Internaţional şi european în contabilitatea din România

Anul 1 nr. 0 octombrie 2007 28 de pagini 8,9 lei

conta
www.revistaconta.ro

pag. 11

Pentru specialiştii în finanţe şi contabilitate

Bogdan Baltazar mizeazã pe leu
pagina 8

Top programe de contabilitate
pagina 13

CONTABILUL,
scos din traseul Fisc-contribuabil
Înfiinþarea Camerei Consultanþilor Fiscali ºi preluarea drepturilor ºi obligaþiilor Ministerului economiei ºi Finanþelor cu privire la activitatea de organizare ºi exercitare a activitãþii de consultant fiscal au stârnit nemulþumiri. pagina 5

Conta. Am schimbat cãrþile de vizitã ºi fiecare ºi-a vãzut de drumul lui. Corp A3-A4. Conta a vãzut lumina tiparului.29. O publicaþie la fel de prietenoasã ºi vioaie ca ºi site-ul www. 17 JURIDIC Schimbare în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 0311.31.10 Amortizarea fiscalã pag. am încercat sã par politicos.12 INTERVIU Contabilitatea româneascã. Nu trec câteva ore ºi Alex sunã. Nici n-am apucat sã sorb din ceaºcã ºi el mi-a lansat propunerea de a edita o publicaþie lunarã dedicatã contabilitãþii. Mi-a descris viziunea lui. pentru cititori. m-a invitat la o discuþie într-o cafenea din centrul Bucureºtiului. dovadã cã apelãm la sprijinul dumneavoastrã. se prezintã cu o arhitecturã în continuã schimbare. Au fost ºi nervi ºi pânã la urmã. dar niciodatã nu am avut emoþiile de acum. Nu m-am arãtat entuziasmat. 25 Nu cred cã am cunoscut în lungii ani pe care i-am petrecut în presã un personaj mai insistent decât Alex. Dorea o publicaþie interactivã.ro. De atunci.85 octombrie 2007 | conta |3 . Conduc de mulþi ani o redacþie economicã. dragi cititori. Alexandru Pavel. Succesul lui este certificat statistic. Niciodatã nu am susþinut cã suntem foarte buni.: 031/105. Aºteptãm sfaturile ºi criticile. iatã. Personalitãþi marcante ale finanþelor vor rãspunde lunar la întrebãrile dumneavoastrã. 5 Bãncile sprijinã societãþile de leasing pag. Am respins din start sã devenim o publicaþie a unei structuri sau asociaþii de profil. Sincer. O revistã altfel cu ºi despre oamenii din contabilitate.571/2003 pag. Sute de schiþe au ajuns la tocãtorul de maculaturã. cum de altfel aºteptãm articolele dumneavoastrã.conta. Este normalã aceastã stare. zi de zi am lucrat la acest proiect. publicaþia nãscutã azi. 30 de minute mi-a vorbit despre acest proiect. Pe luna viitoare!| conta Pentru specialiştii în finanţe şi contabilitate Editor: INTERMEDIA CONCEPT SRL Adresa: Bucureºti.050. cel care a avut curajul sã intre în selectiva lume a contabililor câºtigând pe cartea portalului Conta. Mi-a mai spus cã a creionat ºi o structurã.01.14 FONDURI EUROPENE Asistenþã pentru IMM-uri pag. Cum care Alex? Îl cunoaºteþi foarte bine.ro) Difuzare: Luminiþa Oprea tel.Editorial SUMAR EVENIMENT Contabilul. De ce spun cã este un personaj insistent. cum în schimbare este ºi domeniul atât de drag vouã. Zeci de mii de iniþiaþi ai cifrelor ºi a calculelor se întâlnesc zilnic în spaþiul virtual creat ºi dezvoltat de Alex ºi de prietenii sãi. Ar fi însemnat sã nu fim obiectivi. Piaþa Presei Libere nr. Sector 1 Tel. scos din traseul Fisc-contribuabil pag.128 Fax: 021/316. iar din punctul meu de vedere obiectivitatea ºi performanþa se pot obþine doar prin interacþiunea cu cititorul.: 0311. Acum mai bine de o lunã. O publicaþie scrisã de cititori.31.85 Director general: Georgeta Manea Director executiv: Alexandru Pavel Director editorial: ªtefan Rãdeanu Redactori: Adina Vlad. Pentru el a fost lansatã publicaþia Conta. Este o lume nouã în care pãºim ºi de aceea ne-am bazat pe sfatul ºi sprijinul mentorilor noºtri. etaj 1. fax 021/316. Uitase ceva. prin intermediul unui foarte bun prieten. în pas cu cea europeanã pag. 1. Laurenþiu Matache Layout & DTP: Omni Press & Design (art@opd. o publicaþie scrisã de cei din piaþa de contabilitate. 16 ª TEFAN R ÃDEANU La start STUDIU DE CAZ Contabilitatea decontãrilor prin forfetare pag. 19 CONTA JOBS Cele mai noi oferte de pe piaþa contabilitãþii pag.127.050.ro.

48% pe an. De asemenea. dar numai dupã ce aceasta va scãpa de datorii. în curând în Slovacia ºi în viitor în Croaþia. În planurile ministrului intrã ºi compania Nuclearelectrica.48% pe an. Aceasta din urmã reprezintã pânã la 0. în cadrul unei strategii care prevede vânzarea de participaþii minoritare la mai multe firme. iar hotãrârea BNR este în conformitate cu statutul bãncii centrale ºi þine seama de evoluþiile macroeconomice ºi monetare recente.| 6. Banca portughezã a fost unul dintre cei doi finaliºti în procesul privatizãrii Bãncii Comerciale Române. investitorul portughez îºi va concentra activitatea asupra zonelor urbane. printre care Transgaz. pentru dezvoltarea unei reþele de 100 unitãþi. partner manager EuroMetropola. rambursarea TVA permite posesorilor de carduri de combustibili MOL Gold reducerea cheltuielilor externe cu 20%. Banca se va adresa în special persoanelor cu venituri peste medie ºi firmelor. însã a fost învinsã în faza finalã de austriecii de la Erste Bank. în câþiva ani va costa 2 milioane de euro. consumabilele auto. însã va desfãºura operaþiuni ºi pe segmentul de retail banking. Taxa pe valoare adãugatã variazã între 5% ºi 25% din suma totalã a facturii.12. Millennium Bank România va încheia anul 2007 cu o pierdere netã de aproximativ 30 de milioane de euro. portughezii au anunþat cã piaþa localã este strategicã în planurile de dezvoltare ale Millennium ºi cã intenþioneazã sã intre fie printr-o achiziþie. Principalele cauze ar fi alinierea la preþurile din UE ºi taxele datorate cãtre stat. a anunþat ieri cã în toamna acestui an va lista pe Bursã toate titlurile de stat. nivelul ratei dobânzii de referinþã a Bãncii Naþionale a României este de 6. TVA externã este rambursabilã pentru o gamã largã de cheltuieli înregistrate cu ocazia deplasãrilor in interes de serviciu în strãinãtate. cu 10% din acþiuni. Potrivit unui studiu al EuroMetropola.05% din valoarea oricãrei investiþii pentru care se solicitã autorizaþie de construire.75 de miliarde de euro. explicã Monica Marin. pentru un pachet de 61. cât era în august. Nuclearelectrica ºi Hidroelectrica. potrivit datelor de pe pagina de internet a bãncii centrale. în funcþie de legislaþia fiecãrei þãri în parte. investiþiile ridicânduse la 250 milioane de euro. alegând varianta „de la 0“. La care se adaugã taxa de arhitecturã sau taxa de timbru. dobânda de referinþã pentru septembrie Banca Naþionalã a României a anunþat pentru luna septembrie o ratã a dobânzii de referinþã în creºtere. el a mai spus cã intenþioneazã sã mãreascã pachetul de acþiuni listate la Bursa de Valori Bucureºti ale companiei Transelectrica ºi sperã cã Transgaz se va lista cel târziu în luna noiembrie a acestui an. taxele de drum. Aºa cã la preþul imobilului se mai adaugã aproape 5 procente din valoarea iniþialã a acestuia. într-o conferinþã organizatã cu prilejul sãrbãtoririi a 150 de ani de petrol în România. Un investitor trebuie sã plãteascã 15 taxe doar pentru a obþine o autorizaþie de construcþie. trebuie luatã în calcul ºi situaþia în care imobilul este achiziþionat prin intermediul unei agenþii imobiliare care percepe un comision variabil de la 1% pânã la 3%. atât cel al locuinþelor vechi.| Vosganian listeazã în toamnã toate titlurile de stat Ministrul Economiei ºi Finanþelor.000 de euro.| Taxele cãtre stat ajung la 5% din valoarea unui apartament sau a unei case Preþul imobilelor. De asemenea.2006. În cazul deplasãrilor în Ungaria. Romgaz. Încã din perioada privatizãrii celei mai mari instituþii de credit din sistemul românesc. sunt douã taxe diferite“. fie printr-un proiect greenfield.88% din acþiunile celei mai mari bãnci româneºti. piesele de schimb ºi Cheltuieli eligibile Motorinã Taxe de drum Lubrifianþi Produse de întreþinere auto Reparaþii/Piese de schimb Taxa de târg/Conferinþã Cazare Restaurant/Mese Cursuri de perfecþionare Telecomunicaþii Materiale promoþionale Protocol ºi multe altele reparaþiile. taxele legate de participãrile la târguri ºi expoziþii. Aceasta se calculeazã la Primãrie ºi se adaugã celei pentru obþinerea autorizaþiei de construire.ªtiri Banca Millennium a deschis porþile Banca Millennium Bcp a început operaþiunile pe piaþa româneascã la 11 octombrie. care au acceptat sã plãteascã 3. Cãtãlin Mindroc. se aratã într-un alt articol din Diario Economico. MOL România. Banca a primit licenþã de înfiinþare de la Banca Naþionalã a României la 22. printre care motorina. Cardurile de combustibil emise de MOL România sunt acceptate la platã în acest moment în Ungaria. îºi continuã trendul ascendent. precizeazã Mindroc. printre care toate statele membre UE. Clienþii pot beneficia de recuperarea TVA ºi pentru alte cheltuieli înregistrate cu ocazia deplasãrilor in interes de afaceri în alte 35 de þãri. destinat posesorilor de carduri de carburanþi MOL. Banca centralã calculeazã dobânda de referinþã sub formã de medie ponderatã între dobânzile de intervenþie practicate de banca centralã în luna precedentã. MOL România este singura companie din domeniul energiei care oferã acest serviciu clienþilor sãi. taxele hoteliere sau aferente notelor de platã emise de restaurante. banca ºi-a reafirmat planurile de investiþii pentru România. a lansat serviciul de rambursare a TVA pentru cheltuielile efectuate cu deplasãrile în strãinãtate în interes de afaceri. „Taxa timbrului de arhitecturã reprezintã 0.| 4 | conta | octombrie 2007 . prin deschiderea directã a 40 de unitãþi bancare. susþine cã odatã cu acest impozit datorat cãtre stat au crescut ºi taxele notariale. Astfel cã un imobil care costã astãzi 200. Conform planului de afaceri. lubrifianþii. Astfel. în luna iunie. MOL România lanseazã în premierã serviciul de rambursare a TVA-ului extern Începând cu 1 august 2007. la 6. Serbia ºi Austria. Transelectrica a fost prima companie listatã de stat la Bursã. în parteneriat cu compania Tax Back International. Banca portughezã a anunþat cã va aloca 40 milioane euro în acest an ºi încã 200-250 milioane euro pânã în 2011. urmând ca în al cincilea an de prezenþã pe piaþã sã atingã pragul de rentabilitate. cât ºi al construcþiilor de lux. Pentru luna septembrie 2007. care ajung câteodatã la nivelul impozitului.48% pe an.10% pe an. Varujan Vosganian. potrivit publicaþiei Diario Economico. Potrivit publicaþiei. de la 6. în urmãtorii ani preþurile imobilelor vor creºte pânã la o valoare de zece ori mai mare decât cea actualã. legal adviser al agenþiei imobiliare City Expert.5 la mie din valoarea investiþiei.

consiliere ºi asistenþã fiscalã constituie apanajul profesiei contabile. sã stabileascã impozite ºi apoi sã acorde ºi consultanþã contribuabilului. ci prin act administrativ. Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România nu a ezitat a-ºi exprima mâhnirea faþã de aceastã hotãrâre. Experþii contabili mai atrag atenþia asupra faptului cã. însã nu prin metode concurenþiale. primele douã plãtite de noi toþi ºi ultima direct de contribuabil“. cât ºi pe contribuabili. Înfiinþarea Camerei Consultanþilor Fiscali a lezat interesele celor peste 45. „Mãsura contravine directivelor europene. În aceste condiþii. activitãþile de consultanþã. cu atribuþii în domeniu. Se creeazã un monopol asupra serviciilor liberale Camera Consultanþilor Fiscali se aflã sub controlul ºi administrarea Ministerului Economiei ºi Finanþelor. care acuzã mãsura ca fiind una care îi dezavantajeazã atât pe ei. spun experþii contabili. la noi ca peste tot în lume. se mai aratã în protestul Corpului. În fapt.Eveniment Contabilul. potrivit standardelor ºi uzanþelor internaþionale. “ Totodatã. Astfel. iar acest lucru echivaleazã cu o naþionalizare a serviciilor efectuate în prezent. Astfel. „Nu e posibil ca o instituþie serioasã sã emitã reglementãri fiscale. de sectorul privat. în timp ce Directiva Volkestein prevede liberalizarea circulaþiei unor octombrie 2007 | conta |5 . este vorba de o confiscare a unor atribuþii aparþinând unui grup în favoarea intereselor altui grup. 71/2001. Autoritatea mai precizeazã cã. scos din traseul Fisc-contribuabil A DINA V LAD Înfiinþarea Camerei Consultanþilor Fiscali ºi preluarea de cãtre aceasta a tuturor drepturilor ºi obligaþiilor Ministerului Economiei ºi Finanþelor cu privire la activitatea de organizare ºi exercitare a activitãþii de consultant fiscal a stârnit nemulþumirea contabililor.000 de experþi contabili ºi contabili autorizaþi care obþin în prezent peste 20% din veniturile lor din prestarea serviciilor fiscale. mai precis al experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi. invocând mai multe aspecte procedurale ºi de fond. regulamentul respectiv nu are bazã legalã în vigoare. deºi reglementãrile în vigoare prevãd obligativitatea consultãrii cu instituþiile ºi organismele deja existente. ºi nu pot fi rupte de serviciile contabile ale unui contribuabil. mai spun aceºtia. CECCAR: Ar fi trebuit consultate instituþiile cu atribuþii în domeniu „ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Camerei Consultanþilor Fiscali este emis în aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. se aratã într-un protest oficial al CECCAR. ordonanþã care este suspendatã întrucât experþii europeni au gãsit ca fiind neobiºnuitã o astfel de regle- O confiscare a unor atribuþii aparþinând unui grup în favoarea intereselor altui grup mentare faþã de bunele practici europene. acest lucru nu a fost respectat. reglementarea va determina o reducere dramaticã a activitãþii uneia din cele mai importante instituþii ale statului.

CECCAR avertizeazã cã înfiinþarea unei astfel de instituþii va avea efecte negative ºi asupra contribuabililor. de utilitate publicã. creându-se astfel un monopol total al statului ºi toate condiþiile pentru abuzul de control. care sã asigure: contribuabilul. Este ºtiut cã pe axa Fisc – contribuabil trebuie sã aparã o persoanã neutrã.Eveniment astfel de servicii. Guvernul a aprobat. tot el sã acorde ºi consultanþa. ci un monopol de stat. au atras atenþia experþii contabili. care asigura organizarea. Atribuþiile consultanþilor fiscali Potrivit informaþiilor oficiale. Consiliul Superior al Camerei ºi Biroul permanent al Consiliului Superior al Camerei. Sediul respectiv este acordat de Guvern în folosinþã gratuitã pânã la data la care veniturile Camerei Consultanþilor Fiscali permit achiziþionarea unui sediu propriu. independentã de ambele pãrþi. în ºedinþa de miercuri. cu sediul în Bucureºti.“. reglementarea în cauzã creeazã un monopol asupra serviciilor liberale. cã respectivul contribuabil respectã legea. a mediului de afaceri ºi bugetului statului. cã nu va fi obiect al unor abuzuri ºi nedreptãþi. iar în caz de litigiu sã efectueze ºi expertiza. ªi. cuitului între Fisc ºi contribuabil se ridicã o problemã. coordonarea ºi autorizarea activitãþii de consultanþã fiscalã în România. se aratã într-un comunicat de presã al Guvernului din data de 21 iunie 2007. au impact asupra veniturilor bugetului de stat. coordonarea ºi autorizarea activitãþii de consultanþã fiscalã în România. hãrþuiri fiscale. ca urmare Contribuabilul va fi încãrcat cu noi tarife De asemenea. evaziune ºi alte crime economice ºi pentru introducere în obscuritate a relaþiilor contribuabilului cu Fiscul? Camera Consultanþilor Fiscali este organizaþie profesionalã de utilitate publicã. Camera Consultanþilor Fiscali asigurã organizarea. Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Camerei Consultanþilor Fiscali. în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. persoanã juridicã fãrã scop lucrativ. Activitatea de consultanþã fiscalã poate fi exercitatã numai de persoanele care au obþinut certificatul de atestare a calitãþii de consultant fiscal emis de Ministerul Finanþelor Publice. Cine are interes ca cel care emite reglementarea fiscalã ºi stabileºte impozitul. raþionamentul este foarte logic. ºi nu orice monopol. Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinþã naþionalã – formatã din toþi consultanþii financiari înscriºi în evidenþa Camerei. întrucât va avea loc o majorare a costurilor legate de suprataxa unor noi tarife ºi onorarii care în prezent sunt asociate serviciilor contabile care. corupþie. dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012. Prin eliminarea acestui specialist neutru – expertul contabil – ºi închiderea cir- 6 | conta | octombrie 2007 . la urma urmei. 9 august. ºi Fiscul. organizaþie profesionalã. fiind deductibile. ultimele douã fiind organe de conducere alese. Disponibilitãþile din venituri proprii ale Ministerului Economiei ºi Finanþelor provenite din taxa de participare la examenele pentru atribuirea calitãþii de consultant fiscal rãmase neutilizate în contul deschis la Trezoreria Statului se vireazã în contul Camerei Consultanþilor Fiscali.

Prevederile actului normativ se referã ºi la obligaþia Camerei de a întocmi Registrul consultanþilor fiscali ºi al societãþilor comerciale de consultanþã fiscalã. Registrul consultanþilor fiscali este format din douã capitole: capitolul I – Consultanþii fiscali persoane fizice. . excluderea din Camerã ºi interzicerea dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal – pentru membrii Camerei care încalcã prevederile Regulamentului sau ale Codului de conduitã eticã ºi profesionalã. Acþiunea disciplinarã poate fi exercitatã în termen de trei luni de la constatare. Alte prevederi se referã la rolul. e) Direcþia de Monitorizare ºi Competenþã Profesionalã. Preºedintele ales de Consiliul superior devine de drept ºi preºedintele Camerei. Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanþii fiscali activi ºi inactivi. Consiliul Superior coordoneazã. conduce ºi controleazã activitatea Camerei ºi are în componenþa sa 15 membri. audit financiar. instruire ºi perfecþionare în domeniul fiscal. . care este aprobatã de cãtre Consiliul Superior. veniturile ºi cheltuielile Camerei. prim-vicepreºedintele ºi cinci vicepreºedinþi. Consultanþii fiscali ºi societãþile comerciale de consultanþã fiscalã pot acorda servicii profesionale privind asistenþa de specialitate la întocmirea declaraþiilor de impozite ºi taxe. Conferinþa are urmãtoarele competenþe: . Aplicarea hotãrârilor organelor alese ale Camerei se realizeazã de Aparatul executiv al acesteia. retragerea calitãþii de consultant fiscal ºi a autorizaþiei de funcþionar. structurat în plan administrativ-teritorial. avertisment. penalitãþi ºi majorãri). exercitarea profesiei de consultant fiscal. suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadã de la trei luni pânã la un an. asistenþa privind creanþele bugetare (amenzi.Consiliul Superior al Camerei .alege ºi revocã membrii Consiliului Superior. b) Secretariatul General. f) Direcþia de Conduitã ºi Disciplinã Profesionalã. c) Direcþia de Învãþãmânt. pentru expertiza fiscalã. ºi capitolul II – Societãþile comerciale de consultanþã fiscalã. g) Direcþia de Servicii Generale. De asemenea.aprobã proiectul de buget al Camerei ºi dã descãrcare Consiliului Superior cu privire la activitatea ºi gestiunea sa. Conferinþa ordinarã se întruneºte anual. iar conferinþa extraordinarã poate fi convocatã la cererea Biroului permanent. dar nu mai mult de un an de la data sãvârºirii faptei. Înscrierea în registru conferã dreptul exercitãrii profesiei pe întreg teritoriul þãrii. sunt stabilite sancþiuni disciplinare – mustrare. care ºi-au îndeplinit obligaþiile faþã de Camerã. Structura Secretariatului General ºi a Direcþiilor se stabileºte prin organigrama Camerei. De asemenea.stabileºte mãsuri pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal. la cererea a cel puþin douã treimi din numãrul membrilor Consililului Superior ori la cererea unei cincimi din numãrul membrilor Camerei cu drept de vot. Orice membru cu drept de vot al Camerei poate fi ales în Consiliul superior. precum ºi al Biroului Permanent. care este format din: a) Secretarul general. conform Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Camerei. precum ºi în strãinãtate. în limitele legii ºi ale regulamentului. atribuþiile ºi drepturile Ministerului Finanþelor Publice ca autoritate publicã în desfãºurarea activitãþii de consultanþã fiscalã. Biroul Permanent emite decizii care sunt prezentate Consiliului Superior pentru a fi validate în ºedinþele Consiliului Superior ºi are în componenþa sa preºedintele. ºi se conduce informatizat. activi ºi inactivi. d) Direcþia de Servicii pentru Membri. pot desfãºura activitãþi de expertizã contabilã. Conferinþa este ordinarã sau extraordinarã. octombrie 2007 | conta |7 . reprezentare în faþa organelor fiscale sau în faþa organelor judecãtoreºti. ºi care sunt înregistrate la Camera Consultanþilor Fiscali. Actul normativ precizeazã cã activitatea Camerei se desfãºoarã sub supravegherea Ministerului Finanþelor Publice.Biroul Permanent al Consiliului Superior al Camerei Conferinþa Naþionalã este formatã din toþi consultanþii fiscali înscriºi în evidenþa Camerei. cu drept de vot. asistenþa pe probleme fiscale. Exercitarea profesiei de consultant fiscal se realizeazã de persoane fizice independente. fãrã a atinge independenþa Camerei ca organism profesional. h) Direcþia de Relaþii Internaþionale.| Organele de conducere alese ale Camerei Consultanþilor Fiscali: .Conferinþa Naþionalã . cabinete individuale.Eveniment a promovãrii unui examen. Actul normativ reglementeazã drepturile ºi obligaþiile membrilor Camerei. ai comisiei de auditori statutari ºi ai comisiei de apel. în conformitate cu prevederile din acordurile sau convenþiile încheiate cu organizaþii similare din alte þãri.

În acest caz. Mugur Isãrescu a þinut sã precizeze cã BNR este mai îngrijoratã de ritmul de apreciere a leului decât de creºterile efective. interesul investitorilor direcþi. o apreciere lungã ºi importantã. Cu aceastã ocazie guvernatorul Mugur Isãrescu. de 0. „Aceastã evoluþie a cursului era de aºteptat. a spus el. E firesc ca orice activitate cu randament superior în România sã menþinã interesul investitorilor.5 puncte procentuale. în sens negativ. România va rãmâne cel puþin zece ani o þarã interesantã pentru investitori. Nu a fost ocolitã nici problema corecþiilor apãrute pe piaþa valutarã. Riscurile asupra perspectivelor pentru inflaþie sporesc pe fondul presiunilor salariale ºi al politicilor fiscale“. În ceea ce priveºte temperarea cursului. care considerã cã în viitorul apropiat nu se aºteaptã la ºocuri care sã conducã la o con8 | tinuã depreciere a leului. a spus guvernatorul. al investitorilor de portofoliu ºi chiar interesul acestora în depozite care oferã un randament cu câteva procente peste cel din statele europene. „Acþionãm în vederea calmãrii stãrii de euforie legate de cheltuielile guvernamentale. apoi o depreciere determinatã de unele corecþii reflectã influenþa fluxurilor financiare. Care va fi însã traiectoria monedei naþionale oficialul BNR nu a dorit sã comenteze. consider cã aceastã corecþie nu a fost mare ºi s-a produs în mod firesc. „În ultimii doi ani. Banca Naþionalã a României a prezentat ultimul Raport asupra inflaþiei.Pulsul economiei Bogdan Baltazar mizeazã pe leu La începutul lunii august. ªi în continuare þinta predilectã o constituie menþinerea sub control a procesului de dezinflaþie având în vedere uºoara corecþie. în discursul sãu. Am discutat despre acest subiect cu bancherul ºi analistul financiar Bogdan Baltazar. ªi eu cred cã aprecierea a fost cam rapidã ºi era nevoie de o corecþie. a ridicat o serie de atenþionãri privind riscurile sistemice înregistrate la nivel micro. aprecierea leului a fost în general prea rapidã“. Eu aº fi vãzut conta | octombrie 2007 .

15-3. Baltazar spune cã. pe termen mediu ºi lung leul va câºtiga teren. menþinându-se pe un trend crescãtor. a mai spus economistul ºef al ING Bank. cât ºi pe celelalte pieþe emergente. în august. investitorii se retrag“.10 la sfârºitul anului. dar e posibil ca scenariile lor sã devinã realitate chiar mai devreme. dacã pe termen scurt leul nu are perspective de apreciere. Baltazar: Dupã ce va trece aceastã emoþie. Fundamentele economice nu erau corelate cu nivelul monedei naþionale“. care e de pãrere cã „aceastã depreciere a leului din ultima perioadã era de aºteptat în sensul emoþiei care s-a creat atât la noi. întrucât România rãmâne interesantã ca randamente. De atunci. a menþionat Baltazar. Dascãlu spune cã economiºtii ING Bank se aºteaptã ca pragul minim sã fie atins la sfârºitul acestui an. leul se va stabiliza Puþin mai optimist s-a arãtat a fi economistul Bogdan Baltazar. cu unele mici oscilaþii. „Acest lucru depinde foarte mult de deciziile pe care le va lua banca centralã a Statelor Unite pe 18 septembrie“. Cred cã ªi cât teren mai pierde leul? Leul pare sã-ºi continue trendul descendent în raport cu moneda europeanã ºi ajungem sã ne întrebãm ce a determinat de fapt aceastã scãdere a monedei româneºti ºi pânã când va mai dura ea. iar apetitul pentru risc este scãzut. BNR ºi-a continuat miºcarea în sensul devalorizãrii leului. Economistul e de pãrere cã interesul investitorilor rãmâne treaz.1112 lei. „Leul a fost practic supraevaluat. Însã am convingerea cã. dupã ce va trece aceastã emoþie. leul se va stabiliza ºi va avea chiar tendinþe de apreciere. Intervenþia bãncii centrale din luna iulie în sensul deprecierii monedei naþionale a fost urmatã de criza americanã care a avut un grad de contagiune mai mare asupra monedelor din pieþele emergente. când un euro valora 3. Aprecierea leului a fost întreruptã la începutul lunii iulie. apreciazã Dascãlu. Nu e o foamete de randamente. iar. Nu mai vor sã se expunã la riscurile caracteristice pieþelor. precum cea din România“. leul a continuat sã se deprecieze constant ºi pânã azi a pierdut în faþa monedei europene. „În asemenea situaþie de incertitudine pe piaþã. depozite ºi „chiar ºi bursa rãmâne interesantã“. Ciprian Dascãlu ne-a descris întreaga etapã de depreciere a leului. declarã Bogdan Baltazar. pentru moment ei retrãgându-se din piaþã în tandem cu celelalte pieþe emergente.Pulsul economiei raportul leu/euro undeva la 3. Nu-mi plac aprecierile mari. ne-a spus Ciprian Dascãlu. a spus acesta. Au apãrut ºi cifrele astea mari de deficit de cont curent care au mai depreciat leul. ci de siguranþã. „Contextul regional nu este foarte favorabil.20 lei/euro“.45 lei/euro.| octombrie 2007 | conta |9 . sfârºitul anului va prinde cursul undeva la 3. cã atunci corecþiile stau ºi aºteaptã“. la un nivel de 3. economistul ºef al ING Bank România.

000 RON ºi debitori în sumã de 2.700 RON 1.000 RON ºi cedeazã cu titlu de vânzare creanþele respective unei societãþi financiare specializate.500 RON 2. % = 411 5121 668 10.Studii de caz Contabilitatea decontãrilor prin forfetare sau factoring FORFETAREA reprezintã un tip de decontare realizat printr-un contract în care vânzãtorul (prestatorul) vinde creanþele pe care le are faþã STUDIU DE CAZ: Societatea ABC.500 RON 1. 5121=411 668=5121 10. În cazul în care taxa se deduce direct din valoarea creanþei %=411 10. iar ADERENTUL CEDEAZÃ FACTORULUI.000 RON 1. urmãrirea creanþelor.000 RON 9.000 RON 1. creanþele generate din vânzarea bunurilor sau prestarea de servicii pentru terþi. prin care aceasta din urmã asigurã finanþarea. 5121= % 411 768 10. în calitate de ADERENT. cu titlu de vânzare sau gaj.000 RON (valoarea creanþelor vândute) 500 RON (valoarea taxei de forfetare cuvenite instituþiei financiare) de un cumpãrãtor (beneficiar) unei societãþi bancare sau instituþii financiare abilitate în schimbul unei taxe de forfetare.500 RON 2. % = 461 5121 668 10 | 2.000 RON 1.300 RON II. 2.000 RON 1. are clienþi neîncasaþi în sumã de 10.000 RON.000 RON 500 RON 2.000 RON 9.500 RON 10. denumitã FACTOR. la o VALOARE NEGOCIATÃ între pãrþi ºi aprobatã de ADERENT. Valoarea negociatã este mai micã decât valoarea de înregistrare în contabilitate a creanþelor cedate: clienþi la valoare negociatã debitori la valoare negociatã diferenþa între valoarea de înregistrare ºi cea negociatã 9. vinde unei instituþii financiare specializate creanþe în sumã de 10. inclusiv asigurarea riscurilor de credit.000 RON 500 RON conta | octombrie 2007 . I. Valoarea negociatã este mai mare decât valoarea de înregistrare în contabilitate a creanþelor cedate: clienþi la valoare negociatã debitori la valoare negociatã diferenþa între valoarea de înregistrare ºi cea negociatã 10.700 RON 300 RON 5121= % 461 768 2.000 RON 1. în schimbul unei taxe de forfetare în sumã de 500 RON. STUDIU DE CAZ: Societatea ABC. în calitate de furnizor.500 RON 500 RON FACTORINGUL presupune încheierea unui contract între furnizorul de mãrfuri sau prestatorul de servicii denumit ADERENT ºi o instituþie financiarã abilitatã.

| octombrie 2007 | conta | 11 . pe fondul unor pieþe globalizate. principiile generale privind evaluarea poziþiei ºi performanþei financiare a unei entitãþi. ca sistem de referinþã în domeniul contabilitãþii Pentru a se alãtura U. de exemplu pentru grupurile mici ºi mijlocii care pot fi complet scutite de obligaþia de întocmire a conturilor consolidate. auditarea ºi publicarea situaþiilor financiare sã fie mai puþin stricte sau pot excepta companiile mici de la respec- bre pot cere sã fie întocmite conturi consolidate în cazurile în care este deþinutã doar o minoritate de voturi. Aceste patru directive sunt considerate stâlpii fundamentali ai acquis-ului. organism care produce norme contabile internaþionale cu caracter facultativ ºi cu soluþii care duc la uniformizarea practicilor contabile pentru aceeaºi situaþie. cu soluþii uniforme ºi cu norme care tind sã devinã imperative. reguli specifice de evaluare a activelor ºi pasivelor ºi de publicare a conturilor anuale. Directiva a Patra a Consiliului coordoneazã ansamblul cerinþelor impuse statelor membre ºi în curs de aderare privind prezentarea ºi conþinutul situaþiilor financiare anuale ºi a rapoartelor la acestea. bazatã pe un drept contabil internaþional. astfel cã statele membre pot decide ca obligaþiile privind întocmirea. O companie-mamã care controleazã legal o altã companie (filialã) are obligaþia de a întocmi conturi consolidate. Scopul normalizãrii contabile internaþionale este crearea de norme contabile care sã permitã prezentarea de situaþii financiare comparabile pentru companiile cu activitate transfrontalierã ºi o bunã comunicare financiarã între actorii unei pieþe financiare globale. Considerãm cã intrãm într-o altã etapã a comunicãrii financiare a marilor întreprinderi. cu relevanþã pentru contabilitatea sectorului corporativ.E. Astfel. Deci. Întrucât aceste douã directive nu acoperã sectorul bancar ºi cel al asigurãrilor. de o instanþã internaþionalã. Putem spune cã IASB tinde sã devinã autoritatea recunoscutã la nivel mondial ca unic normalizator pentru contabilitatea marilor întreprinderi. trebuie sã îndeplineascã anumite criterii. ca ºi celelalte þãri membre. de Asigurãri din 1991). Directiva a ªaptea a Consiliului coordoneazã legislaþia cu privire la conturile consolidate (la nivel de grup) ºi defineºte împrejurãrile în care urmeazã sã fie întocmite conturile consolidate.. România. dar de fapt se exercitã controlul. întreprinderile multinaþionale comunicã printr-o informaþie contabilã tot mai reglementatã. În mãsura în care diferite organisme internaþionale sau state le impun ca norme contabile pentru operatorii lor. controlul legal este dat de deþinerea majoritãþii drepturilor de vot. conform cerinþelor europene. directiva prevede cerinþele privind auditul statutar al situaþiilor financiare anuale de cãtre per- tarea cerinþei privind auditarea conturilor anuale. O companiemamã ºi toate filialele sale urmeazã sã consolideze atunci când compania-mamã sau una sau mai multe filiale sunt înfiinþate ca ºi companie cu rãspundere limitatã. Statele mem- Acquis-ul comunitar. printre care ºi adoptarea acquis-ului comunitar. din ce în ce mai uniform ºi imperativ. ca una din condiþiile necesare funcþionãrii economiei globale. normele emise de IASB devin obligatorii ºi deci imperative. În cele mai multe cazuri. Pot fi prevãzute excepþii de la cerinþa privind conturile consolidate. Reguli mai puþin severe sunt stabilite pentru societãþile mici ºi mijlocii. douã directive pot fi considerate baza acquis-ului comunitar pentru domeniul contabilitãþii corporaþiilor: Directiva a Patra a Consiliului (78/660/EEC) privind conturile anuale ale societãþilor comerciale ºi Directiva a ªaptea a Consiliului (83/349/EEC) privind Conturile consolidate ale societãþilor comerciale.Studii de caz Internaþional ºi european în contabilitatea din România A DINA V LAD Globalizarea pieþelor ºi în special a celor financiare a influenþat normalizarea (standardizarea) contabilitãþii firmelor la nivel mondial. au fost adoptate alte douã directive pentru a acoperi problematica conturilor anuale (situaþiilor financiare) ale acestor douã sectoare (Directiva Conturilor Sectorului Bancar din 1986 ºi Directiva Conturilor Societãþilor soane autorizate sã auditeze în acest scop. Totodatã.

indiferent dacã acesta se prelungeºte ulterior. 24. Câºtigurile sau pierderile rezultate din conta | octombrie 2007 . închiriate sau luate în locaþie de gestiune de cel care a efectuat investiþia. În cazul autoturismelor folosite de angajaþii cu funcþii de conducere ºi de administrare ai persoanei juridice. rezultând astfel amortizarea/km sau pe ora de funcþionare. În cazul mijloacelor fixe achiziþionate cu durata normalã de utilizare neconsumatã. pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii în funcþiune. amortizarea se determinã prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numãrul de kilometri sau numãrul de ore de funcþionare prevãzute în cãrþile tehnice. durata normalã de funcþionare se stabileºte de cãtre o comisie tehnicã sau expert tehnic independent. cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente legale. Contribuabilii care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de invenþie amortizabile ºi care au dedus la data punerii în funcþiune a acestora cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora. Pentru mijloacele fixe amortizabile. deducerile de amortizare se determinã fãrã a lua în calcul amortizarea contabilã. În cazul în care nu sunt respectate aceste prevederi. au obligaþia sã pãstreze în patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel puþin o perioadã egalã cu jumãtate din durata lor normalã de utilizare. impozitul pe profit se recalculeazã ºi se stabilesc dobânzi ºi penalitãþi de întârziere de la data aplicãrii facilitãþii respective. conform prevederilor legale în vigoare pânã la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. (CODUL FISCAL. durata normalã de utilizare rãmasã).Studii de caz Amortizarea fiscalã Amortizarea fiscalã se calculeazã începând cu luna urmãtoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcþiune. amortizarea fiscalã se calculeazã pe baza perioadei iniþiale a contractului. În cazul mijloacelor fixe achiziþionate cu durata normalã de funcþionare expiratã sau pentru care nu se cunosc datele de identificare. începând cu luna urmãtoare finalizãrii investiþiei. Pentru cheltuielile cu investiþiile efectuate la mijloacele fixe concesionate.f) În acest caz. Pentru a fi deductibile fiscal. pct. EXPERT CONTABIL Mijloacele de transport achiziþionate dupã data de 1 ianuarie 2004 pot fi amortizate ºi în funcþie de numãrul de kilometri sau numãrul de ore de funcþionare prevãzut în cãrþile tehnice. sau pe durata normalã de utilizare rãmasã. A LEXANDRU P ETRE . 11. Amortizarea lunarã se determinã prin înmulþirea numãrului de kilometri parcurºi sau a numãrului de ore 12 | de funcþionare efectuate în fiecare lunã cu amortizarea/km sau pe ora de funcþionare. cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile. limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecãrei persoane fizice cu astfel de atribuþii. recu- perarea valorii de intrare se face pe durata normalã de funcþionare rãmasã. alin. potrivit opþiunii contribuabilului. art.

pe durata normalã de utilizare rãmasã. De asemenea.F. prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentã a contribuabilului.ro MICROINF MICROINF www.ro AUTOSOFT AUTOSOFT CONTPERS BITOMIC SOFTWARE PCONT – www. Mulþumim tuturor acelora care au fost alãturi de noi pe perioada desfãºurãrii acestui proiect.ro NETHROM SOFTWARE NETWORKER ERP www.ro ºi-a desemnat câºtigãtorii. potrivit obiectului de activitate. 15. din care se scad sumele rezultate în urma valorificãrii acestora. în cazul mijloacelor fixe amortizabile vândute.Of.bitomic. sunt cheltuieli efectuate în scopul realizãrii de venituri impozabile. alin. Iatã rezultatele voturilor dumneavoastrã: CATEGORIA CªTIGÃTOR COMETA CONTAB SQL LOCUL II BLUE LOGIC TRENDIX www.autosoft. 571/2003. se încadreazã persoanele juridice care. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabilã evidenþiatã în sold la 31 decembrie 2003. calculate ca diferenþã între valoarea fiscalã de intrare a acestora ºi amortizarea fiscalã.ro octombrie 2007 | conta | 13 .ciel.cometa.ciel. în cazul mijloacelor fixe cu valoare contabilã evidenþiatã în sold la 31. în valoarea de intrare fiscalã se includ ºi reevaluãrile efectuate.ro MY SOFT MYGEST TM – www.trendix.ro program retras – premiul nu se acordã BLUE LOGIC TRENDIX www. departamentele specializate aflate în structura organizatoricã a contribuabililor ºi alte unitãþi cu activitãþi similare. 24.P. urmatã de dezmembrarea acestuia ºi valorificarea pãrþilor componente rezultate. conform art.mysoft. Comunitatea Conta. se înþelege diferenþa dintre valoarea de intrare fiscalã ºi valoarea amortizãrii fiscale.24. din Legea nr. Valoarea rãmasã neamortizatã.microinf.| TOP PROGRAME DE CONTABILITATE 2006 „Top Programe de Contabilitate“ a ajuns la final.ro CIEL ROMANIA CIEL FINANCE MANAGER Agenþii de turism – Imobilizãri www. cheltuielile înregistrate ca urmare a casãrii sau cedãrii unui mijloc fix amortizabil sau terenurilor. 376/29 aprilie 2004) prevede cã: „în aplicarea prevederilor art.trendix. amortizarea se calculeazã în baza valorii rãmase neamortizate. potrivit legii.net/ pcont Partidã simplã www.2003.trendix. În categoria unitãþilor specializate. folosindu-se metodele de amortizare aplicate pânã la aceastã datã.Studii de caz Publicitate vânzarea ori din scoaterea din funcþiune a acestor mijloace fixe se calculeazã pe baza valorii fiscale a acestora.ro program retras – premiul nu se acordã CIEL ROMANIA CIEL FINANCE MANAGER www.576/16 aprilie 2004-M.ro Contabilitate www. care reprezintã valoarea fiscalã de intrare a mijloacelor fixe diminuatã cu amortizarea fiscalã. Pentru determinarea valorii rãmase neamortizate.12.nethrom. alin.ro BLUE LOGIC TRENDIX Gestiune www.ciel. nr. din CODUL FISCAL.ciel. dupã caz.pânã la acea datã.ro CIEL ROMANIA CIEL FINANCE MANAGER Salarii program retras – premiul nu se acordã BLUE LOGIC TRENDIX www. cheltuielile înregistrate cu aceastã ocazie sunt considerate cheltuieli efectuate în scopul realizãrii de venituri impozabile.classoft.M.trendix. este deductibilã la calculul profitului impozabil în situaþia în care acestea sunt valorificate prin unitãþi specializate sau prin licitaþie organizatã potrivit legii. intermediazã înstrãinarea de proprietãþi imobiliare ºi a altor mijloace fixe.ro www. prin valoarea fiscalã rãmasã neamortizatã. Prin casarea unui mijloc fix se înþelege operaþia de scoatere din funcþiune a activului respectiv. În acest sens.ro CIEL ROMANIA CIEL FINANCE MANAGER www. în cazul mijloacelor fixe amortizabile vândute.15.ro LOCUL III CLASSOFT CLASSOFTSQL ERP ERP www. nr. DECIZIA 2 a COMISIEI FISCALE CENTRALE (O. În cazul casãrii unui mijloc fix cu valoarea de intrare incomplet amortizatã.

Belgia. De asemenea. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. reprezentate de Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene 78/660/EEC ºi de Directiva a VII-a a Comunitãþilor Economice Europene 83/349/EEC. republicatã. spre Cadrul general al IASB ºi Standardele Internaþionale de Contabilitate. contabilului-ºef sau altei persoane împuternicite sã îndeplineascã aceastã funcþie. în ultimii 30 de ani. Trebuie subliniate urmãtoarele aspecte: rãspunderea pentru organizarea ºi conducerea contabilitãþii revine administratorului. Drumul ales de România a fost precizat prin Legea contabilitãþii nr. Marea Britanie). dupã anul 1989. alãturi de Japonia ºi Coreea. Legea contabilitãþii nr. Se respectã. la data bilanþului. Un rol decisiv l-a avut în acest sens sprijinul european prin finanþãrile PHARE. Unele condiþionalitãþi ale organismelor financiare internaþionale ºi asistenþa acordatã de Guvernul Marii Britanii prin Departamentul de Finanþare Internaþionalã au orientat dezvoltarea sistemului românesc de contabilitate. director adjunct în cadrul Direcþiei de Reglementãri Contabile a Ministerului Economiei ºi Finanþelor. la cerinþele de bazã ale Directivei a IV-a a CEE. în timp. în prima etapã a reformei. profesor universitar doctor. 1121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã. ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaþia gestionãrii unitãþii respective. astfel. 82/1991. România. conta | octombrie 2007 . membre ale Corpului Ex- – Reglementãrile contabile aplicabile operatorilor economici transpun prevederile directivelor europene în domeniul contabilitãþii. ceea ce a ºi concentrat eforturile de dezvoltare spre sistemul de contabilitate continental. potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanþelor publice nr. iar dupã anul 2000. În timp. þãrile pot fi împãrþite în douã mari grupuri. sunt admise la tranzacþionare pe o piaþã reglementatã ºi care întocmesc situaþii financiare anuale consolidate aplicã Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã la întocmirea acestora. în pas cu cea europeanã A DINA V LAD La fel ca ºi alte þãri aflate în tranziþie. 1606/2002 al Parlamentului European ºi al Consiliului referitoare la aplicarea Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã. societãþile comerciale ale cãror valori mobiliare. – Care sunt punctele forte ale acestui sistem? Care sunt punctele slabe ale acestuia? rãspunderea pentru aplicarea necorespunzãtoare a reglementãrilor contabile revine directorului economic. Pe aceastã temã am discutat cu Mihai Ristea.europene. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare (republicatã). ºi cu Alexandra Lazãr. aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. a demarat un proces de reformare a sistemului sãu de contabilitate. o diversitate care. Este ºtiut faptul cã.Interviu Contabilitatea româneascã. cerinþele Regulamentului nr. mai existã o multitudine de reglementãri ºi practici contabile în diferitele þãri ale lumii. dar poate cel mai durabil rezultat este recunoaºterea cã. în primul rând. împreunã cu personalul din subordine. încheiat cu persoane fizice sau juridice. – Cum caracterizaþi sistemul de contabilitate din România? – Reglementãrile contabile aplicabile operatorilor economici includ. dupã anul 1990. Toate aceste reglementãri respectã cerinþele legislaþiei comunitare din domeniul contabilitãþii. a generat o varietate de clasificãri contabile. 82/2001. Audit ºi Control de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice. ºef al 14 | Catedrei de Contabilitate. autorizate potrivit legii. respectiv Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene. ºi reglementãrile contabile date în aplicarea acesteia care. O analizã atentã a evoluþiei înregistrate în timp aratã de fapt procesul de armonizare a contabilitãþii româneºti. au urmat cerinþele procesului de aderare la UE ºi acumulãrile realizate de dezvoltarea profesiei. pentru modelul francez de contabilitate. întreprinse de UE ºi de IASB. pentru modelul anglo-saxon. în funcþie de obiectivele contabilitãþii ºi ale raportãrilor financiare aferente întreprinderilor: un grup ce cuprinde þãrile anglo-saxone ºi Olanda ºi un grup ce include majoritatea þãrilor continental. Aceste clasificãri erau de mai multe tipuri ºi au utilizat mai multe feluri de limbaje. beneficiind în acest demers de asistenþa ºi expertiza unor þãri membre ale UE (Franþa. precum ºi alte ordine emise în aplicarea acestei legi. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. în ciuda încercãrilor de armonizare ºi standardizare (normalizare) contabilã. În cazul în care contabilitatea este condusã pe bazã de contract de prestãri de servicii. în lumea dezvoltatã. precum ºi reglementãrile date în aplicarea acesteia. 1752/2005. au existat numeroase opinii privind opþiunea României.

rãspunderea administratorilor în ceea ce priveºte stabilirea politicilor contabile aplicabile entitãþii. În consecinþã. de conducere ºi supraveghere ale societãþii-mamã. se aplicau fie Reglementãrii contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene ºi cu Standardele Internaþionale de Contabilitate. Pentru celelalte cazuri – situaþii financiare anuale consolidate ale entitãþilor necotate ºi situaþii financiare anuale individuale – aplicarea acestor standarde este doar o opþiune. în relaþia cu instituþiile statului. dar nu pot fi catalogate astfel pentru cã rolul lor este tocmai acela de a proteja entitatea. rãspunderea pentru conducerea contabilitãþii revine acestora. cu implicaþii asupra transparenþei informaþiilor care caracterizeazã activitatea grupurilor de societãþi. armonizate cu directivele europene. 1752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene. orice modificare ºi completare a legislaþiei comunitare trebuie transpusã în legislaþia naþionalã. – Aderarea la UE a adus un plus contabilitãþii româneºti? – Reglementãrile contabile care vor fi emise în domeniul contabilitãþii trebuie sã þinã seama de legislaþia comunitarã. potrivit legii ºi prevederilor contractuale. ca obligaþie. trebuie avut în vedere ca respectiva completare sã nu contravinã unei alte cerinþe comunitare. – Ce este de fãcut pentru a perfecþiona sistemul român de contabilitate? pentru un aspect care nu este reglementat. de conducere ºi supraveghere de a asigura ca situaþiile financiare anuale ºi raportul administratorilor sã fie întocmite ºi publicate în conformitate cu legislaþia naþionalã. ordinul menþionat a reprezentat un cadru comun de reglementare contabilã pentru toate entitãþile. obligaþia aplicãrii lor se limiteazã la situaþiile financiare anuale consolidate întocmite de societãþile comerciale ale cãror valori mobiliare. În ceea ce priveºte aplicarea la aceastã datã a Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã. – Care sunt perspectivele contabilitãþii în România? Cum vedeþi sistemul peste 5 ani? – În condiþiile în care România este membrã a Uniunii Europene. lucru confirmat ºi de experþii din cadrul Comisiei Europene.| octombrie 2007 | conta | 15 . considerãm cã sistemul de raportare financiarã din România asigurã informaþii comparabile cu cele raportate potrivit altor legislaþii. dar care necesitã reglementare. ºi la alte raportãri contabile. Cele câteva aspecte amintite pot fi interpretate uneori ca limitãri. Ca urmare. pe lângã situaþiile financiare anuale individuale ale entitãþilor. în ceea ce priveºte situaþiile financiare anuale consolidate ºi raportul consolidat al administratorilor. rãspunderea membrilor organelor de administraþie. De asemenea. O obligaþie similarã existã pentru membrii organelor de administraþie. sunt admise la tranzacþionare pe o piaþã reglementatã. – Unde se aflã contabilitatea româneascã în comparaþie cu cea din celelalte þãri europene? – Prin faptul cã reglementãrile contabile în vigoare respectã întocmai cerinþele legislaþiei comunitare în domeniu. se întocmesc ºi se publicã situaþii financiare anuale consolidate. atunci când constatã necesitatea completãrii reglementãrii contabile – Pânã la 1 ianuarie 2006. Este posibilã extinderea lor. la data bilanþului. când a intrat în vigoare Ordinul ministrului finanþelor publice nr.Interviu perþilor Contabili ºi Contabililor din România. care trebuie alese în funcþie de specificul activitãþii acesteia ºi natura operaþiunilor economico-financiare derulate. fie Reglementãrii contabile simplificate.

care din cauza unor neînþelegeri încã nerezolvate cu Ministerul de Transporturi român. Dacã clientul beneficiazã de garantare de la fonduri de garantare sau alte instituþii de profil. Documente necesare: cererea de credit semnatã de reprezentantul legal al societãþii. oferte de preþ pentru bunurile ce se vor cumpãra prin contractul de credit). investesc masiv în înnoirea ºi lãrgirea flotei. Activitãþile finanþate sunt: leasing financiar. Termenul de rambursare al acestui tip de credit este de maximum 5 ani. Termenul de valabilitate al contractelor de creditare revolving poate ajunge pânã la maximum 8 ani de la data aprobãrii. 60% sunt aduse din import. peste 80% sunt maºini noi. succesul în activitate a firmelor de leasing. Bunurile mo- Odatã cu pãtrunderea pe pieþele comunitare. clientul (compania de leasing) are la dispoziþie 3 luni perioada de tragere. aproape 60%. interzice tranzitul þãrii de cãtre camioanele româneºti. garanþii propuse însoþite de copii dupã actele de proprietate. dupã caz. atragerea surselor de finanþare a activitãþii reprezintã principala dificultate înregistratã de cãtre societãþile de leasing. Acestea sunt BCR ºi CEC.FinZoom. leasing operaþional. urmate de acþionari ºi fondurile de investiþii.mfinante. Analiºtii www. Astfel cã principalele surse de finanþare la care apeleazã firmele de leasing sunt bãncile. O nouã sursã o reprezintã atragerea de fonduri de pe piaþa de capital prin emiterea de obligaþiuni. contul de profit ºi pierderi. mãrimea cifrei de afaceri. deci. iar termenul de rambursare al creditului acordat poate ajunge pânã la 5 ani. referinþele rezultate în urma analizelor. banca mai poate solicita ºi alte documente (raport de audit.| conta | octombrie 2007 . De asemenea. documente care atestã situaþia contabilã (bilanþ contabil.ro ºi comparând soldul cu rulajul lunar din balanþa de verificare. liberalizãrii transportului. alte contracte de leasing. hotãrârile Adunãrii Generale a Acþionarilor cu privire la solicitarea ºi garantarea creditului. lease-back. însã la fel. acord consultare CRB certificat de atestare fiscalã. precum ºi drepturile de proprietate intelectualã aferentã acestora. pe parcursul analizei dosarului. Aceleaºi statistici confirmã încã o datã ponderea mare a finanþãrii în sistem de leasing comparativ cu finanþarea prin credit bancar. CEC solicitã bilet la ordin emis de societatea de leasing în favoarea bãncii pentru întreaga valoare a creditului. balanþe de verificare). de la data îndeplinirii tuturor condiþiilor de eligibilitate ºi acordului bãncii de finanþare. poate constitui cesiuni de creanþã asupra drepturilor de încasat rezultate din contractele de leasing. iar pe fondul dezvoltãrii cu pânã la 20% pânã la finele anului. De altfel. specific românului când are un ban. îºi ia maºinã. Momentan excepþie face Italia. concretizatã prin mãsura de desfiinþare a carnetului-tir ºi neobligativitatea de a deþine carte verde ca asigurare de rãspundere civilã pe teritoriul altor þãri.ro recomandã societãþilor de leasing sã coreleze plãþile ratelor lunare de achitat cãtre bancã cu data încasãrilor creanþelor aferente contractelor de leasing. ieftinirea serviciilor interne ºi internaþionale poate ajunge ºi pânã la 30%. Perioada de tragere este de cel mult 3 ani. Astfel cã societãþile de leasing au fost luate cu asalt ºi abia fac faþã solicitãrilor acestora. autentificarea bilanþului contabil. Statisticile aratã cã din totalul maºinilor achiziþionate anul acesta. firmele de transport româneºti nu vor mai fi obligate sã obþinã autorizaþii pentru tranzitul þãrilor comunitare. Suplimentar. Aceste condiþii pot fi negociate în funcþie de bonitatea clientului. BCR solicitã ipotecã pe maºinile ºi utilajele mobile noi ºi imobile noi sau second-hand care fac obiectul contractelor de leasing finanþate de bancã. Pe de altã parte.F IN Z OOM . oferind finanþare atât în lei cât ºi în valutã pentru contracte de leasing prezente sau viitoare încheiate cu diverºi clienþi (persoane fizice sau juridice). Progresul evident al acestui segment de activitate se datoreazã. Termenul de valabilitate al contractelor de creditare destinate finanþãrii maºinilor ºi echipamentelor se poate întinde pe maximum 5 ani. Cu toate acestea.FinZoom. Volumul maxim al creditului nu poate depãºi 85% din preþul de achiziþie (TVA inclus) al maºinilor cumpãrate ce urmeazã a fi închiriate apoi în sistem de leasing. fluxul de lichiditãþi ºi bugetul estimativ de venituri ºi cheltuieli aferente perioadei pentru care se solicitã creditul. aceasta trebuie corelatã cu perioada de graþie acordatã clienþilor lor. însemnând o perioadã totalã de valabilitate de 5 ani ºi 3 zile. Societãþile de leasing interesate pot negocia ºi o perioadã de graþie cuprinsã între 3 ºi 6 luni. conºtienþi de pericolul falimentului ce-i pândeºte dacã nu asigurã calitatea ºi diversificarea serviciilor. se vor prezenta documentele specifice acestora. Noutatea absolutã constã în disponibilitatea a douã bãnci româneºti de a fi dezvoltat produse special destinate susþinerii activitãþii de leasing. cesionarea poliþelor de asigurare ale acestora ºi.ro a analizat principalii factori care asigurã 16 | bile (maºinile ºi utilajele) achiziþionate pot fi noi sau second-hand. transportatorii români.Eveniment Bãncile sprijinã societãþile de leasing R ALUCA D OBRE – WWW . www. indicatorii economico-financiari ai firmei. RO Printre beneficiile integrãrii în Uniunea Europeanã se numãrã ºi ieftinirea în medie cu 5% a serviciilor de transport. nivelul de trai al cetãþenilor creºte pe zi ce trece ºi. Banca va verifica dacã solicitantul are restanþe la bugetul statului accesând www.

Graficele de resurse ºi activitãþi sunt mijloacele prin care se furnizeazã detaliile operaþionale de care este nevoie. adicã a modalitãþilor concrete prin care vor atinge obiectivele. Rezultatul principal. în primul rând grupul þintã. Ideea-cheie este aceea cã proiectele sunt elaborate pentru a se adresa problemelor unor grupuri þintã / diferiþi beneficiari. Al doilea pas îl reprezintã definirea obiectivelor pe baza problemelor. cu alte cuvinte. farã sã elaboreze detaliile operaþionale necesare pentru alcãtuirea planului ºi a implementãrii. În timpul fazei de analizã trebuie întruniþi reprezentanþii diferiþilor factori interesaþi. diferitele nivele de obiective sunt transpuse în prima coloanã a matricii (strategia proiectului). Matricea este realizatã pe baza datelor culese ºi analizate anterior în timpul fazei de analizã. nevoilor ºi intereselor lor. analizei obiectivelor). pentru a fi consultaþi în vederea definirii cât mai clare ºi detaliate a problemelor existente. Al treilea pas al analizei constã în stabilirea strategiilor. Din analiza strategiei (pe baza analizei problemelor. analizei factorilor interesaþi. stabilim ceea ce dorim sã realizãm. „produsul final“ al acestei abordãri logice. Începem prin a analiza aprofundat situaþiile existente nedorite ca bazã pentru planificarea ulterioarã. Aceastã abordare implicã parcurgerea a douã faze: cea de analizã ºi cea de planificare.Fonduri europene Asistenþã pentru IMM-uri în vederea achiziþionãrii de servicii de consultanþã în afaceri Note privind matricea logicã pentru experþii echipei de asistenþã tehnicã Abordarea logicã în procesul de elaborare a proiectelor este cerutã de proiectele Phare. precum ºi ale altor donori internaþionali. Dupã alcãtuirea unui tabel de activitãþi care specificã activitãþile din cadrul unui proiect în detalii operaþionale ºi staoctombrie 2007 | conta | 17 . primul pas îl reprezintã sintetizarea datelor culese ºi analizate în faza precedentã. este matricea logicã. Acestea sunt stabilite ulterior. pe baza matricei logice. sub forma matricei logice. Matricea logicã furnizeazã sumarul elementelor cheie ale unui proiect. doar cele mai importante aspecte. În faza de planificare. cum va arãta (cum se va îmbunãtãþi) situaþia grupului-þintã dupã implementarea proiectului.

Dacã obiectivul imediat a fost atins (ºi presupunând cã ipotezele relevante pentru nivelul de dezvoltare s-au îndeplinit). Logica verticalã identificã ce intenþioneazã sã realizeze proiectul. Putem folosi matricea pentru a verifica dacã proiectul este consistent din punct de vedere logic: Verificãm secvenþa logicã formatã în cadrul matricei între activitãþi (care. prin stabilirea indicatorilor de performanþã corespunzãtori fiecãrui nivel al intervenþiei logice ºi a surselor obiective de verificare a acestora ºi de asemenea indicã mijloacele necesare pentru realizarea activitãþilor scontate. Se poate verifica ºi o logicã orizontalã în matrice. unde se gãseºte informaþia necesarã pentru a stabili succesul (indicatori ºi surse de verificare). funcþioneazã astfel: Dacã precondiþiile pentru lansarea proiectului sunt îndeplinite. Logica orizontalã în matrice se referã la mãsurarea efectelor pe care le va produce proiectul. dacã sunt executate) duc la: rezultate (care. atunci activitãþile pot fi realizate. atunci proiectul ºi-a adus o contribuþie la atingerea obiectivului extins. Dacã rezultatele au fost obþinute (ºi presupunând cã ipotezele referitoare la urmãtorul nivel s-au adeverit). poate fi alcãtuit un buget detaliat pentru a stabili costul mijloacelor necesare. atunci obiectivul imediat al proiectului va fi atins. 18 | conta | octombrie 2007 . În timpul fazei de planificare se stabileºte ce factori externi sunt cruciali pentru succesul proiectului (ipoteze). adicã legãtura dintre prima ºi ultima coloanã. Influenþa potenþialã a riscurilor – ipotezelor. clarificã legãturile cauzale dintre nivelurile de intervenþie ºi specificã riscurile ºi ipotezele care sunt în afara controlului managerilor proiectului. Matricea asigurã cã proiectul este consistent din punct de vedere logic.Eveniment bileºte responsabilitãþile. ce mijloace sunt necesare pentru a atinge obiectivele proiectului ºi cât va costa proiectul. Pe aceastã bazã se pot stabili graficele de activitãþi ºi graficele de utilizare a resurselor. Aceasta reprezintã esenþa logicii intervenþiei în cadrul proiectului. Dacã activitãþile au fost îndeplinite (ºi presupunând cã ipotezele privind rezultatele s-au confirmat) atunci rezultatele scontate vor fi obþinute. dacã sunt obþinute) ating: obiectivele imediate (care contribuie la atingerea): scopurilor generale.

respectiv de 7%. 571/2003 privind Codul fiscal.1861/2006. principalele modificãri survenite în Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal sunt: în domeniul impozitului pe profit – precizarea nivelului ratei dobânzii pentru împrumuturile în valutã.571/2003 privind Codul fiscal Guvernul a decis sã emitã o hotãrâre pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. aplicabilã în anul 2007.571/2003 privind Codul fiscal. asigurarea concordanþei normelor cu prevederile Codului fiscal. întrucât o astfel de procedurã contravine politicii comerciale comune a UE. începând cu data de 1 ianuarie 2007.Juridic Schimbare în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. precizarea procedurii pentru operatorii economici care achiziþioneazã produse energetice pentru care nu se datoreazã accize ca urmare utilizãrii produselor respective în alte scopuri decât drept combustibil pentru încãlzire sau pentru motor (carburant). precizarea expresã a agenþilor economici care au obligaþia autorizãrii ca octombrie 2007 | conta | 19 . cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. reaºezarea nivelului garanþiilor corespunzãtor gradului redus de risc privind neplata accizelor. precizarea obligativitãþii de sigilare.44/ 2004. Din transpunerea în practicã a noilor prevederi ale Codului fiscal. precizarea expresã a valorii accizelor ca bazã de calcul pentru stabilirea garanþiilor. În domeniul accizelor: eliminarea obligativitãþii importatorilor de produse energetice de a fi autorizaþi de cãtre Ministerul Economiei ºi Comerþului. Principalele schimbãri Potrivit notei de fundamentare a Hotãrârii de Guvern. aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. precum si normele metodologice de aplicare a acesteia. în cazul produselor accizabile pentru care se datoreazã alte contribuþii ºi taxe care nu se fac venit la bugetul de stat. În domeniul taxei pe valoarea adãugatã: rectificarea unor erori materiale de trimitere la anumite articole sau alineate din lege. au rezultat o serie de situaþii ce impun formularea unor precizãri suplimentare. numai în cazul miºcãrii cãtre statele membre. au intrat în vigoare prevederile Legii nr. aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. întrucât în Codul fiscal se prevede cã rata dobânzii se actualizeazã periodic. a containerelor în care sunt deplasate în regim suspensiv produsele supuse accizelor armonizate. de cãtre autoritatea fiscalã.343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. fiind astfel necesarã o completare corespunzãtoare a normelor metodologice existente. Modificarea este consideratã necesarã de cãtre executiv întrucât.

precizarea modalitãþii de platã a accizelor în cazul armelor achiziþionate de persoanele fizice. mãsurile sunt bune. La 2 decembrie 2009.000 lei + TVA (19% = 1900). Taxa pe valoarea adãugatã aferentã avansului = 3.000 euro x 3. mãsurã a cãrei punere în practicã s-a dovedit dificilã pentru majoritatea companiilor. „Pe ansamblu. cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adãugatã la data încasãrii avansurilor va rãmâne neschimbat la data definitivãrii operaþiunii. multe alte mãsuri trebuind luate în acest sens.5 lei/euro. încasarea dividendelor din timpul anului. furnizorul nu scrie pe facturã valoarea TVA. De patru luni îmi sfãtuiesc clienþii sã nu o ia în practicã pentru anul 2008.5 lei/euro) + (4. În acest caz. care costã 5.6 lei/euro)] x 19%= 17. valabil la data încasãrii avansului.000 euro x 3. dar fãrã sã majoreze cotele principalelor taxe ºi impozite. efectuarea unor corecþii asupra textului de norme metodologice pentru a se asigura aplicarea unitarã a acestora. pentru Curierul Naþional. Prin aceste mãsuri.900 x 19%=3401 lei Exemplu1: O persoanã impozabilã cumpãrã un mijloc fix a cãrui duratã normalã de funcþionare este de 7 ani. La data de 2 decembrie 2009.000 euro x 3.| Biriº: Eliminarea taxãrii inverse pentru lucrãri de construcþii era de aºteptat Cele mai multe modificãri vor fi aduse capitolului TVA pentru a alinia unele prevederi la directivele europene în domeniu. a mai spus Biriº. ministerul nu a luat decizia dacã impozitarea panificaþiei cu o cotã forfetarã este oportunã în acest moment. în valoare de douã cincimi din 1. la data de 30 noiembrie 2007 în valoare de 10. Varujan Vosganian. Finanþele intenþioneazã sã finalizeze proiectul de modificare a Codului fiscal. altele decât cele pentru achiziþii intracomunitare sau livrãri intracomunitare de bunuri. a conchis Biriº. avocatul Gabriel Biriº. În contractele încheiate între pãrþi trebuie menþionat dacã pentru decontãri va fi utilizat cursul de schimb comunicat de Banca Naþionalã a României sau cursul de schimb al unei bãnci comerciale. ºi deduce 1900 lei. cota existentã de 1-3% nefiind cea mai bunã mãsurã. fiscale. cât de eficientã este aceastã mãsurã. pânã la sfârºitul lunii septembrie. „Eliminarea taxãrii inverse pentru lucrãri de construcþii era de aºteptat în special datoritã dificultãþilor pe care aceastã taxã le-a creat constructorilor.5 lei/euro = 3500 lei. ºi deduce 1900 lei. încaseazã 1. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. însã.000 euro drept avans pentru livrarea unui automobil de la o altã societate B. existã o ajustare în favoarea statului. Ministrul economiei ºi finanþelor. vor fi înãsprite unele prevederi referitoare la administrarea taxei în scopul combaterii evaziunii 20 | Încasarea dividendelor la finele trimestrului va flexibiliza relaþia companie-asociat De asemenea. În cazul încasãrii de avansuri înainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii. ca fiind o mãsurã foarte bunã întrucât permite o flexibilizare a relaþiei companie-asociat. Cota forfetarã în panificaþie va reduce evaziunea fiscalã Tot la capitolul TVA. MEF va mai opera modificãri asupra impozitului pe profit. ºi asupra impunerii nerezidenþilor unde Finanþele vor sã clarifice unele prevederi care sunt în contradicþie cu reglementãri ale Codului de procedurã fiscalã. la încheierea trimestrului ºi impunerea nerezidenþilor. 153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. mijlocul fix este casat.900 lei. Rãmâne de vãzut. Exemplu 1: O persoanã impozabilã înregistratã în scopuri de TVA conform art. la data de 30 noiembrie 2007 în valoare de 10. Biriº apreciazã posibilitatea încasãrii dividendelor din timpul anului. Finanþele vor sã elimine mãsura simplificatã de taxare inversã la TVA pentru lucrãrile de construcþii-montaj. ci face menþiunea taxare inversã. având în vedere faptul cã evaziunea nu vine din nedeclararea profiturilor. Acesta considerã cã principala mãsurã care ar trebui luatã în acest sens este impozitarea persoanelor fizice pentru tranzacþii imobiliare. managingpartner al casei de avocaturã Biriº-Goran. Potrivit surselor citate. dar cred cã sunt insuficiente pentru îmbunãtãþirea colectãrii veniturilor bugetare. conta | octombrie 2007 . În acest caz. mijlocul fix este casat.900 lei. existã o ajustare în favoarea statului. A va emite o facturã cãtre B la cursul de 3. respectiv 760 lei. pentru cã a creat multe dificultãþi în practicã“. a declarat. Cursul din data livrãrii bunului este de 3. Taxarea inversã se mai aplicã în cazul deºeurilor. MEF pregãteºte ºi alte modificãri Ministerul Economiei ºi Finanþelor vizeazã pentru aceastã lunã modificãri ale Codului fiscal în domeniul taxei pe valoarea adãugatã. În cazul taxãrii inverse. în valoare de douã cincimi din 1. iar printre mãsuri se numãrã eliminarea taxãrii inverse pentru lucrãri de construcþii.000 lei + TVA (19% = 1900 lei). Principala noutate pe care Finanþele o au în vedere vizeazã introducerea unei cote forfetare în domeniul panificaþiei. Exemplul 2: O persoanã impozabilã cumpãrã un mijloc fix a cãrui duratã de funcþionare este de 3 ani.500 x 19% = 665 lei. introducerea unei cote forfetare în domeniul panificaþiei. la încheierea trimestrului. livrãrilor de clãdiri. ci din cea a vânzãrilor“. dând posibilitatea încasãrii dividendelor din timpul anului. Baza de impozitare TVA se determinã astfel: [(1. „Mãsura introducerii unei cote forfetare în domeniul panificaþiei este absolut justificatã având în vedere evaziunea fiscalã din panificaþie. pentru a-l prezenta în guvern. situaþia aflându-se în analizã.Juridic antrepozite fiscale de depozitare în cazul produselor energetice destinate navelor ºi aeronavelor. respectiv 760 lei. materialului lemnos ºi bunurilor ºi serviciilor prestate de firme aflate în faliment. a anunþat cã ministerul pe care îl conduce va face unele modificãri ale Codului fiscal. Dupã o perioadã de 3 luni are loc livrarea automobilului. Baza de impozitare a TVA = 1.000 euro. la încheierea trimestrului. dar despre care încã nu se vorbeºte nimic“. iar beneficiarul trece valoarea pe care o evidenþiazã ca taxã colectatã ºi deductibilã. Eu mã aºteptam.6 lei/euro.

gestionarea electronicã a contractelor. Sistemul simplificat de platã pentru impozitul pe profit ar urma sã fie generalizat. conform prevederilor legale actuale.| Plãþi anticipate ale impozitului pe profit Firmele vor avea posibilitatea sã realizeze. raportãri manageriale ºi IFRS (International Financial Reporting Standard) sau ana- lize la zi pe centre de cost. Soluþia TotalSoft faciliteazã pentru COSMOTE integrarea activitãþilor într-un sistem informatic complex.1% peste nivelul din aceeaºi perioadã a anului trecut. Sistemul este utilizat de bãnci. pânã la data de 25 a primei luni urmãtoare trimestrului pentru care se calculeazã impozitul. Un aport important în luarea deciziilor strategice îl va avea utilizarea soluþiei de business intelligence Charisma Analyzer. pânã în anul 2010“. ar putea fi amânatã pentru 2010.iunie 2006.98 miliarde de lei. în urcare cu 34. plãþi anticipate trimestriale în contul impozitului pe profitul anual. „Suntem onoraþi cã operatorul de telefonie cu cea mai rapidã creºtere de pe piaþa româneascã a ales sã lucreze cu sistemul Charisma Enterprise. stocurilor ºi investiþiilor. situaþia corectã a mijloacelor fixe ºi urmãrirea pe linii de buget. sã declare ºi sã plãteascã impozit pe profitul trimestrial.13 milioane de lei. de la 203. de 3. COSMOTE a obþinut prin implementarea Charisma Entreprise beneficii importante pentru dezvoltarea sa: evidenþa stocurilor în timp real. proiect complex iniþiat în urma dezvoltãrii accelerate a operatorului de telefonie mobilã. 5. optimizeazã fluxurile de informaþii ºi eficientizeazã managementul contractelor.71 miliarde de lei. oferind operatorului de telecomunicaþii oportunitatea eficientizãrii proceselor interne legate de aprovizionare. în perioada ianuarie . devine necesarã amânarea aplicãrii acestui sistem de platã a impozitului pe profit. a finalizat implementarea aplicaþiei Charisma Enterprise pentru COSMOTE România.72 milioane de lei. de 3. pentru restul contribuabililor. la 118. În cazul impozitului pe profit de la agenþii economici s-au înregistrat încasãri de 4. din 2010. determinat pe baza impozitului din anul precedent actualizat cu indicele de inflaþie. oferind operatorului instrumente de business indispensabile în generarea scenariilor de dezvoltare ºi anticipare a tendinþelor pieþei. care trebuie. prin modificãrile care vor fi aduse Codului fiscal. Încasãrile din impozitul pe profit totalizau. director general TotalSoft. la începutul anului viitor. în prezent. se spune în nota de fundamentare a proiectului de ordonanþã. director general niul comunicaþiilor“ a declarat Liviu Dan Drãgan. Mãsura introducerii ºi pentru alte societãþi a sistemului plãþii impozitului pe profit. începând cu 1 ianuarie 2008. dezvoltatorul ºi furnizorul român de software ºi servicii. a unui modul de mentenanþã echipamente ºi management al contractelor. cu plãþi anticipate trimestriale în contul impozitului anual. pentru toþi contribuabilii obligaþi la plata impozitului pe profit. COSMOTE a început colaborarea cu TotalSoft anul trecut pentru implementarea ERP-ului Charisma Enterprise. la finele primului semestru. Sperãm ca soluþia noastrã sã reprezinte pentru COSMOTE pilonul câºtigãrii unor avantaje concurenþiale care sã ducã la atingerea numãrului propus de clienþi ºi sã susþinã avântul luat de aceastã companie în domeLiviu Dan Drãgan.2% faþã de nivelul din primul semestru al anului trecut.09 miliarde de lei. Se va lua în considerare inflaþia decembrie la decembrie estimatã cu ocazia elaborãrii bugetului iniþial al anului pentru care se realizeazã plãþile anticipate. reprezentând 25% din impozitul anticipat pentru tot anul.| octombrie 2007 | conta | 21 . potrivit proiectului de modificare a Codului fiscal. mãsura care ar urma sã intre în vigoare. cu 30.91 miliarde de lei. plãþi trimestriale anticipate în contul impozitului pe profit. logisticã ºi mijloace fixe. instituþiile de credit având posibilitatea sã realizeze. în intervalul similar din acest an. „Având în vedere dificultãþile semnalate în procesul programãrii veniturilor bugetare. din acest an.IT TotalSoft a finalizat implementarea Charisma Enterprise pentru COSMOTE TotalSoft. Impozitul pe profit de la bãncile comerciale a înregistrat o scãdere de 42%. aplicaþii care vin în completarea soluþiei Charisma Enterprise.

un alt program pentru calcularea salariilor etc. toate aceste efecte conduc la scãderea costurilor ºi la eficientizarea activitãþii firmei. altul pentru zona de contabilitate. care þin cont de nevoile specifice ale acestei categorii de firme ºi care îºi recupereazã. toate aspectele unei afaceri. totuºi existã ºi soluþii adaptate întreprinderilor mici ºi mijlocii. uºor de implementat ºi de întreþinut. cu funcþionalitãþi extinse de raportare ºi control. în momentul achiziþiei. uºor de utilizat ºi care necesitã un timp minim de training pentru angajaþi. precum ºi din urmãrirea vânzãrilor sau gestiunea automatã a stocurilor“. În primul rând. într-o singurã bazã de date. În plus. de producþie. Acest lucru uºureazã enorm activitatea departamentului de contabilitate. Soluþiile software de tip modular prezintã avantajul cã. care vã poate pune la dispoziþie un numãr mare de rapoarte ºi are numeroase posibilitãþi de configurare. într-un singur pachet. care nu se vor „certa“ niciodatã între 22 | priei afaceri ºi o imagine clarã asupra modului în care poate fi eficientizatã“ – Laura Bujor. aplicaþiile ERP integreazã ºi module de gestiune. fiecare dintre modulele unui ERP poate duce la sporirea vitezei de rãspuns la cereri.IT Ce ERP sã-mi iau? Un ERP este o aplicaþie software modularã. la scãderea nivelului stocurilor ºi la îmbunãtãþirea ciclurilor comerciale ºi financiare. se modificã bazele de date la transferul dintr-o aplicaþie în alta. Un alt avantaj major oferit de aplicaþiile ERP este faptul cã. dezvoltând în ultimii ani aplicaþii din ce în ce mai „prietenoase“. provenind de la diferiþi furnizori. „Problema costului asociat cu achiziþionarea unui ERP este de fapt un obstacol fals. la reducerea timpului de livrare. se munceºte inutil la introducerea aceloraºi date în aplicaþii diferite etc. mai ales. Producãtorii de ERP-uri s-au adaptat însã cerinþelor pieþei.| ele. JuniorSOFT. un manager se poate lovi de anumite „limite“ care ar viza un training mai complex al angajaþilor ºi un cost de achiziþiei mai ridicat. Dar de ce sã implementezi un astfel de software? Ce are special o aplicaþie de acest tip? ªi. producãtorii au în vedere ºi oferirea de servicii excelente de asistenþã tehnicã. generate de incompatibilitatea între acestea: se pierd date importante. Este o unealtã indispensabilã de management. director general. de salarii ºi de evidenþa personalului. investiþia din optimizãrile afacerii ºi din reducerea efortului necesar desfãºurãrii anumitor procese. inclusiv planificare. modulul de bazã constã într-o aplicaþie contabilã. primeºti practic mai multe aplicaþii. companiile care utilizeazã o astfel de aplicaþie nu vor mai trece prin chinul de a folosi mai multe programe diferite: unul pentru zona de gestiune. personal. care integreazã. flexibilã. la ce îþi foloseºte? Existã câteva avantaje majore în implementarea unei soluþii ERP. gestiune. producþie. companiile pleacã de la aplicaþii mici. în general. JuniorSOFT. Se presupune cã aceste costuri ar fi foarte ridicate. Care sunt punctele de atenþie în evaluarea unei soluþii ERP? Pe lângã toate aceste avantaje. În ansamblu. a declarat Mugur Vlad Panaitescu. Sales Manager. fapt ce pune la dispoziþia managerului o unealtã de control asupra pro- conta | octombrie 2007 . contabilitate. „Pe lângã contabilitate. practic. De asemenea. De cele mai multe ori. dar ajung sã se confrunte cu probleme grave.

Aceastã pãdure acoperea arii vaste din sudul Europei. parcuri ecologice. fãrã sã ne grãbim. Madeira. telecabine. ilor paºi ºi ciripitul vesel al pãsãrilor sau apã curgând în cascade . excursii cu barca. în Madeira. sporturi ºi contact cu natura: pe pãmânt.000 ha. Numele sãu a fost dat din cauza vegetaþiei dese pe care o avea când a fost descoperitã în secolul 15. Arhipelagul cãreia îi aparþine poartã acelaºi nume ºi include un Imaginaþi-vã aceastã pãdure. O pãdure cu caracteristici subtropicale încã din perioada Terþiarã. între continentele Eu- alt paradis. pãduri care acum nu mai existã. Imaginaþi-vã un loc unde natura a rãmas neatinsã de mii de ani. pãdurea a supravieþuit totuºi datoritã proprietãþilor termoregulatoare ale oceanului înconjurãtor. dar în acelaºi timp tradiþionalã. Nu trebuie sã vã mai imaginaþi. Imaginaþi-vã o destinaþie dezvoltatã. Astãzi. nu departe de intrarea în Mediteranã. Tot ceea ce aþi citit despre naturã existã pe aceastã insulã. Imaginaþi-vã poteci ºi alei strecurându-se prin aceastã arie protejata de. ea existã în partea de nord. Sunt atâtea lucruri de povestit.a lungul cãreia tot ce auziþi este sunetul propri- spaþii de animaþie ºi grãdini la evenimente internaþionale. ropa ºi Africa. rezervaþii naturale. plimbãri cu balonul. Hoteluri de calitate considerate printre cele mai bune din lume de cãtre oaspeþii sãi. Imaginaþi-vã o pãdure. de ºtiut ºi vãzut în arhipelag încât Madeira meritã o vacanþã lungã pentru a ne bucura de tot ce are de oferit. octombrie 2007 | conta | 23 . restul rãmânând exact cum a ºlefuit natura. insula Porto Santo. în totalitate inclusã în parcul natural ºi inclusã pe lista PATRIMONIULUI NATURAL MONDIAL UNESCO (din decembrie 1999). Respiraþi adânc ºi treziþi-vã. Dar aici. Imaginaþi-vã cã vã puteþi bucura de toate acestea ºi de multe altele dupã un zbor confortabil de 2h30/3h din principalele capitale europene. vãzutã dinspre mare în anul 1419. Acoperea aproape întreaga insulã. plimbãri cu mãgarul. pe mare ºi în adâncul marii. A c e s t e insule oferã nenumãrate oportunitãþi de aventurã. Apele sale limpezi ºi curate au o temperaturã de 1824 Celsius tot anul. Suprafaþa totalã este aproximativ de 15. Unde dezvoltarea a atins numai o treime din teritoriul sãu. de la muzee. terenuri de golf. paraºutism.Magazin Madeira Imaginaþi-vã în paradis. Paradisul existã. Diversitate culturalã. când portughezii au descoperit-o. Este situatã în mijlocul Oceanului Atlantic. grãdini exotice. Încercaþi urmãtoarele: scufundãri. deºi existã o parte importantã ºi în sud.

Clanul Lupilor / Wolfhound este filmul cu cea mai mare investiþie din istoria cinematograficã ruseascã. The Shredder. Donatello (Mitchell Whitfield) ºi Raphael (Nolan North)! Diane Arbus Regie: Steven Shainberg Distribuþie: Nicole Kidman. Hit-uri ca „Time is running out“ ºi „Starlight“ dovedesc cã amestecul de stiluri este unul reuºit. este ceva mai cumplit decât îºi putea imagina. Winters (Patrick Stewart) adunã o armatã de monºtri strãvechi. Þestoasele au devenit o familie. Librãriile Cãrtureºti. Pelicula exploreazã incredibila poveste în care Arbus.ro. în care va descoperi doi camarazi de încredere: înþeleptul Tilorn ºi sclava Niilit. la preþul de 45. Best British Band ºi. Jim (Julian McMahon). va cânta pentru prima datã la Bucureºti pe 6 octombrie.| Muse. Imaginea a fost realizatã de Þestoasele Ninja: Reþeaua Regie: Kevin Munroe Gen: Acþiune/ Aventurã/ Animaþie An de producþie: 2007 Distribuit prin PRO VIDEO Þestoasele Ninja se întorc aºa cum nu au mai apãrut pânã acum. tânãra observã în faþa casei un bãrbat misterios îmbrãcat într-o pelerinã. creeazã alãturi de o scenografie impresionantã. Innovation Award. Splinter (Mako). Soþul acesteia. care vor sfârºi prin a-i dezvãlui adevãratul scop al cãlãtoriei sale. În drumul lor. Dupã înfrângerea duºmanului lor. Poklonnik / The Admirer. Doar privirea o poate observa. Hotãrât sã-ºi facã dreptate cu orice preþ. cu heavy metal-ul ºi chiar cu muzica electronicã ºi clasicã.| conta | octombrie 2007 .9 RON Distribuit prin PRO VIDEO Linda Hanson (Sandra Bullock) are o casã frumoasã. Julian McMahon. garderoba ºi pânã la animalele care apar în ajutorul eroilor. una dintre cele mai apreciate formaþii de rock alternativ din Europa. în România Premoniþia Regie: Mennan Yapo Distribuþie: Sandra Bullock. Biletele vor putea fi achiziþionate. În urma anihilãrii clanului Câinilor Cenuºii a rãmas un singur supravieþuitor. Best Live Act. tatuaje. iar în rolurile principale regãsim doi superbi actori ruºi: Aleksandr Bukharov ºi Oksana Akinshina. prima de o asemenea amploare realizatã în fosta Uniune Sovieticã. în urma cãreia sperã sã-i elimine pe toþi cei care i-au asasinat clanul. Pentru aceastã soþie ºi mamã devotatã. Flanco. Chris Wolstenholme ºi Dominic Howard. Atrasã de acest bãrbat. în Londra. autoproclamat Wolfhound. Ajuns la castelul inamicului sãu. Robert Downey Jr. Ty Burrell.Magazin ACUM PE DVD: Clanul Lupilor. Diana nu poate rezista tentaþiei de a-l fotografia. Irek Hartowicz. de succes. a iniþiat-o pe Diana în tainele artei fotografice. pentru al patrulea an consecutiv. care va avea loc pe Stadionul Naþional de Rugby Arcul de Triumf. într-o nouã aventurã. Dar ºi-a imaginat? 24 | Muse. Muzica. Wolfhound se trezeºte prins într-o serie de evenimente misterioase. Muzica lor îmbinã rock-ul alternativ cu funk-ul.. În plus. o combinaþie vizualã unicã ce completeazã tabloul cinematografic al producþiei. Jane Alexander Gen: Dramã An de producþie: 2006 Distribuit prin PRO VIDEO Plasatã la sfârºitul anilor ’50. Best Album. Michelangelo (Mikey Kelley). Luptându-se sã le þinã unite. unde Wolfhound primeºte dificila misiune de a fi protectorul prinþesei Elen. din magazinele Diverta. filmul Clanul Lupilor / Wolfhound este o producþie fantasticã. Concertul. având la bazã cartea cu acelaºi nume scrisã de Mariya Semyonova. un fotograf renumit în lumea modei. Sala Palatului ºi online de pe Bilet. Techindustrialistul Maximillian J. dintr-o femeie nesigurã. Efectele speciale din film. Odatã cu acceptarea noii sale misiuni. Un om ambiþionat de suferinþa pierderii familiei sale. printre care: Best New Artist (în 2000. Amber Valletta Gen: Dramã/ Thriller An de producþie: 2007 Preþ recomandat: 49. o privire pe care Diane n-o va uita atât de uºor. replica ruseascã a filmului Lord Of The Rings Cu un buget de 20 de milioane de dolari. în Marea Britanie). un soþ iubitor ºi douã fiice adorabile. senseiul lor. acþiunea filmului o aduce în prim-plan pe Nicole Kidman în rolul fotografului Diane Arbus. dupã ce a fost promisã în cãsãtorie rãzboinicului Vinitar. care devine acum un luptãtor de temut. tânãrã aflatã acum în mare pericol. Duce o viaþã perfectã pânã în ziua în care primeºte vestea sfâºietoare cã soþul ei. care îºi ascunde faþa în spatele unei mãºti. a murit într-un accident de maºinã. o peliculã catalogatã de critici drept replica ruseascã a filmului Lord Of The Rings. Nia Long. Wolfhound se aventureazã într-o cãlãtorie miticã. TicketPoint. respectiv 65 RON. Într-una din seri. se îngrijoreazã atunci când lucruri ciudate încep sã se întâmple în New York. începând cu 17 august. Zmeiny istochnik / Source of Serpents. În regia ºi scenariul lui Nikolai Lebedev (Zvezda / The Star. care poate fi opritã doar de o armatã de luptã super-ninja — Leonardo (James Arnold Taylor). cu Matthew Bellamy. devine artistul puternic.ro. cei trei strãbat oraºul Galirad. este prezentat de Orange ºi produs de One Event ºi Livada. el reuºeºte sã-l ucidã cu uºurinþã pe Cannibal ºi elibereazã doi prizonieri. Povestea celor de la Muse a început în 1999. de la machiaj. Trupa a câºtigat de-a lungul timpului numeroase premii. Effekt Irisa / The Iris Effect). britanicii au fost premiaþi cu mai multe discuri de platinã ºi de aur.

pe post de junior accountant. Company Production |Rainbow 369. întocmirea unor lucrãri cu caracter financiar-contabil etc. Cunoºtinþe calculator. certificãri.202. Seriozitate ºi corectitudine. Consulting srl |Staub 021/211. posibilitate promovãri.70.32. Bucureºti Oraº Job name Bucureºti Junior Accountant octombrie 2007 | conta | 25 .90.953. serios. Job type Permanent Sector name Contabil Datã anunþ 2007-09-04 Datã expirare 2007-09-24 Salariu Beneficii Descriere job întocmirea de evidenþe financiar-contabile. expertize contabile. responsabilitate.90.ContaJobs ANUNÞURI DE ANGAJARE | AMETIST CONSULTING SRL email: ametist_vm@yahoo/com 0722. sociabil.43. BUCUREªTI Oraº Job name Bucureºti Junior accountant McCann Erickson |BV 021/232 37 27. eventual pregãtirea evidenþei primare în vederea înregistrãrii documentelor în contabilitate.543. supraveghere înregistrare contabilitate primarã. COMEX ’96 SRL |ELENA 0740. seriozitate. întocmirea unor lucrãri cu caracter financiar-contabil etc. evidenþã contabilã pânã la nivel de balanþe de verificare. Nume firmã Descriere firmã Job type Sector name Datã anunþ Datã expirare Salariu Beneficii Descriere job ELENA COMEX ’96 SRL Firmã de contabilitate Part time Contabil Junior 2007-09-01 2007-10-01 negociabil Abonament RATB + Metrorex Angajez studentã la contabilitate. cunoºtinþe calculator. fãrã experienþã. tichete masã. Bucureºti Oraº Job name Nume firmã Descriere firmã Job type Sector name Datã anunþ Datã expirare Salariu Beneficii Descriere job Bucureºti Contabil Cabinet Individual de Contabilitate Evidenþã contabilã completã. Contabilitatea operaþiunilor economico-financiare. consultanþã financiar-contabilã etc.com Oraº Job name Nume firmã Descriere firmã Job type Sector name Datã anunþ Datã expirare Salariu Beneficii Descriere job Bucureºti Economist Staub Consulting srl firmã de contabilitate Permanent Contabil 2007-08-28 2007-09-27 întocmirea de evidenþte financiar-contabile. Bucureºti Oraº Job name Nume firmã Descriere firmã Job type Sector name Datã anunþ Datã expirare Salariu Beneficii Descriere job Bucureºti Contabil ARECO EXIM SRL Comerþ en gros cu materiale de construcþii (metalurgice) Permanent Contabil 2007-09-03 2007-09-13 satisfãcãtor Tichete masã Colectiv tânãr. Bucureºti Oraº Bucureºti Job name Contabilitate Nume firmã AMETIST CONSULTING SRL Descriere firmã servicii de contabilitate. prime ocazionale.871. întocmit bilanþ contabil. cenzorate etc. Este o oportunitate de a învãþa câte ceva din tainele contabilitãþii. situaþii financiare ori de câte ori situaþia o impune. eventual pregãtirea evidenþei primare în vederea înregistrãrii documentelor în contabilitate.384. calculator. cu supravegherea. Permanent Contabil 2007-08-30 2007-09-29 În funcþie de performanþe Cunoºtinþe minime contabilitate.617. posibilitãþi avansare. responsabil.73. societate în expansiune. Activitãþi de înregistrare contabilã. email: marastaub@yahoo. EXIM SRL |ARECO 021/668.70. societate în expansiune. Bragadiru Oraº Job name Nume firmã Descriere firmã Job type Sector name Datã anunþ Datã expirare Salariu Beneficii Descriere job Bucureºti contabil Rainbow Company Production evidenþã primarã Permanent Contabil 2007-08-29 2007-09-18 negociabil evidenþã primarã EXIM SRL |ARECO 021/668. cu supravegherea. Bucureºti Oraº Job name Nume firmã Descriere firmã Job type Sector name Datã anunþ Datã expirare Salariu Beneficii Descriere job Bucureºti Contabil autorizat ARECO EXIM SRL Comerþ en gros cu materiale de construcþii (metalurgice) Permanent Contabil ªef 2007-09-03 2007-09-13 atractiv-negociabil Colectiv tânãr.37. Individual de Contabilitate |Cabinet 0722.

......... Când a vãzut cã am luat examenul cu notã destul de mare ºi când i-a venit ºeful la serviciu ºi i-a zis „bã. .... fac de toate.. fi-ta e deºteaptã..... Mama este contabilã de vreo 30 ºi...... e-mail....................revistaconta.. bineînþeles... localitate. 42 RON 72 RON Prin completarea prezentului talon sunt de acord ca datele mele sã fie incluse în baza de date cu cititorii revistei conta......... CP144 sau prin fax (021) 316............... pentru cã mama în continuare lucreazã la un institut de cercetare în departamentul contabil: are 27 de ani vechime în acest institut.. Nici nu mã stresez cu datele de 25 sau alte termene.. când oricum sumele resp.. * se adaugã taxa de distribuþie perceputã de firma care factureazã serviciul de abonare ºi distribuþie Contravaloarea abonamentului se poate achita în contul INTERMEDIA CONCEPT SRL: RO95BTRL0410120279973801 Banca Transilvania Sucursala Lipscani........ sã mi le fac din timp (deºi am fost prinsã de multe ori pe ultima sutã de metri. dar nu mi-aº schimba meseria de contabil cu alta. ....... Nume ºi prenume*......5 RON 6 luni ..... impozite).. (se completeazã pentru abonamentele pe persoanã juridicã) Perioada de contractare abonament*..faptul cã stau la cozi interminabile în 10 locuri din Bucureºti ca sã depun niºte declaraþii...ro. la concerte...... care reglementeazã depunerea declaraþiilor 100 lunar dupã ce anul acesta pânã pe 13.. bl.31......... eºti fericit ºi luna urmãtoare constaþi cã sunt fix aceleaºi cretinitãþi în fiºã)............. etc... 2-3 nopþi nedormite sã fac balanþe..85 pânã la data de 20 a fiecãrei luni (data Poºtei) pentru abonamentele aferente lunii urmãtoare.. Domeniu de activitate.. 22.......... 031/105... 12 luni .. Nu ºtiam decât ce vãzusem la mama: balanþe pe hârtie.......... Cam astea ar fi................ absolut deloc: fac ºi secretariat......... Vã daþi seama cã mi-a „ªi tu eºti contabilã? ªi îþi place?“. ap.. ..01...................... sunt deja expert contabil cu cabinet de contabilitate proaspãt înfiinþat. nr. ........ ºi atunci ce fac cu ea? Un alt aspect al vieþii mele legat de contabilitate: ascult muzicã rock... fraþilor... doar aproape 6 ani... dau bani degeaba. (nu mai vb despre faptul cã ai reglat fisa..... De ce? Eu câºtig bine la actualul loc de muncã ºi am atmosferã bunã. Ceea ce cu adevãrat mã deranjeazã în aceastã branºã sunt urmãtoarele: .... Pentru informaþii ºi sesizãri privin distribuþia ºi contractarea abonamentelor ne puteþi contacta la telefoanele: 031/105.schimbãrile ff dese de legislaþie (care parcã nu se mai terminã) de multe ori aiurea (vezi legea de la sf.... am început sã ies ºi pe afarã..„anticamera“ pe care o faci pentru reglarea unei fise pe plãtitor. . Trimiteþi o copie dupã documentul de platã........5 RON 58. ne-au ajutat în primii ani de ºcoalã.... merg la concerte în Bucureºti ºi în þarã. Funcþia.... Nu am fãcut niciodatã în viaþã ceva ce nu mi-a plãcut ºi sigur nu mã zbãteam atât pentru meseria asta dacã nu-mi plãcea........ calcule de taxe.. S CRIS DE D ROP I LEANA . ...... cã am fãcut cozile în locul ei.... M-a certat când m-am înscris la exa- TALON DE ABONAMENT Abonaþi-vã la ºi economisiþi conta 40% pe lunã faþã de preþul de pe copertã Abonamentele se pot contracta la: sediul redacþiei oficiile poºtale filialele RODIPET* firmele de distribuþie a abonamentelor prin ordin de platã sau mandat poºtal pe site-ul www... tel.... spunându-mi cã ºeful ei dã examenul ãsta de nu ºtiu câþi ani.... .. *câmpuri obligatorii 3 luni ................. cã ºtiu toate schimbãrile de locaþii de depunere declaraþii din Bucureºti. uite ce note are..... ºef tânãr ºi care are încredere în mine etc.. dupã un liceu teoretic (mate-fizicã)..... din lipsã de timp.... pantofii.....28...... Nicidecum sã ne influenþeze în alegerea meseriilor......... Nu ºtiu de ce invariabil mã trezesc cu întrebarea 26 | conta | octombrie 2007 C ... verificare... sunt un copil... 9 luni . Nu poate ieºi la pensie încã.......... ne-au dat o educaþie ºi ne-au susþinut sã facem ceea ce ne place. ºi parte de juridic întocmire..........Poºta redacþiei OPINII DIN LUMEA CONTA „Nu mai vreau sã fiu contabil!“ Am foarte puþinã experienþã în acest domeniu........... cã eu nu am experienþã....„mult iubiþii“ funcþionari publici care te prefac în scrum dintr-o singurã privire... acele declaraþii urâte care erau în anii ’90.. îmi place. .01...... Când au aflat diverse cunoºtinþe cã sunt studentã la CIG au zis „sigur.............A NDREEA ( MEMBRU SENIOR CONTA ........................ urmãrire contracte....... bã..29 menul de acces la expert contabil. nu are nici vârsta ºi nici vechimea necesare.. ºi resurse umane...... Eram studentã la CIG. cã m-am autorizat..... judeþ/sector.27. asta când îþi vine rândul. Vârsta... care va fi pus în vânzare cât de curând. Ne-au dat sfaturi.......... CUI*. RO ) B UCURE º TI explicat..... ªtiam cã mama a fãcut la un moment dat cursurile pentru contabil autorizat. care-mi plãceau.....“ i-a crescut inima ºi m-a ajutat cu tot ce a putut ca sã am un serviciu în paralel cu cursurile la expert contabil (stagiul) ºi cu a doua facultate. încep eu sã o ajut: am fãcut firma....împreunã cu acest talon completat la OP31....01...... et. sunt cuprinse în decl......... Compania*........04 am depus 010 ca sã depunem declaraþiile 100 ºi 300 trimestrial). îmi place sã mi le ordonez.............. de ani. lui aug...... Acum....................... Dar nu s-a prezentat la examen niciodatã.... cã te duci azi ºi te programeazã peste 2 luni.... OP......... 100...... Pãrinþii noºtri (cã mai am ºi un frate mai mic) nu ne-au influenþat cu nimic în alegerile importante din viaþã: eram un copil. (se completeazã pentru abonamentele pe persoanã juridicã) Adresa*: Str............... Da..........Registrul Comerþului...... . sunt contabilã. fax.... 031/105..... aveam 4-5 ani ºi nu-mi cumpãrau decât paltonul.... te-a influenþat maicã-ta“.. . sc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful