130+&,5&(3"Î

"/*
%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&

130+&,5&(3"Î"/*
Odluka  Vlade  kojom  se  preko  interneta  omogućuje  pristup  javnim  informacijama  i  
informacijama  o  javnim  uslugama  na  jednom  mjestu,  siguran  pristup  osobnim  
podacima  i  elektronička  komunikacija  građana  i  javnog  sektora.

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&

130+&,5&(3"Î"/*
Na   jedinstvenom   portalu   informacije   se  
brzo   i   lako   pronalaze,   a   svaki   građanin  
elektroničkim   identitetom   pristupa  
javnim  uslugama,  umreženim  registrima  i  
komunicira  s  javnim  sektorom.

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&   

Projekt  e-­Građani  ostvarivat  će  se  kroz  tri  glavne  sastavnice,  koje  će  predstavljati  
zajedničku  infrastrukturu  javnog  sektora.

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&

Sustav  središnjeg
državnog  portala

Nacionalni  identifikacijski  
i  autentifikacijski  sustav

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM

Sustav  osobnog
korisničkog  pretinca 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& 

$&/53"-/0*/5&3/&54,0.+&450
Objedinjuje  na  jednom  mjestu  i  u  lako  dostupnim  formatima  informacije  o  javnim  
uslugama,  kao  i  informacije  i  dokumente  vezane  uz  provođenje  politika.

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& 

53&/65/045"/+&
Isti  tip  informacija  na  različitim  mjestima  kod  različitih  ministarstava.  Isti  sadržaj  ra-­
zličito  prezentiran  na  istim  stranicama.  Korisnik  ne  može  pronaći  cjelovitu  infor-­
maciju.  

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& 

43&%*Ĝ/+*%3Ĺ"7/*1035"Postaje  jedinstvena  polazišna  točku  na  
internetu   koja   na   jednom   mjestu   nudi  
sadržaje   usmjerene   potrebama   građa-­
na   -­   informacije   o   javnim   uslugama   te  
radu  državne  uprave.

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& 

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& 
130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& 

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& 
130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& 

7-"%" .0+"613"7" .*/*45"3457"
Revitalizirati   i   modernizirati   informacije   koje   se   nalaze   unutar   portala   mojaupra-­
va.hr  kao  relevantan  i  pouzdan  sadržaj  za  građane  i  poduzetnike.  

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&

] 

7-"%" .0+"613"7" .*/*45"3457"
Revitalizirati   i   modernizirati   informacije   koje   se   nalaze   unutar   portala   mojaupra-­
va.hr  kao  relevantan  i  pouzdan  sadržaj  za  građane  i  poduzetnike.  

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&

]

] 

7-"%" .0+"613"7" .*/*45"3457"
Revitalizirati   i   modernizirati   informacije   koje   se   nalaze   unutar   portala   mojaupra-­
va.hr  kao  relevantan  i  pouzdan  sadržaj  za  građane  i  poduzetnike.  

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& 

6/*'03./045
Iste  informacije  na  istom  mjestu,  proaktiv-­
na  objava  bitnih  informacija  po  zakonima  
Republike   Hrvatske   -­   sistematizacija,  
jednostavnost  i  brzina.

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& 

4".0 %0#30 */'03.*3"/* (3"Î"/*
.0(6 ,7"-*5&5/0 %013*/*+&5*
%&.0,3"54,*.130$&4*."

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&  

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&  


%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&   

.*-,/

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&   

.*-,/

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM  

.*-,/ 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&  

Objedinjavanje   internetskih   stranica   uštedjet   će   2,6   milijuna   kuna,   ušteda   će  
iznositi  gotovo  93%.  Kako  se  Agencija  za  podršku  informacijskim  sustavima  i  
informacijsku   tehnologiju   zadužuje   za   udomljavanje   Sustava   središnjeg  
državnog  portala,  za  iste  usluge  nije  potrebno  izdvajati  sredstva  iz  proračuna.

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&

%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&

130+&,5&(3"Î"/*
%JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM 

130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7&

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful