P. 1
CONCLUZII

CONCLUZII

|Views: 24|Likes:
Published by Andreea Simionica
concluzii
concluzii

More info:

Published by: Andreea Simionica on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

CONCLUZII.

Dezvoltarea durabila înseamnă în primul rând asigurarea unei calităţi mai bune a vieţii pentru toţi, în prezent dar mai ales pentru generaţiile viitoare. P este una din politicile cele mai importante i cele mai comple e ale niunii Europene. rin obiectivul său de reducere a disparităţilor economice i sociale e istente între diversele regiuni ale Europei, aceasta acţionează asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum cre terea economică i sectorul , transporturile, agricultura, dezvoltarea urbană, protecţia mediului, ocuparea i formarea profesională, educaţia, egalitatea Romania trebuie sa aibe in vedere utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice i umane, pentru realizarea dezvoltării economice i sociale durabile, care să ducă pe termen lung la cre terea standardului de viaţă al populaţiei i la armonizarea coeziunii economice i sociale. Romania isi valorifica prea putin potentialul agricol, recolta de cereale din 2011 a confirmat poziţia României printre principalii producători agricoli din Europa, dar agricultura românească are performanţe mult inferioare potenţialului său. Agricultura românească operează în prezent doar la jumătate din potenţialul de productivitate, comparativ cu lideri în domeniu, ca Franţa. Însă potenţialul este uria . România are teren de calitate, un port mare la Constanţa, acces la Dunăre i un grad de absorbţie al fondurilor comunitare care poate cre te în continuare. Romania inca dispune de o mare varietate de resurse naturale, trebuie doar sa le valorificam. Economia Regiunii Centru are o structura echilibrata, cu un sector tertiar in rapida dezvoltare, proces evidentiat atat de contributia ridicata a serviciilor la formarea produsului intern brut cat si de ponderea populatiei ocupate in sectorul tertiar. Obiectivele cheie ce se cer a fi atinse de catre statele membre sunt: protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea cre terii economice de impactul negativ asupra mediului; echitatea i coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de anse i prin combaterea discriminării de orice fel; prosperitatea economică, prin promovarea cunoa terii, inovării i competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate i unor locuri de muncă abundente i bine plătite; indeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale E prin promovarea instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii i libertăţii, a principiilor i practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.

Romania trebuie sa aiba in vedere urmatoarele probleme: îmbunătăţirea accesibilităţii spre zonele i centrele cu potenţial economic care înregistrează întârzieri în dezvoltare. potenţialul economic al îmbunătăţirea zonelor defavorizate. vor fi facilitate legăturile între centrele de importanţă judeţeană i regional iar aceasta va duce la Printre obiectivele de dezvoltare. Romania trebuie sa creeze un cadrul favorabil atragerii de investiţii i implicit crearea de noi locuri de muncă sustenabile E perienta arată că politica regională poate fi de succes numai dacă isi concentrează eforturile intr-un numar limitat de zone i asupra unor grupuri sociale dezavantajate moderat de largi. Îmbunătăţirea infrastructurii va cre te atractivitatea judeţului pentru investitori sau potenţiali investitori. deci în consecinţă a accesului la muncă i educaţie. O reţeaua inadecvată de drumuri în anumite zone i accesul dificil către acestea reduc mobilitatea populaţiei. functiile economice ale comunităţilor.romovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil i îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii. implicit si oportunitatile de angajare. A promova activ dezvoltarea durabilă pe scară largă. e termen lung. judeţului va cre te.Calitatea nesatisfăcătoare a infrastructurii sau chiar lipsa acesteia împiedică dezvoltarea multor localităţi de accea o buna infrastructura de transport este benefica pentru toate sectoarele economice. recunoscând 
 valoarea serviciilor ecosistemelor . a asigura că politicile interne i externe 
 ale E sunt în acord cu dezvoltarea durabilă i angajamentele internaţionale . disponibilitatea bunurilor de consum si a serviciilor. îmbunătăţirea infrastructurii de transport va duce la cre terea pregătirii i a mobilităţii populaţiei.Îmbunătăţirea managementului i evitarea suprae ploatării resurselor naturale. Obiectivele generale pentru dezvoltarea durabilă la nivelul E sunt: -Promovarea modelelor de producţie i consum durabile .

ale acesteia. ivelul de dezvoltare a infrastructurii influenţează direct atât nivelul de dezvoltare a mediului de afaceri. cât i condiţiile de trai ale cetăţenilor. . O dezvoltare durabilă nu poate fi implementată fără o dezvoltare a infrastructurii de bază.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->