Micromecanica

În funcţie de sistemul de axe adoptat, pentru materialele compozite armate cu fibre,
se definesc următoarele caracteristici mecanice necesare în proiectare:
E
L
= E
1
- modulul de elasticitate longitudinal al lamelei (în direcţie paralelă cu fibrele);
E
T
=E
2
- modulul de elasticitate transversal al lamelei (în direcţie perpendiculară pe
fibre);
G
LT
=G
12
- modulul de elasticitate la forfecare al lamelei în planul(L,T) sau (1,2);
v
LT
=v
12
şi v
TL
=v
21
- coeficienţii Poisson în planul (L,T) sau (1,2);
R
tL
- rezistenţa la tracţiune a lamelei în direcţie longitudinală;
R
tT
- rezistenţa la tracţiune a lamelei în direcţie trasversală;
R
cL
- rezistenţa la compresiune a lamelei în direcţie longitudinală;
R
cT
- rezistenţa la compresiune a lamelei direcţie transversală;
R
f(LT)
=R
f(12)
- rezistenţa la forfecare a lamelei în planul (L,T) sau (1,2);
( )
( )
L c
T c
LT
c
c
÷ = v
A
f
A
m
A
c
=A
f
+A
m
t
m
t
f
t
c
matrice
fibră
o
L
o
L
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei coincid cu axele principale
ale materialului
Sistemele de axe ale lamelei ortotrope
- (1, 2, 3) sistemul de axe principale ale
materialului;
- (x, y, z) sistemul de axe de solicitare.
Relaţia între tensiuni şi deformaţii specifice,
este:
3
(2) T
(1) L
y
x
z
o ÷ c
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
(
(
(
(
(
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
12
31
23
3
2
1
66 65 64 63 62 61
56 55 54 53 52 51
46 45 44 43 42 41
36 35 34 33 32 31
26 25 24 23 22 21
16 15 14 13 12 11
12
31
23
3
2
1
t
t
t
o
o
o
¸
¸
¸
c
c
c
S S S S S S
S S S S S S
S S S S S S
S S S S S S
S S S S S S
S S S S S S
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei coincid cu axele principale
ale materialului
Sistemele de axe ale lamelei ortotrope
- (1, 2, 3) sistemul de axe principale ale
materialului;
- (x, y, z) sistemul de axe de solicitare.
Lamela compozită ortotropă se găseşte în
stare plană de tensiuni iar relaţia între
tensiuni şi deformaţii specifice, este:
3
(2) T
(1) L
y
x
z
o ÷ c
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
12
2
1
66 26 16
26 22 12
16 12 11
12
2
1
S S S
S S S
S S S
2 23 1 13 3
S S o + o = c
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei coincid cu axele principale
ale materialului
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
12
2
1
66 26 16
26 22 12
16 12 11
12
2
1
S S S
S S S
S S S
unde S
ij
sunt termenii matricei complianţelor
În ecuatie matricea de legătură [S] poartă denumirea de matricea
redusă a complianţelor şi funcţie de constantele inginereşti
rezultă relaţia ce permite evaluarea termenilor acestei matrice.
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
·
(
(
(
(
(
(
(
¸
(

¸

v
÷
v
÷
=
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
12
2
1
12
2 1
12
2
21
1
12
2
1
G
1
0 0
0
E
1
E
0
E E
1
redusa = matrice 3x3 (completa 6x6) !!!!!!!
Pentru această stare se evidenţiază 4 constante elastice
independente E
1
, E
2
, , G
12
şi o relaţie reciprocă:
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei coincid cu axele principale
ale materialului
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
12
2
1
66 26 16
26 22 12
16 12 11
12
2
1
S S S
S S S
S S S
12
v
1
11
E
1
S =
2
22
E
1
S =
12
66
G
1
S ÷ =
1
12
2
21
12
E E
S
v
÷ =
v
÷ =
3
31
13
E
S
v
÷ =
3
32
23
E
S
v
÷ =
1
12
2
21
E E
v
=
v
0
16
= S
0
26
= S
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei coincid cu axele principale
ale materialului
Relaţiile între tensiuni şi deformaţii specifice, conform legii lui Hooke
generalizată, se obţin în acelaşi mod, astfel:
Matricea de legătură [Q] se numeşte matricea redusă a
constantelor elastice şi elementele ei pot fi identificate prin
inversarea matricei de legătură [S] obţinându-se:
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
12
2
1
66
22 12
12 11
12
2
1
Q 0 0
0 Q Q
0 Q Q
12 21
1
11
1
E
Q
v v ÷
=
12 21
2 12
12 21
1 21
12
1
E
1
E
Q
v v ÷
v
=
v v ÷
v
=
12 21
2
22
1
E
Q
v v ÷
=
12 66
G Q =
constante elastice
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei nu coincid cu axele
principale ale materialului
3
(2) T
(1) L
y
x
z
u
u
Lamela compozită cu cele două
sisteme de axe:
- (1, 2, 3) – axe principale de material;
- (x, y, z) – axe ale solicitării;
u
dA
o
2
dAsin u
o
1
dAcos u
t
12
dAcos u
t
12
dAsin u
t
xy
dA
o
x
dA
x
y
(1) L
(2) T
u
u
Element diferenţial de arie în echilibru static cu
forţele în cele două sisteme de coordonate
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
(
(
(
¸
(

¸

u ÷ u u u ÷ u u
u u u u
u u ÷ u u
=
|
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
12
2
1
2 2
2 2
2 2
xy
y
x
sin cos cos sin cos sin
cos sin 2 cos sin
cos sin 2 sin cos
( ) | | ( )
2 , 1
1
y , x
T o = o
÷
Utilizând matricea inversata [T]
-1
a funcţiilor trigonometrice
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei nu coincid cu axele
principale ale materialului
La nivelul deformaţiilor specifice se obţine:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
(
(
(
¸
(

¸

u ÷ u u u u u ÷
u u ÷ u u
u u u u
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
2
sin cos sin cos 2 sin cos 2
sin cos cos sin
sin cos sin cos
2
y , x
y
x
2 2
2 2
2 2
2 , 1
2
1
( ) | |( )
'
y , x
'
2 , 1
T c = c
( ) | |( )
'
2 , 1 2 , 1
R c = c
( ) | |( )
'
y , x y , x
R c = c
| |
(
(
(
¸
(

¸

=
2 0 0
0 1 0
0 0 1
R
= matricea Reuter
matricea [T] a funcţiilor trigonometrice
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei nu coincid cu axele
principale ale materialului
( ) | | ( )
2 , 1
1
y , x
T o = o
÷
( ) | |( )
'
2 , 1 2 , 1
R c = c
( ) | |( )
'
y , x y , x
R c = c
( ) | |( )
2 , 1 2 , 1
Q c = o
( ) | | ( ) | | | |( )
2 , 1
1
2 , 1
1
y , x
Q T T c = o = o
÷ ÷
( ) | | | || |( )
'
2 , 1
1
y , x
R Q T c = o
÷
( ) | | | || || |( )
'
y , x
1
y , x
T R Q T c = o
÷
( ) | | | || || || | ( )
y , x
1 1
y , x
R T R Q T c = o
÷ ÷
( ) | |( )
'
y , x
'
2 , 1
T c = c
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei nu coincid cu axele
principale ale materialului
( ) | | | || || || | ( )
y , x
1 1
y , x
R T R Q T c = o
÷ ÷
( ) | |( )
y , x y , x
Q c = o
matrice redusă a constantelor elastice transformate
u + u u + + u =
4
22
2 2
66 12
4
11 11
sin Q cos sin ) Q 2 Q ( 2 cos Q Q
( ) ( ) u + u + u u ÷ + =
4 4
12
2 2
66 22 11 12
sin cos Q cos sin Q 4 Q Q Q
( ) u + u u + + u =
4
22
2 2
66 12
4
11 22
cos Q cos sin Q 2 Q 2 sin Q Q
( ) ( ) u u + ÷ + u u ÷ ÷ = cos sin Q 2 Q Q sin cos Q 2 Q Q Q
3
66 22 12
3
66 12 11 16
( ) ( ) u u + ÷ + u u ÷ ÷ =
3
66 22 12
3
66 12 11 26
cos sin Q 2 Q Q sin cos Q 2 Q Q Q
( ) ( )
66
4 4 2 2
66 22 12 11 66
Q sin cos cos sin Q 2 Q Q 2 Q Q u + u + u u ÷ + ÷ =
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei nu coincid cu axele
principale ale materialului
Analiza relaţiilor relevă următoarele:
1 - matricea [ Q] are
ij
Q nenuli pentru orice (i,j), spre deosebire de [Q]
care are patru termeni nuli;
2 - numărul constantelor de material independente (constante elastice) se
păstrează egal cu patru deoarece lamela este ortotropă;
3 - în sistemul (x,y) diferit de sistemul (1,2) există influenţe reciproce între
deformaţiile specifice unghiulare şi tensiunile normale precum şi între
tensiuni1e tangenţiale şi deformaţiile specifice liniare;
4 - termenii definiţi conform relaţiei caracterizează lamela general
ortotropă.
matrice redusă a constantelor elastice transformate
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei nu coincid cu axele
principale ale materialului
Pentru determinare relaţiilor între deformaţii specifice şi tensiuni se
porneşte de la relaţia scrisă sub forma ( ) | |( )
2 , 1 2 , 1
S o = c :
( ) | |( )
'
2 , 1 2 , 1
R c = c
( ) | |( )
'
, , y x y x
R c c =
( ) | |( )
2 , 1 2 , 1
S o = c
| | ( ) | | | |( )
2 , 1
1
2 , 1
1
S R R o = c
÷ ÷
| | ( ) | | | | | |( )
2 , 1
1 1 '
2 , 1
1
S R T T o = c
÷ ÷ ÷
| |( ) | || | | | | |( )
2 , 1
1 1 '
y , x
S R T R R o = c
÷ ÷
( ) | |( )
'
y , x
'
2 , 1
T c = c
( ) | || | | | | || |( )
y , x
1 1
y , x
T S R T R o = c
÷ ÷
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei nu coincid cu axele
principale ale materialului
( ) | || | | | | || |( )
y , x
1 1
y , x
T S R T R o = c
÷ ÷
( ) | |( )
y , x y , x
S o c =
matricea redusă a complianţelor transformate
( ) u + u u + + u =
4
22
2 2
66 12
4
11
11 sin S cos sin S S 2 cos S S
( ) ( ) u u ÷ + + u + u =
2 2
66 22 11
4 4
12
12 cos sin S S S cos sin S S
( ) u + u u + + u =
4
22
2 2
66 12
4
11
22 cos S cos sin S S 2 sin S S
( ) ( ) u u ÷ ÷ ÷ u u ÷ ÷ = cos sin S S 2 S 2 cos sin S S 2 S 2 S
3
66 12 22
3
66 12 11
16
( ) ( ) u u ÷ ÷ ÷ u u ÷ ÷ =
3
66 12 22
3
66 12 11
26 cos sin S S 2 S 2 cos sin S S 2 S 2 S
( ) ( )
66
4 4 2 2
66 12 22 11
66 S sin cos cos sin S S 4 S 2 S 2 2 S u + u + u u ÷ ÷ + =
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei nu coincid cu axele
principale ale materialului
Pornind de la identitatea soluţiilor pentru lamela cu ortotropie
genera1ă şi lamela anizotropă, flexibilităţile ij S se pot exprima, funcţie de
constantele inginereşti după direcţiile (x, y), astfel:

x
11
E
1
S =
y
22
E
1
S =
y
yx
x
xy
12
E E
S
v
÷ =
v
÷ =
xy
66
G
1
S =

xy
xy , x
x
x , xy
16
G E
S
q
=
q
=
xy
xy , y
y
x , xy
26
G E
S
q
=
q
=
în care:
ij
i
ij , i
¸
c
= q este coeficientul de influenţă reciprocă de primul tip,
caracterizând întinderea în direcţia i datorită forfecării în planul ij
pentru t = t
ij
şi toate celelalte tensiuni egale cu zero;

i
ij
i , ij
c
¸
= q este coeficientul de influenţă reciprocă de tipul al doilea,
caracterizând forfecarea în planul ij produsă de un efort unitar normal
aplicat în direcţia i pentru o = o
i
şi celelalte tensiuni egale cu zero.
Caracteristici mecanice ale lamelei compozite în sistemul
de axe oarecare
Cazul când axele de solicitare ale lamelei nu coincid cu axele
principale ale materialului
Notând c cos = u şi s sin = u se pot defini constantele elastice pentru
lamela compozita în sistemul de coordonate (x ,y), astfel:

1
4
2
2 2
1
12
12
4
1
x
s
E
1
c s
E
2
G
1
c
E
1
E
÷
(
¸
(

¸

+
|
|
.
|

\
| v
÷ + =
1
4
2
2 2
1
12
12
4
1
y
c
E
1
c s
E
2
G
1
s
E
1
E
÷
(
¸
(

¸

+
|
|
.
|

\
| v
÷ + =
( )
1
4 4
12
2 2
12 1
12
2 1
1 1 4 2 2
2
÷
(
¸
(

¸

+ +
|
|
.
|

\
|
÷ + + = c s
G
c s
G E E E
G
xy
v

( )
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
÷ + ÷
(
¸
(

¸

+
v
= v
2 2
12 2 1
x
4 4
1
12
x xy
c s
G
1
E
1
E
1
E c s
E
E
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
÷
v
+ ÷
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
÷
v
+ = q c s
G
1
E
2
E
2
E sc
G
1
E
2
E
2
E
3
12 1
12
2
x
3
12 1
12
1
x x , xy

(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
÷
v
+ ÷
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
÷
v
+ = q
3
12 1
12
2
y
3
12 1
12
1
y y , xy
sc
G
1
E
2
E
2
E c s
G
1
E
2
E
2
E
Elemente stratificate din lamele
compozite
y
x
z
0
o
-30
o
0
o
+30
o
-30
o
+30
o
[(0/±30)
2
]
90
o
30
o
0
o
90
o
45
o
45
o
[90/45/30/0/90/45]
0
o
0
o
90
o
90
o
[(0/90)
2
/45]
s
90
o
0
o
90
o
0
o
45
o
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii deplasări-deformaţii specifice
Stabilirea acestor relaţii se bazează pe
următoarele ipoteze:
 Stratificatul se presupune că acţionează
unitar, ca un produs monostrat;
 Conlucrarea dintre lamele este perfectă,
iar stratul aderent este foarte subţire şi
nedeformabil la forfecare. În acest fel
lamelele nu alunecă unele faţă de altele,
asigurându-se continuitatea deplasărilor
peste pelicula de aderenţă.
 Se presupune că o linie normală pe
suprafaţa mediană a stratificatului în stare
nedeformată rămâne perpendiculară pe
suprafaţa mediană şi după deformare şi
deci se pot neglija deformaţiile specifice
unghiulare şi .
A
B
C
D
A'
B'
C'
D'
u
0
u
z
x
z
w
0
o
x
o
x
zo
x
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
xy
y
x
xy
y
x
xy
y
x
k
k
k
z
0
0
0
¸
c
c
¸
c
c
Deformatiile specifice ale planului median
( ) ( ) ( ) k z
0
+ c = c
curburile plăcii
x
w
z u u
0
0
c
c
÷ =
y
w
z
0
0
c
c
÷ v = v
2
0
2
0
x
x
w
z
x
u
c
c
÷
c
c
= c
2
0
2
x
x
w
k
c
c
÷ =
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii tensiuni-deformaţii specifice
( ) | | ( )
k k
Q c · = o
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

· +
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
xy
y
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
xy
0
y
0
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
k
xy
y
x
k
k
k
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
( ) ( ) ( ) k z
0
+ c = c
1
2
3
4
c
E
o
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii tensiuni-eforturi pentru ansamblul stratificat
Din punctul de vedere al comportării globale, al răspunsului la acţiuni, pe
secţiunile unei plăci stratificate apar eforturi de tip N
x
, N
y
, N
xy
, M
x
, M
y
, M
xy

aferente unei lăţimi unitare.
Aceste eforturi generează. la rândul lor tensiuni normale şi tangenţiale de
tipul: o
x,
o
y
şi t
xy
.

b
z
y
x
M
x
M
xy
N
x
N
xy
N
yx
N
y
M
y
M
yx
h/2
h/2
dz N
x
2
h
2
h x
· o =
}
÷
dz N
y
2
h
2
h y
· o =
}
÷
dz N
xy
2
h
2
h xy
· t =
}
÷
dz z M
x
2
h
2
h x
· · o =
}
÷
dz z M
y
2
h
2
h y
· · o =
}
÷
dz z M
xy
2
h
2
h xy
· · t =
}
÷
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii tensiuni-eforturi pentru ansamblul stratificat
dz
N
N
N
xy
y
x
2
h
2
h
xy
y
x
·
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
=
|
|
|
.
|

\
|
}
÷
dz z
M
M
M
xy
y
x
2
h
2
h
xy
y
x
· ·
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
=
|
|
|
.
|

\
|
}
÷
dz N
x
2
h
2
h x
· o =
}
÷
dz N
y
2
h
2
h y
· o =
}
÷
dz N
xy
2
h
2
h xy
· t =
}
÷
dz z M
x
2
h
2
h x
· · o =
}
÷
dz z M
y
2
h
2
h y
· · o =
}
÷
dz z M
xy
2
h
2
h xy
· · t =
}
÷
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul stratificat
Straturile (lamelele) în stratificat se numerotează pornind de la partea
superioară spre bază. Se consideră originea sistemului de axe (x0z) în
planul median. În acest caz, distanţa de la planul median la limita
stratului, h
k
, este pozitivă sub planul median, fiind negativă deasupra
acestuia.
Aplicând la un produs stratificat cu "n" straturi elementare rezultă:
dz
N
N
N
xy
y
x
n
1 k
h
h
xy
y
x
k
1 k
·
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
=
|
|
|
.
|

\
|
¿
}
=
÷
1
2
n
k
h
0
h
1
h
k-1
h
k
h
n-1
h
n
h
x
plan
median
0
z
dz N
x
2
h
2
h x
· o =
}
÷
n straturi
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
¿
}
¿
}
=
=
(
(
(
¸
(

¸

· ·
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

+
+
(
(
(
¸
(

¸

·
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
÷
÷
n
1 k
xy
y
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
h
h
n
1 k
0
xy
0
y
0
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
h
h
xy
y
x
dz z
k
k
k
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
dz
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
N
N
N
k
1 k
k
1 k
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

· +
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
xy
y
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
xy
0
y
0
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
k
xy
y
x
k
k
k
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
dz
N
N
N
xy
y
x
n
1 k
h
h
xy
y
x
k
1 k
·
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
=
|
|
|
.
|

\
|
¿
}
=
÷
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
|
|
|
.
|

\
|
(
(
(
¸
(

¸

·
(
(
(
¸
(

¸

+
+
|
|
|
.
|

\
|
(
(
(
¸
(

¸

(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
¿
}
¿
}
=
=
÷
÷
xy
y
x
n
1 k
h
h
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
xy
0
y
0
x
n
1 k
h
h
66 26 16
26 22 12
16 12 11
xy
y
x
k
k
k
dz z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
dz
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
N
N
N
k
1 k
k
1 k
¸
c
c
Ţinând seama de faptul că ( )
0
c şi (k) nu sunt funcţii de z şi în interiorul
fiecărui strat elementar coeficienţii matricei reduse a constantelor elastice
transformate | | Q nu sunt funcţie de z iar ( )
0
c şi (k) nu depind de numărul lamelei
curente "k", ecuaţia devine:
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
dz z
M
M
M
xy
y
x
n
1 k
2
h
2
h
xy
y
x
· ·
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
=
|
|
|
.
|

\
|
¿
}
=
÷
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

· · ·
(
(
(
¸
(

¸

+
+
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
·
(
(
(
¸
(

¸

· ·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
}
¿
}
¿
÷
÷
=
=
xy
y
x
2 h
h
n
1 k
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
xy
0
y
0
x
h
h
n
1 k
66 26 16
26 22 12
16 12 11
xy
y
x
k
k
k
dz z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
dz z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
M
M
M
k
1 k
k
1 k
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

· +
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
xy
y
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
xy
0
y
0
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
k
xy
y
x
k
k
k
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
Se definesc matricele [A], [B], [D]:
| |
( ) ( )
1 k k
n
1 k
ij ij
66 26 16
26 22 12
16 12 11
h
h
n
1 k
66 26 16
26 22 12
16 12 11
h h Q A
A A A
A A A
A A A
dz
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
A
k
1 k
÷
=
=
÷ · =
(
(
(
¸
(

¸

=
(
(
(
¸
(

¸

·
(
(
(
¸
(

¸

=
¿
}
¿
÷
[A] - matricea rigidităţilor axiale;
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
| |
( ) ( )
2
1 k
2
k
k
n
1 k
ij ij
66 26 16
26 22 12
16 12 11
h
h
n
1 k
66 26 16
26 22 12
16 12 11
h h Q
2
1
B
B B B
B B B
B B B
dz z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
B
k
1 k
÷
=
=
÷ · =
(
(
(
¸
(

¸

=
(
(
(
¸
(

¸

· ·
(
(
(
¸
(

¸

=
¿
}
¿
÷
[B] - matricea de cuplare;
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
| |
( ) ( )
3
1 k
3
k
n
1 k
ij ij
66 26 16
26 22 12
16 12 11
2 h
h
n
1 k
66 26 16
26 22 12
16 12 11
h h Q
3
1
D
D D D
D D D
D D D
dz z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
D
k
1 k
÷
=
=
÷ · =
(
(
(
¸
(

¸

=
(
(
(
¸
(

¸

· ·
(
(
(
¸
(

¸

=
¿
}
¿
÷
[D] - matricea rigidităţilor la încovoiere
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
Cu aceste notaţii expresiile eforturilor pe secţiunile stratificatului devin:
( ) | | ( ) | |( ) k B A N
k
k
k
B B B
B B B
B B B
A A A
A A A
A A A
N
N
N
0
xy
y
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
xy
0
y
0
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
xy
y
x
+ c · =
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

+
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
( ) | | ( ) | |( ) k D B M
k
k
k
D D D
D D D
D D D
B B B
B B B
B B B
M
M
M
0
xy
y
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
xy
0
y
0
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
xy
y
x
+ c · =
|
|
|
.
|

\
|
(
(
(
¸
(

¸

+
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul stratificat
|
|
|
.
|

\
|c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
k D B
B A
M
N
0


  


( ) | | ( ) | |( ) k B A N
k
k
k
B B B
B B B
B B B
A A A
A A A
A A A
N
N
N
0
xy
y
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
xy
0
y
0
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
xy
y
x
+ c · =
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

+
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
( ) | | ( ) | |( ) k D B M
k
k
k
D D D
D D D
D D D
B B B
B B B
B B B
M
M
M
0
xy
y
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
xy
0
y
0
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
xy
y
x
+ c · =
|
|
|
.
|

\
|
(
(
(
¸
(

¸

+
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
Matricele [A], [B] şi [D] formează matricea
[E] denumită matricea rigidităţilor de
ansamblu ale stratificatului.
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii deformaţii specifice - eforturi pentru ansamblul stratificat
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|c
M
N
d h
b a
k
0


  


1
D B
B A
d h
b a
÷
(
(
(
¸
(

¸

=
(
(
(
¸
(

¸


  


  

Matricele [a], [b], [h] şi [d] formează matricea [E
]-1
denumită ca matricea
flexibilităţilor de ansamblu ale stratificatului iar termenii matricei [E]
-1
.
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii deformaţii specifice - eforturi pentru ansamblul stratificat
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|c
M
N
d h
b a
k
0


  


( ) | | ( ) | | | |( ) k B A N A
1 1
0
· ÷ · = c
÷ ÷
( ) | | | | ( ) | | ( ) | | ( ) k D k B N A B M
1
· + · ÷ · · =
÷
| | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | B A B D D
A B C
B A B
A A
1
*
1
*
1
*
1
*
· · ÷ =
· =
· ÷ =
=
÷
÷
÷
÷
Se noteaza:
|
|
|
.
|

\
|c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
k D B
B A
M
N
0


  


Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii deformaţii specifice - eforturi pentru ansamblul stratificat
( ) | | ( ) | | | | ( ) N C D M D k
*
1
*
1
*
· ÷ · =
÷ ÷
( ) | | | | | | | | ( ) ( ) | | | | ( ) M D B N C D B A
1
* * *
1
* * * 0
· · + · · ÷ = c
÷ ÷
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | |
1
*
T
*
1
*
1
* *
*
1
* * *
D d
b C D h
D B b
C D B A a
÷
÷
÷
÷
=
= · ÷ =
· =
· ÷ =
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii deformaţii specifice - eforturi pentru ansamblul stratificat
- la stratificatele simetrice (simetrie realizată geometric şi sub
aspectul proprietăţilor mecanice ale straturilor), matricea [B] are
toţi termenii nuli;
- la stratificatele alcătuite din lamele izotrope termenii:
A
16
=A
26
=D
16
=D
26
=0
- pentru lamelele armate unidirecţiona1, în coordonate genera1e,
termenii de tipul ( ) 6 i Q
6 i
= ai matricei reduse a constantelor
elastice transformate sunt nuli datorită produsului cosu sinu ;
- datorită simetriei stratificatului se poate scrie:

| | | | | | | | | | | | | |
1 1
D d ; 0 b h ; A a
÷ ÷
= = = =
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Caracteristicile mecanice ale ansamblului stratificat
Caracteristicilor mecanice ale ansamblului stratificat la solicitări pure după
o direcţie, toate celelalte eforturi fiind nule sunt.

11 x 11
x
0
x
x
x
ha
1
N a
h
N
E = =
c
o
=

22 y 22
y
0
y
y
y
ha
1
N a
h
N
E = =
c
o
=

66 xy 66
xy
0
xy
xy
xy
ha
1
N a
h
N
G = =
¸
t
=

66
26
y , xy
11
16
xy , x
11
12
xy
a
a
;
a
a
;
a
a
= q = q ÷ = v
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Caracteristicile mecanice ale ansamblului stratificat
Relaţiile permit calculul aproximativ al modulului
de elasticitate la încovoiere pentru elementul
stratificat:
11
3
12
d h
E
x
=
22
3
12
d h
E
y
=
b
z
y
x
M
x
M
xy
N
x
N
xy
N
yx
N
y
M
y
M
yx
h/2
h/2
Criteriile de rezistenţă aplicabile la
materialele compozite
În cazul stărilor complexe de tensiuni,
la care direcţiile de acţiune diferă de
cele principale, se poate analiza
cedarea lamelei compozite pe baza
teoriilor (criteriilor) de rezistenţă,
preluate de la materialele tradiţionale
sau elaborate special pentru
materialele compozite.
Utilizarea modelelor matematice semiempirice asigură o abordare
sistematică a problemelor de proiectare bazându-se pe un volum
rezonabil de activitate experimentală. Preluându-se conceptul suprafeţei
de cedare (sau înfăşurătorii de cedare) se calculează tensiunile după
direcţii oarecare raportându-se la rezistenţele după axele principale şi la
limitele domeniului de comportare sigură.
Criteriile de rezistenţă aplicabile la
materialele compozite
 . Criteriul tensiunilor maxime
Acest criteriu, în cazul materialelor compozite ortotrope, a fost elaborat
prin extinderea teoriei efortului unitar normal maxim valabilă pentru
materialele izotrope. Conform acestui criteriu cedarea are loc când
orice tensiune din direcţiile principale ale materialului depăşeşte
rezistenţele materialului în aceleaşi direcţii
( )
tL
L
c cL
R R < < o
( )
tT
T
c cT
R R < < o
( )
( )
( ) LT f
LT
c
R < t
în care valorile numerice ale lui R
cL
şi R
cT
se presupun pozitive şi unde:
- R
cL(T)
sunt rezistenţele compozitului la compresiune în direcţie
longitudinală, respectiv transversală;
- R
tL(T)
sunt rezistenţele compozitului la tracţiune în direcţie longitudinală,
respectiv transversală;
- R
f(LT)
este rezistenţa compozitului la forfecare în planul (LT);
- ( )
) (T L c
o sunt tensiunile în compozit în direcţie longitudinală respectiv
transversală;
- ( )
( ) LT c
t sunt tensiunile tangenţiale din compozit în planul (LT).
Criteriile de rezistenţă aplicabile la
materialele compozite
 Criteriul tensiunilor maxime
Suprafaţa de cedare pentru acest
criteriu în starea plană de tensiuni este
dreptunghiul prezentat în figura.
Se observă că suprafaţa de cedare
este independentă de valoare
tensiunilor de forfecare şi că aceasta
nu ia in considerare posibilele
interacţiuni dintre componentele stării
de tensiuni.
S-a constatat că rezultatele experimentale nu confirmă satisfăcător
condiţiile acestui criteriu, de aceea a fost necesară adoptarea altui
model pentru cazul solicitărilor biaxiale.
Criteriile de rezistenţă aplicabile la
materialele compozite
 Criteriul deformaţiilor specifice maxime
Acest criteriu a fost elaborat pentru lamelele ortotrope extinzând
teoria deformaţiilor specifice maxime, cunoscută din rezistenţa
materialelor şi aplicată la materialele izotrope.
Conform acestui criteriu ruperea se produce când orice componentă a
deformaţiilor specifice în raport cu axele materialului depăşeşte deformaţia
specifică ultimă corespunzătoare.
( )
tL
L
cL
c
c c c < <
( )
tT
T
c cT
c c c < <
( )
LT
LT
c
¸ ¸ <
în care valorile numerice ale lui
cL
c şi
cT
c se presupun pozitive iar
deformaţiile specifice limită sunt cele corespunzătoare valorilor inginereşti
şi unde:
- ( )
) (T L c
c sunt deformaţiile specifice efective ale compozitului în
direcţie longitudinală, respectiv transversală;
-
) (T cL
c sunt deformaţiile specifice limită (ultime) determinate la
compresiune în direcţie longitudinală, respectiv transversală;
-
) (T tL
c sunt deformaţiile specifice limită (ultime) determinate la
tracţiune în direcţie longitudinală, respectiv transversală;
- ( )
LT c
¸ este deformaţia specifică unghiulară efectivă din compozit;
-
LT
¸ este deformaţia specifică unghiulară limită în planul (LT).
Criteriile de rezistenţă aplicabile la
materialele compozite
Criteriul deformaţiilor specifice maxime
Conform sistemului de inecuaţii al acestui
criteriu suprafaţa de cedare generată este, în
spaţiul tensiunilor, un paralelogram.
Criteriul deformaţiilor specifice maxime nu ia în considerare
interacţiunile dintre tensiuni, există diferenţe apreciabile între valorile
calculate şi cele obţinute experimental la stările biaxiale de tensiuni,
dar, ca şi criteriul anterior se foloseşte la materialele ortotrope,
datorită simplităţii relative a relaţiilor matematice utilizate.
Criteriile de rezistenţă aplicabile la
materialele compozite
 Criteriul Tsai-Hill
Criteriile de interacţiune au fost utilizate la început
pentru materialele izotrope; aceste criterii diferă de primele două
prin aceea că includ relaţii de interacţiune între componentele
stării de tensiuni, iar formele cvadratice ale acestor ecuaţii pentru
starea plană de tensiuni conduc la o suprafaţă de cedare de
formă eliptică.
Pentru o stare de tensiuni tridimensională, cu axele principale (1,2,3)
suprafaţa de cedare este descrisă de ecuaţia:
( ) ( ) ( ) 1 2 2 2
2
12
2
31
2
23
2
2 1
2
1 3
2
3 2
= + + + ÷ + ÷ + ÷ t t t o o o o o o F E D C B A
în care A,B,C,D,E şi F se determină pe baza limitelor de curgere la întindere
uniaxială şi forfecare. Pentru evitarea cedării, membrul stâng al ecuaţiei de
mai sus trebuie să fie subunitar, cedarea fiind posibilă pentru cazul în care
membrul stâng al acestei ecuaţii depăşeşte valoarea 1,0.
Criteriile de rezistenţă aplicabile la
materialele compozite
 Criteriul Tsai-Hill
Tsai a extins criteriul lui Hill la materialele ortotrope iar
formula rezultată este cunoscută sub denumirea de criteriul
Tsai-Hill:
( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
2
) (
2
) (
2
2
2 2
2
= + + ÷
LT f
LT
c
tT
T
c
tl
T
c
L
c
tL
L
c
R R R R
t
o o o o
Conform relaţiei materialul compozit nu cedează
când membrul stâng este subunitar.
Suprafaţa de cedare generată de această ecuaţie este o elipsă .
Criteriile de rezistenţă aplicabile la
materialele compozite
 Criteriul Tsai-Hill
Criteriul este acceptabil pentru compozitele de tip grafit/epoxi şi
sticlă/epoxi, la care rezultatele experimentale sunt mult mai
apropiate de valorile obţinute pe cale analitică. Alte avantaje se
referă la modul în care este interpretată variaţia rezistenţelor în
raport cu unghiul de orientare şi la posibilitatea de introducere şi
evaluare a interacţiunii dintre tensiuni.
Criteriile de rezistenţă aplicabile la
materialele compozite
 Comparaţie intre suprafeţele de cedare ale
materialelor compozite ortotrope în cele trei
criterii.
Criteriile de rezistenţă aplicabile la
materialele compozite
 Criteriul Tsai-Wu
Teoriile prezentate anterior reprezintă cazuri speciale ale unui
criteriu general de interacţiune cvadratică la care suprafaţa limită
în spaţiul tensiunilor se poate scrie sub forma tensorială
elaborată de Tsai şi Wu:
1 = +
j i ij i i
F F o o o
În cazul stării plane de tensiunii:
0
33 3
= =o o ; 0
23 4
= =o o ; 0
31 5
= =t o ;
12 6
t o =
ecuaţia devine:
( ) ( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) 1 2
12 2
1 66
2
22
2
11
= + +
+ + + +
T
c
L
c
T
c
L
c
LT
c
T
c
L
c
F F
F F F F
o o o
o t o o
Criteriile de rezistenţă aplicabile la
materialele compozite
 Criteriul Tsai-Wu
Cu excepţia lui F
12
, toţi tensorii rezistenţelor se pot exprima în
funcţie de rezistenţele compozitului la solicitările uniaxiale sau la forfecare,
astfel:
2
) (
66 2 22
1 11
1
;
1 1
;
1
;
1 1
;
1
LT f cT tT cT tT
cL tL cL tL
R
F
R R
F
R R
F
R R
F
R R
F
= ÷ = =
÷ = =
;
în care s-a presupus că valoarea numerică a lui R
cT
este pozitivă.

Pentru determinarea pe cale experimentală a parametrului de
interacţiune, F
12
este necesară testarea compozitului la o stare biaxială de
tensiuni, dar dificultăţile provenite din combinaţiile posibile de valori şi
semne au determinat elaborarea de către Tsai şi Hahn a relaţiei:

2
22 11
12
F F
F ÷ =
Criteriile de rezistenţă aplicabile la
materialele compozite
Criteriul Tsai-Wu
Teoria Tsai-Wu are evident un caracter mult mai
general şi câteva avantaje esenţiale:
-invarianţa în raport cu rotirea axelor de coordonate;
-utilizarea legilor cunoscute ale calculului tensorial;
-folosirea proprietăţilor de simetrie specifice
matricilor constantelor elastice şi ale flexibilităţilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful