P. 1
Didactica - portofoliu

Didactica - portofoliu

|Views: 0|Likes:
Published by Alecs Andrah

More info:

Published by: Alecs Andrah on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

I. Definiţia jocului JOC (< lat. jocus - glumă; engl.

game) - Poate fi definit ca o activitate spontană, atractivă, liberă, ce contribuie la dezvoltarea psihică a copiilor, la pregătirea lor pentru integrarea socială, dar şi o modalitate plăcută de relaxare şi divertisment pentru tineri şi adulţi. După Păunescu şi Muşu (1990), scopurile jocului în dezvoltarea copilului sunt: o mai bună cunoaştere a lumii, un control mai adecvat al propriei persoane şi al raportului cu lumea; oferă de la început posibilitatea explorării relaţiilor dintre realitate şi fantezie, o arenă în care formele de gândire semiologice, intuitive, pot fi liber testate. Pentru copiii deficienţi mintal, jocul este forma de bază prin intermediul căruia se organizează şi se desfăşoară procesul de recuperare. În aceste condiţii, jocul se constituie ca o formă de învăţare orientată spre: dezvoltarea capacităţii de manevrare a obiectelor; aprecierea formelor şi mecanismelor de recunoaştere a dimensiunilor; însuşirea asemănărilor şi deosebirilor dintre obiecte; dezvoltarea capacităţi de utilizare a obiectelor în funcţie de necesităţi. Prin joc, copilul învaţă regulile de comporta re, ceea ce contribuie la structurarea personalităţii sale. J. Piaget (1965) spunea că jocul este cea mai pură formă de asimilare. Prin asimilare, copilul încorporează în modalităţile existente ale gândirii întâmplări, obiecte sau situaţii. Astfel, că „asimilare pură", jocul nu era considerat atât ca o modalitate a dezvoltării cognitive, cât o reflectare a nivelului prezent de dezvoltare cognitivă a copilului (definiţie citată de Constatin Albu în ― Dictionar de kinetoterapie‖) Prin intermediul jocului, copilul îşi satisface nevoia de activitate, de acţionare asupra obiectelor şi de transpunere în situaţii diferite. Practic, copilul descoperă lumea prin intermediul jocului. Jocul este mijlocul prin care copilul câştigă anumite deprinderi fizice, cognitive şi sociale. În timpul jocului, copilul experimentează anumite acţiuni, care ulterior vor fi combinate cu alte deprinderi mai complexe. Astfel, iniţial copilul mânuieşte piesele unui joc, apoi va încerca să realizeze câteva combinaţii, pentru ca în final să ajungă la adevărate construcţii. În acest fel, copilul reuşeşte să rezolve unele probleme şi să înţeleagă modul de folosire a unor obiecte.

nici de oră. care se transformă în munci reale. există o suficienţă şi o independenţă a jocului. aşezarea cuburilor. se obişnuieşte să ţină cont de punctul de vedere al altora. sub raportul conţinutului. Caracteristicile jocului 1. aşa un copil doreşte un joc de talia lui. şi de ce educatorii s-au străduit să folosească jocul ca mijloc de educaţie. Jocul nu ţine seama nici de loc. să facă un efort. vizează două aspecte de bază: jocuri cu caracter educativ şi jocuri cu caracter reeducativ. executarea împletiturilor. să iasă din egocentrism sau originar. La grădiniţă. conduc la formarea deprinderilor motrice. într – un timp şi un spaţiu care – i sunt propii numai lui. să – şi stăpânească instabilitatea naturală. Există jocuri precum gătitul. 6. Aşa cum un sportiv autentic vrea un adversar de talia lui. câteodată istovitor. Conţinutul şi organizarea jocului Jocul implică două aspecte de bază: fizic şi relaţional. traforajul mecanic. cât şi de bucurie morală. trebuie să fie o sursă atât de efort fizic. aşadar.II. Din acest punct de vedere. Aspectul relaţional capătă consistenţă în momentul în care copilul vine în contact cu un alt copil sau cu un adult. care. de ce unele jocuri ale copiilor se sfârşesc cu munci reale. 3. Jocul nu este decât o pregătire pentru muncă. un exerciţiu. 5. Jocul. care-l sustrag lumii trebuinţelor. Jocul este adesea obositor. clasificarea etichetelor. 4. serierea culorilor. Jocul se naşte din nevoia copilului de a învăţa în primul rând ce este o sarcină. ba uneori este prea ambiţios şi vrea să practice jocurile copiilor mai mari. dar tocmai aceasta oboseală. în sfârşit. Fiecare joc este situat parcă în afara timpului şi spaţiului real. III. Jocurile prea facile nu prezintă nici un farmec. care deocamdată îi depăşesc puterile. şi o educaţie prin joc. Se înţelege. lumii practice. iată tot atâtea sarcini şi tot atâtea jocuri prin intermediul cărora copilul învaţă să – şi fixeze atenţia. Un alt caracter prin intermediul căruia jocul pregăteşte pentru muncă este introducerea copilului în grupuri sociale. Prin intermediul jocului copilul ia contact cu alţii. . această istovire îi atestă valorea. 2. prin repetare şi prin angrenare a segmentelor corporale. Aspectul fizic vizează formarea abilităţilor de apucare şi de manevrare. Când spunem joc spunem totodată efort şi libertate.

chiar dacă dificultăţile sunt mari. o satisfacţie. Reguli de bază în organizarea şi orientarea jocului . În relaţiile cu copii cu tulburări psihomotrice sunt situaţii când aceştia refuză să acţioneze – motivul . sistemul de organizare este individual şi în grup. să simtă o bucurie. la formarea deprinderilor şi la dezvoltarea calităţilor motrice. terapeutul se poate implica în acţiunile de joc pentru a susţine. se combină acţiunile motrice cu verbalizarea fiecărei mişcări pe care o execută copilul. ci numai „ încerc" şi sper să reuşesc. orienta şi asigura desfăşurarea jocului. acţiunile se desfăşoară individual.Jocul cu caracter educativ constituie forma de activitate a copilului mic. consistenţei şi temei propuse. Pe parcurs. Jocurile cu caracter educativ vor fi concepute şi conduse de aşa manieră încât tema să reprezinte. IV. contribuind. introducând regula de bază .. conţinutului.. Jocul cu caracter reeducativ prezintă particularităţi care îl diferenţiază de cel cu caracter educativ.Să se dea posibilitatea de a reuşi. Terapeutul pregăteşte din timp acest aspect al refuzului.nu există «nu pot». fapt ce prilejuieşte copiilor multe emoţii. la început. sunt stabilite de către copil. şi modalitatea de realizare a principalului scop. . pe lângă mijlocul de stimulare şi de menţinere a interesului copilului.Nu vor fi puse la îndemâna copilului multe jucării. ci un număr mic dar bine ales. Jocul este forma de activitate care solicită eforturi comune. Să se asigure condiţii pentru a se juca cu plăcere. a preşcolarului şi şcolarului. care să-l conducă la formarea deprinderilor motrice de bază şi aplicative. bucurii şi satisfacţii. terapeutul introduce reguli care se constituie în componente ale procesului de reeducare. în funcţie de obiectivul metric urmărit sub raportul formei. În aceste condiţii. cum ar fi: conţinutul este stabilit de către copil în funcţie de trebuinţele şi de dificultăţile sale. sistemul de mijloace este mult mai restrâns.nu pot". regulile de joc. . atât în timpul desfăşurării jocului cât şi după joc. dar şi dorinţei copilului de a se juca cu un anumit obiect. în mare măsură.

- Se recomandă folosirea unei jucării numai după ce îi cunoaştem conţinutul. Terapeutul trebuie să se bucure de bucuria copilului. Terapeutul trebuie să se bucure şi să-l încurajeze pe copil. cât şi experienţa negativă (beţia. Prin jocul cu subiect şi rol se facilitează că acceptarea aspectelor legate de frustrare şi de regulile de viaţă socială mai greu de acceptat. să trăiască alături de el fiecare clipă de fericire. Variabilitatea mare a acestui tip de joc se datorează faptului că familia oferă experienţa cea mai nuanţată şi trăită intens de către copii. să trăiască bucuria unei victorii. ce se realizează doar datorită plăcerii ce o provoacă. A trece indiferent pe lângă micile rezultate înseamnă că profesiunea este executată mecanic. V.de-a familia" este în tens proiectiv şi prezintă foarte mare importanţă şi din cauză că familia este scena principală de viaţă copilului şi totodată nucleul social în care se condensează şi reflectă în mod sensibil întreaga viaţă socială. atmosfera. Jocul vehiculează experienţa umană pozitivă. cel mai discret semn de execuţie a unei mişcări sau gest trebuie să fie cât se poate de mult apreciate. . Am atrage atenţia asupra faptului că jocul de-a familia are o poziţie specială în nomenclatorul general al jocurilor copiilor. Jocul . Jocul . conduite vulgare şi bădărănii etc. În acest fel se evită unele aspecte neplăcute din timpul desfăşurării procesului de reeducare. evenimentele ce o traversează.. să-l încurajeze şi să-i dea toată căldura sa sufletească.). bătaia. [43]. Jocul se consideră ca o activitate fizică sau mintală gratuită. stilul de comunicare şi afecţiune din familie.de -a familia" oglindeşte habitudinile.. spune Chateau J. lăudate. responsabilităţi certe asumate de membrii acesteia. Cea mai mică realizare. Desigur. dar şi tensiunile ce se consumă în familie. conturarea motivului «plăcerii" ca implicat în dinamizarea jocului anulează gratuitatea lui. Important este şi rolul jocului ca instrument şi mijloc al educaţiei sociale şi morale. Expansiunea personalităţii prin joc Activitatea de joc rămâne de departe cea mai contribuantă în for marea personalităţii.

intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învăţă să se orienteze în spaţiu şi timp. astfel că jocul are un caracter social. . copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul. atinge jucăriile etc. . Berger deosebeşte mai multe tipuri de joc (Berger. deşi are şi un important caracter social. desemnare a unui lider şi un scop acceptat de comun acord. copilul capătă informaţii despre lumea în care trăieşte. care resimt plăcere atunci când intră în relaţie cu adulţii şi mai ales cu persoanele care -l îngrijesc. . Am enumera ajutorul material (în fabricarea sau repararea jucăriilor). Prin joc. preferând alte jucării faţă de ceilalţi copii. gângureşte. dar el se simte bine jucându-se în prezenţa altor copii. similare.Jocul social-afectiv apare la copiii de câteva luni. VI. În timpul jocului. Conţinutul jocului implică în primul rând aspecte fizice. Un astfel de tip de joc este reprezentat de vizionarea desenelor animate la televizor. 1986 ). În timpul jocului. Vom aborda jocul de la vârste foarte mici. dar Jocul în asociaţie . Din acest punct de vedere. Jocul în cooperare apare atunci când el este organizat în grup. 1986). pană la perioada de sfârşit a copilăriei.copilul urmăreşte modul de joc al unui alt copil. .Participarea şi rolul adultului în joc poate fi de multe feluri. K. copiii planificând activitatea în dorinţa de a atinge un scop (Berger. Jocul în paralel .copiii se joacă în acelaşi fel cu aceleaşi jucării. Putem spune că jocul este „munca copilului‖. diviziune a muncii. Clasificări ale jocurilor Jocul reprezintă pentru copii o modalitate de a -şi exprima propriile capacităţi. copilul zâmbeşte.Jocul de unul singur . dar nu face nimic pentru a participa. dar fără să existe organizare. aju torul tehnic — privind modul în care pot fi utilizate jucăriile — sau prin descrierea etapelor jocului.Jocul spectacol .apare atunci când copiii sunt angajaţi în activităţi independent unul de celălalt.copilul se joacă singur. Interesul copilului este centrat doar asupra propriei activităţi.

Jocurile de întrecere apar între 7 şi 9 ani. el este rapid adus la ordine de întregul grup (fotbal.Jocul dramatic apare pe la 11-13 luni.Jocul simţ – plăcere . băutul din cană sau îmbrăcarea hainelor.. Î n aceste jocuri sunt cuprinşi un număr mare de copii formându -se un grup de joacă extins. copilul îşi imită părintele când citeşte ziarul sau când fumeaza. şi conduse de un lider. baschet etc.Jocurile ritmice leagă sunetul de un anumit gest recuperator. jocul de imitaţie devine mult mai complex. . Acest joc dramatic se mai numeşte şi joc simbolic sau de imitaţie.În jocul liber copilul visează.) Terapia prin joc capătă u n rol din ce în ce mai mare în cadrul activităţilor recuperatorii. miros. 1970 ). . O dată cu intrarea în etapa de preşcolara. Astfel. deci la începutul şcolii primare. cum ar fi hrănitul. Se ajunge la imitarea unei persoane sau a unui fel de a fi.Jocurile cu reguli arbitrare . În cadrul jocurilor colective se vor folosi acele jocuri care asigură reeducarea unui anumit organ sau simţ: . În curtea grădiniţei nu există jocuri organizate de copii.sunt jocuri inventate de copii şi care sunt extrem de variabile. recomandate copiilor imobilizaţi la pat sau jocuri colective (Popescu. gust. În perioada de sfârşit a copilăriei (după 9 -10 ani) apar jocuri cu reguli bine stabilite şi care trebuie respectate de toţi participanţii. merge fără o ţintă precisă. se joacă cu hainele sale. handbal.Dezvoltarea abilităţilor manuale apare în momentul în care copilul începe să manipuleze jucăriile. textură şi consistenţă. Dacă un jucător greşeşte. culoare. deoarece ele îi permit să depăşească un obstacol ( Debesse. 1986). . în care numărul copiilor este destul de redus. Regulile jocului sunt bine stabilite şi nimeni nu se gândeşte să le schimbe. Grupa de grădiniţă este o grupa de joacă. Se pot folosi jocuri individuale. Evoluţia acestor jocuri de imitaţie demonstrează că ele sunt ocazii in care copilul îşi manifestă anumite calităţi.apare atunci când copilul începe examinarea obiectelor din mediul înconjurător. atunci când copilul începe să imite unele activităţi familiare simple. . El devine atent la lumină. . Aceste jocuri demonstrează faptul că regulile sunt acceptate de copil. mai ales la vârste mici.

diferite paste etc. Se folosesc jocuri în care elementele componente sunt asamblate şi ordonate în aşa fel încât să reproducă realitatea. . Acţiunea este dirijată asupra situaţiilor de joc în ansamblu. o ―supapă" acceptată de adulţi. Aceste jocuri favorizează compensările. ci ajunge la semnificaţia ei. Realizarea mişcării presupune reproducerea unor evenimente simple ale vieţii de zi cu zi. Tot în cadrul jocurilor de repetiţie se foloseşte explorarea şi experimentarea materialului.Jocurile în diverse medii . Atenţia copilului este îndreptată către explorarea propriului corp sau către explorarea unei situaţii.Jocurile pe fond muzical. dar stimulează intervenţia educativă. dar în acelaşi timp asigură dezvoltarea imaginaţiei şi oferă copilului o activitate. cu sau fără jucării.. permit educarea şi dezvoltarea prehen-siunii.apă. dar fără a se acorda atenţie materialului din care este facută şi în absenţa intenţiei. reproducere realizată cu ajutorul jucăriilor şi explicate verbal. Jocurile de grupare sunt rar folosite liber sau în cadrul programului terapeutic. Jocurile de identificare presupun reproducerea unor evenimente ale vieţii cotidiene. . . atunci când copilul nu se limitează la cunoaşterea mişcării. se folosesc jocuri de realizare a mişcării. Se folosesc jocuri de asamblare. Jocurile de construcţie sunt rar folosite liber de copii şi în programele terapeutice. precum şi asupra explorării propriului corp în diverse situaţii. de combinare.Jocurile mobilizatoare permit reeducarea unor anumite gesturi. stirmulează apariţia deprinderilor motrice. 1984). Jocurile de imitaţie apar frecvent în reeducare. La copiii cu deficienţe fizice. de identificare a ei şi de orientare. pe când în experimentarea materialului se urmăreşte ce se poate face cu o jucărie. de îmbinare şi de construcţie într -un context. În explorarea materialului atenţia este îndreptată asupra materialului din care este confecţionată jucăria. .Jocurile competitive stimulează copiii în executarea cât mai corectă a unei mişcări. În acest sens. punere în scenă în care copilul joacă simultan mai multe roluri (Aufauvre. dar apar frecvent în cadrul programelor educative. nisip. Repetiţia mişcărilor se face cu ajutorul unei jucării. Jocurile de repetiţie a mişcărilor ocupă un loc important în cadrul programelor de reeducare. jocul permite stimularea şi reeducarea. Jocurile de orientare presupun punerea în scenă a unor evenimente din realitate.

Jocul presupune folosirea jucăriilor. 1977 ).unii copii cu handicap nu agreează activităţile murdare şi se tem să se joace în nisip. Jocul cu reguli presupune jocul în grup. să picteze cu degetele. ele fiind folosite de un număr redus de copii în timpul liber. cu respectarea unor anumite reguli stabilite iniţial. copii cu deficienţe vor fi ajutaţi în selectarea jucăriilor şi a activităţilor stimulative. uşor de manevrat. cărţi de joc. căţei care vorbesc. Ei trebuie încurajaţi să simtă. Copilul cu handicap are aceleaşi nevoi ca şi cel sănătos. Aceştia doresc să se joace cu truse medicale. el are nevoie însă de mai mult ajutor pentru cunoaşterea mediului înconjurător. Se mai poate folosi modelarea din făină pentru copiii care nu pot picta sau desena ( Russell. aşadar interacţiunea copiilor cu obiecte fără viaţă. table. De aceea. cuburi. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto. experimentate şi apoi cunoscute de acesta. 1984). Aceste jocuri sunt puţin folosite în reeducare. Jocurile creative . întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. Jocurile de comunicare încurajează limbajul şi stimulează dorinţa de a vorbi.). deoarece produc sentimentul de eşec (Aufauvre. şă atingă. aceste jocuri sunt evitate. domino. minijocuri sportive de masă etc. Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu handicap. . În situaţia în care prehensiunea este dificilă. Jocurile imaginative sunt apreciate mai ales de copiii internaţi în spital. să modeleze şi să se joace. Sunt preferate jucăriile mici din plastic.Jocurile de construcţie şi de grupare sunt puţin folosite de copiii cu deficienţe fizice. Aceste jucării permit realizarea unor mişcări ale degetelor şi de asemenea jocul în spaţii limitate ( Johansson. jucării muzicale şi chiar un casetofon cu casete. deoarece presupun o abilitate motrică fină la nivelul membrelor superioare. Pictatul cu ajutorul unei bucăţi de cartof da rezultate bune la copiii care au un control manual redus. să taie hârtia sau să se joace cu aluat. 1993 ). rummy. telefoane. Se pot folosi păpuşi care vorbesc. Dezvoltarea cognitivă a copiilor este strâns legată de varietatea şi accesibilitatea obiectelor studiate de un copil. cu o papuşă-doctor.

9. . 8. senzorial. se reduce gradual implicarea fizică a terapeutului în timp ce copilul devine mai competent. 7. când îndeplineşte o sarcină de joc. Durata jocului este importantă. Un copil dificil se va alătura adesea (urmează terapeutul în activitatea de joc).VII. Jocul trebuie să fie adaptat la stadiul de dezvoltare neuromotorie a fiecărui copil. deoarece copilul poate deveni frustrat dacă timpul alocat activităţii este prea scurt sau el poate deveni plictisit dacă timpul de joc este prea lung. noile deprinderi trebuie să fie introduse treptat. Învăţarea jocurilor trebuie să se realizeze în paşi mici şi siguri. la tipul de handicap prezent (fizic. Comenzile verbale trebuie să fie adaptate pentru nivelul de înţelegere al copilului. 5. Trebuie descoperite interesele copilului şi făcut uz de ele. se folosesc mişcări fizice prompte. Următoarele strategii pot fi folosite cu un copil care are dificultăţi în imitaţie. terapeutul continuă activitatea alături de el. în final. Nu trebuie păcălit (trebuie antrenat progresiv) si nici mituit. Copilul este răsplatit cu laude. Ghid (îndrumător) pentru adaptarea jocului la stadiul de dezvoltare al copilului 1. fiind singura formă de comunicare eficientă. 4.) 2. mental. dacă vede că terapeutului îi face placere. 6. 10. de comportament. Jucăriile şi materialele folosite pentru desfăşurarea jocului vor fi adaptate vârstei biologice şi mentale a fiecărui copil. de limbaj etc. de exemplu prinderea mâinii copilului şi mişcarea ei pentru a ajuta copilul să imite semnul " PA ". 3. Limbajul mimico-gestual va fi folosit la copiii cu tulburări de vorbire şi auz. Manifestarea plăcerii terapeutului legat de jocul copilului este un important factor motivaţional pentru acesta.

Dacă un copil este agresiv. Dacă un copil nu vrea să participe în activitatea de joc. 2. Polirom. Albu. plăcut. nu trebuie forţat. Albu. Siguranţa este foarte importantă: aceasta înseamnă că trebuie să existe un spaţiu de joc adecvat. . Iaşi. dar şi cu alţii. 13. se va lua de acolo pentru a-l determina să înţeleagă că se va întoarce în acel loc doar atunci când se va juca adecvat. 2007. Este necesar ca terapeutul să împartă progresul copilului cu acesta într-un mod plin de înţeles. 15. Terapeutul trebuie să înteleagă ce l-a făcut pe copil să fie agresiv.11. Bibliografie 1. ciocnire etc. 14. Să nu se uite că un copil cu întârzieri în dezvoltare poate fi într-un stadiu primar de joc. Acesta trebuie lăsat să se joace aşa cum vrea şi în mod progresiv se va încerca direcţionarea către o activitate cu un scop mai înalt. şi alţii. În timpul jocului cu copilul. este bine ca terapeutul să vorbească despre ceea ce face. Terapeutul trebuie să-şi reevalueze şi completeze cunoştinţele în mod constant. ―Asistenţa psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic‖. Iaşi. Constantin. viu colorat pentru a stimula participarea de plăcere la desfăşurarea jocurilor. 12. pentru că copiilor mici le place să descopere obiectele prin lovire. Copilul trebuie încurajat să vorbească despre jucării şi ceea ce face cu ele. Adriana. cu materiale corespunzătoare vârstei şi modul de aranjare al interiorului sălii unde se desfăşoară jocul trebuie să fie atractiv. Să nu uităm că un copil trebuie să se joace singur. ascunzând-o într-o pungă sau cutie. Întotdeauna trebuie să ne asigurăm că acesta are haine potrivite pentru joc. de exemplu. aruncare. Jocul va trebui să fie vesel şi nu forţat. Jucăriile trebuie să fie durabile (rezistente). 17. Când un copil se plictiseşte de o jucărie se va încerca prezentarea ei într-un mod diferit. 1992. 16. ―Psihomotricitate‖. Institutul European.

―Psihologia vârstelor‖. . 1967. Chateau. Şchiopu. 1981. Paris. Editura Didactică şi Pedagogică.3. Ursula. Editura Didactică şi Pedagodică. 4. ―Copilul şi jocul‖. Jean.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->