http://bacalaureat.dap.

ro
Formule de trigonometrie

[ ]
[ ]
2 2
2 2
2 2
sin cos 1
sin : 1,1
sin( ) sin
cos : 1,1
cos( ) cos
sin cos
2
cos sin
2
( )
( )
sin2 2sin cos sin 2sin cos
2 2
cos 2 cos sin
1 cos 2
cos 2 2cos 1 cos
2
cos 2
x x
x x
x x
x x
x x
tg x tgx
ctg x ctgx
x x
x x x x
x x x
x
x x x
π
π
+ =
→ −
− = −
→ −
− =
⎛ ⎞
− =
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞
− =
⎜ ⎟
⎝ ⎠
− = −
− = −
= ⇒ =
= −
+
= − ⇒ =

( )
( )
2 2
2
2
1 cos 2
1 2sin sin
2
sin3 sin (3 4sin )
cos3 cos (4cos 3)
sin( ) sin cos sin cos
sin( ) sin cos sin cos
cos( ) cos cos sin sin
cos( ) cos cos sin sin
1
x
x x x
x x x
x x x
a b a b b a
a b a b b a
a b a b a b
a b a b a b
tga tgb
tg a b
tga tgb
tga
tg a b

= − ⇒ =
= −
= −
+ = +
− = −
+ = −
− = +
+
+ =
− ⋅
− =
1
sin
cos
cos
sin
tgb
tga tgb
x
tgx
x
x
ctgx
x

+ ⋅
=
=

formula fundamentală a trigonometriei

funcţia sin este impară

funcţia cos este pară
Formule pentru transformarea sumelor in produse

sin sin 2sin cos
2 2
sin sin 2sin cos
2 2
cos cos 2cos cos
2 2
cos cos 2sin sin
2 2
p q p q
p q
p q p q
p q
p q p q
p q
p q p q
p q
+ −
+ =
− +
− =
+ −
+ =
+ −
− = −


Formule pentru transformarea produselor in sume

sin( ) sin( )
sin cos
2
cos( ) cos( )
cos cos
2
cos( ) cos( )
sin sin
2
x y x y
x y
x y x
x y
y
x y x
x y
+ + −
⋅ =
+ + −
⋅ =
− − +
⋅ =
y

http://bacalaureat.dap.ro
3
2
3
2
3
3
1 3
3
3
3 1
tgx tg x
tg x
tg x
ctg x ctgx
ctg x
ctg x

=


=


2
2
2
2
2
2
sin
1
1
cos
1
2
1
1
2
t
x
t
t
x
t
t
tgx
t
t
ctgx
t

=

+=

+


=
⎪ −=

unde
2
x
t tg =
2
2
2
2
2
2
sin2
1
1
cos2
1
2
2
1
1
2
2
tgx
x
tg x
tg x
x
tg x
tgx
tg x
tg x
tg x
ctg x
tgx

=

+

⎪ −
=

+=
⎪ −=Ecuaţii trigonometrice fundamentale

1)Ecuaţia sin x a = are soluţii dacă şi numai dacă [ ] 1,1 a ∈ − .
In acest caz soluţiile sunt
{ }
( 1) arcsin /
k
x a kπ ∈ − + ∈ k .
2)Ecuaţia cos x b = are soluţii dacă şi numai dacă [ ] 1,1 b . ∈ −
In acest caz soluţiile sunt
{ } arccos 2 / x b k k π ∈ ± + ∈ .
3)Ecuaţia are soluţii ∀ ∈ . tgx c = c
Soluţiile sunt { } arc / x tgc k k π ∈ + ∈ .
4)Ecuaţia are soluţii ∀ ∈ . ctgx d = d
Soluţiile sunt { } arc / x ctgd k k π ∈ + ∈ .

[ ]
2
2
sin(arcsin )
sin(arccos ) 1
1.1
cos(arccos )
cos(arcsin ) 1
x x
x x
x
x x
x x
= ⎫

= −

∀ ∈ −

=


= −


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful