PLAN DE ACTIUNE [3

]

Pentru fiecare strategie aleasă pentru atingerea celor două obiective strategice, s-au elaborat următoarele 4 direcţii de acţiune:

1.

Pentru strategia de produs:

a. Infiintarea unei E.O. in cadrul Birou piaţa concurenţiala, marketing pentru elaborarea de noi tarife pentru categoria clienţilor eligibili, care să răspundă întro cât mai mare măsură caracteristicilor de consum ale acestora (tarif zi/noapte, săptămânal/week-end, etc) si sa permită schimbul rapid de informaţii intre BPA si BPCM:

i. Obţinerea aprobărilor necesare infiintarii (responsabil – GM; termen de realizare – 01 sept. 06; resurse - )(activitatea 1.a.i.) ii. Asigurarea spaţiului, dotărilor si personalului (responsabil - GM; termen – decembrie 06; resurse - )(activitatea 1.a.ii.) iii. Elaborarea procedurilor de lucru (responsabil – DadjC; termen – decembrie 06; resurse - )(activitatea 1.a.iii.)

b.

Crearea de servicii adiacente, care să justifice tariful practicat şi anume:

I. Acces online la vizualizarea consumului prin asigurarea unui stoc tampon de echipamente necesare integrării in sistemul Galaxy a clienţilor eligibili (resp – DTD; termen – 01 august 06; resurse - ) II. Achiziţionarea soft specializat care sa permită consultanţă în vederea stabilirii curbei previzionate de consum (resp. - MG; termen – 01 ian 07; resurse -) III. Consultanţă pentru proiectele de dezvoltare ale clientului din punct de vedere energetic (resp. – DTD; termen – de la 01 iunie 06; resurse - ) IV. Asigurarea service-ului pentru instalaţiile clienţilor de utilizare a energiei electrice (resp. – DTD; termen – 01 ian.07; resurse - )

)(activitatea 2. termen – anual.b.2.4. termen –saptamanal.1.4.3.a. resurse -) (activitatea 2.) b. – Sef BRP. însoţite de spot-uri publicitate pe canalele vizuale) (resp.)  Organizarea de seminarii şi întâlniri (resp. resurse) (activitatea 2. – Sef SRU.)  Sponsorizarea unor acţiuni de interes social.) (activitatea 2.2. Pentru promovarea produsului  Contactare directă (resp. termen – iulie.)  Mail-ing publicitar (resp.)  Participarea la târguri autohtone de profil (resp. – Director SDFEE. resurse -)(activitatea 2.permanent . cultural. resurse -) (activitatea 2.b. termen – semestrial.b.) 3. – GM si Sef birou BRP.b. termen – trimestrial.)  Schimbarea atitudinii clienţilor interni din front şi back office vis-a-vis de consumator.)  Conceperea unor campanii de promovare. – Director SDFEE. resurse . – DadjC. termen – anual. educaţional pentru promovarea imaginii organizaţiei (resp. resurse -) (activitatea 2. resurse . specifică clienţilor aflaţi în afara arealului de distribuţie (resp. panotaj.a. anual.2.3.a. – Sef birou BRP.)(activitatea 2.a.1. resurse . – GM. Pentru strategia de publicitate: a. Pentru strategia de plasament . Pentru promovarea imaginii  Campanie publicitară in mass-media (mare publicitate în ziare/reviste regionale şi naţionale. termen – permanent. prin cursuri de formare a atitudinii pozitive în relaţiile comerciale (resp. termen .

contoare cu transmiterea datelor la distanta. – GM.a.) (activitatea 4. resurse -) (activitatea 3.) . resurse . (resp. termen – lunar. etc.b. resurse -) (activitatea 4. Scop . resurse . Pentru politica de preţ: a. termen .) 4.) b. termen – ian. Instruirea personalului din back şi front office privind produsele oferite pentru clienţii din arealul de distribuţie (resp. Scop .) (activitatea 4. – Director SDFEE.DTD.) b. extinderea sistemului de telegestiune.2.permanent.)  Optimizarea activităţilor care generează cheltuieli – reducerea CPT comercial (resp.Reducerea costurilor cu achiziţia:  Efectuarea de lobby pe lângă instituţiile care pot influenţa diminuarea costurilor de achiziţie a energiei electrice (resp. Încheierea de contracte de colaborare cu reprezentanţi din celelalte zone de distribuţie pentru clienţii din afara arealului de distribuţie (resp.b. resurse . termen – permanent. . – DadjC.) (activitatea 3.07. – GM.a.b. termen – permanent.Reducerea celorlalte costuri  Achiziţionarea unor tehnologii care să crească productivitatea – autoturisme.a.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful