Sistemul informational Informatia furnizata de sistemul informational trebuie sa prezinte o serie de particularitati: Sa aiba un grad ridicat de acuratete Sa fie

realista Oportune Si sa aiba o forma de prezentare adecvata Calitatea informatiei Analiza calitatii informatiei se poate realiza pe baza a 3 coordonate: Coordonata temporala Coordonata formei de prezentare

Componentele sistemului informatic Ansamblul informatiilor interne si externe Componenta software Procedurile si tehnicile prin intermediul carora se obtin si se transmit informatiile Platforma hardware Personalul specializat in toate operatiile

La nivelul sis organizational si cel inforamtic se manifesta o serie de deficiente informationale ce pot fi grupate in 4 categorii majore: Distorsiune presupune modificarea partiala neintentionata a unui mesaj pe pacursul circuitului informational. Filtrajul presupune modificarea intentionata a mesajului fie de la sursa, fie in alte puncte aflate pe circuitul informational Redudanta inregistrarea, transmiterea si prelucrarea repetata a unor informatii pe acelasi suport de memorare sau pe suporturi diferite Supraincarcarea circuitelor informationale, vehicularea unei cantitati de informatii ce depaseste si transmiterea catre anumite destinatii a unor informatii care nu intra in sfera lor de competenta

Obiect multidimensional:    Dimensiunea informationala Dimensiunea tehnologica Dimensiunea organizațională . oamenii vor fi sceptici in adoptarea unor sisteme informatice. vor fi tentati sa subaprecieze efectul (produse informatice slabe) si nu cauza (sistem informational neperformant) Pe planul intregului sistem de management. stocarea. Sistemul informațional asistă sistemul pilotat în gestionarea fluxurilor informaționale. prin care tranzitează toate informațiile 2 activități principale: asistă sistemul de pilotaj pentru ca acesta să poată cunoaște și gestionază sistemul pilotat. Intermediar între sistemul decizional și cel operațional. acest ansamblu permite așa numitele proceduri de culegere sau strangere de informațiiȘ captarea. tratarea și difuzarea informației. atata timp cat.emente. colectarea. iar acest lucru se întampăla la nivel organizațional cât și la nivel interorganizațional. cel putin una din componentele sale nu isi respecta propriile legi de functionare - Sisteme de bussiness inteligente Arhitectura organizatiei Nivelul 1 – solutii dedicate pentru management Nivelul 2 – solutii software pentru componenta operationala Nivelul 3 – solutii software pentru front office Componentele sistemului informațional este un ansamblu organizat de resurse sau de e.Consecinte la nivel organizational Pe plan uman. care nu mai poate functiona eficient pentru atingerea finalitatii sale.

Dimensiunea Tehnologică    Caracterizează sistemul informațional sub aspectul utilizării (TIC). TIC – asigură funcțiile sistemului informațional TIC: o Culegere o Prelucrare o Stocare o Transmitere TIC – generează aspectul dinamic al sistemului informațional  . o Utilitatea și utilizabilitatea – proprietatea de a satisface nevoia de informare/proprietatea de a putea fi folosită. exactitate. oportunitate. proces. Informația= date + model de interpretare La sfârșitul trimestrului 1 al anului 2012. Decât în sem. Informația – baza procesului decizional     Modifica percepția asupra realității – aduce un anumit comportament decizional Diminuează gradul de incertitudine al unui fenomen. eveniment etc – genereaza efecte non-entropice Asigură evoluția în raport cu mediul Calități cerute informației o Pertinență . volumul vânzărilor de automobile Dacia-Logan este de 7000 buc. Cunoștința= informație + experiență + interpretare + context + reflexie La sfârșitul trimestrului 1 al anului 2012. 1/2011.Dimensiunea informațională: Relația date-informații-cunoștiințe: Date= set de simboluri + modalitatea de codificare La sfarșitul trimestrului 1 al anului 2012. volumul vânzărilor de automobile Dacia-Logan este în limite normale. dar mai mare cu 500 buc.calitatea informației în procesul de utilizare (completitudine. ceea ce justifică extinderea liniei de fabricație. volumul vânzărilor de automobile Dacia-Logan este in limite normale. accesibilitate).

asistă procesul decizional. juridică. SI aval – generator de informații: furnizează informații cu valoare adăugată. Reconfigurarea = rezultatul unei schimbări care apare în organizație (economică. SI amonte – procesor de informații: prelucrează informații brute.) Reconfigurarea sistemului informațional și a proceselor – cauze Modificări legate de SI       Conținutul informațiilor Circuite informaționale Redudanța. distorsiune. etc. asistă decidentul în identificarea informațiilor necesare. CRM) Tehnologii folosite de concurență Modificări legate de procese:         Presiunea clienților Intensificarea concurenței Creșteri de productivitate Globalizarea piețelor Noi reglementări Cota de piață Condițiile de comunicare Opotunități strategice Dimensiunea Organizațională SI – rol de interfață interactivă între sistemul pilotat (operațional) și sistemul de pilotaj (decizional). filtraj Tehnologii inadecvate Noi soluții de gestiune (ERP. Tehnologică. .   TIC determină constrângeri în funcționarea SI: a) De pertinență (prelucrarea și transmiterea informației satisfac cerințele utilizatorilor?) b) De adecvare (tehnicile folosite sub compatibilitate cu specificul proceselor si cu resursele financiare?) Prezența TIC conduce la o reconfigurare a SI și a proceselor organizaționale (re-engineering). instrument al strategiei organizației.

Subsitemul informatic este subsitemul în care prelucrările de date se execută preponderent cu mijloace automate. Sistemul informatic Componentă a sistemului informațional care asigură prelucrarea. stocarea si achiziția/transmiterea datelor prin intermediul tehnologiilor informatizate: Tehnologii de prelucrare automata a datelor (TIC) Tehnologii de cumunicație (TIC) Componentele sistemului informational: Date Informații Circuite informatice Fluxuri informatice Subsistemul informațional.Rol integrator al proceselor organizaționale. sistemul informatic comunică cu utilizatorii sau cu alte sisteme Prelucrarea fluxurilor de date din sistem sau provenit din mediu Memorarea datelor la nivel logic și fizic . Rolurile sistemului informatic: Comunicare. sistem de prelucrare: Manual Automatizat Este subsitem daca folosim sistemul de prelucrare automatizat.

istorice. interactive. precise. în timp real. punctuale. interne. externe. interne. detaliate Semi-structurale Structurate Management tactic Management operational Decizii structurate:   Caracter repetitiv și de rutină Insoțesc o procedură bine definită . vaste. planificate. în timp real. interactive. adhoc Exclusive. interne. planificate.Cerințe informaționale ale grupurilor decizionale Structurarea sistemelor informatice pe niveluri decizionale Management superior Management Tactic Management operațional Caracteristici ale deciziei Non-structurale Cerințe informaționale ale grupurilor decizionale Management superior Caracteristici ale informației Generale. îm timp real Precise.

U. TIC = element component al sistemelor informatice Particularități:     Comprimarea timpului Comprimarea spațiului Creșterea exponențială a volumului de informație stocată/prelucrată Transformarea naturii modului de lucru . experiență. pentru decidenți(EIS). asistare decizie (SIAD). Tehnologii Informatice si de Comunicatie (TIC) Definiție Ansamblul de metode. în scopul culegerii. sisteme CRM. prelucrării și transmiterii acesteia. asistare comunicare (SIAC) Sistee ERP.I.I. pentru marketing vânzări. Informații algoritmizate Ex: decizie de aprovizionare. sisteme SCM S. estimarea de cheltuieli în realizarea bugetului. fin-contabile. intuiție. etc. decizie financiar-contabilă Decizii semi-structurate:  Numai o parte din problema de decizie poate fi definită printr-o procedură bine definită Ex: alocarea de resurse diferitelor compartimente din organizație Decizii non-structurate    Nu au caracter de rutină Nu există proceduri prestabilite Ca să adopt decizia adopt metode euristice(metode bazate pe observație. procese. operații care sunt aplicate infromației codificate numeric. pentru R.) Ex: adoptarea bugetului unui proiect special. pentru producție. Categorii de sisteme informatice pe ierarhia decizională(b) Sisteme informatice specializate Sisteme informatice integrate Sisteme informatice funcționale (la nivel de proces) S.

prin intermediul cărora se asigură culegerea.Roluri:      Automatizează procesele de manipulare informatică (calculatoare. ONU si Eurostat):    Industriile TIC (fabricații de echipamente electronice) Serviciile TIC (aplicații software. prelucrarea. jocuri video.) Industria (sectorul) de conținut (produse a căror valoare este dată de conținutul lor informațional – presa scrisă. cu mijloace electronice Include industriile producătoare tic și serviciile TIC Este sectorul producător de tehnologie informțională si de comunicație   Sectorul non-TIC = sectorul secundar al informației   Reunește toate celelalte activități care se automatizează pe baza folosirii bunurilor și serviciilor TIC Sunt sectoare utilizatoare de tehnologie informaționala si de comuncație .) Sectorul tic + Sectorul de conținut = Sectorul informației Sectorul TIC – sectorul non-tic Sectorul TIC = sectorul primar al informației  Grupează ansambulu activităților care produc bunuri și servicii informaționale. prin intermediul cărora se asigură culegerea. transmiterea și recepționarea informațiilor. etc. etc. folosind mijloace electronice de calcul. stocare. imposibile anterior) Sectorul TIC în economia mondială Definirea sectorului TIC: Ansamblul de activități care au drept scop producerea de bunuri și servicii informaționale. stocarea informației. multimedia. transmiterea. edițiile electronice. prelucrarea. Structura conomiei informatiei (potrivit OCDE. difuzare) Instrument amplificator(crește capacitatea de acțiune a individului) Informează (generează informații) Substitut (înlocuiesc acțiunea umană) Inovație (realizează acțiuni. telecomunicații.

etc.Factorii care amplifică gradul de utilizare a TIC la nivelul companiilor: 1) Nivelul de calificare a forței de muncă  TIC este asociată cu cererea mare de personal calificat  Ponderea personalului specializat în utilizarea TIC este proporțională cu investițiile în tehnologie realizate la nivel de țară (SUA. Suedia. componente multiple pentru angajați. lipsa de personal calificat etc. Danemarca) 2) Practicarea managementului schimbării  Efectele folosirii TIC sunt semnificative când ele se asociază cu un management al schimbării (noi strategii. Cu cât numarul companiilor care utilizează structuri tehnologice în rețea este mai mare.) 3) Incidența concurenței pe piața globală  Extinderea schimburilor comerciale. Maximizarea efectelor utilizării TIC într-un sector este condiționată de obținerea unor efecte agregate și un lanț. cu atât efectele pozitive sunt mai mari. noi forme organizaționale. internaționalizarea producției -> creșterea presiunii concurențiale Concluzii  Utilizarea TIC contribuie la creșterea performanțelor firmei cu condiția derulării unor investiții la nivel organizațional (utilizarea TIC este complementară cu formarea personalului și cu managementul schimbării) TIC nu constituie un ”panaceu” – nu rezolvă probleme legate de o gestiune defectuasă. Efectele benefice ale TIC necesită timp    . reglementările financiare. Olanda. accent pe munca în echipă.