
) Ugotavljanje prednosti, priložnosti, slabosti in ovir, pri uporabi naravnega in bioplina v avtomobilih pri oskrbi z gorivom. ) Izdelava strokovnih podlag za razvoj trga ) Prikaz primerov dobre prakse pri uporabi zemeljskega in bioplina iz tujine ) Dviganje zavesti o možnosti uporabe zemeljskega plina, kot goriva med dobavitelji, lastniki plinskih črpalk, v javni upravi (komunali), itd ) Načrtovanje širjenja infrastrukture za plinske črpalke ) Povečati zanimanje in zavedanje vodij voznih parkov, kupcev in prodajalcev avtomobilov z informiranjem in izobraževanjem ) Povečati število avtomobilov na plin ) Širiti izkušnje in koristno znanje.

CENTER PROJEKTOV, ZNANJA IN IDEJ ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

Projekt so omogočili: • Mestna občina Maribor in občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče, Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sv. Ana, Šentilj • Evropska komisija • Ministrstvo za okolje in prostor • Javno podjetje Toplotna oskrba Maribor • Elektro Maribor, d.d.

Projektni konzorcij
Konzorcij Madegascar s 15 partnerji iz 10 držav zagotavlja, da se bodo rezultati projekta im-

Energetska agencija za Podravje Smetanova 31, 2000 Maribor, T 02 23 423 63 F 02 23 423 61 www.energap.si

Projekt je sofinanciran s strani:

64 Instalater
EC BREC Institute for Renewable Energy Ltd. (Poljska) Podkarpacka Energy Agency (Poljska) Energy Agency for Southeast Sweden (Švedska) Malardalen Energy Agency (Švedska) Organic Power Ltd. (Anglija) ljo na www.energap.si ter www. madegascar.eu Vabimo vas, da te spletne strani pogosto obiskujete, saj boste tako sproti informirani o dogodkih pri nas in drugod po Evropi.

April 2009

Sodelovanje in kontakti
Želite sodelovati v projektu Ma-

Pomembne povezave: ) www.plinarna-maribor.si , ) www.giz-dzp.si ) Energetska agencija za Podravje, www.energap.si, www. madegascar.eu

in zraka), vendar imajo relativno kratko življenjsko dobo (okoli 5.000 ur). Dizelski motorji (npr. iz tovornjakov, traktorjev,…) so bistveno bolj robustni, vendar je njihova predelava bolj zahtevna. Zaradi njihove zasnove samovžig bioplina ni mogoč, zato jim je potrebno vgraditi vžigalne svečke. Pri drugem tipu predelave (brez svečk), se skupaj z bioplinom v zgorevlani prostor, dovaja tudi okoli 10% ,ali nekoliko več, dizelskega goriva, ki s svojim samovžigom omogoči tudi vžig bioplina. Možnosti za razvoj trga za vozila na CNG/BIOPLIN v Sloveniji V letu 2007 so bile v Sloveniji 4 t.i. bioplinarne, ki predvsem iz živalskih odpadkov in drugih kmetijskih organskih odpadkov proizvajajo bioplin. Iz proizvedenega bioplina se (so) proizvaja električna in toplotna energija.V Sloveniji zaenkrat ni niti ene črpalke oz. polnilnega mesta za vozila s komprimiranim

zemeljskim plinom (CNG – compressed natural gas), kjer je mogoče samostojno tankati CNG ali primešati izboljšani bioplin. Vir: Alianta d.o.o. »Pregled možnosti koriščenja potencialnih biogoriv v Sloveniji« študija za projekt SU:GRE /http://www.sugre. info/europe_map.phtml/

Priključite se mreži
Projekt Madegascar je evropska mreža s ciljem prenašati znanje in vzpostaviti kontakte med ključnimi lastniki vseh sektorjev bioplina in CNG. Če nam posredujete vaše podatke, vam bomo omogočili dostop do Evropskega registra z več kot 60 naslovi. V kolikor želite biti del Evropske mreže, nam pišite na našo spletna stran: www.madegascar.eu

degascar? Ste lastnik voznega parka in želite nasvet za vozila s pogonom na naravni in bioplin? Ali vas zanima naravni ali bioplin, kot gorivo za vozila? Vas morda zanima gradnja plinskih črpalk z naravnim ali bioplinom? Če ste zainteresirani, nas kontaktirajte. Za več informacij si oglejte potek projekta Madegascar na spletni stani: www.energap.si ter www. madegascar.eu

Vso odgovornost za vsebino enovic nosijo avtorji in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske skupnosti. Evropska komisija ni odgovorna za kakršnekoli vsebovane informacije.

Predelava avtomobila na plinski pogon
Kot plinski motor se lahko uporabi navaden bencinski Ottov motor osebnih avtomobilov ali gospodarskih vozil. Njihova predelava za rabo bioplina ni zahtevna (doda se le mešalnik plina

Novice
Internetna stran projekta je na vo-

Več informacij o projektu najdete na: www.energap.si ; www.madegascar.eu

April 2009

Instalater

65

66 Instalater

April 2009

Opel Ampera je električni avtomobil s podaljšanim dosegom
Opel Ampera je štirisedežnik, s petimi vrati in je 4,4 metra dolg, električni avtomobil s podaljšanim dosegom. Predstavljen je bil na 79. avtomobilskem salonu v Ženevi. Napovedan začetek proizvodnje je za konec leta 2011. Ampera je opremljena z inovativnim električnim pogonskim sistemom Voltec.
akumulator. V hibridnem vozilu je motor z notranjim izgorevanjem običajno večji od obeh pogonskih virov in zagotavlja večino pogonske moči med bolj zahtevnimi manevri, na primer med pospeševanjem iz mirujočega stanja moči in optimirali zračni tok na karoserijskih dodatkih. Stransko linijo dopolnjujejo 17 palčna petkraka platišča iz lahke kovine. Prtljažni prostor ima prostornino 301 litra. Pri GM ocenjujejo, da bi Opel Ampera, letno, lahko pri-

Voltec je ime blagovne znamke GM. Je tehnologija električnega vozila s podaljšanim dosegom (E-REV), ki uporablja električno energijo, kot primarni vir pogona in gorivo, kot sekundarni vir za proizvajanje električne energije. Glavni sestavni deli električnega pogonskega sistema Voltec so akumulator, električna pogonska enota in motorni generator električne energije. Shranjena energija v litij-ionskemu akumulatorju s kapaciteto 16 kWh lahko napaja električno pogonsko enoto, ki lahko poganja vozilo, brez goriva, do razdalje 60 kilometrov. Pri tem

Motor za podaljšanje dosega, ki ga poganja bencin/etanol E85, lahko ustvari dodatno električno energijo, ki poganja avtomobil 500 kilometrov. Nato je potrebno napolniti akumulator, tako, da v vozilo vgrajeni napajalni sistem priključite na standardno električno omrežje (240V) s pomočjo vtičnice. Električna pogonska enota ustvari 370 Nm navora in moč 111 kW (150KM), hkrati pa zagotavlja pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro, v približno devetih sekundah, končna hitrost je 161 kilometrov na uro.

in med vožnjo po avtocesti. Vozilo E-REV se razlikuje od hibrida ali hibrida z možnostjo priklopa na električno omrežje, saj kolesa vedno poganja električna pogonska enota. Poleg napredne tehnologije je omembe vredna tudi amperina zunanjost, ki se zgleduje po konceptnih modelih Flextreme in GTC Concept. Ampera ima dinamično in agresivno linijo, ki jo belo-biserna diamantna barva še dodatno poudari. Navpične reže na zunanjih robovih zadnjega odbijača poskrbijo za športni videz. Aerodinamika igra pomembno vlogo pri povečanju voznega dosega. Inženirji in oblikovalci pri GM so združili

hranila približno 1700 litrov bencina, če z njim prevozimo dnevno 60 kilometrov in letno 22.000 kilometrov. Vozniki, ki prevozijo dnevno 100 kilometrov in letno 36.500 kilometrov, prihranijo približno 2200 litrov bencina. Glede na osnovno primerjavo pri GM ocenjujejo, da stane kilometer električne vožnje z vozilom, ki ima vgrajen električni pogonski sistem Voltec, približno 0,02 evra na kilometer, prevožen, na bencin po ceni 1,16 evra na liter, pa 0,09 evra. Z vsem navedenim ponuja ampera vozno udobje in opremo, skladno s pričakovanji za avtomobil v 21. stoletju
Jure Majc, www.avtoin.com

se izpušne emisije ne ustvarjajo. Ko se na daljši vožnji izprazni akumulator, začne vgrajeni motor, za podaljšanje voznega dosega, poganjati električni generator.

Opel Ampera predstavlja pomemben odmik od običajnih hibridov, saj hibridna vozila, za polno zmogljivost, običajno potrebujejo tako motor, kot tudi

www.vw-gospodarska.si Slika je simbolna.

Prispevamo k Vašem poslu! Posebna ponudba za vozila iz zaloge!
Za podrobnejše informacije se obrnite na Vam najbližjega trgovca z gospodarskimi vozili Volkswagen.

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Poraba goriva pri kombinirani vožnji: 5,7 – 13,9 l/100 km. Emisije CO2: 149 – 316 g/km.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful