U Bosni se novac kovao od prve polovine 14. stoljeda, pa sve do gubitka samostalnosti 1463. godine.

U međuvremenu je dolazilo do zastoja u radu ili do potpunih prekida u emisiji novca. Najvedi prekid desio se nakon krunisanja Tvrtka I za kralja 1377. godine, i trajao je sve do druge vladavine Tvrtka II (1420-1443). U međuvremenu se na čelu Bosne izmijenilo nekoliko vladara koji nisu kovali svoj novac: Dabiša (1391-1395), Jelena (1395-1398), Ostoja (1398-1404, 1409-1418), Tvrtko II (14041418), Tvrtko II (1404-1408, prvi put) i Stjepan Ostojid (1419-1420). Rudarska proizvodnja je svakako podstakla kovanje domadeg novca. Nije slučajno što je ban Stjepan II Kotromanid, za čije vladavine počinje rad bosanskih rudnika, prvi vladar koji kuje domadi novac. Rudnici su svuda bili centri gdje su radile kovnice novca, pa se on često označava imenom tih rudnika. U Srebrenici je ved u drugoj polovini 14. stoljeda postojala kovnica novca. Srebrenički groševi u dva navrata spominju se 1387. godine. Mada nije sigurno da li je kralj Tvrtko nakon proglašenja kraljevstva kovao dvoj novac, ostaje činjenica da se ved 1387. godine pominju srebrenički groševi i da je kovnica u Srebrenici postojala u 14. stoljedu.

Tipološki opis bosanskih novaca Ban Stjepan Kotromanid (1322-1353) Dinar 1. Vrsta Ban stoji s mačem i žezlom – Isus sjedi na priestolju Av: Natpis: STEPANUS – BANUS B Ban stoji u tijesnom oko struka odijelu, na glavi mu je šešir (?), u desnoj ruci jak veliki mač, u uzdignutoj lijevoj kratko žezlo; čitav je banov lik u bisernoj elipsi. Rv: Isus na izkidenom prijestolju, a s obje strane prijestolja smješten je nadpis u grčkoj kratici: ID-XD; ispod nadpisa slova: N –S, a ispod slova po jedna šestokraka roseta.

Av: Isti prikaz samo što je na ovakvom primjerku novca ban gologlav. Re: Isto kao i na prethodnom, izuzetak je što se nad grčkom kraticom pojavljuje po list trolist djeteline.

Av: Ban stoji, lica pravilna s dugom kosom, gologlav, u dugačkoj prostranoj haljini, ispod svake ruke po jedna ptica. Re: Isus na prijestolju, a ispod njega slovo D u starijem goričkom obliku i ptica.

Av: A.L..- BSTHI (loše rađen i nečitlji), Ban gologlav, duge kose, krupnih očiju, stoji u dugoj prostranoj haljini, u desnici jak mač a u ljevoj maleno žezlo, upravo križ.

Rv: Isus krupnih očiju. a u uzvinutoj ljevici kratko žezlo. ispod isusa su sigle) Av: Natpis je nečitljiv. strukiranom odijelu. II vrsta Ban stoji s mačem i žezlom – Isus stoji Av: Nadpis: STAFANUS – BAN BOSNA. s obje strane nadpis: IC-XXC i ispod desnog nadpis slovo B. vidi se na njemu samo ime banovo. . Grv. u desnici drži dugačak mač. a s desne nema ništa . s obje strane natpis: IC-XC i ispod desnog nadpisa slovo: B. sastavljen od kacige nalijevo okrenute. kao dvostrukim žezlom u lijevoj. stoji i dijeli blagoslov.Grb. Rv: Isus je na prijestolju u pogurenom stavu. sjedi na prijestolju. Av: Nadpis: STAFANUS B-A-NUS BOSNA. s lijeve strane glave nadpis: CI. nad njim je nalijevo okrenuta kaciga s plaštom. do glave i do nogu su kružici. Rv: Isus sjedi na prijestolju s naslonom u obliku visikog izprekidanog luka. jastučida i rozete bez čelenke. a se desne strane odozdo vidi se slovo O. Rv:Isus sjedi na prijestolju. glava i nos Isusa su veoma istaknute. a s desne slovo S. gologlav. nad njom je jastučid (?). Av: Nadpis: STEFANUS B-A-NUS BOSNA. U visini glave. a iznad njega krupna rozeta sa čelenkom od perja. Ban stoji u tijesnom. mač varira u dimenzijama. vrlo grubo crtan. Rv:Isus sjedi na prijestolju. glava i oči bana su neproporcionalne. jaka nosa. Kako je ovja primjerak jako obrezan. Glava banova je ružno crtana. a povrh nje jastučid s rozetom i čelenkom od perja. lik je zahvaden mandorlom. a ispod natpisa trolist djeteline. Gore i dojle vide se po dva kružica. sastavljen od štita sa šestokrakon zvijezdom.Grb. Ban stoji u dugoj haljini s mačem u desnoj i sa loše crtanim. ispod nadpisa su slova: S-T. Rv:Isus. Sa strane je monogram IC – XC. III vrsta (kovan iza 1331) Grb s kacigom – Isus sjedi na prijestolju Av: Nastpis: STEPAN-BANUS-BOSA DI GR. sastavljen od nalijevo okrenute kacige. Sa strana priijestolja je natpis: IC-XC. jer je novac jako obrezan. s obje strane prijestolja je nadpis: IC-XC.(najčešda inačica ove varijante.

Vlaho Av. Rv:Isus sjedi na osrednjem prijestolju s naslonom. Sv.IV vrsta (kovan iza 1346) Ban sjedi s mačem preko koljena.N BAN Ban s kacigom na glavi. Nadpis. s mačem preko koljena i s balčakom u desnoj. Av:Ban. Rv. Nadpis: S BLASI. strukovano odijelo. bez naslona prijestolju. Av:Ban pod kacigom. kaciga. kraj glave je nadpis ID-AD Av: Kaciga na glavi. u dugom odijelu. Rv:Isus sjedi na prijestolju. Rv: Isus na prijestolju s naslonom. u dugačkoj širokoj haljini na nizkom prijestolju bez naslona. Isus stoji u bisernoj elipsi. Rv. drzi mač preko koljena. Valho s mitrom na glavi. duge kose. nisko prijestolje bez naslona. u širokom odugačkom odijelu. VI vrsta (kovano iza 1349) Ban sjedi s mačem preko koljena –Sv. do nogu.Isus stoji Av. s jedne i druge strane su sigle:X i ptica. . i drži desnicom balčak a ljevicom drugi kraj mača.Ban pod kacigom. stoji i drzi ljevom zavinut biskupski štap a desnom dijeli blagoslov. s mačom položenim preko kolljena pa desnicom drži blačak a ljevicom kraj mača. krupne oči. Rv:Isus sjedi na povisokm naslonu. Nadpis. V vrsta Ban sjedi s mačem preko koljena. duge kose. duga kosa. ljevom drži knjigu a desnom dijeli blagoslov.US RAGS. sjedi na niskom sjedalu. sa strane je monogram: ICXC. desnom prihvatio balčak a ljevom drugi kraj mača.Isus sjedi na prijestolju Av: Nadpis STPAN-BAN Ban s kacigom na glavi. krupnih očiju. sjedi na prijestolju. a ispod nadpisa slova: R-V. položen preko koljena. sjedi u dugačkoj a u struku uskoj haljini na niskom. počinje od desne ruke banove: BAN-BOSNA. STEFA. U visini njegove glave vidi se natpis : ID-XD.

Isus na prijestolju) predstavlja bizantijski motiv. Vlaha. pocinje od desne ruke banove: BAN – STEFAN Ban pod Kacigom. Vrste oponasao novce okolnih vladara. kao i prije. sjedi i drzi mac preko krila.SRASUSI. sacinjavaju oni kovovi. a nad njom. V skupina cine falsifikatori dubrovackih novca cara Dusana. kao i susjednim drzavama. Mletačkoj republici. Nadpis. u dugačkom odijelu. Posebno. duge kose. narocito novca cara Dusana. Time je on htjeo da sto brze ukomponira novac u svojoj banovini. Posebno zanimljivo je novac VI skupine. kako Isus sjesi na prijestolju ili kako Isus stoji u bisernoj elipsi (mandorli). Nadpis: ID. Dubrovniku i Srbiji. Stjepan je oponasao duborvacki novac jer se taj zbog jake dubrovacke trgovine vec udomacio. Srbiji i Dubrovniku. Godine. javljaju se kao uobicajeni motivi na kovovima srednjeg vijeka u Bizantu. Vlaha. To su novci koji na reversu imaju prikaz . Nadpis. Nadpis: SBRASIV-SRASUSUU Lik sv. kako sjedi na niskom prijestolju bez naslona. Motivi na nalicju ovih novaca. pa njegovi kovovi ne pokazuju nikakve izvornosti u svome izgledu. Av. na kojima se javlja na reversu lik dubrovackog zastitnika sv. Rv. Nadpis +S. Vlaha kao i na pradašnjem kornadu. koji su opet dobili oponasanjem srbskih novaca. Kovao je novac slican Šubidima (Bribirski).Av: Nadpis: STEFA. VII vrsta Falsifikati Av.BL-::-ASILS lik sv. ali vjerovatnije je da novac imitira uzore kovanica bizantijskih careva i ugarskih kraljeva. Isus sjedi na prijestolju. koji na aversu imaju sljem ili kacigu. s macom preko koljena (rev. Znacajno je za kovanje bana Stjepana da je on vec od 1. III skupinu Stjepanovih novaca. Nadpis: S BRASIV. preko koljena mu je mac. kao grboviti nakit. Rv.N BAN Lik bana pod kacigom.XD Isus stoji. Rv.Lik sv. duge kose i duga odijela. Nadpis: ID-XC. jastucic (?) s rozetom. ispod ovoga monograma su slova R-V. desnom za balčak. a prije 1346. Vlaha:+S. koji drzi desnicom za balcak. Mletackoj republici. Rv. Vlahe Av. Vlahe. U pocetku se mislilo da novac oponasa prikaza kralja Vladislava II. Novac Treba staviti iza 1331. I to je imitacija srbskog nova prema dinarima Dusana jos kao kralja. vec su to s reda imitacije novca susjednih drzava.BLA-SIVS+ Lik sv. Pocinje od desne noge sv. Novci IV skupine na kojima je ban prikazan kako sjedi na prijestolju bez naslona.

Isusa na prijestolju između slova R i V. ljevicom drzi knjigu s desnom dijeli blagoslov. Rv.NA Ban gologlav. Vrsta (kovano 1354-1365) Ban sjedi na prijestolju – Isus sjedi na prijestolju Av. koje ispod pojasa pada u naborima sve do stopala. Vrsta (kovano 1365-1377) Ban stoji s macem i zezlom – Isus stoji Av. koji ce s jedne strane imati prikaz Isusa. 2. a s druge srbski. sjedi na prijestolju s visokim polukruznim naslonom. Nadpis. dinari s jedne strane bosanski. u dugackom. i velicinom i tezinom podudaraju s dubrovakim novcima. Dok za vrijeme Stjepana su poznati povelik broj tipova. a sa druge dubrovacki. Isus. Ban gologlav. u dugoj haljini.BANNI. falsifikatori dubrovakih dinara. sjedi na niskom prijestolju bez naslona.BOSN. Rv. godine zamolio da mu izrade kalupe za novac. falsifikatori napola srbskog. krupnih ociju.Isus sjed na priejstolju. kako sjedi na niskom sjedalu bez naslona i drzi preko kojlena mac uhvativsi ga desnom za balcak. duge kose i kratke brade. u jos vecem broju varijanti. Tvrtkovi se tezi i poznatiji novci izticu narocito svojom lijepotom i solidnom izradom. Rv. napola dubrovackog novca. III Ban Tvrtko (1354-1377) Dinar 1. stoji Isus s aureolom oko glave. Razlog tome je sto je Tvrtko od dubrovacke republike 1365. u denoj drzi jak mac a u ljevici dugacko zezlo. ljevom drzi knjigu sa cetiri dragulja. Nadpis: TVARTKO. desnom djeli blagoslov. U visini ruku je nepodpuni nadpis Av. a s druge bana s macem u ruci. koja slika odgovara reversu varijante IV. Do sada su poznate podvarijante: bosanski dinari s jedne strane. pocinje od desne ruke banove: TVART-DOBT Lik bana pod kacigom. To je razlog sto se bosanski dinari tipoloski. u dugom odijelu. teza i laksa vrsta. kraj glave nadpis: IC-CI. u strukiranom odijelu. duge kose i kratke brade. Na početku vladavine bana Tvrtka I nastavila se ista praksa kovanja novca slična za vrijeme bana Stjepana. u dugom prostranom odijelu. U bisernoj elipsi. drzi u denoj jak mac a u ljevoj dugacko zezlo. . mandorli. od bana Tvrtka se ocuvala samo dvije tipolosko razlicite vrste novca.

da se ovi laksi Tvrtkovi novci tipoloski i motivima izrade.j. Ispod desnice Isusove smjestena je sigla. sjedi u dugom odijelu na djedalu. Rv. koji uz obicajeni kotorski nadpis imaju uz lik sv. Medjutim ti novci podpuno odgovaraju svojim tipom najlaksim varijantama IV vrste nvca bana Stjepana Kotromanica. prilikom pravljenja kalupa za dinare mogli su se naciniti a sigurno bi se i nacinili i tehnicki i tipoloski srodni kalupi za poludinare. Jedini pronadjen novac koji se kovao za vrijem Tvrtka nakon krunisanja je kovan u Kotoru. tj. Kalupe za teske dinare su pravljenji u Dubrovniku i doneseni 1365. Dok naime na tezim dinarima ban stoji i drzi u rukama mac i zezlo. To se osobito istice i vidi na liku Isusa.ANI BOSNA Mac dopire do natpisa. da tipoloski odgovaraju njegovim dinarima. Nadpis Av. IK-XK Av. u desnoj drzi zezlo s ljiljanom na vrhu. slovo T.TVARTKO.j. Na reversu Tvrkovih tezih dinara Isus stoji. kovnica je u promet pocela da sanje novac s oznakom novog zastitnika.Nadpis:TVARTCOB. Nadpis : . Trifuna na aversu monogram Tvrtka na reversu. jednako kao i na dubrovackim dinarima. kao i tehnikom.BAN BOSNI . Nadpis: IC-XC. Dubrovcani su poceli kovati svoje poludinare tek 1370 godine. sto je za Trvtkove dinare pravio kalupe covjek iz dubrovacke kovnice. Kralj Tvrtko I (1377-1391) Dinar Av. ljevom srzi na prsima knjigu a desnom dijeli blagoslov. Posljedica toga. Zbog toga nikako se ne moze obrazlozeno uzeti. potpuno razlikuju od njegovih tezih dinara. Isus stoji u mandorli. Osim ovih dinara kovao je jos jednu vrstu novca. Rv. da je Tvrtko bio onaj. Znacajno je. Sa strane monogram.BOS. Da je Tvrtko odlucio da kuje svoje poludinare iza 1370 godine. Nadpis TVARTKOV b. koji je bio u obicaju jos u virjeme Stjepana Kotromanica. a na ovim kovovima sjedi na prijestolje. kojem je glava narocito crtana na nekim Tvrtkovim dinarima. koje se jedva zamjecuje.RAX. Zanimljivo .Nadpis TVARTKO-BAN BOSII Dugacak mac dopire do ruba novca izmedju glave i kraja nadpisa Rv. To su bakreni folari. a ne bi uzimao tip i motiv.Ani Bosna Mac dopire do dlova D u naslovu Rv.Av. Nakon sto je Tvrtko I uzeo Kotor pod svojim protektoratom. duge kose. Av. sigurno bi ih kovao tako. nadjenim u nalazu iz Vranjske. t. Mac prolazi svojim vrhom kroz naslov. povodeci se za Dubrovcanima.Ibid. odrazuje se narocito u tipoloskoj i stilistickoj srodnosti njegova tezeg i poznatijeg novca sa suvremenim dubrovackim. koa je i licem i nalicjem odaje upadnu slicnost i srodnost sa IV varijantom dinara bana Stjepana Kotromanica. Ovaj laksi novac se mogu smatrati i poludinarima. na aversu ove rijetke vrste ban sjedi ili s macem i zezlom u rukama. koji je poceo s kovanjem poludinara. Nadpis: T.NA<RASIA Kralj s krunom od ljiljana. t. u lijevoj vladarsku jabuku s krizem Rv.

a figure aversa i reversa su smanjene. Lik sv. Rv. Na reversu je lik sv. zbog malene plocice. Lik sv. U srednjovjekovnoj Bosni kult sv. Nepodpun drzavni grb. Grgura Nazijanskog je narocito postovan u srednjovjekovnoj Bosni. Grgura iz Nazianza. koja se dize iz krune u vis. kruna od tri ljiljanova lista. cev je tu slika Isusa u mandorli s monogramom IC-XC kao i na II vrsti Tvrtkovih banskih dinara. Lik sv. drzi knjigu na prsima a desnom drzi zavinut biskupski stap. i kao na pecatima bosanskih kraljeva sve od Tvrtka I i to u dnu polja stit s monogramom kraljeva imena. Lik sv. U sredini bosanski drzavni grb.N Novci Tvrtka II predstavljaju tipolosku novinu u bosanksoj numizmatici.G. a iz krune se u vis dize celenka kacige.je kod ovoga novca i revers. Grgura Nazijanskog s odnosnim nadpisom. Grgura iz Nazianza. kaciga s vizirom nalijevo okrenutim i s plastem s desne strane spustenim. javlja se novi motiv. ali nesto manji nego li na grosima. nema kruznog nadpisa. zastitnika Bosne. Na sve tri nominale njegova nova. sto se na aversu ili reversu jos javljaju na pojedinim komadima razna slova ili znakovi. Grgura iz Nazianza. kao i grosima Tvrtka II . Rv. ali samo do pojasa. Tekst nadpisa je ispisan lijepim gotskim slovima. koje je nemoguce uvijek i absolutno objasniti. Kralj Tomas (1444-1461) Gros Av. a s druge strane lik sv Grgura Nazijanskog. Osnovna tipoloska karakteristika i na licu i na nalicju je na svima ista. Sa strana kratice R-T Rv. Poludinar Av. Stari i vec uobicajeni bizantski motivi na novcu banova Stjepana i Tvrtka. identicno koa na grosima kralja Karla I i Ludovika I. kako stoji u dugom odijelu s aureolom oko glave. U sredini drzavni grb sa sva cetiri svoja sastavna dijela. Triduna kotorskog. dinaru i poludinaru. Kralj Tvrtko II (1420-1433) Gros Av. nad stitom je kaciga. iza koje se vije nabrana koprena.na aversu sigle R-T. I varijanta. Grgura iz Naziansa kao i na grosima. Jedino na poludinaru. U sredini bosanski drzavni grb. celenka. Razlicite vrste i varijante nastale su s toga razlgoa.na reversu sigla: ljiljan Dinar Av. bez stita. Kult toga sveca dosao je u Bosnu s Istoka i brzo se udomacio. Sa strana skraceni nadpis S.na reversu nema sigle II varijanta – na aversu sigle R-T. slovom T. jednako nacinjen i na grosima Tvrtka II Rv. na grosu. Na sversu uz kraljevski naslov smjesten je kraljevski grb. s jedne strane bosanski drzavni grb. stit s krunom od tri ljiljanova lista a ispod nje slovo T. a ispod drugog slova jos: . nad kacigom je kraljevska kruna od ljiljana. jer se na njemu ne vidi lik sv. s banom s jedne a s Isusom s druge strane su napusteni.

na reversu sigla 3 vrsta-na aversu sigle:T-O. . II i III vrste sa obje vrste natpisa tipoloski su savim nova vrsta novca u bosankoj numizmatici. sa skracenim nadpisom s obje strane. Obiteljski grb Kotromanica. Grgura Nazijasnkog u mandoorli. Citavom svojom stilizacijom ovja revers je kopija reversa dubrovackog dinara s Isusom u mandorli. od: stita. stit. I lat.na reversu sv. jedan za drugimm Rv.M. preuzet s pecata bosankih kraljeva. dok se niz kacigu spusta u naborima grbnog plasta. a naokolo staroslovenski ili latinski nadpis. Prva nominala Tomaseva novca. izuzevsi dakako nadpis. 1 vrsta na staroslovenskom 2 vrsta na latinskom Kralj Tomas je prihvatio i nastavio valutnu praksu svoga prethodnika i kovao je.na reversu sv.S. ali na nalicju se javlja iopet novian. Monogram kraljeva imena a nad njima kruna od tri ljiljanova lista.na aversu sigle:R-T-na reversu sigla:'O 2 vrsta. razdjeljen poprjecnom gredom na dva polja. podijeljen poprjecnom gredom na dva oplja.na aversu drzavni grb.1 vrsta. Grgur iz Nazianza (latinski) 3 vrsta. Po mnogo slican. Grb na aversu je radjen manjih dimanzija.. je tipoloski vjerna imitacija grosa njegova prethodnika Tvrtka II.na reversu sv.na reversu sigla: R 4 vrsta-na aversu sigle: T-O. Motiv s monogramom preuzet je najvjerovatnije s ugarskog dinara kraljice Marije. sa stavljen od slova T. i opet sa staslo.na reversu sv. TU se na aversu nalazi okrunjeni monogram kraljeva imena. Grgur iz Nazianza (staroslovenski) 2 vrsta-na aversu okrunjen monogram. Tomas je kovao i poludinare. . kao i on.. Kod druge nominale. jer je tu lik sv. Tipoloski su savim jednaki. Varijante dinara I. dinara.na aversu pod krunom krizic. Na licu imaju isti monogram kraljeva imena kao dinari I.na aversu sigle: R-T. I na reversu se javlja novina. a u svakome po tri ljiljana. kacigem krune i celenke.na aversu: O-T. koji se dize iz krune u vis. ovakav izgled grba se pojavljuje na . Tu je bosanska kovnica iznijela neko novitete. Prema svemu ovome ove tri vrste Tomasevih dinara su tipoloska imitacija ugarskog i dubrovackog novca. To je grb porodice Kotromacnica. grbovnog ukrasa. Pojava grba na bosanskoj numizmatici pocinje sa Tvrtkom II. natspisi se javljaju na latinskom i staroslovenskom jeziku. dinare i poludinare. na reversu sigla: IO Dinar 1 vrsta-na avesru okrunjen monogram. nadpisom.na reversu sigla: IO 5 vrsta. Grgur papa Poludinar Av. kao i prikaz sv.. . koji je kopiran sa sirokih grosa ugarskih kraljva Karla I i Ludovika I. a u svakome polju po tri ljiljana. sto ga nose novi Tvrtka I. tri nominalne vrijednosti novca: grose. Grgur iz Nazianza 5 vrsta. Grgur iz Nazianza 4 vrsta. Grb. II i III vrste. Grgura u odnosu na Tvrtkove novce. s kojim se grosem potpuno slaze i likom aversa i reversa.na aversu drzavni grb. . Tu se nalzia stit. . javljaju se mnoge razlike u odnosu na dinar Tvrtka.na reversu sv. siroki gros. sastoji se od cetiri sastavna dijela.

ljevom srzi unutra zavinut biskupski stao.RI. bez stita Rv. Ipak. SERAG-ORI OAOA Sv Grgur papa stoji pod mitrom u dugoj haljini u ljevici drzi unutra zavinut pastirski stap.PAPA Av.D. s desne peterokraka zvijezda u peterokutu. Bosanski drzavni grb sa svoja cetiri sastavna dijela: stit. + GLORIA TIBI DEUS SPES NOSTRA unutrasnjem bisernom krugu. uzpravio se nalijevo lav otvorenih ralja. STEFAN – KRALJ? S lijeve strane grba sigla: R.PAPA Ispod desnice sv. a u desnom dijeli blagoslov. zahvacen sa 12 gotickih lukova smjestio se bosanski grb sa sva cetiri svoja sastavna djela. Grb izmedju ljiljana i peterokrake zvijezde u peteokutu. Kralj Stjepan II Tomasevic (1461-1463) Dukat Av.. Grgur papa stoji s mitrom na glavi. Rv. Grb izmedju sigle R i peterokrake zvijezde Rv.RI. u dugom odijelu.PAPA Av.SSTA-PAN Poludinar Av. STAFA-N:ARAGL+Drzavni grb. ali u stitu je obiteljski grb Kotromanica: poprjecna greda i sa svake strane po tri ljiljana. SERAG-ORI PAPA Av. cistoca zlata 980/1000 Dinar Av. tezina 14. desnom dijeli blagoslov. S GRAGO.. debljine 1mm. +STEFAN-KRALJ s lijeve strane grba ljiljan. + MONETA AUREA REGIS STEPHANI unutrašnjem bisernom krugu. s desne strane peterokraka zvijezda u peterokutu. Grgur pape nalazi se sigla: N. Sv. kruna i celenka. isti taj grb javlja se 48 godina prije nego sto je Tvrtko II poceo da kuje novac i to na povelji bosanskog kralja Tvrtka iz 1388 godine. Vel. ali nepodpun. I vrsta (s hrvatskim nadpisom) Av.RI. S GRAGO. nadpisom) Av. kaciga s plastem. . II vrsta (s lat. STADAN-REGIS. Rv. . STEFAN-RAGISU. guste grive. Rv. a s desna sigla: peterokraka zvijezda u peterokutu. zahvacen sa sest gotickih lukova.30mm.grb despota Brankovica Rv.05 g. Rv.S lijeve strane grba sigla: R. IBID. Grb se nalazi medju dva ljiljana. S GRAGO.grosi KarlaI i Ludovika I. jakih sapa i kitnjasta uzvinuta repa. Rv. S.

Svi dinari Stjepanovi cine tipoloski jednu zaokruzeni cjelinu. sto su plocice Stjepavnoca novca vece pa su likovi i nadpisi lica i nalicja veci i krupniji. a na reversu je lik sv.j. jedino s tom razlikom. nepoznat dosada u bosankoj numizmatici. Nadpisi. izpisani su vrlo lijepo i pravilno crtanim i stiliziranim slovima latinske gotike. 15 stoljecu. kada se je gotika nalazila u svome cvatu. t. To je najznacajnija nesamo novina. Na zlatnoj plocici debljine od 1mm i tezine od 14. Zanimljiv je ovaj zlatnik i sa tipoloskog gledista. Svi imaju na aversu bosanki drzavni grb. jer se na njemu javlja jedan grb. Lik sv. Grgura podpuno odgovara liku Isusa na dubrovackim dinarima. grb Brankovica od njegove zene Mare. ali u stitu je mjesto drzavnog grba s krunom smjesten porodicni grb Kortromanica. Sve pojedinosti aversa i reversa crtane su i izradjene lijepo pa djeluju na oko vrlo ugodno. Obadva su grba zahvacena u bujno izprekidane goticke lukove s bisernim nakitom na pregibima. izrazeni u latinskom jeziku. Prema ovome su svi dinari Stjepanovi radeni identicno s IV i V vrstom dinara kralja Tomasa. Na nalicju dukata stavljen je uobicajeni bosanski grb. dok je sv. Hrhu prikazan pod mitrom i u drugacijem odijelu nego sto je slucaj na spomenutim dinarima Tomasevim. stit s poprijecnom gredom i s po tri ljiljana sa svake strane. .05 g as promjerom od 30 mm izvedeni su svi scrtezi slika i slova u zivahnoj plastici veoma precizno. skladno i ukusno crtan.Najzanimljivi novac Stjepana Tomasevica je njegov zlatni cetverostruki dukat. nego uopste i najzanimljiviji kov u citavoj bosanskoj numizmatici. Citavim svojim dotjeranim izgledom odgovara ovaj zlatnik dobi. Grgura pape sa zavinutim postirskim stapom uu lijevoj a u desnoj dignutom na blagoslov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful