KONKURSAS

„JAUNIMO
LINIJA“
15 psl.
Laikinojoje sosti-
nėje ketvirtadienį vyks
iki šiol neregėtas rengi-
nys – sveikiausio senjo-
ro rinkimai.
Suteikti Kauno svei-
kuolių sveikuolio titulą
Kauno miesto savivaldy-
bės Visuomenės sveika-
tos biuro (KVSB) darbuotojus paskatino puikūs pagyvenu-
sių žmonių sveikatos rodikliai. Į šį titulą kandidatuos 11
pretendentų iš visų 11 Kauno miesto seniūnijų. Kandida-
tų amžius – nuo 70 metų.
RINKS SVEIKIAUSIĄ SENJORĄ
ISSN 1822-5322. Numeris 234 (640). Tiražas 90 000. 2008 M. GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
KAUNO TAKSISTŲ VILTIS -
ARTĖJANČIOS ŠVENTĖS
Užklupęs sunkmetis kauniečius
verčia peržiūrėti savo gyvenimo
įpročius ir atsisakyti ne pačių bū-
tiniausių dalykų, pavyzdžiui, tak-
si paslaugų.
Kaune veikiančių taksi įmo-
nių atstovai neslepia, jog kelei-
vių pastaraisiais mėnesiais stip-
riai sumažėjo. Tačiau situacijos
jie nedramatizuoja ir viliasi, kad
užsidirbti pavyks per artėjan-
čias šventes. „Visi keikiamės ir
galvojame, kaip reikės gyventi.
Savaitgaliai dar pilnesni, tačiau
darbo dienomis kartais netu-
riu nė vieno kliento“, - prisipa-
žino vienas žymiausių Kauno
taksistų Vytautas Šustauskas.
Bendrovėje „Žaibiškas greitis“
beveik metus dirbantis buvęs
politikas tvirtino, kad gruodžio
mėnesį jo uždarbis siekė tik 70
Lt. „Daugiau uždirba tie, kurie
turi racijas. Kadangi aš iki šiol
dirbau be jos, iškvietimų gau-
davau mažiau“. V.Šustausko tei-
gimu, didžioji dalis potencialių
taksi klientų – jauni žmonės –
dabar turi nuosavus automobi-
lius. Nemažai jaunimo savait-
galiais apskritai palieka Kau-
ną. V.Šustauskas prasitarė, kad
susirasti klientų savaitgalį sun-
kiau ir dėl to, jog darbo dieno-
mis dirbančių taksistų gretas
penktadieniais-sekmadieniais
papildo kiti taksistai: „Tie žmo-
nės turi kitus darbus, o savait-
galiais „taksuoja“. Tenka kon-
kuruoti ir su jais“.
Toje pačioje taksi įmonėje
dirbantis Gintaras tokių „sa-
vaitgalio“ taksistų nelaiko kon-
kurentais.
„Dabar užsidirba tie, kas
neskaičiuoja darbo valandų.
Savaitgaliais naktį kaip buvo
klientų, taip ir yra. Nors iš klu-
bų važiuojantys studentai dera-
si dėl kiekvieno lito, vis tiek va-
žiuoja taksi – pėsti gi nepareis, o
viešasis transportas nekursuoja.
Darbo dienomis liūdniau: ne-
bent kokia bobutė už 5 Lt pava-
žiuoja. Laukiam švenčių – tuo-
met keleiviai dosnesni, visada
ir arbatpinigių palieka“, - tvir-
tino taksistas Gintaras.
Nukelta į 6 psl.
Kauno taksistai vilia-
si, kad per šventes žmo-
nės netaupys ir aktyviau
naudosis taksi paslaugo-
mis. E.Jankausko nuotr.,
„15min“ montažas
LIGONINĖJE -
TRAUMUOTAS
KŪDIKIS
3 psl.
KANŲ LIŪTAI ORAI
0 °C
-2 °C
KAUNAS
IŠRINKO
GERIAUSIUS
SPORTININKUS
3 psl.
KAUNAS
SPORTAS
MACAS
PASIRENGĘS
GRĮŽTI
13 psl.
WWW.15MIN.LT SKAITYKITE
Manto Petruškevičiaus
neįleido į klubą!
Vaistų brangimas
neišvengiamas
Kodėl areštuotas
bendrovės „Ranga IV“
turtas?KAUNAS
SKULPTŪRIŠKO
STIKLO PARODA
4 psl.
KAUNAS
R.ŠČIOGOLEVAITĖ -
REKLAMINIS PIENO
„VEIDAS“
16 psl.
PRAMOGOS
Į G.W.BUSHĄ
SKRIEJO
BATAI
8 psl.
PASAULIS
2 psl.
2 / KAUNAS
www.15min.lt/kaunas
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
orai
Lietuvoje
ŠIANDIEN RYTOJ PORYT
dieną naktį dieną naktį dieną
Vilnius -1 °C -3 °C 0 °C -1 °C +1 °C
Kaunas 0 °C -2 °C 0 °C 0 °C +2 °C
Klaipėda +1 °C 0 °C +21 °C +1 °C +1 °C
Saulė teka 08:37
Saulė leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07:15
Mėnulio fazė - Pilnatis.
vardadieniai
Adas, Albina, Alina, Audronė,
Vygaudas.
Europoje
Atėnai +17 °C
Berlynas +5 °C
Londonas +6 °C
Madridas +6 °C
Maskva -5 °C
Paryžius +5 °C
Praha +6 °C
Ryga -1 °C
Roma +12 °C
Talinas -3 °C
Giedra Mažai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perkūnija
Šlapdriba Sniegas
GRUODŽIO
16
ANTRADIENIS
Interaktyvus pasaulio orų žemėlapis
/orai/
orų žemėlapis
/
Šiandien šalyje debesuota su pra-
giedruliais, pajūryje apsiniaukę,
laikysis šaltoki orai, bus 0-2 °C
šilumos. Ateinančią naktį dauge-
lyje rajonų šlapdriba, bus nuo
1-4 °C šalčio. Rytoj dieną
vietomis lietus, kai kur šlapdriba,
sostinėje saulėta, temperatūra
1-3 °C šilumos.
Laikinojoje sostinėje ketvirtadienį
vyks iki šiol neregėtas renginys -
sveikiausio senjoro rinkimai.
Suteikti Kauno sveikuolių
sveikuolio titulą Kauno mies-
to savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro (KVSB) dar-
buotojus paskatino puikūs
pagyvenusių žmonių sveika-
tos rodikliai. „Šį rudenį KVSB
vykdytos sveikos gyvensenos
propagavimo akcijos metu pa-
aiškėjo, kad nemažai garbingo
amžiaus kauniečių yra puikios
sveikatos, sportuoja, išsaugo-
ję gyvenimo džiaugsmą. Todėl
nutarta paskelbti ir pagerbti
sveikiausią Kauno senjorą. Į šį
titulą kandidatuos 11 preten-
dentų iš visų 11 Kauno mies-
to seniūnijų. Kandidatų am-
žius - nuo 70 metų. Ne vienas
dalyvis yra net vyresnis nei
80-ies“, - pasakojo KVSB vi-
suomenės sveikatos specia-
listė Alina Didžiokienė.
Svarbiausi kriterijai, pagal
kuriuos bus išrinktas sveikiau-
sias iš sveikiausių - geri svei-
katos rodikliai ir aktyvus gy-
venimo būdas.
KVSB ir „Medicina prak-
tika“ specialistų rudenį reng-
tose sveikatos tikrinimo akci-
jose paaiškėjo, kad ne vienam
Kauno senjorui išsaugoti gerą
sveikatą padeda fizinis akty-
vumas, subalansuota mityba,
judėjimas gryname ore, opti-
mizmas, meilė gyvenimui, net-
gi šokiai. Pastaruosius senjo-
rai įvardijo kaip vaistus nuo
visų ligų. Jaunystėje pamė-
gusių sportą ir iki šiol spor-
tuojančių ar reguliariai besi-
mankštinančių kauniečių svei-
kata taip pat geresnė.
Sveikuolių nominacijos
šventė vyks ketvirtadienį, 14
val., Aleksoto seniūnijos salėje
(Veiverių g. 132). Į ją kviečiami
visi miesto gyventojai.
Centro policijos komisariato parei-
gūnai teigė tokio įvykio jau nepa-
menantys: į policiją kreipėsi kau-
nietė, ieškanti pamestos auksinės
apyrankės savininko.
Pareigūnų teigimu, tokių
įvykių, kai radėjas per policiją
ieško pamesto daikto šeiminin-
ko, yra itin mažai. „Tai beveik
prilygsta kalėdiniam stebuklui.
Nepamenu, kad kas nors pas
mus būtų atnešęs rastą papuo-
šalą, tuo labiau auksinį, - sakė
Kauno Centro policijos komi-
sariato viršininko pavaduoto-
jas Danas Česnauskas. - Į po-
liciją paprastai atnešami tik
rasti dokumentai, piniginės,
kurios, žinoma, visada būna iš-
kraustytos“. Pareigūnas pasa-
kojo, kad apyrankė-grandinė-
lė rasta gruodžio 4 dieną, apie
13 val. kieme tarp V.Putvinskio
ir K.Donelaičio gatvių. Netoli
šios vietos yra Vytauto Didžio-
jo universiteto padalinys, to-
dėl gali būti, jog papuošalą pa-
metė studentė.
„Papuošalą turime pas sa-
ve komisariate. Savininkas tu-
rėtų ateiti pas mus į Kęstučio
gatvę 42, 203 kabinetą arba pa-
skambinti telefonu 303 035“, -
sakė D.Česnauskas.
Radinį
atnešė į
komisariatą
Rinks sveikiausią senjorą
GINTARĖ
DAILYDYTĖ
g.dailydyte
@15min.lt
Puikūs Kauno miesto senjorų sveikatos rodikliai paaiš-
kėjo viešų sveikatos tikrinimo akcijų metu. KVSB nuotr.
RAIMONDA MIKALČIŪTĖ
r.mikalciute@15min.lt
Į šį titulą kandidatuos 11 pre-
tendentų iš visų 11 Kauno miesto
seniūnijų. Kandidatų amžius - nuo
70 metų.
Sakė A.Didžiokienė.
3
www.15min.lt/kaunas
KAUNAS /
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
Kauno vadovai apdovanojo 10 ge-
riausiais laikinosios sostinės spor-
tininkais išrinktų atletų.
Geriausia 2008-ųjų Kauno
miesto sportininke išrinkta
buriuotoja Gintarė Volunge-
vičiūtė, vasarą vykusiose Pe-
kino olimpinėse žaidynėse iš-
kovojusi sidabro medalį. An-
trąją ir trečiąją vietas šiuose
rinkimuose pasidalino Euro-
pos stalo teniso čempionė Rū-
ta Paškauskienė bei Europos
baidarių ir kanojų irklavimo
čempionato prizininkai To-
mas Gadeikis ir Raimundas
Labuckas. Ketvirtas liko Lie-
tuvos nacionalinės krepši-
nio rinktinės, Pekine iškovo-
jusios 4 vietą, puolėjas Jonas
Mačiulis.
Toliau geriausiųjų 2008 me-
tų Kauno sportininkų sąraše
rikiuojasi plaukikas Vytautas
Janušaitis, badmintonininkas
Kęstutis Navickas, boksinin-
kas Daugirdas Šemiotas, grai-
kų-romėnų imtynininkas Al-
das Lukošaitis, kultūristė Rū-
ta Pažarauskaitė bei irkluoto-
ja Donata Vištartaitė.
„Išrinkti geriausiuosius buvo
palyginus paprasta procedūra.
Naudojomės mūsų skyriuje pa-
tvirtinta apdovanojimų tvarka.
Kiekvienas sportininko rezul-
tatas, pasiektas įvairiuose čem-
pionatuose ar žaidynėse, buvo
įvertintas balais. Šiuose rinki-
muose viską lėmė ne emocijos
ar simpatijos, o pagal sportinin-
kų pasiektus rezultatus jiems
skirtų balų suma, - teigė miesto
savivaldybės Kūno kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo pavaduo-
tojas Albertas Palaima. - Anks-
tesniais metais vykusiuose rin-
kimuose viską lemdavo miestie-
čių balsai, tačiau tai tapdavo ne
geriausiojo, o populiariausiojo
sportininko rinkimais“.
Kaune dirbantys sporto
žurnalistai išrinko ir geriau-
sias šių metų miesto vyrų ir
moterų komandas. Jomis tapo
vyrų krepšinio komanda „Žal-
giris“ ir moterų rankinio ekipa
„Acme Žalgiris“. Populiariau-
sia miesto sportininke žurna-
listai pripažino geriausiųjų de-
šimtuko pirmoje vietoje įsitai-
siusią G.Volungevičiūtę.
Vakar posėdžiavusi naujosios su-
dėties Vyriausybė naująja Kauno
apskrities viršininke patvirtino
verslininkę ir politikę Oną Bal-
žekienę (nuotr.).
Liberalų sąjūdžio narė nau-
jąsias pareigas pradės eiti nuo
gruodžio 20-osios. O.Balžekienė
pakeis beveik 2,5 metų apskri-
ties vadovu dirbusį Pilietinės
demokratijos partijos narį Ro-
mualdą Morkevičių.
„Partijos viduje buvo ne-
menka konkurencija, tačiau
viskas nuspręsta demokrati-
niu būdu. Tapti partijos siū-
loma kandidate buvo tikrai
nelengva“, - prisipažino mo-
teris.
Buvusiame Kauno politech-
nikos institute (dabar Kauno
technologijos universitetas)
inžinieriaus technologo spe-
cialybę įgijusi O.Balžekienė
yra sporto aprangos gamin-
tojos AB „Audimas“ akcinin-
kė. Anksčiau ji dirbo šios įmo-
nės generaline direktore, o nuo
2006 metų pabaigos buvo valdy-
bos narė. Pernai O.Balžekienė
buvo išrinkta į Kauno miesto
tarybą, ėjo miesto plėtros, in-
vesticijų ir turizmo komiteto
pirmininkės pareigas. Tapu-
si Kauno apskrities viršinin-
ke, moteris privalės atsisaky-
ti laikinosios sostinės tarybos
narės mandato bei pasitrauk-
ti iš bendrovės „Audimas“ val-
dybos.
Kaune užregistruoti keli atve-
jai, kai moterys, klastodamos
dokumentus, bandė gauti kuo
didesnes nėštumo ir gimdymo
pašalpas.
Šiuo metu Finansinių nu-
sikaltimų tyrimo tarnybos
(FNTT) Kauno apskrities sky-
rius atlieka ikiteisminį tyrimą
dėl sukčiavimo, siekiant gauti
nepagrįstai didelę motinystės
pašalpą. Pirminę informaciją
apie galimą nusikalstamą vei-
ką pateikė „Sodros“ valdybos
Kauno skyrius. Ikiteisminio
tyrimo metu buvo nustatyta,
kad 5 butus viename daugia-
butyje turinti kaunietė prieš
porą metų įsteigė daugiabu-
čio namo savininkų bendriją
„Mūsų butai“. Šių metų pra-
džioje bendrijoje buvo įdar-
binta jos įkūrėjo brolio žmo-
na. Pagal moters pateiktus do-
kumentus apie gautas pajamas
„Sodros“ Kauno skyrius mote-
riai priskaičiavo daugiau nei
28 000 Lt nėštumo ir gimdy-
mo pašalpą.
Pagal sukčiavimu įtaria-
mos moters pajamas ji per dve-
jus metus iš „Sodros“ būtų ga-
vusi daugiau nei 140 tūkst. Lt.
Kauno m. apylinkės prokura-
tūra priėmė sprendimą suk-
čiavimu įtariamai kaunietei
laikinai apriboti nuosavybės
teises į motinystės pašalpą
už vaiko iki 2 metų priežiū-
ros laikotarpį.
Tačiau praeitą savaitę Kau-
no apylinkės teismo teisėjo
sprendimu nuosavybės tei-
sių apribojimas buvo panai-
kintas. Šiuo metu FNTT Kau-
no apskrities skyriuje dėl ana-
logiškų nusikalstamų veikų
atliekami keturi ikiteismi-
niai tyrimai.
Policijos pareigūnai aiškinasi,
kokiomis aplinkybėmis sužalo-
jimus patyrė vos vieno mėne-
sio kūdikis.
29 metų kaunietė su savo
lapkritį gimusiu kūdikiu sek-
madienį atvyko į Kauno me-
dicinos universiteto klinikas
(KMUK). Medikai mažyliui diag-
nozavo šlaunikaulio ir men-
tės kaulų lūžius. Nors sužaloji-
mai gana rimti, vaiko gyvybei
pavojus negresia. Informacija
apie traumas patyrusį kūdikį
netruko pasiekti ir Dainavos
policijos komisariato parei-
gūnus, kurie dėl nesunkaus
sveikatos sutrikdymo pradė-
jo ikiteisminį tyrimą.
„Kol kas kalba eina apie
tai, kad dėl visko kalta re-
ta liga. Ant kūdikio kūnelio
smurto žymių nesimato, tad
medikai įtaria, kad kaulai ga-
lėjo lūžti dėl kaulų retėjimo
ligos, - aiškino Kauno Dai-
navos policijos komisariato
viršininko pavaduotojas Ša-
rūnas Martinkėnas. - Moti-
na tyrimą atliekantiems pa-
reigūnams tvirtino, kad prieš
kelias dienas kūdikis pasida-
rė neramus, todėl ji ir kreipė-
si į medikus“.
Artimiausiu metu KMUK
specialistai traumas patyru-
siam kūdikiui atliks išsames-
nius tyrimus, kurių išvados
turėtų padėti įvykio aplinky-
bes besiaiškinantiems parei-
gūnams.
dienos nuotrauka
Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“ jaučiama Kalėdų dva-
sia. Tuo pasirūpino mažųjų tėveliai. E.Ovčarenko nuot.
Pasipelnymo
šaltinis -
pašalpa
Kauno apskričiai
vadovaus O.Balžekienė
TOMAS GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius@15min.lt
Tikslesnės mįslingo kū-
dikio sužalojimo aplin-
kybes turėtų paaiškė-
ti medikams atlikus
išsamesnius tyrimus.
E.Ovčarenko nuotr.
Kauno savivaldybėje formuojasi
nauja kalėdinė tradicija. Jau ant-
ri metai iš eilės miesto meras do-
vanų gauna eglučių.
Vakar miesto vadovui An-
driui Kupčinskui, tęsdama tra-
diciją, Kauno miškų urėdija pa-
dovanojo 2 eglučių sodinukus
vazonėliuose. Praėjusiais me-
tais urėdijos merui padovano-
ta eglutė miesto vadovo inicia-
tyva balandžio mėnesį buvo
pasodintos šalia Kauno mies-
to savivaldybės pastato. Tačiau
miestiečius ji džiugino neilgai -
šventės „Kauno dienos“ metu
kažkas ją išsikasė. Tačiau me-
ras nenuleidžia rankų ir vieną
iš dovanotųjų žaliaskarių pla-
nuoja vėl pasodinti savivaldy-
bės pašonėje.
„Labai malonu sulaukti
tokios „gyvos“ dovanos. Ma-
nau, taip urėdai parodo gra-
žų pavyzdį, kad reikia rūpintis
eglutėmis. Vieną jų planuoju
padovanoti Kauno vaikų glo-
bos namams. Kitą pavasarį vėl
mėginsime sodinti šalia savi-
valdybės“, - ant eglutės kabin-
damas kalėdinius žaisliukus
kalbėjo A.Kupčinskas.
Miesto vadovas prasitarė,
kad jo namuose eglutė dar nepa-
puošta. „Namuose eglutę puo-
šime kitą savaitę. Tradiciškai
su šeima tą darome Kūčių va-
karą, tačiau šiais metais vaikai
eglę nori puošti anksčiau. Pas
mus namuose tradiciškai puo-
šiama dirbtinė eglė ir „gyvos“
eglės šaka“, - pasakojo šventi-
nėmis nuotaikomis jau gyve-
nantis miesto vadovas.
TOMAS GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius@15min.lt
Dovana A.Kupčinskui - žaliaskarės
A.Kupčinskas taip pat prisidėjo prie dova-
notų eglučių puošybos. E.Ovčarenko nuotr.
TOMAS
GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
Ir geriausia, ir populiariausia laiki-
nosios sostinės sportininke išrinkta
G.Volungevičiūtė sulaukė karštų miesto
vadovų sveikinimų. E.Ovčarenko nuotr.
nelaimė
Ligoninėje - traumas patyręs kūdikis
Kaunas pasveikino
metų sportininkus
4 / KAUNAS
www.15min.lt/kaunas
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
Vytauto Didžiojo universi-
tete (VDU) rytoj bus rodomas
filmas su kalėdine nuojauta:
Kalėdų giesmės čia papildo-
mos puikios, gyvai atliekamos
Allano Price'o muzikos.
Šis filmas - tai Lindsay An-
derson 1973-iųjų provokatyvus
darbas „O Lucky Man!“ (nuotr.)
su jaunu Malcolmu McDowellu,
vaidinusiu ir Stanley Kubricko
filme „Prisukamas apelsinas“.
„O Lucky Man!“ - tai keista sa-
tyrinė odisėja, į kurią įtrau-
kiama reklama, kariuomenė,
mokslas, religija ir pats filmų
gimimo procesas.
Tradiciškai prieš filmą VDU
Politikos mokslų ir diplomati-
jos institute (Gedimino gatvė
44, 302 aud.) jį pristatys prof.
dr. Leonidas Donskis. Šis ki-
no vakaras - „Koledžo filmų“
festivalio dalis.
Jeigu šioje nuotraukoje JŪS – užsukite į
„Copy1“ biurą (Kaune, Daukanto g. 8) at-
siimti prizo - puoduko su savo pasirink-
ta nuotrauka. Prizą turite atsiimti per dvi
darbo dienas. Atsiimdami turėkite su sa-
vimi laikraštį. Dėl papildomos informaci-
jos skambinti tel. (8 640) 12223.
www.copy1.lt
atpažink save
Kalėdų laukimą
žadinantis flmas
Įprasta manyti, kad stiklas - trapi
medžiaga. Tačiau pasirodo, kad iš
jo kuriamos ir skulptūros. Pama-
tyti, kaip jos atrodo, kauniečiai
galės jau rytoj.
Galerijoje „Aukso pjūvis“
nuo rytojaus įsikurs jaunos stik-
lo menininkės, besitęsiančio
„Vitrum Balticum IV. New and
Young“ projekto dalyvės, Iri-
nos Borodinos personalinė
paroda „Pro stiklą“. Stiklines
skulptūras menininkė sukūrė
dirbdama dabar jau nebevei-
kiančiame Aleksoto stiklo fab-
rike. I.Borodina stiklo specia-
lybės mokėsi Vilniaus dailės
akademijos Kauno dailės fa-
kultete. Jaunos kūrėjos dar-
buose atsispindi šių dienų ak-
tualijos. Vienas žinomiausių
I.Borodinos kūrinių yra ins-
taliacija „In memoriam. Alek-
soto fabrikui atminti (1927 -
2007)“. Jame medijomis (vaiz-
du, garsu) bei dūmais autorė
įtikinamai atskleidė dar nese-
niai Kaune veikusio Aleksoto
stiklo fabriko darbinę aplinką,
kurią šiandien pakeitė ištuš-
tėję, nuniokoti cechai.
„Aukso pjūvyje“ meninin-
kė atskleidžia kitokią savo kū-
rybos pusę. Galerijoje ekspo-
nuojamoje parodoje bus galima
išvysti šiuolaikinėje stiklinin-
kystėje labai paplitusios - skulp-
tūrinės krypties darbus.
I.Borodinos paroda „Pro
stiklą“ galerijoje „Aukso pjūvis“
(K.Donelaičio g. 62/ V.Putvinskio
g. 53) veiks iki sausio 17 dienos.
Parodos atidarymas - gruodžio
17-ą, 16 val.
Skulptūriškas stiklas
I.Borodinos stiklo darbai labai
šiuolaikiški. Galerijos nuotr.
TEATRAI
Kauno kamerinis teatras
10,12,14 val. šventinis spektaklis
„Nepaprasti Batuoto Katino
nuotykiai“.
Kauno mažasis teatras
19 val. Kriminalinė komedija „Akla
višta“.
Kauno valstybinis dramos
teatras
19 val. spektaklis „Sudužusių
širdžių namai“.
KITI RENGINIAI
Kauno tautinės kultūros
centras (A.Jakšto g. 18)
18.30 val. Advento vakaras „Tai
gražumas genelio“ su folkloro
ansambliu „Gadula“.
Kauno apskrities viešoji biblio-
teka (Radastų g. 2, salė)
17.30 val. „Lietuvių kino antologi-
jos“ sezono uždarymas: režisieriaus
Petro Abukevičiaus kūrybos
pristatymas.
Kauno apskrities viešoji
biblioteka (K.Donelaičio g. 8/
Lydos g. 2)
16 val. Adventiniai skaitymai: kom-
paktinių plokštelių serijos „Lietuvių
aktorių balsai“ albumas „Pirmoji
mano vaikystės knyga“.
šiandien
5
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
MIESTAI /
www.15min.lt/miestai
Vakar uostamiesčio Koncertų salė-
je pagerbti 2008-aisiais labiausiai
Klaipėdą garsinę sportininkai.
Geriausia miesto sportinin-
ke specialistai išrinko lengva-
atletę Liną Grinčikaitę. Klaipė-
dietė šiemet puikiai startavo
Pekino olimpinėse žaidynėse,
patekusi į pusfinalį pagerino
savo asmeninį rekordą.
Antrąją vietą geriausių-
jų sąraše užėmė sunkiaatle-
tis Ramūnas Vyšniauskas,
šiemet tapęs Europos vice-
čempionu.
Trečiasis - Europos jauni-
mo čempionato graikų - ro-
mėnų imtynių antrosios vie-
tos laimėtojas Artūras Jan-
kauskas.
Sąraše yra ir sunkiaatle-
čių Modesto Šimkaus, Artūro
Skavičiaus, krepšininkių Eglės
Šikšniūtės, Inesos Visgaudai-
tės, Marinos Solopovos, Linos
Pikčiūtės, imtynininko Edgaro
Voitechovskio, tekvondo kovo-
tojo Viliaus Černevskio, krep-
šininko Rimvydo Brenciaus,
irkluotojų Mariaus Ralicko ir
Dovydo Balsio pavardės.
Pagerbti ir neolimpinių
sporto šakų atstovai - kara-
tė kiokušin čempionas Lu-
kas Kubilius, pasaulio fitne-
so čempionė Jolanta Mileriū-
tė ir kiti.
Padėkos raštai bei simboli-
nės dovanos įteiktos ir neįga-
liesiems sportininkams, vete-
ranams, sportinių šokių kolek-
tyvui „Žuvėdra“ bei „Lemmin-
kainen“ krepšininkėms.
Vakar iš Rašytojų sąjungos namų į
paskutinę kelionę palydėtas rašy-
tojas, poetas, eseistas, vertėjas Si-
gitas Geda. Poetas palaidotas sos-
tinės Antakalnio kapinių Rašyto-
jų kalnelyje.
Su rašytoju, poetu ir Lietu-
vos kultūrai svarbia asmeny-
be atsisveikinti susirinko arti-
mieji, sūnus, dukros, plunks-
nos broliai, didelė minia kūry-
bos gerbėjų.
Poetas buvo pašarvotas
Rašytojų sąjungos patalpose.
Ne visi norintys atsisveikinti
su S.Geda spėjo patekti į pas-
tato vidų.
Prie poeto karsto kalbą pa-
sakė Rašytojų sąjungos pirmi-
ninkas Jonas Liniauskas, kuris
apžvelgė rašytojo biografiją, už
kūrybą gautus apdovanojimus.
„Sunku ir išvardinti daugiau nei
50 knygų, kurias parašė S.Geda.
Šis žmogus neabejotinai paliko
didžiulį palikimą Lietuvos kul-
tūrai“, - sakė jis.
Trumpą paskutinį žodį ta-
rė ir Vytenis Andriukaitis: „Kai
S.Geda Sąjūdžio metais ėmėsi
iniciatyvos, Lietuva giedojo. Ti-
kiu, kad žmonės dar giedos, nes
jo kūryba paliko gilų pėdsaką“.
Į paskutinę kelionę S.Gedą pa-
lydėjęs kunigas sakė tikįs, kad
poetui žemė bus lengva.
„Jis puikiai interpretavo
šventuosius tekstus, angelus,
taigi, eidamas čia, S.Geda ži-
nojo, kas ir kaip yra iš tikrųjų“, -
sakė kunigas.
Rašytojas S.Geda mirė penk-
tadienį, savo namuose Vilniu-
je. Jam buvo 65-eri.
Vilnius atsisveikino
su poetu Sigitu Geda
AGNĖ PIKŠRYTĖ
redakcija@15min.lt
Minios rašytojo gerbė-
jų palydėjo jį į paskutinę
kelionę. I.Gelūno nuotr.
Juodkrantėje, Rėzos gatvėje, visiš-
kai sudegė sandėlis, kuriame žve-
jai laikė savo įrankius ir kitus reik-
menis. Policija vakar tebesiaiškino
šio įvykio aplinkybes.
Medinis sandėlis užsilieps-
nojo šeštadienį, kiek po vidur-
nakčio. Atvykus Neringos ugnia-
gesiams pastatas degė atvira
liepsna, stogas ir dalis sienų bu-
vo sukritę. Gaisro metu sandė-
lis ir jame buvęs žvejų invento-
rius visiškai sudegė.
Pasak dvidešimt metų žveju
dirbančio Algimanto Raukčio,
šiame sandėlyje tinklus, įran-
kius ir kitus reikmenis laikė sep-
tynios Neringos žvejybos įmo-
nės. „Esu išvykęs ir nemačiau tos
vietos, bet mane pasiekė žinia,
kad sandėlis sudegė sulig žeme.
Manome, kad jis buvo padegtas -
pastatas negalėjo užsidegti, nes
jame net nebuvo elektros. Ma-
tyt, kažkam reikia šios vietos.
Sandėlis yra šalia marių, buvo
matomas vykstant nuo Nidos
perkėlos link. Tapsime antro-
mis Šnipiškėmis“, - prisimin-
damas namų padegimus sos-
tinėje kalbėjo A.Rauktys.
Jis pats neteko sandėlyje
žiemojančių tinklų, kitų vasa-
ros metu žvejybai naudojamų
įrankių. Anot A.Raukčio, žvejai
patyrė dešimtis tūkstančių litų
siekiančius nuostolius.
Žvejų rakandai
virto pelenais
Iš sandėlyje žiemojusių žvejų įrankių
liko tik pelenai. E.Jankausko nuotr.
Pagerbė geriausius 2008-ųjų
uostamiesčio sportininkus
Sprinterė Lina Grinčikaitė
šiemet pripažinta geriausia
uostamiesčio sportininke.
Manome, kad sandėlis buvo
padegtas - pastatas negalėjo užsi-
degti, nes jame net nebuvo elektros.
Matyt, kažkam reikia šios vietos.
Sakė A.Rauktys.
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

B
N
S

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
6
www.15min.lt/ekonomika
Atkelta iš 1 psl.
Kauno taksistai kadaise ne-
mažai uždirbdavo veždami ke-
leivius už miesto ribų. Tačiau
dabar tokių užsakymų smar-
kiai sumažėjo.
„Anksčiau kartą ar du per
savaitę veždavau žmones į Jo-
navą, Marijampolę. Dabar to-
kių klientų nebeliko - per du
mėnesius neturėjau nė vieno
užsakymo“, - apgailestavo ben-
drovėje „Kauno taksi“ dirban-
tis Steponas. Jam antrino ir tak-
si paslaugas teikiančios bend-
rovės „Karsinta“ direktorius
Valdemaras Barauskis. „Toli-
mesnėms kelionėms užsaky-
mų turim, tačiau tik iš nuola-
tinių klientų - įmonių. Naujų
nebeatsiranda“.
Kainos stabilios
Prieš kurį laiką pasigirdu-
sios kalbos apie taksi paslau-
gų kainos kilimą Kaune taip ir
liko tik kalbomis. Pasak Kau-
no miesto lengvųjų taksi au-
tomobilių asociacijos prezi-
dento Zenono Šleiniaus, pra-
sidėjęs sunkmetis įšaldė pla-
nus didinti tarifus. O mažinti
nėra kaip - mokesčiai, kuriuos
sumoka individualiai dirban-
tys taksistai ar juos įdarbinu-
sios įmonės, nesumažėjo.
Šiuo metu Kaune kelionė
taksi kainuoja nuo 2,20 iki 3 Lt
už nuvažiuotą kilometrą. Ma-
žiausiai mokės tie, kurie tak-
si automobilį išsikvies per šias
paslaugas teikiančią įmonę.
Į taksi įsėdus gatvėje kilome-
tras kainuos 2,5 Lt. Naktį pas-
laugos tarifas šokteli iki 3 Lt už
kilometrą.
„Darbo sumažėjo, tačiau
apie užsidarančias įmones kol
kas nieko negirdėjau. Situaci-
ja nėra dramatiška. Kapstysi-
mės, kiek galėsime“, - tvirtino
Z.Šleinius.
Daugiau bedarbių -
daugiau taksistų
Kauno miesto savivaldybės
duomenimis, šiuo metu yra iš-
duoti 829 leidimai - kortelės, lei-
džiančios jų turėtojams teikti
taksi paslaugas.
Pasak savivaldybės Trans-
porto skyriaus vedėjo Pauliaus
Kero, šis skaičius nesikeitė pas-
taruosius 5-erius metus. Tik pra-
ėjusiais metais buvo smarkiai
sumažėję pačių vairuotojų.
„Praėjusių metų pradžio-
je buvo jaučiamas taksi vai-
ruotojų stygius. Darbo jėgos
stigo ir kitose srityse, nes ne-
maža dalis potencialių dar-
buotojų laimės ieškojo užsie-
nyje. Vėliau situacija stabili-
zavosi. Šiuo metu taksistų sty-
giaus nėra. Priešingai, jų turėtų
tik daugėti. Pastebėta, kad kuo
šalyje didesnis nedarbas, tuo
daugiau norinčiųjų dirbti tak-
sistais. Tai paprasčiausias bū-
das žmogui legaliai įsidarbin-
ti ir gauti bent kokias pajamas.
Taigi, prasidėjus sunkmečiui
taksistų tikrai nepritrūksime,
svarbu, kad būtų kam važiuo-
ti“, - sakė P.Keras.
Sostinės vežėjai
neapsisprendžia
Pasak Sostinės taksi vežėjų
asociacijos prezidento Romual-
do Bieliausko, dėl kainų kilimo
kol kas dar niekas nėra aišku.
„Pernai metais kainas kėlėme.
Tačiau šiemet, lyginant su pra-
eitais metais, klientų sumažėjo
perpus, tad labai gali būti, jog
per šventes taksi tarifai nesi-
keis“, - sakė R.Bieliauskas. Pa-
sak jo, taksi firmos ketina atsi-
žvelgti į ekonominę situaciją ir
keleivių norus – jei paslaugos
poreikis augs, tuomet kainos
gali šoktelti aukštyn, priešin-
gu atveju, tarifai liks nepaki-
tę. Dabar taksi tarifas sostinėje
svyruoja nuo 1,70 iki 2,30 Lt už
kilometrą. Naujųjų metų naktį
jis galėtų kilti iki 3,20 Lt.
Kainų nekelti tvirtai apsi-
sprendė sostinės „Martono“ tak-
si. „Praeitais metais per šven-
tes kainos kilo, o šiemet nieko
branginti neketiname. Žmonės
jau ir taip jaučia ekonominius
sunkumus, tad kam dar labiau
kirsti per kišenę“, - sakė „Mar-
tono“ vadovas Ričardas Kriuko-
vas. Jo teigimu, klientų sumažė-
jimas jaučiamas, tačiau dar ne
toks, dėl kurio vertėtų nerimau-
ti. „Žmonių, važiuojančių tak-
si, mažėja, bet tragedijos nėra“,
- įsitikinęs R.Kriukovas.
Branginti taksi tarifų nenu-
siteikęs ir taksi įmonės „Artak-
sa“ vadovas Artūras Bambulis.
Pasak jo, pernai metais Naujų-
jų metų naktį tarifas kilo beveik
dvigubai – nuo 1,50 Lt iki 2,30
Lt už kilometrą.
„Šiemet to veikiausiai ne-
bus. Klientų sumažėjo apie 15
proc., jaučiasi, kad žmonės tau-
po. Tad per Kalėdas kainų tikrai
nekelsime, o dėl Naujųjų – ste-
bėsime, kaip elgiasi kitos tak-
si firmos, kiek žmonių kviečia-
si taksi, ir tuomet spręsime“, -
pasakojo A.Bambulis. Anot jo,
per šventes tarifai pakeliami ne
dėl siekio pasipelnyti, bet tam,
kad vairuotojai sutiktų dirbti.
„Juk per šventes visi nori leis-
ti laiką su šeima, o ne vežioti
žmones. Tad reikia vairuoto-
jus kažkaip motyvuoti“, - aiš-
kino A.Bambulis.
/ EKONOMIKA
Vilniaus 1-asis apylinkės teismas
valymo įmonės „Blitz.lt“ prašymu
areštavo verslininko Laimučio Pin-
kevičiausvaldomosbendrovės„Ran-
ga IV“ turtą bei sąskaitą.
„Blitz.lt“ vadovas Gied-
rius Vaškelaitis tvirtino, kad
„Ranga IV“ už suteiktas pas-
laugas skolinga įmonei dau-
giau nei 50 tūkst. Lt ir vėluo-
ja atsiskaityti daugiau kaip 3
mėnesius.
15min.lt „Ranga IV“ vado-
vo L.Pinkevičiaus (nuotr.) ko-
mentaro gauti nepavyko. Jo
asistentė teigė, kad šiuo me-
tu verslininkas yra „labai už-
siėmęs ir pokalbiui su žurna-
listais laiko neturi“.
„Rangos IV“ subrangovai
svarstė galimybę inicijuoti
įmonės bankrotą šiai vėluo-
jant atsiskaityti už atliktus
darbus. Gruodžio pradžioje
apie tokią galimybę užsimi-
nė statybų bendrovė „Mon-
tuotojas“.
„Montuotojo“ generalinis
direktorius Alfonsas Jaras tei-
gė, kad „Ranga IV“ nesumokė-
jo beveik 4 mln. Lt skolų, o pra-
delsti įsiskolinimai esą viršijo
1,5 mln. Lt. Vėliau pranešta, kad
„Montuotojui“ buvo sumokė-
ta 420 tūkst. Lt skolos.
Teigiama, kad „Rangos“
grupę slegia ir skolos ban-
kams, kurių mokėjimą sun-
kina sulėtėjęs nekilnojamojo
turto pardavimas.
Vyriausybė vakar apsisprendė
parduoti didžiausiam Lenkijo-
je naftos koncernui „PKN Orlen“
likusius 9,98 proc. Lietuvos „Ma-
žeikių naftos“ (MN) akcijų, kurias
parduos už 284,45 mln. JAV dole-
rių (apie 740 mln. Lt).
Vyriausybė ketino pasilikti
svertų ir užsitikrinti galimybę,
kad „PKN Orlen“ ateityje nuta-
rusi parduoti MN, tai derintų
su Vyriausybe. Tačiau minist-
rai nesiryžo tokios nuostatos
įrašyti į įstatymą, nes suabejo-
jo, ar lenkai su ja sutiks.
Centro dešinės koalicijos
Vyriausybė krizės įveikimo
plane yra nurodžiusi siekį par-
duoti likusį 9,98 proc. MN ak-
cijų paketą. Už jas gautos lėšos
būtų panaudotos Stabilizavi-
mo fondui. Pardavus akcijas
būtų realizuota 2006 metais
Vyriausybės ir Lenkijos kon-
cerno pasirašytų 30,66 proc.
MN akcijų pirkimo-pardavi-
mo sutarčių paketo nuostata.
2006-ųjų gruodį Vyriausybė
lenkams pardavė 30,66 proc.
MN akcijų už 851,829 mln. JAV
dolerių (tuomečiu kursu - apie
2,308 mlrd. Lt).
Iš „Jukos“ už 1,492 mlrd.
JAV dolerių (apie 3,883 mlrd.
Lt ) įsigiję dar 53,7 proc. Lie-
tuvos naftos koncerno akcijų,
lenkai iš viso įsigijo 84,4 proc.
MN akcijų. Šiuo metu jie val-
do 90,02 proc. akcijų.
Asta Bliūdžiutė
Vyr. redaktorė
a.bliudziute@15min.lt
Gabrielė Vasiliauskaitė
Dienos redaktorė (Vilnius)
g.vasiliauskaite@15min.lt
Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
(Kaunas/Klaipėda)
j.vaiciute@15min.lt
Tiražas-90000.
ISSN1822-5322. Dienraštis platinamas
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Redakcijaneatsakoužreklamos
turinį irklaidas.
„TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2008 m. vasara
Redakcija Vilniuje
Tel. (8-5) 210 5896
Faks. (8-5) 210 58 97
redakcija@15min.lt
A.Goštauto 40 B,
01112, Vilnius
Kauno biuras
Tel. (8-37) 243 000
Faks. (8-37) 207 887
kaunas@15min.lt
Kęstučio g. 58,
44305, Kaunas
Klaipėdos biuras
Tel. (8-46) 257 900
Faks. (8-46) 257 800
klaipeda@15min.lt
H.Manto g. 31,
Klaipėda
Reklama
Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895
Tel. Kaune (8-37) 207 886
Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800
reklama@15min.lt
skelbimai@15min.lt
Leidėjas:
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
info@15min.lt
www.15min.lt
„15min”– pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje, turintis 450,000 nuolatinių skaitytojų
kiekvieną darbo dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
t.balzekas@15min.lt
Simona Surdokaitė
Pardavimų vadovė
s.surdokaite@15min.lt
Patirtis ir kokybė
atnaujins bet kurį automobilį.
Skambinkite tel. 8 615 72179
Rašykite info@autopaint.lt
Parduos koncerno
akcijų likučius
„Rangos IV“ turtas
ir sąskaita areštuoti
Kauno taksistų viltis -
artėjančios šventės
Situacija prastėja: anksčiau per
darbo dieną mūsų taksistai pervež-
davo maždaug 150 keleivių. Dabar -
40 ir mažiau.
Sakė bendrovės „Karsinta“ direktorius V.Barauskas.
RAIMONDA
MIKALČIŪTĖ
r.mikalciute
@15min.lt
Taksi tarifai švenčių metu nekils ir sostinėje bei uostamiestyje. J.Kalinsko nuotr.
Taksistu dirbantis V.Šustauskas tvirtino
sunkiai pragyvenantis iš gaunamų pajamų,
nes klientų darbo dienomis beveik neturi.
E.Ovčarenko nuotr.
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

B
N
S

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
7
www.15min.lt/aktualijos
AKTUALIJOS /
Vyriausybė vakar pritarė kitų metų
biudžeto projektui, kuriame nu-
matomas valdžios sektoriaus de-
ficitas siekia 2,1 proc. bendrojo
vidaus produkto (BVP). Progno-
zuojama, kad kitų metų valsty-
bės biudžeto deficitas bus 1,497
mlrd. litų.
Valdančiųjų teigimu, jei jie
nebūtų ėmęsi drastiškų prie-
monių, kitąmet deficitas siek-
tų 5,76 proc. BVP.
Šiandien biudžeto projek-
tą ir su juo susijusius įstatymų
projektus numatoma pateik-
ti Seimui, balsavimo tikima-
si po savaitės.
„Kai suplanuotas toks biu-
džeto projektas, mes galime
su santūriu optimizmu žiū-
rėti į kitus metus. Valstybės
finansų stabilumą galime ga-
rantuoti. Tikrai visiems rei-
kės gyventi susiveržus dir-
žus“, - sakė premjeras And-
rius Kubilius.
Valdantieji ketina didin-
ti akcizo tarifus cigaretėms,
alkoholiui, degalams. Nu-
matoma, kad populiariau-
sio 95 markės benzino kaina
nuo kitų metų turėtų padidė-
ti 44 ct už litrą, dyzelino - 22
ct, automobilių dujų - 40 ct.
Puslitris degtinės turėtų pa-
brangti maždaug 71 ct, ciga-
rečių pakelio kaina nuo kovo
padidėtų 95 ct, o nuo rugsėjo -
dar 1,24 Lt. Akcizą alui keti-
nama didinti 10 proc.
Padidinus akcizo mokesčius,
valstybės biudžetas papildomai
gaus apie 690 mln. litų.
Ketinama atsisakyti vi-
sų pridėtinės vertės mokes-
čio (PVM) lengvatų, išskyrus
lengvatą šildymui. PVM leng-
vatos vaistams galios iki kitų
metų liepos pirmosios, vėliau
tarifas didės iki 19 proc. Pla-
nuojama, kad atsisakius leng-
vatų biudžetas gaus papildo-
mai 470 mln. Lt.
Gyventojų pajamų mokes-
tis (GPM) sieks 21 proc. Numa-
toma naikinti GPM lengvatą
būsto paskolų palūkanoms, o
seniau pasiskolinusiems būs-
tui ketinama leisti lengvata
naudotis tik vienos paskolos
palūkanoms. Nuo kitų metų
turėtų išnykti lengvata kom-
piuterinei technikai.
Turėtų likti galioti tik leng-
vata mokantiems už studijas,
gyvybės draudimą ir trečiosios
pakopos pensijų fondus.
Visada sekmadienį mini-
mos šventės - Velykos, Moti-
nos ir Tėvo dienos - laisvomis
dienomis nuo kitų metų nebe-
bus kompensuojamos.
Biudžetas su skyle
Esu įsitikinęs, kad elektros kai-
nos šiuo sunkmečiu turi būti kardi-
naliai peržiūrėtos.
A.Kubilius sakė, kad elektra kitąmet turėtų brangti ne
7 ct, bet 3 ct už kilovatvalandę.
Valdžia neleis gyventojams pasi-
džiaugti krentančiomis degalų kai-
nomis - kitąmet jos turėtų vėl šoktelti
dėl akcizų. T.Urbelionio/BFL nuotr.
-ozės
Visi žinome: yra tokia liga, kai per akimirką prarandi atmintį. Pa-
stebėta, kad egzistuoja ir specifnės jos formos, kažkodėl ypač pa-
plitusios tarp politikų. Liaudyje taip ir vadinamos: seimozė, minis-
trozė, premjerozė. Kiek rečiau pasitaikanti, bet irgi ne kartą užfk-
suota – prezidentozė.
Vienas iš ryškiausių šių -ozių simptomų yra tas, kad atmintį ser-
gantysis praranda reguliariai. Pavyzdžiui, seimozei būdingas pa-
ūmėjimas kas ketverius metus, kartais kas aštuonerius, metraš-
čiuose pažymėti ir ilgesni tarpai, tačiau praktiškai visos laiko at-
karpos stebėtinai puikiai dalijasi iš keturių. Tiesa, būna ir išimčių,
bet tai tikrai reti atvejai. Ligos paūmėjimai paprastai fksuojami
rudenį ir ankstyvą žiemą. Matyt todėl, kad mūsų motina gamta
– dėsnių karalienė…
Kitų -ozių periodiškumas ne toks akivaizdus. Jei prezidentozė te-
oriškai turėtų kartotis penkerių metų ciklais, tai su ministroze ar
premjeroze kiek sudėtingiau. Tačiau yra kitų nuostabiai įdomių
simptomų, būdingų visoms -ozėms.
Pavyzdžiui, atkreiptas dėmesys, jog sergančiojo atmintis nieka-
da neišblunka iki baltumo. Pamirštami tik kai kurie ruoželiai, kaip,
tarkime, šiuo atveju: paskutiniąsias dienas dirbi ministre ir ne-
išmoki pašalpų neįgaliesiems. Tačiau vos tik į tavo kėdę atsisėda
kitas ministras, staiga visa tai pamiršti, ir pradedi reikalauti savo
įpėdinio: „Išmokėk išmokas, jos ir taip vėluoja! Kodėl iki šiol ne-
išmokėjai?”
Dar daugiau – vienus dalykus, kaip jau matėme, ligonis pamiršta
lyg jie būtų paskendę be pėdsakų, tačiau kitus atsimena taip gerai,
lyg jie būtų nutikę vakar. Dažniausiai atrandamos sąsajos su neva
savo neva gerais darbais ir su neva oponentų padarytais neva blo-
gais darbais. Pavyzdžių tiek daug, kad net tingisi vardinti.
Visa tai matydama naujoji valdžia nusprendė visiškai atsiriboti nuo
praeities. Kad nebūtų ką pamiršti, taip sakant. Anksčiau koalicija
galvojo mokesčių reformomis nugrįsti sau tiesų kelią – suvieno-
dinti pagrindinius mokesčius iki 20, 20 ir 20 proc. Tačiau ištyrus,
kokia tikroji padėtis, gimė nenumaldomos noras perlipti į visišką
kitą lygmenį. O kad liptum, reikia laiptų – 19, 20 ir 21 proc.
satyra
SPEIGAS
ŽVARBENIS
s.zvarbenis
@15min.lt
Saldainis
tavo protui
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
8 / PASAULIS
www.15min.lt/pasaulis
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

B
N
S
,

R
e
u
t
e
r
s

,

C
N
N
,

B
B
C

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
Rasistų grupuotės nariai, Mas-
kvoje įvykdę dešimtis žmogžu-
dysčių, vakar nuteisti kalėti nuo
6 iki 20 metų.
Septynių narių grupuo-
tė nusikaltimus įvykdė 2006-
2007 metais.
Anot pareigūnų, skustagal-
vių gauja rasistiniais motyvais
nužudė 20 žmonių ir pasikė-
sino nužudyti dar 12.
Nuteistieji nevengė pasi-
tyčioti iš savo aukų, o dalies
žmogžudysčių vaizdo įrašus
netgi paskelbė internete.
Pranešama, kad nuteistie-
ji pripažino savo kaltę.
Didžiausia, 20 metų kalėji-
mo bausmė, skirta grupuotės
lyderiui Romanui Kuzinui.
Jaunuoliai nuteisti maksi-
maliomis bausmėmis, tačiau
jos gana švelnios, nes vykdy-
dami nusikaltimus jie buvo
nepilnamečiai.
Valdžios reakcijos nesulaukian-
tys Graikijos protestuotojai, su-
kilę dėl policininko nušauto 15-
mečio, vakar tęsė demonstraci-
jas ir grasino nenurimti iki savai-
tės pabaigos.
Vakar maždaug 100 pro-
testuotojų susirėmė su policija
prie pagrindinių Atėnų teismo
rūmų, kuriuose buvo svarsto-
mos dešimčių sulaikytų pro-
testuotojų bylos. Jie buvo sulai-
kyti per riaušes, kurias išpro-
vokavo 15-mečio Alexandroso
Grigoropouloso žūtis gruodžio
6 dieną. Nuo tada didžiuosiuo-
se šalies miestuose nerimsta
piketai ir riaušės.
Protesto akcijos vakar vyko
prie parlamento rūmų ir polici-
jos centrinės būstinės, o vaka-
re viena anarchistų grupuotė
žadėjo organizuoti maršą prie
parlamento. Šalia Atėnų poli-
cijos būstinės susirinko dau-
giau nei tūkstantis jaunuolių,
riaušių policija apstatė pastatą
dešimtimis autobusų.
Praėjusį savaitgalį protestų
mastas sumažėjo, tačiau stu-
dentai, profesinės sąjungos ir
kairiosios pakraipos grupuo-
tės organizuoja naujus piketus.
Rytoj ir poryt ketinama rengti
protestus prieš švietimo ir pen-
sijų reformas, privatizaciją ir
mokesčių didinimą.
Valtį pavogęs ir su ja į bėdą pakliu-
vęs paauglys nusprendė ištaisy-
ti savo klaidą - jis pėsčiomis ap-
žygiavo Didžiosios Britanijos sa-
lą rinkdamas labdarą.
Prieš ketverius metus bri-
tas Sebas Greenas su draugu
nušvilpė valtį, tačiau nuplaukė
netoli - valtis seklumoje įstri-
go. Vaikinai išlipo iš valties, bet
įstrigo purve. Laimei, jaunuo-
lių šūksnius išgirdo pakrante
vaikščiojęs vyras. Jis iškvietė
gelbėtojus.
Sraigtasparniu atskridę
gelbėtojai ištraukė vaikinus
iš klampynės. „Tai buvo kvai-
liausias mano poelgis. Tuo me-
tu jaučiausi labai kaltas“, - sa-
kė S.Greenas.
Šįmet vasario 1-ąją jis nu-
sprendė pradėti žygį aplink
Didžiąją Britaniją pėsčiomis
ir rinkti labdarą sunkiai ser-
gantiems vaikams. Praėjusį
sekmadienį kelionę jis užbai-
gė. Per beveik metus trukusį
žygį jaunuolis atšventė savo
19-ąjį gimtadienį, prisitrynė
kelias dideles pūsles, susira-
do draugų ir surinko maždaug
20 tūkst. svarų (apie 76 tūkst.
Lt) labdarai.
„Nemanau, kad surinkti
pinigai atpirks kvailystę, bet
galbūt jie padės sunkiai ser-
gantiems vaikams ir juos gy-
dantiems medikams“, - vylė-
si jaunuolis.
Grįžęs į namus Prestone
S.Greenas vakar teigė, kad ryte
atsikėlęs vos nepradėjo ruoš-
tis tolimesniam žygiui. „Da-
bar laukiu ramių Kalėdų su
šeima“, - sakė S.Greenas.
Įveikti beveik 5 tūkst. km
britui padėjo ištikimas ke-
turkojis draugas Flashas.
Netikėto vizito Irake metu ka-
denciją baigiantis JAV preziden-
tas George’as W.Bushas buvo ap-
mėtytas batais.
At si svei ki ni mo vi zito
sekmadienį į Iraką atvykęs
G.W.Bushas buvo pasitiktas
masiniais protestais. Nepasi-
tenkinimą JAV invazija išreiš-
kė ir vienas Irako žurnalistas,
per bendrą G.W.Busho ir Irako
premjero Nuri al-Maliki spau-
dos konferenciją sekmadienį
vakare sviedęs du batus į JAV
prezidentą.
G.W.Bushas palenkė gal-
vą, todėl pirmasis batas pra-
skriejo pro šalį. Antrasis ba-
tas skriejo netaikliai.
Prisilietimas bato padu
arabų kultūroje laikomas di-
džiausiu įžeidimu.
JAV prezidentas po inci-
dento atrodė sutrikęs, tačiau
stengėsi nesureikšminti šio
akibrokšto. „Jis norėjo dėme-
sio ir jį gavo - dabar jūs apie
tai manęs klausiate. Taip bū-
na demokratinėse šalyse. Jei-
gu norite faktų, jis metė 10 dy-
džio batą“, - po incidento juo-
kavo G.W.Bushas.
Įvertino pažangą
G.W.Busho kadencija baig-
sis sausį, kai prisieks išrinkta-
sis JAV prezidentas Barackas
Obama. Pastarasis pažadėjo
užbaigti karą Irake.
G.W.Bushas per netikėtą vi-
zitą Irake susitiko su šios šalies
prezidentu Jalalu Talabaniu ir
dviem viceprezidentais.
JAV ir Irakas pasirašė susi-
tarimą, ku-
riame numatoma amerikie-
čių pajėgas iš Irako išvesti iki
2011-ųjų pabaigos.
Aplankęs vieną karo zo-
ną, G.W.Bushas pasuko į kitą -
Afganistaną. Vakar JAV prezi-
dentas susitiko su šioje šalyje
tarnaujančiais amerikiečiais
ir kitų šalių kariais, vėliau kal-
bėjosi su Afganistano prezi-
dentu Hamidu Karzajumi. „Sa-
kiau prezidentui, kad gali pa-
sikliauti JAV. Taip, kaip pasiti-
kėjo mano administracija, gali
pasikliauti ir būsima“, - sakė
G.W.Bushas. Jis pridūrė, kad
kova su šioje šalyje veikian-
čiais su-
kilėliais tęsis dar ilgai.
Afganistane šiuo metu tar-
nauja beveik 70 tūkst. karių,
maždaug pusė jų - amerikie-
čiai. Kitąmet numatoma šias
pajėgas sustiprinti maždaug
20 tūkst. karių.
H.Karzajus pareiškė, kad
Afganistanas dėki ngas už
tarptautinę pagalbą, o vienas
iš svarbiausių koalicinių pajė-
gų uždavinių - „leisti Afganis-
tanui galų gale atsistoti ant ko-
jų“. H.Karzajus teigė, kad apie
karių išvedimą kol kas anks-
ti kalbėti.
G.W.Bushui - batai
Atėnai nenurims
Nuteisti
rasistai
Komentuokite šį straipsnį
www.15min.lt
Po incidento spaudos konferencijoje
Irake buvo surengtas masinis piketas,
kurio dalyviai piktinosi JAV invazija ir
užtarė žurnalistą. AFP/Scanpix nuotr.
Tai atsis-
veikinimo buči-
nys, šunie.
Mesdamas batus į JAV
vadovą sušuko žurnalistas.
įvairenybės
Aplink Didžiąją Britaniją
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
9 ETERIS /
www.15min.lt/eteris
Įspūdingas arklių tramdytojo ir
patyrusio jojiko vaidmuo flme
„Australija“ vienam pagrindinių
aktorių - Hughui Jackmanui - atsi-
ėjo nepigiai. Aktorius ne tik užsi-
dirbo gūzą kaktoje, bet ir dalį ho-
noraro išleido vaišindamas kūry-
binę grupę viskiu.
Nors tai ne veiksmo juos-
ta, vis dėlto filmavimo aikšte-
lėje aktorius vos išvengė rim-
to susižeidimo ar net mirties.
Besifilmuojant dramoje apie
dviejų žmonių pastangas iš-
saugoti turtą, kelionę po Aus-
traliją ir gimusius jausmus, pa-
vojų sukėlė ne nuodingi gy-
viai ar staigus saulės smūgis.
Dėl visko kaltas žirgas, kuriuo
H.Jackmanui teko mokytis jo-
dinėti ne vieną valandą. „Prieš
prasidedant pusės metų tru-
kmės apmokymams, treneris
atvedė man žirgą. Kaip tik ne-
toliese buvo už apsaugą atsa-
kingas darbuotojas. Jis buvo
kiek pakvaišęs, žinote, toks
vaikinas, su kuriuo niekas ne-
nori prasidėti. Štai jis ir atne-
šė man motociklininko šalmą,
kažko prikimštą švarką ir pasa-
kė: „Prašau tai dėvėti. Dėl sau-
gumo“. Tuo metu mano jodinė-
jimo mokytojas prunkštelėjo,
sakydamas „bailiukas“, - rau-
donuoti privertusį jodinėjimo
pradžiamokslį prisiminė 40-
metis australų aktorius.
Tačiau būtent apsaugos
darbuotojo reiklumas bei pa-
ties aktoriaus paklusnumas ir
išgelbėjo H.Jackmanui gyvy-
bę, kai teko treniruotis su be-
sispardančiu ir raitelį numesti
norinčiu žirgu. „Užsidėjęs šal-
mą, pasiruošiau treniruotei.
Stipriai įtempiau vadeles, žir-
gas atmetė atgal galvą. Ji atsi-
trenkė į mano šalmą. Tai truko
vos kelias sekundes, o aš jau gu-
lėjau parkritęs ant žemės. Ne-
judėjau apie penkias minutes.
Esu tikras, jeigu nebūčiau užsi-
dėjęs šalmo, būčiau negyvas“, -
nelaimingą incidentą atpasa-
kojo kino žvaigždė.
Galvos sumušimas - ne
vi si H.Jackmano nuosto-
liai „Australijos“ filmavimo
aikštelėje. Aktoriui ne kartą
kūrybinei grupei teko iš sa-
vo kišenės nupirkti po vis-
kio butelį.
„Australijoje yra tokia se-
na tradicija: jeigu krenti nuo
žirgo, prieš atsidurdamas ant
žemės turi suspėti ištarti žo-
džius „Just taking a piss“. Jei-
gu nesuspėji to pasakyti, kiek-
vienas žirgais besirūpinančios
grupės narys gauna po viskio
butelį. O tokių žmonių buvo
net 25!“ - apie brangiai atsi-
ėjusias jojimo pamokas juo-
kavo H.Jackmanas.
„Australija“ Lietuvos ki-
no teatruose pasirodys antrą-
ją Kalėdų dieną - gruodžio
26-ąją.
FORUM CINEMAS
„Diena, kai sustojo Žemė“ 11:00
13:20 16:20 19:00 21:40
„Hercogienė“ 10:40 13:00 15:20
17:50 20:20
„Paryžius“ 13:50 16:50 19:30 22:10
„Ketverios Kalėdos“ 19:00
Kitokio kino klubas „Meilės lauki-
mas“ 17:00
„Madagaskaras 2“ (dubl. Lietu-
viškai) 10:30 11:30 12:40 13:40
14:50 16:00 18:20 20:30
„Transporteris 3“ 10:50 13:30
15:50 18:10 20:40
„Viki Kristina Barselona“ 11:10
15:10
„Karantinas“13:10 21:30
„Saulėlydis“ 11:20 16:30 19:10
„Puikybė ir garbė“ 21:50
CINAMON
„Diena, kai sustojo Žemė“ 11:15
13:30 15:45 18:00 20:30 22:30
„Hercogienė“ 14:45 17:00 19:15
21:30
„Nenugalimas“ 12:00 16:45 19:00
„Saulėlydis“ 12:45 15:15
„Transporteris 3“ 10:45 17:45
20:00 22:15
„Madagaskaras 2“ 10:30 12:30
14:30 16:30 18:30 20:15 22:15
„Karantinas“ 21:15
„Melo pinklės“ 14:15
„007 Paguodos kvantas“ 12:15
kino repertuaras
„Gyvenimas
pagal moteris“
Spalvinga, dinamiška ir itin atvira gyve-
nimo būdo laida - atgaiva smalsiausiems
žiūrovams, laukiantiems įdomių istorijų.
„Moterys
meluoja geriau“
Serialo veikėjai patenka į kuriozines
situacijas, merginas vienija troškimas susi-
rasti savo vienintelį gyvenimo žmogų.
„Naujoji
Robinzonų šeima“
Šeima išvyksta į kelionę, tačiau ne viskas
vyksta pagal planą. Jau pirmąją kelionės
dieną juos užklumpa nemalonumai.
„Specialioji jūrų
policijos tarnyba“
Žmogžudystės, šnipinėjimas, terorizmas,
pagrobti povandeniniai laivai - tai nusikal-
timai, kuriuos tiria agentų ketvertas.
„Paslaptingas Kalėdų
Senelio pasaulis“
Kalėdų Senelio ir jo pagalbininko
senio besmegenio nuotykiai
šv. Kalėdų naktį.
20.30
15.00 Vaikų „Warner Bros.“. Animacinis serialas „Tomas
ir Džeris“ (13). 15.30 TV serialas „Aistra“ (67). 16.35
TV serialas „Viktorija“ (97). 17.35 TV serialas „Buvusio-
ji“ (58). 18.42 Žodis - ne žvirblis. 18.45 Žinios. 19.05
Sportas. 19.08 Orai. 19.10 TV serialas „Nekviesta meilė
III“ (275). 19.40 Srovės. 20.30 Gyvenimas pagal moteris.
21.00 Kakadu. 21.30 Dviračio šou. Humoro laida. Vedė-
jas V.Šerėnas. 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.24
Sportas. 22.28 Orai. 22.30 TV serialas „Skaičiai“ (52)
(N-7). 23.35 TV serialas „Išrinktieji“ (15) (N-14). 00.35
TV serialas „Ligoninės priimamasis“ (212) (N-14). 01.35
Kovotojo kelias. Bušido (N-14).
15.05 Animacinis serialas „Simpsonai“ (4/19) (N-7).
15.35 TV serialas „Nupirkta meilė“ (67) (N-7). 16.40 TV
serialas „Degantis kraujas“ (97) (N-7). 17.40 TV serialas
„Liepsnojantis ledas“ (58). 18.45 TV3 žinios, kriminalai.
19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 TV serialas
„Broliai“ (65). 19.40 TAIP arba NE. TV žaidimas. 20.35
Detektyvai. Realybės drama. (N-7). 21.10 TV serialas
„Moterys meluoja geriau“ (2/58) (N-7). 21.45 TV3 vaka-
ro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 TV
serialas „Derybininkai“ (4) (N-7). 23.00 TV serialas „CSI
kriminalistai“ (8/9) (N-14). 00.00 TV serialas „Džesika
Flečer“ (7/3, 4) (N-7). 02.00 „Telejazz“. (N-14).
15.30 Animacinis serialas „Ateities miestas“ (46). 15.45
Animacinis serialas „Pokemonai V“ (46, 47). 16.40 Bai-
mės faktorius. Realybės šou (N-7). 17.45 TV serialas
„Mentai. Žmogžudysčių skyrius III“ (14) (N-7). 18.55 Eks-
trasensų mūšis. Sensacijų šou (N-7). 20.00 Žinios. 20.13
Kriminalai. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Akistata
su Lietuva. Vedėjas A.Perednis. 20.40 TV serialas „Riba“
(11) (N-7). 21.45 „Naujoji Robinzonų šeima“. Nuotykių.
Rež. S.Raf llas. JAV, 1998 m. (N-7). 23.45 Žinios. 23.55
Kriminalai. 23.57 Sportas. 23.59 Orai. 00.00 Amerikie-
tiškos imtynės (N-14) (kart.). 01.05 Namų darbai. Laida
apie būstą ir interjerą (kart.).
15.00 Populiarioji animacija. 16.00 TV serialas „Nesku-
bėk gyventi“ (34) (kart.). 16.30 TV serialas „Labiau už
viską“ (11). 17.30 TV serialas „Diagnozė: žmogžudystė“
(63) (N-7). 18.30 Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą).
18.56 Sportas. 18.59 Orai. 19.00 Gamtos patruliai.
19.40 Klausimėlis. 19.55 TV serialas„Neskubėk gyventi“
(35). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50
Verslas. 20.56 Kultūra. 21.01 Sportas. 21.07 Orai. 21.10
Versijos. Tiesioginė diskusijų laida. 22.04 Loterija „Per-
las“. 22.05 TV serialas „Specialioji jūrų policijos tarnyba“
(4/9) (N-7). 23.00 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.12
Orai. 23.15 TV serialas„Las Vegasas“ (2/24) (N-7).
07.30 Kultūros alėja (kart.). 08.30 Muzikinė vaivorykš-
tė (kart.). 09.30 „Bočiai“ pristato. 10.00 Animacinis
serialas „Ogis ir tarakonai“. 10.30 Animacinis serialas
„Didysis flmukų šou“. 11.00 Animacinis serialas „Kar-
vė ir viščiukas“. 11.30 „Visos žvaigždės“. 12.00 „Džesė“.
13.00 „Draugai X“ (N-7). 13.30 „Svečiuose pas gyvū-
nus“. 14.30 „Po Kalifornijos saule“. 15.30 „Raganaitė
Sabrina“. 16.00 „Vėžliukai nindzės“. 16.30 „Paslaptin-
gas Kalėdų Senelio pasaulis“. 17.00 Animacinis serialas
„Narutas“. 18.30 Piratavimas - tai vagystė (kart.). 21.00
„Kartėlio ketera“. Veiksmo (N-7). 23.55 Kitas! (N-14).
00.25 „Grožio peilis“ (N-14).
21.10 21.45 22.05 16.30
tv šiandien www.15min.lt/tvprograma
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

1
5
m
i
n


i
r

F
o
r
u
m

C
i
n
e
m
a
si
n
f
.
Jodinėjimas atsiėjo
Esu tikras,
jeigu nebūčiau
užsidėjęs šal-
mo, būčiau ne-
gyvas.
Sakė H.Jackmanas.
Tvirtai laikytis balne ir laikyti įsišėlusio žir-
go vadžias H.Jackmanas mokėsi pusę metų.
AFP/Scanpix nuotr.
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
10 / SKELBIMAI
www.15min.lt/reklama
Siūlo darbą
Reikalingas vadybininkas mokan-
tis norvegų kalbą. Reikalavimai
- norvegų kalbos raštvedyba.
Informacija tel.: 8 674 63677, 8
37 200020.
Ieškome: valytojų, virėjų (2000
Lt), padavėjų, barmenų (1800 Lt),
fasuotojų gamyboje, apsaugos
(1000 – 2000 Lt) darbininkų, sar-
gų, krovėjų, pardavėjų (salėje,
skyriuose), montuotojų (langai,
metalo konstrukcijos). Tel. 8 675
29310. 8 37 224342.
Skubiai reikalingi: lauko terito-
rijos prižiūrėtojas ir pagalbinis
darbininkas. Tik vyrai. Tel. 8 684
88151.
Nebrangiai taisau automatines
skalbimo masinas Kaune ir rajone.
Atvykstu į namus. Dirbu be poilsio
dienų. Tel. 8 678 32604.
Profesionalus kompiuterių meist-
ras atlieka kompiuterio remonto,
atnaujinimo paslaugas. Įdiegia-
mos programos, paruošiama dar-
bui internete. Atvyksta į namus.
Kaunas, tel. 8 684 01014.
Naujiena. Geriausia Lietuvoje.
Profesionalus vonių restaura-
vimas, patikimiausiomis tech-
nologijomis, ypač atspariu
emaliu, kliento namuose. Be
dulkių. Garantija 5 m. Įvairūs
atspalviai. Tel.: 8 677 44322, 8
671 94194, 8 37 720556.
Mikroautobusu pervežu baldus
kt. krovinius padedu panešt. Tel.
8 600 79142.
Apsauga nuo virusų, kompiuterio
programų įrašymas, tvarkymas
ir techninės dalies remontas.
Atvykstame į namus. Dirbame
be poilsio dienų. Suteikiame
garantiją. Tel. 8 684 09811.
Paslaugos Parduoda
Pjuvenų ir durpių briketai. UAB
"Briketų pasaulis", Kalvarijos
g. 7, Kaunas. Tel.: 8 37 298566,
8 683 54559.
Parduodu įvairų matmenų nau-
dotus medinius padėklus. Tel. 8
686 26465.
VIDAUS DURYS. Didelis asortimentas: laminuotų, faneruotų
ir medinių. Spalvų ir raštų įvairovė, montavimo darbai. Su-
teikiama garantija. Mažiausių kainų garantija. Konsultacija.
Tel.: 8 605 32023, 8 678 53714.
Butas
Kauno m., Savanorių pr.
42 m2, 2 k., 2a/4, 1966 m.
159 000 Lt; +370 61408623
Aruodas.lt Nr: 1-366980
Patalpos
Kauno m., Nemuno g.
20 m2, 1a/4, 1929 m.
170 000 Lt; +370 68310000
Aruodas.lt Nr: 3-57298
Sklypas kaime
Kauno r., Pyplių k.
50 a
310 000 Lt; +370 61533994
Aruodas.lt Nr: 8-134569
Skelbimai įdėti išdidžiausionekilnojamo-
joturtoportalowww.aruodas.ltkuriame
rasite dar daugiau nekilnojamojo turto
skelbimų. Jeigu norite, kad Jūsų skelbi-
mas atsirastų čia, užsisakykite paslaugą
"15 minučių" už specialią kainą.
Daugiau informacijos apie pa-
skelbtus objektus rasite nekil-
nojamojo turto portale www.
aruodas.lt, atlikę paiešką pagal
skelbimo numerį.
Nekilnojamasis turtas
Aš padedu parduoti – nupirkti:
namą, sodą, sodybą, žemę, mišką,
sklypus, kitą turtą. Konsultuo-
ju. www.simokusilas.lt Tel.: 8 37
333555, 8 618 84422.
Kalėdinė akcija! Išnuomuojami
kambariai Jonavoje. Nemoka-
mi karališki pusryčiai. Maloniai
kviečiame. Tel.: 8 616 77977, 8
349 50005.
Mažeikių raj. Viekšnių mies-
telyje PARDUODAMAS 65,5
kv/m NAMAS. Bendras plotas
9 arai žemės (su namu). Namui
reikalingas remontas, kūre-
namas krosnimi, yra šulinys,
didelis sodas. Namas stovi
ramioje gatvėje. Iki mies-
telio centro 5-7 min. kelio
pėsčiomis. Kaina sutartinė.
Tel. 8 618 58746.
Draugystės g. 15D, Kaunas
www.polerta.lt
info@polerta.lt
Tel.: 8 37 45 18 92, 8 37 35 23 90

Cement as 40 kg
(perkant paletėmis)
15 Lt / vnt
Akmens vat a +
gar o i zol i aci j a
39,50 Lt / vnt
Gi psi ni s
t i nkas 30 kg
20 Lt / vnt
Statyba
Atliekame remonto, statybos,
griovimo darbus (pamatų, sie-
nų, stogų) ir vidaus darbai. Tel.
8 600 28653.
Rekonstrukcija ir gyvenamųjų
karkasinių namų statyba. Pro-
jektavimas. Tel.: 8 37 440285, 8
601 33257.
Kviečiame merginas
ir moteris mokytis
rytietiško šokio meno
DOVANA
Pakviesk tris drauges ir
mėnesį lankyk nemokamai!
Nauja grupė formuojama
sausio mėn.
Selena – 8 677 18733
www.sokiudeives.lt
Sokiu Deives
Mokslas
Kita
Dėmesio! Apsaugos tarnyboje
„Ekskomisarų biuras“ įsikūrė
Lietuvos profesinė sąjunga
„Sandrauga“. Ateityje profesi-
nė sąjunga tikisi pradėti dery-
bas dėl kolektyvinės sutarties
pasirašymo. Kviečiame visus
„Ekskomisarų biuro“ darbuo-
tojus tapti profesinės sąjungos
nariais. Mūsų adresas: Laisvės
al. 46, Kaunas, tel. 8 37 206597,
www.sandrauga.lt.
Baldai
Nestandartinių baldų gamyba.
Virtuvės, drabužinės, prieškam-
bario, slankiosios sistemos, biu-
ro, prekybos baldai. Dizainerio
paslaugos. baldutinklas@gmail.
com. Tel.: 8 682 64921, 8 37
312806.
Pagal individualius užsakymus
per 10 – 14 dienų gaminame
virtuvės, prieškambario, vai-
kų kambario baldus, spintas
stumdomomis durimis, sekci-
jas, komodas, biuro baldus ir
kitus baldus. Parduodame iš-
simokėtinai. Tel. 8 698 48255,
www.timoverslas.lt.
Gyvūnai
Parduodama. Kalėdinė akcija!
Čihuahua veislės šuniukai, 2
mėn. skiepyti. Savarankiški,
tvarkingi, grynaveisliai, minia-
tiūriniai, ilgaamžiai, egzotiniai,
įvairių spalvų. Galimybė išsi-
rinkti. Tel.: 8 606 18444.
Transportas
Lengvųjų automobilių variklių remontas. Kapitalinis. Dirželių
keitimas. Sankabų, greičio dėžių keitimas. Galime priimti au-
tomobilius savaitgaliais ir ne darbo dienomis. Taikos g. 110 b
(šalia automobilių turgaus). Tel. 8 646 60141.
Autoservise atliekame variklio kompiuterinę diagnostiką. Remon-
tuojame: variklius, elektrą, starterius, generatorius, važiuoklę, grei-
čių dėžes. Ratų suvedimas. Signalizacijos montavimas. Tel.: 8 676
20355, 8 676 20366.
Sveikata, grožis
Kviečiame apsilankyti kirpykloje – sioliarume, Krėvės pr. 99 (už Sau-
lėtekio). Vyksta akcija 9 kartai + 1 nemokamas. Minutės kaina 1,10 Lt.
Abonementai: 100 min – 80 Lt., 50 min. – 45 Lt. Tel. 8 602 71865.
GEDIMINO KLINIKA. Konsultuoja ir gydo gydytojai dermotovene-
rologai: odos, alergines, nagų ir plaukų ligas, nuospaudas, lytiškai
plintančias ligas, šalina karpas, papilomas. Gedimino g. 34, Kaunas.
Tel. 8 37 207396, d.d. 8 - 19 val.
Stuburo kaklinės ir juosmeninės dalių tempimai originaliu anglišku
aparatu - efektyvi pagalba skaudant nugarą, sprandą, galvą, tirpstant
rankoms. Kompleksinis stuburo ligų gydymas. Išankstinė registracija
Bažnyčios g. 19, tel.: 321439, 8 686 40440, www.terramedica.lt.
SMS žinutėmis:
1. Žinutės tekste rašyti: KNS (Kaunas) (tarpelis) skelbimo tekstas
(ne daugiau kaip 160 ženklų) ir siųsti telefonu 1395.
2. Sulaukus atsakymo žinutės, siųsti dar vieną žinutę, tekste įrašyti: KNS (Kaunas)
(tarpelis) Patvirtinu.
Mokestis už skelbimą (20 Lt) bus įtrauktas į kliento sąskaitą.
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas nebus išspausdintas.
Daugiau informacijos: tel. Kaune (8 37) 207887,
el. paštu skelbimaikaunas@15min.lt
Skelbimai dienraštyje "15min"
kiekvieną darbo dieną
Žodiniai skelbimai priimami
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
12 / SPORTAS
www.15min.lt/sportas
Vakar Vilniuje buvo pagerbti geriausi 2008-ųjų Lietuvos sportininkai. Pekino olimpinėse žaidynėse sidabro
medalį šiuolaikinės penkiakovės rungtyje laimėjęs 35-erių Edvinas Krungolcas (c.) tradiciniuose rinkimuose
sulaukė daugiausia šalies gyventojų simpatijų (31585 tšk.) ir tapo Lietuvos metų sportininku. 2-ojoje vieto-
je (24835 tšk.) liko bronzą Pekine iškovojęs kitas šiuolaikinės penkiakovės atstovas 34-erių Andrejus Zadne-
provskis, o 3-oji vieta (24555 tšk.), šalies gyventojų nuomone, atiteko 25-erių olimpinei vicečempionei bu-
riuotojai Gintarei Volungevičiūtei. J.Kalinsko nuotr.
Triskart olimpiniu čempionu Peki-
ne tapęs Jamaikos sprinteris Usai-
nas Boltas nusitaikė į naują rekor-
dą. Dviejų planetos rekordų savi-
ninko teigimu, jis pasiryžęs tapti
geriausiu pasaulyje ir 400 m bė-
gimo rungtyje.
Duodamas interviu BBC,
22-ejų jamaikietis prisipaži-
no sieksiąs pagerinti JAV bėgi-
mo legendai Michaelui John-
sonui priklausantį 400 m bė-
gimo rekordą.
„Kiekvienas norėtų tai pa-
daryti. 2010-aisiais pasaulyje
nebus daug svarbių varžybų,
todėl, manau, jog tais metais
galiu pasistengti pagerinti ge-
riausią 400 m bėgimo rezulta-
tą“, - kalbėjo geriausiu metų
sportininku pagal BBC versi-
ją karūnuotas U.Boltas.
Dabartinis 400 m bėgi-
mo rekordas priklauso ketu-
riskart olimpiniam čempio-
nui M.Johnsonui ir buvo pa-
siektas 1999-aisiais pasaulio
čempionate Sevilijoje. 400 m
distanciją amerikietis tuo-
met „nuskuodė“ per 43,18 se-
kundės.
Sunkesnės treniruotės
Pasaulį nežmonišku grei-
čiu Pekine pribloškusio U.Bolto
geriausias rezultatas 400 m
bėgimo rungtyje kol kas yra
„tik“ 45,28 sek.
„400 m bėgimo rungties
treniruotės yra sunkios, ta-
čiau aš jų nebijau. Manau, jog
galiu pagerinti M.Johnsono
rekordą“, - ambicingų planų
neslėpė sprinteris.
Vieną M.Johnsono re-
kordą jamaikietis jau page-
rino. Šiemet Pekino olimpi-
nėse žaidynėse įveikti 200 m
atstumą U.Boltui prireikė vos
19,30 sek. - 0,02 sekundės da-
limis mažiau nei 1996-aisiais
toje pačioje distancijoje sugai-
šo M.Johnsonas.
Laikas nerūpėjo
Įspūdingą greitį pirmosio-
se savo olimpinėse žaidynėse
demonstravęs jamaikietis Pe-
kine pasiekė ir geriausią 100
m bėgimo rezultatą. Tačiau
išsižioti lengvosios atletikos
specialistus privertė ne dar
niekada nematytas laikas -
9,69 sek. - o tai, jog užtikrin-
tai prieš greičiausius pasaulio
sprinterius pirmavęs U.Boltas
pergalę švęsti pradėjo iki fini-
šo likus dar 25 metrams.
„Aš tikrai nesu stipriau-
sias starte - mano stiprio-
ji pusė yra finišas. Taigi pir-
maudamas ties 75 m žyma
jau žinojau, jog nugalėsiu.
Todėl ir pradėjau švęsti. Lai-
kas man tada tikrai nerūpė-
jo, nes aš žinojau, jog tapsiu
pirmuoju olimpinėje 100 m
bėgimo rungtyje nugalėju-
siu jamaikiečiu“, - atviravo
geriausias 2008-ųjų plane-
tos sportininkas.
Pekino olimpinėse žai-
dynėse U.Boltas kartu su Ja-
maikos rinktine nugalėjo ir
keturi po 100 m rungtyje, es-
tafetėje užtrukę 37,10 sek. jis
pasiekė dar vieną naują pla-
netos rekordą.
U.Boltas taikosi
į 400 m rekordą
metų viltis 2008
Naujienų portalas 15min.lt ir dienraštis „15min“ skelbia ge-
riausiai šiemet pasirodžiusio jauno ir perspektyvaus Lietu-
vos sportininko rinkimus - „Metų viltis 2008“. Trys sporti-
ninkai, gavę daugiausiai balsų, bus apdovanoti sportiniais
„Swatch“ laikrodžiais. „Metų viltis 2008“ rinkimai vyks iki
šių metų gruodžio 31 d.
Donatas Motiejūnas:
18 metų krepšininkas negailėdamas jėgų atstovavo visoms
rinktinėms, kurios tik jį kvietė. Šią vasarą Kauno „Aisčių“ krep-
šininkas tapo Europos vicečempionu su Lietuvos jauniais (iki
18 metų) ir buvo išrinktas naudingiausiu turnyro žaidėju. 215
cm ūgio vidurio puolėjas kovėsi ir Europos jaunimo čempio-
nate iki 20 metų. Ten Kauno „Žalgirio - A.Sabonio mokyklos“
auklėtinis taip pat iškovojo sidabro medalį.
„Metų viltį 2008“ išrinkite www.15min.lt
Mankštinkimės mieste! „15min“ kviečia savo skaitytojus žiemą
leisti aktyviai. Nufotografuokite SAVO mankštos pratimą, nuo-
trauką siųskite adresu manksta@15min.lt ir kas savaitę laimėkite
100 litų vertės čekį „Sportland“ parduotuvėse.
Praėjusią savaitę geriausiai mankštinosi Aurimas Padagas.
Dėl prizo kreipkitės į „15min“ redakciją tel. 8 5 210 58 96.
Kas: Oksana Jankauskaitė.
Kur: Kaune.
Ką darė: mankštinosi
aikštelėje.
mankšta mieste
400 m bėgimo rungties treni-
ruotės yra sunkios, tačiau aš jų ne-
bijau. Manau, jog galiu pagerinti
M.Johnsono rekordą.
Teigė U.Boltas.
Aurimė Rinkevičiūtė:
Devyniolikametė krepšininkė su Lietuvos merginų iki 18 me-
tų rinktine tapo Europos čempione ir buvo paskelbta naudin-
giausia turnyro žaidėja. 178 cm ūgio gynėja šią vasarą taip pat
tapo jauniausia Lietuvos moterų rinktinės žaidėja. Šiuo me-
tu vilki daugkartinio Lietuvos čempiono Vilniaus TEO klu-
bo marškinėlius.
22-ejų U.Boltui priklauso pasau-
lio rekordai 100 m (9,69 sek.) ir
200 m (19,30 sek.) bėgimo rung-
tyse. AFP/Scanpix nuotr.
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

B
B
C
,

l
e
d
a
s
.
l
t

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.

S
c
a
n
p
i
x
,

A
.
P
l
i
a
d
ž
i
o

n
u
o
t
r
.
Pagerbė geriausius atletus
Rumunijoje, Bukarešte,
vykstantį pasaulio jaunimo
(iki 20 metų) antrojo diviziono
čempionatą sėkmingai pradė-
jo Lietuvos rinktinė. A grupėje
žaidžiantys mūsiškiai rezulta-
tu 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) privertė pa-
siduoti Pietų Korėjos bendra-
amžius. 3-is įvarčius nugalė-
tojams pelnė perspektyviau-
sias Lietuvos rinktinės žaidėjas
Tadas Kumeliauskas, išrinktas
geriausiu rungtynių žaidėju.
Kartą varžovų vartininką nu-
liūdino Pijus Rulevičius.
Šiandien Lietuvos jaunimo
rinktinės varžovais bus Belgi-
jos ledo ritulininkai. A grupės
turnyre dar žaidžia Rumuni-
ja, Serbija ir Japonija.
Ledo ritulys
Daugiau sporto naujienų
www.15min.lt
Fotogaleriją rasite
www.15min.lt
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
13 SPORTAS /
www.15min.lt/sportas
Futbolas
Miuncheno „Bayern“ klubas va-
kar paskelbė iki 2012-ųjų pra-
tęsęs sutartį su vienu ekipos ly-
derių Bastianu Schweinsteige-
riu (nuotr.), kurio paslaugomis
susidomėjimą buvo išreišku-
sios Turino „Juventus“ ir Mad-
rido „Real“ ekipos.
„Esame labai laimingi pratę-
sę sutartį su svarbia koman-
dos dalimi“, - teigė Miunche-
no klubo galva Karlas-Hein-
zas Rummenigge‘as. Ankstes-
nis 24-erių B.Schweinsteigerio
kontraktas su Vokietijos čem-
pionų ekipa turėjo baigtis kitų
metų vasarą.
Krepšinis
Lietuvos krepšinio federacija
(LKF) pirmą kartą istorijoje nu-
tarė piniginėmis premijomis
apdovanoti Europos čempio-
natų prizininkus parengusias
mokyklas. 43 tūkst. Lt sumą
šiemet pasidalys 14-a šalies
sporto mokyklų.
„Būtent šioms mokykloms tu-
rime būti dėkingi už laimėji-
mus, Lietuvos vardo garsini-
mą“, – džiaugėsi LKF generali-
nis sekretorius Mindaugas Bal-
čiūnas. Senojo žemyno krepši-
nio pirmenybėse šiemet auk-
so medalius iškovojo šalies
18-mečių merginų ir 16-me-
čių vaikinų rinktinės, o sidabrą
į Lietuvą parvežė šalies 18-me-
čiai ir 20-mečiai vaikinai.
Regbis
Šiaulių „Vairas-Jupoja“ eki-
pos narys Andrius Martinskas
(nuotr.) ir Šiaulių „BaltRex“ klu-
bo garbę ginantis Edmundas
Ščavinskas buvo išrinkti ge-
riausiais 2008-ųjų šalies regbi-
ninkais. Tradicinėje geriausių-
jų žaidėjų apklausoje jie su-
rinko po 10 taškų ir aplenkė 3-
iojoje vietoje (5 tšk.) likusį Žy-
gimantą Radžių iš Šiaulių „Sal-
dos“ komandos.
Tinklinis
Antrasis 2008-2009-ųjų sezo-
no Lietuvos vyrų tinklinio pir-
menybių ratas prasidėjo trimis
svečių pergalėmis. Kelmės „An-
tivis“ išvykoje 3:0 (25:20, 25:23,
25:21) nugalėjo Vilniaus VGTU-
MRU tinklininkus ir taškais (po
18) pasivijo turnyre pirmau-
jančią Vilniaus „Flamingo Vol-
ley“ komandą. Kituose susitiki-
muose sostinės „Oklikema“ 3:0
(25:13, 25:18, 26:24) privertė
pasiduoti Vilniaus „Ąžuolą“, o
Šiaulių „Elga Startas“ 1:3 (19:25,
26:24, 24:26, 19:25) pralaimė-
jo Panevėžio „KKSC-Naujosios
Agluonos“ klubui.
sprintas
Daugiau sporto naujienų
www.15min.lt
Sveikata likimo pastaraisiais me-
tais nelepinamas vienas geriau-
sių Lietuvos krepšininkų Arvydas
Macijauskas vakar „15min“ teigė
išsilaižęs visas žaizdas ir pasiren-
gęs vėl žaisti. Visgi Maco sugrį-
žimo teks palaukti bent jau iki
Naujųjų metų, kol išsispręs gin-
čas su Pirėjo „Olympiacos“ klu-
bo vadovybe.
Penkias savaites Sopote
su „Prokom“ komandos fizi-
nio rengimo treneriu Alek-
sandru Kosausku individua-
liai padirbėjęs A.Macijauskas
grįžo į Lietuvą. „Viskas idea-
lu“ - gerai nusiteikęs savo fi-
zinę būklę vakar „15min“ ko-
mentavo vienas geriausių Eu-
ropos snaiperių.
„Lietuviškuoju Kalašniko-
vu“ pravardžiuojamas 28-erių
193 cm ūgio krepšininkas sa-
kė, kad darbas su A.Kosausku
Lenkijoje pagal individualų
planą davė gerų vaisių.
„Esu pasirengęs vėl grįž-
ti į aikštę“, - tikino A.Maci-
jauskas.
- Kokie planai Lietuvo-
je?
- Norisi šventes praleis-
ti namie. Jau daugelį metų
Kalėdas ir Naujuosius metus
sutikdavau svetur, tad dabar
bus galimybė šventes sutikti
gimtinėje.
- Kiek laiko čia užtruk-
si?
- Api e dv i s av a i t es .
A.Kosauskas taip pat grįžta
šventes sutikti į Kauną, tad
tikriausiai pratęsime pradė-
tą darbą Kaune. Panašiai tre-
niravomės Lenkijoje - po du-
kart per dieną.
- Kokia dabar tavo fizi-
nė būklė?
- Ideali. Drąsiai jau da-
bar galėčiau eiti į aikštę. Žai-
džiu krepšinį ir jaučiuosi ge-
rai. Dabar belieka pasirinkti
komandą.
- Galbūt jau esi numatęs,
kokioje komandoje ar šalyje
norėtum žaisti?
- Apie tai negalvoju. Da-
bar mintys sukasi tik apie pa-
sirengimą ir šventes. Pastarų-
jų nuotaika jau gyvenu.
- Ar artėjančių švenčių
negadina tai, kad dar lau-
kia bylinėjimosi su graikų
Pirėjo „Olympiacos“ klubu
tęsinys?
- Iki Naujųjų metų viskas
turėtų išsispręsti. Turi paskelb-
ti nuosprendį.
- Nesibaimini, kad nuosp-
rendis gali būti nepalan-
kus?
- Ne. Visiškai pasitikiu teis-
mu ir esu įsitikinęs, kad teisy-
bė mano pusėje.
A.Macijausko sutartis su
Pirėjo „Olympiacos“ klubu tu-
rėjo galioti iki 2010-ųjų, tačiau
graikų klubo vadovybė sezo-
no pradžioje nusprendė atsi-
kratyti lietuviu. Motyvuoda-
mi nesibaigiančiomis gynėjo
traumomis (paskutinį kartą
Macas susižeidė šių metų va-
sarą individualiai treniruo-
damasis Klaipėdoje, kai pa-
tyrė sunkią čiurnos traumą),
kontrakto sąlygų nesilaiky-
mu ir kaltindami, jog A.Ma-
cijauskas niekada daugiau ne-
galės žaisti krepšinio, graikai
siekia nutraukti 4,4 mln. eu-
rų (15,2 mln. Lt) vertės sutar-
tį neišmokėdami krepšinin-
kui nė cento.
Tuo tarpu A.Macijauskas
jaučiasi esantis teisus ir sie-
kia iš „Olympiacos“ klubo pri-
siteisti visą jam priklausančią
pinigų sumą. Teismo sprendi-
mas turėtų paaiškėti iki kitų
metų pradžios.
Macas pasirengęs grįžti
Tradicinėse „Čempionų lenktynė-
se“, kuriose kasmet varžosi grei-
čiausi pasaulio automobilių spor-
to meistrai, šiemet nepralenkia-
mas buvo penkiskart ralio čempio-
nas Sebastienas Loebas.
Nuo 1988-ųjų organizuo-
jamos „Čempionų lenktynės“,
kuriose akis į akį susiduria grei-
čiausieji „Formulės-1“, NAS-
CAR, „Le Mano“, ralio ir kitų
automobilių varžybų pilotai,
turbūt yra vienintelė galimybė
išsiaiškinti, kuris lenktyninin-
kas yra greičiausias pasaulyje.
Identiškomis trasomis ir auto-
mobiliais „Čempionų lenktynė-
se“ lakstantys pilotai neturi jo-
kio pranašumo prieš savo var-
žovą. Taigi, „Čempionų lenk-
tynių“ idėjos kūrėjų manymu,
tokiomis sąlygomis išryškėja tik
kiekvieno piloto talentas ir yra
išaiškinamas greičiausiasis pa-
saulio lenktynininkas - „Čem-
pionų čempionas“.
Nugalėjo trečiąjį kartą
Šiemet Anglijoje, Vemblio
stadione, vykusiose varžybo-
se „Čempionų čempionu“ ta-
po ralio atstovas prancūzas
S.Loebas, finalinėje dvikovoje
rezultatu 2:1 įveikęs „Formu-
lės-1“ atstovą Davidą Coult-
hardą.
„Džiaugiuosi
nugalėjęs. Prieš me-
tus negalėjau
sudalyvauti
šiose lenk-
tynėse, todėl
labai smagu į jas
grįžti pergalingai. Var-
žybų startas buvo sunkus, nes
išslydau iš trasos, tačiau po to
viskas klostėsi gerai“, - džiau-
gėsi trečiąjį kartą „Čempio-
nų čempionu“ tapęs pran-
cūzas, nepralenkiamu
buvęs ir 2003-aisiais bei
2005-aisiais.
Nacijų taurė -
Vokietijai
Tuo tarpu „Formu-
lės-1“ lenkt ynininko
karjerą šiemet baigęs
D.Coulthardas per daug
nesikrimto pralaimėjęs
S.Loebui. „Nėra jau taip
blogai pralaimėti penkiskart
pasaulio ralio čempionui. Esu
patenkintas, pasiekęs finalą iš
tokios gausybės puikių lenktyni-
ninkų“, - pagyras konkurentams
žarstė britas. Lenktynėse iš
viso varžėsi 16 sportininkų, o
pakeliui į finalą S.Loebas įveikė
Yvaną Mullerį (WTCC), Sebas-
tianą Vettelį („Formulė-1“) bei
Andy Priaulxį (WTCC).
Nacijų taurę, kaip ir prieš me-
tus, iškovojo Vokietijos koman-
da, kurios garbę gynė Michaelis
Schumacheris ir S.Vettelis. Vo-
kiečiai finale įveikė Skandinavi-
jos komandą - Tomą Kristense-
ną ir Mattiasą Ekstromą.
Greičiausias pasaulyje - S.Loebas
lenktynės
Be triumfo šiemet „Čempionų
čempionu“ S.Loebas yra tapęs
ir 2003-aisiais bei 2005-aisiais.
AFP/Scanpix nuotr.
Visiškai pa-
sitikiu teismu ir
esu įsitikinęs,
kad teisybė ma-
no pusėje.
Teigė A.Macijauskas.
AURIMAS
KUCKAILIS
a.kuckailis
@15min.lt
Dalyvaukite apklausoje „Kaip tęsis A.Macijausko karjera“
www.15min.lt
A.Macijauskas šiuo metu su „Olym-
piacos“ klubo vadovybe bylinė-
jasi dėl vis dar galiojančios dviejų
metų 15,2 mln. Lt vertės sutarties
nutraukimo. AFP/Scanpix nuotr.
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

B
N
S
,

E
u
r
o
s
p
o
r
t
.
c
o
m
,

R
a
c
e
o
f
c
h
a
m
p
i
o
n
s
.
c
o
m

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.

R
c
v
a
i
r
a
s
.
l
t

n
u
o
t
r
.
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
14 / PRAMOGOS
www.15min.lt/pramogos
GriežtasBritneySpearsdietųirtreni-
ruočių grafkas, regis, bliūkšta kaip
burbulas. Į Japoniją, Tokijų, savo
naujojo albumo „Circus“ atvykusi
reklamuoti dainininkė„pareklama-
vo“ ir savo žalingus įpročius.
27-erių atlikėja „palaido-
jo“ savo sveiką mitybą užkan-
džiaudama greito maisto res-
torane. Neseniai patyrusi fias-
ko pasirodydama viename bri-
tų realybės šou, akivaizdu, kad
dainininkė nutarė nebekentėti
nuo suvaržymų. Prieš pasiro-
dymus televizijoje B.Spears ar-
timieji net buvo sunerimę, kad
ji save kankina badu, norėda-
ma nepriekaištingai atrody-
ti scenoje.
„Šventė sėkmę“
Savaitgalį B.Spears pralei-
do popietę stilingu jaunimu ir
mada garsėjančiame Tokijaus
Harajuku rajone, o prieš štur-
muodama drabužių parduotu-
ves popprincesė nutarė paval-
gyti japoniškame „McDonald's“
atitikmenyje, pranešė Daily-
mail.co.uk. Kitas žiniasklaidą
nustebinęs dalykas - B.Spears
Tokijaus gatvėje demonstraty-
viai traukė cigaretę. Atlikėją pa-
sivaikščiojimo metu lydėjo jos
asistentas ir apsauginis. Pasiso-
tinusi mėsainiu B.Spears mėga-
vosi apsipirkimo „terapija“.
Britų spauda ironizuoja,
kad nesveiku maistu ir ciga-
rėtėmis B.Spears atšventė sa-
vo albumo „Circus“ populia-
rumą JAV, kur jis muša konku-
rentus ir praėjusią savaitę jau
buvo pirmasis pagal parduo-
tų vienetų skaičių. Pirmąją jo
prekybos savaitę buvo parduo-
ta 505 tūkst. kopijų.
Gera žinia
B.Spears choreografas
Wade'as Robsonas prane-
šė, kad dainininkė derasi su
Madonna dėl kelių jų pasi-
rodymų kartu B.Spears pa-
saulinio turo koncertuose.
„Yra kalbų, kad Madonna
kartu užliptų ant scenos.
Tiesiog yra tiek vietų, kur
jos tai galėtų padaryti, tad
šiuo metu svarbiausia su-
sitarti dėl laiko, kada vi-
sa tai įvyks“, - vienam
amerikiečių žurnalų sa-
kė W.Robsonas.
B.Spears koncerti-
nis turas turėtų prasi-
dėti 2009-ųjų kovo 3-ąją
JAV, Naujajame Orlea-
ne. Į Europą dainininkė
atvyks birželį ir 8 kar-
tus pasirodys Londo-
no „O2“ arenoje.
mano augintinis
Vardas - Kvi
Amžius - pusė metų.
Rūšis - džiungariukė.
Mėgsta - dieną pamiegoti, o naktį išdykauti, būti fotografuojama,
kramtyti daiktus, bendrauti su šeimininkais.
Nemėgsta - pigaus maisto, būti pažadinta.
Charakteris - yra labai prisirišusi prie šeimininkų, labai draugiška,
išdykus, aktyvi.
Šeimininkai - Paulius ir Skaistutė.
Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt/augintinis
AVINAS. Nesistebėkite, jeigu situacijos įmes
į visiškai svetimą aplinką, kurios nepažįsta-
te. Net supančių spalvų nesugebėsite įvardy-
ti. Gali tekti rinktis aštrius daiktus arba dary-
ti konkrečius sprendimus.
JAUTIS. Įdomu, kad šiandien ne kartą galite
pasijusti išvarytas. Iš kur ir kodėl - kiekvie-
nam pagal nuopelnus. Gali užgriūti nenuveik-
tų darbų, popierių, naujienų lavina.
DVYNIAI. Jei jums nereikia bėdų ir jaudulio,
būkite nerūpestingi ir laisvi. Taip elgiantis
visos dienos problemos ir rūpesčiai tarsi sa-
vaime išlakstys.
VĖŽYS. Net jei patys nepastebėsite, būsite
ypač patrauklus, vidinio seksualumo užtai-
su neleisite niekam abejingai praeiti pro ša-
lį. Tai energijos, apie kurią tiek daug kalba-
ma, diena.
LIŪTAS. Aplink jus lyg varnai intensyviai su-
kasi žmonės, nešiojantys virusus. Šilčiau ap-
sirenkite, saugokite ausis. Ryte vangiai lipsi-
te iš lovos, o įsitaisius minkštoje kėdėje dar
sunkiau bus atsikelti.
MERGELĖ. Smaližiaukite aviečių uogienę,
šiek tiek pasiduokite tingulingai apatijai ar
vidurdienį nusnauskite - tuomet stebuklingai
keisis aplinkybės, o kūrybinės mintys tiesiog
užtvindys jūsų erdvę.
SVARSTYKLĖS. Lyg drugelis skriskite virš gy-
venimo sunkumų, nes visų vis tiek neįveiksi-
te, visiems neįstengsite padėti. Kita vertus, į
viską žvelgdami lengvai galite praskaidrinti
dieną aplinkiniams.
SKORPIONAS. Vėl pasitaikė graži diena. Tik
dažnai to nematote pro kaprizų ir zirzėjimo
akinius. Šiandienos patarimas: stiprinkite savo
gyvenamąją vietą - gal gyvenate tarp klibančių
lentynų ar sėdite ant nestabilių kėdžių?
ŠAULYS. Nieko nuostabaus, jei ne kartą apsi-
laistysite. Kita vertus, ir aplinkiniai gali pasi-
stengti, kad sausas iš situacijos neišsisuktumė-
te. Nevaikščiokite nestabiliu paviršiumi.
OŽIARAGIS. Griūvančių iliuzijų diena. O taip
stengėtės būti gudresnis už kitus! Ypač šio žen-
klo atstovai vyrai jausis išsekę. Greitai atgauti
jėgas geriausiai padėtų sotūs patiekalai.
VANDENIS. Visą dieną kaip išmanydami save
kontroliuokite ir raminkite. Supratingumas ir
pakantumas aplinkinių flegmatiškumui pa-
dės įžvelgti neblogų perspektyvų.
ŽUVYS. Laikas baigti smulkius darbus. Sudė-
liokite viską į vietas ir apžvelkite rezultatą. Ryš-
kiau nei bet kada suvoksite, kad tam tikrais mo-
mentais žingsnis atgal ar atviras pralaimėjimo
pripažinimas yra didelis laimėjimas.
15 kg
Valdemaros horoskopai
Dienos horoskopai visiems ženklams
www.15min.lt/horoskopai
Paleido vadeles
Tokijuje, laukdama eilės prie greito mais-
to užkandinės, B.Spears atrodė išblyškusi
ir demonstratyviai rūkė cigaretę.
AFP/Scanpix nuotr.
dienos kadras
Gražuolė šviesiaplaukė 36-erių Cameron Diaz animaciniuose fl-
muose įgarsino Šreko draugę Fioną, o savaitgalį vykusioje Brodvė-
jaus miuziklo premjeroje aktorė nevengė papuozuoti ir su gyvu ža-
liuoju žmogėdra - Šreku. Kitaip ir nepavadinsi - gražuolė ir pabai-
sa. C.Diaz prisipažino, kad yra „Šreko miuziklo“ gerbėja, tačiau tiki-
no, kad nenorėtų jame vaidinti pati.
Buvo pasirodę gandų, kad pasta-
ruoju metu 29-erių Katie Holmes
ir 46-erių Tomo Cruise'o santy-
kiai atšalo dėl to, kad aktorė dir-
ba Niujorke, o vyras tik retkarčiais
atskrenda jos aplankyti.
Tiesa, Kalėdų šventėms
šeima ruošiasi atsakingai, o
K.Holmes jau įkalbėjo myli-
mąjį švęsti Niujorke, užuot grį-
žus į prabangų jų namą Bever-
li Hilse, Los Andžele.
Šiuo metu K.Holmes vaidi-
na Brodvėjaus spektaklyje „All
My Sons“ (angl. „Visi mano sū-
nūs“) ir dėl įtempto grafiko, pa-
sak šaltinių, ji „pavargo laksty-
ti pirmyn ir atgal kartu su Suri
iš Niujorko į Los Andželą tarp
pasirodymų“, pranešė Daily-
mail.co.uk. „Ji paprašė Tomo
persikraustyti į Niujorką bent
Kalėdoms. Jis sutiko. Abiejų šei-
mos taip pat atvyks švęsti kar-
tu. Katie norėtų gyventi Niu-
jorke visą laiką“, - sakė poros
draugas. Tiesa, nepaisant ats-
tumo, K.Holmes ir T.Cruise'as
nuoširdžiai stengiasi išsaugo-
ti santuoką nuolat susitikda-
mi. Dažniausiai skristi į Niu-
jorką pamatyti šeimos tenka
T.Cruise'ui, nors praėjusį mė-
nesį per poros dvejų metų ve-
dybų metines K.Holmes pralei-
do viena. Galbūt dėl to aktorė iš
anksto susigriebė susitarti su
vyru dėl žiemos švenčių.
Beverli Hilsą iškeitė į Niujorką
Grupės „Pussycat Dolls“ lyderė, 30-
metėdainininkėNicoleScherzinger
pareiškėnorinti sukurti šeimąsusa-
vo vaikinu, „Formulės-1“ lenktyni-
ninku Lewisu Hamiltonu.
Septyneriais metais už savo
draugą, pasaulio „Formulės-1“
čempioną, vyresnė atlikėja vie-
šai pasakė, kad „norėtų turėti
mažų angeliukų - vaikučių“,
pranešė Thesun.co.uk. „Le-
wisas nuostabus, paprastas
ir kilnus vyras. Su juo esu
laimingesnė nei kada nors
buvau per visą savo gyveni-
mą“, - sakė N.Scherzinger. Ji
juokavo, kad dar negimusiam
kūdikiui kartu su lenktyni-
ninku niūniuos jos hitais ta-
pusias dainas. „Padainuotu-
me „Don't Cha“, kol nešiočiau
kūdikį pilve. Lewisas moka vi-
sus žodžius!“ - linksmai kalbė-
jo moteris. Pora kartu jau 7 mė-
nesius. Tiesa, N.Scherzinger
pabrėžė, kad nesvarstydama
paliktų mylimąjį, jei šis ją iš-
duotų.
Svajoja apie vaiką
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
www.15min.lt/pramogos
PRAMOGOS / 15
Norsžiniasklaidojekuriamasameri-
kiečiųdainininkėsB.Spearsįvaizdis
piešiamasnepačiomisgražiausio-
mis spalvomis, jos nesuprasti gali
tiktas,kuriamgyvenimeviskaspa-
duotalygant padėkliuko.
Atsimenu, kai ji tik tik ta-
po „nekalta“ žvaigždute, visi
ją nešiojo ant rankų, bet vos
tik ji neatlaikė visuomenės
spaudimo ir truputį suklydo,
daug kas pradėjo ją vadinti
laisvo elgesio mergina, psi-
chine ligone. Visi ją kaltino,
o ar kas nors klausė, kas jai
negerai? Aš dabar pats to-
kioje situacijoje, kai viskas
nesiseka. Manot, kad kam
norstai įdomu?Ne. Pasiro-
do įdomu yra tik tada, kai
tu visiems „statai“ arba
paskolini mašiną.
Nuplaukusi sėkmė
Pamenu tuos „draugus“, kurie
buvo šalia, kai jiems manęs reikėjo.
O dabar, kai man žiauriai blogai, aš
jiems lyg neegzistuoju. Ir toks jaus-
mas, kad man ant kaktos užrašyta
„nepadėk jam, nes jis beviltiškas
nevykėlis“. Paskambinu kursio-
kui, sakau gal nueisim kur nors ir
aš truputį prasiblaškysiu, o jis ne-
gali. Negali šiandien, nes ieško do-
vanos draugei, negali rytoj, nes ry-
toj reikės žiūrėti „Hausą“ ir, atrodo,
negalėsvisągyvenimą, nes... Nes to
paprašiau aš!
Ir kai pagalvoji, kad net tokiai
nevykėlei kaip B. Spears, kuri, at-
rodo, buvo gyva palaidota, pasise-
ka parduoti per pusę milijono nau-
jo albumo kopijų, kodėl aš negaliu
parduoti reklamos plotų nors už
penkis tūkstančius? Toks jausmas,
kad mane jau rytoj mes iš darbo.
Aš nežinau, ką darysiu, jeigu ma-
ne išmes...
Paskutinė žinia
Lyg būtų negana... Prieš kokį
mėnesį paskambina mama ir sa-
ko: „tu nesijaudink, bet tėtį pagul-
dė į ligoninę“. Tas nesijaudink, kaip
vėliaupaaiškėjo, reiškia, kadjamvė-
žys ir gyventi liko pusę metų. Nor-
maliai, ar ne? Aš dabar čia Vilniuj
sėdžiu ir teisę studijuoju tik todėl,
kad mano tėtis norėjo, jog būčiau
teisininkas. Dabar net nebegaliu
žiūrėti į mokslus. Koks tikslas stu-
dijuoti toliau? Dėl ko? Kitą savaitę
du egzai. Tikrai neišlaikysiu. O mo-
kėt užmoksląašnegalėsiu... Kątada
daryt? Gal kaip B. Spears... Jai ne-
pavyko nusižudyt ir štai kokį gyve-
nimą turi. Nematau tokio gyveni-
mo prasmės. Į Europą dainininkė
atvyks birželį ir 8 kartus pasirodys
Londono „O2“ arenoje.
AVINAS. Nesistebėk, jeigu ir vėl visi su tavi-
mi elgsis, kaip su svetimu. Tokią dieną tau už
akių nuolat klius aštrūs daiktai ir norėsis pri-
imti konkrečius sprendimus. Ir kas tave galė-
tų dėl to kaltinti?
JAUTIS. Gali būti, kad krizė apie kurią visi kal-
ba, šiandien pasieks ir tavo darbovietę. Stalo
futbolas vietoje darbų ir pravaikštos šį kartą
tau kainuos darbo vietą.
DVYNIAI. Tokią dieną tu nelauki bėdų – juk
jau greit Kalėdos. Tuo blogiau tau – rūpesčiai
užgrius labai netikėtai.
VĖŽYS. Šiandien tavo vidinio seksualumo už-
taisas niekam neleis abejingai praeiti pro ša-
lį. Pabrėžiu – niekam. Todėl geriau likit na-
muose.
LIŪTAS. Aplink tave lyg varnai intensyviai su-
kasi žmonės, nešiojantys virusus. Šilčiau ap-
sirenk, saugok ausis. Ryte vangiai lipsi iš lo-
vos, o įsitaisius minkštoje kėdėje dar sunkiau
bus atsikelti – tikriausiai tai gripas.
MERGELĖ. Juoda diena ir tiek.
SVARSTYKLĖS. Lyg drugelis skrisk virš gyve-
nimo sunkumų, nes visų vis tiek neįveiksi, vi-
siems neįstengsi padėti. Kita vertus, gali būti,
kad net ir pakenksi.
SKORPIONAS. Vėl graži diena. Deja, ir vėl ne
tavo zodiako ženklui.
ŠAULYS. Nieko nuostabaus, jei ne kartą ap-
silaistysi ar aplaistysi kaimynus – didelė ti-
kimybė, kad šiandien tavo namuose sprogs
vamzdžiai.
OŽIARAGIS. Griūvančių iliuzijų diena – šian-
dien suprasi, kad niekas negalvoja, jog esi gu-
dresnis už kitus.
VANDENIS. Pakantumas aplinkiniams pa-
dės pamatyti kitų nepakantumą tau. Neper-
gyvenk – tu vis tiek nekontroliuoji situacijos,
nuo tavęs niekas nepriklauso.
ŽUVYS. Puiki diena susitvarkyti. Susidėk ap-
dovanojimus ir diplomus į dėžes – šiame dar-
be tau jų jau nebeprireiks.
Valdemaros horoskopai
Dienos horoskopai visiems ženklams
www.15min.lt/horoskopai
Pasileidėlės vadelės
Kad ir kaip žiniasklaida drabstytų Britney
Spears purvais, vis dėlto ji rodo daininin-
kei nors kažkokį dėmesį.
AFP/Scanpix nuotr.
s
n
as
v
u
y
ts
e
ši
n
d
g
vo
n
r k
ge
j
s
r
o
u
a
dienos kadras
Cameron Diaz pakanka pakelti pirštą ir jau įvykis! Nesvarbu, kad
anoreksikė, svarbiausia – žvaigždė. O va aš, paprastas žmogus, sa-
kau: „man reikia pagalbos, man sunku“. O man sako: „ką padarysi,
gyvenimas ne rožėmis klotas“. Ir, atrodo, niekam nesvarbu egzis-
tuoju aš ar ne. Atrodo, kad tik kuriu problemas. Sau ir visiems ap-
linkiniams.
Holivudo žvaigždėms šlovė užpy-
lė smegenis. Tomas Cruise'as ir Ka-
tie Holmes turbūt visiškai nesuvo-
kia, kas dedasi jų gyvenime? Kokios
Kalėdos su tuo sektantu?
Tie pasivažinėjimai, kelionės yra
pirmas ženklas, kad kažkas ne-
gerai. Būtų gerai, tai nevažinėtų.
Arba važinėtų kartu. Aš čia iš sa-
vo patirties galiu pasakyti – san-
tykiai per atstumą gali tik blogė-
ti. Dabar kai prisimenu, tai visos
mano draugystės todėl ir baigėsi.
Dar kai buvau penkiolikos, susi-
pažinau su mergina iš Kalniečių
mikrorajono (pats gyvenau Žalia-
kalnyje). Tai nieko nesigavo, nesą-
monė gavosi ir išsiskyrėm. Paskui
buvo viena iš Marijampolės, bet su
panele iš Marijampolės gal ir nega-
lėjo gautis. Dabar vėl – liko drau-
gė Kaune, tai velnias žino, kuo ji
ten užsiima, bet kaip savaitgalis,
taip ji negali susitikti. Skambinu
ir klausiu ar galim nors per Kalė-
das kažką pasiplanuoti, o ji „buria“
apie gimines, kelionę į kaimą. Sa-
kau jai, kad man labai sunku, rei-
kia tavęs. Tai, sako, atvažiuok jeigu
sunku. Tai kur man važiuot, jeigu
kiekvieną kartą man atvažiavus,
ji išvažiuoja? Jaučiuos kaip Katie
Holmes – tik pastoti ir namo Be-
verli Hilse trūksta. Ir dar tos pre-
kybos centruose dalinamos juos-
telės su kalėdiniais palinkėjimais.
„Užknisa“.
Niujorke poros laukia pragariškos Kalėdos
Nors grupės „Pussycat Dolls“ lyderė, 30-
metėdainininkėN. Scherzinger pareiškė
norinti sukurti šeimąsu„Formulės-1“lenk-
tynininku Lewisu Hamiltonu, jau dabar
aišku, kad santuoka pasmerkta.
Kaip galima pagalvoti apie
draugystę, kai tarp jūsų nėra nie-
ko bendra? O juk tarp jų septy-
nerių metų amžiaus skirtumas!!!
Tai vienas iš jų turi būti vaikiško
proto, kad suprastų kitą. Garan-
tuoju, kad kai vienam iš jų bus
blogai, jie vienas kito nesupras.
Turėjau draugą. Sakau turėjau,
nes toks jis ir draugas, kai smer-
kia kiekvieną tavo žingsnį. Tai
štai, jis buvo keliais metais vy-
resnis. Susitinkam prieš ko-
kią savaitę, aš jam pasakoju
savo problemas, o jis man: „ar
čia problemos?“ Sako: „bus ki-
ta mergina, kitas darbas, įsto-
si kitur“. Bet tai, kad man visa
tai, kaip užburtas ratas: iš vi-
sur išmeta, merginos anksčiau
ar vėliau palieka. Toks jausmas,
kad niekas manęs negali suprasti.
Net ne negali, bet nenori.
Svaičioja apie vaiką
K
O
N
K
U
R
S
O

J
A
U
N
I
M
O

L
I
N
I
J
A


D
A
L
Y
V
I
S

N
R
.
2
2

-

R
E
K
L
A
M
O
S

A
G
E
N
T
Ū
R
A

N
O
M
O
S
H
I
T
I

.
O
f
c
ia
lu
s
r
e
k
la
m
o
s
f
e
s
t
iv
a
lio

K
a
n
ų
liū
t
a
i“
a
t
s
t
o
v
a
s
L
ie
t
u
v
o
j
e
-
. w
w
w
.c
a
n
n
e
s
lio
n
s
.lt
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
lKl $AvlZ00YBÈ$
LlK0$
24 vALAN0OM$
PA$A0Ll$
A1RO0O 1AlP.
|us|zudy|| ba·da·|ys z·o·os daz·a| ||os|oo ·o|u·| su |uo oas||a|bo|| ao|o
uzo·|u.us|as o·ob|o·as. |ss|||o||. .|o |auc|as| ·|o|a· ·o·o||a||·o|. +o||a a||-
·|·|a oado|| oa|| ..au·|·o ||·||a' - .|sa oa·a .o|||a·|| os|c|o|oo|·os oaoa|-
bos ||·||a. |u·|o|o d|·ba z·o·os. ·o| |· |a·s|aus|a .a|a·da ba·da·|ys |so|·s-
||. suo·as||. oaz|u·o|| | o·ob|o·as |s sa||os. Lo|a. s|uo ·o|u oa||·o a|sa|y-
|| ||| | ! s|a·bu|| |s 23. +odo| o·aso·o. |o|ou ·os| abo||·oas. |ao| ..au·|-
·o ||·||os' sa.a·o·|u - |~|L|S| +~|.
Lauo|au |·|o··ac||os WWW.|au·|·o||·||a.||
2008 GRUODŽIO 16 D., ANTRADIENIS
16 / PRAMOGOS
www.15min.lt/pramogos
Vyriškas santykių aiškinima-
sis neaplenkė ir Italijos futbo-
lo pasaulio. Čia verda karštos
aistros ir ne tik dėl moterų, bet
ir dėl vyrų meilės.
Neseniai vienas f utbo-
lo žaidėjas, pasivadinęs Vic-
tory (angl. Pergalė) slapy-
vardžiu nutarė britų spau-
dai papasakot i it i n at vi rą
savo istoriją. Vyras t vi rti-
no buvęs mažiausiai 12-os
visame pasaulyje žinomų fut-
bolininkų meilužiu. Pats Vic-
tory yra Italijos trečiosios ly-
gos atstovas. Pasak jo, inty-
mūs vyrų žaidimai dažniausiai
vykdavo po varžybų viešbu-
čiuose, o kartais net persi-
rengimo kambariuose, pra-
nešė Dailymail.co.uk.
Victory interviu tvirtina-
ma, kad vyriško seksualumo
įsikūnijimu vadinimas moterų
pamėgtas D.Beckhamas, ku-
ris nuo sausio 1-osios dešim-
čiai savaičių paskolintas Mi-
lano futbolo klubui, taip pat
galimai įsipainiojęs į šiuos
„vyriškus žaidimus“.
„Kalbu apie labai garsius
sportininkus - aukščiausios
lygos žaidėjus, net atvykusius
iš kitų šalių ir turinčius žmo-
nas. Visa tai neapsiribodavo
vien bučiniais, bet jie visi be
proto bijojo būti užklupti“, -
šokiruojančius futbolininkų
gyvenimo užkulisius atsklei-
dė Victory. Vyras teigė vertę-
sis prostitucija, kad prisidurtų
prie nedidelio savo, kaip fut-
bolininko, atlygio. Jis teikė ir
eskorto paslaugas.
„Iš viso mano paslaugo-
mis naudojasi apie 30 f ut-
bolininkų. Visi jie - nuolati-
niai klientai. Kelis kartus jų
paprašytas dalyvavau ir gru-
pinio sekso orgijose. Jie žino,
kad taip pat esu futbolinin-
kas, bet jiems patinku, nes
esu patikimas“, - kalbėjo sek-
so paslaugas vyrams teikian-
tis vaikinas.
Šis interviu spaudą pa-
siekė neilgai trukus po vie-
šo Italijos gėjų grupės prezi-
dento pasisakymo, kad Italijos
aukščiausioje lygoje žaidžia
mažiausiai 20 homoseksua-
lių futbolininkų.
Aistros už futbolo
stadiono ribų
gatvės laimikis
Debesėlį sutikome Vilniuje, netoli Karaliaus Mindaugo tilto.
Jis: studijuoja žurnalistiką (VU) ir menotyrą (VDU),
savanoriauja „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“.
Jam patinka: kelionės traukiniu ir dainuojamoji poezija.
Jo skaitiniai: Vilniaus laikraščiai, flmas: „Everything is Illuminated“.
Laimikis.lt vis dar dalina MoyToy kolekciją. Debesėlis iš kolekcijos
gavo medinį ženkliuką.
»
»
»
»
Garsi savo šypsena Violeta
Tarasovienė reklamuoja dantų
pastą, laidų ir renginių vedėja
Asta Stašaitytė-Masalskienė -
plaukų dažus ir kramtomą-
ją gumą. Neatsilikti nutarė ir
dainininkė Rūta Ščiogolevai-
tė (nuotr.).
Neseniai moteris nusifil-
mavo pieno reklamoje. Viena
Estijos bendrovė, kuri planuo-
ja į Lietuvą eksportuoti pieną,
ieškojo reklamos veido. Už-
sakovai norėjo, kad produk-
tą reklamuotų gerai žinoma
Lietuvos mamytė. Šiam vaid-
meniui idealiai tiko daininin-
kė R.Ščiogolevaitė. Daininin-
kę reklamos kūrėjams pasiū-
lė „Editos kastingas“. Kol kas
neatskleidžiama, kaip atrodys
reklama. Žinoma, kad kūrėjai
į reklamos filmavimą Estijoje
paprašė atlikėjos atsivežti ke-
letą lietuviškų žurnalų. Per fil-
mavimą užsakovai buvo paten-
kinti tiek R.Ščiogolevaitės vai-
dyba, tiek išvaizda. Koks hono-
raras atiteko R.Ščiogolevaitei,
neskelbiama.
Pieno „veidas“
Sniego dar nematyti, už lango dar-
gana, dienos trumpos ir niūrokos, o
jei norėtųsi išbandyti kokiąįdomes-
nę ekskursiją - baisu, kad kas puota
bado metu nepavadintų. Visgi ge-
riausias vaistas nuo liūdnų nuotai-
kų - kelionė į gamtą.
Štai, kad ir Lietuvos pilys
ir piliakalniai. Tai yra paveldo
objektai, kurie tikrai verti dė-
mesio. Piliakalnių Lietuvoje su-
skaičiuojama apie 840, o jų tan-
kumas Lietuvoje yra vienas di-
džiausių pasaulyje!
Piliakalniai - tai kalvos,
krantų iškyšuliai, turintys sta-
čius krantus ir įrengtus gynybi-
nius įtvirtinimus. Kad žmonės,
įsikūrę jų viršuje, būtų dar sau-
gesni, jie senovėje iškyšulių ir
kalvų šlaitus nukasdavo ir su-
tvirtindavo. Piliakalnio viršuje
būdavo įrengiama aikštelė pi-
lies statybai. Lietuvoje prasi-
dėjus Kalavijuočių ir Kryžiuo-
čių ordinų antpuoliui, ant pi-
liakalnių pradėta statyti pilis.
Priklausomai nuo svarbos ir
vietos, jos skyrėsi gynybiniais
įrengimais ir plotu.
Žinoma, visiems objektams
apkeliauti prireiktų labai daug
laisvo laiko, tačiau niūriam sa-
vaitgaliui praskaidrinti tikrai
užtenka ir dviejų-trijų istori-
nių vietų.
Keli variantai
Batakių piliakalnis (Bata-
kių k. , Tauragės rajono sav.)
yra pietiniame Batakių mies-
telio pakraštyje, Ančios ir Ba-
takės upelių santakoje. Jis va-
dinamas Pilute, Pilaite, Švedų
kalnu. Ant šio piliakalnio sto-
vėjusi Žemaičių Au-
kaimio pilis, mini-
ma nuo 1285 metų.
Už pylimo griovio,
pietuose, yra seno-
vės gyvenvietė. Nuo
seno piliakalnis mė-
giamas ne tik batakiš-
kių, bet ir turistų.
Prie seniausios Lie-
tuvos gyvenvietės Apuo-
lės (Aleksandrijos se-
niūnija, Skuodo rajono
sav.), yra to paties var-
do piliakalnis. Jis rymo
Luobos ir Brukio upelių
santakoje, Kuršių žemių
centre. Nuo VII a. iki XII
a. kuršiai kovojo su vikin-
gais, mėginusiais įsitvirtinti
Baltijos pajūryje. Apuolė mi-
nima 853 m. Rimberto kroni-
koje „Šv. Auscharijaus gyveni-
mas“, kurioje pasakojama, kad
Apuolės gyventojai atrėmę da-
nų puolimą, kovojo su
Švedijos karaliaus Olafo
kariuomene. Pasak kro-
nikos, po 8 dienų kau-
tynių Apuolės gyven-
tojai pa-
sidavė ir švedams sumokėjo
didžiulę išpirką. Apuolės pi-
liakalniu naudotasi nuo pir-
mųjų mūsų eros amžių iki XI-
II a. Tai nustatyta 1928-32 m.
tyrinėjimais.
Nuo senų laikų garsus, slap-
tingas ir pui-
kią panoramą atskleidžiantis
buvo Girgždūtės piliakalnis
(Girgždūtės kaimas, Telšių ra-
jono sav.), IX-XVI a. archeolo-
gijos paminklas. Sakoma, kas
Girgždūtę aplanko, nei vienas
nelieka apviltas.
D.Beckhamui netrūksta mo-
terų dėmesio, tačiau ir homo-
seksualių vyrų jis yra vadina-
mas seksualumo simboliu.
Meilė ir Auris
Draugauja jau metus ir tris mėnesius. Vienas kitą labiausia myli už nuoširdžias šypsenas,
naktinius pašnekesius ir visas iškrėstas nesąmones.
„15min“ porelės konkursas! Atsiųskite mums pačią originaliausią savo nuotrauką, parašykite, kiek laiko jūs draugaujate ir už ką labiausiai
vienas kitą mylite. Kiekvieną antradienį skelbsime porą-nugalėtoją ir įteiksime jai „Mambo“ picerijos 50 Lt
dovanų kuponą. Laiškų laukiame adresu konkursai@15min.lt
„Mambopizza“ restoranus rasite:
Vilnius: „Baltas tiltas“, Upės g. 6; P.C. „Akropolis“, Ozo g. 25; Gedimino pr. 37;
P.C. „BIG“, Ukmergės g. 369; P.C. „Maxima“, Gabijos g. 30. Klaipėda: P.C. „Akropolis“,
Taikos pr. 61. Kaunas: P.C. „Akropolis“, Karaliaus Mindaugo pr. 49.
Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt /porele
porelė
Savaitės porele tapo Indrė ir Simas.
Dėl prizo kreipkitės į „15min“ redakciją tel. 8 5 210 58 96.
Piliakalnius įdomu
aplankyti ir žiemą
TOMAS
STASIUKAITIS
redakcija
@15min.lt
Norint apžiūrėti gražius Lietuvos piliakalnius, tereikia šiltai apsireng-
ti, kad nesustirtų rankos bei kojos, ir sėsti į automobilį ar autobusą.
Daugiaunaujienųiš
pramogųpasaulioskaitykite
www.15min.lt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful