ZONA ADMINISTRATIVE

TERMINALI I KONTEJNEREVE TERMINALI I TRAGETEVE

KALATA 1 & 2 TERMINALI GJENERAL

PORTI I PESHKIMIT

KALATA 9d

TERMINALI I KLINKERIT DHE I CIMENTOS

KALATA 10

RRUGA DHE PORTA #4 E RE

SHESHE TE SISTEMUARA NE TERMINALI LINDOR

SKOLJERA DHE SHESHE TE REJA PORTA nr.5 E RE DHE RRUGA E TERMINALIT LINDOR

Fazat e Zhvillimit

Nr.

Emertimi i Projektit

Gjendja e Projektit

1 2 3 4

Zgjerimi i Terminalit te Kontejnereve pergjate Kalates #6 Ndertimi i Terminali te Trageteve Rikonstruksione te ndryshme ne Terminalin e Rifuxhove Zhvendosja e Terminalit te hidrokarbureve Zhvendosja e Portit te Peshkimit Infrastruktura Hekurudhore Zgjerimi i portit ne zonen hekurudhore prane Stacionit te vjeter te trenit Largimi i anijeve te mbytura nga baseni i portit Zhvendosja apo ripozicionimi i disa aktiviteteve private te papershatshme Kalimi i pronave private ne favor te APD Thellimi i ri i Basenit dhe Kanalit Hyres ne port

Nuk eshte zbatuar Perfunduar me 2012 Ka perfunduar ndertimi i Kalates #10, dhe jane sistemuar sheshet e perpunimit pas kalatave Zbatuar qe perpara 2010 Ka nisur ndertimi per Portin e ri te Peshkimit Eshte ndertuar linja hekurudhore qe shkon pas Kalatave #10&11 Nuk eshte zbatuar Eshte kontraktuar operatori dhe pritet perfundimi i punimeve ALBTelecom dhe Karburanti jane larguar, Mahazina e drithrave eshte shtyre per ne Fazen 2 Me perjashtim te portit te peshkimit, e gjithe zona eshte ne pronesi te APD Ka perfunduar projekti dhe pritet miratimi i kredise nga BERZH Nuk eshte zbatuar per shkak te ndertimit te Kalates 10 Jemi ne fazen e perzgjedhjes se operatorit privat qe do te marre me koncension kete Terminal Eshte perfshire ne Terminalin Lindor Keto investime pritet te kryhen nga operatori privat i cili ka marre me koncesion kete Terminal

deri me 2010

5 6 7 8 9 10 11

Faza 1

Faza 2 2011 - 2015

1 2 3 4

Zgjerimi i Terminalit te Kontejnereve pergjate Kalates #7&8 Nisja e punes ne Terminalin e Cimentos dhe te Klinkerit Nisja e punes ne Terminalin e Skrapit Rikonstruksioni i Terminalit te mineraleve dhe qymyrit

I cili ben te mundur aksesin e pasagjereve direkt e ne qytet

MBIKALIMI I PASAGJEREVE

Do te shfrytezohet per ankorimin e Krocereve

KALATA 7&8

Nga Porta e re #4 deri tek Terminali

RRUGA E RE

Ne faze projektimi per te mundesuar zgjerimin e Terminalit

KALATA 9c

Rindertuar ne vitet 2005-2012 Siguron nje sherbim cilesor per pasagjeret dhe mjetet qe udhetojne me tragete si dhe nje akses hyres per pasagjeret drejtperdrejt nga qyteti nepermjet nje mbikalimi te ri. Gjithashtu eshte ndertuar dhe rruga e re nga Terminali deri ne Porten nr.4 me qellim permiresimin e trafikut dhe te sigurise se qarkullimit. Per kete e shtetezuan pronat e Albtelecom dhe te Karburantit buze rruges.

TERMINALI I TRAGETEVE

Ndertuar e re per thellesi -11.5m dhe aftesi mbajtese 6ton/m2

KALATA 10

Rikonstruktuar ne vitin 2010

LINJA HEKURUDHORE

Te ndertuar per te perballuar ngarkesa mbi 10ton/m2

SHESHE PAS KALATE TE SISTEMUARA

Te projektuara tashme dhe ne pritje te investimit

SKOLJERA DHE SHESHE TE REJA

Keto mundesojne aksesin e pavarur te mjeteve te renda ne Terminal

PORTA #5 E RE DHE RRUGA E TERMINALIT LINDOR

Ne Qershor 2013 ky Terminal ka kaluar me koncesion tek Operatori Privat. Investimi kryesor ne kete Terminal ishte Ndertimi i Kalates nr.10 qe ben te mundur perpunimin e anijeve me thellesi zhytje -11.5m. Aftesia mbajtese e kalates eshte 6ton/m2 dhe e sheshit pas saj 10ton/m2. Pas kalates 10 dhe 11 jane sistemuar te gjitha sheshet e perpunimit me asfalt. Ka perfunduar projekti per ndertimin e skoljeres se re lindore qe ben te mundur krijimin e shesheve te reja ne kete Terminal. Gjithashtu per te lehtesuar operimin e mjeteve te renda per kete terminal eshte ndertuar porta e re nr.5 dhe eshte ne proces tenderimi rruga e re.

TERMINALI LINDOR

IshIsh -TERMINALI I KARBURANTEVE
Larguar prej Portit te Durresit qe prej vitit 2010. Tashme te gjitha karburantet perpunohen ne nje port te ri te ndertuar ne veri te qytetit te Durresit, larg prej zonave te banuara.

Ne faze projektimi per te mundesuar zgjerimin e Terminalit

KALATA 9c

Pas perfundimit te tij kjo pjese do t’i kaloje Autoritetit Portual duke bere te mundur me pas zgjerimin e Terminalit te Trageteve

Porti i ri i Peshkimit eshte ne proces ndertimi pas Skoljeres Perendimore te Portit te Durresit.

PORTI I PESHKIMIT

Ne faze projektimi per te mundesuar perpunimin e cimentos dhe klinkerit

KALATA 9d

TERMINALI I CIMENTOS DHE KLINKERIT
Autoriteti Portual ka nisur hartimin e projektit per ndertimin e kalates 9d me qellim zgjerimin Perpunimin e Cimentos dhe Klinkerit. Ka nisur procedura per perzgjedhjen e operatorit privat I cili do te marre me koncension Terminalin.

Autoriteti Portual mori ne pronesi kete zone nga kompania private “Kurum”.

Faza e pare e zgjerimit eshte vonuar per shkak te ndertimit te Kalates 10

ZGJERIMI I TERMINALIT

TERMINALI I KONTEJNEREVE
Nuk eshte kryer ende zgjerimi i ketij terminali per shkak te ndertimit te Kalates #10 ne Terminalin Lindor dhe voneses per rehabilitimin e Kalates #7&8

Ky terminal ka kaluar me koncension tek Operatori Privat.

Pas prishjes se magazinave te vjetra sheshi u ndertua me beton

SHESHE TE SISTEMUARA

Eshte hartuar projekti qe parashikon ndertimin e kalatave te reja ne drejtim te Kalates #4

KALATA #1&2

Gjithashtu Autoriteti Portual ka pergatitur projektin per ndertimin e kalatave 1&2 ne vazhdim te kalates 4.

Jane sistemuar te gjitha sheshet pas kalatave ne kete Terminal. Keto sheshe dolen nga prishja e magazinave 7, 9, 10, 11 dhe 13.

TERMINALI GJENERAL

PORTA 1

PORTA 2
KAPANONE, MAGAZINA DHE SHESHE TE SISTEMUARA

Deri me tani jane rikonstruktuar te gjitha godinat dhe sheshet ne zonen administrative te Autoritetit Portual. Jane rehabilituar Porta 1 dhe Porta 2 duke permiresuar ndjeshem kontrollin dhe cilesine e sherbimit, si dhe imazhin e APD. Jane rikonstruktuar te gjitha zyrat dhe magazinat e Autoritetit Portual. Gjithashtu jane sistemuar sheshet e parkimit te automjeteve.

ZONA ADMINISTRATIVE

Per AUTORITETIN PORTUAL Ing.Redi SEFA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful