SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA

de Dr. Nicolae Paulescu

ÎN LOC DE INTRODUCERE Profesorul Nicolae Paulescu s-a născut în Bucureşti în 1869, făcându-şi studiile în acelaşi oraş. Fiziolog de geniu, el a devenit pasionat de studiul secreţiei interne a pancreasului încă de la vârsta de 21 de ani, moment în care studiile în domeniu se aflau la un nivel destul de primitiv, legătura acestor secreţii cu teribilul diabet nefiind elucidată. Dacă primele studii asupra pancreasului le-a efectuat la Paris, reve nirea în ţară se pare că i-a deschis orizonturi noi, în 1916 el efectuând primele ex perimente pe baza extractelor pancreatice la Bucureşti. Din păcate, munca i-a fost întreruptă de evenimente care aveau să marcheze atât atitudinea faţă de politică, cât şi viitorul întregii naţiuni: Primul Război Mondial şi ocuparea ţării de către Puterile Centrale. Să nu uitam că după înfrângerea româ nilor la Turtucaia, C. Argentoianu a prevăzut dispariţia încrederii românilor în sis temul de partide, numind acest sentiment chiar „ura împotriva partidelor”. Iarna dintre 1916 şi 1917 a fost poate cea mai nefastă din istoria României: ţara era ocu pată, molimele făceau ravagii, iar perspectivele erau dintre cele mai sumbre. Acest scurt excurs istoric are rolul de a schiţa contextul în care medicul şi cercetătorul român era constrâns să îşi desfăşoare activitatea. Este uşor de înţeles de ce discursul naţionalist, antisemit şi autoritarist al unor personalităţi ale epocii, precum profesorul A. C. Cuza, a atras mulţi intelectuali şi spirite luminate care, efectiv, nu vedeau altă soluţie. Din 1920, ascensiunea lui Corneliu Zelea Codreanu şi ame ninţarea invaziei bolşevice nu au făcut decât să acutizeze aceste tendinţe. Să ne aducem aminte şi semnalele de alarmă pe care viitorul Căpitan le trăgea în privinţa bolşevizării Universităţii din Bucureşti şi pierderii de teren pe care spiritul naţional, patriotismul o înregistrau. Pentru a reveni la activitatea doctorului Paulescu, succesele incontestabile le gate de descoperirea „pancreinei” îi deschideau acestuia calea către realizări fără precedent. În 1921, profesorul Nicolae Paulescu descoperă insulina (un hormon se cretat de celulele endocrine ale pancreasului, folosit cu rezultate notabile în tratarea diabetului, având ca efect scăderea glicemiei). Dincolo de această realizare, aplicarea tratamentului la fiinţele umane se lovea de factori neprevăzuţi - câinii folosiţi la experimente mureau din cauza scăderii dramatice a glicemiei - studiile trebuind continuate şi perfecţionate pentru stabilirea unui tratament eficient. Din păcate pentru autorul nostru, cei care au pus la punct procedeul au fost cercetătorii de la Institutul Carolina. Cu toate că Paulescu descoperise, după cum am arătat insulina în 1921, laurii gloriei i-au fost refuzaţi Doctorul Frederick Grant Banting şi profesorul John James Richard MacLeod, de la institutul menţionat mai sus, au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirea insulinei. Această cruntă nedreptate se pare că a accentuat implicarea doctorului Paulescu în politica naţionalistă. Rezultatele muncii sale de-o viaţă fuseseră adjudecate de alţii. O teză destul de credibilă în opinia noastră este aceea potrivit căreia refuzul Premiului Nobel ar fi avut ca motiv tocmai implicarea în politică a cercetătorului român, animat de o neţărmuită dragoste şi un devotament fără precedent faţă de greu încercata sa patrie, intrat însă în vizorul factorilor de influenţă globali care lucrau la destabili zarea României şi propovăduiau cosmopolitismul. Adoptând o poziţie radicală, de medic al trupului dar şi al sufletului, profesorul Nicolae Paulescu nu s-a mulţumit niciodată cu satisfacţia vindecării bolilor cărnii. Pentru el sufletul era mai important, iar medicul creştin avea datoria spirituală de a-l trata şi pe acesta. Şi în acest sens, Paulescu a fost un precur sor, depăşindu-şi cu mult contemporanii. Astăzi, această abordare complexă este îmbrăţişată în toate ţările civilizate, chiar dacă latura profund creştină a fost abandonată în beneficiul unor aiureli psihanali tice care au dus, după cum se vede, la legiferarea unor barbarii precum eutanasia.
4

În cartea de faţă ni se înfăţişează mentorul Nico lae Paulescu. Chiar dacă atitudinile sale politice pot părea revolute, ele nu trebuie judecate prin prisma comodă a sentinţei istorice retroactive. Susţinător al lui A. C. Cuza, simpatizant legionar, Paulescu rămâne unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă români, iar opera sa tre buie cunoscută şi citită în totalitate. Nu avem a ne ruşina de teoriile politico-religioase ale unui om care ne-a adus, în epoca sa, pe cele mai înal-te culmi ale cercetării medicale. Ar trebui atunci să ne ruşinăm şi pentru că a descoperit insulina şi pentru că suntem români, ori acest lucru nu e cu putinţă. Opiniile antisemite şi naţionaliste exprimate aici de Paulescu fac parte integrantă din opera sa şi sunt rezultatul dezamăgirii faţă de o politică naţio nală falimentară şi de un furt intelectual internaţional. Să nu uităm că într-o epocă imediat anterioară, în Franţa, Drumont scrisese La France Juive, iar Michelet se situa pe poziţii antisemite care depăşeau tot ceea ce se scrisese până atunci, că în Germania, August Rohling devenise o celebritate prin Evreul după Talmud ş.a.m.d. Acesta era curentul politic al epocii, iar dato-ria noastră este aceea de a ne informa şi a-l înţelege. Spirit profund religios, Paulescu a militat pentru viaţa în duhul şi legea Evan gheliei, singura care poate scăpa din imperiul patimilor, al degenerării morale şi tru peşti. Revolta sa faţă de incompetenţa şi orbirea clasei politice româneşti l-a dus la opinii adesea extreme, dar care îi aparţin în totalitate şi ca atare trebuie respectate. Marele profesor Nicolae Paulescu şi-a adus o contribuţie hotărâtoare şi în alte domenii ale medicinii, multe dintre descoperirile sale fiind însă ignorate (de exem plu operaţia asupra hipofizei se numeşte în orice dicţionar Procedeul Paulescu - dar cine mai are timp să îşi aducă aminte?), recunoştinţa care i se cuvine fiind ocultată. Nicolae Paulescu s-a stins din viaţă în 1931, la vârsta de 62 de ani, scăpând de durerea de a cunoaşte bolşevizarea Româ niei. Noi, cei de azi, trebuie să îi fim recunoscători şi să ne ferim cu umilinţă creştină de condamnări conjuncturale, de judecăţi care nu ne-ar face cinste. Editura

5

astfel fiind. sunt ca într-un puţ. ele constituie un fel de clinică clasică. ceea ce P ASTEUR a fost pentru microbiologic.a mai fost altul. reţineţi faptul că. ca B RIGHT . acest nume nu l-aţi întâlnit decât rareori în cărţile de medicină şi aproape nimeni dintre profesori nu l-a pronunţat înaintea D-voastră. au avut precauţia să închidă uşa şi chiar să o zăvorască cu regulamente. au profitat de aceasta. murind. Lancereaux a fost un modest şi. 3 Lancereaux et Paulesco. P OTAIN . printre cole-gii săi renumiţi. ADDISON .făcută în aşeză-mântul spitalicesc „Betleem". nici înainte de L ANCEREAUX . printre medicii celebri. în lecţiile vii toare. nemulţumit cu rutina şi cu obscurităţile clasicismului medical.voastră. . Dar. Aici. în ziua de 12 mai 1913. primite de la profesorii D. pe care orice medic e da tor s-o cunoască.) trei volume. mi-a dat şi sarcina morală să fac cunoscută lumii opera lui. mai ales.edit. VIRCHOW .a avut niciodată un medic mai mare ca dânsul. a clădit medicinei. . pentru mine nu este loc în spitalele din Bucureşti. de ce v-am chemat în acest aşezământ? V-am chemat ca să vă fac câteva lecţii clinice. sunt la rigoare suficiente. din Bucureşti. Iată omul ale cărui idei vin să vi le împărtăşesc. e de ajuns să vă spun că omenirea n . care trebuie să-şi cântărească toate vorbele ce rosteşte şi să probeze tot ceea ce afirmă. Ceea ce vă aduc eu sunt ideile personale ale unui om de geniu care. 1 Conferinţă de deschidere a lecţiilor de medicină. cu ferestre largi şi luminoase. căci n-am avut unde în altă parte. Şi ca să ştiţi cine este L ANCEREAUX . El singur a înţeles importanţa noţiunii de cauză şi a pus medicina pe drumul unei adevărate ştiinţe. în care se vede clar. 6 . ca L ANNEC . Pentru moment. Dar. Acest om este L ANCEREAUX . cu probe palpabile. o asemenea moştenire e peste puterile mele. piatră cu piatră. Cei ce au reuşit să intre în aceste spitale. care e imensă. nu mă va auzi nimeni. Pot zice că L ANCEREAUX a fost pentru medicină ceea ce C LAUDE B ERNARD a fost pentru fiziologie.şi v-am chemat aici. dintre care însă mulţi. . Şi această afirmaţie o voi demonstra. ca să-l plagieze. ca observator fără seamăn şi ca spirit ştiinţific extraordinar 2 . de o importanţă capitală. care fac ca nimeni să nu mai poată pătrunde acolo. un palat măreţ. T ROUSSEAUX . pe care n-a avut vremea s-o termine. Domnilor. Veţi zice poate că admiraţia mea se explică prin împrejurarea că am fost crescut la şcoala acestui maestru. mi-a lăsat mie greaua povară de a duce la bun sfârşit o carte 3 . poate. bineînţeles. în Bucureşti. mulţi dintre D-voastră mă vor întreba: De ce vrei să ne faci nişte lecţii clinice? Nu ne sunt oare de ajuns lecţiile ce ni le fac profesorii de cli nică? Desigur că aceste lecţii. Ei bine. Într-adevăr. nu găsim pe nimeni care să-l egaleze. R AYER . ca C HARCOT . B OUCHARD . de dânşii şi de ciracii lor. Oricât voi strigă. Paris (Baiffiere edit) Din această lucrare au apărut. În acelaşi timp. bunăoară ca Huchard. el a fost necunoscut de contemporanii săi.afară. Trăite de Mediane. L ANCEREAUX . Dar pietatea elevului se află aici în faţa datoriei profesorului. 2 Ca toţi oamenii mari. până acum (1913 n.şi nici printre medicii altor ţări. Vă miră mult cuvintele mele! Într-adevăr. vă întrebaţi.nici în timpul său.S P I TA L U L 1 Domnilor. repet sus şi tare că medic ca L ANCEREAUX n .

.vilor.. într . obstetrica).subiecte asupra cărora L ANCEREAUX a lăsat lucrări nepieritoare. În ce altă profesie se găseşte abnegaţia absolută de sine.Voi face şi eu ce voi putea.fiu oropsit. 2. singură printre ştiinţe. studiază: a) .fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (fiziologia) 4 . Am de gând să vă vorbesc anul acesta. . b) . spunân-du-vă câteva cuvinte de spre spiritul ce se cuvine să . mai întâi.Ca profesie. Medicina cunoaşte deci în mod real omul. pentru a pricepe bine afecţiunile rinichiului. Într-adevăr. Ce este un medic? Un medic este un om care exercită medicina. . din nenorocire. . Din fericire vă am pe D-voastră. despre afecţiunile rini chiului. 1 . medicina serveşte pe om: a) . . are omul ca unic obiect al studiului ei.forma corpului omenesc şi a organelor ce-l constituie (anatomia). care sunteţi în stare să vă pasionaţi. b) . Dar ce este medicina? Medicina este o ştiinţă şi. ca uremia.structura intimă a acestor organe (histologia). ea nu urmează sisteme sau utopii. n-a fost înţeles. cel puţin să-i evite moartea. Medicina recurge la ştiinţele fizico-chimice şi la ştiinţele naturale. . Dar nu e numai atât. de multe ori chiar. Pentru astăzi.i însufleţească pe medici. din punctul de vedere morfologic.precum şi evoluţia şi repro ducţia individului (embriologia. căci. o profesie. care tulbură fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (nosologia şi patologia). are meritul de a pleca numai de la fapte pozitive. . Prin urmare. ce-l protejează de boli. dacă adevărul mai are trebuinţă de întinerire. . daţi-mi voie să vă întreţin. ce este un medic? Ce este un bolnav? Ce este un spital? I. Vom organiza astfel o falangă românească. ce-i alină durerile şi caută să-l vindece sau. să-şi rişte viaţa pentru a scăpa pe aceea a altora. fiind o ştiinţă cu apli-ca ţii practice.după cum mam pasionat şi eu . . Profesia unui medic îl obligă să se devoteze pentru cei ce suferă şi. Dar. . Dar. fiziologic şi patologic. medicina studiază omul. pe care medicina o impune celor ce o exercită? 4 Pentru a studia fenomenele vitale..Ca ştiinţă. medicina studiază omul şi. trebuie să încep prin a vă descrie nişte sindroame ca albuminuria.şi-l studiază întreg.sindroame oare cum întinerite prin cercetări făcute în laboratorul meu. medicina. Aceste sindroame vor face subiectul lecţiilor viitoare. când se află în faţa bolna .bolile generale şi afecţiunile organelor.prin terapie . în acelaşi timp.prin igienă . după cum ştiţi. care fiind întocmite pe o cunoştinţă imperfectă a omului.şi pe urmă despre afecţiunile cordului şi ale vaselor (artere/vene şi limfatice). ce va merge să arate Franţei că cel mai mare dintre medicii lumii este fiul ei. c) .medicina. ea ar trebui să fie principala bază a filozofiei. 7 .un spital ca acesta în care ne aflăm. corp şi suflet. Ce e mai mult. nu servesc decât să inducă lumea în eroare.pentru adevărul ştiinţific.

să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială.au produs. . o luptă pe viaţă sau pe moarte. ovrei. ..un orăşean care. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis. Veţi găsi. făcându-i mai buni”. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia. pe desfrânatul care. până la moarte şi.indivizi care inspiră scârbă şi care par a nu fi demni de nici un interes.adică să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice. în spital. . a avut dreptate să zică.care e ruşinea familiei şi plaga societăţii. ruşinoase.. în sfârşit. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. Dar. căzând de pe o schelă. victime de multe ori ale unei organizări sociale defectuoase. T. greci. . dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei.alături de ţăranul şi de orăşeanul. ca unguri. Medicul trebuie deci să fie.un ţăran care.care-l as cultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. 5 6 Lancereaux et Paulesco.veţi întâlni la spital indivizi . p. lovit de pelagră. al cărui scop este reproducerea. . 154. . .medicul. sau contractează boli. II Dar. Ibidem. un sa vant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile.. un apostol al moralei. . Traité de Médecine. . 657. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. naţii chiar duşmane nouă şi care duc în contra noastră.şi încă în mare număr . tulburări care-i pot ameninţa existenţa. doborât de tifos. de pildă. fiind săraci. zace în neştire timp de trei săptămâni. de asemenea. nepri-cepând sau bătându-şi joc de importanţa instinctului genital.care-şi dezono rează părinţii. Astfel. . cum un medic instruit cu noaşte instinctele şi prin urmare şi patimile. nu pot să-şi procu-re îngrijiri medicale. Sunt bolnavi care. Ori. cu drept cuvânt. tineri sau bătrâni. Să oprim aici această enumeraţie dezgustătoare. în acelaş timp. prin profesia sa. alături de lucrătorul căzut de pe schelă şi vic timă a muncii. . H IPOCRATE . .nu vede într-însul decât un mijloc de a-şi procura gâdilituri plăcute şi abuzează de actele generării. . . dintre toate profesiile. Dar.. până devine tabetic 6 . . 8 . dreapta pedeapsă a unei asemenea sinucideri.prin grai şi prin exemplu. un dulgher care.şi care sfârşeşte în imbecili tate. I. .în plus.. părintele medicinei.bogaţi sau săraci.” căci ai trebuinţă de el”.sub influenţa unei cauze patogene. unele. .Este evident deci că.tulburări ale funcţiilor vitale de nutriţie sau de rela ţie. îi este uşor ca. Veţi întâlni bunăoară pe beţivul care.vin la spital. . nevrând să-şi înfrâneze pofta de băutură. adică ştiinţa omului. . până şi hrana copii lor lui.victi mele propriilor lor patimi (adică ale instinctelor deviate de la adevăratul lor scop). . p. În asemenea condiţii se află. ce este un bolnav? Un bolnav este un individ în al cărui organism s. şi-a frânt o mână sau un picior. care combate aceste patimi. . medicina este cea mai binefăcătoare. Astfel de bolnavi. şi aşa ar fi în realitate..care înveninează viaţa unei nenorocite soţii. devine prietenul şi chiar con fidentul celor ce suferă. şi din cauza bolii nu mai sunt în stare să-şi agonisească nici măcar cele nece sare pentru întreţinerea vieţii. veţi mai descoperi şi oameni de alte naţii. pe care poporul le numeşte. dacă oftica 5 . nu a venit să scurteze o existenţă degra dantă. Dar..ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi.care ar pieri dacă ar fi părăsiţi. . şi-a pierdut minţile. aruncă în ghiarele cârciumarului tot ce agoniseşte.

Homo. chiar faimoasa lege. îngrijirile medicale de care au trebuinţă. . gratis. În tot cazul. adică cei bolnavi. care sunt o povară pentru societate şi de cei de altă na ţie. in Dict encydopedique des sciences wedicales.care au suferit ei înşişi sau au văzut pe alţii suferind de o asemenea boală”. Bolnavii şi infirmii se adunau sau erau transportaţi în pieţele publice. altădată.. care nu mai puteau servi stăpânilor. sclavii bolnavi. precum şi tot ce le este necesar pentru întreţinerea vieţii. homini. care sunt un pericol pentru neamul românesc? În antichitate. unde mureau de foame. adică cel sănătos. destinat în mod special şi unic bolnavilor. iată ce zice în această privinţă. într-o lucrare bine documentată. în mod larg.” 7 Boisseau. lupta pentru trai. nu se găseşte nici o urmă de instituţii ospitaliere la evrei. Care este explicaţia acestui fapt? N-am putea oare să-i distrugem pe aceşti bolnavi. să aibă un personal medical şi infirmier instruit şi devotat.prin urmare instinctul milă nu a putut prezida la alcătuirea spitalelor. .. pentru semenii lor ce suferă..să posede un mobilier convenabil. pe când cei slabi. Aceleaşi lucruri se petreceau şi la alte popoare vechi. nu pare să fi existat în anticul Egipt”. au un sentiment instinctiv de compătimire. Numeroase cercetări istorice şi arheologice arată că în vechime n-au existat spitale. virtuoşi sau vicioşi.fundat de o per soană sau de o asociaţie de persoane. pe timpul romanilor. la răspântii sau sub portice. slăbeşte din ce în ce pentru membrii tribului şi ai naţiei şi ajunge să fie aproape nul pentru mem brii omenirii . un autor a cărei competenţă este incontestabilă 7 . zisă naturală. la toate necesităţile bolnavilor. 50. de aerisire. că această hidoasă lege nu există în natură. T. „De asemenea. sau cel puţin să ne scă păm de cei vicioşi. ca şi animalele. sunt condamnaţi să piară. la Perşi. spitalele erau cu totul necunoscute. Hopitaux. însă. erau abandonaţi într-o insulă. primesc în spital aceleaşi îngrijiri.. . a lui DARWIN .” „În India. Dar.. De altminteri.. în care bolnavii săraci găsesc. de încălzit etc. acest sentiment. de milă. intens pentru membrii familiei. Dar de când există spitalele? Instituţia spitalelor este de dată relativ recentă. Ei bine. 273 9 .şi atunci se numeşte filantropie . îmi veţi zice: oamenii. Atunci. . lupus! V-am arătat. p. ne invită să nu-i cruţăm pe bolnavi . lângă piscine. ci numai în mintea smintită a câtorva atei materialişti. mila nu exista pentru vicioşi şi mai ales pentru duşmani. fără să se ţină seamă de meritele sau de nemernicia lor. să dispună de venituri suficiente pentru a putea face faţă. care este cheia acestei enigme? III Ce este un spital? Să lămurim şi noţiunea de spital Un spital este un aşezământ. „Nici un stabiliment public. bunăoară la Mezi. Art. toţi aceşti oameni. Într-adevăr. conaţionali sau inamici. în timpul bolii lor. Este evident că orice spital trebuie să aibă o clădire care să îndeplinească anumite condiţii de dispoziţie generală şi interioară.Or.. pentru a primi sfaturi de la trecători .care trebuie să fie suprimaţi ca nişte concurenţi căzuţi căci în această luptă nu supravieţuieşte decât cel tare.buni sau răi.

zidi la porţile acestei cetăţi un azil celebru unde se primeau şi se îngrijeau bolnavii. p. edi ficii publice unde bătrânii. care aduseseră servicii eminente patriei. „Oraşele Greciei posedau mai toate. Dar nică ieri nu este făcută vreo menţiune despre edificii destinate în mod special bolnavilor”. Lett Ad Oceanum. primul spital pentru bolnavi a fost fondat la Roma. apoi ca stabilimente de sine stătătoare. 278. 11 . 10 . a fost totuşi adesea contestată: dar niciodată nu s-au putut aduce probe demonstrative de existenţa lor".. cit. „îndată ce ieşi din cetate..zice Sfântul Grigore din Nazianz. să se ridice azile unde erau adăpostiţi şi nu triţi infirmii săraci. îndurată fără murmur. asemenea azile se înmulţiră în Orient. 9 Boisseau. ca şi grecii. vezi Boisseau. nu numai că în secolele trecute n-au existat spitale. dar nu se găsesc încă nici astăzi”. nu primea decât oameni sănătoşi. . Pe la aceeaşi epocă (anul 372). în antichitate. înce pură. 10 Sfântul Ieronim. Cynosargul era locul unde erau adunaţi copii abandonaţi. acolo caritatea străluceşte în operele sale”.vezi un oraş nou. Leit. de o pioasă femeie creştină. deschis tuturor străinilor. într -adevăr „nu se găseşte nicăieri vreo indicaţie cât de puţin precisă şi nici cea mai mică rămăşiţă arheologică" asupra spitalelor din vechime. ale cărei fapte bune ne-au fost transmise prin scrierile Sfântului Ieronim 10 . cit. n-au avut spitale 8 „. Mai întâi ca anexe ale bisericilor şi mănăstirilor. Fabiola. Încă de pe la jumătatea secolului al III-lea şi mai ales în secolul al IV-lea. I cit. erau întreţinuţi pe socoteala Statului. Episcopul Cesareei Cappadociei. „Până în primele secole ale Erei creştine. „ Spitalele sunt o inspiraţie a carităţii creştine ” 9 . 279. Sfântul Vasile. Funebris oratio in laudem Basilii Magni. romanii. în anul 380 sau 381. Mai târziu. sub împăratul Justinian şi sub urmaşii săi. p. (Boisseau.„În China. p. care este sanctuarul pietăţii. vezi Boisseau. ele au apărut în primele secole ale erei creştine şi sunt efectele carităţii. Orat XLIII. Dar. de Gerusiae. p. fu posibil să se cre eze adevărate spitale”. sub numele de Geroniae. 278). . 8 „Această lipsă totală a unor adevărate case ospitaliere. . Acolo boala. 11 Sfântul Grégoire de Naziance. „atunci când religia lui Hristos veni să spună omului că o fiinţă ome nească ce suferă este un frate ce trebuie alinat. pare a fi o încercare binecuvântată. iar Xenodochul.au existat în antichitate. Mai târziu. 279. I. atât în Orient cât şi în Occident.şi tocmai pe la sfârşitul secolului al Vl-lea apărură spitale şi în Occident.numai atunci. Din aceste fapte istorice rezultă că: Spitalele n . I.

pentru că atât scopul cât şi mijloacele sunt cunoscute.şi mila sau filantropia. prinţii şi oameni bogaţi. bolnav am fost şi M -aţi îngrijit. scopul este ignorat cu totul. ce-I datorează oamenii să se reverse asupra bolnavilor săraci 14 . care au fondat spitale. să nu urmaţi aceste păcătoase exemple.. XXV.sacrificând totul pentru clientela lor particulară. să ne întoarcem la în trebarea noastră: Care este spiritul ce trebuie să existe într-un spital? Sunt unii medici de spital. Matei. Dumnezeu vrea ca iubirea. vă vor permite să vă instruiţi. binecuvântaţii Părintelui Meu.. Atunci vor răspunde Lui drepţii. îngrijindu-i. Mai sunt şi medici de spital cărora. . D-voastră. . .dar resping sau nu se ocupă de sărmanul bolnav. de binefacerile lor. prin caritate. 31-40. în lipsa unei educaţii creştine. El va zice celor de-a dreapta Lui: Veniţi. dezbrăcaţi-vă de patimile de cupiditate şi de orgoliu.. care nu prezintă decât un caz banal. c. . 12 Caritatea este un act voluntar. pe câtă vreme mila este un sentiment instinctiv. căci acest sentiment instinctiv este mai mult sau mai puţin capricios. li s-a atrofiat fibra idealului şi au căzut în indiferenţă.. ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor. pentru El Însuşi. urmând preceptele carităţii. vizita în câteva minute. . Sunt alţi medici de spital. 13 Sf... Şi. Din fericire.mai ales când e vorba de a îngriji pe un bolnav sărac. cărora li se pare că spitalele sunt făcute pentru ei. pentru o leafă cât mai grasă. către Autorul vieţii lor. ca să-şi manifeste iubirea către Creatorul lumii.. Din această sentinţă au răsărit spitalele. însă. care este slaba iubire instinctivă pentru orice om. Căci. . când Te-am văzut bolnav şi am venit la Tine? Şi răspunzând Împăratul va zice lor: Adevăr zic vouă. şii consideră pe bolnavi ca pe nişte obiecte de studiu. Cu alte cuvinte.neglijează bolnavii care nu le pot plăti şi fac. manifestată asupra oamenilor. Sfântul Vasile. întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici. a cărui formulă a fost enunţată astfel de către Iisus Hristos: „Iar când va veni Fiul Omului întru Slava Sa. căci dacă mijloacele sunt cunoscute. lepădaţi şi trân-dăvia şi daţi-vă cu totul bolnavilor.şi. Este bine ca medicul să aibă milă de bolnavi. Fabiola. căci El este Binele infinit. Şi dacă voiţi să fiţi perfecţi. devenind pur şi simplu nişte funcţionari adică un fel de trântori care.. Ap. Ev. acesta este singurul mijloc efectiv. într-adevăr. fac cât pot mai puţin. v. De aceea este necesar ca şi raţiunea să intervină. asemenea monştri sunt rari. galopând pe dinaintea paturilor.Dar ce este Caritatea? Caritatea este un act voluntar 12 . orgolioşi. şi să înalţe astfel această iubire până la Acela pe care nu-L pot atinge şi care n-are trebuinţă. nu e de-ajuns. culegeţi fructele ce se vor dezvolta din să mânţa ce am semănat astăzi în sufletele D-voastră. de moşteniţi Împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii.care este iubirea de Dumnezeu. 11 . n-au făcut decât să pună în practică preceptul cari tăţii creştine. asupra căruia vor putea să facă o comunicare la o societate savantă sau săşi publice observaţia într-o gazetă medicală. de care dispun oamenii. ** Originea ideii de spital fiindu-ne acum cunoscută.. care. la spital.cărora să le fiţi recunoscători dacă. Mie Mi-aţi făcut” 13 . cupizi şi avari. zicând: Doamne. Dar. Ei sunt mulţumiţi când primesc un caz interesant. Când veţi intra în vreun spital. Acest soi de medici paraziţi roiesc pretutindeni şi constituie o adevărată plagă socială. tinere şi generoase. . precum şi împăraţii. . 14 Există o mare deosebire între caritate.

Acesta este spiritul ce trebuie să domnească într. 12 . . nu ca pe un frate ce suferă .îngrijiţi pe bolnavul mizerabil.nu ca pe un om.ci ca pe însuşi Dumnezeu.un spital.

săvârşi mai multe expediţii ar mate (în număr de 27) şi. . Mahomet et son oeuvre.dădu arabilor o legislaţie religioasă. 20 Coran. . apăru în Arabia un legis lator. În acest timp. 16. Sfetea. .În naţie. La Haye. 1910. editor). p. 1685. Chapitre de l'Exil. . 1910. ce prescriu aceste coduri de legi împotriva patimilor de proprietate şi de dominaţie. îngerul Gabriel ţi-a inspi rat Alcoranul. 11. 101. 15 16 Paukscu. după 12 veacuri de existenţă. au venit alte două legislaţii religioase.LEGISLAŢII RELIGIOASE (Urmare 15 ) După legislaţia creştină. . I. 18 Patimile sunt nişte instincte deviate de la scopul lor natural. care.) 19 I. în tiranie şi în despotism. Patima de proprietate constă în cupiditate şi în avariţie. CORANUL Pe la sfârşitul secolului al VI-lea. etc. Patimi. Instincte sociale. Paris. Instincte sociale.Patima de proprietate a) . în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie 18 . voi s-o întindă asupra întregii omeniri. „Dumnezeu vă porunceşte să daţi Profetului o parte din prada ce o veţi lua de la duşmani. 17 Coran. cât şi din celelalte lucruri jefuite” 20 . etc. Se înţelege uşor importanţa enormă ce o prezintă pentru noi această legislaţie. 13 . „Cu voia lui Dumnezeu. după nouă ani de lupte sângeroase. Acest „Alcoran” ar fi fost destinat să înlocuiască cu folos legislaţiile ovre iască şi creştinească. el duce o viaţă de adevărat bandit. Gondal. .legislaţii care sunt potrivnice moralei lui Hristos şi care au pretenţia să lecuiască relele omenirii. (C. L'Alcoran de Mahomet. .Coranul musulmanilor şi Talmudul ovreilor.pretinzând că se sprijină pe Biblie (din care cunoştea imperfect anumite părţi) şi pe Evanghelie (pe care o ignora aproape cu totul). numit MAHOMET . 433. MAHOMET .şi să-i punem în evidentă prescripţiile.Încă de la începutul carierei sale.adică de o bună parte din Europa. . p. legea lui MAHOMET este urmată de peste două sute de milioane de oameni. .din punctul nostru de vedere biologic. de o treime din Asia şi de jumătate din Africa. „Coranul” sau „Alcoranul”. Vom începe prin Coran 16 . Să examinăm deci. L. iar cea de dominaţie. p. puse mâna pe Meca 19 . Traduit d'Arabe en Francais par Sieur du Ryer. după Hristos.atât din cai şi din cămile. p. înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor. . (Vezi Paulescu. Chapitre de la Vache. legislaţie pe care pe urmă. în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi. Să studiem deci Alcoranul. care confirmă vechile scripturi (Biblia şi Evanghelia) şi care conduce pe cei buni pe calea mântuirii” 17 . Astăzi.

. Dar toate astea nu sunt adevărate decât în ceea ce priveşte relaţiile arabilor între ei. 23 Coran. arabii şi mai cu seamă turcii. „Nu corupeţi pe judecători prin daruri şi plocoane pentru ca să mâncaţi. de la Vache. pe săraci şi pe călători” 27 . ţările care. teritoriile naţiilor. cu tendinţa de a se face stă până pe toată suprafaţa pământului. Într-adevăr. El dezaprobă şi cămătăria: „Cămătarii au zis că comerţul este asemenea cu camăta. din contra. ceva mai mult. Jaful era atunci un obicei. II. b) . ca strigoii. M AHOMET interzice frauda sau înşelăciunea. de la Vache. Histoire de l'Eglise. în general. îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară. dreptul de proprietate este absolut şi exclusiv. fără motiv. îi va sugruma în ziua judecăţii” 24 . 22. sugeau. din ceea ce aveţi. „Cântăriţi cu cântare drepte. ca pe nişte oameni lipsiţi de dreptul de proprietate. 25. averea altuia” 23 . De la Meca. pe care le admi nistrau. în urma unui război nenorocit. sultanii şi paşalele lor. p. însă opreşte cămătăria 25 . deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor.ma homedanii îi tratează ca pe nişte robi. 36. p. Chap. începând cu Persia. până la cea mai neagră mizerie. ei fac foarte rău. . care nu avea altă ţintă decât cucerirea 21 . Islamismul propagându-se numai prin arme. de Vache. Coran. p. 27 Coran. 181. Cât despre străini şi mai ales despre creştini.. El are dreptul de viaţă şi de moarte 21 22 Hergenroether.Patima de dominaţie a) . e lesne de înţeles că. Chap.În trib şi în familie . Dumnezeu permite comerţul. 25 Coran. în ţări din ce în ce mai depărtate. El condamnă zgârcenia. au avut nenorocirea să le cadă în gheare. 36. Ceea ce pun deoparte. au sără cit astfel. sângele popoarelor creştine învinse. ca a noastră. III. 6. Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţări. pe aliaţii voştri. de jur împrejur. Chap. măsuraţi cu măsuri bune şi nu reţineţi nimic de la aproapele vostru” 22 . . peste tot. ba. pe tatăl şi pe mama voastră. de la lignee de Joachim. au păstrat o anumită cinste în afa ceri şi chiar o oarecare dărnicie faţă de săraci. trecând prin Peninsula Balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungând până în Spania. Chap. p. p. urmaşii lui MAHOMET . El recomandă o oarecare binefacere către săraci: „Fiţi binefăcători către săraci.şi pe urmă năvăli. „Să nu credeţi că cei ce sunt prea economi şi zgârciţi. secta se întinse asupra Arabiei în tregi. Pretutindeni. „Veţi ajuta. pe or fani. 14 .. care s-au strâmtorat pentru ca să servească pe Dumnezeu şi care nu mai pot să lucreze” 26 . . musulmanii. 24 Coran. fac bine. p. p. 26 Coran.în familie . de la Vache. cu care musulmanii veneau în contact. cu rău tate. în aceste condiţii. 57. De Hod.Califii. Chap. Chap. autoritatea tatălui e absolută.

a fost uşor să se transforme instinctul de dominaţie într-o patimă neînfrânată. fără nevoi sexuale. putreziţi de vicii. îi făcură eunuci şi îi întrebuin ţară ca păzitori de harem. p.el însuşi a avut. Chap. 30 Coran. că islamul este „religia trufiei şi a desfrâului 29 . cu drept cuvânt. fie ca o vită condamnată la o sclavie mârşavă. Dar. întâia şi a doua oară. Pentru a lupta contra revoltei trebuinţelor genitale. MAHOMET uşurează oarecum rigoarea acestui drept. puterea e absolută. de musulmani. 33 Coran. M AHOMET autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste. 15 . Lejuif. p. des femmes. monştrii musulmani născociră să recurgă la masculi. 28 29 Coran. adică lipsiţi de organe genitale. 31 Coran. trebuie să se facă cu blândeţe. p. „Însuraţi-vă cu femeile care vă plac: două.. pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele. adică să se schimbe în despotism şi într-o tiranie feroce. „Acela care se supune profetului. de la Vache. b) . fie ca un instrument de plăcere. care domneşte până azi în toate ţările musulmane. în veci nesăturate. c. 285. 27-28. le dă voie să aibă în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii. p. . trebuind ca. politeţe şi binefaceri” 32 . Dar. care nu lasă să se vadă decât ochii. mai multe.ceea ce a făcut să se zică. să vă căsătoriţi cu roabele pe care le-aţi dobândit. . p. du Voyage de nuit. Fondatorul islamului. Dar adaugă.în naţia arabă. 221. ale acestor nenorocite femei. dă astfel voie credincioşilor săi să divorţeze de câte ori vor voi. flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie.. 32 Coran. Chap. pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor. nu luaţi decât una. robi străini. „Nu vă omorâţi copiii de frica sărăciei. de pe urma poligamiei. lipsindu-le pentru totdeauna de capacitatea de a crea o familie. Chap. Totuşi. G. cu forţa. la un oarecare moment. . pentru că a fost considerată. vezi şi Chap. de MAHOMET . te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca cu cele ce-ţi plac” 31 . Cât despre femei.sau le acoperă cu văluri groase.… uciderea copiilor este un mare păcat” 28 . de Mousseaux. de asemenea. relativ la copii. luate chiar dintre roabe. destinat să sature dorin ţele bestiale ale masculilor. prin instituţia poligamiei. des Bandes. . X. 332. vei păstra pe cele ce-ţi con vin. 60. să-şi împartă iubirea unui singur om. adevărate morminte pentru vii . p. Astfel. 30 Femeia este considerată.exclusiv rezervată stăpânului. trei sau patru. până la cincisprezece soţii legitime. femeile sunt groaznic chinuite de gelozie. des Bandes. Astfel. 331. Puteţi. credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă. 70.asupra femeilor şi asupra copiilor. falsul prooroc le încătuşează cu lanţul ignominiei. „Dintre femeile tale. se supune lui Dum nezeu” 33 .au mers până să mutileze fiinţe omeneşti. în plină pe rioadă de rut. p. Chap. apostolul lui Dumnezeu. ca să poleiască pilula: „Divorţul. Şi acest legislator nu ţine nici o socoteală de fap tul că. des femmes. . ca provenind de la Dumnezeu. Paris. Chap. Scopiră deci. ca unii sultani).dacă vă e teamă că nu le puteţi întreţine pe toate.

regi şi pontifi. Puterea fiind absolută.. Prima consecinţă a acestei stări de lucruri. Cele din Peninsula Balcanică. 37 Două din rudele mele au fost luate astfel cu forţa de turci. ceea ce este şi mai grav.războaie nimicitoare. unde îi veţi întâlni. pribegind prin munţi. învinşii. care nu erau ucişi. de realizat. veţi fi adunaţi înaintea divinei Majestăţi ca să fiţi răsplătiţi” 36 . . pseudo-profetul nu s-a mulţumit cu ruinele ce grămădea în trece rea sa. sunt acum moarte. celui ce exercită dominaţia. adevărate fecioare-martire. în adevăr. sugrumate de jugul islamului. precum şi cea a popoarelor cu care ei au venit în contact Naţiuni. inerţia. în zilele noastre. în câţiva ani. erau luaţi ca robi. amândouă autorităţile. p. de când acest monstru tiranic a intrat în descompunere. renăscură din cenuşa lor. de pe urma acestor cataclisme.măcel cum nu s-a mai văzut în lume de la marea revoluţie franceză. sultanul are dreptul de viaţă şi de moarte asupra tuturor supuşilor săi. Ea este produsul cel mai curat al trufiei omeneşti. din Asia Occidentală şi din Africa de Nord.adevărate războaie de exterminare. Abdul Hamid a comis. Şi.. atât de înaintate în timpul romanilor. 16 . un avânt de viaţă şi de cultură. împinsă la cea din urmă expresie. Chap. de la Ugnee dejoachim. până astăzi. sârbii. civilă şi religioasă şi vrea ca şeful statului să fie şi mare preot. Însă. . Peste tot în drumul său. Chap. 141. luptând pentru credinţă. cu toată familia. p. Istoria românească va păstra cu sfinţenie aminti rea a mii de tinere fete.ceea ce în practică este foarte greu. preot din Oltenia. 55. şi au dispărut. nepedepsit de nimeni. p. grecii. 36 Coran. intraseră în agonie. deh Conversion.iar nu. Chap. o religie universală . răpite familiilor îndurerate. „Ucideţi pe necredincioşi. după cum pretindea el. mahomedanismul a semănat. După un război. 146. M AHOMET promite chiar recompense eterne celor ce mor în război. în el însuşi. şi luară repede. MAHOMET transmite tuturor musulmanilor această putere de viaţa şi de moarte asupra ghiaurilor. luaţi-i robi şi observaţi pe unde trec. decât legea lui Dumnezeu” 35 . de care e plină istoria musulmanilor. sunt pierdute pentru vecie. El uzează şi abuzează într-atâta. dacă nu imposibil. care. Răpirea acestor tinere fete a fost comisă după uciderea tatălui lor. a fost nişte războaie teribile. Dar. răspândită de această îngrozitoare calamitate. adică al patimei de dominaţie. . un măcel omenesc îngrozitor asupra supuşilor săi armeni. . somnul sau moartea. pe la 1730. Dar. 34 35 Coran. Acest fapt este un semn indiscutabil că M AHOMET a stabilit o simplă instituţie naţională. odinioară înfloritoare. în acelaşi timp.Această stare de plâns este agravată şi prin faptul că MAHOMET contopeşte întruna. poate cea mai hidoasă. Robia este într-adevăr o altă plagă. . multe popoare (românii.. i se dă ca misie să se opună la dezvoltarea patimei de dominaţie. pentru ca să umple haremurile şi lupanarele islamului 37 .împreună cu devastarea. asemenea masacre neputând fi decât efectele izbucnirii patimilor de dominaţie şi de proprietate. ajunsese până în Râmnicu-Sărat. bulgarii) care au putut să scape cu viaţă. iar civilizaţiile lor. „Dacă sunteţi ucişi. care pustiesc ţările prin măcelărirea locuitorilor şi prin incendierea locuinţelor. de această teribilă pre rogativă că. „Omorâţi pe cei răi. Coran. . califii şi sultanii sunt. pentru ca să înlăturaţi răscoala şi ca să nu existe în lume altă lege. du Butin. pentru ca să le întindeţi curse” 34 . ce este islamismul. Cu alte cuvinte. fără să li se mai dea de urmă.

Mai târziu. p. pe care o impune credincioşilor săi ca un ordin sacru: „Omorâţi mai ales pe cei. în viitor. de la Vache.de care se servise pentru a redacta Coranul. şi Ev. Chap. 18.dar agravând-o. după mine.. ci până de şaptezeci de ori. Legea Talionului se aplică chiar la insulte: „Insultaţi pe cei ce vă vor insulta. 147. p. O altă buruiană otrăvitoare. Chap. în realitate. . „Am poruncit Talionul: om pentru om. curate. c. care vor fi supuse. mulţumite. Mahomet nu se sfieşte să recurgă la minciună. va veni un profet ce se va chema Mahomet” 44 . Dumnezeu i-ar fi la ordine. Chap. „Talionul vă este prescris şi la omoruri: liber pen tru liber. rană pentru rană. . nu fac nimic pentru a împiedica acest târg infam. 22. pe care MAHOMET O adoptă după M OISE . care singură este eternă. munteni şi moldoveni. „Aduceţi-vă aminte că Isus a zis fiilor lui Israel: „Eu sunt trimisul lui Dumnezeu: El m-a însărcinat să confirm Vechiul Testament şi să vă anunţ că. de la Table. . făcând astfel ca ţara să îndure toate grozăviile unui război înfiorător. el zice femeilor sale. (Coran. 42 Coran. ce creşte pe această putreziciune morală. femeie pentru femeie 39 . Ap. Dar Mahometz nu întrerupe nici aici faptele sale mârşave. evlavioase. înlăturând pe cea a Evangheliei. ca să îi scopească şi să îi introducă astfel în corpul ienicerilor.. în acelaşi fel cum ei v-au insultat” 40 . de la Vache.şi chiar la cea mai sacrilege. ce şi-au dat silinţa ca să alunge pe profet din Meca” 42 .. p. care judecă după Coran. 445). smerite. încă mai mult. în sfârşit. p. sclav pentru sclav. în locul vostru. 88-89. 17 . fecioare şi nefecioare". îl revoltă pe voievodul VLAD -Ţ EPEŞ şi îl hotărî să ia armele.şi că. Chap. pe care turcii voiau chiar s-o introducă într-un tratat. Dumnezeu îi va da. pe care musulmanii îi duceau în sclavie la Stambul. . . îşi închipui că şi doctrina sa din Alcoran ar putea ajunge să fie universală.şi se 38 39 Coran. pentru ca să aprobe invaziile unei bande de tâlhari care îi săvârşesc planurile criminale de răzbunare. O asemenea pretenţie. judecătorii.Ea nu va uita nici miile de băieţaşi. de la Conversion.. câte şapte ori” 41 ! În plus M AHOMET face din răzbunare o datorie. După el.se mai ştie că toţi negustorii de sclavi sunt mahomedani. de la Defense. 43 De altfel. văzând cum Creştinismul devine univer sal. Coran. el a fost nu un adevărat fondator de religie. 44 Coran. Matei. 20. asasinatele. De va vrea el să se despartă de voi. . dinte pentru dinte. nas pentru nas. ureche pentru ureche. drept-credincioase. Acest înşelător a susţinut mai întâi că Mozaismul şi Creştinismul. îngerul Gavriil şi toţi ceilalţi îngeri îl vor apăra. . cel ce va păzi această lege.pe când.nu sunt decât nişte criminale alterări ale învăţăturii sale. alte femei. Chap.. să ştiţi că Dumnezeu îi este protector. răpirile. adulterele şi chiar pentru ca să-i reguleze afacerile de menaj. 22-23 41 Sf. Chap. du Rang. este legea Talionului. înainte de toate. p. De altfel se ştie că şi în zilele noastre. toţi suvera nii musulmani din Africa practică pe o scară întinsă comerţul cu robi. v. ca cel din urmă şi cel mai mare dintre trimişii lui Dumnezeu. indignate de purtarea-i: „De faceţi ceva împotriva profetului. Astfel. ci un aventurier preocupat. Printr-o neruşinată minciună 43 el s-a dat ca prooroc şi. blânde. p. ochi pentru ochi. . Şi când te gândeşti că Hristos ne sfătuieşte să ier tăm ofensele „nu până de şapte ori. pentru ca să-i justifice hoţiile. să stabilească o împărăţie. cinstite. 438.. iar îngerul Gavriil i s-ar pune la dispoziţie. 40 Coran. va face bine 38 .

cu corolarul său.care pretinde că înlocuieşte Evanghelia. Or. pe care n-o satură. 39. Dar. nici ovreii nu pot să conceapă decât un judaism universal. aceste condiţii n-au fost împlinite de către Mahomedanism. .a stabilit o tiranie cumplită. .Coranul. . sunt. trebuie ca mai întâi s-o zideşti pe adevăr şi nu să recurgi la minciună.adică o curată contradicţie. . nenorocitei noastre ţări. p.. p. ieşit din neamul lor 46 . de cele mai multe ori. codul naţiei jidoveşti.în loc să combată patima de proprietate. . . vom avea un tablou care ne va da o idee despre principalele ciuperci veninoase crescute pe gunoiul moral al islamismului.nu se găseşte. la France Juive.Legea iubirii În Coran. 45 Printr-un fel de sminteală de neînţeles şi în tot cazul inconştientă. demasculaţia păzitorilor seraiurilor.. câţiva politicieni agramaţi.orice mahomedan nutreşte o ură oarbă. 46 „Mesia trebuie să fie un mare cuceritor care va face ca toate naţiile din lume să fie roabe jidovilor”. să semene cu nişte urme de simpatie către alte popoare. p. trebuie să o dezbraci de orice legătură care ar face-o să atârne de un anumit Stat naţional. . un particularism general. Paris. şi una şi alta.iar Mesia lor. Les Juifs nos Maîtres. . care nu se întâlneşte decât la jidovi. Or.în loc să lupte împotriva patimei de dominaţie. . sau cel puţin. decât arabii. b) . după Islam.Coranul a înlocuit caritatea printr-o ură crudă şi sângeroasă. în plus. Dar pentru ca să poţi pretinde că ai fondat o religie universală. omenirea se împarte în musulmani şi necre dincioşi. foarte lacome de sânge omenesc. suferinţe cumplite.Vezi Chabauty. împotriva acestora din urmă.gândi să întindă Islamismul. constituie. timp de secole a pricinuit. care nu se manifestă decât prin laşitate. cele două ramuri. c) . . 1844. . dacă mahomedanii. codul naţiei arabe.ovreii. . 98 . (Drach. d) . peste tot pământul 45 . legea Talionului şi poligamia.care sunt numiţi cu dispreţ „ghiauri” şi câini cu faţă de om. . din care au rezultat războaie pustiitoare şi o sclavie oribilă.după cum se exprimă DRUMONT 47 . . decât prin iatagan. Din contra. . 1882. prin arme. . ceva care să se apropie de Caritatea creştină. . III. arabă şi ovreiască. una. care posedă o oarecare bravură seamănă cu nişte tigri sălbatici. Într-adevăr. Mai mult. 148).a favorizat jafurile şi le-a adăugat incendiul devastator. păduchii vâscoşi şi lipicioşi.se reazemă pe minciună.adică să zidească un templu religiei blestemate care a făcut şi face încă un rău imens omenirii şi care. I. care a acoperit cu ruine ţări întregi. aşteptat cu nerăbdare. Într-adevăr.ca şi Talmudul. aduc mai mult cu ploşniţele sau cu. au obligat pe bieţii contribuabili să suporte cheltuielile construirii unei catedrale mahomedane în Constanţa. nicăieri.precum nici de Judaism. * * * În rezumat a) .Coranul. cum zice istoricul M OEHLER . cealaltă. care la un moment oarecare au constituit guvernul României. 47 Drumont. . n-ar fi decât un fel de Mahomet. 18 .căci ambele religii sunt bazate pe minciuni şi. Dacă adăugăm la aceasta.Coranul. De l'harmonie entre l'Eglise et la Synagogue.

(M Schwab. care a fost tradus în franţuzeşte de MOISE S CHWAB 52 . pentru ca să nu lase să stea acolo murdăria.care. numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) care a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI. Talmudul din Babilon a fost.. Traité Erubin. 54 A. Broca. 1871-1890.în Bibliotheca Rabbinica. numit I UDA HA -KADOŞ (sfântul) a scris.1844. luat dintre mii: „De se găseşte în Templu o insectă moartă. B ARTOLOCCI . p. Iad Hacazaca (mână tare). cum zice un autor ovrei 54 . numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jeruşalmi). Le Talmud de Jérusalem.constituie Talmudul. la sfârşitul secolului al XVI-lea” 51 . a scris un extract din Talmud şi a numit lucrarea sa. Aceste comentarii. după ce a analizat şi rezumat opiniile emise de toţi predecesorii săi. Idem.Aruk (masă pusă). 12. Biserica şi Sinagoga. haham spaniol. în urma lui.terminarea definitivă a Talmudului. b. 55 Drach. Şulhan . făcute de hahamii din Evul Mediu. IV. Introd. L-am citit cu atenţie şi n-am găsit într-însul decât nişte interminabile dis cuţii. rabin din secolul al XII-lea. Drach. vol. 4. „Talmudul babilonic. am plificat prin comentarii. p. I OSEF KARO . Aşa. de unde se trage şi numele de Tosafişti. mai mulţi rabini francezi. oarecare învăţături explicative asupra Bibliei. sub care sunt cunoscuţi.Aruk: care fu adoptat de totalitatea israeliţilor. . 1859. de cele mai multe ori copilăreşti şi ridicole. p. română după L'Eglise et la Synagogue. este un rabin convertit care are asupra Talmudului toată competenţa cerută: Noi. p. din veacurile al XII-lea şi al XIII-lea.. p. cit. cit. . cit. Sunt două Talmuduri: unul. pe la anul 380 48 după Hristos. drept cod de religie 50 . şi celălalt. Dar. zise tradiţionale.. Schwab. Paris (Casterman édit). T. I. T. printre ovrei. trad. este Talmudul din Babilon. care au format Ghe mara. Dar Talmudul de care se servesc jidovii. . R. am profesat multă vreme Talmudul 19 . secta fariseilor răspândea. azvârlite. Pentru ca să ştim ce este Talmudul. p. cu chiţibuşuri meschine 53 . I..spune el. Le Talmud dejerusalem. 387. din secolul al XVI-lea. 164. probabil în Tiberiada. 305). Le Talmud. 385. 51 Rupert. Juda zice: trebuie s-o ia cu un cleşte de lemn”.TALMUDUL Pe vremea lui Iisus Hristos. Într-adevăr. Cohe -nul (preotul) poate s-o scoată afară. ne-am procurat Talmudul din Jerusalim.acesta este sfatul lui R. a publicat în 1567. De l'harmonie entre l'Eglise et la Synagogue. Mai târziu. după meserie. 48 49 A Darmesteter. care a locuit câtăva vreme la Nicopol şi la Constantinopol. 52 Moise Schwab. care a fost scris în Palestina. Acest fel de Cod talmudic se adresează tuturor ovreilor. . 50 M. Darmesteter. LI. haham din Troyes şi. . MOISE MAIMONIDE .I. Pentru ca să împiedice pierderea acestor doctrine. ne dădu Şulhan . o carte intitulată Mişna. unul din oamenii cei mai adânc cunoscători ai afacerilor ebraice. către sfârşitul veacului al II-lea. fu primit de întregul Israel” 55 . I.împreună cu Mişna care le serveşte de text. mai târziu. numite Tosafot (adiţiuni). Josef Karo.. Astăzi.. . 53 Iată un exemplu. fixează. în care „toate legile religioase şi civile ale iudeilor sunt clasate în or dinea subiectelor” 49 . luând-o în brâul său. Johanan. acest cod formează şi o carte didactică pentru toate şcolile ovreieşti din lumea întreagă.au redactat nişte glose talmudice. Mişna s-a mărit cu diverse comentarii. 439. un haham. . R ACHI . p. într-o „sălbatică neorânduială”. .

cei mai renumiţi din acest secol. ci să fie spuse prin grai în şcoli 57 . 94). care au tăgăduit exactitatea traducerii şi au încercat. a dezlănţuit imediat ura cea mai cumplită a jidovilor. (Drach.. p. a fost singurul adoptat de Sinagogă. din 1600.au fost siliţi să le confirme în mod solemn 60 .. în ediţiile vechi. Darmesteter. În ediţiile mai recente. şi care este făcută după un manuscris latinesc din secolul al XIII -lea: Extractiones de Talmud. savant ovrei din La Rochelle. fie de hahamii con vertiţi la creştinism. să nu se imprime nimic. Vezi Rohling.l2. profesor la Universitatea din Praga. tradus în româneşte. să se lase în alb. ordonăm. 56 A. neputând. pe când Talmu dul din Ierusalim. cit. care să privească. . pentru ca să-şi retragă scrierea. .P. p. şi hahamii. Un cerc ca acesta O.calomniind pe E ISENMENGER şi acuzându-l că este un falsificator. locurile în care e vorba de Isus Nazarineanul. ne-ovrei. va încunoştiinţa pe hahamii şi pe dascălii de şcoală. orientalistul E ISENMENGER .de exemplu.558 al Bibliot.. (Bibliot Academiei Române. să ascundă secretele criminale ale legislaţiei lor. pus în loc.. 58 Prof Dr. Dar. apostolul obscurantismului şi ameninţându-l cu nimicirea morală. . Totuşi R OHLING nu s-a lăsat intimidat şi sfârşeşte astfel prefaţa ediţiei a 4-a a lu crării şi i-am explicat doctrina. Într-ade văr.au fost înlocuite prin cercuri sau prin linii în alb. în bine sau în rău. după ce am urmat un curs special. actele lui Isus Nazarineanul. de S. 20 . Frederic I. în cartea sa Iudaismul descoperit.„Talmudul din Babilon.conţine numeroase pasaje care se refera la patimile de proprietate şi de dominaţie. Talmudul din Babilon. . Jidanii au căutat. cit. din 1520 şi în cea din Amsterdam. întotdeauna.nemaiputând să mintă în faţa a trei Universităţi. cit. . p. Astfel.se găseşte la No. Or. 59.însărcină Univer sităţile din Giessen. 17660). de mai multe ori. . Însă traducerea lui E ISENMENGER şi citatele lui au fost în unanimitate declarate autentice. 386. asemenea pasaje să nu mai fie imprimate. 60 Rohling. 16. fie de orientalişti sau de profesori de limba ebraică. Dar asupra nici unuia dintre traducătorii Talmu dului. fol. Ovreii încercară mai întâi să confişte această carte. este demn de moarte”. să se răzbune împotriva traducătorului 59 . de E ISENMENGER şi mai de curând de Dr.R. . să caute dacă. 167).ca bunăoară de W AGENSEII . Naţionale din Paris.P. 59 Iată ce-l aşteaptă pe creştinul care îndrăzneşte să deschidă Talmudul şi să -i traducă grozăviile: „Un goi. sub pedeapsă de excomunicare majoră. aceste pasaje.. în timp de ani îndelungaţi sub doctorii israeliţi. când în 1700. numai prin viu grai. AUGUST R OHLING . erau pasaje rău citate sau falsificate. prin urmare. I. în cea din Ve neţia. I. ei oferiră autorului 10.la redactarea căruia a colaborat Nicolas Donin. Vom împrumuta lucrării acestui din urmă savant 58 pasajele talmudice care ne interesează.pentru ca să le supunem criticii biologice. p. De câte ori a vrut cineva să tragă vălul care acoperă mârşăvia Talmudului. prin toate mijloacele posibile. în lucrarea acestui savant. I. care studiază legea. 1. I.. numindu-l: bârfitorul nevinovaţilor. în ediţiile viitoare ale Mişnei sau ale Ghemarei. jidovimea scoase un răget de turbare. Am confruntat această traducere. . (I. a prescris ca în viitor. 57 Iată textul enciclicei acestui Sinod: „De aceea. T. şi I..care sunt pline de ură împotriva a tot ce nu e jidov. 231. Toată haita presei ovreieşti s-a năpustit asupra lui. . Dar aceste pasaje au fost traduse.000 de taleri. p. Ovreiul talmudist. după un studiu de 20 de ani. Budapesta. c. I. publică traducerea unei părţi din Talmud. (Talmud Babli. a fost neglijat de doctorii şi de copiştii Evului Mediu” 56 . trecut la creştinism în 1236.I.. după a patra ediţie germană. 122). vom vorbi în cunoştinţă de cauză şi cu nepărtinire”. 1876. cu aceea ce se găseşte în cartea lui Chabauty ( Les Juifs nos maîtres). jidănimea nu s-a îndârjit cu atâta furie ca asupra celebrului orientalist R OHLING . căruia se adresară în urmă hahamii. de DANZ . Acest manuscris. un Sinod ovreiesc ţinut în Polonia în 1631. să înveţe pe tinerime aceste pasaje. A. . din Heidelberg şi din Meinz. într-adevăr.. Traité Sanhédrin f. . Cit. . Poruncim.S. regele Prusiei. cit. August Rohling..

Trat Sanhédrin. 52. Şi. în întregime.. cit. Călcătorul legii lui Moise poate fi iertat. p. Erubin. iar Ghemara cu vinul care are o aromă parfumată” 63 .. p. Prefaţă. Hahamii prezintă acest Talmud ca fiind o carte sfântă. 69 Maimonide. J USTUS . I. ca plastograf. J Vezi şi Chabauty.Aruk. Les Juifs nos Maitres. vreo neînţelegere asupra legilor” 67 . Discours préliminaire. 64 Talmud Babli. 9 ..Vezi Drach.. c. Trat. I cit. I. „Cuvintele hahamilor sunt cuvintele Dumnezeului viu” 68 . Trat Sophérim. 164 şi 179. 33. III. 66 Talmud Babli. Mişna cu vinul.28.şi care conţine o sută de legi traduse din Şulhan . care fu târât în faţa tribunalelor. p. Talmudul Babilonulul. 32. I. În concluzia sa. pentru ovrei. p. într-adevăr. Deuxieme lettre d'un rabbin converti. emanată din inspiraţia divină. 67 Ad Pent. p. c. În 1883.Vezi Rohling. f. I. cit. . 34. aprobat de tot Israelul” 69 . c. Traité des docteurs rebelles.. I. 31.al cărei autor s-a ascuns sub pseudonimul Dr.sale: „Pentru ca să ştie Iuda că nu tratăm cu uşurinţă cărţile sale „sfinte”.. şi mai importanta chiar decât Biblia 62 . 41 . cit. M AIMONIDE vorbeşte despre Talmud în chipul următor: „Tot ce conţine Ghemara din Babilon este obligator pentru orice ovrei. ca urmare. .. achitarea acuzatului. p.Vezi Rohling. 332. Pent. 63 Talmud Babli. p.u -lui. în cer. citatele noastre ca invenţii sau ca falsităţi” 61 . f. Primul venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor. 68 Bechai. I. a apărut o carte: Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda ovreiului la lumina adevărului). căci cuprinsul Ghemarei a fost. Rohling. p. este ca şi cum n-ar avea Dumnezeu 64 . trebuie să fie pedepsit cu moartea. E CKER fu chemat ca expert şi fu silit să examineze amănunţit cele o sută de legi din Judenspiegel. Schaara Zed.. trebuie să fie mai aspru pedepsiţi ca cei ce violează legea lui Moise. Acelaşi haham adaugă: „Cei ce calcă învăţăturile Scribilor. 32. p. 2 . 129. Jidovii. f 13. 21. p. 61 62 Rohling. La proces. f. p. cit. 201. cit. savantul orientalist numeşte aceste legi infame” şi raportul său a avut. cit. „Cel ce citeşte Biblia. ne obligăm bucuros să-i plătim suma de 1..Vezi Rohling. „Marele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe Pământ.Vezi Rohfltig. Cit. I. I. 2 . Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune” 70 . să ne întrebăm ce valoare are. f. - 21 .Aruk .Vezi Drach. cit. dacă se întâmplă. 65 Talmud Babli. p. citim în Talmud: „Biblia se aseamănă cu apa.. I. . 3 . 34. nici dojeni prealabile.Vezi Rohling. fără Mişna şi Ghemara.Vezi Rohling. acuzară pe un redactor al „Mercurului Westfaliei”. Iad Hacazaca. . profesorul Dr.000 de taleri. 32. p. înfuriaţi. O scenă identică s-a petrecut când cu publicarea unei traduceri a Şulhan . 185. f. Ad. nici judecători nu sunt trebuincioşi. însă violato rul preceptelor hahamilor. „Cel ce dispreţuieşte cuvintele hahamilor merită moarte” 66 . p. „Păcatele contra Talmudului sunt mai grave ca păcatele contra Bibliei” 65 . dacă Societatea orientală germană va judeca. 2 . 70 Maimonide. c. Nici martori. 21. c. 88. Înainte de a întreprinde studiul critic al prescripţiilor talmudice. 44. col..

p. se iviră deodată în Orient şi în Occident. ovreiască.Vezi Mousseaux. El este codul care regulează. de altfel. ale Dunărei şi ale Vistulei” 73 . al Sinagogei.cu atât Judaismul trebui să se închidă în el însuşi. A vrea să explici pe unul..5. şi pentru care ei profesează un respect religios. 434. ca expresia adevărată şi sinceră a legii tradiţionale. IV. ce însemnătate prezintă. vom căuta ce prescrie Talmudul în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. un singur şi acelaşi lucru” 72 . p. I. 393. c. cit. răsărită pe malul Eufra tului. pentru a intra. 73 M.haham convertit la creş tinism: „Talmudul este codul complet. până în momentul de faţă. despre Talmud. 186. Talmudul are o valoare enormă pentru ovrei. naţiilor păgâne. I. Astfel se sapă mai adânc prăpastia care despărţea Judaismul de Creştinism şi de păgâni.. Schwab. 164 .Iată. I. sunt într-o desăvârşită greşeală. Le Juif. în Les Saints Lieux. Sunt două lucruri nedespărţite.Talmudul” 71 . Citat de Misfin. ri sipit în cele patru colţuri ale lumii. dar totuşi rămânând unul. Saubin.o naţie fără patrie. este o tentativă himerică. cit. el este codul ce regulează. . fu într-o clipă în mâinile ovreilor care locuiau pe malurile Rinului. Prin urmare. cit.. O carte săvârşi aceasta minune.. încă de la apariţia sa. „Studiul zilnic al Talmudului. purtarea ovreilor. ce zic despre Talmud ovreii de azi: „Cu cât Creştinismul. cit.. până la ultimul suspin” 75 . 75 Singer. ca prin ajutorul Bibliei să cunoască religia noastră. conduita poporului lui Israel. . p.fiind exact locaşul unde s-a încarnat. la ovrei.creatorul Judaismului de astăzi. începea de la zece ani.. din fiecare ceas. El este. un alt jidov. Atunci se văzu acest fenomen straniu şi unic în istorie. p. Opera. I. 87. . p. Numeroase şcoli.. cit. din punctul nostru de ve dere. Iată acum ce zice. „Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt Vezi Chabauty. I. 549 şi de A. . p. întinzându-se. Darmesteter. aceasta a doua legislaţie. unde a luat formă. . Cărţile talmudice sunt acelea care regulează viaţa reli gioasă a ovreiului. III. fără să explici pe cela lalt. .precum studiul Talmudului este acel al Judaismului. Introduction. să se strângă cu o grijă geloasă şi să înmulţească practicele şi observările din fiecare zi. 72 A Darmesteter. până în momentul de faţă. Studiul Judaismului este acel al Talmudului. cu toate bunurile din lume. „Cei ce se măgulesc. T. „Talmudul fu primit. 74 A Darmesteter. 71 A. T. în care Talmudul fu obiectul studiului celui mai respectuos. 76 Drach. 22 .. în domeniul lucrurilor reale. 76 Prin urmare. sau mai bine zis. p. XXXVII. adică un popor. deschise largul său sân.după propria lor mărturisire. civil şi religios. . . . ce merge până la fanatism”. din abstracţie. I. cit. p. I. Judaismul îşi are expresia în Talmud de care nu este depărtat ca inspiraţie sau împuţinat ca un ecou. 416. dar fiind pururea vie. pentru a se sfârşi cu viaţa” 74 . de la prima aspiraţie. în Le Talmud. I. p.Patima de proprietate Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul. Se înţelege deci uşor.

nu desemnează pe creştini. sau R ACHI . . 19. Dacă lucrul este al unui Akum 86 . ovreii se vor îmbogăţi enorm.. c. p. „proprietatea unui ne . După rabinul Solomon Iarchi. 1. el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume” 79 . cit. „Tot ovreiul. „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân . care a găsit vreun lucru.. „Este permis să despoi pe un goi” 81 După MAIMONIDE . Ad Hab. „Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor. cit... des Mousseaux. 2 . 55. pe care acesta l-a pierdut. În consecinţă.ovrei e ca un lucru părăsit. c. Sepher miz.expresii de ură şi de dispreţ. Le Juif. 83 Pfeffiarkoni (rabin convertit) Talmud Babli. c. Această prescripţie se aplică numai în cazul când e vorba de un iudeu care a pierdut ceva. pentru ca neovreii să zică: Ovreii sunt oameni de treabă” 87 . 83. care o ia cel dintâi” 83 . în mai multe locuri. Dar. 3. 2.Vezi Rohling. mai recomandă jidanilor cămătăria. cite par G. Baba-Batra Dissert. p. Şulhan-Aruk. Talmudul. Cuvântul goi (la plural goimi) este echivalent cu ghiaur al mahomedanilor şi reprezintă . Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi. frauda şi chiar jurământul fals. recto (edit. Baba-Metzia. 13. Trat Pes. cit.Vezi Rupert. Trat Baba-Metzia. Choschen-Hamischpath. p. . p. 55. „Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut.. cit.şi reia avutul său.Vezi Rohling. 105. I. 78 Albo.. 64. c. f. . Într-adevăr. f. 32. cit. p. 127. 76. 19 vezi şi Trat. 75.sinonime cu cuvântul Goi.Vezi Rohling. f. Trăité Baba-Kamma. t 119 şi Trat Sanhédrin. p. ovreii nu mai trăiau printre păgânii ce se închinau la stele.Vezi Rohling. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut. Amsterd. ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul. I. 2 – Rohling I. 85 Talmud Babli. pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor” 80 .. Mahomedanii sunt numiţi Işmhelim (Drach). La aceasta se poate răspunde că aceste nume se găsesc în Şulhan -Aruk. 63. 79 Ialkut Chimeoni. pentru că e vorba să îţi reiei avutul. p. f. I. toate mijloacele sunt bune. p. 2 . 67 86 Iudeii susţin că numele de Akum. Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lu cru. f. ba.atât unul cât şi altul. şi aparţin primului jidan care le ocupă” 84 De asemenea.. este un păcat mare să restitui ceva unui Akum. 25 – Ialkut-Chimeoni. 114. De altfel. 23 . c. I. 2 . el nu face decât să . c. 64.ovrei) cu toate avuturile lor” 77 . p. . 2 . I. f. şi că în timpul când această carte a fost scrisă (1567). f.goimii nefiind oameni. . 563 . cit. Ik. Trat. 34. I. f. ci numai pe adoratorii de stele. Baba-Kamma. I. trebuie să-l restituie stăpânului. 87 Karo. 80 Talmud Babli. 81 Talmud Babli. philolog. c. „Când va veni Mesia. După Talmud.. ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea. 11 . f. 3.T Sanhdrin. ca un deşert.. 1645). 63.Vezi Rohling. I. căreia bărbatul îi aduce bani. fără să îndure greutatea muncii.Cămătăria 77 Talmud Babli. 78 Jsrael este ca stăpâna casei. Cit. cit.Vezi Rohling. preceptul biblic „să nu furi” înseamnă „să nu furi pe nici un om. 3. De altfel. se vorbeşte limpede de Crucea creştinilor. c. cit. 82 Maimonide. de Nohri. T. p. n. Sepher. când un jidan fură pe un goi. Se face o excepţie când se restituie obiectul pierdut. adică pe nici un ovrei” 82 . f.astfel. în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite. 84 Rupert. p. 110 . ci printre creştini. ce e mai mult. nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu” 85 .

Atunci jidanul îl trage în judecată şi lucrează astfel. haham convertit). decât vânzându -şi averea. 183. 94 Karo.Jurământul fals Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure. asemenea procedare nu este permisă” 90 . faţă de un Israelit. .. până ca ne-evreul să-şi piardă toată ave rea. fie prin socoteli frauduroase.Vezi Rohling. c. 97 Talmud Babli. 96 Karo.. f. „Este permis să împrumuţi.Frauda „Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi camătă de la dânsul. Tos. 227. c. Într-adevăr. I.Vezi RohHng. p.. f. alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele. p. Trat Baba-Kamma. I.dar cu o restric ţie mintală. 65. I. 71.nu este scris „să nu faci pagubă unui goi” 93 . 92 Talmud Babli. – Vezi Rohling. (Schwab.. ca tribunalul să-i dea lui posesia întregii averi a goiului”. I. f. 539. 91 Karo. c. 77. în loc să-l ajuţi. „Dacă vreun ovrei are. „Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu). c. I. c. „Când un evreu ţine în gheare pe un Akum.. 2. . Şulhan-Aruk. Orach-Chain. f. f. p. Trat Baba-Metzia. Dar. I.. 24 . 157.. încât creştinul nu o mai poate plăti. cit. 61. Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt.iar ne-ovreii nu sunt fraţii noştri. pisk.Vezi Rohling. 95 Karo. este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi. Trat Sanhédrin. f. 88 „Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani. 65. însă. în ţara sa. Sulhan-Aruir. dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului. în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră. Şulhan-Aruk. cu camătă. . Choschen Hamischpath. . . p. 90 Maimonide. cit. 31. până când suma datorată devine atât de mare. veţi judeca. chiar când îţi este trebuincios. cit. . în acest caz. Sepher Mizvoth Gadol. cit. ovreii îi adaugă camătă peste camătă. 73. Choschen Hamischpath.astfel ca. Dar această prescripţie nu priveşte decât afa cerile dintre jidovi. cit. I. 28. 95 „Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false. 1 . pentru că. Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile. 74. decât numai dacă consimte să plătească dobândă. bineînţeles. trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul” 97 3 . p. Şulhan-Aruk. . Judische Deckmantel Vezi Rohling.Vezi RohHng. 1. 93 Talmud Babli. Într-adevăr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei. . un proces cu un goi.. c 1. dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi” 92 . 71. 24. ci sunt mai rău decât câinii” 94 ... Trat Aboda-Zara. Cit. . îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău. săi faci pagubă 89 . pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum” 91 . care anulează acest jurământ. când sunt forţaţi. 88 89 Talmud Babli. 16. Choschen Hamischpath.. 156. veţi face astfel ca ovreiul să câştige. Tos.şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră. ovreiul poate să înşele pe un goi. p. I.„Este oprit să împrumuţi pe goimi. 113. 4 . . 63. „Dacă vreun creştin are lipsă de parale. 2. p. După Talmud.atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu” 96 . Tos şi Trat Megilla. 13. dacă este scris „să nu faci pagubă aproapelui tău”. fără camătă”.

ca nule. p. „De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tribunal asupra lui Israel. al cărei conţinut. I. 100 De altfel. Trat. trebuie să fie nimicit în gând” 99 .Vezi şi Rohling. Acest tribunal declară. 2 .Vezi Rohling. căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată. c. cit. Talmudul dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei. f. ei au aceeaşi autoritate ca tribunalul lui Moise” 101 . 70. . şi toate jurămintele ce le vom face. c.numai să nu ia femei capabile de a-l corupe” 107 . . 1536. 100 Karo. p. de nul efect şi neavenite” 102 . 196. C. .14. 82. p.. să o trateze ca în Sodoma 105 . I. Schwab. I. 2e lettre. Jore Dear. 12. Această traducere a fost făcută de Herman Leberecht Strack . cit. şi a fost revăzută de Dr.adaugă D RACH . .Patima de dominaţie a) . 14. acest jură mânt. 232. 104 Talmud Babli. f. . cit. 101 Talmud Babli. „Regele nu se poate însura cu mai mult de optsprezece femei. 20. Jore Dear.Vezi Rohling. c. şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împovăra cu ele sufletul nostru. 25 . cit. Praga II. ca să . 619. 91. . anulate. f. la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur). cit. 86 Karo. desfiinţate.pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători . că acest jurământ nu era va labil” 98 Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească. 58... profesor la Universitatea din Cernăuţi pentru studiul Bibliei şi al limbilor orientale.. p.Vezi Chabauty. Augsburg.l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele. cit. 88.cu jurământ.Vezi Rohling. des Mousseaux. Talmudul merge până la a tolera poligamia. dar s-a gândit. . El poate. I. 1827. şi dacă ea se plânge. în mod solemn. . I. I. I.crimă. 10.12. p.le regretăm pe toate. 1.au deplină putere în ochii Sinagogei. tradus în franţuzeşte de M. c. cit. Idem. cât şi pentru viitor. V. chiar de ju rămintele cele mai sfinte. cit. p. care va veni spre binele nostru. I. „Omul poate să uzeze de femeia sa. Trai Nedarim.Vezi şi Maimonide. Trai Kalla. c. V. hahamii îi răspund: „nu putem să-ţi venim în ajutor. Sanhédrin.din această zi a împăcării şi până la cea următoare. fără altă formă de proces. .Vezi G. 90. Iuda zice că el poate lua mai multe.. Şulhan-Aruk. cit. Trai Hagica. Făgăduinţele noastre să nu fie făgăduinţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte” 103 .Vezi Rohling. p.. Cit. 90. . . . p. 232. 250. 2. Aşadar.18. p. f. pot fi uşor dezlegaţi. . iertate. O.. atât pentru tre cut. 106 Talmud Babli.Vezi şi Karo. Şulhan-Aruk. p. 81. c. . căci legea te-a dat pradă bărbatului tău” 106 . 2. 103 Mahsor... şi de Dr. fiind silit. . Sanhédrin.care îi garantează exactitatea (29 iulie 1909). Sepher Mizvoth Gadol. rugăciunea Kol Nidre. a. I. p. ce merită pedeapsa cu moartea. Dar. orice promisiune şi orice jurământ. Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă. ce e mai mult.„trei ovrei oarecare.Vezi Rohling. docent la aceeaşi Universitate.. .„Rabi Akiba a jurat. 151. 107 Talmud Ieruşahni. jidovii. 102 Drach. fără putere şi fără valoare. la Sinagogă. Paris . Citată de A. la 9 octombrie 1909. II . Isopescul.. cit.ca de o bucată de carne ce o cumpără de la măcelar” 104 . 98 99 Talmud Babli. Tarnavschi. Şulhan-Aruk. ele să fie dezlegate. 81. jidanii de azi recită. I. I. 1.că un alt ovrei a dezonorat o goia. Trat. . 105 Idem. în sufletul său. 87. nimicite.Vezi şi Rohling. rabin convertit .în familie. Cuza în Neamul Românesc. iată-l: „Toate promisiunile.profesor la Universitatea din Berlin. f. aşa cum îi place. . . f. R. I.

din Fălticeni. . p. copiii n . ce e mai mult.. este formală în Biblie. c. .2. ca M AIMONIDE . dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul o are asupra animalelor şi mai ales acela de a le exploata. fiul poate să se însoare cu mama sa” 110 .88. cit. Şulhan-Anik. murdărite de un alt jidan. f. ca pe nişte vite de muncă. . ci de bestii. Ad. 113 „Ovreii sunt oameni. . . (C. cit. 2. din Botoşani. . p. El proclamă că singuri jidovii sunt oameni. 26 . I.au nici o legătură de familie cu părinţii lor. 99. 77. viitorul rege al omenirii. Tratatul Berachot. 20....Vezi Rohling. fiind nişte bestii. cărora vor servi şi se vor supune toate popoarele” 117 . „Precum oamenii domnesc asupra animalelor.Adulterul. 120.adică asupra omenirii întregi. 55. ca şi dreptul roman. de către satirul jidan R. Albancelli. Paris. cit. nu este socotit şi nu poate fi pedepsit 108 căci. 101. la goi 109 . I. etc. trebuie înţeles tot Israelul. voi sunteţi oameni. c.. c. c. 67..c.în naţie. Trat. Le drame maconnique. nu sunt formate de oameni. despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asi milează cu o simplă proprietate. 59. f. 117 Talmud Babli. c l . 2. I. Dar. cât poate şi în singur profitul său.) Fraţii Leman au numărat 25 falşi-mesii.Vezi Rohling. 115 Talmud Babli.. cu mai multă precizie. cit. c.. au trecut”. sub numele de Mesia.Vezi Rohfing. Baba-Metzia. iudeii admit că.date de Dumnezeu în suşi. „Căsătoriile ne-ovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. pe când goimii nu sunt decât animale. care n-au nici aceleaşi drepturi.şi aceea a patru fetiţe românce. Iad Hacaz. . f. pe când goimii sunt porci” 114 . Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi. Introduction. 114. Cit. dar ea reiese. nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin. 111 Matmonide. 128).pe când cele lalte popoare ale lumii. 58.. asupra lor.. 2. Se înţelege acum deflorarea a 16 fete de ţărani. f. cit. cu o femeie ce nu e jidoafcă.. I. 116 Zeror. având un caracter material. „Talmudul. 10. 77. 440. Citat de Moise Schwab în Talmud de Jérusalem. cred în viitoarea dominaţie 108 109 Talmud Babli. . Jore Deach. f. . f. cit.căci după rabinul Rava. . Hahami celebri. f. . zice Talmudul din Babilon. cit. p. contrar moralei creştine. c.. 52.Vezi Rohling. A RARRANEL .2.3 . p.. Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asupra a tot ce nu este ovrei. Ovreii au aşteptat multă vreme pe Mesia.după hahami „e permis jida nului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredincioasă” 111 . p. Viaţa lor e legată ca aceea a cailor. I. „Mesia va da imperiul lumii ovreilor. h.şi când părinţii şi copiii trec la judaism. 2. I. p. f. II. Această deosebire. Trat Sanhédrin. 59. p.aceştia au. c. 25.2 şi Hilch Malachim. c. Domnul v-a zis: . în Talmud” 112 b) . 112 Zadoc Kahn (mare rabin din Franţa). 1. 114 Ialkut-Rubeni.. p. Rachi. f. f. 269. col. 113 Talmud Babli. „Urmaşi ai lui Abraham. p (Drumont La France juive. „toate timpurile care erau fixate. 2.Vezi Rohling.Vezi Rohfing. Paris. „Ne-ovreii sunt câini şi măgari” 115 . Tratatul Schabb. I. Pe lângă aceasta. . jidanilor. care trebuia să le dea dominaţia lumii.Vezi Rohfing. De asemenea. 88.Tratatul Sanhédrin..Vezi Rohling. 1871. hahamii afurisesc pe cel ce ar vorbi de apariţia vreunui Mesia. pentru venirea Mesiei. în Traité Berakhoth..78. L'esclavage selon la Bible et le Talmud. p.. despre care vom vorbi mai departe. p. „Blestemaţi să fie cei ce calculează vremile Mesiei”. Goimii. p. 2. . aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului”. Pent Lév. legisla ţia talmudică recunoaşte şi sprijină cu putere instituţia robiei. 116 După Talmud. XXXIV. nu există măritiş. 10. 110 Karo. p. De altfel. I. f. Astăzi. 58. . I.

Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură”. el este singurul cu care Divinitatea a avut un legământ. . 55. I.. . la proiecta Sa specială. .. în Sinagogă. Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova. Bunurile care sunt încredinţate naţiilor. Dar să lăsăm să vorbească şi un ovrei contemporan 120 : „Fără lege (talmudică). cit. la dărnicia divină. 40 . .dacă nu le stăpânesc pe toate.aceasta este necunoscută de Talmud. 27. 0 -1. 123 Pentru jidani. 8-9. 1. . Talmudul. I. 4. . c. jidov convertit. 27 . 1610). cit. 1... tr.punând Talmudul faţă de legea naturală a iubiri. p. în ura lui Isus din Nazaret. Maschm J.Vezi Rohling.Vezi Rohling.Vezi Rohling. el este fiul preferat al Celui etern. 2 . . p.Vezi Rohfing. f. De altfel. Dar. „Peste tot pe unde se stabilesc ovreii. p. 55. 310. Şi lumea nu va cunoaşte fericirea. cu regii şi cu prinţii lui. cit. 119 Talmud Bahli. de trei ori pe zi.Vezi Rohling. I cit. 4. către jidovi. 55. trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri. ei n-au drept. … Această credinţă în predestinarea şi în selecţia lor.l scapi” 124 . decât prin milă. 120 Bernard Lazare. f. a extras din Talmud pasajul următor: „Ordonăm ca toţi ovreii să blesteme. (Talmud Babli.. Biblioth. acest autor iudeu. Ovreii. . decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi. Cit. L'Antisemitisme. „Omul caritabil nu există pentru cei din Iuda. 1. Iad Hacazaca. această rugăciune. Iisus Hristos este considerat ca un idol (Idem.c. creştinii sunt goimi. păgâni. nu trebuie să .adică imperiului jidovilor. 124 Maimonide. din contra. drept la iubirea. Tr. Când îl vezi pierind sau înecându-se într-un fluviu. c. Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor. Aboda Zara. el este alesul lui Dumnezeu. cit. Majene Jesch. f. cit p. III .2. 95). I. 121 Bernard Lazare.. Să vedem ce e cu ea. vorbeşte şi de ură. 10 şi f. 122 Sixte de Seinne. trebuie ca ei să devină stăpâni. Dumnezeu ar face-o să reintre în neant. Este tocmai ceea ce am spus mai sus. ei înşişi. 75. 1-3.Vezi Rohling.Legea iubirii Caritatea. Trat Sanhédrin. Abarbanel. 118 Maimonide.şi până ce nu obţin dominaţia absolută..93). poporul ovreiesc este poporul ales de Dumnezeu ca depozitarul voinţei şi dorinţelor sale. o ură sălbatică împotriva celor ce nu sunt jidovi şi mai ales în contra creştinilor? 122 Astfel. care exaltă sentimentele de simpatie naţională. predică. aparţin în realitate lui Israel. (Talmud Babli.ei nu vor înceta să strige: Jale! Grozăvie!” 119 . . c. sau când este aproape să moară. lumea nu ar mai exista. sau să-i scape viaţa. idolatri. ..universală a jidovilor” 118 . c. c. la bunăvoinţa. 1. p. singur. o mărturisesc. f. I. I.pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om. p. el interzice ovreilor să aibă milă de un goi. I. . fără Israel care să o practice.Vezi Sixti Sinensis. de trei ori pe zi. f. Sancta. Prin urmare. . p. c. 104. 176. Hahamii vor recita. Chiar când ajung să guverneze oraşele. Nu poate fi vorba de caritate în Israel” 121 Într-adevăr. 74. a dezvoltat la ovrei o trufie imensă. fiu care are.este iubirea de Dumnezeu revărsată asupra oamenilor şi care formează diadema sublimă a moralei creştine. p. Este oprit să ai milă de un idolatru 123 . . poporul creştin şi să roage pe Dumnezeu să-l cufunde şi să -l extermine. 149.

pentru a deveni un bun haham: „Tot discipolul ce nu caută şi nu practică răzbunarea şi nu-şi păstrează ura. . ca şarpele.Vezi Rohling. . mân tuieşti un idolatru”. cit. 416). Tos. c. . şi să astupe intrarea puţului. f. Pent. pot ajunge patimile omeneşti. I. rabbinica. c. zicând: „fac aceasta pentru ca vitele mele să nu cadă înăuntru”. 6667. cu ura lor oarbă. c. să -l ucidă… Dacă un goi se găseşte lângă un puţ să .zice Drumont. 94.să fie totuşi o jertfă atât de plăcută cerului. acu zaţia de omoruri rituale. Talmud Babli. ca acela al celor mai preţioase parfumuri. .. În tot cazul. Judenspiegel im Lichte der Wahrheit. Amster..şi în acelaşi timp un mijloc de a te împăca cu Dumnezeu şi de a atrage binecuvântările sale”. n-ar veni să-l ateste. în loc să le reprime! „Într-adevăr. hahamii zic ovreilor: „Cel ce varsă sângele unui goi. f.. p. I.. apărute în ziare. .Dacă cineva vede un goi. p. Iată. c. p. Tr. dacă este o scară în puţ.ba chiar. „Trebuie să ucizi pe cei mai buni dintre goimi (Tobşebegoim harog)” 127 „Trebuie să smulgi inima goiului şi să omori pe cel mai bun dintre creştini 128 . sine qua non.Vezi Rohling. înaintea cărora fiarele cele măi sălbatice s-ar da înapoi.. Omorurile rituale Pentru a arata că omorurile rituale se comit în rea litate şi nu sunt numai efectele imaginaţiei nebune a creştinilor. c. Vezi Rohling. 14. cu indignare.Vezi Rohling.. I. I. Tr. Aboda-Zara. cit. ca victime omeneşti. Vezi şi Solomon ben Sevet. I. 22 şi următoarele.Vezi Rohling. . când o legislaţie smintită le favorizează. În adevăr. 129 Ialk Chimeoni. cit. cit.pen tru cinstea neamului omenesc.. p: 33). f. care au fost şi sunt victimele acestor crime religioase. crime cu atât mai grozave. 428. au îndrăzneală să ia ca martori 130 pe nejidanii.adică al fecioarelor ne-ovreice. II. cu o piatră.jidovii talmudişti au mers. (France juive. atât de demonstrative.. s-o tragă afară. iată o condiţie. 126 Ceva mai mult: Hahamii împing cruzimea fanatică până acolo. 125 „Dacă scoţi un goi din groapa în care a căzut. . 128 Rabi Brentz Judenbalg.vom raporta mai multe cazuri. p. cit p. . ci este oribilul Moloch fenician. Edit. De altfel. Aboda-Zara. citează acest pasaj din Talmud: „Este de mirat că sângele Klipothelor. Ven Soph. jidovii procedează în această privinţă ca unii criminali care tă găduiesc 125 126 Talmud Babli. . Aboda-Zara.dacă numeroase mărturii. 1913. asupra ultimului Congres sionist. . înduioşate.. . această atitudine e lăudabilă şi. I. 26. 1. p. cit. Ad. 76. 13.. cit» p. 127 Talmud Babli. 21.chiar pe cei mai buni. I. . Acela pe care ovreii îl adoră în ghetto. .. căruia îi trebuie. 75. 7. f. p. 130 Vezi dările de seamă. 28 . . că poruncesc jidanilor să omoare pe creştini. săvârşind omoruri rituale. cit. copii şi fecioare. .după cum susţin jidanii . Los. a varsă sângele unei fetiţe ne-ovreice. cu cât victimele sunt mai ales nişte bieţi copilaşi. De altfel.Vezi şi Ruppert. nu este Dumnezeul lui Moise. p. p. iar . . 26. în broşura sa. 2. . 245..Vezi Rohling. Vezi şi Rachi Ad Exod. 76. nu poate fi considerat ca un bun haham”. 3. încât conving chiar şi spiritul cel mai necredincios. Bibliot. . 3.l azvârle înăuntru. 20... din aug. demne de crezământ. f.civilizaţi printr-un contact secular cu creştinismul. D-nul Justus.resping. 75. . trebuie să o credem sinceră. duce o jertfă lui Dumnezeu” 129 Trebuie să adăugăm că ovreii din ţările din occi dentul Europei. Şi lucru de necrezut. până ce au depăşit orice limită omeneşte posibilă. aproape să moară. Tr. până la ce grad. (Bartolocci. II. I. 2. citat de Ruppert. este un sacrificiu tot atât de sfânt.

la o depărtare de două sute de paşi de sat. într-o zi. pentru a spăla câteva rufe. p. braţul stâng. istoria înregistrează vreo cincizeci de cazuri de omoruri rituale. Pe urmă. chiar când sunt prinşi asupra faptului. dar copilul spunând că se va ridica singur. (Biblioteca Academiei Române. convertit la creştinism. Un mare număr dintre aceste cazuri se găsesc povestite în cartea lui R UPPEKT 131 . Vezi Drumont. Pe urmă. 402409. pe care le azvârliră în vasul în care era adunat sângele. această mamă. „Acest Emanuel îmi istorisi un fapt de o cruzime oribilă. înainte şi după convertire. cu jurăminte. ovreii tăiară în bucăţi mici diverse fructe: pere. ea îşi continuă drumul şi merse să-şi spele rufele. . cit. din care extragem exemplul următor: Spovedirea unui ovrei. se întoarse îndată acasă. A. până la 1670.) 132 Alphons Spina. se duse la o fântână. Îl puseră. văzând că nu-i mai vine copilul. negăsindu-l. Toţi gustară din această oribilă mâncare. luând nişte instrumente de fier. traducere românească de N. atestate de istorici demni de toată încrederea. Toate documentele acestui proces sunt la dispoziţia criticii. 179). Îmi spuse că. copilul se împie dică şi căzu. Dar. 29 . 133 A de la Houssaye. alergă la locul unde îl lăsase şi. tatăl meu veni repede la mine şi mă puse să jur că n-am să vorbesc nimănui de ceea ce văzusem în ziua aceea. Ea era urmată de fiul ei. p. încredinţată că el o va urma.astfel încât sângele îi curgea din toate rănile şi cădea în vas. Unul ţinea întins braţul drept al ne vinovatei creaturi. I. încât să formeze crucea. care s-au angajat reciproc. un copilaş creştin care n-avea mai mult de doi ani.evidenţa. nuci. îl străpunseră din toate părţile. ovreii au fost de multe ori maltrataţi şi chiar masacraţi.fapt pe care la văzut cu ochii şi pe care îl atestă. un altul.ceea ce a uşurat descope-rirea mai multor crime de această natură. foarte ascuţite şi lungi îndeajuns. 132 Iată după A MELOT DE LA H OUSSAYE 133 . . 131 I. al patrulea. De altfel. La două sute de paşi de fântână. 2761. De la 1071. După aceasta. gol. povestirea unui alt fapt. mama sa se întoarse ca să-l ridice. La France Juive II. I. Abrégé du Proces fait aux Juifs de Metz. ceea ce îmi produse greaţă şi un dezgust atât de penibil. migdale. să nu descopere niciodată ceea ce aveau să facă şi să păzească secretul până la moarte. Bucureşti. şi că acolo se găseau adunaţi alţi şapte indivizi din naţia lor. rezultă că ei încep adesea prin a tăia împrejur copilul de sex bărbătesc asupra căruia vor să comită omorul ritual. băga ghemuri de hârtie în gura nenorocitului copil. . de obicei. în vârstă de 3 ani. Apoi aduseră în mijlocul lor. 177. pen tru aceste crime. Biserica şi Sinagoga. p. p. mă apropiai de ceilalţi şi nu mai văzui decât cadavrul copilului. en 1670. în 1456. cit. Vezi Ruppert. În ziua de 23 septembrie 1669. Din mărturisirile jidovilor. în sfârşit. etc. Leit. se primeşte sângele la tăierea îm prejur a copiilor de ovrei. . (Ruppett. 1869. Ruppert. care s-a petrecut la Savona. Ei consideră ca o ruşine să îngroape cadavrele creştinilor astfel ucişi. numit Emanuel fiul unui medic din Genova.care peste puţin. ca să întrebe de el pe bărbatu-său şi pe persoanele ce se găseau acolo. deasupra unui vas în care. Gustai şi eu însumi. de mai multe ori. N. femeia Mangeotte Wfllemin. mai ales în regiunea inimii. încât în ziua aceea şi a doua zi nu mai putui să iau nici un fel de hrană..adăugând chiar că băuse din sângele copilului ucis. fu aruncat în fundul unei pivniţe a casei. un al treilea îi ţinea capul ridicat. De Bello Judaeorum. (Ruppert. După câteva minute. Pentru mine. tatăl său îl conduse în casa unui ovrei din Savona. 183). din satul Glatigni. în aşa fel. istoric foarte conştiincios. care a fost judecat la Metz. această tortură fu un spectacol insu portabil şi mă depărtai cât putui de locul crimei. pentru a-i înăbuşi ţipetele. Patru din ei luară parte la grozava execuţie. în anul 1670.

Vezi G. fără însă să-l găsească.după actele procesului. se resemnează să-i cresteze el însuşi gâtul. Părintele Thomas este chemat într-o casă ovre iască. un ovrei călare pe un cal alb şi care ducea dinaintea lui un copil de vreo trei sau patru ani.. îl legară cot la cot. pe urmă îl ridicară pe sus şi îl duseră într-o odaie departe de stradă.. aceea a lui D.. 24 şi următoarele. DES M OUSSEAUX 135 a extras pasajele următoare: În ziua de 5 februarie 1840. pe când bărbierul se mulţumeşte să ţină barba Părintelui. 200. şi pe Părintele Thomas.. Părintele Thomas fu apucat pe neaşteptate de aceşti oameni. ducându-se pe drumul cel mare ce merge la Metz. se pun să întindă la pământ pe Părintele Thomas şi D. G. pentru asta te aşteptăm. cit. T. Sacrificatorii. atunci. (David Harari). din oraşul Boulay. marelui haham. Trei zile după aceasta. să ardă hainele victimei ale cărei cărnuri sunt tocate în bucăţele mici. p. pe urmă unul din unchii lor şi alţi doi ovrei. s-a interceptat o scrisoare în care acuzatul scria şefilor Sinagogei din Metz: „Am intrat în această mizerie. a trebuit să facă să dispară urmele aces tui omor. . Îl primiră cu dragoste şi. I. 1846 (Gaume Freres Edit). taie gâtul acestui om. la vreo două sute de paşi de la fântână..citat de G. de R OHRBACHER 134 . îl priveau ca pe un om cinstit şi pe care Părintele Thomas îl număra printre prietenii săi. curajul îi lipseşte şi se declară incapabil. XXVIII. veniră cei doi fraţi ai lui D. dintre cei mai însemnaţi din Damasc. şi sentinţa fu executată în ziua de 17 ianuarie 1670”. 683. cu totul recent: asasi natul săvârşit.. de concetăţenii săi. pentru a fi trimis. pe urmă. (Solomon) pe care sacrificatorii au contat pentru împlinirea planului lor. jusqu'en 1842. mă chemă la el acasă. care îi spuseră că au văzut pe acest drum. cit.. Paris. Sângele este adunat într-un vas. Iată un extras din interogatoriul bărbierului. care era 134 135 Rohrbacher. cadavrul nenorocitului copil. p. Un locuitor din satul Hez. p. El cedează totuşi invitaţiei presante să intre în casa vecină.... din Paris.. Acest fapt a fost povestit în marele uvragiu.Toţi răspunzându-i că nu l-au văzut. mâna îi tremură şi. Jidovii încep.. des Mousseaux. .. Găsii acolo pe hahamul. I. publicate de A. en 1840. recunoscu că era Raphael Levy. . sfântul misionar şi a cărui caritate nealterabilă era cunoscută de toţi.. Deodată. de unde G. să altoiască un copil. 30 . sosi un haham înso ţit de bărbierul ce ia sânge S. de către jidovii din Damasc. des Mousseaux. S. Histoire de l'Eglise. întâlneşte mai multe persoane (între altele pe Daniel Payer şi pe Thibault Regnault).„Haide. (Aron). deci. se găsi. 136 Achille Laurent (membru al Societăţii Orientale).. dar copilul este bolnav şi Părintele Thomas voieşte să se retragă. Iată acum un al treilea fapt.. depuis 1840. peste puţin. II. Histoire universelle de l'Eglise. într-o pădure. mai târziu.. se puse să-l caute mai întâi prin sat. pentru comunitate”. 1852. 202... etc.. El fu condamnat să fie ars de viu. Veni noaptea şi o dată cu ea. Relation historique des affaires des Syrie . zărind de asemenea pe acel Jidov. . care era numit. et procedure complete dirigée.care sunt depuse la Ministerul Afacerilor Străine. trebuie sa-l înlocuiască fratele său A. această pastă omenească este azvârlită într-o groapă ce serveşte pentru lături.. cu un cuţit. asupra unui călugăr (capucin). DES MOUSSEAUX : 136 D. contre les Juifs de Damasc.. pe urmă la fântână şi prin tufişurile dimprejur. L AURENT . Paris. Această publicaţie conţine piesele autentice ale procesului. care-i vârâră un căluş în gură.. Tatăl. un ovrei pe care creştinii. p.” Justiţia sirio-egipteană obţine „pe rămăşiţele aproape fumegânde ale victimelor mărturisirea completă a vinovaţilor”. Pe urmă. . În timpul procesului. ei înşişi.. iar oasele sunt zdrobite cu un mai. T. peste puţin. cel mai pios dintre ovreii din Damasc (!).. Dar..” Însă bărbierul devine palid.. ce avea înaintea sa un lucru pe care îl acoperea cu mantaua.

. de stăpânul său.. Intrai într-un mic divan.vrei să intri. îi ţineam capul. şi de M. Trântii pe călugăr la pământ şi.Ca toţi sacii de cafea. care fură arse.. .. Răspunsei că nu pot.. ţinându-l cu unul din asistenţi. îmi ziseră. îi răspunse: „Stăpânul tău a întârziat la noi. îmi spuse el..Sacul acesta nu lăsa să picure materiile conţinute în intestine? . şi se întâmplă ceea ce am declarat” 31 . de pânză de împachetat şi de culoare cenuşie. hotărâră să se scape şi de servitorul său creştin. . . ca acelea pe care le întrebu inţează negustorii de ulei.Îl ţinem. lângă poartă. şi pe A. Bătui. care sosise atunci.. când este udat nu lasă să pice ceea ce se găseşte.pe care o ţinea în mână A. la intrare. Găsii acolo pe I. . Lucrătorii descinseră în conductă. după cei astupaseră gura cu o pânză albă..” Justiţia voi să verifice locul unde ovreii arunca seră rămăşiţele. F. cu acelaşi instrument. fără să se piardă o picătură. Mă dusei la F. S. îl spintecarăm. pentru ca să-l împiedice să se mişte.. şi.. Y. vaccinează un copil. care i-a zis: „du-te de vezi dacă au prins pe Ibrahim şi ce au făcut cu el. .. un fragment din inimă.. F. El intră.. ucide pe acest preot.că servitorul veni să întrebe de stăpânul său. de F. cu basmaua sa. în el.legat.. Uşa fusese baricadată cu o grindă. ovreii.. îi de-te ultima lovitură.... cadavrul fu târât într-o odaie unde se ţineau lemnele. sau să pleci? . Pe urmă.... ale cărui cercetări puteau deveni compromi ţătoare... punând rămăşiţele într-un sac şi.. precum şi părţi din calota preotului.. Sângele fu adunat într-un lighean. . şi fratele său A.. îi ţineau picioarele şi se aşezaseră peste ele. şi ceilalţi (erau opt cu toţii). veni şi-mi deschise. ocupaţi să lege mâinile pacientului la spate. luă ligheanul şi vărsă sân gele într-o sticlă. cu un pisălog. .. şi I. Ibrahim Amoran.. a fost trimis la F. până ce sângele va fi încetat să curgă.. ţineau bine trupul. D... o dădu lui Y. îi tăie gâtul cu propriile sale mâini.. . Se descoperi canalul şi se găsiră.. dacă vrei să-l aştepţi.. iar A..Un sac de cafea. Acolo îl dezbrăcarăm de haine. fiul lui R. şi găsii uşa închisă cu zăvorul..F. ....Adevărul este că Y. S.... urme de sânge şi filamente de tendoane.Am mai spus.Şi cum era sacul în care aţi pus rămăşiţele? ..... intră şi du-te de-l găseşte”. Apoi. După ce fu umplută. Servitorul M.Voi intra ca să văd.Ce a-ţi făcut cu oasele? ..Şi cu capul? ..fiii lui R… Aduseră un lighean de aramă spoită. treptat-treptat le duserăm să le aruncăm în conducte..şi că Y. S. A. Ei aduseseră atunci un cuţit..... M..” După asasinarea Părintelui Thomas. S..Le-am spart pe piatră..L-am sfărâmat la fel. . puseră capul prinsului deasupra acestui lighean. apucă cuţitul şi începu să-l taie. că erau adunaţi cinci inşi în stradă...cu servitorul M. în care se găsesc latrinele. îi răspunsei eu. A. . îi pusei gâtul deasupra unui lighean mare. . P. acest servitor dispăru. nişte sfărâmături de craniu şi de alte oase. şi eu.. o rotulă. Ne vom mărgini să relatăm câteva părţi din intero gatoriile care privesc al doilea act al acestei drame. .. şi F. Pe urmă fu trântit la pă mânt.. P. ... D.printr-o pâlnie nouă de tinichea..în aceste latrine.. A. scoaseră mai multe bucăţi de carne.. îi aruncară carnea şi oasele.De ce mijloc s-au servit ca să-l facă pe servitor să intre acolo? ... care dă într-o curte exte rioară.Ce s-a făcut cu sângele şi cine la luat? .

Cine ţi-a remis sângele? . ei doresc punerea în libertate şi siguranţa pentru acei dintre ovrei care sunt deţinuţi şi pentru cei ce 137 138 G. . 206. . p. cu care ovreii fură obli gaţi să se mulţumească: „Prin expunerea şi după cererea d-lor Moses Montefiore şi Cremieux.ei au inundat cu aur autorităţile sirio-egiptene şi. fără ca nimeni să ştie că pune în ea sânge. I.... des Mousseaux. cit. „ Cu ce scop aţi omorât pe Părintele Thomas? . dacă trimite din sângele acesta în alte locuri? . Acolo. p. p. începură să ţipe ... . îi făgăduiră că. implicaţi în asasinatul Părintelui Thomas şi al servitorului său. chiar dacă ar trebui să-i coste o sută de pungi de bani. 231. pe care am trimiso la hahamul A. Rezultatul procesului a fost că. . du-te la hahamul Y. .. . ..De obicei. din care el face pâinea. delegaţii lor. Hahamul Y.” „Întrebare hahamului A. obţinură de la Kediv amnistia sau mai bine zis iertarea acuzaţilor.Ai întrebat pe hahamul Y.. I.Se întrebuinţează la azime. cit..202.. . pentru ca să o omoare şi să-i ia sângele. informat de dânşii că aduseseră o persoană. I. care au fost refuzate. se înţelesese cu A. mi-a spus că trebuie sa trimită din el la Bagdad.. patru au obţinut iertare pentru că au făcut destăinuiri şi zece au fost condamnaţi la moarte” 139 Jidanii din Europa. . în urmă. la această noutate care îi tulbura groaznic. M ONTEFIORE şi C KEMIEUX . Piéces juridiques. oamenii zeloşi îi trimit făina. I.. şi trimite pâinea acelora cărora le aparţine făina” 138 . 141 Idem.: .răspunde jidovul D. După ce au oferit consulului Franţei. p. Să mai ascultăm şi câteva din depoziţiile autorilor acestei crime înspăimântă toare.doi au murit în timpul procedurii. cit. milioane 141 . 32 . 139 Idem. Citat de G.Hahamul Y. tot i-o vor obţine.ci împotriva justiţiei” 140 . faptele fiind probate şi nediscutabile” 142 Iată termenii firmanului.care au venit la noi ca delegaţii tuturor europenilor care profesează religia lui Moise. G des Mousseaux. El însuşi frământă pasta. . cit p. cit.Au venit din Bagdad scrisori care să-l ceară? .. 140 Idem. des Mousseaux.i luam sângele. .La ce serveşte sângele în religia voastră? . . I. Fuse-i. ca acelea care ies din gura celor ce depun”. pus în azimă. şi îmi ziseră. p. I.. ducându-se în Egipt. 213. ci pentru persoanele zeloase. mi-a spus-o.. DES M OUSSEAUX 137 să-ţi închipui o bogăţie şi o precizie de amănunte mai remarcabile.. sângele. sau khalabiehs. nu este pentru popor..Şi la ce este trebuincios sângele? Îl pun oare în pâinea azimă şi toată lumea mănâncă din ea? . cit. (pe care îi vom întâlni din nou mai departe). Fraţii A. şi cu alţii ca să aibă o sticlă de sânge omenesc şi acest haham mă înştiinţă şi pe mine. .Ca să .din şaisprezece ovrei.Obiceiul vrea ca sângele să stea la haham.Pentru ce n-aţi păstrat sângele la voi? . I...„Ar fi greu.am recunoscut. 251-255.Hahamul Y..212. rămâne la cuptor în ajunul sărbătorii azimelor.Hahamul Y... zice G. L-am strâns într-o sticlă albă.căci ea le-a fost acordată fără reînoire de anchetă şi fără reluarea procesului.. cit.sângele fiind necesar la împlinirea datoriilor noastre religioase.nu împotriva vinovaţilor. . p 218 (notă) 142 A Laurent. în ceea ce priveşte întrebuinţarea sângelui de creştin.

2 oct. din 15 iunie 1883. unde avu loc un masacru îngrozitor. într-un şanţ. de femei şi mai ales de copii. . Atunci. trecut la creştinism şi botezat sub numele de Neofit. pentru că procedura nu fusese în deplinită şi trimise pe ovrei înaintea tribunalului din Cracovia. din cauza unei populaţii atât de numeroase .ci asupra Ţarului. cadavrul nenorocitei victime.au fugit..412. cit. DES MOUSSEAUX vorbeşte de „numărul.. În 1881. I. Dar. asemenea crime trebuie să fie foarte uşor de realizat. săvârşit de un jidan Beilis. continuă să se comită chiar şi azi. pe un maidan. . cit. p. care. stră puns de 47 lovituri de pumnal. . s-a năpustit. I. nebună de durere. acuză sus şi tare pe ovrei de acest omor.. ca şi în timpul procesului din Damasc. ca să reclame fiecare trupul copilului ei. dispar pentru totdeauna. asupra răposatului Stolipin. 145 Vezi: Scrisorile din Rusia din Universul. în ziua de 21 decembrie 1882. asupra oligarhiei din Rusia. pentru a veni să-i recunoască corpul. spre marea înmărmurire a rudelor lor” 146 . Dar. pe care îi numeşte ţărănoi inculţi. p.a fost comisă o crimă rituală asupra unei tinere fete. un băiat mort de o moarte violentă. din Adevărul. din pricina instruirii afacerii Părintelui Tho mas. 3 oct. cită un omor ritual care avusese loc la o dată cu totul recentă. cadavrul.. venind dezolate la morgă. ordonăm ca prizonierii ovrei să fie puşi în libertate şi să se dea. siguranţa pentru întoarcerea lor. se găsi în Bucureşti. 143 144 Drumont. 3 oct. fără să lase cea mai mică urmă. Astfel de crime. până şi asupra juraţilor . Ibidem.. nevasta sa şi un alt jidan complice). VI. poliţia publică o în ştiinţare. 144 În momentul de faţă se judecă la Kiev procesul unui omor ritual. Monitorul Romei.. la 10 octom brie 1883. etc. 186. care dis păruse fără să i se mai dea de urmă.aparţinând uneia dintre familiile greceşti cele mai însemnate din Smirna .un mic sat din Galiţia austri acă. în faţa cărora te apucă groaza. c.”. el şi servitorul său Ibrahim. cu mult mai mare de cât şi-l închipuie cineva.. vom povesti două cazuri petrecute acum câţiva ani. pe malul mării. Populaţia creştină se ridică în masă şi alergă în cartierul ovreiesc. de juraţii din Rzeszov. să vedem.din Kiev. reînnoi tripla condamnare la moarte. la Lutcza.p. numită Francisca Mnich. în care pieiră peste 600 de jidani 143 .fu răpit în apropierea paştelui ovreiesc. Trei acuzaţi (Moise Ritter. des Mousseaux. . Curtea superioară de justiţie casă judecata. spre stupefacţia generală. G. pentru ce motiv iudeii săvârşesc omoruri rituale asupra creştinilor? Ne vom adresa pentru aceasta. Opt zile după omor fu găsit. . cu o furie nebună. Fără să mai vorbim de omorul din Tisza-Elzlar. cunoscut de toţi. celor fugiţi. 146 G. Un copilaş. în România. 413. Patru zile după aceea. împreună cu mai mulţi complici. adresată părinţilor care pierduseră de curând un fiu. străpuns de mii de lovituri de pumnal. de oameni. înainte de a se da verdictul toată presa ovreiască din Europa şi de la noi 145 . asupra unui biet băieţel de 6 ani. fură condamnaţi la moarte. 33 . Acum 4 sau 5 ani. călugăr din Damasc. i se găsi. Pentru a stabili identitatea cadavrului. din Seara. La noi. e faptul că. Şi cum. Iuscinski.nu asupra omorâtorilor. ceea ce aruncă o vie lumină asupra intelectu lui jidovimei întregi. nu ar fi convenabil să refuzăm rugămintea lor. De asemenea. care în anumite oraşe ale Europei. Mama sa. se văzură vreo douăzeci de mame. la scrierea unui fost haham.

Şi când mă voi căsători şi voi avea până la 10 feci ori. 152 Neofit. I.iar la partea muierească nu trebuie nicidecum să-l des copăr 150 . şi atunci.ce se numeşte tăfilis. se descoperi că aceşti jidovi rămăseseră tot aşa de fideli credinţelor lor. şi atunci ea are drept consecinţă excomunicarea majoră (cherem) şi o persecuţie sălbatică din partea întregului neam al lui Iuda. 20). 149 Ibidem. capabil de a-l înţelege. Uneori.este o taină a ovreilor. înainte ca să se fi putut sparge uşa odăii. nici chiar fraţilor mei. unde omorâtorii se închiseseră cu ea. ca aceştia să nu-l descopere. „Ei se conformau. măcar de ţi se va întâmpla să te faci şi creştin 151 .chiar dacă li s-ar întâmpla să sufere tot felul de munci. în mod oficial. . morţile lor erau înscrise în registrele Bisericii. Înfruntarea jidovilor asupra legii şi obiceiurilor lor. des Mousseaux. pentru prima oară. după B. căci „o au scris mulţi”. ce se numesc de dânşii hasindem. nici creştinilor. ca să nu descopăr secretul acesta. nici proşti lor dintre ovrei. 2. s-au botezat de formă.ce fac ei cu sângele creştinilor? N EOFIT vrea să lămurească aceste două secrete. I. mai învăţat şi. pentru ca să poată fi admişi în Franţa. „fiind rabin şi învăţătorul ovreilor. b.pentru ce ucid jidovii pe creştini? 2° .ale căror familii practicau. . . Astfel lui Drach. des Mousseaux. de către preoţii catolici. nu mi s-a întâmplat să văd nicăieri: 1° . . la toate practicile exterioare ale religiei catolice.zice NEOFIT . . ca ovreice bătrâne. pe toate stihiile cerului şi ale pământului. 151 Trecerea ovreilor la creştinism este de două feluri: a. marea ură ce au ovreii asupra creştinilor. la Iaşi. Lemberg. ( Gazeta Narodowa. Şi îmi mai spuse: Fiule. zice el. în mod scrupulos. I. Îndată ce ocazia fu priincioasă. un anumit număr de ovrei portughezi. . cit. fu atacată şi ridicată de către jidani. i s-au furat copiii şi suferinţa ce a îndurat-o acest părinte. căci.. „A ucide pe creştini şi a le lua sângele. contractele lor erau precedate de cuvintele: în numele Tatălui.Vezi G. Acum doi ani. rabin convertit. să se ştie că această taină nu este cunoscută de toţi jidovii. „Mai întâi. Astfel. în acelaşi timp. 2757). 230). . ca şi în ziua sosirii. 34 .zişii convertiţi. Trai Sotah. la Bordeaux. Publicată. să nu te primească pămân tul. adică aceluia care va fi mai deştept. de 200 de ani.. . Rabinii îl lasă fiilor lor cu blesteme îngrozitoare. îndată ce hahamii fură instalaţi acolo”. decât numai unuia singur. ca Noi-creştini. A. În plus. Convertirea poate fi prefăcută. Principalul motiv al crimelor rituale este .”. naşterile. catolicismul în Spa nia. 148 Neofit. că atunci când am ajuns la vâr sta de 13 ani şi când tatăl meu mi-a pus pe cap cornul acela. p. de vei dezvălui taina aceasta. I. Şi această taină o păzesc ei cu mare scumpătate” 149 . mărturisesc în frica lui Dumnezeu. de NEOFIT 147 . După ce au trăit astfel aproape 150 de ani. nu sunt anchetaţi câtuşi de puţin de Sinagogă. cit. încetară să -şi mai prezinte copiii la botez şi să facă să se binecuvânteze măritişurile lor.ei se întoarseră pe faţă la iudaism. în 1803. să nu îl fac cunoscut. Astfel îmi grăi tatăl meu” 152 . care voia să se convertească.acest ultragiu faţă de omenire „nu este scris nicăieri.. Dar. (Drumont I. „Foarte des s-a întâmplat la noi. . . . cit. cit). persecuţia merge chiar până la omor. Francia. I. .mi-a descoperit taina privitoare la sângele de creştin şi m-a afurisit. f. când se întorcea dintr-un pelerinaj. măritişurile. ci numai de rabini sau de hahamii lor. adaugă el. .Examenul cărţii Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor”. au fost descoperite mie şi le-am păzit până ce am primit Sfântul Botez” 148 .să fie luate cu forţa de jidovii fanatizaţi şi să fi dispărut pentru totdeauna.în 1686. 35. nu poate fi descrisă (G. p. p. de pildă. Convertirea poate fi sinceră. cit). Astfel. Ovreii chiar. unde fu sugrumată. care astăzi este cunoscută. aşa . 1. octombrie 1867. după ritul israelit. trecură fruntaria şi veniră să fie circumcişi şi recăsătoriţi. sau mai bine zis o rătăcire. 147 Neofit.care voiau să schimbe religia şi credeau că vor putea să se ascundă în vreun stabiliment bine închis. o ovreică din districtul Czartkow. 150 „Cel ce învaţă pe fiica sa legea sfântă este tot aşa de vinovat. (Talmud Babli. p. ca şi cum ar învăţa -o obscenităţi”. al Fiului şi al Sfântului Duh. A 5 -a ediţie a apărut în Bucureşti în 1872 (Bibliot Academiei Române. ea fu transportată într-o cârciumă ovreiască din vecinătate. de cărturarii şi de fariseii lor. pe care le cunoaşte bine..

I. ca noii soţi „să poată înşela pe creştini şi să poată mânca şi sudoarea creştinului. tinerii soţi postesc o zi în treagă. 3. sufletele oamenilor care n-au fost botezaţi cu apă. dascălul trebuie să-i înveţe să-i hulească pe creş tini. Într-ade văr. rabbi Solomon (Talmud) zice: celui mai blând dintre şerpi. Această datină este necesitată de îndoiala în care se găsesc hahamii. p. Şi spre seară. aduc jertfă lui Dumnezeu. cit. a fost sau nu adevăratul Mesia. ce a fost băgat în sânge de creştin muncit şi pun peste bucate. „Este o faptă bună ca fiecare ovrei să caute. când văd ducând vreun creştin mort la groapă.Aşijderea. cit. 143. în cartea sa Biblioteca Sancta. scoate-i creierii.. 0. 2. p.decât numai pe ovrei ” 155 . să se mântuiască prin sângele unui creştin botezat cu apă.părându-li-se că.„pentru ca să evite căderea akifei. câte puţin din acest amestec. vine rabinul. mâine să văd doi. care le dă la amândoi să mănânce un ou copt. . 1. 156 Ibidem.iar pe cel mai bun dintre creştini. 157 Idem. din casă în casă şi dă de ştire” 157 . . 11. 18.Rabinii mai întrebuinţează sânge de creştin muncit. I. care nu ştiu dacă Iisus. amestecând. Această cenuşă o fac. În acelaşi timp. chiar şi un copil mic trebuie să le ştie. ca şi cum ar mânca sângele său 158 . fiecare iudeu trebuie să dea bisericilor un nume de ocară” (Karo. B. Hulele acestea. 1610). 1 ° . necurata necuraţilor.. „Bisericile creştinilor sunt case de pierzare şi locuri de idolatrie. I.cuvinte care înseamnă: spurcata spurcaţilor. Această ură este întipărită în sufletele ovreilor încă din copilărie. să zică: şacăţ te şaţine văsaef tăsavinichi hăirimi .adică. . . dacă jidovii au atâta ură şi vrăjmăşie împotriva creştinilor. 13. fiul Mariei. este pentru că scrie la T ALMUD : „ nu se cuvine a numi pe altcineva cu numele de om. „Şi cum Hristos a scos din iad. c. de patru ori pe an. p. la nuntă. de care suferă. p. aşa şi pruncul acesta. dator este tot jido vul să zică: saium had. Paris. 158 Neofit. să distrugă sau să dea foc bisericilor nejidoveşti. să fii afurisită” 154 . C. Jore Deach. sau lucrurilor ce se găsesc în ele. ucide . 1. după Sixte de Sienne. Înainte chiar de a începe să arate copiilor A. făcând această ucidere. nemâncând şi nebând nimic. hahamul zice încet nişte descân tece. t. la tăierea împrejur. cit. . Astfel.l . 35 .şi pentru ca să facă farmece.adică: azi am văzut un păgân mort. . „Aşijderea. De altfel. în gura copilului. cu degetul cel mic.Jidanii întrebuinţează sânge de creştin pentru ca să prepare leacuri împo triva unor boli 156 . (Talmud Babli. . 155 Ibidem. 18. p. iar cenuşa lor să o împrăştie în vânt sau să o arunce în apă. 3 ° .jidovii întrebuinţează un piron de fier. când vor trece pe lângă o biserică creştinească. 2 ° . în vin. dator este orice jidan să omoare un creştin. În plus.şi merge hahamul cu un ceas sau două mai îna inte. nebotezat cu apă. . Mai pe scurt. cit. pentru ca să ştie. prin sângele său. lamuhar trii. adică a unui sânge ce pică din văzduh pe mâncărurile lor şi omoară îndată pe cel ce gustă din ele. de două ori. Şulhan-Aruh. pe cât se poate. ovrei convertit din secolul al XVI -lea. o picătură din sângele acesta şi o picătură din sângele ce curge din rana făcută pruncului şi punând. 62). Neofit. pre sărat cu cenuşă în loc de sare.sânge 153 154 Ibidem. pe care ovreii trebuie să le distrugă”. la calendarul lor scrie şi mi nutul în care cade sângele acela. arzând în foc o pânză înmuiată în sânge de creştin chinuit. N EOFIT indică apoi ce fac jidanii cu sângele cel strâng în timpul crimelor rituale şi spusele lui se aseamănă cu mărturisirile acuzaţilor din Damasc. I. la începutul anotimpuri lor. fiind convins că cu aceasta se va mântui” 153 .

162 Orice ovrei. care trebuie să fie chinuit. dacă Talmudul nu este codul unei bande de hoţi şi de asasini laşi. din vite de muncă. în acelaşi timp. sau mai bine zis. . iar mâncarea aceasta se cheamă de dânşii Săida amafsăncâs 161 . jidovii fac plângerea Ierusalimului.după cum Coranul este legislaţia naţionala a arabilor. 162 Comparaţi spusele lui Neofit.Aşijderea la 9 iulie. Precum Coranul a creat imperiul musulmanilor. p. atunci rabinii şed jos pe pământ.în realitatea cărora un suflet creştinesc aproape nu poate să creadă. Talmudul îi opune o ură crudă şi oarbă împotriva întregului neam omenesc. jidanii caută să fure copii de creştin şi îi ascund până la paşte. cit. 23. ca să poată mai uşor să îi chinuiască şi pentru că Hristos a păzit fecioria. le amestecă şi stropeşte cu ele mortul. între alte crime. Această trimitere se numeşte Maschloiamunas. Talmudul le favorizează şi le împinge până la un paroxism nemaipome nit.. Carităţii creştine.La Paşte. 36 .tot aşa şi Talmudul a organizat întrun Stat unic. 164 Ibidem. care este aproape.Când moare un ovrei. 6° . şi omoruri rituale. ca: furtul. 24. prin mijloace mârşave. El face pe jidani să creadă că au misia (misiunea) să acapareze întreg pământul . persecutorul lor. ei fură copii mici.ură care merge până la a comite. I. .şi care nu sunt vrednice decât să lucreze ca să îmbogăţească şi să glorifice pe Israel. Când citeşti prescripţiile legale ale Talmudului. p. Hahamii îi iau sângele şi fac cu el mici turte dulci triun ghiulare. 160 5° . p. Ibidem. pe care le trimit la toţi ovreii.. trebuie să mă nânce. numită eficoimon. p. p. . cămătăria. ce conţine sânge de creştin chinuit şi mă nâncă un ou copt. pe jidovii răspândiţi peste tot pământul. ascunderea lucrurilor găsite. .pentru ca să le ia sângele şi pe urmă să-i omoare 164 .îţi închipui că eşti într-un vis urât şi te întrebi. jidovii omoară pe un creştin care înfăţişează pe Aman. din azima aceasta.La sărbătoarea numită Purim. . 24. precum şi Iisus Hristos a fost chinuit. îşi pun pe frunte cenuşă. 161 Ibidem. El le mai spune că aparţin unui neam ales şi că sunt chemaţi să supună pe toate celelalte popoare . 23. CAHALUL Talmudul este legislaţia naţională a ovreilor. . 159 160 Neofit.vărsat prin munci ca şi al lui Hristos ” 159 . frauda şi jurământul fals. *** În rezumat. . Pentru aceasta. până la cel mai mic. cu depoziţiile acuzaţilor din Damasc. În seara de Purim.zicând. . presărat cu aceeaşi cenuşă. 163 Neofit. I. hahamul ia un albuş de ou şi o picătură de sânge de creştin muncit. o bucată de mărimea unei măsline 163 . 4° . în loc de a combate patimile de proprietate şi de dominaţie. . cit. conţinând puţină cenuşă din sânge de creştin.compuse numai din robi nemernici. 7° . 26. stihul din proorocirea lui Iezechiel: „Şi voi stropi peste voi cu apă curată şi vă veţi curaţi de toate spurcăciunile voastre. hahamii fac separat o azimă.

Statul jidovesc trebuia să fie ascuns şi a persistat astfel. care îşi au sediul lângă Sinagogă şi a căror acţiune se întinde numai asupra evreilor care locuiesc într-un oraş sau chiar într-o mahala. . Graţie lui. sub forma de Cahal. de origini diverse.. formând un Sinod sau Congres ovreiesc internaţional. Aceasta din urmă se adună. după împrăştierea ei. care se aşezau în ţări străine. Jidanii. răufăcător.. pentru ca să-şi comunice părerile lor practice. Sinagogile erau.astăzi bine cunoscută. Ele sunt legate. fiind bine ascunse de jidovi. . L'Antisemitisme.. în Asia Mică. . .. Toate Sinagogile erau legate unele de altele. În fiecare cetate. Dar. Iată ce scrie B ERNARD L AZARE despre Republicile .„Talmudul. până azi. a cărei autoritate suverană se exercită asupra tuturor iudeilor din lume. Statul ovreiesc sau Cahalul este format. cunoscute sub numele de Cahale propriu-zise. formează un popor ” 165 . căci naţia ovreiască fusese lipsită de teritoriul său şi fusese împrăştiată printre alte naţii. era protejat şi susţinut.a reformat naţia jidovească. care exercita asupra lor autoritatea civilă şi justiţia. nu numai pentru ca să asculte citirea legii. un centru al vieţii religioase şi publice. care are de gând să întreprindă o cucerire grea. vom spune câteva cuvinte despre puterile secundare şi despre puterea centrală. p. se grupau în cartiere speciale şi. au în tre ele relaţii foarte strânse şi delegaţii lor se reunesc. Toate comunităţile unei aceleiaşi localităţi. alcă tuiau o societate deosebită. for mând o vastă asociaţie federativă.. cu puterea secundară iudaică..din puteri elementare. Vom studia. chiar înainte de distrugerea Ierusalimului.. era primit frăţeşte când sosea ca emigrant sau colonist.. din timp în timp. ca toate statele: 1. jignite de năvălirea unui popor străin şi. 37 . înainte de a vorbi de alcătuirea diferitelor părţi ale Statului iudaic. de asemenea.din o putere centrală.zice ovreiul B ERNARD L AZARE . dar şi pentru ca să vorbească de afacerile lor. cu ajutorul unui sfat de bătrâni şi al unui tribunal particular.mai mult sau mai puţin duşmane. în Alexandria. 165 B.se ţineau unele pe altele în curentul evenimentelor a căror cunoştinţă le era de folos..se sfă tuiau şi se ajutau reciproc. Dar un asemenea Stat nu putea să existe de fapt. în acelaşi timp.. mai întâi.care sunt aproape necunoscute. . într-un Sinod sau Congres jidovesc naţional. Ele îşi trimiteau emisari . sau Comunităţi israelite. în Antiohia. în oraşele greceşti ale Ioniei. indivizi. subordonate celei dintâi şi a căror influenţă este mărginită la ovreii care se găsesc într-o singură ţară. I se dădea voie să se stabi lească şi beneficia de lucrul asociaţiei. . având alături de dânsul protectori.adică despre Cahalele sau Comunităţile . ci ca un om bine înarmat. prieteni şi fraţi. ei formară asociaţii corporative în capul cărora era pus un etnarh. care îi punea la dispoziţie toate resursele sale. 3. ... ovreiul era sprijinit de comunitate. El nu venea ca un străin. mulţumită indiscreţiilor unui ovrei convertit... 2. Pe urmă.pe care jidovii le-au posedat pretutindeni şi întotdeauna. cu acelea ale altor ţări. Lazare. Pretutindeni. .. 8. a ţării.din puteri secundare. . o dată pe an. vom raporta ce zic doi autori ovrei asupra istoriei acestei organizaţii. care îşi întindea reţeaua asupra lumii antice. În aceste condiţii.. organizaţia Cahalelor ele mentare. Jidanii se adunau în casele lor de rugăciune.

în sânul societăţii antice. . comunităţile jidoveşti nu se schimbară. în persoana unui prinţ suveran «Roclh . aşa cum era. Cahalul .cahalul. Comunitatea jidovească. adică blestemul comunităţii. pe documente. Am căutat -o în zadar în Biblioteca Academiei Române.care a scris o carte foarte documentată asupra Cahalului şi asupra Judaismului în Rusia 167 . în „Neamul Romanesc”. care este organizaţia naţiei ovreieşti şi descrie viaţa comunităţilor iudaice..se ascunse sub numele de Şcoală. . se stabili în principalele centre ale vieţii ovreilor împrăştiaţi. Când Imperiul roman se prăbuşi şi. pentru prima oară. octombrie 1910. Iată ce zice despre Cahal şi despre cartea lui Brafmann.de cunoştinţele mele întinse asupra stării ovreilor. Vezi.. care le-a permis să reziste. Acest şef suprem era ajutat de un fel de parlament administrativ. În zilele noastre încă. De altfel. 135): „Cartea ovreiului convertit Brafmann. care dezvăluie.n-au avut îndrăzneala să tăgăduiască afirmaţiile acestui autor.şi mai ales sub acela de.zice el . 376-381. citate suficiente pentru ceea ce voim să arătam aici. Ele erau organisme foarte puternice şi aveau o viaţă colectivă extrem de activă. Dacă jidanii erau supuşi legilor aspre ale regatelor şi împărăţiilor. tribunale. greceşti şi romane. p. ca şi în oraşele Orientului. organizaţia statului jidovesc luă forma următoare: Poporul era reprezentat politiceşte.. . 1870.. . O noua ediţie a apărut în 1888.Din» sau tribunal 166 167 Bernard Lazare. asupra aceluiaşi subiect Kaliat de Wolski. ar fi fost distrus de legea de la 1844. C.. Abia câţiva rari ovrei au încercat . Iată cum se exprima. (A. Leipzig. . Livre du Cahal. . B RAFMANN expune mai întâi istoria existenţei jidovilor şi a organizaţiei lor sociale. chiar şi sub fondatorul imperiului mahomedan. exista un Cahal. C.cum au fost şi cum sunt în acest moment. convertit la creştinism. El tratează despre Cahal.. Cahal (Heder Hacahal). însă. de a chema în judecată pe un coreligionar. St.sau Sinedrion .. asupra aceluiaşi subiect un alt ovrei.la hotărârile cărora se supuneau.iar Sinoadele lor interziceau unui israelit.care de obicei sunt foarte neruşinaţi când este vorba să contrazică scrierile care dau pe faţă tainele existentei lor. La Russie juive. care. raportate de colegul nostru A.La Roma.. „Neamul Românesc”. 2 vol. ei aveau o cârmuire proprie. era bine înarmată împotriva celor ce călcau datoria solidarităţii. să pretindă că această organizaţie nu reprezintă decât „complotul bogaţilor împotriva săracilor” în Israel. sub pedeapsa blestemului. unde numărul lor fu considerabil. „Am fost ajutat . În acest timp. ovreii au fost tot atât de strâns uniţi între dânşii. ea îi lovea cu afurisenia. Cuza. Dovezile lui Brafmann sunt cu adevărat ştiinţifice. în ţările unde jidanii trăiesc sub un regim de excepţie. pronunţând în contra lor Cherem . 181. Această carte este astăzi foarte rară.. organizaţia se păstra. pe care le datorez originii mele israelite şi întârzierii în judaism. după dânşii.. Materiaux pour étudier le Judaisme en Russie et son influence sur les populations parmi les quelles il existe.. L'Antisemitisme.alţii. Mai mult.. la Petersburg. 38 . dar cercetările lor au rămas fără rezultat.Ha . din timpuri foarte depărtate. p. Vom fi deci nevoiţi să ne mulţumim cu citatele. Iacob Brafmann. care corespundea Sinodului de azi şi ale cărui hotărâri erau fără de apel. îna intea unui tribunal creştin. Am cerut-o mai multor librari şi editori din Paris. 1887. venit din Arabia.Galuta». în fiecare provincie şi în fiecare oraş. adică în Babilonia şi în pământurile perşilor. . care rezida în Bagdad. 11 oct 1910).. El demonstrează că această orga nizaţie s-a perpetuat sub nume diferite. rezemând aceste afirmaţii.. Richard Andrée ( Zur Volkskunde der Juden. un cunoscător al poporului ovreiesc. . fiind bazate pe documentele autentice care provin din diferite Cahale din Rusia. consilii de bătrâni..unii să nege existenţa actuală a Cahalului în Rusia. Petersburg. jidanii. până în al 34-lea an al vieţii mele”. organizaţia puternică a Cahalului subzistă” 166 .. B RAFMANN . profesor la Universitatea din Iaşi. guvernământul ovreiesc . condus de rabini şi un «Bet . la tipografia C. De altminteri. . unde.. Dobrodaev. După căderea Ierusalimului sub Titus. sinagogile îşi păstraseră autorita tea. ne procură cea mai interesantă privire asupra condiţiilor de existenţă ale ovreilor din Orient. din Vilna. când Catolicismul triumfător se răspândi. scopul organizaţiei Statului ovreiesc. Cuza.

din Persia până în Polonia. p. atât religioase cât şi civile… Aceste Cahale sunt foarte bogate şi au o putere mare asupra naţiei jidoveşti” 170 . . Cu trecerea unei părţi a Poloniei sub dominaţia Rusiei. în fiecare comunitate ovreiască” 172 . . textul legii care desfiinţa Cahalele din Rusia: Lege. cVII . Ea încercă. 474-480. într-adevăr. cu deplină putere asupra vieţii lor şi cu drept ereditar asupra acestui titlu. Art 14. bine organizat. „Neamul Românesc”. Altădată. Dar. ovreii au dreptul. „Neamul Românesc”. ce se reunea de două ori pe an. În Polonia „prin decretul lui Sigismund I. era un adevărat parlament care făcea legile şi ale cărui hotărâri nu erau supuse la nici o instanţă de apel superioară. . mai mult ca niciodată. 1863-l866. . în mod arbitrar. 39 .Vezi Cuza. în anumite documente 168 169 Brafmann. putem să încheiem cu B RAFMANN : „Cahalul este guvernul naţional. Iată de altfel. iar îndeplinirea acestui decret a fost încredinţată agenţilor regali şi celorlalte autorităţi poloneze.îngă duise mai întâi Cahalele. Moscova. dat în 1506. (Braf-mann. 11 oct. Sinodul lor general. 1892. Şi. nu trebuie să existe. 1910. din Franţa. .dar în cercarea sa nu izbuti. Astfel. 1860. Mihel din Brest -Litovsc a fost numit şef al tuturor ovreilor din Litvania. După Brafmann. Iată ce scrie în aceasta privinţă D ERJAVIN .local” 168 . 1908). toate Cahalele şi ce depinde de Cahale. în urmă. „Când au fost goniţi din Spania. „Dar această lege straşnică a fost şi ea nimicită de preocupările guvernului ru sesc de a încasa impozitele. ca fiind o instituţie de care să se poată servi ca să strângă impozitele israeliţilor pentru guvern. p. constituite ca sub dominaţia arabilor”. să strige: Cahalul a murit! Trăiască Cahalul!” 171 Prin urmare.Vezi Cuza. pentru dânsa. compuse dintr-un rabin şi doi asistenţi. 1910.astfel că. 1891. 11 oct. din Germania. o astfel de afirmaţie a naţiei jidoveşti. dieta poloneză din 1788 îşi propuse să desfiinţeze Cahalele. . 170 Derjavin. „Neamul Românesc”.şi de aceea. 171 Brafmann. 172 Ibidem. cit . jidovii au căutat refu giu în Turcia şi în Polonia 169 şi au venit acolo cu Cahalele lor. „De atunci. 8 oct.Vezi Cuza. „Cahalul există şi astăzi.. Fiecare Comunitate avea colegiile sale de judecători (Bet -Din). Memoires. după care ovreii să poată să se guverneze în parti cular. în timpul Evului Mediu.ca şi celelalte ţări locuite de ovrei. când înţelese pericolul ce rezulta. 1910. p. el era cunoscut sub numele chiar de Ca-hal. cit. oamenii de stat ai aces tei împăraţii se îngrijorară şi ei de Cahalul iudeilor.Vezi Cuza. I. I. poporul. . Graetz. Dar Rusia. p. p. I.. Un alt reprezentant al ovreilor din toată Polonia a fost confirmat în 1549 de Sigismund August. ce scrie un autor foarte competent asupra materiei. . D -nul H. în propriul său Stat. Acelaşi rege în 1571 a sancţionat dreptul reprezentantului ovreilor să pedepsească cu moartea pe cei ce calcă legea. regulând şi confirmând toate afacerile. aceeaşi organizaţie”.„Nici o lege. I.care a fost însărcinat de guvernul rusesc să studieze chestiunea şi să fie reprezentantul său în comisia stabilită pentru a rezolva problema ovreiască: „Ovreii posedă Cahale… care există din vechime şi guvernează. aduse mai târziu serioase dificultăţi. în acest moment.T. I.4 oct. înaintea cărora trebuia să fie depusă orice plângere şi care judecau după legile talmudice rabinice”. „Ovreii din Polonia constituiau un Stat în Stat în toată puterea cuvântului. cit . al societăţii ovreieşti”. sunt definitiv suprimate”. . p. 22 febr. „Neamul Românesc”. să-l suprime definitiv în 1844. din existenţa acestui Stat jidovesc. 1907.. 1910. Cahalul exista şi la noi în România. unde este nu mit Administraţia Comunităţii ovreieşti. 359. Vom adăuga aici. ovreii au păstrat pretutindeni. cit. profesor la Universitatea din Breslau.Vezi Cuza.

Ch. Dintre aceşti slujbaşi. Diploma de rabin se potriveşte cu toate profesiile. în timpul omorurilor rituale. Delamay. . p. 1820. un fel de sub-prefecţi agramaţi şi foarte tiranici ai Statului jidovesc talmudic. împotriva hahamilor. preşedintele Consistoriului central al jidovilor din Franţa. zice: În ceea ce priveşte slujbele lor spirituale. III. să ne ocupăm de constituţia Statului jidovesc şi îndeosebi de aceea a Cahalului elementar. Paris. daionimi.ca preoţii sau ca pastorii comunităţilor creştine. când te gândeşti că aceştia nu sunt la drept vorbind. în acest scop. ei păstrează vasul unde a fost cules sângele victimelor omeneşti. un ovrei. Cahalul exercită auto ritatea naţională (dominaţia) şi administrează averile asociaţiei (proprietatea). în cazuri grave. Cât timp israeliţii vor avea.atât de comună printre persoanele străine de cultul jidovesc. 1847. Les juifs. Paris.). membru notabil al Consistoriului ovreiesc din Paris: Rabinii nu sunt.Vezi Mousseaux.oficiale ale Moldovei. Cahalul naţiei lor” 173. şi astfel numărăm printre noi. ci mai curând.. ei opun misterele. până la B RAFMANN . .. în cursul secole lor. Ei nu sunt confidenţii conştiinţei noastre.. citim: „Ovreii au. leur histoire. 40-41). 38). Aceştia sunt aleşi de către „assif” sau adunarea comunităţii ovreieşti. p. dacă stăruieşti. că ştim principalele peripeţii prin care a trecut. Ch.de pildă. b) . „Bet . .” (Drach. tuvimi. etc. hahami în prăvălii şi hahamii vânzători în bâlciuri.acesta haham convertit.nu se vor găsi niciodată la înălţimea epocii”. p. 40 . Le juif. în sfânta zi a Sâmbetei. în localităţile unde vechiul cult talmudic şi -a păstrat toată puterea. Totuşi. care indică. .căci mulţi dintre ei îndeplinesc aceste nobile şi liberale profesiuni. Slujba rugăciunilor. lére lettre d'un rabbin converti. fie comunităţile ovreieşti fie pe reprezentanţii lor. I. Des consistoires en France. . Rabinii trec drept oameni care au o cunoştinţă adâncă despre Talmud.o mulţime de slujbaşi.. roschimi. hahami în barou. 32-33.un haham sau rabin 174 care este un fel de preşedinte. . a rămas misterioasă.. chemat să judece 173 174 Cuza. ei strigă că eşti în contra religiei.Vezi Mousseaux. unii formează un tribunal. . cit. Aceşti oameni n-au decât conducerea conştiinţei celor ce vor să se adreseze lor. p. 557. dar ei nu posedă elementele nici unei ştiinţe utile şi. 1908.economică .. Aşa de exemplu.organizaţia poporului lui Israel. 46).fără ca să se schimbe. ca garanţie. este un titlu la consideraţia lor reciprocă şi la veneraţia ortodocşilor. Paris. se supără. Ei au fatuitatea puterii şi voinţa intoleranţei”. icovimii gaboimi.cu alte cuvinte. . să cadă într-un vas care serveşte la gras..constituţie care.zice ironic „Trebuie să rectific greşeala. Ch. Edit. . iar atribuţiile lor se limitează la pronunţarea din anvon a unui mic număr de rugăciuni. III. p. . 69. p. pe la începutul ultimului veac. dacă îi grăbeşti. III. care este destinat manducaţiei. „rabinii sunt slabi şi nuli. Funcţiile lor preoţeşti se mărginesc la serbarea nunţii (pe care un simplu laic poate tot aşa de bine s -o îndeplinească). pe care timpul şi raţiunea le-au lepădat. Cahalul se compune din: a) . Îngâmfarea lor este tot atât de excesivă cât le este de adâncă ignoranţa.sau când. Cerfbeer de Medelsheim. la Paşte. în o anafora din 1850. Le juif. ca interpreţii religiei nişte tăbăcari. a stins mucul unei lumânări.. Le juif.miniştrii necesari ai cultului nostru. . . p. (Mousseaux. leurs auteurs. din greşeală. .că rabinii sunt preoţii ovreilor. nu ştiu nici întrebuinţarea limbii naţionale. când nenorocirea a vrut ca o lingură destinată pentru post. care se reuneşte. Alipirea lor fanatică la practici absurde.Din”. Ch. chebuimi. preoţi. . instituţie nu numai religioasă.. (A. în sânul templelor. Un alt ovrei... o dată pe an. p. Iată ce scrie despre hahami. nu este efectuată prin intermediul lor. nişte negustori ambulanţi şi chiar nişte cămătari. Dacă invoci luminile lor religioase. nişte zarafi. . 1825. hahamii au încă slujba de sacrificatori. De altfel. Un al treilea ovrei.sânge. ORGANIZAŢIA STATULUI JIDOVESC A) CAHALUL ELEMENTAR Comunitatea ovreiască este guvernată de Cahal. Siniger. Acum. se găseşte cuvântul Cahal. Le juif. III. Puterea lor nu face nimic pentru mântuirea sufletelor. cei mai mulţi.49). (Singer.. . laici (bocherimi. Se înţelege aversiunea pe care o resimt israeliţii civilizaţi.Vezi Mousseaux. dar şi politico . ca să zic aşa. .

impozitul pe moşteniri. Pentru a ajunge institutor „belfer” sau profesor „ melamed ” nu este necesar să treci examene. prin viu grai. devin „moreni” şi singuri. să cităm numai pe acelea ce rezultă din vânzarea dreptului de exploatare a creştinilor. Vom examina în mod succesiv: I. 1. care este şi şeful Cahalului. De altfel.Cahalul are un învăţământ care este liber. fiind la un moment dat suspendată şi înlocuită cu puncţia cefalică. au dreptul la vot în Comunitatea ovreiască. Printre veniturile ordinare. precum şi codul Şulhan . şi într-adevăr. care nu fac parte din comunitatea jidovilor şi sunt. Şcolile talmudice.şcolile talmudice ale Cahalului. pentru leafa hahamilor. dar chiar şi de creştini.impozitul pe carnea cuşer. tăierea rituală. I. strânse de la proprietarii ovrei. Diferitele instituţii ale statului talmudic îşi au reşe dinţa în curtea principalei sinagogii. Dar. există un fel de universitate talmudică. . „chebot”. Acest tribunal este pus sub autoritatea Cahalului. numărăm: a) . ca să zicem aşa.Şcolile talmudice .Aruk. . pe ovreii moreni. în 1891. Printre veniturile extraordinare ale Cahalului. c) . este stăpânul absolut al averilor şi chiar al vieţii tuturor persoanelor care se găsesc în circumscripţia sa. nu numai de ovrei. conform Talmudului. d) . . în România. unele părţi din tradiţie (Kabbalah) care nu sunt scrise nici chiar în Talmud. la Iaşi. tăiată de hahami 175 . nici să ai diplome.modul cum Cahalul îşi exercită autoritatea (dominaţia). nişte pariaş. b) . deasupra hederului superior.Veniturile statului ovreiesc se împart în ordinare şi extraordinare. II.664 lei. . ei strâng o taxă în folosul Cahalului. „heder”. Cei ce n-au ajuns la această şcoala superioară. . la noi. 2. pentru întreţinerea spitalului ovreiesc.s-a descoperit că venitul acestei tăieri rabinice. 41 . Astfel. care cuprinde legislaţia Statului ovreiesc. Aceia care au trecut prin această şcoală înaltă. -neavând decât cunoş tinţe talmudice incomplete. sunt de mai multe categorii . Venituri. .în număr de patru .adică atât a ovreilor cât şi ale 175 Astăzi. fără ca întrebuinţarea -i să se găsească înscrisă în registrele comunităţii. care seamănă cu patenta şi care este plătit de jidanii ce exercită diferite meşteşuguri. Această sumă era împărţită în chipul următor: 53.formează „am haareţi”. unde hahamii învaţă.ul superior se învaţă Talmudul. II.conflictele ce se ivesc printre ovrei.şi profesorul Cuza crede că acest fond a fost cheltuit pentru a corupe pe funcţionari şi pe alţi demnitari români.un impozit. .439 lei. care. În heder .după etatea elevilor care se instruiesc în ele. acest impozit este plătit. Cahalul. .725 lei a fost păpat. se suia la suma anuală de 165.impozitul pe chirii.025 lei. 22. Restul de 88. sunt astfel scutiţi să alerge la tribunalele creştinilor.veniturile Cahalului (proprietatea). . – Proprietate Cahalul are finanţe ca orice stat bine organizat. III. el este condus de haham. toate vitele sunt tăiate de hahami şi pentru toate. probabil pentru că nu pot fi mărturisite.

Din.proprietăţi aflate la una din extremităţile stradei Caidani şi aparţinând călugărilor catolici . dreptul de a exploata piaţa aparţinând municipalităţii oraşului situată în apropierea proprie tăţilor mai sus pomenite. şi fiecare Cahal. 177 „No. b) . să cităm furturile. urmaşilor şi împuterniciţilor lui.ar plăcea. şi numai Isaac fiul lui Gherson. Acest drept de exploatare a proprietăţilor creştinilor e vândut numitului rabin Isaac.un cuvânt.l dăruiască oricui ar voi. pentru a obţine adjudecarea tuturor lucrărilor. unui jidan. în casa Cahalului. Pe lângă aceasta. la vinderea a două prăvălii care erau proprietatea unui creştin. Reprezentanţii Cahalului şi Adunarea generală. fără ca nimeni să poată să-i conteste acest drept al său. de contabili. primul.creştinilor. la vinderea unui spital ce aparţinea unor călugări catolici şi al doilea. va putea fi factorul guvernului sau al municipalităţii. cu detalii. Din momentul în care un creştin a fost vândut. Dacă guvernul ar lua aceste locuri pentru a construi cazărmi sau orice alt edificiu public. . numai Isaac fiul lui Gherson. efectuate de samsari. . Dar B RAFMANN le atestă şi le dovedeşte cu numeroase documente. 177 Actele de vânzare.dreptul de exploatare exclusivă a proprietăţii unui goi (Hazaca). mai departe. a cumpărat dreptul de a-l exploata exclusiv. Acra. În consecinţă. Iscăliturile sunt legalizate de doi notari şi înregistrate în arhivele Cahalului (Pinkes). 261. de ovreii zişi de casă pe care toată lumea îi cunoaşte şi care au ruinat pe boierii moldoveni. Iată. făcute de Cahal. cămătăria şi jurămintele false. să facă cu dânsul orice i . au hotărât: Dreptul de a exploata spitalul şi piaţa de lângă dânsul . între multe al tele. pentru dânsul. să cităm. ceilalţi ovrei nu pot să se amestece. de Cahal. luate din cartea lui B RAFMANN 176 . va trebui să urmărească pe orice individ care ar voi să pună vreo piedică exercitării depline şi întregi a acestui drept să-l trateze ca duşman şi să-l silească a plăti orice pagubă care ar putea să rezulte din amestecul său duşmănesc.l amaneteze. S . Ca exemple de Hazaca. Astfel de isprăvi sunt de necrezut. este aspru interzis oricărui alt iudeu de a contracta vreun angajament cu guvernul şi. înşelăto riile. de secretari de avocaţi. 42 . va avea dreptul să intre în tra tări cu guvernul. sunt învestite cu toate formele legale şi aprobate de şapte reprezentanţi ai Comunităţii. adică să-l vânză. să . El poate deci să vândă la jidani: a) . pentru neschimbare. într . În cazul unei neglijenţe din partea Cahalului şi al Bet-Dinului. începând din 1789 şi mergând până la 1869.este vândut rabinului Isaac fiul lui Gherson.a vândut totodată aceluiaşi Isaac. 5562.care se referă. pentru tot ce se atinge de locurile al căror drept de exploatare Isaac l-a cumpărat. pentru vecie şi numitul Isaac poate să dispună de dânsul după voinţă. singur. în ajunul lunii nouă. decât numai ca să ajute pe primul jidan să-l ruineze definitiv pe goi. să .dreptul de exploatare exclusivă a persoanei unui goi (Marufie). mai este anume interzis oricărui alt ovreiu de a lua asupra sa orice mijlocire. Ca exemplu de Marufie. două documente autentice ale Cahalului din Rusia. Joi. în urmărirea 176 Volumul al II-lea al cărţii lui Brafmann cuprinde 1055 de documente ale Cahalului.asupra cărora vom reveni. de altfel. dreptul acesta este inviolabil. ca şi fiecare Bet . pentru dobândirea căruia Isaac a plătit. pentru urmaşi sau pentru împu terniciţii săi. Se porunceşte hotărât fiecărui Cahal din lumea întreagă să proteagă acest drept câştigat de Isaac fiul lui Gherson. preţul convenit. otrăvirile şi infamiile săvârşite de cârciumarii şi de proxeneţii ovrei. alcătuită din toate autorităţile jidoveşti ale acestui oraş. fiul lui Gherson.

În urma protestului făcut de reprezentanţii Cahalului. cu cele mai bune vinuri.) pe care le spionează şi cărora le corupe funcţionarii. fiul lui Aaron. care sunt adevăraţi agenţi de poliţie şi care sunt de mai multe feluri. jidanii organizează o exploatare neomenoasă şi. Reprezentanţii Cahalului.pentru a-l sili să plătească daunele ce ar fi suferit Isaac fiul lui Gherson. cit. . Actul de vânzare.Să corupă pe funcţionarii Statului creştin (primari. pentru ca ei să poată vinde ieftin şi să distrugă astfel concurenţa. „Neamul Românesc”. suma de 200 de ruble de argint” 178 . care sunt în lupta cu creştinii.s-a hotărât în şedinţa plenară a reprezentanţilor Cahalului. institutelor de binefacere şi ajută pe ovreii căzuţi în sărăcie. etc. recunoscând necesitatea de a face anumite daruri şefilor municipalităţii oraşului. 22. Aceşti samsari.delicuentului.Vezi Cuza. toate pagubele suferite de Isaac fiul lui Gherson. Suma hotărâtă acestor daruri se va vărsa în mâinile Sameşului. p. ce li s-a acordat. Secţia celor 5 cărţi. alţii sunt puşi pe lângă diferite autorităţi ale creştinilor (prefectură. cit. Cahalul va fi obligat să plătească din casa lui. 5559. „Neamul Românesc”.) şi a micilor comercianţi (cârciumari. la curent cu afacerile creştinilor. Secţia Emor. aparţinând creştinului Zwanski.Să ajute societăţile cooperative jidoveşti (havre) mai ales pe acelea ale micilor meseriaşi (croitori.” 182 . aceste havre avansează bani ovreilor. 456.. chemaţi a-şi da verdictul în afacerea lucrătorilor ovrei. I. care va ţine socoteala exactă 181 . precum şi pe oamenii politici. etc. Ibidem. se va redacta de Cahal. armată.Reprezentanţii Cahalului au împuternicit casieria Cahalului ca să dea banii necesari sărbătoririi. Cheltuieli. fiul lui Efraim.un dejun splendid.. II. În România. două documente împrumutate de la B RAFMANN : Marţi. etc.T. 5555. „Neamul Românesc”. apă rând cauza şi drepturile Cahalului” 179 . în contra numitului Eleazar. II. 22 octombrie 1910. . tinichigii.Cu aceste venituri. adesea prin lefuri fixe. 180 Cahalul posedă samsari. în regulă şi după toată forma. II. că trebuie să se deleagă doi avocaţi (toanim) care vor pleda înaintea Bet-Dinului. 7 martie 1908. b) . de urmaşii sau împuterniciţii săi. Şelah. după ce au acaparat meşteşugu rile şi negoţul. 181 Brafmann. Vaiceei. 43 . Secţia celor 5 cărţi. au hotărât că fondurile necesare pentru aceasta. Cahalul poate să dea în judecată pe ovreiul cumpărător care nu se ţine de angajament „No. prefecţi. care le înregistrează..Vezi Cuza.Vezi Cuza. raportează isprăvile lor Cahalului. s-a vândut lui Iohel-Mihei. în casa Cahalului. 5558. „Miercuri. Dar cea mai mare parte din resursele Cahalului. 7 martie 1908. dreptul de exploatare a două prăvălii de piatră. . aparţinând creştinului Baicov. în cel mai scurt timp. poliţie. T. de meserie blănar. primărie. I. până şi pe miniştri 180 . ca exemple. . prin falimente frauduloase.cu privire la exploatarea pieţei şi a clădirilor aflate pe dânsa. care trebuie să verse pentru aceasta. 1992. 7 martie 1908. negustori de mărunţişuri. p 456. cit. Secţia celor 5 cărţi. p. Astfel unii dintre ei sunt misiţi. El dă subvenţii şcolilor. fiul lui Aaron. judecători. printr . Miercuri. I. aprobându-se de sfântul Bet-Din şi va fi înmânat numitului Iohel-Mihel.” „Sâmbătă. serveşte la două scopuri: a) . Cahalul întreţine pe hahami şi pe ceilalţi funcţionari ai Statului ovreiesc. Publicaţia acestui act de vânzare va fi trimeasă tuturor Sinagogelor. judecătorilor tribunalului creştin. sfârşesc prin a 178 179 Brafmann.. 455. etc).). se vor da de către casapii care au rămas datori Comunităţii în urma concesiei tăierii vitelor. În conformitate cu hotărârea reprezentanţilor oraşului. Vorah. Pe urmă. tribunale. 182 Brafinann. p. a) . pe membrii parlamentului. Iată. .. . .

Karo. când este afurisit în Sinagogă. 185 Rohling. dacă excomunicatul nu s-a îndreptat. mai ales în Mol dova. 99. fiindcă nu s-a pocăit şi a fost dat afară din comunitate. un avocat sau un medic nu mai are clienţi ovrei şi. Marea excomunicare sau Cherem este echivalentă cu moartea civilă. 99-100. nici mă car să-i închirieze o odaie 186 . . Dacă în trei zile nu se supune. p. împotriva îndărătnicilor. El nu poate să se apropie decât de nevastă şi de copii.bunăoară. pe un ovrei. din havre. Un proprietar nu mai poate să-şi închirieze casele. să decreteze confiscarea averii jidovului nesu pus. şi într-adevăr. dar poate să se prelungească timp de 60 de zile şi chiar 90 de zile. cit.care. cit. . vinovata va pierde definitiv drepturile asupra dotei. Dar dacă nici atunci nu se observă vreo ameliorare. Pe lângă aceasta.adesea chiar din străinătate . ajung la discreţia lor. etc. El este exclus din comunitate. 183 184 Ibidem.. De altfel. este excomunicarea. de asemenea. Nimeni nu mai poate să comunice cu el. . ce nesocoteşte Talmudul sau vorbele rabinilor.îi storc şi îi seacă. I. excomunicatul trebuie să trăiască izolat şi separat de ceilalţi.care se aplică jidovului ce „dispreţuieşte pe un haham. 5 Famus. I. 452. zestrea unei femei vinovate. nici să locuiască cu el. III. suprave ghind cu îngrijire” 183 . ovreiul în contra căruia s-a pronunţat Cheremul. . Pentru ca să oblige pe jidovi să se supună la decizi ile sale. care va fi în întregime confiscată.şi cu aceste fonduri. nici să se tundă. ca să arate că mortul ar fi meritat să fie ucis cu pietre.ruina pe creştini. . . Jore Deach. prin calomnie. . Niddui-ul durează 30 de zile. de la locurile lor. Dar mijlocul cel mai drastic de constrângere. Dacă moare. p. mărind foarte mult arenzile şi ex pulzând.Vezi Rohling. Cahalul poate să osândească. 7 martie 1908. „Luni. ei asupresc pe ţărani. Ei primesc subvenţii de la Cahale. Pe urmă. Niddui poate fi urmat de Cherem 185 . În caz de infracţiuni puţin grave. făcându-i să cadă în mizerie şi să moară de foame. 44 . sau nu mai poate să îşi vândă grânele. pe arendaşii creştini. de asemenea. să-şi piardă dreptul de morein până ce se va supune. ei pot să arendeze suprafeţe de pământ colosale. 186 Cheremul poate să lovească chiar pe un goi. 334. judecătorul cere să i se pună o piatră pe sicriu. . de un haham. Ovreii fac la fel în agricultură. nu îi este permis să se spele. El poate. este ca mort între vii.de care să stea despărţit. În primul grad sau Niddui. . Excomunicarea are două grade: ea este mică sau mare. nimeni nu trebuie să-l plângă sau să-i însoţească cadavrul. În timpul excomunicării. cel puţin de patru coţi. de aici înainte. Şulhan-Aruk.. el recurge.afară de 500 de florini în rochii şi alte lucruri pe care le posedă. la mai multe mijloace de constrângere. din Sinagogă şi din toate funcţiile Cahalului.nici măcar rudele lui. Doi delegaţi ai Cahalului vor fi prezenţi la îndeplinirea acestei sentinţe.” 184 . ce-şi vinde pământul unui nejidan. p. 5562. ce jură în contra coreligionarilor înaintea unui tribu nal neovreiesc. pierde şi clienţii creştini. – Dominaţie Cahalul are autoritate absolută asupra ovreilor pe care îi guvernează. Bet-Din îi vinde toată averea mobilă şi imobilă primului cumpărător ce se prezintă şi preţul este vărsat în tezaurul Cahalului.

100-102. fiul lui N. Să nu fie înmormântat în cimitirul lui Israel. şi peste tot neamul său. cit. Comunitatea din Botoşani. n.şi să-l osândim la tot răul în consecinţă să cadă asupra lui toată anatema care e scrisă în cartea legii lui Moise... Urmaşii lui să se cutremure în ziua aniversării sale. pacea şi binecuvântarea sa.. . de mai mulţi ani. 45 . 1. Desfiderea lui Dumnezeu să-l omoare.Vezi Rohling.. Să fie sugrumat ca Achitophel. Bucureşti. . Acest Moise. între altele. fiul lui N. . cu mare solemnitate.ceea ce înseamnă că vinovatului i s-a închis lumina cerului. care e ieşit din Cahalul din Noua-Suliţă (Basarabia) şi priveşte pe un creştin (Mihail Sturdza) 188 . voi care trăiţi în timpul acesta. boli lungi şi înfrico şătoare. (Aici urmează blestemele îngerilor. Iar Dumnezeu să-şi verse. în oraşul nostru...altul. se sună din trâmbiţe şi se pro nunţă. De aceea ne-am adunat noi... Le talmud. . Aurul şi argintul lui să fie împărţit la alţii. judecătorii au pronunţat o hotărâre nedreaptă. care le dă şi traducerea franţuzească. Aţi auzit voi de atrocităţile la care au fost expuşi fraţii noştri din târguşorul Dara bani.. Când judecătorii au chemat martorii care văzuseră faptele.. În urma acestei mărturii. 187 188 Buxtorf. Ascultaţi..„Binecuvântat fie numele celui Etern.. Aceste Cheremuri se găsesc în facsimile în cartea lui Verax (La Roumanie et les Juifs. zicând că ar trebui să se caute mâna ovreilor în infamia ce se întâmplase şi că aceştia fuseseră vinovaţii. ce provine din Cahalul din Botoşani şi se refera la un jidov. .să piară numele lui. afurisenii înspăimântătoare. Să cadă şi să nu se mai scoale. în 1879. p. în prezenţa a cel puţin zece martori. Cadavrul lui sa fie aruncat viperelor şi bestiilor sălbatice.. . Moise Bacal Weinstein.. asupra omului care îşi întoarce inima de la Dumnezeul său. asupra păcătosului.. 828..iar bieţii ovrei fură condamnaţi la închisoare şi la amendă.să piară numele lui. Lepra să fie ca aceea a lui Ghiezi. ale serafimi lor. Formula excomunicării Cherem conţine. a justificat pe prigonitor înaintea judecătorilor... 1903.. Să fie înghiţit ca Kora şi banda sa. următoarele blesteme: „După judecata lui Dumnezeu. care locu ieşte aici. deoa rece prigonitorul Cimara a ieşit din proces nevinovat şi justificat de acuzaţia care apăsa asupra lui. să fie excomunicat Să vie asupra lui plăgi adânci. . cu un proprietar creştin. altul să se plece peste ea. asupra mea şi asupra întregului popor al lui Israel. ale ofanimilor şi ale altor personaje talmudice). p..Excomunicarea Cheremului este pronunţată. Dorohoi). ca să asculte arătările lor. Când ceremonia s-a isprăvit. . . Nevasta sa să fie dată altora şi când el va muri.. Steaua lui să se stingă după firmament şi să fie crudă. N. Casa lui să devie vizuina monştrilor. au chemat şi pe unul din fraţii noştri. I. care a spus adevărul într-un proces al ovreilor din Darabani (jud. mânioasă şi furioasă pe dânsul. Iată acum textul a două acte autentice de afurisenie (Cherem). Sufletul să iasă din el îngrozit şi tremurând.. Fiu lui să cadă în mâinile duşmanilor. . din partea groaznicului apăsător Cimara. 289). ca să afurisim şi să gonim din sânul nostru pe mizerabilul care se numeşte „Moise Bacal Weinstein.Amin” 187 . prin mărturia lui minci noasă. Se aprind făclii. în număr de 500 de bărbaţi. se sting făcliile.unul. Această afurisenie să cadă peste N.

. 5 şi următoarele. I. . Le Juif. de nimeni. Sa vedem acum ce se ştie despre Cahalele superioare.de la împrăştiere şi până azi. din Noua-Suliţă. 51. 2. că nimeni din oraşul nostru nu trebuie să bea rachiu provenit din cârciuma de aici. sau în altă localitate. În tot cazul. din vechime. 885. o.am afurisit în sunetul trâmbiţelor şi după toate riturile prescrise de legile noastre.„Hotărârea întregii imunităţi din Noua-Suliţă. pe ascuns. fondata de C REMIEUX 192 şi care rezidă în Paris. pretutindeni şi întotdeauna. această alianţă ovreiască universală reprezintă. .în ceea ce priveşte scopul. Astfel sunt Anglo . căci el prigoneşte şi supără pe bieţii oameni.se confundă cu Francmasoneria. Astfel vorbele: „să fie muşcat de şarpe”.şi de altfel. de blestem şi de afurisenie”. dar mult mai misterioase şi al căror rost nu a fost dezvăluit. căci el nu este decât carne spurcată pentru cel Etern şi pentru Israel. . Să nu intre în Sinagogă.Allianz din Viena. ca ordinul american Bnei . . 9 Elul. în tr-un oraş necunoscut. . Şanta: blestem. pe teritoriile altor naţii. care aparţine d-lui Conte.de pildă. profesor la Universitatea din Cernăuţi. Într-adevăr. totuşi e sigur. De aceea veţi şti. Urâţi .zice Dr. Ibidem. . faţă de celelalte naţii. . Acela care va călca această hotărâre.se găseşte Alianţa Israelită universală.foarte răspândit în România.Association din Londra. 189 190 Verax. 4849. Ne-am impus cu jurământ şi cu afurisenie (Cherem) să fie oprit oricui din târguşorul nostru. p. 347. fraţilor. guvernate de Cahale talmudice. există. să fie muşcat de şarpe.căci este afurisit! Botoşani. acela care o va respecta.ovreii au trăit şi trăiesc. (Ed. . fii ai Israelului. 191 Archives israélites XX. Toate aceste comunităţi sunt strâns legate şi se ajută reci proc. De aceea. asociaţii mai puternice. Alianţa jidovească nu datează decât din 1860. undeva. Aceste asociaţii naţionale. să ştiţi ca l . Octavian Isopescul. o dată pe an şi formează un adevărat stat jidovesc. până acum. prescurtată). Les Juifs nos maîtres. În capul acestei organizaţii secrete.la Constantinopol 193 .este o sinteză cabalistică a trei cuvinte.Vezi Mousseaux. 46 . la Bagdad.Berith (fiii alianţei) 191 . mai jos iscaţii: Toată comunitatea” 190 . . . în statele celor lalte naţii.Israelitiche . p. cum nu sa mai auzit la nici una din comunităţile Israelului.Jewish . în fiecare ţară. Această instituţie supremă are conducerea generala a Cahalelor. să fie binecuvântat şi fericit. p. mare maestru al ritului scoţian al Francmasoneriei din Franţa. „Cuvântul Şarpe (Nahaş). rezultă că. este oprit a vorbi un cuvânt cu el sau de a sta împreună cu dânsul. ea concentrează în mâinile sale guvernul naţiei jidoveşti întregi. 192 Cremieux a fost şi Suveran. de a bea rachiu din cârciuma de aici. 193 Vezi Cnabauty. că o autori tate superioară a funcţionat încontinuu. de la un capăt al lumii la altul. ale căror iniţiale îl compun: Nidui: exil. cit. în ajunul zilei Reconcilierii” 189 . un jidan învestit cu puterea regală. B) CAHALELE SUPERIOARE Din cele ce preced.l cu ură şi să fie pentru voi un obiect de spaimă. p. . voi fraţilor. 1882. 1866. Noi. înseamnă în realitate: „să fie lovit de exil.Verband der Deutschen Juden din Berlin. Aceasta este organizaţia Cahalului elementar. etc. ele se reunesc într-un Sinod. Cherem: afurisenie. ca şi anumite ordine ovreieşti internaţionale. . pentru ai alunga cu lucrurile lor. nu se ştie dacă astăzi nu există. .Voi toţi. . Dar adevăratul centru al ovreimei e înconjurat de un adânc întuneric. Deasupra acestor Cahale elementare. grupaţi în Comunităţi. p.

dogmă în virtutea căreia ovreii nu trebuie să se contopească cu alte popoare. Cahalul este organizaţia misterioasă care. p.. Cahalul este. ei deţin cele mai mari ziare: La Londra: Times. a trusturilor. 195 Arhives israélites. etc. se va întinde. e aproape să îngenuche . reţeaua. . Le Figaro etc. agentul revoluţiilor. Cahalul este factorul corupţiei care răstoarnă statul nostru. La noi: Adevărul.. căci Dumnezeu le-a făgăduit să po sede tot pământul şi să stăpânească lumea întreagă. contra întregii omeniri nejidoveşti. el este obscurantismul clerical cel mai orb.. XIII. . Cahalul este organizaţia naţiei ovreieşti. Cahalul este reacţia contra oricărui progres. ovreiul Montefiore a zis: „Cât timp nu vom poseda jurnalele lumii întregi. a falimentelor care minează comerţul. tulbură liniştea nenorocitului popor românesc. Iată apelul lui C REMIEUX ... La Budapesta: Pester Loyd. de moarte.. În Sanhedrinul din 1840 din Cracovia. zdrobit în luptă. „Alianţa pe care voim s-o întemeiem nu e nici franţuzească nici englezească nici nemţească. 196 Cuza. Aceasta este puterea ocultă ovreiască. anarhiste. p. în mod absolut şi tiranic. XXV. el dă naştere la dispreţul cel mai insultător contra goimilor. 194 Alianţa ovreiască universală dispune de presa lunii întregi. El este cheia problemei ovreieşti şi explică lipsa oricărui elan de reînnoire şi de înaintare în sânul iudaismului 196 . *** În rezumat. Facla..şi nu recunoaştem alta. .el este organul care rătăceşte opinia publică prin ziarele pe care le subvenţio nează. ea e jidovească.Vezi Mousseaux. O nouă împărţire mesianică. prin teroarea Cheremului. 651. trebuie să se ridice în locul dublei cetăţi a împăraţilor şi a Papilor” 195 . socialiste. în mijlocul naţiilor puternice. un nou Ierusalim. Freie-Presse. ea e universală. care au zguduit lumea şi care. La Viena: N. 1996. „Neamul Românesc”. Pe zi ce trece. .o zi pământul întreg.apel din care reiese o bucurie sălbatică pentru reuşită şi din care se văd principalele scopuri către care tinde organizaţia actuală a poporului lui Israel.şi măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor îndeplini. duşmanul nostru secular. de câtva timp. Împrăştiaţi în mijlocul unor popoare care sunt duşmane drepturilor şi interese lor noastre.el este agentul propagării perfide a materia lismului şi a ideilor liberaliste. învăluită sub aparenţele inofensive ale Comunităţilor confesionale. Dimineaţa. p. La Berlin: Berliner Tageblatt. Astăzi. vom rămâne jidovi. Fremdemblatt etc. Magyar Hirlap etc. 47 . întrucât interesele noastre morale şi materiale sunt în primejdie. Le Temps. Nu e departe timpul în care toate bogăţiile pământului vor aparţine numai jidovilor. . Daily Telegraph etc. ... . Religia jidovească trebuie să cuprindă într . Le Juif. membri ai „poporului ales”.. consideraţi ca vite şi la ura cea mai atroce.Vezi şi Cuza. de care se serveşte pentru a înşela şi a domina opinia publică. Catolicismul . 22 octombrie 1910. I. pe care ovreii o aruncă asupra pământului. : Naţionalitatea noastră este religia părinţilor noştri. 1861. Astfel.. Trăim în ţări străine şi nu ne putem interesa de interesele vremelnice ale acestor ţări.poporul lui Israel 194 . 266. industria şi agricultura în România. puterea noastră va fi o himeră”. . sau pe care e pe drum să le distrugă. Ch.el este puterea ocultă a Francmasoneriei. Cit.pe care-l stăpâneşte. împotriva căreia omenirea este dezarmată.. . El este rezultatul dogmei talmudice a poporului ales. ca să zăpăcim şi să înşelăm popoarele. . pe care le-a doborât. ovreii au ajuns să fie stăpânii presei universale. La Paris: Le Matin. în fine. Berliner Volkszeitung etc. adresat către ovrei.el este cauza acaparărilor.. a făcut cu putinţă conservarea poporu lui ovreiesc.

.ca Talmudul şi ca realizarea sa concretă Cahalul. este. în privinţa lor. Zeiglauer. . Aceşti ovrei.a folosit Revoluţia. Comisia numită în 1782 la Viena. 197 198 F. BUCOVINA Bucovina.la Revoluţie. numărul lor merse crescând din ce în ce. fără doar şi poate. Datele statistice referitoare la Bucovina au fost luate de Verax. fiind detestaţi de toate popoarele. decât după ce au făcut să izbucnească nişte revoluţii teribile. ţara cea mai apropiată de a noastră. Trebuie să spunem însă.şi din Dr. Pierret. p.. mai întâi. . din Dr. EFECTELE CAHALELOR TALMUDICE Posedând arme veninoase. ce se petrece în ţările în care iudeii au putut să-şi satisfacă. sunt singurii cărora le . după 1848. cit. în urma revoluţiei din 1848.care a fost răpită Moldovei în 1775. p. de la început că ovreii nu au obţinut nicăieri aceste drepturi. la început. în contra valurilor cotropitoare ale ciumei semitice.zice T ROCASSE 197 .'' Şi într-adevăr. au fost supuşi unui regim special. această cifră se încinci şi se urcă la 1069 199 . într-adevăr. ce se întâmplă în fosta provincie românească. ai Germaniei.UNGARIA „Ovreii nu erau nimic în Austria.. nu numai patima de proprietate. 2 şi următoarele. Însă. Trocasse. au recurs la acelaşi mijloc .pentru că nu o cunoaşte. de împăratul Josef II: „Nu se pot considera ca supuşi ai împăratului. În 1846. ridicate de prevederea trecutului. . cucerirea absolută a unei împărăţii. p. etc. trebuie să fie trataţi ca străini. Acum însă.). édil.500. S-ar părea că vienezii. numărul familiilor ovreieşti. dar şi patima de dominaţie.500 de indivizi. populaţia jidovească se ridicase la 11. intraţi în această provincie prin înşelătorie şi fraudă. 48 .. . ei joacă acolo un rol dominant şi. În 1769. Cernăuţi. la Un garia şi la Austria. Pe urmă. Polek. . când jidanii câştigară drepturile de cetăţenie.prezintă un exemplu izbitor de ceea ce ar deveni România. dacă n-ar fi luat măsuri ca să se apere împotriva pericolului israelit 198 . era de 206. vom trece la alte părţi ale împărăţiei şi anume: la Galiţia. de către Aus tria. Geschichtliche Bilder aus der Bukowina. care micşoră emigraţia lor în ţară (Verax. Astfel ei au devenit cetăţeni ai Franţei în timpul marei Revoluţii şi au ajuns cetăţeni ai Austriei. I. AUSTRO . 1899. Israel porni să cucerească lumea. înainte de 1848. În 1780. 199 Iată cum se exprimă. Statistik des Judenthums in der Bukowina. Şi notaţi bine că.Ungaria. 8). ai Italiei. ovreii din Bucovina. Să vedem mai întâi. care locuiau în această provincie. 124 (A. n-au avut alt scop decât să distrugă digurile. Vom începe prin Austro . construind baricade şi înfruntând mitralie rele soldaţilor împărăteşti. Bucovina.de câte ori au voit să forţeze porţile unei noi naţii. Şi. unul din faptele cele mai caracteristice ale istoriei contemporane”. prin dobândirea drepturilor de cetăţenie.. Paris. Să examinăm. Astfel: În 1850 erau 14. în timp de 50 de ani. L'Autriche juive. de către jidovi.

67.arată că în momentul de faţă se găsesc în această provincie: Meseriaşi: 737 români. având în posesia lor casele din oraşe şi. a durat până la 1867. Pe lângă aceasta. .000. Tot comerţul şi toată industria ţării sunt în mâinile iudeilor 200 . alcoolismul face. şi prin dobânzi excepţionale. Dar. un pericol de moarte. . I. Aceşti cămătari. acaparând toate profesiile liberale.000. s-au aruncat năpraznic asupra domeniilor rurale.96. pentru 8567 ovrei. . Negustori: 454 romani. care le-au dat în mână puterea politică . după publicaţiile oficiale. cel puţin în ceea ce privea pământurile de arat. de la 1862. sub gheara Austriei. Mai mult. . îndată ce au căpătat dreptu rile de cetăţenie. având în sfârşit puterea. ei au acaparat cu totul profesiile liberale. prin urmare.. . .. în Bucovina. Cât despre mica proprietate. în mijlocul zăpăcelii universale” 202 .în mod mai complet chiar decât în Moldova. 60% din imobile sunt grevate de ipoteci la ovrei 201 . care i-a dat pe mâna acestor blestemaţi paraziţi. Afară de asta. cit.ca şi a ce lor din România.. . de când prima bucată de pământ căzu în mâinile lor. I. „Neamul Românesc”. posedau 95% din debitele de rachiu. p. Se înţelege. ei nu întârziară să se reverse asupra sa telor. În 1890. Oraşele fiind repede umplute. de ce moldovenii. „în Galiţia şi în anumite cantoane ale Ungariei. 145. . „Interdicţia făcută ovreilor din Galiţia (Polonia austriacă).30. ovreii au devenit stăpânii sau mai bine zis satrapii acestei nenorocite ţări. pentru 5089 ovrei. tot comerţul şi toată industria în mâinile lor. Ocupaţia de preferinţă a acestor ovrei. care le vor pune în vânzare şi le vor cumpăra peste puţin. Înmulţirea iudeilor între 1846 şi 1908 a fost deci de 713%. . numărul marilor proprietari ovrei crescu din ce în ce. 49 . în 1900 ajunseseră la numărul de 82.pe când ei erau stăpâni. comerţul şi industria precum şi profesiile liberale sunt în întregime în mâinile ovreilor. ruinaţi. pentru ca să-şi uite necazurile. singur jidanul câştigă.În 1857. astfel. a devenit azi o pustie funebră. De aceea. vând rachiu pe datorie ţăranilor. . Bălan.47. În 1880. 1911). ravagii înspăimântătoare. . Ei ţin mai toate cârciumile. un adevărat cimitir pentru bieţii români.000. care altădată prosperau în această provincie. Având. 200 O statistică recentă. ce e mai mult. Într-adevăr. jupoaie poporul de ultima lescaie. În 1869. 30 sept. . p.aşa că în 1900 ajunse să întreacă cifra enormă de 80%. pe care o sug până la măduvă.83.ale cărei cifre au fost culese din actele prefecturilor împărăteşti ale Bucovinei. ovreii ţin hanuri şi cârciumi unde vând rachiu. cit. se dau la băutură.000. în 1885. prin voturile pe care le cumpără.pe care jidanii îi urmă resc şi îi ucid prin mizerie şi prin alcoolism. şi. vesela grădină de care vorbeşte poetul. Astfel pe când în 1865 nu erau decât 2 avocaţi israeliţi. Toate aceste amănunte au fost date lui Verax. şeful cancelariei dietei din Bucovina. pentru 14 creştini. într-adevăr.. pier şi dispar puţin câte puţin.este comerţul cu băuturi spirtoase. de a poseda pământ. Multe din moşiile. 202 Trocasse. În 1900. pe deasupra. rămase românilor. . sunt de ase menea ipotecate la jidani.. . GALIŢIA Situaţia este şi mai deplorabilă în Galiţia.000. Ceea ce este. Dulcea Bucovină. 57-61.nu se mai înmulţesc deloc. ca întotdeauna. moşiile şi marile domenii rurale. negustori cu bucata. Ţăranii. (Toronţiu. de către Dr. şi. .aceştia. pentru clasele inferioare. 201 Verax.

176). Şi totuşi. Verax.. din Ungaria sau din Moldova. Cit. p.. . mai bine de doua milioane de locuitori. În fapt. în anul 1873. de ovrei. în veacul al douăzecilea” 204 . de 1867. iar acesta o revinde în Moldova. . ca o lepră fără leac. în Galiţia. abrutizaţi de sărăcie şi de alcool. . având dreptul de vot. jidanul cumpăra. de la 1874 la 1892. Camăta a distrus totul . a treia parte din pământul întregului regat 203 204 Trocasse. 3 ani după ridicarea interdicţiei. cit.nici un ovrei nu şi-a pierdut viaţa. Adesea. ca slugi. Doctorul H ORSKY . la jidani.63..dreptul de a trăi 205 . p. Ei au acaparat nu numai întreaga proprietate urbană.adică în 1870. şi mai semnifica tive. I. Ne va fi de ajuns să spunem că: Ţăranii în sate şi burghezii în oraşe. . UNGARIA Acelaşi lucru se întâmplă şi în Ungaria. p. în 33 de districte ale Austriei. dar şi mai toată proprietatea rurală. jidovimea austriacă provoacă indignarea când îndrăzneşte să vorbească de civilizaţie şi de progres. Pentru ca să reintre în fonduri. şi. 135. marii proprietari jidani erau în număr de 680! Calculele referitoare la mica proprietate sunt. Or. scria. . din rasa lui Iuda. Este de remarcat că în timpul acestei revolte. I. împotriva jidovilor. iar în 1880.. I.. ieftin de tot munca ţăranului pentru toată perioada agricolă următoare. zdrenţăroşi. Trei ani mai târziu. . de curând. ei posedă pământurile cele mai fertile din ţară. ea merge chiar până să uite dreptul imprescriptibil al omenirei. Nenorociţii de ţărani sunt obligaţi să închirieze de la jidovi. În realitate. totul aparţine ovreilor. halul acesta de plâns constituie o adevărată robiei.adevăraţi iloţi. servesc. jidanilor. . după 30 de ani. pe fostele moşii ale părinţilor lor” 203 . a izbucnit o răscoală înfricoşătoare a ţăranilor polonezi. I. jigăriţi.a stabilit o stare de asediu permanentă (Trocasse. cu 12 florini pe lună (25 lei). în timp de 18 ani. (Trocasse. I. Acum se înţelege de ce. se văd lucrând pe câmpiile Moldovei. cit. cu un preţ ce variază între 45 şi 60 lei pe lună. ei ajunseră la cifra de 289. din nenorocire. vreunui arendaş din Galiţia.. Odată contractul încheiat. 146. cit. ..de cele mai multe ori unui alt jidov. ascultaţi cele ce urmează: În Galiţia.se găseau în provincie. care altădată erau şi ei proprietari. După un asemenea tablou. slabi. cu un câştig enorm. şi produce moartea. drepturi de cetăţenie! „Prin cruzimea de care a dat dovadă. 205 Trocasse. sunt cu totul ruinaţi. Actualmente.000 mici proprietăţi au trecut în mâinile jidovilor. Iată ce ne aşteaptă pe noi Românii. 50 . ovreii nu aveau nici un cot de pământ în Ungaria. p. Ţăranul îşi vinde munca ovreiului.. Castelele şi moşie au trecut cu miile. plus mâncarea şi cheltuielile de transport. vreodată. 68 de proprietari ovrei. această muncă este revândută. nu erau în toată Galiţia decât 38 de proprietari. 43. pământurile care le aparţineau altădată. cit.şi care întrece pe aceea a fiarelor de pradă. următoarele: „În 1862. plus mâncarea. .La această dată. în mâinile jidanilor. în 1898.ca să dea un exemplu. ea a rămas sălbatică. Acum. 166) De altfel. .pe când mii de ţărani au fost ucişi. p. ţărani ruteni.. guvernul. dacă vom avea neghiobia să dăm. ar trebui să cadă cortina. şi rareori ajung să se poată plăti. prin foamete şi prin muncă istovitoare. pe preţuri exorbi tante. după statisticile oficiale.

214 Idem. pentru a vedea dacă un medicament este eficace sau este omorâtor” (Karo. cit. lemne. cărbuni etc. p. Baro nul Rotsehild.mai cu seamă acelea de avocat şi de medic 209 . Cit. strângând în mâinile lor toate industriile. 133. Tot comerţul este în mâinile iudeilor 207 .. să devină apanajul lor” 214 . după placul. p.). 210 Trocasse. Leit. p. „ei acaparează toate grânele disponibile şi. profesiile liberale. Dar este permis medicului ovrei să experimenteze asupra unui Akum.fără să mai vorbim de ceea cei aparţine în cele lalte provincii (Austria de Jos. speculând mai ales asupra produselor de alimentaţie şi asupra celor necesare traiului (grâu. sunt salarii de foamete. 212 Idem. Însă ovreii nu s-au mulţumit să adune bogăţii colo sale. Însă mai e ceva.chiar şi peste mize riile. micile economii pe care creştinii reuşiseră să le strângă 213 . nici prin lucru. Lucrătorii. cit. 208 Trocasse... I.părăsesc meşteşugul. I.000 hectare” 206 . care transformă dreptatea într-o prostituată. întreprinderile. Tot aşa e şi cu industria. nu întâr zie să cadă în cea mai grozavă mizerie. l37. aproape un sfert din marea proprietate în Boemia (de şapte ori mai mult decât familia imperială). nici printr-o activitate productivă. p. comerciale şi financiare.. . ce-şi vinde favorurile cui îi dă mai mult 211 . neîndestulătoare pentru a face să trăiască o familie” 208 . p. 137. Idem.. A trebuit ca şi pământul să le aparţină . Şulhan-Aruk. ei singuri. odată în stăpânirea lor. nici prin ştiinţă. le aparţin 70% din clădiri ”.” 215 „Nu prin talent. ei reglează cursurile preţurilor.. nu este nici ea mai fericită. Pe lângă aceasta. cit. era interzis ovreilor să devină cumpărători. ei şterpelesc. I. 145. 130. În acelaşi timp. Ovreii organizează cartele şi trusturi. I. . pentru ca influenţa potică pe care o dă proprietatea. 51 . 209 „Este oprit unui medic israelit să vindece pe un Akum. . Jore Dear. chiar când a fost plătit pentru aceasta. Şi nici nu mai vorbim de judecătorii ovrei. 215 Idem. I. . O speculă neruşinată îşi întinde gheara peste tot. Moravia. care permit să exploateze mizeria şi suferinţa bieţilor creştini. De atunci. prin lovituri de Bursă. 211 Trocasse. p. I. zahăr. AUSTRIA Austria propriu-zisă. „iudeii sunt deja proprietari a mai mult de jumătate din casele din Viena. cit. sunt cu totul ocupate de jidani 210 . suferinţele şi nenorocirile omenirii. până la 1848. 261.. . petrol. Silezia). posedă. Trei jidovi posedă. cit. 213 Idem.. precum şi în Ungaria. ei şi-au câştigat cu vârf timpul pierdut.constrânşi să plătească preţurile iudeilor . după interesul lor” 212 . „În ce priveşte proprietatea funciară. s206 207 Idem. Salariile sunt minime. Într-adevăr. exploataţi şi ei la rândul lor. Astfel.le aparţine . în mod periodic. sau mai bine zis. p. „Fabricanţii. 100. el singur. Şi dacă vom consulta starea creanţelor ipotecare ce pot cu uşu rinţă să ducă la o expropiaţie. 132.. 158).

p. cit. îndrăzneală. Algeria. în 1394. îngrozind lumea prin crime rituale. „În secolul al XII-lea. nu se găseau la Paris decât trei sau patru familii israelite 218 . Ei erau tot aşa de bogaţi ca şi acum şi stăpâneau jumătate din Paris”. . ei au devenit. 247. În plus. în monarhia Habsburgilor”. Drumont. Astfel jidovii. că am văzut nenorocirile unei ţări mari.ei au încercat mult să-i înşele pe francezi asupra intenţiilor lor. o dată cu drepturile dorite.000 în această provincie. ei profitară de nenorocirile ce rezultaseră pentru ţară dintr-un dezastru naţional. viclenie. ei făcură un mare pas care le aduse.însuşindu-şi fără ruşine fructul muncii concetăţenilor lor. de care se servesc la noi. E. . cit.ba. de Charles al Vl-lea.ca pretutindeni. se aflau în număr de vreo 20. . ei erau toleraţi la Metz. stabilite în acest oraş sub predecesorul sau 219 . Cucerirea Alsaciei a adus Franţei un număr consi derabil de iudei. sărăcindu-l şi ruinându-l prin camătă. pentru a putea intra în posesia aceloraşi drepturi. I. Mai târziu. 142.000.încercând prin Cahal să vatăme corporaţiile meseriaşilor şi ale negustorilor. Însă. 52 . preparară şi săvârşiră Marea Revoluţie. ce e mai mult. lăcomie nesăturată şi lipsă de orice scru pule. prin nenumărate erezii. I. p. 216 Acestea sunt efectele Cahalului! Acum. . „ovreii din Franţa ajunseră la cifra de 800. goniţi din Franţa. pe care nu o ating încă azi. câţiva ovrei reuşiră să se stabilească la Paris. Aceasta ne va permite să înţelegem manevrele ascunse. pentru ca să ajungă la un rezultat analog. căderea monarhiei şi răsturnarea Bisericii creştine. duşmana lor ereditară. nu ne vom ocupa decât de modul cum ovreii au ajuns să se introducă în Franţa şi de mijloacele oculte de care s-au servit pentru ca să capete dreptu rile de cetăţenie. ce se aplică la o anumită categorie de 216 217 Trocasse. atât de trainic stabi lite în timpul Evului Mediu. în 50 de ani. I. Drumont. I. să examinăm modul cum ei au procedat în altă ţară mare. . .ovreii au fost. atât de dese pe vremea aceea. .care ar trebui mai bine să se numească marea Revoluţie jidănească . în mai multe rânduri.ci. I. îndată ce furtuna încetă şi reîncepând aceleaşi isprăvi ca şi mai înainte. . FRANŢA Lăsând sub tăcere acapararea bogăţiilor acestei ţări. îndemânare de a exploata pe aproapele. pentru a obţine drepturile de cetăţeni într-o simplă colonie franceză. Ei creară Francmasoneria şi. Din nimic.însă în condiţii foarte nesigure şi asemănătoare cu înscrierea în condicuţe. zisă franceză. numai prin intrigă. 213. adică din războiul din 1870. . În acelaşi timp. pe care le scorneau neîncetat. fură definitiv expulzaţi din Franţa. Sub Ludovic al XIV-lea. intrând din nou prin fraudă. totul. 218 E.căutând să dărâme Biserica. I. Aici. . care a avut imprudenţa să dea ovreilor drepturile de cetăţenie. 219 Idem. p. adică în Franţa. ei se ascunseră. De atunci. 217 Storcâd poporul.şi înaintea marii Revoluţii din 1789. atât de pu ternică la acea epocă. La France juive.au urcat ovreii până în vârful scării sociale. care este aproape la fel cu cea din Austro-Ungaria. unde Henric al IV-lea luase sub protecţia sa 24 familii care se coborau din cele dintâi 8 menaje. p. .au ajuns repede să reunească în mâinile lor bogăţia şi influenţa. . 143. .adică elementele dominaţiei. Văzând însă că nu le reuşeşte cu minciuna. cu ajutorul ei. cit.

. Mulţi proşti căzură în perfida cursă ce li se întinsese şi intrară cu grămada în adunarea suspectă. să le deschidă pântecele şi să le ia mierea ce se găseşte în ele. Când Constituanta se reuni. pe toată lumea. 259.femei 220 . Însă.. chiar din 1767. unde au fost toleraţi. pentru ca să le altereze producerile.. Instincte sociale. de altfel.pe unii mai mult decât pe alţii. cu toate avertismentele Papilor. nu vom insista decât numai asupra câtorva peripeţii jidoveşti. foarte încurcată. însă Adunarea. care îşi închipuiră că maşina împingea pentru ei. o mare parte din cler. într-un oraş. Masoneria. mureau la Paris. 222 Idem. jidovii încercară să se stre coare în Franţa. . 220. p. se permite comerţul la toată naţia şi se opun.şi mai ales pe revoluţionari. Ei profită de descoperirile altora. Cu mult mai înainte de Revoluţie. începând de la acest tragic eveniment şi până în zilele noastre. I. 53 . I. de la 12 la 15 iudei pe an. dându-se. ceea ce reprezintă o populaţie de vreo 400 de indivizi 221 . amână soluţia. Idem. fiecărui negustor. cit. Ovreii nu pot să se laude că au adus lumii vreun folos. Abuzând de încrederea acestor naivi şi acoperindu-le ochii cu un văl des. cumpără de la oricine. pur şi simplu. practică scomturile. după T AINE . într-o publicaţie anterioară 223 .dar. începută la 21 septembrie 1789.. Dacă se îngăduie unui singur jidov. agiotagele.şi privesc toate bunurile ca şi când le . care îi împiedica să vadă. Aici. 1910). „Petiţia negustorilor şi a vânzătorilor din Paris. deputaţii. Ei cred că orice autoritate este o uzurpaţie asupra lor. resurse care le grăbesc ruina.. 223 Paulescu. ovreii reuşiră să introducă în Anglia. reveniră la asalt. înspăimântătoarea dezlănţuire a patimilor de proprietate şi de dominaţie. ovreii din Paris solicitară emanciparea tuturor israeliţilor din Franţa. profitând de faptul că străinii.. oferă risipitorilor sau nenorociţilor datornici. ca să dărâme. p. în diferitele ţări. practică tot felul de cămătării. puţin câte puţin. care s-au desfăşurat. înşelă întrun chip nedemn nobilimea. câştigaţi de jidani. chiar de la un asasin sau de la un servitor. .ar aparţine. La 30 aprilie 1791 şi la 27 septembrie 1791. că ea lucra. drept o instituţie filantropică.. Englezii au făcut apoi să treacă în Franţa această funestă asociaţie.puteau să intre în breslele de meserii şi de comerţ. forţele unui popor întreg 222 . am arătat pe larg. societate secretă pe care au imaginat-o şi au construit-o după modelul Cahalului lor.. Astfel. Însă.cu ajutorul brevetelor acordate de rege. între altele. . Ea amăgi. împrumuturile pe amanete. burghezimea şi. edit. introduc mărfuri interzise sau defectuoase.. fără să bănuiască măcar. în 1778. fără nici un succes. în contra admiterii ovrei lor” cuprinde. Sfetea. vom expune mai departe originea Francmasoneriei şi rolul ei în timpul marii Revoluţii.. 220 221 Idem. se continuă câteva zile. Francmasoneria. organizaţia socială. . Aici. traficurile şi negoţurile cu lucruri vechi. etc.nu au decât o dorinţă. I. 236. Conflicte şi Patimi. I. 159 (C. cit. aşa era de mare scârba ce in spira această lepră. I. micile schim buri. pasajele următoare: „Se pot asemăna jidanii cu nişte viespi care se in troduc în stupi ca să omoare albinele. . De altfel. aceea de a ajunge la o împărăţie universală . pentru Israel . Dezbaterea. p. care a avut loc în timpul acestei groaznice furtuni sociale. cit. p. în mod mincinos. Francmasoneria putu să lucreze în tihnă. o singură casă de comerţ. pe la începutul secolului al XVIII-lea.

pentru ca să-şi însuşească averile acestor proscrişi 227 . Drumont. cit. . . cu ele.Iudeii o au în mâinile lor. Prima grijă. într-o discuţie în Consiliul de Stat. . Să notăm. pe aceşti blestemaţi fii ai lui Israel. I. 229 Drumont. P ORTAIIS . le închiriară. când liniştea fu restabilită. I.. această dominaţie universală . I. I. . care pustiesc Franţa” 229 . colaboratorul lui NAPOLEON . au fost judecaţi şi în urmă executaţi 225 . ci chiar de la constituţia acestui popor. cu ovreii. Răul pe care ei îl fac. iar nu o ţară. 226 Astfel un jidan a cumpărat şi a dărâmat. cit. al muncii tuturor cetăţenilor. Atunci. . într-o carte remarcabilă. p. pentru ca să caute un refugiu. El a fost împrăştiat. nu avusese prevedere. Israel a impus tribut tuturor statelor. cit. T OUSSENEL scrie: „Ovreii au lovit toate statele cu o nouă ipotecă. cit.. cum se plânge de jidani. p. au început să ia naştere averile enorme ale multor jidani din Franţa. foarte scump. pretutindeni el se crede că trăieşte pe pământ străin. Sunt nişte lăcuste şi nişte omizi. Dar.pentru ca să se arate demni de eman cipare. ei nu sunt nici francezi. 1.. el există la toate naţiile. peste tot. 286-290. 300-303. în 1806. inspirate de credinţa geniului pictorilor din Evul Mediu. fără să fi fost distrus.. Şi N APOLEON I. 350 54 .. jurisconsul celebru. . 224 225 Drumont. biserica St Jaques dele Boucherie. I.p. Câţiva ani mai târziu. ci un popor. -scrise cele ce urmează: „Constituanta crezuse că. în furtul cărora jucară un rol de căpetenie. nici prusieni. cu un pumn de bancnote şi le dărâmară 226 . 227 Drumont.sau. o naţie în naţie. I.adică după 4 ani. nici englezi. I. cit.într-un memoriu pe care-l prezentă împăratului. Acum el ornează un scuar situat aproape de piaţa Chatelet (Drumont.pe care aţâţi cuceritori au visat-o.fu să se repeadă asupra diamantelor Coroanei. 228 Idem. . p.” 228 .. Mobilierele emigraţilor erau o altă ocazie de operaţii fructuoase. Europa este înfeudată dominaţiei lui Israel. de luptă neîncetata.. la toate drepturile de care se bucură cetăţenii francezi. din care un singur turn a rezistat distrugătorilor. adăugă: „Nu se plânge lumea de protestanţi şi de catolici.. Acest popor avea altădată un teritoriu şi un guvern. numai câţiva iudei subalterni.p. care s-au lăsat să fie prinşi. Greşeala provine din faptul că revoluţionarii nu au vrut să vadă decât o chesti une de toleranţă religioasă.cel puţin ca instigatori şi ca tăinuitori de obiecte dosite. I.Tocmai în octombrie 1793. I. credincioşilor... în 1797. 230 Idem. cit. Treizeci de ani mai târziu. Dar. pe care aceste state nu o vor plăti niciodată cu veniturile lor. şi acum rătă ceşte pe tot globul. . sub numele de dobândă a datoriei naţionale” 230 . Jidovii nu sunt numai o sectă. 150). de asemenea. nici nemţi. experienţa a probat că.Israel triumfă 224 . I.Les Juifs rois de l'epoque. 304-305. produsul cel mai clar. din nenorocire. Astfel ovreii formează.dacă nu ca autori direcţi. în problema ce aveau de rezolvat în ceea ce priveşte starea civilă a israeliţilor din Franţa. l. pentru a face pe ovrei buni cetăţeni. nu vine de la indivizi. . . Membrii Convenţei se înţelegeau. fără să se confunde. I. 317-318.ci pur şi simplu ovrei.. că aceasta s-a întâmplat în plină Teroare. Toţi ovreii din Paris au fost implicaţi în această afacere. Cea mai mare parte din furturile şi jafurile de care vorbeşte T AINE .. I. 331. trece în punga jida nilor. Ovreii fură. avură. cit. aceia care organizară jefuirea bisericilor şi distrugerea capodoperelor. p. era de ajuns să-i facă să participe. Adesea ei cumpărară biserici întregi. . p.

. o notiţă plină de interes: în guvernul englez se găsesc acum trei ovrei: Sr Rufus Isaar. . Când un ofiţer francez se prezenta la Sidi Mahomed Ben Ahmed el Mokrani. I. I. M OKRANI căzu ca un erou şi revolta fu înecată în sânge.. francezilor. se îndeletnicesc cu un gheşeft monstru 236 . p. subsecretar de Stat la departamentul Indiilor. C REMIEUX şi cumătrul său G AMBETTA au trădat Franţa.De atunci.. G. Nu vom spune deci. trei miniştri. p. sub semnătura binecunoscută a lui I.redusă la trista necesitate de a se pune în serviciul acelora ce trăiau numai din camătă şi din furtişaguri 235 . încât pentru ai înflăcăra pe turcoşi împotriva austriecilor. 12 232 Idem. 235 Idem. cit. nici de Anglia. Aga scuipă pe el. nimic despre Italia. Discours citat de Hallez în Les Juifs en France. . În 1870. 234 Drumont. războaie (ca acela din Tonkin. de armata franceză. . au ajuns pe tronul lumii!” (Michelet. refe ritor la naturalizarea străinilor. ovreii au înaintat mult. Acest decret de naturalizare excită. p. era de ajuns să li se spună că aveau în faţa lor nişte jidani 234 .. ciudat. murdara şi prolifica naţie. . astăzi. Ei organizară maşina de exploatare a popoarelor. 236 Sub titlul de „Neplăcuta păţanie a trei miniştri ovrei din Anglia”. ministrul poştelor şi Dl Montagu.) 231 etc.22. krac-uri şi panamale ce ruinează o ţară întreagă.lovituri de bursă dezastruoase.mare senior arab.jidanul C REMIEUX . în timpul războiului din Italia. A trebuit să se găsească în guvern trei miniştri 55 . deschidea iudeilor o poartă destul de largă. o răscoală îngrozitoare a populaţiei arabă şi cabilă. care are jidani ca prim-miniştri (Luzzati). Profitând de un astfel de moment pentru a da un astfel de decret. p.. pentru ca să arate tot dezgustul şi adâncul său dispreţ. în oarecare afaceri. sub republica francmasonă. I. din acest punct de vedere. cit.. etc. Dl Hetbert Samud. Universul din 1 aprilie 1913. sub inculpapa că au avut un amestec. care. 164). ca primari ai Romei (Nathan). atunci când decretul din 1848. care s-au înjosit până la a se pune în rând cu jidovii.. ca efect imediat. în ce condiţii.. Astăzi.ce era dăruit cu toptanul şlehtei jidoveşti 233 . erau lipsiţi de dreptul de a vota. din care au ieşit trusturi formidabile. pentru ca să servească interesele neamului lor. . 24. care împreună cu jidanul GAMBETTA erau membri ai guvernului Apărării naţionale.şi trimise înapoi generalului AUGERAUD crucea de ofiţer a legiunii de onoare. nu stau mai bine ca Austria şi ca Franţa.. în masă. a ovreilor din Algeria. p. cit. cit. ovreii au căpătat drepturile de cetăţenie în Algeria.Vezi şi Chabauty. dădu decretul de naturalizare. tăiaţi împrejur. El avu.. 232 Şi pentru ce o asemenea favoare?. ca miniştri de război (Ottolenghi). Acum ei sunt stăpânii omenirii! Din palme şi din ghionţi. o indignare unanimă. în Algeria. Şi jurnalistul continua: „Din timpuri imemorabile. ce privesc „finanţele publice”. ura împotriva acestui neam netrebnic.. în timpul războiului ce a doborât Franţa. ministru de justiţie. au rezolvat problema de a volatiliza bogăţia. I.şi îi înmână decretul lui C REMIEUX . . 37. Anglia fusese prezervată de spectacolul unor miniştri târâţi pe banca acuzaţiei.al cărei pământ era invadat de duşmani. unde. 34. care-şi făcuseră datoria în mod eroic în timpul războiului. n. II. Cu atât mai mult că în 1870 această măsură avea şi un caracter odios: arabii. p. era aşa de intensă. ALGERIA Să vedem acum. 233 Drumont.. . D.. cit. în momentul de faţă. se exprimă astfel: Jidanii. . Michelet. etc. 231 Drumont. I. vorbind şi dânsul de ovrei. De altfel. Or. jidanii au ajuns să fie stăpâni absoluţi pe Franţa. 1854.. publică. II. câteşitrei sunt traduşi înaintea unei comisii parlamentare. Nu ne vom mai opri asupra celorlalte ţări din Eu ropa.

constatai că poporul rus mergea fără să ştie pentru ce. fără in tervenţia autorităţilor civile. care răsculau poporul. p. de Egalitate. Când. colo pentru alta. vorbele umflate de Progres. Fiecare comunitate jidovească se administrează ea însăşi. . 358.. în timpul războiului cu Japonia. în mijlocul masacrelor. punându-se în grevă. nici de Germania. .ce a dat naştere unui scandal colosal. jidănimea n-a văzut decât un singur lucru: interesul ei. de asemenea.. a fost asasinat de un jidan numit Bagrow.adevăr. foarte puternici şi unde H ERMAN K UHN scria. apără cauza Ţarului şi a Rusiei”. un Stat în Stat”. I. pe care Iuda îi orbeşte cu uşurinţă.ovreii sunt lipsiţi de drepturile civile şi politice.reclamă o constituţie şi o garanţie. în numele Ţarului. I. într . Într-un ceas aşa de dezastruos pentru patria comună. nici prin minciună. 240 C. Jidănimea rusească se agită cu furie şi. Văzând ca nu ajung la nimic. Le drame maçonique. care îşi închipuie uşor că o monarhie absolută este un îngrozitor flagel.. de Libertate. pentru a jidani. citeai scrisorile particularilor care vedeau cu ochii evenimentele. ei încercară să se încorporeze în naţia rusă.profitând de momentul când Rusia era încurcată într-un război nenorocit. 239 Să amintim moartea tragică a lui Alexandru II care a fost ucis de o bombă. Pouvoir occulte. cit. în septembrie 1911. care minţeau cu neruşinare şi îl făceau să creadă că. 369. ce s-a petrecut în Rusia.tulbură liniştea Statului şi pune într-un pericol continuu viaţa Ţarului şi a principalilor săi colaboratori 239 . RUSIA În Rusia. se recrutează mai ales dintre tinerii semikulţi şi neexperimentaţi. . de Frăţie şi alte gogoşi francmasonice. avu loc intrarea jidovilor în naţia franceză. mereu excitat împins în stradă de către jidani. 241 Idem. pentru acest lucru se răscoală. Aceasta ne va permite să ne dăm seama de unelti rile sau de tertipurile pe care jidanii din România le întrebuinţează pentru ca să-şi atingă scopul dorit. în care ovreii . Cahalele calomniază Rusia şi o discreditează în ochii lumii străine. îşi ridică impozitele. . Şi. tot astfel. cit. lucrară exact în acelaşi sens. nici prin teroare. Poporul rus. Albancelli. să vorbim puţin de o ţară mare. a cărui faimă a făcut ocolul pământului. Să vedem. pentru ca această glorioasă tradiţie să înceteze”.ne spuneau telegramele agenţilor. 238 Nihiliştii. 241 Francmasonii Constituantei şi ovreii revoluţionari din Rusia. prin urmare.unde ei se numără cu milioanele. în realitate. Mai mult. prim-ministrul imperiului. însă deplora bilă pentru vecinii lui. adică de Rusia. p. pentru al elibera”. . într-adevăr. poporul rus nu ştia câtuşi de puţin ce e o constituţie şi ce sunt garanţiile. în 1881: „Poziţia iudeilor în Germania este foarte avantajoasă. afară de ovrei. arzând şi asasi nând. Însă. îşi dirijează şcolile. p. . 237 Dar. Israeliţii formează. I.ca cei de la noi . măsură excelentă pentru poporul rus. prin presa europeană. 56 . unde ovreii sunt. ovreii . pe când ruşii se găsesc foarte bine sub un asemenea regim. 352. 240 Şi. . în loc să citeşti în ziare depeşele agenţiilor jidoveşti.unde vine să se reverse prisosul acestui furnicar. care mai toate sunt în mâinile ovreilor. aruncată de un nihilist. În cursul unei revoluţii sângeroase. oglindind înaintea ochilor lor. 237 Copin-AIbanceffi. prin Nihilişti 238 (sectă de anarhişti).nu se bucură de drepturile de cetăţenie. încercară să escaladeze bariera. s-au văzut „instigatori.. De asemenea. .ici pentru o cauză. .în particular pentru noi.sau mai bine zis se năpus tea ca o bestie turbată. Stolipin.

în Moldova.000 de jidovi. constatăm că înmulţirea jidanilor. 57 . ei trebuie să aibă prerogativele de cetate. sunt luate din publicaţiile Serviciului statistic. L AZARE ) 243 . 244 Cifrele care se referă la o epocă anterioară lui 1859.. La începutul secolului al XVIII-lea. 12. pe trimestru.19.. Aceşti străini. În 1838. Pentru ca să probăm că această afirmaţie nu este decât o neruşinată minciună. ne va fi uşor să înţelegem ce se petrece în propria noastră ţară. În 1899. 2-4 (ediţie prescurtată). Astfel.80. cit.care n-au luat parte nici la suferinţele grozave îndurate altădată de poporul român. pretind astăzi că sunt stabiliţi în România de când lumea şi pământul. Pentru a atinge şi acest sfârşit. la Iaşi.000 de iudei 244 . . p.6. era zdrobită din afară.000. În 1899. Cele ce privesc anii 1859 şi 1899.. numărul ovreilor a fost întotdeauna cu mult mai mic ca în Moldova. tătari. veniţi de ieri. În 1827. . sub Domiţian” (Bernard Lazare.. În România. încât contribuţia lor totală se ridica abia la 155 lei. etc. . ce constituie un fel de cloacă nesecabilă ce debordează cu îmbelşugare această pestilentă.533 la 100. . 242 Aceeaşi soartă ne ameninţă şi pe noi. ei se agită nebuneşte. . pe viaţă sau pe moarte. . În 1831. Astfel. În 1860..24. 17).se socotesc în toată ţara. ovreii. au ajuns în câţiva ani să pună mâna pe mai toate bogăţiile ţării.120. Dar. din partea jidovimei. cunoscând modul cum jidovii au lucrat în mai multe ţări străine.9. în care voiau să intre. Comparând între ei anii 1803 şi 1899.000 de ovrei.000.) ce voiau să-l cotropească. a atins cifra colosală de 1.000. susţinute de el împotriva numeroşilor barbari (turci.000. unguri. . .330 ovrei. ei erau atât de rari. I.200. „Legenda (?) povesteşte că ovreii veniră în Dacia în timpurile mithice ale lui Decebal. ei au dezlănţuit războiul civil când patria. ce le sunt contestate pe nedrept. s-au introdus aici în mod fraudulos în cursul secolului trecut. . în 1820. împinşi fiind de patima de dominaţie. . prin urmare.s-au găsit. . de la luarea Ierusalimului de către Titus (C REMIEUX ). românii. în imensa lor majoritate. În 1803. În 1831. le mai trebuie să posede şi drepturile de cetăţenie. . în Bucureşti. Prin urmare. nu s-au găsit decât 127 şefi de familii israeliţi.37.000.şi că. În 1838.ajunge aici. Cifrele acestor statistici 245 arată că. 245 Cifrele acestor statistici sunt împrumutate din cartea lui Verax La Roumanie et Ies Jutfs. scoase din statisticile oficiale. . ovreii n-au putut să-şi satisfacă decât numai patima de proprietate şi datorită ei.000. sau din timpurile lui Decebal (B. în urma emigrării lor necontenite din Moldova.când s-a făcut cel dintâi recensământ în Moldova. . În 1820. aceşti străini. nici la luptele sângeroase. provin din Arhivele Statului. ca să ne subjuge cu totul. în toată ţara. 3. 357. venind din Galiţia şi din Polonia rusească. .000. nu se afla în Moldova decât un număr foarte mic de ovrei.70. ROMÂNIA Acum. În 1859.. În Muntenia. 1904. care se află actualmente în România. în această perioadă de 96 ani. după împărţirea Poloniei (1772).n 242 243 Idem.cu mult mai înainte de formarea acestei ţări. p. vom aduce aici cifre exacte. p. Les Juifs de Roumanie. Numărul lor însă a crescut progresiv.

Naşteri Români 140. 1909. în România. Dacă examinăm acum statisticile care dau mişcarea totală a populaţiei în oraşele Moldovei. Unirea.000 80. uneori numai bănuite.500 +3. publicând aceste date.000 Ovrei 120. p. . . în 22 de ani. .000 de indivizi în favoarea lui Israel. Les Juifs en Moldavie. mişcarea populaţiei. ovreii au ajuns în Iaşi la cifra de 39. vedem că românii prezintă un deficit de 30.759 locuitori. I. ast fel la Dorohoi ea este de 53.iar guvernele.au nici un motiv istoric plauzibil ca să poată pretinde drepturile de cetăţenie. Cuza. D-l A.500 Diferenţa -5. le rezumă astfel: „Cifrele recensământului. . un savant istoric. o diferenţa de 70. din Austria şi din Rusia. existau în Moldova regulamente pentru apăra rea fruntariilor împotriva valurilor năvălitoare ale vagabonzilor străini.la Fălticeni. În 1912.8%.000 de suflete în profitul lui Israel. pe câtă vreme jidovii (al căror număr este aproape pe jumătate ca acel al creştinilor) au un excedent de 40.000 Adică. De asemenea. făcându .000 Morţi 13. constată: . p. 2.8%. Studii demografice asupra populaţiei oraşului Iaşi. C. în 1867. 248 Dr. severitatea acestor regula mente. pentru acelaşi oraş. Ea a venit aici prin emigraţie.488 suflete.432 naşteri.784 de suflete. înmulţirea ovreilor străini luă proporţii înspăimântătoare.. să studieze ches tiunea israelită: „Majoritatea familiilor evreieşti care locuiesc în România. . Astfel. cit.418 morţi).ca şi prin voinţă şi prin moravuri. numai în anul 1909..000 Diferenţa . Dar. Români Ovrei Naşteri 7. s-a făcut un nou recensământ al popula ţiei.000 naşteri. C UZA . Desjardins. calculând asupra datelor statisticilor oficiale. 249 A C.000 +40.500 Şi. dădură pământul naţional pradă cerşetorilor corupători” 246 .se complicii acestor abateri. pe când jidanii au câştigat 120 (894 naşteri. Fenomene.pentru moment provi zorii. membru al Institutului.. în oraşul Iaşi. 54. Iată ce zice în aceasta privinţă. 774 morţi). neobservate de nimeni. 246 247 E. se prezintă cu un tablou şi mai înfricoşător. 1910 250 C. cit. . Paris. mişcarea populaţiei de la 1866 la 1909. de la 1870 la 1893. vezi Verax.443 de suflete. Cu alte cuvinte. 18 februarie 1913.500 13. Cuza. . cit. .000 9. p. .ne duc la constatări de o excepţională gravitate..000 Morţi 170.care se petreceau în umbră. I.la Botoşani.pentru români. Agapi. asupra naşterilor. este prin naştere. prin spirit şi prin limbă. E RNEST DESJARDINS . dar a devenit foarte activă mai ales în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1848). „Neamul Românesc”. 1908. în 43 de ani. s-a produs o dife renţă de peste 30. .000 morţi.şi aşa mai departe 249 . (Verax. Un ziar politic. care a venit în România. un deficit de 14. românii au pierdut aici 986 indivizi (1. . Numai că.6%.adică la 50.apar astăzi în plină lumină. 1867 Vezi Verax. asupra unei populaţii totale de 77... I.fosta capitală a Moldovei. 55). profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi. O asemenea proporţie se întâlneşte în mai toate oraşele Moldovei.străini de ţară.pentru concurenţa de aici înainte neputincioasă şi chiar pentru viaţa materială a adevăraţilor români. . ale cărui prime rezultate au fost raportate de profesorul C UZA 250 . 58 . pentru 1901 şi 1902. Cu modul acesta.30. de 57% . Mişcarea populaţiei României. . de 51. de la 1869 la 1875 248 . se topi la vederea câtorva gologani. asupra morţilor 247 . Colescu.pentru ovrei un excedent de 17. 20. Această invazie a început de ani de zile.

meseriile cele mai uşoare şi cele mai productive aparţin iudeilor. a Mihăilenilor cu 13%. se vede atunci că.Iată proporţia ce există între meseriaşii români şi iudei.şi această constatare a smuls profesorului C UZA strigatul de alarmă sau mai bine zis de disperare: pierim . De aseme nea. cuie. când îi adaugi o urmă dintr-un parazit. în locul ei.7 %.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 1%.care posedă şi tot comerţul cu materii prime (Pietre. în Moldova. În plus. populaţia Fălticenilor s-a micşorat cu 10. micoderma vini. (Duclaux). a ajuns la condusa că jidanii. Dar care este cauza istovirii unei populaţii. Vălenii de Munte p. 20 februarie 1913. când cercetezi mişcarea fiecărui oraş luat în parte. Astfel. postav. aceştia au început să dispară. populaţia urbană a Moldovei a crescut numai cu 5.Vezi Cuza.8%. piei etc. . de exemplu. . cu o dureroasa nelinişte.). Creştinii. . aceşti străini sunt puternic ajutaţi de Cahalele lor şi sunt uniţi prin solidaritatea naţională 253 . Iaşi. fier. . Scăderea populaţiei creştine şi înmulţirea jidanilor în oraşele României. .Dacă vom consulta statisticile. nu mai are astăzi decât 75.759 locuitori. cu cât oraşele sunt situate mai spre nord ” 251 . O asemenea disproporţie. acaparând toate mijloacele de subzistenţă. 252 Raportul general al Camerei de comerţ şi industrie. care a studiat bine acest fenomen patologic. 253 Forţa ovreiului este solidaritatea. Efectele patimii de proprietate a ovreilor Jidanii în oraşe. au lipsit pe români de aceste mijloace de trai şi. . în consecinţă.3% . cum cămaşa groasă a oţetului se topeşte şi. întradevăr. vom vedea că industria şi mai ales comerţul în oraşele României. care n-au între ei nici o legătură şi nu se 251 „Viitorul”. care pot să fie admirabili în caritate. care în 1909 avea 77. până atunci foarte prolifică. pânză. var. au trecut cu totul în mâinile ovreilor.strigăt care s-a răsfrânt.8% . lemne. iar a Dobrogei. care e enormă. 36.Într-adevăr. care consumă tot alcoolul şi tot acidul acetic şi transformă repede oţetul într -o apă infectă şi fără nici un gust. răul pare şi mai mare. Dar. În acelaşi timp. se întinde un fel de mucegai alb şi uscat. trebuie să aibă cauze profunde. a căror cunoştinţă se impune fără întârziere. populaţia sa diminuat în mod absolut. datele referitoare la numărul locuito rilor Moldovei arată că populaţia rurală a crescut. Ei n-au câtuşi de puţin ideea de a se strânge în rânduri compacte pentru a rezista jidovului. în inimile tuturor românilor. în oraşul Iaşi.pe când bieţii români. numai cu 18. circ. în 8 din 21 oraşe moldoveneşti.şi aceasta numai în câţiva ani. cu 41. în ceea ce priveşte mica industrie. vechea capitală a ţării. în faţa năvălirii unor paraziţi? C UZA .570 Trebuie remarcat că. indispensabile acestor meserii. tinichea.874 ovrei 5.5%. Ei nu se 59 . 1908. unde se face oţet.882.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 23%. Prin urmare. ovreii se înmulţesc în mod prodigios pe când românii se împuţinează din ce în ce. iar a Dobrogei cu 45. VIII. Iaşii. în 13 ani. Industria. Putem deci să afirmăm că oraşele Moldovei se depopulează şi că această depopulare este cu atât mai intensă. etc. în cursul anului 1908 252 : Meseriaşi români 1. Atunci poţi vedea cu ochii. Asemenea scenă se întâmplă într -un butoi. sunt străini oricărui sentiment de solidaritate. nisip.

Ele ar fi naturale dacă neam găsi în Palestina.la Iaşi. pe când cincisprezece ani mai târziu. la tot. dar sunt monstruoase în România. I. 254 Raportul general al Camerei de comerţ şi industrie. strada Lipscani din Bucureşti toată era ocupată numai de negustori români. . cu mijloace financiare. Jidanii la sate. Dorohoi şi Suceava. I. circ. pe anul 1906. Şi nici nu mai vorbim de marea industrie care. Într-un cuvânt..Vezi Cuza. din 133 cârciumi. . avem de-a face cu Armata Cahalului . la Mihăileni. . . la Herţa. de-abia 4 sunt ţinute de români. ei îşi fac oroare lor înşişi (Drumont.Acum că ştim ce se întâmplă în oraşe. în Dorohoi. preparate mai dinainte şi venite din străinătate. Botoşani. 1908.deşi legea opreşte pe ovrei de a se stabili în sate.toată Moldova este literalmente cufundată în mocirla năpăditoare a lui Israel. p. . în Fălticeni. cu totul ridicolă. a negustorilor români. La un asemenea rezultat nu ar fi putut să ajungă o gloată... La Hârlău.deşi nu aveam ca etate decât 43 de ani. . 33. cu toate enormele sacrificii ale Statului şi mai ales ale consumatorilor. în interval de câţiva ani. din 1906: „În oraşul Botoşani. români 51 6 4 1 1 ovrei 344 83 172 80 40 Asemenea proporţii se întâlnesc. să vedem şi ce se petrece la ţară. .742 Aici. circ. dar se iubesc între ei. de altfel.. În statistica întocmită de Camera de comerţ şi industrie asupra a trei judeţe din nordul Moldovei 255 în anul 1905-1906. de la tot. faţă de negustorii ovrei. VIII. căci. pierduţi în mulţimea nenumărată a jidovilor. având capitaluri din belşug şi care se năpusteşte la atac urmărind o ţintă determinată.Vezi Cuza. Jidanii. pe urmă executată de o mână de maestru. găsim cele ce urmează: a) Pentru meseriaşi: susţin.iar rezultatele sunt formidabile. este întreagă jidovească. din contră. Ne aducem aminte. din 54 cârciumi.că în tim pul războiului din 1877.Iată acum proporţia. Raportul Camerei de comerţ şi industrie. . cit. inconştientă de scop. 60 . . numai 6 aparţin românilor. IX. se susţin până la moarte. Şi această transformare. după cum spune Raportul Camerei de comerţ şi industrie. . găsim: Cârciumari Băcani Precupeţi Făinari Negustori de lemne şi aşa mai departe. . Cahalul a lucrat cu toată forţa de care dispune. O nimicire atât de completă şi îndeplinită în atât de scurt timp. bine echipată.ci o trupă disciplinată. în toate oraşele Moldovei şi în multe ale Munteniei... una singură e românească. în acest oraş. p. cit.s-a făcut foarte repede. 54-55 şi 134). 1906. Iaşi.de la un negoţ exclusiv românesc. .bucură de nici un sprijin. Comerţul. toate cârciumile sunt în mâinile ovreilor”. era toată luată de jidani . a trebuit să fie mai întâi complotată. 255 Darea de seamă asupra stării economice a judeţelor Botoşani. Astfel. Într-adevăr. . dar nu pot să se sufere. în cursul anului 1908 254 : Negustori români ovrei 121 1. sunt absolut dezarmaţi în lupta de concurenţă şi sunt uşor înlăturaţi de rivalii lor. din 74 cârciumi. la un negoţ exclusiv jidovesc. chibzuită. iar acum nu se mai găsesc acolo decât doi sau trei români.. I.

care atunci erau în floare. unde după lege. . în 1839. Din aceste statistici rezultă că. . în faţa jidovilor care. Şi într-adevăr. Iaşi. 1841. . populaţia românească se înmulţea în mod regulat. Contra . 1832 264 115 58 65 18 1909 51 6 0 0 0 Dar negustorii români care au dispărut au fost înlo cuiţi de jidani. . românii aveau cu ce să trăiască. Se înţelege uşor de ce românii pier din oraşe şi din sate. 61 . acaparând toate mijloacele de trai. nici de lene. nici de bunăvoie.care nu atinge nici măcar 25%. Dacă studiem statistica publicată de Spicuitorul moldo . mai toate meseriile şi mai tot comerţul sunt în mâinile jidanilor .român 256 pe anul 1839.Botoşani Dorohoi Suceava români 19% 24% 20% ovrei 68% 70% 66% ovrei 72% 74% 66% b) Pentru negustori: români Botoşani 22% Dorohoi 22% Suceava 26% Proporţia negustorilor români.Până acum v-am arătat proba. Şi aceasta crimă abominabilă. din 256 Spicuitorul moldo-român. nici de fudulie. I.este fapta Cahalului . Dar.iată acum şi contra . Să comparam numărul negustorilor români din Iaşi. Totuşi. cit. îndată ce ajung în sate. pentru că industria şi comerţul erau ale lor. ovreii găsesc întotdeauna mijlocul de a călca această lege şi. ei nu întârzie să vândă pe ascuns alcool. graţie organizaţiei breslelor. îi lipsesc de pâinea zilnică şi care. această statistică arată lămurit că în aceste trei judeţe. . dând peste tot excedente importante.exterminarea unui popor. unde se strecoară ca să poată intra. . . În orice caz.în timp ce populaţia ovreiască . găsim în Iaşi în 1909: Negustorii ovrei 1909 Cârciumari 344 Băcani 83 Pescari 7 Blănari 14 Chiristigii 13 şi aşa mai departe. la acea epocă.proba. străinii nu pot deschide cârciumi. cu cel ce găsim acolo în 1909: Negustorii români Cârciumari Băcani Pescari Blănari Chiristigii şi aşa mai departe.Vezi Cuza.este relativ mare. în acel timp. .românii au părăsit po ziţiile mănoase în câştig. vedem că. rămânea aproape staţionară. . pentru că românii ţin încă aproape tor comerţul de băuturi alcoolice la sate. . îi otrăvesc cu băuturi alcoolice falsificate.încă şi mai puţin din cauza incapacităţii lor.proba. pe deasupra.

în mod sugestiv. încă nu e totul. cum un biet ţăran.. dispreţuind munca şi preferând funcţiile Statului. pentru care un asemenea împrumut însemnează ruina. adresat Domnitorului.pentru ca să plătească jidanului o pălărie de 6 lei. etc. 260 Ce ar fi.100. Jore Doar. ovreii au case pentru 5.. p. . 62 .000 la suma minimă românească de 200. pentru o mică datorie.Având bani. Astfel se îmbogăţiră foarte. Domnitorul M IHALACHE S TURDZA (de tristă memorie). . după forma occi dentală. să părăsească terenul meseriilor şi al negoţului..000. Cuza.legea nepermiţându-le să înghită şi pe cele de la ţară. . cit.. pe când românii n-au decât pentru 2. În urma schimbării vestmântului. 257 „Este adevărat că nu există nici o clasă românească. sunt în mâinile acestor vampiri. Dar. C.000 lei. fraza stereotipă. 154. dar jidanii n-au vrut să-i to lereze lângă dânşii şi n . proporţia este de 7.au consimţit nici măcar să . fără voia lor. Proprietăţi urbane .000. răspândită de ovrei. 51. a referat Sfatului că. în ascuns. în ziua de 31 mai 1838: „Departamentul finanţelor. 52. fie ca negustori.ovreii despuiară în voie pe bieţii români. din incapacitate sau mai ales din corupţia timpului. lăsând cheltuielile pe socoteala românilor.a fost nevoit sa-şi vândă o pereche de boi. (Bemard Lăsare. . în această privinţă. manopere tot atât de laşe.comerţ şi din industrie. 99).Prin comerţ şi prin industrie .din nepăsare. hoţia şi frauda. care i-au atacat prin mijloace oculte. 260 După informaţiile luate de la Ministerul de finanţe. întrebuinţând în această luptă pe viaţă sau pe moarte. să fie supuşi la aceeaşi taxă ca şi breslele. repede.000 la 5. poruncite de Talmud.. Şulhan-Aruk. la Dorohoi.. . ei au fost învinşi de jidani. Talmudul: „Este oprit ovreilor să înveţe pe un Akum o meserie. mai toate băncile. cât de duşmănoase. 258 Iată ce porunceşte jidanilor. cit. 259 A. În mai multe oraşe.000 lei. Iată. atât pe cei din oraşe. care se vor folosi de drepturile breslelor. ovreii îi împrumutară. .ei. care să înlocuiască pe ovrei. . p. 77).800. pe care o luase pe datorie. p. care alcătuiau toată averea lui şi a familiei lui. mult mai uşoare şi cerând mai puţină osteneală. care n-a fost în stare să le apere interesele. că au venit să ocupe un loc disponibil în economia noastră naţională 257 nu este decât o minciună sfruntată .. Prin urmare. La Fălticeni. Astfel. . Dar ce este mai trist. În realitate. n-aveau nici ce mânca! . într-adevăr. din cauza incapacităţii şi mai ales a necinstei clasei de sus. unde te pot împrumuta. vezi Verax. contractată la Iuda într-un moment de strâmtorare! De altfel. dacă ar avea dreptul să cumpere şi moşii? Camăta.. p.”. ea este de 1.. ei posedă în Moldova mai bine de 31% din proprietatea funciară urbană. cu No.care sunt mijloacele cele mai eficace de a realiza. I. valoarea acaretelor lor întrece cu mult pe a celor româneşti. ce este scris într-un raport (Anafora) al Sfatului administrativ al Moldovei. cu expunerea necazurilor ce românii suferă de la ovrei.şi se aruncară cu lăcomie asupra imobilelor din oraşe. 259 În aceeaşi zi. 8. fără încetare primeşte jălbi din partea breslelor şi a mai marelui staroste. e faptul că românii au fost obligaţi. La Mihăileni.000. cât şi pe cei din sate. care atunci când au venit din Galiţia sau din Polonia rusească. 1. Astăzi.căci aceştia acaparând meseriile şi negoţurile au pus mâna pe cea mai mare parte din câştiguri..puse rezoluţia ca jidovii să continue să profite de toate drepturile breslelor. cu dobânzi enorme. cu care să poată să se hrănească” (Karo. la nenorociţii români. . Cerem ca ovreii. Un om de litere a povestit. Les Juifs en Roumanie. am voit ca croitorii creştini să se obişnuiască a face costume europeneşti.621. .500. Câte averi nimicite. fie ca lucratori”.i primească în atelierele lor 258 .000 lei..

Pentru ca să poată arenda o ţară întreagă. în Moldova de sus. ei po sedau două treimi din domenii 262 .gata. . Fischer. p.care asociindu-se cu hoţia şi cu înşelătoria.. pentru ca să aibă 17. după placul lor. formează un fel de triadă talmudică. care se pregăteau să se îndoape cu sudoarea omenească. . cu toate că nu voiesc să cultive pământul cu propriile lor mâini. Ast fel. trusturi de tot soiul.000 lei. pe la regimente.şi cu ajutorul Cahalelor străine.cărora le dau câţiva lei şi îi fac să iscălească pentru sume fabuloase. de exemplu. Rapaport. 52. s-a numit.au fost nevoiţi să se plece exigenţelor.judaico. Astfel. ce unul din ei o stoarce până la uscare. care mişună prin tribunale. pe la primării.. Iar enorma suprafaţă din pământul României. Carteluri. „comerţul. Dar. deşi Dumnezeu ne-a dat o ţară atât de fertilă. Dar. per excelenţiam. nădejdea mângâiată a răzbunării ascunse împotriva creştinului. Ei bine. După informaţii luate de la Ministerul de finanţe. Astfel. mică săptămână. ovreii măriră considerabil arenzile. Dar şi-au recuperat investiţia până la urmă. acest soi nou de Hoţi erau iremediabil condamnaţi să nu mai lucreze decât ca să îmbogăţească mai mult pe strigoii avizi. speculând asupra banilor publici şi împroşcând cu infamiile lor chiar şi pe miniştri. cit.fu nevoit să limiteze întinderea pământului cultivat de un acelaşi arendaş.Jidanii se leagă până şi de tinerii neexperimentaţi de băieţii de bani .adică izvorul fundamental de trai al ţării.Mai apoi ovreii întrebuinţară atâtea bogăţii ca să organizeze carteluri..se adaugă adeseori sperjurul. proporţia moşiilor arendate crescu aşa de repede şi ajunse la cifre atât de înspăimântătoare. care istovesc poporul. camătă înfloritoare”. câmpul nelimitat al viselor sale de putere în viitor. ei închiriară imense terenuri. al ovreiului. Agricultura.adică furturi şi înşelătorii în mare. în 1907. din lumea întreagă... este foarte scumpă. . peste puterile omului. din fericire. 63 . această crimă a fost scăpată de singura piedică ce-o mai stânjenea. că ea constituie una din regiunile cele mai productive în grâu. . I. aproape îndoit decât îl iau bulgarii. trebuinţa sa primordială. a dat ovreilor poliţe pentru mai mult de un milion. .. aceste Iude găsiseră mijlocul să transforme în robii lor. pe la prefecturi şi chiar prin ministere. . căci adesea un singur evreu ţine în arendă mai mult decât un judeţ.neputând să se ducă în altă parte din cauza depărtării. . . ei îl exploatează prin arendare şi. Desjardins.Dar ovreii nu se mulţumiră cu atât.nume ce vor face în veci groază şi scârbă adevăraţilor ro mâni. Vezi Verax. . un tânăr G. mulţumită unor magistraţi prea îndatoritori. . guvernul le-a pus botniţă şi planul infer nal a 261 262 E. mai pe toţi ţăranii României! Într-adevăr. După cum zice D ESIARDINS . I. . în bătaie de joc. . . din Galaţi. împilând cu neomenie pe bieţii ţărani care. de curând. noi plătim zahărul cu un preţ exorbitant. . elementul său. 2.după răscoala ţăranilor. . vezi Verax. Ei atacară şi agricultura. Astfel. de atunci. cit. sugându-l până la măduvă. Feierstein. Pricepeţi acum ce escrocherie are loc atunci când viitorul băieţandrului este în joc şi mai ales când părinţii ţin să ascundă greşelile fiului lor. Şi nici nu mai pomenim de răul imens ce fac samsarii jidani. pâinea de asemenea. Fischerland. asemenea anomalii se explică prin faptul că jidovii acaparatori fixează preţul mărfurilor. ca să trăiască. înainte de 1902. p. că Parlamentul. Juster. unde corup funcţionarii. impuse de jidani.adică de jurământul more . Dar. 261 Cametei. Guttmann.este taraba zarafului. sunt numele principa lilor bandiţi agrari. pe care să-i risipească.

înţelegi uşor de ce aceşti nenorociţi se revoltă. 1908. . sub titlul de Devastările din Vrancea. Este. care voiesc să stabilească aici noua Palestină. şi îi omoară prin instalaţiile lor defectu oase. . Neamul Românesc”. Iată ce scrie Universul din 26 septembrie 1913. Cuza. O epidemie de această groaznică boală izbucnind printre aceşti nefericiţi.şi de ce guvernul este obligat să intervină. şi pe ce pun mâna. Aceşti ovrei tratează acum pe foştii proprietari ai terenurilor împădurite. zgârcit construite.Ovreii au năpădit şi asupra petrolului. . Ei socot că pierderea a vreo câteva mii de români. Prin urmare. p. se făcură cercetări. No. care munceau la el. Şi acest rol de ucigaş a fost încredinţat Alcoolismului şi Prostituţiei. au format societăţi forestiere care au înşelat pe ţărani şi le-au luat. . Dacă se adaugă la aceasta o muncă istovitoare. către Direcţia generală a Serviciului sanitar. valorează mai puţin ca banii. cu preţuri ridicole. .după cum fac şi Jidovii din societăţile distrugătoare de păduri. 308 265 „Viitorul”.. terenurile lor petrolifere.. adică aproape pe nimic şi acum maltratează pe aceşti foşti proprie tari. Astfel. Cuza.. forestiere şi petro lifere. Vezi A..mai ales din cauza reclamaţiilor unei anumite prese. 64 . Acum patru ani. toate aceste societăţi. ca să scape de moarte pe nişte ţărănoi mocofani 265 . .avortat. Dar aceasta nu i-a îndestulat pe jidovi.. păduri seculare. ca să-i otrăvească şi. mai-septembrie 1913. pe care îi împing la o nouă revoltă.. C.deveniţi muncitorii sau mai bine zis robii lor. care au văzut scăpându-le o aseme nea pradă.deveniţi lucrătorii lor.ca pe nişte robi din centrul Africii. .. de la bieţii ţărani. pretutindeni unde aceştia lucrează ca muncitori. nu se alege decât praf şi ţărână. ce ar trebui să cheltuiască pentru a face reparaţiile necesare. pe nimic.. în plus. aplicarea formulei Talmudului: tob şebegoim harog! Distrugerea pădurilor . 264 Vezi ziarele din acea epocă şi A C. Israel. un ovrei G. jidanii îi nutresc cu „peşte împuţit. . aduc în ţară. care se alarmase.condiţie care face pe jidovime să geamă de disperare. orânduită să cerceteze şi să stabilească răspunderea în delictele silvice săvârşite de societăţile anonime forestiere din munţii Vrancei. 1910 şi 468 din 19 iulie 1910. într-o ţară înzestrată de Dumnezeu cu bogăţii nemaipomenite. pe care le distrug fără milă. Le mai trebuie să pierim cât mai curând. carne de oaie moartă de dalac. Şi când te gândeşti că aceeaşi jidani. . iar Ministerul de domenii. Ei au cumpărat. ca amploiaţi. au acum neruşinarea de a plânge pe ţărani. cu brânză mucegăită plină de viermi sau cu mămăligă neagră şi amară făcută cu mălai de porumb stricat 263 .. pur şi simplu.. 541 din 9 aug.. 5 sept 1911. . Piatra Secuiului. . iar astăzi acest nefericit a ajuns să moară de foame. cu măsline putrezite. a lăsat slobod frâul patimei de proprietate şi a smuls din mâinile românului pâinea de toate zilele. De altfel..aşa că Statul a fost nevoit să ceară ca cel puţin o treime din funcţionari să fie compusă din români. ca să facem loc fiilor lui Iuda.a constatat abuzuri colosale. obţinând prin aceasta drepturile de cetăţenie. . plă tită cu o simbrie de foamete.. a avut îndrăzneala criminală să dea să mă nânce ţăranilor. Petrolul.şi se descoperi omorul premeditat 264 . a luat măsuri ca aceste societăţi să înceteze orice tăiere în pădurile din munţii Vesterul. ceea ce arată cât iubeşte Israel pe ţăranii români e faptul că. o puzderie de jidani străini. . pentru ca să le înfrâneze. Vetrile şi Frumuşelele”. ca să înăbuşe aceste răscoale.ca anul trecut la societa tea Lotru şi ca anul acesta la societatea Tişiţa.ca şi cum n-am avea îndeajuns... . 263 Două rapoarte ale directorului institutului de chimie din Iaşi. fără ca nimeni să nu mai poată veni în ajutor acestor nenorociţi! De altfel. 15 febr. . Neamul Românesc”. atât de des.Dar jidanii s-au agăţat de toate resursele de pe urma cărora trăiesc românii. „Ancheta.. ajutat de Cahal. alt tezaur al pământului binecuvântat al României.să ajungă în urmă să îi pună definitiv sub picioare. să le dea şi pelagră. pentru ca. .

Traite de Médicine. C. din Iaşi. . La analiza conţinutului sticlei găsită la cârciumarul ovrei Iancu Ben. la convulsii şi la para lizie” 270 . ca nişte duhuri rele. . „Neamul Românesc”. lap tele. cit..3% alcool 268 . de mătreaţă. p. I.şi. I. Astfel.jidovii vând românilor basamacuri de 60% şi chiar de 87. 267 Dr... De aici înainte. p.şi pe care sticlă. 65 .semn distinctiv al patimei beţiei. Şumuleanu.Vezi Cuza. „Neamul Românesc”. Într-adevăr.comunicare la Societatea de medici şi naturalişti. sub tejghea. 1913. Rachiul de pe raft conţinea 38. „Neamul Românesc”. din Iaşi. T.. „bune pentru români”. vezi „Antialcoolul”. tot ce lucrează nenorociţii beţivi. carnea fructele şi mai ales rachiul. am luat o probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se afla în raftul debitului şi o altă probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se găsea sub tejgheaua debitului. Şumuleanu. care de obicei este foarte curat. au început să introducă în ţară viciul înjositor al beţiei. mai 1913). şi alături de covrigi. 1..şi „Viitorul”. cit.„autorităţile au confiscat şi distrus peste 10. 272 Verax. 146.8% alcool. 268 Dr. este de maximum 35 % pentru rachiuri şi de 45% pentru drojdie şi tescovină. 1559. trece la cârciumă.. mai-iunie 1913. p. Aşa.. Dar iată ce zice un autor străin. cu băuturile tari şi. Atunci vezi pe român. sunt ţinute într-o stare de murdărie revoltătoare. vezi şi Lancereaux et Paulesco.. („Lupta economică”. ingerat.Beţia şi alcoolismul . lângă sifoanele cu apă gazoasă se găsea o pereche de papuci vechi şi murdari. prima grija a jidovilor a fost să pună mâna pe cârciumi.. anemonolul. lângă sticlele cu băuturi. aprilie. „La cârciuma lui Bercu Leib. s-a constatat că „lichidul este format din 900 cc de eter sulfuric. Jidanii obişnuiesc deci pe ţărani. 1559. cuşer”. trăind într-o stare de murdărie respingătoare. . Acest produs. 2 sept. în târguri. la început. mai. 270 Idem. permisă de regulament.. No.000 de decalitri de vin. . cu drept cuvânt. dă loc la o gastro-enterită intensă. 1911. 1911. nu numai că falsifică băuturile 266 şi le otrăvesc cu diverse ingrediente 267 . I. DESJARDINS : „Tot micul comerţ este în mâinile ovreilor. înşelând pe român. fiecare casă ovreiască era un debil de spirtoase 272 266 Acum câteva luni. în Buletinul Societăţii. 14. ce este foarte iute şi posedă o mare putere vezicantă.. Ovreii. otrăvind în aceiaşi timp şi oraşele şi satele 271 „ De altfel. .iar rachiul de sub tejghea avea 87. o rasă întreaga. cit. .şi pe care le vând. Desjardins. ei devin stăpâni pe munca acestora. vezi Verax. în care e dizolvat un ulei esenţial.pe când rachiurile de a noastre. cu veştmintele în dezordine. îndată ce au intrat în Moldova.. .” 269 . sunt puse în altă odaie. unde este curat. ea singură. vitrioluri. pâine. . C... . odată obiceiul luat. p. I. Despre acidul salicilic în falsificarea vinurilor. etc. cit. p. . cu sticla.3 % alcool (!) pe care consumatorii le numesc. 15. se aflau doi piepteni plini de păr. vezi Cuza. pe ascuns.pe care ei nu-l beau. .podgorenii acuzând pe jidani de falsificarea unor enorme cantităţi de vin. femeia debitantului a vrut să o dosească în momentul intrării noastre în debit. 21 octombrie 1911. glicerină. fabricat cu drojdie. ca şi pe orăşeni. 269 Şumuleanu. Şi aceste băuturi. dar îndeamnă pe români să bea rachiuri care au un grad de alcool extraordinar de ridicat absolut interzis de consiliul sanitar. de pildă: „La cârciuma Rosei Fiş. 20... 271 E. pe când concentraţia alcoolică a băuturilor..1911. (Articolul: Intoxications par Ies boissons avec essences). .plagă care este suficientă să stingă. zahăr şi alcool'. ... pe care îl pun în vânzare. 2 sept.dar pe care-l falsifică. din Iaşi. .Lista infamiilor jidăneşti nu este deci terminată. România mai datoreşte lui Israel şi alcoolismul. Despre rachiul cu „vitriol” .

În aceste crâşme. în alcool. . cazurile de alcoolism sunt excesiv de rare” 275 . dar era mare distanţă între această intoxicaţie trecătoare. 275 Verax. ce e mai mult. Dar în Moldova. prin băutură era împins să cumpere mardalalele ovreiului sau săi cedeze. să se îmbete. puţin serioasă. . . . p.adică formele cele mai cumplite ale patimei de reproducere. cit. altădată. a altor viscere şi a muşchilor. el atinge mai ales sistemul nervos.altădată brav. mor toţi la o vârstă fragedă. vesel.nu exista alcoolism în România. 276 Paulescu.1910. I. Poporul degenerează şi nu numai că nu se mai înmulţeşte.iar puţinii copii care se mai nasc. pânze. Alcoolul atacă tubul digestiv.. de cele mai multe ori pe alcool. „Prin cârciumă se atrăgea clientul. 66 . adusă de jidani. luate zilnic. la îndeplinirea acestui rit infam al religiei lor. până şi ouăle de găină. ei par că îşi fac o datorie să defloreze cât mai multe. onest muncitor.. Moldoveanul. Se poate zice chiar. în cunoştinţă de cauză. după prescripţiile Talmudului. Desfrâul. pe ici pe colo. . care a consacrat alcoolismului lucrări nepieritoare. . la delirium tremens.. Iată deci o nouă plagă pe care o datorăm tot blestematului de Cahal. ea se termină. . că aici nu există aproape deloc acest flagel.Jidanii n-au nici un scrupul să necinstească fecioare creştine şi chiar. . într-adevăr. . totul e schimbat la cârciumă. ca mobile. se mai găseau şi mărfuri execrabile.Ovreii mai exploatează desfrâul şi prostituţia. edit).. şi înfricoşătoarea otrăvire cronică ce e alcoolismul. pot certifica această afirmaţie. Desfrâul şi prostituţia. cit.acolo unde râia jidănească e foarte întinsă. per sonal. . I. Fără să mai vorbim de un satir ovrei R. Dar.zice VERAX . de ţi se face milă să-l vezi. cerealele.înaintea venirii ovreilor. p. Ţăranul putea. (Sfetea. mai recent care arată cum procedează sute şi mii de Iude spurcate. 40. .Alcoolismul.a devenit acum.constituie o calamitate fără de leac. 28. de obi cei. de pe urma alcoolismului.adaugă V ERAX . dar se împuţinează în mod dezastruos. În satele Munteniei. ţăranului moldovean”. . 277 Ibidem. care a sedus şi a părăsit 16 fete de ţărani moldoveni. din beţivi.. pă sările şi produsele industriei sale”. . 135.după cum constată ultimul recensământ. trist jigărit. 104. .şi. p. .unde nu sunt evrei. . p. el produce o degenerescenţă grasă a ficatului. Tot ce posedă o gospodărie. prin tuberculoză. din ce în ce. care vine să scurteze o viaţă. cit.clandestin.alcoolis mul este în floare şi creşte repede. Du minica şi la sărbători.funcţiile genitale ale alcoolicilor sunt diminuate sau chiar suprimate. .vom cita un fapt identic. I.de unde slăbiciune şi oboseala rapidă. 276 Ei se desfată prin cel dintâi şi se nutresc prin cea de-a doua. . Această otrăvire cronică o constituie alcoolismul. ere.de aici pierderea poftei de mâncare. destinate anume pentru ţărani. . din când în când. 40. căci am fost elevul lui I ANCEREAUX . din Botoşani 277 . 273 Şi nefericirea este şi mai mare când femeia cade şi ea în mâinile lacome ale jidovului. Idem. zdrenţăros şi murdar. Dar băuturile spirtoase prea tari. p. de aici înainte inutilă. scoarţe. .şi dă loc la vise înspăimântătoare. 273 274 Idem. Instincte sociale. . 274 Şi. vitele. intoxică organismul.. la o abrutizare care face individul să cadă în stare de tâmpire sau de imbecilitate. .

intră în bucătăria unde dormeam şi repezindu-se la mine. a făcut următoarele declaraţii: „Sunt în vârsta de 15 ani. Am vrut să ştiu cum Vexler a putut descuia uşa şi am găsit. care dormea în aceiaşi cuhnie cu mine şi care mai târziu avu o soartă la fel cu a mea”. Fried... Măria P. într-o noapte. Mi-a fost ruşine să mă plâng la cineva. am fost pângărită de el.aruncată pe strada în cea mai neagră mizerie. . în această privinţă. cu fel de fel de făgăduieli şi abuza de mine. cu toate ţipetele mele. adăposteşte un pui de năpârcă. adăugând că: „Pe când eram în serviciul d-lui V.. vecin cu Mihelson şi... După câteva luni. ameninţându-mă cu un revolver ce-l avea în mână. Pe urmă. cu revol verul în mână. când într-o noapte. pe la cea sul 12. T. con firmă în totul zisele Măriei P. Chemată la politie. Cu toată rezistenţa mea disperată. 21 august 1912. Pe când eram în serviciul lui Mihelson. după aceea uşa se deschise. Eram în serviciul lui Iosub R. 67 .pe Martel Vexler... Măria P. s-a găsit asupra lui un bilet de liberparcurs. Despre cele ce spusei.. Satirul fu arestat şi la percheziţia ce i s-a făcut...Iată ce spune. şi am vârsta de 15 ani. A patra fetişoară povesteşte şi ea crima. . s-a petrecut de curând în oraşul nostru. Acestea. al cărui soroc era expirat şi cu care inducea în eroare personalul cailor ferate. urmele unui cleşte. căci părinţii mei sunt oameni de treabă şi buni gospodari”... murdărite de jidani. cu un revolver în mână.. Eram în serviciul lui I. Martel Vexler.Un fapt care a impresi onat toată lumea de aici. Supusă la un interogatoriu.. deşi o încinsesem cu cheia de cu seară... din strada Mare. şi sunt în vârstă de 14 ani (!).. Şi când cugeţi că sunt cu sutele şi cu miile sărmanele fecioare române. ameninţându-mă cu un revolver. fata Domnica F. a fost violată de un jidan. 19 august 1912. se năpusti asupra mea şi.a cărei uşă nu fusese închisă cu cheia. printr-o plângere făcută în scris. şi. . în sânul său de copil.. care. care îmi spuse că eram însărcinată. spre marea surprindere a celor ce făceau cercetările.. „Mă numesc Catinca R. pe care le numi. o scrisoare apărută anul trecut prin ziare 278 : „Fălticeni. .. văzui intrând în cuhnie ..” Nu-şi poate închipui cineva deznădejdea ce cu prinde pe o biată fetiţa de 14 sau 15 ani. mă silui.. s-a prezentat înaintea d-lui poliţai C. declarară cele ce urmează: „Mă numesc Magdalena R. care i-a profanat tinereţea şi a adăpat-o cu amărăciune pentru restul zilelor. auzii un zgomot la uşă. a arătat că fata sa.. . într-o noapte. în modul următor.. violate de Fauşti tăiaţi împrejur şi respingători. am ca martoră pe Domnica F. fiind aduse la poliţie. mă trezii deodată şi văzui pe Martel Vexler care. venea în fiecare seară. mă violă. Ea mai făcu cunoscut că aceeaşi nenorocire au suferit-o şi alte două fetiţe românce.. îmbolnăvindu-mă.ceea ce le 278 Minerva. pe la ceasul unu. care locuia în aceeaşi curte cu Mihelson şi cu Vexler. pe capătul din afară al cheiei. a cărei victimă a fost. Femeia Paraschiva B. S.. când se gândeşte că de-aici încolo. fusei dusă la dl. acesta a venit într-o noapte în bucătăria unde dormeam şi. din cauza ruşinii care a pângărit pentru totdeauna sufletul lor dezonorat Nenorocitele Mărgărite. . .ea va trebui să nutrească şi să crească o sămânţă din nea mul blestemat. se precipită asupra mea şi mă ameninţă că mă împuşca dacă ţip.. cu care fusese întoarsă în broască”. fără o bucată de pâine şi fără nici un sprijin. când. Chinul trebuie să fie de nesuferit.şi că ele nu îndrăznesc să denunţe pe aceşti monştri. mă necinsti”.. dr.şi recunoscui pe Martel Vexler care.

. Şi aici ovreii le pândesc. mai mult de nouă zecimi din numărul caselor publice sunt ţinute de jidoafce.. care ţine tot o casă de prostituţie. iar.. după ce m-a ameninţat că are să mă bage în puşcărie.. A.atât pe mine cât şi pe fata A. minore. . care le duce la prostituţie. care-mi spuse că şi ea fusese adusă acolo. angajându .. Am stat noi amândouă... Într-adevăr. . n-au pus un termen suferinţelor lor de martire..cu totul năpădită de pă lămida talmudică.iar. faptele unui strigoi care pângăreşte nişte biete fete românce.. ca vreo şapte zile. dar n-aveam pe nimeni să-mi vie în ajutor. plângea şi ea ca mine. „Mă numesc J. „Neamul Românesc”. sechestrate.ea este mai cu seamă teatrul acestui scârnav negoţ. nu am avut nici un ban.. Moldova. În tot timpul cât am stat la Leon. Eram ca un fel de roabe la el”.după ce le necinstesc. Printre bietele fete. pe rând. de unde nu mai văd lumina zilei. Prostituţia. am văzut că mă aflu într-o casă de prostituţie. Pezevenghii jidani fac traficul cu carne vie pe o scară foarte întinsă. Şi notaţi bine. C. la Botoşani. . la Bacău. Când am ajuns la Dorohoi cu trenul ... . mai mult sau mai puţin depăr tate.. de la bărbaţii care veneau acolo.. jidanii înşală nefericitele lor victime.. şi căreia i-a cerut 224 de lei.Dar. în odaie. şi-a bătut joc de trupul nos tru. 1651. după şapte zile.sfârşesc prin a cădea într-un fel de depravare morală. moaşa jidoafcă care le mântuie prin avortare şi care în acelaşi timp le suflă şi ultima para.. ne încărca de datorii. sau le exportă în alte ţări.. C. .pe la 8 00 seara. acele ce nu pot să moară sau să se sinucidă de disperare.dar cine putea să ne auză în înfundătura aceea! Apoi... .. când au căzut în ghearele lor... Am început să plâng când mi-am dat seama unde sunt. 279 280 Verax..după cum rezultă din mai multe procese ce au făcut vâlvă” 279 ..care se numeşte Leon Zis... Leon... .fata aceea m-a dus la un ovrei. Am venit în România în anul 1907. o fată din Dorohoi. căci veneau bărbaţi şi mă trimitea cu ei la odaie. Acolo am întâlnit. Cuza. vezi A.p. În acest timp a venit la noi Leon Zis. 44... pe urmă Curtea cu juraţi şi în sfârşit ocna umedă.. unde are să-mi găsească de lucru. din când în când. C.aşteaptă este mai întâi. 1911. şi de al meu şi de al celeilalte. ca exemplu. .căci el îmi lua ime diat bacşişurile ce-mi dădeau bărbaţii. ne punea câte 100 lei pe lună mâncarea. Acest ovrei. 68 . Noi ţipam. cu câte un bărbat la odaie. Aşa făcea cu toate fetele din stabilimentul lui. . 16 sept. din taxele ce încasa. cit. şi. tot pentru serviciu.le ca servitoare sau ca lucrătoare şi. prostituţia este un comerţ esenţialmente jidovesc. După actele ce se găsesc în dosarul cu No. la o ovreică Fani. m-a trimes cu alt ovrei F. care îmi propuse să mă duc cu dânsa în acel oraş.. din Bucegea. cu de-a sila. în ţară. M.... Îmbolnăvindu-mă de boale lumeşti. Leon m-a luat şi m-a dus într-o odaie din dos. dacă prin sinucidere. 2.. I. care trebuia să mă angajeze în serviciu. şi apoi le exploatează în mod infam 280 .Iată.037 clin 1909 al Tribunalului judeţului Dorohoi. până la Shanghai şi la Buenos Aires.. ne trimetea. În Moldova. .. pentru că m-a trimes pe mine.aşa bolnave.. . până la Shang-Hai şi la Buenos Aires...le închid în bordeluri...căci ei îşi fac din ele un fel de vaci cu lapte.. Adeseori. cruzimea acestor hiene nu se opreşte aici. dezvirginate de către desfrânaţii circumcişi. . .. . la Cairo..căci fata A.. pe care le mulg pe loc. p. C.. . Nevoind să mai stau la el.. în 1908.m-a pus într-o odaie din dosul ca sei.. în acea odaie mai era încă o fată. nu ne dădea nici un gologan”. . . . (româncă din Bucovina). ei exportă fete tinere la Constantinopol.dându-ne carne împuţită şi cu viermi.

p. că toate teatrele suspecte de vari etăţi.Ungaria . au găsit acolo mai multe minore (românce). la Galaţi. sunt duse la Constanţa şi predate unor agenţi care le conduc până la Constantinopol. făcând o descindere în casa lui Iţic Nadler.care a fost apărat de patru avocaţi cu mari influenţe politice. 282 Iată şi ce scrie Universul 283 sub titlul de Banda de corupători de minore. Poliţia închidea ochii. . masculi sau femele.. . Minorele. Dacă şangărul este atât de întins în nefericita Moldovă. 2839 (după „Universul”). transmiţându-le cu voinţă virusul sifilitic. „Neamul Românesc:”. toate „cafe-şantanurile”. ademe nite spre a fi aruncate în ghearele prostituţiei. până în mai 1911. . adică la o închisoare de 6 luni şi o zi. „Neamul Românesc”.. La această pezevenghe „s-a găsit o întinsă corespondenţă.. . mai ales cele din provincie. până la Cairo şi până în America.Notaţi că acest jidan. Astfel s-a dovedit că numita ovreică era în legătura cu diferiţi fac tori ai caselor de toleranţă din Turcia şi din Egipt.acolo unde au ajuns pe deplin la scop şi au dobândit drepturile de cetăţenie să ascultam pe T ROCASSE care ne va spune ce se petrece în Austro-Ungaria în această privinţă. . ca să ne dăm bine seama de ce sunt în stare să facă ovreii. toate casele în doi peri sau cu reputaţie proastă.la Boto şani. la Colomea (în Polonia). la Rusciuc.din Dorohoi. În urma unui denunţ. nu fără să i se fi uns laba. No. 283 „Universul”. la Piatra Neamţ. O percheziţie făcu să se descopere că acest pezevenghi ovrei avea o corespondenţă foarte întinsă.la minimul pedepsei prevăzut de lege 281 . ceea ce este conform cu preceptele Talmudului.. . primit la poliţia de siguranţă. M. că există în Iaşi o întreagă bandă de corupători de minore.. din Constantinopol. Leon îi ducea la dânsul în odaie. Acolo vorbeau ce vorbeau şi apoi comisarul pleca”.. . Când fu dat în judecată.. la Târgu-Ocna. le dădea la români.dar cele mai multe rămân ascunse în întuneric..Muntenia nu este nici ea mai puţin grav atinsa de această lepră ovreiască. la Fălticeni. 15 decembrie 19.11. etc. Cahalul interveni în favoa rea lui. p. 7.. 1658. s-a descoperit o bandă de jidoafce care se îndeletniceau cu coruperea de fete minore..după cum declară victima J. la Bârlad.asupra celor ce se petreceau în acest infect lupanar. Şi acest comerţ spurcat continuă mereu în toată Moldova. . trimiţând nenorocite fete de român. 13 decembrie 19.făcând cu ele comerţ de carne vie şi expediindu-le în Turcia şi în Egipt. cu această ocazie. identice cu acestea. toate concertele echivoce.atunci când fetele din bordel cădeau bolnave. Dar. Şi zilnic se descoperă fapte noi... de altfel. 69 . M. între alţii cu Leiba B. procesul a durat din septembrie 1909. din strada Sărăriei. Desfrâul şi prostituţia în Austro . Cuza. românce.. cu Leib Ştrul.pentru motiv bine determi nat. . Iată ce povesteşte fata J. având agenţi răspândiţi prin diferite oraşe din străinătate. .. la Bacău. la Iaşi: Mai mulţi agenţi de siguranţă. fără încetare. la Constantinopol. bineînţe les. . Se ştie. într-adevăr.: „Când venea vreun comisar sau subcomisar în inspecţie.„Cea mai grozavă formă pe care a 281 282 A C. Sa stabilit.10. sunt ţinute de jidani.. ademenite în Moldova. din care reiese că există un serviciu bine organizat de comerţ cu carne vie. cărora le trimitea fete minore din România. când Tribunalul din Dorohoi condamna pe fiorosul proxenet. Principala autoare a acestei crude negustorii este Haia Şloim.. .

. la care aveau dreptul. nu sunt mai puţin tipice. . în ruşine. . 1. în atelierele sale.. ce necinsteşte secolul nostru . 284 285 Trocasse. 286 Idem..p. El exploata.în Bucovina. întrece absolut orice închipuire. Modul cum ovreii tratează ţăranii din Galiţia. în drumul mare”. mizerabil. Măritişul între creştini nu constituie câtuşi de puţin o garanţie împotriva poftelor senzuale ale ovreilor. Ajunse în Turcia. numeroase fete de la 14 la 16 ani. în ochii lor. El puse în lumină amănunte monstruoase. 148. nu mai poate să achite dobânda datoriei sale. de această oribilă bandă din Lemberg. preparată cu măiestrie. Idem. Darul forţat al fecioriei are singur puterea să împiedice ca părintele lor să nu fie azvâr lit. nici un pact matrimonial nu este considerat. 156 288 Trocasse. cu preţul de 1. ruinat. Trebuie deci să le lăsăm lor toată infamia”. .000 de mărci una. 287 Idem. „Într-un proces . „Sa adus la lumină modul de a proceda al unui industriaş evreu. în boli şi împinse chiar până la moarte”. este aceea ce se referă la exploataţia corpului omenesc.aparţine numai jidovilor şi încă în mod exclusiv. cit.400 războaie de ţesut în diverse localităţi ale Sileziei austriace. Fu clar stabilit că sute de fete tinere fuseseră târâte. cine sunt proprietarii unor asemenea case în Turcia? Jidanii singuri şi nu alţii. Aceşti mizerabili atrăseseră într-o cursă. 288 Dar „vinderea fecioarelor creştine şi chiar exporta rea lor. ele fură vândute la case de prostituţie. . Când ele isprăveau cei doi ani de ucenicie . Astfel.. el însuşi se lăuda în public că a primit. 286 Dar ei nu le respectă nici pe femeile măritate.nu puteau să ob ţină de la dânsul livretul de lucrătoare. care nu sunt ovrei” 287 .. în deznădejde. un mare număr de copile creştine.28 de ovrei erau acuzaţi de răpire şi de traficare de tinere fete.. Procesul dură zece zile.. singur. . în cursul anilor. şi în alte provincii sărace .după cum povestesc martori oculari. s-au citat cazuri în care plugari po loni. p.. decât cu condiţia săi sacrifice ceea ce Dumas numea „capitalul lor”.au trebuit să dea pe propriii lor copil.ce s-a judecat în 1892 la Lemberg (capitala Poloniei austri ace).bineînţeles. Ei le făgăduiseră condiţii strălucite ca să le hotărască să plece în străinătate. căci nici o unire legală. . L'Autriche juive.. Isprăvile săvârşite în acelaşi gen de către un alt jidan. în canton. ca posibil între dobitoace.. Or. 285 De cele mai multe ori jidanii sfâşie corpul şi înjo sesc sufletul tinerelor fete pe care le iau când de-abia au ieşit din vârsta copilăriei”.când. Aceleaşi relaţii există şi între stăpânii jidani şi servitoarele sau lucrătoarele creştine.specialitate ruşinoasă. p. 155. . un ţăran.îmbrăcat-o până acum cruzimea jidovilor. Îndată ce trecură fruntaria (graniţa). Dar.adică între toate fiinţele omeneşti. vizita intimă a mai bine de o mie din lucrătoarele sale”. fetele lui îşi dau trupul în locul acestei plăţi. dintre care cele mai multe mergeau încă la şcoală. I. fură tratate ca nişte roabe şi orice încercare de fugă fu straşnic reprimată. care ocupa.pentru a plăti dobânda unei mici datorii. „Ca în Galiţia. şaizeci din aceste biete fetiţe fură mântuite. pradă creditorilor jidani” 284 . p. 152 70 . fără să fi primit nici cea mai mică leafă. Când în sfârşit poliţia se decise să intervină.

D-l. cel puţin pentru formă”.. . s -a văzut forţat să-şi retragă de pe scenă toate lucrările dramatice. Pe urmă. . „Mânase”.adevăr. dar considerată de jidănime ca nec plus ultra.în urma protestării studenţilor români. . unde un jidov habotnic şi fanatic scuipa cu dispreţ.care dacă n-a înţeles pe D-l. Toată clica piesei ovreieşti s-a năpustit asupră-i. să-şi aducă aminte de sfaturile ce se găsesc în această carte. amărât de mizeriile şi de şicanele ce le întâlnea zilnic în teatrul zis Naţional. p. prin Cahal.. *** Să recapitulăm principalele răni cu care Cahalul.şi din nenorocire nu l-a priceput nici directorul teatrului nostru naţional. ziarele ovreieşti fură apucate de o furie nebună şi se repeziră să sfâşie pe Ministru şi mai ales pe studenţii universitari. răni care sunt mai rele decât plăgile egiptenilor şi care decurg. trivială. 154-155. Ei bine. s-a uitat până într-atât. toţi ovreii sunt solidari. ...şi ia. Un autor dramatic român. . să .fiind aţâţat de jidani. ca o divinitate infernală.de un Ministru.alt procedeu talmudic . dar urmat cu cerbicie până astăzi. b) Jidovii s-au servit. deputaţi. întrebuinţând însă ceva mai mult vicleşug şi lucrând cu mai mare taină” 289 . Îndată. în obrazul românimii. decăzută.care a făcut o piesă de teatru. să cântărească valoarea” tinerimii române şi să afirme că e „minimă”! Studenţii români să se liniştească.mediocră în realitate. ne izbeşte. cu o îndârjire de câine turbat.Dar Cahalul interveni în proces. sub titlul de Concluzii practice... drept popor ales această strânsură de pezevenghi. 71 . care pare a fi străin de ţară..o Palestina râioasă 291 . conceput altă dată... .. . 13 Oct. Şi te întrebi atunci cum Iehova al lor a putut să fie atât de ageamiu. Idem. jidanii nu l-au priceput. p. pe care le fac sterpe. împreună cu un tip desăvârşit de zgârcit.ne-a dat anul trecut un alt giuvaier. .iar prin desfrâu şi prin prostituţie ne răpesc de la procreaţie femeile şi mai ales fetele. „culpabilii nu fură condamnaţi decât la pedepse neînsemnate. D. n-a priceput nici pe Iţic.acela de a transforma România într .şi nici măcar dojeniţi în Sinagogă. pornografică. şi într-adevăr.şi bietul om.. 290 Într .. ne-a evocat figura măreaţă a celui mai glorios Domn al Moldovei. 1913). ... . pădu rile. Şi astfel ne-au răpit toate bogăţiile şi chiar toate izvoarele de existenţă.. . demnă de o rasă asiatică. Această piesă.care. din patima de proprietate. descriind într -o limbă „dulce şi frumoasă”.de efectele ucigătoare ale patimilor de nutriţie şi de reproducere.. Toţi ceilalţi făcură numai câteva luni de recluzie şi reîncepură sinistrul lor ne goţ. Isaac Sch. .a fost scoasă de pe programul teatrului. într-un afiş. şi ajutaţi de camătă. 289 290 Idem. Ei îndeplinesc astfel preceptul talmudic de-a extermina pe goimi şi săvârşesc un plan. .. într-o adevărată capodoperă. senatori. cu care ne fură şi ne înşală. . a) Ovreii au acaparat mai întâi comerţul şi indus tria. mai toate. jidovii voiesc să ne distrugă şi literatura şi să o înlocuiască cu o literatură a lor.scene delicioase din viaţa mahalalelor din Bucureşti. D.şi când. .au montat bănci.zis şi Roneti-Roman. Cultura românească nu trebuie să cedeze unui pumn de imbecili fără vârstă şi să-şi primească inspiraţia de la cârciumă şi stradă'' (Seara. care e rudimentară.pe care-i numiră huligani şi îi insultară grosolan. au înhăţat şi agricultura. .. care le permit să sugă şi restul sevei noastre. . ... 157 291 Nemulţumiţi cu toate bunurile ce ne-au luat cu japca. Iată acum şi un autor ovrei. .. de pe la 1860. Iţic Bercu zis Ghidală. petrolul. toată ura sălbatică ce i -o insuflă Talmudul. care şi-a aprins paie în cap. Capul bandei. pe care le-au inoculat românilor.. faţă de acest trafic atât de profund criminal! Culpabilii n-au fost nici excluşi din comuni tatea ovreiască . În adevăr. „Piesa Mânase. trebuie jucată cât de curând şi la nevoie cu jandarmul în săli.ca mijloace accesorii de dis trugere. scăpă cu un an de închisoare.Viitorul României. dar să închidă în sufletele lor aceste insulte jidoveşti. ei au dat bieţilor ţărani lovitura de graţie prin beţie şi prin alcoolism. după cum prescrie Talmudul. Iar directorul teatrului.viitoare mame. trusturi şi multe alte întreprinderi jefuitoare. peste câţiva ani. . vor ajunge miniştri. . . Şi totuşi „nici un cuvânt de dezaprobare din partea jidănimei. încât a îndrăznit.

adică un teritoriu. blânzi ca nişte miei şi mai ales naivi ca nişte copii. 1869.. ţara-mamă. pe care le cer cu multă insistenţă. pe când România. p. consideraţi în masă.nu mai rămâne ovreilor decât să capete şi naturalizarea. de care sunt încă lipsiţi. XVI. De altfel li s-a imputat că nu există ţară jidovească. cit. .Efectele patimii de dominaţie a ovreilor Pentru ca să ne distrugă cu totul. pe care au sărăcit-o. Şi când te gândeşti că. p. Se înţelege. având în capul lor pe preşedintele Camerei. lumii întregi . pentru a 292 293 GOLOS. 293 În 1868. . . . în acelaşi timp. de vreo treizeci de ani (adică de pe la 1850). Camerele. . În Algeria. ieşit din întuneric. un adevărat rai pământesc pentru poporul lui israel. evreii. 294 Expunerea de motive a proiectului de lege în contra emancipării ovreilor din România. această ţară israelită.1866.. .este un fel de Eldorado care ar consti tui o pradă bogată. adresând petiţiile lor parlamentului. p. Şi într-adevăr în fiecare an. ar apărea la lumină. care ar fi prima realizare a ideilor lor de dominaţie asupra popoarelor creştine ”. unde să-şi instaleze guvernul sau Cahalul .dată fiind starea deplorabilă a împărăţiei turceşti. Chabautv.este astăzi un fel de deşert mort. denunţară guvernului 294 .care nu pot fi naturalizaţi. nu se bucură de drepturile de cetăţenie. deci. ca şi în Austria şi în cele mai multe ţări din Europa. ura furioasă ce agită toată ovreimea. cerând îndată cetăţenia! Dar. în provinciile danubiene.lucru greu de găsit pentru o jumătate de milion de.toată jidovimea cosmopolită zbiară. de-ţi sparge urechile. 173. 172. . pentru ca o asemenea petiţie să poată fi agreată. Este o chestie vitală ce pri veşte naţia jidovească întreagă. I. înce tăţenesc sute şi mii de jidovi. când se refuza iu deilor din România drepturile de cetăţenie. În România. prea indulgente. treizeci de deputaţi români. în „Monitorul Oficial”. . ei au profitat de un război dezastruos al Franţei.care.adică a unei împărăţii universale iudaice. „Pentru aceasta. 1868. . Palestina şi din Bucureşti. în momentul de faţă şi că prin urmare. Dar. Şi deja presa întreaga din Europa repetase strigătul de disperare al poporului român: Jidovii vor să facă din România. vezi Chabauty. 72 . 295 Archives iraélites.şi. 719. Ei însă pot ajunge să le obţină. în mod individual.adică pentru ca să devină stăpâni absoluţi peste această ţară. pe care ar putea uşor să o aibă. pentru ca să ajungă la acelaşi scop.că ovreii „încearcă să înfiinţeze în România acel stat jidovesc. şi unde să-şi căpătuiască şi gloata naţiei lor. pungaşi şi de proxeneţi. pentru asemenea ceată de rău-făcători. pe scurt. noul Ierusalim” 295 . în alte ţări. Les Juifs nos maitres. nu poate fi vorba de nici un guvern jidovesc” 292 . înainte de a vorbi de sforţările jidanilor ca să dobândească împă mântenirea în România. 3 oct. este ceva mai mult. Acum că li se pare că s-a apropiat împlinirea proorociei talmudice. să amintim. procedările de care s-au servit. ziar din St. trebuie ca ea să fie însoţită de un certificat de onestitate relativă. Petersburg. Dar. Palestina. . cu pământul ei excesiv de fertil şi cu locuitorii ei buni. ovreii caută cu stă ruinţă să-şi creeze acest centru naţional. În Franţa. ovreii au devenit cetăţeni numai în urma unor revoluţii sângeroase.ovreii simt trebuinţa să aibă şi o ţară. astăzi regatul României”. care nu le convine.

p. pentru ca să poată interveni. Constituţia.un stat ovreiesc şi scopul urmărit de Iuda ar fi atins pe deplin şi fără zgomot 298 . după datele 73 . „Statistica anilor 1878 şi 1879 a demonstrat ca. ei au încercat să se emancipeze. România s . în câţiva ani. invazia ovreiască.ar transforma pe nesimţite într .proprietatea rurală joacă rolul principal în ORGANIZAŢIA POLITICĂ A ŢARII. nici un jidan nu şi . că tulburările de care Ovreii au suferit.adică să aibă în posesie moşiile şi domeniile. 176. 297 Prin urmare. ovreii au tras foloase din situaţiile grele şi din nenorocirile naţiilor. mai ales în constituţia colegiilor electorale care numesc Senatul şi Camera deputaţilor”. asupra acestei ţări nenorocite.câştiga aceste drepturi de cetăţenie. într-un ra port adresat tuturor curţilor europene. . la 2 iulie 1867. cit. prin drepturile de cetăţenie. Lcit. Raport. sa fie proprietari rurali. 297 Câmpineanu. Şodan Golescu răspunse în aceşti termeni jidovului Montefiore: „Sunt în măsură să va afirm. s-au stabilit. prin aceeaşi lovitură... în timpul acestor aşa zise răscoale. Prin urmare. 299 Dacă jidanii nu s-au mişcat în 1848. . cu orice preţ. Şi.printr-o adevă rată invazie 296 . ai politicii şi ai guvernului. pe care poporul român şi-o dăduse. ar dobândi şi direcţia în alegeri. Se înţelege ce importanţă au aceste drepturi pentru Israel. Atunci. pretutindeni. 175).imitaţie naţională a revoluţiei care în alte ţari le-a deschis larg porţile cetăţii. a triumfa în contra acestei rezistenţe disperate. 9 iulie 1897. 298 Chabauty.căci Iuda se repetă. . . sunt departe de a prezenta gravitatea ce le-a fost inexact atribuită. Domnule. ei înşişi au 296 Aceasta invazie a fost urzită mai dinainte de Cahalele Europei în scop de a fixa Statal ovreiesc în România.000) şi în Moldova (unde erau aproape 100.şi n-au murit decât doi vagabonzi care. veniţi din Rusia şi Austria. poporul român nu făcu decât să se scarpine. sleite de războaie sau doborâte de revoluţii. expulzaţi din România. Şi într-adevăr. după cum spune Degardms. deşi regretabile din toate privinţele. în România” (Chabauty. Dar.este fiindcă în Muntenia ei erau prea puţin numeroşi (cam vreo 6. Dar. înspăimântat de invazia torenţială şi neîncetată a acestor paraziţi şi iritat de înţepăturile lor dureroase. .. ca în urma unui ordin. doua sute de mii de jidani. Adevărul mă forţează să adaug că. Evident că ei ar numi ovrei (sau oameni de-ai lor) ca deputaţi şi ca senatori şi. unde soldaţii turci se opuseră şi ei la intrarea acestor lifte în ţara lor şi îi aruncară în fluviu. primul ministru al guvernului român. într-adevăr. I. p. printr-o revoluţie. Şi pentru ce această ambiţie? „Fiindcă . atunci când a fost revoluţie în ţara.a pierdut viaţa . Motivul aparent fu repede găsit ovreii din Moldova ar fi suferit persecuţii din partea populaţiei! Într-adevăr. dacă jidovii ar obţine drepturile de cetăţenie.000) purtau încă perciunii cu care veniseră şi nu avuseră nici măcar timpul să înveţe limba ţării.zice C ÂMPINEANU . pentru. când un mijloc i-a reuşit o dată. În zadar guvernul român demonstra. începută de câţiva ani a devenit mai cu seamă foarte activă în timpul guvernului lui Mihalache Stuitlza (1834-1848)”. se opuse în mod formal (art.jidanii voiră ca imediat sa ia frâul dominaţiei.. din fericire. ar ajunge unicii şi supremii cârmuitori ai administraţiei. Abia intraţi în ţara românească. Ovreii voiesc. Vom întâlni aceleaşi procedări şi la noi. tot în urma unui război nenorocit. numai în timpul acestor doi ani. fură transportaţi de cealaltă parte a Dunării. prin o serioasă anchetă 300 . jidovimea făcu să intre în linie de bătaie Alianţa universală israelită. că ovreii. . ovreii din împrejurimi s-au precipitat. 7) la săvârşirea acestei mari crime şi guvernul îi menţinu riguros dispoziţiile 299 . Dar îi trebuia o pricină. este manifest că. În Rusia. 300 Ministrul afacerilor străine din România. .

sau pentru ca să-şi câştige banii. (Verax. coreligionarii voştri sunt cei ce. 456457). p.000 de soldaţi români. lăsând să cadă păduchii peste tot pe unde trec. a fost de patru”.sau plătit ca să servească pe evrei. Şi preşedintele Camerei rosti aceste cuvinte asupra pretinsei persecuţii: „Ovreii sunt cei ce lovesc şi tot ei. Îndată.provocat mişcarea. . Pe de altă parte. . avură loc episoade cu adevărat mişcătoare în durerea acestui popor. Într-adevăr. . I. . (Drumont. ovreii o sfâşie.şi să ceară emanciparea lor totală. el nu încetează niciodată să-şi urmărească scopul. I. Dar „numărul ovreilor ucişi în lupta sau morţi în urma rănilor primite. p. spre a întâmpina reîntoarcerea unor asemenea persecuţii.juca rolul mârşav al unui jandarm.. . jidovul C REMIEUX . Franţa a fost reprezentată printr-un ovrei. pe care Europa îl condamnase să dispară înaintea jidanului. cei ce ţipă. cu energia şi cu speranţa necontenit vie a adevăratului patriot. în detrimentul proprietarilor pământului. a avut loc un congres la Berlin. o rod. aceste sforţări rămaseră sterile. Galiţia şi provinciile ruse limitrofe varsă aici necontenit. 177-178. au pricinuit. . o sug. Dar. I. somându-le să intervină în favoarea ovreilor. el formează un fel de scurgere perpetuă care nu se poate opri. . „După tratatul din Berlin. cit. Toate guvernele.” (A. .care toţi au fost naturalizaţi. independenţa României. El îşi urmări cauza. 39). individual. . cit. Evreu. printre 60. W ADDINGTON . ovreiul nu constituie o boală fixă. pentru coreligionarii săi. în urma războiu lui din 1877-1878 302 . Rusia şi Turcia recunoscură. care zdrobeşte mâinile unei naţii slabe. se vor bucura de toate drepturile civile şi politice.şi într-adevăr. 74 . unde s-a decis independenţa României. pentru ca să permită jidanilor să intro ducă.acest W ADDINGTON . Înverşunaţi pe această nenorocită ţară. din nenorocire. preşedintele Alianţei. dacă nu au provocat mişcarea despre care e vorba”. ele se zdrobiră de rezistenţa unanimă şi disperată a naţiei române 301 . . I. 301 Cbabauty. în orice caz. Marele rezervor al Semitismului. . asistat de o alta Iudă. orice jidan era cetăţean român.. p.ca să înlăturăm orice bănuială de părtinire. la toate guvernele din Europa. Cbabauty. . . scrisori peste scrisori. Franţa. nenorocite victime ale intoleranţei româneşti. 303 Iată cum se exprimă acest publicist francez asupra soartei nenorocite a României: „În această ţară. Austria.ci toţi ovreii cărora le ar veni pofta să se stabilească în această ţară. Asta era tot ceea ce căutau şefii lui Israel.pe care-i asigură că. cu forţa.cu o îndârjire adevărat jidovească. prezentând o primejdie permanentă pentru salubritatea publică”.. 177). M ONTEFIORE . cit.răspund cu deferentă că se vor ocupa serios de această afacere.. o sleiesc. . o mlaştină mai mult sau mai puţin întinsă şi mai mult sau mai puţin fetidă. Ovreiul întrece în tenacitate tot ce se poate închi pui. avocatul C REMIEUX face prin presa să răsune lumea de tânguielile şi ameninţările lui.în orice caz francmason bine cunoscut. graţie lui.D RUMONT 303 . la care am procedat..care era moartea României. La acest congres. hoardele lor puturoase. au fost vreo 900 de jidani. 302 În timpul războiului de la 1877 -78.pretextul putea să servească. p. cu anteriu soios.un an. La France juive. De o sută de ori s-au descris aceşti jidani cu perciuni. anchetei. vitriol în gâtlejul muribundei. Nu era vorba să se admită numai un număr limitat de ovrei. interveniră în acest sens pe lângă autori tăţile române. sau un aproape-ovrei. n-a cruţat nimic pentru ca să-şi apere neamul. Asupra acestei chestiuni vom lăsa să vorbească un autor străin. După doctrina lui W ADDINGTON . cu tonul cel mai dictatorial. Zece ani după aceste evenimente. .generoasa Franţă. veni în România ca să lucreze chiar în localitate.mai mult sau mai puţin conduse de Francmasonerie. . El adresează. B RĂTIANU . întreprinse prin Europa o călătorie asemenea cu aceea a lui Thiers. până într . ducându-se să îndu plece lumea pentru Franţa învinsă. .care în numele ţării lui nu ceru decât un lucru: emanciparea ovreilor din România .

p.. textual. Franck. d. fără deosebire . găseşte momentul să ne pună cuţitul la gât. 304 Şi. existenţa sa trebuia să fie nesigură. Waddington refuză mereu. Eu însumi mi-am dat cuvântul lui Cremieux ca să o susţin. Waddington evită. Ei încercară. la toţi ovreii. cel puţin.În Englitera. Franţa nu va recunoaşte independenţa ţarii voastre până ce nu veţi acorda drepturile civile . ar fi putut să susţină partidul. „Iată 18 luni. . de curând. 306 Drumont I. ar putea să fie dat unei străzi din Bucureşti. cu toate astea. Onoarea Franţei (!) cere ca ea să nu fie lăsată de-o parte. .în locul numelui lui Clemenceau. dar rezultatul fu deplorabil. C ATARGIU . unde toleranţa este mai bine practicată” 304 . de asemenea. dar existenţa lui era legată de emanciparea singurului proletariat român.şi anume partidul socialist.. dacă ar fi fost posibil în Ro mânia. după jurnalele israelite. cu România.. ** Un alt trimis al României.dacă nu daţi drepturi de cetăţenie la toţi ovreii. nu muşcară totuşi din undiţă. I. asupra aces tui punct. 75 .de când tratatul din Berlin a proclamat independent Statul României. membru al Institutului. . avu curajul să vorbească de spre acest subiect. care nu este decât o slugă a jidanilor şi face parte din aceeaşi tagmă cu Waddington. declară că în România.” În zadar i se spunea lui Waddington: Dar întru ce această chestie. În lipsa acestui sprijin. nu fu mai norocos. . să introducă Socialismul în ţară. Jidovii se forţară. un ovrei.. Dl Cremieux ţine mult la aceasta. jidanii au căutat. profesor la College de France. după un război.cele trei puteri mai interesate să observe tra tatul din Berlin. „România. în Italia. adică a proletariatului jidănesc care.să spună adevărul şi să explice motivele care l-au făcut să lucreze astfel.se înţelege. cu Francmasoneria. Italia urmă şi ea. acest exemplu. Louis L EGRAND 305 . Se poate concepe o mai grozavă tâlhărie? De atunci.. De frică să nu fie demascat. . . scăpă pe jumătate de pericol. pe care românii trebuie să şi -l amintească cu recunoştinţă. Un alt autor.poate să intereseze Franţa? Libertatea cultului nu este nici ea în cauză. câştigând drepturi politice. zicându-ne: nu veţi avea independenţa. Iată. cit. . prin diverse mijloace. răspunsul cinic ce-l dădu jidanul Gambetta: Îndemn pe guvernul vostru să se execute. . Cer ca şi Franţa să facă tot aşa şi să lege. Ernest Desjardins. fiind dovedit că România e poate sin gura ţară din lume.. Ad. mai întâi. el sfârşi prin a ceda 306 . .au recunoscut imediat independenţa acestei mici naţionalităţi. Dar lojele nu se populară decât cu ovrei şi. credinţele religioase sunt absolut străine de măsurile luate în contra ovreilor. 456-457. relaţii diplomatice regulate”. la Congresul din Berlin. reprezentată prin Cremieux. într-adevăr. rarii români care puteau să se lase să fie prinşi. d. . Un deputat republican. . . ca şi în Rusia. ce a istovit sărmana noastră ţară.zice el.pentru care mii de români şi-au vărsat sângele. scrie şi dânsul.. „Un singur partid ar fi putut să propună alte soluţii sau să se opună. nici în duşmănia ce populaţia arată ovreilor: Răceala grecilor ortodocşi pentru cultul lor şi indiferenţa preoţilor plă tiţi de Stat. . pe care toată lumea îl evita cu cea mai mare îngrijire”.după cum şi naşterea îi fusese artificială. în broşura sa Les Juifs de la Moldavie.după cum îl constată B ERNARD L AZARE el însuşi.. jidovimea internaţională.care e în treagă de poliţie interioară. Austria. să aducă din nou ches tia pe tapet. a luat iniţiativa chestiei. 305 Numele de Louis Legrand. B RĂTIANU găsi peste tot miniştri vânduţi ovreilor şi se izbi de o nemiloasă rezistenţă. Gambetta şi prin omul lor de afaceri Waddington. în şedinţa din 15 decembrie 1879. D-l Waddington. fac imposibilă cea mai mică bănuială de persecuţie religioasă”. Astfel. citată mai sus: „Afirm că motivul religios n-are nici un amestec în măsurile luare de guvern. la proiecte primejdioase. . Rusia şi Turcia.

de altfel. au văzut pe ţăranii răzvră tiţi. că a fost posibil. 103.şi prima asociaţie comunistă fu fondată. S TURDZA scăpă România de un dezastru inevitabil. NUHAM K ATZ . sat lângă Boto şani. La aceeaşi epocă (1904). şi chiar ne ameninţă cu falimentul. o scurtă descriere a evenimentelor la care a asistat. jidovii făcură mari sfor ţări.grăbinduse să o ia înaintea acestei vecine. le-a reuşit întotdeauna şi pretutindeni . Ei au văzut. într . Ibidem. „Care a fost scânteia.. A. B ERNARD L AZARE prezice acest flagel.o zi. patru ani înainte de a se fi întâmplat. după cererea noastră. direct sau indirect. Ion Nădejde .. Acest război. unde doi jidani bogaţi. pe la 1875. în timpul unei crize financiare.adică la Revoluţie. o vecină cu care se certa. ajunseră aproape să-şi atingă scopul.avu alţi membri decât nişte lucrători ovrei. Dar ea nu a rezolvat astfel problema. aruncând recoltele în gârle. cu acest epitet. de prin ziare. Socialismul era condamnat în România să apere drepturile ovreilor. şi a dispărut. C U ei s-a asociat mai întâi un ţigan. Les Juifs en Roumanie. p. în 1900. dacă nu am fi dat imediat drepturi de cetăţean la toţi jidanii în masă.. Dar. năvălind în proprietăţi..într-un moment când noi nu eram pregătiţi. distrugând totul în drumul lor. va rezolva în România actuala chestie ovreiască. acesta se va uni cu mun citorul câmpului şi îl va ajuta să scuture jugul. de doi revoluţionari ruşi: un ortodox. dacă îl scoate din răbdări.. 309 D. unele. în 1907?” Şi răspunde: „a fost propaganda şi agitaţia antisemită”. asupra căreia nu avem date precise şi nu vom vorbi decât de revoluţia agrară din 1907. Dacă mâine se pregăteşte să încarce cu noi impozite pe clăcaşul său. sau să dispară. ea va reaprinde torţa. ne-au fost pro curate de un ofiţer dintre cei mai distinşi. Dar patriotismul luminat al primului-ministru D-l D.. să se plătească dobânzile datoriei ce era contractată la ovrei. Neoiobăgia. în 1888. care îşi luă numele de DOBROGEANU G HEREA .. asupra căreia am putut culege informaţii demonstrative. Iată în ce termeni. ŢĂRANUL ROMÂN REVOLTAT. în scris. 76 . . Ea n . răscoala de la ţară. ar fi servit admirabil de bine lui Israel pentru ca să-şi impună voinţa. 308 Nu vom face decât să menţionăm răscoala ţăranilor din 1888. 309 Răscoala a început la Flămânzi. iar mai târziu câţiva tineri. 307 308 Bemard Lazare... p. dar în zadar. 206).” 307 .altele. care a luat parte activă la stinge rea răscoalei şi care a binevoit. „Răzmeriţa rămâne groaza redutabilă a guvernanţilor şi a bugetivarilor români.Acest partid a fost importat în România. 100-101. Poate dacă aduce la disperare pe jidov. a cărei fată gratifica. care ar fi putut să-l zică măsii. Nemaiavând alte resurse. Atunci jidovimea din străinătate ne refuză fără milă orice credit. chiar dacă nu se va uni cu el. . să ne remită. El prescrise mari economii şi făcu atâtea tăieri în buget.. ocazionată de un an cu recoltă proastă. liberându-se pe el însuşi şi LIBERÂND PE JIDAN”. . Burghezimea agrarienilor şi a funcţionarilor a înăbuşit sălbatic revolta. Petrof şi un jidan. Totuşi. jidanii recurseră la un mijloc extrem care. Este istoria bine cunoscută a femeii guşate. omorând şi închizând pe insurgenţi. ovreii. remarcabil de clari şi precişi. Dânsul se întreabă. fără un nou împrumut. p. Aceste informaţii le-am luat. Mochi F. Răscoala ţărăneasca din 1907 Să vedem mai întâi cum a început revolta. dacă l-am fi pierdut.. . Nuhâm Katz este în adevăr cu haz. (Dobrogeanu-Gherea. să provoace un război cu Bulgaria.

să măsoare şi să parceleze acest pământ. Astfel am ajuns la concluzia că revoltele au fost orânduite din iarnă şi că o mână criminală a intervenit.ci. ceea ce a fost de ajuns ca să provoace răzvrătirea. „Nu mai este în timpul de faţă un secret pentru autorităţi. care a ruinat atâta lume şi care a provocat o ase menea vărsare de sânge” 311 . foarte des. căci anul agricol precedent a fost din cele mai fertile. am aflat că cea mai mare parte din conducătorii revoltei s-au dus. Instigatorii . Mochi F.şi trebuiau să se aştepte la represaliile de care au suferit mai mult sau mai puţin.. . nu se ţinură de făgăduială. nici extrema nevoie.cu preţul de 25 de lei falcia (preţ ridicol de mic).ca să zic aşa. 22 martie 1907. .i să creadă că ovreii sunt nevinovaţi . care au lucrat mult timp 310 311 „Universul”. refuză absolut să se ţină de făgăduială şi nu mai vru să dea ţăranilor pământ . . Fapt important adeseori aceşti instigatori răspândesc idei socialiste.şi se ştie că socialismul provine din judaism (vezi mai departe). la târgul ce se ţine în toate săptămânile la Alexandria. Nu este deci nici mizeria. veniţi din sate mai mult sau mai puţin depărtate. El a însărcinat chiar pe unul din oamenii săi (Constantinescu). „Universul”.. că dureroasele dez ordini au fost puse la cale de către instigatori periculoşi. Asta e tot ce dorea Cahalul. 4 martie 1907.după cum vor ovreii să ne-o insinueze.cum trebuia un punct de plecare. mai târziu. asemenea concluzie este evidentă. după cum vom vedea mai departe.. . De altfel. căci revoluţia a înflăcărat în câteva zile.căci la început aceştia au fost oarecum bruftuiţi de către ţăranii revoltaţi. jidovii ştiau prea bine că nu se poate face jumări fără să se spargă ouă.se că se gâlcevesc între ei. la Bucureşti.cei mai considerabili prin bogăţia şi prin afacerile lor. precizează şi mai mult: La Bulbucata. De mult se ţes firele răscoalei.în abundenţă. la început . a ţărănimii oprimate. făcându . De altfel.nu cu 25 de lei.. toată ţara şi a avut loc la o vreme când ţăranii erau. Prin urmare. 77 . despre care am vorbit. în judecată. Apoi. din contră. minând ţara cu explozivul revoltei. .ca să arendeze un domeniu imens aparţinând unui anumit Stu. pentru ca să se întâlnească cu alţi ţărani.a fost spontană.. . la început a promis ţăranilor că le va lăsa jumătate din pământ.Iată acum probe că autorii răscoalei s-au servit de instigatori pentru a o ticlui şi a o face să izbucnească. Ofiţerul. bine organizaţi. în aceeaşi vreme.. . a fost preparată mai dinainte.. Dar. . sau se făceau că se ceartă. Ea a avut ca efect să înşele pe români. căci el îşi preparase terenul. răscoala. Vom face să se remarce că asemenea manoperă a fost cu adevărat diavolească. ea a fost organizată şi chiar bine organizată. . Aceşti doi jidani au aţâţat incendiul.şi Berman J. unul pe altul. trăgânduse chiar. .pe care l-a luat în arendă. se certau între ei. care a împins pe ţărani la revoltă. până atunci ascunsă. un sat din judeţul Vlaşca. . „Se scrie din Craiova: Revolta n . desigur. . prefăcându . . în timpul iernii.şi promiţând ţăranilor pă mânt ieftin.Cahalul a însărcinat pe doi din membrii săi. pentru aceasta”. Această revoluţie nu a fost numai o explozie de nemulţumire şi de mânie.dar nici cu 100 de lei falcia” 310 De aici. Mai mult şefii din Netoţi şi din Slăveşti au mers adeseori şi într-un chip neobişnuit.să pună paie peste foc. .. .

pentru a aduce evenimentele la faza acută de astăzi”. P. 323 Idem. care a fost prins când împărţea manifeste revoluţionare prin sate”. „Universul”. se văd uneori ţărani revoltaţi cerând: „pământ şi votul universal” 319 revendicări curat socialiste. De altfel.Astfel. prostănaci naivi.sub pretext de a încasa. fie printre studenţi.. din Râmnicu Sărat. Pagini din timpul răscoalelor ţărăneşti. ca instigatori ai revoltei” 321 .ceea ce va să zică fie agitatori plătiţi de ovrei.. corespondentul zia rului socialist România muncitoare şi a confiscat acte revoluţionare”. când a venit în localitate I. trei studenţi din Basarabia. 312 S-a arestat „V. a fost arestat la Onceşti (Vlaşca)” 324 . 314 În satul Ghimcea. . 315 Idem.plătiţi de către Cahalurile din străinătate. I.. 15 martie 1907. prin judeţ.. sub pretext de a încasa abonamente pentru o admi nistraţie publică.. 10 manie 1907. fie chiar printre străini. ţăranii s-au cotizat. 8. 322 Jandarmeria rurală din Ilfov a arestat ieri... care făceau instigări printre ţărani”. fie. fie printre oameni de meserie . . . Aceşti studenţi au fost arestaţi şi aduşi la Bucu reşti unde.. 316 Adevărul”.au fost puşi în libertate 320 . s-a descoperit „un club de ţărani care s-a constituit la 24 octombrie 1906. 312 313 „Universul”. în judeţul Botoşani. ţinea discursuri incendiare ţăranilor” 313 „Primarul comunei Cornetul din Vale (Ilfov) a pus în libertate pe un instigator.făcea propagandă socialistă printre ţărani” 318 . 324 Idem. 317 „Universul”. 323 Pseudo . 319 Idem. 318 Idem. 1912. 314 Idem. 16 martie 1907. asupra cărora s-au găsit manifeste care aţâţau pe ţărani la revoltă”. Posmantir. Două zile înainte de începerea răscoalelor. Fior.. 3 martie 1907. 10 martie 1907. care. care se dădea drept student.. „La tipografia unui ovrei.care adesea treceau drept studenţi. „Patru studenţi basarabeni au fost arestaţi la Podul Iloaiei.. 20 martie 1907.studenţi . vânzător al ziarului Gazeta Săteanului. 320 Virgfl Arion. Judecătorul de instrucţie a făcut o descindere la N. 3 aprilie 1907.” 315 .tineri puţin experimentaţi şi naivi. pe studenţii I.din cauza lipsei unui fin conducător. Aceşti instigatori au fost aleşi. s-au arestat pa tru studenţi din Iaşi. la Cos teşti. 78 . pentru a pune foc în ţara noastră. care. Dog. . 18 martie 1907. 322 Idem.. 317 S-a arestat un anume „Leopold H.. 9 martie 1907. . pentru maşini de cusut vândute locuitorilor. ....Stoian Stan Şerb.mai ales printre basarabeni şi printre bulgari socialişti. s-au găsit într-un sat din judeţul Iaşi. în plină revoltă.. . s-a confiscat manuscrisul unui manifest revoluţionar” 316 . 7 martie 1907.. . p. şi C. Studenţi . 321 „Universul”. socialişti. 18 martie 1907..„clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei”. . . G.... care cred tot de li se spune. 14 martie 1907. „La Brâteni.

331 Idem. T.în afară de Leopold H. 19 martie 1907. că cei care au împins pe ţărani la revoltă le-au spus că toate pământurile aparţin sătenilor.. aproape de Giurgiu. Cahalul. „Cu ocazia percheziţiilor făcute la şefii răsculaţilor din Moţăţei (Dolj). de către par chet. cu toate că erau îmbrăcaţi ca sătenii din Gorj. 327 „Universul”. 332 Idem. 20 martie 1907. Ţăranii povesteau că P. care sunt clienţi bine cunoscuţi ai poliţie. 333 Aceşti instigatori au mers până a spune ţăranilor că Regina este de partea lor şi vrea ca toate pământurile să fie împărţite între ei. din comuna Pietroşani. mai multe imprimate. S. el le spunea că a fost investit cu gradul de ofiţer şi că a fost însărcinat de cei în drept să propage revolta ” . că boierii stăpânesc moşiile fără nici un drept şi că singurul mijloc pentru ţărani de a le dobândi este răscoala ”. 331 Toţi aceşti indivizi. Pet. 328 Idem. printre care unul era din ţară (N... 327 Agenţi instigatori cutreieră satele din Romanaţi şi împing pe ţărani la revoltă”. . etc . „Din comuna Cornăţelul (Ilfov). T. oraş de lângă Dunăre” 326 Oameni de meserie: pungaşi. s-a constatat că erau de origine din Alexandria. în anumite sate. un costum complet de ofiţer.. D. despre care am vorbit mai sus.. în capul unei bande de ţă rani.care e foarte respectată de către ţăranii foşti soldaţi. şi F. Ei aveau în capul lor cinci indivizi.. era îmbrăcat cu această uniformă în timpul răscoalei.. Când au fost arestaţi. cutreierând satele. în grădina Monumentului. se găseau doi tineri.. V. Fl.nici nu ştiau româneşte ”. Ei purtau decoraţii şi erau îmbrăcaţi în nişte haine care simulau un fel de uniformă.. vagabonzi. 330 „Universul”.„La Brăila. s-a arestat un austriac din Bucovina. a intervenit viguros în favoarea lor. pe care boierii îl stăpânesc pe nedrept.. „Rezultă din ancheta făcută în judeţ.„Prefectul de Vlaşca a găsit numeroase manifeste. instigatori străini... 325 „În judeţul Dâmboviţa. C. . care au fost prinşi în mijlocul focului şi care. Adevărul”. 330 „Ţăranii (din Vâlcea) au invadat satul Câmpul Mare şi au devastat târgul. 329 Idem. 26 martie 1907.. provenind de la agenţi instigatori care treceau ca studenţi... 15 martie 1907.. patru instigatori. fără îndo ială. care răscula pe ţăranii din valea Slănicului”.. din comuna Dobroteasa. simulând adesea o uniformă. 15 martie 1907.. 16 martie 1907. de asemenea. au fost eliberaţi după puţin timp. 5 aprilie 1907.. care au fost împărţite prin sate şi având următo rul conţinut: Regele 325 326 Idem. s-a găsit la unul din ei. Străini . 79 . 328 „Sau arestat. s-au dus până în nordul ju deţului şi au împărţit peste tot manifeste revoluţionare”. iar ceilalţi patru. o patrulă de cavalerie a prins. M. se îmbrăcau într-un mod bizar.. totuşi.. 17 martie 1907. care.. patru instigatori. s-au trimis (ca din partea) Minis terului de Interne. care se dădeau drept studenţi. 332 Instigatorii împingeau pe ţărani să dea foc şi să măcelărească. ca să se impună sătenilor. F. spunându-le că acesta este si ngurul mijloc ca să dobândească pământul. 18 martie 1907. 329 Sau descoperit. 333 Idem. judeţul Olt).

dădu de bunăvoie moşia ţăranilor şi semnă chiar un act de cesiune. trăia de multă vreme la moşia sa şi era în bună înţelegere cu ţăranii. „Adevărul”. aceşti oameni rătăciţi credeau că uzează de dreptul lor şi urmează voinţa Regelui . dar cum rămâne cu 334 335 Idem. p. Regina se găseşte în capul trupelor care merg împotriva ciocoilor”. mai pe larg: „Oameni buni! Regele a murit. 339 Ţăranii au jurat chiar. p. II. Take C. . Dar ca pământurile să poată fi împărţite.” 336 În Auvergne.„în ce priveşte recolta. pe vremea Marii Revoluţii. II. aşa. 100. venit pentru ca să devasteze. Arion. . serveşte cauza Ţarului şi a Rusiei (vezi anterior).căci proprietarii şi arendaşii nu vor mai reveni niciodată. 339 V. II. p. I. I. 2°. 336 Taine.căci altfel veţi rămâne fără pământ”. cit. 340 „Universul”. 338 Idem. mai bine luaţi-o voi. ei au înştiinţare că Majestatea Sa vrea astfel. 23. preoţii au fost obligaţi să îi dezlege de aceste jură minte. . În timpul răscoalelor. „Ţăranii din Vadastra (Caracal) strigau: „Trimişii lui Dumnezeu cutreieră satele şi toţi ţăranii trebuie săi urmeze ca să distrugă şi să dea foc”. 335 Asemenea manoperă a mai fost întrebuinţată în alte două revoluţii jidoveşti: 1°. înainte de a îndeplini revoluţia. revoltându-se. În Franţa.36. în spiritul celor mai mulţi din tre răsculaţi a existat ideea că împlinesc o lozincă. ţăranii „urmează ordine poruncitoare. Regina a decis ca toate pământurile să fie împărţite între ţărani. . fiindcă acesta le-ar fi as cuns ordinul. I. 338 La noi. „Când aceştia erau gata să plece.că nu mai vrea seniori şi episcopi.şi în mai multe comune din Vlaşca. ca şi în Franţa. când insti gatori au făcut pe popor să creadă că. cu jurăminte îngrozitoare.se întreabă autorul căruia îi împrumutăm aceste citate. în timpul ultimei răscoale. „Un proprietar din Dolj zise ţăranilor răsculaţi. ţăranii ascultă de un ordin. că nu vor începe să lucreze pământul. Ei au jurat chiar. trebuie ca voi să vă răsculaţi. 101. nici ranguri. după cum arată istoricul T AINE : „Ei au încredinţat poporul că Regele voieşte ca toţi să fie egali.. 334 Iată unul din aceste manifeste. care îi leagă şi căreia nu pot să nu se supună”. 15 martie 1907.. în loc sa-i daţi foc. Ordinul cui? . pentru ca să-i decidă să are câmpul. cit.a murit. Răsculaţi . Cine a putut să dea ordinul să prăpădească ţara? Şi.vă astăzi chiar. să măcelăriţi pe proprietari şi pe arendaşi şi să le daţi foc la case. 16 martie1907. după răscoală. 337 Idem. un proprietar.după ce s-a învoit să le dea tot ce cereau. Dar. unul dintre ei obiectă. 24 martie 1907. ţăranii nici nu ştiau de ce se revoltă.. . nici dijme şi drepturi seniorale. Astfel. când puhoiul ajunse la dân sul. Insă aceasta trebuie”. . p. în Rusia.. . Les Origines de la France contemporaine. cel puţin. 80 . nu se ştie de unde . Numai astfel pământul va rămâne al vostru. cu toate acestea.venit. » Ţăranii răspunseră: Dar atunci cum rămâne cu revuluţia? ” 340 În judeţul Olt. Ţăranii din Scăeşti au vrut să omoare pe primarul lor. cit. va servi la ceva”.! 337 şi totuşi ei arată mare scârbă să se poarte aşa de rău cu nişte seniori atât de buni.

cerând. „Din cercetările ce am făcut. în caz când ţăranii nu se vor răscula ”. chiar de la începutul răscoalei: Austria mobilizează armata în Bucovina”. am scăpat teferi de acest pericol mortal. Mai mult decât atâta.au ameninţat cu incendiul şi chiar cu moartea.. 344 „Universul”. . dacă lăsăm casa boierului neatinsă? Atunci. P. venind să înăbuşe o răscoală. Toader (Sâmbătă 7 martie). ca într-o biserică şi sparseră o oglindă atârnată în perete. pentru ca să vină şi să stingă focul. „Pe un stâlp de telegraf din comuna Fulga. atât de jinduite de jidovimea cosmopolită şi mai ales de aceea ce domneşte astăzi asupra Austro-Ungariei. să acorde tuturor jidanilor drepturile de cetăţe nie.în tre alţii. am descoperit urme de agenţi instigatori.şi cine avea interes să o răspân dească? . . în vârful picioarelor.ar fi supus”. consecinţe care ar fi fost cel puţin.zice el. debitează ceea ce-i sugerează prietenii lui jidani. 81 . Aşa. 28 aprilie 1912. ţăranii ştiau că trebuia să se răscoale . pe unde am trecut.. Astfel revoluţia fu satisfăcută”. Dar sătenii nu ştiau pentru ce trebuia să se revolte. bunăoară. Autorii acestui afiş ameninţau că vor pune foc satului. care. 10 martie 1907. 9 martie 1907. 342 „Locuitorii dintr-un sat din Râmnicu Sărat au mărturisit că au fost luaţi cu sila şi au fost ameninţaţi cu moartea. În toate satele. şi anume Austriei (nu Rusiei). s-au văzut mulţi oameni. Şi numai graţie înţelepciunii şi energiei conducăto rilor Statului nostru. Anghel (fost prefect de Olt. C. cu începere din noaptea de Sf. Majoritatea nu ştia nici măcar ce voia. El le dădu voie şi ţăranii intrară sfioşi în casă. cu căciula în mână. 344 Şi. . în acelaşi timp pământul trebuia să fie împărţit numai între ei. semănau peste tot jalea şi pârjolul 341 C. 342 „Universul”.. . lucru mai grav. să ne adresăm unei puteri străine. au rugat pe boier săi lase să strice măcar ceva din casă. de obicei. ceilalţi. 341 Pentru a stimula pe cei nedecişi i .mai cu seamă când se cunosc urmările unei ocupaţii străine. o armată austriacă era gata să năvălească în nenoro cita noastră ţară. care a luat parte la potolirea tulburărilor). până miercurea viitoare seara. vezi „Flacăra”. 345 Dar cine a răspândit o asemenea idee. un politician considerabil P. Şi. s-au grăbit să ne întoarcă spatele. în toate satele pe unde am trecut. 20 martie 1907. Şi când au văzut că lucrările se întâmplă contrariu aşteptării lor după o slabă rezistenţă. mai ales că ea nu va trage . Vom termina printr-un pasaj din scrisoarea bravului ofiţer despre care am mai vorbit şi care este ca un fel de rezumat a tot ce am raportat mai sus. Ei puneau să se dea foc la toate conacele ce întâlneau şi. . nici un ţăran nu-şi da seama de gravitatea faptelor pe care le comiteau. a doua zi: la graniţa Bucovinei au sosit trei regimente de soldaţi austriaci”. 343 În timpul revoltei. nici de unde le venea acest ordin de zaveră .când totul trebuia să fie distrus şi exterminat. recunoscând că are dreptate. s-a gă sit lipit un afiş revoluţionar.rivuluţia. Răscoalele din 1907. 343 Idem.rezultă că. 26 martie 1907. trecând dintr-un sat într-altul. Toţi erau convinşi că armata este de partea lor şi. în caz când nu s . care se dădeau drept studenţi şi promiteau ţăranilor pământ. 345 Idem. .

fiindcă: 346 Virgil Arion.ei plecau ca să pună foc.. Când intra într-un sat ţăranii îl ascundeau şii aduceau de băut şi de mâncare.şi fără ca să . . (iudeo-socialist) foarte citit de ţărani”.ar fi fost parţială şi nu s-ar fi generalizat aşa de repede. printre instigatorii descoperiţi. austriaci. el lucrase vara precedentă ca ucenic la maşini agricole. cum l-a insinuat nu se ştie cine. *** Dar cine a putut să fie autorul acestei răscoale. care se însenină. care a însângerat un popor şi a acoperit de ruine o ţară întreagă? Nu sunt ţăranii. Pe urmă. p. Neiobăgia. la un român. . . el a cauzat pagube de mai multe milioane”. . . atribuie răscoalele mizeriei şi exploatării ţăranilor”. cauza eficientă a acestei răscoale nu poate fi decât ovreii.. era bulgar şi vorbea prost româneşte .pustiitor. după cum constată însuşi Nuhăm Katz (Dobrogeanu-Gherea). D. după un scurt timp.când.iar prezenţa străinilor (bulgari. Dar. anul 1906 a fost dintre cei mai fertili. şi într-adevăr. pentru că ar fi fost absurd să aprindă la vecini un foc.. Purta o şapcă şi era îmbrăcat cu haine de lustrină neagră. cu ochi albaştri şi având o mică barbă ascuţită. Prin urmare. Am aflat. o ploscă cu rachiu. aşa precum a fost anul 1906..fiindcă ei nu se găseau atunci în lipsă extremă 346 şi fiindcă răscoala. la Giurgiu. El impu nea supunere ţăranilor şi căpătase asupra lor o autoritate enormă. . că înţelesese conversaţia noastră. nu am scos decât 18 milioane de hectolitri de grâu” (Dobrogeanu-Gherea. nu merge până să sugrume ţara. . am reuşit să pun mâna pe doi din aceşti aşa . că acest monstru a fost expulzat din ţară. este Domnul Studenţu”. că îl împuşc şi ameninţa rea mea îşi produse efect. un an obişnuit. în vreme ce. Venit de curând în ţară. am găsit ziarul A.. care ar fi putut să se întindă pe urmă şi la ele. . neapărat. cine întrebuinţa pe aceşti agenţi instigatori şi în ce scop comiteau ei atâtea crime şi dezastre? Ameninţai deci pe S. căci am produs atunci 36 de milioane. Trebuie să adaug că. la ordinele lui . îşi cususe două cărţi poştale cu fotografia Reginei. În sfârşit. . 82 .sau mai bine zis foarte şiret. Pe piept. „Am vrut să ştiu. cu cifra importantă a recoltei de 40 de milioane de hectolitri de grâu.. ca să-i ia cârmuirea. Nu este partidul liberal. 429). unul din ofiţerii care mă însoţeau.pentru că patima de dominaţie... care se numea Ştefan D. Era un tânăr foarte inteligent. . la Târnavele. Văzui atunci imediat pe fizionomia prizonierului. în toate satele ce am vizitat. Era încins cu un iatagan şi purta. Nu sunt nici ţările străine. . în 1904. Iată şi modul cum proceda acest bandit. În plus. I. avu stângăcia să-mi spună în franţuzeşte că trebuia să-l duc viu pe acest răufăcă tor.bălan. 120). Unul dintre ei. p. asupra căreia vom reveni.ne putem compara cu ţările cele mai înaintate în agricultură”. toţi mi-au răspuns cu un aer foarte respec tuos: Da.zişi studenţi. Ochii i se umplură de lacrimi şi era gata să vorbească. basarabeni). pe urmă.i conducă el însuşi . cit. când am întrebat pe mai mulţi dintre ei dacă îl recunosc.cu toate că au fost uneltele oarbe care au săvârşit-o. are o altă însemnătate. Astfel..dacă ar fi fost născută din patima de proprietate a sătenilor. pe după umăr. mai ales că acest partid ar fi avut-o. (Dobrogeanu-Gherea... el nu a mai vrut să-mi dea nici o deslu şire şi nu am mai putut scoate nimic de la el. ci un an cu recoltă abundentă. 1910. acest autor adaugă: „anul 1905 nu a fost nici el. an cu recoltă proastă. „Dacă iei ca exemplu un an cu producţie foarte abundentă.

.Ei sunt cei care au aranjat mai dinainte revolta şi tot ei sunt cei ce au dat semnalul de începere. . cit.afară de Rusia. . în taină.punând peste el paie.şi este îm pinsă până la paroxism de către Talmud. . . au cutreierat ţara de la un capăt la altul şi.Numai ei şi trâmbiţaşii lor. . prinşi.pe care vor să o transforme într-o nouă Palestină.dacă nu jidovii prin Cahalele lor. spunând poporului că Regina vrea răscoala şi chiar că le-o porunceşte.Singuri ei simt trebuinţa absolută şi cu totul zorită. cine a intervenit.să se creadă obligată să intervină şi să le acorde. prin legi. . cu pizmă. . Dar e nu mai puţin adevărat că ovreiul profită. p. fără voia noastră. L EZARE ). ca să împlânte acolo pumnalul ucigaş. . . să dobândească cât mai curând drepturile de cetăţenie. oligarhia şi care au fost mânaţi şi chiar omorâţi în timpul răscoalei..Singuri ei nutreau o ură neîmpăcată împotriva proprietarilor rurali. .iar. .urzită. pe nenumăraţii instigatori care.bunăoară. acele drepturi atât de mult dorite. Aceste zece motive ne dau certitudinea că ovreii sunt autorii răscoalei din l907. după cum o recunosc ei înşişi (B. .1 . dându-şi seama de situaţie. 4 . .au putut plăti. . pe care i-au poreclit. Austro-Ungaria. după răscoală.dacă nu ei. . ..ei au imitat revoluţiile din Franţa şi din Rusia.Numai ei au avut şi au nevoie să tulbure adânc ţara. 2 . 10 .şi. . . 8 . .au putut cumpăra tăcerea administraţiilor de la sate. până la cele mai mici amănunte..Numai ei au putut să recurgă la instigatori socialisto . Cine alţii. sunt în solda lui Israel. . de mizeriile omeneşti şi alege tocmai locul unde se află buba.şi îmbrăcând pe instigatori cu veşminte ciudate. după spusa lor.au putut să pro cure fondurile colosale. să fie imediat eliberaţi. . suveranitatea lui Iuda.anarhişti. . cine alţii.dar având loc chiar sub ochii lor. . 6 .care de multe ori e străin: grec sau ovrei. într-adevăr. 173). 5 .care le-ar servi. de curând. . . . 9 .Ei înşişi sunt cei ce au prezis răscoala (B. .Şi tot ei sunt aceia care. . ca poporul să nu cadă în ghearele jidovilor. . . Cine alţii. .. să se apere împotriva locuitorilor sălbatici ai barbarei Românii.bunăoară ca 347 Cum zice Nuhăm Katz: „România constituie unica ţară din Europa. . pentru ca Europa. acum. 83 . ca să poată în urmă să devină proprietari rurali şi să îngenunche astfel România.s-au pus să prepare o alta noua şi au avut chiar îndrăzneala nemaipomenită să o şi anunţe prin ziarele lor. cu mare băgare de seamă au scormonit în cenuşă tăciunele nestins al nemulţumirii poporului 348 . desigur. .Singuri ei sunt conduşi de o patimă de dominaţie extraordinar de intensă. .care are tristul privilegiu al răscoalelor ţărăneşti” (Dobrogeanu Gherea. împiedicară.adică de Statul lor. aceşti proprietari. 3 . împinsă de Cahale şi de Francmasonerie. 7 .au servit de Revoluţie pentru ca să dobândească aceleaşi drepturi de cetăţenie în Franţa. .după ce revolta din 1907 a avortat.adică de legislaţia lor religioasă.. în timp de mai mulţi ani. asupra conspiraţiei.adică singurele ţări în care ovreii nu au încă drepturile de cetăţenie! 348 Din nenorocire este foarte adevărat că ţăranul este adesea neomenos exploatat de boierul proprietar sau de arendaşul său. . . ca instigatorii.care trebuie să se fi suit la zeci de milioane de lei. pentru ca să impună ţăranilor. care este întărâtată de către Cahal. e asuprit de o administraţie vitregă. O asemenea cheltuială enormă n-a putut fi făcută de un Stat vecin. ce e drept.fonduri necesare răsculării unui popor întreg. cu lefuri grase.. . România şi Rusia! . Rusia). au încercat acelaşi mijloc ca să forţeze pe Rusia să li se supună. ar fi vrut să vadă venind aici armata austriacă. că în plus. I. 347 Mai mult decât atât. ce near fi impus. De altfel.. în Austria şi în alte ţări ale Europei. L AZARE ).din ţară şi chiar din străinătate (Bulgaria. întotdeauna. .Numai ei s .care.afară de ei.

de atâta vreme. în întregime.deodată. Facla 350 .. de care depindea crearea Statului jidovesc. şi ne vor ruga cu lacrămi de pocăinţă să ne luăm dreptatea.. . 185..mai întâi.au stăpânit cu cruzime. Incendiul se va întinde de la conac... Asta o cunosc astăzi toţi ţăranii şi. dar de asta nu mai e cu putinţă nici măcar să te ascunzi'. zadarnic o cerşim. la conac şi de la sat. scrisă de un aşa . au să se întâmple lucruri mari în România”. I. o nădăjduiesc tocmai de la poporul acestei ţări. toate armanele vor lua foc. p.. . 11 iunie 1913. Toate ziarele jidăneşti ţin isonul Faclei.adică îndeplinirea unui scop ce priveşte pe neamul întreg al lui Israel. [mai ales pentru bieţii jidani şi pentru instigatorii lor) (Dobrogeanu-Gherea. . Prin urmare. se vor răsfaţă în bătaia razelor de lună.dar al cărui jargon răspândeşte de departe o putoare nesuferită de usturoi. . 363). Dar „răscoala de mâine vom face-o aşa.. când hambarele pline. 84 . în primăvara anului 1907. p. mai îngrozitoare decât aceea din primăvara anului 1907. „Se poate reconstrui. cea mai grea a fost invazia jandarmului rural.. publică o scrisoare. şi al doilea.. ce scrie Seara 352 : „. I. în care se spunea că. (Dobrogeanu-Gherea. se pregăteşte acum în sate şi va izbucni cât de curând. . bunăoară. care înăbuşe orice sentiment de demnitate umană şi nimiceşte orice rest de siguranţă personală”. cit. ca o făgăduinţă a mântuirei din urmă”.Şi dacă mai nădăjduiesc ovreii o îndreptare. cit. Iată de ce gândul revoluţiei de mâine aduce nădejde în sufletele noastre. numai Jidanii prin Cahalele lor din ţară şi din străinătate 349 au putut să adune prin cotizaţii. (vrea desigur să zică drepturile ) pe care. 350 „Facla”. nici judecata să nu ne poată trimite la ocnă. p.ori într-o noapte răcoroasă de toamnă. p.ca şi cum o mâna nevăzuta va fi pur tat prin noapte un şomoiog aprins.zis ţăran. . vom privi scrumul rămas în armane şi vom tăcea. Şi atunci vor veni cei ce ne . „Dintre toate invaziile care s-au revărsat asupra satelor noastre.. Iată.. care va scutura odată jugul ce . Neoiobăgia. s-a găsit o scrisoare de la Toulouse. ca nici armata să nu poată tăbărî pe noi.din toate conacele se vor înălţa vâlvătăi. . pentru că nu i-ar fi permis bugetul.. Acest pseudo-ţăran se plânge mai întâi amarnic de jandarmi 351 . când se va da semnalul.mai putea să scape de celelalte. (Nuhâm Katz. pe care Iuda nu poate să-i sufere -. Pe urmă. 352 „Seara”. Iar noi. . vor geme de greutatea porumbului de-abia cules. bani în mare abundenţă şi săi întrebuinţeze la plăsmuirea acestei răscoale.citiţi jidanul.l apasă de veacuri şi va da şi ovreilor 349 Iată un fapt caracteristic.164). Românul.Bulgaria. la şoferul francezei uneia din căpeteniile politice ale ţării. când clăile şi cirezile de grâu. deoarece ei împiedică pe instigatorii săi să ajungă uşor până la adevăraţii ţărani şi să-i răscoale din nou. . pentru că rezultatele obţinute n-ar fi compensat sacrificiile. Într-o noapte de vară. situaţia de violenţă şi de degradaţie adusă de jandarmeria rurală. toţi ştiu ce au de făcut.. la sat. foaie jidano-socialistă. el prezice astfel viitorul incendiu: „O nouă revoltă. 351 Cu nu mai puţină amărăciune se boceşte şi Nuhâm Katz (Dobrogeanu Gherea) împotriva acestor jandarmi mojici. culcate în curţile boiereşti. Revoluţia viitoare Sub titlul Revoluţia de mâine. 174). 9 martie 1913.

. . fără nici un temei. ziaristul G. cei ce au preparat-o şi pe cea precedentă.care îi stânjenesc grozav.. la masacrarea oligarchiei. mai mult decât cu prisos. . de care au fost despuiaţi de o oligarchia sălbatică şi desmetică”. această năspustire nebunească. Milian. .şi farsa va fi jucată. . Şi Iuda. . . .dacă politicianii regelui Carol ar fi fost măturaţi ca pleava de ura ganul revoluţiei victorioase. nici mai mult nici mai pu ţin. pe care îi înfierează în ziarele lor din ţară şi din străinătate.şi ia drepturile! Ai. Şi cine o prepară? Desigur. mai înfiorătoare ca cea din 1907. 16 ianuarie 1913. ţăranii români se vor ascunde pur şi simplu. Şi de aceea Iuda a rămas plouat.adică de la represia groaz nică a Brătienilor.zic ovreii. 85 . de la ororile inutile. spunând sătenilor că în curând ţara va intra în război şi că. 199.şi mai ales.drepturile. sub acest frumos pseudonim românesc. . . se pregăteşte acum în sate. . (foaie judeo-sodalistă). au luat o frică teribila de armată 354 .cu lacrimi de crocodil.să . 353 Se vede. 355 „Facla”. ai zice că se apropie îndeplinirea făgăduielii de mântuire a lui Iehova. 21 oct 1913). şi în acelaşi timp a şi turbat. .. ţăranii vor dobândi pământ. . căruia jidănimea iar fi tăiat capul. Mai multe gazete au semnalat asemenea tentative: În mai multe judeţe. simţi că perciunii tre mură de plăcere. româneşti. pentru insulte şi calomnii aduse. la 4 luni de încliisoare. .. au trecut şase ani de la răscoalele din 1907. . 9 martie 1913. ascunde numele adevărat. . unul din clevetitorii armatei.şi în special pe ofiţeri. ..de la execuţiile sumare. (. ei au mai întâi a face cu jandarmii. . politicianul-trompetă al jidanilor.. dar scârbos. care a arătat că nu glumeşte.. ca un jupân care îşi pune foc la dugheană.a fost de curând condamnat de Tribunalul Militar.. apoi. de la asasina rea în masă a celor 11.. la răsturnarea regelui Carol. vei. Deci. indivizi. de Mendel Grûnberg. În plus. „Atunci vor veni cei ce au asuprit pe bieţii jidani şi îi vor ruga. după ce vor fi incendiat averile altor români. p. . acoperind de ultragii pe Majestatea Sa Regele României.ce sărbătoare ar fi fost azi în aer şi ce cântece ar fi întâmpinat venirea primăverei şi aniversarea desrobirei jidăneşti. ce e de făcut? Ei bine.000 de ţărani. Dar.căci îşi răzbună astăzi.. P. Dar un proverb românesc zice: „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. că o nouă revoltă. de data asta.care e analogă cu acea din Franţa de acum câţiva ani. încercând să răscoale din nou pe ţărani. în 1907. . .într-un interviu cu un redactor al A.dacă însăşi coroana de oţel de pe capul de cămătar al regelui Carol ar fi căzut în ţărână. Şi.care. au răspuns cu o înflăcărare indescriptibilă la chemarea ţării şi şi-au îndeplinit datoria. strigă: „Ah! dacă răscoalele din 1907 ar fi învins! Dacă barierele oraşelor ar ti fost trecute de ţărani. 353 354 „Viitorul”. ce bichirie! Numai când te ghindeşti. bineînţeles după ce a asigurat-o la o societate de creştini. pe urmă.a declarat că. de la vlădică până la opincă. superiorilor. . . Dar toate astea sunt departe de a fi realizate. decât la năvălirea ţăranilor în oraşe.cum a făcut altădată lui Ludovic al XVI-lea. pardon.. C. remarcaţi că ovreii se aşteptau. ca pe nişte monştri fără de milă şi ca pe nişte adevăraţi bandiţi. suspecţi străbat satele.. „Iată. P. 355 Da. viaţa noastră fiind coruptă (?).are loc atunci când toţi românii.Ar fi fost un adevărat sabăţ.Universul”.ţăranii vor opera. Astfel se explică furia turbată cu care jidanii atacă oastea română. singurul leac mântuitor este revoluţia (?!) De altfel ovreii lucrează pe capete. Atunci. Dar. De altfel.. într-un acces de ciudă. prin urmare.

se goleşte un butoi plin cu excremente... e mânjită pe frunte. în plus..fiindcă nu am avut atunci nici destulă putere ca să învingem (?!).jidanii recurg chiar la escatologie. sunt insultaţi trei oameni. . 9 martie 1913. . Ultimul război Dar iată că izbucneşte diferendul bulgaro .. . care-i datoreşte renaşterea. a inventat pe afurisiţii de jandarmi rurali. .. mai ales..a arătat că nu e în stare decât să ne sugă.. pentru că. Regele. Pe o altă pagină se vede un par..pentru că am fost laşi şi netrebnici (te cred). .şi pentru că n-am ştiut să ardem în focul celui din urmă patul de grâu şi al ultimu lui conac boieresc.. .ceilalţi doi. Toţi diplomaţii Europei îşi fac azi treburile şi necesităţile inexorabile la picioarele ţării şi sub nasul regelui Carol ”. căruia îi datorăm scăparea din primejdia mortală unde voia să ne afunde Tra tatul din Berlin. ce ne inspira la toţi cel mai profund respect.. trec drept capii antisemitismului din România.pe când puţin mai departe. . .. 195.În anul acesta (1913).. pentru ca asemenea sacrilegii infame să înceteze odată pentru totdeauna. Dar să nu ni se pară glumă! Ameninţările repetate ale jidanilor se vor îndeplini. de când cu chixul din 1907. ea va forma partea vulnerabilă a ţării şi i se va ridica în drum. lungă de 46 ani de domnie.cu cifre roşii.. care n-au nici o putere în ţară.... p. 356 Dar pentru a-şi vărsa toată mânia neputincioasă. Când boala latentă a oligarhiei. când tenia regală.. fiindcă peste liniştea de moarte a satelor s-au întins pretutindeni ventuzele caracatiţei brătieniste şi gura lacomă a Molohului regal. şi. îmbrăcaţi ca nişte ciocli. . pentru ca să ne pună cuţitul la gât.acest Rege..fără ca ovreii din ţară să se amestece. nici destul curaj (mai ales) ca să murim până la unul sub ploaia de gloanţe a soldatului român. în acelaşi număr al Faclei 357 . . ca trase cu sânge şi desenând numărul 1907. că întotdeauna jidanii au încercat să profite de greutăţile prin care trece ţara. altoită pe mizeria poporului. În josul acestei pagini se găseşte legenda următoare: „. . ibidem.. Anul 1913 ne pedepseşte. fiindcă revoluţia poporului a fost înfrântă. al cărui conţinut este îndreptat şi el înspre parul regal.dacă nu vom avea ochii în patru asupra uneltirilor lor revoluţionare. După Regele. hoitul clasei parazitare care ne guvernează”. pe care străinătatea ni-l invidiază. a dirijat represaliile din 1907. . 86 . este L L B RĂTIANU care.. la capătul căruia se afla figura Regelui şi la piciorul căruia urinează doi diplomaţi.în Facla.. . 356 357 „Facla”. .. atât la ţară cât şi în oraşe. . ca ministru.venerat ca un părinte mult iubit de popo rul românesc. dar care s-au semnalat răzbunării jidoveşti prin faptul că sunt adevăraţii apărători ai ţărănimii şi. este fiul marelui om.unul. Ei o mărturisesc chiar fără de ruşine: „ Câtă vreme va exista o chestie ovreiască în România.. tocmai în momente de grea cumpănă ” 358 . ce clocoteşte în sufle tul lor. .şi numai trei: . p.C UZA şi I ORGA . a supurat în chestia ignobilă a Silistrei. admirabil de înţelepciune. Fără comentarii! Obrăznicia grosolană a jidanilor nu mai are margini şi ar trebui ca autorităţile să intervină energic. 10 ianuarie 1913.. ar fi trebuit să ne întoarcem către 1907.român. 199.sunt nişte bieţi profesori universitari. 358 Scrisoare adresată ziarului „Viitorul” de către Reprezentanţii ovreilor pământeni.şi încă cu vârf şi îndesat.. este târât în noroi de o şleahtă de Iude infame şi no bila sa efigie . . ne . Natural.

. a fost scutit de orice serviciu timp de 5 zile. din „Pester Lloyd”. Afară de aceasta.. un „cinci-parale” şi-l dădură. 21 Aprilie.. scutit de serviciu în timp de 48 ore.. va rămâne acasă. Sau văzut astfel apărând articolele lui L UZATTI . . s-a schimbat curând într-un triumf pentru ţara româneasca. Într-un cuvânt. scutire de 3 zile. cu gesturi de miliardare risipitoare... 87 . scutire de 4 zile. Am onoarea de a vă raporta că. nu face nimic.dar nu s . va rămâne acasă. va sta acasă.toţi jidănaşii fură cuprinşi de un entuziasm extraordinar (îngrămădindu-se totuşi la partea sedentară a oştirii).acest soldat a obţinut de la medicul militar suma de 76 de zile de scutire . 17 Noiembrie. toate balabustele scoaseră din buzunarele lor soioase.fără de nici un amestec al ovreilor din ţară. . fost prim-ministru circumcis al Italiei. scutire de 3 zile. acele din „Neue Freie Presse”.care. toată jidănimea din străinătate a început să urle. .ce din cauza asta nu se mai puteau citi. 11 februarie 1913. între care şi pe Gold. va sta acasă 6 Martie. mai mulţi soldaţi. Acest soldat. 359 „Unirea”.. Iată cum sună în Iudische. pe care contase atât de mult jidovimea. scutire de 4 zile. .Moniing-Post”. atâta vreme ea va forma partea vulnerabilă a ţării noastre şi tot de atâtea ori ea se va ridica în drumul ei.care n . scutire de 5 zile. acesta a crezut necesar să intervină pe lângă medicul regimentului pentru ca să fie dispensat. vom cita numai faptele următoare: 1. la ţipe tele de ananghie ale jidanilor de aici. scutire de 5 zile. Jidanii din România îşi schimbară imediat tactica. Iţic. n . altor jidani care scriu la gazetă şi care le-au trecut pe toate la nemurire. 12 Martie. NATHAN .. acele ale lui P. somând pe Europa să intervină în favoarea ovreilor din România. va sta acasă. sub pretext că închisoarea e murdară. scutire de 4 zile. publicate în „Corriere della Sera”. din „Napii” şi din „Hirlapii” ungureşti etc. Raportul unui căpitan către colonelul său 359 .cu greţoasele lor nume. . toate Cahalele din Europa au sărit de-o şchioapă. murdărind coloanele ziarelor. scutire de 3 zile.. acele ale lui C LEMENCEAU . în plus. toţi hahamii simţiră gâdilituri la limbă şi expectorară discursuri patriotico-izboinice.. reţinând la ca zarmă. acest entrefilet al „pumuntenilor” pe care neam căznit să -l traducem pe româneşte: „Câtă vreme va exista o chestiune evreiască în România. Şi. francmason de marcă şi stipendiat de Iuda articole publicate în . în adevăr. 7 Ianuarie. scutire de 5 zile.. în această vreme va sta acasă.L'Homme libre”. 29 Aprilie. pentru ca să facă gardă..tocmai în momentele de grea cumpănă”. dintre care cele mai multe cu dreptul de a sta acasă. Adaug aici foile de scutire şi de infirmerie: 13 Noiembrie. 2 Martie.a indicat diagnosticul bolii care a încuviinţat scutirea.. va rămâne acasă. 20 Februarie. . Dar dificultatea. acest soldat a fost iarăşi scutit de pedeapsă. Dar pentru ca cititorul să-şi dea seama de ce specie de soldaţi procură României Iuda.a dat nici un semn de debilitate de când este în serviciu.. Cahalele dăduseră deci greş. va sta acasă. Îndată ce văzură că nu va fi război şi că totul se va rezuma într-un fel de paradă inofensivă. .În acelaşi timp. de la „Berliner Tageblatt”. când la 4 iulie trebuia să facă 2 zile de închisoare. 25 Februarie. din „Daily Telegraph”. fost prim-ministru al Franţei.a fost dispensat ca debil de comisia de recrutare şi n-a fost prezentat ca slăbănog la contravizită. Dar. . scutire de 5 zile. 15 Aprilie. 22 Noiembrie. articolele din .. Iaşi. scutire de 4 zile. .

4 Iunie, intrat la infirmerie şi scutit de concentrare şi de gardă până la 28 iunie. 9 Iulie, scutire de 5 zile. Total: 76 zile. Comandantul companiei (ss) X 2. În acelaşi corp de armată, un alt jidan, Iţic W. Leib... a luat, de la acelaşi me dic ca precedentul, 270 zile de concediu într - un an. Chemat la concentrare, el se mulţumi să trimită la regiment un certificat de la medicul cu pricina. Dar colonelul bănuind că are a face cu un certificat de complezenţă, trimise la ovrei un alt medic, care-l găsi perfect sănătos şi constată, în plus, că nu fusese niciodată bolnav, - ceea ce avu ca urmare că primul confrate, care se arătase prea îndatoritor, fu trimis la în chisoare 360 . Vom mai aduce, ca specimen, un rezumat din tabloul percepţiei fiscale din TârguNeamţ, în ceea ce priveşte dispăruţii, care datoresc taxe militare pe anii 1900-1911 361 . Aceşti dispăruţi, - sau mai bine zis aceşti ascunşi, - sunt în număr de 293, dintre care 248 sunt jidani. Lista începe cu numele belicioase de: Beriş Iosub Leiba fiul lui Şmil şi al Malchei; Iancu Iosub Minei fiul lui Avrum şi al Dvoirei; Şmil Şmil Iţic fiul lui Bercu şi al Rifchei şi se conti nuă astfel, pe 5 pagini ale ziarului oficial, până la sfârşit, trecând prin poreclele fermecătoare de: Şloim Şloim, - Şulăm Iţic, - David Bercu, - Iţic Burăh, - Ştrul Naftulea - neuitatul Aron Ghidate etc., etc. Iată deci ce valorează, ca soldaţi 362 , cei ce ne pretind, - cu ameninţări şi chiar cu acte de violenţă, - drepturi de cetăţean. Concluzii practice Am trecut în revistă o parte din efectele Cahalelor talmudice, - restul formând Francmasoneria, care va fi studiată în capitolul următor, - şi am constatat că faptele rele ale acestei organizaţii periculoase se rezumă la: 1° - în spoliaţii datorită patimei de proprietate; 2° - în revoluţii sângeroase ce ţin de patima de dominaţie. Dar, o chestiune capitală se pune pentru noi, românii: Ce trebuie să facem cu aceşti oaspeţi nepoftiţi care, hodoronc-tronc, s-au instalat în ţară, - sau mai bine zis cu aceşti paraziţi răufăcători care sunt în acelaşi timp şi hop şi asasini? Putem oare să-i exterminăm, - cum bunăoară se ucid ploşniţele? Acesta ar fi mijlocul cel mai simplu şi cel mai co mod de a scăpa repede de ei, - mijloc care ar fi chiar licit 363 , dacă am urma legile Talmudului. Dar nu! - nu trebuie nici chiar să ne gândim la aşa ceva,... căci suntem creştini, creştini, atât de urâţi de jidovi! Trebuie chiar să uităm răzbunarea, - patimă sine qua non a unui bun haham, - pentru jafurile şi omorurile comise sau cauzate de jidani. Mai mult! trebuie să iubim pe ovrei şi să le facem bine, - pentru că avem ca învăţător
360 361

„Unirea”, Iaşi, 11 februarie 1913. „Monitorul Oficial”, 11 octombrie 1911. 362 Şi nici nu mai amintim o calitate preţioasă a militarilor jidani, - calitate care a făcut celebru pe căpitanul Dreyfus şi care s-a mani-festat pretutindeni şi întotdeauna. Astfel ziarul „Le Nord”, din 19 august 1870, face să se remarce că „cei mai mulţi dintre spionii prusieni, prinşi în Alsacia, erau ovrei. Această mârşavă meserie nu putea fi mai bine îndeplinită, decât de fiii rasei degradate care a avut execrabilul noroc să producă, în Iuda tipul cel mai desăvârşit de perfidie şi de trădare”. (Drumont, I. cit, 1,393). 363 Licit – permis, îngăduit, legal, învoit 88

pe Hristos, - izvorul iubirii eterne, - care în înţelepciunea Sa dumnezeiască ne-a zis: Iubiţii pe vrăjmaşii voştri,... faceţi bine celor ce vă urăsc” 364 . Trebuie deci să-i iubim pe aceşti fraţi rătăciţi. Trebuie chiar să-i iubim cu iubirea unui părinte, căci iubirea părintească este sentimentul instinctiv cel mai intens şi cel mai milostiv pe care oamenii pot să-l aibă. În consecinţă, să ne întrebăm ce ar face un tată, foarte indulgent, care ar avea înaintea sa pe fiul său, mult iubit,... dar plin de vicii? Ei bine, acest tată va trebui, mai întâi, să arate fiului răul ce îşi cauzează lui însuşi şi altora, prin purtarea sa vicioasă. În acelaşi timp va trebui să suprime acestuia mijloacele cu care - şi satisface impulsiile sale pătimaşe. Prin urmare, datoria noastră este: ; 1° Să spunem ovreilor răul imens ce şi-l fac lor şi, mai ales, ni-l fac noua prin Cahale, - pe care, de altfel, guvernul ar trebui să le distrugă cu totul, smulgându-le din rădăcină, - aşa cum au încercat să facă ruşii,... dar din nenorocire printr-o procedare defectuoasă 365 . Este de crezut că, văzându-se descoperiţi, aceşti fraţi ai „apostolilor” lui Hristos, se vor ruşina de ei înşişi şi se vor lepăda în mod sincer de infamul Talmud, care-i transformă în furi şi în ucigaşi. Atunci, - nemaifiind sub imperiul patimilor de proprietate şi de dominaţie, excitate la un grad superlativ de legislaţia lor religioasă, - şi fiind scăpaţi şi de Cahal, care-i organizează într-o bandă de răufăcători, - jidanii nu vor mai fi periculoşi pentru noi şi îi vom putea primi cu braţele deschise, - după cum facem cu orice străin, cumsecade. 2° Dar, pentru a ajunge la acest sfârşit, mai trebuie să suprimăm ovreilor noştri orice mijloc de satisfacere a patimilor de proprietate şi de dominaţie, - bineînţeles având şi ochii în patru aşa ca să piară pofta junilor circumcişi să mai necinstească fete de român. Pentru aceasta trebuie: a) ca jidanii să ne dea îndărăt tot ce ne-au furat, - lucru foarte greu de obţinut; - în urmă să - i eliminăm din economia noastră , după cum se exprimă profesorul A. C. C UZA , neîmprumutând niciodată bani jidoveşti, - nici pentru trebuinţele particularilor, nici mai ales pentru acelea ale ţării, - şi reluând, printr-o muncă fără preget şi printr-o perseverenţă tenace, comerţul, industria, agricultura, pădurile, petrolul,... şi toate celelalte bunuri ce ei ni le-au luat cu japca; b) mai trebuie ca, - până când s-or îndrepta, - să nu - i facem stăpâni peste noi, dândule încetăţenirea, pe care patima lor de dominare o reclamă cu atâta insistenţă, - după cum un tată foarte înţelept trebuie să nu-şi lase autoritatea pe mâinile fiului său, încă vicios. Şi iată în ce chip i - am face pe jidani stăpânii noştri dacă le-am îndeplini dorinţa: După ultimul recensământ, populaţia totală a României este de 7.248.061 locuitori, dintre care 5.918.928 stau la ţară şi 1.329.133 în oraşe. Ovreii, în număr de vreo 400.000 366 , se găsesc printre locuitorii oraşelor şi chiar cer tocmai drepturile de orăşean, adică drepturi de cetăţenie plenară, completă, absolută. Or ţăranii, - adică imensa majoritate a poporului român , - nu se bucură încă de drepturile pe care le pretind jidanii, - străini, veniţi de ieri. Într-adevăr, ţăranii n-au decât drepturi restrânse; ei nu pot să aleagă un deputat decât prin delegaţi şi sunt cu totul lipsiţi de a participa la alegerea pentru Senat; în plus, ei sunt supuşi la anumite restricţii
364 365

Sf. Ap. şi Ev. Matei, c. V, v. Ar mai trebui ca guvernul românesc să se înţeleagă cu cel rusesc şi să ceară turcilor, - la nevoie chiar cu forţa, - să cedeze sau mai bine şi vândă ovreilor, Palestina Ah! ce fericire ar fi pentru noi, pentru ruşi,... şi pentru toată lumea,... să putem scăpa astfel de acest neam asiatic, parazitar, care, în Europa, nu face decât să tulbure po poarele prin jafuri şi prin revoluţii. 366 Această cifră a fost dată, de curând, de Regele Carol, unui redactor al ziarului Jkcho de Paris”. Nu ştim însă dacă nu este prea mică, pentru că ne lipsesc date statistice precise şi, mai ales, pentru că jidanii, întotdeauna, au obiceiul să se sustragă de la orice numărătoare.

89

ale dreptului de proprietate 367 de care sunt scutiţi orăşenii. Va trebui deci să se dea mai întâi ţăranilor români drepturi integrale, totale, - şi pe urmă să te gândeşti la pleava judaică 368 . Altfel, ar fi să ne sinucidem; ar fi să reînnoim ne bunia ce a făcuto Franţa în Algeria, acordând ovreilor drepturi, ce nu le aveau naţionalii. Dar, mai e încă ceva! Dând drepturi jidanilor, - mai înainte ca ţăranii români să fie emancipaţi de tutelă, cădem pe proporţia groaznică de un jidan pentru doi români369. Se înţelege, cât de colo, ce armă formidabilă am procura noi înşine jido vilor, - aceşti străini putrezi de vicii, - pentru ca să ne poată da lovitura de moarte! Şi nu trebuie să ne înduioşăm de chelălăitul „pumuntenilor” care se plâng că n - au protecţie, căci e de-ajuns ca un jidănaş de aici, - ferească Dum nezeu, - să strănute, ca toată jidovimea, din lumea întreagă, să ţipe într-un glas: Gewalt! şi să poruncească guvernelor francmasone să intervină. Şi nici nu trebuie să ne pese de lăfăielile şi de răţo ielile ovreilor, că fac armată, - ba chiar că au mers la război, - şi că prin urmare, li se cuvine să aibă drepturi ca orice român. Ei, şi dacă fac armata? - şi dacă au fost la război? Au făcut-o pentru propriul lor interes; au făcut-o pentru ca să-şi apere prăzile adunate jefuind pe români, - prăzi pe care alţi bandiţi , ca bulgarii, ar fi putut uşor să pună mâna. Şi de unde până unde, făcând armata, şloimii capătă şi vrednicia ca să fie cetăţeni? Pentru ca cititorul să-şi dea bine seama de cum stau lucrurile în reali tate, să-i expunem situaţia printr-o parabolă: O văduvă, care avea zece feciori, vede într-o zi in trând în curte, un cerşetor ce venise să ceară un codru de pâine şi, făcându-i-se milă de el, îi dă de mâncare şi îi îngăduie chiar să se culce într-un colţ după uşă. Dar cerşetorul, fiind hoţ, a înşelat pe băieţii bătrâ nei... ba chiar a furat şi acesteia multe lucruri de prin casă. Într-o noapte, iată că vin tâlharii. Sar toţi flăcăii babei,... se face că sare şi cerşetorul, care însă, fricos din fire, se ascunde după casă... şi, în sfârşit tâlharii sunt puşi pe goană. Ei bine, - ce cap credeţi că a făcut bătrâna, când a doua zi de-dimineaţă, se pomeneşte cu cerşetorul, - care până atunci fusese tolerat de milă, de silă, şi care dârdâise de teamă că tâlharii o să-i ia ceea ce el şterpelise de la binefăcătorii săi, - că vine, cu obrăznicie, săi pretindă, - sub cuvânt că a luat şi el parte la încăierare, - să-l pună în capul bucatelor,... săi dea pe mână cheia de la lada cu bani şi... să aibă dreptul să se amestece în afacerile casei, - drept pe care opt din băieţii babei nu-l căpătaseră încă, nefiind vârstnici. Trebuie notat că a încetăţeni acum câteva mii de jidani - sub pretext că au luat parte la mobilizare, - este a face peşcheş bietei ţări atâţia viitori proprietari de moşii circumcişi. Şi dacă ne raportam la ce s-a petrecut în Galiţia, - unde, în 13 ani, numă rul proprietarilor rurali evrei a crescut, de la 38 la 680 (vezi anterior), - România va putea, peste vreo zece ani, să-şi schimbe numele în Palestina.
367

După Nuhăm Katz (Dobrogeanu-Gherea), ţăranii ar fi chiar astăzi în stare de iobăgie, - stare nenorocită ce trebuie suprimată imediat şi cu orice preţ, dacă există în realitate. 368 Nubăr Katz cere „sufragiul universal pentru masele lucratoare din oraşe (adică jidanii) şi din sate” (Dobrogeanu-Gherea, I. cit, p. 408). Suntem de aceeaşi părere... dar cu o mică corecţie şi anume: votul să fie universal pentru toţi românii şi să excludă, cel puţin pentru moment, liftele străine, ca jidanii şi alte, asemenea lipitori. 369 Dacă, din cei 1.300.000 locuitori din oraşe se scad 400.000 ovrei, rămân numai 900.000 de români şi străini de diverse naţionalităţi. Prin urmare, proporţia între jidani şi români este de 4 pe 8. adică de 1 pe 2. 90

Şi să nu se uite că dacă Domnitorul Cuza a putut să smulgă din mâinile grecilor moşiile pe care aceştia le acaparaseră, va fi imposibil oricui să mai scoată vreodată, din ghearele jidovilor, ceea ce ei au înhăţat. Unde mai pui că toate aceste vipere împământenite vor putea să se ducă la sate, nesupărate de nimeni, - nici chiar de jandarmii rurali, - şi vor aţâţa acolo, în voie, o nouă răscoală ţărănească . De altminteri, dacă se întâmplă nenorocirea ca ovreii militari să fie încetăţeniţi... s - a sfârşit cu ţara românească. Finis Romaniae! Prin urmare, cel puţin de aici înainte, va trebui să nu se mai împartă la jidani drepturile de cetăţenie cu atâta dărnicie, - mai mult decât stupidă, - cum s-a făcut până acum. Prin urmare, aceia care, - ministru, senator, sau deputat, - va contribui la naturalizarea unui jidan, este un trădător, un vânzător de ţară şi comite crima de lése naţiune. Îl vom excomunica şi-l vom afurisi, - pe acest rău român, - cu următo rul blestem înfricoşător, scos din Cheremul talmudic: Răni adânci, boale lungi şi înspăimântătoare să vină asupra lui. Să fie supt, până la măduva oaselor, de jidani şi, odată sărac şi căzut în mizerie, să fie vândut de aceşti jidani, - ca un simplu ţăran din Galiţia, - altor jidani, care să-l hrănească cu scârnăvii ce produc moartea. Să lucreze toată viaţa şi până la istovire, ca un rob, pentru ca să îmbogăţească pe jidani; iar aceştia să nu aibă deloc milă de el, - după cum n-au avut milă de cei 11.000 bieţi ţărani, pe care i-au împins la răscoală şi pe care în urmă i-au lă sat să-i omoare armata, în locul lor. Copilaşul său, frumos ca un îngeraş, să fie răs tignit de jidovi, - care să-i scoată tot sângele, înţepându-l cu groaznice piroane ascuţite. Fetiţa adorabilă, sau surioara scumpă şi mult iubită, să fie necinstită de un tăiat împrejur şi, în urmă, acest jidan sau un altul, să o închidă într-un bordel sau să o tri mită să moară de deznădejde la Shanghai sau la Buenos-Aires, - ca sute şi mii de copile de ţărani români. Nevasta sa să fie dată altora şi, când dânsul va muri, alţii să se aplece peste dânsa. Să cadă şi să nu se mai scoale. Să nu fie îngropat în cimitirul creştin. Acest blestem să cadă pe răul român şi pe tot neamul lui. Iar Dumnezeu să verse pacea şi binecuvântarea Sa peste mine şi peste întreg poporul românesc. Amin. Înainte de a sfârşi acest capitol, să ne fie îngăduit să adăugam aici o analogie medicală. Poporul român poate fi comparat cu un copil care a rezistat uşor la boli febrile, cu invazia bruscă şi tumultuoasă, ca vărsatul, pojarul, scarlatina etc... Şi în adevăr, el a ieşit învingător în toate atacurile furioase ale barbarilor, ale turcilor, ale tătarilor, ale ungurilor, ale grecilor, etc. Dar când băiatul ajunse la vârsta de 21 de ani, el fu pătruns încetul cu încetul de o boală teribilă, cu început insidios şi cu mers cronic, adică de tubercu loză, - care pentru poporul român este reprezentată de jidani. Dacă scapă de această mortală lovitură, va ajunge fără greutate la o vârstă foarte înaintată.
91

evenimentele care au avut loc în anii imediat următori şi după aceea. la facultate. din nenorocire.Către un asemenea sfârşit trebuie să aspire orice bun român. (n.ci a unei organizaţi care grupându-le. 370 De altfel. care au înţeles vicleşugul lui Iuda şi îi rezistă cu înverşunare 371 . cu atât mai mult că din toate părţile încep să se audă clopotele funebre ale înmormân tării împărăţiei lui Israel. îi întreb pe toţi de aceste noţiuni. fără să mă ocup câtuşi de puţin de deosebirea de naţionalitate. ..după cum am făcut şi până azi. De altfel. adică înainte de a se naşte. să fim mândri că suntem. care.a murit în stare de foetus. izolate. ..lucrând pentru ţară. demonstrează.. . cu ruşii. singu rele popoare din Europa. .caut să dau la toţi elevii cunoştinţe folositoare. edit. 92 . la examen. . În adevăr. le face periculoase. iar. 370 Cu părere de râu am transcris aceste câteva (4) rânduri. nu sunt împotriva unor individualităţi care.mai puţin favorizată de soartă ca cea a lui Mahomet. . contrariul. ar fi inofensive. 1995) 371 Ţin să se ştie că studenţii în medicină ovrei nu au de ce să se teamă de sentimentele expuse în această carte. îndată ce s-a dat de gol.

şi anume de la începutul erei creştine. după cum strămoşii lor.FRANCMASONERIA Judaismul nu se agită numai de câtăva vreme. de la început. . p.. 381-384). Astfel s-au format toate ereziile care.transmise prin Talmud cutează să sugrume religia divină. el desfide timpul şi trece peste toate piedicile. Poate chiar că ovreii. recunosc o origine jidovească. 374 În Evul Mediu. . care au moştenit învăţăturile fariseice . 47. I. I. căci are un duşman groaznic .ură care s-a cristalizat în faimoasa formulă: „tob şebegoim harog”.care astăzi e tot aşa de vie. de magiei de . cit.ale căror pasiuni le excitau. nenumărate erezii care se succedară neîncetat. 50-51. se văzură atunci apărând. ca în timpul lui Hristos.Creştinismul . drept carte sfântă. Şi într-adevăr. care în urmă căutară să distrugă spiritul creştinesc 374 . . .„dacă n-ar fi avut decât Biblia. .000 de ani. p. Acest neam. ucidel ”. jidovii înşelară pe creştini şi mai ales pe neofiţi şi îi trans formară în ereziarci. L'Antisemitisme. despărţiţi pentru totdeauna de Biserică şi blestemaţi de dânsa. pe viaţă sau pe moarte. ca creştinismul.istorie care ar merge de le Ebionismul primitiv. . Dar pe de o parte ovreii.adică de când simte că se apropie de izbândă şi întrezăreşte realizarea visurilor sale de despuiere şi de subjugare a naţiilor.. p. fundate de jidovi cabalişti.şi acest singur lucru fu elaborarea Talmudului ” 373 . la Protestantism.. Le drame maçonnique. (Copin-Albancelli. mai mult decât perplexe. nu puteau duce lupta pe faţă.i facă pe creştini să lupte. .oprindu-se între alţii la Unitari şi la Arieni” 375 . Talmudul declară deci război. În adevăr. „rabinii combătură. în anumite societăţi oculte de vrăjitorie.. 93 . 7. pe de alta. Acesta este adevăratul său scop: exterminarea bunilor creştini. când e vorba să-şi sature ura ..adică: „ pe cel mai bun dintre creştini. II. cit. . nu se dă îndărăt niciodată şi dinaintea nimănui. Un lucru însă împiedică fuziunea şi menţinu pe jidovi printre popoare. aceştia perverteau pe creştini. Erezii de origine jidovească Am arătat mai sus că Talmudul nu respiră decât ură contra Creştinismului. . .. . blestemat de Dumnezeu.s-ar fi contopit în Biserica creştină născândă. El lucrează într-ascuns de veacuri. până la Protes tantism. 372 373 Beraard Lazare. mai ales când era vorba de vreo discuţie religioasă. jidovii. Idem.. o idee infernală ilumina devla lui Iuda. una după alta.pe care îl urăşte de moarte. Trebuia să . căci toţi hahamii înţelegeau în ce primejdie puseseră judaismul sectele judeocreştineşti” 372 . 375 Bernard Lazare. . p.satanism. doctrina creştină. din primele secole ale creştinismului şi până astăzi. care făcea prozeliţi în turma lor. acum vreo 2. Şi nu era singurul să cugete astfel. ei înşişi. Ovreii au o răbdare prodigioasă şi o încăpăţânare cu adevărat diavo lească. Şi într-adevăr. . „Sar putea face istoria curentului ovreiesc în Biserica creştină. „Evangheliile trebuiesc arse. . un război fără milă. Prin sofisme. În asemenea condiţii. creştinii îi detestau şi nu se încredeau în ei.. în contra creştinismului.şi-i convingeau că sunt îndrăciţi. pentru credinţa jidovească.căci păgânismul este mai puţin periculos. slăbiţi şi împrăştiaţi.zicea hahamul Tarphon. pentru ca împreună cu dânşii să piară şi creştinismul.de la Ebionism. au avut îndrăzneala nemaipomenită să-L răstignească pe însuşi Dumnezeu.

care fu un fel de amestec al Elkesaismului jidovesc cu doctrina lui Zoroastru 384 . Ele reînviară.. cit. în secolul următor. pe la sfârşitul secolului al XII-lea. 379 B. în sudul Franţei. a fost atât de adânc întipărită. p 396. Lazare. sau gnosa persană. această erezie reapăru în Bulgaria. (B.despre care Sfântul Evanghelist I OAN zice că face parte din „Sinagoga Satanei” 378 . reuşi aproape să despartă în două creştinismul şi.sunt făcute pe numele lui Iuda şi al lui Arie. Augustin (Oratio adversus Judaeos). cit. sub numele de Nazarenism sau doctrina creştinilor circumcisi.şi de alte sisteme asemenea. până în veacul al VIII-lea 382 . mai cu seamă. Din veacul al IV-lea până în al VII-lea. Sf..decimanisme etc. . cele mai importante sunt: 1. Oroarea lăsată de această doctrină. 4. Aşa. erau duşmanii catolicităţii Bisericii. Principalii scriitori creştini şi Părinţii Bisericii. în Italia de sus. .conţinute.. Printre ereziile de origine jidovească. aju tată de mai mulţi împăraţi. în sufletele creştinilor.dar mai puţin importante ca cea precedentă. În veacul al XII-lea. 378 Apocalipsul. au combătut pe Jidovi. cit. Această erezie. istoria ovreilor este legată de istoria Arianismului. Ambrozie. D. I. în actele de donaţie. Sf. unde formară Catari. Grigore din Nysa (Testirnonia adversus judaeos ex vetere Testamente). de Anti . la noi. cit. I. care ataca Sfânta Treime. 50. 383 Idem.de la început şi până în epoca actuală sau francmasonică. Lazare. care durară. 382 Idem. p. Această sectă afirma că doctrina ovreilor era de preferat aceleia a creş tinilor. 55 384 Idem. Sf. Ioan Gură de aur (Adversusjudaeos) etc. 22. de la răsărit înspre apus.. lua naştere încă din secolul al II-lea. Edit). III. care tulburară pacea Bisericii. Sf. de Quarto . Bogomili.87. 227-345. care voiau să ţină sabatul şi aveau repulsie să convertească pe gentili. cu care Biserica a avut mult de luptat este reprezentată de gnosa jidovească şi mai ales de Nicolaitism . pentru ca să-i 376 377 Cuvântul Ebionim înseamnă sărac. care şi ele s-au edificat pe baze judaice 379 . cit. . de la începutul secolului al VIII-lea şi până la jumătatea secolului al IX-lea 383 . consti tuind Pasaginismul. T. şi se stinseră în cursul veacului al IV-lea 377 . 380 Idem. p. 3. pentru a înspăimânta pe urmaşii care ar fi voit să-şi aproprieze moşiile închinate mănăstirilor. B. care provocară dezordini foarte grave. 2. în Persia şi se întinse din ce în ce. blestemele şi afuriseniile. şi pe aceea a Iconoclaştilor. cit. Biserica nu a suferit niciodată. îi ameninţă chiar existenţa. Ieronim.ca în timpul persecuţiilor ariene 381 .Dintre aceste erezii jidoveşti.. I. O a doua categorie de erezii. I. I. se răspândiră în Europa şi se stabiliră. 69-70). de izbânzile şi de înfrângerile lui” 380 . p. I. Biserica. Lazare. p. (Delhomme et Briguet. II şi III. . mai târziu. Histoire de l'Egiise. . de exemplu. 51-52. Manicheismul . În contra Albigenilor. Astfel. se numiră Albigeni. 94 . din veacul al V-lea.cu alte cuvinte. . p. cit.. . Sf. p. să cităm pe acelea ale Unitarilor (monofizism şi monotelism). II. că a persistat. 381 Hergenroether. p. I. de pildă: Tertulian (De adversus judaeos). I. Ebionismul 376 şi Elkesaismul ivite la sfârşitul primului secol şi formate de „judaisanţi încăpăţânaţi”. până la începutul veacului al XIX-lea. iar partizanii ei. Aceste erezii renăscură.trinitarism. care. mai toţi.

prin Templieri se îndeplineau toate operaţiile finan ciare ale Cruciadelor” 388 . pe gură. Aceştia din urmă. nebunia. . . Sărutul ruşinos se mai întâlneşte la unii francmasoni. Conciliul din Latran (1215) luă hotărârea să oblige pe ovrei să poarte. I. în timpul marii revoluţii franceze. de cele mai multe ori.ai cărui ochi sunt legaţi în timpul ceremoniei iniţierii.este întrebat ce preferă: „Să sărute posteriorul Marelui Maestru sau pe acel al Diavolului?” Cum. numiţi Mopşi. care e uşor de înşelat. scrie despre Albigeni: „Am văzut. foarte numeroşi în acea epocă. de obicei. această capră. „se pomeneşte. I. 1321. . După războiul Albigenilor. (Drumont La France juive.extirpe. o bucată mică de stofă galbenă. indivizii să ştie ce fac. pentru afaceri de bani. Pierre le Vénérable. Acest plan a fost reluat. 385 Hergenroether. . pe buze. 389 Această revoluţie fusese pregătită de multă vreme de ovrei. 172-173. de comitate şi de alte bunuri materiale” (vezi Guillaume de Nangis. Dar.mă lepăd de Isus”.profanând bisericile. posteriorul unui căţel împăiat. ei au lăsat urma în 95 . îi zice: „Domnule.reiese că. ovreii ar fi lăsat pe aceşti nenorociţi leproşi să cadă în mâinile unei represii nemiloase. p. I..publicate de MICHELET în Documents inédits de l'histoire de France. doctrinele jidoveşti găsiră adăpost la Cavalerii Templului. 177. 387 Osculatus fuit recipientem in ore et postea în fine spinae dorsi. . l. noi posedăm capra care a servit drept doică regelui Solomon. cu forţa. în care sforţările tuturor nu au alt scop decât a servi cauza sau interesele lui Israel. Veţi îngenunchea şi veţi avea onoarea de a suge din ţâţele ei sfinte”. îndârjiţi şi înşelaţi de Israel „cu făgăduieli mincinoase de regate.căci.l 386 . în unele loji se practică proba caprei lui Solomon.prin o crimă nemaipomenită la creştini.care mai înainte fuseseră servitori devotaţi ai credinţei creştine. şi cu modul ăsta ar fi aruncat pretu-tindeni îngrijorarea. supra-veghetorul lojei îi aplică. într-adevăr. ar fi servit să otrăvească puţurile şi fântânile.dispăru în flăcările rugului lui Jacques de Molay 390 . acest mod de a lucra variază puţin. . 229. cit. 5. No. .vezi şi Mkhelet). cu posteriorul zbârcit al unui ţap puturos”. „Societăţile.. prin o întâmplare minunată şi providenţială. De altfel. Îndată ce au pătruns acolo. cu Albigenii.mă lepăd de Isus. simt trebuinţa de a simboliza această înjosire. 18) precum şi pe răscoala leproşilor. p. . cel ce dispreţuieşte pe Dumnezeu. răsturnând altarele. Când Manicheismul fu învins. cit. să adore. cit. pe care-l ia de pe masa Venerabilu-lui şi care reprezintă pe dracul. Venerabilul. organizată de către Ordinul Templierilor. cu otrăvuri preparate de jidani. cit.. care se leapădă de Hristos. . indispensabile marilor răsturnări sociale. . . tulburarea. curul unui câine. Aceşti Cavaleri ai lui Crist scuipau de trei ori pe Crucifix. ce le serveşte drept maşină de război. De altfel. în al XVIII-lea secol. printr-un semn vizibil. . Ca variantă a sărutului ruşinos. Profanul. Sărutul ruşinos completa aceste ceremonii de iniţiere 387 . în plus. Este logic ca. recipiendarul refuză să opteze faţă de o alegere atât de puţin atrăgătoare. I. p.care.. cit. fu obligată să predice o adevărată cruciadă 385 . p. . IV.. p. Din actele procesului. marele vis al jidovilor. 386 Formula de renegare era: Mă lepăd de Isus.adică o revoluţie universală 389 . 390 Drumont. se bizuiau pe ajutorul regelui Maurilor din Granada şi pe al sultanului din Tunis (vezi Archives nationales. pe piept. p. I. . p. având coada ridicată. întemniţând pe călugări şi silindu-i să-şi ia femei. Manualul Francmasonilor declară că. 388 Drumont. . din această revoluţie. stareţul din Cluny. ei procedează ca într-o societate financiară. ..pentru ca poporul. se pune în poziţia voită şi.aţâţaţi. prin ameninţări şi chinuri” (Drumont.fără ca. batjocorirea Crucii făcea parte din ceremoniile iniţierii. . punct cu punct. să poată să -i recunoască şi să se prezerve astfel de insinuaţiile lor perfide împotriva religiei creştine. 158). I. tot profitul ce doreau să aibă (Drumont. 78. renegându .. 180). arzând crucile biciuind pe preoţi. I. 176). Afacerea Templierilor se explică foarte bine. Cavalerii Templului se găsiră în multe împrejurări în raport cu jidovii. „dacă Templierii au dispărut din ordinea civilă. Postulantul. adresându-se cu gravitate recipiendarului. ca să atace cu vigoare organizaţia socială care îi incomodează. Jidovii corup o asociaţie puternică. când ne dăm seama de modul de procedare al ovreilor. I. este încă vie. superiorul lor. I. în momentul supresiei ordinului. 429. carton J. fiind fără bănuială. îndată ce ei ar fi tras.

Ajungem în sfârşit la erezia lui Luther 391 şi a tovarăşilor lui. cit. Reforma fu.adaugă HEINE .care au precedat cu puţin Protestantismul. I. mai târziu. sub aparenţa confreriei mistice a Francmasonilor” (Drumont. De aici provin şi Bunii Templieri de la noi.. În sfârşit. Averoismul (filosofie arabă) preparase această decadenţă a credinţei. II. .. zice A. 370. 152. 166-167. I. care a stabilit continuarea miste-relor Templierilor. raţionalismul” 392 . p. cit. Cei mai mulţi din averoişti erau increduli sau cel puţin atacau religia creştină. Lazare. El îi înzestră. o cultivaseră şi o fortificaseră. să mai cităm încă doi ovrei.zice ovreiul B ERNARD L AZARE . 137-139. p. după ce le-a deschis porţile filosofiei arabe.au fost susţinuţi de jidovi”. cunoscut sub numele de Rachi). de origine israelită. 392 B. creştinii erau mai puţin credincioşi. franciscanul Nicolae din Lyra. pentru a merge către monoteismul jidovesc” 396 . împrumută de la aceşti ovrei multe din argumentele sale contra Bisericii. doctrine anti . Lazare. I. mai târziu. . I. I. I. .şi aceste argumente fură transmise lui Luther” 393 . . „Un protestant. Spiritul jidovesc triumfa cu protestantismul. prin anumite părţi. În ani. el îi iniţie în misterele cabalei. Leit. „În momentul Reformei. I.este un catolic care părăseşte idolatria trinitară.acea exegeză (sofistică) de care va şti să se servească protestantismul şi. 141. aşa că lucrau astfel pentru ei. W EIL 395 . 396 Idem.între alţii de Michel Servet şi de cei doi Socini din Siena” 394 . 178). 391 „Husiţii. . contra catolicismului. . p. cit. cit.a luat rădăcinile în izvoarele ebraice .vezi şi B. cit. 125). 96 . p. care vorbesc şi ei de erezia lui Luther. cit. p. Reforma şi . Într-adevăr. „Orice catolic . 393 Drumont. Francmasonerie. 395 Drumont. (R ENAN ). Marele capitol mason din Stockholm pretinde chiar că posedă testamentul autograf al lui Jacques de Molay.trinitare fură. precum şi Tosafiştii (savanţi talmudişti) făcură pe Nicolae din Lyra.. . p. . care făcu pe Luther”.. Lazare.. cit.şi se ştie partea ce avură ovreii la răspândirea Averoismului. (Bernard Lazare. I. predicate de protestanţi. . . O mare parte din sectele protestante fură pe jumătate ovreieşti.. care anunţau Reforma.6. I. p. „Rivalul lui Maimonide. în timp de veacuri. rabi Solomon (fiul lui Isaac din Troyes. 394 B. p. jidovul deveni educator şii învăţă pe savanţi limba ebraică. I. o întoarcere la vechiul Ebionism din veacurile evanghelice. care devine protestant face un pas către judaism”. 194. cu redutabila exegeză pe care hahamii.

Or. unitatea creştinătăţii. aceasta nu le era încă de ajuns. 255 şi următoarele. să restabilească dominaţia lui Israel asupra tuturor naţiilor pământului .şi jidanii nu pot fi nici măcar acuzaţi de multa prefăcătorie. jidovii doreau de mult şi lucrau din toate pute rile lor. prin schisma grecească. când B ACON scrise la Nouvelle Atlantide. nu numai în Franţa. . mai întâi în Franţa. cit.EREZIA FRANCMASONICĂ Toate ereziile de origine jidovească au fost învinse de creştinism. în care povesteşte că „originea ei se pierde în noaptea timpurilor”.Francmasoneria. Organizaţia. p. i-a poftit să asigure triumful lui Israel” 398 . au clădit templul din Ierusalim. în timpul lui Solomon. apoi în Spa nia. . pe la începutul veacului al XVII-lea. vorbind fără metaforă. în mai puţin de 25 ani. căci fusese protectorul jidanilor şi ridicase sentinţa de proscripţie ce apăsa asupra lor. Deja. A trebuit toată naivitatea Arienilor pentru ca să nu înţeleagă că. în această circumstanţă. ca o asemenea erezie să poată tăia.iar C ROMWELL (1599-1658) fu susţinut de francmasoni. pentru a dobori partea rămasă ortodoxă. În realitate. . II. Scopul actual al Francmasoneriei este să „rezidească templul lui Solomon”. 397 398 Copin-Albancelli. o mulţime de altele se constituiră. în două. Acesta fu rolul ce ovreii făcură să joace Protestantismului.ceea ce înseamnă. după aceea. . la toţi şefii protestanţi ai Engliterei găsim că planul acestei societăţi oculte este foarte propriu pentru a ataca cu vigoare principiile catolice şi pentru a zdruncina naţiile care. Francmasoneria fu importată. în 1621.şi chiar se întinse din ce în ce. O despărţire analoagă se produsese mai înainte. în cursul veacului al XVIII-lea. niciodată un scop mai desluşit n-a fost indicat sub o mai transparentă alegorie. în Suedia. Totuşi.care este minciuna întrupată. p. fără nici un câştig pentru Israel.zice DRUMONT . Primele loji franceze fură fundate de la 1720 la 1730 şi. 97 . primele loji francmasone luară naştere în Englitera. ca decor. într-adevăr. II. el cunoştea bine constituţia acestei societăţi secrete. dar au organizat această societate după modelul Cahalului. . ovreii au luat. După cum zice C OPIN -ALBANCELII . Francmasonii simbolizează pe lucrătorii zidari care. Le drame maconique. . Francmasoneriei. Originea.afară de Protestantism. Drumont. De altfel. o legendă din Talmud. şi într-adevăr. ca râia. „Originea jidoveasca a Francmasoneriei este manifestă .Pentru a întemeia Francmasoneria. dar şi în toată Europa.pune în mâinile neofiţilor săi cărţi rituale. „lumea protestantă trebuia să formeze cuibul în care să clocească oul societăţii secrete” 397 . în Italia. în Ţările-de-jos etc. Trebuia ca partea eretică să le fie favorabilă şi să poată să se învoiască cu funcţia oarbă de mâner de secure. această erezie trebuia să servească de leagăn celei mai formidabile socie tăţi oculte. invitându-i să se unească ca să răstoarne vechea societate şi să reconstruiască Tem plul lui Solomon. I. asupra celor mai multe popoare de rasă anglo-germană. ca Franţa şi ca Spania. În urmă. care singur rezistă spasmurilor de izbăvire ale Bisericii . . rămăseseră credincioase acestor principii. 320.

nimic nu lipseşte din această instituţie figurativă a Templului” 399 . scoţian. care se strâng împreună în. pentru ca să formeze un fel de adunare legislativă.adică de vreo cincizeci la număr. . Bidegain. . Dar pentru a arăta analogia ce există între organi zaţia Francmasoneriei şi cea a Cahalului.care e organizată secret şi internaţional. Paris.. 11.ca şi cum s-ar număra chipurile lunile şi anul. .atât de remarcabili prin instinctul lor de dominaţie şi prin ştiinţa lor de a guverna. Venerabilul şi acoliţii săi sunt aleşi. Salcâmul. care trebuie să cunoască lucrurile á fond. .un fel de comi tet executiv. Le Grand Orient de France. pentru recalcitranţi. se angajează totuşi să-i ajute în faptele lor. Un alt martor. . 322). Francmasoneria se compune din loji.toate Lojile dintr .) după formulele. este pentru israeliţi un instrument de acţiune şi de luptă..au creat Francmasoneria ca să înroleze într-însa oameni care. . 131). . unul din gradele cele mai înalte.. spune: „Rasa ovreiască. care se reuneşte cu semenii săi. la gradul superior de Rose .deoarece a fost secretarul Marelui Orient din Franţa. 1905.atât de venerat de francmasoni. de care se servesc în mod secret Jidovii. I. Ele sunt destinate întreţinerii Lojilor.care reprezintă Sinodul Cahalelor.urmând pentru Francmasonerie descrierea ce o dă C OPIN -ALBANCELII . .şi format de Venerabil şi de doi sau mai mulţi asesori. în această societate. 5856. este datat în modul următor: l -er/n. acest scop. I. cit. .analog cu Bet-Dinul Cahalelor. . înseamnă sfânt pe ovreieşte. 400 j. . . 98 . care este ajutat de mai mulţi demnitari ai templului masonic. .aparţinând neamului lor. şi formării de fonduri electorale. analog cu Marele-Rabin. să colaboreze cu ei la stabilirea domniei lui Israel printre oameni” 400 . numită Convent. După cum Cahalurile au. CbpiihAIbanceffi. . .după cum hahamii exercită dominaţia în Cahaluri şi le supraveghează finanţele. p. I. formate de un număr limitat de aderenţi. Venerabilii dirig şi administrează Lojile. 186. .consistă în contribuţii fixe ale membrilor 401 şi în daruri voluntare.Maestru.V. p. în care toate riturile.a creat asociaţia secretă şi internaţională a Francmasoneriei. formulele şi legendele sunt jidoveşti. . semănând cu excomunicarea sau cheremul Cahalelor. (Copin-Albancelli. un act masonic ce provine de la Marele -Orient al Belgiei. Aceşti delegaţi aleg un Consiliu de ordine. . fiecare Lojă numeşte un delegat. Federaţia Marelui Orient din Franţa 402 . 401 Fiecare mason trebuie să plătească pe an. p. Afară de asta. (Drumont. ca şef. În plus. o dată pe an.ca acelea ale Cahalelor. Pentru fiecare naţie există o Mare Lojă sau Federaţie. . arca alianţei. 402 Asociaţiile francmasonice fac parte dintr-un rit sau din altul (francez.era considerat ca sfânt de vechii ovrei. II. cit. diferite pedepse care merg chiar până la procedee dras tice. Candelabrul cu şapte ramuri. Aşa de pildă.se exprimă în mod şi mai explicit: „Francmasoneria. . Finanţele Lojilor.o localitate sunt intim legate unele de altele şi se ajută intre ele reciproc.de exemplu. ajuns chiar. p.Lojile au în capul lor un Venerabil.Şi DRUMONT mai adaugă: „deschideţi orice ritual masonic şi totul vă vorbeşte de Iudeea. Kadoş. . . o dată pe an. fost francmason.în capul căruia se găseşte un preşedinte sau Mare . 438 et I.şi deasupra acestor diverse Loji naţionale se găsesc Loji 399 Idem. fost francmason. de /'an c/e . Venerabilii prezidează dezbaterile în Loji şi au. masa de lemn de salcâm. care este incontestabil de origine ovreiască. . un haham care este asistat de mai mulţi funcţionari ai Sinagogii. Aceste sentinţe judiciare sunt date de un tribunal . .Croix.ca şi pentru Cahale.adică 1 martie 1856. cel puţin 25 de lei. . ca mijloace de constrân gere. misraiin etc. vom pune una lângă alta aceste două asociaţii secrete. ne . de francmasoni.

La pétition contre la Franc-maconnerie a la Chamhre des Deputes.”. după un stagiu mai mult sau mai puţin lung. soţi.adică de jidani. . p. 404 Banal. ca în timpul Revoluţiei franceze.ceea ce aduce cu Asociaţiile naţionale şi internaţionale ale Statului jidănesc 403 .Croix. fiind momiţi cu făgăduieli de ajutoare mutuale. cea mai mare parte dintre francma soni au intrat în această societate. cit..ce corespund la trepte mai înaintate de iniţiere . Ea se compune dintr-o întreagă ierarhie de grade . .vezi Prache. Posedăm un asemenea prospectus care provine de la Loja Memtis din Bucureşti.ucenic.i se insinuează. 1905. Toată această organizaţie a Francmasoneriei este secretă pentru profani. Dequaire a expus în Conventul din 1894 „un raport ce atinge organizaţia internaţională a Francmasoneriei. EI începe prin aceste cuvinte: „Francmasoneria. oculta chiar pentru membrii săi. p. Dar Francmasoneria se diferenţiază de Cahalele talmudice şi îmbracă haina sa caracteristică de infamie hidoasă când. filosofică şi progresivă.care e formată din cele dintâi grade.jidovi. comerciale sau de alt fel.pe al 30-lea grad: Kadoş .. şters.. când are un scop atât de sublim ca acela de a căuta adevărul? Ei bine. progresistă şi morală. Paris. . . cit. la fiecare din ele corespunde o treaptă progresivă de iniţiere. I. atât este de anodină 404 . . neînsemnat.nejidani bineînţeles. Francmasoneria posedă încă o altă organizaţie. continuaţia misterelor antice. Iată ce conţine prospectul pe care Francmasoneria îl înmână viitorilor săi slujitori: Francmasoneria. conduse de persoane misterioase. dar ei nu sunt decât instrumente fără iniţiativă. este o instituţie filosofică. pentru ne . Deasupra acestor trei dintâi grade. . 117.internaţionale. În fine.. care îşi omoară copiii. neimportant. . instituţie esenţialmente filantropică.împreună cu Marele Orient al Franţei.. Aceste grade se întâlnesc singure în Loji. I.care. Dar îndată ce a intrat în Francmasoneria albastră. relaţiile cu Supre-mele Consilii ale altor naţii. studiul moralei şi practica solidarităţii.şi sunt convinşi că fac parte dintr-o asociaţie filantropică. soţ şi maestru.şi pe simbolurile şi ceremonialul întrebuinţat 403 Copio-Albaacelli. maeştri) reprezintă partea esenţiala a societăţii secrete şi că numai pen tru dânşii munceşte ea. p. pe tot pământul. care. .după cum este şi aceea a Cahalelor. 160-168.ca o mamă denaturată. Într-adevăr. are drept obiect căutarea adevărului. nici nu merită acest nume. . . 99 .pentru succesul final al operei masonice universale”. 14. p. I. Este adevărat că aceşti membri lucrează ei înşişi. la drept vorbind. .care nu se dobândesc decât mai târziu. 286). Bidegain. 405 Constitution du Grand Orient de France. (BulL du Grand-Orient. Ea lucrează la ameliorarea materială şi morală precum şi la perfecţionarea intelectuală şi socială a omenirii” 405 Şi când te gândeşti că nimeni nu se întreabă de ce se ascunde această societate. mai ales materiale. neofitului. soţul şi maestrul. . Cele dintâi trei grade sunt ucenicul. .şi dintre care vom cita numai pe al 18-lea grad: Ros ... combat. la al treilea. . .. ea înşală fără milă pe propriii săi partizani. 1894. Aout-Septembre.. cu care de altfel se şi contopesc. ori la un adevărat suicid moral. mai există altele care le sunt superioare. că membrii Lojilor (ucenici. J. .pe care îi duce ori la eşafod. . Lojile internaţionale se reunesc şi ele în Congrese analoage cu Sinoadele internaţionale ale ovreilor. trebuie ca francmasonul să facă un anumit stagiu. la al doilea şi de la acesta. F.grade zise inferioare. îndărătul perdelei se petrec lucruri care nu se pot mărturisi şi această asociaţie ocultă nu este zidită decât pe minciună. De altminteri. . Pentru a trece de la primul grad.

p. 173-174.. trebuie să intre de-a-ndăratele.. „În ziua în care masonul este iniţiat la al 18-lea grad. nici chiar francmasonilor de grad infe rior 413 .cum fac jidanii când intră în Sina gogă. La Franc-maconnerie secte juive. I. la gradul de Maestru. La intrarea fiecărui grad. 414 Ucenicul. 211-220. p. 175.iar această obligaţie este atât de rigu roasă. o a treia pentru maeştri. Fiecărui grad îi corespunde un atelier special 408 . I. 406 Copin-Albancelli. 209. I. prezentă şi viitoare.venit nu se ştie de unde. Gradele superioare procedează asemenea cu gradele ce le sunt inferioare 409 . promite următoarele: „Mă angajez să păstrez în mod inviolabil secretul masonic. această explicaţie este un ma rafet ca să înşele şi să liniştească pe masonii gogomani. care formează cu Francmasoneria o singură şi aceeaşi societate”. adică cu posterio rul înainte. Iată cum C OPIN -ALBANCELLI 415 descrie ceremonia: Scena se petrece în „Camera din mijloc” a Lojei. să sufăr pedepsele meritate prin ticăloşia mea. I.că gradele superioare sunt rezervate celor vanitoşi. decât să divulg acest secret (Rituel des trois premiers degres symboliques de la Maçonnerie ecossaire.. I. diferită pentru fiecare dintre ele. aşa ca fluxul şi refluxul să mă ducă într-o uitare veşnică”. prin intermediarul acestor grade superioare. ucenicii şi soţii sunt rugaţi să „acopere templul”.. unul câte unul şi cu pălăria pe cap. 407 Dar. cit. p. I. arhitectul Templului din Ierusalim şi părinte al tuturor francmasonilor din lumea trecută. care nu se dau îndărăt în faţa nici unei stupidităţi. (J. că cel ce n-ar îndeplini-o ar fi dat afară din societate 410 . Pentru fiecare grad există o iniţiere specială 412 : una pentru ucenici. Când cineva pătrunde acolo pentru întâia oară. I. . Consimt. înveţi un secret şi depui un jurământ. 409 Copin-Albancelli. cit... Dar. alta pentru soţi. 32). p. I. p. masonii cu grade superioare sunt ţinuţi să frecventeze. 232. 412 Idem. la fiecare iniţiere. Dar toate gradele lucrează în Loji şi este interzis ucenicilor şi soţilor să lucreze fără maeştri. Bertrand.. De altfel. . 100 . . I.. după cum vom vedea mai departe. . Altă dată trebuia să-şi pună hainele pe dos. cit.. cit. din cauza iubirii de galoane. Astfel. În Loji circulă zvonul. cit. unde francmasonii se introduc.. 222. Leit.afară numai dacă n-am primit o permisie expresă şi numai în felul cum îmi va putea fi indicat. adică să iasă. p. I. p. Acest jurământ este însoţit de ameninţări şi de blesteme înfricoşătoare 414 . 407 Copin-Albancelli. nici să scriu asupra celor ce voi putea să văd sau să aud în adunările masonilor şi asupra oricărei chestii ce poate interesa Ordinul. Francmasonii din gradele joase n-au dreptul să intre în atelierele gra delor mai înalte. dacă vreodată aş călca aceste angajamente. I. etc. ajung la Loji deciziile voinţei nevăzute care dirijează Francmasoneria 411 .. 410 Idem. 411 Idem. I.al 33-lea grad care se pare că este cel mai înalt din ierarhie 406 . depune un jurământ şi mai pitoresc: „Aş vrea mai bine să mi se taie gâtul şi să fiu îngropat în nisipurile mării. 413 Copin-Albancelli. Ucenicul. 181. 40). cu sârgu inţă. îngroparea şi dezgroparea lui Hiram. de exemplu. în Francmasoneria Marelui Orient. adică la intrarea fiecă rui grad. 415 Copin-Albancelli.. el devine de plano membru al Alianţei israelite universale. asişti la o ceremonie caraghioasă. I. I. . În plus. Paris. p. nici profanilor. p. p. se comemorează asasinatul. cit.. p. cit. I. Când maeştrii voiesc să se reunească între dânşii. Maeştrii sunt lumi naţi de lumânări. în Masoneria scoţiană. 408 Atelierul masonilor de al 33-lea grad se numeşte Marele Colegiu al Riturilor. de a nu-l descoperi nimănui. atelierele inferioare. iar memoria mea să fie în oroare tuturor masonilor” (Cahiers des Grades symboliques du Grand-Orient de France. 26). să nu spun nimic. 169.

328). Dar ce e mai mult. 178. Atunci se pre fac că văd. l. aruncat cu profuzie peste organizarea acestei societăţi secrete. printre industriaşii. mai ales. este permis să se descopere ramura de salcâm. ce lasă să treacă lumina printr-o deschizătură situată la partea lor superioară şi printr-o alta făcută la bază. La gradul de Rose-Croix se reprezintă o parodie a ultimei cine a lui Iisus Hristos 416 .... are drept scop să ascundă mai bine Puterea ocultă a lui Iuda şi. Într-adevăr. Regele Iudeilor. I.. croitori. cadavrul.adică se pune să se învârtească şi să caute. Imediat toată banda execută o primă „călătorie de cercetări”. Rafael. p. etc. îi numeşte ignoranţi. printre arhiviştii şi printre ne izbutiţii carierelor liberale (medici fără clientelă . cit. etc. mai ales. titluri la înain tare. 419 CopfahAlbanceffi. că degetul acesta se dezlipeşte de mână şi strigă toţi cu oroare: Mac benac! Dar. care este pus în mijlocul odăii.se apucă mâna acestuia şi se zgâlţâie un deget.prin masonii de grade 416 „În inscripţia pusă pe cruce. sub acest caraghioslâc. Pe urmă. ci din selecţia de sus. . Caraghioslâcul. De altfel. nu din alegerea de jos. măcelari.printre funcţionari ambiţioşi. intrând în Francmasonerie şi supunându-se stupidelor şi ridiculelor probe de iniţiere. să nu i se stingă în inimă. I. . ridicarea la grade provine. şi prăvăliaşii de tot felul cârciumari. un al treilea. Venerabilul Lojei expune atunci fraţilor. cu care ea îi însufleţeşte contra lui Hristos. cu spirit independent. Unul dintre maeştri ţine rolul lui Hiram.tălmăcire care nu mai face din Hristos decât un ovrei ordinar. . un alt voiaj e ordonat.institutori şi profesori care caută. p.va trebui ca fără încetare să o aibă în spiritul său. . pe acel al asasinilor. . birtaşi. p.şi această ignoranţă fundamentală îi face. Mulţi profani. 1905. se văd ieşind la iveală ideile talmudice de ură şi de răzbunare . negustorii. C OPIN -A LBANCELLI . Tocmai în cursul acestei din urmă călătorii.I. dus de un alt ovrei. Dar Francmasoneria n-are trebuinţă de asemenea indivizi.). în stare să se supună la cele mai detestabile influenţe ” 418 Pe când autoritatea administrativă a Francmasoneriei nu durează decât un an. De teamă ca explicaţia aceasta să nu i se şteargă din minte. . peste tot. care e transmisă în Lojă. Masonul Rose-Croix va zice Inri când va întâlni un frate din gradul său. Memoires.acoperite de imense conuri de hârtie. care i-a văzut de aproape.R. . la Ierusalim. nu sunt decât iniţialele cuvintelor Iisus Nazarineanul.ca şi voinţele Puterii oculte.avocaţi fără pro cese . în mare parte. (Barruel. cit. cu cea mai mare seriozitate. 3940. pentru a fi pedepsit pentru crimele sale. o cultură foarte măr ginită. Hiram este culcat într-un coşciug şi este acoperit cu un cear şaf mortuar peste care se depune o ramură de salcâm artificial. . băcani.studenţi care nuşi văd de treabă şi care preferă politica. că regele Solomon este neliniştit de dispariţia lui Hiram şi că a dat ordinul să se procedeze la cercetări. . După al doilea. 418 Prache. 417 Copin-Albancelli. Paris. II.. gradele sunt pentru toată viaţa 419 . se simt ruşinaţi şi nu mai pun picioarele în vreo Lojă 417 . înalte de 30 cm. Se ridică cearşaful ce acoperă pe Hiram. 1. p.vezi Druroont I. 101 . masonii „se recrutează. cit. şi aşa mai departe. 222. După constatarea că cercetările au fost zadarnice. . Aceştia săvâr şesc omorul.N. el este lozinca ce distinge acest grad”. literele formând numele I.fiecare făcându-se că nu vede coşciugul. D. în afară de capacităţile lor profesionale. a la Chambre des Députés. Cu acest cuvânt se va recunoaşte.de teamă ca întreaga ură. Toată lumea se precipită şi înconjoară coşciugul. cu mare spaimă. alţii. şcoli . să arate gradul de răbdare şi de idioţie al masonului. cafegii. în acelaşi timp. . Pétition contre le Franc-Maçonnerie. Adeptul Rose-Croix învaţă să o înlocuiască cu interpretarea următoare: Isus din Nazaret condus de Rafael în Iudeea. cei mai buni francmasoni nu sunt decât nişte dobitoace foarte limitate în ceea ce priveşte intelectul şi au.

Vom mai adăuga că una din principalele ţinte ale acestei răufăcătoare asociaţii este de a se întinde asupra întregului pământ şi de a stabili astfel Republica universală ovreiască. 424 Idem.. Prin urmare. p. 420 421 Idem. p. 427 Copin-Albancelli. p. . cit. ele lucrează unele asupra altora în acelaşi mod cum societăţile inferioare lucrează asupra lumii profane 426 .aceea a celor dintâi trei grade. p.adică Jidovii 427 . decât atunci când sunt judecaţi că sunt capabili de a transmite altora inspira ţiile directrice 422 . I. În capul Francmasoneriei. unde se reunesc toate firele răscoalelor urzite în Lojile creştine. . I. trebuie să ţină în rezervă. I. . toţi.astfel că cea mai mare parte dintre revoluţionarii creştini nu sunt decât nişte păpuşi oarbe.şi deasupra Francmasoneriei gradelor superioare. 220. prin mijlocul misterului” 428 . 271-278 426 Idem. 102 . Francmasoneria. în vârful gradelor şi al asociaţiilor. considerată în totalitate. Le Juif. 239. prin şefi secreţi. . 132. compus din nouă membri. al Masoneriei. probabil. p.prescrisă de Talmud. I. cit. Idem. un minimum de cinci locuri” (G. există o serie de socie tăţi internaţionale care constituie o a treia Francmasonerie invizibilă. se găseşte un grup de oameni care dirig toată această colosală organizaţie. 423 Idem. p. I. I. 243. Francmasoneria minte deci când îşi zice ei însăşi egalitară şi democratică 423 . un francmason protestant. Consiliul despre care vorbeşte acest autor nu constituie încă autoritatea supremă a Francmasoneriei. I. I. I. 359).. p 245 422 Idem. 428 A Chabauty. care n-au văzut niciodată vreun creştin trecându-le pragul. I. des Mousseaux. .I.superioare 420 . I. fiii unui acelaşi neam şi adepţii unei aceleiaşi religii. I. 202. din Berlin: „Mai sunt şi alte Loji compuse numai din jidovi şi în care ne-ovreii nu pot pătrunde. 1. şi aceşti şefi necunoscuţi sunt. cit. pentru reprezentanţii naţiei jidoveşti. p.putere ce guvernează şi Statul jidovesc. l. Dar.. cit. . Iată ce scria. p. cu adevărat secretă chiar pentru cele precedente 424 . cit. La Londra există două Loji ovreeşti. în 1862. francmasonii de grad inferior sunt observaţi fără să bănuiască nimic. cit. „Consiliul universal şi suprem. Aceasta este puterea ocultă supremă a Francma-soneriei. 272. Dar cea mai mare parte dintre francmasoni. La Roma se găseşte de asemenea o Lojă formată în totalitate de iudei. de către masonii de grade superioare şi nu sunt ridicaţi în rang. I. Totuşi membrii acestei Masonerii invizibile fac în acelaşi timp parte din atelierele Masoneriei albastre şi din cele ale Masoneriei grade lor înalte 425 . 425 Idem. în timp de mai mulţi ani 421 . cit. Les Juifs nos maitres. este compusă din o suprapunere de societăţi şi fiecare din ele este secretă pentru cele ce se află sub dânsa. Acest consiliu superior este compus din şefi necunoscuţi. De sus până jos. 267. Aici se află tribunalul suprem al Revoluţiei. nu se suie dincolo de gra dul de Maestru. chiar de masoni având cele mai înalte grade. Într-adevăr. Deasupra Francmasoneriei albastre. cit. De aici sunt dirijate cele lalte loji. p. dar secret.. puse în mişcare de către jidani.

p. I.masonerii.. fi. 602. p. înşelăciune şi vicleşug 437 . Şi în 1908. vezi Prache. cit. 209. alături de Francmasonerie.Societăţile de biblioteci.. 258. ea a creat un număr considerabil de asociaţii pe care le vom numi sub . F. I. vezi Prache.l urăşti şi să-l combaţi 438 . 429 430 C. . I. 436 Idem. 431 C. I.creştinismul şi în particular catolicismul.al cărei preşedinte va fi un fiu al lui Iuda 430 . . 190. ci din lumea întreagă” 431 . p.Francmasoneria este o instituţie sublimă. L'Autriche juive. 2. du Conveni de 1895. mâna Francmasoneriei” 436 . p. I. a căror formaţie este datorată. p. . de obicei. Lecoq făcu declaraţia următoare: „Nu trebuie să ui tăm că. cit. n. . 289. făţărnicie. p. 434 C. „Francmasoneria se forţează să prepare Statele-Unite nu numai din Europa. cit. în mare parte. I. 433 Bull du Grand-Orient. . p. Dar Francmasoneria are o mulţime de apendice. Trocasse. Şi noi ştim că acelaşi scop îl urmăresc şi Talmudul şi Cahalul. acesta este scopul esenţial al acestei opere satanice. R. Prin urmare.. la Congresul Lojilor din Miazăzi. p. 195. Cercurile de studii. 432 Copin-Albancelli. mai târziu. de Universităţi populare. R Les travaux du Grand-Orient. p. stând însă între culise” 435 .Casele şcoalelor. 437 Idem.În ochii masoneriei. 31-32. Asemenea codiţe sunt. cit.zice C OPIN -A LBANCELLI . mascând totuşi masoneria: Acest mijloc ne va procura ocazia de a face să predomine ideile noastre pretutindeni. cit.. .. La Conventul din 1900. 438 Idem. „marea misiune a Franţei este de a prezida la organizaţia Republicii universale” 429 .. 1891. vezi Prache. Congresul masonic recomandă crearea de societăţi care să lucreze sub inspiraţia masonică. Francma soneriei” 433 . ce se face în Lojile masonice? Începi .pe care trebuie să . la rândul său. dacă avem talentul de a organiza aceste societăţi. Aceste predici se desfăşoară.Francmasoneria are un duşman. cit. Ligile liberei cugetări (Libre-Pens é e). până şi sindicatele de lucrători 432 . 263. cit. 313. raportorul unei comisii masonice zise. vezi Prache. ea este eterna începătoare a tot ce se face bine şi mare în omenire .. predici tu însuţi altora. mai sunt şi fiicele Francmasoneriei: Liga învăţământului. de conferinţe. cit.prin a asculta predici şi. Într-adevăr.. 197. p. . 198. . p. în aceasta operă. sfântă şi sacră. 16 Janvier au 29 Fevrier 1897. în Convent: „nu trebuie lăsat să se vadă. I. pe două teme: 1. I. s-a aflat că „libera-cugetare fran ceză numără 600 grupuri. Universităţile populare ” 434 . în 1891. 158-159. Astfel. p. du Convent de 1900. p. II. .. întotdeauna şi în tot locul. 103 .acelea ale Drepturilor omului şi ale cetăţeanului. În 1894. cu care Francmasoneria formează o triadă infernală. 10. R. de exemplu. societăţile. 435 Copin-Albancelli.acelea ale învăţământu lui. I.. De altfel. Dar.

imoralitatea popilor. II. ordine 439 . 439 440 Copin-Albancelli. 66. care. Şi când te gândeşti că săracul este marele prieten al lui Dumnezeul. Pentru F..„săracul. Bazot.este lepra hidoasă a masoneriei”. de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici. pe care vrea să o nimicească. la masă.. . niciodată. în toate discuţiile şi conversaţiile între francmasoni ţi se demonstrează cu probe. cit. în Francmasonerie. . Matei. este destinată să avorteze. „ceea ce caracterizează masoneria.adunată nu importă cum.Acum. Intraţi în orice Lojă şi „niciodată nu veţi auzi pe nimeni să ceară să se atingă de miliardele jidanilor” 445 . cultul bogăţiei..după F. „o somaţie oficială. venită din partea Francmasoneriei. Se lucrează numai prin sugestie 440 . 31-40. . eşti obligat să asculţi mai mulţi oratori care nu vorbesc decât de pericolul clerical şi tună şi fulgeră asupra congregaţiilor.să vedem prin ce această societate. I.aţi făcut” ? 442 Dar să ascultăm pe DRUMONT care o să ne-o spună: „Sărăcia.adaugă F. .. chiar dacă la început erai binevoitor sau cel puţin indiferent faţă de cler. . să se întrebuin ţeze influenţele individuale.bineînţeles mincinoase şi presă rate cu anecdote pipărate.ajungi după câtva timp să devii anticlerical. Ceea ce se transmite. cit. va înlocui caritatea creştină. Iniţiaţii lor profesează cultul lui Lucifer. este un geniu răufăcător care te chinuieşte pretutindeni şi în tot minutul. în momentul afacerilor tale. v. într-o lojă te găseşti într-un mediu unde ţi se cântă mereu acelaşi cântec. c. . pe care îl 104 . ai putea cel puţin să opui curajul. la fiecare reunire. . . Ragon. 445 Anumite societăţi masonice sunt francamente satanice. . Am însetat şi mi-aţi dat de am băut. Idem. cit.o întindă” . Nimic nu te poate sustrage să nu te plictisească şi obrăznicia lui nu cunoaşte nici margini nici obstacole. Ei sunt animaţi de o ură implacabilă în contra Dumnezeului creştinilor. . Mie Mi .. Străin am fost şi m-aţi primit.un sentiment cu adevărat diabolic: ura săracului ” 444 . I. Prin urmare. care îşi zice filantropică.Trebuie de asemenea să se ştie că.şi cum va răspunde la divinele cuvinte ale lui Hristos: „Am flămânzit şi mi-aţi dat de am mâncat. cunoscând organizaţia Francmasoneriei şi ştiind chiar care îi este scopul. ascunse însă cu îngrijire” 441 . Dacă. Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat. cuţitului asa sin” 443 . Mai bine ar fi să întâl neşti o mână armată cu un pumnal. p. când ieşi. I. Trebuie.necunoscut până la dânsa. Francmasonul are. 336. Într-adevăr. Legea iubirii . masonul care întinde mâna. în timp de mai mulţi ani. Bemouville. În temniţă am fost şi aţi venit la mine. cit.. adorând pe acesta ca fiind adevăratul Dumnezeu. Bolnav am fost şi m-aţi îngrijit. p. iar nu să v . Ap. I. 442 Sf. 63. . ca ovreiul. Astfel se poate citi în Revista masonică. mai curând sau mai târziu. II. nu se dau şi nu se primesc. . 444 Idem. din contră. este un sentiment. Amin zic vouă. de exemplu. este starea de spirit indispensabilă pentru realizarea planurilor Puterii oculte. şi Ev. sfârşeşte prin a te sugestiona.dacă. p. 443 Drumont. „Nu introduceţi niciodată în Ordin decât oameni care pot să vă prezinte mâna. 337. XXV. Îl găseşti când te scoli. II. 441 Idem. II. p.

. în ce a constat această Revoluţie. H. blestemat. ar fi fiul Evei şi al lui Eblis. Cel dintâi şi cel mai important dintre aceste efecte a fost Revoluţia franceză.ceea ce înseamnă: Glorie şi iubire lui Lucifer. Aceştia ar fi.adică ar fi precedat cu 64 de ani Revoluţia.. 1. ţinut la Frankfurt. 1.. el convocă. în alt loc 446 . . etc. H.adică afară din Franţa. În ritualurile masonice există o legendă după care francmasonii ar descinde toţi din Hiram. în loc să fie fiul lui Adam şi al Evei... germane. I. acest jidov adună pe toţi franc masonii într-un Convent.. p. . Ei au chiar o formulă care le rezumă starea de spirit G... pour l'annee maçonnique. Dumnezeului blestemat. citată de Drumont în la France Juive. p. italiene etc. . . I..este o adevărată şcoală de desfrânare. D. engleze. commencant le l-er marş. A.formată din bărbaţi şi din femei.zice Copin-Albancelli. .. H. 1899.ale cărei dramatice evenimente sunt enigmatice pentru cine nu cu noaşte misterioasa origine. ură. după propriile sale anuare 450 . (Barruel. în 1786. 265.şi din Balkis. care trebuia să izbucnească patru ani mai târziu 448 . 159 (Sfetea. p. declară înşelător. 7 aprilie 1875.. regina din Sabba..şi cei dintâi mari-maeştri ar fi fost doi englezi: lordul Derwentwater şi lordul Harnouester. I. între alte scopuri. la Wilhelmsbad. 295).care. . Aici ne vom mulţumi să punem mai întâi în evi denţă rolul ce l-a avut Francmasoneria ca iniţiatoarea şi conducătoarea acestui dezastru colosal.că o asemenea asociaţie.şi să arătăm.. Instincte sociale.. A. (Copin-Albancelli. 105 . M.. 450 Annuaire du Grand-Orient de France. Francmasoneria ar data din 1725. I. naturalizarea jidovilor.. (Copin-Albancelli. ... de către guvernul bavarez care confiscă multe documente infame şi le depuse în Arhivele Statului. A. M. 2 °. E. p. şi al reginei Maria-Antoaneta. ură.şi chiar asasinatul e adeseori practicat”. blestemat. scopul de căpetenie al acestui cataclism social... . urmaşii lui Cain. 276.constructorul Templului din Ierusalim.o sectă de francmasoni. ovreiul A DAM W EISHAUPT a creat în Bavaria. 1910. . ROLUL FRANCMASONERIEI CA INIŢIATOARE ŞI CA DIRECTOARE A REVOLUŢIEI FRANCEZE În 1776. cit. În sfârşit. care-şi propuneau. în 1785. edit). „În Franţa. p. 1803). 449 Vezi scrisoarea cardinalului Mathieu. şi aici se hotărâră planurile Revoluţiei franceze. . care poate fi considerată ca o dezlănţuire înspăimântătoare şi ca o ciocnire şi mai amară a patimilor de proprietate şi de dominaţie.. ură.. 447 Drumont. înainte de Revoluţia franceză. Leit. Arhiepiscop de Besancon. „Tot în această reunire fură decise omorul regelui Ludovic al XVI-lea”449. adică: 1 °. În 1782. p... 448 Drumont. îngerul de lumină. unde se găsesc şi astăzi. amândoi. . se contopiră împreună. Am spus. care a fost dublu. .” . 446 Paulescu. adică Lucifer.292).. care întrece tot ce se poate închipui. 276. I. Lojile franceze. persecuţia creştinismului. un mare Congres al Francmasoneriei universale şi acolo.. numiţi Iluminaţi.. căci „la lucru vezi ce poate lucrătorul”. să distrugă Catolicismul 447 adică Creştinismul. cit. Memoires pour servir a l'histoire du Jacobinisme. I.. Asociaţia ocultá a Iluminaţilor fu dizolvată.. I.EFECTELE FRANCMASONERIEI Acum să examinăm efectele Francmasoneriei. cil. M. . în urmă. Hambourg. Am putut constata.

Brissot. .. El plăti primele cheltuieli ale revoltei. au probat că francmasonii populau adunările de la 1789 la 1799” 457 . Histoire de la conjuration du duc dOrleans. neputând să se mărturisească pe faţă jidovească. luminate de o candelă de mormânt. de asemenea. I. în „Loja Nouă surori” frecventează Condo-rcet. mai mulţi istorici.în sfârşit. la Franc-imçonnerie et la Révolution francaise. p.. .. . Atunci i se spuse că osemintele ce vedea în peşteră. pe Robespieire. ea s -a refugiat în Sardinia. vezi şi Copin-Albancelli. Bailly. Ducele d'Orleans fu înarmat cu un pumnal şi i se ordonă să-l înfigă în păpuşa încoronată. ducele d'Antin. scriitori.o doză enormă de candoare. botezaseră o Lojă din Versailles.” 456. p. cit. Ceva mai mult „La început. 279). I.) Motioie a descris ceremonia la care a trebuit să se supună Ducele Philippe d'Orleans. Adevăratul său nume este Mara. „Astfel. Danton. cu numele Saint-Jean de la Candeur. în alte Loji găsim pe Lafayette.. 7 (Perrin edit. Barnave.. cit.Apoi. erau ale lui Jacques de Molay. cei mai mari seniori din Franţa 453 .adică strămoşul său. de Noailles. Mare-Maestru al Ordinului Templierilor şi că omul. pentru ca să conspire contra lor înşişi 454 . se înregimentară în Loji şi împinseră din toate pute rile la roţile Revoluţiei. De altfel.. I. de Castellane etc. pentru ca să fie primit cavaler Kadoş. I. 315. comte de Clermont.. negustori.Egalité. p. Camille Desmoulins. s-a făcut protestantă. Alături de acest mizerabil ambiţios. ecleziastici. I se mai dădu porunca să taie capul acestei figuri. 276-277. cu murdăria în care trăieşte. . Talmeyr. Claudio Janet. neghiobia lor. era Philippe le Bel. acestor mari seniori. de cinci francmasoni.. cit p. I. 455 Marat este ovrei. 316. cit. apoi în Elveţia şi. (Montioie. Mirabeau. au plătit cu capul. cit.. numiţi Fraţi.. 457 Copin-Albancelli. I.ducele de la Rochefoucauld. într-o sală întunecoasă. toţi oamenii care au luat o parte activa la Revoluţie. de ducele de Chartres..ceea ce dânsul execută. 456 M. înveşmântat cu toate podoabele regalităţii. p. pe Fauchet. 298). Ducele Philippe d'Orleans a fost deci Serenisimul Mare-Maestru al Ma soneriei franceze. p. .ceea ce dânsul şi făcu. 106 . Sieyes.. vezi Drumont.. ducele de Biron.zice D RUMONT . ea fu prezidată de un mare senior francez. regele Franţei”. înainte şi în timpul Revoluţiei. adică nobili. Familia sa a fost gonită din Spania. Eckert. p. prinţul de Broglie. Talmeyr. pe eşafod.. de Praslin. Inspiratorii oculţi ai Masoneriei. Întrun colţ al sălii era pus un manechin. . I. Fourcroy. la rândul său. I. să -l ţină ridicat cu mâna dreaptă şi să păstreze pumnalul în mâna stângă.. exclusiv recrutată din aristocraţie.. uneori ajungeau chiar până la mici bur ghezi. care deveni mai târziu ducele d'Orleans” 451 .în sfârşit. cit.sărmani naivi care. Deschamps. al cărui cap însângerat îl ţinea în mâna dreaptă. „Louis-Philippe-Joseph fu introdus. Ludovic de Bourbon. . Chabot. Lojile nu-şi asociau decât numai oameni de un oarecare rang. Trebuia. I. care răspunde rugurilor din Spania. . cit. p. . Dar. 281 453 M. 451 M. 63 454 Drumont. Cu lepra care-l roade. printr-o spirituală ironie. p. cit. vota moartea vărului său Louis XVI. 452 Drumont.şi tot el.. devenit inutil sectei. I. mai toţi. În fundul acestei săli era reprezentată o peşteră care conţinea nişte oseminte. I. 1904. cu ura neîmpăcată ce o arată societăţii creştine. el este în adevăr un Maran (ovrei spaniol). sub numele de Philippe .. pe Marat455. se urcă. în aceleaşi Loji se întâlnesc. ca „Barruel.Talmeyr.. I.pe urmă de un prinţ de sânge. ca şi o bună parte din înaltul cler. . prin guillotina din Franţa (Drumont. sperând să poată escalada tronul. I... . de la 1771 la 1793. contele d'Aumont.. El avea legături intime cu ovreii şi ştia că ei dirijează Francmasoneria 452 . Peuon. de Choiseul. 35-36. pe Saint-Just..

dar nu descindeau mai jos. Deodată, în 1787, îşi afiliară hamali, plutaşi, haimanale de tot soiul hoţi de stradă sau briganzi de drumul mare, asasini şi răufăcători de meserie. De asemenea pri miră, în masă, o mulţime de soldaţi 458 . Sar putea obiecta că Lojile francmasone au fost închise încă de la începutul Revoluţiei 459 . Lucrul acesta e adevărat. Dar, ele au fost înlocuite prin Cluburi 460 , pe care Jacobinii, - adică francmasonii, leau deschis atunci în toată Franţa. Înainte de Revoluţie, „în Franţa numai, tabloul corespondenţei Marelui-Maestru al masoneriei, ducele Philippe d'Orleans, nu ne arată mai puţin de 282 oraşe, având fiecare Loji regulate. În Paris, se numărau 81,... 16 în Lyon,... 7 în Bor deaux,... 5 în Nantes,... 6 în Marseille... 10 în Montpellier,... 10 în Toulouse...” 461 . Or, - zice T ALMEYR , - Clubul Jacobinilor, cu clubul sau central din Paris şi cu cluburile corespunzătoare din provincie, constituie Francmasoneria ea însăşi cu cele 282 oraşe ale sale, federate în loji” 462 . De altfel, „clubul Jacobinilor reproduce în mod riguros Francmasoneria, în ceea ce priveşte statutele, regulamentele, obiceiurile, precum şi anumite particula rităţi de vocabular. Acelaşi mod de admisie, aceeaşi organizare interioară, aceleaşi ramificaţii exterioare, aceleaşi angajamente impuse şi luate, acelaşi sistem mecanic de transmisie de ordine şi de lozinci” 463 . Iată ce zice despre aceste cluburi, T AINE , istoricul Revoluţiei, - care totuşi vorbeşte relativ puţin de ele, impunându-şi să nu numească Francmasoneria. „În primele şase luni din 1790, orice oraş mare îşi are clubul său... Dar, mai ales, după sărbătoarea Federaţiei, aceste societăţi se înmulţesc”. În timpul acestei sărbători, sectarii capitalei sau ai marilor cetăţi „au primit şi îndoctrinat pe semenii lor”, sosiţi din oraşele mici şi din târguri. Aceştia au luat cu ei „instrucţii şi direcţii; li s-a spus la ce serveşte un club, cum îl formezi şi, din toate părţile, societăţi asemenea se stabilesc pe acelaşi plan, cu acelaşi scop, sub acelaşi nume” 464 . „După căderea tronului... sunt aproape atâtea cluburi, câte comune, - adică 26.000 465 Aceste cluburi au o organizare puternică. Ele au la Paris un centru de reunire şi un stat major „în clubul Amis de la Constitution” 466 , căruia provincia îi împrumută statutele, regulamentul, spiritul şi care devine societatea mamă, toate celelalte fiind fiicele ei adoptive” 467 . Cu modul acesta, s-a format „o vastă asociaţie, ale cărei lăstare multiplicate au invadat tot teritoriul şi care acoperă , pe cel mai puţin însemnat dintre aderenţii ei, cu atotputernica sa protecţie. În schimb, fiecare club afiliat se supune lozincii ce-i este
458 459

M. Talmeyr, I. cit, p. 38 Copin-Albancelli, I. cit., I, p. 311. 460 Idem, I. cit, I, p. 313. De altfel, închiderea Lojilor nu incomodează câtuşi de puţin pe un autor francmason, F. Schaffer, care publică în Bulletin maçonnique de la Loge Symbolique Ecossaise, un studiu unde arată că principalele Loji din Paris, dispărând în timpul Revoluţiei, se transformară în cluburi. Astfel, de exemplu, Clubul „Amis de la Verite”, deschis la 15 oct. 1790, la Palais Royal, nu era decât o veche Lojă (Copin-Albancelli, I. cit, LI, p. 334). 461 Barruel, Mémoires pour servir a l'histoire du Jacobinisme, T. V. c. XI, Hambourg, 1803; citat de M. Talmeyr in La Franc-maçonnerie et la Révolution française, p. 34. 462 M. Talmeyr, I. cit., p. 39. 463 Idem, I. cit, p. 40. 464 Taine, Les Origines de la France contemporaine, III, p. 45. 465 Ibidem, I. cit, p. 46. 466 Idem, p. 55. 467 Idem, p. 56

107

expediată din Paris” 468 . Şi asociaţia „îşi întinde ramurile în tot regatul şi chiar în străinătate” 469 . Dar „totul se petrece sub secretul cel mai inviolabil” 470 . Este „o operă de tenebre . Şefii ei înşişi o numesc Sabat” 471 . Aceste cluburi „înrolează bandiţi în serviciul lor . Se răspândeşte zvonul că în cutare zi va fi o mare răscoală, cu asasinate şi jaf important, - precedată de o dis tribuţie de bani, de către şefi subalterni, pentru oameni - siguri 472 , - şi, după aceste anunţuri, briganzii se adună din treizeci sau patruzeci leghe împrejur” 473 . Sunt plătiţi „12 franci pe zi... Cât pentru bani, îi iau de la ducele d'Orieans - şi-i iau din belşug, căci la moartea acestuia, din 114 milioane avere, s-au găsit 74 milioane datorii” 474 . Dacă T AINE evită chiar să pronunţe numele de Francmasonerie, - doi scriitori, C OCHIN şi C HARPENTIER , studiind de curând campania electorală din 1789, în provincia Bourgogne (după actele arhivelor municipale şi naţionale), - au găsit urme neîndoioase ale acţiunii Francmasoneriei şi au descoperit chiar, în documentele ce au avut în mâini, întrebuinţarea jargonului masonic, astăzi bine cunoscut 475 . Şi dânşii conchid: „Nu există nici o singură mişcare, zisă populară, de la 1787, la 1795, care să fi fost în realitate populară. Toate au fost hotărâte, organizate, determinate în amănunte de către şefii unei societăţi secrete, Francmasoneria , - care au lucrat în acelaşi timp şi în acelaşi mod, făcând să se execute peste tot aceeaşi lozincă” 476 . Louis B LANC , - francmason şi chiar revoluţionar - semnalează şi dânsul partea luată de masonerie, la Revoluţie. „În ajunul Revoluţiei, Francmasoneria luase o dezvoltare imensă. Răspândită în toată Europa... ea agita pe ascuns Franţa şi prezenta imaginea unei asociaţii fun dată pe principii contrarii celor societăţii civile... Cum cele trei grade (ucenic, soţ, maestru) ale masoneriei ordinare cuprindeau un mare număr de oameni, opuşi, prin stare şi prin opinii, la orice proiect de sub - versie socială, novatorii multiplicară gradele scării mistice ce trebuia suită; ei creară sub - loji, rezervate sufletelor ardente... sanctuare tenebroase ale căror porţi nu se deschideau adeptului, decât după o serie de încercări, calculate astfel ca să se poată constata progresul educaţiei sale revoluţionare. Francmasoneria atrase... pe ducele d'Orieans, viitorul amic al lui Danton, - pe acest Philippe - Egalité, atât de celebru în fastele Revoluţiei, - căreia îi deveni mai târziu suspect şi care - l ucise... Acesta primi Marea - măestrie, îndată ce-i fu oferită şi, în anul următor (1772), Masoneria din Franţa,... se strânse sub o direcţie centrală şi regu lată, constitui Ordinul pe baze cu totul democratice şi luă numele de Mare-Orient. Aici fu punc tul central al corespondenţei generale a Lojilor; aici se reuniră deputaţii oraşelor îmbrăţişate de mişcarea ocultă; de aici porniră instrucţii, pe care un cifraj special sau un limbaj enigmatic le ascundeau privirilor duşmane, astfel ca nimeni să nu le pătrundă sensul. Din acel moment, Masoneria îşi deschise porţile înaintea oamenilor pe care îi vom
468 469

Idem, p. 57. Articol al lui Malet-Dupan. - citat de Taine, I. cit. III. p. 121. 470 Taine, I. cit, III, p. 55. 471 Idem, p. 58. 472 Agitatorii au ca lozincă: Eşti sigur? şi ca răspuns: un om sigur” (Taine, I. cit, III, p.60). 473 Taine, I. cit, în, p. 59. 474 Idem, p. 60. 475 Augusfin Cochin et Cb, Charpentier. La campagne electorale de 1789, en Bourgogne. Action française, Novembre, 1904; vezi Copin-Albancelli. I. cit, I. p. 317. 476 Idem, I. cit; v. Copin-Albancelli, I. cit, I, p. 320. 108

regăsi în mijlocul învălmăşelii revoluţionare” 477 . Dar nu este încă totul. „În tot timpul răscoalei, - zice B ARRUEL , - fie la Hotel-de-Ville, fie la Carmes (unde a avut loc un masacru de preoţi creştini), adevăratul mijloc de a fraterniza cu briganzii, erau semnele masonice. În chiar momentul măcelului, gâzii dădeau mâna, ca francmasonii, acelora dintre simplii spectatori care îi apropiau 478 . În plus, - mai toţi termenii întrebuinţaţi în timpul Revoluţiei ca: „Aduna rea naţională”, „Convenţie” (de la Convent), „a declara pe cineva suspect”, „a declara patria în pericol” 479 , etc, până şi faimoasa deviză republicană „Libertate, Egalitate, Fraternitate” 480 , sunt nişte expresii pur masonice. SCOPURILE REVOLUŢIEI FRANCEZE 1. Introducerea jidanilor în Franţa şi naturalizarea lor. Acum, cunoscând rolul pe care Francmasoneria l-a jucat în producerea şi conducerea Marii Revoluţii, să amintim cititorului că ovreii, - goniţi din Franţa în 1394, - nu s - au întors îndărăt decât în 1791, când Constituanta le - a deschis larg fruntariile. Dar, aceasta n-a fost îndeajuns fiilor lui Iuda. Ei au voit să pună mâna şi pe drepturile de cetăţenie, jinduite cu mare dor. Cum însă jidovii, prin ei înşişi, ar fi fost neputincioşi să ajungă la realizarea unui asemenea scop, au recurs la Francmasonerie, - creată de ei tocmai pentru acest scop, - şi această formidabilă societate ocultă le-a permis să facă să lucreze francezii „ la reconstruirea Templului lui Solomon”. Şi într-adevăr, francmasonii din Constituantă luptară, timp de patru ani, pentru ca jidanii, sosiţi de ieri, să capete aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi francezii. Ei reîncepură de paisprezece ori atacul şi sfârşiră, a cincisprezecea oară, prin a-şi ajunge scopul, - la 29 septembrie 1791, chiar în ajunul dizolvării Constituantei 481 . Faimoasa Carte a Drepturilor omului apare, celor ce o privesc mai de aproape, ca fiind inventată ca să disimuleze o alta, pe care voiau să o impună lumii, fără să o formuleze, Cartea Drepturilor Jidovului 482 . 2. Suprimarea creştinismului Vom insista acum asupra unui al doilea scop, pe care l-a avut Francmasoneria în timpul Marii Revoluţii - scop capital pentru neamul talmudic, adică; nimicirea creştinismului, - scop pe care a început să-l pună în practică, chiar înaintea izbucnirii acestei teribile furtuni. Într-adevăr, francmasonii avură dibăcia diavolească să se scape mai întâi de singurul duşman de care aveau serios teamă, - adică de iezuiţi! „Fără” desfiinţarea prealabilă a iezuiţilor, Revoluţia franceză ar fi fort imposibilă”,
477 478

Louis Blanc, Histoire de Ia Revolution française; vezi Copin-Albancelli, I. cit., I, p. 306-311. Barruel, Mémoires etc, T. V, c. XII; vezi M. Talmeyr, I. cit, p. 53. 479 M, Talmeyr, I. cit, p. 8 şi 9. 480 Francmasoneria are drept deviză: Libertate, Egalitate, Fraternitate”, în Cotistitution du Grand-Orient de France; vezi Bidegain, I. cit. p. 11. 481 Copin-Albancelli, I. cit., I, p. 356 şi 363. 482 Ibidern, p. 430.

109

Una din trăsăturile caracteristice. După ce au confiscat bunurile ecleziastice şi. în România.îngrijirea bolnavilor 486 . . 234. Aceşti călugări se găseau în drumul său şi o împiedicau să înainteze. IV.scrie chiar un istoric protestant 484 .. francmasonii recurseră la violenţă. Dar. Puţin timp după aceea.numele de iezuit este odios şi echivalează cu acela de viclean mârşav. pe marele istoric T AINE . a infirmilor. sub inculpaţia de conspiraţie. care altădată se bucura de privilegii.a profana vasele şi alte obiecte sacre 485 . II. cit. Francmasoneria fabrică o scrisoare falsă.. în această epocă. dar a izbit şi în toţi preoţii şi în toţi credincioşii. . că şi astăzi. I.000 de iezuiţi. prin urmare.a lovit nu numai în clerul înalt. Or.zice R ABAUD S AINT -E TIENNE .a le jefui tezaurele. 229. Jacobinii începură prin a închide.în toată Europa şi chiar la noi. .asistenţa săracilor. II. . fiecare cu câte un potir la sub ţioară. Ei erau nişte creştini. T. că imediat el ordonă expulzarea a 6. cit.expresia unei uri implacabile în contra creştinismului. 341). prin aceasta. Această persecuţie. unită cu ipocrizia. 487 Idem. 266. I. „Concertul de acuzări şi de calomnii azvârlite în contra iezuiţilor. Adunarea stabili Constituţia civilă a Clerului 487 . I. ceea ce. crescuţi într-o disciplină rigidă. .dar inteligenţi. a femeilor lăuze. a dărâma. francmasonii atacară direct catolicismul . în momentul acela. Vom urma. ale Revoluţiei. 214. cit.educaţia orfanilor şi a copiilor găsiţi. 488 Idem. să facă „Biserica Franţei schismatică” 488 . făcu o aşa de mare impresie asupra prea credulului monarh. cercetările ştiinţifice.care fu succesiv urmată de Spania şi de Austria. p. cu toată ardoarea ce poate da un monstruos fanatism.pe care o prezentă ca venită din partea iezuiţilor. Compania lui Iisus fu nimicită printr-un mijloc şi mai infam. şi aici. veni şi rândul Franţei. Prima lovitură fu dată în Portugalia.învăţământul superior şi primar. 231. Masonii începură deci să răspândească. care descrie persecuţia religioasă a Revoluţiei. 483 484 Drumont. I. În urmă. 486 Taine. cit. când ceasul păru sosit pentru a-şi executa planul conceput în în tuneric. O asemenea invenţie absurdă. mănăstirile iezuiţilor fură înconjurate de trupe şi aceşti părinţi fură aruncaţi în închisoare. cit. vorbind de Constituţia civilă a clerului. Histoire de France. . 110 . p. p. . . ar fi avut ca rezultat înlăturarea definitiv a scopului. .nu numai buni şi caritabili. p. . I. (Taine.. asupra acestor bravi soldaţi ai lui Hristos. un capo d'opera de perfidie din partea Francmasoneriei. capabili să opună o rezistenţă invincibilă francmasonilor şi chiar să demaşte manoperele oculte ale acestora. acesta n-avusese nici un drept asupra tronului. oricine este ţinut să aducă pe al său la cârciuma Montagne”. instruiţi. adică în imensa majoritate a poporului francez. Apoi. a in cendia bisericile.. p. Suprimarea iezuiţilor a fost. la care jidanii ţineau atât de mult să ajungă.. cu profunzime. . XXIX. I. 485 Lá Dijon se văd principalii Iacobini „traversând oraşul. toate astea nu le-au fost de-ajuns. Este paharul lor de băut. II. .. nici mai mult nici mai puţin. În Spania şi în imensele colonii ce ea poseda pe atunci. au suprimat „cultul. are ceva înspăimântător ”. . cele mai mar cante.. minciuni şi calomnii atât de infame. . din care ar rezulta că naşterea regelui nu fusese legitimă şi că. a fost o groaznică persecuţie religioasă . . această Constituţie tinde. p. protestant şi revoluţionar 483 . În aceeaşi zi. într-adevăr. Sismondi. pe care-l uzurpase. în această scrisoare se vorbeşte de nişte documente.

adică li se zice fanatici. p. închişi. „Poporul alege miniştrii Bisericii.zic jacobinii la tribuna Convenţiei. I.„se continuă chiar până la masă”. I. IV. p. II. 442. 241. p. „Porunca este de a împiedica cultul . II. Un decret al Directoriului „schimbă zilele de târg pentru ca credincioşii să nu mai poată cumpăra peşte în zilele de post 500 .. „Război Duminicii şi vechiului calendar. 237. cit. de luterani şi de ovrei.I. . p. cu cât eşti mai credincios. apoi goniţi. înecaţi. „Li se dă o poreclă. Episcopul e numit de către alegătorii departamentului. Dar. prăznui rea obligatorie a celei de a zecea zi. I.preotul. cit. sub pedeapsă de amendă şi de închisoare” 499 . cit. 235. masacraţi. Idem.dacă n-ar fi fost odioasă. I. II.ceea ce echivalează cu aristocraţi.. legea atinge şi pe laici toţi cetăţenii care refuză jurământul impus pierd dreptul de vot. II. căci aceste două nume indică duşmani publici ce sunt puşi în afară de lege” 496 . împuşcaţi. I. de unde rezultă că. I. aceşti alegători nu sunt nici măcar ţinuţi să aparţină comuniunii sale. 85. de către alegătorii districtului. suspecţi de revoltă în contra legii şi de rele intenţii în contra patriei” 491 . I. „toţi ecleziasticii care refuză jură mântul cerut. 500 Idem.. furnizată de club. 46. p. cu orice preţ. cit. 489 490 Idem. p. p. 491 Idem. clerul trebuie să subscrie. sunt revocaţi din funcţii şi sunt decla raţi incapabili de orice oficiu public. nu numai prin o supunere pasivă. cu atât mai puţin iei parte la alegerea preotului” 492 . În consecinţă. „La toate aste noutăţi. se adună marea majoritate a preoţilor” 493 . ei urmăresc până la capăt planul talmudic de „a extirpa creştinismul” 502 . Pedeapsă cu moartea contra celui ce primeşte un preot” 498 . „O sută treizeci şi patru de arhiepiscopi şi de episcopi refuză jurământul în jurul acestui stat-major. sau că majoritatea sa. . Prin urmare. . 492 Idem. . sa fie pe faţă ostil catolicismului şi chiar creştinismului. 111 . . p. de acum înainte. Persecuţia meschină şi ridiculă. ghilotinaţi. cit. 499 Idem. . cit. 495 Idem. 497 Taine.. „Continuarea slujbei de preoţie a devenit o ruşine şi chiar o crimă” 495 . prin o agravare extraor dinară. cit. 502 Idem. exilaţi. 494 Idem. 501 Idem. dar chiar printr-un jurământ solemn” 490 Ca sancţiune. p.Papa nu va mai avea. I. II. sunt destituiţi şi declaraţi «refractari». „Se omoară femei pentru că au asistat la liturghie”. furia acestor revoluţionari blestemaţi se răs frânge şi asupra tuturor ortodocşilor zeloşi şi mai ales a tuturor femeilor din clasa de mijloc şi din cea de jos”. 498 Idem.şi. Într-adevăr.000 sunt destituiţi” 494 . 238. IV. prin această drăcească dispoziţie. public sau privat” 497 . cit. „Nimic nu ţine jacobinilor pe suflet ca acest război în contra catolicismului. 496 Idem. „din 70.000 de preoţi. ca şi nobililor. „împreună cu clerul. 600. Puţin importă ca adunarea electorală să conţină o proporţie notabilă de calvinişti.. catolicii sunt excluşi de la alegeri şi mai ales de la alegerile ecleziastice. IV. 439. să confirme episcopii sau preoţii. 493 Idem. nici un articol din programul lor nu va fi executat cu atâta insistenţă şi încăpăţânare” 501 . Dar. cit. IV. I. . 89. p. I. IV. 85. cit. Ea va alege pe episcop sau pe preot” 489 . p. II. 599. cit..

Când tirania imperială deveni prea grea şi prea opresivă pentru capitalism. ce spune un ovrei. În acelaşi timp. peste tot. Lui îi datorez convingerea neclintită că toate aceste mari mişcări ale popoarelor oprimate (?) sunt combinate de o jumătate de duzină de indivizi. lucrând pentru ea.Stat. ce zice în această privinţă. Iată. Această revoluţie din 1848 fu.. de altfel.. DE LA REVOLUŢIA FRANCEZĂ PÂNĂ ASTĂZI După 1793. . se forţă să stabilească dominaţia capitalismului burghez” 505 . . un ge neral victorios. Revoluţia din 1848. 368-369. p. prin îngenuncheri ipocrite. 224-225. Din unsprezece membri. I. cit. lui G. provocând scăderea rentei şi cumpărând trădarea mareşalilor” 503 . p. p. împreună ei susţinură pe Napoleon.cu atât mai mult că. „respectul său pentru orice credinţă religioasă” 504 . m-am găsit în relaţie cu un jidan care. din vanitate. care nu e mai puţin vanitos decât acela despre care 503 504 B. Iată ce scrie. . putu să-i smulgă din gheare Franţa. Pământul este burduşit sub picioarele noastre şi jidovii dau un larg contingent acestor săpători de mine” 507 . De la recrudescenţa revoluţionară din 1848. . . care.adaugă B ERNARD L AZARE . .şi puţin după aceea. Francmasoneria fu oprită de propriile-i excese. ovreiul B ERNARD L AZARE : Încă din timpul Revoluţiei. noua erau francmasoni 506 .. prin acapararea mijloacelor de viaţă. trăda secretul societăţilor oculte cărora era asociat şi mă avertiza. adică jidovesc. opt sau zece zile înainte.. care dau ordine societăţilor secrete din Europa întreagă. 507 G. 506 Copin-Albancelli. Dar îl răsturnă îndată ce. lucrau pentru ei înşişi. un om de stat german. Lazare.mai întâi sus ţinu pe acest general.„ovreii se arătară cei mai siguri aliaţi ai burgheziei. 505 B.PERIPEŢIILE PRIN CARE A TRECUT FRANCMASONERIA.treilea .După o preparare ascunsă de o jumătate de veac. în faţa monarhiei regale înviate şi să afirme. 379. p. Iată de altfel. cit. fiind împărat. în momentul când dictatura deveni necesară pentru a apăra privilegiile (adică hoţiile) cucerite de către Al . c. adepţii ei în torcând turbarea sângeroasă. Apoi. contra lor înşişi . I. cit. uniţi împreună. I. B ONAPARTE . care era aproape sugrumată. Francmasoneria. 112 . burghezul şi jidanul. 226. des Mousseaux. de la 1815 la 1848. I. Lazare. în decembrie 1865. 366.şi în toată Europa. Copin-Albancelli. Guvernul provizoriu revoluţionar fu masonic. D ES MOUSSEAUX : „Ovreii sunt foarte activi ca să ruineze fundamentele societăţii noastre şi să prepare răscoale. masoneria recuceri din nou puterea în Franţa. L'Antisémitisme. el deveni jenant pentru Israel. Jidovul şi burghezul merseră împreună. de toate revoluţiile care trebuiau să izbucnească într-un punct oarecare al Europei.adică jidănimea. de altfel. X. opera Francmasoneriei jidoveşti.. p. I. în momentul campaniei din Rusia şi contribuiră la dezastrul final. cu jurământ. pregătiră căderea Imperiului. .. Francmasoneria trebui să se prosterne din nou. ei fură în primul rând în mişcarea liberală. în 1848. Le Juif..

Adunarea naţională refuză să semneze ideile Gu vernului masonic.în lojile masonice . Şi într-adevăr. ei fură în mare număr în societăţile secrete care formară armata luptătoare revoluţionară.. 204. Copin-Albancelli. v. (Drumont.unde această socie tate secretă predicase patriotismul. 513 Idem. Eidée de Patrie et l'Humanitarisnie. Dar. tocmai în 1860. în Italia” 509 . drepturi de cetate .. Francmasoneria franceză ajunse. p. un secol mai înainte. 381. avorta şi fu respinsă. imperiul se dărâmă. 510 Idem. I. în timpul Comunei. în 1870. p.în Înalta-vânzare romană. 515 Idem. Lazare. cit. În 1870. „La aceeaşi epocă. mai ales în Germania. în unele ţări. . israeliţii deveniră cetăţeni în 1848” 510 . în Franţa. în Austria. cit. căderea puterii temporare a Papilor făcu să dispară ultimul ghetto occidental” 515 . şi. 511 Idem. . ea ştiu să profite de divizarea france zilor în partide regaliste. Astfel „în Austria. Ungaria. toate forţele Puterii oculte. . în Grecia... la această epocă. Astfel. adică în grupurile Carbonariei. în Elveţia.peste tot. şi reuşi să instaleze Republica. sub care Franţa fu complet şi 508 509 B. ei fură complet asimilaţi 512 cu ceilalţi cetăţeni englezi” 513 . Acelaşi scriitor adaugă: „Ovreii fură. mai bine zis.. cu Louis N APOLEON . I. în jafurile şi masacrele Teroarei. strivit de Germania. 512 Idem. I. astfel. peste tot.fu acum vorba: Jidovii nu fură străini marii mişcări ce zgudui toată Europa. în 1871. p. 520 Este de remarcat faptul că. 516 Copin-Albancelli. 519 Copin-Albancelli. Noul împărat. I. Revoluţia începândă. Atunci Francmasoneria legă. 1.adică francmasonice sau.. în Danemarca” 511 . în Sue dia. în 1848 . în Germania. p. printre cei mai activi propagandişti. ministere şi case particulare ale creştinilor.după cum se afundase. I. . se înnămoli în aventura Comunei din Paris 520 . I. 387. . legea ce naturaliza pe ovrei fu votată în 1867” 514 . p. Ei fură de asemenea printre cei dintâi care au beneficiat de dânsa” 508 . intrigi care duseră la al doilea imperiu 516 . Îi găsim amestecaţi în mişcarea Tinerei Germanii. I. cit.după cum am arătat mai sus. . . să pună mâna din nou pe putere. I. ei ajutară să o prepare.. p. 342-343. Francmasoneria se opuse la reorganizarea armatei 518 . Curând însă după aceea. cit. puţin după aceea. I. I. 517 Idem. Lazare. mişcărilor liberaliste şi revoluţionare. 205. cit. I. 514 Idem. 113 . pe când în Franţa ea înălţase pacifismul până în slava cerului 519 . 518 Ch. În Englitera. cit. B. . Singure Rusia şi România rezistară.. Goyau. cit. p. astfel nu s-a pus foc nici măcar la una din cele 150 clădiri ce aparţin familiei Rotschild. . s-au jefuit şi incendiat palate. bonapartiste etc. pentru ca jidanii să poată dobândi.refuzând după câtva timp să execute planul masonic în ceea ce priveşte religia 517 .. emanciparea lor fu efectuată în Germania. p.Francmasoneria tulbură din nou Europa. jidoveşti. .dar nu s-a atins nimeni de vreo proprietate jidănească. Dar în Franţa. 387. până astăzi. 388. I. cit.văzu ridicându-se contra lui. . în 1848. 405).

evenimentele se întoarseră. fără voia lor. nici proprietarul pământului şi nici nu izbutise să sugrume pe duşmanul său de moarte. mai mult sau mai puţin. Instincte sociale.Liberalismul jidovesc Acest fals liberalism derivă din Francmasonerie şi se adresează burgheziei. în Franţa. II. .dar chiar să dobândească acolo drepturi de cetăţenie. I. căci monarhii sunt apărătorii naturali ai po poarelor în contra întreprinderilor jidanilor.şi să vatăme serios grandiosul edificiu al Bisericii catolice. prin Republici. în profitul Cahalului lor. care le constituie un fel de coadă veninoasă. I. p. MAKX . a primit o educaţie creştină şi care a ajuns la o dezvoltare intelectuală şi materială nemaipomenită până acum. Ei inventară deci. . pentru un moment.Socialism.nici stăpânul omenirii.liberalism şi un Pseudo . 201 şi următoarele. . Israel nu ajunsese. cel puţin pentru moment. două sisteme sociale. masonice. . . În acelaşi timp. Totuşi. politico-economice (dominaţi & proprietate) şi anume: un Fals . Anarhismul. ei reuşiră. zis Marxism după numele autorului. potrivită moralei eterne a lui Hristos şi.şi ne vom mulţumi să adu cem aici mărturisirile câtorva ovrei. lui Iuda. Acestor două sisteme. . El a fost adoptat de toate guvernele care sunt. .mai mult decât infernală. . ovreiul K.. în masă. 459 114 . în acelaşi timp. Profitând de dezlănţuirea acestei teribile furtuni. mulţi oameni de valoare au căutat şi caută încă.. De aceea. astfel că dominaţia le scăpă din gheare.că proprietatea nu intră toată în buzunarele lor. Dar jidovii s-au grăbit să le-o ia înainte şi au reuşit astfel să devieze mersul progresiv al lumii. .nu numai să pă trundă. Într-o altă publicaţie 522 .să pună mâna pe toate bogăţiile ţării. să distrugă autoritatea monarhică.şi că Biserica creştină se ridică din nou în picioare. să facă să lucreze toate naţiile la propria lor ruină şi la propria lor nimicire. ei au ajuns. . care de douăzeci de veacuri. cit. cit. Îi veni atunci în minte. . TREI SISTEME SOCIALE DERIVATE DIN FRANCMASONERIA JIDOVEASCĂ Ovreii au creat Francmasoneria. Ş iată cum: Omenirea. cu ajutorul căreia au zămislit Revolu ţia franceză. ce vin să sprijine spusele noastre.definitiv robită Puterii oculte a jidanilor 521 . 523 Copin-Albancelli. 389-390. cu sârguinţă. . Paulescu. . I. Adepţii acestui sistem. în care cei ce guvernează să fie uşor de cumpărat 523 .pe care îi vom numi liberalişti pentru ca să-i distingem de adevăraţii liberali creştini.cum sperase el. 521 522 Copin-Albancelli. Patimi şi Conflicte etc.economică. p. I . . o idee. Nu vom mai reveni deci asupra întocmirii lor. Visul talmudic era deci compromis. p.adică.voiesc: 1. creştinismul. adică la realizarea necesitaţilor ei instinctive. care să se adapteze la nevoile actuale. unul după altul. Să distrugă monarhiile. de dominaţie şi de proprietate.şi să le înlocuiască. . un asemenea model. am arătat în ce consistă aceste sisteme jidoveşti.simte trebuinţa să posede o formulă politico . se alipi un al treilea.

71). este să reali zeze o Republică universală sub dominaţia lui Israel (vezi anterior). graţie liberalismului. I. Considerând că părintele de familie nu poate. în această privinţă. pe copii. Aceşti nemernici francmasoni vorbesc de morala creştină care. Debierre se exprimă astfel: Părintele de familie nu trebuie niciodată să uite că. jidanul B ERNARD L AZARE : În istoria liberalismului modern. I. în care omul nu mai munceşte decât pentru folosul lui Israel. de a persecuta Biserica.după cum societatea nu-i permite să otrăvească corpul copiilor. vorbeşte în acelaşi sens: „Considerând că nimeni n -are dreptul să impună sau să înveţe pe copii o religie oarecare. Din acest punct de vedere. .să se atingă de viaţa. . 525 De altfel. copii să fie luaţi şi să fie confiaţi Statului. aducând popoarele în stare de proletariat. p. F. de moralitatea şi chiar de patrimoniul lor. Sub masca pseudo-liberalismului. Avril. . v.. Liberalismul anticlerical răpune vechiul Stat creştin ” 526 . Liberalismul a mers mână-n mână cu anti . după ei. mai ales pământul . cit.şi încearcă să micşoreze autoritatea tatălui. Prache.. pe socoteala părinţilor”.şi să-l predea jidovilor. . . . El a împins Kultur Kampf-ul în Germania. în Austria. Iată că şi congresul Lojilor algeriene şi tunisiene.are ca ţintă: 1. . ca plocon. 1903. tenu a Tizi-Ouzou. în adevăr.pe care sistemul liberalist n-a putut să-l răpească în totalitate . Să ia goimilor ceea ce le-a mai rămas. cit. . Or. cit. de a da sau de a învăţa. .sau cel puţin au fost aliaţii celor ce au condus decreştinarea. faţă de copiii săi. în Italia. că.. care va ajunge astfel stăpânul lumii întregi. este exact a zice că ovreii liberali au decreştinat. . II.la o vârstă când ei sunt în imposibilitatea de a le discuta.. p. 208.. (C. La Conventul din 1902. ovreiul a jucat un mare rol.. către care tinde ovreimea. el le deţine prin delegaţie. conducătorilor Statului socialist. această turbare furioasă a liberaliştilor. el nu poate să impună copiilor principii care pervertesc inteligenţa. ca să nu mai rămână nici o îndoială că toate aceste bogăţii vor intra în buzunarul 524 525 Idem. .în Germania. 449-451 Liberaliştii francmasoni intervin şi în familia creştină. I. scopul de căpetenie. 36. Lazare. v.care vrea să se servească de popoarele aduse de liberalism în starea de mizerie proletară. Prache. .. . . p.Socialismul ovreiesc Acest pseudo-socialism. 67)..adică într-un fel de robie.. din 1903. p. p. în Franţa.. căruia i se ia educaţia copiilor..să alunge creştinismul din educaţia naţiilor . tot aşa. I.De altfel. în ceea ce priveşte drepturile sale asupra propriilor săi copii. Liberaliştii francmasoni mai voiesc.clericalismul. 115 . omenirea va îndura o împărăţie cu mult mai despotică decât cele ce s-au văzut până acum. 526 B. (C R du 10-éme Congres maçonique des Loges de l'Afrique du nord. Iată ce zice. Şi. Emite dorinţa ca o dispoziţie astfel concepută să fie adăugată Codului civil: Împiedicări formale să fie făcute părinţilor. . analoagă cu aceea ce omul impune dobitoacelor 524 .fără să-şi piardă drepturile asupra copiilor. .ei n-au putut pune mâna decât pe o parte din capitalul funciar. dacă aceştia au căpătat.fără măcar să se gândească că spusele lor se potrivesc întocmai cu morala talmudică.tot aşa ea nu-l lasă să intoxice nici conştiinţa morală a aces-tor copii”. bine constatată.R du Convent de 1902. 2. . 3. El nu lucrează. „otrăveşte conştiinţa morală a copiilor” şi „le perverteşte inteligenţa”. . 360-361. şi conformă cu prescripţiile Talmudului.el a aprobat legile (de persecuţie religioasă) ale lui Ferry în Franţa. p. Şi.şi chiar înainte de toate. împotriva căreia însă nu e permis nimănui să îndrăznească a vorbi într-o Lojă masonică. în caz de infracţie. II .o adevărată tiranie.. socializarea tuturor proprietăţilor nu este altceva decât darea lor. şi ovreiul a fost desigur anticlerical. adică ovreilor. se explică foarte bine prin originea judaică a sistemului lor. tot capitalul indus trial şi agricultor. . o religie oarecare.sub pedeapsa de a pierde puterea părintească.pe care ar voi să o distrugă. cit. decât ca delegat al societăţii şi. Liberaliştii voiesc să dea jidovilor toate bogăţiile ţărilor creştine.

care serveşte jidovilor ca un simplu instrument şi care face apel la drojdia societăţii. .adică să omoare pe toţi cei ce se vor împotrivi sau nu se vor lăsa să fie despuiaţi de către molohul jidovesc. nu sunt şi ei ca părinţii? Pentru ce să -i constrângi să se supuie? Cu ce drept? Să nu mai fie supunere. monumentul Evului Mediu şi să dis trugă cea mai mică rămăşiţă. p. nu aveţi decât să căutaţi dacă este sau nu. prin faptul originii talmudice a acestor două sisteme. de vreţi să ştiţi dacă o doctrină este sau nu jidovească. 527 528 B. . Să completeze opera celor două sisteme precedente. pe J AMES C OHEN (Danemarca). 529 B. cu putere. . . se găsiră întotdeauna în rândul dintâi. pe ARMAND L EVI (Franţa). 527 Astfel se vor îndeplini proorocirile Talmudului. p. .. prin dinamită.. printre cei mai aprinşi susţinători ai partidelor liberale . . Copiii. pe H ALTMAYER . 192). De altfel. (Benoit Malon. ovreii contribu iră. să ascultăm ce zice B ERNARD L AZARE : În ce priveşte Partidul Socialist. la organizarea lui.analoagă cu aceea ce caracterizează liberalismul. Lazare. 116 . K AHN . DOBROGEANU -GHEREA în România. p. 2. pe C OHEN (Englitera). . . Ca şi liberaliştii.. cit.. la vagabonzi. nici nu există pentru talmudişti (vezi anterior) . pe care le susţinură cu capitalurile lor” 529 . Lazare.pe NEUMAYER (Austria). la răufăcători.fură sau sunt încă directorii sau iniţiatorii acestui partid”. pentru a ajunge la acest scop: a) o falsă emancipare a femeii: „Femeia este stăpână pe inima sa. I. Socialisme intégral. De asemenea. în Statele Unite ale Americii. socialiştii vor cu orice preţ să distrugă familia creştină. pe L OEB .care. în această privinţă. pecetea ce înfierează socialismul.lui Iuda. de altfel. ea o împarte cui îi convine.ceea ce se explică uşor. B ERNARD L AZARE mai citează. I.. 2.pe F RIBOURG . este o teroare satanică în contra creştinilor 528 . O relaţie încetează de a -i place. îndreptată împotriva creştinismului: Iată ce scrie. la adevăraţi bandiţi. 392. pe L EO F RANKEL (Germania). pe L AZARE L EVI . L ION . căci atunci nu mai este egalitate”. pe B ERNSTEIN .. (Bebel Die Frau. 2. etc. Copilul trebuie sustras acestei autorităţi şi trebuie pus sub tutela Statului. liberă este să o rupă şi să-şi poarte afecţia în altă parte”.pe C OENEN (Belgia) etc. dar nu şi pentru jidani. III – Anarhismul Acest sistem. Bineînţeles că asemenea inepţii sunt bune numai pentru creştini. Socialiştii mai voiesc să suprime definitiv orice urmă de creştinism. care să poată aminti viitorului minunile artei creş tine. . . În adevăr.GOMPARS . jidanul B ERNARD L AZARE : „Ovreii dădură arme celor ce combăteau creştinismul şi. Legăturile ce există între Francmasoneria liberală.şi ei preconizează. Să radă cu totul. . cit..pe S INGER . în asalturile date Bisericii .A ARON L IBERMAN şi ADLER în Austria. cu Socialismul şi cu Anarhismul. printre jidanii conducători ai socialismului.. Paris). Ei fură în acest secol.. .. MABX şi L ASSALLE în Germania. socialiste şi revoluţionare .. ca şi regală în familie. b) o educaţie comună a copiilor şi o suprimare a autorităţii binefăcătoare a tatălui în familie: „Important este să se suprime radical autoritatea tatălui şi puterea lui.este destinat: 1. ei aduseră la îndeplinire Revoluţia. 343-344.. .

în iulie 1900. 1894.fără a-şi periclita viaţa. în peticele micuţe. el recomandă transformarea moşiilor mari. . R des travaux de l'Assemblée générale. în urmă.. cât de obositoare. De aci rezultă că o societate nu poate. 100. dar pe care îl cheamă în realitate NUHÂM K ATZ 534 . . Prin urmare. ce zice în această privinţă un socialist din România. Dar mai e ceva. F. Dar. Şloim va îndeplini uşor şi restul. I. . Bedaride declară că numai în socialism şi anume în socialismul aplicat în întregime.i e deschisă spre socialism” 532 . se găseşte cheia chestiei sociale”.să-şi creeze o evoluţie proprie. va fi „disperarea nova torilor” socialişti! Jidanului însă nu-i pasă.l preceadă.regim aşteptat cu mare nerăbdare de neamul lui Iuda. . 535 Dobrogeanu-Gherea. 1900. de altfel. . din acelaşi izvor. Neoiobăgia. la rândul ei. Am fost nevoit să traduc pe româneşte bolboroseala de neînţeles a acestui jidan.pe care le-ai fi putut crede adverse. Liberalismul şi Socialismul. .1. una după 530 531 Congres des Loges du Centre. Les Juifs en Roumanie. pe care Francma soneria îl îmbrăţişează. Socialiştii. Lazare. ea nu poate să sară peste epoca capitalistă” 535 . . mulţimea micilor proprietari. Octobre. Bonardot propuse.. cit. doctrinele lor provin. cit. 3-8 Septembrie 1900.au îndrăzneala să sfătuiască pe români să adopte. . epoca feudală a dispus aceste condiţii pentru epoca bur gheză şi aceasta. amân două. cit. 89. Pentru moment.să se proclame principiul proprietăţii colective 530 „.. Într-adevăr. cu curaj. alături cu jidănimea. 117 . . La Loja Fidelităţii din Lille. în 1894. „Trebuie ca Francmaso neria să se democratizeze din ce în ce. la orice uzurpare judaică şi care este com pusă numai din marii proprietari. „O epocă socială prepară condiţiile de existenţă necesare pentru epoca urmă toare. un frate zicea. de asemenea.într-o publicaţie recentă. vezi Prache. I. francamente liberalismul pentru ca. într-adevăr. care să fie date ţăranilor. 534 Vezi B. adică din Talmud. mai întâi. să poată să cadă cu siguranţă în socialism. 154. 89. ţinut la Gien. 376 . Prache. Neoiobăgia. F.la Congresul Lojilor Centrului. 88.se confundă intim într-un singur bloc. Iată. înghiţind foarte repede.care întotdeauna trebuie să . În Conventul din 1900. Prache..vom ra porta rândurile următoare. p. 532 Revue maçonnique. p. v. Francmasoneria înclină din ce în ce mai mult spre colectivism. împrumutate de la deputatul francez P RACHE : Deşi. p. le aranjează pentru cea socialistă. K ARL MARX . p. Socialismul . p. Şi. . aceste două sisteme. . 51. 533 C. ce conţine o poliloghie rău scrisă şi tot atât de plicticoasă. astfel creaţi. Prache. Multe din Lojile departamentelor le-au urmat pe această cale” 531 . „Cea mai mare parte din Lojile pariziene au deve nit socialiste. p.G HEREA . 90. p. I.378 . p.iar calea . I. cit. Astfel. . În urmă. spune că socialismul său este urmarea istorică şi necesară a liberalismului. el nu ţine decât să distrugă „oligarhia” care se opune. prin esenţă „burgheză”. 1910. în dezvoltarea socialismului. şi acest francmason consideră socialismul „ca fiind concluzia logică şi singura încoronare consecventă a ideilor de solidaritate ale Masoneriei universale” 533 .ovreiul ce se ascunde sub pseudonimul DOBROGEANU . bunăoară. . v. diferită de acea ce rezultă din dezvoltarea sa istorică.ca vicleanul jupân N UHÂM K ATZ . .Pentru a pune în evidenţă rolul ce îl joacă Francmasoneria liberalistă.

şi prin urmare. Dar.. I. cit. . . Ai zice că auzi o vrăjitoare care prezice unui săr man călător că. v. pentru că şirul celor două doctrine duce tocmai la scopul prescris de Talmud.Francmasoneria liberalistă. schimbarea proletarilor agricoli în mici proprietari.implicat în tentativa de asasinat a regelui Alfons al XIII-lea. 312 118 . p. ca probă. .a fost o personalitate foarte 536 537 Dobrogeanu-Gherea. directorul centrului anarhist Şcoala modernă. din punctul de vedere economic. cu burghezimea”539. 1899. dacă aş fi dezarmat sau aş fi luat fără de veste. . .rezultate nu numai diferite. La noi însă această metamorfoză ar constitui un fapt util.. .. El mai voieşte să ne facă să credem că. 420 539 Congres maçonnique des Loges des Deux-Charentes. Şi totuşi. Cognac.şi acest regim va fi cel socialist. . să sprijine zisele acestui Iuda.în aşteptarea ceasului în care socialismul îl va proclama proprietarul întregului pământ „Transformarea unei notabile părţi din marea proprietate. .se găseşte astăzi pitită şi după anarhism.ştiu ce mă aşteaptă şi sfidez pe răufăcători să mă atace.pe când ţările occidentale încep să iasă din perioada capitalistă şi se dirig către cea socialista” 536 . . Şi această lege socială. . Ei bine! „noi n-am părăsit încă epoca medievală şi trebuie să intrăm în cea capitalistă. . p.. anarhist spaniol. Ferrer. o să cadă în mâinile unei bande de hoţi care-l vor jefui. pentru o ţară capitalistă. . prin filozofia pozitivă. cit. moşioarele sătenilor. . Prache. . .. Ah! Evoluţia universală! Ce snoavă! Ce faimoasă minciună... 420 Idem. ..la Congresul Lojilor departamentului Deux Charentes. . cit. la rândul ei. proletarizarea unei bune părţi a ţărănimii.. cum se poate ca un acelaşi fapt social să producă.. căci ar fi un fapt revoluţionar”. .alta. Astfel. ci chiar diametral opuse?”. 10. p. acelaşi ovrei adaugă: „Toate formele sociale. Şi această zgripţuroaică vrea să-l convingă pe nenorocit că. Va sosi însă şi timpul când un alt regim va vindeca toate rănile produse de cel dinainte. o legătură între socialişti şi chiar între anarhişti. p. mai întâi.din legea chiar a Evoluţiei universale” 538 .la noi şi în societăţile capitaliste înaintate. I. în mică proprietate. căci îşi vor lua răsplata. o să întâl nească o altă ceată de briganzi care-l vor despuia cu totul şi-l vor lua şi rob.a afirmat că: „idealul Francmasoneriei este de a crea. I. pe urmă.... cit. care nasc şi vieţuiesc. „Supresia neoiobăgiei va remedia mizeriile regimului actual. un eveniment prejudiciabil. p..slavă Domnului.care s-a furişat îndără tul socialismului. 26 nov. I. care va veni fără doar şi poate şi de acest lucru nu trebuie să aibă nimeni nici cea mai mica îndoială” 537 .orice ar face. omenirea va trece pe sub jugul acestei perechi de sisteme. delegatul Consiliului Ordinului.. perfidul jidan este foarte logic cu sine însuşi. Între altele. Şi mai departe. Un socialist care preconizează liberalismul! Aceasta pare o adevărată sminteală. cu cultură intelectuală rudimentară! 2. Anarhismul.pe care am refutat-o îndeajuns în lecţiile precedente şi care acuma vine. Dar i s-ar putea răspunde: Scorpie blestemată! Proorocirea ta s-ar împlini. 373 538 Dobrogeanu-Gherea. va aduce după dânsa mizeriile şi necazu rile regimului capitalist. .. Dar această transformare a vieţii noastre agrare. tre buiesc să îmbătrânească şi să moară. în mod fatal.adică liberalistă. . face parte din o alta. . în 1899. „Dar. mai gene rală.nu o să poată să scape din ghearele bandiţilor.ar fi.

şi.care altfel este atât de poltron. cit. I. nici de atentatele anarhiştilor. alături de studenţi. pentru că cei ce o conduc sunt oamenii săi” 542 . .nici „ generoşii” din 1900.şi anul acesta chiar. etc. El este garantat în contra Revoluţiei. austriacă. care sunt foarte slabe. care au fondat la Londra şi la New York importante aglomeraţii uvriere. Se înţelege uşor cum Iuda.mai ales aceea care s-a dus să se instruiască în străinătate. 542 Idem. . De altfel. p. trebuie pusă masa considerabilă a refugiaţilor lucrători. o săr bătorire a aniversării execuţiei lui. dar şi ca să crească în voie. Iată acum şi trăsura de unire ce leagă Anarhismul cu Jidovimea.robirea lumii sub jugul lui Israel.. întotdeauna. acest flagel ocult a găsit o libertate întreagă. ei au înţeles trebuinţele esen ţiale ale României şi au arătat un viu patriotism. I.importantă în Francmasonerie. centre de propagandă socialistă şi chiar comunistă anarhistă” 540 .. După B IDEGAIN (v.n-are frică de revoluţiile socialiştilor. nu numai ca să intre în ţară.cel mai puternic agent de tulburare pe care pământul l-a produs vreodată” 541 .formează rarae aves.. 322. cit.. sau se umplu de ovrei. Francmasoneria din toată lumea. . Eclair. în numele Marei Loji din Catalonia. italiană. .cum s-a întâmplat bunăoară cu tinerimea franceză.. Dar.chiar şi aceea de la noi. el este cel ce negocia . Noi trebuie să ne felicităm că. p. de medici şi de avocaţi israeliţi nihilişti. . printre care românii.n-a luat de-acolo decât idei sănătoase de democraţie şi nu s-a lăsat să fie trasă pe sfoară de jidani. cit. . . n-au trădat patria. 1906). Înzestraţi cu mult bun simţ.ce mai face Francmasoneria? FRANCMASONERIA ÎN ROMÂNIA La noi.după cum este 540 541 B.Orient din Franţa. Lojile. s-a ridicat să protesteze în contra condamnării sale la moarte. nici „bonjuriştii” de la 1848. . . ..cum zice DRUMONT . terenul ţării este refractar acestei teribile boli parazitare.ce nu vor deloc să muşte din undiţă. El plăteşte pe aceşti răufăcători şi . I. I. trebuie să ocupe un loc aparte în socialism. Într-adevăr. ACŢIUNEA ACTUALĂ A FRANCMASONERIEI După ce a instalat cele trei instrumente de război (liberalismul. . . a avut loc la Galaţi. . rusă. tinerimea română. .imprimă insurecţiei mişcarea ce o voieşte. . 344 Drumont. care au adus în ţară doctrinele liberalismului.. „El este. Jidovul este deci cauza eficientă a acestor trei sisteme detestabile. I. în România. „Ovreii ruseşti. care au venit cu idei socialiste. socialis mul şi anarhismul) şi după ce a îndreptat sforţările lor către un scop unic. luptând din toate puterile în contra pericolului jidănesc. p. 528-529 119 . de-abia vegetează. Lazare. cu Marele . Într-adevăr.

. sau mai bine zis cursele. crima de lèese . Intrând în Ordinul nostru. Organizaţia acestui Ordin (grade şi loji). venind din diverse ţări. p. cea mai considerabilă societate din lume.şi care fu. la acea epocă. România e ca viţa ameri cană.se mulţumesc să se năpustească. s.se formă. . profanul începe să se obişnuiască. Cavalerii Templieri. care alcoolizează realmente pe ţăranii moldoveni (şi ştim şi de ce nu o vor face niciodată).cu modul de constituire al Ordinului şi cu felul de trai al membrilor lui” 545 . Templier şi Loje sunt foarte vechi şi interesante. . Recunoaştem aici mijlocul de acţiune bine cunos cut al masoneriei: „sugestia prin francmasoni mai vechi. Regele Baldovin al II-lea le de-te ca reşe dinţă o casă construită chiar pe locul vechiului Templu şi de-aceea luară numele de Templieri. se alipiră pe lângă dânşii. .n-ajung aici la nimic bun. tot acolo la Ierusalim. este foarte importantă pentru ori cine: dar ea este plină de învăţăminte preţioase pentru noi.cu speranţa de a atrage în cursă şi pe părinţii acestor nevinovate victime.. cu şedinţe ce produc greaţă. sunt analoage cu acelea ale Francmasoneriei ordinare 544 .. . 93). nu numai să nu se laude cu ei. .. dar puţin timp după aceea. Templierii stabiliră anumite jurăminte şi obligaţii sfinte şi se consacrară servi ciului lui Dumnezeu. .condus de conducătorii naturali.. La început nu erau decât nouă. p. care suntem mem brii Ordinului Bunilor Templieri” 543 .divinitate. .pe care juraseră să-L servească. adică în 1118.. Cuvintele Templu. pe care-i plictisesc cu serbări caraghioase şi-i dezgustă. Ordinul fu dizolvat şi superiorul lor. numită Ordinul Cavalerilor Templieri . 189 120 .cu care au reuşit pre tutindeni în alte părţi. pag. Francmasoneria încercă să reînno iască atacurile. asupra bieţilor copii din Bucureşti. până când în cele din urmă se constitui o mare şi puternică asociaţie. precum şi disciplina. o societate de oameni care luară armele pentru ca să proteagă pe pele rini.au lepădat de Iisus Hristos. e mai pru dent. Ea trimise deci. Mai târziu. pe rug. 172-173 „Antialcoolul”. un mare număr de bravi soldaţi. aprilie 1912. Solomon zidi un splendid Templu la Ierusalim. 187 545 Idem. are să ne-o spună: Ştiţi că ne numim Buni-Templieri. Istoria acestui Ordin..acum vreo opt sute de ani. . va fi o muncă pierdută în zadar: 1 °. adică de funcţionarii Lojei şi de templierii mai vechi. pentru ca Bunii-Templieri. mai ales în localităţile unde aceşti masoni şi-au aşezat Lojile.Văzând că cu Lojile de adulţi. Dar ce sunt aceşti Buni . Bunii-Templieri .care îşi dădu ca ţintă de acţiune combaterea alcoolismului. care a durat 200 ani.nu este deloc alcoolic (v. „Antialcoolul”.. Cu vreo mie de ani înainte de naşterea lui Hristos. . Jacques de Molay. pentru că românul. p. Or. expira. martie 1912. Ordinul Bunilor . . în acest scop. care se apără în mod natural contra filoxerei.Templieri. care au experienţă. căzuţi în desfrâu sub imboldul jidovilor.rebel şi dezvoltării Socialismului.Templieri? Revista lor oficială. 2 °. ci chiar să se ascundă. . Dar şi de data asta. Această istorie o cunoaştem bine. cu nesăratele lor conferinţe.în loc să atace pe jidani. asupra tinerimii şi chiar asupra copiilor din şcolile primare. care au experienţă”! 543 544 Antialcoolul”. când cineva are asemenea strămoşi..

cunoscutul publicist şi conferenţiar de istoria şi filozofia critică a religiilor la Universitatea populară.ca semnele de recunoaştere. .când e vorba să faci numai bine. Şi într-adevăr. „Bunii-Templieri români adresează mulţumirile lor recunoscătoare D . Ordinul „Guttempler” face parte într-adevăr din Francmasonerie.s-au ţinut şezători anti-alcoolice cu atâta lume că. din anul acesta. ne vom abţine de a insista.lui Ministru al Instrucţiei Publice. mai prevăzător ca al nostru. să împiedici pe oameni să se îmbete? Trebuie.. sub pretext că luptă contra alcoolismului. cât pentru inima lor bună. doamne din societatea distinsă.adică prin nişte Sub-masonerii a căror semnificaţie o cunoaştem (vezi anterior). . numai această bunătate i-a făcut să se înscrie în capul prospectului-reclamă al Bunilor-Templieri. p. abia o încăpea sala” 549 .„Să nu destăinuim nimic din afacerile speciale ale Ordinului. când o noutate senzaţională sosi din Germania. de asemenea. se grăbiră să-l patroneze. numărăm mai mulţi amici ce ne sunt scumpi şi pe care îi stimăm. T. în orice şcoală din ţară. mulţumindu-ne să raportăm ce scrie „Universul” din 27 septembrie 1913: „Astăzi.. va expune.. Ordinul Bunilor-Templieri a fost primit în România cu mare cinste. profesori universitari. la orele 2 00 . autorizaţia de a se servi de şcolile Statului. la noi. desigur. 546 547 Idem. ceremoniile. Din fericire. etc... S-a găsit chiar un Ministru al Instrucţiei Publice care să dea. Lucrurile ajunseseră la acest stadiu. inaugurarea seriei de con ferinţe. aceea a Ateneului popular şi a Universităţii populare. 128.. Bineînţeles.. .alese mai către marginile oraşului.iniţiatorii vesti tei Enciclopedii şi unul din promotorii spirituali ai Marii Revoluţii franceze . uneori. care au aderat la această asociaţie. pentru ca să poată săvârşi. Profitând de bicentenarul lui Diderot (care a fost francmason). mai ales când vom şti de ce trebuie s-o îndeplinim” 546 . pentru ca s-o murdărească şi s-o corupă. Dar la ce serveşte acest secret. 186 Printre colegii noştri.dl I. ei nu pierd vremea: „O săptămână întreagă . care le-a îngăduit să ţie. . s-a găsit acolo un ministru. .”. . pe unde întunericul e mai mare şi nevoile mai multe. aşa-zise populare. care se grăbi să oprească mersul înainte al acestei funeste societăţi secrete. ce nu îndrăznesc să arate afară. să pătrundă. a Ateneului popular.. 548 „Antialcoolul”. şezători antialcoolice.. tenebroasele lor planuri.scopul aparent al acestei societăţi pare foarte nobil şi oricine se crede dator să se asocieze la îndeplinirea lui. în mod perfect. Francmasoneria încearcă. . De altfel.au încercat să se introducă şi în şcolile primare din Bavaria 550 .. acestor răufăcători. nu ne putea veni” 548 . care caută să se infiltreze pe lângă copilărime. O încuviinţare mai deplină şi mai de sus. 97 550 „Revista catolică”. p. p. să existe dedesubt ceva murdar. lozincile. E aşa de uşor de ţinut această obliga ţie. 549 Idem.în şapte şcoli deosebite . printr-o altă poartă. Lojile sale... Din cauza simpatiei şi respectului ce avem pentru mulţi dintre cei ce s-au înscris să vorbească în aceste aşezăminte. atât pentru marea lor valoare ştiinţifică. 1913 121 . înalţi demnitari ai ţării. noiembrie-decembrie 1911. va avea loc în sala „Transilvania”. Profesori universitari 547 ..

ceea ce a permis popoarelor creştine din Balcani să învingă uşor Islamul. În celelalte ţări ale Europei. încă din 1884. 557 Copin-Albancelli. Astfel se explică faptul că. cit.A fost un moment. vezi Prache. care „n . Pentru a ţine în lanţ pe aceşti parlamentari. 552 Bull du Grand-Orient. . . cit. în Loji şi în Convente. p. În Turcia. fiul unui haham din Ungaria.Francmasoneria recurge la măsuri straşnice. vorbind la banchetul de închidere al Conventului din 1886. facem politică. I. 545. I.n-ar trebui să fie în Parlament decât 3 francmasoni. FRANCMASONERIA ÎN FRANŢA Astăzi. .atât în Franţa cât şi în Colonii.FRANCMASONERIA ÎN ALTE ŢĂRI Să vedem acum ce face Francmasoneria în alte ţări.000 membri. ce faceţi dacă nu politică? 552 . p. 129 555 Bull. I. 1885.reprezentată de partidul Tinerii-Turcii 551 . ce compun parlamentul francez. Sub impresia legilor şi a poli ţiei.. ne va fi de ajuns să privim la ceea ce face în momentul de faţă în Franţa. îi este interzis să pătrundă în acest vast imperiu. I. Francmasoneria progresează şi se întinde din ce în ce mai mult. nici de politică . . bine definit de Talmud. Mamelle. în Franţa. sau mai bine zis să facem unicamente. . în loc de 500 câţi sunt astăzi 554 Copin-Albancelli. (o dregătorie masonică) adresa ameninţări fraţilor săi deputaţi şi senatori. Cu un asemenea parlament şi cu miniştrii ieşiţi dintr-însul. cit. în Franţa. când a trebuit să declarăm că Francmasoneria nu se ocupă nici de religie . ea este persecutată şi. mai mult de jumătate sunt francmasoni 553 . ciL.sapă religia lui Mahomed (pe care Sinagoga ar voi s-o facă să piară în ace laşi timp cu cea a lui Hristos) şi dezorganizează armata. I. . p. 96 553 Cum Francmasoneria numiră de -abia 30. p. 113). Prache. 129. Pentru a şti ce unelteşte acolo. Midhat-Paşa. Garantul de amiciţie al Marelui-Orient.. 240 şi 272. vezi Prache. p. I. F.a scos din neant” 557 . p. ea nu face decât politică. (Drumont I. I. De aceea. să fie chemaţi şi să fie legaţi. p. Da. . F. zice în 1891: „Ar trebui ca mem brii Parlamentului. sept 1886. căci dânsa „ i . 122 . În toate conventele. F. cit. p.ar fi nimic fără Francmasonerie” 556 . Gonnard. I. 51. declară. Şi. Masoneria se îndeletniceşte să-şi realizeze scopul esen ţial. Francmasoneria. la Conventul din 1894 că „ franc551 Partidul junei-Turcii a fost creat de un jidan. nivelul intelectual al Parlamentului este cu mult mai jos decât acel al Naţiunii. ţinându-i prin propriul lor interes” 555 . Gadaud. Astfel. Masoneria îşi poate zice că ţine Franţa sub picioare.. În Rusia. zice: . v. 1891. care sunt francmasoni. pe lângă Supremul Consiliu. 122 556 Chaine d'union. p. cit. Din vreo 900 senatori şi deputaţi. 118. maçonnique. fost ministru de agricultură.mai toţi fiind pătaţi 554 . fuseserăm obligaţi să disimulăm. contrariu celor ce se petrec în alte ţări. Era oare o ipocrizie?. de altfel.adică distrugerea creştinismului. ceea ce noi toţi avem misia să facem. . altădată atât de teribil.

Într-adevăr. . Ei bine.în complicitate cu ministerul. 315. Spionarea militarilor precum şi a tuturor funcţionarilor Statului Fără a mai vorbi de masonul HERVE şi de partizanii săi. .asupra a 25. Fernand Maurice declara în Conven tul din 1890. p. v.000 de ofiţeri francezi. directorul şcolii de artilerie din Grenoble: „Reacţionar. 562 J. 87. 500. pentru vecie. v. cit. . în unire cu guvernul. asupra valorii profesionale a acestor ofiţeri. 94 Bull. a organizat un vast serviciu de spionare asupra tuturor funcţionarilor 562 statului francez şi. du Grand-Orient. aruncându-l în bălegar şi călcându-l în picioare. fişele de denunţare întocmite de Francmasonerie. atâtea crime care îi vor închide. uşa avansării. F. mai cu seamă.dacă copiii săi sunt crescuţi într-o şcoală creştină. cit. I. cit. 389. în 28 octombrie 1904. deputatul G UYOT DE V ILLENEUVE citi. Lucipia.masoneria nu este altceva decât Republica acoperită. 561 Bull. I.. a putut zice. asupra militarilor.maimuţărind pe marele monarh Ludovic al XIVlea.de care îi e frică. Prache. p. . .afară de noi” 561 . ea însăşi.care altădată se interesa de tot ce e nobil şi înalt. ca exemplu. 1898. În sfârşit F. 315. că „peste zece ani. du Grand-Orient.clerical înfocat. cu o ferocitate extremă.” 563 Terminându-şi discursul. începutul fişei D-lui locotenent-colonel Janicot. Şi ce face Francmasoneria cu Puterea pe care o deţine prin politică? Ea întrebuinţează această imensă forţă socială: 1 ° ca să dărâme pe ascuns Armata. v. Bidegain. 123 . în înţelegere cu 558 559 Bull. nu fără dreptate: „Statul suntem noi” 560 . p. I. Şi F. cit. 1890. 1894. 94. p. Aceste fişe nu conţineau decât o mârşavă spionare asupra opiniilor religioase ale ofiţerilor şi ale familiilor lor. Geyer.. Masoneria va fi stăpână peste tot şi nimeni nu se va mai mişca în Franţa.. . Iată. zicea în Conventul din 1895: „Franc masoneria şi Republica nu sunt decât unul şi acelaşi lucru 559 . care prezida Consiliul Ordinului. 2 ° ca să persecute.dominat de femeia sa. că Ministru de război. 563 Vezi facsimilul fotografic al acestei fişe în J. în momentul de faţă. p.pare că nu mai are altă ocupaţie decât să-şi spioneze soldaţii şi să terorizeze preoţii şi călugării. I. p. 560 C.dacă femeia sa se duce la biserică. R du Convent.care este aceea a aproape unanimităţii poporului francez. 467. Şi ce cuprindeau aceste fişe ale Marelui-Orient? Fără îndoială. p. 115. Franţa. I. deputatul naţionalist Guyot de Villeneuve strigă: „Din cele ce preced. care merg până să insulte drapelul patriei lor. Francmasoneria se interesează să afle dacă ofiţerul este catolic. v. du Grand-Orient. .Francmasoneria. cit. . .după cum Republica. la Conventul din 1898. Prache. care-l duce chiar la biserică. Prache. Toată lumea îşi aduce aminte de scandalul înspăimântător care a izbucnit când. nu e altceva decât masoneria descoperită” 558 . I. .. p. rezultă în mod luminos. Bidegain. . I. 313.. . p. cit. . Într-adevăr. 1895. Prache. în Cameră. p. câtuşi de puţin. informaţii asupra capacităţii militare. . Biserica catolică.

. acest proces ar fi deşteptat Franţa şi. şi de conivenţa cu Marele Orient.care îndată fu pălmuit. 567 Catolicismul. cit. Dar. Dar. această imensă şi ignobilă spionare. p. Şi într-adevăr. nici pe a Evangheliei. de care vorbeşte G. ai statului francez? În adevăr. Este ca să atingă pe toţi creştinii şi. Fără a mai vorbi de ura sălbatică a jidanilor. de şi cane fără număr. Trebuia deci să fie împiedicat cu orice preţ. aşa -zişi toleranţi.pentru ca să vedem unde voiesc să ajungă.. p. de insulte ce rănesc până în străfundul inimii. obscurantism.. mireasa lui Hristos..şi aceasta nu se putea obţine decât suprimând illico pe acuzat.nu ne vom ocupa aici decât de persecuţiile prea evidente. b) punând mâna pe învăţământ a) Persecuţia Bisericii Biserica Franţei. 565 Circulate confidentielle du Grand-Orient aux diverses loges de France. . p. Andre. care se manifestă sub formă de calomnii mincinoase. afară de aceea a Talmudului (Coprin-Abancelli. cit. de denunţări anonime. în fiece moment. să rănească la inimă Creştinismul. în 1902.131. cit.este vrednic de ură. cu ea. Francma soneria aţâţă pe popoare în contra Iezuiţilor. Delpech. decreştinarea naţiei care a avut nenorocirea să cadă în ghearele ei.l Preşedinte al Consiliului. care sfâşie. Ministru de război. Terorizarea creştinilor Scopul principal al Francmasoneriei este.tot aşa şi în epoca noastră. F. Dar. 182. pe care Sinagoga a jurat să-l facă să dispară. . aceşti sectari. lumea întreagă.. Bidegain. era generalul F. prin intermediarul Francmasoneriei. . nu tolerează nici o religie. prin ovreiul 564 J. II.pe care Francmasoneria îl numeşte fanatism. la ce bun. de Villeneuve. Mare maestru al Marelui Orient.136). atâtea torturi morale 566 cu care se adapă. . un chestionar care conţinea acest pasaj: „Să ne semnaleze toţi funcţionarii. adevărata răstignire.i suprime .. (Drumont. vom reveni la fapte. ca nişte cuie.care altădată şedea pe un tron mai strălucitor ca acel al Regilor. torturându-i. I. de insinuări fictive. .. printr -un dispreţ tenace şi surd al libertăţii altora.după cum am arătat mai sus. trimise tuturor Lojilor din ţară. vezi Prache. 124 . 566 Apăsarea jidovului nu este stăpânirea. II. ea lansă.. ajunse să . care au copii în şcolile congreganiste” 565 . în plină Camera. în al XVII-lea secol. După cum altădată. care se impune elitei printr -un fel de obstinaţie grosolană. de sar casme batjocoritoare. cit.şi ar fi arătat în plină lumină turpitudinile ascunse ale Francmasoneriei. I. din cauza intoleranţei sale şi francmasonii se revoltă în contra acestei intoleranţe.D. 20). 130. este acum aruncată într-un colţ. ci se întinde asupra tuturor funcţionarilor. sub pretext că aceştia interpretau religia catolică cu intoleranţă 567 şi prin intrigi şi calomnii.. . nici pe a Coranului. . denunţarea anonimă şi spionajul” 564 .. în urmă. De aici a rezultat un proces. ..şi această societate ocultă şi-l atinge prin două căi: a) persecutând Biserica. I. Bidegain. mari sau mici. chiar în ajunul acestui proces. de orice categorie. oarecum inconştientă. vezi şi J. p. . cit.. I. 115. de către deputatul Siveton. trupul sfânt al acestei sublime martire. duşmanul. 75-76. p. a organizat contra Armatei. unde agonizează de pe urma su ferinţelor de neînchipuit ce îndură de la jidovime. printr-o voinţă încăpăţânată în amănuntele cele mai minuscule”. . I. Siveton fu găsit asasinat în cabinetul său. a unei fiinţe superioare. viaţa servitorilor ei. . . I.ci este asuprirea unei fiinţe inferioare. Să examinăm mai întâi planul de război al francmasonilor.. pen tru totdeauna.care nu se mărgineşte numai la militari.

Pe urmă ajunseră la preoţi. F. se puteau auzi strigăte de ură în contra întregului Catolicism. 1902. 92 şi 88). p. I. Spania. La rândul său. profesor la Facultatea de litere din Douai. Dar. ceea ce vrea să zică spoliarea. F. Dar ce rău a putut face acestor francmasoni dulcele Iisus. Trebuie deci să fie izgonite şi bunurile lor confiscate. să-i provocăm distrugerea definitivă” 569 .. francmasonii. în 1880. care şi ei au acelaşi spirit ca congregaţiile. 571 Şi. ceea ce fu punctual îndeplinit. diferit de cel pe care -l aşteptau evreii (adică un fel de Mahomet jidănesc).. R. p. iulie 1880. Bull. îndărătul lor se zăreşte silueta hidoasă a lui Iuda! Prin urmare. să spunem tare. să aducă lui Dumnezeu pri nosul adoraţiei. subtilă pentru trebuinţele tribunei. patriotă în Engtitera.. . 125 . Clemenceau şi de alţi francmasoni ejusdem farinae. timp de 150 de ani. de 1903. a pronunţat cuvintele următoare: „Triumful Galileanului a durat douăzeci de secole. I. conservatoare. 572 „Monde maçonique”. du Grand-Orient de France. prin urmare. într-un discurs ţinut la banchetul Conventului. 570 „L'Accacia”. . deja. constituie un obstacol serios la împlinirea poftelor de jaf şi de despotism ale lui Israel. Delpech. „Catolicismul.trebuie ca noi. mai înainte. 568 569 Chaine d'Union. cit. pentru adevăr. Courdavaux. 1885. Austria.. Italia.. Dar agenţi ai forţei publice vin să le împrăştie. .Biserică. de Lanessan. Dar infamul nu e clericalismul. Dar s-ar putea să ni se obiecteze: dacă Francmasoneria este anti-creştină în ţările catolice ca Franţa. iată duşmanul! Or.şi dacă au naivitatea să se ducă să ceară autorizaţia. e sigur că congregaţiile întreţin spiritul de clericalism.. în Lojă. a salariului întregului cler din Franţa . 574 Să nu-şi închipuie cineva că ura iudeilor în contra creştinismului provine din faptul că Hristos s-a lepădat de legea jidovească (care a fost redactată mai târziu şi a constituit Talmudul).Gambetta.. împreună. . ca ei să-L deteste în aşa grad?! Ei bine. nu. ne place să constatăm că nu suntem străini de această ruină a falşilor prooroci”. prima oară de către F. aprilie 1881. nu este adevărat mason” (Copin-Albancelli.ci creştinismului întreg 573 şi divinului său fundator 574 .. râzândule în nas. a făcut. 86 şi 83). formula idiotă: Clericalismul. o con ferinţă francmasonilor. „Francmasoneria este o Contra . Iată acum şi faptele lor. Ca să puie vârf. revistă masonică. când a afir-mat că „respectă credinţa religioasă a fiecăruia din membrii săi” şi că „cel ce se depărtează de la datoriile religiunii.. Sinagoga a declarat război.. p.salariu ce fusese acordat de Concordat ca o mică despăgubire. sub pretext că nu sunt autorizate (?). Dar. pentru despuierea colosală ce suferise Biserica în timpul Revoluţiei. Rândul acestor ţări va veni în curând. Francmasoni.. Ovreii urăsc creştinismul tocmai pentru că este o religie perfectă.este Biserica Ereziei” 570 . p. în 1902. nu nu mai clericalismului. în America. şi rezultatul fu separaţia Bisericii de Stat . se exprimase astfel: „Trebuie să zdrobim pe Infamul. Combes.Catolitism.. să-I adreseze cereri şi să-I mulţumească cu recunoştinţă pentru binefaceri. franc masonii ce sunt la putere le dau afară. p. F. Waldeck-Rousseau.. nu numai catolicismului.. tradiţionalistă. Acestea sunt planurile francmasonilor.. Ei bine. I. 571 C. 573 Francmasoneria a nuntit deci. dispare acest Dumnezeu mincinos (!). Femei virtuoase s-au reunit ca. 381. clericalismul şi catolicismul nu fac decât una ” 568 . du Convent. 199. în care zicea: „Distincţia dintre clericalism şi catolicism este pur oficială.. cit. infamul este Dumnezeu ” 572 .503. în Germania. de către Francmasonerie. care se opune patimilor de proprietate şi de dominaţie şi. F.un Contra .nici că a fost un Mesia. (Copin-Albancelli. Binevoiţi să aşteptaţi puţin. . . ea este religioasă. I. fost ministru.

dându-le săracilor. sunt nişte femei fără nici o creştere. se aruncau la fiare creşti nii. orfani părăsiţi de toţi şi lăsaţi în cea mai neagră mizerie.are seamăn în istorie.nici măcar în timpul Cezarilor romani. când pot stoarce vreun bacşiş. că congregaţiile din Franţa ar poseda un miliard. fără hrană. ea se găseşte cufundată într-o mocirlă. . iar casa fu scoasă la mezat. pe când. .. pe care şi-o imaginează că trebuie să -i revină lui. ce îngrijeşte pe bolnav ca şi cum ar fi însuşi Dumnezeu. ca nişte copii.. În adevăr.. compusă din savanţi. fiind absolut incapabile de a se ridica până la admirabila caritate a incomparabilei surori creştine.cum nu se vor găsi vreodată în Parlamentul francmason. . aceştia trăiau cel puţin liniştiţi în intervalul epocilor de persecuţie şi puteau să slă vească în voie pe Dumnezeu. pentru a-şi câştiga o bucată de pâine. istorie sau filosofie. . -jefuiesc slabele resurse de trai ale acestor nenorocite.devotate omenirii sărace. . se omorau.în orice caz.tinere fecioare aparţinând. maimuţărind însă minunat aceste sentimente de compătimire. oratori. aceşti martiri n-au decât o singură crimă să-şi impute. fără foc în timpul iernii şi chiar fără să poată lucra.de cele mai multe ori la jidani.credul ca întotdeauna şi avid de atâta bogăţie. . . în profitul bandei judeo-masonice 575 .. . suflete de elită. prin ziarele ovreieşti. leneşe. Astfel. care întrec orice închipuire.şi care au fost risipiţi în cele patru colţuri ale lumii. pe aceste infirmiere zise lice... în locul lor. Şi de ce să se izgonească. mii de călugări şi de călugăriţe. . Astăzi însă este rafinarea torturii.În timpul acesta.. Sute de asemenea opere de binefacere avură aceeaşi soartă. . guvernanţii au făcut să se spună poporului..căci nimeni nu îndrăzneşte săi găzduiască. fără tată şi fără mamă. în urmă. cu atâta furie. . . fără adăpost.. această elită a naţiei franceze. mai toate. lăsându-le să moară de foame. . Alte femei.care cultivă chiar pământul. într-un cuvânt.şi din femei care constituie floarea-fină. mânia celor ce ţin puterea..care atinge nu numai corpul. fără ţărmuri şi fără fund. . şi i-au învăţat să citească şi să scrie.ce ar trebui să fie alintaţi. 575 Pentru a acoperi aceste enormităţi monstruoase ale persecuţiei. pe care îi îngrijeau gratis cu o caritate îngerească. Întradevăr. dar ca ută să omoare şi sufletul.. elită care ar trebui pusă în pinaclul societăţii şi înconjurată de veneraţie şi de admiraţie? Ce rău au făcut toate aceste fiinţe atât de crud dezmoştenite? Ei bine. într-o ţară care se crede că este în fruntea civilizaţiei lumii. Pentru această crimă înspăimântătoare. se despuiaseră de bunăvoie de toate bunurile materiale. obraznice. . şi. Poporul. Aşa. iar rezultatul a fost că nu s -a adunat nici măcar îndeajuns pentru a plăti cheltuielile urmăririi. în al XX-lea secol. când se schingiuiau. vicioase. în realitate. fură puse infirmiere gras plătite. care ies de nu se ştie de unde. adăugată la celelalte nenorociri ale poporu lui sărac. Le-am văzut.. care constituie o plagă grozavă. în spitalele din Paris.lăsă să se facă. aceea de a fi adevăraţi creştini Şi această prescripţie sălbatică n . bunăoară.care nu încetează niciodată şi loveşte în fiece zi.şi confiscă casa în care locuiau. . mai mult decât barbară.. ele şi orfanii lor. pe nimic. au fost date afară. Toate bunurile congregaţiilor au fost confiscate şi vândute la mezat. 126 . . Şi acelaşi nenorocit destin îl avură şi oameni care fac ştiinţă.se găsiră dintr-o zi într-alta goniţi afară.consacrându-se în serviciul bolnavilor. chintesenţa virtuţii pe acest pământ. la lucru. care se ocupă de învăţământ sau de predicaţie. cu năravuri.au adăpostit copilaşi. . în fiece moment. pe care o vând. este tortura jidovească! Şi când te gândeşti că asemenea chinuri sunt îndurate astăzi. alţi zbiri forţează broaştele. celor mai bune familii din Franţa. filosofi. . . . nefiind în stare să resimtă nici cel mai mic avânt de milă pentru durerile şi mizeriile bieţilor suferinzi. asupra sa.fură aruncate în stradă.. de teamă să nu-şi atragă.care intrând în mănăstire.

În plus. Şi. ceea ce indica existenţa unei cauze secunde sau sufletul. II. Francmasoneria avu grijă să pună mâna pe învăţământ. de data asta. adică ipoteza nedemonstrată şi nedemonstrabilă (pentru că e falsă) a Evoluţiei. . I.. Napoleon era adeptul său şi.care nu e cauză.. să dea popoarelor o educaţie creştină. Sub Bonaparte. cel mult. înşelate de Francmasonerie. de ce atâtea generaţii.. ci efect. dotat cu atâtea calităţi geniale. . 1906.şi începu să aplice acest plan prin suprimarea iezuiţilor. au avut oroare să pronunţe numele lui Dumnezeu în faţa elevilor. fundatorii şi gloriile ştiinţei. în mo mentul de faţă.ci izbeşte direct în sărmanul popor. . e tradusă din franţuzeşte după cărţi făcute de francmasoni. ce depune pata neagră a veşnicei minciuni pe tot ce atinge” (Copin-Albancelli. în profitul său personal. care îi crezură pe cuvânt şi se lăsară să fie convinşi că Natura. . în fiecare ţară. 579 Dar mai e şi altceva. . ideea de suflet. să sufere atâta nelegiuire şi să fie atât de orbit încât să se sinu cidă. 577 Paulescu. cum e posibil ca un popor. etc. căci Masoneria se opuse la aceasta din toate puterile. 578 Acest Haeckel este o mare legumă într-o Lojă a Liberei-cugetări masonice. Noţiunile de Suflet şi Dumnezeu în Fiziologie. Şi într-adevăr istoria ce se învaţă la noi în şcoli este mincinoasă căci. „Istoria a fost falsificată de Puterea întunericului. p.sisteme copilăreşti şi absurde. de la cele pri mare şi până la facultăţi. el i-a urmat planul. ea făcu ca această instrucţie să fie gratuită şi obligatorie..după cum am arătat altădată 577 prin numeroase citaţii. şi îmbâcsi lumea întreagă de ateism şi materialism. sub mască.şi care ar fi fost bune. 330). . 127 . au încercat. la ce serveşte Monismul materialist al francmasonului Haeckel 578 . când a creat Universitatea de Stat.. p. I. Concordatul restabili cultul catolic în Franţa. cu nedumerire. După izgonirea acestora. În modul ăsta fu creat învăţământul de Stat. ei nu-şi dau seama că marii şi adevăraţii savanţi. . Înţelegeţi acum. Societatea ocultă se însărcina să răspândească pretutindeni o învăţătură aşa-zisă laică.Şi te întrebi. să susţină doctrinele sofistice ale ateismului inept şi ale materialismului degradator.şi în observaţiile şi în experienţele lor. 322). abrutizaţi de obscurantism.este agentul creator al Universului.. .. pândarul de la ţară sau factorul poştal. după Revoluţie. cit. demnul său valet Francmasoneria 576 . Înţelegeţi acum de ce mulţimea profesorilor. rânjind într-un colţ..au admis toţi şi au proclamat existenţa cauzei primare sau Dumnezeu. b) Monopolul învăţământului Pentru a atinge mai profund Creştinismul. pentru o rasă înapoiată ca jidovimea. cit. dirijat de către Francmasonerie . . Astfel ea transmise noilor generaţii doctrinele sale. ovreiul poate îndeplini răul fără să fie: responsabil” (Drumont.. pentru a-l izbi la inimă.dar nu şi învăţământul creştin. Bucureşti. în timp ce Iuda. . au întâlnit întotdeauna scopuri manifeste. În adevăr. Şi exemplul Franţei a fost urmat de toate celelalte ţări ale Europei. care trebuia să le sufoce . De atunci. 576 „Ascuns îndărătul Francmasoneriei. . de ordinar. susţinând că în natură nu există decât materie dotată de energie şi că noţiunea de scop nu se găseşte decât în imaginaţia creştinilor. . Înţelegeţi acum de ce aceşti dascăli stupizi au negat. Înţelegeţi acum la ce serveşte doctrina Generaţiei spontanee. la fiinţele vieţuitoare.. 579 În plus. . ceea ce este şi mai rău. I. De altfel.este în stăpânirea francmasonilor.la ce serveşte Darwinismul. demi-savanţi vanitoşi. . care s-ar duce la biserică sau şi-ar pune copiii într-o şcoală creştinească. etc..persecuţia nu se mărgineşte numai să lovească în clerul creştin. care se ocupau.. dar întors. Şi orbiţi de Francmasonerie. trage sforile care fac să lucreze. ridiculizând-o. cu o ardoare de necrezut.adică î ntreg învăţământul public. toate şcolile din Franţa. ar fi imediat dat afară din nemernica-i slujba.în scopul de a lua şi educaţia. nimicind astfel orice urmă de învăţă tură creştină.

adică Duhul Său.. Sa încercat. adresându-se ovreilor. Dar. în acelaşi timp. Acela uci gător de oameni a fost dintru început şi întru Adevăr n-a stat. pentru ca să realizeze visul lui Iuda de a fi. Dar minciuna are un duşman pe care-l urăşte de moarte.Talmudul se ascunde.anume: Adevărul. a fost izgonită din ştiinţă de către Francmasonerie. Despre stil în fiziologie: v.ei au distrus orice mijloc de apropiere a savanţilor de astăzi între ei 581 şi. Eu sunt Adevărul 583 . . etc. .. 584 Idem. el împinge. care este. Tustrei întrebuinţează. c. 44. sub ordinul jidovilor.că ruia i se poate zice: „vorbeşti. . privând ştiinţa de adevărata şi unica sa limbă. în plus. p. căci se adaptează perfect să exprime în mod clar. să se remedieze acest inconvenient prin crearea unor limbi artificiale. au cerut ca adunările lor să fie considerate ca libercugeratoare. i-au izolat şi de trecut care.în loc să combată. ca Evanghelia. .şi de aceea doctrina Lui este în execraţie înaintea lui Israel... ziarul „Universul” (5 august 1912) ne aduse vestea că Esperantiştii. ca Esperanto etc. în contra Duhului diavolesc al minciunii.legislaţia politico-religioasa a ovreilor. Or. foarte preţioasă pentru cei ce fac ştiinţa. .. caracterizează ceea ce se numeşte Spiritul răului sau Diavolul. . crima de lese . v.pe când Apostolii creştini predicară idealul lor în faţa cerului. Masonii n-au văzut că. Minciuna este deci baza sistemului jidovesc. Şi pentru ce atâta sacrificiu? Pur şi simplu pentru că limba latină este în acelaşi timp şi limba Bisericii Catolice. . aceste vicii la o culme nemaipomenită.. căci mincinos este şi tatăl ei ”. 580 toate cunoştinţele omeneşti.. Adevărul este trăsătura distinctivă a Creştinismului. VII. Cahalul şi Francma soneria. nu mai are nici un sens.1914. Astfel Iisus. deci minţi” 582 . . 107 583 Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. În oarba lor ură. . şi proprietarul întregului pământ şi stăpânul întregii omeniri. Dar. înlocuind limba latină dizgraţiată. Hristos a trimis ucenicilor Săi o armă invincibilă.această limbă. Duhul divin al Adevărului care va apăra în veci omenirea. per exeelentiam. şi au dat afară pe catolici. reuniţi în Congres la Cracovia. adică minciuna. Un om de ştiinţă este astăzi obligat să piardă un timp enorm ca să înveţe 5 sau 6 limbi. sunt încă şi mai invizibile ca dânsul. Dar. 582 Copin-Albancelli.omenire.Limba latină.dacă nu vrea să se rătăcească în faţa acestui Turn al lui Babei ce a devenit ştiinţa modernă. Minciuna. CONCLUZIE În rezumat. le zise 584 : „Voi din tatăl Diavolul sunteţi şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi. limba ştiinţei universale. a pune mâna pe învăţământ. a fost comisă de francmasonerie. patimile de proprietate şi de dominaţie. Părăsind lumea.. pentru ca o rasă netrebnică să poată ajunge să-i subjuge.. Hristos a zis:. dintre ale sale grăieşte. din contră. v. iar cele două apendice ale sale. I. XIV. cit. . căci nu este Adevăr întru dânsul. Talmudul. 128 . Când grăieşte minciuna. Şi această din urmă crimă. pentru a rămâne în întuneric. din contră..căci ştiinţa este una. precis şi concis . . I.. a ascunde oamenilor adevărul. ca Volapuk.ai alte cuvinte. pentru mulţi dintr-înşii. un mijloc scârbos şi blestemat. Definiţia fiziologiei. I. este crima cea mai oribilă. care să servească de limbi universale. 6. .. 580 581 Paulescu. c. (Sfetea edit).

Înaintea acestui Duh al Adevărului mă închin. stri gând din adâncul sufletului: CRED ÎN DUHUL SFÂNT! 129 .

adică să răspândească şi să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. şi aşa ar fi în realitate. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia.. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. îi este uşor ca.. părintele medicinei. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei.Medicul. în acelaş timp.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia soci ală. Doctor Nicolae Paulescu 130 . Ori.. H IPOCRATE . în sfârşit. Astfel. Medicul trebuie deci să fie. cum un medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile. până la moarte şi. devine prietenul şi chiar con fidentul celor ce suferă. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi. un sa vant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. prin profesia sa. făcându-i mai buni”..” căci ai trebuinţă de el”. adică ştiinţa omului. . tineri sau bătrâni. .. bogaţi sau săraci. a avut dreptate să zică. prin grai şi prin exemplu. care combate aceste patimi. . un apostol al moralei. .