PROGRAMA PSIHOLOGIE

Programa pentru DEFINITIVAT disciplina PSIHOLOGIE

1. Dezvoltarea psihologiei ca stiinta umanista -Psihologia ca domeniu de cunoastere si ca preocupare practica. -Aparitia si dezvoltarea psihologiei ca stiinta; orientari si scoli psihologice; dezideratul unitatii stiintei psihologice. -Psihologia contemporana si locul ei in sistemul stiintelor; cresterea rolului psihologiei in toate domeniile de activitate. 2. Obiectul psihologiei -Notiunea de psihic; natura psihicului si caracteristicile fenomenelor psihice. -Coordonatele relationale ale psihicului: psihicul ca forma a vietii de relatie; psihic si creier; psihic si natural; psihic si socio-istoric si socio-cultural. 3. Ipostazele psihicului -Constient/ Subconstient/ Inconstient. Relatiile dintre ele. Fenomene psihologice si fenomene parapsihologice. 4. Mecanismele psihice cognitive -Mecanismele cognitive senzoriale. Relatiile dintre senzatii si perceptii; complexitatea mecanismelor perceptive; niveluri calitative ale realizarii perceptiilor (perceptia spontana si cea organizata, realizata ca observatie); perceptie si activitate; spiritul de observatie si conditiile dezvoltarii lui; relatiile dintre perceptii si reprezentari. -Mecanismele cognitive logic-rationale: gandirea si locul ei central in sistemul cognitiv uman; structurile informationale si operationale ale gandirii; activitatile gandirii (formarea conceptelor, intelegerea, rezolvarea problemelor); procesele de baza ale memoriei; uitarea si combaterea ei; specificul psihologic al imaginatiei; imaginatie si creatie. 5.Mecanismele stimulator-energizante -Motivatia: functii; forme si structuri motivationale; relatia dintre motivatie si performanta. -Afectivitatea: propietati , functii si tipuri. 6. Mecanismele reglarii psihice -Mecanismele verbale si rolul lor reglator in desfasurarea tuturor celorlalte fenomene psihice. -Atentia si vointa ca modalitati de autoorganizare, autocontrol si functionare a activitatii psihice. 7.Personalitatea- ca structura integratoare a mecanismelor psihice -Delimitari conceptuale (individ, individualitate, persoana, personalitate, personaj).
1

PROGRAMA PSIHOLOGIE

-Dimensiunile personalitatii: dinamico-energetice; instrumental- operationale ; reglativ-productive; transformativ-creative; relational-valorica. Stuctura personalitatii. -Personalitatea si relatiile interpersonale

BIBLIOGRAFIE 1.ALLPORT, G.W. -Structura si ezvoltarea personalitatii, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1981; -Psihologie generala, Iasi, Editura Polirom, 1996 -Dinamica personalitatii, Bucuresti, Editura Geneze, 1993; -Motivatia-un concept de baza in psihologie. Revista de psihologie, nr. 3, 1973;

2.COSMOVICI, A., 3.GOLU, M. 4.GOLU, P., 5.RADU, I., DRUTU, I., MARE, V., MICLEA, M., PODAR, T., PREDA, V. 6.ZLATE, M.,

-Introducere in psihologia contemporana. ClujNapoca, Editura Sincron, 1991. -Fundamentele psihologiei, Bucuresti, Editura ProHumanitas, 2000.

METODICA PREDARII PSIHOLOGIEI I. Obiective
2

PROGRAMA PSIHOLOGIE

1. informationale -cunoasterea sarcinilor si responsabilitatilor specifice ale profesorului de psihologie in cadrul liceului. -familializarea studentilor cu particularitatile demersului metodic in predarea psihologiei; -familializarea studentilor cu specificul proiectarii didactice la obiectul psihologie, -cunoasterea particularitatilor comportamentului didactic, in general si al profesorului de psihologie, in special; -cunoasterea metodelor specifice utilizate in predarea psihologiei; -cunoasterea metodelor si tehnicilor folosite in evaluare. 2. formative: -formarea deprindelor necesare alcatuirii unor proiecte didactice la obiectul psihologie; -formarea deprinderilor si abilitatilor de relationare cu colectivul clasei; -formarea capacitatilor si abilitatilor necesare transpunerii in practica a proiectului didactic; -formarea deprinderilor si abilitatilor necesare operationalizarii obiectivelor urmarite la lectie; -formarea capacitatilor necesare adoptarii strategiei didactice corespunzatoare cerintelor obiectivelor formulate si, mai ales, a celor operationalizate; -formarea capacitatilor si abilitatilor necesare evaluarii elevilor. II. Continutul tematic 1. Locul si rolul psihologiei in sistemul de discipline (obiective de invatamant) utilizate in pregatirea tineretului preuniversitar; 2. Sarcinile si responsabilitatile specifice ale profesorului de psihologie; 3. Particularitatile demersului metodic in predarea psihologiei in liceu; 4. Proiectul didactic si rolul lui in activitatea profesorului in psihologie; 5.Selectarea si utilizarea creativa a informatiilor in proiectarea si realizarea demersurilor didactice; manualul si bibliografia; 6. Principalele forme de organizare a procesului instructiv la obiectul psihologie; 7. Strategii didactice utilizate in pregatirea psihologie; 8. Metode, mijloace si materiale didactice folosite in predarea psihologiei; 9. Strategii si modalitati de integrare in lectie a activitatilor individuale si a activitatilor de grup; 10. Particularitatile comportamentului didactic ale profesorului de psihologie; 11. Metodele privind predarea unor cunostinte si notiuni psihologice. Fisa unor proiecte de lectie; 12. Forme, modalitati si tehnici de evaluare; 13. Locul si rolul instrumentelor psihodiagnostice in evaluare.
3

PROGRAMA PSIHOLOGIE

III. Bibliografie 1. P. Popescu-Neveanu si colab., Manualul de Psihologie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999; 2. D. Salavastru, Didactica psihologica. Perspective teoretice si metodice, Editura Polirom, Iasi, 1999. 3. A. Cosmovici, L. Iacob (coord.), Psihologia scolara, Editura Polirom, Iasi, 1999; 4. N. Mitrofan, Aptitudinea pedagogica, Editura Academiei, Bucuresti, 1988; 5. I. Nicola, Pedagogie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1994; 6. M. Ionescu, I. Radu (coord.), Didactica moderna, Editura Dacia, Cluj, 1995; 7. I. Jinga, Inspectia scolara, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983; 8. I. Jinga, I. Negret, Invatarea eficienta, Editura Aldin, Bucuresti, 1999; 9. R.A. Kassdhau, Teaching Psychology in Secondary Schools, APA, Washington, D.C., 1984; 10. N. Scheidemenn, Lecture Demonstration for General Psychology, The University of Chicago, Illinois, 1989.

Programa pentru GRADUL II , disciplina PSIHOLOGIE 1. Psihologia in contextul educational -Psihologia ca fundament al educatiei -Psihologia contemporana si deschiderea ei catre fenomenele educationale. Sistemul legilor psihologice si rolul lor in integrarea fenomenelor educationale. -Relatiile dintre psihologie si stiintele educatiei. 2.Sistemul psihic uman si activitate umana
4

PROGRAMA PSIHOLOGIE

-Conceptul de sistem si particularitatile sistemului psihic uman. Sistemul psihic uman si sistemul personalitatii. -Activitatea umana si structura ei psihologica. Rolul activitatii in adaptatarea la mediu si transformarea lui. 3. Invatare si dezvoltare -Conceptul de invatare si cel de dezvoltare in acceptiune psihologica. Teorii ale invatarii si ale dezvoltarii. Ciclurile si stadiile dezvoltarii psihice umane. Factorii dezvoltarii psihice. Relatia dintre invatare si dezvoltare. 4. Cunoasterea personalitatii -Complexitatatea personalitatii si dificultatea cunoasterii ei. Problemele investigarii, interpretarii si prognozarii dezvoltarii personalitatii. Metode de cunoastere ale personalitatii (cu aplicatii la cunoasterea personalitatii elevului). -Structura si dinamica personalitatii didactice; stiluri de comunicare educationala. Rolul profesorului in orientarea si consilierea elevilor privind cariera lor viitoare. 5. Grupurile educationale -Clasa ca grup social. Liderii in dinamica grupurilor scolare. Modalitati de investigare a grupurilor scolare. 6. Cercetarea psihologica -Metodologie, metoda si strategie in cercetarea psihologica. Ciclurile si etapele cercetarii psihologice. Dificultati si erori posibile in cercetarea psihologica; modalitati ameliorative.

BIBLIOGRAFIE 1.COSMOVICI, A, IACOB, L, (coord.) 2.GOLU, P, 3.HILGARD, E.R. BOWER, GH. 4. MITROFAN, N. 5.MUNTEANU, A, -Psihologie scolara, Iasi, Editura Polirom, 1998; -Invatare si dezvoltare, Bucuresti, Editura Stiintifica si Pedagogica, 1985 -Teorii ale invatarii, Bucuresti, E.D.P., 1974 -Aptitudinea pedagogica, Bucuresti, Editura Academiei, 1988 -Psihologia copilului si a adolescentului, Timisoara, Editura Augusta, 1998
5

PROGRAMA PSIHOLOGIE

6.POPESCU-NEVEANU ZLATE, M., CRETU, T., (coord.) 7.RADU I. 8. RADU, I., GOLU, P., SCHIOPU, U., TEODORESCU, S. (colectiv de redactie)

-Psihologie scolara, Bucuresti, Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1987 -Psihologie scolara, Bucuresti, E.D.P., 1974

-Sinteze de psihologie contemporana. Psihologia educatiei si dezvoltarii. Bucuresti, Editura Acadamiei., 1983; -Psihologia varstelor. Ciclurile vietii. Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica -Psihologia sociala a grupurilor scolare, Bucuresti, Editura Politica, 1972 -Empiric si stiintific in invatare,Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1973 -Introducere in Psihologie, Editia a III-a, Iasi, Editura Polirom, 2000

9.SCHIOPU, U., VERZA, E., 10.ZALATE, M., 11.ZLATE, M., 12.ZLATE, M.,

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful