Inhalo-sedarea cu protoxid de azot-curs stomatologie anul II

Prof. Dr. Gheorghe Dorobăţ

Protoxidul de azot
 

  

N2O, gaz ilariant Singurul gaz anorganic utilizat în anesteziologie în prezent Incolor, inodor Nu arde, dar întreţine arderea La temperatura camerei şi la presiune atmosferică se află sub formă gazoasă

N=N O

Protoxidul de azot

Se depozitează în stare lichidă în cilindri sub presiune Coeficient de solubilitate în sânge mic (0,47) – instalare a efectului după 3-4 respiraţii MAC mare – 104%

Efecte asupra sistemelor  Cardiovascular: – – Stimulare a sistemul nervos simpatic + depresie miocardică directă efect minim asupra TA. DC. hipovolemici . AV Depresia miocardică poate deveni evidentă la coronarieni.

Efecte asupra sistemelor  Respirator: – Tahipnee + scăderea volumului curent – – Minut-volum nemodificat Inhibă răspunsul ventilator la hipoxie Atenţie la amestecurile hipoxice! .

Efecte asupra sistemelor  Cerebral: – – – – – Analgezie probabil prin descărcare de endorfine Analgezie suficientă pentru intervenţiile minore (inclusiv dentare) Anxioliză. euforie Nu este epileptogen Creşte fluxul sangvin cerebral – creşte PIC .

Efecte asupra sistemelor  Neuromuscular: – – Nu determină relaxare neuromusculară Nu determină hipertermie malignă  Renal: – – Scade fluxul sangvin renal Scade debitul urinar .

dar într-o măsură mai mică decât celelalte AI  Gastro-intestinal: – Posibil greţuri şi vărsături .Efecte asupra sistemelor  Hepatic: – Probabil scade fluxul sangvin hepatic.

aproape toată cantitatea de N2O se elimină prin expir N2O inhibă enzimele dependente de vit B12: – – – Metionin-sintetaza (formarea mielinei) Timidin-sintetaza (sinteza ADN) Expunerea prelungită la concentraţii anestezice de N2O determină depresie medulară (anemie megaloblastică). neuropatii periferice .Biotransformare şi toxicitate   În timpul trezirii.

unde determină creşterea volumului şi/sau a presiunii Este contraindicat în pneumotorax. ocluzie intestinală Un amestec 80% N2O + 20% O2 este hipoxic! . pneumencefalie.Biotransformare şi toxicitate    N2O tinde să difuzeze în cavităţile aerice ale organismului.

Inhalo-sedarea (IS) cu N2O    Administrarea unui amestec de N2O şi oxigen cu scop analgetic Aparat de inhalo-sedare Medic stomatolog pregătit .

avantaje       Inducţie rapidă (2-3 min) Ideală pentru intervenţiile minore. în ambulatoriu Control eficient al efectelor clinice Durată ajustabilă în funcţie de intervenţie Trezire rapidă Nu necesită injecţii .Inhalo-sedarea cu N2O .

dezavantaje     Costuri relativ ridicate Aparatura ocupă spaţiu Un procent din pacienţi nu răspunde satisfăcător la IS Expunerea cronică la N2O poate fi toxică .Inhalo-sedarea cu N2O .

Indicaţiile IS      Boli cardio-vasculare: BIC. aritmii Afecţiuni respiratorii: astm bronşic Afecţiuni neurologice: AVC. epilepsia Afecţiuni hepatice: ciroza Afecţiuni renale: insuficienţa renală . HTA.

polipi). BPOC Anemia megaloblastică Sarcina trim.I .II Claustrofobia Toxico-dependenţa . sinuzite.Contraindicaţiile IS  Majoritatea sunt relative: – – – – – – Copiii mici Afecţiuni acute ale căilor respiratorii (rinite.

Aparatura necesară IS    Sursa de gaze Aparatul de inhalo-sedare Circuitul respirator .

Sursa de gaze   Cilindru N20 + cilindru O2 + rezerve (cabinet) Staţie centrală de gaze (spital) .

N2O) Barometre (O2. N2O) Sisteme redundante de siguranţă By-pass O2 Sisteme de alarmă .Aparatul de inhalo-sedare  E un aparat de anestezie generală simplificat – – – – – – Valve reductoare Debitmetre (O2.

Aparat de inhalo-sedare .

Circuitul respirator    Tuburi gofrate Masca/canulă nazală Balon rezervor .

Masca nazală .

Tehnica IS    Se parcurge etapa preanestezică Inclusiv consimţământ informat 2 reguli de bază: 1. 2. Administrarea amestecului N2O + O2 începe şi se termină cu administrarea de O2 100% 3-5 min Titrarea amestecului se face individualizat .

4Litri O2/min) . concomitent cu scăderea concentraţiei O2 cu 10%/min Titrarea N2O începe de la 20% (1litru N2O/min.Tehnica IS       Eventual – şedinţă de probă Se deschide debitmetrul de O2 – 5 litri/min Se aplică masca nazală 3-5 min O2 100% Se creşte concentraţia de N2O cu 10%/min.

Tehnica IS     Se atinge nivelul ideal de analgo-sedare (cel mai frecvent 50% O2 + 50% N2O) Concentraţia maxim admisă a N2O este 70% Monitorizarea pacientului La finalul intervenţiei – paşii în ordine inversă .

Complicaţiile IS        Suprasedarea Transpiraţie exagerată Hipersialoree Modificarea deglutiţiei Tulburări de comportament Frison Halucinaţii .

stomatologie Generalităţi .3.ANESTEZICELE INTRAVENOASE cursul nr.

Principii farmacologice     Absorbţia Distribuţia Biotransformarea Eliminarea .

Absorbţia     Orală Sublinguală Rectală Inhalatorie     Transdermică Subcutanată Intramusculară Intravenoasă .

Distribuţia   Rol cheie – determinant major al concentraţiei drogului la nivel de organ 3 determinanţi: – – – Perfuzia organului Solubilitatea în lipide Legarea de proteine .

10 rinichi. cartilaj 20 20 75 19 6 0 . piele 50 Ţesut adipos Os. ligament.Vascularizaţia ţesuturilor Tipul de ţesut Compoziţia Masa Debitul relativă cardiac (%) (%) Bine vascularizat Intermediar vascularizat Intermediar vascularizat Slab vascularizat Creier. glande endocrine Muşchi. cord. ficat.

Biotransformarea   Modificarea substanţei prin procese metabolice Ficatul este principalul organ unde se realizează biotransformarea .

Eliminarea   Rinichiul este principalul organ Insuficienţa renală modifică farmacocinetica drogurilor prin alterarea: – – – Legării de proteine Volumelor de distribuţie Clearance-ului .

3.Clasificarea anestezicelor intravenoase 1. Barbiturice Opioide Benzodiazepine Alte anestezice:     Ketamina Propofol Etomidat Propanidid . 2. 4.

Barbituricele     Derivaţi ai acidului barbituric Deprimă sistemul reticular activator ascendent Suprimă transmisia neurotransmiţătorilor excitatori (acetil-colina) Stimulează transimisia neurotransmiţătorilor inhibitori ( aminobutiric acid .GABA) .

nu de metabolism sau eliminare .Barbituricele  Durata de acţiune este determinată de redistribuţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful