Test – Efectul termic. Varianta 1 I. (3p)Stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiilor: 1.

Reacţiile în urma cărora se absoarbe energie se numesc reacţii endoterme. 2. Cantitatea de căldură necesară pentru ruperea legăturii chimice se numeşte efect termic al reacţiei. 3. Căldura molară de ardere este efectul termic al reacţiei de obţinere a unui mol de substanţă din elemente. II. (6p) La arderea a 6,5 g de zinc se elimină 34,8 kJ. Alcătuiţi ecuaţia termochimică a acestei reacţii. III. (5p) Reacţia de formare a clorurii de hidrogen este exprimată de ecuaţia: H2(g) + Cl2(g) = 2HCl(g) + 184,6 kJ Calculaţi cantitatea de căldură ce se degajă la reacţia a un litru de clor (c.n.).

Test – Efectul termic. Varianta 2 I. (3p)Stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiilor: 1. Reacţiile exoterme sunt reacţiile ce decurg cu degajare de căldură. 2. În ecuaţiile termochimice trebuie precizată starea de agregare a substanţelor. 3. Efectul termic al reacţiei e direct proporţional cu cantitatea de substanţă. II. (6p) La arderea a 18 g de aluminiu se degajă 547 kJ. Alcătuiţi ecuaţia termochimică a acestei reacţii. III. (5p) Reacţia de ardere a metanului este redată de ecuaţia: CH4(g) + 2O2(g) = CO2(g) + 2H2O(l) + 878 kJ Calculaţi cantitatea de căldură ce se degajă la reacţia a 4,48 l (c.n.) metan.

Test – Efectul termic. Varianta 1 I. (3p)Stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiilor: 1. Reacţiile în urma cărora se absoarbe energie se numesc reacţii endoterme. 2. Cantitatea de căldură necesară pentru ruperea legăturii chimice se numeşte efect termic al reacţiei. 3. Căldura molară de ardere este efectul termic al reacţiei de obţinere a unui mol de substanţă din elemente. II. (6p) La arderea a 6,5 g de zinc se elimină 34,8 kJ. Alcătuiţi ecuaţia termochimică a acestei reacţii. III. (5p) Reacţia de formare a clorurii de hidrogen este exprimată de ecuaţia: H2(g) + Cl2(g) = 2HCl(g) + 184,6 kJ Calculaţi cantitatea de căldură ce se degajă la reacţia a un litru de clor (c.n.).

Test – Efectul termic. Varianta 2 I. (3p)Stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiilor: 1. Reacţiile exoterme sunt reacţiile ce decurg cu degajare de căldură. 2. În ecuaţiile termochimice trebuie precizată starea de agregare a substanţelor. 3. Efectul termic al reacţiei e direct proporţional cu cantitatea de substanţă. II. (6p) La arderea a 18 g de aluminiu se degajă 547 kJ. Alcătuiţi ecuaţia termochimică a acestei reacţii. III. (5p) Reacţia de ardere a metanului este redată de ecuaţia: CH4(g) + 2O2(g) = CO2(g) + 2H2O(l) + 878 kJ Calculaţi cantitatea de căldură ce se degajă la reacţia a 4,48 l (c.n.) metan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful