Universitatea din Oradea Facultatea de Ştiinţe socio-umane Domeniul Ştiinţe ale educaţiei Specializarea P.I.P.

P Anul III, zi

EDUCAŢIE INTEGRATĂ

(opţional)

Studentă: Buzle Anamaria Laura
Oradea, 2013

* FACTORI AI INCLUZIUNII EDUCAŢIONALE .

grupul de prieteni). de colegii din clasă/şcoală.S depinde de mai mulţi factori: de cadrele didactice. de factorii exteriori şcolii (familia. de şcoala în care învaţă copiii.Procesul de incluziune a copiilor cu C.E. .

. *-forme de organizare a activităţilor.S. precum şi de strategiile didactice utilizate: *-metode de predare.Cadrele didactice *Incluziunea depinde în mare măsură de pregătirea cadrelor didactice. * -mijloace didactice. de atitudinea şi modul de raportare a cestora faţă de copiii cu C.învăţare.E.

*-curriculum adaptat. *-strategii didactice adaptate. *-evaluare adaptată. .*Toată activitatea cadreleor didactice trebuie să se caracterizeze printr-un amplu demers de adaptare la nevoile şi cerinţele acestor copii: *-obiective adaptate.

S.E. împreună la lecţii şi la alte activităţi contribuie la stabilirea unor relaţii interpersonale necesare pentru dezvoltarea lor armonioasă.Colegii din clasă/şcoală *Un rol foarte important în procesul incluziunii îl au colegii din clasa şi din şcoala unde învaţă copilul cu C. *Participarea .

pentru a-şi găsi uşor prieteni şi preocupări comune în activităţile din cadrul şcolii. fiecare elev să fie dispus să-i sprijine pe colegii de clasă ori de câte ori este nevoie. *** .* 1. 2. fiecare elev să-i sprjine şi să-i încurajeze pe colegii nou-veniţi în clasă/şcoală. Cum ar putea elevii să sprijine existenţa şi funcţionarea şcolii incluzive? fiecare elev să-şi trateze semenii din jurul său cum şi-ar dori să fie tratat de către aceştia. 3.

* .

Mediul şcolar * Şcoala incluzivă este cea care valorifică toate resursele existente pentru a răspunde cerinţelor şi nevoilor tuturor copiilor. * Pentru atingerea unui astfel de stadiu este necesar ca şcoala să fie deschisă colaboratorilor cu alte şcoli normale şi speciale. să fie deschisă schimbărilor continue care apar. . să respecte şi să valorifice potenţialul fiecărui elev şi nu în ultimul rând să accepte şi să asigure diversitate umană.

ţinând cont de evoluţia previzibilă a defectului şi de punerea în lucru a mijloacelor de compensare.Familia Viaţa familiei ( sau cel puţin a unuia dintre părinţi) se va adapta. *. părinţii trebuie să participe la următoarele acţiuni. Pentru a-şi putea sprijini copiii aflaţi în dificultate. asigurate de echipa de intervenţie: *.informare asupra potenţialului real al copilului şi asupra mijloacelor susceptibile să-i favorizeze dezvoltarea.consiliere privind diagnosticul şi consecinţele acestuia asupra copilului. *. se va plia după programul copilului cu deficienţe profunde sau medii.informare asupra tipurilor de servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea copilului cu nevoi speciale. .

care creeaza un mediu prielnic educaţiei incluzive. sentimentul de injustiţie. anxietatea.*Cooperarea familiei cu echipa de intervenţie poate transforma părintele într-un bun “specialist”. *b) convingerea părinţilor că nu sunt singuri în . autocompătimirea. culpabilitatea. eliminându-se reacţiile tipice. generat de: *a) instaurarea unei relaţii pozitive părinţi-copii- copil deficient. demersurile lor educative cu copilul deficient. respingerea copilului sau supraprotejarea sa. furia. ceea ce impiedică formarea abilităţilor de autonomie ale copilului cu nevoi speciale. ca: depresia.

conlucrând adecvat cu profesioniştii.* c) învăţarea familiei să traiască în echilibru cu copilul cu nevoi speciale. membrii echipei transdisciplinare. * d) însuşirea unor abilităţi şi tehnici speciale de educaţie a * e) elaborarea programelor educaţionale în conlucrare cu . copilului cu deficienţe.

.să fie modele de acţiune şi comportament în acceptarea şi susţinerea integrării persoanelor cu cerinţe speciale din comunităţile lor. * .să participe activ la toate activităţile şcolii şi să se implice în promovarea practicilor de integrare şcolară a copiilor cu C.S.* Pentru o mai eficientă susţinere a şcolii incluzive din partea familiilor. membrii acestora trebuie să satisfacă un minimum de cerinţe: * .E.

E. *.să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste cu privire la evoluţia şi formarea copiilor în şcoală şi în afara ei. urmărind împreună progresul înregistrat de copil în diverse situaţii de viaţă. *.S şi să accepte fără resentimente eventuale limite impuse de gradul şi complexitatea deficienţelor acestora.să fie convinşi de avantajele oferite de şcoala incluzivă copiilor cu C.să fie parteneri sinceri de dialog şi să accepte fără rezerve colaborarea cu echipa de specialişti care se ocupă de educarea şi recuperarea copiilor lor. .*.

* * .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful