Komunikasi ke atas.

a) Bentuk komunikasi ini boleh dalam bentuk laporan maklumat laporan/maklumat daripada pihak bawahan kepada pihak pengurusan. b) Kandungan maklumat boleh merupaakan penyataan masalah, penghuraian pandangan, kritikan/komen, cadangan dll. c) Di sekolah, maklumat ini boleh dalam bentuk laporan pelajar tentang sesuatu aktiviti, laporan, dan cadangan kepada guru/pentadbir sekolah

Komunikasi ke bawah.

BENTUK KOMUNIKASI Komunikasi sehala.

a) Bentuk komunikasi ini boleh terdiri daripada arahan/maklumat penting daripada pentadbir sekolah dan guru kepada pelajar. b) Selain itu, pembentangan kertas kerja dan pengajaran guru kepada pelajar juga contoih yang baik. c) Sesama pelajar, pelbagai arahan, maklumat, atau nasihat ketua kumpulan kepada ahli-ahlinya juga jenis komunikasi ke bawah.

a) Komunikasi sehala ialah kordinasi aktiviti antara bahagian/unit, dan memberikan sokongan atau bantuan kepada sesuatu pihak. b) Sebagai contohnya, pengendali web(web master) menyediakan arahan dan maklumat di laman web syarikat kepada pengguna untuk mengatasi masalah ketika menggunakan perkhidmatan dalam talian syarikatnya.

Gosip

a) Komunikasi ini merupakan komunikasi yang tidak formal. Sesama kawan, seseorang boleh bersembang dan bertukar-tukar khabar angin atau sesuatu maklumat. Namun demikian, maklumat itu tidak pasti kebenarannya.

JENIS KOMUNIKASI

Komunikasi Interpersonal a) Komunikasi interpersonal Berlaku dalam diri seseorang. b) Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya sedang dalam proses berkomunikasi dengan dirinya. c) Seseorang bermonolog dengan diri untuk membuat pilihan, keputusan, dan memberikan sebab dan akibat. d) imaginasi, anganangan, dan mimpu juga boleh dianggap sebagai komunikasi interpersional.

a) Komunikasi dalam kumpulan a) Komunikasi berperanan interpersional untuk membuat melibatkan keputusan dan dua orang atau dipatuhi oleh lebih. smeua ahli b) komunikasi dalam sesuatu ini bersifat kumpulan. terus, iaitu b) komunikasi ini diadakan secara berlaku dalam bentuk bersemuka tanpa formal dan tidak menggunakan sebarang formal, contohnya perantaraan atau mesyarat syarikat, saluran tertentu mesyuarat pasukan c) Komunikasi ini petugas khas, dan boleh berlaku dalam perbincangan keadaan yang tidak pasukan sukan. formal dan bersahaja atau dalam keadaan yang formal seperti dalam sesi temuduga berkumpulan atau dalam sesuatu mesyuarat.

Komunikasi Interpersonal (Antara Individu)

Komunikasi Dlm Kumpulan

Komunikasi Lisan

Komunikasi Bukan Lisan

a) Komunikasi a) Komunikasi bukan lisan berlaku lisan berlaku tanpa apabila terdapat menggunakan dua atau tiga sebarang perkataan. komunikator duduk contoh komunikasi secara bersemuka bukan lisan ialah atau melalui komunikasi dengan perbualan telefon, pergerakan muka, skype atau pergerakan badan, telisidang. mata, dan isyarat b) komunikasi ini tertentu. bermaksud c) kandungan maklumat atau komunikasi ini boleh mesej boleh dinyatakan menunjukkan maksud dengan suara yang tersirat atau dan penggunaan isyarat tertentu perkataan. yang memerlukan c) penerima maklumat tafsiran pihak dapat menentukan penerima. masa komunikasi d) untuk bentuk komunikasi itu bermula ini, sukar untuk dipastikan dan berakhir masa tamatnya proses dengan jelas. penyampaian maklumat kerana mungkin mesej itu tersembunyi dan kabur.

9) - Mampu menyaring intipati menyusun idea dengan tepat, padat dan mantap 8) - Menggunakan laras bahasa yang sesuai. -Menghormati perbezaan budaya. -Selesa berinteraksi

1) -jelas -kandungan -ringkas -lengkap -pertalian -betul -berspan santun

2) –memberikan jalan -Bersenyum --memanggil penerima dengan nama atau gelaran yang sesuai. --bersifat pemurah -0bertimbang rasa --peka --pandai berkelakar --penyabar --berperikemanusian

Ciri-ciri komunikasi berkesan

7) Penyampaian harus mampu berunding ke arah mencapai keputusan dengan menghormati pandangan orang lain dan meransang perbincangan secara konsisten

3) Mampu menggunakan :*penampilan fizikal. *gerak tubuh *hubungan mata yang berkesan secara konsisten

6) –keyakinan diri. - Menggunakan bahasa, simbol dan visual bantuan teknologi dengan tepat dan berkesan secara konsisten.

5) –jelas -memberikan penekanan terhadap perkataan -menggunakan gambar rajah. -graf, multimedia (tersusun) -lancar dan bersesuaian secara konsisten

4) Sebutan jelas, tersusun, lancar, nada bersesuaian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful