Fişa de lucru nr .

6
Dictarea unor propoziţii simple, care conţin sunetele P, B, M.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful