Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Valea Vinului Clasa: a VII-a Anul şcolar: 2013

Autorul fişei : Irimeş Roxana Ligia LRE III

Fişa de caracterizare psihopedagogică
a elevei Bărbuş Denisa , născută la 17.11.1998 în localitatea Satu Mare

I . Date familiale
1. Ocupaţia părinţilor: Tata – bibliotecar Mama - învăţătoare 2. Fraţi/surori Nu are fraţi. 3. Condiţii materiale: Condiţiile materiale pot fi definite ca fiind satisfăcătoare unui trai decent. Eleva locuieşte împreună cu părinţii şi cu doi bunici (părinţii tatălui) într-o casă cu cinci camere. Are propria sa cameră aranjată potrivit preferinţelor personale. 4. Climat afectiv: Relaţiile afective din familie (atât dintre părinţi, cât şi dintre elevă şi părinţi) pot fi definite drept calde si afectuoase. Fiind singurul lor copil, părinţii o iubesc foarte mult fără însă a manifesta o tendinţă exagerată în a-i satisface dorinţele. La rândul ei eleva îşi iubeşte şi respectă părinţii pe care îi consideră "cei mai buni sfătuitori". Ea apreciază în mod deosebit la părinţii săi faptul că-i acordă libertatea de a lua decizii. La fel de mult este încântată de faptul că părinţii săi ştiu să-şi respecte propria intimitate.

II. Date despre dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii
Eleva este dezvoltată armonios, în limitele specifice vârstei: înălţimea 1,70m; greutate - 51 kg .Conform fişei medicale si a examenului de bilanţ , eleva este clinic sănătoasă.

III. Date privind situaţia şcolară

4. 6.1. Eleva nu întâmpină dificultăţi majore la nici o disciplină şcolară. 3. . este la fel de activă şi în ceea ce priveşte activităţile artistice desfăşurate în cadrul şcolii. Dificultăţi majore la învăţătură. Participarea elevei la cercuri ştiinţifice si tehnice. B. Evidenţierea globală a rezultatelor şcolare Nr.faza municipală . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Disciplinele şcolare Limba şi literatura română Limba engleză Limba franceză Istorie Geografie Matematică Fizică Chimie Biologie Muzică Desen Religie Informatică Educaţie fizică Cultură civică Purtare Semestrul I 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Semestrul II 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 2. Evidenţierea cauzelor ce au făcut ca eleva să obţină rezultate foarte Eleva a obţinut rezultate foarte bune la toate disciplinele şcolare si acest fapt bune la toate disciplinele şcolare. Participarea elevei la alte tipuri de activităţi Face parte din echipa de baschet a şcolii şi este pasionată de şah . Eleva este înscrisă încă din clasa a V-a la cercul de matematică al şcolii. crt. se datorează conştiinciozităţii sale şi dorinţei de a cunoaşte cât mai multe despre lume şi viată.D.faza municipală şi premiul II la olimpiada de matematică . Participarea elevei la olimpiade şi cercuri şcolare şi rezultatele obţinute În clasa a V-a B. 5. a obţinut premiul III la olimpiada de română .D.

c) Nivelul de dezvoltare a imaginaţiei B. generalizare. uneori reveriile imaginative oprind-o să se raporteze realist la ceea ce se întâmplă în realitate. corectitudinea/ incorectitudinea exprimării verbale.D. Evidenţierea principalelor aspecte referitoare la activitatea psihică 1. Memoria mecanică nu este însă foarte dezvoltată. b) Spiritul de observaţie B. c) Capacitatea de concentrare a atenţiei. d) Capacitatea de înţelegere Eleva înţelege rapid materialul oral şi scris. se descrie ca având o sensibilitate olfactivă foarte dezvoltată. are un spirit de observaţie foarte dezvoltat. 2. abstractizare. b) Uşurinţa / dificultatea exprimării verbale. De asemenea. care. a) Nivelul de dezvoltare a memoriei B. dispune de un vocabular bogat şi are o mare uşurinţă în exprimarea verbală. exprimarea sa orală şi scrisă se caracterizează prin corectitudine şi pertinenţă. poate verbaliza cu uşurinţă propriile idei şi stări afective.D. deşi dezvoltată. comparaţie) sunt funcţionale la un nivel superior atât în domeniul obiectelor şi fenomenelor concrete cât şi în sfera noţiunilor şi ideilor abstracte. sinteză. spre deosebire de atenţia distributivă. rapiditate şi precizie elementele slabe şi ascunse.D. distributivitatea şi mobilitatea atenţiei Capacitatea de concentrare a atenţiei este foarte bună. dar semnificative pentru fenomenul observat. nu poate fi caracterizată în aceiaşi . Eleva se defineşte ca având o foarte bună memorie afectivă. Intelectul a) Acuitatea senzorială Toate modalităţile senzoriale ale elevei sunt normal dezvoltate. În plus. Caracteristicile gândirii din punctul de vedere al capacităţii operatorii Toate operaţiile gândirii (analiză. DATE PSIHOLOGICE 1. înregistrându-se totuşi o preferinţă pentru materialul scris şi în special pentru cel sub formă grafică.D. dispune de o bogată imaginaţie. nu are nevoie de mai multe repetiţii pentru a realiza o bună întipărire a informaţiilor iar conservarea informaţiilor este fidelă si de lungă durată. B.D. ea fiind însă suplinită de o memorie logică înalt funcţională. ea fiind capabilă să distingă cu uşurinţă. B.IV.

se situează în limite normale. ea reacţionând destul de puternic la stimulii din jur. B.termeni.D. ceilalţi i-ar putea ghici vulnerabilitatea. De asemenea. Totuşi. 4. Din punct de vedere al mobilităţii atenţiei. în plus. discutând cu cei care o cunosc de mai multă vreme. eleva poate dezvolta sentimente puternice care. putem concluziona că viaţa afectivă a B. să-si fixeze un anumit număr de repetiţii pentru ca materialul să fie bine asimilat. Ea obişnuieşte să citească integral materialul de asimilat. o face totuşi în speranţa că "nimic nu este imposibil". Afectivitatea a) Intensitatea trăirilor afective Este foarte greu să apreciem intensitatea trăirilor afective atâta timp cât eleva este destul de închisă în sine. în decursul următoarelor zile si săptămâni. . s-a sfătuit cu părinţii şi cu cele câteva prietene pe care le are.D. 3. Pragul său emoţional este foarte scăzut. este foarte bogată. îşi exteriorizează foarte puţin trăirile afective. rapiditatea de a lua decizii Deciziile minore le ia relativ uşor pe când cele semnificative pentru viaţa sa sunt luate după o atentă gândire a situaţiei si după ce. deoarece îi este teamă că. B. Voinţa şi motivaţia a) Perseverenţa în urmărirea scopurilor.D. Ea este foarte puţin deschisă la dezvăluiri de această natură. Apoi mai citeşte de câteva ori materialul integral ca. făcând acest lucru. în prealabil. să extragă ideile esenţiale ale textului (idei formulate atât cu propriile cuvinte cât şi cu expresiile din text) şi să le noteze pe caietul de notiţe. au şi un grad de stabilitate ridicat. d) Stilul de învăţare al elevei Eleva şi-a constituit propriul stil de învăţare în funcţie de performantele pe care le-a obţinut de-a lungul anilor în acest tip de activitate. deşi ajunge la concluzia că este nerealist să mai urmărească îndeplinirea unui scop. complexă si intensă. b) Exteriorizarea/interiorizarea trăirilor afective B. uneori ea fiind chiar încăpăţânată (după propria descriere). Eleva este foarte perseverentă în urmărirea scopurilor. spune că le cere sfatul acestora pentru a avea mai multe perspective din care să analizeze situaţia.D. Ea consideră că este astfel atunci când.

Caracterul a) Trăsături de caracter derivate din orientarea persoanei B. Uneori nu ştie însă cum să le ofere ajutorul. baschetul si şahul. nu este foarte sociabilă deoarece este mai mult introvertită.D. este atentă la lecţii şi în plus foarte activă . 2.D.1. Aptitudinile a) Nivelul de inteligentă al elevei Eleva are un coeficient de inteligenţă superior.D. cere explicaţii suplimentare. 5. dar şi caracteristici specifice temperamentului melancolic. V. b) Trăsături de caracter prin care se exprimă voinţa. 5.D.pune întrebări.3. de toate genurile. Temperamentul B. ea spunând adevărul într-o manieră care să nu rănească interlocutorul. Sinceritatea ei este acompaniată si de mult tact. ascultă foarte multă muzică. B. speciale). Conduita elevei la lecţii B.D. are aptitudini superior dezvoltate pentru matematică. literatură (eleva este colaboratoarea unei reviste de literatură) şi anumite ramuri ale sportului.D. este o elevă care depune un efort intens pentru urmărirea scopurilor şi poate fi caracterizată ca fiind foarte perseverentă în realizarea efortului voluntar. elevei îi place foarte mult să facă drumeţii . Pe lângă pasiunea pentru literatură şi matematică . Este hotărâtă şi stăpânită. 5. Ii place foarte mult sportul şi. Evidenţierea principalelor aspecte referitoare la însuşirile de personalitate. b) Existenţa unor aptitudini speciale B. Spune ca are o mare atracţie pentru peisajul campestru . Conduita elevei în grupul şcolar .b) Interesele elevei (generale. B. este optimistă şi are încredere în forţele proprii. are un temperament predominant flegmatic. 5.D. B. în special.2. dar nu atât de curajoasă pe cât ar vrea. Este modestă şi sinceră. DATE REFERITOARE LA CONDUITA ELEVEI 1. Poate fi caracterizată ca o elevă conştiincioasă care doreşte chiar să-şi ajute colegii.

Din această cauză mulţi o privesc ca fiind arogantă. în avans faţă de cei de vârsta ei. l-a dobândit. a celor de vârsta ei. . Ea mai spune că mai are doar doi ani la dispoziţie pentru a vedea care dintre acestea i se potriveşte mai bine.D. ci mai mult neatrăgătoare. 3. Iar timiditatea îşi are cauza în faptul că nu se percepe atât de atrăgătoare. dirigintele îi sugerează să opteze pentru un liceu cu profil real . cu simţul umorului. 3. In grupurile mai largi însă este de obicei reţinută şi puţin inhibată. dornică de a se analiza şi cunoaşte) s-ar mula mai bine pe un astfel de profil de pregătire. VI.D. oscilează ca opţiune pentru învăţământul liceal . creativă. aceasta deoarece structura ei de personalitate (este imaginativă. Conduita elevei în afara scolii Părinţii o descriu ca fiind o tânără matură. Recomandarea dirigintelui Având în vedere pasiunea ei pentru matematică. neştiind că reţinerea ei vine dintr-o imagine hiperbolizată despre sine şi dintr-o accentuată timiditate. introvertită. Opţiunea personală a tinerei B. care are o conduită adecvată situaţiilor. spontană. Recomandarea pshihologului şcolar Psihologul şcolar îi recomandă un liceu cu profil uman . Comportamentul ei nu are exuberanţa. Acest fapt se poate datora unui grad de maturitate pe care B. 2. RECOMANDARI PSIHOPEDAGOGICE REFERITOARE LA ORIENTAREA SCOLARA SI PROFESIONALA A ELEVEI 1.între Colegiul Mihai Eminescu şi Colegiul Gheorghe Şincai .Are câteva prietene bune şi cu acestea este dezinvoltă. uneori exacerbată.

conturând o personalitate matură si bine pregătită în domeniul profesional.CONCLUZIE Dezvoltarea elevei în plan psihic şi educaţional .nu numai că se realizează în limitele specifice vârstei. dar chiar are un anumit avans faţă de colegii ei. . dezvoltarea psihică şi educaţională va continua armonios. Înscrisă pe aceste coordonate şi dacă nu vor interveni transformări traumatizante în viaţa ei .

2013 Autorul fişei : Irimeş Roxana Ligia LRE III .Data: 21.04.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful