LISTA TABELARĂ A BOLILOR ICD-10-AM

LISTA TABELARĂ A BOLILOR ICD-10-AM
VOLUMUL 1 AL

CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE ŞI STATISTICE A BOLILOR ŞI PROBLEMELOR DE SĂNĂTATE ÎNRUDITE, REVIZIA 10, MODIFICAREA AUSTRALIANĂ (ICD-10-AM)

1 IULIE 2002

CENTRUL NATIONAL DE CLASIFICARE IN SANATATE

© Copyright Commonwealth - Australia 2002, a treia ediţie. Clasificarea Internaţională Statistică a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite, Revizia 10, Modificarea australiană (ICD-10-AM). Volumele 1–5. Volumul 1 şi 2 se bazează pe Clasificarea Internaţională Statistică a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite, Revizia 10 (ICD-10) © Copyright Organizaţia Mondială a Sănătăţii 1992 incluzând actualizările OMS 2000. toate drepturile rezervate. Modificată prin permisiune pentru scopurile guvernului australian by permission for Australian Government purposes, acolo unde apare ⊗. Publicată de Centrul Naţional pentru Classificare în Sănătate (Sydney), Facultatea de Ştiinţe în Sănătate, Universitatea din Sydney, NSW 1825 Australia. Dactilografiată în Australia de către Departamentul pentru Publicaţii NCCH (Centrul Naţional pentru Classificare în Sănătate) Publicată în Australia de către Shannon Books Cu toate că s-a acordat cea mai mare atenţie pentru asigurarea unor informaţii precise în cadrul acestei publicaţii, NCCH şi personalul său nu garantează că nu există nici o eroare în informaţiile prezentate aici şi nu vor avea nici o responsabilitate pentru rezultatele sau consecinţele folosirii acestei cărţi. Această lucrare este copyright. Ea poate fi reprodusă în întregime sau parţial în vederea studiului sau instruirii cu condiţia includerii unei note privind sursa şi fără posibilitatea folosirii comerciale sau vinderii. Reproducerea în alte scopuri decât cele declarate mai sus necesită permisiunea scrisă NCCH (Sydney), PO Box 170, Lidcombe NSW 1825 Australia. Adresaţi toată corespondenţa editorială la: Manager Publicaţii National Centre for Classification in Health (Sydney) PO Box 170 Lidcombe NSW 1825 AUSTRALIA Beneficiarii acestui document pot contribui la revizuirea sa contactând: Manager Dezvoltare şi Sprijin pentru Clasificare National Centre for Classification in Health (Sydney) PO Box 170 Lidcombe NSW 1825 AUSTRALIA

Pentru vânzare de către Centrul Naţional de Clasificare în Sănătate (Sydney), Facultatea de Ştiinţe Medicale, Universitatea din Sydney. Date privind publicatii şi catalogarea Clasificarea Statistică Internaţională a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite, A 10 Revizie, Modificare Australiana (ICD-10-AM). Conţinut: v. 1. Lista Tabelară a Bolilor – v. 2.Indexul alfabetic al bolilor – v. 3. Lista tabelară a procedurilor (ACHI) – v. 4. Indexul alfabetic al procedurilor (ACHI) – v. 5. Standarde australiene de codificare. Ediţia a 3- a . Bibliografie. Include, indexurile ISBN 1 86487 413 9 ISBN 1 86487 414 7 ISBN 1 86487 415 5 ISBN 1 86487 416 3 ISBN 1 86487 417 1 ISBN 1 86487 412 0 1. Nosologie. 616.0012

Volum 1: Lista tabelară a bolilor Volum 2: Indexul alfabetic al bolilor Volum 3: Lista tabelară a procedurilor (ACHI) Volum 4: Indexul alfabetic al procedurilor (ACHI) Volum 5: Standarde australiene de codificare Set cuprizând toate volumele 2. Chirurgie-Clasificare.

ii

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

CUPRINS
PREFAŢĂ.......................................................................................................................v ADUCERE LA CUNOŞTINŢĂ ...................................................................................... vi INTRODUCERE ........................................................................................................... vii
Dezvoltare ICD-10 Dezvoltare ICD-10-AM ..................................................................................................................... vii ...................................................................................................................... ix

CONVENŢII FOLOSITE ÎN LISTA TABELARĂ A BOLILOR ...................................... xi GHID PENTRU FOLOSIREA ICD-10-AM................................................................... xvi CENTRELE DE COLABORARE OMS PENTRU CLASIFICAREA BOLILOR ........ xvii RAPORT AL CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE PRIVIND REVIZIA A ZECEA A CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE A BOLILOR ....................................................... xix LISTA CATEGORIILOR CU TREI CARACTERE........................................................ 1a LISTA TABELARĂ A CATEGORIILOR ŞI SUBCATEGORIILOR
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI Anumite boli infecţioase şi parazitare .................................................................................. 1 Tumori................................................................................................................................ 31 Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar... 61 Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism........................................................................... 71 Tulburări mentale şi de comportament............................................................................... 99 Bolile sistemului nervos ................................................................................................... 151 Bolile ochiului şi anexelor sale ........................................................................................ 169 Bolile urechii şi apofizei mastoide ................................................................................... 183 Bolile sistemului circulator .............................................................................................. 198 Bolile sistemului respirator .............................................................................................. 209 Bolile sistemului digestiv ................................................................................................. 225 Bolile pielii şi ţesutului subcutanat .................................................................................. 249 Bolile sistemului osteo-articular şi ţesutului conjunctiv................................................... 263 Bolile sistemului genito-urinar......................................................................................... 287 Sarcina, naşterea şi lăuzia................................................................................................. 305 Unele afecţiuni ale căror origine se situează în perioada perinatală ................................. 327 Malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale ...................................... 343 Simptome, semne şi rezultate anormale ale investigaţiilor clinice şi de laborator, neclasificate altundeva .................................................................................................... 373 Leziuni, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe ................................................... 391 Cauze externe de morbiditate şi mortalitate ..................................................................... 461 Factori influenţând starea de sănătate şi motivele recurgerii la serviciile de sănătate...... 533

APPENDIX A: MORFOLOGIA TUMORILOR ........................................................... 561 APPENDIX B: LISTE TABELARE SPECIALE PENTRU MORTALITATE ŞI MORBIDITATE........................................................................................................... 599

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

iii

iv

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista tabelara a bolilor

PREFAŢĂ
ICD-10-AM este Clasificarea Statistică Internaţională a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite, a 10-a Revizie, Modificare Australiana. Această a treia ediţie înlocuieşte a doua ediţie a ICD-10-AM. ICD-10-AM a fost dezvoltată de către Centrul Naţional pentru Clasificare în Sănătate (NCCH). În perioada dezvoltării sale, NCCH s-a consultat cu membri ai Comitetului Consultativ privind Standardele de Codificare al NCCH şi cu Grupurile pentru Codificare şi Clasificare Clinică, fiind formate din codificatori clinici specializaţi şi clinicieni nominalizaţi de către Comitetul Australian pentru Casemix Clinic. Centrul Naţional pentru Clasificare în Sănătate (NCCH) a fost stabilit pe 1 ianuarie 1997 şi este rezultatul unei fuziuni între fostul Centru Naţional de Codificare (NCC) şi fostul Centru de Referinţă pentru Clasificare în Sănătate (NRCCH). Localizările NCCH includ: NCCH (Sydney) care-şi are baza la Universitatea din Sydney şi primeşte fonduri de la Programul de Dezvoltare a Casemix, Departamentul Commonwealth pentru Sănătate şi Îngrijire a Persoanelor Vârstnice. NCCH (Brisbane) care-şi are baza la Universitatea de Tehnologie din Queensland şi primeşte sprijin de la Programul de Dezvoltare a Casemix (Departamentul Commonwealth pentru Sănătate şi Îngrijire a Persoanelor Vârstnice), Institutul Australian pentru Sănătate şi Prosperitate, Biroul Australian de Statistică şi Universitatea de Tehnologie din Queensland. NCCH – Secţia de Educaţie şi Calitate care-şi are baza la Universitatea La Trobe, Bundoora Campus, Melbourne. Clasificarea Statistică Internaţională a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite, a 10-a Revizie, publicată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), este baza pentru ICD-10-AM şi este clasificarea folosită în codificarea cauzelor de deces în Australia. ICD-10-AM este comparabilă complet cu ICD-10. NCCH a primit responsabilitatea pentru producerea şi actualizarea ICD-10-AM în Australia din partea Departamentului Commonwealth pentru Sănătate şi Îngrijire a Persoanelor Vârstnice. Extensiile, interpretările, modificările, completările, sau erata la ICD-10-AM, altele decât cele aprobate de NCCH, nu sunt luate în consideraţie oficial şi nu ar trebui să fie folosite. ICD-10-AM reprezintă cea mai recentă gândire contemporană a clinicienilor, nosologilor, epidemiologilor şi statisticienilor atât din sectorul public cât şi din cel privat, şi nici o modificare viitoare nu va fi efectuată fără o consultare completă şi reprezentare din partea beneficiarilor corespunzători.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

v

Lista tabelara a bolilor

ADUCERE LA CUNOŞTINŢĂ
ICD-10
Revizia periodică a ICD a fost coordonată, începând cu Revizia a 6-a din 1948, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Deoarece folosirea clasificării a crescut, tot aşa, se înţelege, a crescut şi dorinţa beneficiarilor de a contribui la procesul de revizie. A 10-a Revizie este produsul unor uriaşe activităţi, cooperări şi compromis internaţionale. OMS aduce la cunoştinţă cu gratitudine contribuţiile numeroaselor grupuri de specialişti naţionali şi internaţionali ca şi persoanelor individuale din multe ţări.

ICD-10-AM
Asistenţă si sprijin în pregătirea Clasificării Statistice Internaţionale a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite, a 10-a Revizie, Modificări Australiene (ICD-10-AM) au fost acordate de către NCCH prin Departamentul pentru Sănătate şi Îngrijire a Persoanelor Vârstnice, Institutul Australian pentru Sănătate şi Prosperitate, Biroul Australian de Statistică şi Comitetul Australian pentru Casemix Clinic. Deciziile clinice şi tehnice privind conţinutul Volumelor 1 şi 2 au fost luate de către membrii Comitetului Consultativ privind Standardele de Codificare (CSAC) al NCCH şi Grupurile pentru Codificare şi Clasificare Clinică (CCCG).

PERSONALUL NCCH
Următoarele persoane din personalul şi asistenţii NCCH au adus contribuţii semnificative la dezvoltarea publicării ICD-10-AM: Grace Kwaan Elizabeth Azel Project Officer Publications Officer/Design Allison Lawer* Rodney Bernard Project Officer Publications Manager Dana Merrin Linda Best Administrative Assistant Project Officer Imelda Noti Michelle Bramley Administrative Assistant Nosologist Karen Peasley Francine Brownlow* Quality and Education Manager Project Officer Rosemary Roberts Kerri Chalmers Director Classification Development Coordinator Julie Rust Tiffany Chan Project Officer Project Officer Patricia Saad Megan Cumerlato Project Officer Project Officer Nicole Schmidt Christine Erratt Database and LAN Administrator Project Officer Jenny Seems Chantel Garrett Project Officer Publications Officer Colin Spowart Sheree Gray Systems Manager Classification Support Coordinator Catherine Stanhope Judith Hooper Sales & Distribution Coordinator Project Officer Tina Stanhope Kerry Innes Office Manager Associate Director (Sydney) and Classification Support and Development Manager Donna Truran Research Officer Ann Jones Corporate Relations Officer Sue Walker Associate Director (Brisbane) Monica Komaravalli* Project Officer Garry Waller Senior Classification Officer * Demisionat

vi

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista tabelara a bolilor

INTRODUCERE
DEZVOLTAREA ICD-10

O clasificare a bolilor poate fi definită ca un sistem de categorii la care sunt alocate entităţi morbide avându-se în vedere criterii stabilite. Sunt multe axe posibile de clasificare, iar cea selecţionată va depinde de folosirea ce se va da statisticii ce urmează să fie elaborată. O clasificare statistică a bolilor trebuie să cuprindă întreaga clasă a afecţiunilor morbide în cadrul unui număr de categorii flexibile. A 10-a Revizie a Clasificării Statistice Internaţionale a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite este cea mai recentă dintr-o serie care a fost stabilită în 1893 sub numele de Clasificarea Bertillon sau Lista Internaţională a Cauzelor de Deces. În volumul 2 ICD-10 este dată o trecere în revistă completă a fundalului istoric privind clasificarea. În timp ce titlul a fost îmbunătăţit pentru a face mai clar conţinutul şi scopul şi pentru a reflecta extinderea progresivă a sferei clasificării dincolo de boli şi leziuni, a fost reţinută abrevierea familiară de 'ICD'. În clasificarea actualizată, afecţiunile au fost grupate într-un mod care s-a considerat că este cel mai corespunzător pentru scopurile epidemiologice generale şi de evaluare a îngrijirilor de sănătate. Lucrul la Revizia a 10-a ICD a început în septembrie 1983 când Întrunirea Pregătitoare pentru ICD-10 a fost convocată la Geneva. În elaborarea programului de lucru s-a ţinut cont de întrunirile obişnuite ale conducătorilor centrelor OMS de colaborare pentru Clasificarea Bolilor. Ghidarea politicii s-a făcut printr-un număr de întruniri speciale, incluzând pe cele ale Comitetului de Experţi privind Clasificarea Internaţională a Bolilor – Revizia 10, ţinute în 1984 şi 1987. Pe lângă contribuţiile tehnice furnizate de multe grupuri de specialişti şi experţi individuali, un mare număr de comentarii şi sugestii au fost primite din partea ţărilor membre şi birourilor regionale OMS ca rezultat al circulaţiei globale a propunerilor elaborate pentru revizia din 1984 şi 1986. Din comentariile primite, a reieşit clar că mulţi beneficiari au dorit ca ICD să cuprindă tipuri de date altele decât 'informaţiile diagnostice' (în cel mai larg sens al termenului) pe care le-a acoperit întotdeauna. Pentru a adapta necesităţile observate ale acestor beneficiari, conceptul provine dintr-o 'familie' de clasificări centrate pe tradiţionala ICD cu forma şi structura sa familiară. Astfel, ICD ar întruni ea însăşi cerinţa de informaţii diagnostice pentru scopurile generale, în timp ce o varietate de alte clasificări ar fi folosite împreună cu ea şi s-ar ocupa fie cu diferite abordări pentru aceleaşi informaţii fie cu diferite informaţii (îndeosebi procedurile medicale şi chirurgicale, incapacitate). Pornind de la sugestiile din perioada dezvoltării Reviziei a 9-a a clasificării, şi anume că o structură de bază diferită ar putea servi mai bine necesităţile multor şi variaţi beneficiari, au fost evaluate mai multe modele alternative. Totuşi, a devenit clar că forma clasificării cu o singură axă variabilă tradiţională, şi cu alte aspecte ale structurii sale care puneau accent pe afecţiunile frecvente, costisitoare sau având altminteri o importanţă de sănătate publică, a rezistat testului de timp şi că mulţi beneficiari nu ar fi fericiţi cu nici un model care fusese propus ca posibil înlocuitor. Aşadar, după cum va arăta studiul asupra Reviziei a 10-a, structura tradiţională a ICD a fost reţinută, dar o schemă de codificare alfa-numerică o înlocuieşte pe cea numerică anterioară. Aceasta furnizează un cadru de codificare mai mare şi lasă loc pentru revizia viitoare fără afectarea aparatului de numerotare, aşa cum s-a întâmplat la reviziile anterioare. Pentru a folosi în mod optim spaţiul disponibil, anumite tulburări ale mecanismului de imunitate sunt incluse cu bolile de sânge şi ale organelor hematopoietice (Capitolul III). Noi capitole au fost create pentru bolile ochiului şi anexelor sale şi bolile urechii şi procesului mastoidian. Clasificările anterioare suplimentare ale cauzelor externe şi factorii care influenţează starea de sănătate şi contactul cu serviciile de sănătate fac parte acum din clasificarea principală. Sistemul de dagger şi asterisc al clasificării duale pentru anumite determinări de diagnostic, introdus în Revizia a 9a, a fost reţinut şi extins, axa asteriscului fiind conţinută în categoriile omogene de la nivelul celui de-al treilea caracter.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

vii

Lista tabelara a bolilor

Conţinutul celor trei volume ale ICD-10 Notă: următoarele numere de volum se referă numai la ICD-10 al OMS-ului. Prezentarea clasificării a fost schimbată şi sunt acum trei volume: Volumul 1. Lista tabelară. Acesta conţine Raportul Conferinţei Internaţionale pentru Revizia a 10-a, clasificarea propriu-zisă la nivelele celui de-al treilea şi al patrulea caracter, clasificarea morfologiei tumorilor, liste speciale tabelare pentru mortalitate şi morbiditate, definiţii şi reglementări de nomenclatură. Volumul 2. Manual de Instrucţiuni. Acesta reuneşte notele privind certificarea şi clasificarea incluse anterior în Volumul 1 cu multe informaţii noi şi probleme de instruire şi ghidare privind folosirea Volumului 1, privind listele şi privind planificarea pentru folosirea ICD, ceea ce s-a observat că lipseşte în reviziile anterioare. El include de asemenea materialul istoric prezentat înainte în introducerea de la Volumul 1. Volumul 3. Indexul alfabetic. Acesta prezintă indexul însuşi cu o introducere şi cu instrucţiuni extinse asupra folosirii lui.

Clasificarea a fost aprobată de către Conferinţa Internaţională pentru Revizia a 10-a în 1989 şi adoptată de către cea de-a patruzeci şi doua Adunare Mondială a Sănătăţii cu următoarea rezoluţie: A patruzeci şi doua Adunare Mondială a Sănătăţii, Luând în consideraţie raportul Conferinţei Internaţionale pentru Revizia a 10-a a Clasificării Internaţionale a Bolilor; 1. ADOPTĂ următoarele, recomandate de Conferinţă: (1) lista detaliată a categoriilor cu trei caractere şi opţional subcategoriile cu patru caractere cu Listele Tabelare Scurte pentru Mortalitate şi Morbiditate, constituind Revizia a 10-a a Clasificării Statistice Internaţionale a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite, programată să intre în vigoare la 1 ianuarie 1993; definiţiile, standardele şi necesităţile de raportare legate de mortalitatea maternă, fetală, perinatală, neonatală şi infantilă; regulile şi instrucţiunile pentru codificarea cauzei de bază pentru mortalitate şi codificarea afecţiunii principale pentru morbiditate;

(2) (3) 2. 3.

CERE Directorului General să publice Manualul Clasificării Statistice Internaţionale a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite; APROBĂ recomandările Conferinţei privind: (1) conceptul şi implementarea familiei de boli şi a clasificărilor legate de sănătate, cu Clasificarea Statistică Internaţională a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite drept clasificarea de bază înconjurată de un număr de clasificări suplimentare şi înrudite şi Nomenclatorul Internaţional al Bolilor; stabilirea unui proces de actualizare în cadrul ciclului de revizie de zece ani.

(2)

viii

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista tabelara a bolilor

DEZVOLTAREA ICD-10-AM
O modificare australiană a Clasificării Statistice Internaţionale a Bolilor şi a Problemelor de Sănătate Înrudite a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi dezvoltarea unei clasificări însoţitoare privind procedurile australiene a fost aprobată în unanimitate de către Consiliul Consultativ al Ministerului Sănătăţii Australian (AHMAC) pentru introducere ca standard australian pentru codificarea morbidităţii în serviciile de sănătate începând cu 1 iulie 1998. Centrului Naţional pentru Clasificare în Sănătate (NCCH) i s-a dat responsbilitatea pentru dezvoltarea, introducerea şi menţinerea ICD-10-AM (modificare australiană), o clasificare cu mai multe volume care constau în:
• • •

o listă tabelară a bolilor şi indexul însoţitor o listă tabelară a procedurilor şi indexul însoţitor Standardele Australiene de Codificare

ICD-10-AM se bazează pe ICD-10 publicată de OMS şi a fost modificată în Australia de către NCCH cu asistenţă din partea clinicienilor şi codificatorilor clinici pentru a se asigura că această clasificare este actuală şi adecvată pentru practica clinică australiană. Au fost menţinute legături strânse cu OMS pentru a se asigura că este menţinută compatibilitatea internaţională. ICD-10-AM include o nouă clasificare australiană a procedurilor. Aceasta este o clasificare multi-axială bazată pe Lista de Beneficii Medicare (MBS) şi este menţionată sub numele de Clasificarea Australiană a Intervenţiilor pentru Sănătate sau ACHI. O altă componentă importantă a ICD-10-AM o constituie Standardele Australiene de Codificare. Acestea sunt standarde naţionale dezvoltate de NCCH pentru codificarea datelor clinice. Conţinutul celor cinci volume ale ICD-10-AM Volumul 1. Lista Tabelară a Bolilor. Lista tabelară a bolilor conţine clasificarea însăşi a bolilor pe nivelele caracterelor al treilea, al patrulea şi al cincilea. Este inclusă o listare a categoriilor cu trei caractere, existând două anexe: Anexa A Anexa B Morfologia tumorilor Listele tabelare speciale pentru mortalitate şi morbiditate

Volumul 2. Indexul Alfabetic al Bolilor. Indexul bolilor conţine mulţi termeni diagnostici care nu apar în Volumul 1 deoarece indexul include cei mai mulţi termeni diagnostici folosiţi în prezent. Volumul 3. Lista Tabelară a Procedurilor (ACHI). Lista tabelară a procedurilor conţine clasificarea însăşi a procedurilor. Anexele incluse sunt: Anexa A Anexa B Tabelul de mapping Codurile ACHI listate în ordine numerică

Volumul 4. Indexul Alfabetic al Procedurilor (ACHI). Indexul procedurilor conţine mulţi termeni de proceduri care nu apar în Volumul 3 deoarece indexul include cei mai mulţi termeni de proceduri folosiţi în prezent. Volumul 5. Standardele Australiene de Codificare. Standardele Australiene de Codificare conţin standardele naţionale dezvoltate de NCCH care pot fi considerate un ghid în aplicarea codurilor ICD-10-AM.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

ix

Lista tabelara a bolilor

Clasificarea Bolilor în ICD-10-AM (Volumele 1 şi 2) În dezvoltarea Volumelor 1 şi 2 ale ICD-10-AM, s-a urmărit un număr de principii de clasificare:
• • • •

nu s-a făcut nici o modificare în structura ICD-10 OMS nu au fost schimbate sensurile codurilor cu trei şi patru caractere, cu toate că, în unele cazuri, s-a adăugat mai multă claritate modificările au fost consistente în cazul codurilor şi convenţiilor ICD-10 OMS nu a fost compromisă capacitatea de a compara datele în timp.

ICD-10-AM Volumele 1 şi 2 sunt deci compatibile cu sistemul său de origine, ICD-10 OMS, astfel întrunindu-se necesitatea pentru comparabilitatea statisticilor de morbiditate şi mortalitate la nivel internaţional. Prima modificare australiană la ICD-10 OMS include adăugarea celui de-al cincilea caracter pentru a furniza mai multă specificitate. Un număr limitat de completări a fost de asemenea făcut pentru categoriile cu al treilea şi al patrulea caracter. Formatul ICD-10-AM Volumele 1 şi 2 este în mare acelaşi cu excepţia convenţiilor de scriere. Convenţiile de scriere ale ICD-10-AM se conformează cu Dicţionarul Macquarie aşa cum este recomandat de guvernul australian în Style Manual. Ar trebui să se noteze că în publicarea ICD-10 OMS, a fost folosită o scriere incompatibilă pentru terminologia medicală dintre cele două volume. Schimbările semnificative efectuate la ICD-10-AM pentru codificarea bolilor îşi au originea în ICD-10 OMS. În rezumat, acestea includ:
• • • • • • •

schimbarea titlului • 'sechelă' mai degrabă decât 'efecte târzii' schemă de codificare alfanumerică • schimbarea axei pentru accidentele de transport terestru patru noi capitole • schimbarea axei pentru leziuni repoziţionarea bolilor şi afecţiunilor • schimbări structurale la codurile cauzei externe convenţia dagger şi asterisc • nici un al cincilea caracter pentru codurile obstetrice diabet • completare la codurile morfologice ale ICD-O-3 schimbări la Capitolul XVI şi XVII bazate pe clasificarea Royal College of Paediatrics şi Child Health.

Indexul alfabetic al bolilor ICD-10-AM (Volumul 2) este conform cu convenţiile de scriere australiană. Indexul bolilor ICD-10 OMS a fost îmbunătăţit de către NCCH pentru a permite poziţionrea noilor coduri de boală. Totuşi, codificatorii clinici trebuie încă să folosească lista tabelară pentru a consulta notele de includere şi excludere în vederea alocării codului corect. Revizuirea listei tabelare este de asemenea cea mai bună modalitate de a deveni familiar cu structurile clasificării.

x

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista tabelara a bolilor

CONVENŢII FOLOSITE ÎN LISTELE TABELARE ALE BOLILOR

Există un număr de convenţii speciale folosite în lista tabelară ICD-10-AM care necesită să fie înţelese de către codificatorii clinicieni şi de către cei care interpretează statisticile bazate pe codurile ICD-10-AM. Termenii de includere În cadrul rubricilor cu trei şi patru caractere, este listat deobicei un număr de alţi termeni diagnostici. Aceştia sunt cunoscuţi ca 'termeni de includere' şi sunt daţi, în afară de titlu, ca exemple de diagnostice care să fie clasificate la acea rubrică. Ele se pot referi la afecţiuni diferite sau pot fi sinonime. Ele nu constituie o subclasificare a rubricii. Termenii de includere sunt listaţi iniţial ca un ghid al conţinutului rubricilor. Multe dintre articolele listate se referă la termeni importanţi sau obişnuiţi care aparţin rubricii. Alţii sunt afecţiuni la limita dintre o subcategorie sau alta sau localizări listate pentru a face distincţia dintre acestea. Listele cu termenii de includere nu sunt în nici un caz exhaustive şi numele alternative ale entităţilor diagnostice sunt incluse în indexul alfabetic, la care ar trebui să ne referim mai întâi când codificăm un diagnostic dat. Termenii de excludere Anumite rubrici conţin listele afecţiunilor precedate de cuvântul 'Exclude'. Aceştia sunt termenii care, cu toate că titlul rubricii ar putea să sugereze că ei urmau să fie clasificaţi acolo, sunt clasificaţi de fapt altundeva. Un exemplu poate fi dat la categoria A46 Erizipel, unde este exclus erizipelul postpartum sau puerperal. Urmând fiecărui termen de excludere, în paranteze, se află codul categoriei sau subcategoriei din altă parte a clasificării unde termenul de excludere ar trebui să fie alocat. Notele de 'Exclude' pot fi găsite urmând imediat unui capitol, bloc, categorie sau titlu de cod. Pentru o lămurire mai detaliată privind termenii de excludere vezi ACS 0033 Convenţii folosite în lista tabelară a bolilor, notele de Excludere. Descrieri ale Glosarului Capitolul V, Tulburări mentale şi de comportament, foloseşte descrierile de glosar pentru a indica ce cuprinde rubrica. Acest procedeu este folosit deoarece terminologia tulburărilor mentale variază mult, mai ales între ţări, şi acelaş nume poate fi folosit pentru a descrie afecţiuni destul de diferite. Glosarul nu este destinat folosirii de către codificatorii clinici. Parantezele ( ) Parantezele sunt pentru a fi folosite în patru feluri: 1. Parantezele sunt folosite pentru a cuprinde cuvinte suplimentare, care pot urma unui termen diagnostic fără a afecta numărul codului la care ar fi desemnate cuvinte înafara parantezelor. Acesta este cunoscut ca un modificator neesenţial. EXEMPLUL 1: În nota de includere de la I12 Boala renală hipertensivă linia 'nefrită arteriosclerotică (cronică) (interstiţială)' înseamnă că I12 este numărul de cod numai pentru termenul 'nefrită arteriosclerotică' sau când este calificat de unul din cuvintele 'cronică' sau 'interstiţială' (sau ambele). 2. Parantezele sunt de asemenea folosite pentru a cuprinde codul la care se referă un termen de excludere. EXEMPUL 2: I88 Limfadenita nespecifică exclude 'ganglionii limfatici măriţi NOS' (R59.- Ganglioni limfatici măriţi)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

xi

Lista tabelara a bolilor 3. EXEMPLUL 4: A30 Lepră [boala Hansen] 2.8†) • gonococică (A54. Pentru notele explicative.4.1† Meningită listerială şi meningoencefalită Listerială: • meningita (G01*) • meningoencefalita (G05. expresii explicative sau caractere valide. 7–9] Două puncte : Semnul de două puncte este folosit în listarea termenilor de includere şi excludere atunci când cuvintele care le preced nu sunt termeni compleţi pentru desemnarea lor la acea rubrică.1†) Parantezele mari [ ] Parantezele mari sunt folosite pentru a cuprinde sinonime. 1. EXEMPLUL 7: În K36 Altă apendicită. Parantezele sunt folosite pentru a cuprinde codul cu dagger într-o categorie cu asterisc sau codul cu asterisc urmează unui termen cu dagger.5 la un ochi [vedere normală la celălalt ochi]. un ochi Alterare vizuală categoriile 3. cuvinte alternative.0 Artroza primară a altor articulaţii [1–4.4 Orbire.8†) • leptospiroza (A27.-†) • listerială (A32. Ele necesită unul sau mai multe dintre cuvintele modificatoare sau calificatoare convenite sub ele înainte ca ele să poată fi desemnate rubricii. Pentru caractere valide. 4. diagnosticul de 'apendicită' urmează să fie clasificat acolo numai dacă este calificat de cuvintele 'cronică' sau 'recurentă'. Pentru sinonime incluse. EXEMPLUL 5: H54. EXEMPLUL 6: M19. K36 Altă apendicită Apendicită: • cronică • recurentă xii Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .0*) G01* Meningită în bolile bacteriene clasificate altundeva Meningită (în): • antrax (A22. Parantezele sunt folosite în titlurile de blocuri din Volumul 1 pentru a cuprinde codurile cu trei caractere ale categoriilor incluse în acel bloc. EXEMPLUL 3: A32. 3.

De exmplu.-). organism nespecificat. Analiştii de date ar trebui să-şi dea seama în mod similar că unele afecţiuni alocate unei categorii aparent specifice nu vor fi fost astfel specificate pe foaia de observaţie care a fost codificată. EXEMPLUL 8: O71. EXEMPLUL 10: J16 Pneumonie datorită altor organisme infecţioase. servesc ca un avertisment că anumite variante specifice ale afecţiunilor listate pot apare în alte părţi ale clasificării. Codificatorii clinicieni ar trebui să fie atenţi să nu codifice un termen ca fiind necalificat dacă nu este cu adevărat clar că nu este disponibilă nici o informaţie care să permită o alocare mai specifică altundeva. Aceste presupuneri de construcţie internă au fost necesare pentru a fi luate în consideraţie în vederea evitării clasificării incorecte. EXEMPLUL 9: Stenoza mitrală este folosită în mod obişnuit cu sensul de 'stenoza mitrală reumatică'. înainte de Revizia a 8-a. este important de a fi conştient că presupunerile se pot schimba de la o revizie a ICD la alta. Neclasificat altundeva Cuvintele 'neclasificat altundeva'. Inspectarea atentă a termenilor de includere va arăta unde a fost efectuată o presupunere a cauzei. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 xiii . Oricare dintre termenii dinaintea acoladei ar trebui să fie calificaţi de unul sau mai mulţi dintre termenii care o urmează. forma cea mai obişnuită a unei afecţiuni este deseori cunoscută după numele afecţiunii însăşi şi sunt calificate numai tipurile mai puţin obişnuite. în terminologia medicală. Cu toate acestea. neclasificate altundeva Această categorie include J16. un anevrism aortic s-a presupus a se datora sifilisului. însemnând 'nespecificat' sau 'necalificat'. când sunt folosite în titlul categoriei cu trei caractere. Aceasta se întâmplă deoarece.8 Pneumonie datorită altor organisme infecţioase specificate. cuprinde pneumoniile pentru care agentul infecţios nu este declarat. un termen necalificat este clasificat la o rubrică pentru un tip de afecţiune mai specifică.6 Vătămare obstetrică la articulaţiile şi ligamentele pelviene Smulgere a cartilagiului simfizal intern } Vătămare a coccisului } obstetrică Separarea traumatică a simfizei (pubis) } NOS Literele NOS sunt abrevierea pentru 'nespecificat altminteri'. Multe alte categorii sunt furnizate în Capitolul X Boli ale aparatului respirator şi alte capitole pentru penumoniile datorite organismelor infecţioase specificate (de ex J10–J15 şi P23.0 Pneumonia prin Chlamydia şi J16. Atunci când se compară tendinţele în timp şi se interpretează statisticile. J18 Pneumonie.Lista tabelara a bolilor Acoladă } O acoladă este folosită în listarea termenilor de includere şi excludere pentru a indica faptul că nici cuvintele care o preced nici cuvintele după ea nu sunt termeni compleţi.

un cod de etiologie urmat de codul de manifestare).-) O căsuţă gri cu text pe negru exprimă coduri la nivelul celui de-al patrulea caracter care NU SUNT VALIDE şi NU POT fi alocate deoarece codul necesită un caracter adiţional (vezi codul C95.1) O căsuţă incoloră este folosită pentru a exprima coduri la nivelul celui de-al treilea caracter care SUNT VALIDE (vezi codul I10 din exemplul de mai jos). ⊗ Acest simbol denotă un cod australian. (nn .0) xiv Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . N19.cifră) C95.0† Tuberculoza oaselor şi articulaţiilor. Numărul (numerele) relevant(e) al standardului este arătat sub sau lângă simbol. Treceţi secvenţa ambelor coduri în aceeaşi succesiune în care ele apar în indexul alfabetic (adică. se adaugă obligatoriu al cincilea caracter . Căsuţele de text O căsuţă neagră cu text pe alb exprimă coduri la nivelul celui de-al treilea caracter care NU SUNT VALIDE şi NU POT fi alocate deoarece codul necesită un caracter(e) adiţional(e) (vezi codul I12 din exemplul de mai jos). (nn .Lista tabelara a bolilor 'ŞI' în titluri 'Şi' este pentru 'şi/sau'. codul se înscrie ca atare) I10I Hipertensiune esenţială (primară) Tensiune arterială ridicată Hipertensiune (arterială) (benignă) (esenţială) (malignă) (primară) (sistemică) Exclude: implicarea vaselor: • creierului (I60–I69) • ochiului (H35.Codificarea se face obligatoriu cu al patrulea caracter notat de la 0 la 9) I12 Boala renală hipertensivă Include: orice afecţiune de la N18. Treceţi secvenţa ambelor coduri în aceeşi succesiune în care ele apar în indexul alfabetic (adică. (nn .cu orice afecţiune de la I10 arterioscleroză a rinichiului nefrită arteriosclerotică (cronică)(interstiţială) nefropatie hipertensivă nefroscleroză Exclude: hipertensiunea secundară (I15.. în rubrica A18. standardul ar trebui să fie verificat înainte ca un cod(uri) să fie alocat(e).În aceste cazuri. un cod de etiologie urmat de codul de manifestare). ∇ Acest simbol denotă că un Standard de Codificare Australiană (Volumul 5) se aplică unui cod special sau unui grup de coduri (categorie sau bloc) şi de aceea. urmează să fie clasificate cazurile de 'tuberculoză a oaselor'.-.În aceste cazuri.. Adnotări † Simbolul dagger denotă un cod care descrie etiologia sau cauza fundamentală a unei boli şi ar trebui să fie alocat întotdeauna împreună cu codul de manifestare adecvat. * Simbolul asterisc denotă un cod care descrie manifestarea unei boli şi ar trebui să fie alocat întotdeauna împreună cu codul de etiologie adecvat.0 din exemplul de mai jos). 'tuberculoză a articulaţiilor' şi 'tuberculoză a oaselor şi articulaţiilor'. De exmplu.0 Leucemie acută cu tip de celulă nespecificat Leucemie cu celule blaste Leucemie cu celule stem Exclude: exacerbarea acută a leucemiei cronice nespecificate (C95.sau N26.

Italice Italice Tipul boldat este folosit pentru toate titlurile blocurilor din Lista Tabelară a Bolilor Tipul boldat şi italicizat este folosit pentru toţi termenii instrucţionali... Tipul italicizat este folosit pentru termenii instrucţionali 'Codificaţi şi…' şi 'Folosiţi codul adiţional.'.'.Lista tabelara a bolilor Descrierea tipului de carctere Boldat Boldat. cu excpţia 'Codificaţi şi…' şi 'Folosiţi codul adiţional.. Format ICD-10-AM foloseşte un format de bloc complet pentru uşurinţa trimiterii cu un format bazat pe linii care se aplică tuturor termenilor incluzionali şi instrucţionali ce depăşesc o linie a textului.. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 xv .

dacă s-au folosit. Volum 1. codurile medicale sunt acum folosite şi pentru a facilita plata serviciilor de sănătate. Totuşi. Referiţi-vă la lista tabelară pentru a verifica adecvarea numărului de cod selecţionat. Pentru boală şi leziuni. unele afecţiuni exprimate ca adjective sau eponime sunt incluse în index ca termeni principali. Identificaţi tipul afirmaţiei care urmează să fie codificată şi referiţi-vă la secţiunea adecvată din indexul alfabetic. pentru a determina tiparele de folosire şi pentru a evalua oportunitatea costurilor îngrijilor de sănătate. 7. 5. 6. 4. acesta este deobicei un substantiv pentru afecţiunea patologică. Deoarece codificarea este folosită în atât de multe domenii. Citiţi şi ghidaţi-vă după orice notă care apare sub termenul principal. 3. Alte subdiviziuni care să fie folosite într-o poziţie suplimentară a unui caracter nu sunt indexate şi. acesta este deobicei un substantiv care identifică tipul procedurii efectuate. învăţământ şi administraţie. Alocaţi codul. până când toate cuvintele din expresia clinică au fost luate în seamă. Sunt mai multe trepte în codificarea bolilor sau procedurilor. 1. Modificări Australiene (ICD-10-AM) pot fi direcţionate către: Centrul Naţional pentru Clasificare în Sănătate (Sydney) Facultatea de Ştiinţe Medicale Universitatea din Sydney PO Box 170 Lidcombe NSW 1825 Australia xvi Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . este esenţial ca ea să fie efectuată corect şi constant pentru a produce statistici semnificative care să ajute planificarea necesităţilor privind îngrijirile de sănătate ale ţării. terminologia şi convenţiile ICD-10-AM. afecţiunii şi procedurii într-un cod este o activitate complexă. iar ceea ce urmează este un simplu ghid destinat asistenţei acordate beneficiarului ocazional care foloseşte ICD-10-AM. Urmăriţi cu atenţie orice referire alte pasaje ('vezi' şi 'vezi şi') găsite în text. Întrebările privind folosirea şi interpretarea Clasificării Statistice Internaţionale a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite. trebuie să fie localizate în Volumul 1. blocului sau categoriei. Pentru proceduri. Citiţi orice termeni cuprinşi în parantezele după termenul principal (aceşti modificatori neesenţiali nu afectează numărul codului). Revizia a 10-a. 2. Codificarea furnizează de asemenea baza pentru studii epidemiologice şi pentru cercetarea calităţii îngrijirilor de sănătate. 8. leziunii.Lista tabelara a bolilor GHID PENTRU FOLOSIREA ICD-10-AM Traducerea descrierii bolii. Ghidaţi-vă după orice note de includere sau excludere de sub codul selecţionat sau sub titlul capitolului. este esenţial să existe cunoştinţe de lucru privind terminologia medicală şi să se înţeleagă caracterisiticile. Desemnate original pentru a furniza accesul la informaţiile cuprinse în foile medicale pentru cercetare. Localizaţi termenul principal. Pentru a codifica cu precizie. Pentru clasificarea bolilor notaţi că un cod cu trei caractere în index cu o liniuţă în poziţia caracterului patru sau cinci înseamnă că există un al patrulea sau al cincilea caracter care trebuie găsit în lista tabelară. ca şi orice termeni aliniaţi sub termenul principal (aceşti termeni esenţiali pot afecta numărul codului).

Catherine's House Kingsway 10 London WC2B 6JP England National Center for Health Statistics 6525 Belcrest Road Hyattsville. Până acum ICD nu a fost actualizată între revizii dar s-a propus ca. mai ales. Este important ca ţările să atragă atenţia Centrului respectiv asupra oricăror probleme semnificative ce ar putea fi întâlnite în folosirea ICD şi mai ales când o nouă boală este întâlnită frecvent pentru care ICD nu furnizează o clasificare adecvată. Pe lângă Centrele de Colaborare OMS oficiale. atunci când întâlnesc probleme. să fie introdus un mecanism pentru a furniza coduri adecvate noilor boli acolo unde este necesar.Lista tabelara a bolilor CENTRELE DE COLABORARE OMS PENTRU CLASIFICAREA BOLILOR Au fost stabilite nouă Centre de Colaborare OMS pentru Clasificarea Bolilor în vederea acordării de asistenţă ţărilor cu probleme întâlnite în dezvoltarea şi folosirea clasificărilor legate de sănătate şi. fiecare bazat pe o limbă individuală sau un grup de limbi. Comunicările ar trebui să fie adresate la Direcţia Centrului de Colaborare OMS pentru Clasificarea Bolilor la adresa: Australian Institute of Health and Welfare GPO Box 570 Canberra ACT 2601 Australia Office of Population and Censuses and Surveys St. prin Centre. sunt localizate în următoarele institutţii: Peking Union Medical College Hospital Chinese Academy of Medical Sciences Beijing 100730 China (pentru chinezi) INSERM 44 Chemin de Ronde F-78110 Le Vésinet France (pentru francezi) Department of Social Medicine University Hospital S-751 85 Uppsala Sweden (pentru ţările nordice) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 xvii . în folosirea ICD. MD 20782 United States of America Celelalte şase centre. Există trei Centre pentru beneficiarii de limbă engleză. există un număr de centre de referinţă naţionale şi beneficiarii individuali ar trebui să le consulte mai întâi pe acestea sau biroul lor naţional corespunzător.

SP Brazil (pentru portughezi) The N. Obuha 12 Moscow B-120 Russian Federation Republic (pentru ruşi) Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades Edificio Sur.O.S. Semasko Institute.A. 01246-904 Sao Paulo. P. Centro Simon Bolivar.S.A. 9o Piso M.Lista tabelara a bolilor Faculdade de Saúde Publica/Universidade de São Paulo Avenida Dr Arnaldo 715.. Box 6653 Caracas Venezuela (pentru spanioli) xviii Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . U1.

Lista tabelara a bolilor

RAPORT AL CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE PENTRU REVIZIA A ZECEA A CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE A BOLILOR
Conferinţa Internaţiolă pentru Revizia a 10-a a Clasificării Internaţionale a Bolilor a fost organizată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii la sediul OMS din Geneva înter 26 septembrie şi 2 octombrie 1989. La Conferinţă au luat parte delegaţii din 43 de state membre: Angola Australia Bahamas Belgia Brazilia Bulgaria Burundi Canada China Cuba Cipru Danemarca Finlanda Franţa Republica Democrată Germania Germania, Republica Federală Ungaria India Indonezia Izrael Japonia Kuwait Luxembourg Madagascar Mali Malta Mozambic Olanda Nigeria Portugalia Republica Coreea Senegal Singapore Spania Suedia Elveţia Thailanda Uganda Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Emiratele Arabe Unite Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei De Nord Statele Unite Ale Americii Venezuela

Naţiunile Unite, Organizaţia Internaţională a Muncii şi Birourile Regionale ale OMS au trimis reprezentanţi pentru a aprticipa la Conferinţă, aşa cum a făcut şi Consiliul pentru Organizaţii Internaţionale ale Ştiinţelor Medicale si alte 12 organizaţii neguvernamentale care se ocupă de înregistrarea cancerului, surzi, epidemiologie, medicina de familie, ginecologie şi obstetrică, hipertensiune, registre de sănătate, medicină preventivă şi socială, neurologie, psihiatrie, reabilitare şi boli transmise sexual. Conferinţa a fost deschisă de Dr J. P. Jardel, Director-General Asistent, din partea Directorului-General. Dr Jardel a vorbit despre consultările şi munca de pregătire extensive ce fuseseră necesare pentru propunerile de revizie, fiind nevoie de un interval mai lung decât deobicei între revizii. El a notat că Revizia a 10-a ar avea un titlu nou, Clasificarea Statistică Internaţională a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite, pentru a accentua scopul său statistic şi pentru a reflecta lărgirea sferei sale. Totuşi, abrevierile adecvate din ICD ar urma să fie reţinute. El a menţionat de asememea noua schemă de codificare alfanumerică, ceea ce făcuse posibil de a furniza un echilibru mai bun între conţinuturile capitolelor şi de a lăsa loc pentru viitoare suplimentări şi schimbări ca şi intenţia de a produce un manual ICD al categoriilor cu trei caractere cu un index alfabetic pentru folosire acolo unde versiunea cu patru caractere mai complexă şi mai detaliată nu ar fi corespunzătoare.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

xix

Lista tabelara a bolilor

Conferinţa a ales următoarele persoane oficiale: Dr R.H.C. Wells, Australia (Preşedinte) Dr H. Bay-Nielsen, Danemarca (Vice-Preşedinte) Dr R. Braun, Republica Democrată Germană (Vice-Preşedinte) Mr R.A. Izrael, Statele Unite ale Americii (Vice-Preşedinte) Dr R. Laurenti, Brazilia (Vice-Preşedinte) Dr P. Maguin, Franţa (Raportor) Ms E. Taylor, Canada (Raportor) Secretariatul Conferinţei a fost după cum urmează: Dr J.P. Jardel, Director-General Asistent, OMS, Geneva, Elveţia Dr H.R. Hapsara, Director, Departamentul de Supraveghere Epidemiologică şi Evaluare a Situaţiei şi Tendinţei Sănătăţii, OMS, Geneva, Elveţia Dr J.C. Alary, Medic şef, Dezvoltarea Serviciilor Epidemiologice şi de Statistică Sanitară, OMS, Geneva, Elveţia Dr G.R. Brämer, Medic, Dezvoltarea Serviciilor Epidemiologice şi de Statistică Sanitară, OMS, Geneva, Elveţia, (Secretar) Mr A. L'Hours, Tehnician, Dezvoltarea Serviciilor Epidemiologice şi de Statistică Sanitară, OMS, Geneva, Elveţia Professor W. Jänisch, Republica Democrată Germană (Consultant temporar) Mr T. Kruse, Danemarca (Consultant temporar) Dr K. Kupka, Franţa (Consultant temporar) Dr J. Leowski, Polonia (Consultant temporar) Ms R.M. Loy, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei De Nord (Consultant temporar) Mr R.H. Seeman, Statele Unite ale Americii (Consultant temporar) Secretariatul Conferinţei a fost asistat de reprezentanţi ai altor unităţi tehnice relevante de la sediul OMS. Conferinţa a adoptat o agendă care a tratat despre conţinutul propus pentru capitolele Reviziei a 10-a, şi despre materialul care urmează să fie incorporat în manualul publicat; procesul introducerii sale; şi familia de clasificări şi problemele înrudite.

xx

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista tabelara a bolilor

1. ISTORIA ŞI DEZVOLTAREA UTILIZĂRILOR CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE A BOLILOR (ICD) Conferinţa a reamintit istoria impresionantă a clasificării statistice care datează din secolul al XVIII-lea. În timp ce reviziile timpurii ale clasificării se concentraseră numai pe cauzele de deces, scopul său a fost extins la Revizia a 6a din 1948 pentru a include bolile nefatale. Această extindere a continuat şi cu Revizia a 9-a, cu anumite inovaţii făcute pentru a întruni necesităţile statistice ale organizaţiilor foarte diferite. În plus, la Conferinţa Internaţională pentru Revizia a 9-a (Geneva, 1975) (1), s-au făcut recomandări şi au fost aprobate pentru publicare în scop de probă a clasificărilor suplimentare ale procedurilor din medicină şi ale deteriorărilor, incapacităţilor şi handicapurilor. 2. TRECEREA ÎN REVISTĂ A ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE A PROPUNERILOR PENTRU A ZECEA REVIZIE A ICD Propunerile dinaintea conferinţei au fost produsul unei activităţi vaste efectuată la sediul OMS dar şi în jurul lumii. Programul de lucru a fost ghidat avându-se în vedere întrunirile regulate ale conducătorilor Centrelor de Colaborare OMS pentru Clasificarea Bolilor. Ghidarea politică a fost acordată de un număr de întruniri speciale şi de Comitetul de Experţi în domeniul Clasificării Internaţionale a Bolilor – Revizia a 10-a, care s-a întrunit în 1984 (2) şi 1987 (3) pentru a lua decizii privind direcţia pe care ar trebui s-o ia lucrul şi forma propunerilor finale. O activitate pregătitoare extensivă a fost dedicată revizuirii radicale a caracterului adecvat al structurii ICD, în mod esenţial o clasificare statistică a bolilor şi altor probleme de sănătate, pentru a servi unei mari varietăţi a necesarului de date de mortalitate şi legate de îngrijirile de sănătate. Au fost investigate modalităţile de stabilizare a aparatului de codificare pentru a minimaliza ruptura la reviziile succesive, ca şi posibilitatea de a furniza un echilibru mai bun între conţinuturile diferitelor capitole ale ICD. Chiar cu o strucutură nouă, a fost clar că o clasificare nu ar putea face faţă cerinţelor extreme. De aceea, conceptul a fost dezvoltat ca o 'familie' a clasificărilor, cu ICD principală ca nucleu , acoperind partea centrală a necesităţilor pentru statisticile tradiţionale de mortalitate şi morbiditate, în timp ce de necesităţile pentru clasificări şi probleme asociate mai detaliate, mai puţin detaliate sau diferite s-ar ocupa alţi membrii ai familiei. Au fost investigate de către Centrele de Colaborare mai multe modele alternative pentru structura ICD, dar s-a descoperit că fiecare avea trăsături nesatisfăcătoare şi nici una nu avea avantaje suficiente faţă de structura existentă pentru a justifica înlocuirea ei. Întruniri speciale pentru a evalua Revizia a 9-a au confirmat că indiferent dacă unii beneficiari potenţiali au găsit structura existentă a ICD neadecvată, a existat o parte mare de beneficiari satisfăcuţi care au considerat că aceasta avea multă putere intrinsecă, oricare ar fi fost inconsistenţele ei aparente, şi au dorit să se continue în forma ei existentă. Diverse scheme implicând notaţia alfa-numerică au fost examinate în vederea producerii unui cadru de codificare care ar fi dat un echilibru mai bun capitolelor şi ar permite un spaţiu pentru viitoare suplimentări şi schimbări fără ruperea codurilor. Deciziile luate privind aceste probleme au netezit calea pentru pregătirea proiectelor succesive ale propunerilor de capitole pentru Revizia a 10-a. Acestea au circulat de două ori printre statele membre pentru comentarii, fiind revăzute şi de alte organizaţii interesate, existând întruniri ale conducătorilor Centrelor şi ale Comitetului de Experţi. Un mare număr de asociaţii cuprinzând specialişti profesionişti internaţionali, specialişti individuali şi experţi, alte unităţi de la sediul OMS şi birouri regionale au oferit consultaţii şi îndrumări unităţii OMS responsabilă cu ICD şi Centrelor de Colaborare privind pregătirea propunerilor şi a materialului asociat prezentat la Conferinţă. OMS ţi-a arătat gratitudinea pentru această asistenţă

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

xxi

Lista tabelara a bolilor

3.

CARACTERISTICI GENERALE ŞI CONŢINUTUL REVIZIEI A 10-A A ICD PROPUSĂ

Inovaţia principală în propunerile pentru Revizia a 10-a a fost folosirea unei scheme de codificare alfa-numerică cuprinzând o literă urmată de trei numere la nivelul caracterului al patrulea. Aceasta a avut ca efect mai mult decât dublarea dimensiunii cadrului de codificare în comparaţie cu Revizia a 9-a şi a dat posibilitatea vastei majorităţi a capitolelor să aibă alocată o literă sau un grup de litere unice, fiecare capabilă să furnizeze 100 de categorii cu trei caractere. Din cele 26 de litere disponibile, 25 au fost folosite, litera U fiind lăsată liberă pentru viitoare suplimentări sau schimbări şi pentru posibile clasificări interimare pentru a rezolva dificultăţile care apar la nivel naţional şi internaţional între revizii. Ca o problemă de politică, unele categorii cu trei caractere au fost lăsate libere pentru o viitoare extindere şi revizuire, numărul variind după capitole: cele cu axa clasificării primar anatomică au avut mai puţine categorii libere deoarece s-a considerat că schimbările viitoare în conţinutul lor ar fi mai limitat. Revizia a 9-a conţinea 17 capitole plus două clasificări suplimentare: Clasificarea Suplimentară a Cauzelor Externe privind Leziunile şi Otrăvirile (codul E) şi Clasificarea Suplimentară a Factorilor Influenţând Starea de Sănătate şi Contactul cu Serviciile de Sănătate (codul V). Aşa cum a fost recomandat de către Întrunirea Pregătitoare privind Revizia a 10-a (Geneva, 1983) (4) şi aprobat în cadrul întâlnirilor ulterioare, aceste două capitole nu au mai fost considerate a fi suplimentare dar au fost incluse ca o parte a clasificării nucleu. Ordinea de introducere a capitolelor în propunerile pentru Revizia a 10-a a fost iniţial aceeaşi ca în Revizia a 9-a; totuşi, pentru a folosi eficace spaţiul disponibil, tulburările mecanismului imunitar au fost mai târziu incluse împreună cu bolile de sânge şi ale organelor hematopietice, pe când în Revizia a 9-a ele fuseseră incluse cu bolile endocrine, nutriţionale şi metabolice. Noul capitol despre 'Bolile sângelui şi a organelor hematopioetice implicând mecanismul imunitar' a urmat acum capitolului de 'Tumori', cu care împarte litera D. În timpul elaborării proiectelor timpurii privind capitolul despre 'Bolile aparatului nervos şi ale organelor de simţ', a devenit curând clar că nu ar fi posibil să se acorde toate detaliile necesare sub o literă în 100 de categorii cu trei caractere. De aceea, s-a decis crearea a trei capitole separate – 'Bolile aparatului nervos' având litera G şi alte două capitole despre 'Bolile ochiului şi anexelor sale' şi despre 'Bolile urechii şi procesului mastoid' care împart litera H. De asemenea, capitolele despre 'Bolile aparatului genito-urinar', despre 'Sarcină, naştere şi lăuzie', despre 'Anumite afecţiuni care-şi au originea în perioada perinatală', şi despre 'Malformaţiile congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale' au fost aduse împreună ca nişte capitole învecinate, de la XIV până la XVII. Cu includerea clasificărilor suplimentare ca parte a clasificării nucleu şi crearea a două noi capitole, numărul total al capitolelor în propunerea pentru Revizia a 10-a a ajuns la 21. Titlurile unor capitole au fost îmbunătăţite pentru a da indicaţii mai bune despre conţinutul lor. Acolo unde s-au propus schimbări radicale ale ICD, testarea în teren a fost considerată ca adecvată. Acesta a fost cazul pentru următoarele capitole: V. XIX. XX. Tulburări mentale şi de comportament Leziuni, otrăviri şi anumite alte consecinţe ale cauzelor externe Cauze externe ale morbidităţii şi mortalităţii

Capitolul II, 'Tumorile', a fost de asemenea subiectul unei testări în teren, cu toate că schimbările în conţinutul său au fost de natură minoră.

xxii

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista tabelara a bolilor

Unele trăsături noi ale propunerilor pentru Revizia a 10-a au fost după cum urmează:

Notele de excludere de la începutul fiecărui capitol au fost extinse pentru a explica ierarhia relativă a capitolelor, şi de a arăta clar prioritatea pe care o aveau capitolele 'grupului special' în alocare faţă de capitolele privind organele şi sistemele şi că, printre capitolele grupului special, cele despre 'Sarcină, naştere şi lăuzie' şi despre 'Anumite afecţiuni care-şi au originea în perioada perinatală' au prioritate faţă de celelalte. De asemenea, la începutul fiecărui capitol s-a efectuat o trecere în revistă a blocurilor categoriilor cu trei caractere şi, acolo unde a fost relevant, categoriile cu asterisc; aceasta a fost făcută pentru a clarifica structura capitolelor şi pentru a facilita folosirea categoriilor cu asterisc. Notele din lista tabelară s-au aplicat tuturor utilizărilor clasificării; dacă o notă a fost adecvată numai morbidităţii sau numai mortalităţii, ea a fost inclusă în notele speciale care însoţesc fie regulile de codificare a morbidităţii fie regulile de codificare a mortalităţii. A 9-a Revizie a identificat un anumit număr de afecţiuni ca fiind induse de medicamente; această abordare a fost continuată în elaborarea propunerilor pentru Revizia a10-a şi multe asemenea afecţiuni au fost acum identificate separat.

O inovaţie importantă a fost crearea către sfârşitul anumitor capitole a categoriilor pentru tulburările postprocedurale. Acestea au identificat afecţiuni importante care au constituit o problemă de îngrijire medicală prin ele însele şi au inclus exemple cum ar fi bolile endocrine şi metabolice ca urmare a ablaţiei unui organ şi alte afecţiuni specifice cum ar fi sindromul de dumping postgastrectomie. Afecţiunile postprocedurale care nu au fost specifice unui anumit sistem corporal, incluzând complicaţiile imediate cum ar fi embolia de aer şi şocul postoperator, au continuat să fie clasificate la capitolul despre 'Leziuni, otrăviri şi anumite alte consecinţe ale cauzelor externe'. Altă schimbare a constat în faptul că în Revizia a 9-a, titlurile cu patru cifre au necesitat deseori să fie citite împreună cu titlurile cu trei cifre pentru a ne asigura de înţelesul complet şi scopul subcategoriei, pe câtă vreme în proiectul prezentat Conferinţei titlurile au fost aproape invariabil complete şi puteau sta singure. Schema privind clasificarea duală pentru etiologie şi manifestare, cunoscută ca sistemul de dagger şi asterisc, introdusă în Revizia a 9-a, a fost subiectul unor critici. Aceasta a arătat în principal faptul că o clasificare conţine în mod frecvent o combinaţie de manifestări şi alte informaţii la nivelele caracterelor al treilea şi al patrulea, cu aceeaşi denumire de diagnostic uneori apărând sub ambele axe. De asemenea, mulţi au considerat sistemul a fi insuficient de cuprinzător. Pentru a depăşi aceste probleme, în proiectul pentru Revizia a 10-a, informaţiile privind asteriscul au fost conţinute în 82 de categorii omogene cu trei caractere pentru a fi folosite opţional. Această abordare a dat posibilitatea acelor enunţuri ale diagnosticelor care conţin informaţii atat despre procesul generalizat al bolii respective cât şi despre manifestare sau complicaţie la un anumit organ sau localizare să primească două coduri, permiţând recuperarea sau tabelarea indiferent de axă. Aceste caracteristici ale Reviziei a 10-a propusă au fost acceptate de Conferinţă . Fiecare capitol a fost expus la Conferinţă cu o prezentare a schimbărilor introduse din perioada Reviziei a 9-a şi unele informaţii fundamentale despre anumite inovaţii. Unele probleme legate de schimbările din structura şi conţinutul capitolelor au fost discutate în cadrul Conferinţei şi s-a ajuns la un acord de urmărire şi modificare de către secretariat.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

xxiii

Lista tabelara a bolilor

4.

STANDARDE ŞI DEFINIŢII LEGATE DE SĂNĂTATEA MAMEI ŞI COPILULUI

Conferinţa a considerat cu interes definiţiile, standardele şi necesităţile de raportare recomandate pentru Rvizia a 10-a cu privire la mortalitatea maternă şi la mortalitatea fetală, perinatală, neonatală şi infantilă. Aceste recomandări au fost rezultatul unei serii de întâlniri şi consultări speciale şi au fost direcţionate către îmbunătăţirea comparabilităţii datelor. Conferinţa a fost de acord că era de dorit să se păstreze definiţiile naşterii vii şi morţii fetale aşa cum au apărut ele în Reviziaa 9-a. După unele discuţii, Conferinţa a înfiinţat un grup de lucru cu subiectul privind mortalitatea maternă şi, pe baza recomandărilor sale, a fost de acord să păstreze definiţia decesului matern aşa cum apare el în Revizia a 9-a. Pentru a îmbunătăţi calitatea datelor despre mortalitatea maternă şi pentru a furniza metode alternative de colectare a datelor despre deces în perioada sarcinii sau legat de ea, ca şi pentru a încuraja înregistrarea deceselor din cauze obstetricale care s-au produs la mai mult de 42 de zile după terminarea sarcinii, două definiţii adiţionale au fost formulate de către grupul de lucru, şi anume 'decese legate de sarcină' şi 'decese materne târzii'. Conferinţa A RECOMANDAT ca ţările să considere includerea pe certificatul de deces a întrebărilor privind sarcina prezentă şi sarcina cu un an înaintea decesului. Conferinţa a fost de acord că, din moment ce numărul de născuţi vii a fost mai disponibil la scară mondială decât numărul total al naşterilor (născuţi vii plus decese fetale), ar trebui să fie folosit ca numitor în proporţiile legate de mortalitatea maternă [aşa cum apare în Volumul 2 al ICD-10]. În privinţa mortalităţii perinatale, neonatale şi infantile, s-a susţinut că ratele publicate bazate pe cohorte de naşteri ar trebui să fie identificate şi diferenţiate. Conferinţa a confirmat practica de a exprima vârsta în unităţi complete de timp si astfel desemnând prima zi de viaţă ca ziua zero Conferinţa A RECOMANDAT să se includă în manualul Reviziei a 10-a ICD, definiţiile, standardele şi necesităţile de raportare legate de mortalitatea maternă si de mortalitatea fetală, perinatală, neonatală şi infantilă. 5. CODIFICAREA ŞI SELECTAREA REGULILOR ŞI LISTELOR TABELARE

5.1 Codificarea şi selectarea regulilor pentru mortalitate Conferinţa a fost informată despre procesul de revizuire a regulilor de selectare şi modificare pentru cauza de bază a decesului şi a notelor asociate, aşa cum apar ele în Revizia a 9-a, care au rezultat în diferite schimbări recomandate în reguli şi schimbări extinse efectuate la note. Conferinţa A RECOMANDAT ca regulile pentru selectarea cauzei de deces pentru tabelele mortalităţii primare, aşa cum apar în Revzia a 9-a, să fie înlocuite în Revizia a10-a [cele conţinute în Volumul 2 al ICD-10]. Conferinţa a fost informată mai departe că notele adiţionale pentru folosirea în codificarea cauzei principale şi în interpretarea intrărilor cauzelor de deces au fost elaborate şi au fost revizuite. Cum aceste note au fost destinate pentru imbunătăţirea consistenţei în codificare, Conferinţa a fost de acord ca ele să fie de asemenea incorporate în Revizia a 10-a.

xxiv

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista tabelara a bolilor

Conferinţa a luat notă de folosirea continuă a codificării afecţiunilor multiple şi de analiza în relaţie cu cauza de deces. Ea a exprimat încurajări pentru asemenea activităţi, dar nu a recomandat că ar trebui ca Revizia a 10-a să conţină anumite reguli speciale sau metode de analiză care să fie urmate. Luând în consideraţie forma internaţională a certificatului medical al cauzei de deces, Comitetul de Experţi a recunoscut că situaţia unei populaţii care îmbătrâneşte cu o proporţie mai mare de decese implicând procese de boli multiple, şi efectele intervenţiilor terapeutice asociate, a avut tendinţa de a creşte numărul de enunţuri posibile între cauza de bază şi cauza directă de deces: aceasta a însemnat că un număr în creştere de afecţiuni au fost trecute pe certificatul de deces în multe ţări. Aceasta a făcut Comitetul să recomande includerea unei linii adiţionale (d) în Partea I a Certificatului. Conferinţa de aceea RECOMANDĂ ca, acolo unde a fost identificată o necesitate, ţările să considere posibilitatea de a include o linie adiţională (d) în Partea I a certificatului medical al cauzei de deces. 5.2 Reguli de codificare şi selectare pentru morbiditate Pentru prima dată , Revizia a 9-a conţinea o îndrumare privind înregistrarea şi codificarea pentru morbiditate şi mai ales pentru selectarea unei singure afecţiuni pentru prezentarea statisticilor de morbiditate. Experienţa câştigată în folosirea definiţiilor şi regulilor în Revizia a 9-a s-a dovedit a fi folositoare şi a generat cereri pentru clarificare, pentru o altă elaborare privind înregistrarea informaţiilor de diagnostic de către practicieni, şi pentru mai multă ghidare preocupându-se de problemele situaţiilor specifice. Conferinţa a susţinut recomandările de la Conferinţa pentru Revizia din 1975 despre principala afecţiune care trebuie selectată în scopul analizei îngrijirii unui episod de sănătate, având în vedere şi faptul că, acolo unde este posibil, ar trebui să se realizeze ca un supliment pentru statisticile de rutină şi codificarea unor afecţiuni multiple. Sa accentuat că Revizia a 10-a ar trebui să clarifice faptul că mare parte din îndrumare a fost aplicabilă numai când tabelarea unei 'afecţiuni principale' pentru un episod a fost adecvată şi când conceptul de 'episod' per se a fost relevant pentru modul în care s-a organizat colectarea datelor. Conferinţa în consecinţă A RECOMANDAT ca un ghid adiţional privind înregistrarea şi codificarea morbidităţii să fie în mod necesar inclus în Revizia a10-a şi ca definiţiile privind 'afecţiunea principală ' şi 'alte afecţiuni' să fie de asemenea incorporate, împreună cu regulile modificate pentru a depista 'afecţiunea principală' raportată în mod clar incorect. [acestea sunt incluse în Volumul 2 al ICD-10.] Conferinţa de asemenea A RECOMANDAT ca acolo unde 'afecţiunea principală' este subiectul sistemului de clasificare dual furnizat de ICD, atât codurile cu dagger cât şi cele cu asterisc să fie cu siguranţă înregistrate, pentru a permite tabelarea alternativă după ambele. Conferinţa a fost de acord ca notele şi exemplele extensive să fie adăugate pentru a acorda mai multă asistenţă. 5.3 Listele pentru tabelele de mortalitate şi morbiditate Conferinţa a fost informată de dificultăţile care au apărut în folosirea Listei Tabelare de Bază întemeiată pe Revizia a 9-a şi despre activităţile care au fost întreprinse de OMS pentru a dezvolta noi liste pentru tabelele şi publicarea datelor de mortalitate. În acest proces a devenit clar că, în multe ţări, mortalitatea până la vârsta de cinci ani a fost un indicator mai puternic decât mortalitatea infantilă şi deci ar fi preferabil să existe o listă care să includă mai degrabă decesele infantile şi decesele copiilor până în cinci ani decât o listă numai cu cele infantile. Două versiuni ale listei mortalităţii generale şi ale listei mortalităţii infantile şi a copilului au fost pregătite pentru a fi luate în consideraţie de Conferinţă, cu a doua versiune incluzând titluri de capitole şi articole reziduale pentru capitole după cum a fost necesar. Din moment ce au fost exprimate unele preocupări privind listele de mortalitate aşa cum au fost ele prezentate, un grup mic de lucru s-a întrunit pentru a examina posibila includere a unor articole adiţionale. Raportul grupului de lucru a fost acceptat de Conferinţă şi este reflectat în listele de mortalitate. Pe lista de subiecte pentru tabelele de
Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

xxv

Lista tabelara a bolilor

mortalitate, Conferinţa a revăzut atât o listă de tabele propusă cât şi un model de listă publicată bazată pe titluri de capitole, cu articole selecţionate incluse ca exemple sub fiecare asemenea titlu. A fost exprimată o preocupare considerabilă asupra aplicabilităţii unor asemenea liste la toată mortalitatea în sensul cel mai larg. A existat un acord general, şi anume că listele aşa cum au fost ele prezentate erau probabil mai potrivite morbidităţii bolnavului spitalizat, şi s-a considerat că alte eforturi ar trebui să fie făcute pentru a dezvolta liste adecvate altor aplicaţii ale morbidităţii şi că, de asemenea, atât listele cu tabele de mortalitate cât şi de morbiditate ar trebui să fie însoţite în Revizia a 10-a de explicaţii corespunzătoare şi instrucţiuni pentru folosirea lor. În lumina preocupărilor apărute la Conferinţă şi a concluziilor grupului de lucru, Conferinţa a fost de acord ca listele de tabele şi cele publicate să apară în Revizia a 10-a, în timp ce ar trebui să se facă un efort pentru a stabili mai clar, mai descriptiv titlurile pentru aceste liste. S-a căzut de asemenea de acord ca, pentru a facilita tabelele alternative ale categoriilor cu asterisc, să se dezvolte o a doua versiune a listei tabelare de morbiditate, care a inclus categoriile cu asterisc. 6. FAMILIA CLASIFICĂRILOR

6.1 Conceptul familiei de clasificări În perioada pregătirii Reviziei a 9-a se observase deja că numai ICD singură nu ar putea acoperi toate informaţiile cerute şi că numai o 'familie' de boli şi de clasificări asociate sănătăţii ar întruni diferitele cerinţe din sănătatea publică. Spre sfârşitul anlor ’70, totuşi, au fost avute în vedere diferite soluţii posibile, dintre care una necesita o clasificare nucleu (ICD) cu o serie de module, unele asociate ierarhic şi altele de natură suplimentară. După studii şi discuţii cu diferite Centre de Colaborare, a fost elaborat un concept al unei familii de clasificări şi supus ulterior revizuirii de către Comitetul de Experţi în 1987, care a recomandat schema de mai jos. Conferinţa A REOMANDAT ca acest concept al familiei de boli şi clasificări asociate sănătăţii să fie urmărit de către OMS. Pentru a menţine integritatea ICD însăşi şi a acestui concept de familie Conferinţa A REOMANDAT ca, în interesul comparabillităţii internaţionale, să nu se facă schimbări privind conţinutul (aşa cum s-a indicat prin titluri) categoriilor cu trei caractere şi subcategoriilor cu patru caractere ale Reviziei a 10-a în pregătirea traducerilor şi adaptărilor, cu excepţia celor autorizate de OMS. Secretariatul OMS-ului este responsabil pentru ICD şi acţionează ca un oficiu de cliring pentru orice lucrare publicată (excptând publicările statistice naţionale) sau traducere care derivă din ea. OMS ar trebui să fie anunţată cu promptitudine despre intenţia de a produce traduceri şi adaptări sau alte clasificări înrudite cu ICD.

xxvi

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista tabelara a bolilor

FAMILIA DE BOLI ŞI CLASIFICĂRI ASOCIATE SĂNĂTĂŢII

Conferinţa a examinat cu interes o prezentare a folosirii şi a legăturii diferiţilor membrii ai familiei ICD în evaluările medico-sociale şi multidimensionale ale persoanelor în vârstă în legătură nu numai cu sănătatea, dar şi cu activităţile vieţii zilnice ca şi mediul social şi fizic. S-a demonstrat că ar putea fi obţinute informaţii eficiente prin folosirea ICD şi a Clasificării Internaţionale a Deficienţelor, Dizabilităţilor şi Handicapurilor (ICIDH) şi mai ales prin folosirea codurilor de la Capitolul XXI propus al Reviziei a 10-a. 6.2 Adaptări bazate pe specialitate Conferinţa a fost informată despre planurile pentru dezvoltarea adaptărilor Reviziei a 10-a în domeniul programului de sănătate mentală. Indicaţii clinice ar însoţi o versiune intenţionată a fi folosită de către clinicienii care lucrează în domeniul psihiatriei; ar fi propuse criterii de cercetare pentru a fi folosite în investigările problemelor de sănătate mentală; şi ar fi dezvoltate prezentări multi-axiale pentru a fi folosite în procupările privind tulburările copilăriei şi pentru clasificarea problemelor adulţilor ca şi o versiune pentru folosirea de către medicii generalişti. Compilările codurilor ICD relevante pentru psihiatrie şi neurologie ar fi de asemenea produse împreună cu liniile publicaţiilor anterioare asupra acestui subiect. Conferinţa a aflat de asemenea despre metodele folosite pentru asigurarea că structura de bază şi funcţia ICD au fost păstrate în dezvoltarea iniţială a aplicării pentru specialiştii medicali în dentistică şi stomatologie (ICD-DA) şi a fost informată că o nouă revizie a ICD-DA legată de Revizia a 10-a era în stadiul final de pregătire.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

xxvii

Lista tabelara a bolilor

A fost elaborată o prezentare a Clasificării Internaţionale a Bolilor pentru Oncologie (ICD-O), ediţia a doua , o clasificare multi-axială incluzând atât topografia cât şi morfologia tumorilor. Codurile de morfologie ale ICD-O, care au evoluat pe o lungă perioadă de timp, au fost revizuite şi testate extensiv în domeniu. Codurile de topografie ale ediţiei a doua s-ar baza pe categoriile C00-C80 din Revizia a 10-a, iar publicarea ar aştepta, deci, aprobarea Adunării Organizaţeie Mondiale pentru Revizia a 10-a. A existat un acord asupra valorii unei adaptări în domeniul practicii medicale generale şi Conferinţa a fost informată despre dorinţa grupurilor de lucru din acest domeniu de a colabora cu OMS. În ceea ce priveşte adaptările bazate pe specialitate, care urmau probabil să devină mai numeroase, a fost considerat a fi extrem de important rolul recomandat al OMS-ului ca oficiu de cliring. 6.3 Suport de informaţii pentru îngrijirile primare de sănătate În conformitate cu recomandările Conferinţei privind Revizuirea din 1975, Biroul Regional pentru Asia de sudest a întrunit un grup de lucru la Delhi în 1976. S-a elaborat o listă detaliată a asocierilor de simptome, şi din aceasta au derivat două liste scurte, una pentru cauzele de deces şi alta pentru motivele contactării serviciilor de sănătate. Probele în domeniu ale acestui sistem au fost realizate în ţările Regiunii şi rezultatele au fost folosite pentru a revizui lista asocierii de simptome şi a formelor de raportare. Această versiune revizuită a fost publicată de OMS în 1978 în broşura Raportarea laică* a informaţiilor despre sănătate (5). Strategia Globală pentru Sănătatea pentru Toţi până în anul 2000, lansată în 1978, a ridicat un număr de provocări pentru dezvoltarea sistemelor informaţionale din statele membre. La Conferinţa Internaţională privind Statisticile de Sănătate pentru anul 2000 (Bellagio, Italia, 1982) (6), integrarea informaţiilor 'raportării laice' cu alte informaţii generate şi folosite în scopurile administrării sănătăţii a fost identificată ca o problemă majoră împiedicând implementarea mai largă a schemelor de raportare laică. Consultarea asupra Clasificărilor Îngrijirilor Primare (Geneva, 1985) (7) a accentuat necesitatea pentru o abordare care ar putea unifica suportul informaţional, administrarea serviciilor de sănătate şi serviciile comunitare prin informaţii bazate pe raportări laice în sensul larg al informaţiilor privind comunitatea. Conferinţa a fost informată despre experienţa ţărilor care dezvoltă şi aplică informaţii despre sănătatea comunităţii care acoperă problemele de sănătate şi necesităţi, factorii de risc asociaţi şi resursele. Ea a sprijinit conceptul de dezvoltare a metodelor neconvenţionale la nivelul comunităţii ca o metodă de a completa lipsa informaţiilor în ţări individuale şi întărirea sistemelor lor informaţionale. S-a accentuat că, atât pentru ţările dezvoltate cât şi pentru cele în curs de dezvoltare, ar trebui să fie dezvoltate local asemenea metode sau sisteme şi că, din cauza factorilor cum ar fi tiparele morbidităţii ca şi limba şi variaţiile culturale, nu ar trebui să se încerce transferul căte alte zone sau ţări. 6.4 Deteriorări, incapacităţi şi handicapuri Clasificarea Internaţională a Deficienţelor, Dizabiliăţilor şi Handicapurilor (ICIDH)** (8) fusese publicată de OMS în limba engleză în 1980 având ca scop probele, în conformitate cu recomandările Conferinţei privind Revizuirea din 1975 şi cu rezoluţia WHA 29.35 (9) a Adunării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 1976. De atunci, cercetarea şi dezvoltarea clasificării a urmat un număr de paşi. Majoritatea definiţiilor celor trei elemente – deficienţă, dizabilitate şi handicap – au contribuit fără îndoială la schimbarea atitudinilor faţă de dizabilitate. Definiţia dedeficienţei, un domeniu în care a existat o suprapunere considerabilă cu termenii incluşi în ICD, a fost acceptată în majoritate. Definiţia dizabilităţii s-a potrivit în mare cu câmpul de acţiune al grupurilor şi profesioniştilor în reabilitare, cu toate că s-a simţit nevoia de mai multă atenţie acordată codului asociat gradului de severitate, care deseori a fost un prezicător al handicapului. Au existat de asemenea cereri din ce în ce mai multe pentru revizuirea definiţiei handicapului în sensul de a pune mai mult accent pe efectul interacţiunii cu mediul înconjurător. Evoluţia rapidă a ideilor şi practicilor în administrarea dizabilităţii a exclus producerea ICIDH revizuită la timp pentru a fi supusă Conferinţei. S-a declarat că publicarea unei noi versiuni era improbabilă înainte de implementarea Reviziei a 10-a.
*n.n. Lay reporting = raportare de simptome simple sau asociaţii de simptome care pot fi semnalate şi înregistrate în raportări de către un personal nemedical sau de infirmieri. **n.n. Clasificarea Internaţională a Funcţionării Dizabilităţii şi Sănătăţii (CIF/OMS, Geneva) a fost tradusă în limba română în 2004 şi distribuită unităţilor de specialitate. xxviii
Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista tabelara a bolilor

6.5 Proceduri în medicină Clasificarea Internaţională a Procedurilor în Medicină (ICPM) (10) a fost publicată de OMS în 1978 pentru probe, în conformitate cu recomandările Conferinţei privind Revizuirea din 1975 şi cu rezoluţia WHA29.35 (9) din anul 1976 a Adunării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Clasificarea a fost adoptată de câteva ţări şi a fost folosită ca bază pentru clasificările naţionale ale operaţiilor chirurgicale de un număr de alte ţări. Şefii Centrelor de Colaborare OMS pentru Clasificarea Bolilor au recunoscut că procesul propunerilor-proiect, obţinerea comentariilor, reproiectarea şi solicitarea din nou a comentariilor, pe care OMS le-a examinat amănunţit înainte de finalizare şi publicare, au fost neadecvate într-un domeniu ca cel al procedurilor în care progresul este atât de rapid. De aceea, şefii Centrelor au recomandat să nu se efectueze vreo revizie a ICPM împreună cu Revizia a 10-a a ICD. În 1987, Comitetul de Experţi a cerut ca OMS-ul să aibe în vedere actualizarea Reviziei a 10-a cel puţin a Capitolului 5, 'Proceduri Chirurgicale', pentru proba ICPM. Ca răspuns la această cerere şi necesităţi exprimate de un număr de ţări, Secretariatul a făcut o încercare de a pregăti o listă tabelară pentru proceduri. Această listă a fost prezentată Şefilor Centrelor la întrunirea acestora în 1989 şi s-a căzut de acord că va servi drept ghid pentru prezentarea sau publicarea naţională a statisticilor privind procedurile chirurgicale şi ar putea facilita comparaţiile între ţări. Scopul listei a fost de a identifica procedurile şi grupurile de proceduri şi să le definească ca o bază pentru dezvotarea clasificărilor naţionale, astfel îmbunătăţind comparabilitatea unor asemenea clasificări. Conferinţa a fost de acord că o asemenea listă era valoroasă şi că lucrul ar trebui să continue dezvoltarea sa, chiar dacă ar urma vreo publicare după implementarea Reviziei a 10-a. 6.6 Nomenclatorul Internaţional al Bolilor Din 1970 Consiliul pentru Organizaţiile Internaţionale ale Ştiinţelor Medicale (CIOMS) a fost implicat în pregătirea unui Nomenclator Internaţional al Bolilor (IND) care ar servi ca o complinire a ICD. Scopul principal al IND a fost de a furniza un singur nume recomandat pentru fiecare entitate de boală. Criteriile principale pentru selectarea acelui nume au avut în vedere ca acesta să fie specific, fără ambiguităţi, tot atât de autodescriptiv pe cât de simplu posibil, şi bazat pe cauză ori de câte ori se poate. Fiecare boală sau sindrom pentru care a fost recomandată o denumire a fost definit tot atât de clar, şi totuşi scurt, pe cât posibil. O listă de sinonime a fost anexată pentru fiecare definiţie. În momentul Conferinţei, au fost publicate volumele privind bolile tractului respirator inferior, bolile infecţioase (virale, bolile bacteriene şi parazitare şi micozele) şi bolile cardiace şi vasculare, iar lucru continua la volumele pentru sistemul digestiv, sistemul genital feminin, sistemul urinar, sistemul genital masculin, bolile metabolice şi endocrine, sânge şi organele hematopoietice, sistemul imunitar, sistemul musculo-scheletal şi sistemul nervos. Subiectele propuse pentru viitoarele volume includeau bolile psihiatrice ca şi bolile pielii, urechii, nasului şi gâtului, şi ochiului si anexelor sale. Conferinţa a recunoscut că un nomenclator al bolilor autorizat, actualizat şi internaţional a fost important în dezvoltarea ICD şi în îmbunătăţirea comparabilităţii informaţiilor despre sănătate. De aceea Conferinţa A RECOMANDAT ca OMS-ul şi CIOMS să fie încurajate în explorarea modurilor de cost-eficienţă pentru a realiza completarea adecvată şi menţinerea unei asemenea nomenclaturi.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

xxix

Lista tabelara a bolilor

7.

IMPLEMENTAREA REVIZIEI A 10-A A ICD

Conferinţa a fost informată de intenţia OMS-ului de a publica versiunea detaliată cu patru caractere a Reviziei a 10a în trei volume: unul conţinând lista tabelară, al doilea conţinând toate definiţiile, standardele, regulile şi instrucţiunile asociate şi al treilea conţinând indexul alfabetic. Conferinţa a mai fost informată că versiunea cu trei caractere a Reviziei a 10-a ar fi publicată într-un singur volum care ar conţine, în lista tabelară, toate notele de includere şi excludere. Ar conţine de asemenea toate definiţiile, standardele, regulile şi instrucţiunile asociate şi un index alfabetic redus. Statele membre care intenţionau să producă versiuni în limbile naţionale ale Reviziei a 10-a ar trebui să anunţe OMS-ul de intenţiile lor. Exemplare ale proiectelor ICD la nivelele caracterelor al treilea şi al patrulea ar fi disponibile de la OMS atât sub formă tipărită cât şi sub formă electronică. În privinţa apariţiei fizice a paginilor şi formatul dactilografiat atât pentru lista tabelară cât şi pentru indexul alfabetic, Conferinţa a fost asigurată că recomandările primite de la Şefii Centrelor şi propunerile din partea codificatorilor urmează să fie luate în consideratie, ca şi orice încercare de a îmbunătăţi acele aspecte prin comparaţie cu Revizia a 9-a. Cât despre Revizia a 9-a, s-a intenţionat dezvoltarea materialelor pentru reorientarea codificatorilor pregătiţi, cu ajutorul Centrelor de Colaborare. Cursurile actuale de pregătire ar fi responsabilitatea birourilor de regiune ale OMS-ului şi ţărilor individuale. Ele ar urma să fie realizate începând cu sfârşitul anului 1991 până la sfârşitul anului 1992, pentru a fi terminate înaintea implementării Reviziei a 10-a. Materialele pentru pregătirea de bază a noilor utilizatori ai ICD ar fi de asemenea dezvoltate de OMS; totuşi, nu s-a planificat începerea cursurilor înainte de 1993. După cum s-a notat mai sus, OMS ar fi pregătit să furnizeze electronic Revizia a 10-a (atât lista tabelară cât şi indexul alfabetic). În viitor, cu asistenţa Centrelor de Colaborare, alte software-uri ar putea fi de asemenea disponibile. Ar trebui să fie disponibilă înainte de implementarea Reviziei a 10-a o cheie de conversie de la Revizia a 9-a la a 10-a. Din moment ce activităţile de dezvoltare care fuseseră aprobate de către Comitetul de Experţi erau în orarul respectiv, Conferinţa A RECOMANDAT ca Revizia a 10-a a Clasificării Internaţionale a Bolilor să intre în vigoare la 1 ianuarie 1993.

xxx

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

ADOPTAREA REVIZIEI A 10-A A ICD Conferinţa a făcut următoarele recomandări: Luând în consideraţie propunerile pregătite de Organizaţie pe baza recomandărilor Comitetului de Experţi privind Clasificarea Internaţională a Bolilor – Revizia a 10-a. dar că orice schimbări introduse în perioada sa de 'viaţă' ar trebui să fie considerate cu foarte multă atenţie în legătură cu impactul lor asupra analizelor şi tendinţelor.Lista tabelara a bolilor 8. legată de apariţia noilor boli şi de lipsa mecanismului de actualizare pentru a le adapta. şi că OMS-ul ar trebui să aprobe conceptul unui proces de actualizare între revizii şi să examineze cu atenţie modalitatea de instalare a unui mecanism de actualizare eficient. A existat un sentiment clar că era necesară continuarea schimbului de informaţii pentru a stadardiza folosirea Reviziei a 10-a între ţări. Au existat discuţii asupra tipului de forum în care asemenea schimbări şi potenţialul pentru folosirea literei vacante 'U' în alocări de coduri noi sau temporare ar putea fi discutate. Recunoscând necesitatea unor modificări minore pentru a reflecta comentariile detaliate supuse de către Statele Membre în timpul Conferinţei A RECOMANDAT ca acele capitole propuse de a fi revizuite. 9. cu categoriile cu trei caractere şi subcategoriile cu patru caractere şi Listele Tabelare Reduse pentru Morbiditate şi Mortalitate să constituie Revizia a 10-a a Clasificării Statistice Internaţionale a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite. REVIZIA VIITOARE A ICD Conferinţa a discutat dificultăţile experimentate în timpul perioadei de extindere a folosirii Reviziei a 9-a. Conferinţa A RECOMANDAT ca următoarea Conferinţă Internaţională privind Revizia să aibă loc peste 10 ani. Au fost discutate diverse sugestii pentru mecanismele necesare de a face faţă dificultăţilor şi de a evita problemele similare referitoare la Revizia a 10-a. S-a ajuns la un acord că nu ar fi fezabil să se ţină conferinţe pentru revizie mai frecvent decât odată la 10 ani. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 xxxi . şi a faptului că nu ar fi adecvat să se încerce determinarea sau definirea procesului exact care să fie folosit. Pe baza acestor necesităţi exprimate.

Geneva. Geneva. 1978. Iulie 2002. 1984. Statistical Publishing House. Report of the Preparatory Meeting on ICD-10. 10. 7. 1985 (unpublished document DES/PHC/85. World Health Organization. Geneva. Geneva. pp. Report of the Consultation on Primary Care Classifications. 1: Lista Tabelară a Bolilor. World Health Organization. WHO Official Records. International Conference on Health Statistics for the Year 2000. No. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 xxxii . and Handicaps. 1976. 1975 Revision. 1987 (unpublished document WHO/DES/EC/ICD-10/87.7). 5. xiii-xxiv. 3.34). 1978. 6. 1980. Lay reporting of health information.38). International Classification of Diseases. Geneva. Disabilities.Lista tabelara a bolilor REFERINŢE 1. World Health Organization. 18. World Health Organization.19). Geneva. 2. 1984 (unpublished document DES/EC/ICD-10/84. Budapest. Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases – 10th Revision: Second Meeting. p. 9. 8. 233. Geneva. Geneva. 4. 1983 (unpublished document DES/ICD-10/83. 1977. World Health Organization. Volume 1. Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases – 10th Revision: First Meeting. World Health Organization.1 1 Extras din NCCH ICD-10-AM. International Classification of Procedures in Medicine. World Health Organization. International Classification of Impairments. World Health Organization.

LISTA CATEGORIILOR CU TREI CARACTERE .

2a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .

neclasificate altundeva Infectia bacteriana cu localizare nespecificata Infectii al caror mod de transmitere este. neclasificate altundeva Alte boli prin Chlamydia (A70-A74) A70 A71 A74 Infectia cu Chlamydia psittaci Trahomul Alte boli provocate de Chlamydia Rickettsioze (A75-A79) A75 A77 A78 A79 Tifosul exantematic Febra purpurie (Rickettsia de capuse) Febra Q Alte Rickettsioze Alte boli bacteriene (A30-A49) A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 Lepra [Boala Hansen] Infectie datorita altor micobacterii Listerioza Tetanosul nou-nascutului Tetanosul obstetrical Alte forme de tetanos Difteria Tusea convulsiva Scarlatina Infectia meningococica Sepsis streptococic Alte tipuri de sepsis Actinomicoza Infectii virale ale sistemului nervos central (A80-A89) A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 Poliomielita acuta Infectii cu virusi atipici ai sistemului nervos central Rabia Encefalita cu virus transmis de tantari Encefalita cu virus transmis de capuse Alte encefalite virale.Lista categoriilor cu trei caractere Capitolul I Anumite boli infectioase si parazitare (A00-B99) Boli infectioase intestinale (A00-A09) A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 Holera Febre tifoide si paratifoide Alte salmonelloze Shigelloza Alte infectii intestinale bacteriene Alte intoxicatii bacteriene de origine alimentara Amibiaza Alte boli intestinale protozoare Infectii virale si alte infectii intestinale specificate Diareea si gastro-enterita probabil infectioase A43 A44 A46 A48 A49 Nocardioza Bartonelloza Erizipelul Alte boli bacteriene. in special sexual (A50-A64) A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A63 A64 Sifilis congenital Sifilis precoce Sifilis tardiv Alte forme de sifilis si nespecificate Infectia gonococica Limfogranulomatoza veneriana cu Chlamydia Alte boli cu Chlamydia transmise sexual Sancrul moale Granulom inghinal Trichomoniaza Infectia ano-genitala prin virusul herpetic [herpes simplex] Alte boli al caror mod de transmitere este in special sexual. nespecificate Tuberculoza (A15-A19) A15 A16 A17 A18 A19 Tuberculoza respiratorie confirmata bacteriologic si histologic Tuberculoza respiratorie neconfirmata bacteriologic si histologic Tuberculoza sistemului nervos Tuberculoza altor organe Tuberculoza miliara Alte boli prin spirochete (A65-A69) A65 A66 A67 A68 A69 Sifilisul nevenerian Pianul Pinta [carate] Febre recurente Alte infectii prin spirochete Unele antropozoonoze bacteriene (A20-A28) A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 Pesta Tularemia Antrax Brucelloza Morva si melioidoza Febre datorite muscaturii de sobolan Erizipeloid Leptospiroza Alte boli bacteriene antropozoonoze. neclasificate altundeva Encefalita virala. neclasificate altundeva Bolile transmise sexual. nespecificata Meningita virala Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 3a .

nespecificate Alte boli virale (B25-B34) B25 B26 B27 B30 B33 B34 Boala cu cytomegalovirus Oreion Mononucleoza infectioasa Conjunctivita virala Alte boli virale neclasificate altundeva Infectii virale cu localizare nespecificata Febre virale transmise de artropode si febre virale hemoragice (A90-A99) A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A98 A99 Denga (denga clasica) Febra hemoragica datorita virusului de denga Alte febre cu virus transmis de tantari Alte febre virale transmise de artropode.3*) Alte boli prin protozoare neclasificate altundeva Boli prin protozoare nespecificate Hepatita virala (B15-B19) B15 B16 B17 B18 B19 Hepatita acuta A Hepatita acuta B Alte hepatite virale acute Hepatita virala cronica Hepatita virala nespecificata Helmintiaze (B65-B83) B65 B66 B67 B68 B69 B70 B71 B72 B73 B74 B75 B76 B77 Schistosomiaza [bilharziaza] Alte infectii cu paraziti Echinococcoza Teniaza Cysticercoza Diphyllobothriaza si sparganoza Alte infectii cu cestode Dracunculoza Onchocercoza Filarioza Trichinelloza Boli cu nematode Ascariaza Bolile prin virusul imunodeficientei umane (HIV) (B20-B24) B20 B21 B22 B23 B24 Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu alte boli infectioase si parazitare Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu tumori maligne Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu alte boli specificate Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu alte afectiuni Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] nespecificate 4a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .Lista categoriilor cu trei caractere A88 A89 Alte infectii virale ale sistemului nervos central. nespecificata Micoze (B35-B49) B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 Dermatofitoze Alte micoze superficiale Candidiaza Coccidioidomicoza Histoplasmoza Blastomicoza Paracoccidioidomicoza Sporotrichoza Chromomicoza si abcesul phaeomicotic Aspergilloza Criptococcoza Zygomicoza Micetomul Alte micoze neclasificate altundeva Micoze nespecificate Infectii virale caracterizate prin leziuni cutanate si ale membranei mucoase (B00-B09) B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 Infectii cu virusul herpetic [herpes simplex] Varicela Zona zoster [herpes zoster] Variola Infectii cu variola de maimute Rujeola Rubeola [rujeola germana] Veruca de origine virala Alte infectii virale caracterizate prin leziuni cutaneo-mucoase. nespecificata Febra galbena Febra hemoragica cu Arenavirus Alte febre virale hemoragice. neclasificate altundeva Infectii virale caracterizate prin leziuni cutaneomucoase. neclasificate altundeva Infectiile virale ale sistemului nervos central. neclasificate altundeva Febra virala transmisa de artropode. nespecificate Boli prin protozoare (B50-B64) B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59† B60 B64 Paludismul cu Plasmodium falciparum Paludismul cu Plasmodium vivax Paludismul cu Plasmodium malariae Alte forme de paludism confirmate parazitologic Paludism. nespecificat Leishmaniaza Trypanosomiaza africana Boala Chagas Toxoplasmoza Pneumocystoza (J17. neclasificate altundeva Febra virala hemoragica.

altele si nespecificate Tumora maligna a amigdalei Tumora maligna a orofaringelui Tumora maligna a nazo-faringelui Tumora maligna a sinusului piriform Tumora maligna a hipofaringelui Tumora maligna a buzei.Lista categoriilor cu trei caractere B78 B79 B80 B81 B82 B83 Strongyloidiaza Trichuriaza Enterobioza Alte helmintiaze intestinale. neclasificate altundeva Parazitoze intestinale nespecificate Alte helmintiaze C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 Tumora maligna a planseului gurii Tumora maligna a palatului Tumora maligna a gurii. alte parti si nespecificate Tumora maligna a glandei parotide Tumora maligna a glandelor salivare principale. alte si nespecificate Tumori maligne ale organelor respiratorii si intratoracice (C30-C39) C30 Tumora maligna a cavitatii nazale si urechii mijlocii Tumora maligna a sinusurilor accesorii Tumora maligna a laringelui Tumora maligna a traheei Tumora maligna a bronhiilor si plamanului Tumora maligna a timusului Tumora maligna a inimii. alte parti si nespecificate Tumora maligna a gingiei C31 C32 C33 C34 C37 C38 C39 Tumori maligne ale oaselor si cartilagiilor articulare (C40-C41) C40 C41 Tumora maligna a oaselor si cartilagiilor articulare ale membrelor Tumora maligna a oaselor si cartilagiilor articulare. cu alte localizari si nespecificate Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 5a . cu localizari specificate exceptand cele ale tesuturilor limfoid. hematopoietic si inrudite (C00-C75) Tumori maligne ale buzei. cavitatii bucale si faringelui (C00-C14) C00 C01 C02 C03 Tumora maligna a buzei Tumora maligna a bazei limbii Tumora maligna a limbii.declarate sau presupus a fi primare. mediastinului si pleurei Tumora maligna a sistemului respirator si organelor intratoracice. cu alte localizari si rau definite Capitolul II Tumori (C00-D48) Tumori maligne (C00-C96) Tumori maligne. cavitatii bucale si faringelui cu alte localizari si rau-definite Pediculoza. altele si rau-definite Agenti de infectii bacteriene. virale si altele (B95-B97) B95 B96 B97 Streptococ si stafilococ drept cauza a altor boli clasificate la alte capitole Alti agenti bacterieni cauza unor boli clasificate la alte capitole Virusi drept cauza unor boli clasificate la alte capitole Alte boli infectioase (B99) B99 Boli infectioase. acariaza si alte infestatii (B85-B89) B85 B86 B87 B88 B89 Pediculoza si ftiriaza Scabia Miaza Alte infestatii Boli parazitare nespecificate Sechelele unor boli infectioase si parazitare (B90-B94) B90 B91 B92 B94 Sechelele tuberculozei Sechelele poliomielitei Sechelele leprei Sechelele altor boli infectioase si parazitare si nespecificate Tumori maligne primare localizate la organele digestive (C15-C26) C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 Tumora maligna a esofagului Tumora maligna a stomacului Tumora maligna a intestinului subtire Tumora maligna a colonului Tumora maligna a jonctiunii recto-sigmoidiene Tumora maligna a rectului Tumora maligna a anusului si canalului anal Tumora maligna a ficatului si cailor biliare intrahepatice Tumoara maligna a veziculei biliare Tumora maligna a altor parti si nespecificate ale cailor biliare Tumora maligna a pancreasului Tumora maligna a organelor digestive.

Lista categoriilor cu trei caractere Melanomul si alte tumori maligne ale pielii (C43-C44) C43 C44 Melanomul malign al pielii Alte tumori maligne ale pielii Tumori maligne ale tiroidei si altor glande endocrine (C73-C75) C73 C74 C75 Tumora maligna a glandei tiroide Tumora maligna a glandei suprarenale Tumora maligna a altor glande endocrine si structuri inruditee Tumori maligne ale tesuturilor mesoteliale si moi (C45-C49) C45 C46 C47 C48 C49 Mesoteliom Sarcomul Kaposi Tumora maligna a nervilor periferici si sistemului nervos autonom Tumora maligna a retroperitoneului si peritoneului Tumora maligna a altor tesuturi conjunctive si moi Tumori maligne cu localizari rau definite. creierului si altor parti ale sistemului nervos central (C69-C72) C69 C70 C71 C72 Tumora maligna a ochiului si anexelor sale Tumora maligna a meningelui Tumora maligna a creierului Tumora maligna a maduvii spinarii. altele si nespecificate Tumori maligne ale cailor urinare (C64-C68) C64 C65 C66 C67 C68 Tumora maligna a rinichiului. parte nespecificata Tumora maligna a ovarului Tumora maligna a organelor genitale feminine. esofagului si stomacului Carcinom in situ al altor organe digestive si nespecificate Carcinom in situ al urechii mijlocii si sistemului respirator Melanom in situ Carcinom in situ al pielii Carcinom in situ al sanului Carcinom in situ al colului uterin Carcinom in situ al altor organe genitale si nespecificate Carcinom in situ cu alte localizari si nespecificate Tumori maligne ale ochiului. secundare si nespecificate (C76-C80) C76 C77 C78 C79 C80 Tumora maligna cu alte localizari si nespecificate Tumora maligna secundara si nespecificata a ganglionilor limfatici Tumora maligna secundara a organelor respiratorii si digestive Tumora maligna secundara cu alte localizari Tumori maligne cu sediu nespecificat Tumori maligne ale sanului (C50) C50 Tumora maligna a sanului Tumori maligne ale organelor genitale feminine (C51-C58) C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 Tumora maligna a vulvei Tumora maligna a vaginului Tumora maligna a colului uterin Tumora maligna a corpului uterin Tumora maligna a uterului. cu exceptia bazinetului renal Tumora maligna a bazinetului renal Tumora maligna a ureterului Tumora maligna a vezicii Tumora maligna a organelor urinare. hematopoietic si inrudite (C81-C96) C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 Boala Hodgkin Limfom folicular (nodular) non Hodgkin Limfom difuz non Hodgkin Limfoame periferice si cutanate cu celule T Alte tipuri ale limfomului non Hodgkin si nespecificate Bolile imunoproliferative maligne Mielom multiplu si tumori maligne cu plasmocite Leucemia limfoida Leucemia mieloida Leucemia monocitara Alte leucemii cu celule de tip specificat Leucemia cu celule de tip nespecificat Alte tumori maligne si nespecificate ale tesuturilor limfoid. altele si nespecificate Tumori in situ (D00-D09) D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D09 Carcinom in situ al cavitatii bucale. altele si nespecificate Tumora maligna a placentei Tumori maligne ale tesuturilor limfoid. hematopoietic si inrudite Tumori maligne ale organelor genitale masculine (C60-C63) C60 C61 C62 C63 Tumora maligna a penisului Tumora maligna a prostatei Tumora maligna a testiculului Tumora maligna a organelor genitale masculine. nervilor cranieni si altor parti ale sistemului nervos central Tumori benigne (D10-D36) D10 Tumora benigna a gurii si faringelui 6a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .

Lista categoriilor cu trei caractere D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 Tumora benigna a glandelor salivare principale Tumora benigna a colonului. rectului. purpura si alte afectiuni hemoragice (D65-D69) D65 D66 D67 D68 D69 Coagularea intravasculara diseminata (sindromul de defibrinare) Carenta ereditara prin lipsa factorului VIII Carenta ereditara prin lipsa factorului IX Alte anomalii de coagulare Purpura si alte afectiuni hemoragice D39 D40 D41 D42 D43 Alte boli de sange si ale organelor hematopoietice (D70-D77) D70 D71 D72 Agranulocitoza Tulburari functionale ale polinuclearelor neutrofile Alte anomalii ale celulelor albe Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 7a . anusului si canalului anal Tumora benigna a altor parti ale sistemului digestiv si rau-definite Tumora benigna a urechii mijlocii si a sistemului respirator Tumora benigna a altor organe intratoracice si nespecificate Tumora benigna a osului si cartilagiului articular Tumora lipomatoasa benigna Hemangiom si limfangiom Tumora benigna a tesutului mesotelial Tumora benigna a tesuturilor moi ale retroperitoneului si peritoneului Alte tumori benigne ale tesutului conjunctiv si ale altor tesuturi moi Nev melanocit Alte tumori benigne ale pielii Tumora benigna a sanului Leiomiomul sanului Alte tumori benigne ale uterului Tumora benigna a ovarului Tumora benigna a altor organe genitale feminine si nespecificate Tumora maligna a organelor genitale la barbat Tumora benigna a organelor urinare Tumora benigna a ochiului si anexelor sale Tumora benigna a meningelui Tumora benigna a creierului si altor parti ale sistemului nervos central Tumora benigna a glandei tiroide Tumora benigna a altor glande endocrine si nespecificate Tumora benigna cu alte localizari si nespecificate D44 Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a glandelor endocrine Policitemia esentiala Sindroamele mielodisplazice Alte tumori cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut ale tesuturilor limfoid. hematopoietic si inrudite Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut cu alte localizari si nespecificate D45 D46 D47 D48 Capitolul III Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar (D50-D89) Anemii de nutritie (D50-D53) D50 D51 D52 D53 Anemia prin carenta de fier Anemia prin carenta in vitamina B12 Anemia prin carenta de acid folic Alte anemii de nutritie Anemii hemolitice (D55-D59) D55 D56 D57 D58 D59 Anemia datorita tulburarilor enzimatice Thalasemia Afectiuni cu hematii falciforme [drepanocitoze] Alte anemii hemolitice ereditare Anemia hemolitica dobandita Anemii aplazice si altele (D60-D64) D60 Aplazia pura de celule rosii dobandita [eritroblastopenia] D61 Alte anemii aplazice D62 Anemia post-hemoragica acuta D63* Anemia in bolile cronice clasificate altundeva D64 Alte anemii Tumori cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut (D37-D48) D37 Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a cavitatii bucale si organelor digestive Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a urechii medii si organelor respiratorii si intratoracice Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a organelor genitale la femeie Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a organelor genitale la barbat Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a organelor urinare Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a meningelui Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a creierului si sistemului nervos central D38 Anomalii de coagulare.

Lista categoriilor cu trei caractere D73 D74 D75 D76 Bolile splinei Methemoglobinemia Alte boli ale sangelui si ale orgnelor formatoare Unele boli ale tesutului limforeticular si ale sistemului reticulo-histocitar D77* Alte boli ale sangelui si ale organelor hematopoietice in unele boli clasificate altundeva Bolile altor glande endocrine (E20-E35) E20 E21 Hipoparatiroidism Hiperparatiroidism si alte tulburari ale glandei paratiroide E22 Hipersecretia glandei pituitare E23 Hiposecretia si alte tulburari ale glandei pituitare E24 Sindromul Cushing E25 Tulburari adrenogenitale E26 Hiperaldosteronism E27 Alte tulburari adenocorticale E28 Disfunctia ovariana E29 Disfunctia testiculara E30 Tulburarile pubertatii. neclasificate altundeva Malnutritia (E40-E46) Capitolul IV Boli endocrine. de nutritie si metabolism (E00-E89) Afectiunile glandei tiroide (E00-E07) E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 Sindromul deficientei congenitale de iod Tulburari tiroidiene si afectiuni inrudite legate de deficienta de iod Hipotiroidia prin carenta subclinica de iod Alte hipotiroidii Alte guse netoxice Tireotoxicoza [hipertiroidia] Tiroidita Alte afectiuni ale tiroidei E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 Kwashiorkor Marasm nutritional Kwashiorkor de marasm Malnutritia proteino-energetica grava. nespecificata Malnutritia proteino-energetica usoara sau moderata Intarzierea de dezvoltare datorita malnutritiei proteino-energetice Malnutritia proteino-energetica nespecificata Alte carente nutritionale (E50-E64) E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E58 E59 E60 E61 E63 E64 Avitaminoza A Carenta in tiamina Carenta in acid nicotinic (pelagra) Alte avitaminoze din grupa B Carenta de acid ascorbic Carenta de vitamina D Alte avitaminoze Carenta alimentara de calciu Carenta alimentara de seleniu Carenta de zinc Carenta de alte elemente nutritionale Alte carente nutritionale Sechele ale malnutritiei si alte carente nutritionale Reglementarea intolerantei la glucoza si diabetul mellitus (E09-E14) E09 E10 E11 E13 E14 Reglementarea intolerantei la glucoza Diabet mellitus tip 1 Diabet mellitus tip 2 Alte forme specificate de diabet mellitus Diabet mellitus nespecificat Alte tulburari ale metabolismului glucozei si ale secretiei pancreatice interne (E15-E16) E15 E16 Coma hipoglicemica nondiabetica Alte tulburari ale secretiei interne pancreatice Obezitatea si alte tulburari prin exces de aport (E65-E68) E65 E66 E67 E68 Adipozitate localizata Obezitate Alte excese de aport Sechele ale excesului de aport 8a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . neclasificate altundeva E31 Disfunctiuni pluriglandulare E32 Bolile timusului E34 Alte tulburari endocrine E35* Tulburari ale glandelor endocrine in boli clasificate altundeva Unele tulburari ale sistemului imunitar (D80-D89) D80 D81 D82 D83 D84 D86 D89 Imunodeficienta cu anomalii de anticorp predominante Imunodeficiente combinate Imunodeficienta asociata cu alte anomalii majore Imunodeficienta comuna variabila Alte imunodeficiente Sarcoidoza Alte tulburari implicand sistemul imunitar.

neindus de alcool si alte substante psihoactive Alte tulburari mentale datorita vatamarii si disfunctiei creierului si bolii fizice Tulburari de personalitate si comportamentale datorita bolii. neindus de alcool si alte substante psiho-active Delir. deshidratarea Alte tulburari de echilibru acido-bazic. de stress si somatoforme (F40-F48) F40 F41 F42 F43 F44 F45 F48 Tulburari fobice de anxietate Alte tulburari anxioase Tulburare obsesiv-compulsiva Reactie la stress sever si tulburari de adaptare Tulburari disociative [de conversie] Tulburari somatoforme Alte tulburari nevrotice Tulburari mentale si de comportament datorite utilizarii substantelor psihoactive (F10-F19) F10 F11 Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii alcoolului Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii substantelor opioide Sindroame comportamentale asociate perturbarilor fiziologice si factorilor fizici (F50-F59) F50 F51 F52 Tulburari privind modul de a manca Tulburari de somn neorganice Disfunctie sexuala. neprovocata de o tulburare sau boala organica Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 9a . incluzand cofeina Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii halucinogenelor Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii tutunului Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii solventilor volatili Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii drogurilor multiple si altor substante psihoactive Schizofrenie.Lista categoriilor cu trei caractere Tulburari de metabolism (E70-E89) E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 E77 E78 E79 E80 E83 E84 E85 E86 E87 E88 E89 Tulburari de metabolism ale aminoacizilor aromatici Tulburari de metabolism ale aminoacizilor cu lant ramificat si ale metabolismului acizilor grasi Alte tulburari de metabolism al aminoacizilor Intoleranta la lactoza Alte tulburari de metabolism al carbohidratilor Tulburari de metabolism al sfingolipidelor si al altor lipide de rezerva Tulburari de metabolism al glicosaminoglicani Tulburari de metabolism al glicoproteinelor Tulburari de metabolism al lipoproteinelor si alte lipidemii Tulburari de metabolism ale purinelor si pirimidinei Tulburari de metabolism al porfirinei si bilirubinei Tulburari de metabolism al mineralelor Fibroza chistica Amiloidoza Hipovolemia. nespecificata Tulburari ale dispozitiei [afective] (F30-F39) F30 F31 F32 F33 F34 F38 F39 Episod maniacal Tulburare afectiva bipolara Episod depresiv Tulburare depresiva recurenta Tulburari persistente de dispozitie [afectiva] Alte tulburari ale dispozitiei [afective] Tulburari nespecificate ale dispozitiei (afective) Tulburari nevrotice. neclasificate altundeva F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii substantelor derivate din cannabis Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii sedativelor sau hipnoticelor Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii cocainei Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii altor stimulanti. vatamarii si disfunctiei cerebrale Tulburare mentala organica sau simptomatica. hidric si electrolitic Alte tulburari de metabolism Tulburari postprocedurale endocrine si metabolice. tulburari schizotipale si delirante (F20-F29) F20 F21 F22 F23 F24 F25 F28 F29 Schizofrenie Tulburare schizotipala Tulburari delirante persistente Tulburari psihotice acute si tranzitorii Tulburare deliranta indusa Tulburari schizo-afective Alte tulburari psihotice neorganice Psihoza neorganica nespecificata Capitolul V Tulburari mentale si de comportament (F00-F99) Tulburari mentale organice. inclusiv tulburarile simptomatice (F00-F09) F00* F01 F02* F03 F04 F05 F06 F07 F09 Dementa in boala Alzheimer (G30.-†) Dementa vasculara Dementa in alte boli clasificate altundeva Dementa nespecificata Sindromul amnezic organic.

nespecificata Atrofii sistemice afectand in special sistemul nervos central (G10-G13) G10 G11 G12 G13* Boala Huntington Ataxia ereditara Atrofia musculara spinala si sindroame inrudite Atrofii sistemice afectand in principal sistemul nervos central in boli clasificate altundeva Tulburari extrapiramidale si ale motricitatii (G20-G26) G20 G21 G22* G23 G24 G25 G26* Boala Parkinson Parkinsonism secundar Parkinsonism in boli clasificate altundeva Alte boli degenerative ale ganglionilor bazali Distonia Alte tulburari extrapiramidale si de motricitate Tulburari extrapiramidale si de motricitate in boli clasificate altundeva Tulburari comportamentale si emotionale cu debut de obicei in copilarie si adolescenta (F90-F98) F90 F91 F92 F93 F94 F95 10a Tulburari hiperkinetice Tulburari de conduita Tulburari mixte de conduita si emotii Tulburari emotionale cu debut specific in copilarie Tulburari de functionare sociala cu debut specific in copilarie si adolescenta Tulburari de ticuri Alte boli degenerative ale sistemului nervos (G30-G32) G30 G31 Boala Alzheimer Alte boli degenerative ale sistemului nervos. mielita si encefalomielita G05* Encefalita. mielita si encefalomielita in boli clasificate altundeva G06 Abces si granulom intracranian si intrarahidian G07* Abces si granulom intracranian si intrarahidian in boli clasificate altundeva G08 Flebita si tromboflebita intracraniana si intrarahidiana G09 Sechelele bolilor inflamatorii ale sistemului nervos central Tulburari de personalitate si de comportament la adulti (F60-F69) F60 F61 F62 F63 F64 F65 F66 F68 F69 Tulburari de personalitate specifice Tulburari mixte de personalitate si altele Schimbari durabile de personalitate.Lista categoriilor cu trei caractere F53 F54 F55 F59 Tulburari comportamentale si mentale asociate cu puerperium. care nu pot fi atribuite unei leziuni si boli cerebrale Tulburari de impulsuri si obiceiuri Tulburari de identitate sexuala Tulburari de preferinta sexuala Tulburari de comportament si psihologice asociate cu dezvoltarea si orientarea sexuala Alte tulburari de personalitate si comportament la adult Tulburare nespecificata de personalitate si de comportament la adult Retardare mentala (F70-F79) F70 F71 F72 F73 F78 F79 Retardare mentala usoara Retardare mentala moderata Retardare mentala severa Retardare mentala profunda Alta retardare mentala Retardare mentala nespecificata Tulburari de dezvoltare psihologica (F80-F89) F80 F81 F82 F83 F84 F88 F89 Tulburari de dezvoltare specifice privind vorbirea si limbajul Tulburari specifice de dezvoltare privind abilitatile scolare Tulburare de dezvoltare specifica a functiei motorii Tulburari de dezvoltare specifice mixte Tulburari de dezvoltare profunde Alte tulburari de dezvoltare psihologica Tulburare de dezvoltare. neclasificata altundeva G01* Meningita in bolile bacteriene clasificate altundeva G02* Meningita in alte boli infectioase si parazitare clasificate altundeva G03 Meningita datorita altor cauze si nespecificate G04 Encefalita. neclasificate altundeva Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . neclasificate altundeva Factori psihologici si comportamentali asociati bolilor sau tulburarilor clasificate altundeva Folosire daunatoare de substante nedeterminand dependenta Sindroame comportamentale nespecificate asociate perturbarilor fiziologice si factorilor fizici F98 Alte tulburari emotionale si comportamentale cu debut survenind de obicei in copilarie si adolescenta Tulburare mentala nespecificata (F99) F99 Tulburare mentala. nespecificata altminteri Capitolul VI Bolile sistemului nervos (G00-G99) Boli inflamatorii ale sistemului nervos central (G00-G09) G00 Meningita bacteriana.

neclasificate altundeva G99* Alte afectiuni ale sistemului nervos in boli clasificate altundeva Tulburari episodice si paroxistice (G40-G47) G40 G41 G43 G44 G45 Epilepsia Stare de rau epileptic Migrena Alte sindroame de algii cefalice Atacuri cerebrale ischemice tranzitorii si sindroame inrudite G46* Sindroame vasculare cerebrale in bolile cerebrovasculare (I60-I67†) G47 Tulburari de somn Afectiunile nervilor.Lista categoriilor cu trei caractere G32* Alte tulburari degenerative ale sistemului nervos in boli clasificate altundeva Paralizia cerebrala si alte sindroame paralitice (G80-G83) G80 G81 G82 G83 Paralizia cerebrala Hemiplegia Paraplegia si tetraplegia Alte sindroame paralitice Boli demielinizante ale sistemului nervos central (G35-G37) G35 G36 G37 Scleroza multipla Alte afectiuni demielinizante acute diseminate Alte boli demielinizante ale sistemului nervos central Alte afectiuni ale sistemului nervos (G90-G99) G90 G91 G92 G93 G94* Afectiuni ale sistemului nervos autonom Hidrocefalia Encefalopatia toxica Alte afectiuni ale creierului Alte afectiuni ale creierului in boli clasificate altundeva G95 Alte afectiuni ale maduvei spinarii G96 Alte afectiuni ale sistemului nervos central G97 Afectiunile postprocedurale ale sistemului nervos. irisului si corpilor ciliari (H15-H22) H15 H16 H17 H18 H19* Afectiuni ale sclerei Keratita Cicatrice si opacitati corneene Alte afectiuni ale corneei Afectiuni ale sclerei si corneei in boli clasificate altundeva Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 11a . radacinilor si plexurilor nervoase (G50-G59) G50 G51 G52 G53* Afectiunile nervului trigemen Afectiuni ale nervului facial Afectiuni ale altor nervi cranieni Afectiunile nervilor cranieni in boli clasificate altundeva G54 Afectiuni ale radacinilor si plexurilor nervoase G55* Compresiunea radacinilor si plexurilor nervoase in boli clasificate altundeva G56 Mononeuropatii ale membrului superior G57 Mononeuropatii ale membrului inferior G58 Alte mononeuropatii G59* Mononeuropatia in boli clasificate altundeva Capitolul VII Bolile ochiului si anexelor sale (H00-H59) Afectiunile pleoapei. neclasificate altundeva G98 Alte afectiuni ale sistemului nervos. corneei. aparatului lacrimal si orbitei (H00-H06) H00 H01 H02 H03* Orgelet si chalazion Alte inflamatii ale pleoapei Alte afectiuni ale pleoapei Afectiuni ale pleoapei in boli clasificate altundeva H04 Afectiuni ale aparatului lacrimal H05 Afectiuni ale orbitei H06* Afectiuni ale aparatului lacrimal si ale orbitei in boli clasificate altundeva Polineuropatii si alte afectiuni ale sistemului nervos periferic (G60-G64) G60 G61 G62 G63* G64 Neuropatia ereditara si idiopatica Polineuropatii inflamatorii Alte polineuropatii Polineuropatia in boli clasificate altundeva Alte tulburari ale sistemului nervos periferic Afectiuni ale conjunctivei (H10-H13) H10 Conjunctivita H11 Alte afectiuni ale conjunctivei H13* Afectiuni ale conjunctivei in boli clasificate altundeva Afectiuni ale jonctiunilor mioneurale si musculare (G70-G73) G70 Miastenia gravis si alte afectiuni neuromusculare G71 Afectiuni musculare primare G72 Alte miopatii G73* Afectiuni ale jonctiunilor mioneurale si musculare in boli clasificate altundeva Afectiuni ale sclerei.

de acomodare si de refractie (H49-H52) H49 H50 H51 H52 Strabism paralitic Alte strabisme Alte anomalii de miscare binoculara Vicii de refractie si tulburari de acomodare Alte afectiuni ale urechii (H90-H95) H90 H91 H92 H93 H94* H95 Surditate de transmisie si neurosenzoriala Alte pierderi ale auzului Otalgia si otoreea Alte afectiuni ale urechii. neclasificate altundeva Tulburari de vedere si cecitate (H53-H54) H53 H54 Tulburari de vedere Cecitatea si scaderea vazului 12a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . ale miscarilor binoculare. neclasificate altundeva Alte afectiuni ale urechii in boli clasificate altundeva Afectiuni postprocedurale ale urechii si apofizei mastoide. neclasificate altundeva Afectiuni ale cristalinului (H25-H28) H25 H26 H27 H28* Cataracta senila Alte cataracte Alte afectiuni ale cristalinului Cataracta si alte afectiuni ale cristalinului in boli clasificate altundeva Capitolul VIII Bolile urechii si apofizei mastoide (H60-H95) Boli ale urechii externe (H60-H62) H60 Otita externa H61 Alte afectiuni ale urechii externe H62* Afectiuni ale urechii externe in boli clasificate altundeva Afectiuni ale choroidei si retinei (H30-H36) H30 Inflamatii chorioretinale H31 Alte afectiuni ale choroidei H32* Inflamatii chorioretinale in boli clasificate altundeva H33 Dezlipiri si rupturi ale retinei H34 Ocluzia vasculara retiniana H35 Alte afectiuni retiniene H36* Afectiuni retiniene in boli clasificate altundeva Boli ale urechii medii si apofizei mastoide (H65-H75) H65 H66 H67* H68 H69 H70 H71 H72 H73 H74 Otita medie nesupurata Otita medie supurativa si nespecificata Otita medie in boli clasificate altundeva Salpingita si obstructia trompei Eustache Alte afectiuni ale trompei Eustache Mastoidita si afectiuni asociate Colesteatomul urechii medii Perforatia membranei timpanului Alte afectiuni ale membranei timpanului Alte afectiuni ale urechii medii si apofizei mastoide H75* Alte afectiuni ale urechii medii si apofizei mastoide in boli clasificate altundeva Glaucom (H40-H42) H40 Glaucom H42* Glaucom in boli clasificate altundeva Afectiunile corpului vitros si ale globului ocular (H43-H45) H43 Afectiuni ale corpului vitros H44 Afectiuni ale globului ocular H45* Afectiuni ale corpului vitros si globului ocular in boli clasificate altundeva Afectiuni ale nervului si cailor optice (H46-H48) H46 H47 Nevrita optica Alte afectiuni ale nervului optic [al 2-lea] si cailor optice H48* Afectiuni ale nervului optic [al 2-lea] si cailor optice in boli clasificate altundeva Boli ale urechii interne (H80-H83) H80 H81 H83 Otoscleroza Afectiuni ale functiei vestibulare Alte boli ale urechii interne Afectiunile muschilor oculari.Lista categoriilor cu trei caractere H20 Iridociclita H21 Alte afectiuni ale irisului si corpilor ciliari H22* Afectiuni ale irisului si corpilor ciliari in boli clasificate altundeva Alte afectiuni ale ochiului si anexelor sale (H55-H59) H55 Nistagmus si alte miscari anormale ale ochiului H57 Alte afectiuni ale ochiului si anexelor H58* Alte afectiuni ale ochiului si anexelor in boli clasificate altundeva H59 Afectiuni postprocedurale ale ochiului si anexelor.

arteriolelor si capilarelor (I70-I79) I70 I71 I72 I73 I74 I77 I78 I79* Ateroscleroza Anevrismul si disectia aortica Alte anevrisme Alte boli vasculare periferice Embolia si tromboza arteriala Alte afectiuni ale arterelor si arteriolelor Bolile capilarelor Bolile arterelor. neclasificate altundeva (I80-I89) I80 I81 I82 I83 I84 I85 I86 I87 I88 I89 Flebita si tromboflebita Tromboza venei porte Embolia si tromboza altor vene Vene varicoase ale extremitatilor inferioare Hemoroizi Varice esofagiene Vene varicoase cu alte localizari Alte afectiuni ale venelor Limfadenita nespecificata Alte afectiuni neinfectioase ale vaselor limfatice si ganglionilor limfatici 13a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . valva nespecificata Endocardita si afectiunile valvelor cardiace in boli clasificate altundeva Bolile venelor. nespecificat ca hemoragic sau ca infarct Ocluzia si stenoza arterelor precerebrale. arteriolelor si capilarelor in boli clasificate altundeva Cardiopatia pulmonara si bolile vaselor pulmonare (I26-I28) I26 I27 I28 Embolia vaselor pulmonare Alte cardiopatii pulmonare Alte boli ale vaselor pulmonare Alte forme de cardiopatii (I30-I52) I30 I31 I32* I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39* Pericardita acuta Alte boli ale pericardului Pericardita in boli clasificate altundeva Endocardita acuta sau subacuta Afectiunile nereumatice ale valvei mitrale Afectiunile nereumatismale ale valvei aortice Afectiuni nereumatismale ale valvei tricuspide Afectiunile valvei pulmonare Endocardita.Lista categoriilor cu trei caractere Capitolul IX Bolile aparatului circulator (I00-I99) Reumatismul articular acut (I00-I02) I00 I01 I02 Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace Reumatismul articular acut cu complicatii cardiace Coreea reumatica Cardiopatia reumatismala cronica (I05-I09) I05 I06 I07 I08 I09 Bolile reumatismale ale valvei mitrale Bolile reumatismale ale valvei aortice Bolile reumatismale ale valvei tricuspide Boli multiple valvulare Alte boli reumatismala ale inimii I40 I41* I42 I43* I44 I45 I46 I47 I48 I49 I50 I51 I52* Miocardita acuta Miocardita in boli clasificate altundeva Cardiomiopatia Cardiomiopatia in boli clasificate altundeva Bloc atrio-ventricular si bloc de ramura stanga Alte tulburari de conducere Stop cardiac Tahicardia paroxistica Fibrilatia atriala si flutter Alte aritmii cardiace Insuficienta cardiaca Complicatii si cardiopatii incorect descrise Alte cardiopatii in boli clasificate altundeva Bolile cerebro-vasculare (I60-I69) I60 I61 I62 I63 I64 I65 I66 I67 I68* I69 Hemoragia subarahnoida Hemoragia intracerebrala Alte hemoragii intracraniene netraumatice Infarctul cerebral Ictus. nerezultand in infarct cerebral Ocluzia si stenoza arterelor cerebrale. vaselor limfatice si ganglionilor limfatici. nerezultand in infarct cerebral Alte boli cerebrovasculare Tulburari cerebrovasculare in boli clasificate altundeva Sechele ale bolilor cerebrovasculare Bolile hipertensive (I10-I15) I10 I11 I12 I13 I15 Hipertensiunea esentiala (primara) Cardiopatia hipertensiva Nefropatia hipertensiva Cardio-nefropatia hipertensiva Hipertensiune secundara Bolile ischemice ale inimii (I20-I25) I20 I21 I22 I23 I24 I25 Angina pectorala Infarct miocardic acut Infarct miocardic ulterior Anumite complicatii curente urmand infarctului miocardic acut Alte boli ischemice cardiace acute Cardiopatia ischemica cronica Bolile arterelor.

cu localizari multiple si nespecificate Boli pulmonare datorite agentilor externi (J60-J70) J60 J61 J62 J63 J64 J65 J66 J67 J68 Pneumoconioza minerilor (mina de carbune) Pneumoconioza datorita azbestului si altor fibre minerale Pneumoconioza datorita pulberilor de siliciu Pneumoconioza datorita altor pulberi neorganice Pneumoconioze nespecificate Pneumoconioza asociata cu tuberculoza Afectiuni ale cailor aeriene datorita pulberilor organice specificate Pneumopatia prin hipersensibilitate la pulberi organice Afectiuni respiratorii datorita inhalarii de substante chimice. neclasificata altundeva Alte boli pulmonare interstitiale Alte afectiuni acute ale cailor respiratorii inferioare (J20-J22) J20 J21 J22 Bronsita acuta Bronsiolita acuta Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare nespecificate Boli supurative si necrotice ale cailor respiratorii inferioare (J85-J86) J85 J86 Abcesul pulmonar si al mediastinului Piotorax Alte boli ale cailor respiratorii superioare (J30-J39) J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 14a Rinita alergica si vasomotorie Rinita. neclasificata altundeva Efuziune pleurala in cursul unor boli clasificate altundeva Placa pleurala Pneumotorax Alte afectiuni pleurale Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . emanatii de gaze. virus neidentificat Pneumonia virala. fumuri si vapori Pneumopatia datorita substantelor solide si lichide Afectiuni respiratorii datorita altor agenti externi Gripa si pneumonia (J10-J18) J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17* J18 Gripa datorita unui virus gripal identificat Gripa. neclasificate altundeva Alte afectiuni ale aparatului circulator in boli clasificate altundeva Alte afectiuni ale aparatului circulator si nespecificate J38 J39 Afectiuni ale corzilor vocale si laringelui. neclasificate altundeva Pneumonia in boli clasificate altundeva Pneumonia cu microorganism nespecificat J69 J70 Alte boli respiratorii atingand in special tesutul interstitial (J80-J84) J80 J81 J82 J84 Sindrom de suferinta respiratorie la adult Edem pulmonar Eozinofilia pulmonara. neclasificata altundeva Pneumonia datorita Streptococcus pneumoniae Pneumonia datorita Haemophilus influenzae Pneumonia bacteriana. neclasificate altundeva Alte boli ale cailor respiratorii superioare Boli cronice ale cailor respiratorii inferioare (J40-J47) J40 J41 J42 J43 J44 J45 J46 J47 Bronsita. neclasificata altundeva Pneumonia datorita altor microorganisme infectioase.Lista categoriilor cu trei caractere Alte afectiuni ale aparatului circulator si nespecificate (I95-I99) I95 I97 I98* I99 Hipotensiune Afectiuni postprocedurale ale sistemului circulator. rino-faringita si faringita cronica Sinuzita cronica Polip nazal Alte afectiuni ale nasului si sinusului nazal Bolile cronice ale amigdalelor si adenoizilor Angina flegmonoasa Laringita si laringo-traheita cronica Alte afectiuni ale pleurei (J90-J94) J90 J91* J92 J93 J94 Revarsare pleurala. nespecificata ca acuta sau cronica Bronsita cronica simpla si mucopurulenta Bronsita cronica nespecificata Emfizem Alte boli pulmonare obstructive cronice Astm Stare de "mal" astmatic Bronsiectazia Capitolul X Bolile aparatului respirator (J00-J99) Afectiuni acute ale cailor respiratorii superioare (J00-J06) J00 J01 J02 J03 J04 J05 J06 Rino-faringita acuta [guturaiul comun] Sinuzita acuta Faringita acuta Amigdalita acuta Laringita si traheita acuta Laringita acuta obstructiva [crup] si epiglotita Infectii acute ale cailor respiratorii superioare.

ale cailor biliare si pancreasului (K80-K87) K80 K81 K82 K83 K85 K86 K87* Colelitiaza Colecistita Alte boli ale vezicii biliare Alte boli ale tractului biliar Pancreatita acuta Alte boli ale pancreasului Tulburari are vezicii biliare. cailor biliare si pancreasului in boli clasificate altundeva Bolile apendicelui (K35-K38) K35 K36 K37 K38 Apendicita acuta Alte forme de apendicita Apendicita. neclasificata altundeva Hepatita cronica.Lista categoriilor cu trei caractere Alte afectiuni ale sistemului respirator (J95-J99) J95 J96 J98 J99* Tulburari respiratorii postprocedurale. stomacului si duodenului (K20-K31) K20 K21 K22 K23* K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31 Esofagita Boala refluxului gastro-esofagian Alte boli ale esofagului Afectiuni ale esofagului in boli clasificate altundeva Ulcer gastric Ulcer duodenal Ulcer peptic. neclasificata altundeva Alte tulburari respiratorii Tulburari respiratorii in boli clasificate altundeva Hernia (K40-K46) K40 K41 K42 K43 K44 K45 K46 Hernia inghinala Hernia femurala Hernia ombilicala Hernia ventrala Hernia diafragmatica Alte hernii abdominale Hernia abdominala nespecificata Capitolul XI Bolile aparatului digestiv (K00-K93) Bolile cavitatii bucale. localizare nespecificata Ulcer gastro-jejunal Gastrita si duodenita Dispepsia Alte boli ale stomacului si duodenului K70 K71 K72 K73 K74 K75 K76 K77* Boala alcoolica a ficatului Boala toxica a ficatului Insuficienta hepatica. neclasificate altundeva Insuficienta respiratorie. glandelor salivare si maxilarelor (K00-K14) K00 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 K12 K13 K14 Tulburari de odontogeneza si de eruptie Dinti inclusi si inclavati Carii dentare Alte boli ale tesutului dentar dur Boala pulpei si tesuturilor periapicale Gingivita si bolile periodontale Alte afectiuni ale gingiei si crestei alveolare edentate Anomalii dento-faciale [inclusiv malocluzia] Alte afectiuni ale dintilor si paradontiului Chisturile regiunii bucale. nespecificata Alte boli ale apendicelui Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 15a . neclasificate altundeva Alte boli ale maxilarelor Bolile glandelor salivare Stomatite si afectiuni inrudite Alte boli ale buzelor si mucoasei bucale Bolile limbii Enterita si colita neinfectioase (K50-K52) K50 K51 K52 Boala Crohn [enterita regionala] Colita ulceroasa Alte gastroenterite si colite neinfectioase Alte boli ale intestinelor (K55-K63) K55 K56 K57 K58 K59 K60 K61 K62 K63 Tulburari vasculare ale intestinului Ileus paralitic si obstructia intestinala fara hernie Boli diverticulare ale intestinului Sindromul intestinului iritabil Alte tulburari functionale ale intestinului Fisura si fistula regiunilor anale si rectale Abces al regiunilor anale si rectale Alte boli ale anusului si rectului Alte boli ale intestinelor Bolile peritoneului (K65-K67) K65 Peritonita K66 Alte tulburari ale peritoneului K67* Tulburari ale peritoneului in boli infectioase clasificate altundeva Bolile ficatului (K70-K77) Bolile esofagului. neclasificata altundeva Fibroza si ciroza ficatului Alte boli inflamatorii ale ficatului Alte boli ale ficatului Tulburari hepatice in boli clasificate altundeva Bolile vezicii biliare.

neclasificate altundeva K92 Alte boli ale sistemului digestiv K93* Tulburari ale altor organe digestive in boli clasificate altundeva Urticaria si eritemul (L50-L54) L50 L51 L52 L53 L54* Urticaria Eritem multiform Eritem nodos Alte afectiuni eritematoase Eritem in boli clasificate altundeva Capitolul XII Bolile pielii si tesutului celular subcutanat (L00-L99) Infectiile pielii si ale tesutului celular subcutanat (L00-L08) L00 L01 L02 L03 L04 L05 L08 Sindromul stafilococic al necrozei epidermice toxice Impetiginizarea altor dermatoze Abces cutanat. furuncul si furuncul antracoid Celulita Limfadenita acuta Chist pilonidal Alte infectii locale ale pielii si tesutului celular subcutanat Bolile pielii si ale tesutului celular subcutanat legate de o iradiere (L55-L59) L55 L56 L57 L58 L59 Arsura de soare Alte modificari acute ale pielii datorita radiatiilor ultraviolete Modificari ale pielii datorite expunerii cronice la radiatii neionizante Radiodermatita Alte tulburari ale pielii si tesutului celular subcutanat legate de iradiere Tulburarile fanerelor si anexelor pielii (L60-L75) L60 L62* L63 L64 L65 L66 L67 L68 L70 L71 L72 L73 L74 L75 Bolile unghiei Afectiunile unghiei in boli clasificate altundeva Alopecia areata Alopecia androgena Alte forme necicatriciale de pierdere a parului Alopecia cicatriciala [pierdere de par cicatriciala] Anomalii de pigmentatie sau ale tecii parului Hipertricoza Acneea Acneea rozacee Chisturi foliculare ale pielii si tesutului celular subcutanat Alte tulburari foliculare Tulburarile glandelor sudoripare exocrine Tulburarile glandelor sudoripare apocrine Dermatoze buloase (L10-L14) L10 L11 L12 L13 L14* Pemfigus Alte tulburari acantolitice (stratul spinos al pielii) Pemfigoid Alte tulburari buloase Tulburari buloase in boli clasificate altundeva Dermatite si eczeme (L20-L30) L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 Dermatita atopica Dermatita seboreica Dermita (iritatie de scutec) Dermatita alergica de contact Dermatita iritanta de contact Dermatita de contact nespecificata Dermatita exfoliativa Dermatita datorita substantelor ingerate Lichen simplex cronic si prurigo Prurit Alte dermatite Alte afectiuni ale pielii si tesutului celular subcutanat (L80-L99) L80 L81 L82 L83 L84 L85 L86* L87 L88 L89 L90 L91 L92 L93 L94 Vitiligo Alte anomalii de pigmentatie Cheratoza seboreica Acanthosis nigricans Bataturi si calozitati Alte ingrosari ale epidermei Keratodermia in boli clasificate altundeva Anomalii de eliminare transepidermica Piodermita gangrenoasa Ulceratia de decubitus Afectiunile atrofice ale pielii Afectiuni hipertrofice ale pielii Afectiuni granulomatoase ale pielii si tesutului celular subcutanat Lupus eritematos Alte afectiuni localizate ale tesutului conjunctiv Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 Leziuni papulo-scuamoase (L40-L45) L40 L41 L42 L43 L44 L45* Psoriazis Parapsoriazis Pitiriazis rozeu Gilbert Lichen plan Alte tulburari papulo-scuamoase Tulburari papulo-scuamoase in boli clasificate altundeva 16a .Lista categoriilor cu trei caractere Alte boli ale sistemului digestiv (K90-K93) K90 K91 Malabsorbtia intestinala Tulburari postprocedurale ale sistemului digestiv.

neclasificata altundeva Alte afectiuni ale pielii si tesutului celular subcutanat. neclasificate altundeva Afectiuni ale sinoviei si tendonului (M65-M68) M65 M66 M67 M68* Sinovita si tenosinovita Ruptura spontana a sinoviei si tendonului Alte afectiuni ale sinoviei si tendonului Afectiuni ale sinoviei si tendonului in boli clasificate altundeva Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 17a . neclasificata altundeva Ulceratia membrului inferior. neclasificate altundeva Alte afectiuni specificate ale pielii si tesutului celular subcutanat in boli clasificate altundeva Tulburari ale tesutului conjunctiv sistemic (M30-M36) M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36* Poliarterita nodoasa si afectiuni inrudite Alte vasculopatii necrozante Lupus eritematos sistemic Dermatopolimiozita Scleroza sistemica Alte atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv Tulburari sistemice ale tesutului conjunctiv in boli clasificate altundeva Capitolul XIII Bolile sistemului osteo-articular. ale muschilor si tesutului conjunctiv (M00-M99) Artropatii (M00-M25) Artropatii infectioase (M00-M03) M00 Artrita piogenica M01* Artrite infectioase directe in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva M02 Artropatii de reactie M03* Artropatii de reactie si postinfectioase in boli clasificate altundeva Dorsopatii (M40-M54) Dorsopatii prin deformare (M40-M43) M40 M41 M42 M43 Cifoza si lordoza Scolioza Osteocondroza vertebrala Alte dorsopatii prin deformare Spondilopatii (M45-M49) M45 M46 M47 M48 M49* Spondilita anchilozanta Alte spondilopatii inflamatorii Spondiloza Alte spondilopatii Spondilopatia in boli clasificate altundeva Poliartropatii inflamatorii (M05-M14) M05 M06 M07* M08 M09* M10 M11 M12 M13 M14* Artrita reumatoida seropozitiva Alte artrite reumatoide Artropatii psoriazice si enteropatice Artrita juvenila Artrita juvenila in boli clasificate altundeva Guta Alte artropatii datorite microcristalelor Alte artropatii specifice Alte artrite Artropatia in alte boli clasificate altundeva Alte dorsopatii (M50-M54) M50 M51 M53 M54 Afectiuni ale discului cervical Alte afectiuni ale discurilor intervertebrale Alte dorsopatii.Lista categoriilor cu trei caractere L95 L97 L98 L99* Vasculita limitata a pielii. neclasificate altundeva Dorsalgia Afectiuni ale muschilor (M60-M63) M60 Miozita Artroze (M15-M19) M15 M16 M17 M18 M19 Poliartroza Coxartroza [artroza coapsei] Gonartroza [artroza genunchiului] Artroza primei articulatii carpo-metacarpiene Alte artroze Afectiuni ale tesutului moale (M60-M79) Afectiuni ale muschilor (M60-M63) M61 Calcificarea si osificarea muschilor M62 Alte afectiuni ale muschilor M63* Afectiuni ale muschilor in boli clasificate altundeva Alte afectiuni ale articulatiilor (M20-M25) M20 M21 M22 M23 M24 M25 Deformatii dobandite ale degetelor de la mana si picior Alte deformatii dobandite ale membrelor inferioare Afectiunile rotulei Afectiunea interna a genunchiului Alte afectiuni articulare specifice Alte afectiuni ale articulatiilor.

exceptand piciorul M77 Alte entezopatii M79 Alte afectiuni ale tesuturilor moi. neclasificate altundeva Capitolul XIV Bolile aparatului genito-urinar (N00-N99) Boli glomerulare (N00-N08) N00 N01 N02 N03 N04 N05 N06 Sindrom nefritic acut Sindrom nefritic progresiv rapid Hematuria persistenta si recurenta Sindrom nefritic cronic Sindrom nefrotic Sindrom nefrotic nespecificat Proteinurie izolata cu leziune morfologica specificata N07 Nefropatie ereditara. solicitare excesiva si presiune M71 Alte bursopatii M72 Afectiuni fibroblastice M73* Afectiuni ale tesuturilor moi in boli clasificate altundeva M75 Leziunile umarului M76 Entezopatia membrului inferior.Lista categoriilor cu trei caractere Alte afectiuni ale tesuturilor moi (M70-M79) M70 Afectiuni ale tesuturilor moi legate de folosire. neclasificate altundeva Alte tulburari ale rinichiului si ureterului (N25-N29) N25 Tulburari care rezulta din functionarea tubulara renala deficitara N26 Rinichi scleros nespecificat N27 Rinichi mic de cauza necunoscuta N28 Alte tulburari ale rinichiului si ureterului. neclasificate altundeva Leziuni biomecanice. neclasificata altundeva N08* Tulburari glomerualre in bolile clasificate altundeva Osteopatii si condropatii (M80-M94) Afectiuni ale densitatii si structurii osoase (M80-M85) M80 M81 M82* M83 M84 M85 Osteoporoza cu fractura patologica Osteoporoza fara fractura patologica Osteoporoza in boli clasificate altundeva Osteomalacia adultului Afectiuni ale continuitatii osoase Alte afectiuni ale densitatii si structurii osoase Bolile renale tubulo-interstitiale (N10-N16) N10 N11 N12 Nefrita tubulo-interstitiala acuta Nefrita tubulo-interstitiala cronica Nefrita tubulo-interstitiala. nespecificata ca acuta sau cronica N13 Uropatia cu reflux si obstructiva N14 Afectiuni tubulare si tubulo-interstitiale induse de metale grele si medicamente N15 Alte boli tubulo-interstitiale renale N16* Tulburari tubulo-interstitiale renale in boli clasificate altundeva Alte osteopatii (M86-M90) M86 M87 M88 M89 M90* Osteomielita Osteonecroza Boala Paget a oaselor [osteita deformanta] Alte afectiuni ale oaselor Osteopatia in boli clasificate altundeva Insuficienta renala (N17-N19) N17 N18 N19 Insuficienta renala acuta Insuficienta renala cronica Insuficienta renala nespecificata Condropatii (M91-M94) M91 M92 M93 M94 Osteocondroza juvenila a soldului si pelvisului Alte osteocondroze juvenile Alte osteocondropatii Alte afectiuni ale cartilagiilor Litiaza urinara (N20-N23) N20 N21 N22* N23 Calculii rinichiului si ureterului Litiaza tractului urinar inferior Litiaza cailor urinare in boli clasificate altundeva Colica nefritica nespecificata Alte boli ale sistemului musculoscheletal si tesutului conjunctiv (M95-M99) M95 M96 M99 Alte deformatii dobandite ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv Afectiuni musculo-scheletale postprocedurale. neclasificate altundeva N29* Alte tulburari ale rinichiului si ureterului in boli clasificate altundeva 18a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .

nasterea si lauzia Tulburare hipertensiva preexistenta cu proteinurie supraadaugata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 19a . exceptand colul Eroziune si ectropion ai colului uterin Displazia colului uterin Alte afectiuni neinflamatorii ale colului uterin Alte afectiuni neinflamatorii ale vaginului Alte afectiuni neinflamatorii ale vulvei si perineului Amenoree. neclasificate altundeva Capitolul XV Sarcina. fimoza. trompei Fallope si ligamentului larg Polip al tractului genital feminin Alte afectiuni neinflamatorii ale uterului. neclasificate altundeva N50 Alte afectiuni ale organelor genitale masculine N51* Afectiuni ale organelor genitale masculine in bolile clasificate altundeva Afectiuni neinflamatorii ale ovarului. nasterii si lauziei (O10-O16) O10 O11 Hipertensiune preexistenta complicand sarcina. proteinurie si hipertensiune in cursul sarcinii. polimenoree si metroragie Alta sangerare anormala uterina si vaginala Durere si alte afectiuni asociate cu organele genitale feminine si cu ciclul menstrual Tulburari de menopauza si alte tulburari de perimenopauza Avort obisnuit Infertilitate feminina Complicatii asociate cu fertilizarea artificiala Alte afectiuni ale tractului genitourinar (N99) N99 Afectiuni post-procedurale ale sistemului genitourinar. oligomenoree si hipomenoree Menoragie. nasterea si lauzia (O00-O99) Sarcina terminata prin avort (O00-O08) O00 O01 O02 O03 O04 O05 O06 O07 O08 Sarcina ectopica Mola hidatiforma Alte produse anormale de conceptie Avort spontan Avort medical Alte forme de avort Avort nespecificat Esecul unei tentative de avort Complicatii urmand avortului si sarcinii ectopice si molare Tulburari ale sanului (N60-N64) N60 N61 N62 N63 N64 Displazia mamara benigna Afectiuni inflamatorii ale sanului Hipertrofia sanului Tumefactia nespecificata a sanului Alte afectiuni ale sanului Boli inflamatorii ale organelor pelviene feminine (N70-N77) N70 N71 N72 N73 N74* Salpingita si ooforita Boala inflamatorie a uterului. exceptand colul Boala inflamatorie a colului uterin Alte boli inflamatorii pelviene feminine Tulburarile inflamatorii pelviene feminine in boli clasificate altundeva N75 Bolile glandei Bartholin N76 Alta inflamatie a vaginului si vulvei N77* Ulceratia si inflamatia vulvo-vaginale in boli clasificate altundeva Durata sarcinii (O09) O09 Durata sarcinii Tulburari neinflamatorii ale tractului genital feminin (N80-N98) N80 N81 N82 Endometrioza Prolaps genital feminin Fistule implicand tractul genital feminin Edem.Lista categoriilor cu trei caractere Alte boli ale sistemului urinar (N30-N39) N30 N31 N32 N33* Cistita Disfunctia neuro-musculara a vezicii urinare Alte tulburari ale vezicii urinare Tulburari al vezicii urinare in boli clasificate altundeva N34 Uretrita si sindromul uretral N35 Strictura uretrala N36 Alte tulburari ale uretrei N37* Tulburari uretrale in boli clasificate altundeva N39 Alte tulburari ale sistemului urinar N83 N84 N85 N86 N87 N88 N89 N90 N91 N92 N93 N94 N95 N96 N97 N98 Bolile organelor genitale la barbat (N40-N51) N40 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N47 N48 N49 Hiperplazia prostatei Boli inflamatorii ale prostatei Alte afectiuni ale prostatei Hidrocel si spermatocel Torsiunea testiculului Orhita si epididimita Infertilitatea la barbat Hipertrofia preputului. parafimoza Alte afectiuni ale penisului Afectiuni inflamatorii ale organelor genitale masculine.

cavitatea amniotica si eventuale distocii (O30-O48) O30 O31 O32 O33 O34 O35 O36 O40 O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48 Sarcina multipla Complicatii specifice sarcinii multiple Ingrijiri acordate mamei pentru o prezentatie anormala a fatului.Lista categoriilor cu trei caractere O12 O13 O14 O15 O16 Edem si proteinurie gestationala [indusa de sarcina] fara hipertensiune Hipertensiune gestationala [indusa de sarcina] fara proteinurie semnificativa Hipertensiune gestationala [indusa de sarcina] cu proteinurie semnificativa Eclampsia Hipertensiunea mamei. neclasificata altundeva Travaliu fals Sarcina prelungita Complicatiile legate in principal de lauzie (O85-O92) O85 O86 O87 O88 O89 O90 O91 O92 Sepsis puerperal Alte infectii puerperale Complicatii venoase in timpul lauziei Embolia obstetricala Complicatii ale anesteziei in timpul lauziei Complicatii ale lauziei. nespecificata O63 O64 O65 O66 O67 O68 Travaliu prelungit Distocia de obstacol datorita unei pozitii si prezentatii anormale a fatului Distocia de obstacol datorita unei anomalii pelviene a mamei Alte distocii de obstacol Travaliu si nastere complicate prin hemoragie intrapartum. neclasificate altundeva Infectii ale sanului asociate nasterii Alte afectiuni ale sanului si de lactatie asociate cu nasterea Alte afectiuni obstetricale. neclasificate altundeva (O94-O99) O94 O95 O96 Sechele ale complicatiilor sarcinii. cunoscuta sau suspectata Ingrijiri acordate mamei pentru o disproportie feto-pelviana cunoscuta sau suspectata Ingrijiri acordate mamei pentru o anomalie cunoscuta sau suspectata a organelor pelviene Ingrijiri acordate mamei pentru o anomalie sau o leziune fetala cunoscuta sau suspectata Ingrijiri acordate mamei pentru alte afectiuni fetale cunoscute sau suspectate Hidramnios Alte tulburari ale lichidului amniotic si membranelor Ruptura prematura a membranelor Anomaliile placentei Placenta praevia Dezlipirea prematura a placentei [hematom retro-placentar] Hemoragie antepartum. nasterii si lauziei Deces obstetrical datorit unei cauze nespecificate Deces de origine obstetricala. survenind peste mai mult de 42 zile dar mai putin de un an dupa nastere Deces prin sechele survenind dintr-o cauza obstetricala directa Boli infectioase si parazitare ale mamei clasificabile altundeva dar complicand sarcina. neclasificate altundeva Alte tulburari materne legate in mod predominant de sarcina (O20-O29) O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O28 O29 Hemoragia la debutul sarcinii Voma excesiva in sarcina Complicatii venoase in sarcina Infectii ale tractului genito-urinar in sarcina Diabet mellitus in sarcina Malnutritia in sarcina Ingrijiri acordate mamei pentru alte afectiuni predominante legate de sarcina Rezultate anormale ale screening-ului prenatal al mamei Complicatii ale anesteziei in timpul sarcinii O69 O70 O71 O72 O73 O74 O75 Nasterea (O80-O82) O80 O81 O82 Nastere unica spontana Nastere unica prin forceps si ventuza Nastere unica prin cezariana Ingrijiri acordate mamei legate de fat. nasterea si lauzia O97 O98 Complicatiile travaliului si nasterii (O60-O75) O60 O61 O62 Nasterea inainte de termen Esec de declansare a travaliului Anormalitati de contractie uterina si de dilatare a colului O99 20a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . fara hemoragie Complicatiile anesteziei in timpul travaliului si nasterii Alte complicatii ale travaliului si nasterii. nasterea si lauzia Alte boli materne clasificabile altundeva dar complicand sarcina. neclasificata altundeva Travaliul si nasterea complicate de suferinta fetala [detresa] Travaliul si nasterea complicate prin anomalii de cordon ombilical Laceratia perineala in timpul nasterii Alte traumatisme obstetricale Hemoragia postpartum Retentia de placenta si de membrane.

Lista categoriilor cu trei caractere Capitolul XVI Unele afectiuni ale caror origine se situeaza in perioada perinatala (P00-P96) Fat si nou-nascut afectati de factori materni si de complicatiile sarcinii. nasterii si lauziei (P00-P04) P00 P01 P02 P03 P04 Fat si nou-nascut afectati de tulburarile materne care pot sa nu fie legate de sarcina prezenta Fat si nou-nascut afectati de complicatiile materne ale sarcinii Fat si nou-nascut afectati de complicatii privind placenta. neclasificate altundeva Tulburari legate de gestatia prelungita si o greutate crescuta la nastere P08 Traumatisme la nastere (P10-P15) P10 P11 P12 P13 P14 P15 Laceratia si hemoragie intracraniana datorita traumatismului la nastere Alte leziuni ale sistemului nervos central datorita traumatismului la nastere Leziunile scalpului datorita traumatismului la nastere Leziunile scheletului datorita traumatismului la nastere Leziunea sistemului nervos periferic datorita traumatismului la nastere Alte traumatisme la nastere Tulburari endocrine si metabolice tranzitorii specifice fatului si nounascutului (P70-P74) P70 P71 P72 P74 Tulburari tranzitorii de metabolism al carbohidratilor specifice fatului si nou-nascutului Tulburari tranzitorii neonatale ale metabolismului calciului si magneziului Alte tulburari endocrine neonatale tranzitorii Alte perturbari electrolitice si metabolice neonatale tranzitorii Tulburari respiratorii si cardiovasculare specifice perioadei perinatale (P20-P29) P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 Hipoxia intrauterina Asfixia la nastere Suferinta respiratorie a nou-nascutului Pneumonia congenitala Sindrom de aspiratie neonatal Sindromul de infiltrare a aerului survenind in perioada perinatala Hemoragia pulmonara survenind in perioada perinatala Boala respiratorie cronica survenind in perioada perinatala Tulburari ale sistemului digestiv al fatului si nou-nascutului (P75-P78) P75* Ileus meconial in fibroza chistica (E84. cordonul ombilical si membranele Fat si nou-nascuti afectati de alte complicatii ale travaliului si nasterii Fat si nou-nascut afectati de efecte nocive transmise pe cale placentara sau prin laptele matern P28 P29 Alte afectiuni respiratorii survenind in perioada perinatala Tulburari cardio-vasculare survenind in perioada perinatala Infectii specifice perioadei perinatale (P35-P39) P35 P36 P37 P38 P39 Boli virale congenitale Sepsis bacterian la nou-nascut Alte boli infectioase si parazitare congenitale Omfalita nou-nascutului cu sau fara hemoragie usoara Alte infectii specifice perioadei perinatale Tulburari hemoragice si hematologice ale fatului si nou-nascutului (P50-P61) P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 Pierdere de sange fetal Hemoragia ombilicala a nou-nascutului Hemoragia intracraniana netraumatica a fatului si nou-nascutului Boala hemoragica a fatului si nou-nascutului Alte hemoragii neonatale Boala hemolitica imuna la fat si nou-nascut Anasarca feto-placentara datorita bolii hemolitice Icter nuclear [kernicterus] Icter neonatal datorita altor hemolize excesive Icter neonatal din alte cauze si nespecificate Coagularea intravasculara diseminata la fat si nou-nascut Alte tulburari hematologice ale perioadei perinatale Tulburari referitoare la durata gestatiei si cresterea fatului (P05-P08) P05 P07 Crestere lenta fetala si malnutritia fatului Tulburari legate de perioada de gestatie scurta si greutate mica la nastere.1†) P76 Alte obstructii intestinale la nou-nascut P77 Enterocolita necrozanta a fatului si nounascutului P78 Alte tulburari perinatale ale sistemului digestiv Afectiuni implicand tegumentul si reglarea termica a fatului si nounascutului (P80-P83) P80 Hipotermia nou-nascutului Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 21a .

atrezia si stenoza congenitala a intestinului gros Alte malformatii congenitale ale intestinelor Malformatii congenitale ale vezicii biliare.Lista categoriilor cu trei caractere P81 P83 Alte tulburari ale reglarii termice la nou-nascut Alte afectiuni ale tegumentelor specifice fatului si nou-nascutului Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Malformatii congenitale ale valvelor tricuspida si pulmonara Malformatii congenitale ale valvei aortice si valvei mitrale Alte malformatii congenitale ale inimii Malformatii congenitale ale arterelor mari Malformatii congenitale ale venelor mari Alte anomalii congenitale ale sistemului vascular periferic Alte malformatii congenitale ale sistemului circulator Alte afectiuni cu originea in perioada perinatala (P90-P96) P90 P91 P92 P93 P94 P95 P96 Convulsii ale nou-nascutului Alte tulburari cerebrale ale nou-nascutului Tulburari de alimentatie ale nou-nascutului Reactii si intoxicatii datorita administrarii de medicamente la fat si nou-nascut Tulburari de tonus muscular la nou-nascut Moarte fetala de cauza nespecificata Alte afectiuni a caror origine se situeaza in perioada perinatala Malformatii congenitale ale sistemului respirator (Q30-Q34) Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Malformatii congenitale ale nasului Malformatii congenitale ale laringelui Malformatii congenitale ale traheei si bronhiilor Malformatii congenitale ale plamanului Alte malformatii congenitale ale sistemului respirator Capitolul XVII Malformatii congenitale. atrezia si stenoza intestinului subtire Absenta. trompelor Fallope si ale ligamentelor largi Malformatii congenitale ale uterului si cervixului Alte malformatii congenitale ale organelor genitale feminine Testicul necoborat Hipospadias Alte malformatii congenitale ale organelor genitale masculine Sex nedeterminat si pseudohermafroditism Malformatii congenitale ale sistemului circulator (Q20-Q28) Q20 Q21 Malformatii congenitale ale cavitatilor si orificiilor cardiace Malformatii congenitale ale septului cardiac 22a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . gurii si faringelui Malformatiile congenitale ale esofagului Alte malformatii congenitale ale cailor digestive superioare Absenta congenitala. cailor biliare si ficatului Alte malformatii congenitale ale sistemului digestiv Malformatii congenitale ale ochiului. microftalmia si macroftalmia Malformatii congenitale ale cristalinului Malformatii congenitale ale camerei anterioare a ochiului Malformatii congenitale ale camerei posterioare a ochiului Alte malformatii congenitale ale ochiului Malformatii congenitale ale urechii cauzand alterarea auzului Alte malformatii congenitale ale urechii Alte malformatii congenitale ale fetei si gatului Malformatii congenitale ale organelor genitale (Q50-Q56) Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Malformatii congenitale ale ovarelor. aparatului lacrimal si orbitei Anoftalmia. fetei si gatului (Q10-Q18) Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Malformatii congenitale ale pleoapei. deformatii si anomalii cromozomiale (Q00-Q99) Malformatii congenitale ale sistemului nervos (Q00-Q07) Q00 Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Anencefalia si malformatii similare Encefalocel Microcefalia Hidrocefalia congenitala Alte malformatii congenitale ale creierului Spina bifida Alte malformatii congenitale ale maduvei spinarii Alte malformatii congenitale ale sistemului nervos Fisura labiala si fisura palatina (Q35-Q37) Q35 Q36 Q37 Fisura palatului Fisura labiala Fisura palatului cu fisura labiala Alte malformatii congenitale ale sistemului digestiv (Q38-Q45) Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Alte malformatii congenitale ale limbii. urechii.

neclasate in alta parte (R00-R99) Simptome si semne referitoare la sistemele circulator si respirator (R00-R09) R00 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R09 Anomalii de ritm cardiac Murmur cardiac si alte sunete cardiace Gangrena. neclasificate altundeva Simptome si semne referitoare la sistemul digestiv si la abdomen (R10-R19) R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 Durere abdominala si pelviana Greata si voma Pirozis Disfagia Flatulenta si afectiuni inrudite Incontinenta materiilor fecale Hepatomegalie si splenomegalie. neclasificate altundeva Rearanjare echilibrata si markeri structurali. neclasificate altundeva Monosomia si absenta autosomilor. neclasificate altundeva Icter. neclasificate altundeva Alte anomalii cromozomiale. neclasificate altundeva Simptome si semne referitoare la piele si tesut subcutanat (R20-R23) R20 R21 Tulburari ale sensibilitatii pielii Rash si alte eruptii nespecificate ale pielii Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 23a . neclasificate altundeva Sindroame de malformatii congenitale datorite unor cauze exogene cunoscute. nespecificat Ascita Alte simptome si semne implicand sistemul digestiv si abdomenul Q87 Q89 Anomalii cromozomiale neclasificate altundeva (Q90-Q99) Q90 Q91 Q92 Sindromul Down Sindromul Edwards si sindromul Patau Alte trisomii si trisomii partiale ale autosomei. neclasificata altundeva Citire anormala a tensiunii arteriale. fenotip feminin. neclasificati altundeva Sindromul Turner Alte anomalii sexuale cromozomiale.Lista categoriilor cu trei caractere Malformatii congenitale ale sistemului urinar (Q60-Q64) Q60 Q61 Q62 Q63 Q64 Agenezia renala si alte defecte de reducere a rinichiului Boala chistica a rinichiului Defecte obstructive congenitale ale pelvisului renal si malformatiile congenitale ale ureterului Alte malformatii congenitale ale rinichiului Alte malformatii congenitale ale sistemului urinar Q93 Q95 Q96 Q97 Q98 Q99 Malformatii si deformatii ale sistemului osteo-articular si ale muschilor (Q65-Q79) Q65 Q66 Q67 Q68 Q69 Q70 Q71 Q72 Q73 Q74 Q75 Q76 Q77 Q78 Q79 Deformatii congenitale ale soldului Deformatii congenitale ale piciorului Deformatii congenitale musculo-scheletale ale capului. neclasificate altundeva Alte sindroame de malformatii congenitale specificate afectand sisteme multiple Alte malformatii congenitale. fara diagnostic Hemoragie provenind din caile respiratorii Tuse Anomalii de respiratie Durere faringo-laringeana si in piept Alte simptome si semne referitoare la sistemele circulator si respirator Alte malformatii congenitale (Q80-Q89) Q80 Q81 Q82 Q83 Q84 Q85 Q86 Ihtioza congenitala Epidermoliza buloasa Alte malformatii congenitale ale pielii Malformatii congenitale ale sanului Alte malformatii congenitale ale tegumentelor Facomatoze. fenotip masculin. neclasificate altundeva Capitolul XVIII Simptome. coloanei vertebrale si pieptului Alte deformatii musculo-scheletale congenitale Polidactilia Sindactilia Corectarea defectelor membrelor superioare Corectarea defectelor membrelor inferioare Corectarea defectelor unui membru nespecificat Alte malformatii congenitale ale membrului(lor) Alte malformatii congenitale ale craniului si oaselor fetei Malformatii cogenitale ale coloanei vertebrale si oaselor toracelui Osteocondrodisplazia cu defecte de crestere ale oaselor tubulare si ale coloanei vertebrale Alte osteocondrodisplazii Malformatii congenitale ale sistemului musculoscheletal. semne si rezultate anormale ale investigatiilor clinice si de laborator. neclasificate altundeva Alte anomalii sexuale cromozomiale. fetei.

stupoare si coma Alte simptome si semne referitoare la functiile cognitive si constienta Ameteala si vertij Perturbari de miros si gust Alte simptome si semne referitoare la senzatii si perceptii generale Simptome si semne referitoare la starea emotionala Simptome si semne referitoare la infatisare si comportament R79 Rezultate anormale ale examenelor de urina.Lista categoriilor cu trei caractere R22 R23 Tumefactie localizata. perceptie. fara diagnostic (R80-R82) R80 R81 R82 Proteinurie izolata Glicozurie Alte rezultate anormale ale examenelor de urina Simptome si semne referitoare la vorbire si voce (R47-R49) R47 R48 R49 Perturbari de vorbire. neclasificate altundeva Perturbari ale vocii Rezultate anormale privind examenul altor lichide. sisteme si tesuturi R85 Simptome si semne generale (R50-R69) R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 24a Febra de origine necunoscuta Cefalee Durere. neclasificata altundeva Ganglioni limfatici mariti Edem. substante si tesuturi. neclasificate altundeva Nivel ridicat al glucozei in sange Nivele anormale ale enzimelor serice Evidentierea virusului de imunodeficienta umana [HIV] prin investigatii de laborator Alte rezultate imunologice anormale ale serului Alte anomalii ale proteinelor plasmatice Prezenta unor medicamente si a altor substante. neclasificat altundeva Hiperhidroza Lipsa dezvoltarii fiziologice normale asteptate Simptome si semne referitoare la consumul de alimente si lichide Casexie Alte simptome si semne generale Cauze necunoscute si nespecificate de morbiditate Simptome si semne referitoare la sistemele nervos si musculo-scheletal (R25-R29) R25 R26 R27 R29 Miscari involuntare anormale Anomalii ale mersului si motilitatii Alta lipsa de coordonare Alte simptome si semne referitoare la sistemele nervos si musculo-scheletal Simptome si semne referitoare la sistemul urinar (R30-R39) R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R39 Durere asociata cu mictiunea Hematuria nespecificata Incontinenta urinara nespecificata Retentie de urina Anurie si oligurie Poliurie Scurgere uretrala Alte simptome si semne referitoare la sistemul urinar Rezultate anormale ale examenelor de sange. stare emotionala si comportament (R40-R46) R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 Somnolenta. neclasificat altundeva Hemoragie. fara diagnostic (R83-R89) R83 R84 Rezultate anormale privind examinarea lichidului cefalo-rahidian Rezultate anormale privind examenul din prelevatele provenite din organele respiratorii si torace Rezultate anormale privind examenul din prelevatele provenite din organele digestive si cavitatea abdominala Rezultate anormale privind examenul din prelevatele provenite din organele genitale la barbat Rezultate anormale privind examenul din prelevatele provenite din organele genitale la femeie Rezultate anormale privind examenul din prelevatele provenite din alte organe. neclasificate altundeva R86 R87 R89 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . fara diagnostic (R70-R79) R70 R71 R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78 Viteza crescuta de sedimentare a eritrocitelor si anormalitatea vascozitatii plasmei Anormalitate a globulelor rosii Anormalitate a globulelor albe. neclasificate altundeva Dislexie si alte disfunctii simbolice. neclasificata altundeva Indispozitie si oboseala Senilitate Sincopa si colaps Convulsii. tumora si bloc ale pielii si tesutului subcutanat Alte schimbari ale pielii R57 R58 R59 R60 R61 R62 R63 R64 R68 R69 Soc. care nu se gasesc in sange in mod normal Alte rezultate anormale ale chimiei sangelui Simptome si semne referitoare la constienta.

entorsa si intindere a articulatiilor si ligamentelor la nivelul gatului Leziune a nervilor si maduvei spinarii la nivelul gatului Leziune a vaselor de sange la nivelul gatului Leziune a muschilor si tendoanelor la nivelul gatului Leziune prin zdrobire a gatului Amputatie traumatica la nivelul gatului Alte leziuni si nespecificate ale gatului Leziuni ale umarului si treimii superioare a bratului (S40-S49) S40 S41 S42 S43 S44 S45 Leziune superficiala a umarului si treimii superioare a bratului Plaga deschisa a umarului si treimii superioare a bratului Fractura a umarului si treimii superioare a bratului Luxatie. din zona inferioara a spatelui si din pelvis Alte leziuni si nespecificate ale abdomenului. entorsa si intindere a articulatiilor si ligamentelor capului Leziune a nervilor cranieni Leziune a ochiului si orbitei Leziune intracraniana Leziune prin zdrobire a capului Amputatie traumatica a unei parti a capului Alte leziuni ale capului si nespecificate Leziuni traumatice ale abdomenului. entorsa si intindere a articulatiilor si ligamentelor toracelui Leziune a nervilor si maduvei spinarii la nivelul toracelui Leziune a vaselor de sange ale toracelui Leziune a inimii Leziune a altor organe intratoracice si nespecificate Leziune prin zdrobire a toracelui si amputarea traumatica a unei parti din torace Alte leziuni si nespecificate ale toracelui Cauze de mortalitate rau definite si necunoscute (R95-R99) R95 R96 R98 R99 Sindromul mortii subite la sugar Alta moarte subita. zonei inferioare a spatelui. coloanei vertebrale lombare si ale pelvisului (S30-S39) S30 S31 S32 S33 Leziune superficiala a abdomenului. stern si coloana vertebrala dorsala Luxatie.Lista categoriilor cu trei caractere Rezultate anormale in diagnosticul imagistic si in probele functionale. zonei inferioare a spatelui si pelvisului Leziune a organelor intraabdominale Leziune a organelor urinare si pelviene Leziune prin zdrobire si amputatia traumatica a unei parti din abdomen. otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (S00-T98) Leziuni ale capului (S00-S09) S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 Leziune superficiala a capului Plaga deschisa a capului Fractura a craniului si oaselor faciale Luxatie. entorsa si intindere a articulatiilor si ligamentelor coloanei vertebrale lombare si pelvisului Leziune a nervilor si maduvei spinarii lombare la nivelul abdomenului. zonei inferioare a spatelui si pelvisului S34 S35 S36 S37 S38 S39 Leziuni ale gatului (S10-S19) S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 Leziune superficiala a gatului Plaga deschisa a gatului Fractura a gatului Luxatie. zonei inferioare a spatelui si pelvisului Fractura a coloanei vertebrale lombare si pelvisului Luxatie. entorsa si intindere a articulatiilor si ligamentelor centurii umarului Leziune a nervilor de la nivelul umarului si treimii superioare a bratului Leziune a vaselor de sange la nivelul umarului si treimii superioare a bratului Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 25a . cauza necunoscuta Decesul neasistat Alte cauze de deces rau definite si nespecificate Capitolul XIX Leziuni. zonei inferioare a spatelui si pelvisului Leziune a vaselor de sange la nivelul abdomenului. zonei inferioare a spatelui si pelvisului Plaga deschisa a abdomenului. fara diagnostic (R90-R94) R90 R91 R92 R93 R94 Rezultate anormale in diagnosticul imagistic a sistemului nervos central Rezultate anormale in diagnosticul imagistic al plamanului Rezultate anormale in diagnosticul imagistic al sanului Rezultate anormale in diagnosticul imagistic al altor structuri ale corpului Rezultate anormale ale explorarilor functionale Leziuni ale toracelui (S20-S29) S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 Leziune superficiala a toracelui Plaga deschisa a toracelui Fractura de coasta (coaste).

entorsa si intindere a articulatiilor si ligamentelor la nivelul gleznei si piciorului Leziune a nervilor la nivelul gleznei si piciorului Leziune a vaselor de sange la nivelul gleznei si piciorului Leziune a muschiului si tendonului la nivelul gleznei si piciorului Leziune prin zdrobire a gleznei si piciorului Amputatie traumatica a gleznei si piciorului Alte leziuni si nespecificate ale gleznei si piciorului Leziuni ale pumnului si mainii (S60-S69) S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 Leziune superficiala a pumnului si mainii Plaga deschisa a pumnului si mainii Fractura la nivelul pumnului si mainii Luxatie. entorse si intinderi implicand multiple regiuni ale corpului Leziuni prin zdrobire implicand multiple regiuni ale corpului Amputatii traumatice implicand multiple regiuni ale corpului Alte leziuni implicand regiuni multiple ale corpului. incluzand glezna Luxatie. entorsa si intindere a articulatiilor si ligamentelor genunchiului Leziune a nervilor la nivelul partii inferioare a gambei Leziune a vaselor de sange la nivelul partii inferioare a gambei Leziune a muschiului si tendonului la nivelul partii inferioare a gambei Leziune prin zdrobire a partii inferioare a gambei Amputatie traumatica a partii inferioare a gambei Alte leziuni si nespecificate ale partii inferioare a gambei Leziuni ale cotului si antebratului (S50-S59) S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 Leziune superficiala a antebratului Plaga deschisa a antebratului Fractura a antebratului Luxatie. entorsa si intindere a articulatiilor si ligamentelor la nivelul pumnului si mainii Leziune a nervilor la nivelul pumnului si mainii Leziune a vaselor de sange la nivelul pumnului si mainii Leziune a muschiului si tendonului la nivelul pumnului si mainii Leziune prin zdrobire a pumnului si mainii Amputatie traumatica a pumnului si mainii Alte leziuni si nespecificate ale pumnului si mainii Leziuni implicand multiple regiuni ale corpului (T00-T07) T00 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 Leziuni superficiale implicand multiple regiuni ale corpului Plagi deschise implicand multiple regiuni ale corpului Fracturi implicand multiple regiuni ale corpului Luxatii. neclasificate altundeva Leziuni multiple nespecificate Leziuni ale soldului si coapsei (S70-S79) S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 Leziune superficiala a soldului si coapsei Plaga deschisa a soldului si coapsei Fractura a femurului Luxatie. exceptand glezna Luxatie. entorsa si intindere a articulatiilor si ligamentelor cotului Leziune a nervilor de la nivelul antebratului Leziune a vaselor de sange la nivelul antebratului Leziune a muschiului si tendonului la nivelul antebratului Leziune prin zdrobire a antebratului Amputatie traumatica a antebratului Alte leziuni si nespecificate ale antebratului Leziuni ale gleznei si piciorului (S90-S99) S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 Leziune superficiala a gleznei si piciorului Plaga deschisa a gleznei si piciorului Fractura a piciorului. entorsa si intindere a articulatiei si ligamentelor soldului Leziune a nervilor la nivelul soldului si coapsei Leziune a vaselor de sange la nivelul soldului si coapsei Leziune a muschiului si tendonului la nivelul soldului si coapsei Leziune prin zdrobire a soldului si coapsei Amputatie traumatica a soldului si coapsei Alte leziuni si nespecificate ale soldului si coapsei 26a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .Lista categoriilor cu trei caractere S46 S47 S48 S49 Leziune a muschiului si tendonului la nivelul umarului si treimii superioare a bratului Leziune prin zdrobire a umarului si treimii superioare a bratului Amputatie traumatica a umarului si treimii superioare a bratului Alte leziuni si nespecificate ale umarului si treimii superioare a bratului Leziuni ale genunchiului si partii inferioare a gambei (S80-S89) S80 S81 S82 S83 S84 S85 S86 S87 S88 S89 Leziune superficiala a partii inferioare a gambei Plaga deschisa a partii inferioare a gambei Fractura a partii inferioare a gambei.

hidrocarburilor aliphatice si aromatice Efect toxic al substantelor corozive Efect toxic al sapunului si detergentilor Efect toxic al metalelor Efect toxic al altor substante anorganice Efect toxic al monoxidului de carbon Efect toxic al altor gaze. nivel nespecificat Alte leziuni ale coloanei vertebrale si trunchiului. neclasificate altundeva Intoxicatie prin medicamente care afecteaza in mod primar sistemul nervos autonom Intoxicatie prin agenti in esenta sistemici si hematologici. nivel nespecificat Leziune a unei regiuni nespecificate a corpului Intoxicatie prin droguri. medicamente si substante biologice (T36-T50) T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 Intoxicatie prin antibiotice sistemice Intoxicatie prin alte anti-infectioase si antiparazitare sistemice Intoxicatie prin hormoni si substitutele si antagonistii lor sintetici. nivel nespecificat Alte leziuni ale membrului inferior. sedativ-hipnotice si antiparkinsoniene Intoxicatie prin medicamente psihotrope. antipiretice si antireumatismale Intoxicatie prin narcotice si psohodisleptice [halucinogene] Intoxicatie prin gaze anestezice si terapeutice Intoxicatie prin medicamente antiepileptice. exceptand glezna si piciorul Arsura a gleznei si piciorului T49 T50 Efecte toxice ale substantelor in special nemedicamentoase ca sursa a acestora (T51-T65) T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T61 T62 Efect toxic al alcoolului Efect toxic al solventilor organici Efect toxic al derivatilor halogeni. nespecificate Fractura a membrului inferior. fumuri si vapori Efect toxic al pesticidelor Efect toxic al substantelor nocive ingerate ca alimente marine Efect toxic al altor substante nocive ingerate ca hrana Efect toxic al contactului cu animale veninoase Efect toxic al aflatoxinei si altor mycotoxine contaminante alimentare Efect toxic al altor substante si nespecificate Arsuri ale ochiului si organelor interne (T26-T28) T26 T27 T28 Arsura a ochiului si anexelor Arsura a tractului respirator Arsura a altor organe interne Arsuri ale regiunilor multiple si nespecificate ale corpului (T29-T31) T29 T30 T31 Arsura ale multiplelor regiuni ale corpului Arsura.Lista categoriilor cu trei caractere Leziuni ale unei parti nespecificate a trunchiului. nivel nespecificat Fractura a membrului superior. nivel nespecificat Alte leziuni ale membrului superior. specificate dupa localizare (T20-T25) T20 T21 T22 T23 T24 T25 Arsura a capului si gatului Arsura a trunchiului Arsura a umarului si membrului superior. membrului sau regiunii corpului (T08-T14) T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 Fractura a coloanei vertebrale. otorinolaringologice si dentare Intoxicatie prin diuretice si alte droguri nespecificate. regiune nespecificata a corpului Arsuri clasificate dupa intinderea suprafetei corpului implicata Degeraturi (T33-T35) T33 T34 T35 Degeratura superficiala Degeratura cu necroza tesutului Degeratura implicand multiple regiuni ale corpului si degeratura nespecificata T63 T64 T65 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 27a . medicamente si substante biologice Efectele penetrarii unui corp strain printr-un orificiu natural (T15-T19) T15 T16 T17 T18 T19 Corp strain in ochiul extern Corp strain in ureche Corp strain in tractul respirator Corp strain in tractul alimentar Corp strain in tractul genito-urinar T44 T45 T46 T47 T48 Arsuri (T20-T31) Arsuri ale suprafetei externe a corpului. neclasificati altundeva Intoxicatie prin agenti care afecteaza in principal sistemul cardiovascular Intoxicatie prin agenti afectand in principal sistemul gastro-intestinal Intoxicatie prin agenti actionand in principal asupra muschilor scheletali si netezi si asupra sistemului respirator Intoxicatie prin agenti topici afectand in principal pielea si membrana mucoasa si prin medicamente oftalmologice. neclasificata altundeva Intoxicatie prin analgezice neopioide. exceptand pumnul si mana Arsura a pumnului si mainii Arsura a soldului si membrului inferior.

neclasificate altundeva Unele complicatii precoce ale traumatismelor (T79) T79 Unele complicatii precoce ale traumei. neclasificate altundeva T98 Sechele ale altor efecte ale cauzelor externe si nespecificate Capitolul XX Cauze externe de morbiditate si mortalitate (U50-Y98) Activitate (U50-U73) In timp ce este angajat in activitati sportive sau de timp liber (U50-U72) U50 U51 U52 U53 U54 U55 U56 U57 U58 U59 U60 U61 U62 U63 U64 U65 U66 U67 U68 U69 U70 U71 U72 Sporturi cu mingea in echipa Echipa sportiva cu crose sau sporturi cu bete Sporturi de apa in echipa Sporturi cu ambarcatiuni Sporturi de apa individuale Sporturi pe gheta si zapada Activitati atletice individuale Sporturi acrobatice Activitati estetice Sporturi cu racheta Sporturi de precizie si tras la tinta Sporturi combative Sporturi de forta Echitatie Sporturi extreme Sporturi cu motor cu roti Sporturi cu vehicule cu roti si fara motor Sporturi multidisciplinare Sporturi aeriene Alte activitati recreationale legate de scoala Alte exercitii si activitati sportive specificate Exercitii si activitati sportive nespecificate Activitati de timp liber. implanturi si grefe interne Esec si respingere a organelor si tesuturilor transpantabile Complicatii specifice reatasarii si amputatiei Alte complicatii ale ingrijirilor chirurgicale si medicale. neclasificate altundeva (T80-T88) T80 T81 T82 T83 T84 T85 T86 T87 T88 Complicatii urmand infuziei. neclasificate altundeva Complicatii ale ingrijirilor chirurgicale si medicale. o camioneta sau un camion Pieton ranit in coliziune cu un vehicul de transport greu sau autobuz Pieton ranit in coliziune cu un tren sau un vehicul feroviar Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 28a . neclasificate altundeva Alte complicatii ale traumei neclasificate altundeva (T89) T89 Alte complicatii specificate ale traumei In timp ce este angajat in alte activitati (U73) U73 Alte activitati Sechele ale leziunilor. transfuziei si injectiei terapeutice Complicatii ale procedurilor. implanturi si grefe cardiace si vasculare Complicatii ale dispozitivelor prostetice. implanturilor si grefelor ortopedice interne Complicatii ale altor dispozitive prostetice. implanturilor si grefelor genito-urinare Complicatii ale dispozitivelor prostetice. medicamente si substante biologice Sechele ale efectelor toxice ale substantelor in special nemedicamentoase ca sursa a acestora Accidente (V01-X59) Accidente de transport (V01-V99) Pieton ranit intr-un accident de transport (V01-V09) V01 V02 V03 V04 V05 Pieton ranit in coliziune cu un vehicul cu pedale Pieton ranit in coliziune cu un vehicul cu motor cu doua sau trei roti Pieton ranit in coliziune cu un automobil.Lista categoriilor cu trei caractere Alte efecte si nespecificate ale cauzelor externe (T66-T78) T66 T67 T68 T69 T70 T71 T73 T74 T75 T78 Efecte nespecificate ale radiatiilor Efecte ale caldurii si luminii Hipotermia Alte efecte ale temperaturii reduse Efecte ale presiunii aerului si presiunii apei Asfixie Efecte ale altor privatiuni Sindroame privind maltratarea Efecte ale altor cauze externe Efecte adverse. intoxicatiilor si altor consecinte ale cauzelor externe (T90-T98) T90 T91 T92 T93 T94 T95 T96 T97 Sechele ale leziunilor capului Sechele ale leziunilor gatului si trunchiului Sechele ale leziunilor membrului superior Sechele ale leziunilor membrului inferior Sechele ale leziunilor implicand multiple regiuni ale corpului si nespecificate Sechele ale arsurilor si degeraturilor Sechele ale intoxicatiilor prin droguri. neclasificate altundeva Complicatii ale unor dispozitive prostetice.

o camioneta sau un camion Motociclist ranit in coliziune cu un vehicul de transport greu sau cu un autobuz Motociclist ranit in coliziune cu un tren sau un vehicul feroviar Motociclist ranit in coliziune cu alt vehicul fara motor Motociclist ranit in coliziune cu un obiect fix sau stationar Motociclist ranit intr-un accident de transport. o camioneta sau un camion Ocupant al unui vehicul cu motor cu trei roti ranit in coliziune cu un vehicul de transport greu sau un autobuz Ocupant al unui vehicul cu motor cu trei roti ranit in coliziune cu un tren sau un vehicul feroviar Ocupant al unui vehicul cu motor cu trei roti ranit in coliziune cu alt vehicol fara motor Ocupant al unui vehicul cu motor cu trei roti ranit in coliziune cu un obiect fix sau stationar Ocupant al unui vehicul cu motor cu trei roti ranit intr-un accident de transport fara coliziune Ocupant al unui vehicul cu motor cu trei roti ranit in alte accidente de transport si nespecificate V33 Ciclist ranit intr-un accident de transport (V10-V19) V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 Ciclist ranit in coliziune cu un pieton sau un animal Ciclist ranit in coliziune cu alte vehicule cu pedale Ciclist ranit in coliziune cu un vehicul cu motor cu doua sau cu trei roti Ciclist ranit in coliziune cu un automobil. fara coliziune Motociclist ranit in alte accidente de transport si nespecificate Ocupant al unei camionete sau camion ranit intr-un accident de transport (V50-V59) V50 V51 V52 Ocupant al unei camionete sau camion ranit in coliziune cu un pieton sau un animal Ocupant al unei camionete sau camion ranit in coliziune cu un vehicul cu pedale Ocupant al unei camionete sau camion ranit in coliziune cu un vehicul cu motor cu doua sau trei roti Ocupant al unei camionete sau camion ranit in coliziune cu un automobil sau un camion Ocupant al unei camionete sau camion ranit in coliziune cu un vehicul de transport greu sau un autobuz Ocupant al unei camionete sau camion ranit in coliziune cu un tren sau un vehicul feroviar Ocupant al unui vehicul cu trei roti ranit intr-un accident de transport (V30-V39) V30 V31 Ocupant al unui vehicul cu motor cu trei roti ranit in coliziune cu un pieton sau un animal Ocupant al unui vehicul cu motor cu trei roti ranit in coliziune cu un vehicul cu pedale V53 V54 V55 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 29a . o camioneta sau un camion Ciclist ranit in coliziune cu un vehicul de transport greu sau un autobuz Ciclist ranit in coliziune cu un tren sau un vehicul feroviar Ciclist ranit in coliziune cu alte vehicule fara motor Ciclist ranit in coliziune cu un obiect fix sau stationar Ciclist ranit intr-un accident de transport fara coliziune Ciclist ranit in alte accidente de transport si nespecificate V34 V35 V36 V37 V38 V39 Ocupant al unui automobil ranit intrun accident de transport (V40-V49) V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 Ocupant al unui automobil ranit in coliziune cu un pieton sau un animal Ocupant al unui automobil ranit in coliziune cu un vehicul cu pedale Ocupant al unui automobil ranit in coliziune cu un vehicul cu motor cu doua sau trei roti Ocupant al unui automobil ranit in coliziune cu un automobil.Lista categoriilor cu trei caractere V06 V09 Pieton ranit intr-o coliziune cu un alt vehicul fara motor Pieton ranit in alte accidente de transport si nespecificate V32 Ocupant al unui vehicul cu motor cu trei roti ranit in coliziune cu un vehicul cu motor cu doua sau trei roti Ocupant al unui vehicul cu motor cu trei roti ranit in coliziune cu un automobil. o camioneta sau un camion Ocupant al unui automobil ranit in coliziune cu un vehicul de transport greu sau cu un autobuz Ocupant al unui automobil ranit in coliziune cu un tren sau un vehicul feroviar Ocupant al unui automobil ranit in coliziune cu un vehicul fara motor Ocupant al unui automobil ranit in coliziune cu un obiect fix sau stationar Ocupant al unui automobil ranit intr-un accident de transport fara coliziune Ocupant al unui automobil ranit in alte accidente de transport si nespecificate Motociclist ranit intr-un accident de transport (V20-V29) V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 Motociclist ranit in coliziune cu un pieton sau un animal Motociclist ranit in coliziune cu un vehicul cu pedale Motociclist ranit in coliziune cu un vehicul cu motor cu doua sau trei roti Motociclist ranit in coliziune cu un automobil.

Lista categoriilor cu trei caractere V56 V57 V58 V59 Ocupant al unei camionete sau camion ranit in coliziune cu alte vehicule fara motor Ocupant al unei camionete sau camion ranit in coliziune cu un obiect fix sau stationar Ocupant al unei camionete sau camion ranit intr-un accident de transport fara coliziune Ocupant al unei camionete sau camion ranit in alte accidente de transport si nespecificate Alte accidente de transport terestru (V80-V89) V80 V81 V82 V83 Calaret sau ocupant al unui vehicul tras de un animal ranit intr-un accident de transport Ocupant al unui tren sau al unui vehicul feroviar ranit intr-un accident de transport Ocupant al unui tramvai ranit intr-un accident de transport Ocupant al unui vehicul special. fara accidentul ambarcatiunii. ranit intr-un accident de transport Accident de circulatie specificat dar fara cunoasterea modului de transport al victimei Accident in afara traficului specificat dar fara cunoasterea modului de transport al victimei Accident al unui vehicul cu sau fara motor. ranit intr-un accident de transport Ocupant al unui vehicul cu constructie speciala ranit intr-un accident de transport Ocupant al unui vehicul special de teren sau al altor vehicule cu motor proiectate initial pentru folosire in afara soselei. utilizat in principal in agricultura. o camioneta sau un camion Ocupant al unui vehicul de transport greu ranit in coliziune cu un vehicul de transport greu sau un autobuz Ocupant al unui vehicul de transport greu ranit in coliziune cu un tren sau un vehicul feroviar Ocupant al unui vehicul de transport greu ranit in coliziune cu alte vehicule fara motor Ocupant al unui vehicul de transport greu ranit in coliziune cu un obiect fix sau stationar Ocupant al unui vehicul de transport greu ranit intr-un accident de transport fara coliziune Ocupant al unui vehicul de transport greu ranit in alte accidente de transport si nespecificate V84 V85 V86 V63 V87 V88 V89 V64 V65 V66 V67 V68 V69 Accidente de transport pe apa (V90-V94) V90 V91 V92 V93 Accident al unei ambarcatiuni provocand inec si submersie Accident al unei ambarcatiuni provocand alte raniri Inec si submersie legate de transportul pe apa fara accident al ambarcatiunii Accident la bordul unei ambarcatiuni. tipul vehiculului nespecificat Ocupant al unui vehicul de transport greu ranit intr-un accident de transport (V60-V69) V60 V61 V62 Ocupant al unui vehicul de transport greu ranit in coliziune cu un pieton sau un animal Ocupant al unui vehicul de transport greu ranit in coliziune cu un vehicul cu pedale Ocupant al unui vehicul de transport greu ranit in coliziune cu un vehicul cu motor cu doua sau trei roti Ocupant al unui vehicul de transport greu ranit in coliziune cu un automobill. utilizat in principal in domenii industriale. ranit intr-un accident de transport Ocupant al unui vehicul special. o camioneta sau un camion Ocupant al unui autobuz ranit in coliziune cu un vehicul de transport greu sau un autobuz Ocupant al unui autobuz ranit in coliziune cu un tren sau un vehicul feroviar Ocupant al unui autobuz ranit in coliziune cu alte vehicule fara motor Ocupant al unui autobuz ranit in coliziune cu un obiect fix sau stationar Ocupant al unui autobuz ranit intr-un accident de transport fara coliziune Ocupant al unui autobuz ranit in alte accidente de transport si nespecificate V94 Accidente de transport aerian si de zbor spatial (V95-V97) V95 V96 V97 Accident al unei aeronave cu motor provocand ranirea unui ocupant Accident al unei aeronave fara motor provocand ranirea unui ocupant Alte accidente de transport aerian specificate Alte accidente de transport si nespecificate (V98-V99) V98 V99 Alte accidente de transport specificate Accident de transport nespecificat 30a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . neprovocand inec sau submersie Alte accidente de transport pe apa si nespecificate Ocupant al unui autobuz ranit intr-un accident de transport (V70-V79) V70 V71 V72 V73 V74 V75 V76 V77 V78 V79 Ocupant al unui autobuz ranit in coliziune cu un pieton sau un animal Ocupant al unui autobuz ranit in coliziune cu un vehicul cu pedale Ocupant al unui autobuz ranit in coliziune cu un vehicul cu motor cu doua sau trei roti Ocupant al unui autobuz ranit in coliziune cu un automobil.

unei alunecari de teren si altor substante Inhalarea continutului gastric Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 31a . strivit sau intepenit in sau intre obiecte Contact cu dispozitive de ridicare si transmisie. zdrobit. impiedicarii si poticnirii Cadere implicand patine. rasucit. lansat sau in cadere Izbindu-se de sau izbit de echipamentul sportiv Izbindu-se de sau izbit de alte obiecte Prins.Lista categoriilor cu trei caractere Alte cauze externe ale leziunilor accidentale (W00-X59) Caderi (W00-W19) W00 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Cadere de la acelasi nivel datorita ghetii sau zapezii Cadere de la acelasi nivel datorita alunecarii. schiuri. o sabie sau un pumnal Contact cu un instrument de mana neelectric Contact cu o masina de tuns iarba electrica Contact cu alte unelte manuale electrice si aparatura electro-casnica Contact cu utilaje agricole Contact cu alte utilaje si nespecificate Descarcarea unei arme de mana Descarcarea altor arme de foc si nespecificate Explozia si perforarea unui boiler Explozia si perforarea unei butelii cu gaz Inec si submersie accidentala (W65-W74) W65 W66 W67 W68 W69 W70 W73 W74 Inec si submersie in timpul unei bai in cada Inec si submersie urmand caderii intr-o cada de baie Inec si submersie in timp ce se afla in piscina Inec si submersie urmand unei caderi in piscina Inec si submersie in ape naturale Inec si submersie urmand caderii in ape naturale Alte forme specificate de inec si submersie Inec si submersie nespecificate Alte accidente afectand respiratia (W75-W84) W75 W76 W77 W78 Sufocare si strangulare accidentala in pat Alte spanzurari si strangulari accidentale Amenintare a respiratiei datorita surparii solului. muscat sau zgariat de catre alta persoana Izbit de sau ciocnire cu alta persoana Zdrobit. impins sau calcat in picioare de o multime de oameni panicata Muscat de sobolan Muscat sau agresat de caine Muscat sau agresat de alte mamifere Contact cu animale marine Muscat sau intepat de o insecta neveninoasa si de catre alte artropode neveninoase Muscat sau agresat de un crocodil sau un aligator Muscat sau agresat de alte reptile Contact cu spinii unei plante si cu frunze cu ghimpi si ascutite Expunere la alte forte mecanice animate si nespecificate Expunere la forte mecanice inerte (W20-W49) W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W34 W35 W36 Izbire de catre un obiect aruncat. a unei conducte sau a unui furtun Explozia si perforarea altor dispozitive sub presiune specificate Descarcare foc artificii Explozia altor materiale Expunere la jet de mare presiune Expunere la zgomot Expunere la vibratii Corp strain intrand in sau penetrand ochiul sau un orificiu natural Corp strain sau obiect intrand prin piele Expunerea la alte forte mecanice inerte si nespecificate Expunere la forte mecanice animate (W50-W64) W50 W51 W52 W53 W54 W55 W56 W57 W58 W59 W60 W64 Lovit. neclasificate altundeva Contact cu cioburi Contact cu un cutit. patine cu rotile sau plansa cu rotile Alte caderi de la acelasi nivel datorita coliziunii cu sau impins de o alta persoana Cadere in timp ce este purtat sau sustinut de alte persoane Cadere dintr-un scaun rulant Cadere din pat Cadere de pe scaun Cadere implicand alte obiecte de mobilier Cadere implicand echipamentele unui teren de sport Cadere pe sau de pe scari si trepte Cadere pe sau de pe scara (mobila) Cadere pe sau de pe schela Cadere de pe. lovit cu piciorul. peste sau printr-o cladire sau alta constructie Cadere din copac Cadere de pe stanca Plonjare sau saritura in apa cauzand alte raniri decat inecul sau submersia Alte caderi de la un nivel la altul Alte caderi de la acelasi nivel Cadere nespecificata W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44 W45 W49 Explozia si perforarea unui cauciuc sub presiune. izbit.

antiparkinsoniene si psihotrope. radiatii. alunecarii de teren sau a altor miscari telurice Victima a unei furtuni cataclismice Victima a inundatiei Expunere la alte forte ale naturii si nespecificate Expunere la fum. foc si flacari nespecificate Otravire accidentala prin si la expunerea la substante nocive (X40-X49) X40 Otravire accidentala prin si la expunerea la analgezice neopiacee. sedative hipnotice. radiatoare si tevi fierbinti Contact cu motoare. temperaturi si presiuni extreme ale mediului ambiant (W85-W99) W85 W86 W87 W88 W89 W90 W91 W92 W93 W94 W99 Expunere la liniile de curent electric Expunere la alte forme specificate de curent electric Expunere la curent electric nespecificat Expunere la radiatii ionizante Expunere la lumina artificiala vizibila si raze ultraviolete Expunere la alte radiatii neionizante Expunere la diferite tipuri de radiatie nespecificate Expunere la caldura excesiva artificiala Expunere la frig excesiv artificial Expunere la presiune ridicata sau scazuta a aerului si la schimbari de presiune barometrica Expunerea la alti factori de mediu artificiali si nespecificati Contact cu animale si plante veninoase (X20-X29) X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 Contact cu serpi si soparle veninoase Contact cu paianjeni Contact cu scorpioni Contact cu barzauni. grasimi si uleiuri de gatit fierbinti Contact cu apa fierbinte de la robinet Contact cu alte fluide fierbinti Contact cu aburi si vapori fierbinti Contact cu aer si gaze fierbinti X43 X44 X45 32a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . nespecificate Expunerea la curent electric. antipiretice si antireumatice Otravire accidentala prin si la expunerea la antiepileptice. foc si flacari Expunere la fum. neclasificate altundeva Otravire accidentala prin si la expunerea la alte medicamente cu actiune asupra sistemului nervos autonom Otravire accidentala prin si la expunerea la alte droguri. masini si utilaje fierbinti Contact cu alte metale fierbinti Contact cu alte substante care degaja caldura si fierbinti. alimente. foc si flacari (X00-X09) X00 X01 X02 X03 X04 X05 X06 X08 X09 Expunere la foc necontrolat intr-o cladire sau constructie Expunere la foc necontrolat in afara unei cladiri sau constructii Expunere la foc controlat intr-o cladire sau constructie Expunere la foc controlat in afara unei cladiri sau constructii Expunere la aprinderea unor materiale foarte inflamabile Expunere la aprinderea sau topirea lenjeriei de noapte Expunere la aprinderea sau topirea altor vesminte sau podoabe Expunere la alte forme specificate de fum. medicamente si substante biologice nespecificate Otravire accidentala prin si la expunerea la alcool X41 X42 Contact cu substante care degaja caldura si fierbinti (X10-X19) X10 X11 X12 X13 X14 Contact cu bauturi. neclasificate altundeva Otravire accidentala prin si la expunerea la narcotice si psihodisleptice [halucinogeni]. viespi si albine Contact cu centipode si miriapode veninoase (tropicale) Contact cu alte artropode veninoase specificate Contact cu animale si plante marine veninoase Contact cu alte animale veninoase specificate Contact cu alte plante veninoase specificate Contact cu animale sau plante veninoase nespecificate Expunere la fortele naturii (X30-X39) X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 Expunere la caldura naturala excesiva Expunere la frig natural excesiv Expunere la soare Victima a traznetului Victima a cutremurului de pamant Victima a eruptiei vulcanice Victima a avalansei.Lista categoriilor cu trei caractere W79 W80 W81 W83 W84 Inhalarea si ingestia de alimente provocand obstructia tractului respirator Inhalarea si ingestia altor obiecte cauzand obstructia tractului respirator Inchidere sau sechestrare intr-un mediu sarac in oxigen Alte pericole specificate pentru respiratie Pericol nespecificat pentru respiratie X15 X16 X17 X18 X19 Contact cu ustensile menajere fierbinti Contact cu aparate pentru incalzire.

voiaj si privatiuni (X50-X57) X50 X51 X52 X53 X54 X57 Surmenaj si miscari extenuante sau repetate Voiaj si miscari Sedere prelungita in imponderabilitate Lipsa de alimente Lipsa apei Lipsa nespecificata Expunerea accidentala la alti factori nespecificati (X58-X59) X58 X59 Expunerea la alti factori specificati Expunere la un factor nespecificat Agresiune (X85-Y09) X85 Agresiune prin folosirea de droguri. vapori fierbinti si obiecte fierbinti Autovatamare intentionata prin folosirea unor obiecte ascutite Autovatamare intentionata prin folosirea unui obiect contondent Autovatamare intentionata prin salt de pe o locuinta inalta Autovatamare intentionata prin saritura sau prin culcare in fata unor obiecte in miscare Autovatamare intentionata prin zdrobirea unui vehicul cu motor Autovatamare intentionata prin alte mijloace specificate Autovatamare intentionata prin mijloace nespecificate X47 X48 X49 Surmenaj. neclasificate altundeva Auto-otravire intentionata prin si la expunerea la alte medicamente cu actiune asupra sistemului nervos autonom Auto-otravire intentionata prin si la expunerea la alte droguri. foc si flacari Autovatamare intentionata prin expunere la aburi. vapori fierbinti si obiecte fierbinti Agresiune prin folosirea unor obiecte ascutite Agresiune prin folosirea unui obiect neascutit Agresiune prin impingere de pe o locuinta inalta Agresiune prin impingere sau plasarea victimei inaintea unui obiect in miscare Agresiune prin zdrobirea unui vehicul cu motor Agresiune prin forta fizica Agresiunea sexuala prin forta fizica Neglijarea si abandonul Alte sindroame de rele tratamente Agresiune prin alte mijloace specificate Agresiune prin mijloace nespecificate Autovatamare intentionata (X60-X84) X60 Auto-otravire intentionata prin si la expunerea la analgezice nonopiacee. medicamente si substante biologice nespecificate Auto-otravire intentionata prin si la expunerea la alcool Auto-otravire intentionata prin si la expunerea la solventi organici si hidrocarburi halogene si emanatiilor lor Auto-otravire intentionata prin si la expunerea la alte gaze si vapori Auto-otravire intentionata prin si la expunerea la pesticide Auto-otravire intentionata prin si la expunerea la alte substante chimice si nocive nespecificate Autovatamare intentionata prin spanzurare. neclasificate altundeva Auto-otravire intentionata prin si la expunerea la narcotice si psihodisleptice [halucinogeni].Lista categoriilor cu trei caractere X46 Otravire accidentala prin si la expunerea la solventi organici si hidrocarburi halogene si emanatiilor lor Otravire accidentala prin si la expunerea la alte gaze si vapori Otravire accidentala prin si la expunerea la pesticide Otravire accidentala prin si la expunerea la alte substante chimice si nocive nespecificate X74 X75 X76 X77 X78 X79 X80 X81 X82 X83 X84 Autovatamare intentionata prin descarcarea altei arme de mana nespecificata Autovatamare intentionata prin utilizarea de material exploziv Autovatamare intentionata prin expunerea la fum. medicamente si substante biologice Agresiune prin folosirea unei substante corozive Agresiune prin folosirea pesticidelor Agresiune prin folosirea unor gaze si vapori Agresiune prin folosirea altor substante chimice si nocive specificate Agresiune prin folosirea de substante chimice sau nocive nespecificate Agresiune prin spanzurare. sedative hipnotice. strangulare si sufocare Autovatamare intentionata prin inecare si submersie Autovatamare intentionata prin descarcarea unei arme de mana X61 X86 X87 X88 X89 X90 X91 X92 X93 X95 X96 X97 X98 X99 Y00 Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 Y07 Y08 Y09 X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 X69 X70 X71 X72 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 33a . strangulare si sufocare Agresiune prin inec si submersie Agresiunea prin descarcarea unei arme de mana Agresiune prin descarcarea altei arme de foc nespecificata Agresiune prin utilizarea de material exploziv Agresiune prin expunerea la fum. foc si flacari Agresiune prin expunere la aburi. antipiretice si antireumatice Auto-otravire intentionata prin si la expunerea la antiepileptice. antiparkinsoniene si psihotrope.

strangulare si sufocare. intentie nedeterminata Otravire prin si la expunerea la solventi organici si hidrocarburi halogene si emanatiilor lor. neclasificate altundeva. intentie nedeterminata Otravire prin si la expunerea la alte droguri. intentie nedeterminata Cadere. intentie nedeterminata Otravire prin si la expunerea la pesticide. pozitie culcata sau alergare in fata sau lovire de un obiect in miscare. intentie nedeterminata Descarcarea unei arme de mana. intentie nedeterminata Otravire prin si la expunerea la alcool. neclasificati altundeva Medicamente actionand initial asupra sistemului nervos central Medicamente actionand initial asupra sistemului cardiovascular Medicamente actionand initial asupra sistemului gastro-intestinal Agenti afectand initial balanta hidroelectrolitica si metabolismul sarurilor minerale si acidului uric Agenti actionand initial asupra muschilor netezi si scheletali si asupra sistemului respirator Agenti cu aplicatie locala actionand initial asupra pielii si membranei mucoase si medicamente oftalmologice. intentie nedeterminata Contact cu aburi. intentie nedeterminata Contact cu un obiect contondent. antipiretice si anti-inflamatoare Antiepileptice si antiparkinsoniene Sedative. medicamente si substante biologice nespecificate. otorinolaringologice si pentru uz dentar Alte substante si medicamente nespecificate Vaccinuri bacteriene Alte vaccinuri si substante biologice nespecificate Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y57 Y58 Y59 Probleme (accidente) ale pacientilor aparute in timpul actelor chirurgicale si medicale (Y60-Y69) Y60 Taiere. intentie nedeterminata Otravire prin si la expunerea la narcotice si psihodisleptice [halucinogeni]. intentie nedeterminata Contact cu un obiect ascutit. intepare. intentie nedeterminata Alte evenimente specificate. neclasificati altundeva Agenti sistemici cu actiune primara Agenti cu actiune primara afectand constituentii sangelui Analgezice. sedative hipnotice. perforare sau hemoragie neintentionate in timpul actelor chirurgicale si medicale Corp strain lasat accidental in organism in timpul actelor chirurgicale si medicale Asepsie insuficienta in timpul actelor chirurgicale si medicale Eroare de dozaj in timpul actelor chirurgicale si medicale Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 Y32 Y33 Y34 Y61 Y62 Y63 34a . intentie nedeterminata Eveniment nespecificat. intentie nedeterminata Expunere la fum. medicamente si substante biologice care au provocat efecte adverse in folosirea terapeutica (Y40-Y59) Y40 Y41 Y42 Y43 Y44 Y45 Y46 Y47 Y48 Y49 Y50 Y51 Y52 Y53 Y54 Y55 Y56 Antibiotice sistemice Alte anti-infectioase si anti-parazitare sistemice Hormoni si inlocuitorii lor sintetici si antagonisti. foc si flacari. antipiretice si antireumatice. intentie nedeterminata Contact cu material explozibil. intentie nedeterminata Cadere.Lista categoriilor cu trei caractere Evenimente cu intentie nedeterminata (Y10-Y34) Y10 Otravire prin si la expunerea la analgezice nonopiacee. intentie nedeterminata Otravire prin si la expunerea la alte gaze si vapori. intentie nedeterminata Otravire prin si la expunerea la antiepileptice. neclasificate altundeva Stimulenti ai sistemului nervos central. intentie nedeterminata Spanzurare. antiparkinsoniene si psihotrope. saritura sau impingere de pe o cladire inalta. intentie nedeterminata Otravire prin si la expunerea la alte medicamente cu actiune asupra sistemului nervos autonom. intentie nedeterminata Descarcarea altei arme de foc nespecificata. intentie nedeterminata Inec si submersie. vapori fierbinti si obiecte fierbinti. intentie nedeterminata Interventia fortei publice si operatiuni de razboi (Y35-Y36) Y35 Y36 Interventia fortei publice Operatiuni de razboi Y11 Complicatii ale ingrijirilor medicale si chirurgicale (Y40-Y84) Droguri. intentie nedeterminata Zdrobirea de un vehicul cu motor. intentie nedeterminata Otravire prin si la expunerea la alte substante chimice si nocive nespecificate. hipnotice si tranchilizante Anestezice si gaze terapeutice Medicamente psihotrope. neclasificate altundeva.

Lista categoriilor cu trei caractere Y64 Y65 Y66 Y69 Substante medicale sau biologice contaminate Alte accidente aparute in timpul actelor chirurgicale si medicale Neadministrarea ingrijirilor chirurgicale si medicale Accident nespecificat in timpul unui act chirurgical si medical Y87 Sechele ale auto-vatamarii intentionate. ale agresiunii si evenimentelor cu intentie nedeterminata Sechele ale actelor chirurgicale si medicale considerate drep cauza externa Sechele ale altor cauze externe Y88 Y89 Echipamente medicale asociate accidentelor in timpul actelor medicale de diagnostic si tratament (Y70-Y82) Y70 Y71 Y72 Y73 Y74 Y75 Y76 Y77 Y78 Y79 Y80 Y81 Y82 Echipamente de anestezie asociate cu accidente Echipamente cardiovasculare asociate cu accidente Echipamente utilizate in otorinolaringologie asociate cu accidente Echipamente utilizate in gastro-enterologie si urologie asociate cu accidente Echipamente de spital si pentru uz personal asociate cu accidente Echipamente utilizate in neurologie asociate cu accidente Echipamente utilizate in obstetrica si ginecologie asociate cu accidente Echipamente utilizate in oftalmologie asociate cu accidente Echipamente utilizate in radiologie asociate cu accidente Echipamente ortopedice asociate cu accidente Echipamente utilizate in medicina fizica asociate cu accidente Echipamente utilizate in chirurgia generala si plastica asociate cu accidente Alte echipamente medicale nespecificate asociate cu accidente Factori suplimentari legati de cauzele de morbiditate si mortalitate. clasificati altundeva (Y90-Y98) Y90 Y91 Y92 Y95 Y96 Y97 Y98 Prezenta alcoolului determinata prin nivelul de alcool in sange Prezenta alcoolului confirmata prin nivelul de intoxicare Locul producerii evenimentului Afectiuni nosocomiale Afectiuni legate de conditiile de munca Afectiuni legate de poluarea mediului Afectiuni legate de modul de viata Capitolul XXI Factorii influentand starea de sanatate si motivele recurgerii la serviciile de sanatate (Z00-Z99) Persoane in contact cu serviciile de sanatate pentru examinare si investigare (Z00-Z13) Z00 Examinare si investigatie generala la persoane care nu acuza nici o afectiune sau carora nu li s-a stabilit un diagnostic Alte examinari si investigatii speciale la persoane care nu acuza nici o afectiune sau carora nu li s-a stabilit un diagnostic Examinarea si apelarea la serviciile de sanatate pentru scopuri administrative Observatie si evaluare medicala pentru boli si afectiuni suspectate Examinare si observatie din alte motive Infectia cu microorganisme rezistente la medicamente Examinare de control dupa tratament pentru tumori maligne Examinare de control dupa tratament pentru alte afectiuni decat tumorile Control general de rutina al sanatatii unei subpopulatii definite Examinare speciala de screening pentru boli infectioase si parazitare Examinare speciala de screening pentru neoplasme Examinare speciala de screening pentru alte boli si tulburari Z01 Proceduri chirurgicale si alte proceduri medicale drept cauza a reactiei anormale a pacientului sau a unei complicatii ulterioare. fara mentionarea vreunui accident in timpul procedurii Z02 Z03 Z04 Z06 Z08 Z09 Z10 Z11 Z12 Z13 Y84 Sechele ale cauzelor externe de morbiditate si mortalitate (Y85-Y89) Y85 Y86 Sechele ale accidentelor de transport Sechele ale altor accidente Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 35a . fara mentionarea vreunui accident in timpul procedurii (Y83-Y84) Y83 Interventii chirurgicale si alte proceduri chirurgicale drept cauza a reactiei anormale a pacientului sau a unei complicatii ulterioare. fara mentionarea vreunui accident in timpul procedurii Alte proceduri medicale drept cauza a reactiei anormale a pacientului sau a unei complicatii ulterioare.

inclusiv medicala. comportamentul si orientarea sexuala Persoane care recurg la serviciile de sanatate pentru alte forme de consiliere. medicamente si alte substante biologice Absenta dobandita a unui membru Absenta dobandita a unui organ.Lista categoriilor cu trei caractere Persoane susceptibile de a fi fost contaminate de boli transmisibile (Z20-Z29) Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z26 Z27 Z28 Z29 Contact cu sau expunere la boli comunicabile Stare de infectie asimptomatica cu virusul de imunodeficienta umana [HIV] Purtator de boala infectioasa Necesitatea imunizarii contra unei singure boli bacteriene Necesitatea imunizarii contra unor anumite boli virale neasociate cu alte boli Necesitatea imunizarii contra altor boli virale neasociate cu alte boli Necesitatea imunizarii contra altor boli infectioase neasociate cu alte boli Necesitatea imunizarii contra unor boli infectioase asociate Imunizare neefectuata Necesitatea altor masuri profilactice Persoane cu risc de sanatate legat de factori socio-economici sau psihosociali (Z55-Z65) Z55 Z56 Z57 Z58 Z59 Z60 Z61 Z62 Z63 Z64 Z65 Probleme legate de educatie si alfabetizare Probleme legate de serviciu si de somaj Expunere la factori de risc profesional Probleme legate de mediul inconjurator Probleme legate de locuinta si de conditiile economice Probleme legate de mediul social Probleme legate de evenimente negative din copilarie Alte probleme legate de educatia copilului Alte probleme legate de anturajul imediat. neefectuate Convalescenta Persoane cu potential de alterare a sanatatii legat de antecedentele personale si familiale si de unele afectiuni influentand starea de sanatate (Z80-Z99) Z80 Z81 Z82 Z83 Z84 Z85 Z86 Z87 Z88 Z89 Z90 Istoric familial de tumora maligna Istoric familial de tulburari mentale si de comportament Istoric familial de anumite incapacitati si boli cronice ducand la invaliditate Istoric familial al altor tulburari specifice Istoric familial al altor afectiuni Istoric personal de tumora maligna Istoric personal de alte anumite boli Istoric personal al altor boli si afectiuni Istoric personal de alergie la droguri. neclasificata altundeva Probleme legate de stilul de viata Probleme legate de dificultatea organizarii propriului mod de viata Probleme legate de dependenta de o persoana care asigura ingrijiri medicale Probleme legate de unitatile medicale si alte ingrijiri de sanatate Persoane care recurg la serviciile de sanatate din alte motive Z72 Z73 Z74 Z75 Z76 Persoane care recurg la servicii medicale pentru proceduri specifice si ingrijire medicala (Z40-Z54) Z40 Z41 Z42 Z43 Z44 Z45 Z46 Z47 Z48 Z49 Z50 Z51 Z52 Z53 Z54 Chirurgia profilactica Proceduri pentru alte scopuri decat remedierea starii de sanatate Ingrijire de control dupa chirurgia plastica Supravegherea orificiilor artificiale Amplasarea si ajustarea unui dispozitiv prostetic extern Ajustarea si intretinerea unui dispozitiv implantat Amplasarea si ajustarea altor dispozitive Alte ingrijiri ortopedice de control Alte ingrijiri de control chirurgicale Ingrijiri privind dializa Ingrijiri implicand proceduri de reabilitare Alte ingrijiri medicale Donatori de organe si tesuturi Persoane care recurg la serviciile de sanatate pentru proceduri specifice. neclasificata altundeva 36a Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . intamplatoare Supravegherea unei sarcini normale Supravegherea unei sarcini cu risc crescut Screening prenatal Rezultatul nasterii Copii nascuti vii dupa locul nasterii Ingrijire si examinare postpartum Persoane care recurg la serviciile de sanatate din alte motive (Z70-Z76) Z70 Z71 Consiliere legata de atitudinea. inclusiv situatia familiala Probleme legate de anumite circumstante psihosociale Probleme legate de alte circumstante psihosociale Persoane care se adreseaza serviciilor de sanatate pentru motive legate de reproducere (Z30-Z39) Z30 Z31 Z32 Z33 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Supravegherea contraceptiei Supravegherea procreatiei Examinare si test de sarcina Stare de graviditate.

Lista categoriilor cu trei caractere Z91 Z92 Z93 Z94 Z95 Z96 Z97 Z98 Z99 Istoric personal legat de factorii de risc. neclasificate altundeva Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 37a . neclasificati altundeva Istoric personal de tratament medical Starea orificiului artificial Starea organelor si tesuturilor transplantate Prezenta unor implante si grefe cardiace si vasculare Prezenta altor implanturi functionale Prezenta altor dispozitive Alte stari postprocedurale Dependenta de folosirea masinilor sau a dispozitivelor medicale.

acariaza si alte infestatii Sechelele unor boli infectioase si parazitare Agenti de infectii bacteriene.8 Alte infectii specificate prin Salmonella A02.osteomielita (M90. nespecificata A01 Febre tifoide si paratifoide A01.0 Enterita cu Salmonella Salmonelloza A02. typhi si S.A69 A70 .3 Paratifosul C A01.1 Shigelloza datorita Shigellei flexneri Shigelloza grup B 1 .3-*) .2† Infectii localizate cu Salmonella Include: boli recunoscute in general ca fiind comunicabile sau transmisibile boala infectioasa (Z22.A28 A30 .0 Febra tifoida Infectie datorita Salmonellei typhi A01.Anumite boli infectioase si parazitare Capitolul I Anumite boli infectioase si parazitare (A00-B99) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: A00 .vezi capitolele legate de sistemele corpului boli infectioase si parazitare care complica sarcina.A74 A75 .1 Holera cu Vibrio cholerae 01. nasterea si lauzia [cu exceptia tetanosului obstetrical si boala virusului imunodeficientei umane [HIV] (O98. nespecificata A03 Shigelloza Exclude: purtator sau purtator suspectat de o anumite infectii localizate .B97 B99 Infectie datorita Salmonellei paratyphi NOS Alte salmonelloze Include: infectie sau intoxicatie alimentara datorita altor specii de Salmonella decat S. biovar cholerae Holera clasica A00.A89 A90 .B19 B20 .B64 B65 .A19 A20 .2 Paratifosul B A01.B34 B35 . infectiei gonococice perinatale si boala perinatala a virusului imunodeficientei umane [HIV] (P35-P39) gripa si alte infectii respiratorii acute (J00-J22) Boli infectioase intestinale (A00-A09) A00 Holera A00.0 Holera cu Vibrio cholerae 01.A99 Holera eltor A00.B24 B25 .1 Paratifosul A A01.A09 A15 . in special sexual Alte boli prin spirochete Alte boli prin Chlamydia Rickettsioze Infectii virale ale sistemului nervos central Febre virale transmise de artropode si febre virale hemoragice Infectii virale caracterizate prin leziuni cutanate si ale membranei mucoase Hepatita virala Bolile prin virusul imunodeficientei umane (HIV) Alte boli virale Micoze Boli prin protozoare Helmintiaze Pediculoza.B83 B85 .artrita (M01.A79 A80 .2-*) .B49 B50 .4 Paratifos.B09 B15 .0 Shigelloza datorita Shigellei dyzenteriae Shigelloza grup A [dizenteria Shiga-Kruse] A03.9 Holera.A49 A50 . nespecificat B00 . virale si altele Alte boli infectioase A02 boli infectioase si parazitare specifice perioadei perinatale [cu exceptia tetanosului neonatal.0*) .1 Sepsis cu Salmonella A02.pneumonia (J17. Paratyphi A02.A64 Boli infectioase intestinale Tuberculoza Unele antropozoonoze bacteriene Alte boli bacteriene Infectii al caror mod de transmitere este.B94 B95 . sifilisului congenital.0*) A02.boala renala tubulo-interstitiala (N16.9 Salmonelloze.-) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 A03. biovar eltor A65 .-) Salmonella: .meningita (G01*) .B89 B90 .

9 Infectia intestinala bacteriana.-) efectul toxic al produselor alimentare nocive (T61-T62) A05.diaree .9 Intoxicatia alimentara de origine bacteriana.1 Infectia enterotoxigena prin Escherichia coli toxigen A04.5 Enterita prin Campylobacter 1122 Abcesul amibian al plamanului (si ficatului) A06.2 Colita amibiana nedizenterica A06.7 Amibiaza cutanata A06. nespecificata A07 Alte boli intestinale protozoare Enterita bacteriana NOS A05 Alte intoxicatii bacteriene de origine alimentara Exclude: infectia Escherichia coli (A04.apendicita .balanita† (N51.-) A06.-) intoxicatia si infectia cu Salmonella de origine alimentara (A02.4 Abcesul amibian al ficatului Amibiaza hepatica A06.8 Alte localizari ale unei infectii amibiene Amibiaza: . nespecificata Abcesul amibian al creierului (si ficatului) (si plamanului) A06.7 Enterocolita prin Clostridium difficile A04.colita .Anumite boli infectioase si parazitare A03. nespecificata Dizenteria bacilara NOS A04 Alte infectii intestinale bacteriene Exclude: intoxicatii bacteriene de origine alimentara (A05.2 Infectia enteroinvaziva prin Escherichia coli A04.0 Intoxicatia alimentara prin stafilococi A05.3 Intoxicatia alimentara prin Vibrio parahaemolyticus Diareea prin flagellate Prin protozoare: .2 Cryptosporidioza A07.4 Alte infectii intestinale prin Escherichia coli protozoare (A07.8 Alte infectii intestinale bacteriene specificate A04.9 Amibiaza.1 Botulismul A07.3 Infectia enterohemoragica prin Escherichia coli A04. nespecificata A06 Amibiaza Include: infectia datorita Entamoeba histolytica Exclude: alte boli intestinale prin Shigelloza grup D A03.3 Amiliaza (intestinala) Amiliaza NOS A06.1 Amibiaza intestinala cronica A06.2 Shigelloza datorita Shigellei boydii Shigelloza grup C A03.-) enterita tuberculoasa (A18.2) A04.6 Abcesul amibian al creierului A04.9 Shigelloza.5 Abcesul amibian al plamanului Enterita prin Escherichia coli NOS A04.8 Alte intoxicatii alimentare de origine bacteriana A05. specificate Intoxicatia alimentara clasica datorita Clostridium botulinum A05.0 Infectia enteropatogena prin Escherichia coli patogen A04.9 Boala intestinala prin protozoare.0 Balantidiaza Dizenteria balantidiana A07.8 Alte boli intestinale prin protozoare.6 Enterita prin Yersinia enterocolitica Exclude: yersinioza extraintestinala (A28. nespecificata Enterita acuta necrozanta Pig-bel A05.4) listerioza (A32.4 Intoxicatia alimentara prin Bacillus cereus A05.0A04.2*) A06.3) A04.2 Intoxicatia alimentara prin Clostridium perfringens [Clostridium welchii] Trichomonaza intestinala Sarcocystoza Sarcosporidioza A07.0 Dizenteria amibiana acuta Amibiaza acuta Amibiaza intestinala NOS A06.8 Alte shigelloze A03.1 Giardiaza [lambliaza] A07.3 Infectia cu Isospora Infectia datorita Isospora belli si Isospora hominis Coccidioza intestinala Isosporoza A07.3 Shigelloza datorita Shigellei sonnei A05.dizenterie Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 2 .

gastroenterita NOS .0) Tuberculos/tuberculoasa: .pneumotorax confirmat prin examen microscopic al sputei cu sau fara cultura A15.gastroenteropatia NOS A08. Tuberculos/tuberculoasa: .bronsiectazia confirmata dar nespecificata daca este bacteriologica sau histologica . cu confirmare histologica Tuberculos/tuberculoasa: .Anumite boli infectioase si parazitare A08 Infectii virale si alte infectii intestinale specificate Exclude: gripa cu implicarea tractului gastrointestinal (J10.enterita NOS .pneumonia confirmata prin examen microscopic al sputei cu sau fara cultura .mediastinala confirmata bacteriologic si histologic .8.fibroza plamanului confirmata histologic .dizenterica .4 Infectia intestinala virala.colita . confirmata prin examen microscopic al sputei.-) silico-tuberculoza (J65) A15 Tuberculoza respiratorie confirmata bacteriologic si histologic Tuberculoza ganglionilor limfatici: .8) A15.bronsiectazia confirmata prin examen microscopic al sputei cu sau fara cultura . confirmata numai prin culturi Diareea si gastro-enterita probabil infectioase Catar.5 Alte infectii intestinale specificate A09 1120 Tuberculos/tuberculoasa: . cu confirmare bacteriologica si histologica pneumoconioza asociata cu tuberculoza (J65) sechele ale tuberculozei (B90.0 Enterita prin Rotavirus A08.pneumotorax confirmat numai prin cultura A15.4 Tuberculoza ganglionilor limfatici intratoracici.3 Alte enterite virale A08.fibroza plamanului confirmata numai prin cultura .NOS Boala diareica infectioasa NOS Exclude: datorita agentilor bacterieni.1 Gastro-enteropatia acuta prin agentul Norwalk Enterita cu virus mic rotund A08. septica: .pneumonia confirmata dar nespecificata daca este bacteriologica sau histologica .fibroza plamanului confirmata dar nespecificata daca este bacteriologica sau histologica . enteric sau intestinal NOS. hemoragica.3) Tuberculoza (A15-A19) Include: infectii datorita Mycobacterium tuberculosis si Mycobacterium bovis Exclude: tuberculoza congenitala (P37. nespecificata Virala: .traheo-bronsica confirmata bacteriologic si histologic Exclude: specificata a fi primo-infectie (A15. J11.enterita .pneumonia confirmata histologic .7) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 3 . cu sau fara culturi A08.2 Tuberculoza pulmonara.2 Enterita prin adenovirus A08. virali si alti agenti infectiosi specificati (A00-A08) diareea neinfectioasa (K52.epidemica .pneumotorax confirmat histologic A15.pneumotorax confirmat dar nespecificat daca este bacteriologic sau histologic A15.bronsiectazia confirmata numai prin cultura .neonatala (P78.hilara confirmata bacteriologic si histologic .3 Tuberculoza pulmonara. confirmata prin metode nespecificate protozoare.pneumonia confirmata numai prin cultura .0 Tuberculoza pulmonara.fibroza plamanului confirmata prin examen microscopic al sputei cu sau fara cultura .1 Tuberculoza pulmonara.bronsiectazia confirmata histologic .9) .gastroenterita Diareea: .

5 Tuberculoza laringelui.0 Tuberculoza pulmonara. examenele bacteriologice si histologice neefectuate . examenele bacteriologice si histologice neefectuate .laringelui confirmata bacteriologic si histologic .3 Tuberculoza ganglionilor limfatici intratoracici.pneumotorax NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) A16.7 Primo-infectia tuberculoasa a cailor respiratorii.fibroza plamanului. fara mentiunea de confirmare bacteriologica sau histologica Tuberculoza mediastinala confirmata bacteriologic si histologic Tuberculoza nazo-faringiana confirmata bacteriologic si histologic Tuberculoza: .traheo-bronsica NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) Exclude: cand este specificata a fi primo- infectie (A16.mediastinala NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) .glotei NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) .pneumonia.Anumite boli infectioase si parazitare A15.bronsiectazia NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) . cu confirmare bacteriologica si histologica A16 Tuberculoza respiratorie neconfirmata bacteriologic si histologic Tuberculoza ganglionilor limfatici: .1 Tubercoloza pulmonara. traheii si bronhiilor.pneumotorax negativ bacteriologic si histologic Tuberculoza: -bronhiilor NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) . traheii si bronhiilor. cu confirmare bacteriologica si histologica A15.9 Tuberculoza cailor respiratorii.traheei confirmata bacteriologic si histologic A15.intratoracica NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) .glotei confirmata bacteriologic si histologic .bronhiilor confirmata bacteriologic si histologic . fara mentiunea de confirmare bacteriologica sau histologica Tuberculoza pleurei confirmata bacteriologic si histologic Empiemul tuberculos confirmat bacteriologic si histologic Exclude: in tuberculoza respiratorie primara confirmata bacteriologic si histologic (A15.pneumonia negativa bacteriologic si histologic .4 Tuberculoza laringelui.fibroza plamanului NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) .bronsiectazia negativa bacteriologic si histologic .fibroza plamanului negativa bacteriologic si histologic . examenele bacteriologice si histologice neefectuate .8 Alte forme de tuberculoza a cailor respiratorii. cu confirmare bacteriologica si histologica A16.pneumotorax.bronsiectazia. nespecificată.traheei NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) 4 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . examenele bacteriologice si histologice neefectuate A16.hilara NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) .2 Tuberculoza pulmonara.6 Pleurezia tuberculoasa.nasului confirmata bacteriologic si histologic .7) A16. fara investigatii bacteriologice sau histologice Tuberculoza: . cu confirmare bacteriologica si histologica Tuberculos/tuberculoasa: .7) A15.laringelui NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) .sinusului [oricare nazal] confirmata bacteriologic si histologic A15. cu confirmare bacteriologica si histologica Tuberculoza plamanului Tuberculos/tuberculoasa: . cu investigatii bacteriologice sau histologice negative Tuberculos/tuberculoasa: .pneumonia NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) . fara mentiunea de confirmare bacteriologica sau histologica A16.

1*) Scrofuloza Exclude: lupus eritematos: .vulgaris: .abcesul creierului (G07*) . nespecificata.osteita (M90.empiem NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) .4.0† Tuberculoza oaselor si articulatiilor Tuberculoza pleurei NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) Tuberculos/tuberculoasa: .0-*) .vezicii urinare (N33.pleurezia NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) Exclude: in tuberculoza respiratorie primara (A16.3) A18.nasului NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) .meningo-encefalita (G05.necroza osului (M90.0-*) A18.coloanei vertebrale (M49. nespecificata A18 Tuberculoza altor organe Erythema induratum.teno-sinovita (M68.peritonita† (K67.16*) .0-*) .0*) .Anumite boli infectioase si parazitare A16.al pleoapei† (H03.1 Tuberculomul meningeal Tuberculoza : .anusului si rectului . tuberculoasa Lupus: .mastoidita (H75.intratoracica (A15.7 Primo-infectia tuberculoasa a cailor respiratorii.0*) Tuberculos/tuberculoasa: .8† Alte forme de tuberculoza a sistemului nervos Tuberculom al creierului (G07*) Tuberculom al maduvei spinarii (G07*) Tuberculos/tuberculoasa: .3 Tuberculoza intestinului.genunchiului (M01.mielita (G05.9 Tuberculoza cailor respiratorii.3) .4.-*) .0*) .3) . fara mentiunea confirmarii bacteriologice sau histologice Tuberculoza: .9 Tuberculoza sistemului nervos.0*) A17.sistemic (M32.8 Alte forme de tuberculoza ale cailor respiratorii fara mentiunea de confirmare bacteriologica sau histologica Tuberculoza mediastinala Tuberculoza nazo-faringiana NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) Tuberculoza: .adenopatia traheobronsica tuberculoasa (A15.complex tuberculos A16.0-*) .0*) .5 Pleurezia tuberculoasa fara mentiunea de confirmare bacteriologica sau histologica A18.polineuropatia (G63.sinovita (M68.osteomielita (M90.1*) Boala inflamatorie pelviana feminina tuberculoasa (N74.enterita .0*) .organelor genitale masculine (N51.0 Meningita tuberculoasa Tuberculoza meningelor (cerebral) (spinal) Tuberculoza leptomeningelui A17.NOS (L93.1† Tuberculoza sistemului genito-urinar A16.1*) .2 Limfadenopatia tuberculoasa periferica Adenita tuberculoasa Exclude: tuberculoza ganglionilor limfatici: .colului uterin (N74.1-*) . peritoneului si ganglionilor mezenterici Tuberculoza respiratorie NOS Tuberculoza NOS A17 Tuberculoza sistemului nervos A17.-) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 5 .ureter (N29.rinichiului (N29.artrita (M01. A16.retroperitoneala (ganglioni limfatici) Tuberculoasa: .-) . A16.tuberculoza respiratorie NOS .0-*) .0*) .7) Tuberculoza: . fara mentiunea de confirmare bacteriologica sau histologica Primar/primara: .ascita .NOS .exedens .3*) A18.4 Tuberculoza pielii si tesutului celular subcutanat Tuberculomul meningelor A17.15*) .mezenterica si retroperitoneala (A18.soldului (M01.1*) A18.sinusului [oricare nazal] NOS (fara mentionarea confirmarii bacteriologice si histologice) A16.

9 Tuberculoza miliara.generalizata poliserita tuberculoasa A19. nespecificata A24 Morva si melioidoza Unele antropozoonoze bacteriene (A20-A28) A20 Pesta Include: infectia datorita Yersinia pestis A20.7 Tularemia generalizata A21.keratoconjunctivita (interstitiala) (flictenulara) (H19. nespecificata A19.9 Brucelloza.endocardului (I39.8 Alte forme de tularemie A21.pneumonia .esofagului (K23. nespecificata A22 Antrax Include: infectia cu Bacillus anthracis (A18.8 Alte tuberculoze miliare A19.3 Tularemia gastro-intestinala A18.2*) .0 Tularemia ulcero-glandulara A21.9 Pesta.2 Tularemia pulmonara A21.0*) .1 Pesta cutanata A20.diseminata .iridociclita (H22. localizari multiple A19.7 Tuberculoza glandelor suprarenale Boala Addison.7 Septicemie carbunoasa A22.0*) Exclude: mastoidita tuberculoasa Tularemia abdominala A21.1 Brucelloza cu Brucela abortus A23. nespecificat A23 Brucelloza Include: febra (de): .0*) .8*) .sepsis .8 Alte forme de pesta A24.5† Tuberculoza ochiului A21 Tuberculoasa: .2 Tuberculoza miliara acuta.0 Morva Infectia cu Pseudomonas mallei Malleus A24.ondulanta A23. nespecificata A22.0†) A18.Anumite boli infectioase si parazitare A18. specificata Tuberculoza: .0*) Arterita cerebrala tuberculoasa (I68.miocardului (I41.1 Melioidoza acuta sau galopanta Pesta avortiva Pesta asimptomatica Pesta minora A20.septicemia Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 6 .keratita interstitiala (H19.7 Pesta septicemica A20.episclerita (H19. localizare unica si specificată A19.pustula A22.4) Tularemia oftalmica A21.6† Tuberculoza urechii Otita medie tuberculoasa (H67.0*) .3 Pesta meningeala A20.0*) .2 Antrax gastro-intestinal A22.1 Tularemia oculo-glandulara (A18.glandei tiroide (E35. tuberculoasa A18.1 Tuberculoza miliara acuta.0 Brucelloza cu Brucella melitensis A23.1*) A19 Tuberculoza miliara Include: tuberculoza: .2 Brucelloza cu Brucella suis A23.0*) .mediteraneana .3 Brucelloza cu Brucella canis A23.2 Pesta pulmonara A20.0 Antrax cutanat Malign/maligna: .carbuncul .0 Pesta bubonica A20.9 Antrax.pericardului (I32.1 Antrax pulmonar Antrax prin inhalare Boala colectorilor de zdrente Boala sortatorilor de lana A22.0 Tuberculoza miliara acuta.chorioretinita (H32. nespecificata Melioidoza: .0*) .8† Tuberculoza altor organe.8 Alte brucelloze A23.9 Tularemia.Malta .8 Alte forme de antrax Meningita carbunoasa† (G01*) A22.2*) Exclude: lupus vulgaris al pleoapei Tularemia Include: febra transmisa de musca chrisops (cal) infectia datorita Francisella tularensis febra transmisa de iepure A21.

1 Streptobaciloza Eritemul artritic epidemic Febra de Haverhill Febra streptobacilara datorita muscaturii de sobolan A25. nespecificata Infectie datorita altor micobacterii Exclude: lepra (A30.9 Erizipeloid.0 Pasteurelloza A28.endocardita† (I39.1 Boala de zgarietura de pisica Infectia atipica cu Mycobacterium NOS Micobacterioza NOS Listerioza Include: infectia listeriana pe cale alimentara Exclude: listerioza neonatala Febra zgarieturii de pisica A28.0 Infectia pulmonara cu Mycobacterium A26.8 Alte antropo-zoonoze bacteriene.8*) Listerioza oculo-glandulara A32.1 Infectia cutanata cu Mycobacterium A27.9 Febra cauzata de muscatura de sobolan.2 Yersinioza extra-intestinala Exclude: enterita datorita Yersinia enterocolitica (A04.0*) A32.9 Ulcerul Buruli Infectie datorita Mycobacterium: .8 Alte erizipeloide A26.0 Spiriloza Lepra grup BB Lepra lepromatoasa de tip intermediar atipic Sodoku A25. nespecificate (diseminata) (P37.ulcerans Alte infectii cu Mycobacterium Infectia cu Mycobacterium.0 Lepra nedeterminata Lepra grupa I Lepra tuberculoida Infectia datorita Burkholderia pseudomallei NOS Boala Whitmore A25 Febre datorite muscaturii de sobolan Lepra grup TT Lepra tuberculoida de tip intermediar atipic Lepra grup BT A30.8 A30.meningita (G01*) .9 Leptospiroza.1*) . neclasificate altundeva A32 A31. nespecificat A27 Leptospiroza Infectie datorita Mycobacterium: .meningoencefalita (G05. specificate.8 A31.0 Erizipeloid cutanat Eritemul migrant A26.2 A30.intracelular [Battey bacillus] .9 Listerioza.2) A32.1 A30.7 Sepsis cu Erysipelothrix A26.7 A32. nespecificata A26 Erizipeloid Lepra grup BL A30.marinum .9 Antropo-zoonoze bacteriene.4 Melioidoza.3 Alte melioidoze A24.6) pesta (A20. nespecificata A28 Alte boli bacteriene antropozoonoze. nespecificata A30.9 A31 Lepra lepromatoasa Lepra grup LL Alte forme de lepra Lepra.arterita cerebrala† (I68.5 A30.4 Lepra de tip intermediar atipic A25.avium . nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 7 . nespecificata A28.kansasii A31.0 Leptospiroza ictero-hemoragica Leptospiroza datorita Leptospira interrogans serovar icterohaemorhagiae A27.-) tuberculoza (A15-A19) A31. neclasificate altundeva A28.Anumite boli infectioase si parazitare A24.1† Listerioza cutanata Meningita si meningoencefalita listeriana Alte boli bacteriene (A30-A49) A30 Lepra [Boala Hansen] Include: infectia datorita Mycobacterium leprae Exclude: sechele ale leprei (B92) Listeriana: .8 Alte forme de leptospiroza A27.8 Sepsis listerian Alte listerioze Listeriana: .3 A30.2 Melioidoza subacuta si cronica A24.-) A28.0 A32.

9 A38 Difteria.3 A39.4) puerperal (O85) A40.1 A37.3) A39 A39.0 Difteria Difteria faringiana A39.9) Scarlatina Exclude: durerea de gat streptococica A41 (J02. transfuziei sau injectiei terapeutice (T80.0-*) .0 A40.antrax (A22.infuzarii.7) .3 A36.0*) .2 A36.0) .1*) ca urmare a: .8 A40. grupa A Sepsis datorit unui streptococ.0 A37.1† Infectia meningococica Meningita meningococica Sindromul Waterhouse-Friderichsen (E35.0) .0-P36.0*) A36.2 A40.7) .obstetrical (A34) A36 A36.1*) Artrita post-meningococica† (M03.1*) .5 Boala de ininma meningococica A34 Tetanosul obstetrical A39.avortului sau sarcinii ectopice sau molare (O03O07.1 A40.miocardita† (I41.7) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 Suprarenalita hemoragica cu meningococi Sindromul meningococic suprarenal A39.0) 0110 in timpul travaliului (O75. nespecificata Boala meningococica NOS A40 0110 Angina membranoasa difterica Difteria amigdaliana A36.actinomicotic (A42.pericardita† (I32.8 A37.0-*) Infectia meningococica.2) sepsis (datorit) (in): .8 Meningococica: .Anumite boli infectioase si parazitare A33 Tetanosul nou-nascutului A39.2 A39.1) Alte forme de difterie ca urmare a: . nespecificata Scarlatina A40.9 Meningococica: . nespecificata Meningococemia bacteriana NOS 8 .0 A39.nevrita retrobulbara† (H48.4 Meningococemia acuta Meningococemia cronica Meningococemia.encefalita† (G05.infuzarii.2) neonatal (P36.conjunctivita† (H13.polinevrita† (G63.nou-nascutului (A33) .0) . transfuziei sau injectiei terapeutice (T80.artrita† (M01.Candida (B37.avortului sau sarcinii ectopice sau molare (O03O07.1*) .8*) . O08.imunizarii (T88.3) Laringo-traheita difterica Difteria cutanata Exclude: erytrasma (L08.imunizarii (T88.0*) Alte infectii cu meningococi A35 Alte forme de tetanos Tetanos NOS Exclude: tetanosul: . nespecificat Alte tipuri de sepsis Include: septicemia Exclude: bacteremia NOS (A49. nespecificata Tusea convulsiva Tusea convulsiva cu Bordetella pertussis Tusea convulsiva cu Bordetella parapertussis Tusea convulsiva datorata altor specii de Bordetella Tusea convulsiva.miocardita† (I41.0*) . O08.9 Septicemia pneumococica Alte tipuri de sepsis cu streptococi Sepsis streptococic.8 Difteria nazo-faringiana Difteria laringiana Sepsis streptococic Include: septicemia streptococica Exclude: in timpul travaliului (O75.3 Sepsis datorit unui streptococ.0*) .0) . grupa D Sepsis datorit Streptococcus pneumoniae Difterica: .1) postprocedural (T81.conjunctivita† (H13.9 A37 A37. grupa B Sepsis datorit unui streptococ.1 A36.endocardita† (I39.

8 A41.1 A48.streptococic (A40.9 A44 A44.melioidoza (A24.3 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . nespecificata 9 Soc septic Septicemie A42 A42.post-procedural (T81.4 A41.2 Infectia stafilococica. nespecificata Nocardioza Nocardioza pulmonara A49.myonecrosis Boala legionarilor Boala legionarilor fara semne pulmonare [febra Pontiac] Sindromul de soc toxic Exclude: socul endotoxic NOS (R57.0 A48 A46 Erizipelul Exclude: erizipelul post-partum sau puerperal (O86.8) Alte boli bacteriene.5 Sepsis datorit unui stafilococ nespecificat Sepsis datorit Haemophilus influenzae Sepsis datorit anaerobilor Exclude: gangrena gazoasa (A48.1) Gangrena gazoasa A44. nespecificata Febra de Oroya Bartonelloza cutanata sau cutanomucoasa Verruga peruana Alte forme de bartonelloza Bartonelloza.7) .-) .1) .7 A42.3 Clostridiala: .1 A49.1 Bartonelloza Bartonelloza sistemica A43.9 A43 A43.3) A41.Erysipelothrix (A26.cellulitis .1) Actinomicoza pulmonara Actinomicoza abdominala Actinomicoza cervico-faciala Sepsis actinomicotic Alte forme de actinomicoza Actinomicoza.4) -neonatal (P36. specificati A48.9) infectia meningococica NOS (A39.9) A49. nespecificata Infectia cu Mycoplasma.-) .2 A42.3 A41.8 A44.8 A43.1 A42.0 A41.Anumite boli infectioase si parazitare .puerperal (O85) .yersinioza extra-intestinala (A28.9) infectia cu spirochete NOS (A69.9) Febra purpurica din Brazilia A41.51› Sepsis datorit Escherichia coli [E.2 A41. nespecificata Sepsis datorit stafilococului de coagulozanegativa A41.7) .9) infectia prin Rickettsia NOS (A79.58› Sepsis datorit altor organisme Gramnegative A41.tularemie (A21.listerial (A32.7) sindromul socului toxic (A48.50› Sepsis datorit organismelor Gramnegative nespecificate Septicemia Gram-negativa NOS A41.0 A42.7) .9 Alte tipuri de sepsis specificate Sepsis.2) .8) .pesta (A20. neclasificate altundeva Exclude: actinomicetomul (B47.8 A49 Alte boli bacteriane specificate Infectia bacteriana cu localizare nespecificata Exclude: agentii bacterieni care sunt cauza bolilor clasificate la alte capitole (B95-B96) infectia cu Chlamydia NOS (A74.8 A42.0) Sepsis datorit altor organisme Gramnegative A48.gonococic (A54.52› Sepsis datorit pseudomonas A41.9) septicemia NOS (A41. Coli] A41.0 Actinomicoza Exclude: actinomicetomul (B47. nespecificata Infectia cu Haemophilus influenzae.7) septica: .1 Sepsis datorit stafilococului auriu Sepsis datorit altor stafilococi.0 A44. nespecificat Infectia sistemica cu Haemophilus aegyptius A48.2A39.2 A48.4 A48.virus herpetic (B00.4) .8) sepsis NOS (A41.1 A43.9 Nocardioza cutanata Alte nocardioze Nocardioza.meningococic (A39.0 A49. nespecificata Infectia streptococica.

9 Alte infectii bacteriene cu localizare nespecificata Infectia bacteriana.Anumite boli infectioase si parazitare A49.osteochondropatia . in special sexual (A50-A64) Exclude: boala prin virusul de imunodeficienta umana [HIV] (B20-B24) uretrita negonococica si nespecifica (N34.neurosifilis taboparetic Sifilitica congenitala tardiva: .1 Sifilis anal primar A51.1 Sifilis congenital precoce. latent A50. simptomatic Orice afectiune provocata de un sifilis congenital specificat ca precoce sau care se manifesta la mai putin de doi ani dupa nastere.6 Sifilis congenital tardiv.visceral Manifestare a unui sifilis congenital precoce in: .laringita .2 Sifilis congenital precoce.dinti .meningita† (G01*) .7 Sifilis congenital tardiv. nespecificata A50.0*) .2 Sifilis primar. nespecificat Sifilis congenital NOS.4 Sifilis congenital nervos tardiv (neurosisifilis juvenil) Bacteremia NOS Infectii al caror mod de transmitere este.0*) Folositi un cod aditional pentru a identifica orice tulburare mentala asociata.cutanato-mucos . Sifilis congenital precoce: .sifilitica: .osteochondropatia† (M90.5) A50. doi sau mai multi ani dupa nastere. A50.5 Alte forme tardive de sifilis congenital.faringita .8*) Exclude: triada Hutchinson (A50.placa mucoasa 10 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . nespecificat Sifilisul congenital fara manifestari clinice. cu alte localizari A51.oculopatia . mai putin de doi ani dupa nastere A50.0 Sifilis congenital precoce.sifilis cardiovascular† (I98.3 Sifilis secundar al pielii si mucoaselor Condilomul plat Sifilitica: .1) boala Reiter (M02. cu reactie serologica pozitiva si test negativ al lichidului cefalo-rahidian.cutanat .encefalita† (G05.polineuropatia† (G63.pneumonia . nespecificat A51 Sifilis precoce Keratita interstitiala sifilitica congenitala tardiva† (H19.1-*) .leucodermia . A50. A50.9 Sifilis congenital.rinita A50.3-) A50 Sifilis congenital Dementa paralitica juvenila Juvenil(a): . mai putin de doi ani dupa nastere.triada Congenital tardiv: .2-*) Nas in sa atribuit sifilisului A50.0 Sifilis genital primar Sancrul sifilitic NOS A51.0*) . Boala Clutton† (M03.8 A49.alopecia . doi sau mai multi ani dupa nastere.paralizia generala . latent Sifilisul congenital fara manifestari clinice.2*) Oculopatia sifilitica congenitala tardiva NEC† (H58. cu reactie serologica pozitiva si test negativ al lichidului cefalo-rahidian.5) A51. Exclude: triada Hutchinson (A50.1-*) Hutchinson: .artropatia† (M03. simptomatic Orice afectiune provocata de un sifilis congenital specificat ca tardiv sau care se manifesta la mai putin sau mai mult de doi ani dupa nastere.3 Oculopatia sifilitica congenitala tardiva Sifilisul congenital NOS.tabes dorsalis .

limfadenopatia .1-*) A51.0 Sifilis latent.insuficienta aortica (I39.abcesul glandei genitourinare (A54.muschiului† (M63.1) .insuficienta pulmonara (I39.atrofia optica† (H48.bursita† (M73.chorioretinita† (H32.sinovial† (M68. doi sau mai multi ani dupa infectie. exceptand cele clasificate la A52.0*) .ficatului† (K77.0 Infectia gonococica a partii inferioare a tractului genito-urinar.0-*) .3 Sifilis tardiv sau tertiar orice localizare.8 Sifilis tardiv.nevrita retrobulbara† (H48.periostita† (M90.2*) .1-*) .0*) .2-*) .miocardita (I41.abcesul periuretral (A54.5 Sifilis recent.oculopatia NEC† (H58.nevrita acustica† (H94.6*) Sifilitica tardiva: . cu simptome Sifillitica secundara: .0-*) .1) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 11 .leucodermia† (L99.pericardita (I32.4 Alte forme de sifilis secundar A52. mai putin de doi ani dupa infectie.8*) .0*) .0-*) A52.2) A54 Infectia gonococica Goma (sifilitica) a sistemului central nervos NOS Sifilis (tardiv) al sistemului central nervos NOS Sifilom al sistemului central nervos NOS A54.0-A52.cervicita NOS .8*) .endocardita NOS (I39.arterita. latent Sifilisul (dobandit) fara manifestari clinice.0*) . latent Sifilis (dobandit) fara manifestari clinice.0-A52.iridociclita† (H22. fara abces periuretral sau al glandelor anexe Gonococica: .0*) .encefalita† (G05.9 Sifilis. nespecificat A53.cistita NOS .peritonita† (K67.0*) .2 Sifilis nervos asimptomatic A52.9 Sifilis tardiv.1*) .uretrita NOS . nespecificat A52 Sifilis tardiv A52.1*) .8*) .3*) A52.2*) Sifilis [stadiu neprecizat] al: . cerebrala (I68. cu test serologic pozitiv si cu test negativ al lichidului cefalo-rahidian.boala inflamatorie pelvina feminina† (N74. nespecificat ca fiind recent sau tardiv Sifilis tardiv NOS Reactia serologica pozitiva pentru sifilis A53.0*) Goma (sifilitica) orice localizare.1*) .0*) .aortita (I79.Anumite boli infectioase si parazitare A51.boala inflamatorie pelvina feminina† (N74.0*) .anevrism al aortei (I79. nespecificat Infectia datorita Treponema pallidum NOS Sifilis [dobandit] NOS Exclude: sifilisul NOS care provoaca moartea inaintea varstei de doi ani (A50. A51. cu reactie serologica pozitiva si test negativ al lichidului cefalo-rahidian.2*) .0*) .miozita† (M63.osului† (M90.episclerita† (H19. exceptand cele clasificate la A52.polineuropatia† (G63.8*) .7 Alte forme de sifilis tardiv.meningita† (G01*) .1*) Parkinsonism sifilitic† (G22*) Tabes dorsalis A52.9 Sifilis precoce.3 Sifilis nervos.meningita† (G01*) .oculopatia NEC† (H58.plamanului† (J99.0 Sifilis cardiovascular Sifilis cardiovascular NOS Sifilitic(a): .1 Sifilis nervos simptomatic Boala glomerulara in sifilis† (N08. nespecificat A53 Alte forme de sifilis si nespecificate Artropatia Charcot† (M14.0*) .8*) .3 Sifilitica tardiva: . A52.vulvovaginita NOS Exclude: cu: .0*) .

vulvovaginita A56.leziunile pielii Exclude: pelviperitonita gonococica Ulcus molle Granulom inghinal A58 Donovanosis Trichomoniaza Exclude: trichomoniaza intestinala (A07.8 Infectia prin Chlamydia transmisa pe caile sexuale.2 Infectia cu Chlamydia a tractului genitourinar.sinovita (M68.cervicita .4 Infectia faringelui cu Chlamydia A56.9 Trichomoniaza.sepsis . pelvi-peritoneala si a altor organe genito-urinare Gonococica: .1*) .8*) .1† Infectia cu Chlamydia.0-*) A54.0*) Exclude: peritonita gonococica (A54.3 Infectia gonococica a ochiului Gonococica: .uretrita .orhita (N51.2† Pelviperitonita gonococica si alte infectii genito-urinare gonococice Gonococica: .1) afectiunile clasificate la A74.0*) Oftalmia nou-nascutului datorita gonococului A54.0*) .boala inflamatorie pelvina feminina (N74.orhita (N51.0 Trichomoniaza uro-genitala Bubonul climatic sau tropical Boala Durand-Nicolas-Favre Esthiomene Limfogranulomul inghinal Leucoreea (vaginala) datorita Trichomonas (vaginalis) Prostatita† (N51.septicemia .0-*) .6 Infectia gonococica a anusului si rectului A54.1*) .9 Infectia gonococica.meningita† (G01*) . nespecificata A56.epididimita (N51.limfogranulomul (A55) .A56.1) .endocardita† (I39.1*) .Anumite boli infectioase si parazitare A54.abces al creierului† (G07*) .0*) datorita Trichomonas (vaginalis) A59. nespecificata A55 Limfogranulomatoza veneriana cu Chlamydia A59. nespecificata A60 Infectia ano-genitala prin virusul herpetic [herpes simplex] 12 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .8 Alte localizari ale trichomoniazei A59.3*) .pneumonia (P23.8 Alte infectii gonococice Prin Chlamydia: .1 Infectia gonococica a partii inferioare a tractului genito-urinar.peritonita† (K67.pneumonia† (J17.iridociclita† (H22.miocardita† (I41.epididimita (N51.2) A54. cu abces periuretral sau al glandelor anexe A56 Alte boli cu Chlamydia transmise sexual Include: bolile datorite Chlamydia trachomatis transmise sexual Exclude: prin Chlamydia: Abcesul gonococic al glandelor Bartholin A54.conjunctivita (P39.osteomielita (M90.1*) A56.conjunctivita† (H13.artrita (M01.5 Faringita gonococica A54.cistita .8) .bursita (M73.4*) .8) A59 (A54.2-*) .3 Infectia anusului si rectului cu Chlamydia A56.0 Afectiuni cu Chlamydia ale partii inferioare a tractului genito-urinar A54.0*) .0*) .neonatala: .1*) .prostatita (N51.tenosinovita (M68. alte localizari A57 Sancrul moale Gonococic(a): .boala inflamatorie pelvina feminina (N74.0-*) .3-*) .pericardita† (I32.1*) .4† Infectia gonococica a sistemului musculo-scheletal Prin Chlamydia: .

2 Alte leziuni cutanate precoce ale pianului Leziunile cutanate acromice si hipercromice ale pintei [carate] A67.acromice ale pintei [carate] .9 Pianul.2 Leziunile tardive ale pintei framboesia (tropica) pianul A66.7 Alte manifestari ale pianului A63.0 Infectiile organelor genitale si ale tractului genito-urinar prin virusul herpetic A66.0) A63.discromice ale pintei [carate] A67.1 Papilomul multiplu si pianul-crab umed Leziuni cardiovasculare† (I98.3 Leziunile mixte ale pintei Framboesia Pianomul Papilomul pianic plantar sau palmar A66.1*) .1) ale pintei [carate] Leziuni cutanate: .0 Febra recurenta prin paduche Febra recurenta datorita Borrelia recurrentis Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 13 .0 Leziunile initiale ale pianului Sancrul pianic Framboesia initiala sau primara Ulcerul framboesian initial Pianul mama A66. nespecificat A67 Pinta [carate] sifilisul (A50-A53) A65 Sifilisul nevenerian A67.8 Alte boli precizate al caror mod de transmitere este in special cel sexual A64 Bolile transmise sexual.9 Infectia ano-genitala prin virusul herpetic.1 Infectia perianala a pielii si a anusului prin virusul herpetic A60.feminin† (N77.Anumite boli infectioase si parazitare A60. nespecificate Noduli juxta-articulari pianici Leziuni mucoase pianice A66. mai putin de 5 ani dupa infectie Pianul timpuriu (cutanat) (macular) (maculopapular) (micropapular) (papular) Framboesia pianului timpuriu A68.1) papilomul colului uterin (D26.0 Leziunile initiale de pinta Bejel Sifilisul endemic Njovera Pianul Include: bouba Sancrul (initial) al pintei [carate] Papula (initiala) a pintei [carate] A67.-*) A60.5 Gangosa Rinofaringita mutilanta A66.0 Veruce ano-genitale (veneriene) 1408 Mana de vampir Hipercheratoza palmara sau plantara (precoce) (tardiva) datorita pianului Talpi mancate de viermi A66.-) Pianul fara semne clinice.6 Leziunile pianice articulare si osoase Ganglionul pianic (precoce) (tardiv) Hidrartroza pianica (precoce) (tardiva) Osteita pianica (precoce) (tardiva) Periostita (hipertrofica) pianica (precoce) (tardiva) Goundou pianic (tardiv) Goma osoasa pianica (tardiva) Osteita sau periostita pianica (tardiva) A66.9 Pinta. cu serologie pozitiva A66. nespecificata A63 Alte boli al caror mod de transmitere este in special sexual.1 Leziunile intermediare ale pintei A66 Placile eritematoase ale pintei [carate] Leziunile hipercromice ale pintei [carate] Hipercheratoza pintei [carate] Pintide ale pintei [carate] A67.8 Pianul latent Bolile venerice NOS Alte boli prin spirochete (A65-A69) Exclude: leptospiroza (A27.masculin† (N51.2) Pianul cutanat. nespecificata A68 Febre recurente Include: febra recurenta Exclude: boala Lyme (A69.0-N77.3 Hipercheratoza pianica Infectia prin virusul herpetic a tractului genital: . neclasificate altundeva Exclude: molluscum contagiosum (B08.4 Gomele si ulcerele pianice Framboeside gomoase Pian tardiv modular (ulcerat) A66.cicatriciale ale pintei [carate] .

0) neonatala prin Chlamydia: .0 Faza initiala a trahomului Tifosul african de capuse Febra butunoasa Febra indiana de capuse Fabra de Kenia de capuse Febra de Marsilia Febra mediteraneeana de capuse A77.1 Tifosul recrudescent [boala Brill] Boala Brill-Zinsser A75.pannus A71. nespecificat Tifos (febra) NOS A77 Febra purpurie (Rickettsia de capuse) Alte boli prin Chlamydia (A70-A74) A70 Infectia cu Chlamydia psittaci A77.8 Alte infectii specificate cu spirochete A69.1 Febra purpurie prin Rickettsia conorii A71 Trahomul Exclude: sechelele trahomului B94. nespecificata Febra Tsutsugamushi A75.0 Conjunctivita prin Chlamydia Febra recurenta datorita oricarei specii de Borrelia alta decat Borrelia recurrentis A68.1 Faza activa a trahomului Conjunctivita granuloasa (trahomatoasa) Trahomatos/trahomatoasa: .angina .2 Febra purpurie prin Rickettsia siberica Trahomul dubios A71.gingivita . nespecificat A74 Alte boli provocate de Chlamydia Exclude: pneumonia prin Chlamydia (J16.0 Tifosul exantematic de paduche.gingivo-stomatita Stomatita spirochetala Canorul gurii Infectia Vincent: .8 Alte febre purpurii A77.8) A69.pneumonia (P23.0 Febra purpurie prin Rickettsia rickettsii Ornitoza Febra datorita papagalului Psittacosis Febra purpurie a Muntilor Stancosi Febra Sao Paulo A77.1) boala cu Chlamydia transmisa sexual (A55-A56) Febra Nord Asiatica de capuse Tifosul siberian de capuse A77.0*) A74.0 Stomatita ulcero-necrotica Cancrum oris Gangrena fusospirochetala Noma Stomatita gangrenoasa A69.0 A71.3 Febra purpurie prin Rickettsia australis Tifos de Queensland de capuse A77.9 Trahomul. nespecificata Chlamidioza NOS Rickettsioze (A75-A79) A75 Tifosul exantematic Exclude: rickettsioza prin Ehrlichia sennetsu (A79. datorit Rickettsia prowazekii Tifos clasic (febra) Tifos epidemic (provocat de paduche) A75.conjunctivita (P39.9 Tifos.9 Infectia cu spirochete.2 Boala Lyme A75.9 Infectia cu Chlamydia.9 Febra recurenta.8 Alte afectiuni precizate cu Chlamydia Peritonita prin Chlamydia† (K67.9 Febra purpurie.conjunctivita foliculara .1 Alte infectii Vincent Faringita fusospirochetala Ulcerativa necrozanta (acuta): .3 Tifosul cu Rickettsia tsutsugamushi Eritemul cronic migrator datorit Borrelia burgdorferi A69.1 Febra recurenta prin capuse A74.Anumite boli infectioase si parazitare A68. nespecificata A69 Alte infectii prin spirochete Paratrahomul A74.gingivita A69. nespecificata Tifosul de capuse NOS A78 Febra Q Infectia datorita Coxiella burnetii Febra Nine Mile Febra cvadrilaterala 14 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .2 Tifosul datorit Rickettsia typhi Tifosul murin (provocat de purici) A75.1) .

nespecificata Boala cu prion a sistemului nervos central NOS A82 Rabia A82.5 Encefalita de California Meningoencefalita de California Encefalita La Crosse A83.4) .0 Poliomielita paralitica acuta.-) .9 Encefalita cu virus transmis de capuse.2 Encefalita ecvina orientala A83.8 Alte infectii cu virusi atipici ale sistemului nervos central beningna (G93. nespecificata Encefalomielita cu enterovirus Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 15 . asociata virusului vaccinal A80.3 Encefalita de Saint-Louis A83.4 Encefalita australiana Febra de Kew Garden Rickettsioza veziculara A79. cu virus salbatic importat A80.1 Encefalita ecvina occidentala A83.8 Alte encefalite virale transmise de tantari A83.encefalomielita NEC . nespecificata Infactia prin Rickettsioze.8 Alte rickettsioze specificate Rickettsioza datorita Ehrlichia sennetsu A79.2) A85.9 Poliomielita acuta.9 Rickettsioza.3) encefalita datorita: . nespecificata A81 Infectii cu virusi atipici ai sistemului nervos central Include: boli prin prioni ai sistemului nervos central A84.8 Alte encefalite cu virus transmis de capuse Boala Louping (encefalomielita ovina) Boala virala Powassan A84.0 Rabia de padure A82.2 Leucoencefalopatia multifocala progresiva Leucoencefalopatia multifocala NOS A81. nespecificata A84 Encefalita cu virus transmis de capuse Include: meningoencefalita cu virus transmis de capuse .Anumite boli infectioase si parazitare A79 Alte Rickettsioze A83 A79.9 Rabia.0 Febra de transee Encefalita cu virus transmis de tantari Include: meningoencefalita cu virus transmis de tantari Exclude: encefalita ecvina de Venezuela Febra de Quintan Febra de Wolhynian A79.4 Poliomielita acuta neparalitica A80.1 Rabia citadina A82.virusului rugeolei (B05.virusului zosterian (B02.poliomielita (B91) .0 Encefalita cu enterovirus Kuru A81.3 Poliomielita paralitica acuta.meningoencefalita NEC Exclude: encefalomielita mialgica A81.2) .virusului poliomielitic (A80.0 Boala Creutzfeldt-Jakob Encefalita spongioasa subacuta A81.virusului urlian (B26.0 Encefalita de taiga transmisa de capuse [encefalita primavara-vara rusa] A84.9 Encefalita virala transmisa de tantari.2) A83. nespecificata A85 Alte encefalite virale.virusului herpetic [herpes simplex] (B00. NOS Infectii virale ale sistemului nervos central (A80-A89) Exclude: sechele de: Boala virala de Kunjin A83.encefalita virala (B94.1 Encefalita Europei centrale.1 Panencefalita sclerozanta subacuta Encefalita subacuta cu incluzii Dawson Leucoencefalopatia sclerozanta Van Bogaert A81.1 Poliomielita paralitica acuta. alte si nespecificate A80.1 Rickettsioza variceliforma prin Rickettsia akari (A92.1) A80 Poliomielita acuta A80.6 Boala virotica Rocio A83.9 Infectia cu virus atipic a sistemului nervos central. neclasificate altundeva Include: virala precizata: .0) choriomeningita limfocitara (A87.2 Poliomielita paralitica acuta.0) . transmisa de capuse A84. cu virus salbatic indigen A80.0 Encefalita japoneza A83.

nespecificata A96 Febra hemoragica cu Arenavirus Febre virale transmise de artropode si febre virale hemoragice (A90-A99) A90 Denga (denga clasica) Exclude: febra hemoragica datorita virusului de denga (A91) A96. nespecificata Febra cu arbovirus NOS Infectia cu arbovirus NOS Febra galbena A95.1) .9 Meningita virala.0 Meningita cu enterovirus Meningita cu virus coxsackie Meningita cu virus ECHO A87.9 Febra galbena.1 Febra O'nyong-nyong A92.1) Encefalita letargica Boala Von Economo-Cruchet A86 Encefalita virala.9) A88. nespecificata A85. nespecificata A88 Alte infectii virale ale sistemului nervos central.1) . nespecificata A92.0 Febra de Chikcungunya Febra (hemoragica) de Chikcungunya Cu virus: .virusului rugeolei (B05.1 Vertigo epidemic A88.1 Febra tantarului de nisip Meningoencefalita limfocitara A87.0 Febra exantematoasa cu enterovirus [exantemul de Boston] A88.4 Febra de Rift Valley A92. transmise de tantari A87 Meningita virala Exclude: meningita datorita: .1) Febra de padure Barmah A92.1 Meningita cu adenovirus A87.8 Alte febre hemoragice cu Arenavirus 16 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .8 Alte febre virale specificate. transmise de artropode Boala virala Piry Stomatita veziculara cu virus (febra de Indiana) A94 Febra virala transmisa de artropode.virusului urlian (B26.0 Febra hemoragica Junin Febra hemoragica argentiniana A96.encefalita NOS (A86) .encefalomielita NOS .meningita NOS (A87.8 Alte meningite virale A87.2 Febra de capuse Colorado A93.1 Febra galbena citadina A95.1 Encefalita cu adenovirus Meningoencefalita cu adenovirus A85.2 Choriomeningita limfocitara A93. nespecificata A93 Alte febre virale transmise de artropode.encefalita .1 Febra hemoragica de Machupo Febra hemoragica de Bolivia A96.boala prin virusul encefalomielitic A92.2 Encefalita cu virus transmis de artropode.virusului poliomielitic (A80.8 Alte febre virale specificate.2 Febra de Lassa A96. nespecificate A95 Febra Pappataci Febra Phlebotomus A93.9 Febra virala transmisa de tantari. neclasificate altundeva Exclude: virala: .-) .0 Boala prin virusul Oropouche Febra de Oropouche A93.8 Alte encefalite virale specificate A91 Febra hemoragica datorita virusului de denga A92 Alte febre cu virus transmis de tantari Exclude: Boala Ross River (B33.Anumite boli infectioase si parazitare A85.3) .virusului herpetic [herpes simplex] (B00.virusului zosterian (B02.0 Febra galbena silvestra Febra galbena de jungla A95.8 Alte infectii virale specificate ale sistemului nervos central A89 Infectiile virale ale sistemului nervos central.meningoencefalita NOS A92. neclasificate altundeva A87.3 Febra cu virus West Nile A92.2 Febra ecvina de Venezuela Ecvina de Venezuela: .

1*) .keratoconjunctivita (H19.keratita (H19.0*) .0) febra hemoragica cu virusul denga (A91) A98.Anumite boli infectioase si parazitare A96.4 Boala cu virusul Ebola A98.1 Encefalita variceloasa Infectii virale caracterizate prin leziuni cutanate si ale membranei mucoase (B00-B09) B00 Infectii cu virusul herpetic [herpes simplex] Exclude: infectia anogenitala cu virusul herpetic (A60.2† Zona zoster insotita de alte manifestari neurologice Pustula variceliforma Kaposi B00.4 Encefalita cu virusul herpetic Meningoencefalita cu virusul herpetic Boala Simian B B00.0*) .keratoconjunctivita (H19.3 Meningita cu virusul herpetic B00.dermatita pleoapei (H03.2 Gingivo-stomatita si faringo-amigdalita cu virusul herpetic Postherpetic(a): .9 Infectia prin virusul herpetic.7 Zona zoster diseminata B02.7 Boala diseminata cu virus herpetic Sepsis cu virus herpetic B00.0*) .5† Afectiuni oculare cu virus herpetic Febra hemoragica de Asia Centrala A98. nespecificata Virus herpetic cu: .3 Boala cu virusul de Marburg A98.1 Febra hemoragica de Omsk A98.blefarita (H03.keratita (H19. nespecificata Infectia cu herpes simplex NOS B01 Varicela B01.1 Meningita zosteriana B02.1*) .labial Dermatita veziculara a: .0*) B02.buzei datorita virusului herpetic uman tip 2 (alfa) B00.1*) .irita (H22.0*) . anterioara (H22. neclasificate altundeva Exclude: febra hemoragica chikungunya (A92.1*) .iridociclita (H22.9 Febra hemoragica cu Arenavirus.1*) .0) herpangina (B08.1*) .epidemica .0 Febra hemoragica de Crimeia [de Congo] B00.0*) B00.0*) .9 Varicela fara complicatii Varicela NOS B02 Zona zoster [herpes zoster] Include: zona Zoster B02.hepatita† (K77.0 Meningita variceloasa B01.8 Alte febre virale hemoragice specificate A99 Febra virala hemoragica.conjunctivita (H13.2 Boala de padurea Kyasanur A98.rusa Boala cu virusul Hantaan Nefropatia epidemica A98.0*) .5) B00.uveita.coreeana .0 Eczema herpetica Encefalita postvaricela Encefalomielita variceloasa B01.0*) .polinevrita (G63. nespecificata A98 Alte febre virale hemoragice.panaritiu B00.sclerita (H19.8 Alte forme de infectii cu virus herpetic Febra hemoragica: .ganglion geniculat (G53.3† Zona oftalmica Zosteriana: .2) mononucleoza gammaherpes virala (B27.2*) .1 Dermita veziculara datorita virusului herpetic Herpes simplex: .5 Febra hemoragica cu sindrom renal Virus herpetic: .facial .nevralgia trigemenului (G53.0*) B02.8 Varicela cu alte complicatii B01.iridociclita (H22.urechii datorita virusului herpetic uman tip 2 (alfa) .0 Encefalita zosteriana Meningoencefalita zosteriana B02.irita (H22.-) infectia congenitala cu virusul herpetic (P35.2*) .2 Pneumonia variceloasa B01.8 Zona zoster cu alte complicatii 17 Faringita cu virusul herpetic Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .conjunctivita (H13.

artrita† (M01.meningita (G02.9 Rujeola. fara complicatii B03 Variola Nota: In 1980 cea de-a 33-a Adunare Mondiala a Sanatatii a declarat in mod oficial ca s-a realizat eradicarea variolei. fara complicatii Rujeola NOS B06 Rubeola [rujeola germana] Exclude: rubeola congenitala (P35.simplex . neclasificate altundeva Exclude: Stomatita veziculara virala (A93.2) B15 18 Hepatita acuta A Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .1 Molluscum contagiosum B08.2*) B05.0 Alte infectii prin orthopoxvirus Encefalita postmorbilioasa B05.2 Rujeola complicata cu pneumonie Pneumonia postmorbilioasa B05. prin enterovirus Rujeola cu keratita si keratoconjunctivita† (H19.0) Sindromul picior-mana-gura B08.col uterin (D26.vezica urinara (D41.1 Rujeola complicata cu meningita Meningita postmorbilioasa B05. Infectii cu variola de maimute B08 B05 Rujeola Include: morbili Exclude: panencefalita sclerozanta B07 Veruca de origine virala Veruca: . nespecificate Rubeola: .0 Rujeola complicata cu encefalita B08.8 Alte infectii virale caracterizate prin leziuni cutaneo-mucoase B06.5 Faringita veziculara prin enterovirus Angina herpetica B08.1*) B06.4) .4 Rujeola cu complicatii intestinale B05.2 Exantemul subit [a sasea boala] B08.exantem NOS Hepatita virala (B15-B19) 0104 Exclude: hepatita cu citomegalovirus (B25. Clasificatia a fost pastrata in scopul supravegherii.1*) .0† Rubeola cu complicatii neurologice Rubeola: .pneumonia† (J17.8 Rubeola cu alte complicatii Faringita limfonodulara cu enterovirus Sindromul picior-gura Sindromul viral Tanapox Sindromul viral Yabapox B09 Infectii virale caracterizate prin leziuni cutaneo-mucoase.0) .enantem NOS .1) hepatita cu virus herpetic [herpex simplex] (B00.4 Stomatita veziculara cu exantem.Anumite boli infectioase si parazitare B02.9 Zona zoster.1*) B06.laringe (D14.1) B05.8 Rujeola cu alte complicatii (B04) B08.0*) . fara complicatii Rubeola NOS Viral: .3 Rujeola complicata cu otita medie Vaccin natural Cowpox Boala cu virusul Orf Pseudovaccin [nodulul mulgatorilor de lapte] Vaccinia Exclude: infectia cu variola maimutei Otita medie postmorbilioasa B05.meningoencefalita (G05.1) Alte infectii virale caracterizate prin leziuni cutaneo-mucoase.8) sechele ale hepatitei virale (B94.4-*) .encefalita (G05.vulgaris Exclude: veruca anogenitala (venerica) (A63.9 Rubeola.3 Eritemul infectios [a cinea boala] B08.0) papilom al: .8) B04 subacuta (A81.

2 Hepatita acuta E B17.encefalopatie .0) B21 Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu tumori maligne B22 Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu alte boli specificate Hepatita A (acuta) (virala) NOS B16 Hepatita acuta B B16.sindromul de emaciere Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu alte afectiuni Hepatita non-A non-B (acuta) (virala) NEC B18 Hepatita virala cronica B23.pneumonie limfoida interstitiala .Anumite boli infectioase si parazitare B15.1*) B25.9 Hepatita virala nespecificata fara coma hepatica Sindromul dobandit al imunodeficientei [AIDS] NOS AIDS cu legaturi complexe [ARC] NOS Alte boli virale (B25-B34) B25 Boala cu cytomegalovirus Exclude: infectia congenitala cu cytomegalovirus (P35.1) mononucleoza cu cytomegalovirus (B27.1) B25. cu coma hepatica B16.1 Hepatita acuta C B17.2 Encefalita urliana Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 19 .2 Pancreatita cu cytomegalovirus B25. simptomatica Exclude: virusul imunodeficientei umane asimptomatic [HIV] stare de infectie (Z21) expunerea la HIV (Z20.9 Hepatita acuta B fara agent Delta si fara coma hepatica Hepatita B (acuta) (virala) NOS B17 Alte hepatite virale acute B17.8 Boala prin HIV asociata cu alte afectiuni specificate B18.6) dovezi serologice nespecifice ale HIV (R75) .0 Suprainfectia acuta prin agent Delta la un purtator de hepatita B17.0 Hepatita virala nespecificata cu coma hepatica B19.0 Hepatita A cu coma hepatica B15.epidemica .8 Alte hepatite virale cronice B18.8 Alte boli cu cytomegalovirus B25.9 Hepatita virala cronica.0 Hepatita acuta B cu agent Delta (coinfectie) si coma hepatica B16. nespecificata B19 Hepatita virala nespecificata B19.0 Orhita urliana B26.boala Slim .0 Sindromul de infectie acuta prin HIV B23.1 Hepatita acuta B cu agent Delta (coinfectie) si fara coma hepatica B16.1 Meningita urliana B26.9 Boli cu cytomegalovirus.9 Hepatita A fara coma hepatica B20 Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu alte boli infectioase si parazitare Exclude: sindromul infectios acut HIV (B23.2 Hepatita virala cronica C B18.0 Hepatita virala cronica B cu agent Delta B18.infectioasa B26.1 Hepatita virala cronica B fara agent Delta Boala HIV asociata cu limfadenopatie generalizata (persistenta) B24 Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] nespecificate Hepatita cronica (virala) B B18.1 Hepatita cu cytomegalovirus B25.2 Hepatita acuta B fara agent Delta. nespecificate B26 Oreion Include: parotidita: Hepatita virala NOS Bolile prin virusul imunodeficientei umane (HIV) (B20-B24) 0102 Folositi cod(uri) de la blocul B20-B24 pentru a identifica toate manifestarile infectiei HIV Include: sindromul dobandit al imunodeficientei (AIDS) AIDS cu legaturi complexe (ARC) infectia HIV.8 Alte hepatite virale acute specificate B23 Boala HIV rezultand in: .0† Pneumopatia cu cytomegalovirus (J17.

Microsporum si Trichophyton tinea.8 Alte conjunctivite virale Conjunctivita Newcastle B30.3) agenti virali in boli clasate la alte capitole (B97.0) B35 Dermatofitoze Include: favus infectii cauzate de specii de Epidermophyton.Anumite boli infectioase si parazitare B26.5) .3) B30.3 Conjunctivita hemoragica acuta epidemica (enterovirala) prafului organic (J67.8 Alte boli virale.0*) .0 Keratoconjunctivita cu adenovirus Infectia cu virus coxsackie NOS Infectia cu virus ECHO NOS B34.9 Oreionul fara complicatii Poliartrita epidemica exantematoasa Febra Ross River B33.artrita† (M01.1 Conjunctivita prin adenovirus Viremia NOS Micoze (B35-B49) Exclude: pneumopatiile hipersenzitive datorita Conjunctivita foliculara acuta prin adenovirus Conjunctivita piscinelor B30.9) infectia cu virus herpetic [herpes simplex] NOS (B00.enterovirus tip 70 Conjunctivita hemoragica (acuta) (epidemica) B30.zona zoster (B02.0 Subfamilie gammaherpesvirusuri (mononucleoza) Mononucleoza prin virusul Epstein-Barr B27.0 Tinea barbii si partii paroase a capului Conjunctivita prin: .B35. nespecificata Urlian(a): . nespecificata B34.parotidita NOS B27 Mononucleoza infectioasa Include: febra glandulara angina monocitara boala Pfeiffer B27.1 Mononucleoza cu cytomegalovirus B27.2 Faringo-conjunctivita virala B30.1 Tinea unghiilor B33.0*) B26.polineuropatia† (G63.9) infectia cu retrovirus NOS (B33.3 Infectia cu retrovirus neclasificata altundeva Infectia cu retrovirus NOS B33. nespecificata B34.1*) . cu localizare nespecificataa B34. nespecificata B34.5-*) .0 Mialgia epidemica Boala Bornholm Onichia dermatofitica Dermatofitoza unghiei Onicomicoza Tinea unghiilor 20 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .3 Infectia parvovirala.1 Boala Ross River Urliana: . nespecificata Keratoconjunctivita apidemica Ochiul Shipyard B30.8 Alte mononucleoze infectioase B27. nespecificata B30 Conjunctivita virala Exclude: boala oculara: .miocardita† (I41.nefrita† (N08.9 Conjunctivite virale.9 Infectia virala.9 Mononucleoza infectioasa. micotica B35.8 Oreionul cu alte complicatii B33. orice tip cu exceptia celor de la B36.1 Infectia enterovirala. nespecificate B33 Alte boli virale neclasificate altundeva Tinea barbii Kerion Tinea partii paroase a capului Sicoza.8 Alte boli virale specificate B34 Infectii virale cu localizare nespecificata Exclude: boala cu cytomegalovirus NOS (B25.-) B34.2 Cardita virala B33.NOS .2 Infectia coronavirala. nespecificata B34.4 Infectia papovavirala.virus coxackie tip 24 .-) micoza fungoida (C84.virus herpetic [herpes simplex] (B00.3 Pancreatita urliana B26.0 Infectia adenovirala.

balanita (N51.6 B37.4 Histoplasmoza prin Histoplasma capsulatum.2 Tinea mainii B37.4† Candidiaza altor localizari uro-genitale Dermatofitoza mainii Tinea mainii B35.2 B38.granulomatoasa B35.0 B39. fara precizare Tokelau Tinea crurala Scabia Dhobi Tinea vintrelor Scabia Jock B35.3 Tinea piciorului Prin Candida: .5-) Histoplasmoza generalizata prin Histoplasma capsulatum B39.1*) Vulvovaginita prin Candida Vulvovaginita prin Monilia Muguetul vaginal Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 21 .3 B38.3 Blastomicoza pulmonara acuta Blastomicoza pulmonara cronica Blastomicoza pulmonara.4 B38.5 B35.0 B38. nespecificate Tinea NOS B36 B36.9 Candidiaza.2 B40.3† Candidiaza vulvei si vaginului(M77.88› Candidiaza cu alte localizari B37.1 B40.7 Coccidioidomicoza Coccidioidomicoza pulmonara acuta Coccidioidomicoza pulmonara cronica Coccidioidomicoza pulmonara.paronyxis Exclude: dermatita de scutec [napkin] (L22) B37.9 B39 B39.1 B37.Anumite boli infectioase si parazitare B35.9 Dermatofitoze.8 Meningita prin Candida Endocardita prin Candida Sepsis prin Candida Candidiaza cu alte localizari Picior de atlet Dermatofitoza piciorului Tinea piciorului B35. nespecificata Histoplasmoza americana B39.81› Esofagita prin Candida B37. nespecificata Histoplasmoza Histoplasmoza pulmonara acuta prin Histoplasma capsulatum Histoplasmoza pulmonara cronica prin Histoplasma capsulatum Histoplasmoza pulmonara prin Histoplasma capsulatum.-) blastomicoza cheloidala (B48.9 B37 Piedra alba Tinea alba Piedra neagra Alte micoze superficiale specificate Micoze superficiale nespecificate Candidiaza Include: candidoza moniliaza Exclude: candidiaza neonatala (P37. nespecificata Coccidioidomicoza cutanata Meningita prin coccidioidomicoza Coccidioidomicoza diseminata Dermatofitoza: .8 Alte dermatofitoze Muguetul NOS B38 B38.6 Tinea corpului Tinea corpului Tinea imbricata B37.flava .2*) .8 B38.1 B38. nespecificata Blastomicoza cutanata B37. nespecificata Histoplasmoza diseminata prin Histoplasma capsulatum Tinea: .5 B39.uretrita (N37.2 B36.2 Stomatita prin Candida Muguetul Candidiaza pulmonara Candidiaza pielii si unghiilor Prin Candida: .7 B37.0 Alte micoze superficiale Pityriasis versicolor Coccidioidomicoza generalizata B38.3 B36.4 B35.3 Alte forme de coccidioidomicoza Coccidioidomicoza.2 B39.0*) B37.0) B40.0 B37.8 B36.0 B40.1 Tinea nigra Keratomicoza nigricans a palmei Microsporosis nigra Pityriasis nigra B36.9 B40 Histoplasmoza cu Histoplasma duboisii Histoplasmoza africana Histoplasmoza. nespecificata Blastomicoza Exclude: blastomicoza braziliana (B41.onyxis .diseminata .5 B37.1 B39.versicolor B36.

1 B44.Anumite boli infectioase si parazitare B40.9 B42 B42. nespecificat Piciorul de Madura NOS B48 B48.7 B44.8 B41.9 B45 B45.3 B45.1 B42.9 B41 Blastomicoza diseminata B45. nespecificata Sporotrichoza Sporotrichoza pulmonara Sporotrichoza limfo-cutanata Sporotrichoza diseminata B47 B47.0 Mucormicoza generalizata Mucormicoza. nespecificata Zygomicoza Mucormicoza pulmonara Mucormicoza rino-cerebrala Mucormicoza gastro-intestinala Mucormicoza cutanata Blastomicoza generalizata Alte forme de blastomicoza Blastomicoza.4 B46. nespecificata Alte zygomicoze Entomophthoromicoza Zygomicoza.5 B46.8 B45.2 B45.1*) Criptococcoza cerebro-meningiala B45.0 B45.0 B42.2 Rinosporidioza Allescheriaza Infectia datorita Pseudallescheria boydii Exclude: eumicetom (B47.7 B41.0) B48.9 B43 B43.8 B44. B48.2 B43. nespecificata Phicomicoza NOS Micetomul Eumicetomul Sporotrichoza generalizata Alte forme de sporotrichoza Sporotrichoza.9 B46 B46.0 B41.7 Criptococcoza cutanata Criptococcoza osoasa Criptococcoza diseminata Adiaspiromicoze B49 Micoze nespecificate Fungemia NOS Criptococcoza generalizata 22 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .1 Paracoccidioidomicoza pulmonara Paracoccidioidomicoza diseminata B46.0 B43.8 B42.8 Alte micoze specificate Meningita cu criptococcus† (G02. micotic Maduromicoza B47. nespecificata Criptococcoza Criptococcoza pulmonara Criptococcoza cerebrala Micoze provocate de ciuperci de viruleanta slaba care pot cauza o infectie numai ca o consecinta a unor factori cum ar fi prezenta unei boli debilitante sau administrarea de agenti imunosupresivi si altii terapeutici sau dupa radioterapie. nespecificata Aspergilloza Include: aspergillomul Aspergilloza pulmonara invaziva Alte aspergilloze pulmonare Aspergilloza amigdaliana Aspergilloza diseminata Blastomicoza cheloida Boala Lobo B48.3 B48.2 B44.9 Actinomicetomul Micetomul.1 B47.1 B48. nespecificata Mucormicoza subcutanata Mucormicoza diseminata Paracoccidioidomicoza generalizata Alte forme de paracoccidioidomicoza Paracoccidioidomicoza.1 B46. nespecificata Chromomicoza si abcesul phaeomicotic Chromomicoza cutanata Piciorul de Madura.1 B43.0 B44.2 B46.7 B40.3 Alte forme de criptococcoza Criptococcoza.7 B42.9 B46.8 B46.9 B44 B44.8 B43.7 Geotrichoza Stomatita prin Geotrichum Penicilloza Micoze oportuniste Aspergilloza generalizata Alte forme de aspergilloza Aspergilloza.0 Alte micoze neclasificate altundeva Lobomicoza Dermatita verucoasa Abcesul phaeomycotic al creierului Chromomicoza cerebrala Abcesul si chistul phaeomycotic subcutanat Alte forme de chromomicoza Chromomicoza.4 B48. Cele mai multe ciuperci responsabile sunt saprofite obisnuite de sol si de vegetatie in descompunere.0 Paracoccidioidomicoza Include: blastomicoza braziliana boala Lutz B41.8 B40.

cu exceptia Plasmodium falciparum Exclude: cand este combinat cu B53. nespecificata Plasmodium: .8 B51.2 B55. cu exceptia Plasmodium falciparum si Plasmodium vivax Exclude: cand este combinat cu Infectie datorita Trypanosoma brucei gambiense Boala somnului din Africa occidentala B56. nespecificat Paludismul diagnosticat clinic. cu alte complicatii Paludismul cu Plasmodium vivax.malariae (B52.-) .9 Paludismul cu Plasmodium vivax cu ruptura splinei Paludismul cu Plasmodium vivax.vivax (B51.0 Boala Chagas acuta cu atingerea inimii Paludismul cu Plasmodium malariae NOS Boala Chagas acuta cu miocardita† (I41.1 B55.falciparum (B50.-) B50 Paludismul cu Plasmodium falciparum Include: infectii mixte cu Plasmodium falciparum cu orice alta specie de Plasmodium Paludismul cu Plasmodium falciparum cu complicatii cerebrale B50.falciparum (B50. nespecificat Paludismul cu Plasmodium vivax Include: infectii combinate ale Plasmodium vivax cu alte specii de Plasmodium.9 Paludismul cu Plasmodium falciparum.-) B53 B53.vivax (B51. fara confirmare parazitologica Leishmaniaza Leishmaniaza viscerala Plasmodium falciparum (B50.0 B51.0 B52.0) . nespecificata Trypanosomiaza africana Trypanosomiaza gambiense Paludismul cu Plasmodium vivax NOS B52 Paludismul cu Plasmodium malariae Include: Infectii combinate ale Plasmodium malariae cu alte specii de Plasmodium.0 B51.-) B55 B55.-) alte boli intestinale prin protozoare (A07.-) B52.9 Paludismul cu Plasmodium malariae. in locuri in care Trypanosomiaza africana este prelevanta B57 Boala Chagas Include: trypanosomiaza americana infectia datorita Trypanosoma cruzi B57.0 B53. fara complicatii Boala somnului NOS Trypanosomiaza NOS.-) .1 Trypanosomiaza rhodesiense Boala somnului din Africa orientala Infectie datorita Trypanosoma brucei rhodensiense B56. neclasificate altundeva B51 Paludismul confirmat parazitologic NOS B54 Paludism. cu nefropatie Paludismul cu Plasmodium malariae.9 Trypanosomiaza africana.8 Alte paludisme specificate.-) Paludismul cu Plasmodium falciparum sever sau complicat NOS B50.0 Leishmaniaza cutanata Leishmaniaza cutaneo-mucoasa Leishmaniaza.falciparum (B50. cu confirmare parazitologica.8 Alte forme severe sau complicatii ale paludismului cu Plasmodium falciparum Paludismul cu plasmodii simiene Exclude: cand este combinat cu Plasmodium: .8 B52.Anumite boli infectioase si parazitare Boli prin protozoare (B50-B64) Exclude: amibiaza (A06.0 Alte forme de paludism confirmate parazitologic Paludismul cu Plasmodium ovale Exclude: cand este combinat cu Plasmodium: .-) .1 Paludismul cerebral NOS B50. fara complicatii Kala-azar Leishmaniaza dermica dupa Kala-azar B55.-) .vivax (B51.-) .2*) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 23 .9 B56 B56. cu alte complicatii Paludismul cu Plasmodium malariae.malariae (B52.ovale (B53.

0*) Hepatita cu Toxoplasma B58.3 B57.miozita† (M63.indica Boala prin parazit hepatic de la oaie B66.0 Schistosomiaza prin Schistosoma haematobium [schistosomiaza urimara] B65.3† Toxoplasma pulmonara (J17.miocardita† (I41.9 Infectii cu paraziti.2*) B60.0 B60.3) B60 Infectie datorita Fascicola: .1 Clonorchiaza Cu toxoplasma: . nespecificate 24 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .9 Schistosomiaza.Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.1 Oculopatia cu Toxoplasma Chorioretinita cu Toxoplasma† (H32.1-*) B58.Anumite boli infectioase si parazitare B57.2† Meningoencefalita cu Toxoplasma (G05.2 Schistosomiaza prin Schistosoma japonicum Schistosomiaza asiatica B65.gigantica .hepatica .8 Alte infectii specificate cu paraziti Meningoencefalita amoebiana primara† (G05.0 Opistorchiaza Infectie datorita: .5 Boala Chagas (cronica) cu atingerea aparatului digestiv Boala Chagas (cronica) cu atingerea sistemului nervos Boala Chagas (cronica) cu atingerea altor organe Toxoplasmoza Include: infectii datorita Toxoplasma gondii Exclude: toxoplasmoza congenitala B65.8 Alte forme de schistosomiaza B58 (P37.8) isosporioza (A07.2 Dicrocoeliaza B59† Pneumocystoza (J17.3*) Infectie datorita Dricocoelium dendriticum Infectie cu parazit Lancet B66.8 Toxoplasma cu atingerea altor organe B66.1 B57.2 Boala Chagas acuta fara atingerea inimii Boala Chagas acuta NOS Boala Chagas (cronica) cu atingerea inimii B64 Boli prin protozoare nespecificate Helmintiaze (B65-B83) B65 Schistosomiaza [bilharziaza] Include: febra bilharziana Trypanosomiaza americana NOS Boala Chagas (cronica) (cu): .intercalatum .2 Naegleriaza Infectie datorita Fasciolopsis buski Distomatoza intestinala B66.3 Dermatita cercariara Pruritul inotatorilor B65.mattheei .3 Fasciolaza Pneumonia datorita Pneumocystis carinii Alte boli prin protozoare neclasificate altundeva Exclude: cryptosporidioza (A07.2) microsporidioza intestinala (A07.1 Babesioza Piroplasmoza Acanthamoebioza Infectie datorita unei specii de Paragonimus Boala prin parazit pulmonar Distomatoza pulmonara B66. nespecificata B66 Alte infectii cu paraziti B58.5 Fasciolopsiaza Conjunctivita datorita Acanthamoeba† (H13.4 B57.8 Alte boli specificate prin protozoare Echinostomiaza Heterophyaza Metagonimiaza Nanophyetiaza Watsoniaza B66.2*) B60.parazitului hepatic de pisica .2*) .NOS Trypanosomiaza NOS in locurile in care boala Chagas este prevalenta B57.mekongi B65.3*) B58.1*) Keratoconjunctivita datorita Acanthamoeba† (H19.0 B58.miocardita† (I41.1) Infectie datorita Schistosoma: .2*) B58. nespecificata Boala chineza cu parazit hepatic Infectia datorita Clonorchis sinensis Boala orientala cu parazit hepatic B66.4 Paragonimoza B60.2*) .9 Toxoplasmoza.1 Schistosomiaza prin Schistosoma mansoni [schistosomiaza intestinala] B65.

elephantiasis . nespecificata Cestoda (infectie) NOS B72 Dracunculoza Infectia cu vierme de Guineea Infectia datorita Dracunculus medinensis B73 Onchocercoza Infectia cu Onchocerca volvulus Onchocercoza Cecitatea raurilor Filarioza Exclude: onchocercoza (B73) eosinofilie (pulmonara) tropicala NOS (J82) Echinococcoza NOS B68 Teniaza Exclude: cysticercoza (B69. nespecificata B67.1 Filarioza datorita Brugia malay B74.8 Alte filarioze Dirofilariaza B74.9 Alte infectii cu Echinococcus si nespecificate B74 Cestoda pitica (infectie) Cestoda sobolanului (infectie) B71.8 Infectia ficatului cu Echinococcus. nespecificata B69 Cysticercoza Include: infectia cu cysticercoza datorita larvei Taenia solium Edemul de Calabar Boala viermilor din specia Nematoda din Africa Infectia cu Loa loa B74. nespecificata B75 Trichinelloza B70.8 Cysticercoza.9 Filarioza.1 Cysticercoza ochiului B69.1 Infectia pulmonara cu Echinococcus granulosus B67.larva de Spirometra Diphyllobothriaza larvara Spirometroza Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 B76 B76.0 Diphyllobothriaza Infectia cu Diphyllobothrium (adult) (latum) (pacificum) Cestoda pestelui (infectia) Exclude: diphyllobothriaza larvara(B70. alte si cu localizari multiple B67. alte si localizari multiple B67.9 Infectia cu Taenia.5 Infectia ficatului cu Echinococcus multilocularis B67.filarioza B74.2 Filarioza datorita Brugia timori B74.1-) B74.0 Cysticercoza sistemului nervos central B69.4 Infectia cu Echinococcus granulosus.0 Infectia cu Taenia solium Cestoda porcului (infectie) B68.perstans .3 Loiasis Cestoda de vita (infectie) Infectie datorita cestodei adulte Taenia saginata B68.9 Infectia prin cestode.0 Infectie cu Hymenolepsis B67.7 Infectia cu Echinococcus multilocularis.8 Alte infectii cu cestode.2 Infectia osoasa cu Echinococcus granulosus B67.0 Ankylostomiaza Infectia datorita unor specii de Ancylostoma B76.1 Infectia cu Taenia saginata Bancroftian(a): .1) Infectie datorita unor specii de Trichinella Trichiniaza Boli cu nematode Include: uncinariaza B70. specificate Cenuroza B71.1 Necatoriaza Infectia datorita Necator americanus 25 .0 Infectia ficatului cu Echinococcus granulosus B67.streptocerca B74.0 Filarioza cu Wuchereria bancrofti B68.Anumite boli infectioase si parazitare B67 Echinococcoza Include: hydatidoza B71 Alte infectii cu cestode B71.ozzardi . alte localizari B69.9 Cysticercoza. nespecificata B67.4 Mansonelliaza B69.1 Infectia cu Dipylidium Cestoda cainelui (infectie) B71. nespecificata B70 Diphyllobothriaza si sparganoza Infectie datorita Mansonella: .3 Infectia cu Echinococcus granulosus.1 Sparganoza Infectia datorata: . nespecificata B67.sparganum (mansoni) (proliferum) .6 Infectia cu Echinococcus multilocularis.

0 Helmintiaza intestinala.NOS (B81.3) B83.3) B83.1 Gnathostomiaza Dermatita cu edem calator B83.paduche lat .0 Anisakiaza Infectia datorita larvei Anisakis B81. nespecificata B78 Strongyloidiaza Exclude: trichostrongyliaza (B81.9 Strongyloidiaza.0 Pediculoza cu Pediculus humanus capitis Infestatia capului cu paduchi B85.8 Alte helmintiaze intestinale specificate Infestatia prin: .Ternidens diminutus [ternidensiaza] Infestatie care poate fi clasificata la mai mult de una dintre categoriile B85.Anumite boli infectioase si parazitare B76. nespecificata B82. nespecificata B81 Viermi NOS Exclude: helmintiaza intestinala NOS (B82.9 Helmintiaza.1 Capillariaza intestinala Pediculoza.8 Ascariaza cu alte complicatii B77.0 Strongyloidiaza intestinala B78. acariaza si alte infestatii (B85-B89) B85 Pediculoza si ftiriaza Capillariaza NOS Infectia datorita Capillaria philippinensis Exclude: capillariaza hepatica (B83.2 Trichostrongyliaza B81.9 Parazitoza intestinala.2*) Exclude: angiostrongyliaza intestinala (B81.3 Angiostrongyloza intestinala Angiostrongyloza datorita Parastrongylus costaricensis B81.0-B85.8 Alte ankylostomiaze B76. neclasificate altundeva Exclude: angiostrongyliaza datorita Parastrongylus cantonensis (B83.intestinala (B81.1) .3 Syngamiaza Syngamoza B83.0 Larva migrans visceral Larva migrans cutanat NOS B77 Ascariaza Include: ascaridiaza infectia cu Ascaris B77. nespecificata B82 Parazitoze intestinale nespecificate B82.Phthirus pubis B85.8 Helmintiaza mixta NOS B81.2 Angiostrongyliaza datorita Parastrongylus cantonensis B78.2 Pediculoza.8) B85.1 Pediculoza cu Pediculus humanus corporis B81.7 Strongyloidiaza diseminata B78.4 Hirudiniaza interna Exclude: hirudiniaza externa (B88.4 Helmintiaza intestinala mixta Infestatia corpului cu paduchi B85.1) B83. nespecificata B83 Alte helmintiaze Exclude: capilariaza: .3 si B81.9 Ascariaza.0 Ascariaza cu complicatii intestinale prin Ascaris B77. nespecificata B85.1 Strongyloidiaza cutanata B78.4 Pediculoza si ftiriaza combinate Infectia datorita: .0-B81.0) B81.2) Toxocariaza B83.8 Alte helmintiaze specificate Trichocephaliaza Trichocefalus (boala) (infectie) B80 Enterobioza Enterobius vernicularis [oxyuris] Alte nematode Alte helmintiaze intestinale.9 Ankylostomiaza.2) Acanthocephaliaza Gongylonemiaza Capillariaza hepatica Metastrongyliaza Thelazioza B83.3 B86 Scabia Eritem sarcoptic 26 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .3 Ftiriaza Infectia datorita helmintilor intestinali care poate fi clasificata la mai mult de una din categoriile B65. nespecificata B79 Trichuriaza Meningocefalita cu eosinofile† (G05.specii de Esofagostomum [esofagostomiaza) .

grupa D.8 Sechelele tuberculozei altor organe B90.0 Miaza cutanata B90. grupa G B95. cauza unor boli clasate la alte capitole Streptococcus pneumoniae.41› Streptococ.0 Sechelele tuberculozei sistemului nervos central B90. alte localizari Sechele ale tuberculozei NOS B91 Sechelele poliomielitei B92 Sechelele leprei B94 Sechelele altor boli infectioase si parazitare si nespecificate Miaza genitourinara Miaza intestinala B87.1 B95.8 Sechelele altor boli infectioase si parazitare specificate B94.2 Sechelele hepatitei virale B94.8 Streptococ nespecificat drept cauza unor boli clasate la alte capitole Staphilococcus aureus.Liponyssoides sanguineus Trombiculoza Exclude: scabia (B86) B94.0 B95.Anumite boli infectioase si parazitare B87 Miaza Include: infestatia cu larve de muste B90 Sechelele tuberculozei B87.2 B95.48› Streptococ. grupa B.5 B95.7 B95. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .3 B95.0 Alte acariaze Dermatite prin acarieni Dermatite datorita: . grupa C B95. cauza unor boli clasate la alte capitole Streptococ. alta grupa specificata B95.specii de Demodex .4) B88.1 Sechelele encefalitei virale B94.1 Sechelele tuberculozei genito-urinare B90.2 Alte infestatii prin artropode Scarabiaza B88.3 Hirudiniaza externa Agenti de infectii bacteriene.8 Alte infestatii specificate Ichtyoparazitism datorit Vandellia cirrhosa Linguatuloza Porocefaliaza B88.9 Sechelele unor boli infectioase si parazitare nespecificate B88.3 Miaza nazo-faringiana Miaza laringiana B87. ele de asemenea includ efectele tarzii ale bolilor care pot fi clasificate la categoriile de mai sus daca exista dovada ca boala insasi nu mai este prezenta.1 Miaza plagilor cutanate Miaza traumatica B87. cauza unor boli clasate la alte capitole Alt streptococ drept cauza unor boli clasate la alte capitole B95.8 Miaza. nespecificata B88 Alte infestatii B88. virale si altele (B95-B97) Agenti de infectii bacteriene. cauza unor boli clasate la alte capitole Alt stafilococ drept cauza unor boli clasate la alte capitole Stafilococ nespecificat drept cauza unor boli clasate la alte capitole 27 Nota: Aceste categorii urmeaza sa fie folosite pentru a indica afectiunile de la categoriile A00-B89 drept cauza sechelelor. 'Sechelele' includ afectiuni specificate ca atare.0 Sechelele trahomului B94.9 Miaza. grupa A. virale si altele B95 0103 Infestatia cu lipitori NOS Exclude: hirudiniaza interna (B83. nespecificata Streptococ si stafilococ drept cauza a altor boli clasificate la alte capitole Streptococ.42› Streptococ.6 B95. care ele insele sunt clasificate altundeva. cauza unor boli clasate la alte capitole Streptococ.1 Tungiasis [infestatia cu purici de nisip] B88.Dermanyssus gallinae .9 Sechelele tuberculozei respiratorii si nespecificate Miaza rampanta B87.2 Sechelele tuberculozei osoase si articulatiilor B90.4 Miaza urechii B87.2 Miaza oculara B87.9 Infestatia.4 Infestatia (cutanata) NOS Infestatia prin acaride NOS Paraziti de piele NOS B89 Boli parazitare nespecificate Sechelele unor boli infectioase si parazitare (B90-B94) 0008 B95.

cauza unor boli clasate la alte capitole Alti agenti bacterieni specificati. cauza unor boli clasate la alte capitole Haemophilus influenzae [H influenzae].8 B96. cauza unor boli clasificate la alte capitole Retrovirusi. cauza unor boli clasificate la alte capitole Papillomavirusi.6 B96. cauza unor boli clasate la alte capitole B96.5 Proteus (mirabilis) (morganii). pneumoniae]. cauza unor boli clasate la alte capitole Pseudomonas.7 Reovirusi. (aeruginosa) (Burkholderia pseudommallei) (mallei) cauza unor boli clasate la alte capitole Bacillus fragilis [B. pylori] cauza 1122 unor boli clasificate la alte capitole B96. cauza unor boli clasificate la alte capitole B96.Anumite boli infectioase si parazitare B96 B96. cauza unor boli clasate la alte capitole Clostridium perfringens [C. pneumoniae].1 Klebsiella pneumoniae [K.88› Alti agenti bacterieni si nespecificati drept cauza a unor boli clasificate la alte capitole B97 B97.4 B96. cauza unor boli clasificate la alte capitole B96.2 B96. alte si nespecificate B96. cauza unor boli clasificate la alte capitole Parvovirusi.2 B97.3 Coronavirusi. cauza unor boli clasificate la alte capitole Alti virusi. cauza unor boli clasate la alte capitole 1408 B97.38› Haemophilus influenzae [H influenzae] alt tip specificat.0 B97. cauza unor boli clasificate la alte capitole Virus Cocksackie Virus ECHO B97. perfringens].3 Alte boli infectioase (B99) B99 Boli infectioase.4 Virus respirator sincitial. cauza unor boli clasate la alte capitole Escherichia coli [E. cauza unor boli clasate la alte capitole B97.5 B97. coli].81› Helicobacter pylori [H.31› Haemophilus influenzae [H influenzae] tip B.8 B96.7 B96.39› Haemophilus influenzae [H influenzae] tip nespecificat. fragilis]. cauza unor boli clasificate la alte capitole B96.6 B97. cauza unor boli clasificate la alte capitole Lentivirus Oncovirus B97. cauza unor boli clasificate la alte capitole Pleuro-pneumonia ca si organism [PPLO] B96.0 Alti agenti bacterieni cauza unor boli clasificate la alte capitole Mycoplasma pneumoniae [M. cauza unor boli clasificate la alte capitole Enterovirusi.1 Virusi drept cauza unor boli clasificate la alte capitole Adenovirusi. cauza unor boli clasificate la alte capitole Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 28 .

Toate tumorile sunt clasificate in acest capitol.C44 Melanomul si alte tumori maligne ale pielii C45 . alte tipuri specificate si cu localizari specifice. rau-definite. pentru a identifica activitatea functionala asociata cu oricare tumora.C75 Tumori maligne ale tiroidei si altor glande endocrine C76 . si cancere nespecificate. adenomul bazofil al glandei pituitare cu sindromul Cushing ar trebui sa fie codificat la D35. Tumori (C00-D48) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: C00 .2 cu un cod aditional E24. Aceste coduri de morfologie provin din a treia editie a Clasificarii Internationale a Bolilor pentru Oncologie (ICD-O). 3. catecolamina produsa de feocromocitomul malign al glandei suprarenale ar trebui sa fie codificata la C74 cu un cod aditional E27. care este o clasificare pe axa duala. 'difuz' sau 'raspandit' fara mentionarea localizarii primare. Pentru cei care doresc sa identifice tipul histologic al tumorii. Cancerul este un termen generic si poate fi folosit pentru oricare dintre grupele de mai sus.C75 Tumori maligne.5. limfoamele (Hodgkin.C96 Tumori maligne ale tesuturilor limfoid. De exemplu.C63 Tumori maligne ale organelor genitale masculine C64 . Morfologia este indicata in titlurile categoriilor si subcategoriilor in anumite cazuri exceptionale.C80 Tumori maligne cu localizari rau definite. sarcoame. 2. secundare si nespecificate.C39 Tumori maligne ale organelor respiratorii si intratoracice C40 . cu localizari specificate exceptand cele ale tesuturilor limfoid. creierului si altor parti ale sistemului nervos central C73 . hematopoietic si inrudite D00 .D36 D37 .Tumori Capitolul II Nota: 1. daca se doreste.C49 Tumori maligne ale tesuturilor mesoteliale si moi C50 Tumori maligne ale sanului C51 . Primele C00 .C72 Tumori maligne ale ochiului.D48 Tumori in situ Tumori benigne Tumori cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 31 . sunt furnizate in acest volum coduri separate cuprinzatoare de morfologie.D09 D10 . indiferent daca ele sunt active functional sau nu. Activitatea functionala. Localizarea primara este considerata a fi necunoscuta in ambele cazuri.0.C41 Tumori maligne ale oaselor si cartilagiilor articulare C43 .C96 Tumori maligne Localizari ale neoplasmelor maligne primare. hematopoietic si inrudite C00 . alte tumori ale tesuturilor moi incluzand mesotelioamele.C14 Tumori maligne ale buzei. non Hodgkin). Poate fi folosit un cod aditional de la Capitolul IV. cu toate ca este rareori aplicat tumorilor maligne ale tesuturilor limfatic. secundare si nespecificate C81 . furnizand sisteme independente de codificare pentru topografie si morfologie.C58 Tumori maligne ale organelor genitale feminine C60 .C26 Tumori maligne primare localizate la organele digestive C30 . In Capitolul II tumorile sunt clasificate predominant dupa localizare in cadrul gruparilor mari dupa comportament.C68 Tumori maligne ale cailor urinare C69 . leucemiile.declarate sau presupus a fi primare. Morfologie Exista un numar de grupuri morfologice (histologice) majore de tumori maligne: carcinoame incluzand carcinoamele scuamoase (celule) si adenocarcinoame. hematopoietic si inrudite. cavitatii bucale si faringelui C15 . Categoriile C76-C80 includ tumorile maligne pentru care nu exista o indicatie clara a localizarii originale a cancerului sau cancerul este declarat a fi 'diseminat'. De multe ori termenul 'Carcinom' este folosit incorect ca un sinonim pentru 'cancer'.

Folosirea celei de-a treia editii a Clasificarii Internationale a Bolilor pentru Oncologie (ICD-O) Pentru unele tipuri morfologice. carcinomul varfului limbii care se extinde cuprinzand fata ventrala ar trebui sa fie alocat la C02.1 deoarece punctul de origine. De exemplu.8 din acest capitol [vezi nota 5]. 4. acestea au fost denumite in general ca subcategoria . iar referinta ar trebui sa se faca mai intai la linia din Indexul Alfabetic pentru descrierea morfologica. 'Depasind' inseamna ca localizarile implicate sunt alaturate (una langa alta). Capitolul II furnizeaza o clasificare topografica restransa sau de loc.8 Leziune depasind organele respiratorii si intratoracice C41. Subcategoriile consecutive numeric sunt in mod frecvent alaturate anatomic. trebuie luate in considerare atat morfologia cat si comportamentul atunci cand se codifica tumorile.8 Leziune depasind tesuturile conjunctive si moi C57.-) iar codificatorul poate avea nevoie sa consulte texte anatomice pentru a determina relatiile topografice. in timp ce carcinomul varfului si fetei ventrale a limbii ar trebui sa fie alocat la C02. benign. carcinomul esofagului si stomacului este indexat in mod specific la C16.8 (Leziune depasind sistemul digestiv).8 Leziune depasind osul si cartilagiul articular C49. a cincea cifra este codul de comportament (malign primar.8 Leziune depasind glandele salivare principale 32 C14. Folosirea subcategoriilor din Capitolul II Se atrage atentia asupra folosirii speciale a subcategoriei . Tumorile maligne care depasesc limitele localizarii si folosirea subcategoriei . de asemenea. 8. in situ. anusul si canalul anal C24.0 (cardia). care ar trebui sa fie codificat la C26. Categoriile C00-C75 clasifica tumorile maligne primare dupa punctul lor de origine. Paginile introductive includ instructiuni generale privind folosirea corecta a Indexului Alfabetic.8 Leziune depasind limba C08. 6.8 Leziune depasind caile biliare C26. vezica urinara C67.8 Leziune depasind organele genitale la femeie C63.9). varful. Acolo unde a fost necesar sa se acorde subcategorii pentru 'alta'.Tumori patru cifre ale codului morfologic identifica tipul histologic. totusi. Codurile de topografie ale ICD-O folosesc pentru Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . este folosita ca un cod special pentru limfoame si leucemii.7.8 Leziune depasind rectul. Din acest motiv au fost desemnate urmatoarele subcategorii: C02.8 Leziune depasind creierul si alte parti ale sistemului nervos central Un exemplu este acela al carcinomului stomacului si intestinului subtire.8 Leziune depasind organele urinare C72. Multe categorii cu trei caractere sunt divizate mai departe in parti denumite sau subcategorii ale organului respectiv. este cunoscut. Uneori o tumora depaseste limitele categoriilor cu trei caractere in cadrul unor anumite sisteme. nespecificat (C25.8 Leziune depasind sistemul digestiv C39. O tumora care depaseste una sau mai multe localizari alaturate in cadrul unei categorii cu trei caractere si al carei punct de origine nu poate fi determinat ar trebui sa fie clasificata la subcategoria . 5.8 (leziune depasind).8 Leziune depasind organele genitale la barbat C68. Folosirea Indexului Alfabetic in codificarea tumorilor Pe langa localizare. A sasea cifra este folosita in ICD-O ca un cod pentru grad (diferentiere) pentru tumorile solide si. Pe de alta parte. Tumorile maligne ale tesutului ectopic Tumorile maligne ale tesutului ectopic urmeaza sa fie codificate la localizarea mentionata. cavitatea orala si faringele C21.8 Leziune depasind buza.8. natura nesigura maligna sau benigna). Instructiunile si exemplele specifice care se refera la tumori ar trebui sa fie consultate pentru a se asigura folosirea corecta a categoriilor si subcategoriilor din Capitolul II. aceasta a sasea cifra nu este inclusa in ICD-10-AM. 7. daca nu este combinatia indexata in mod specific altundeva. de exemplu tumorile maligne pancreatice ectopice sunt codificate la pancreas. dar aceasta nu este ceva invariabil (de ex. malign secundar (metastatic).8 ('leziune depasind').

32 Tumora maligna a limbii al carei punct de origine nu poate fi clasificat la niciuna din categoriile C01-C02.fata bucala . sectiile de patologie si alte agentii specializate in cancer.4 Amigdala linguala Exclude: amigdala NOS (C09.zona de aplicare a rujului de buze . in situ si nesigura sau necunoscuta).limita dintre mucoasa bucala si piele C00.02.1 Buza inferioara.NOS . nespecificata daca este superioara sau inferioara: . pag. benigna.C96) Tumori maligne.8 Leziune.fata bucala . C00. nespecificata Buza.9 Gingia. C44. marginea libera Treimea mijlocie a limbii NOS Partea mobila a limbii NOS C02. cavitatii bucale si faringelui (C00-C14) C00 0241 C02 Tumora maligna a limbii.mucoasa . C80).fata bucala .9 Buza.8 Leziune depasind limba 0234 Buza inferioara: .frenul . spitalele oncologice. nespecificata Buza inferioara: . nespecificata C03 Tumora maligna a gingiei Include: mucoasa alveolara (creasta) gingiei Exclude: tumorile maligne odontogenice Limita dintre mucoasa bucala si piele NOS C00.5 Buza.6 Comisura buzelor C00.0 Gingia superioara C03. suprafata dorsala Exclude: suprafata dorsala a bazei limbii (C01) C02.zona de aplicare a rujului de buze .fata orala C00.frenul .9 Limba.9) C02.0 Fata dorsala a limbii Doua treimi anterioare ale limbii. marginea libera.mucoasa .2 Fata ventrala a limbii Tumora maligna a buzei Exclude: pielea buzei (C43.Tumori toate tumorile in mod esential aceleasi categorii cu trei si patru caractere pe care Capitolul II le foloseste pentru tumorile maligne (C00-C77.4 C02. fata interna Buza superioara: . de exemplu registrele de cancer.2 Buza.1 Gingia inferioara C03.C75) Tumori maligne ale buzei.fata orala C00.fata orala Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 33 . 32 C00.4 Buza inferioara. pag. alte parti si nespecificate C02.0) Doua treimi anterioare ale limbii.frenul . nespecificata C01 Tumora maligna a bazei limbii Fata dorsala a bazei limbii Partea fixa a limbii NOS Treimea posterioara a limbii Tumori maligne (C00 . fata interna (C41. fata inferioara Frenul limbii C02.1) C03.0. fata interna. C41. parte nespecificata C00.3 Doua treimi anterioare ale limbii. hematopoietic si inrudite (C00 .0 Buza superioara. depasind buza Vezi nota 5 de la Capitol.limita dintre mucoasa bucala si piele C00.3 Buza superioara. marginea libera Buza superioara: .1 Partea jugala a limbii Varful limbii C02.NOS . nepsecificata Vezi nota 5 de la Capitol.mucoasa .declarate sau presupus a fi primare. De aceea se recomanda ca ICD-O sa fie folosita de agentiile interesate in identificarea atat a localizarii cat si a morfologiei tumorilor. astfel acordand o specificitate crescuta localizarii pentru alte tumori (secundara maligna (metastatica). cu localizari specificate exceptand cele ale tesuturilor limfoid.

9) tumorile maligne ale glandelor salivare accesorii specificate care sunt clasificate dupa localizarea lor anatomica glanda parotida (C07) C08.0 Santul (foseta) gloso-epiglotic C10.0 Fosa amigdaliana C09.NOS . altele si nespecificate Exclude: tumorile maligne ale glandelor salivare accesorii NOS (C06. nesepcificat C11 Tumora maligna a nazo-faringelui C11.8 Leziune depasind planseul gurii Vezi nota 5 de la Capitol. nespecificata Plafonul cavitatii bucale C06 Tumora maligna a gurii.4) amigdala faringiana (C11. nespecificata C05.0 Glanda submandibulara Chistul brahial [localizarea tumorii] C10. pag.1 Parte moale a palatului Exclude: peretele nazo-faringian al partii moi palatului (C11.1 Fata anterioara a epiglotei Epiglota.3 Peretele posterior al orofaringelui C10.2 Lueta C05. 32 C09.9 Glanda salivara principala. 32 C06. pag.1) C10.Tumori C04 Tumora maligna a planseului gurii C04. pag.1 Glanda sublinguala Foseta Rossenmüller Orificiul trompei Eustache Recesul faringian 34 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . 32 Zona de jonctiune a orofaringelui C10. 32 C05.4 Fenta branhiala Glanda salivara accesorie.3) C05. 32 C04.8 Leziune depasind amigdala Vezi nota 5 de la Capitol.1) C08.2 Regiunea retromolara C06.0 Planseul anterior al gurii C08. 32 Tumora maligna a glandelor salivare principale al carei punct de origine nu poate fi clasificat la nici una din categoriile C07C08.-) Mucoasa bucala NOS Fata interna a obrajilor C06.0 Parte dura a palatului C05. alte parti si nespecificate C06.faringiana .9 Gura. marginea libera Pliul (pliurile) gloso-epiglotic(e) Exclude: epiglota (partea supra- Vezi nota 5 de la Capitol.8 Leziune depasind gura. pag.0 Mucoasa obrajilor Amigadala: .1 Vestibul bucal Gutiera bucala (superioara) (inferioara) Gutiera labiala (superioara) (inferioara) C06. nespecificata hioidiana) NOS (C32. alte parti si nespecificate C10.8 Leziune depasind palatul C09.0 Peretele superior al nazo-faringelui Plafonul nazo-faringelui C11. pag.1 Pilierul amigdalei (anterior) (posterior) C09. pag.9 Orofaringe.1 Glanda salivara (principala) NOS Tumora maligna a amigdalei Exclude: amigdala linguala (C02.9 Amigdala.8 Leziune depasind glandele salivare principale 0234 Inaintea jonctiunii premolar-canina C04.8 Leziune depasind orofaringele Vezi nota 5 de la Capitol. localizare nespecificata Cavitate bucala NOS C07 Tumora maligna a glandei parotide C08 Tumora maligna a glandelor salivare principale.2 Peretele lateral al orofaringelui C10.9 Palat. nespecificata C05 Tumora maligna a palatului C09 Vezi nota 5 de la Capitol.9 Planseul gurii.palatina C10 Tumora maligna a orofaringelui Exclude: amigdala (C09.1 Peretele posterior al nazo-faringelui Tesut adenoid Amigdala faringiana C11.1 Planseul lateral al gurii C04.2 Peretele lateral al nazo-faringelui Glanda submaxilara C08. nespecificat Vezi nota 5 de la Capitol.

4 C16.0 Zona retro-cricoidiana C13.6 Curbura mare a stomacului.1) C13.9) Orificiul cardiac Jonctiunea cardio-esofagiana Jonctiunea gastro-esofagiana Esofagul si stomacul C16.Tumori C11.2 Inelul Waldeyer C14.8 Leziune depasind buza. nespecificat Cancerul gastric NOS C17 Tumora maligna a intestinului subtire C17.0 Cardia Peretele hipofaringian NOS C14 Tumora maligna a buzei.1 Jejun Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 35 . C15.2 Corpul stomacului C16. cavitatea bucala si faringele Antrul gastric C16. pag. pag. nespecificat C16 Tumora maligna a stomacului laringian (C32. versant hipofaringian Pliul ary-epiglotic: . 32 C13.0 Faringe.8 Leziune depasind stomacul Vezi nota 5 de la Capitol.0 Esofagul cervical C15. nespecificat C14. nespecificat C16.8 Leziune depasind nazo-faringele Tumori maligne primare localizate la organele digestive (C15-C26) C15 Tumora maligna a esofagului Nota: Sunt date doua subclasificari: .0-.2.1 Esofagul toracic C15. 32 Tumora maligna a buzei. nespecificata 0234 Vezi nota 5 de la Capitol.2 dupa descrierea anatomica . versant Vezi nota 5 de la Capitol.2 Esofagul abdominal C15.3 Antrul piloric C14. care nu se clasifica la C16. pag. Curbura mica a stomacului. deoarece ambele forme ale terminologiei sunt folosite dar diviziunile anatomice care rezulta nu sunt asemanatoare. 32 C11. care nu se clasifica la C16.9 Esofag.0-C16.3 Treimea superioara a esofagului C15. cavitatii bucale si faringelui al carei punct de origine nu poate fi clasificat la niciuna din categoriile C00C14.5 Treimea inferioara a esofagului C15.choanelor .9 Stomacul.1-C16.1 Pliul ary-epiglotic.8 Leziune depasind hipofaringele Vezi nota 5 de la Capitol.0 Duoden C17.9 Hipofaringe. cavitatii bucale si faringelui cu alte localizari si rau-definite Exclude: cavitatea bucala NOS (C06. pag.4 Treimea mijlocie a esofagului C15.1 Fundul stomacului C16.8 Leziune depasind esofagul Vezi nota 5 de la Capitol.NOS Exclude: pliul ary-epiglotic.zona marginala .3-.4 C16.5 Curbura mica a stomacului.septului C11. nespecificat Peretele rino-faringian NOS C12 Tumora maligna a sinusului piriform Fosa piriforma C13 Tumora maligna a hipofaringelui Exclude: sinusul piriform (C12) C13.9 Nazo-faringe. pag.5 dupa treimi Aceasta abatere de la principiul prin care categoriile ar fi trebuit sa fie mutual exclusive este deliberata.3 Peretele anterior al nazo-faringelui Plafonul nazo-faringelui Peretele nazo-faringian (anterior) (posterior) al valului palatin Marginea posterioara (nazala) a: . nespecificata Curbura mare a stomacului.2 Peretele posterior al hipofaringelui C13.4 Pilorul Prepilorul Canalul piloric C16. 32 C16. 32 C15.

nespecificat C18 Tumora maligna a colonului C22.2 Ileon Exclude: valvula ileo-cecala (C18.piele (C43. 32 Tumora maligna a cailor biliare al carei punct de origine nu poate fi clasificat la nici una din categoriile C22. 32 Tumora maligna a rectului.0 Capul pancreasului C25.5) pielea perianala (C43.5.0 Carcinomul celulei hepatice Carcinomul hepato-celular Hepatomul C22. nespecificat 36 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . 32 C25.7 Colonul sigmoid Colangiocarcinomul C22.7) Vezi nota 5 de la Capitol.margine (C43.9 Pancreas.4 Colonul transvers C18.1 Tumora maligna care implica atat caile biliare intrahepatice cat si cele extrahepatice C21. nespecificat Intestinul gros NOS C19 Tumora maligna a jonctiunii rectosigmoidiene C24.9) tumora maligna secundara a ficatului (C78.2 Colonul ascendent C18.3 Angiosarcomul ficatului Sarcomul celulelor Kupffer C22. nespecificate C25 Tumora maligna a pancreasului C25.4 Pancreasul endrocrin Sfincterul anal C21.1 Apendicele C18.8 Leziune depasind intestinul subtire Tumora maligna a ficatului si cailor biliare intrahepatice Exclude: caile biliare NOS (C24. C44.0 Cecul Valvula ileo-cecala C18.4 Alte sarcoame ale ficatului C22. 32 C17.2 Jonctiunea ano-rectala Ano-rectala Insulele Langerhans C25.8 Leziune depasind pancreasul Vezi nota 5 de la Capitol.2 Hepatoblastom C22. pag. nespecificat C23 Tumoara maligna a veziculei biliare C24 Tumora maligna a altor parti si nespecificate ale cailor biliare Exclude: caile biliare intrahepatice (C22.3 Canalul pancreatic C25. anusului si canalului anal al carei punct de origine nu poate fi clasificat la nici una din categoriile C20-C21.9 Ficat.5) C21.6 Colonul descendent C18.0 Canalul biliar extrahepatic Colonul cu rectul Recto-sigmoid (colon) C20 Tumora maligna a rectului Canalul sau pasajul biliar NOS Coledocul Canalul cistic Canalul hepatic C24.5.9 Colon. pag.1 Canalul anal C24. pag.1 Carcinomul canalului biliar intrahepatic C18.8 Leziune depasind colonul Vezi nota 5 de la Capitol.7 Alte parti ale pancreasului Colul pancreasului C25.0 Anus.5) .8 Leziune depasind rectul. C44.0) C22 C17.5.0-C24. C44. pag.1 Ampula Vater C24. 32 C18. anusul si canalul anal 0234 Vezi nota 5 de la Capitol.7 Alte carcinoame specificate ale ficatului C22.1 Corpul pancreasului C25.5 Unghiul splenic al colonului C18.9 Intestinul subtire.9 Caile biliare.Tumori C17.1) Sigmoid [unghi] Exclude: jonctiunea recto-sigmoidiana (C19) C18. pag. nespecificat Exclude: anala: .2 Cloaca C21.3 Unghiul hepatic al colonului C18.8 Leziune depasind caile biliare Ampula rectala 0234 C21 Tumora maligna a anusului si canalului anal Vezi nota 5 de la Capitol.3 Diverticulul Meckel C17.2 Coada pancreasului C25.

2.-) limfom non Hodgkin (C82-C85) C26.2) marginea posterioara a septului nazal si choanelor (C11.1 Exclude: jonctiunea cardio-esofagiana C32.1 Splina Exclude: boala Hodgkin (C81.8 Leziune depasind sistemul digestiv 0234 Vezi nota 5 de la Capitol. bronhii sau plaman C34. 31 Tumora maligna a organelor digestive al carei punct de origine nu poate fi clasificat la niciuna din categoriile C15-C26.0) pielea urechii (externe) (C43.9 Laringe.0 Tract intestinal.0 Trunchiul bronhial Trompa Eustache Urechea interna Celulele mastoidiene Exclude: canalul auditiv (extern) (C43. bronhii sau plaman C34.0) Laringele intrinsec Coarda vocala (adevarata) NOS C32.0 Sinusul maxilar Antrul (Highmore) (maxilar) C31.2) Vezi nota 5 de la Capitol.zona marginala (C13.3 Cartilagiul laringian C32.8 Leziune depasind sinusurile fetei C26.2) osul urechii (meatul) (C41. nespecificat C33 Tumora maligna a traheei C34 Tumora maligna a bronhiilor si plamanului nasul NOS (C76.9 Sinus accesoriu. parte nespecificata Intestinul NOS C26.-) Pliul ary-epiglotic. altele si rau-definite Exclude: peritoneul si retroperitoneul (C48.02) Vezi nota 5 de la Capitol.1 Urechea medie C34.Tumori C26 Tumora maligna a organelor digestive.2. C44.1) .2 Lobul mijlociu.0 Fosele nazale Cartilagiul nasului Cornete. 32 C32. versantul laringian Epiglota (portiunea supra-hioidiana) NOS Laringele extrinsec Coarda vocala falsa Fata posterioara (laringiana) a epiglotei Benzile ventriculare Exclude: fata anterioara a epiglotei (C10.01) cartilagiul urechii (C49. 32 C31.2 Subglota C32.versantul hipofaringian (C13. pag. pag.1) .0 Glota (C16.9 Localizari rau definite ale sistemului digestiv Tractul sau canalul alimentar NOS Tractul gastrointestinal NOS Tumori maligne ale organelor respiratorii si intratoracice (C30-C39) Include: urechea mijlocie Exclude: mesoteliomul (C45. nespecificate C37 Tumora maligna a timusului Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 37 . pag.2 Sinusul frontal C31. nespecificat C32 Tumora maligna a laringelui Vezi Capitol nota5. pag.3 Lobul inferior.1 Lobul superior.9 Bronhii si plaman. bronhii sau plaman C34.3) C30. nazale Nasul intern Septul nasului Vestibulul nasului Exclude: osul nasului (C41.1 Sinusul etmoidal C31.8 Leziune depasind laringele C30 Tumora maligna a cavitatii nazale si urechii mijlocii C30.1) C32.3 Sinusul sfenoidal C31. C44.1) pliul ary-epiglotic: .1 Supraglota C26.0) bulbul olfactiv (C72.-) C31 Tumora maligna a sinusurilor accesorii C31.NOS (C13.3. Pintenul (carina) Hilul (plamanului) C34.8 Leziune depasind bronhiile si plamanul C44.3) pielea nasului (C43. 32 C34.

0 Oasele craniene si ale fetei C38.01› Oasele cranio-faciale Vezi nota 5 de la Capitol.02) C41.nasului (C30.0) osul maxilarului (inferior) (C41.Tumori C38 Tumora maligna a inimii.0 C40.0 Inima Pericard Exclude: vasele mari (C49.nazal .4) Coaste.membrelor (C40.-) .7) sinovia (C49.3 C41. orice tip Vezi nota 5 de la Capitol. stern si clavicula Oasele pelvisului.8 Osul maxilarului inferior Exclude: carcinomul.occipital .superior (C03.sfenoid .orbital .1 C40.-) C40 Tumora maligna a oaselor si cartilagiilor articulare ale membrelor Omoplatul si oasele lungi ale membrelor superioare Oasele scurte ale membrelor superioare Oasele lungi ale membrelor inferioare Oasele scurte ale membrelor inferioare Leziuni depasind oasele si cartilagiile articulare ale membrelor Osul .2 C41. parte nespecificata C39.fetei NOS . pag. mediastinului si pleurei Exclude: mesoteliomul (C45.8 Leziuni depasind organele respiratorii si intratoracice 0234 exceptand cel intraosos sau odontogen al: . mediastinul si pleura Maxilar (superior) Osul orbital Exclude: carcinomul.3) .etmoidal .02› Oasele maxilo-faciale Tumori maligne ale oaselor si cartilagiilor articulare (C40-C41) Exclude: maduva osoasa NOS (C96.2 Mediastinul posterior C38.0 Caile respiratorii superioare. pag.zigomatic Maxilar (superior) Cornete nazale Osul maxilarului superior Vomer C41. parte nespecificata C38.parietal .sinusului maxilarului (C31.malar . nespecificate 38 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .0) . orice tip exceptand cel intraosos sau odontogen al maxilarului: .1 Mediastinul anterior C38.9 Oasele si cartilagiile articulare ale membrelor.3 Mediastin. cu alte localizari si rau definite Exclude: intratoracica NOS (C76. pag.inferior (C03.temporal C41.0. 32 Tumora maligna a organelor respiratorii si intratoracice al carei punct de origine nu poate fi clasificat la nici una din categoriile C30-C39. 32 C40.NOS (C03.4 Pleura C38.urechii (C49. Caile respiratorii NOS C39.8 Leziune depasind inima.9) .1) C39.laringelui (C32.1) toracica NOS (C76.0) .4 Coloana vertebrala Exclude: sacrum si coccis (C41.3) C38.-) cartilagiul: .3 C40.frontal .1) .0) C41.9 Localizari rau definite ale sistemului respirator Osul: .2 C40.0) osul maxilarului superior (C41.maxilarului superior (C03.1) C41.-) C41 Tumora maligna a oaselor si cartilagiilor articulare. cu alte localizari si nespecificate Exclude: oasele membrelor (C40. sacrum si coccis Vezi nota 5 de la Capitol. 32 C39 Tumora maligna a sistemului respirator si organelor intratoracice.1 Mandibula C40.

-) Anala: .pielea Pielea perianala Pielea sanului Exclude: anusul NOS (C21. C41.9 Tumora maligna a pielii.-) peritoneului (C48. inclusiv cantusul C43.0 Mesoteliomul pleurei Exclude: alte tumori maligne ale pleurei (C38.6 Melanomul malign al membrelor superioare. C63.-) C44. alte localizari si nespecificate C43.2 Mesoteliomul pericardului Exclude: alte tumori maligne ale pericardului (C38.-) pielea organelor genitale (C51C52.0) C44.7 Mesoteliomul cu alte localizari C45.-) Sarcomul Kaposi Include: codul morfologic M9140 cu un cod de comportament /3 C46.5 Melanomul malign al trunchiului C44.0) C44.0) C43.glandelor sebacee .1 Melanomul malign al pleoapei. C60.marginea . nespecificata Tumori maligne ale tesuturilor mesoteliale si moi (C45-C49) C45 Mesoteliom Include: codul morfologic M905 cu un cod de comportament /3 Anala: . inclusiv soldul C43.0 Melanomul malign al buzei Exclude: marginea rosie a buzei (C00. 32 Tumora maligna a oaselor si cartilagiilor articulare al carei punct de origine nu poate fi clasificat la nici una din categoriile C40-C41. pag.1 Pielea pleoapelor.3 Melanomul malign al fetei.0 Pielea buzelor 0241 Vezi nota 5 de la Capitol.0C00.7 Melanom malign al membrelor inferioare.4 Pielea scalpului si gatului C44.7 Pielea membrelor inferioare.0) C43.9 Mesoteliom.8 Melanomul malign depasind pielea C45.1 Mesoteliomul peritoneului Vezi nota 5 de la Capitol.8 Leziuni depasind pielea Vezi nota 5 de la Capitol.Tumori C41. alte localizari si nespecificate C44.0 Sarcomul Kaposi al pielii Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 39 . inclusiv umarul C43.9 Melanomul malign al pielii. 32 C43. inclusiv cantusul Exclude: tesutul conjunctiv al pleoapei (C49.6 Pielea membrelor superioare. nespecificat C46 0102 melanomul malign al pielii (C43.-.5 Pielea trunchiului Melanomul si alte tumori maligne ale pielii (C43-C44) C43 Melanomul malign al pielii Include: codurile morfologice M872-M879 cu un cod de comportament /3 Exclude: melanomul malign al pielii organelor genitale (C51-C52. nespecificate Carcinomul basocelular al buzei Exclude: tumora maligna a buzei (C00. inclusiv soldul C44.2 Melanomul malign al urechii si canalului auditiv extern C43. C60. pag.piele Pielea perianala Pielea sanului Exclude: anusul NOS (C21.0) C45.glandelor sudoripare Exclude: sarcomul Kaposi (C46. C63. nespecificat Mezenter Mesocolon Epiploon Peritoneu (parietal) (pelvian) Exclude: alte tumori maligne ale Melanomul (malign) NOS C44 Alte tumori maligne ale pielii Include: tumora maligna a: .4 Melanomul malign al scalpului si gatului C43. 32 C44.margine .2) C43.8 0234 Leziune depasind oasele si cartilagiile articulare C44.9 Oase si cartilagii. inclusiv umarul C44.2 Pielea urechii si a conductului auditiv extern Exclude: tesutul conjunctiv al urechii (C49.3 Pielea fetei.-.-) C45.4. pag.4) C45.

7 Sarcomul Kaposi cu alte localizari C46. inclusiv soldul C47.-) sarcomul Kaposi (C46.2 Nervii periferici ai membrelor inferioare. 32 C47.1 Nervii periferici ai membrelor superioare. fetei si gatului Exclude: nervii periferici ai orbitei (C69. nespecificat C47 Tumora maligna a nervilor periferici si sistemului nervos autonom Include: nervii si ganglionii simpatici si parasimpatici C49 Tumora maligna a altor tesuturi conjunctive si moi Include: vasele sangvine bursa cartilagiul fascia grasimea ligamentul exceptand cel uterin vasele limfatice muschiul sinovia tendonul (teaca) Exclude: cartilagiul: C47. nespecificat C48. 32 inima (C38.pleoapei Exclude: tesutul conjunctiv al orbitei (C69.-) mesoteliomul (C45. inclusiv umarul C49.3) . pag.articular (C40-C41) .5 Nervii periferici ai pelvisului C47. nespecificati C47.5 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale pelvisului Fesa Vintre Peritoneu 40 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .0) mediastinul (C38.9 Sarcomul Kaposi.pelvian C48.-) C48.0 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale capului. inclusiv umarul C47.1-C38.Tumori C46.0) tesutul conjunctiv al sanului (C50.-) nervii periferici si sistemul nervos autonom (C47.urechii .-) retroperitoneul (C48.1 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale membrelor superioare. nespecificati C48 Tumora maligna a retroperitoneului si peritoneului Exclude: sarcomul Kaposi (C46. inclusiv soldul C49.2 Peritoneu.nasului (C30.0 Retroperitoneu C48. fetei si gatului Vezi nota 5 de la Capitol.4 Nervii periferici ai abdomenului C47.3 Sarcomul Kaposi al ganglionilor limfatici C46.2 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale membrelor inferioare.-) Vezi nota 5 de la Capitol.1 Parti specificate ale peritoneului Tesutul conjunctiv al: .2 Sarcomul Kaposi al palatului C46.-) peritoneul (C48.3 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale toracelui Mesenter Mesocolon Epiploon Peritoneu: .6) C49.6) C47.8 Leziune depasind nervii periferici si sistemul nervos autonom .8 Sarcomul Kaposi la multiple organe C46.9 Nervii periferici si sistemul nervos autonom. pag.laringelui (C32.4 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale abdomenului Peretele abdominal Hipocondrul C49.1 Sarcomul Kaposi al tesuturilor moi C46.3 Nervii periferici ai toracelui C47.1) mesoteliomul (C45.8 Leziune depasind retroperitoneul si peritoneul Axila Diafragma Vasele mari Exclude: sanul (C50.parietal .0 Nervii periferici ai capului.0) C49.6 Nervii periferici ai trunchiului.3) timusul (C37) C49.

32 Tumora maligna a tesutului conjunctiv si tesuturilor moi al carei punct de origine nu poate fi clasificat la nici una din categoriile C47-C49. nespecificata Organele genitale externe ale femeii NOS Pudendum C52 Tumora maligna a vaginului C53 Tumora maligna a colului uterin Coriocarcinomul NOS Corioepiteliomul NOS (D39.Tumori C49. nespecificat Caile genito-urinare la femeie NOS C58 Tumora maligna a placentei Vezi nota 5 de la Capitol.9 Corpul uterului.invaziva (D39.8 Leziune depasind fundul uterului Vezi nota 5 de la Capitol.4 Cadranul supero-extern al sanului C50. pag.9 San. nespecificat Tumori maligne ale sanului (C50) C50 Tumora maligna a sanului Include: tesutul conjunctiv al sanului Exclude: pielea sanului (C43.2) .maligna (D39.7 Alte organe genitale specificate la femeie Vezi nota 5 de la Capitol. pag.5.8 Leziune depasind tesutul conjunctiv si tesuturile moi 0234 Segmentul uterin inferior C54. pag.9) C53.0 Istmul uterin Spate NOS C49. nespecificat C55 Tumora maligna a uterului.9 Organ genital la femeie.1 Buzele mici C51.1 Exocolul C53.2 Clitoris C51.2) Exclude: corioadenomul (destructiv) mola hidatiforma: .0 Mamelon si areola C50.6. 32 Tumora maligna a organelor genitale feminine al carei punct de origine nu poate fi clasificat la nici una din categoriile C51-C57.0 Buzele mari Glanda Bartholin [vestibulara mai mare] C51. nespecificat Corpul sau canalul Wolffian C57.2 Miometru C54.0 Endocolul C53.2) .NOS (O01. 32 C51.3 Cadranul infero-intern al sanului C50. pag. pag. 32 C54. C58. nespecificate C57.4 Anexele uterului. nespecificat C54.6 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale trunchiului. Tubo-ovariana Utero-ovariana C51. C44. 32 C50. altele si nespecificate C49.3 Fundul uterului C54.6 Prelungirea axilara a sanului C50.1 Ligamentul larg C57. pag.5 Cadranul infero-extern al sanului C50.8 Leziune depasind vulva C57.8 Leziune depasind colul uterin Vezi nota 5 de la Capitol.3 Parametrul Ligamentul uterin NOS C57. nespecificat C54 Tumora maligna a corpului uterin 41 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .9 Vulva.5) C50.2 Ligamentul rotund C57.2 Cadranul supero-intern al sanului C50. Vezi nota 5 de la Capitol.7.1 Partea centrala a sanului C50.9 Col uterin.1 Endometru C54. parte nespecificata C56 Tumora maligna a ovarului C57 Tumora maligna a organelor genitale feminine.9 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi. 32 C53.8 Leziune depasind organele genitale la femeie 0234 Tumori maligne ale organelor genitale feminine (C51-C58) Include: pielea organelor genitale feminine C51 Tumora maligna a vulvei Vezi nota 5 de la Capitol.0 Trompa Fallope Oviduct Trompa uterina C57.8 Leziune depasind sanul C57.

2 Retina 42 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .9 Organ urinar.9 Testicul. creierului si altor parti ale sistemului nervos central (C69-C72) C69 Tumora maligna a ochiului si anexelor sale Exclude: tesutul conjunctiv al pleoapei (C49.8 Leziune depasind organele urinare 0234 Pielea scrotului C63. altele si nespecificate C63.calicele (C65) .3 Peretele anterior al vezicii C67.1.3) C69.1 Corneea C69.6) C67 Tumora maligna a vezicii Corpul cavernos C60.0 Testicul criptorhidic Testicul ectopic [localizarea tumorii] Testicul retinut [localizarea tumorii] C62. nespecificata C68 Tumora maligna a organelor urinare.9 Organ genital la barbat.4 Peretele posterior al vezicii C67.1 Bolta vezicii C67. nespecificat Caile genito-urinare la barbat NOS Tumori maligne ale cailor urinare (C64-C68) C64 Tumora maligna a rinichiului.1 Testicul coborat Vezi nota 5 de la Capitol. 32 C60. altele si nespecificate Exclude: caile genito-urinare NOS: .9) .8 Leziune depasind penisul C67. pag.0 Preput O cuta a pielii care acopera preputul C60.masculine (C63. pag.1.1 Glandele uretrale C68.0 Trigonul vezicii C67.2 Peretele lateral al vezicii C67.Tumori Tumori maligne ale organelor genitale masculine (C60-C63) Include: pielea organelor genitale masculine C65 Tumora maligna a bazinetului renal Jonctiunea pelvi-ureterala Calicele renal C60 Tumora maligna a penisului C60. pag.9 Penis.0) pleoapa (pielea) (C43.bazinetul (C65) Tumori maligne ale ochiului.5) Testicul scrotal C62.7 Uraca C67. 32 Tumora maligna a organelor urinare al carei punct de origine nu poate fi clasificat la nici una din categoriile C64-C68.2 Scrot C68. C63.feminine (C57.0 Conjunctiva C69.5 Colul vezical Vezi nota 5 de la Capitol.0 Uretra Exclude: orificiul uretral al vezicii (C67. pag. 32 C67.9 Vezica urinara. nespecificat C63 Tumora maligna a organelor genitale masculine.2 Corpul penian C66 Tumora maligna a ureterului Exclude: orificiul ureteral al vezicii (C67.0 Epididim C63.8 Leziune depasind organele genitale la barbat Vezi nota 5 de la Capitol. cu exceptia bazinetului renal Exclude: renal: . 32 Tumora maligna a organelor genitale masculine al carei punct de origine nu poate fi clasificat la nici una din categoriile C60C63.1 Cordonul spermatic C63.7. Sistemul urinar NOS Vezi nota 5 de la Capitol. C44.6 Orificiul ureteral C67. nespecificat Pielea penisului NOS C61 Tumora maligna a prostatei C62 Tumora maligna a testiculului Orificiul uretral intern C67.7 Alte organe genitale specificate la barbat Vezicula seminala Tunica vaginala C63.1) nervul optic (C72. nespecificat C68.1 Glandul penisului C60.8 Leziune depasind vezica C62.9) C68.

5 Glomus aortic si alti paraganglioni C75.3 Coroida C69.9 Suprarenala.2 Lob temporal C71. exceptand lobii si ventriculii C74.4) ovarul (C56) testiculul (C62.1 Coada de cal C72. ele ar trebui sa fie codificate separat C75.3 Lob parietal C71. nespecificat C70 Tumora maligna a meningelui C70.8 Leziune depasind ochiul si anexele sale Vezi nota 5 de la Capitol.1 Hipofiza C75.3 Nervul optic Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 43 . 32 C71.01) Vezi nota 5 de la Capitol.4 Nervul auditiv C72. nespecificat Tumori maligne ale tiroidei si altor glande endocrine (C73-C75) C73 Tumora maligna a glandei tiroide C74 Tumora maligna a glandei suprarenale C69.8 Leziune depasind sistemul nervos central 0234 Globul ocular C69.3 Glanda pineala (epifiza) C75.9 Sistem nervos central.4 Corpul ciliar C72.-) timusul (C37) glanda tiroida (C73) C75.8 Atingere pluriglandulara.2 Nervul olfactiv Bulbul olfactiv C72.5 Ventricul cerebral Exclude: al patrulea ventricul (C71. Sistemul nervos NOS C72.0 Creierul.0 Maduva spinarii C72. nespecificata Nota: Daca localizarile atingerilor pluriglandulare sunt cunoscute. nespecificata Corpul calos Supratentorial NOS C71.-) C72.5) tesutul retrobulbar (C69. nervilor cranieni si altor parti ale sistemului nervos central Exclude: meninge (C70. nespecificat C71 Tumora maligna a creierului Exclude: nervii cranieni (C72.0 Glanda paratiroida C75.1 Lob frontal C71. 32 C69.Tumori C69.6 Orbita Tesutul conjunctiv al orbitei Muschiul extra-ocular Nervii periferici ai orbitei Tesutul retro-ocular Tesutul retrobulbar Exclude: osul orbital (C41.7) C71.2 Canalul cranio-faringian C75.9 Creier.-) nervii periferici si sistemul nervos autonom (C47.7 Trunchiul cerebral Al patrulea ventricul Infratentorial NOS C71. pag.2-C72.5 Glanda lacrimala si canalul lacrimal Sacul lacrimal Canalul nazo-lacrimal C69.4 Lob occipital C71.8 Leziune depasind creierul Vezi nota 5 de la Capitol.1 Medulara glandei suprarenale C74.9 Glanda endocrina. altii si nespecificati C72.6) C71.6 Cerebel C71. nespecificata C75 Tumora maligna a altor glande endocrine si structuri inruditee Exclude: glanda suprarenala (C74) pancreasul endocrin (C25. 32 Tumora maligna a creierului si altor parti ale sistemului nervos central al carei punct de origine nu poate fi clasificat la nici una din categoriile C70-C72.0 Meninge cerebral C70.5 Nervii cranieni.9 Ochiul. pag.0 Corticala glandei suprarenale C74. nespecificat C72 Tumora maligna a maduvii spinarii.5.1 Meninge rahidian C70. pag.9 Meninge.4 Corpuscul carotidian C75.

4 C76.4 Vezi nota 5 de la Capitol.9 C78 C78.2 C77.2 C78. specificata ca primara (C81-C87. secundare si nespecificate (C76-C80) C76 0234 C77.1 Torace Ascite maligne NOS C78.masculine (C63. pag.6 C76.9) .2 C76. altele si nespecificate Tumora maligna secundara a intestinului subtire Tumora maligna secundara a intestinului gros si rectului Tumora maligna secundara a retroperitoneului si peritoneului Tumora maligna cu alte localizari si nespecificate Exclude: tumora maligna a: . nespecificati Tumora maligna secundara a organelor respiratorii si digestive Tumora maligna secundara a plamanului Tumora maligna secundara a mediastinului Tumora maligna secundara a pleurei Tumora maligna secundara a organelor respiratorii si digestive.(septul) recto-vezical C76.cailor genito-urinare NOS: .localizarii nespecificate (C80) C78.-) Ganglionii limfatici ai capului.0 Ganglionii limfatici supraclaviculari C77. 32 C77 Tumora maligna secundara si nespecificata a ganglionilor limfatici Exclude: tumora maligna a ganglionilor limfatici.3 Ganglionii limfatici intratoracici Ganglionii limfatici intraabdominali Ganglionii limfatici ai axilei si membrului superior C79.1 C77.7 C78.7 C76.1 C79.9) .88› Tumora maligna secundara cu alte localizari specificate Ganglionii limfatici pectorali C77.8 Ganglionii limfatici inghinali si ai membrului inferior Ganglionii limfatici intrapelvieni Ganglionii limfatici cu localizari multiple Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 44 .feminine (C57.2) C79. altor organe urinare si nespecificate Tumora maligna secundara a pielii Tumora maligna secundara a creierului si meningelor cerebrale Tumora maligna secundara a altor parti si nespecificate din sistemul nervos Tumora maligna secundara a osului si maduvei osoase Tumora maligna secundara a ovarului Tumora maligna secundara a glandei suprarenale Tumora maligna secundara cu alte localizari specificate Axila NOS Intratoracic NOS Toracic NOS C76.4 C77.0 C79.2 0227 C79.Tumori Tumori maligne cu localizari rau definite.(septul) recto-vaginal . fetei si gatului C79.81› Tumora maligna secundara a sanului Exclude: pielea sanului (C79.5 C76.0 Cap.82› Tumora maligna secundara a organelor genitale C79.3 C79.tesutului limfoid.7 C79.3 Ganglioni limfatici.8 Tumora maligna secundara a ficatului Tumora maligna secundara a organelor digestive.5 C77. hematopoietic si inrudit (C81-C96) .4 C78. cum ar fi: .1 C78.5 C79. C96. altele si nespecificate Tumora maligna secundara cu alte localizari Tumora maligna secundara a rinichiului si bazinetului Tumora maligna secundara a vezicii.5 C78. fata si gat Obraz NOS Nas NOS C76.0 C78.3 Abdomen Bazin Inghinal NOS Localizari care depasesc sistemele pelviene.8 Membru superior Membru inferior Alte localizari nespecificate Leziune depasind alte localizari si nespecificate C79 C79.6 C79.8 C77.

7 C83. crestate Amestec de celule mici crestate si celule mari foliculare Celule mari foliculare Alte forme de limfom folicular non Hodgkin Limfom folicular non Hodgkin.malignitate cu localizare nespecificata (primara) (secundara) Malignitate cu localizare nespecificata (primara) (secundara) Cancer multiplu cu localizare nespecificata (primara) (secundara) Casexia maligna Localizare primara necunoscuta Limfom folicular (nodular) non Hodgkin Include: limfom folicular (nodular) non Hodgkin cu sau fara zone difuze codurile morfologice M969 si M9591 cu un cod de comportament /3 C82. 0236.cancer cu localizare nespecificata (primara) (secundara) .8 C83.9 cod de comportament /3 Nota: Termenii folositi la categoriile C82-C85 pentru limfoamele non Hodgkin sunt cei dintr-o Formulare de Lucru care incearca sa gaseasca un cadru comun pentru mai multe scheme majore de clasificare.2 C81.7 C81.7 C82.0 C81.5 C81.1 C82.9 Celule mici foliculare.9 Predominenta limfocitara-histiocitara Scleroza nodulara Celulara mixta Depletie limfocitara Alta forma a bolii Hodkin Boala Hodkin.2 C83. 0242.2 C82.4 C84.Tumori C80 0218.0 C83.1 C81.4 C83. nu este posibila intotdeauna echivalenta exacta cu termenii care apar in Lista Tabelara. nespecificata a ganglionilor limfatici (C77.3 C83.3 C84. Termenii folositi in aceste scheme nu sunt redati in Lista Tabelara.6 C83. nespecificata Limfom Lennert Limfom periferic cu celule T Limfom cu celule T.5 C83. M967-M968 si M9727 cu un cod de comportament /3 Celule mici (difuze) Celule mici crestate (difuze) Amestec de celule mici si mari (difuze) Celule mari (difuze) C83. nespecificat Limform nodular non Hodgkin NOS C83 0222 Tumori maligne ale tesuturilor limfoid. nespecificat Limfoame periferice si cutanate cu celule T Include: codurile morfologice M970 si M9717-M9718 cu un cod de comportament /3 Micoze fungoide Reticuloza Sezary Limfom al zonei T Limfom limfoepiteloid Exclude: tumora maligna secundara si C84 0222 C81 0222 Boala Hodgkin Include: codurile morfologice M965M966 cu un cod de comportament /3 Predominenta limfocitara C84. hematopoietic si inrudite (C81-C96) Include: codurile morfologice M959-M998 cu un Limfom difuz non Hodgkin Include: codurile morfologice M9591. altele si nespecificate Nota: Daca o atingere cu celule T este mentionata impreuna cu un limfom specific.1 C84. Tumori maligne cu sediu nespecificat C82 0222 Cancer cu localizare nespecificata (primara) (secundara) Carcinom cu localizare nespecificata (primara) (secundara) Carcinomatoza cu localizare nespecificata (primara) (secundara) Generalizat(a): . Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 45 .2 C84.0 C82.-) Reticulosarcom Imunoblastic (difuz) Limfoblastic (difuz) Nediferentiat (difuz) Tumora Burkitt Alte forme de limfom difuz non Hodgkin Limfom difuz non Hodgkin.0 C84. codificati descrierea cea mai exacta.3 C81.1 C83. dar apar in Indexul Alfabetic.

0 Leucemia limfoblastica acuta Exclude: puseul acut in cursul leucemiei limfocite cronice (C91.9 Limfom non Hodgkin.Tumori C85 0222 Alte tipuri ale limfomului non Hodgkin si nespecificate Nota: codurile morfologice M959 si M967-M972 cu un cod de comportament /3 Limfosarcom Limfomul cu celule B. de tip nespecificat Boala Kahler Mielomatoza Exclude: mielomul solitar (C90.2) C90.3 Limfomul mediteranean C88. nespecificata Reticulo-endotelioza leucemica C91. nespecificata 46 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .1) Leucemia limfoida cronica Leucemia limfoida subacuta Leucemia cu prolimfocite Leucemia cu celule paroase C88.1 in remisiune Include: codurile morfologice M982- cod de comportament /3 M983 si M9940 cu un cod de comportament /3 C91.1 C90.7 Maligna: .reticuloza Microgliomul C85.0 fara mentionarea remisiunii .9 Alte boli imunoproliferative maligne C91.1 in remisiune Include: codul morfologic M976 cu un Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea caracter este pentru a fi folosita la categoria C91: .3 Boala imunoproliferativa a intestinului subtire C91.0 fara mentionarea remisiunii .1 C88.0 fara mentionarea remisiunii .0 C88.2 C91.0 C85.7 Leucemia adultului cu limfocite T Alte leucemii limfoide Boala imunoproliferativa NOS Leucemia cu celule de limfosarcom C91.9 Leucemia limfoida.0 Mielom multiplu C85.4 Boala imunoproliferativa maligna.2 Leucemia cu plasmocite Plasmacitom extra-medular Limfom NOS Limfomul malign NOS Limfomul non Hodgkin NOS C88 Bolile imunoproliferative maligne C91 Tumora maligna cu plasmocite NOS Plasmacitomul NOS Mielomul solitar NOS Leucemia limfoida Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea caracter este pentru a fi folosita la categoria C88: .2 Microglobulinemia Waldenström Boala lanturilor grele alfa Boala lanturilor grele gamma Boala Franklin C88.1 Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea caracter este pentru a fi folosita la categoria C90: .1 in remisiune Include: codurile morfologice M973 cu un cod de comportament /3 C90.reticuloendotelioza .7 C88. codificati descrierea cea mai exacta.1 C91.5 C91. nespecificat Nota: Daca o atingere cu celule B este mentionata impreuna cu un limfom specific. Alte tipuri specificate de limfom non Hodgkin C90 Mielom multiplu si tumori maligne cu plasmocite C85.

5 C94.1 in remisiune Include: leucemia: .granulocitara . M9840.3 Leucemia cu mastocite Panmieloza acuta Mielofibroza acuta Alte leucemii specificate Leucemia cu celule de tip nespecificat Leucemia monocitara Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea caracter este pentru a fi folosita la categoria C93: .4) Exclude: reticulo-endotelioza leucemica C92.7 C92. nespecificata Alte leucemii cu celule de tip specificat Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea caracter este pentru a fi folosita la categoria C92: .1) Leucemia monocitara cronica Leucemia monocitara subacuta Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea caracter este pentru a fi folosita la categoria C95: .2 Leucemia acuta cu megacarioblasti Leucemia cu: . M9910 si M993M994 cu un cod de comportament /3 (C91.9 C94 Alte leucemii monocitare Leucemia monocitara.1 C93.3 leucemia cu celule plasmatice (C90.megacarioblasti (acuta) .1 in remisiune Include: leucemia monocitoida C94.4 C92.1 Eritremia cronica Clorom Sarcomul granulocitar C92.1) Leucemia mieloida cronica Leucemia mieloida subacuta Sarcom mieloid C94.2 C92.1 C92.Tumori C92 Leucemia mieloida C93.7 C95 codurile morfologice M986 si M989 cu un cod de comportament /3 C93.7 C93.0 Leucemia monocitara acuta Exclude: puseul acut in cursul leucemiei monocitare cronice (C93.0 fara mentionarea remisiunii .0 Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea caracter este pentru a fi folosita la categoria C94: .0 fara mentionarea remisiunii .0 Leucemia mieloida acuta Exclude: puseul acut in cursul leucemiei mieloide cronice (C92. nespecificata Boala Heilmeyer-Schöner Include: codul morfologic M9950 cu un cod de comportament /3 C94.0 fara mentionarea remisiunii .0 fara mentionarea remisiunii .5 C92.megacariocite (acuta) C94.2 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 47 .1 in remisiune Include: codurile morfologice M974.4 C94.mielogena codurile morfologice M985M993 cu un cod de comportament /3 C92.1 in remisiune Include: codul morfologic M980 cu un cod de comportament /3 C93.1) Eritremia acuta si eritroleucemia Mieloza eritremica acuta Boala Di Guglielmo C94.9 C93 Leucemia promielocitara acuta Leucemia mielomonocitara acuta Alte leucemii mieloide Leucemia mieloida.

1 Jonctiunea recto-sigmoidiana D01.reticulo-endotelioza . sunt alocate acestei sectiuni.1) D01. versantul laringian (D02.2 Rect 48 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . hematopoietic si inrudite Tumora maligna a tesutului limfoid. esofagului si stomacului Exclude: melanomul in situ (D03. cum ar fi vulva si vaginul. cu sau fara mentionarea displaziei severe.mastocitomul .9 D01.reticuloza C96. pentru neoplazia intra-epiteliala cervicala (CIN) sunt recunoscute trei grade.2) C96.0 Leucemia acuta cu celule de tip nespecificat Tumori in situ (D00-D09) Include: Boala Bowen Leucemia cu blastocite Leucemia cu celule suse Exclude: puseul acut in cursul eritroplazia codurile morfologice cu un cod de comportament /2 eritroplazia Queyrat Nota: leucemiei cronice nespecificate (C95.0.2 Histiocitoza maligna D00.0 Colon (D01. cavitate bucala si faringe Reticuloza histiocitica medulara Tumora maligna cu mastocite Malign(a): . D04. nespecificata Alte tumori maligne si nespecificate ale tesuturilor limfoid.0) epiglota: .3) mastocitoza (cutanata) (Q82.NOS (D02. hematopoietic si inrudite Include: codurile morfologice M974M996 cu un cod de comportament /3 Boala Letterer-Siwe C95.zona marginala . nespecificata C96. din care al treilea (CIN III) include atat displazia severa cat si carcinomul in situ. Descrierile neoplaziei intraepiteliale de gradul III.partea suprahioida (D02.0) pielea buzei (D03.7 C95. Acest sistem de gradare a fost extins la alte organe.3 C96. hematopoietic si inrudite.versant hipofaringian .-) C96. Carcinom in situ al cavitatii bucale.0) . De exemplu.0 Buza.2 Stomac D01 Carcinom in situ al altor organe digestive si nespecificate Exclude: melanomul in situ (D03.mastocitoza Sarcomul cu mastocite Exclude: leucemia cu mastocite Pliul ary-epiglotic: .1 Leucemia cronica cu celule de tip nespecificat Leucemia subacuta cu celule de tip nespecificat Alte leucemii cu celule de tip nespecificat Leucemia.NOS Marginea libera a buzei Exclude: pliul ary-epiglotic.1 Esofag D00.7 Limfom histiocitar adevarat Alte tumori maligne specificate ale tesutului limfoid.-) Exclude: jonctiunea recto-sigmoidiana (C94.0) D00.1 C96. gradele I si II sunt clasificate ca displazii ale sistemului de organe implicat si ar trebui sa fie codificate la capitolul sistemului relevant.Tumori C95.2 C95.0 D00 Nelipoida: .9 C96 Multe tumori in situ sunt considerate a fi amplasate in interiorul unei schimbari morfologice continue intre displazie si cancer invaziv.1) C95.

2) nasul: .7 Alte organe digestive specificate Pancreas D01. versantul laringian Epiglota (partea suprahioida) Exclude: pliul ary-epiglotic: .3 Melanom in situ al altor parti ale fetei si nespecificate D03.7) . inclusiv umarul D04.0 Melanom in situ al buzei D03.7 Alt carcinom in situ al sanului D05.0) D04.5) pielea perianala (D03.9 Piele.0 Laringe Pliul ary-epiglotic.3.pielea San (piele) (tesut moale) Pielea perianala D03. D04.-) D04.5.5 Ficat.0) . inclusiv cantul D03.NOS (D09.3 Anus si canalul anal Exclude: anala: .6 Pielea membrului superior.5 Melanom in situ al trunchiului Anala: . nespecificata D05 Carcinom in situ al sanului Exclude: carcinomul in situ al pielii sanului (D04.0) . D04. nespecificat D03. vezicula si caile biliare D03.zona marginala (D00.5) D01. nespecificat D03 Melanom in situ Include: codurile morfologice M872-M879 cu un cod de comportament /2 pielea organelor genitale (D07.4 Sistem respirator.7 Pielea membrului inferior.marginea (D03.NOS (D00. nespecificat D04 Carcinom in situ al pielii Exclude: eritroplazia Queyrat (penis) NOS (D07. D04.pielea (D03.-) D04.8 Pielea altor localizari D04. nespecificat D02 Carcinom in situ al urechii mijlocii si sistemului respirator Exclude: melanomul in situ (D03.7 Melanom in situ al membrului inferior.0 Pielea buzei Exclude: marginea libera a buzei (D00.0 Carcinomul lobular in situ al sanului D05. inclusiv soldul D04.5. alte localizari D03.2 Melanom in situ al urechii si conductului auditiv extern D03.1 Pielea pleoapei.0) D02.5 Pielea trunchiului Ampula lui Vater D01.4 Melanom in situ al scalpului si gatului Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 49 .6 Melanom in situ al membrului superior.5) melanomul in situ al sanului (piele) (D03.marginea .-) D02. inclusiv cantul D04.1 Carcinomul intracanalicular in situ al sanului D05.9 Carcinom in situ al sanului.1 Trahee D02.2 Pielea urechii si a conductului auditiv extern D04.5) D05.4) melanomul in situ (D03. inclusiv umarul D03.3 Alte parti ale sistemului respirator Sinusurile accesorii Urechea medie Cavitatile nazale Exclude: urechea (externa) (piele) Anala: . inclusiv soldul D03.5. D04.8 Melanom in situ.5) .4 Alte parti ale intestinului si nespecificate Exclude: ampula lui Vater (D01.2 Bronhii si plaman D02.3) D02.3) (D03.1 Melanom in situ al pleoapei.3 Pielea altor parti ale fetei si nespecificate D04.4 Pielea scalpului si a gatului D04.marginea .9 Melanom in situ.2.9 Organ digestiv.Tumori D01.pielea Pielea perianala Pielea sanului Exclude: anusul NOS (D01.5) D01. D04.pielea (D03.versantul hipofaringian (D00.

0.5) Buza (frenul) (fata interna) (mucoasa) (marginea libera) Exclude: pielea buzei (D22.fosa .5) D10.3 Limba Amigdala linguala Planseul gurii Alte localizari ale gurii si nespecificate Glanda salivara accesorie NOS Exclude: tumorile odontogene benigne D07.1 Exocol D06.3 Tiroida si alte glande endrocrine Exclude: pancreasul endocrin (D01.6) amigdaliana (amigdalieni): .Tumori D06 Carcinom in situ al colului uterin Include: neoplazia intraepiteliala a colului uterin [CIN]. cu sau fara mentionarea displaziei severe Exclude: displazia severa a vulvei NOS Amigdala (falsa) (palatina) Exclude: amigdala linguala (D10.0 uterin (D03.5) .7 D10.1 Vulva (D16. gradul III.2) D07.0) peretele rinofaringian al palatului moale (D10.2) D07.4 Penis Eritroplazia Queyrat NOS D07. versantul anterior Amigdaliana (amigdalieni): .0) D10. cu sau fara mentionarea displaziei severe Exclude: melanomul in situ al colului Tumori benigne (D10-D36) Include: codurile morfologice cu un cod de comportament /0 D10 D10. gradul III.6 Alte organe genitale ale barbatului si nespecificate D09 Carcinom in situ cu alte localizari si nespecificate Exclude: melanomul in situ (D03.1) Amigdala faringiana Marginea posterioara a septului si choanelor D10. cu sau fara mentionarea displaziei severe Exclude: displazia severa a vaginului NOS (N89.NOS (D14.9 Carcinom in situ.fosa (D10.1) .3 Alte organe genitale ale femeii si nespecificate D07.6 Epiglota.5) mucoasa buzei (D10. D23.3) testiculul (D07.0 Endocol D06.pilierii Valecula Exclude: epiglota: .6) D10.1 Alte organe urinare si nespecificate D09.1) (N90. gradul III. nespecificat D07 Carcinom in situ al altor organe genitale si nespecificate Exclude: melanomul in situ (D03. D16.5 Prostata D07.9 Hipofaringele Faringele.1) Nazo-faringele D09.2) D06.portiunea suprahioidiana (D14.-) D10. nespecificat D09.6) D09.0 Endometru D07.4 Amigdala Neoplazia intraepiteliala vulvara [VIN].5 alte parti ale orofaringelui Neoplazia intraepiteliala vaginala [VAIN].pilierii (D10.2 Ochi Exclude: pielea pleoapei (D04.1 D10.0 Vezica urinara D09. nespecificat 50 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .5) Tumora benigna a gurii si faringelui Buza displazia severa a colului uterin NOS (N87.2 D10.2 Vagin amigdala faringiana (D10.42.7 Alte parti ale colului uterin D06.9 Col uterin.7 Carcinom in situ cu alte localizari specificate D09.7) ovarul (D07.

41) .7) D15. D23.2) osul: . D23.2. nespecificata D14 D12 Tumora benigna a colonului.marginea (D22.2 D12.pielea (D22. duodenul (hiperplazic) NOS (K31. versantul anterior (D10.2 Duoden Exclude: polipul.7) D13.-) marginea posterioara a septului si choanelor (D10.5) pielea perianala (D22. D23.7 D12.3 D14.3) bulbul olfactiv (D33.4 D13.6) D14.NOS (D36.urechii (D16. rectului.0 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .6 Colon descendent Colon sigmoid Colon.-) Timus 51 NOS (K31.Tumori D11 Tumora benigna a glandelor salivare principale Exclude: tumorile benigne ale glandelor salivare accesorii NOS (D10.3 Valva ileo-cecala Apendice Colon ascendent Colon transvers (D22.2.0 D12.sinusului accesoriu (J33.9 Glanda salivara principala.8 D12.5) polipul corzii vocale si laringelui (J38.0 D13.1 Tumora benigna a altor parti ale sistemului digestiv si rau-definite Esofag Stomac Exclude: polipul.pielea (D22.urechii (medii) (H74. D23.4 D15 Trahee Bronhii si plaman Sistemul respirator. nespecificat Adenomatoza colonului Intestinul gros NOS Polipoza (ereditara) a colonului D12. stomacul (hiperplazic) Epiglota (portiunea suprahioida) Exclude: epiglota.3 D13.5.5 D13.5.6 D13.3) polipul: .1 D12. nespecificat Tumora benigna a altor organe intratoracice si nespecificate Exclude: tesutul mesotelial (D19.5) .2 D14.nasului (D16.5.9 D13.1) D14.9 Jonctiunea recto-sigmoidiana Rect Anus si canalul anal Exclude: anala: .5 D12.nasului (cavitate) (J33.7 Alte parti din intestinul subtire si nespecificate Ficat Caile biliare intra-hepatice Caile biliare extrahepatice Pancreas Exclude: pancreasul endocrin (D13.7 Glanda parotida Alte glande salivare principale D13.0 Sistemul digestiv NOS Intestinul NOS Splina Tumora benigna a urechii mijlocii si a sistemului respirator Urechea medie.5) D13 D13. anusului si canalului anal Exclude: polipul.submandibulara D11. colonul (nonneoplazic) (K63.4 D12.7) Pancreasul endocrin Tumora insulelor celulare Insulele lui Langerhans Localizarile rau definite ale sistemului digestiv Glanda: . D23.7) .2) nasul: .5-) Cec D14.0 D11.sublinguala . fosele nazale si sinusul fetei Cartilagiul nasului Exclude: canalul auditiv (extern) D12.0) urechea (externa) (piele) (D22.3.4) .1 Laringe Flexura hepatica Flexura splenica D12.8) . D23.3) tumorile maligne ale glandelor salivare accesorii specificate care sunt clasificate dupa localizarea lor anatomica D11.42) cartilagiul urechii (D21.

1) .occipital .7 D15.3 D16.0) sinovia (D21.8) Coastele.6 D17.laringelui (D14.0 localizare nespecificata .malar .-) Tumora lipomatoasa benigna a pielii si a tesutului subcutanat al capului.7 Peritoneu Retroperitoneu D17.9 D16 Inima Exclude: vasele mari (D21.1 D16.1 piele si tesut subcutanat .7) Tumora lipomatoasa benigna a cordonului spermatic Tumora lipomatoasa benigna cu alte localizari D17.0: .temporal D16.5 D16.nasului (D14.4 D17. nespecificate Tumora benigna a osului si cartilagiului articular Exclude: tesutul conjunctiv al: .orbital .5 structuri ale urechii.parietal .0 Mediastin Alte organe intratoracice specificate Organe intratoracice.2 structuri intracraniene .0) .urechii (D21. coccisul Osul.3 structuri ale sistemului hepatobiliar si pancreas Ficat .1 D17. cu alte localizari si nespecificate Tumora lipomatoasa benigna a organelor intratoracice Tumora lipomatoasa benigna a organelor intraabdominale Exclude: peritoneul si retroperitoneul (D17.pleoapei (D21. gurii si gatlejului .nazal . fetei si gatului Tumora lipomatoasa benigna a pielii si a tesutului subcutanat al trunchiului Tumora lipomatoasa benigna a pielii si a tesutului subcutanat al membrelor Tumora lipomatoasa benigna a pielii si a tesutului subcutanat.sfenoid .9 D17 Osul mandibulei Coloana vertebrala Exclude: sacrumul si coccisul (D16.3) D17.5 D16.8 alte localizari Limfangiom. sternul si clavicula Oasele pelviene.-) D18.41› Oasele cranio-faciale Osul: .zigomatic Maxilarul (superior) Turbinal Osul maxilarului superior Vomer D16.frontal .7 D16.1 D15.9 Tumora lipomatoasa benigna.0 Hemangiom Osul: .0) . nespecificata D16. nespecificat Tumora lipomatoasa benigna Include: codurile morfologice M885M888 cu un cod de comportament /0 D18.2 D16.2 D17.4 structuri ale sistemului digestiv Splina .3 D17.fetei NOS .etmoid .4 Omoplat si oasele lungi ale membrului superior Oasele scurte ale membrului superior Oasele lungi ale membrului inferior Oasele scurte ale membrului inferior Oasele craniului si fetei Exclude: osul mandibulei (D16.2 D15.8 D16. nasului.42› Oasele maxilo-faciale Lipom NOS D18 Hemangiom si limfangiom Include: codurile morfologice M912M917 cu un cod de comportament /0 Exclude: nevusul albastru sau pigmentar (D22.0 D16. cartilagiul articular.5) D17. sacrumul. orice localizare 52 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .6 D16.1 Angiom NOS Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea caracter este pentru a fi folosita la categoria D18.Tumori D15.

pleoapei Exclude: tesutul conjunctiv al orbitei (D31.1 D21 Retroperitoneu Peritoneu Alte tumori benigne ale tesutului conjunctiv si ale altor tesuturi moi Include: vasul sangvin bursa cartilagiul fascia grasimea ligamentul.ligamentul.9 Tesutul conjunctiv al: .9 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi.albastru .-) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 53 .7) tesutul mesotelial (D19.7 D19.2 D21.1 D21.1) .1) peritoneul (D20.4 Nev melanocit al buzei Nev melanocit al pleoapei. nespecificate Nev melanocit Include: codurile morfologice M872M879 cu un cod de comportament /0 nev: .0 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi ale capului.ligamentul.-) limfangiomul (D18.1 D22.2) timusul (D15.0 D19.nasului (D14. inclusiv soldul Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi ale toracelui D21. inclusiv umarul Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi ale membrului inferior.2 D22.0) tesutul conjunctiv al sanului (D24) hemangiomul (D18.-) .2) tesutul vascular (D18.1) retroperitoneul (D20.1) nervii periferici si sistemul nervos autonom (D36.-) .-) . fetei si gatului D19.0 D20.1) mediastinul (D15. exceptand cel uterin canalul limfatic muschiul sinovia tendonul (teaca) Exclude: cartilagiul (al): Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi ale membrului superior. nespecificat D21.6 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi ale trunchiului.5 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi ale abdomenului Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi ale bazinului Exclude: uterin: .1 D19. inclusiv cantus Nev melanocit al urechii si conductului auditiv extern Nev melanocit al altor parti ale fetei si nespecificate Nev melanocit al scalpului si gatului D22 .4 D21.-) D20.leiomiomul (D25.0 D22.2) D21.3 D22.articular (D16.6) Mesoteliom benign NOS D20 Tumora benigna a tesuturilor moi ale retroperitoneului si peritoneului Exclude: tumora lipomatoasa benigna a peritoneului si retroperitoneului (D17.0) uterin: . nespecificate Spate NOS D21.pigmentat D22.paros .leiomiomul (D25.laringelui (D14.3 Axila Diafragma Vasele mari Exclude: inima (D15.NOS . oricare (D28. oricare (D28.0-) tumora lipomatoasa (D17.Tumori D19 Tumora benigna a tesutului mesotelial Include: codul morfologic M905 cu un cod de comportament /0 Tesutul mesotelial al pleurei Tesutul mesotelial al peritoneului Tesutul mesotelial cu alte localizari Tesut mesotelial.urechii .0) D21.

inclusiv umarul Nev melanocit al membrului inferior.-) pielea sanului (D22.2 D25.7 D28.2 D29.3 D23.6 D22.5.9 D27 D28 (D17.0 D26.6 D23. D23.9 D24 Pielea membrului superior.1 D23. inclusiv cantus Pielea urechii si conductului auditiv extern Pielea altei parti a fetei si nespecificata Pielea scalpului si gatului Pielea trunchiului Tumora benigna a altor organe genitale feminine si nespecificate Include: polipul adenomatos pielea organelor genitale feminine D23.9 D23 Nev melanocit al membrului superior.2 Vulva Vagin Trompele uterine si ligamentele Anala: .0) Pielea pleoapei.5) Pielea scrotului Alte organe genitale ale barbatului Vezicula seminala Cordonul spermatic Tunica vaginala 54 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .0 Pielea buzei Exclude: marginea libera a buzei (D10.0 D25. nespecificat Alte tumori benigne ale pielii Include: tumora benigna a: .1 D25. specificate Organ genital la femeie.foliculilor pilosi .5 Nev melanocit al trunchiului D25 Anala: .largirea (N40) .1 D28.piele Pielea perianala Pielea sanului D22.7 D23.3 D29.7 Testicul Epididim Scrot San: .1 D26.2 D23.4 D23.3) nevul melanocit (D22.1 (adenomatoasa) (N40) prostata/prostatei: .0 D29.glandelor sebacee .7 D26.9 D26 D26.Tumori D22.adenom (de) (N40) .margine . inclusiv soldul Piele.hipertrofia (N40) D29.5 D28.9 D29 Alte organe genitale la femeie.partile moi Exclude: displazia mamara benigna (N60. inclusiv umarul Pielea membrului inferior.0-D17. nespecificat Tumora benigna a organelor genitale la barbat Include: pielea organelor genitale la barbat Penis Prostata Exclude: hiperplazia prostatei pielea organelor genitale (D28-D29) D23.pielea Pielea perianala Pielea sanului Exclude: anusul NOS (D12.tesut conjunctiv .9) Trompa Fallope Ligamentul uterin (larg) (rotund) D28. nespecificat Tumora benigna a ovarului D25.glandelor sudoripare Exclude: tumorile lipomatoase benigne Leiomiomul sanului Include: tumorile benigne ale uterului cu codul morfologic M889 si un cod de comportament /0 fibromiomul uterului Leiomiom submucos al uterului Leiomiom intramural al uterului Leiomiom subseros al uterului Leiomiom al uterului. nespecificat Alte tumori benigne ale uterului Col uterin Corp uterin Alte parti ale uterului Uter.0 D28. nespecificata Tumora benigna a sanului D29.7 D22.marginea .4 D29.-) D23. inclusiv soldul Nev melanocit.

nespecificate Sistemul urinar NOS D31 Tumora benigna a ochiului si anexelor sale Exclude: tesutul conjunctiv al pleoapei (D21.-) nervii periferici si sistemul nervos autonom (D36.1) .9 Alte organe urinare D33.7) ovarul (D27) testiculul (D29.3) D30. nespecificate D31.1 D32.2 D33.9 Meninge rahidian Meninge.3 D33. nespecificat Tumora benigna a meningelui Meninge cerebral Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 55 .0-) meningele (D32.0 D33 Tumora benigna a creierului si altor parti ale sistemului nervos central Exclude: angiomul (D18.occipital . nespecificat Sistemul nervos (central) NOS D34 D35 Tumora benigna a glandei tiroide Glob ocular Glande lacrimale si canal lacrimal Tumora benigna a altor glande endocrine si nespecificate Exclude: pancreasul endocrin (D13.1 D35.7 D30.1) D30. nespecificat Tumora benigna a organelor urinare Rinichi Exclude: renal: D32.Tumori D29.frontal .2 Renal pelvis Ureter Exclude: orificiul ureteral al vezicii (D30.4 D33.4 Uretra Exclude: orificiul uretral al vezicii Ventriculul cerebral Emisferele cerebrale Lobul: .1 D31.0 Ochiul.2) timusul (D15.6 Orbita.pelvis (rinichi pelvian) (D30.8 D35.9 Suprarenala Paratiroida Hipofiza Canalul cranio-faringian Epifiza Corpuscul carotidian Glomus aortic si alti paraganglioni Alte glande endrocrine specificate Atingeri pluriglandulare Glande endrocrine. supratentorial .0 D31.temporal Exclude: al patrulea ventricul (D33.3 D35.1) (D30.1.41) D35. nespecificat Nervii cranieni Bulbul olfactiv Maduva spinarii Alte parti specificate ale sistemului nervos central Sistem nervos central.parietal . nespecificata Tesutul conjunctiv al orbitei Muschiul extra-ocular Nervii periferici ai orbitei Tesutul retro-ocular Tesutul retrobulbar Exclude: osul orbital (D16.9 Organ genital al barbatului.3) D30.1 D30.1) tesutul retro-ocular (D31.3 Vezica urinara Orificiul vezicii: .6 D35. infratentorial Glandele parauretrale Organe urinare.2 D31.0) nervul optic (D33.uretral D30. nespecificat Meningiom NOS D30 D30.7 D33.5 D35.3 D31.0) Sacul lacrimal Canalul nazo-lacrimal D31.6) D33.2 D35.calice (D30.4 D31.3) pielea pleoapei (D22.1) D31.5 Conjunctiva Corneea Retina Coroida Corpii ciliari Trunchiul cerebral Cerebel Al patrulea ventricul D33.1 Creier.4 D35.9 Creier.ureteral .9 D32 D32.7 D35.0 Creier.0 D35. D23.

5 Alte organe respiratorii D37.5 Rect D39 (D48.0) pielea buzei (D48.pielea (D48.invaziva .6 Organ respirator. versantul Sinusurile accesorii Cartilagiul nasului Urechea medie Cavitatile nazale Exclude: urechea (externa) (piele) laringian (D38.0 Uter D39.zona marginala .2 Placenta Jonctiunea recto-sigmoidiana D37.NOS (D37.5) nasul/nasului: .9 Nas NOS Tumora benigna cu localizare nespecificata .7) .canal .versantul hipofaringian (D37.5) .9 Sistem digestiv.0) epiglota: .1 Stomac D37. bronhii si plaman D38.0) D38. D37 Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a cavitatii bucale si organelor digestive D38.1 Tumora benigna cu alte localizari si nespecificate Ganglioni limfatici Nervi periferici si ai sistemului nervos autonom Exclude: nervii periferici ai orbitei (D31. versantul laringian Epiglota (portiunea suprahioidiana) Exclude: pliul ary-epiglotic: .2 Pleura D38.6) Alte localizari specificate D37.marginea (D48.portiunea suprahioidiana (D38. Asemenea tumori primesc codul de comportament /1 in clasificarea morfologiei tumorilor.0) .1 Ovar D39.0) .sfincter Anus NOS Intestin NOS Esofag Exclude: anala: D36.NOS Glandele salivare principale si accesorii Marginea libera a buzei Exclude: pliul ary-epiglotic.0) .pielea (D48.0 Laringe Pliul ary-epiglotic.5) pielea perianala (D48.7) Tumori cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut (D37-D48) Nota: Categoriile D37-D48 clasifica dupa localizare tumorile cu evolutie imprevizibila si comportament necunoscut adica. nespecificat D38 Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a urechii medii si organelor respiratorii si intratoracice Exclude: inima (D48.9) 56 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .4 Timus D38.6 Ficat si caile biliare Ampula Vater Chorio-adenom destructiv Mola hidatiforma: . exista indoiala ca tumora sa fie de natura maligna sau benigna.5) D37.0 Buza.1 Trahee.NOS (D38.Tumori D36 D36.5) D38.3 Apendice D37.versantul hipofaringian .3 Mediastin D38.5) D37.7 Alte organe digestive Anal: .maligna Exclude: mola hidatiforma NOS (O01. nespecificat Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a organelor genitale la femeie D39.2 Intestinul subtire D37.zona marginala (D37.4 Colon D37.0 D36.7 D36. cavitate bucala si faringe Pliul ary-epiglotic: .NOS (D48.

7 Alte organe genitale la femeie D43. infratentorial Trunchiul cerebral Cerebel Al patrulea ventricul D43.9 Glande endocrine.0 Rinichi D41.2) Policitemia esentiala a fost reclasificata in ICD-O a treia editie cu un cod de morfologie maligna. supratentorial Ventriculul cerebral Emisferele cerebrale Lobul: . D43.1 Testicul D40.1 Suprarenala D44. Afectiunile clasificate la C94.1) D46 Sindroamele mielodisplazice Include: codul morfologic M998 cu un cod de comportament /3 Nota: D43.9 Organele genitale la femeie.0 Prostata D40.9 Meninge. Codurile de la D46 vor continua sa fie folosite (cu toate ca ele sunt localizate la capitolul Tumori cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut) cu un cod adecvat de morfologie dupa cum este in Index.7 Alte organe urinare D41.4 Canalul cranio-faringian D44.1) testiculul (D40.7 Glomus aortic si alti paraganglioni D44. nespecificat Pielea organelor genitale la femeie D39.7 Alte organe genitale la barbat Pielea organelor genitale la barbat D40.6 Corpuscul carotidian D44.7) ovarul (D39.1) D41.9 Sistem nervos central.occipital . nespecificat D43 Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a creierului si sistemului nervos central Exclude: nervii periferici si sistemul nervos autonom (D48. nespecificate D45 Policitemia esentiala Include: codul morfologic M9950 cu un cod de comportament /3 Nota: D42.2 Paratiroida D44.4 Vezica urinara D41. nespecificat D43. Codul D45 va continua sa fie folosit (cu toate ca ele sunt localizate la capitolul pentru Tumori cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut) cu un cod de morfologie adecvat dupa cum este in Index.4) D44.0 Tiroida D44.2 Ureter D41.1) timusul (D38.5 Epifiza D44.frontal .3 Nervi cranieni D43.0 Creier.0 Meninge cerebral D42.temporal Exclude: al patrulea ventricul (D43. nespecificate D40 Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a organelor genitale la barbat D44 Sistem nervos (central) NOS Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a glandelor endocrine Exclude: pancreasul endocrin (D37.3 Hipofiza D44. nespecificate D41 Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a organelor urinare Exclude: pelvisul renal (D41. nespecificate D42 Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a meningelui Adenomatoza endocriniana multipla D44.9 Organele genitale la barbat. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 57 .1 Pelvis renal D41.3 Uretra D41.7 Alte parti ale sistemul nervos central Sindroamele mielodisplazice au fost reclasificate in ICD-O a treia editie cu un cod de comportament malign /3. totusi continua sa fie clasificate la acel cod.2 Creier.1 Eritremia cronica au de asemenea un cod morfologic M9950/3 pentru Policitemia esentiala.4 Maduva spinarii D43.1 Creier.9 Organe urinare.8 Atingere pluriglandulara D40.parietal .1 Meninge rahidian D42.Tumori D39.

2) pielea organelor genitale (D39.2 Anemie refractara cu exces de blasti D46.urechii (D48.4 Peritoneu D48.nasului (D38.2 Nervii periferici si sistemul nervos autonom Exclude: nervii periferici ai orbitei (D48.1) pielea pleoapei (D48.7 Alte tumori specificate cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut ale tesuturilor limfoid.5) D48.0 Anemie refractara fara sideroblasti.Tumori D46. nespecificata D46.5) tesutul conjunctiv al sanului (D48.7.3 Anemie refractara cu exces de blasti in transformare D46. Codurile de la categoria D47 vor continua sa fie folosite (cu toate ca ele sunt localizate la capitolul pentru Tumori cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut) cu un cod adecvat de morfologie dupa cum este in Index.laringelui (D38.1) sinovia (D48.0 Tumori cu histiocite si mastocite cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut Anala: .5) D48.4 Anemie refractara. nespecificata Mieloscleroza (megacariocitara) cu metaplazie mieloida D47.7) marginea libera a buzei (D37. D40.9 Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a tesuturilor limfoid. D47.pielea Pielea perianala Pielea sanului Exclude: anusul NOS (D37.0 Osul si cartilagiului articular Exclude: cartilagiul: .articular (D48.1) .0) .7 Alte sidroame mielodisplazice D46.0) D48. nespecificata Ochi Inima Nervii periferici ai orbitei Exclude: tesutul conjunctiv (D48.1 Anemie refractara cu sideroblasti D46.1) D48.9 Sindrom mielodisplazic.6 San D47. hematopoietic si inrudite Include: codurile morfologice M974 si M976 cu un cod de comportament /1 si M996M997 cu un cod de comportament /3 Nota: Tesutul conjunctiv al: .pleoapei Exclude: cartilagiul: .2 Gammapatie monoclonala D47.3 Retroperitoneu D48.0) D48. nespecificat D48 Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut cu alte localizari si nespecificate Exclude: neurofibromatoza (nemaligna) (Q85. hematopoietic si inrudite.0) .7) D48. astfel declarata D46.7 Alte localizari specificate Trombocitopenia hemoragica idiopatica D47.0) .9 Tumora cu evolutie imprevizibila si necunoscuta.6) D48.3 Trombocitemie esentiala (hemoragica) Tesutul conjunctiv al sanului Cistosarcomul phillodes Exclude: pielea sanului (D48. hematopoietic si inrudite D47.1 Boala mieloproliferativa cronica Mielofibroza (cu metaplazie mieloida) Boala mieloproliferativa.laringelui (D38.5) tesutul conjunctiv al pleoapei (D48.marginea .1 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi Mielodisplazia NOS Preleucemia (sindrom) NOS D47 Alte tumori cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut ale tesuturilor limfoid.5 Piele Tulburarile mieloproliferative cronice au fost reclasificate in ICD-O a treia editie cu un cod de morfologie M995-M996 avand un cod de comportament malign /3. nespecificata Boala limfoproliferativa NOS 58 'Proliferare tumorala' NOS Neoplasm NOS Neoformatie NOS Tumora NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .7) Tumora cu mastocite NOS Mastocitom NOS Exclude: mastocitoza (cutanata) (Q82.nasului (D38.urechii .

Tumori Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 59 .

purpura si alte afectiuni hemoragice Alte boli de sange si ale organelor hematopoietice Unele tulburari ale sistemului imunitar Anemia posthemoragica (cronica) Exclude: anemia posthemoragica acuta (D62) anemia congenitala prin pierdere de sange fetal (P61.0 Anemia prin carenta alimentara de acid folic Anemia megaloblastica de nutritie D52.Addison .0 Anemia prin carenta de fier secundara unei pierderi de sange (cronica) Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar (D50-D89) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: D50 .D69 D70 .asiderotica . cu proteinurie Exclude: boala autoimuna (sistemica) NOS (M35.2 Carenta de transcobalamina II D51.0 Anemia prin carenta de vitamina B12.D59 D60 .9) anumite afectiuni originare in perioada perinatala (P00-P96) complicatiile sarcinii. datorita unei malabsorbtii selective a vitaminei B12.pernicioasa (congenitala) Carenta congenitala de factor intrinsec D51.3) D50.Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar Capitolul III Anemii de nutritie (D50-D53) D50 Anemia prin carenta de fier Include: anemia: .D89 Anemii de nutritie Anemii hemolitice Anemii aplazice si altele Anomalii de coagulare.1 Anemia prin carenta de vitamina B12.3 Alte anemii prin carenta alimentara de vitamina B12 Anemia strict vegetariana D51.9 Anemia prin carenta de fier.hipocroma D50. datorita carentei unui factor intrinsec Anemia: .9 Anemii prin carenta de vitamina B12.Biermer .D53 D55 .9 Anemia prin carenta de acid folic. neclasificate altundeva (R00-R99) Sindromul Imerslund(-Grasbeck) Anemia megaloblastica ereditara D51.D64 D65 .1 Anemia prin carenta de acid folic provocata de medicamente Utilizati un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul D52. nasterii si lauziei (O00-O99) malformatii congenitale. de nutritie si metabolism (E00-E90) boala virusului imunodeficientei umane [HIV] (B20-B24) leziuni traumatice.8) Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele: D63* D77* Anemia in bolile cronice clasificate altundeva Alte boli ale sangelui si ale organelor hematopoietice in unele boli clasificate altundeva D51.8 Alte anemii prin carenta de fier D50. nespecificata Anemia prin carenta de acid folic NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 61 .8 Alte anemii prin carenta de vitamana B12 D51. deformari si anormalitati cromozomiale (Q00-Q99) boli endocrine.D77 D80 . semne si rezultate anormale clinice si de laborator.1 Disfagia sideropenica Sindromul Kelly-Paterson Sindromul Plummer-Vinson D50. otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (S00T98) tumori (C00-D48) simptome. nespecificata D51 Anemia prin carenta in vitamina B12 Exclude: carenta de vitamina B12 (E53. nespecificate D52 Anemia prin carenta de acid folic D52.8 Alte anemii prin carenta de acid folic D52.

1 Beta-thalasemia D53.carenta de cupru (E61.3 Anemia datorita tulburarilor de metabolism al nucleotidelor D55.-) Anemia cronica simpla Exclude: anemia NOS (D64.2 Delta-beta-thalasemia D56.Hb-SD .9 Anemia nutritionala.9) Anemii hemolitice (D55-D59) D55 Anemia datorita tulburarilor enzimatice Exclude: anemia prin carenta de enzime indusa medicamentos (D59. cum ar fi: .0 Alfa-thalasemia Exclude: anasarca feto-placentara datorita bolii hemolitice (P56. neclasificate altundeva Anemia megaloblastica NOS Exclude: Boala Di Guglielmo (C94.hemolitica nesferocitara (ereditara) tip II .3 Fizionomia bolii hematiilor falciforme [drepanocitare] Anemia (datorita): .1 Anemia datorita altor tulburari ale metabolismului glutationului Hematii falciforme: .majora D56. legat de lantul de hexoza monofosfat .8 Anemia asociata cu alte carente nutritionale specificate Anemia asociata cu carenta de: .molibden .4 Persistenta ereditara a hemoglobinei fetale [HPFH] D56.Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar D53 Alte anemii de nutritie Include: anemia megaloblastica neraspunzand la tratamentul cu vitamina B12 sau terapia cu acid folic D55.0 Anemia cu hematii falciforme (anemie drepanocitara) cu crize Boala Hb-SS cu crize D57.Hb-SC .intermediara .0) D56.anemia NOS . nespecificata D56 Thalasemia D53.2 Anemia datorita tulburarilor enzimelor glicolitice Boala: .1 Alte anemii megaloblastice.5) . nespecificata mentionarea anemiei.-) D56.zinc Exclude: carente nutritionale fara Anemia Cooley Beta-thalasemia severa Thalasemia: .beta thalasemia cu hematii falciforme D57.3 Fizionomia thalasemica D56.deficit de trioza-fosfat izomeraza Fizionomia Hb-S Hemoglobina S heterozigota D57.2 Anemia scorbutica Exclude: scorbut (E54) D53.carenta de zinc (E60) D53.tulburare NOS D57.9 Anemia datorita tulburarilor enzimatice.Hb-SE .cupru .carenta de molibden (E61.0) .2) D57. cu exceptia G6PD. nespecificata Anemia mediteraneana (cu alta hemoglobinopatie) Thalasemia (minora) (mixta) (cu alta hemoglobinopatie) D57 Afectiuni cu hematii falciforme [drepanocitoze] Exclude: alte hemoglobinopatii (D58.deficitului enzimatic.8 Alte anemii datorita tulburarilor enzimatice D55.boala NOS .8 Alte afectiuni cu hematii falciforme [drepanocitare] 62 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .deficit de piruvat kinaza [PK] .8 Alte thalasemii D56.0 Anemia prin carenta de proteine Anemia prin carenta de aminoacizi Anemia orotacidurica Exclude: Sindromul Lesch-Nyhan D53.2 Afectiuni cu hematii falciforme [drepanocitare] heterozigota dubla Anemia (datorita): .deficit de hexokinaza .hemolitica nesferocitara (ereditara) tip I D55.1 Anemia cu hematii falciforme fara crize D55.9 Thalasemia.0 Anemia datorita unei carente de glucozo6-fosfat dehidrogenaza [G-6-PD] Favism Anemia prin carenta de G6PD D55.

8 Alte aplazii pure de celule rosii dobandite D60.3) D60.3) Stomatocitoza D58.1 Aplazia pura de celule rosii dobandita tranzitorie D60.0 Sferocitoza ereditara D59.9 Anemii hemolitice dobandite.4 Alte anemii hemolitice non-auto-imune Elliptocitoza (congenitala) Ovalocitoza (congenitala) (ereditara) D58.2 Anemia hemolitica non-auto-imuna provocata de medicamente Icter acholuric (familial) Icter hemolitic congenital (sferocitar) Sindromul Minkowski-Chauffard D58. nespecificate D61 Alte anemii aplazice Exclude: agranulocitoza (D70) boala hemolitica a fatului si nounascutului (P55.3) D59.Hb-E Hemoglobinopatia NOS Boala hemolitica cu hemoglobina instabila Exclude: policitemia familiala (D75.1 Alte anemii hemolitice autoimune Boala hemolitica autoimuna (tipul la rece) (tipul la cald) Boala hemoglutinica cronica la rece Aglutinina la rece: .8 Alte anemii hemolitice dobandite D59.6) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 63 .0) Anemia hemolitica: .boala . nespecificate D59.Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar D58 Alte anemii hemolitice ereditare D58.-) hemoglobinuria paroxistica la rece (D59.6 Hemoglobinuria datorita hemolizei din alte cauze externe Boala Hb-M (D74.mers .-) D58.Hb-C .1 Elliptocitoza ereditara Anemia prin deficit enzimatic provocata de medicamente Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza D59. cronica Anemii aplazice si altele (D60-D64) D60 Aplazia pura de celule rosii dobandita [eritroblastopenia] Include: aplazia de celule rosii (dobandita) (adulta) (cu timom) Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul D59.toxica Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza D59.4) policitemia de mare altitudine (D75.microangiopatica .3 Sindromul hemolitic uremic D59.Hb-D .0) persistenta ereditara a hemoglobinei fetale [HPFH] (D56.9 Anemie hemolitica ereditara.8 Alte anemii hemolitice ereditare specificate Hemoglobinuria: .5 Hemoglobinuria nocturna paroxistica (Marchiafava-Micheli) Exclude: hemoglobinuria NOS (R82.tipul la rece (secundar) (simptomatic) .2 Alte homoglobinopatii Hemoglobina anormala NOS Anemia congenitala cu corpi Heinz Boala: .mecanica .in urma efortului . nespecificata D59 Anemia hemolitica dobandita D59.0 Aplazia pura de celule rosii dobandita cronica D60.0 Anemia hemolitica auto-imuna provocata de medicamente Anemia hemolitica idiopatica.hemoglobinuria Anemia hemolitica: .1) methemoglobinemia (D74.tipul la cald (secundar) (simptomatic) Exclude: Sindromul Evans (D69.paroxistica la frig Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza Exclude: hemoglobinuria NOS (R82.9 Aplazii pure de celule rosii dobandite.

O72. provocata de medicamente si toxine Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar D61.0.1) . O67.cu exces de blasti: .0) boala Di Guglielmo (C94.fara sideroblasti (D46.la nou-nascut (P60) sarcina. nespecificata Pseudoleucemia infantila Anemia leucoeritroblastica D64. nasterea si lauzia O45.9 Anemia aplazica.3) D66 Carenta ereditara prin lipsa factorului VIII Anemia hipocroma sideroblastica legata de sex D64.2) .cu sideroblasti (D46.0.0 Anemia sideroblastica ereditara Afibrinogenemie dobandita Coagulopatia consumptiva Coagulare intravasculara difuza sau diseminata [DIC] Hemoragie fibrinolitica. dobandita Purpura: . nespecificata Anemia hipoplazica NOS Hipoplazia medulara Panmieloftizia D62 Anemia post-hemoragica acuta Exclude: anemia congenitala in urma pierderii de sange fetal (P61.NOS (D46. cu anomalie vasculara (D68.3 Anemia aplazica idiopatica D61.4 Anemia diseritropoietica congenitala Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul D61.0* Anemia in bolile neoplazice Afectiunile din Capitolul II (C00-D48) D63.primara Sindromul Blackfan-Diamond Anemia familiala hipoplazica Anemia Fanconi Pancitopenia cu malformatii D61.avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00-O07) .in transformare (D46.0.9 Anemia.2 Anemia aplazica datorita altor agenti externi Anemia dishematopoietica (congenitala) Exclude: sindromul Blackfan-Diamond (D61.0) D64. D64.NOS Exclude: carenta prin lipsa factorului VIII Folositi un cod aditional pentru a identifica boala.NOS .reactionand la piridoxina NEC D64.fulminanta Exclude: care (complicand): care (complicand): . O46.2 Anemia sideroblastica secundara.0) 64 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .3) .fibrinolitica .1 Anemia aplazica provocata de medicamente D64.clasica . purpura si alte afectiuni hemoragice (D65-D69) D65 Coagularea intravasculara diseminata (sindromul de defibrinare) D63* D63.3 Alte anemii sideroblastice Anemia sideroblastica: .4) .congenitala .8* Anemia in cursul altor boli cronice clasificate altundeva D64 Alte anemii Exclude: anemia refractara: .8 Alte anemii specificate Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul D61.3) Anemia in bolile cronice clasificate altundeva Anomalii de coagulare.0 Anemia aplazica constitutionala Aplazia cu celule rosii (pura) (a): .0) D64.NOS (D46.sugarului .1 Anemia sideroblastica secundara datorita unei boli Carenta prin lipsa factorului VIII (cu anomalie functionala) Hemofilia: -A .8 Alte anemii aplazice specificate D61.

X [Stuart-Prower] .sarcina.I [fibrinogen] .factorului IX (cu anomalie functionala) .vasculara Vasculita.3) purpura fulminans (D65) purpura trombocitopenica trombotica (M31.9 Anomalia de coagulare.bolii ficatului . O46.anti-VIIIa .8 Alte anomalii specificate de coagulare Hemofilia C Deficitul in precursorul tromboplastinei plasmatice [PTA] D68.4 Carenta dobandita a factorului de coagulare (D69. alergica Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 65 .2 Carenta ereditara prin lipsa altor factori de coagulare Prezenta inhibatorului lupusului eritematos sistemic [SLE] D68.1) D68.0.V [labila] .hemoragica .0 Boala von Willebrand Hemoragie dupa aplicarea anticoagulantelor pe termen indelungat Hiperheparinemia Cresterea in: . O72.anti-IXa .1) trombocitemia esentiala (hemoragica) (D47.3 Tulburari hemoragice datorita anticoagulantelor circulante 0303 Boala Christmas Carenta prin lipsa: .cu anomalie functionala (D66) D68.factorului tromboplastinei plasmatice [PTC] Hemofilia B D68 Alte anomalii de coagulare Exclude: care complica: .XIII [stabilizatorul fibrinei] Disfibrinogenemia (congenitala) Hipoproconvertinemia Boala Owren Purpura: .AC globulina . nespecificata D69 Purpura si alte afectiuni hemoragice Exclude: purpura hipergammaglobulinemica benigna (D89.anti-Xa .VII [stabila] .NOS (D66) .antitrombina .0.anafilactoida .carentei de vitamina K Exclude: carenta de vitamina K a nou- nascutului (P53) D68.0) purpura crioglobulinemica (D89.1 Carenta ereditara prin lipsa factorului XI Carenta prin lipsa factorului de coagulare datorita: .nontrombocitopenica: .anti-XIa Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica orice anticoagulant administrat Exclude: folosirea anticoagulantelor pe Angiohemofilia Carenta prin lipsa factorului VIII cu anomalie vasculara Hemofilia vasculara Exclude: fragilitate capilara (ereditara) termen indelungat fara hemoragie (Z92. O08.3) D68.1) D69.0.Henoch(-Schonlein) . nasterea si lauzia (O45. O67.XII [Hageman] .8) carenta prin lipsa factorului VIII: .Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar D67 Carenta ereditara prin lipsa factorului IX D68.idiopatica .II [protrombina] .1) .proaccelerina Carenta prin lipsa factorului: .0 Purpura alergica Afibrinogenemia congenitala Carenta de: .avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00-O07.

0) D73.simpla D69. nespecificate Eosinofilia: .8 Alte afectiuni hemoragice specificate Anomalia (granulatia) (granulocite) sau sindromul: .5) D73.2 Splenomegalia congestiva cronica 66 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . nespecificata D69.periodica .9 D73 D73.9) D72.3 Purpura trombopenica idiopatica Sindromul Evans D69.0) .limfocitica .0) D71 Tulburari functionale ale polinuclearelor neutrofile Anomalia complexului receptor al membranei celulare [CR3] Boala granulomatoasa cronica (infantila) Disfagocitoza congenitala Granulomatoza septica progresiva D72 Alte anomalii ale celulelor albe Exclude: bazofilia (D75.ciclica . daca este provocata de medicament.congenitala (Q89.senila .congenitala .4 Alte trombocitopenii primare Exclude: trombocitopenia cu absenta de radius (Q87.monocitica .6 Trombocitopenia.0) Sindromul Wiskott-Aldrich (D82.toxica Splenomegalia neutropenica Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.2 Alte purpure non-trombocitopenice Purpura: . D69.hiposegmentara . nespecificata Bolile splinei Hiposplenism Asplenia.hipersegmentara .provocata de medicamente .3) D72.0 Anomaliile genetice ale leucocitelor D69. postprocedurala Atrofia splinei Exclude: asplenia (congenitala) (Q89.Alder .0) D69.mielocitica Leucocitoza Limfocitoza (simptomatica) Limfopenia Monocitoza (simptomatica) Plasmocitoza D72.0 Anomalia celulelor albe.8) tulburarile imunitare (D80D89) neutropenia (D70) preleucemia (sindrom) (D46.1 Eosinofilia Fragilitate capilara (ereditara) Pseudohemofilia vasculara D69.leucocitica: .9 Afectiuni hemoragice.ereditara D72.Pelger-Huet Ereditara: .NOS .leucomelanopatia Exclude: Sindromul Chediak(- Steinbrinck)-Higashi (E70.1 Defecte calitative ale trombocitelor Sindromul Bernard-Soulier [trombocite gigante) Boala Glanzmann Sindromul trombocitelor gri Tromboastenia (hemoragica) (ereditara) Trombocitopatia Exclude: boala von Willebrand (D68.NOS .Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar D69.splenica (primara) .alergica .5 Trombocitopenia secundara Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza. Exclude: neutropenia neonatala Reactia leucomoida: .May-Hegglin .26) trombocitopenia neonatala tranzitorie (P61.1 Hipersplenism Exclude: splenomegalia: .8 Alte anomalii specificate ale celulelor albe Alte boli de sange si ale organelor hematopoietice (D70-D77) D70 0109 Agranulocitoza Angina agranulocitara Agranulocitoza genetica infantila Boala Kostmann Neutropenia: .NOS (R16.1) tranzitorie (P61.

1) leucemica (C91. nontraumatica Torsiunea splinei Exclude: Ruptura traumatica a splinei (S36.mezenterica (acuta) (cronica) (I88.0 Eritrocitoza familiala Bazofilia D75. neclasificata altundeva D76 Policitemia: .emotionala .3) Alte boli specificate ale sangelui si ale organelor hematopoietice Deficit congenital de NADHmethemoglobin reductaza Boala hemoglobina-M [Hb-M] Methemoglobinemia ereditara D74.2 Trombocitoza esentiala Exclude: trombocitemia esentiala (hemoragica) (D47. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 67 .cronica (I88.4) lipomelanotica (I89.1) reticuloendotelioza sau reticuloza: histiocitica medulara (C96.datorita: .8 Alte methemoglobinemii D75.dobandita .8 Methemoglobinemia dobandita (cu sulfhemoglominemie) Methemoglobinemia toxica Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza.1) .-) hipergammaglobulinemia NOS (D89.eritropoietinei .1) .0) D76.0) .-) .familiala Exclude: ovalocitoza ereditara (D58.noului nascut (P61.nefrogena .stress .04) D73.Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar D73. nespecificata Methemoglobinemia Methemoglobinemia congenitala Policitemia: .5 Abcesul splinei Chistul splinei Infarctul splinei D75.0 Histiocitoza celulelor Langerhans.vera (D45) D75. Codul D76.4 D73.relativa Exclude: policitemia: .altitudine inalta .0) histiocitoza maligna (C96.2) limfadenita: . D74.8) maligna (C85. nespecificata Unele boli ale tesutului limforeticular si ale sistemului reticulo-histocitar Exclude: boala Letterer-Siwe (C96.hipoxemica .7) nonlipoida (C96.1 Policitemia secundara Ruptura splenica.9) D75.0 Boala splinei.1) Granulom eosinofilic Boala Hand-Schuller-Christian Histocitoza X (cronica) Include: cod morfologic M975 si cu un cod de comportament /1 Nota: histiocitoza celulelor Langerhans este acum clasificata in ICD-O a treia editie ca o tumora cu un comportament incert sau necunoscut avad un cod morfologie M975 cu un cod de comportament /1. nespecificata Alte boli ale sangelui si ale orgnelor formatoare Exclude: adenopatia (R59.NOS (I88.8 Alte boli ale splinei Fibroza splinei NOS Perisplenita Splenita NOS D73.3 D73.9 Boala a sangelui si a organelor hematopoietice.benigna .acuta (L04.9 D75 Methemoglobinemia.0 va continua sa fie folosit (cu toate ca este localizat la capitolul Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si anumite boli care implica mecanismul imunitar).scaderea volumului plasmatic .9 D74 D74.

8 Alte imuno-deficiente predominenta cu anomalii ale anticorpilor Folositi un cod aditional pentru a identifica agentul infectios sau boala D76.3 Imuno-deficienta ca urmare a raspunsului defectiv ereditar la infectia cu virusul Epstein-Barr Boala limfoproliferativa legata de cromozomul X D82.3 Deficit de adenosin dezaminaza [ADA] D81. combinate [SCID] NOS D82 Imunodeficienta asociata cu alte anomalii majore Exclude: ataxia teleangectasica [LouisBar] (G11.1 Limfohistiocitoza hemofagocitara Reticuloza hemofagocitara familiala Histiocitoza fagocitelor mononucleare altele decat celulele Langerhans NOS D76.aplazia sau hipoplazia cu imunodeficienta D82.5 Imuno-deficienta cu cresterea imunoglobulinei M [lgM] Imunodeficienta cu trombocitopenie si eczema D82.3) D80. nespecificata Tulburari severe ale imunodeficientei. exceptand boala virusului imunodeficientei umane [HIV] sarcoidoza Exclude: boala autoimuna (sistemica) NOS (M35.1 Sindromul Di George Sindromul pungii faringiene Timica: .7 Hipogammaglobulinemia tranzitorie a primei copilarii D80.3 Alte sindroame histiocitare Deficienta lantului Kappa usor D80.1 Imuno-deficienta combinata severa [SCID] cu numar scazut de celule B si T D81.6 Deficit in anticorpi cu imunoglobuline aproape normale sau cu hiperimunoglobulinemie D80.8 Alte imuno-deficiente combinate Deficit de carboxilaza biotin-dependenta D81.†) Unele tulburari ale sistemului imunitar (D80-D89) Include: anomalii privind tulburarile sistemului complementar al imunodeficientei.2 Sindromul hemofagocitar asociat unei infectii D80.9 Imuno-deficienta predominanta cu anomalii ale anticorpilor. nespecificata D81 Imunodeficiente combinate Exclude: agammaglobulinemia autosomala recesiva (tip elvetian) (D80.7 Deficit in complex major de histocompatibilitate clasa II D81.2 Deficit selectiv de imunoglobuline A [lgA] D80.2 Imunodeficienta cu micromelie D82.1 Hipogammaglobulinemia nonfamiliala D82.3 Deficit selectiv in subclasele imunoglobulinelor G [lgG] D80.4 Sindrom Nezelof D81.Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar D76.6 Deficit in complex major de histocompatibilitate clasa I Fibroza splinei in schistosomiaza [bilharzioza] (B65.0 Hipogammaglobulinemia ereditara Agammaglobulinemia autosoma recesiva (tip elvetian) Agammaglobulinemia legata de cromozomul X [Bruton] (cu deficit al hormonului de crestere) D80.0 Imuno-deficienta combinata severa [SCID] cu disgenezie reticulara D81.0 Sindromul Wiskott-Aldrich Agammaglobulinemia cu limfocite B purtatori de imunoglobine Agammaglobulinemia comuna variabila [CVAgamma] Hipogammaglobulinemia NOS D80.4 Deficit selectiv in imunoglobuline M [lgM] D80.9) tulburari functionale ale neutrofilelor polimorfonucleare (D71) boala virusului imunodeficientei umane [HIV] (B20-B24) D80 Imunodeficienta cu anomalii de anticorp predominante Sindromul limfocitelor goale D81.5 Deficit in purine nucleosidfosforilaza [PNP] D81.alimfoplazia .9 Imunodeficienta.2 Imuno-deficienta combinata severa [SCID] cu numar scazut sau normal de celule B D81.4 Sindromul hiperimunoglobulinei E [lgE] 68 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .0) Reticulohistiocitom (celule gigante) Histiocitoza sinusala cu limfadenopatie masiva Xantogranulom D77* Alte boli ale sangelui si ale organelor hematopoietice in unele boli clasificate altundeva D81.

8*) .1) gammopatia monoclonala (D47.2 Hipergammaglobulinemia.9 Imunodeficienta comuna variabila.8 Alte imunodeficiente specificate D84. nespecificata D86 Sarcoidoza D86.1 Imunodeficienta comuna variabila cu predominenta tulburarilor la limfocitele T imunoregulatoare D83.0 Sarcoidoza plamanului D86.miozita† (M63.miocardita† (I41. nespecificata D89 Alte tulburari implicand sistemul imunitar.1 Crioglobulinemia D83.2*) Sarcoida: .combinata .0 Anomalia functiunii limfocitare antigen I [LFA-1] D84.artropatie† (M14.2 Imunodeficienta comuna variabila cu auto-anticorpi pe limfocitele B sau T D83. nespecificata D89. nespecificata D84 Alte imunodeficiente Crioglobulinemia: .3 Sarcoidoza pielii D86.3-*) Febra uveoparotidiana [Heerfordt] D86.primara .vasculita D89.8 Alte imunodeficiente comune variabile D83.8 Alte tulburari specificate implicand sistemul imunitar. nespecificata D83 Imunodeficienta comuna variabila D89.purpura .2) esecul si respingerea transplantului (T86.Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar D82.-) D89.idiopatica .8 Sarcoidoza cu alte localizari si combinate Iridociclita in sarcoidoza† (H22.9 Sarcoidoza.8*) .8 Imunodeficienta asociata cu alte anomalii majore specificate D82.1 Anomalii ale sistemului complementar Deficiat al inhibatorului esterazei C1 [C1INH] D84.9 Tulburari implicand sistemul imunitar.secundara Crioglobulinemica: .esentiala .1 Sarcoidoza ganglionilor limfatici D86. neclasificate altundeva D89. nespecificate Boala imunitara NOS D84.1*) Paralizia multipla a nervilor cranieni in sarcoidoza† (G53. neclasificate altundeva Exclude: hiperglobulinemia NOS (R77.0 Imunodeficienta comuna variabila cu predominenta anomaliilor de numar si a functiei limfocitelor B D83.9 Imunodeficienta.2 Sarcoidoza plamanului si a ganglionilor limfatici D86.9 Imunodeficienta asociata cu o anomalie majora.0 Hipergammaglobulinemia policlonala Purpura hipergammaglobulinemica benigna Gammopatia policlonala NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 69 .

0 Sindromul deficientei congenitale de iod de tip neurologic Cretinism edemic de tip neurologic E00. (O00-O99) Cretinism endemic: . Codurile adecvate din acest capitol (adica E05. Include: afectiuni endemice asociate cu deficienta de iod a mediului.-) pot fi folosite.E64 E65 . nespecificat Nota: Hipotiroidia prin deficienta congenitala de iod NOS Cretinism endemic NOS E01 Tulburari tiroidiene si afectiuni inrudite legate de deficienta de iod Exclude: sindromul deficientei congenitale de iod (E00.Boli endocrine. nespecificata Gusa endemica NOS E01.9 Sindromul deficientei congenitale de iod. E07. indiferent daca sunt active sau nu in mod functional.hipotiroidian . dar sunt consecinta secretiei anormale a hormonului tiroidian in dezvoltarea fatului. de nutritie si metabolism Capitolul IV Afectiunile glandei tiroide (E00-E07) E00 Sindromul deficientei congenitale de iod Boli endocrine.0. Unele dintre afectiuni nu au o hipotiroidie curenta. fie direct.8 Alte afectiuni tiroidiene si inrudite legate de carenta de iod Hipotiroidia prin carenta de iod dobandita NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 71 .E07 E09 .1 Gusa multinodulara (endemica) legata de o carenta de iod Exclude: complicatii ale sarcinii.2 Sindromul deficientei congenitale de iod de tip mixt Cretinism endemic de tip mixt E00. sunt clasificate la Capitolul II.tip mixedematos E00. nasterii si lauziei simptome. E34.-) hipotiroidia prin carenta subclinica de iod (E02) E01.E16 Afectiunile glandei tiroide Reglementarea intolerantei la glucoza si diabetul mellitus Alte tulburari ale metabolismului glucozei si ale secretiei pancreatice interne Bolile altor glande endocrine Malnutritia Alte carente nutritionale Obezitatea si alte tulburari prin exces de aport Tulburari de metabolism Folositi codul aditional (F70-F79) pentru a identifica orice intarziere mentala asociata. Gusa datorita mediului poate fi asociata. subclinica in iod (E02) E20 .8.E68 E70 – E89 Exclude: hipotiroidie prin carenta E00. de nutritie si metabolism (E00-E89) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: E00 . semne si rezultate clinice si de laborator anormale.E46 E50 .E14 E15 .2 Gusa (endemica) legata de carenta de iod. daca se doreste. fie hiperfunctia si hipofunctia glandelor endocrine asociate cu tumorile maligne si alte afectiuni clasificate altundeva. drept coduri aditionale pentru a indica fie activitatea functionala a unei tumori maligne si tesut endocrin ectopic.E35 E40 . neclasificate altundeva (R00-R99) tulburari tranzitorii endocrine si metabolice specifice fatului si nounascutului (P70-P74) Gusa nodulara legata de carenta de iod E01.1 Sindromul deficientei congenitale de iod de tip mixedematos Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele: E35* Tulburari ale glandelor endocrine in boli clasificate altundeva Toate tumorile. fie ca o consecinta a deficientei de iod materne.0 Gusa difuza (endemica) legata de carenta de iod E01. E16-E31.

NOS .9 Tireotoxicoza.0 Hipotiroidia congenitala.8*) E06 Tiroidita Exclude: tiroidita postpartum (O90.2) tireotoxicoza neonatala (P72.simpla E04. E06.piogena .0) gusa legata de o carenta de iod (E00-E02) E04.Boli endocrine.1 Nodul tiroidian unic. de nutritie si metabolism E02 Hipotiroidia prin carenta subclinica de iod Alte hipotiroidii Exclude: hipotiroidia legata de o carenta de iod (E00-E02) hipotiroidia postprocedurala (E89.9) E05.0) . cu gusa difuza E05 Tireotoxicoza [hipertiroidia] Exclude: tiroidita cronica cu tireotoxicoza tranzitorie (E06.0) E03.2 Tireotoxicoza cu gusa multinodulara toxica functiune normala (P72.supurata Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.2 Tiroidita cronica cu tireotoxicoza tranzitorie Exclude: tiroidita autoimuna (E06. netoxic Nodul coloid (chistic) (tiroidian) Gusa uninodulara netoxica Nodul tiroidian (chistic) NOS E04.2 Gusa multinodulara netoxica Tiroidita: . E05.4.9 Gusa netoxica.3 Tiroidita autoimuna Gusa NOS Gusa nodulara (nontoxica) NOS 72 Tiroidita Hashimoto Hashitoxicoza (tranzitorie) Gusa limfadenoida Tiroidita limfocitica Strumita limfomatoasa Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .granulomatoasa .4 Atrofia tiroidei (dobandita) Exclude: atrofia congenitala a tiroidei (E03.4 Tireotoxicoza factica E05. specificate E04. nespecificata Hipertiroidism NOS Afectiunea cardiaca tireotoxica† (I43. E05.5) Mixedem NOS E04 Alte guse netoxice Exclude: gusa congenitala: .de Quervain .nonsupurativa Exclude: tiroidita autoimuna (E06.5 Criza acuta tireotoxica E03. nespecificata E06.1) E03.parenchimatoasa Exclude: gusa congenitala tranzitorie cu Tireotoxicoza cu gusa uninodulara toxica E05.2 Hipotiroidia datorita unor medicamente si altor substante exogene Folositi un cod aditional pentru a indica tipul tereotoxicozei (E05.0-E05.difuza (coloida) .celule gigantice .NOS (E03.1 Hipotiroidia congenitala fara gusa Aplazia tiroidei (cu mixedem) Congenitala: .8 Alte tireotoxicoze Folositi un cod de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza.8 Alte guse netoxice.0 Gusa difuza netoxica E06.0) Gusa nodulara toxica NOS E05.0 Tiroidita acuta Abces al tiroidei Tiroidita: .parenchimatoasa (E03.9 Hipotiroidia. netoxica: . E03.difuza (E03.1) E05.3 Tireotoxicoza datorita tesutului ectopic tiroidian E05.atrofia tiroidei .1 Tiroidita subacuta Gusa.3) E06.3 Hipotiroidia postinfectioasa E03.0) .8 Alte hipotiroidii specificate E03.1 Tireotoxicoza cu nodul unic tiroidian Gusa (nontoxica) congenitala: .5 Coma mixedematoasa E03.hipotiroidia NOS E03.8E05.0 Tireotoxicoza cu gusa difuza E03 Gusa exoftalmica sau toxica NOS Boala Graves Gusa toxica difuza E05. nespecificata Supraproductia de hormon tiroido-stimulant Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza.3) Gusa chistica NOS Gusa multinodulara (chistica) NOS E04.

9 mmol/l.5 Alte tiroidite cronice Tiroidita: .1-6. sau Simptomele clasice de sete.0 › nivel ridicat al glucozei in sange (R73) Reglementarea intolerantei la glucoza cu angiopatie periferica E09. sau Asociatia Americana de Diabet (ADA) .cronica: .1-6. chimic Diabet.01› Reglementarea intolerantei la glucoza cu angiopatie periferica fara gangrena E09.0 mmol/l).1 mmol/L.0 Hipersecretia de calcitonina Hiperplazia de celule C a tiroidei Hipersecretia de tirocalcitonina E07. sau nivelul glucozei plasmatice venoase pe nemancate 6.4 Tiroidita provocata de medicamente Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul. E07. glucoza plasmatica venoasa la 2 ore dupa administrarea glucozei orale ≥ 11.02› Reglementarea intolerantei la glucoza cu angiopatie periferica cu gangrena Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 73 .fibroasa .9 mmol/l Criteriile OMS pentru diabet mellitus (revizuite in 1999): Testul de toleranta bazat pe administrarea corecta a glucozei pe E09.scazuta a glicemiei pe nemancate (IFG) . nespecificata E07 Alte afectiuni ale tiroidei cale orala (glucoza plasmatica recoltata venos pe nemancate ≥ 7.NOS .0 mmol/L.criterii: Nivelul glucozei plasmatice venoase pe nemancate ≥ 7.1 mmol/L).0 mmol/l sau glucoza plasmatica venoasa la 2 ore dupa administrarea glucozei orale.reglementare .toleranta Diabet. E06. latent Intoleranta: .0) E07.811. nespecificata (carbohidrati): . E09 › 0401 Reglementarea intolerantei la glucoza Gusa familiala datorita unei tulburari a sintezei hormonale Sindromul Pendred Exclude: gusa congenitala tranzitorie cu functie normala (P72. Include: Glucoza anormala Anomalia tiroglobulinei Hemoragia tiroidei Infarctul tiroidei Sindromul disfunctiei eutiroidiene E07.lemnoasa .Riedel E06.Boli endocrine. sau glucoza plasmatica venoasa la 2 ore dupa administarea glucozei orale 7.9 Afectiunea tiroidei. de nutritie si metabolism E06.8 Alte afectiuni specificate ale tiroidei Folositi un cod aditional pentru orice afectiune de baza sau sindrom genetic asociat.1 Gusa datorita unei tulburari a sintezei hormonale Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica daca este indus medicamentos sau chimic. poliurie si glucoza plasmatica venoasa randomizata ≥ 11.scazuta la glucoza (carbohidrati) (IGT) Prediabet Exclude: diabet mellitus (E10-E14) Reglementarea intolerantei la glucoza si diabetul mellitus (E09-E14) 0401 Nota: Criterii de diagnostic: Criteriile OMS pentru reglementarea intolerantei la glucoza (revizuite in 1999): Testul de toleranta bazat pe administrarea corecta a glucozei pe cale orala (glucoza plasmatica recoltata venos pe nemancate 6.9 Tiroidita.

hemoragie (cu puncte si pete) (sub forma de flacara) .neonatal (P70.rezistenta la insulina NOS .membrana bazala ingrosata .22 E10. de nutritie si metabolism E09.16› Diabet mellitus tip 1 cu ketoacidoza.persistenta E10.obezitate NOS . cu acidoza lactica.dislipidemia .fragil .intracapilara .constanta .-) glicozuria: .sarcina.retinal(a): . cu acidoza lactica NOS E10.macroalbuminuria .glomerular(a): .21› Diabet mellitus tip 1 cu nefropatie diabetica incipienta Diabet mellitus tip 1 cu: .microanevrism .nefropatia (avansata) (NOS) (progresiva) .1› Reglementarea intolerantei la glucoza cu caracteristici de rezistenta la insulina E10.necroza medulara (papilara) Diabet mellitus tip 1 cu complicatii oculare E10.cu debut la tineri .-) .tip 2 (E11.2) .renala (E74.microalbuminuria: .22› Diabet mellitus tip 1 cu nefropatie diabetica stabilita .depozit de grasime viscerala crescut .una sau mai multe din urmatoarele: .-) .insuficienta renala acuta .predispus la cetoza Exclude: diabet mellitus (datorit) (in): Diabet mellitus tip 1 cu ketoacidoza.idiopatic .dilatare venoasa .2 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii renale E10.23› Diabet mellitus tip 1 cu boala renala stadiu final [ESRD] Diabet mellitus tip 1 cu insuficienta renala cronica sau leziune renala cronica in afectiunile clasificabile la E10. fara coma Reglementarea intolerantei la glucoza cu: .autoimun .glomeruloscleroza: .achantosis nigricans .8› Reglementarea intolerantei la glucoza cu complicatii nespecificate E09.8) reglementarea intolerantei la glucoza (E09. fara coma E10.alte forme specificate (E13.13› Diabet mellitus tip 1 cu acidoza lactica.NOS (E14.14› Diabet mellitus tip 1 cu acidoza lactica.hiperinsulinism . cu acidoza lactica.15› Diabet mellitus tip 1 cu ketoacidoza.29› Diabet mellitus tip 1 cu alte complicatii renale specificate Diabet mellitus tip 1 cu: . cu coma E10. nastere si lauzie (O24.obezitate (intrunirea criteriilor OMS sau altele recunoscute) E09. cu coma Diabet mellitus tip 1cu coma hiperglicemica NOS E10.orice afectiune de mai jos .proteinuria (fixata) (persistenta) E10.-) hipoinsulinemie postprocedurala (E89.expansiune mezangiala .insulino-dependent [IDDM] .difuza .retinopatie NOS Diabet mellitus tip 1 cu acidoza lactica NOS 74 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . fara coma Diabet mellitus tip 1 cu: .9› Reglementarea intolerantei la glucoza fara complicatii E10 Diabet mellitus tip 1 Include: diabet (mellitus): .Boli endocrine.nodulara .Kimmelstiel-Wilson (boala) (leziune) .hipertensiune cu: .-) .1 Diabet mellitus tip 1 cu acidoza E10.12› Diabet mellitus tip 1 cu ketoacidoza. cu coma E10.nefropatie incipienta (timpurie) (reversibila) .1) E10.3 Diabet mellitus tip 1 cu: .11› Diabet mellitus tip 1 cu ketoacidoza.NOS (R81) .exudat .31› Diabet mellitus tip 1 cu retinopatie de fond Diabet mellitus tip 1 cu ketoacidoza NOS E10.

oftalmoplegia .ingrosare retinala E10.hipotonia.buclata .51› Diabet mellitus tip 1 cu angiopatie periferica.venos(oasa): .anorectala .52› Diabet mellitus tip 1 cu angiopatie periferica.49› Diabet mellitus tip 1 cu alte complicatii neurologice specificate E10.39) E10.dublata E10.41› Diabet mellitus tip 1 cu mononeuropatie diabetica Diabet mellitus tip 1 cu: .insuficienta erectila (impotenta) .33› Diabet mellitus tip 1 cu retinopatie proliferativa Diabet mellitus tip 1 cu: .sub forma de stea .40› Diabet mellitus tip 1 cu neuropatie nespecificata E10.53› Diabet mellitus tip 1 cu cardiomiopatie ischemica diabetica E10.macular: .anormalitati microvasculare intraretinale [IRMA] .perlata . de nutritie si metabolism E10.polineuropatie diabetica autonoma .tractiune retinala fara detasare E10.senzo-motorie Exclude: Diabet mellitus tip 1 cu Diabet mellitus tip 1 cu: .rubeoza irisului [rubeosis iridis] .paralizia nervului cranian: .43› Diabet mellitus tip 1 cu neuropatie diabetica autonoma Diabet mellitus tip 1 cu: .mononeurita multipla .VI (abductor) .gastropareza .hemoragie .radiculopatie: . fara gangrena Exclude: Diabet mellitus tip 1 cu angiopatie periferica.pete sub forma vatoasa .32› Diabet mellitus tip 1 cu retinopatie preproliferativa E10.selectiva 'cu fibre mici' .glaucom neovascular . cu ulceratia piciorului (E10.esofagiana .amiotrofie .maculopatie (circinat) (ischemic) .diareea diabetica . cu gangrena.34› Diabet mellitus tip 1 cu alte retinopatii Diabet mellitus tip 1 cu: . fara ulceratia piciorului (E10.35› Diabet mellitus tip 1 cu boala oculara avansata polineuropatie diabetica autonoma (E10.73) E10.neuropatie periferica: .hemoragii (cu pete) (rotunde) (mici) .neurita insulinica .42› Diabet mellitus tip 1 cu polineuropatie diabetica Diabet mellitus tip 1 cu: .4 Diabet mellitus tip 1 cu cataracta cu complicatii neurologice E10. cu gangrena Exclude: Diabet mellitus tip 1 cu angiopatie periferica.sticloasa . vezica urinara .disfunctie: .73) E10.tractiunea retinei detasate E10.ischemia .hipotensiune posturala E10.5 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii circulatorii Diabet mellitus tip 1 cu cataracta cu debut la varsta timpurie E10.tronculara E10.III (oculomotor) .neuropatie femurala .toracica .edem neuropatic .formare de vas nou (neovascularizatie) .39› Diabet mellitus tip 1 cu alte complicatii oculare specificate Diabet mellitus tip 1 cu: .distala simetrica .6 Diabet mellitus tip 1 cu alte complicatii specificate Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 75 .Boli endocrine.36› Diabet mellitus tip 1 cu cataracta diabetica Exclude: Diabet mellitus tip 1 cu cataracta cu debut la varsta timpurie (E10.43) E10.secretie anormala (gustativa) .preretinala .edem (focal) (generalizat) (intraretinal) .retinal(a): .

1) E11.osteopatie .62› Diabet mellitus tip 1 cu complicatii ale pielii si tesutului subcutanat specificate Doua sau mai multe dintre afectiunile clasificabile la E10.Meleney .2) .instabil E10.controlat slab . E10.Boli endocrine.NOS (R81) .alte forme specificate (E13.8) .3.NOS .sarcina.angiopatie . E10.8› Diabet mellitus tip 1 cu complicatii nespecificate E10.ingrosarea pielii .71› Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple Diabet mellitus tip 1 cu: .sclerodermie .noncetonic Exclude: diabet mellitus (in): Diabet mellitus tip 1 cu: .necrobioza lipoidica diabetica [NLD] .2.sindromul mainii (cheiroartropatie) (contractura Dupuytren) (fibromatoza fasciala palmara) .fascita necrozanta .53 sau E10.73) .pentru stabilizare .-) hipoinsulinemia postpreocedurala (E89.1 Diabet mellitus tip 2 cu acidoza 76 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .abces periodontal acut .0 Diabet mellitus tip 2 cu hiperosmolaritate Diabet mellitus tip 1 cu hipoglicemie(ic): . E10.telangiectazie periunghiala E10.rubeoza .angiopatie (E10.neonatal (E70.atac (convulsii) (criza) E10.eritem .periartrita umarului E10.4.neuropatie (E10.Fournier .datorit unui defect al secretiei de insulina .-) .diabetic(a): .-) .63› Diabet mellitus tip 1 cu complicatii periodontale specificate Diabet mellitus tip 1 cu: .02› Diabet mellitus tip 2 cu hiperosmolaritate cu coma E11.buloasa [bullosis diabeticorum] .gangrena (dermala acuta) (bacteriana) (hemolitica): .dermopatie (pete ale pielii) .neuropatie E10.coma .rezistent la insulina .73) E10.periodontita E10. de nutritie si metabolism E10.62 E10. nastere si lauzie (O24.73› Diabet mellitus tip 1 cu ulceratia piciorului datorita unor cauze multiple Diabet mellitus tip 1 cu ulceratia piciorului la periferie cu: .61› Diabet mellitus tip 1 cu complicatii diabetice musculoscheletale si ale tesutului conjunctiv specificate E10.-) .renala (E74.ulcer (extremitati inferioare) Exclude: ulceratia piciorului la periferie cu: E11.65› Diabet mellitus tip 1 cu control slab Diabet mellitus tip 1: .64› Diabet mellitus tip 1 cu hipoglicemie glicozuria: .69› Diabet mellitus tip 1 cu alte complicatii specificate Diabet mellitus tip 1 cu: .-) .debut la adulti .9› Diabet mellitus tip 1 fara complicatii E11 Diabet mellitus tip 2 Include: diabet (mellitus) (fara obezitate) (obezitate) .-) reglementarea intolerantei la glucoza (E09.debut matur .Tip 1 (E10.NOS (E14.debut matur (la tineri)(MODY) (E13.01› Diabet mellitus tip 2 cu hiperosmolaritate fara coma noncetotica hiperglicemicahiperosmolara [NKHHC] .artropatie Charchot .7 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii multiple Diabet mellitus tip 2 cu hiperosmolaritate NOS E11.diabetica/e: .

pete sub forma vatoasa .glaucom neovascular .hemoragie .glomeruloscleroza: .Boli endocrine.22 E11.21› Diabet mellitus tip 2 cu nefropatie diabetica incipienta Diabet mellitus tip 2 cu: .difuza .nodulara .2 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii renale E11.buclata .anormalitati microvasculare intraretinale [IRMA] .14› Diabet mellitus tip 2 cu acidoza lactica.15› Diabet mellitus tip 2 cu ketoacidoza.23› Diabet mellitus tip 2 cu boala renala stadiu final [ESRD] Diabet mellitus tip 2 cu: .dublata E11. fara coma Diabet mellitus tip 2 cu: . cu coma E11. cu acidoza lactica NOS E11.persistenta E11.3 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii oculare Diabet mellitus tip 2 cu cataracta cu debut la varsta timpurie E11.glomerular(a): .retinal(a): .nefropatie incipienta (timpurie) (reversibila) . cu acidoza lactica.36› Diabet mellitus tip 2 cu cataracta diabetica Exclude: Diabet mellitus tip 2 cu cataracta cu debut la varsta timpurie (E11. fara coma Diabet mellitus tip 2 cu acidoza lactica NOS E11.microalbuminuria: .39› Diabet mellitus tip 2 cu alte complicatii oculare specificate Diabet mellitus tip 2 cu insuficienta renala cronica sau leziune renala cronica in afectiunile clasificabile la E11.hemoragie (cu puncte si pete) (sub forma de flacara) .maculopatie (circinat) (ischemic) .macroalbuminuria .membrana bazala ingrosata .22› Diabet mellitus tip 2 cu nefropatie diabetica stabilita Diabet mellitus tip 2 cu: . cu acidoza lactica.retinopatie NOS E11.tractiune retinala fara detasare E11.sub forma de stea .Kimmelstiel-Wilson (boala) (leziune) . fara coma E11.rubeoza irisului [rubeosis iridis] .retinal(a): .exudat .tractiunea retinei detasate E11.32› Diabet mellitus tip 2 cu retinopatie preproliferativa Diabet mellitus tip 2 cu ketoacidoza.39) E11.macular: .4 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii neurologice Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 77 .31› Diabet mellitus tip 2 cu retonopatie de fond Diabet mellitus tip 2 cu ketoacidoza NOS E11.hemoragii (cu pete) (rotunde) (mici) .preretinala .ischemia .29› Diabet mellitus tip 2 cu alte complicatii renale specificate Diabet mellitus tip 2 cu: .perlata .11› Diabet mellitus tip 2 cu ketoacidoza.constanta . cu coma Diabet mellitus tip 2 cu coma hiperglicemica NOS E11.microanevrism .insuficienta renala acuta .vitroasa .proteinuria (fixata) (persistenta) E11. de nutritie si metabolism E11.ingrosare retinala E11.dilatare venoasa .intracapilara .necroza medulara (papilara) E11.nefropatia (avansata) (NOS) (progresiva) . cu coma E11.16› Diabet mellitus tip 2 cu ketoacidoza.34› Diabet mellitus tip 2 cu alte retinopatii Diabet mellitus tip 2 cu: .35› Diabet mellitus tip 2 cu boala oculara avansata Diabet mellitus tip 2 cu: .venos(oasa): .formare de vas nou (neovascularizatie) .edem (focal) (generalizat) (intraretinal) .33› Diabet mellitus tip 2 cu retinopatie proliferativa Diabet mellitus tip 2 cu: .13› Diabet mellitus tip 2 cu acidoza lactica.12› Diabet mellitus tip 2 cu ketoacidoza.expansiune mezangiala .

selectiva 'cu fibre mici' .eritem .troncular E11. cu gangrena.radiculopatie: .51› Diabet mellitus tip 2 cu angiopatie periferica.amiotrofie .fascita necrozanta .73) E11.hipotonie.64› Diabet mellitus tip 2 cu hipoglicemie Diabet mellitus tip 2 cu hipoglicemie(ic): .instabil E11.NOS .telangiectazie periunghiala E11. cu gangrena Exclude: Diabet mellitus tip 2 cu angiopatie periferica.63› Diabet mellitus tip 2 cu complicatii periodontale specificate E11.42› Diabet mellitus tip 2 cu polineuropatie diabetica E11.41› Diabet mellitus tip 2 cu mononeuropatie diabetica E11.coma .61› Diabet mellitus tip 2 cu complicatii diabetice musculoscheletale si ale tesutului conjunctiv specificate Diabet mellitus tip 2 cu: .polineuropatie diabetica autonoma .esofagiana .73) E11.periodontita E11.necrobioza lipoidica diabetica [NLD] .senzorimotorie Exclude: Diabet mellitus tip 2 cu polineuropatie diabetica autonoma (E11.49› Diabet mellitus tip 2 cu alte complicatii neurologice specificate E11.73) E11. vezica urinara .III (oculomotor) .gangrena (dermala acuta) (bacteriana) (hemolitica): .secretie anormala (gustativa) .neuropatie femurala .disfunctie: .neuropatie periferica: .anorectala .43) Diabet mellitus tip 2 cu: .angiopatie (E11.7 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii multiple 78 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .hipotensiune posturala E11.mononeurita multipla .40› Diabet mellitus tip 2 cu neuropatie nespecificata E11.Meleney .rubeoza .distala simetrica . cu ulceratia piciorului (E11.neuropatie (E11.6 Diabet mellitus tip 2 cu alte complicatii specificate Diabet mellitus tip 2 cu: .gastropareza .dermopatie (pete ale pielii) .diareea diabetica .abces periodontal acut .73) .osteopatie .52› Diabet mellitus tip 2 cu angiopatie periferica.oftalmoplegia .buloasa [bullosis diabeticorum] .Fournier .ulcer (extremitati inferioare) Exclude: ulceratia piciorului la periferie cu: .65› Diabet mellitus tip 2 cu control slab Diabet mellitus tip 2: . fara gangrena Exclude: Diabet mellitus tip 2 cu angiopatie periferica.sindromul mainii (cheiroartropatie) (contractura Dupuytren) (fibromatoza fasciala palmara) .43› Diabet mellitus tip 2 cu neuropatie diabetica autonoma Diabet mellitus tip 2 cu: .ingrosarea pielii .artropatie Charchot .5 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii circulatorii Diabet mellitus tip 2 cu: .periartrita umarului E11.diabetic(a): .atac (convulsii) (criza) E11. fara ulceratia piciorului (E11. de nutritie si metabolism E11.53› Diabet mellitus tip 2 cu cardiomiopatie ischemica diabetica Diabet mellitus tip 2 cu: .insuficienta erectila (impotenta) .sclerodermie .Boli endocrine.62› Diabet mellitus tip 2 cu complicatii ale pielii si tesutului subcutanat specificate Diabet mellitus tip 2 cu: .toracica .paralizia nervului cranian: .edem neuropatic .neurita insulinica .VI (abductor) .69› Diabet mellitus tip 2 cu alte complicatii specificate E11.diabetica/e: .pentru stabilizare .controlat slab .

2) .8) reglementarea intolerantei la glucoza (E09.11› Alte forme specificate de diabet mellitus cu ketoacidoza.01› Alte forme specificate de diabet mellitus cu hiperosmolaritate.indus medicamentos sau indus chimic .12› Alte forme specificate de diabet mellitus cu ketoacidoza. E11.infectie .angiopatie .hipertensiune cu: .sindrom genetic .1 Alte forme specificate de diabet mellitus cu acidoza E13.72› Diabet mellitus tip 2 cu caracteristici de rezistenta la insulina Folositi un cod aditional pentru orice afectiune de baza sau sindrom genetic Include: diabet mellitus (datorita) (in) (secundar) (cu): Diabet mellitus tip 2 cu: .-) glicozuria: .9› Diabet mellitus tip 2 fara complicatii .4.achantosis nigricans .debut matur la tineri (MODY) .13› Alte forme specificate de diabet mellitus cu acidoza lactica.Boli endocrine.NOS (R81) .62 E11. de nutritie si metabolism E11. nastere si lauzia (O24.-) E13. cu coma Diabet mellitus NEC cu coma hiperglicemica NOS E13.orice afectiune de mai jos . fara coma Diabet mellitus NEC cu ketoacidoza NOS E13.8› Diabet mellitus tip 2 cu complicatii nespecificate E11.-) .endocrinopatie .2.boala imuno-mediata .una sau mai multe din urmatoarele: .actiune a insulinei . fara coma Diabet mellitus NEC cu acidoza lactica NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 79 .neuropatie E11.53 sau E11.obezitate (intrunirea criteriilor OMS sau altele recunoscute) E11.-) .NOS (E14.-) .hiperinsulinism .71› Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple E13 Alte forme specificate de diabet mellitus Doua sau mai multe dintre afectiunile clasificabile la E11. E11.73› Diabet mellitus tip 2 cu ulceratia piciorului datorita unor cauze multiple .obezitate NOS .rezistenta la insulina NOS . fara coma noncetotica hiperglicemicahiperosmolara [NKHHC] Diabet mellitus NEC cu hiperosmolaritate NOS E13.3. E11.renala (E74.sarcina.Tip 2 (E11. cu coma E13.depozit de grasime viscerala crescut .functionare celule beta .02› Alte forme specificate de diabet mellitus cu hiperosmolaritate.neonatal (P70.0 Alte forme specificate de diabet mellitus cu hiperosmolaritate E13.boala pancreatica exocrina Exclude: diabet mellitus (in): Diabet mellitus tip 2 cu ulceratia piciorului si la periferie cu: .dislipidemia .Tip 1 (E10.defect genetic de: .

ischemia .persistenta E13.venos(oasa): .glaucom neovascular .39) E13.pete sub forma vatoasa .expansiune mezangiala .tractiunea retinei detasate E13.hemoragii (cu pete) (rotunda) (mica) .glomerular(a): .membrana bazala ingrosata .dublata E13.macroalbuminuria .34› Alte forme specificate de diabet mellitus cu alte retinopatii Diabet mellitus tip 2 cu insuficienta renala cronica sau leziune renala cronica in afectiunile clasificabile la E13.15› Alte forme specificate de diabet mellitus cu ketoacidoza.29› Alte forme specificate de diabet mellitus cu alte complicatii renale specificate Diabet mellitus NEC cu: .Kimmelstiel-Wilson (boala) (leziune) .retinopatie NOS E13.exudat . fara coma E13.proteinuria (fixata) (persistenta) E13. cu coma E13.14› Alte forme specificate de diabet mellitus cu acidoza lactica.retinal(a): .necroza medulara (papilara) E13.nodulara . de nutritie si metabolism E13.hemoragie .difuza .39› Alte forme specificate de diabet mellitus cu alte complicatii oculare specificate Diabet mellitus NEC cu cataracta cu debut la varsta timpurie 80 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .31› Alte forme specificate de diabet mellitus cu retinopatie de fond Diabet mellitus NEC cu ketoacidoza cu acidoza lactica NOS E13.22› Alte forme specificate de diabet mellitus cu nefropatie diabetica stabilita Diabet mellitus NEC cu: . cu coma E13.3 Alte forme specificate de diabet mellitus cu complicatii oculare Diabet mellitus NEC cu: .maculopatie (circinat) (ischemic) .33› Alte forme specificate de diabet mellitus cu retinopatie proliferativa Diabet mellitus NEC cu: .tractiune retinala fara detasare E13.23› Alte forme specificate de diabet mellitus cu boala renala stadiu final [ESRD] Diabet mellitus NEC cu: .vitroasa .preretinala .16› Alte forme specificate de diabet mellitus cu ketoacidoza.35› Alte forme specificate de diabet mellitus cu boala oculara avansata Diabet mellitus NEC cu: . cu acidoza lactica.perlata .constanta .36› Alte forme specificate de diabet mellitus cu cataracta diabetica Exclude: Diabet mellitus NEC cu cataracta cu debut la varsta timpurie (E13.intracapilara .rubeoza irisului [rubeosis iridis] .Boli endocrine.21› Alte forme specificate de diabet mellitus cu nefropatie diabetica incipienta Diabet mellitus NEC cu: .nefropatie incipienta (timpurie) (reversibila) .nefropatia (avansata) (NOS) (progresiva) .dilatare venoasa .2 Alte forme specificate de diabet mellitus cu complicatii renale Diabet mellitus NEC cu: .ingrosare retinala E13.formare de vas nou (neovascularizatie) . cu acidoza lactica.microalbuminuria: .glomeruloscleroza: .insuficienta renala acuta .hemoragie (cu puncte si pete) (sub forma de flacara) .edem (focal) (generalizat) (intraretinal) .microanevrism .sub forma de stea .22 E13.32› Alte forme specificate de diabet mellitus cu retinopatie preproliferativa E13.anormalitati microvasculare intraretinale [IRMA] .macular: .retinal(a): .buclata .

esofagiana .sclerodermie .53› Alte forme specificate de diabet mellitus cu cardiomiopatie ischemica diabetica E13.51› Alte forme specificate de diabet mellitus cu angiopatie periferica.instabil .Boli endocrine. cu ulceratia piciorului (E13.abces periodontal acut .gastropareza .telangiectazie periunghiala E13.buloasa [bullosis diabeticorum] . cu gangrena.paralizia nervului cranian: .diabetic(a): . fara gangrena Exclude: diabet mellitus NEC cu angiopatie periferica.6 Alte forme specificate de diabet mellitus cu alte complicatii specificate E13.disfunctie: .diareea diabetica .73) Diabet mellitus NEC cu hipoglicemie(ic): .mononeurita multipla .73) E13.NOS .43) E13.VI (abductor) .troncular E13.artropatie Charchot .oftalmoplegia .hipotonia.43› Alte forme specificate de diabet mellitus cu neuropatie diabetica autonoma Diabet mellitus NEC cu: .sindromul mainii (cheiroartropatie) (contractura Dupuytren) (fibromatoza fasciala palmara) .anorectala .polineuropatie diabetica autonoma .4 Alte forme specificate de diabet mellitus cu complicatii neurologice E13.ingrosarea pielii .61› Alte forme specificate de diabet mellitus cu complicatii diabetice musculoscheletale si ale tesutului conjunctiv specificate Diabet mellitus NEC cu: . cu ulceratia piciorului (E13.atac (convulsii) (criza) E13.49› Alte forme specificate de diabet mellitus cu alte complicatii neurologice specificate E13.periartrita umarului E13.42› Alte forme specificate de diabet mellitus cu polineuropatie diabetica E13. cu gangrena Exclude: diabet mellitus NEC cu angiopatie periferica.rubeoza .hipotensiune posturala E13.cu esecul tratamentului secundar Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 81 .III (oculomotor) .insuficienta erectila (impotenta) .62› Alte forme specificate de diabet mellitus cu complicatii ale pielii si tesutului subcutanat specificate polineuropatie diabetica autonoma (E13.periodontita E13.edem neuropatic .40› Alte forme specificate de diabet mellitus cu neuropatie nespecificata E13.52› Alte forme specificate de diabet mellitus cu angiopatie periferica.toracica .5 Alte forme specificate de diabet mellitus cu complicatii circulatorii Diabet mellitus NEC1 cu: .transpiratie anormala (gustativa) .41› Alte forme specificate de diabet mellitus cu mononeuropatie diabetica Diabet mellitus NEC cu: .coma .necrobioza lipoidica diabetica [NLD] .neurita insulinica .controlat slab .senzorimotorie Exclude: diabet mellitus NEC cu Diabet mellitus NEC cu: .65› Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab Alte forme specificate de diabet mellitus: .osteopatie .63› Alte forme specificate de diabet mellitus cu complicatii periodontale specificate Diabet mellitus NEC cu: .neuropatie femurala .radiculopatie: .diabetica/e: .64› Alte forme specificate de diabet mellitus cu hipoglicemie E13.neuropatie periferica: .amiotrofie .selectiva 'cu fibre mici' .dermopatie (pete ale pielii) . de nutritie si metabolism E13. vezica urinara .distala simetrica .eritem .pentru stabilizare .

nastere si lauzie (O24.4.-) glicozuria: .2.obezitate (intrunirea criteriilor OMS sau altele recunoscute) E13.angiopatie (E13.53 sau E13. cu coma E14.8› Alte forme specificate de diabet mellitus cu complicatii nespecificate E13.Boli endocrine.9› Alte forme specificate de diabet mellitus fara complicatii Diabet mellitus NOS cu acidoza lactica NOS E14.71› Alte forme specificate de diabet mellitus cu complicatii microvasculare multiple Doua sau mai multe dintre afectiunile clasificabile la E13.7 Alte forme specificate de diabet mellitus cu complicatii multiple E13.ulcer (extremitati inferioare) Exclude: ulceratia piciorului la periferie Diabet mellitus NOS Exclude: diabet mellitus (in): .rezistenta la insulina NOS .73) .dislipidemia .Fournier .8) reglementarea intolerantei la glucoza (E09.angiopatie . E13.73› Alte forme specificate de diabet mellitus ulceratia piciorului datorita unor cauza multiple Diabet mellitus NOS cu hiperosmolaritate NOS E14. de nutritie si metabolism E13. cu coma Diabet mellitus NOS cu coma hiperglicemica NOS E14. fara coma Diabet mellitus NOS cu ketoacidoza NOS E14.-) .72› Alte forme specificate de diabet mellitus cu caracteristici de rezistenta la insulina E14.69› Alte forme specificate de diabet mellitus cu alte complicatii specificate E14 Diabet mellitus nespecificat Diabet mellitus NEC cu: .15› Diabet mellitus nespecificat cu ketoacidoza.11› Diabet mellitus nespecificat cu ketoacidoza.neuropatie E13.Tip 2 (E11. E13. E13.02› Diabet mellitus nespecificat cu hiperosmolaritate.orice afectiune de mai jos .gangrena (dermala acuta) (bacteriana) (hemolitica): . cu acidoza lactica.2 Diabet mellitus nespecificat cu complicatii renale 82 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .neonatal (P70. cu coma E14.0 Diabet mellitus nespecificat cu hiperosmolaritate cu: .obezitate NOS .62 E13.3.12› Diabet mellitus nespecificat cu ketoacidoza.hiperinsulinism .1) E14.73) E13.16› Diabet mellitus nespecificat cu ketoacidoza.Meleney .13› Diabet mellitus nespecificat cu acidoza lactica.01› Diabet mellitus nespecificat cu hiperosmolaritate. cu acidoza lactica.non-insulino dependent (E11.Tip 1 (E10.NOS (R81) .-) .renala (E74. cu coma E14.2) . fara coma Diabet mellitus NOS cu ketoacidoza cu acidoza lactica NOS E14. fara coma Diabet mellitus NEC cu ulceratia piciorului si la periferie: .-) .fascita necrozanta .-) hipoinsulinemia postprocedurala (E89.1 Diabet mellitus nespecificat cu acidoza E14.hipertensiune cu: .neuropatie (E13. fara coma noncetotica hiperglicemicahiperosmolara [NKHHC] Alte forme specificate de diabet mellitus cu: .depozit de grasime viscerala crescut .14› Diabet mellitus nespecificat cu acidoza lactica.achantosis nigricans .una sau mai multe din urmatoarele: .sarcina.

39› Diabet mellitus nespecificat cu alte complicatii oculare specificate Diabet mellitus NOS cu insuficienta renala cronica sau leziune renala cronica in afectiunile clasificabile la E14.necroza medulara (papilara) E14.persistenta E14.III (oculomotor) .toracica .3 Diabet mellitus nespecificat cu complicatii oculare Diabet mellitus NOS cu cataracta cu debut la varsta timpurie E14.anormalitati microvasculare intraretinale [IRMA] .venos(oasa): .32› Diabet mellitus nespecificat cu retinopatie preproliferativa E14.perlata .difuza .33› Diabet mellitus nespecificat cu retinopatie proliferativa Diabet mellitus NOS cu: .rubeoza irisului [rubeosis iridis] .macular: .pete sub forma vatoasa .expansiune mezangiala .4 Diabet mellitus nespecificat cu complicatii neurologice E14.34› Diabet mellitus nespecificat cu alte retinopatii Diabet mellitus NOS cu: .31› Diabet mellitus nespecificat cu retinopatie de fond Diabet mellitus NOS cu: .dublata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 Diabet mellitus NOS cu: .40› Diabet mellitus nespecificat cu neuropatie nespecificata E14.dilatare venoasa .microalbuminuria: .membrana bazala ingrosata .VI (abductor) .39) E14.retinal(a): .buclata .retinopatie NOS E14.36› Diabet mellitus nespecificat cu cataracta diabetica Exclude: Diabet mellitus NOS cu cataracta cu debut la varsta timpurie (E14.oftalmoplegia .Kimmelstiel-Wilson (boala) (leziune) .vitroasa .amiotrofie .hemoragie .22 E14.preretinala .Boli endocrine.glomeruloscleroza: .mononeurita multipla .ischemia .sub forma de stea .tractiune retinala fara detasare E14.ingrosare retinala E14.exudat .macroalbuminuria .tractiunea retinei detasate E14.hemoragie (cu puncte si pete) (sub forma de flacara) .constanta .microanevrism .21› Diabet mellitus nespecificat cu nefropatie diabetica incipienta E14.glaucom neovascular .radiculopatie: .maculopatie (circinat) (ischemic) .nefropatie incipienta (timpurie) (reversibila) .hemoragii (cu pete) (rotunda) (mica) .23› Diabet mellitus nespecificat cu boala renala stadiu final [ESRD] Diabet mellitus NOS cu: .troncular 83 . de nutritie si metabolism E14.insuficienta renala acuta .paralizia nervului cranian: .29› Diabet mellitus nespecificat cu alte complicatii renale specificate Diabet mellitus NOS cu: .glomerular(a): .35› Diabet mellitus nespecificat cu boala oculara avansata Diabet mellitus NOS cu: .nefropatia (avansata) (NOS) (progresiva) .neuropatie femurala .22› Diabet mellitus nespecificat cu nefropatie diabetica stabilita Diabet mellitus NOS cu: .proteinuria (fixata) (persistenta) E14.formare de vas nou (neovascularizatie) .nodulara .retinal(a): .intracapilara .edem (focal) (generalizat) (intraretinal) .41› Diabet mellitus nespecificat cu mononeuropatie diabetica Diabet mellitus NOS cu: .

neurita insulinica .Meleney .ulcer (extremitati inferioare) Exclude: ulceratia piciorului la periferie cu: .Fournier . cu gangrena Exclude: diabet mellitus NOS cu angiopatie periferica.necrobioza lipoidica diabetica [NLD] .73) .eritem .51› Diabet mellitus nespecificat cu agiopatie periferica.coma .sclerodermie .disfunctie: .neuropatie periferica: .polineuropatie diabetica autonoma .53› Diabet mellitus nespecificat cu cardiomiopatie ischemica diabetica E14.diabetica/e: .cu esecul tratamentului secundar E14.NOS . cu ulceratia piciorului (E14.53 sau E14.pentru stabilizare .angiopatie (E14.periartrita umarului E14.62 84 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .artropatie Charchot .rubeoza .gastropareza .64› Diabet mellitus nespecificat cu hipoglicemie Diabet mellitus NOS cu hipoglicemie(ic): .buloasa [bullosis diabeticorum] . E14.43) E14. fara gangrena Exclude: diabet mellitus NOS cu angiopatie periferica.abces periodontal acut .63› Diabet mellitus nespecificat cu complicatii periodontale specificate Diabet mellitus NOS cu: .instabil . vezica urinara .diareea diabetica .edem neuropatic .65› Diabet mellitus nespecificat cu control slab E14.52› Diabet mellitus nespecificat cu agiopatie periferica.atac (convulsii) (criza) E14.2.69› Diabet mellitus nespecificat cu alte complicatii specifice Diabet mellitus NOS cu: .73) E14.transpiratie anormala (gustativa) .73) E14.sindromul mainii (cheiroartropatie) (contractura Dupuytren) (fibromatoza fasciala palmara) .diabetic(a): . E14.43› Diabet mellitus nespecificat cu neuropatie diabetica autonoma Diabet mellitus NOS cu: .61› Diabet mellitus nespecificat cu complicatii diabetice musculoscheletale si ale tesutului conjunctiv specificate Diabet mellitus NOS cu: .49› Diabet mellitus nespecificat cu alte complicatii neurologice specificate E14.neuropatie (E14.6 Diabet mellitus nespecificat cu alte complicatii specificate Diabet mellitus nespecificat: .7 Diabet mellitus nespecificat cu complicatii multiple E14.controlat slab .esofagiana .dermopatie (pete ale pielii) .periodontita E14.gangrena (dermala acuta) (bacteriana) (hemolitica): .3.Boli endocrine.insuficienta erectila (impotenta) .anorectala .distala simetrica .4. cu ulceratia piciorului (E14.5 Diabet mellitus nespecificat cu complicatii circulatorii Diabet mellitus NOS cu: .71› Diabet mellitus nespecificat cu complicatii microvasculare multiple Doua sau mai multe dintre afectiunile clasificabile la E14.fascita necrozanta .hipotonia.telangiectazie periungveala E14.osteopatie . E14.42› Diabet mellitus nespecificat cu polineuropatie diabetica E14.hipotensiune posturala E14.62› Diabet mellitus nespecificat cu complicatii ale pielii si tesutului subcutanat specificate Diabet mellitus NOS cu: . de nutritie si metabolism E14.selectiva 'cu fibre mici' .senzorimotorie Exclude: diabet mellitus NOS cu polineuropatie diabetica autonoma (E14.ingrosarea pielii .73) E14. cu gangrena.

adultului (M83. E16.8) 85 .NOS Hiperplazia celulelor beta ale insulelor pancreatice NOS Encefalopatie datorita comei posthipoglicemice Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 Hiperplazia paratiroidei Osteita fibro-chistica generalizata [boala osoasa von Recklinghausen] E21.1) hipoparatiroidism postprocedural (E89.9› Diabet mellitus nespecificat fara complicatii Hiperplazia celulelor insulelor lui Langerhans NOS Hiperplazia celulelor insulelor pancreatice NOS Bolile altor glande endocrine (E20-E35) Exclude: galactoreea (N64. de nutritie si metabolism E14.hipertensiune cu: .3) Alte tulburari ale metabolismului glucozei si ale secretiei pancreatice interne (E15-E16) E15 Coma hipoglicemica nondiabetica ginecomastia (N62) E20 Hipoparatiroidism Exclude: sindromul Di George (D82. nespecificat Coma insulinica indusa medicamentos la nondiabetici Hiperinsulinism cu coma hipoglicemica Coma hipoglicemica NOS Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.0 Hiperparatiroidism primar E16.1 Hiperparatiroidism secundar.72› Diabet mellitus nespecificat cu caracteristici de rezistenta la insulina E16.8› Diabet mellitus nespecificat cu complicatii nespecificate E14.obezitate NOS .orice afectiune de mai jos .73› Diabet mellitus nespecificat cu ulceratia piciorului datorita unor cauze multiple Hiperplazia celulelor endocrine pancreatice cu exces de glucagon E16.0 Hipoparatiroidism idiopatic E20.realising factor al hormonului de crestere (GHRH) . neclasificat altundeva Exclude: Hiperparatiroidism secundar de origine renala (N25.depozit de grasime viscerala crescut .hiperinsulinism .achantosis nigricans .una sau mai multe din urmatoarele: . nespecificate Diabet mellitus NOS cu ulceratia piciorului sila periferie: .2) tetania NOS (R29.2 Hipoglicemie nespecificata E16. daca este indusa medicamentos.functional .1 Pseudohipoparatiroidism E20.1 Alte hipoglicemii Hipoglicemia nonhiperinsulinemica functionala Hiperinsulinism: .9 Hipoparatiroidism.rezistenta la insulina NOS .-) infantila si juvenila (E55.dislipidemia .9 Tulburari ale secretiei interne pancreatice.8 Alte hipoparatiroidisme E20.3 Hipersecretia de glucagon Diabet mellitus nespecificat cu: .neuropatie E14.obezitate (intrunirea criteriilor OMS sau altele recunoscute) E14.0) hipoparatiroidism neonatal tranzitoriu (P71.0) E21.0 Hipoglicemia indusa medicamentos. fara coma Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.Boli endocrine.polipeptide vasoactive intestinal E16.4) E20.somatostatin .polipeptide pancreatice . E16 Alte tulburari ale secretiei interne pancreatice E21 Tetania paratiroida Hiperparatiroidism si alte tulburari ale glandei paratiroide Exclude: osteomalacia: .angiopatie .4 Secretie anormala de gastrina Hipergastrinemia Sindromul Zollinger-Ellison E16.8 Alte tulburari specificate ale secretiei interne pancreatice Hipersecretia endocrina a pancreasului de: .

nespecificata E23 Hiposecretia si alte tulburari ale glandei pituitare Include: afectiunile listate indiferent daca tulburarea se produce in glanda pituitara sau in hipotalamus Exclude: hipopituitarism postprocedural E24.0 Acromegalia si gigantismul pituitar E23.3 Tulburari hipotalamice.4 Alte tulburari specificate ale glandei paratiroide E21.1) Hipersecretia de: .gonadotrofina . neclasificate altundeva Exclude: Sindromul Prader-Willi (Q87. nespecificate E24 Sindromul Cushing Pubertate precoce centrala E22.3 Hiperparatiroidism.2 Diabetul insipid Exclude: diabet insipid nefrogen (N25.4 Pseudo-sindromul Cushing indus de alcool E24.3) Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.insuficienta staturala Sindromul Sheehan Boala Simmonds E23.2 Alte hiperparatiroidisme Exclude: hipercalcemia hipocalciurica familiala (E83.4) .1 Sindromul Nelson E24.casexia .5 Tulburare a glandei paratiroide.9 Hipersecretia glandei pituitare.5) E21.15) E23.ACTH neasociata cu boala Cushing (E27.1) E23.gigantism (E34.0 Hipopituitarism Sindromul eunucoidismului fertil Hipogonadism hipogonadotrofic Insuficienta idiopatica a hormonului de crestere Insuficienta izolata de: . nespecificat E21.0) .2 Sindromul Cushing indus medicamentos (E89.2 Sindromul secretiei anormale a hormonului antidiuretic E22.8 Alte hipersecretii ale glandei pituitare Abcesul glandei pituitare Distrofia adiposo-genitala E23. daca este indusa medicamentos.0 Boala Cushing pituitaro-dependenta Hipersecretia de ACTH pituitar Hiperadrenocorticismul pituitarodependent E24.hormon de stimulare tiroidiana (E05.hormonul de crestere .3 Sindromul de secretie ectopica de ACTH E24. nespecificat 86 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . E23. de nutritie si metabolism E21.8) E22.5*) Hipersecretia hormonului de crestere Exclude: constitutional(a): Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.4) realising factor al hormonului de crestere (GHRH) (E16. nespecificata E22 Hipersecretia glandei pituitare Exclude: Sindromul Cushing (E24.1 Hiperprolactinemia Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.Boli endocrine.0) .8 Alte sindroame Cushing E24.9 Sindromul Cushing. E22.6 Alte tulburari ale glandei pituitare .insuficienta NOS .ACTH pituitara (E24. E24.1 Hipopituitarismul indus medicamentos Artropatia asociata cu acromegalia † (M14.-) Sindromul Nelson (E24.statura inalta (E34.hormonul pituitar Sindromul Kallmann Sindromul Lorain-Levi Necroza glandei pituitare (postpartum) Panhipopituitarism Pituitar(a): .14) Sindromul Russell-Silver (Q87.8) E22.7 Tulburari ale glandei pituitare.

precocitate sexuala cu hiperplazia suprarenala virilizare (la femeie) E25.0 Hiperestrogenia E26.Boli endocrine. E25.1 Hiperandrogenia E27. E27.0 Tulburari adrenogenitale congenitale legate de un deficit enzimatic E27.-) Hipersecretia de androgeni ovarieni Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.1 Hiperaldosteronism secundar E26.7) sindromul WaterhouseFriderichsen (A39.9 Tulburari ale glandei adrenale.pseudopubertate heterosexuala precoce la barbat: . nespecificata sindromul WaterhouseFriderichsen (A39.macrogenitosomia precoce .9 Hiperaldosteronism.5 Hiperfunctia adreno-medulara Hiperplazia adreno-medulara Hipersecretia catecolaminei E27.0 Hiperaldosteronism primar Sindromul Conn Aldosteronism primar datorit hiperplaziei suprarenale (bilateral) E26.1) E27. de nutritie si metabolism E25 Tulburari adrenogenitale Include: sindrom adrenogenital.pseudopubertate precoce isosexuala . alta si nespecificata Deficit de 21-Hidroxilaza Hiperplazia suprarenala congenitala Hiperplazia suprarenala congenitala cu pierdere de sare E25.hemoragie .pseudohermafroditism suprarenal .0 Alte hiperfunctiuni adenocorticale Hipersecretia de ACTH.-) boala Addison tuberculoasa (A18. daca este indusa medicamentos.0) insuficienta ovariana postprocedurala (E89. nespecificate E28 Disfunctia ovariana Exclude: deficienta izolatului in gonadotrofica (E23. fie dobandit. E28. E28.1) E27.3 Insuficienta adenocorticala primara indusa medicamentos Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.9 Tulburare adrenogenitala. nelegata de boala Cushing Pubertate adenocorticala precoce Exclude: Sindromul Cushing (E24.2 Sindrom ovarian polichistic Sindromul ovarian sclerochistic Sindromul Stein-Leventhal Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 87 . daca este indusa medicamentos.8 Alte tulburari adrenogenitale Adrenal(a): .2 Criza addisoniana Criza adrenala Criza adenocorticala E27.4 Insuficienta adenocorticala. daca este indusa medicamentos. masculinizant sau feminizant. fie datorit hiperplaziei suprarenale consecinta anomaliilor congenitale a sintezei hormonilor la femeie: . nespecificat E27 Alte tulburari adenocorticale Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.8 Alte hiperaldosteronisme Sindromul Bartter E26.infarct Insuficienta adenocorticala NOS Hipoaldosteronism Exclude: leucodistrofia adrenala [Addison-Schilder] (E71.1 Insuficienta adenocorticala primara Boala Addison Adrenalita autoimuna Exclude: amiloidoza (E85.8 Alte tulburari specificate ale glandei adrenale Sindrom adrenogenital NOS E26 Hiperaldosteronism Anomalia cortizonului legand globulina E27.4) E28.3) Tulburare adrenogenitala idiopatica Folositi un cod de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.

1 Pubertate precoce Diminuarea estrogenilor Menopauza prematura NOS Sindromul ovarului rezistent Exclude: tulburari de menopauza si Menstruatie precoce Exclude: sindromul Albright(McCune)(- Sternberg) (Q78. daca se doreste a se identifica activitatea functionala asociata cu o tumora carcinoida E34.4) hipofunctia testiculara postprocedurala (E89.3) distrofia miotonica [Steinert] (G71.1) pubertate precoce centrala (E22.5) azoospermia sau oligospermia NOS (N46) insuficienta izolata de gonadotropina (E23.0) sindromul Klinefelter (Q98. de nutritie si metabolism E28.1) miastenia gravis (G70.9 Disfunctia testiculara.1 Hiperfunctia poliglandulara Exclude: adenomatoza multipla endocrina (D44.2 Secretia hormonala ectopica. nespecificata E30 Tulburarile pubertatii.8) E31.1) Sindromul Turner (Q96.8 Alte disfunctii poliglandulare E31.-) E28.1) disgenezia gonadica pura (Q99.1 Alte hipersecretii de hormoni intestinali E34.1) E30.2. nespecificate E32 Bolile timusului Exclude: aplazia sau hipoplazia cu imunodeficienta (D82.0) E32.-) pseudopubertatea isosexuala precoce la barbat (E25.9 Boala timusului.5) E29.8 Alte tulburari ale pubertatii climacterium feminin (N95. neclasificate altundeva Hipertrofia timusului E32.9 Tulburare de pubertate.0 Pubertate intarziata Intarzierea dezvoltarii constitutionale Dezvoltare sexuala intarziata E34. nespecificata E29 Disfunctia testiculara Exclude: sindromul rezistentei la androgeni (E34.1 Abcesul timusului E32.9 Disfunctia ovariana.8 Alte boli ale timusului E32.9 Disfunctii poliglandulare.8 Alte disfunctii testiculare E29.1) pseudohipoparatiroidism (E20. E29.0 Sindrom carcinoid Nota: Poate fi folosit ca un cod aditional. nespecificata E34 Alte tulburari endocrine Exclude: pseudohipoparatiroidism (E20.1 Hipofunctia testiculara Deficit in 5-alfa-reductaza (cu pseudohermafrodism masculin) Biosinteza defectuoasa a hormonului androgen testicular NOS Hipogonadism testicular NOS Folositi un cod aditional de cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul. Q98.0 Hiperplazia persistenta a timusului Hipersecretia de hormoni testiculari E29.Boli endocrine. nespecificata E31 Disfunctiuni pluriglandulare Exclude: ataxia teleangiectazica [LouisBar] (G11. neclasificata altundeva 88 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .0) pseudopubertatea heterosexuala la femeie (E25.3 Insuficienta ovariana primara E30. daca este indusa medicamentos.5) sindromul testicol feminizat (E34.0 Hiperfunctia testiculara Menarha prematura E30.0Q98.0 Insuficienta poliglandulara autoimuna Sindromul Schmidt E31.8 Alte disfunctii ovariene Hiperfunctia ovariana NOS E28.1) E31.-) E30.8) hiperplazia adrenala congenitala (E25.

2) E34.1) . exista o probabilitate mare de malnutritie severa atunci cand valoarea observata este situata cu 3 sau mai multe deviatii standard sub valoarea medie a populatiei de referinta.3 Insuficienta staturala. Gigantism constitutional E34.5 Sindromul de rezistenta la androgeni Pseudohermafroditism masculin cu rezistenta la androgeni Tulburarea receptorilor hormonali periferici Sindromul Reifenstein Feminizare testiculara (sindrom) E34.1* Tulburarile glandei adrenale in boli clasificate altundeva E41 Marasm nutritional Malnutritie grava cu marasm Exclude: kwashiorkor de marasm (E42) Siondromul Waterhouse-Friderichsen (meningococic) (A39.-) Disfunctia glandei pineale Progeria E34.0) E40 Kwashiorkor Tulburare: .constitutionala .4 Statura inalta constitutionala Gradul de malnutritie se masoara de obicei in termenii greutatii.renala (N25.0) infometare (T73. Daca o greutate observata este sub valoarea medie a populatiei de referinta.8* Tulburarile altor glande endocrine in boli clasificate altundeva E42 Kwashiorkor de marasm Malnutritie proteino-energetica grava [ca la E43]: .0) . cat si de marasm Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 89 . exprimat in deviatii standard de la media populatiei de referinta relevante.in sindromul dismorfic specific . de nutritie si metabolism E34. In circumstante exceptionale in care nu este disponibila nici o masuratoare a greutatii.8†) E35.hipochondroplazica (Q77. si o probabilitate mare de malnutritie usoara pentru o valoare observata.8 Alte tulburari hormonale specificate Exclude: malabsorbtia intestinala (K90.hormonala NOS E35* Tulburari ale glandelor endocrine in boli clasificate altundeva Malnutritia severa cu edem nutritional cu depigmentarea pielii si a parului Exclude: kwashiorkor de marasm (E42) E35. nespecificata anemii nutritionale (D50-D53) sechele ale malnutritiei proteinoenergetice (E64.forma intermediara . o mare probabilitate de malnutritie moderata pentru o valoare observata se situeaza intre 2 si mai putin de 3 deviatii standard sub aceasta medie.achondroplazica (Q77.4) .1†) E35. diagnosticul se bazeaza pe probabilitati si nu este definitiv fara alte teste clinice sau de laborator.NOS .Boli endocrine. se localizeaza intre 1 si mai putin de 2 deviatii standard sub aceasta medie.nutritionala (E45) .in sindromul de malformatie congenitala (Q78.15) insuficienta staturala: .psihosociala Exclude: progeria (E34. lipsa castigului greutatii la copii sau evidenta pierderii greutatii la copii sau adulti.8) sindromul Russell-Silver (Q87.0* Tulburarile glandei tiroide in boli clasificate altundeva Tuberculoza glandei tiroide (A18.cu semne atat de kwashiorkor.4) .9 Tulburare endocrina.0) .imunodeficienta cu micromelie (D82. neclasificata altundeva Malnutritia (E40-E46) Nota: Insuficienta staturala: .endocrina NOS .tip Laron . diagnosticul se va baza pe investigatiile clinice.codificati sindromul (vezi Indexul alfabetic) .pituitara (E23. Cand numai o masuratoare este disponibila. Indicatorul de malnutritie apare de obicei atunci cand una sau mai multe din masuratorile anterioare sunt disponibile.

6 Avitaminoza A cu cicatrice xeroftalmica a corneei E50. sau lipsa de castig ponderal la copil.-) E53.7 Alte manifestari oculare ale avitaminozei A E44. ajungand la o greutate observata care este cu cel putin 3 deviatii standard sub valoarea medie pentru populatia de referinta (sau la o pierdere similara exprimata dupa alte metode statistice).8*) E51. nespecificata Alte carente nutritionale (E50-E64) Exclude: anemia nutritionala (D50-D53) Pierderea severa in greutate [emaciere] la copii sau adulti. Atunci cand numai o masuratoare este disponibila. E45 Intarzierea de dezvoltare datorita malnutritiei proteino-energetice E51. Edem de infometare E44 Malnutritia proteino-energetica usoara sau moderata E50 Avitaminoza A Exclude: sechele ale avitaminozei A (E64.0 Carenta in riboflavine Nutritionala: .umed† (I98. nespecificata E52 Carenta in acid nicotinic (pelagra) Carenta in: .1 Malnutritia proteino-energetica usoara Xeroftalmia NOS E50.0 Avitaminoza A cu xeroza conjunctivei E50.8) anemia prin carenta de vitamina B12 (D51.1 Avitaminoza A cu pete Bitot si xeroza conjunctivei Pete Bitot la copilul mic E50. de nutritie si metabolism E43 Malnutritia proteino-energetica grava.8 Alte manifestari ale carentei in tiamina E51.2 Avitaminoza A cu xeroza corneei E50. nespecificata Hipovitaminoza A NOS E51 Carenta in tiamina Exclude: sechele ale carentei de tiamina (E64. dar nedepasind 3 deviatii standard sub media populatiei de referinta.1 Beriberi Beriberi: . exista o probabilitate mare de malnutritie proteinoenergetica moderata cand greutatea observata este de 2 sau mai mult.8) Pierderea greutatii la copii sau adulti sau lipsa castigului in greutate la copii ducand la o greutate observata care este de 1sau mai mult dar nedepasind 2 deviatii standard sub valoarea medie pentru populatia de referinta (sau o pierdere similara exprimata prin alte abordari statistice).nicotinamide Pelagra (alcoolica) Exclude: sechele ale carentei in acid nicotinic (E64. exista o probabilitate puternica de emaciere grava atunci cand greutatea este cu 3 sau mai multe deviatii standard sub media populatiei de referinta. Cand nu dispunem decat de o singura masuratoare.8) E53 Alte avitaminoze din grupa B Exclude: sechele ale avitaminozei B (E64. exista o probabilitate mare de malnutritie proteinoenergetica moderata cand greutatea observata este de 1 sau mai mult. dar nedepasind 2 deviatii standard sub media populatiei de referinta. Atunci cand numai o masuratoare este disponibila.4 Avitaminoza A cu cheratomalacie E50.5 Avitaminoza A cu hemeralopie vesperala E50.3 Avitaminoza A cu ulceratia corneei si xeroza E50.acid nicotinic (-triptofan) .2 Encefalopatia Wernicke E51.uscat . E44.8 Alte manifestari ale avitaminozei A Keratoza foliculara datorita avitaminozei A † (L86*) Xerodermia datorita avitaminozei A† (L86*) E50.1) E50.insuficienta staturala .9 Avitaminoza A.9 Carenta in tiamina.Boli endocrine.0 Malnutritia proteino-energetica moderata Pierderea greutatii la copii sau adulti sau lipsa castigului in greutate la copii ducand la o greutate observata care este de 2 sau mai mult dar nedepasind 3 deviatii standard sub valoarea medie pentru populatia de referinta (sau o pierdere similara exprimata prin alte abordari statistice).intreruperea cresterii Retardare psihica datorita malnutritiei E46 Malnutritia proteino-energetica nespecificata Malnutritia NOS Dezechilibru proteino-energetic NOS 90 Ariboflavinoza Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .

8) E56.1 Carenta de fier Exclude: anemia prin carenta de fier (D50.8 Carenta de alte elemente nutritionale specificate E61.7 Carenta mai multor elemente nutritionale E61.-) sechele ale malnutritiei si alte carente nutritionale (E64.Crohn (K50.0) .-) E63.4 Carenta de crom E61.celiac (K90.0 Carenta de cupru E61.2 Carenta de magneziu E61.2) sechele ale avitaminozei C (E64.0 Carenta de acizi grasi esentiali [EFA] E63.9 Avitaminoze din grupa B.5) sechelele carentei de calciu (E64.-) .3) .3) E53.1 Dezechilibru constituentilor alimentari ingerati E63.acid pantotenic .2*) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 91 .9 Carenta nutritionala.8) tulburari nutritionale la nounascuta (P92.folat .infantila . Exclude: tulburari ale metabolismului sarurilor minerale (E83.9 Carenta de vitamina D.-) tulburari tiroidiene legate de carenta de iod (E00-E02) sechele ale malnutritiei si altor carente nutritionale (E64.8 Carenta de alte vitamine din grupa B Carenta de: .rezistent la vitamina D (E83.8 Carenta de alte vitamine E56.4) deficienta de vitamina K a nounascutului (P53) E56.1 Carenta in piridoxina Avitaminoza B6 Exclude: anemia sideroblastica E58 Carenta alimentara de calciu Exclude: tulburari in metabolismul calciului (E83. nespecificate E59 Boala Keshan Exclude: sechele ale carentei de seleniu (E64.8) Carenta alimentara de seleniu reactionand la piridoxina (D64.6 Carenta de vanadiu E61.1 Carenta de vitamina K Exclude: deficienta factorului de coagulare datorita carentei de vitamina K (D68.8) E60 E61 Carenta de zinc E54 Carenta de acid ascorbic Carenta de alte elemente nutritionale Carenta de vitamina C Scorbut Exclude: anemia in scorbut (D53.renal (N25.3) E55. nespecificata Cardiomiopatie nutritionala NOS† (I43.cianocobalmina .-) E61.biotina . nespecificata Osteomalacia: .inactiv (E64.-) osteoporoza (M80-M81) sechele ale rahitismului (E64.5 Carenta de molibden E61.8 Alte carente nutritionale specificate E63. nespecificata Avitaminoza D E56 Alte avitaminoze Exclude: sechele ale altor avitaminoze (E64.Boli endocrine.9 Avitaminoza. de nutritie si metabolism E53.0) .3) E55. daca este indusa medicamentos.vitamina B12 E53. nespecificata E63 Alte carente nutritionale Exclude: deshidratare (E86) insuficienta de dezvoltare (R62.juvenila Exclude: rahitism: .3 Carenta de mangan E61.acid folic .2) E55 Carenta de vitamina D Exclude: osteomalacia adultului (M83.0 Carenta de vitamina E E56.0 Rahitism evolutiv Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.-) E61.9 Carenta de element nutritional.

2) sindromul Prader-Willi (Q87.9 Sechele de carente nutritionale nespecificate sindromul rezistentei la androgeni (E34.3 Albinism E66.Hermansky-Pudlak E70.4) E70 Tulburari de metabolism ale aminoacizilor aromatici Obezitatea si alte tulburari prin exces de aport (E65-E68) E65 Adipozitate localizata E70.1 Alte tulburari de metabolism ale aminoacizilor cu lant ramificat Hiperleucine-izoleucinemia Hipervalinemia Acidemia izovalerica Acidemia metilmalonica Acidemia propionica E71.3 Hipervitaminoza D E67. nespecificate E71 Tulburari de metabolism ale aminoacizilor cu lant ramificat si ale metabolismului acizilor grasi Sindromul Pickwickian E66.8 Sechele ale altor carente nutritionale E64.2 Tulburari de metabolism al aminoacizilor cu lant ramificat.0 Obezitate datorita unui exces caloric E66.0 Boala urinei cu miros de sirop de artar E71.ocular .Boli endocrine.1 Obezitate indusa medicamentos Albinism: .Cross . nespecificate Sechele ale excesului de aport 92 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .2) sechelele hiperalimentatiei (E68) E67.1 Hipercarotenemia E67.1 Alte hiperfenilalanilemii E70.Chediak(-Steinbrinck)-Higashi .8 Alte tulburari de metabolism al aminoacizilor aromatici Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul E66.9 Tulburari de metabolism al aminoacizilori aromatici.8 Alte excese de aport specificate E68 0008 E71. nespecificata Obezitate simpla NOS E67 Alte excese de aport Exclude: hiperalimentatia NOS (N63.0 Hipervitaminoza A E67.dureroasa [Dercum] (E88.0) sindromul Ehlers-Danlos (Q79.-) sindromul Marfan (Q87.cutaneo-ocular Sindromul: .9 Obezitate.2 Sechele ale avitaminozei C E64.3 Sechele de rahitism E64. de nutritie si metabolism E64 Sechele ale malnutritiei si alte carente nutritionale Tulburari de metabolism (E70-E89) Exclude: deficit de 5-alfa-reductaza (E29.0 Sechele ale malnutritiei proteinoenergetica Exclude: intarziere de dezvoltare ca urmare a unei malnutritii proteino-energetice (E45) E64.metabolismul triptofanului E70.8 Alte obezitati Obezitate morbida E66.0 Fenilcetonuria clasica E70.metabolismul histidinei .2 Obezitate extrema cu hipoventilatie alveolara Tulburari de: .6) anemia hemolitica datorita unor tulburari enzimatice (D55.5) hiperplazia suprarenala congenitala (E25.2) .1 Sechele ale avitaminozei A E64.2 Tulburari in metabolismul tirozinei Sort abdominal sau proeminent Burelet adipos Obezitate Exclude: distrofia adiposogenitala (E23.NOS (E88.2 Sindrom de hipervitaminoza B6 E67.14) E66 Alcaptonuria Hipertirosinemia Ocronoza Tirosinemia Tirosinoza E70.1) 0008 E64.6) lipomatoza: .

0 Deficit congenital in lactaza E73.-) Ornitinemia (tip I.83) E72 Alte tulburari de metabolism al aminoacizilor Exclude: rezultate anormale fara boala evidenta (R70-R89) tulburari de: .4 Tulburari de metabolism al ornitinei Malabsorbtia glucozo-galactoza Deficit de sucraza Exclude: intoleranta la lactoza (E73.1 Tulburari de metabolism al fructozei E72.1) .9 Tulburari de metabolism al aminoacizilori.McArdle .6-disfosfataza Intoleranta ereditara la fructoza E74.3 Alte tulburari de absorbtie intestinala a carbohidratilor E72.-) guta (M10.2) Glicogenoza cardiaca Boala: .0E76.Hers . II) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 93 . II) Hiperglicinemia noncetozica Sarcosinemia E72.Pompe .2) hipersecretia de glucagon (E16.Andersen .3) .8 Alte intolerante la lactoza E73.metabolismul acizilor grasi (E71.4) Deficit de galactochinaza Galactosemia E74. de nutritie si metabolism E71.0E71.von Gierke Deficit in fosforilaza hepatica E74.1) Hiperhidroxiprolinemia Hiperprolinemia (tip I.Boli endocrine.1 Deficit secundar in lactaza E73.5 Tulburari de metabolism al glicinei Adenoleucodistrofia [Addison-Schilder] Insuficienta de carnitine palmitiltransferaza musculara Exclude: boala Refsum (G60.0 Boala depozitarii glicogenului Cistinoza Cistinuria Sindromul Fanconi(-de Toni)(-Debré) Boala Hartnup Sindromul Lowe Exclude: tulburari ale metabolismului triptofanului (E70.Cori .2 Tulburari de metabolism al ciclului ureei Arginemia Aciduria arginosuccinica Citrulinemia Hiperamonemia Exclude: tulburari ale metabolismului Fructozuria esentiala Deficit in fructoza-1.3 Tulburari de metabolism al acizilor grasi E72. nespecificata E74 Alte tulburari de metabolism al carbohidratilor Exclude: diabet mellitus (E10.metabolismul aminoacizilor cu lant ramificat ((E71.E14) hipoglicemia NOS (E16.-) .metabolismul purinelor si pirimidinelor (E79.1 Tulburari de metabolism al aminoacizilor sulfurati Cistationinuria Homocistinuria Metioninemia Deficit in sulfit oxidaza Exclude: carenta de transcobalamin II (D51.3) E74.2 Tulburari de metabolism al galactozei ornitinei (E72.0) sindromul Zellweger (Q87.Tauri .metabolismul aminoacidului ß .metabolismul acizilor aromatici (E70.8) E72. nespecificate E73 Intoleranta la lactoza E73.Forbes .9 Intoleranta la lactoza.3 Tulburari de metabolism al lizinei si hidroxilizinei Aciduria glutarica Hidroxilizinemia Hiperlizinemia E72.8 Alte tulburari specificate de metabolism al aminoacizilor boala Schilder (G37.ciclului gammaglutamil E72.-) E72.3) mucopolizaharidoza (E76.0 Tulburari in transportul aminoacizilor Tulburari de: .

nespecificate E75 Tulburari de metabolism al sfingolipidelor si al altor lipide de rezerva Exclude: mucolipidoza.Maroteaux-Lamy (usor)(sever) . tip I Sindrom: . nespecificate E77 Tulburari de metabolism al glicoproteinelor Boala: .Tay-Sachs Gangliosidoza GM2: .8 Alte tulburari de metabolism al glicosaminoglicani E76.3) Schilder] (E71. nespecificate E76 Tulburari de metabolism al glicosaminoglicani E74.juvenila .dehidrogenaza Exclude: cu anemie (D55. tip IIa Hiperbetalipoproteinemia Hiperlipidemia.4 Lipofuscinoza cu ceroide neuronale Boala: .GM3 .Gaucher . nespecificata E75.1 Deficit de degradare a glicoproteinelor Boala: .NOS Mucolipidoza IV E75.Kufs .la adult .1) E75.5 Alte tulburari ale lipidelor de rezerva Deficit de: .2 Alte sfingolipidoze E77. tip II Sindromul Hunter E76.Hurler .Hurler-Scheie .3) E75. tip III.0 Deficit de transformare posttraductionala a enzimelor lisosomale Mucolipidoza II [boala celulelor I] Mucolipidoza III [polidistrofia pseudoHurler] E77.Spielmeyer-Vogt E78.piruvat: . nespecificate E78 Tulburari de metabolism al lipoproteinelor si alte lipidemii Exclude: sfingolipidoza (E75.Niemann-Pick Sindromul Farber Leucodistrofia metacromatica Deficit de sulfataza Exclude: adrenoleucodistrofia [Addison- Aspartilglucozaminurie Fucozidoza Manozidoza Sialidoza [mucolipidoza I] E77.GM1 .1 Mucopolizaharidoza.Batten .-) Colesteroza cerebrotendinoasa [van Bogaert-Scherer-Epstein] Boala Wolman E75. tipuri I-III (E77.8 Alte tulburari specificate de metabolism al carbohidratilor Pentosuria esentiala Oxaloza Oxaluria Glicozuria renala E74.Morquio(-asemanator)(clasic) .9 Tulburari de metabolism al carbohidratilor.Krabbe .4 Tulburari de metabolism al piruvatului si al gluconeogenezei E75.9 Tulburari de metabolism al glicosaminoglicani.0-E77.Boli endocrine.Sandhoff . de nutritie si metabolism E74.3 Sfincolipidoza.carboxilaza .2 Alte mucopolizaharidoze Mucopolizaharidoza.Sanfilippo (tip B)(tip C)(tipD) E76.6 Tulburari ale lipidelor de rezerva.0 Hipercolesterolemie esentiala Hipercolesterolemie familiala Hiperlipoproteinemia Fredrickson.Fabry(-Anderson) . VI.carboxikinaza fosfoenolpiruvat .1 Alte gangliosidoze Gangliosidoze: .Bielschowsky-Jansky .0-E75. nespecificata E76.0 Mucopolizaharidoze. grupa A Hiperlipoproteinemia cu lipoproteine de densitate joasa [LDL] Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 94 .3 Mucopolizaharidoza.NOS E75.Scheie E76.8 Alte tulburari de metabolism al glicoproteinelor E77. IV.0 Gangliosidoza GM2 E76. VII Carenta de ß-glucoronidasa Sindrom: .1) boala Refsum (G60.9 Tulburari de metabolism al glicoproteinelor.

8 Alte tulburari de metabolism al purinelor si pirimidinei Xantinuria ereditara E79. grupa B Hiperbetalipoproteinemia Hiperlipoproteinemia cu lipoproteine de densitate foarte joasa [VLDL] E78. nespecificata E78. nespecificate E79 Tulburari de metabolism ale purinelor si pirimidinei Exclude: litiaza renala (N20. nespecificate E80 Tulburari de metabolism al porfirinei si bilirubinei Include: deficit in cantalaza si peroxidaza Betalipoproteinemia larga sau flotanta Hiperlipoproteinemia Fredrickson.1 Hipergliceridemia esentiala Hipergliceridemia endogena Hiperlipoproteinemia Fredrickson.-) guta (M10.NOS Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza E80.-) anemia cu orotacidurie (D53.0 Porfirie eritropoietica ereditara Porfirie eritropoietica congenitala Protoporfiria eritropoietica E80.carenta de fier (D50.9 Tulburari de metabolism al purinelor si pirimidinei.9 Tulburari de metabolism al lipoproteinelor.2 Hiperlipidemie mixta E79.7 Tulburari de metabolism al bilirubinei.1) E79. tip I sau V Hiperlipidemia.3) E83. de nutritie si metabolism E78.2 Alte porfirii [van Bogaert-SchererEpstein] (E75.1 Sindromul Lesch-Nyhan Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 95 .6 Alte tulburari de metabolism al bilirubinei Hiperlipidemia familiala combinata E78.3 Hiperchilomicroanemie Coproporfiria ereditara Porfiria: .2 Tulburari de metabolism al zincului Acrodermatita enteropatica Hiperuricemia asimptomatica E79.Boli endocrine. grupa D Hipergliceridemia mixta E78.8 Alte tulburari de metabolism al lipoproteinelor E78.3 Deficit in catalaza si peroxidaza Hiperlipoproteinemia Fredrickson. grupa C Xantom tubero-eruptiv Xantom tuberos Exclude: colesteroza cerebrotendinoasa E80.0) tulburari imunitare combinate (D81.-) .-) E83.6 Deficit in lipoproteine Sindromul Dubin-Johnson Sindromul Rotor E80. nespecificate E83 Tulburari de metabolism al mineralelor Exclude: carenta alimentara de minerale (E58-E61) tulburari ale glandei paratiroide (E20-E21) carenta de vitamina D (E55.0) xeroderma pigmentosum (Q82.sideroblastica (D64.0-D64.1 Tulburari de metabolism al fierului Hemocromatoza Exclude: anemia: .0 Tulburari de metabolism al cuprului Abetalipoproteinemia Deficienta de lipoproteine de densitate inalta Hipoalfalipoproteinemia Hipobetalipoproteinemia (familiala) Deficienta de lecitin colesterol aciltransferaza Boala Tangier E78.5) E78.4 Sindromul Gilbert E80.0 Hiperuricemia fara semne de artrita inflamatorie sau de boala tofacee Boala Menkes (par cret)(par otelit) Boala Wilson E83.1 Porfirie cutanata tardiva E80. tip IIb sau III Hiperbetalipoproteinemia cu prebetalipoproteinemie Hipercolesterolemia cu hipergliceridemie endogena Hiperlipidemia. tip IV Hiperlipidemia.acuta periodica (hepatica) .5 Hiperlipidemia.4 Alte hiperlipidemii Acatalazia [Takahara] E80.5 Sindromul Crigler-Najjar E80.

1- M11.NOS (R57.8 Alte amiloidoze Dezechilibru electrolitic NOS Hipercloremia Hipocloremia 96 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .Boli endocrine.3) E83.0) E87.postprocedural (T81.9 Fibroza chistica.-) E87.1) .1 Hipoosmolaritate si hiponatremie Carenta de sodiu [Na] Exclude: sindromul de secretie anormala 0402 a hormonului antidiuretic (E22. de nutritie si metabolism E83.2 Acidoza E84. neclasificate altundeva Polineuropatia amiloida (portugheza) E85.2) E87.3 Amiloidoza sistemica secundara Amiloidoza asociata cu hemodializa 1426 E85.4) E87 Alte tulburari de echilibru acidobazic. nespecificate E84 Fibroza chistica Include: mucoviscidoza E87.NOS . hidric si electrolitic Hipermagnezemia Hipomagnezemia E83.2) hiperparatiroidism (E21.1 Amiloidoza heredofamiliala neuropatica Exces de potasiu [K] Supraincarcare cu potasiu [K] E87.7) E85.9 Tulburari de metabolism al mineralelor.-) Deshidratare Depletia volumului de plasma sau a lichidului extracelular Hipovolemia Exclude: deshidratarea nou-nascutului osteoporoza (M80-M81) E83.4 Amiloidoza la unul sau mai multe organe Amiloidoza localizata E85.1) soc hipovolemic: .5 Hiperpotasemie Febra familiala mediteraneana Nefropatia amiloida ereditara E85. nespecificata E85 Amiloidoza Exclude: boala Alzheimer (G30.0E21.1) .8 Fibroza chistica cu alte manifestari Fibroza chistica cu manifestari combinate E84. nespecificata E86 Hipovolemia.-) amiloidoza primara (D47.5 Tulburari de metabolism al calciului Hipocalcemia hipocalciurica familiala Hipercalciuria idiopatica Exclude: chondrocalcinoza (M11. deshidratarea Deficit in fosfataza acida Hipopotasemia familiala Hipofosfatazia Rezistent la vitamina D: . nespecificata E85.3 Alcaloza Alcaloza: .8 Alte tulburari hidrice si electrolitice.NOS .7 Supraincarcare cu lichide Exclude: edem (R60.0 Fibroza chistica cu manifestari pulmonare E84.lactica .4 Tulburari mixte ale echilibrului acidobazic E87.E14 de obicei cu al patrulea caracter .respiratorie E87.0 Amiloidoza heredofamiliala nonneuropatica E87.4 Tulburari de metabolism al magneziului (P74.E14 de obicei cu al patrulea caracter .rahitism Exclude: osteomalacia adultului (M83.0) Acidoza: .metabolica .1) E84.8 Alte tulburari de metabolism al mineralelor E83.3 Tulburari de metabolism al fosforului E85.traumatic (T79.metabolica .2 Amiloidoza heredofamiliara.respiratorie Exclude: acidoza diabetica (E10 .1 Fibroza chistica cu manifestari intestinale Ileus meconial† (P75*) Exclude: obstructia meconiana in cazurile unde se stie ca fibroza chistica nu este prezenta (P76.osteomalacia .0 Hiperosmolaritate si hipernatremie Exces de sodiu [Na] Supraincarcare cu sodiu [Na] Exclude: cu diabet mellitus (E1 .6 Hipopotasemie Carenta de potasiu [K] E87.9 Amiloidoza.

dureroasa [Dercum] .sindrom NOS Trimetillaminuria Codificati mai intai manifestarea(arile).0 Hipotiroidism postprocedural Hipotiroidism dupa iradiere E89.8 Alte tulburari de metabolism specificate Defecte ale canalului respirator mitocondrial: .0) E88.8) E88.citopatia NOS .Boli endocrine.2 Hipoparatiroidism postprocedural Tetania paratireopriva E89.boala NOS . daca sunt induse medicamentos. neclasificate altundeva Deficit de alfa-1-antitripsina Bisalbuminemia Exclude: tulburari de metabolism al E89.0) Tulburari postprocedurale endocrine si metabolice.deficienta de coenzima Q-citocroma reductaza .2) hipergammaglobulinemia policlonala (D89. neclasificata altundeva Lipomatoza: .9 Tulburari metabolice si endrocrine postprocedurale. nespecificate Lipodistrofia NOS Exclude: Boala Whipple (K90.1 Lipodistrofia. de nutritie si metabolism E88 Alte tulburari de metabolism E89 Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.NOS E88.4 Insuficienta ovariana postprocedurala E89.6 Hipofunctiunea adrenocorticala (medulara) postprocedurala E89.3 Hipopituitarism postprocedural lipoproteinelor (E78. Exclude: histiocitoza X (cronica) (D76.tulburare NOS .0 Tulburari de metabolism al alfaproteinelor.NOS . daca este cunoscuta.9 Tulburari metabolice.5 Hipofunctiunea testiculara postprocedurala E89. neclasificate altundeva E89.8 Alte tulburari metabolice si endrocrine postprocedurale E89. nespecificate Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 97 .defect NOS .-) gammapatia monoclonala (D47. E88.0) macroglobulinemia Waldenström (C88.1 Hipoinsulinemia postprocedurala Hiperglicemia dupa pancreatectomie 0401 E88.deficienta de NADH-coenzima Q reductaza .deficienta de succinat coenzima Q reductaza Boala Hoffa-Kastert Adenolipomatoza Launois-Bensaude Mitocondrial(a): .stergerea DNA mitocondrial . neclasificata altundeva Hipopituitarism dupa iradiere E89.2 Lipomatoza.

Dementa in boala Alzheimer. in boala cerebrovasculara si in alte afectiuni primare sau secundare care ating creierul. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 99 . Dementa (F00-F03) este un sindrom datorit bolii creierului. cu trasaturi caracteristice neuropatologice si neurochimice. debut presenil. comportamentului social sau motivarii. semnele si determinarile anormale clinice si de laborator.F09 Tulburari mentale organice. de etiologie necunoscuta. calculul. cu debut precoce (G30.F69 F70 .Tulburari mentale si de comportament Capitolul V Tulburari mentale organice.F29 F30 .F39 F40 .F98 F99 Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele: F00* F02* Dementa in boala Alzheimer Dementa in alte boli clasificate altundeva F00. tulburari schizotipale si delirante Tulburari ale dispozitiei [afective] Tulburari nevrotice. sau secundara. Tulburarea este de obicei insidioasa la debut si se dezvolta incet dar progresiv pe o perioada de mai multi ani. leziunea creierului sau alta ranire care duce la o disfunctie cerebrala. limba si judecata. Deficientele functiei cognitive sunt insotite de obicei si precedate ocazional de o deteriorare a controlului emotional.F89 F90 . de obicei de natura cronica sau progresiva.F48 F50 . in care exista alterarea functiilor multiple corticale superioare. orientarea.F19 F20 . Constiinta nu este obnubilata. neclasificate altundeva (R00-R99) Dementa in boala Alzheimer cu debut inainte de 65 de ani. Disfunctia poate fi primara ca in bolile. leziunile si ranirile ce afecteaza creierul direct si selectiv. tip 2 Dementa presenila.F79 F80 . inclusiv tulburarile simptomatice Tulburari mentale si de comportament datorite utilizarii substantelor psihoactive Schizofrenie. inclusiv tulburarile simptomatice (F00-F09) Acest bloc cuprinde un sir de tulburari mentale grupate impreuna pe baza unei etiologii comune demonstrabile in boala cerebrala.F59 F60 . gandirea.0* Boala Alzheimer este o boala cerebrala degenerativa primara.0†) Include: tulburari ale dezvoltarii psihologice Exclude: simptomele. Acest sindrom apare in boala Alzheimer. ca in bolile si tulburarile sistemice care ataca creierul numai ca unul din organele multiple sau sisteme ale corpului care sunt implicate. Folositi un cod aditional pentru a identifica boala subdiacenta F00* 0528 Dementa in boala Alzheimer (G30. de stress si somatoforme Sindroame comportamentale asociate perturbarilor fiziologice si factorilor fizici Tulburari de personalitate si de comportament la adulti Retardare mentala Tulburari de dezvoltare psihologica Tulburari comportamentale si emotionale cu debut de obicei in copilarie si adolescenta Tulburare mentala nespecificata F10 . capacitatea de invatare. incluzand memoria. intelegerea. Boala Alzheimer.-†) Tulburari mentale si de comportament (F00-F99) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: F00 . tip Alzheimer Dementa degenerativa primara de tip Alzheimer. cu o evolutie a deteriorarii relativ rapida si cu tulburari multiple marcate ale functiilor corticale superioare.

cu debut tardiv (G30. Nici o trasatura clinica distinctiva nu a fost demonstrata inca. F01. de obicei la finele deceniului al 7-lea sau peste. tip 1 Dementa degenerativa primara de tip Alzheimer.2* Dementa in boala Alzheimer.parkinsonism F02. In cazuri rare. F02. un singur infarct masiv poate fi cauza. Dementa in boala Pick (G31. incluzand boala cerebrovasculara hipertensiva.4* Dementa in boala cu virusul imunodeficientei umane [HIV] (B22†) Include cazuri cu un istoric de hipertensiune si focare de distrugere ischemica in materia alba profunda a emisferelor cerebrale. tip Alzheimer F00. fenomene extrapiramidale. forma atipica sau mixta (G30.9* Dementa in boala Alzheimer. urmata de deficienta functiilor intelectuale. Include: dementa arteriosclerotica F01. Dementa in: .9†) F02. Tulburarea este transmisa de o singura gena dominanta autosomala. 100 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .3 F01. F01.1†) F02* Dementa in alte boli clasificate altundeva Dementa in boala Alzheimer cu debut dupa varsta de 65 de ani. nespecificata (G30.9 Dementa vasculara mixta. F01. in urma unui numar de episoade ischemice tranzitorii care produc o acumulare de infarcturi in parenchimul cerebral.8 F01. Infarcturile sunt de obicei mici dar cu efect cumulativ.0†) Dementa atipica. ducand la deces intr-un an sau doi. Dementa predominant corticala. euforie si. ocazional. Debutul este deobicei la varsta matura sau inaintata. tip Alzheimer F00. Cortexul cerebral este de obicei conservat si aceasta contrasteaza cu tabloul clinic care poate fi foarte asemanator cu cel al dementei in boala Alzheimer. cu apatie.8†) F02. dar rareori survine la o varsta inaintata. nespecificata Dementa care se dezvolta in cursul bolii HIV in absenta unei boli sau afectiuni concomitente alta decat infectia HIV care ar putea explica trasaturile clinice.0 Dementa vasculara cu debut acut O dementa progresiva cu semne neurologice extinse.3* Dementa in boala Parkinson (G20†) Progresiva la debut. cu un progres lent si cu deficiente de memorie ca trasatura principala. ducand la deces in 10-15 ani. debutand la o varsta matura.0* Cazuri de dementa datorite sau presupuse a fi datorite altor cauze decat boala Alzheimer sau boala cerebrovasculara. dar poate fi la orice varsta adulta.1* F01 Dementa vasculara O dementa progresiva. corticala si subcorticala Alte forme de dementa vasculara Dementa vasculara. Dementa in choreea Huntington F02. caracterizata prin schimbari ale caracterului timpurii si lentprogresive si prin deteriorare sociala. Dementa in boala Creutzfeldt-Jakob (A81. Debutul se poate produce in orice moment al vietii.Tulburari mentale si de comportament F00. datorita schimbarilor neuropatologice specifice care se presupune a fi provocate de un agent transmisibil. Progresul este lent. debut senil Dementa senila. Evolutia este subacuta. de memorie si de limbaj.paralizia agitanta .1* Dementa in boala Alzheimer.2* Dementa in boala Huntington (G10†) Se dezvolta de obicei rapid dupa o succesiune de accidente cerebrale vasculare legate de tromboza cerebrovasculara. Debutul se produce deobicei la varsta inaintata. Boala Alzheimer.0†) Dementa vasculara este rezultatul infarctului creierului datorit bolii vasculare. embolie sau hemoragie.1 Dementa vasculara prin infarcte multiple O dementa care se produce ca parte a unei degenerescente extinse a creierului. Simptomele apar in mod tipic in deceniul al treilea si al patrulea.2 Dementa vasculara subcorticala O dementa care se dezvolta in cursul bolii Parkinson confirmate.

dementa NOS . durata de < 24 de ore Amnezia post-traumatica. Durata este variabila si gradul de severitate variaza de la usor la foarte sever.9 Amnezia post-traumatica.2) sindromul Korsakov: . Prognoza depinde de evolutia leziunii subdiacente. gandire.0) . durata de ≥ 24 de ore si < 14 zile Amnezia post-traumatica. descrisa ca atare Delir supraadaugat unei demente Un sindrom al alterarii pronuntate a memoriei recente si vechi in timp ce memoria imediata este conservata.0†) .-†. nealcoolic F05 Delir. perceptie.4) F05.01 F04.-†) .lipidoza cerebrala (E75.retrograda (R41. nespecificat Dementa in: .hipercalcemie (E83.9 Alte forme de delir Delir de origine mixta Delir nespecificat .hipotiroidism dobandit (E01.indus de alcool sau nespecificat (F10.8 F05. E03. cu o capacitate redusa de a invata un material nou si dezorientare in timp.-†. raman deobicei intacte.sindromul psiho-organic Exclude: delirium tremens.03 F04.lupus eritematos sistemic (M32. memorie.-†) .5†) .NOS . emotie si ritm somn-veghe.degenerescenta hepatolenticulara (E83. comportament psihomotor. Exclude: amnezia: Afectiuni care intrunesc criteriile de mai sus dar se dezvolta in cursul unei demente (F00-F03) F05.0†) .reactia organica .anterograda (R41. B57.0 Amnezia post-traumatica 101 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .-†) .-†) .8†) F03 Dementa nespecificata Psihoza sau sindromul Korsakov.disociativa (F44. nespecificata Amnezia post-traumatica. O trasatura marcanta poate fi confabulatia.Tulburari mentale si de comportament F02.neurosifilis (A52. indus de stare confuza acuta (F05.8* Dementa in alte boli clasificate altundeva F04.1) senilitatea NOS (R54) F04 Sindromul amnezic organic.02 F04.dementa: -depresiva sau de tip paranoid . Include: acut(a) sau subacut(a): .psihoza NOS Exclude: dementa senila cu delir sau Un sindrom cerebral organic nespecific etiologic caracterizat prin perturbatii simultane de constiinta si atentie.intoxicatii (T36-T65†) .indus de alte substante psiho-active (F11-F19 deobicei cu a patra cifra .tripanosomiaza (B56.-†) .carenta in acid nicotinic [pelagra] (E52†) .1†) .scleroza multipla (G35†) .psihoza infectioasa . durata de ≥ 14 zile Sindromul amnezic.6) . incluzand intelectul.1 Delir nesupraadaugat unei demente.0 F05.starea de confuzie (nealcoolica) . neindus de alcool si alte substante psiho-active alcool sau nespecificat (F10.epilepsie (G40.carenta in vitamina B12 (E53.psihoza NOS Dementa degenerativa primara NOS Senila: . neindus de alcool si alte substante psiho-active Presenila: .poliarterita nodoasa (M30.00 F04.1) .6) F04.3) . dar perceptia si celelalte functii cognitive.sindromul cerebral .NOS (R41.

Tulburari mentale si de comportament F06 Alte tulburari mentale datorita vatamarii si disfunctiei creierului si bolii fizice F06. Exclude: asociate cu: O tulburare in care delirurile persistente sau recurente domina tabloul clinic. Stare de halucinatie organica (nealcoolica) Exclude: halucinoza alcoolica (F10.-) Tulburari disociative organice O tulburare caracterizata printr-o pierdere partiala sau completa a integrarii normale intre amintirile trecutului.-).0 Halucinoza organica .-) F06. hipomaniaca.-) .-) 102 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . O tulburare a activitatii psihomotorii diminuate (stupoare) sau crescute (excitare) asociata cu simptome catatonice.psihotica indusa medicamentos (F11-F19 deobicei cu al patrulea caracter . unei tulburari de panica (F41.4 Tulburari anxioase organice (F20. neorganice sau nespecificate (F41. substantelor exogene toxice sau hormonilor.-) F06.disociativa (F44. dar survenind ca o consecinta a unei tulburari organice.2 Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica Include afectiuni diverse legate cauzal de tulburarea cerebrala datorita bolii cerebrale primare.deliranta persistenta (F22. Delirurile pot fi insotite de halucinatii. dar survenind ca o consecinta a unei tulburari organice. depresiva. Se poate produce elaborarea deliranta a halucinatiilor. Exclude: tulburarile de anxietate. Exclude: schizofrenia catatonica neorganice sau nespecificate (F30-F39) F06.5) schizofrenia (F20.-) . Pot fi prezente unele trasaturi sugestive de schizofrenie. Starile organice paranoice si halucinantparanoice Psihoza de tip schizofrenic in epilepsie Exclude: tulburarea: . care se produc in lipsa unei obnubilari a constiintei si poate sau nu sa fie recunoscuta de subiect ca atare.2) . deobicei vizuale si auditive. dar delirurile nu domina tabloul clinic. Exclude: tulburarile dispozitiei.NOS (R40. neorganice sau nespecificate (F44.5) schizofrenia (F20. Exclude: tulburarile disociative [de conversie]. maniaca sau bipolara (vezi F30-F38). cum ar fi halucinatiile bizare sau tulburarea de gandire. Pot alterna extremele tulburarii psihomotorii. dar survenind ca o consecinta a unei tulburari organice.delir (F05.1).1 Tulburare catatonica organica Tulburari caracterizate printr-o schimbare a dispozitiei sau afectului.psihotica acuta si tranzitorie (F23.2) stupoarea: . insotite de obicei de o schimbare la nivelul intregii activitati. starea interna poate fi conservata.3 Tulburari ale dispozitiei [afective] organice O tulburare prin halucinatii persistente si recurente.1) F06.5 O tulburare caracterizata prin trasaturile descriptive esentiale ale unei tulburari de anxietate generalizata (F41.-) . bolii sistemice care afecteaza creierul in mod secundar.0) sau unei combinatii a celor doua. tulburarilor endocrine sau altor boli somatice. constiinta identitatii si a senzatiilor imediate si controlul miscarilor corpului (vezi F44.dementa asa cum este clasificata la F00-F03 rezultand din folosirea alcoolului si altor substante psiho-active (F10-F19) F06.

-) F07. iar castigarea de noi cunostinte este in mod subiectiv considerata a fi dificila chiar daca obiectiv este un succes. dificultati de invatare si capapcitate redusa de concentrare asupra unei sarcini pentru perioade mai mult decat scurte. Alte tulburari mentale specificate datorite unei vatamari si disfunctii cerebrale si unei boli fizice O tulburare caracterizata printr-o alterare semnificativa a tipurilor de comportament obisnuite subiectului inainte de survenirea bolii. necesitatilor si impulsurilor. dar evidenta unei implicari cerebrale nu este prezenta in mod necesar. datorita vatamarii si disfunctiei cerebrale si a unei boli psihice Schimbare comportamentala variabila si reziduala nespecifica in urma vindecarii dupa encefalita fie virala fie bacteriana. F07.lobotomie . De asemenea. Poate fi diferentiata de sindromul post-encefalitic (F07.tulburare mentala NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 103 . Acest diagnostic ar trebui sa fie pus numai in asociere cu o tulburare fizica specifica si nu ar trebui sa fie pus in prezenta vreuneia dintre tulburarile metale sau comportamentale clasificate la F10-F99. Deseori exista un sentiment marcat de oboseala mentala atunci cand sunt intreprinse sarcini mentale.9 Tulburare mentala nespecificata.o boala psihiatrica (F62. stare de extenuare si o varietate de senzatii fizice neplacute (de ex. insoti sau urma unei largi varietati de infectii si tulburari fizice. Niciunul din aceste simptome nu este atat de sever incat sa fie pus un diagnostic fie de dementa (F00-F03) fie de delir (F05. implicand exprimarea emotiilor. Organica: .1) tulburarea specifica a personalitatii (F60.2) sindromul postencefalitic (F07. Alterarea personalitatii si comportamentului poate fi o tulburare reziduala sau concomitenta a unei boli.0 Tulburare organica de personalitate neorganice sau nespecifice (F45. vertij) si dureri. Reversibilitatea sindromului este principala diferenta dintre aceasta tulburare si tulburarile organice de personalitate.peronalitatea pseudopsihopatica .personalitate cu epilepsia limbica .Tulburari mentale si de comportament F06.2 ) prin etiologia sa diferita. Exclude: tulburarile somatoforme.-).6 Tulburare organica labila [astenica] emotional F07 Tulburari de personalitate si comportamentale datorita bolii.1) si de sindromul post-comotional (F07. Tulburarea poate precede. Exclude: tulburarea organica de personalitate (F07.sindrom cerebral NOS . alterarea functiilor cognitive si de gandire si sexualitatea alterata pot face parte din tabloul clinic.-) F06.o experienta catastrofica (F62.7 0532 Tulburari cognitive usoare O tulburare caracterizata prin alterarea memoriei. printr-o serie mai restransa de simptome in general mai usoare si deobicei de durata mai scurta.personalitatea pseudoretardata Sindromul de: .0) Organic(a): .0) . dar survenind ca o consecinta a unei tulburari organice. vatamarii si disfunctiei cerebrale O tulburare caracterizata prin incontinenta sau labilitate emotionala.1 Sindrom postencefalitic F06. atat cerebrale cat si sistemice. vatamari sau disfunctii cerebrale.8 Psihoza epileptica NOS F06.1) sidromul postcomotional (F07.lob frontal .postleucotomie Exclude: schimbarea durabila a personalitatii dupa: .

existand posibilitatea de a fi fost sau nu prescrise medical.simptomatica NOS Exclude: psihoza NOS (F29) Urmatoarele subdiviziuni cu patru caractere sunt folosite la categoriile F10-F19: . Vatamarea poate fi fizica (de ex cazurile de hepatita datorita auto-administrarii de substante psihoactive injectabile) sau mentala (de ex episoadele de tulburare depresiva secundara consumului mare de alcool). iritabilitatea. Sindrom cerebral post-traumatic nepsihotic Sindrom postcontuzional (encefalopatie) F07. Tulburarile sunt legate direct de efectele farmacologice acute ale substantei si se rezolva in timp. convulsii si alte complicatii medicale. Exclude: folosirea daunatoare a substantelor care nu produc dependenta (F55) Tulburare afectiva organica a emisferei drepte F07. Diagnosticul principal ar trebui sa fie clasificat. cunoasterii. in caz de necesitate. analiza sangelui si a altor fluide ale corpului. comportamenul si semnele clinice si alte dovezi cum ar fi un drog in posesia pacientului 104 . Natura acestor complicatii depinde de clasa farmacologica a substantei si modul de administrare. Acestea includ datele autoraportate. dupa substanta sau clasa substantelor care a cauzat sau a contribuit cel mai mult la sindromul clinic respectiv. Complicatiile pot include trauma. Ar trebui sa fie folosit diagnosticul tulburarilor ce rezulta din utilizarea drogurilor multiple (F19) numai in cazurile in care modalitatile de consum ale substantelor psihoactive sunt haotice si nediscriminante sau in care contributiile diferitelor substante psihoactive sunt amestecate fara posibilitate de rezolvare.8 Alte tulburari organice de personalitate si de comportament datorite unei boli. iar al patrulea caracter specifica starea clinica. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 Tulburari mentale si de comportament datorite utilizarii substantelor psihoactive (F10-F19) 0503 Acest bloc cuprinde o larga varietate de tulburari care difera in gravitate si forma clinica dar care toate pot fi puse pe seama folosirii uneia sau mai multor substante psihoactive. vatamari si disfunctii cerebrale. vatamari si disfunctii cerebrale sau raportari ale altor persoane informate.1). vertijul.3-. coma.2) sau alte tulburari (al patrulea caracter obisnuit . ori de cate ori este posibil. afectului sau comportamentului sau altor functii si raspunsuri psiho-fiziologice. delir. nespecificata Psihoza: . pentru fiecare substanta specificata.1 Folosire daunatoare Un tip de substanta psihoactiva care este cauza daunatoare a sanatatii. Multe persoane care consuma droguri folosesc mai mult de un tip de substanta psihoactiva.organica NOS . nespecificata Psihosindromul organic F09 Tulburare mentala organica sau simptomatica. Al treilea caracter al codului identifica substanta implicata.Tulburari mentale si de comportament F07. simptomele fizice si psihologice caracteristice. Betie acuta in alcoolism 'Obiceiuri daunatoare' (droguri) Betie NOS Intoxicatie patologica Transa si tulburari de posesie in intoxicatia cu substante psihoactive . Codurile ar trebui sa fie folosite. la excitatie emotionala sau la alcool. Alte diagnostice ar trebui sa fie codificate atunci cand alte substante psihoactive au fost luate in cantitati ce provoaca intoxicatii (al patrulea caracter obisnuit .0 Intoxicatie acuta O afectiune care apare in urma administrarii unei substante psihoactive si care produce tulburari la nivelul constiintei. dar ar trebui sa se observe ca nu toate codurile cu patru caractere sunt aplicabile tuturor substantelor.9). perceptiei.9 Tulburare organica de personalitate si comportament datorita unei boli.0) sau intro masura care provoaca vatamari (al patrulea caracter obisnuit . insomnie si toleranta redusa la stress. exceptand partea in care tesutul a fost vatamat sau au aparut alte complicatii. Identificarea substantei psihoactive ar trebui sa se bazeze pe tot atat de multe surse de informatii pe cat este posibil. cu recuperare completa.2 Sindrom postcomotional Un sindrom care se produce ca urmare a unei traume la cap (de obicei suficient de grava pentru a rezulta pierderea cunostintei) si include un numar de simptome disparate cum ar fi durerea de cap. alterarea memoriei. dependenta (al patrulea caracter obisnuit . oboseala. dificultatea in concentrarea si efectuarea unor sarcini mentale. inhalarea vomei.

. in mod tipic. dificultatile in controlarea folosirii lui. indusa de alcool sau droguri Psihoza sau sindromul Korsakov. dorinta puternica de a consuma drogul. iar defectele amnezice sunt disproportionate comparativ cu celelalte perturbari. Delirium tremens (indus de alcool) . prin distorsiuni perceptuale.3 Starea de sevraj Un ansamblu de simptome avand o grupare si severitate variabile care se produc in cazul unui sevraj total sau partial al substantei psihoactive dupa folosirea persistenta a acelei substante. Afectiunea ar trebui sa fie clasificata la F05. Debutul tulburarii ar trebui sa fie legat in mod direct de folosirea substantei psihoactive.0-) . Pot de asemenea sa se produca convulsii. tulburari psihomotorii (excitatie sau stupoare) si printr-un afect anormal care se poate intinde de la Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 frica intensa la extaz.8 atunci cand factorii organici sunt considerati a juca si un rol in etiologie. Partea senzoriala este de obicei clara dar poate fi prezent un anumit grad de intunecare a constiintei. toleranta crescuta si uneori o stare fizica de sevraj. de cunoastere si fiziologice care se dezvolta dupa folosirea repetata a substantei si care include. persistenta in folosirea lui in ciuda consecintelor nocive. Flashback-urile pot fi diferentiate de starea psihotica in parte prin natura lor episodica.-. Starea de sevraj poate fi complicata prin convulsii. este complicata prin delir dupa definitia de la F05.4 Starea de sevraj cu delir O afectiune in care starea de sevraj. fara a fi. cum ar fi dificultatile in invatarea unui nou material.gelozie .2 Sindromul de dependenta Un ansamblu de fenomene de comportament. Exclude: psihoza sau sindromul Korsakov nealcoolic (F04.psihoza NOS Exclude: tulburarea psihotica reziduala si cu debut tardiv indusa de alcool sau de alte substante psihotice (F10-F19 cu al patrulea caracter obisnuit .3. iar memoria recenta este in mod caracteristic mai tulburata decat memoria veche. personalitatea sau comportamentul persista dincolo de perioada in care efectul direct al substantei psihoactive ar putea fi considerat ca functional. Tulburare amnezica. asa cum este definita la al patrulea caracter . fiind acordata o mai mare prioritate folosirii drogului decat altor activitati si obligatii. Confabulatia poate fi marcata dar nu este prezenta invariabil.paranoia . Debutul si cursul starii de sevraj sunt limitate in timp si sunt legate de tipul si doza substantei psihoactive consumata imediat inaintea opririi sau reducerii folosirii. indus(a) de alcool sau alta substanta psihoactiva sau nespecificata. si in parte pentru ca ele multiplica experientele anterioare legate de alcool sau de alta substanta psihoactiva. pentru o clasa de substante (de ex droguri opiacee) sau pentru un spectru mai larg de substante psihoactive diferite din punct de vedere farmacologic.halucinatie . afectul. 105 .6 Sindromul amnezic Un sindrom asociat cu alterarea cronica pronuntata a memoriei recente si vechi.Tulburari mentale si de comportament Tulburare in urma folosirii unei substante psihoactive NOS . totusi. Alcoolica: . Alte functii cognitive sunt relativ bine pastrate.7 Tulburarea psihotica reziduala si cu debut tardiv O tulburare in care schimbarile induse de alcool sau de substante psihoactive privind cunoasterea. Memoria imediata se pastreaza deobicei. manii (deseori de natura paranoica sau de persecutie).7) . alcool sau diazepam). in mod frecvent de foarte scurta durata.5 Tulburare psihotica Un ansamblu de fenomene psihotice care se produc in timpul sau in urma folosirii substantei psihoactive dar care nu sunt explicate numai pe baza unei intoxicatii acute si nu fac parte din starea de sevraj. dar deseori polisenzoriale). Sunt evidente de obicei perturbarile in perceptia timpului si in cronologia evenimentelor. Cazurile in care debutul initial al starii se produce mai tarziu decat episodul (episoadele) de folosire a unei asemenea substante ar trebui sa fie codificate aici numai cand exista dovada clara si categorica a atribuirii starii efectului rezidual al substantei psihoactive.9) amnezia post-traumatica (F04. Sindromul de dependenta poate fi prezent pentru o substanta psihoactiva specifica (de ex tutun. o confuzie grava. Tulburarea este caracterizata prin halucinatii (de obicei auditive. Alcoolism cronic Dipsomanie Toxicomanie .

starea psihotica (F10-F19 cu al patrulea caracter obisnuit .sindromul Korsakov (F10-F19 cu al patrulea caracter obisnuit .9 Tulburari nespecificate mentale si de comportament F10 Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii alcoolului F16 Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii halucinogenelor Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni F17 Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii tutunului Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni F18 Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii solventilor volatili Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni F19 Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii drogurilor multiple si altor substante psihoactive Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni Aceasta categorie ar trebui sa fie folosita atunci cand se stie ca sunt implicate doua sau mai multe substante. Ea ar trebui sa fie folosita de asemenea atunci cand identitatea unora sau chiar tuturor substantelor psihoactive care au fost folosite este nesigura sau necunoscuta.tulburare de personalitate si comportament Exclude: indus(a)de alcool sau de o substanta psihoactiva: .tulburare afectiva .Tulburari mentale si de comportament Dementa alcoolica NOS Sindromul cerebral alcoolic cronic Dementa si alte forme mai usoare de alterare persistenta a functiilor cognitive Flashback-uri Tulburare psihotica indusa de substanta psihoactiva cu debut tardiv Tulburare de perceptie dupa folosirea de substante halucinogene Reziduala: . dar este imposibil de evaluat care substanta contribuie cel mai mult la tulburari. incluzand cofeina Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni 106 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . din moment ce multi dintre cei care folosesc drogurile multiple nu cunosc ei insisi deseori ceea ce consuma.8 Alte tulburari mentale si de comportament . Include: utilizarea neadecvata de droguri Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni F11 Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii substantelor opioide Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni F12 Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii substantelor derivate din cannabis NOS Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni F13 Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii sedativelor sau hipnoticelor Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni F14 Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii cocainei Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni F15 Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii altor stimulanti.6) .5) .

1 Schizofrenie hebefrenica O forma a schizofreniei in care schimbarile afective sunt principale. Dispozitia este superficiala si nepotrivita. Diagnosticul de schizofrenie nu ar trebui sa fie pus in prezenta simptomelor depresive sau maniacale extinse daca nu este clar ca simptomele schizofrenice au precedat tulburarea afectiva. ca cel mai important membru al grupului. Exclude: starea paranoica de involutie Tulburarile schizofrenice sunt caracterizate in general prin distorsiuni caracteristice ale gandirii si perceptiei si afecte care sunt neadecvate si slabite. deseori paranoice. Constiinta clara si capacitatea intelectuala sunt mentinute de obicei. Exista o tendinta de izolare sociala.ciclica (F25. Stupoare catatonica Schizofrenica: . vointa si limbaj ca si simptomele catatonice sunt fie absente.flexibilitate ceroasa .2) tulburarea schizotipala (F21) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 107 . cu toate ca anumite deficiente de cunoastere pot evolua in cursul timpului. transmiterea gandurilor. Exclude: schizofrenia: (F22. gandirea este dezorganizata.2. iar cele induse de substante psihoactive la F10-F19 cu un al patrulea caracter obisnuit . Evolutia tulburarilor schizofrenice poate fi si continua si episodica cu un deficit progresiv sau stabil sau pot exista unul sau mai multe episoade cu remisiune completa sau incompleta.5.8) paranoia (F22.Tulburari mentale si de comportament Schizofrenie. tulburari de gandire si simptome negative. Tulburarile schizo-afective au fost mentinute aici in ciuda naturii lor controversate.0 Schizofrenia paranoida Schizofrenia paranoida este dominata de idei delirante relativ stabile. Fenomenele catatonice pot fi combinate cu o stare asemanatoare visului (oniroida) cu halucinatii scenice intense.acuta (nediferentiata) (F23.2) reactia schizofrenica (F23. tulburarea schizotipala. influentarea gandirii sau furtul ei. Atitudinile si posturile impuse pot fi mentinute pe perioade lungi. Cele mai importante fenomene psihopatologice includ repetarea gandurilor ca un ecou.2 Schizofrenie catatonica Schizofrenia catatonica este dominata de tulburarile psihomotorii importante care pot alterna intre extreme. iar vorbirea este incoerenta. cum ar fi hiperkinezia si stupoarea sau supunerea automata si negativism. si de perturbatii perceptuale. iar manierismul este obisnuit. influenta sau pasivitate.2) . mai ales aplatizarea afectului si pierderea vointei. Tulburarile similare care se dezvolta in prezenta epilepsiei sau altei boli cerebrale ar trebui sa fie clasificate la F06. perceptia deliranta si ideile delirante de control. De obicei prognoza este nefavorabila din cauza dezvoltarii rapide a simptomelor 'negative'. Schizofrenia parafrenica. tulburari schizotipale si delirante (F20-F29) Acest bloc reuneste schizofrenia. Hebefrenia ar trebui sa fie diagnosticata in mod normal la adolescenti sau adulti tineri. deobicei insotite de halucinatii mai ales auditive. fie relativ discrete. comportamentul iresponsabil si imprevizibil. Tulburarile de afect.catatonie . F20 Schizofrenie F20. tulburarile persistente delirante si un grup mai mare de tulburari psihotice acute si tranzitorii. halucinatii in care voci vorbesc sau discuta despre subiectul respectiv la persoana a treia.0) F20. Schizofrenia dezorganizata Hebefrenia F20. Nu ar trebui pus un diagnostic de schizofrenie nici in prezenta unei boli cerebrale manifeste sau a unei intoxicatii datorita unui drog sau in prezenta unui sevraj. ideile delirante si halucinatiile flotante si fragmentare. Episoadele de agitatie violenta pot fi o trasatura frapanta a afectiunii.catalepsie .

3). Daca un pacient nu mai prezinta nici un simptom schizofrenic.3 Schizofrenie nediferentiata F20. tulburare de gandire si perturbari perceptuale.prodromica .6 Schizofrenie simpla Afectiuni psihotice care intrunesc criteriile generale de diagnostic pentru schizofrenie dar nu sunt conforme cu niciunul din subtipurile de la F20. de ex incetinirea psihomotorie.pseudo-psihopatica Tulburare de personalitate schizotipala Exclude: sindromul Asperger (F84.Tulburari mentale si de comportament F20. cu toate ca nici o anomalie schizofrenica definita si caracteristica nu apare in vreun stadiu. iar evolutia si cursul sunt in general cele ale unei tulburari de personalitate. nespecificata F21 Tulburare schizotipala O stare cronica in dezvoltarea unei boli schizofrenice in care a existat un progres clar de la un stadiu timpuriu la unul tardiv caracterizat prin simptome 'negative' de lunga durata cu toate ca nu sunt ireversibile. Nu exista debut definit. hipoactivitate. pot fi inca prezente.0-F20. saracia cantitatii sau coerentei vorbirii. modularea vocii si postura. Simptomele pot include un afect rece sau necorespunzator. lipsa de ingrijire a propriei persoane si performanta slaba sociala. care poate fi prelungit. slabirea afectului.5) tulburarea de personalitate schizoida (F60. F20.4 Depresie post-schizofrenica Schizofrenia cenestopata Schizofreniforma: . comunicare neverbala slaba prin expresia faciala. dar ele nu mai domina tabloul clinic. Schizofrenie atipica. episoade cvasipsihotice tranzitorii ocazionale cu iluzii intense. comportament ciudat sau excentric. Schizofrenia nediferentiata cronica Starea reziduala schizofrenica O tulburare caracterizata prin comportament excentric si anomalii de gandire si afectiune care seamana cu cele observate la schizofrenie. contact vizual. F20. ruminatii obsesionale. pasivitate si lipsa de initiativa. Reactie schizofrenica latenta Schizofrenie: . Aceste stari depresive sunt asociate cu un risc crescut de sinucidere.psihoza NOS Exclude: tulburarile schizofreniforme de scurta durata (F23.9 Schizofrenia.-).2) Un episod de schizofrenie.latenta . Exclude: tulburarea psihotica O tulburare in care exista o dezvoltare insidioasa dar progresiva a unor bizarerii de comportament. Unele simptome schizofrenice. fie 'pozitive' sau 'negative'. producandu-se de obicei fara provocare externa.5 Schizofrenie reziduala F20.5) depresia post-schizofrenica (F20.pseudo-nevrotica . o tendinta de izolare sociala.2) schizofrenia nediferentiata cronica (F20. Daca simptomele schizofrenice sunt inca floride si proeminente.1) 108 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . idei paranoice sau bizare care nu se ridica la nivelul celor adevarat delirante.tulburare NOS .pre-psihotica . halucinatii auditive sau de alta natura si idei asemanatoare delirului. Trasaturile caracteristice negative ale schizofreniei reziduale (de ex slabirea afectului si pierderea vointei) se dezvolta fara a fi precedate de vreun simptom psihotic manifest. imposibilitatea de a intruni exigentele societatii si un declin in performanta totala. survenind ca o consecinta a unei boli schizofrenice.8 Alte forme de schizofrenie asemanatoare schizofreniei acute (F23. diagnosticul ar trebui sa ramana cel al subtipului schizofrenic potrivit (F20.2 sau care arata trasaturile a mai mult de una dintre ele fara o predominare clara a unui set special de caracteristici diagnosticale.0-F20. anhedonie.4) F20.de limita . ar trebui sa fie diagnosticat un episod depresiv (F32.

halucinatiile si perturbarile perceptuale si prin dezorganizarea grava a comportamentului obisnuit. Paranoia Paranoica: .3) . simptomele schizofrenice cum ar fi ideile delirante de control si slabirea marcata a afectului ca si dovada sigura a bolii cerebrale sunt toate incompatibile cu acest diagnostic.0) . si ele arata o vindecare rapida a simptomelor fara recadere. la F23. Vindecarea completa se produce de obicei in cateva luni.tulburarea de personalitate (F60. psihogena (F23. Daca tulburarea persista. De asemenea este prezenta frecvent o bulversare emotionala cu sentimente intense tranzitorii de fericire sau extaz. schimbandu-se de la zi la zi sau chiar de la ora la ora. Tulburarea poate sau nu sa fie asociata cu un stress acut.-.reactia (F23.Tulburari mentale si de comportament F22 Tulburari delirante persistente F23 Include o varietate de tulburari in care ideile delirante de lunga durata constituie singura sau cea mai esentiala caracteristica clinica si care nu pot fi clasificate ca organice. Totusi. nespecificata O tulburare psihotica acuta in care halucinatiile. Tulburarile delirante care au avut o perioada de timp sub cateva luni ar trebui sa fie clasificate. spatiu si in privinta persoanei nu este persitenta sau destul de severa pentru a justifica un diagnostic de delir produs in mod organic (F05. Perplexitatea si confuzia sunt deseori prezente. sau anxietate si iritabilitate. definit ca evenimente de obicei stressante care preced debutul cu una sau doua saptamani. dar dezorientarea in timp. fara simptome schizofrenice . prezenta halucinatiilor auditive ocazionale sau tranzitorii la pacientii in varsta nu elimina acest diagnostic. cel putin temporar.-).0 Tulburare psihotica polimorfa acuta. Polimorfismul si instabilitatea sunt caracteristice pentru intregul tablou clinic.-). Nu exista nici o dovada a unei cauzalitati organice pentru aceste tulburari.0 Tulburare deliranta Tulburari psihotice acute si tranzitorii O tulburare caracterizata prin dezvoltarea fie a unei singure idei delirante sau a unui ansamblu de idei delirante inrudite care sunt de obicei persistente si uneori durand toata viata.schizofrenia (F20.stare Parafrenie (tardiva) Delir cu relatii senzitive (Sensitiver Beziehungswahn) Exclude: paranoica: Un grup eterogen de tulburari caracterizate prin debutul acut al simptomelor psihotice cum ar fi ideile delirante. Halucinatiile auditive (voci) clare si persistente.-). Debutul acut este definit ca o dezvoltare crescanda a tabloului clinic evident anormal pe o perioada de doua saptamani sau mai putin.0) F22. Continutul ideii sau ideilor delirante este foarte variabil. diagnosticul ar trebui sa fie schimbat in tulburare deliranta persistenta (F22. F23. va fi necesara o schimbare in clasificare. ideile delirante sau perturbatiile perceptuale sunt clare dar foarte variabile. dezvoltandu-se rapid in cateva zile. cu conditia ca ele sa nu fie tipic schizofrenice si sa formeze numai o mica parte a intregului tablou clinic.3) .psihoza .9 Tulburare deliranta persistenta.8 Alte tulburari delirante persistente Tulburarile in care ideea sau ideile delirante sunt insotite de voci halucinante persistente sau de simptome schizofrenice care nu justifica un diagnostic de schizofrenie (F20. Dismorfo-fobia deliranta Stare paranoica involutionala Paranoia cverulenta F22. iar trasaturile psihotice nu justifica un diagnostic de schizofrenie (F20. schizofrenice sau afective. Aceste tulburari au deseori un debut abrupt.psihoza. deseori in cateva saptamani sau chiar zile. Bufeu delirant fara simptome de schizofrenie sau nespecificat Psihoza cicloida fara simptome de schizofrenie sau nespecificat Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 109 . F22.-). Daca simptomele persista.

8 Alte tulburari psihotice acute si tranzitorii O tulburare in care simptomele atat schizofrenice cat si maniacale sunt proeminente astfel incat episodul de boala nu justifica un diagnostic fie de schizofrenie fie de un episod maniacal.-).psihoza Onirofrenie Reactia schizofrenica Exclude: tulburarea deliranta organica F25 Tulburari schizo-afective Tulburarile episodice in care atat simptomele afective cat si cele schizofrenice sunt proeminente. Daca ideile delirante persista.1 Tulburare psihotica acuta cu simptome schizofrenice F23. dar nu justifica un diagnostic de schizofrenie (F20. totusi. dar au avut o durata mai mica de aproximativ o luna.Tulburari mentale si de comportament F23. tip maniacal [asemanatoare schizofreniei] (F06.2 Tulburare psihotica acuta asemanatoare schizofreniei Psihoza reactionala scurta NOS Psihoza reactionala F24 Tulburare deliranta indusa O tulburare deliranta impartasita de doua sau mai multe persoane cu legaturi emotionale stranse. Daca simptomele schizofrenice persista. diagnosticul ar trebui sa fie schimbat in schizofrenie (F20. tip maniacal Orice alte tulburari psihotice acute specificate pentru care nu exista dovada unei cauzalitati organice si care nu justifica clasificarea la F23.0.9 Tulburare psihotica acuta si tranzitorie. F25. Nebunie in doi Indusa: . Reactie paranoica Psihoza paranoica psihogena F23. ideile delirante sunt induse in cealalta persoana/celelalte persoane si dispar deobicei cand acestea sunt separate.0 Tulburare schizo-afectiva.8) F23.-). dupa cum sunt descrise la F23. tip maniacal Psihoza schizofreniforma. Aceasta categorie ar trebui sa fie folosita atat pentru un singur episod cat si pentru o tulburare recurenta in care majoritatea episoadelor sunt schizoafective. Simptomele psihotice neconcordante cu dispozitia in tulburarile afective nu justifica un diagnostic de tulburare schizo-afectiva. asa cum este descris in F23. sunt clasificate la F20-F29.3 Alte tulburari psihotice acute predominant delirante Tulburarile psihotice acute in care ideile delirante sau halucinatiile relativ stabile sunt trasaturile clinice principale. sunt absente.tulburare paranoica . diagnosticul ar trebui sa fie schimbat in schizofrenie (F20.0-F23.-). Numai una din persoane sufera de o tulburare psihotica reala. Bufeu delirant cu simptome de schizofrenie Psihoza cicloida cu simptome de schizofrenie F23. Psihoza schizo-afectiva.tulburare psihotica O tulburare psihotica acuta in care simptomele psihotice sunt relativ stabile si justifica diagnosticul de schizofrenie.3 110 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . diagnosticul ar trebui sa fie schimbat in tulburare deliranta (F22. Schizofrenie acuta (nediferentiata) Schizofreniforma de durata scurta: . dar care nu justifica un diagnostic fie de schizofrenie fie de episoade depresive sau maniace. de tip maniacal. co-exista sau alterneaza cu tulburari delirante de alte tipuri.tulburare .-). nespecificata O tulburare psihotica in care tabloul polimorfic si instabil este prezent.0. Alte afectiuni in care simptomele afective se suprapun peste o boala schizofrenica pre-existenta. in ciuda instabilitatii. unele simptome tipice pentru schizofrenie sunt de asemenea evidente in majoritatea timpului.2) tulburarile schizofreniforme NOS (F20. trasaturile polimorfice instabile. Daca simptomele schizofrenice persista.

8 Alte tulburari schizo-afective F25. Psihoza halucinatorie cronica F30.-).1 O tulburare caracterizata printr-o crestere usoara a dispozitiei. fie usor de inteles in contextul schimbarii in dispozitie si activitate. familiaritatea extrema. tip depresiv F25. tulburarile delirante persistente (F22. cele mai multe din celelalte simptome sunt fie secundare acesteia. energia sexuala crescuta si o necesitate scazuta de somn sunt prezente deseori. Stima fata de sine este deseori ridicata avand idei grandioase si mare incredere in sine. vorbaria. tip depresiv F30 Episod maniacal O tulburare in care atat simptomele schizofrenice cat si cele depresive sunt proeminente astfel incat episodul de boala nu justifica un diagnostic fie de schizofrenie fie de un episod depresiv. hipomaniacale. Cele mai multe din aceste tulburari tind sa fie recurente.0 Hipomanie Schizofrenia ciclica Psihoza afectiva si schizofrenica mixta F25.3). sentimente intense de bunastare si eficacitate atat fizica cat si mentala. imprudent sau neadecvat circumstantelor si nerational. tulburarile psihotice acute si tranzitorii (F23. Episoadele hipomaniacale sau maniacale la indivizii care au avut unul sau mai multe episoade afective anterioare (depresive. Pierderea inhibitiilor sociale normale poate avea ca rezultat un comportament care este indiferent. Psihoza schizo-afectiva.-). tipurile psihotice ale episodului maniacal (F30. Dispozitia este crescuta nepotrivindu-se circumstantelor pacientului si poate varia de la o jovialitate nepasatoare la o agitatie aproape incontrolabila. Sociabilitatea crescuta. energie si activitate crescute si.-). maniacale sau mixte) ar trebui sa fie codificate ca tulburari afective bipolare (F31. Expansivitatea este insotita de o energie crescuta. de obicei. tip depresiv Psihoza schizofreniforma. dar nu intr-o maniera care sa duca la o intrerupere grava a muncii sau sa rezulte intr-o respingere sociala. Atentia nu poate fi retinuta si exista deseori o distractibilitate marcata. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 111 . Aceasta categorie ar trebui sa fie folosita atat pentru un singur episod cat si pentru o tulburare recurenta in care majoritatea episoadelor sunt schizoafective. episod maniacal unic F30.9 Tulburare schizo-afectiva. sau episodul depresiv grav (F32. Perturbarile de dispozitie si comportament nu sunt insotite de halucinatii sau idei delirante.-). care rezulta in hiperactivitate. Manie fara simptome psihotice F29 Psihoza neorganica nespecificata Psihoza NOS Exclude: tulburarea mentala NOS (F99) psihoza organica sau simptomatica NOS (F09) Tulburari ale dispozitiei [afective] (F30-F39) Acest bloc cuprinde tulburarile in care perturbarea fundamentala este o schimbare in afect sau dispozitie catre depresie (cu sau fara anxietate asociata) sau catre expansivitate. Include: tulburarea bipolara. tip mixt Toate subdiviziunile acestei categorii ar trebui sa fie folosite numai pentru un singur episod. Schimbarea dispozitiei este de obicei insotita de o schimbare la intregul nivel al activitatii. iar debutul episoadelor individuale poate fi deseori legat de evenimente sau situatii stressante. vanitatea sau comportamentul grosolan pot lua locul unei sociabilitati mai euforice in general. nespecificata Psihoza schizo-afectiva NOS F28 Alte tulburari psihotice neorganice Tulburarile delirante sau halucinante care nu justifica un diagnostic de schizofrenie (F20.2). Iritabilitatea. presiune de a conversa si o necesitate scazuta de somn.Tulburari mentale si de comportament F25.1 Tulburare schizo-afectiva. tip depresiv.2 Tulburari schizo-afective.

9 Alte episoade maniacale Episod maniacal nespecificat Tulburare afectiva bipolara. fara simptome psihotice (ca la F30.8 Alte tulburari afective bipolare Tulburare bipolara II Episoade maniacale recurente NOS F31. episod actual de depresie usoara sau medie Pacientul este depresiv in prezent. Tulburari afective bipolare. activitatea motorie excesiva si fuga de idei sunt atat de extreme incat subiectul devine de neinteles sau inaccesibil unei comunicari normale.1) si a avut cel putin un episod confirmat afectiv hipomaniacal.6 Tulburare afectiva bipolara.0 Tulburare afectiva bipolara. episod actual mixt . ca intrun episod depresiv sever cu simptome psihotice (F32.1 Tulburare afectiva bipolara.-) (F38.4 Tulburare afectiva bipolara.psihoza .1.9 Tulburare afectiva bipolara. maniacal. F31.5 Pacientul este depresiv in prezent.0) F31.2 Manie cu simptome psihotice F31.0 sau F32. in prezent in remisie Pacientul este hipomaniacal in prezent si a avut cel putin un alt episod afectiv (hipomaniacal.reactia Exclude: tulburarea bipolara. maniacal. fara simptome psihotice (ca la F30. nespecificata 112 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . episod Pacientul a avut cel putin un episod confirmat afectiv hipomaniacal. Include: maniaco-depresiva: Pacientul este depresiv in prezent. ca intrun episod depresiv de severitate fie usoara fie moderata (F32. si a avut cel putin un episod confirmat afectiv hipomaniacal. dar nu sufera in prezent de nici o perturbare semnificativa a dispozitiei si care nu s-a produs de mai multe luni.Tulburari mentale si de comportament F30. episod actual maniacal cu simptome psihotice Pacientul este maniac in prezent. depresiv sau mixt) in trecut. episod actual de depresie severa fara simptome psihotice Manie NOS F31 Tulburare afectiva bipolara F31.simptome psihotice conforme dispozitiei . maniacal sau mixt in trecut. ca intrun episod depresiv sever fara simptome psihotice (F32. Pacientul a avut cel putin un episod confirmat afectiv hipomaniacal. maniacal sau mixt in trecut. depresiv sau mixt in trecut. depresiv sau mixt) in trecut. F31. Manie cu: .0) ciclotimia (F34.3 Tulburare afectiva bipolara.7 Tulburare afectiva bipolara. episod actual de depresie severa cu simptome psihotice O tulburare caracterizata prin doua sau mai multe episoade in care dispozitia pacientului si nivelele activitatii sunt perturbate semnificativ.8 F30. maniacal sau mixt in trecut si.1) si a avut cel putin un alt episod afectiv (hipomaniacal. Ar trebui sa fie codificate aici perioadele de remisiune din cursul tratamentului profilactic. Exclude: episodul afectiv mixt unic maniacal unic (F30. cel putin un alt episod afectiv (hipomaniacal.simptome psihotice neconforme dispozitiei Stupoare maniacala F30. in plus. maniacal sau mixt in trecut. F31.2 In plus fata de tabloul clinic descris la F30.boala . episod actual maniacal fara simptome psihotice Pacientul este maniac in prezent. maniacal. F31. maniacal. sunt prezente idei delirante (de obicei grandioase) sau halucinatii (de obicei voci care vorbesc direct pacientului) sau agitatia. maniacal. depresiv sau mixt).2) si a avut cel putin un alt episod afectiv (hipomaniacal. episod actual hipomaniacal F31.3) si a avut cel putin un episod confirmat afectiv hipomaniacal. Episoadele repetate de hipomanie sau manie sunt clasificate numai ca bipolare. depresiv sau mixt) in trecut. si manifesta in prezent fie o combinatie fie o alterare rapida a simptomelor maniacale si depresive.2). aceasta perturbare constand in unele ocazii de crestere a dispozitiei si de energie si activitate crescute (hipomanie sau manie) si in alte ocazii de scadere a dispozitiei si energie si activitate scazute (depresie). F31.

depresie mai agravata dimineata. pierderea apetitului. se poate ca viata sa fie pusa in pericol din cauza ideilor de sinucidere. ideilor delirante. nespecificat Sunt prezente de obicei doua sau trei din simptomele de mai sus. moderat sau sever.depresie psihogena .-) in asociere cu tulburari de conduita la F91. Somnul este de obicei perturbat si apetitul diminuat.3 Episod depresiv sever cu simptome psihotice Un episod de depresie asa cum este descris la F32. Este redusa capacitatea de a simti placere. cum ar fi pierderea interesului si a sentimentelor de placere.depresie majora cu simptome psihotice . iar oboseala marcata este obisnuita chiar dupa un efort minim.8 Alte episoade depresive . Stima fata de sine si increderea in sine sunt intotdeauna reduse si. este insensibila fata de circumstante si poate fi insotita de simptome asa-numite 'somatice'. sunt deseori prezente unele idei de vinovatie sau devalorizare. episod unic fara simptome psihotice F32. deshidratare sau infometare. interes si concentrare. Episoade unice de: .depresie reactionala Exclude: tulburarea de adaptare (F43.2. Pacientul este deobicei chinuit de acestea dar va fi probabil in stare sa continue cele mai multe din activitati. iar un numar de simptome 'somatice' sunt de obicei prezente. incetinire psihomotorie marcata. Depresie NOS Tulburare depresiva NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 113 .reactie depresiva . chiar in forma usoara.0 Episod depresiv usor Depresie atipica Episoade unice de depresie 'mascata' NOS F32. fara simptome psihotice Un episod de depresie in care sunt marcate si chinuitoare mai multe din simptomele de mai sus. reducerea energiei si scaderea in activitate. episod unic fara simptome psihotice Depresie majora. Depizand de numarul si severitatea simptomelor. dar cu prezenta halucinatiilor.9 Episod depresiv.psihoza depresiva psihogena .depresie psihotica . moderate sau severe. F32. Urmatoarele subdiviziuni cu cinci caractere sunt folosite la categoria F32: 0 nespecificat ca producandu-se in perioada postnatala 1 producandu-se in perioada postnatala Include: episoade unice de: Sunt prezente de obicei patru sau mai multe din simptomele de mai sus si pacientul se pare ca are greutati in continuarea activitatilor obisnuite. pacientul sufera de scaderea dispozitiei.psihoza depresiva reactionala F32.0) F32.1 Episod depresiv moderat In episoadele depresive tipice usoare. un episod depresiv poate fi specificat ca usor.2) tulburarea depresiva recurenta (F33. trezirea dimineata cu cateva ore inaintea celei obisnuite de trezire.(F92..2 Episod depresiv sever. pierderea tipica a stimei de sine si ideile de devalorizare si vinovatie.Tulburari mentale si de comportament F32 0505 Episod depresiv F32. Halucinatiile si ideile delirante pot sau nu sa fie concordante cu dispozitia. pierderea in greutate si pierderea libido-ului. episod unic fara simptome psihotice Depresie vitala. agitatie. Depresie agitata. Gandurile si actele de sinucidere sunt obisnuite. incetinirea psihomotorie sau stuporii atat de severe incat de obicei sunt imposibile activitatile sociale obisnuite. Dispozitia scazuta variaza putin de la zi la zi.

1) F33. si fara vreun istoric de manie. recurenta fara simptome psihotice Psihoza maniaco-depresiva. Riscul ca un pacient cu o tulburare depresiva recurenta sa aiba un episod de manie nu dispare niciodata complet. Formele mai severe de tulburare depresiva recurenta (F32.depresie psihogena .psihoza depresiva reactionala F33.0-F33. episodul prezent fiind sever fara simptome psihotice. ca la F32. fara vreun istoric de episoade independente de ridicare a dispozitiei si energie crescuta (manie). melancolia. debutul poate fi sau acut sau insidios. depresia vitala si depresia endogena. nespecificata O tulburare caracterizata prin episoade repetate de depresie.reactie depresiva .depresie majora cu simptome psihotice . iar durata variaza de la cateva saptamani la multe luni. uneori precipitat de tratamentul antidepresiv. de la copilarie la varsta inaintata. Include: episoadele recurente de: Tulburare depresiva recurenta. episod actual moderat Depresia monopolara NOS O tulburare caracterizata prin episoade repetate de depresie. F33.3. Alte tulburari depresive recurente Tulburare depresiva recurenta. tipul depresiv fara simptome psihotice Depresie vitala. in remisie in prezent .2.0. tipul depresiv cu simptome psihotice Episoade severe recurente de: .0 Tulburare depresiva recurenta. episod actual sever fara simptome psihotice O tulburare caracterizata prin episoade repetate de depresie. episod actual sever cu simptome psihotice O tulburare caracterizata prin episoade repetate de depresie.1.psihoza depresiva psihogena . dar nu a prezentat simptome depresive de cateva luni.-). si fara vreun istoric de manie. si fara episoade anterioare de manie. si fara vreun istoric de manie. episodul prezent fiind de severitate moderata. ca la F32.depresie reactionala tulburarea depresiva sezoniera Exclude: episoadele depresive de scurta durata recurente (F38. Depresie endogena fara simptome psihotice Depresie majora. Daca se produce un asemenea episod. diagnosticul ar trebui sa fie schimbat cu cel de tulburare afectiva bipolara (F31.2 si F33.3 Tulburare depresiva recurenta.8 F33.2 O tulburare caracterizata prin episoade repetate de depresie asa cum sunt descrise la episodul depresiv (F32. episodul prezent fiind usor. in trecut. ca la F32.4 Tulburare depresiva recurenta. ca la F32.depresie psihotica .9 F33.Tulburari mentale si de comportament F33 Tulburare depresiva recurenta F33.1 Tulburare depresiva recurenta. Totusi. episodul prezent fiind sever cu simptome psihotice.3. doua sau mai multe episoade depresive asa cum sunt descrise la F33.3) au mult in comun cu conceptele anterioare cum ar fi depresia maniaco-depresiva. Primul episod se poate produce la orice varsta. pot exista episoade scurte de ridicare usoara a dispozitiei si supra-activitate (hipomanie) imediat dupa un episod depresiv. recurenta fara simptome psihotice F33. totusi au fost experimentate multe episoade depresive. episod actual usor Pacientul a avut. Depresie endogena cu simptome psihotice Psihoza maniaco-depresiva. 114 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .-).

8 Alte tulburari specificate ale dispozitiei [afective] Tulburari nespecificate ale dispozitiei (afective) O instabilitate persistenta a dispozitiei care implica perioade numeroase de depresie si exaltare usoara. aceste situatii sunt evitate in mod caracteristic sau indurate cu temere. iar uneori pe o perioada mai mare din viata de adult a pacientului. Deoarece ele dureaza mai multi ani. anxietate fobica si episod depresiv.tulburarea de personalitate Depresie neurotica Depresie anxioasa persistenta Exclude: depresia anxioasa (usoara sau Un grup de tulburari in care anxietatea este numai evocata sau predominanta in anumite situatii bine-definite ce nu sunt periculoase in prezent. Preocuparea pacientului se poate focaliza pe simptome individuale cum ar fi palpitatiile sau senzatia de lesin si sunt deseori asociate secundar cu teama de moarte.nevroza .-). Unii pacienti cu ciclotimie dezvolta in cele din urma tulburarea afectiva bipolara.-) sau tulburare depresiva recurenta (F33. care nu este suficient de severa sau in care episoadele individuale nu sunt destul de prelungite pentru a justifica un diagnostic de tulburare depresiva recurenta usoara. episoadele depresive sau maniacale. niciuna dintre ele nu este suficient de severa sau prelungita pentru a justifica un diagnsotic de tulburare afectiva bipolara (F31. de stress si somatoforme (F40-F48) Exclude: cand sunt asociate cu o tulburare de conduita la F91.2) F34. sau numai unul. Anxietatea fobica si depresia co-exista deseori. ele implica un chin si o incapacitate considerabile. este determinat de evolutia in timp a celor doua afectiuni si de consideratiile terapeutice din momentul consultatiei.9 Alte tulburari persistente ale dispozitiei [afective] Tulburare a dispozitiei [afective]. moderata sau severa (F33.8) F40 0511 Tulburari fobice de anxietate O depresie cronica a dispozitiei. Tulburarea afectiva de personalitate Personalitatea cicloida Personalitatea ciclotimica F34.Tulburari mentale si de comportament F34 Tulburari persistente de dispozitie [afectiva] F38 Alte tulburari ale dispozitiei [afective] Tulburari persistente si de obicei fluctuante de dispozitie in care majoritatea episoadelor individuale nu sunt suficient de severe pentru a justifica descrierea de episoade hipomaniacale sau usor depresive.0 Alte tulburari unice ale dispozitiei [afective] Episod afectiv mixt F38. nepersistenta) (F41. deoarece ele nu sunt suficient de severe sau nu au o durata suficienta. In anumite circumstante. nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 115 . Ca un rezultat. Faptul ca sunt necesare doua diagnostice. F38. Aceasta tulburare se gaseste in mod frecvent la rudele pacientului cu o tulburare afectiva bipolara. Depresiva: . Trecerea meditativa la o situatie fobica genereaza deobicei o anxietate anticipata.1 Alte tulburari recurente ale dispozitiei [afective] Episoade depresive recurente de scurta durata F38. recurente sau unice se pot suprapune pe o tulburare afectiva persistenta.8 F34.0 Ciclotimie Orice alte tulburari ale dispozitiei care nu justifica clasificarea la F30-F34.1 Distimie F39 Psihoza afectiva NOS Tulburari nevrotice. cu o durata de cel putin cativa ani. de pierderea controlului sau de a innebuni..-).(F92. F34.

00 F40. de multimi si de locuri publice sau de a calatori singuri in trenuri. Panica: .2) nosofobia (F45.9 Tulburari anxioase fobice. nespecificate Un grup de fobii relativ bine-definit cuprinzand temeri de parasire a domiciliului. Tulburarea de panica nu ar trebui sa fie considerata ca diagnostic principal daca pacientul are o tulburare depresiva in momentul in care atacul incepe. senzatii de sufocare. tremuratul mainilor.atac (de) . traznetul. Fobiile sociale mai patrunzatoare sunt deobicei asociate cu stima de sine scazuta si teama de critica. in aceste circumstante atacurile de panica sunt probabil secundare depresiei. simptomele dominante includ debutul brusc de palpitatii.01) (F45. zborul in avion. De asemenea exista deseori o frica secundara de a muri. pot de asemenea sa fie prezente.0 Agorafobie F40. cu conditia ca ele sa fie in mod clar secundare sau mai putin severe. care nu se limiteaza la vreo situatie speciala sau la un grup de circumstante si de aceea sunt imprevizibile. de intrare in magazine. Simptomele depresive si obsesionale. dureri de piept.Tulburari mentale si de comportament F40.0 0511 Tulburare de panica [anxietate episodica paroxistica] Teama de privirea scrutatoare a altor oameni ceea ce duce la evitarea situatiilor sociale. Tulburarea de panica este o trasatura frecventa atat a episoadelor prezente cat si a celor trecute. ingrijirile dentare sau vederea sangelui sau a ranilor. de a pierde controlul sau de a innebuni. autobuze sau avioane.01 F40. pacientul fiind convins uneori ca una din aceste manifestari secundare a anxietatii lor este problema primara.2) F40. Simptomele pot progresa catre atacuri de panica. ameteala si sentimente de irealitate (depersonalizare sau derealizare). spatiile inchise. urinarea sau defecarea in toaletele publice. consumul anumitor alimente.1 Agorafobie fara mentionarea tulburarii de panica Agorafobie cu tulburare de panica Fobii sociale Fobia NOS Stare fobica NOS F41 Alte tulburari anxioase Tulburari in care manifestarea anxietatii este simptomul major si nu este limitata la vreo situatie particulara de mediu. intunericul. Acrofobie Fobie de animale Claustrofobie Fobie simpla Exclude: dismorfofobia (nedeliranta) agorafobie (F40. F40.8 Alte tulburari anxioase fobice 116 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . Cu toate ca situatia declansatoare este discreta. De asemenea simptomele depresive si obsesionale ca si fobiile sociale sunt prezente in mod obisnuit ca trasaturi auxiliare. Ele se pot manifesta prin roseata. Antropofobie Nevroza sociala F40. F41. greata sau necesitatea urgenta de a urina.stare (de) Exclude: tulburarea de panica cu Fobii limitate la situatii foarte specifice cum ar fi proximitatea anumitor animale. inaltimile. si chiar unele elemente de anxietate fobica. Ca si la alte tulburari de anxietate.2 Fobii specifice (izolate) Trasatura esentiala o constituie atacurile recurente de anxietate (panica) severa. contactul cu ea poate declansa panica la fel ca in agorafobie sau fobia sociala. Evitarea situatiei fobice este deseori proeminenta si unii agorafobi manifesta o usoara anxietate deoarece ei sunt in stare sa evite situatiile lor fobice.

Ele nu sunt placute prin ele insele. Anxioasa: . Simptomele dominante sunt variabile dar includ plangeri din partea pacientului de nervozitate persistenta. Anxietatea este prezenta aproape invariabil. Uneori ideile sunt o considerare nedecisa si fara sfarsit a alternativelor. imaginilor mentale sau impulsurilor de a actiona. imagini sau impulsuri care patrund in mintea pacientului necontenit si stereotipic. F41. ele sunt recunoscute ca gandurile proprii ale lui sau ale ei. Sunt chinuitoare aproape invariabil si pacientul incearca deseori. deseori implicand vatamarea pacientului sau provocat de acesta.reactie . Nici un tip de simptom nu este destul de grav pentru a justifica un diagnostic daca sunt considerate separat. ambele diagnostice ar trebui sa fie inregistrate. care sunt aproape intotdeauna suparatoare pentru subiect. palpitatii. Relatia dintre meditarile obsedante si depresie este in mod special stransa. nici nu rezulta din completarea sarcinilor utile prin ele insele.0) F41.5) F42. este 'flotanta').1 Tulburare de anxietate generalizata F42 Tulburare obsesiv-compulsiva Anxietatea care este generalizata si persistenta dar care nu se limiteaza la vreuna din circumstantele particulare de mediu sau poate fi chiar foarte predominanta in una din acestea (adica. dar nici unul nu este predominant in mod clar si nici un tip de simptom nu este suficient de prezent pentru a justifica un diagnostic daca sunt considerate separat. chiar daca ele sunt involuntare si deseori repugnante. Totusi.2 Tulburare anxioasa si depresiva mixta Aceasta categorie ar trebui sa fie folosita cand simptomele de anxietate si depresie sunt ambele prezente. Cand sunt prezente atat simptomele de anxietate cat si cele de depresie si sunt destul de grave pentru a justifica diagnostice individuale. nespecificata Anxietate NOS Acestea pot fi forma ideilor. sentiment de 'cap vid'. iar aceasta categorie nu ar trebui sa fie folosita. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 117 . acest comportament este recunoscut de catre pacient ca fiind fara rost sau ineficace si sunt efectuate multe incercari pentru a rezista. transpiratii.3 Alte tulburari anxioase mixte Gandurile obsesive recurente sau actele compulsive sunt trasatura esentiala.Tulburari mentale si de comportament F41.0 Ganduri predominant obsedante sau de meditare Simptomele de anxietate mixte cu trasaturi ale altor tulburari de la F42-F48. ameteala si discomfort epigastric. asociate cu o incapacitate de a lua decizii banale dar necesare traiului de zi cu zi. Functia lor este de a preveni un eveniment in mod obiectiv putin probabil. Sunt deseori exprimate temeri ca pacientul sau o ruda se vor imbolnavi sau vor avea un accident. Gandurile obsesive sunt idei. Depresie anxioasa (usoara sau nepersistenta) F41.stare Exclude: neurastenia (F48. sa le reziste. de tremuraturi. tensiuni musculare.nevroza . Include: nevroza anancasta nevroza obsesiv-compulsiva Exclude: personalitatea (tulburarea) obsesiv-compulsiva (F60. fara succes. iar un diagnsotic de tulburare obsesiv-compulsiva ar fi de preferat numai daca meditarile se produc sau persista in absenta unui episod depresiv. Daca se rezista actelor compulsive anxietatea se agraveaza.9 Alte tulburari anxioase specificate Isterie anxioasa Tulburare anxioasa. Actele sau ritualurile compulsive sunt comportamente stereotipe care sunt repetate necontenit. de care el sau ea are teama ca s-ar putea produce altminteri.8 F41. De obicei.

F44. verificarea repetata pentru a se asigura ca nu i s-a permis vreunei situatii potential periculoase sa se dezvolte. prin aceea ca ele vin in conflict cu mecanismele adaptative de succes si duc deci la probleme de functionare sociala. Vulnerabilitatea individuala si capacitatea de a face fata problemelor joaca un rol in producerea si severitatea reactiilor acute la stress. Sunt prezente in mod obisnuit semnele autonome de anxietate extrema (tahicardie. F42.8 F42.1 Acte predominant compulsive [ritualuri obsedante] F43.0 Reactie acuta la stress Majoritatea actelor compulsive au ca preocupare curatenia (mai ales spalarea pe maini). roseata). sau o schimbare semnificativa in viata care duce la circumstante neplacute continue rezultand intr-o tulburare de adaptare. Acuta: . Tulburarile din aceasta sectiune pot astfel sa fie considerate ca raspunsuri neadaptabile la stressul persistent si sever. Comportamentul evident este de frica. importanta sa etiologica nu este intotdeauna clara si in fiecare caz se va descoperi ca depinde de vulnerabilitatea individuala. adica evenimentele din viata nu sunt nici necesare nici suficiente pentru a explica producerea si forma tulburarii. nespecificata Reactie la stress sever si tulburari de adaptare F43 Aceasta categorie difera de celelalte prin aceea ca include tulburari identificabile nu numai pe baza simptomelor si evolutiei dar si pe existenta uneia sau alteia din cele doua influente cauzale: un eveniment din viata extrem de stresant care produce o reactie de stress acut. tulburarile reunite aici sunt considerate a se produce intotdeauna ca o consecinta directa a stressului sever acut sau traumei persistente. iar tulburarea nu s-ar fi produs fara impactul lor. transpiratie.Tulburari mentale si de comportament F42. sau ordinea si randuiala. Simptomele apar de obicei in cateva minute de la impactul stimulului sau evenimentului stressant si dispar in doua pana la trei zile (deseori in cateva ore). iar ritualul este o incercare ineficienta sau simbolica pentru a evita acel pericol.9 Ganduri si acte obsedante mixte Alte tulburari obsesiv-compulsive Tulburare obsesiv-compulsiva. ar trebui sa fie luata in considerare o schimbare a diagnosticului.0) a episodului. Evenimentele stressante sau circumstantele neplacute continue sunt factorul primar cauzal precumpanitor.reactie de criza .2 F42. fie de o agitatie si supra-activitate (reactie de retragere sau fuga). deseori idiosincratica. O tulburare tranzitorie care se dezvolta intr-un individ fara vreo alta tulburare mentala ca raspuns la un stress extraordinar fizic si mental si care de obicei dispare in cateva ore sau zile. Poate fi prezenta amnezia partiala sau completa (F44. incapacitate de a intelege stimulii si dezorientare. Simptomele arata un tablou mixt si in schimbare si includ o stare initiala de 'uimire' cu o oarecare restrangere a campului constiintei si diminuare a atentiei.2).reactie la stress Oboseala de lupta Stare de criza Soc psihic 118 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . Cu toate ca stressul psiho-social mai putin sever ('evenimente din viata') poate precipita debutul sau poate contribui la prezentarea unui evantai foarte larg de tulburari clasificate altundeva in acest capitol. Daca simptomele persista. Aceasta stare poate fi urmata fie de o noua retragere din mediul inconjurator (putand ajunge pana la stupoare disociativa . de obicei de pericol fie fata de pacient fie cauzat de acesta. In contrast.

dar. anhedonie si evitarea activitatilor si situatiilor care amintesc de trauma. esecul in atingerea unui scop personal indragit. de obicei impiedicand functionarea sociala si perfomantele sociale. Intr-o proportie mica de cazuri. un sentiment de incapacitate de infruntare. afectiunea poate sa urmeze un curs cronic pe o perioada de mai multi ani. Nevroza traumatica Stari de suferinta subiectiva si de perturbare emotionala. experiente de separare) sau sistemul mai larg al suporturilor si valorilor sociale (emigrare. dar ei nu sunt nici necesari nici suficienti pentru a explica producerea lui. astenica) sau istoricul anterior de boala nevrotica pot sa reduca pragul pentru dezvoltarea sindromului sau agravarea evolutiei lui. Predispozitia individuala sau vulnerabilitatea joaca un rol important in riscul producerii si formarii manifestarilor privind tulburarile de adaptare. cu toate acestea. faptul de a deveni parinte. Tulburarile de conduita pot sa fie o trasatura asociata. Soc cultural Reactie la mahnire adanca Spitalizare la copil Exclude: tulburarea de anxietate privind separarea de copilarie (F93. vise sau cosmaruri. o reactie sporita de tresarire si insomnie. Factorii de predispunere. Trasaturile tipice includ episoade de retraire repetata a traumei in amintiri sacaitoare ('flashbackuri'). iar ideatia suicidala este frecventa. nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 119 . mai ales la adolescenti.9 Alte reactii la un factor de stress sever Reactie la un factor de stress sever.0) F43.Tulburari mentale si de comportament F43. survenind in perioada de adaptare la o schimbare semnificativa de viata sau la un eveniment stressant de viata. statut de refugiat) sau a reprezentat o tranzitie de dezvoltare majora sau criza (mersul la scoala. lipsa de raspuns la mediul inconjurator. Evolutia este fluctuanta dar ne putem astepta la recuperare in majoritatea cazurilor. si care este posibil sa provoace in aproape oricine o neliniste patrunzatoare. Manifestarile variaza si includ dispozitia depresiva. Debutul urmeaza traumei cu o perioada de latenta care poate dura de la cateva saptamani la luni de zile. Exista de obicei o stare de hipertrezire autonoma cu hipervigilenta.8 F43. de a face proiecte de viitor. detasare fata de alte persoane. anxietatea sau grija (sau o combinatie a acestora). Trasatura predominanta poate fi o reactie depresiva de scurta sau lunga durata sau o perturbare a altor emotii si conduite.2 Tulburare de adaptare Se produce ca un raspuns intarziat sau prelungit la un eveniment sau situatie stressante (de durata fie scurta fie lunga) de natura extrem de amenintatoare sau catastrofica. se presupune ca afectiunea nu s-ar fi produs fara factorul stressant. pensioarea). producandu-se contra unui fundal persistent de 'toropeala' si slabire emotionala. Anxietatea si depresia sunt asociate in mod obisnuit cu simptomele si semnele de mai sus. cum ar fi trasaturile de personalitate (de ex compulsiva.0). Factorul de stress poate sa fi afectat integritatea unei retele sociale a individului (pierdere ireparabila.1 Tulburare de stress post-traumatica F43. cu o tranzitie eventuala spre o schimbare de personalitate de durata (F62. sau de a continua situatia din prezent ca si un anumit grad de imposibilitate de a efectua activitatile de rutina zilnica.

Amnezia are la baza de obicei evenimente traumatice. Simptomele se pot dezvolta in relatie stransa cu stressul psihologic. mai ales daca debutul lor este asociat cu un eveniment traumatic din viata. Examinarea si investigatia medicala nu evidenteaza prezenta vreunei tulburari cunoscute fizice sau neurologice. Sunt incluse aici numai tulburarile functiilor fizice care sunt in mod normal sub control voluntar si pierderea senzatiilor.reactia isteria psihoza isterica Exclude: simularea unei boli [simulare constienta] (Z76.1). fiind asociate cu evenimente traumatice. probleme insolubile si intolerabile sau relatii incomode care s-au petrecut in trecutul apropiat.2) sindromul amnezic organic nealcoolic (F04.1 Fuga disociativa Fuga disociativa are toate trasaturile amneziei disociative. Toate tipurile tulburarilor disociative tind sa remita dupa cateva saptamani sau luni. comportamentul pacientului in acest timp poate sa para complet normal pentru observatorii din exterior.3) .retrograda (R41. Aceste tulburari au fost clasificate anterior ca tipuri variate de 'isterie de conversie'. in plus plecarea motivata depasind raza cotidiana obisnuita. exista dovada ca pierderea functiei este o expresie a conflictelor sau necesitatilor emotionale. constiintei identitatii si senzatiile imediate ca si controlul miscarilor trupului. mai ales paralizii si anestezie. care nu se datoreaza unei tulburari mentale organice.9) amnezia post-critica in epilepsie (G40. intoxicatiei sau oboselii excesive. cum ar fi accidentele sau pierderile ireparabile neasteptate.-) F44.-) . Daca aceasta este cauza. Exclude: fuga post-critica in epilepsie (G40. Diagnosticul nu ar trebui sa fie pus in prezenta tulburarilor cerebrale organice. Ele se presupune a fi psihogene la origine.0). Trebuie tinut cont de posibilitatea aparitiei mai tarzii a tulburarilor serioase fizice sau psihice. Simptomele reprezinta deseori conceptia pacientului despre modul in care o boala fizica s-ar manifesta. Include: de conversie: Trasatura principala este pierderea memoriei.0 Amnezie disociativa Ideile comune care apar in tulburarile disociative sau de conversie sunt o pierdere partiala sau completa a integrarii normale intre amintirile trecutului. Tulburarile care implica durerea si alte senzatii fizice complexe mediate de sistemul nervos autonom sunt clasificate la tulburarea de somatizare (F45.6) amnezia: . In plus. de obicei a evenimentelor recente importante. Cu toate ca exista amnezie pentru perioada de fuga. Se pot dezvolta tulburari mai cronice.Tulburari mentale si de comportament F44 Tulburari disociative [de conversie] F44.1) . Exclude: tulburarea amnezica indusa de alcool sau alte substante psihoactive (F10-F19 cu al patrulea caracter obisnuit .isteria . tulburarea ar trebui sa fie clasificata ca atare. si este de obicei partiala sau selectiva.NOS (R41.anterograda (R41. daca debutul este asociat cu probleme sau dificultati interpersonale insolubile. Amnezia completa si generalizata este rara si face parte de obicei din fuga (F44.5) 120 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . si deseori apar brusc. si este prea esentiala pentru a fi explicata prin uitare obisnuita sau oboseala.

depresiva (F31-F33) . Poate exista o mare asemanare cu aproape toate formele de ataxie. dischinezie.intoxicatia cu substante psihoactive (F10-F19 cu al patrulea caracter obisnuit .2) .Tulburari mentale si de comportament F44. Surditate psihogena F44.2) . zgomotul si atingerea.0) .6 F44.0) .2 Stupoare disociativa F44. akinezie. Se includ aici starile de transa care sunt involuntare sau nedorite. dizartrie. afonie.schizofrenia (F20.sindromul post-comotional (F07.NOS (R40.2) . producandu-se in afara situatiilor acceptate religioase sau culturale. Exclude: starile asociate cu: Zonele anesteziate ale pielii au deseori limite care arata clar ca ele sunt asociate mai degraba cu ideile pacientului despre functiile corpului decat cu anumite cunostinte medicale.88 Confuzie psihogena F44.7 Tulburari disociative [de conversie] mixte Combinatie de tulburari specificate la F44.0-F44.9 Tulburare disociativa [de consersie].81 F44.tulburarea organica de personalitate (F07.1) F44.8 F44.afonia .-) .5 Convulsii disociative Stupoarea disociativa este diagnosticata pe baza unei diminuari profunde sau unei absente a miscarii voluntare si a reactiei normale la stimulii externi. cum ar fi lumina. exista dovada pozitiva a cauzalitatii psihogene sub forma evenimentelor sau problemelor stressante recente. dar muscarea limbii.80 F44. Pierderea senzoriala poate fi insotita de parestezii.3 Tulburari privind starea de transa si posesie Tulburari in care exista o pierdere temporara a simtului privind identitatea personala si constiinta completa in ceea ce priveste mediul inconjurator. atacuri sau paralizie. Dar examinarea si investigarea nu dezvaluie nici o evidenta a unei cauze fizice.82 Alte tulburari disociative [de conversie] Sindromul Ganser Tulburare de personalitate multipla Tulburari disociative tranzitorii [de conversie] care se produc in copilarie si adolescenta Alte tulburari disociative [de conversie] specificate . Exclude: tulburarea catatonica organica Convulsiile disociative pot imita foarte bine miscarile din timpul unor atacuri epileptice.6 Anestezie disociativa si pierdere sensoriala (F06.catatonica (F20. Poate fi o pierdere diferentiala intre tipurile senzoriale care nu pot fi datorite unei leziuni neurologice. zgarieturile datorite caderii si incontinenta urinara sunt rare.4 Tulburari motorii disociative F44.-) F44. nespecificata In formele cele mai obisnuite exista o pierdere a capacitatii de miscare in intregime sau partiala a unui membru sau membrelor. In plus.tulburarile psihotice tranzitorii si acute (F23. apraxie. Pierderea vederii si auzului sunt foarte rare in tulburarile disociative. Psihogena: .disfonia Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 121 . F44. iar constiinta este mentinuta sau inlocuita cu o stare de stupoare sau transa.1) stupoarea: .maniacala (F30.

8) ticuri (in copilarie si adolescenta) (F95. Daca sunt prezente unele tulburari fizice.4) lalatia (F80.-) suptul policelui (F98.-) sindromul Tourette (F95. Tulburarea Briquet Tulburarea psihomotorie multipla Exclude: simulare a unei boli [simulare (F22.0) vorbirea suieratoare (F80. Tulburare psihosomatica nediferentiata F45. Tiparele de simptome de scurta durata (mai putin de doi ani) sau mai putin evidente ar trebui sa fie clasificate la tulburarea somatoforma nediferentiata (F45. recurente schimbandu-se in mod frecvent simptomele fizice pe o durata de cel putin doi ani.8) rosul unghiilor (F98. Evolutia tulburarii este cronica si fluctuanta. si este deseori asociata cu alterarea comportamentului social.3) F45.0 Tulburare de somatizare Trasatura esentiala este o preocupare persistenta cu posibilitatea de a avea una sau mai multe tulburari fizice progresive si serioase. ele nu explica natura si extinderea simptomelor sau suferintele si preocuparea pacientului.-) Cand suferintele somatoforme sunt multiple. ar trebui sa fie luat in consideratie diagnosticul de tulburare somatoforma nediferentiat.2 Tulburare hipocondriaca smulgerea parului (F98. Depresia si anxietatea marcante sunt prezente deseori si pot justifica diagnosticele aditionale.5) 122 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .8) idei delirante fixe despre functiile corpului sau forma acestuia (F22. iar atentia este deobicei concentrata numai asupra unuia sau doua organe sau sistemem ale corpului.-) constienta] (Z76. variate si persistente.Tulburari mentale si de comportament F45 Tulburari somatoforme F45. Cei mai multi pacienti au un istoric lung si complicat de contact atat cu serviciile de asistenta medicala primara cat si cu cele de specialitate. Senzatiile si infatisarile fizice normale sau banale sunt deseori interpretate de pacient ca anormale si suparatoare. Simptomele se pot referi la orice parte sau sistem al corpului. Exclude: tulburarile disociative (F44. Pacientii manifesta suferinte somatice persistente sau preocupare persistenta privind infatisarea lor fizica.1).2) trichotillomania (F63.8) factori psihologici sau comportamentali asociati cu tulburari sau boli clasificate altundeva (F54) disfunctia sexuala necauzata de o tulburare sau boala organice (F52. timp in care este posibil sa se fi realizat multe investigatii negative si operatii exploratorii inutile. dar tabloul clinic tipic si complet al tulburarii de somatizare nu este completat. Tulburarea de dismorfie corporala Dismorfo-fobia (nedeliranta) Nevroza hipochondriaca Hipochondria Nosofobia Exclude: dismorfo-fobia deliranta Trasaturile principale sunt multiple.1 Tulburare somatoforma nediferentiata Trasatura principala este o prezenta repetata a simptomelor fizice impreuna cu cereri persistente pentru investigatii medicale in ciuda rezultatelor negative repetate si asigurarilor date de medici ca simptomele nu au nici o baza fizica. interpersonal si familial.

Nu ar trebui sa fie inclusa aici durerea care se presupune a fi de origine psihogena survenind in cursul tulburarilor depresive sau schizofreniei. niciunul dintre ele nu indica o tulburare fizica a organului sau sistemului respectiv.NOS (R52.0) . severa si suparatoare.acuta (R52.diaree . respirator si uro-genital.aerofagie . tract gastrointestinal superior Disfunctie autonoma somatoforma. Psihalgie Psihogena: .dorsalgie .sindromul intestinului iritabil .3 Disfunctia somatoforma autonoma F45. nespecificata F45. de greutate. senzatii de arsura.disurie . tremuratul si expresia de frica si nefericire privind posibilitatea unei tulburari fizice.spasmul pilorului Exclude: factorii de comportament si Disfunctie autonoma somatoforma. inima si sistem cardiovascular Disfunctie autonoma somatoforma.9 Tulburare somatoforma.32 F45. transpiratul.8 Alte tulburari somatoforme psihologici asociati cu tulburarile sau bolile clasificate altundeva (F54) Oricare alte tulburari de senzatie. Se produce in asociatie cu un conflict emotional sau probleme psihosociale.1) .39 F45.dispepsie . organ sau sistem nespecificate Disfunctie autonoma somatoforma.cefalee Tulburare de durere somatoforma Exclude: dorsalgia NOS (M54. Psihogena: . In primul tip sunt plangerile bazate pe semnele obiective ale raspunsului la stimuli autonomi. Simptomele sunt de obicei de doua tipuri.tuse .sughit . cum ar fi dureri vagi.9) durere: . sistem genito-urinar Tulburare psihosomatica NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 123 . tract gastrointestinal inferior Disfunctie autonoma somatoforma. sistem respirator Disfunctie autonoma somatoforma.torticolis Bruxism F45. Nevroza cardiaca Sindromul Da Costa Nevroza gastrica Astenie neurocirculatorie Formele psihogene de: .9) cefalee de tensiune (G44. care nu poate fi explicata complet printr-un proces fiziologic sau o tulburare fizica. fiind suficiente pentru a permite conluzia ca ele sunt influentele cauzative principale. nedatorite tulburarilor fizice.hiperventilatie . In al doilea.dismenoree .31 F45.ireductibila (R52.30 F45.pruritus .35 Disfunctie autonoma somatoforma.38 F45. organe sau sisteme multiple Sindrom dureros somatoform persistent Plangerea predominanta este de durere persistenta. Rezultatul este de obicei o crestere importanta a atentiei si sprijinului fie personal fie medical. de incordare si sentimentul de a fi buhait sau umflat care sunt atribuite de pacient unui organ sau sistem specifice.4 Simptomele sunt prezentate de catre pacient ca si cand ele ar fi cauzate de o tulburare fizica a unui sistem sau organ care este in mare parte sau complet sub controlul si inervarea autonoma. sunt plangeri subiective de natura nespecifica sau schimbatoare.frecventa crescuta de mictiune . incluzand 'globul isteric' . cum ar fi palpitatiile. gastrointestinal.34 F45. roseata.33 F45. care sunt limitate la sistemele sau la partile din corp specifice si care sunt strans legate in timp cu probleme sau evenimente stressante. functie si comportament.2) .flatulenta .cronica (R52.2) F45. alt organ sau sistem Disfunctie autonoma somatoforma. adica sistemele cardiovascular.Tulburari mentale si de comportament F45. care nu sunt produse prin sistemul nervos autonom.disfagie.

trasatura principala este o plangere de oboseala crescuta dupa un efort mental. Sindromul de oboseala Folositi codul aditional pentru a identifica boala fizica anterioara Exclude: astenia NOS (R53) O tulburare rara in care pacientul se plange in mod spontan ca activitatea sa mentala. indepartate sau automatizate.1 Sindrom de depersonalizarederealizare In prezentarea acestei tulburari apar variatii culturale considerabile. iar capacitatea pentru expresia emotionala intacta. este obisnuita o varietate de alte sentimente fizice neplacute. se pune accentul pe sentimente de slabiciune corporala sau fizica si de epuizare dupa un efort minim. Intr-unul din tipuri. deseori asociata cu o oarecare diminuare a performantei profesionale sau a capacitatii de a face fata eficient sarcinilor zilnice. iritabilitatea. Simptomele de depersonalizarederealizare pot sa apara ca parte a unei tulburari diagnosticabile schizofrenice. nespecificata Nevroza NOS surmenaj (Z73.0 Alte tulburari nevrotice Neurastenie F48. insotite de un sentiment de dureri musculare si neputinta de relaxare. In celalalt tip.8 Alte tulburari nevrotice specificate Sindrom Dhat Nevroza profesionala.Tulburari mentale si de comportament F48 F48. F48. percepute ca ireale. pacientii se plang cel mai frecvent de pierderea emotiilor si sentimentelor de straniu sau detasare de gandirea lor. Abilitatea creierului de a primi si interpreta stimulii senzoriali este normala.9 Tulburare nevrotica. ca o dificultate in concentrare si o gandire ineficace in general. si anume grija privind degradarea sanatatii mentale si fizice. cefaleea de tensiune si sentimentele de instabilitate generala. anhedonia si gradele minore variate atat de depresie cat si de anxietate. In ciuda naturii dramatice a experientei. Oboseala mentala este descrisa in mod tipic ca o patrundere neplacuta a asocierilor si amintirilor nelinistitoare. depresive. incluzand crampa la mana a scriitorului Psihastenie Nevroza psihastenica Sincopa psihogena F48. In ambele tipuri. Printre fenomenele variate ale sindromului. Somnul este deseori tulburat in faza sa initiala si cea medie. iar doua tipuri principale se pot observa cu o intersectare substantiala. corpul si mediul sau inconjurator sunt schimbate in ceea ce priveste calitatea lor. pacientul este constient de nerealitatea schimbarii.3) psihastenia (F48. corpul lor sau lumea reala. In asemenea cazuri diagnosticul ar trebui sa fie cel al tulburarii principale.0) indispozitie si oboseala (R53) sindromul de oboseala postvirala (G93.8) 124 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . dar hipersomnia poate fi de asemenea proeminanta. fobice sau obsesiv-compulsive. Toate cele care umeaza sunt obisnuite de asemenea. cum ar fi vertijul.

psihogena (F50. etc.2) F50. Tulburarea este asociata cu o psihopatologie specifica in care frica de a se ingrasa si de a avea un corp gras persista ca o idee sacaitoare si supraevaluata.tulburare la sugar sau copil (F98.0) . Acest diagnostic nu ar trebui sa fie pus in prezenta tulburarilor fizice cunoscute asociate cu pierderea de greutate. dar baietii adolescenti si tinerii barbati pot fi de asemenea afectati.8) F50. accident. cum ar fi amenoreea sau frica deosebita de ingrasare. Se produce de cele mai multe ori la fetele adolescente si femeile tinere. exista un istoric mai timpuriu al unui episod de anorexie nervoasa. cum ar fi pierderea ireparabila. voma si purgatie induse si folosirea de substante contra apetitului si diuretice. intervalul de timp fiind de la cateva luni la mai multi ani. incluzand o preocupare excesiva fata de forma corpului si greutate. pot exista accese recurente de apetit excesiv si folosirea exagerata a purgativelor fara schimbarea importanta a greutatii. Exista deobicei o subnutritie de severitate variabila cu schimbari secundare endocrine si metabolice si perturbari ale functiilor corpului.0) (de) hranire: . F50. Voma psihogena Exclude: greata (R11) voma NOS (R11) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 125 . iar pacientii isi impun ei insisi o limita de greutate scazuta. Simptomele includ alegerea restrictiva a regimului.0 Anorexie nervoasa F50. Deseori. De asemenea.dificultati si proasta administrare (R63. De exemplu. Aceasta tulburare are multe trasaturi psihologice comune cu anorexia nervoasa.2) polifagia (R63.3) . Bulimie NOS Hiperorexie nervoasa F50.2 Bulimie nervoasa O tulburare caracterizata prin pierderea deliberata a greutatii.Tulburari mentale si de comportament Sindroame comportamentale asociate perturbarilor fiziologice si factorilor fizici (F50-F59) F50 Tulburari privind modul de a manca Exclude: anorexia NOS (R63. De exemplu.5 Voma asociata cu alte tulburari psihologice Tulburari care au unele dintre trasaturile anorexiei nervoase.2) si care nu se datoreaza numai afectiunilor clasificate in afara acestui capitol. dar in care intregul tablou clinic nu justifica acel diagnostic. Apetit excesiv psihogen Exclude: obezitatea (E66. sau poate fi absenta preocuparea tipica excesiva fata de forma corpului si greutate. dar nu intotdeauna. Voma repetata provoaca probabil tulburari electrolitilor corpului si complicatii fizice. aceasta subcategorie poate fi folosita aditional la O21. exercitii excesive. indusa si sustinuta de pacient. poate sa lipseasca in prezenta unei pierderi de greutate marcate si a unui comportament de reducere a greutatii.NOS (R63. asa cum pot si copiii care se apropie de pubertate si femeile mai in varsta pana la menopauza. unul din simptomele cheie. ducand la un mod de a manca peste masura urmat de voma sau folosirea purgativelor.3 Bulimie atipica nervoasa Tulburari care cuprind unele dintre trasaturile bulimiei nervoase. dar in care tabloul clinic complet nu justifica acest diagnostic..-) si in tulburarea hipocondriacala (F45. Voma repetata care se produce in tulburarile disociative (F44.4 Apetit excesiv asociat cu alte tulburari psihologice Apetit excesiv datorit unor evenimente stressante. Exclude: pierderea apetitului: Un sindrom caracterizat prin accese repetate de apetit excesiv si o preocupare excesiva pentru controlul greutatii corpului.-) . nastere.1 Anorexie nervoasa atipica F50.(voma excesiva in timpul sarcinii) atunci cand factorii emotionali sunt predominanti in provocarea gretii si vomei recurente din timpul sarcinii.

este foarte limitata (de obicei se rezuma la una sau doua imagini mentale fragmentate). si hoinareste avand nivele scazute de constienta. cu toate ca foarte rar paraseste camera. si care nu sunt datorite tulburarilor fizice identificabile clasificate altundeva. cu un tipat de panica. Daca o tulburare de somn la un pacient dat este o afectiune independenta sau este simplu una dintre trasaturile altei tulburari clasificate altundeva fie in acest capitol.0) Episoade nocturne de teroare si panica extrema asociate cu vocalizari intense. Experienta de vis este foarte vie si de obicei include teme implicand amenintari la viata. de obicei in cursul primei treimi a somnului nocturn. Individul se ridica sau se trezeste. si ar trebui sa fie clasificata aici pe langa tulburarea de baza numai daca domina tabloul clinic. La trezire. fie fizice.1 Hipersomnie neorganica Hipersomnia este definita ca o afectiune fie a unei somnolente excesive in timpul zilei si atacuri de somn (neluand in considerare o cantitate neadecvata de somn). care persista pentru o perioada de timp considerabila. de a ramane adormit sau de trezire matinala timpurie. de reactivitate si de indemanare motrica. In general.5 Cosmaruri F51.4 Teroare in somn [teroare nocturna] (G47.8 F51.Tulburari mentale si de comportament F50.2 Pica la adulti Pierderea psihogena a apetitului Exclude: pica la sugari si copii (F98. F51. F51. ar trebui sa fie determinata pe baza prezentarii sale clinice si evolutiei ca si pe baza consideratiilor terapeutice si prioritatilor din momentul consultatiei. codul prezent ar trebui sa fie folosit impreuna cu alte diagnostice pertinente care descriu psihopatologia si patofiziologia implicate intr-un caz dat. Inversiunea psihogena a ritmului (de): .nictemeral . daca tulburarea de somn este una din suferintele majore si este perceputa ca o afectiune prin ea insasi. In absenta unui factor organic pentru producerea hipersomniei. Exclude: hipersomnia (organica) (G47.4) Tulburare de somn emotional NOS 126 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . incluzand dificultatile de adormire. Aceasta categorie include numai acele tulburari de somn in care cauzele emotionale sunt considerate a fi un factor primar. Insomnia este un simptom obisnuit in multe tulburari mentale si fizice. nespecificate narcolepsia (G47.circadian . fie mentale. Exclude: insomnia (organica) (G47. rezultand intr-o suferinta fie de insomnie fie de hipersomnie. individul devine repede alert si orientat. securitate sau stima de sine.9 F51 Tulburare de apetit. aceasta afectiune este asociata de obicei cu tulburari mentale.-) F51. Exista amintirea foarte detaliata a continutului visului. Amintirea evenimentului.3 Somnambulism [mersul prin somn] O stare de constienta alterata in care fenomenele de somn si veghe sunt combinate. fie in altele.2) F51. individul se ridica din pat.1) Experiente de vis incarcate cu anxietate sau teama. daca exista vreuna. Exclude: tulburarile de somn (organice) (G47. In timpul unui episod tipic exista un grad de descarcare autonoma dar fara vocalizari sau motilitate corporala apreciabile.3) Tulburare neorganica de orar somn/veghe F50. nespecificata Tulburari de somn neorganice O lipsa a sincronizarii intre orarul somn/veghe si orarul somn/veghe dorit pentru mediul inconjurator al pacientului. motilitate si nivele ridicate de descarcari autonome. o tulburare de somn este unul din simptomele altei tulburari. La trezire. In timpul unui episod de mers prin somn. de obicei in prima treime a somnului nocturn. fie a unei tranzitii prelungite catre starea de trezire completa in momentul desteptarii. nu se pastreaza nici o amintire despre eveniment.9 Alte tulburari de somn neorganice Tulburari de somn neorganice. Destul de des el sau ea fuge spre usa ca si cand ar incerca sa scape. Exista destul de des o recurenta a acelorasi teme sau similare de cosmaruri care provoaca spaima.8 Alte tulburari de apetit F51.0 Insomnie neorganica O afectiune a cantitatii si/sau calitatii somnului.somn Exclude: tulburari ale orarului (organic) In multe cazuri. Tulburare de anxietate in vis F51.

Orgasm inhibat (femeie) (barbat) Anorgasm psihogen F52.5 Vaginism neorganic Disfunctia sexuala cuprinde diferite moduri prin care un individ este incapabil sa aiba relatia sexuala asa cum el sau ea siar dori-o. fie este intarziat in mod deosebit. cum ar fi esecul de erectie sau dispareunia.1 Aversiunea sexuala si lipsa de placere sexuala Dispareunia (sau durerea in timpul relatiei sexuale) survine atat la femei cat si la barbati. 0505 neclasificate altundeva F53 (N48. La femei.9 Alta disfunctie sexuala necauzata de o tulburare sau o boala organica Disfunctie sexuala nespecificata. neprovocata de o tulburare sau boala organica F52. Vaginism psihogen Exclude: vaginismul (organic) (N94.7 Necesitate sexuala excesiva Nimfomanie Satiriaza F52. Anhedonie (sexuala) F52.8 F52. Dispareunie psihogena Exclude: dispareunia (organica) (N94. fie din cauza ca trasaturile clinice aditionale speciale sunt considerate a fi prezente astfel facand clasificarea lor altundeva necorespunzatoare.4) F52. Aceasta categorie urmeaza sa fie folosita numai daca nu exista nici o disfunctie sexuala neorganica primara (de ex vaginism sau uscaciune vaginala).1) Fie perspectiva relatiilor sexuale produce o frica sau anxietate suficiente astfel ca activitatea sexuala este evitata (aversiune). Introducerea penisului este fie imposibila.post-partum NOS F53. Exclude: sindromul Dhat (F48. F53.0 Tulburari mentale si de comportament usoare asociate cu puerperium.post-natala NOS . Frigiditate Tulburare privind dorinta sexuala hipoactiva F52. neclaificate altundeva Psihoza purperala NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 127 . necauzata de o tulburare sau o boala organica Principala problema la barbati este disfunctia de erectie (dificultate in dezvoltarea sau mentinerea unei erectii potrivite pentru un raport satisfacator). fie din cauza ca sunt disponibile informatii insuficiente.2) F52. neclasificate altundeva Incapacitatea de a controla suficient ejacularea pentru ca ambii parteneri sa simta placere in raportul sexual.0 Absenta sau pierdere a dorintei sexuale Pierderea dorintei sexuale este principala problema si nu este secundara altor dificultati sexuale.8) Spasmul muschilor planseului pelvian care inconjoara vaginul. fie raspunsul sexual este normal si orgasmul este simtit dar exista o lipsa de placere specifica (lipsa placerii sexuale).Tulburari mentale si de comportament F52 Disfuntie sexuala.6 Dispareunie neorganica F52. provocand ocluzia deschiderii vaginale.2 Esec al raspunsului genital F52. Depresie: . Poate fi deseori atribuita patologiei locale si atunci clasificarea la afectiunea patologica ar fi corecta. Tulburare de raspuns sexual la femeie Tulburare de erectie masculina Impotenta psihogena Exclude: impotenta de origine organica Tulburari comportamentale si mentale asociate cu puerperium. problema principala este uscaciunea vaginala sau esecul de lubricare. Raspunsul sexual este un proces psihosomatic si atat procesul psihologic cat si cel somatic sunt implicate de obicei in provocarea disfunctiei sexuale.3 Disfunctie orgasmica Orgasmul fie nu are loc.1 Tulburari mentale si de comportament severe asociate cu puerperium. fie dureroasa.4 Ejaculare prematura Aceasta categorie include numai tulburarile mentale asociate cu puerperium (incepand cu perioada de sase saptamani dupa nastere) care nu intrunesc criteriile pentru tulburarile clasificate altundeva in acest capitol.

neclasificate altundeva F55 Folosire daunatoare de substante nedeterminand dependenta Post-partum: . Exemplele de folosire a acestei categorii sunt: . Incercarile de a convinge sa nu se foloseasca substanta sau de a se interzice folosirea ei intampina de multe ori rezistenta.remediilor pe baza de plante sau populare . Obiceiul de a lua laxative Tulburare de folosire a: .dermatita F54 si L23-L25 .. Cu toate ca este clar de obicei ca pacientul are o motivatie serioasa pentru a lua substanta.6 F55. si este uneori insotita de efectele fizice daunatoare ale substantelor.tristete NOS F53. si (c) analgezicele care pot fi cumparate fara prescriere medicala.9 Tulburare mentala puerperala.ulcerul gastric F54 si K25.0 F55.9 F59 Antidepresive Laxative Analgezice Antiacide Vitamine Steroizi sau hormoni Remedii specifice din plante sau populare Alte substante care nu produc dependenta Nespecificate Sindroame comportamentale nespecificate asociate perturbarilor fiziologice si factorilor fizici Disfunctia fiziologica psihogena NOS 128 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .8 Alte tulburari mentale si de comportament asociate cu puerperium. (b) laxativele. conflictul emotional.2) F55. nespecificata Factori psihologici si comportamentali asociati bolilor sau tulburarilor clasificate altundeva O larga varietate de medicamente si remedii populare pot fi implicate..1 F55.vitaminelor Exclude: tulburarea de folosire a F54 Aceasta categorie ar trebui sa fie folosita pentru a inregistra prezenta influentelor comportamentale sau psihologice considerate a fi jucat un rol important in etiologia tulburarilor fizice care pot fi clasificate la alte capitole.Tulburari mentale si de comportament F53.urticaria F54 si L50. neincrederea) si nu justifica prin ele insele folosirea vreunei categorii din acest capitol.posomorat NOS .2 F55.colita mucoasa F54 si K58.steroizilor sau hormonilor . cum ar fi disfunctia renala sau tulburarile electrolitice.tulburare de dispozitie NOS . cum ar fi antidepresivele. dar grupurile foarte importante sunt: (a) medicamentele psihotrope care nu produc dependenta.3 F55.colita ulcerativa F54 si K51.8 F55. aceasta se poate produce pentru laxative si analgezice. Folosirea persistenta a acestor substante implica deseori contacte care nu sunt necesare cu profesionistii medicali sau cu echipele acestora.antiacidelor . Orice tulburari mentale care rezulta sunt de obicei usoare si deseori prelungite (cum ar fi ingrijorarea.5 F55.disforia NOS .Factorii psihologici care afecteaza afectiunile fizice Folositi un cod aditional pentru a identifica tulburarea fizica asociata Exclude: cefaleea provocata de tensiune substantelor psihoactive care produc dependenta (F10F19) (G44. cum ar fi aspirina si paracetamolul.4 F55..astmul F54 si J45. simptomele de dependenta sau sevraj nu se dezvolta ca in cazul substantelor psihoactive specificate la F10F19. in ciuda avertismentelor despre vatamarea fizica (sau chiar dezvoltarea ei)..

F60 0512 Tulburari de personalitate specifice F60. dar nu intotdeauna. are legatura cu altii. Tulburarile de personalitate specifice (F60.0 Tulburare de personalitate paranoida Tulburare de personalitate caracterizata prin sensibilitate excesiva la intreruperi. nu rezulta direct dintr-o boala. manifestandu-se ca raspunsuri inflexibile la un larg evantai de situatii sociale si personale. ca rezultat atat al factorilor constitutionali cat si al experientei sociale.schizofrenia (F20. vatamare sau alta leziune pe creier sau din alta tulburare psihiatrica. si schimbarile de personalitate durabile (F62.fanatica . Ele reprezinta deviatii semnificative sau extreme de la modul in care individul obisnuit dintr-o cultura data percepe. sociale si altele cu o preferinta pentru fantezie. implicand de obicei mai multe zone ale personalitatii. in timp ce altele se dobandesc mai tarziu in cursul vietii. Personalitate (tulburare de): . gandeste.cverulenta (F22.paranoida expansiva .1 Tulburare de personalitate schizoida Sunt perturbari severe in personalitatea si tendintele comportamentale ale individului.paranoida sensibila Exclude: paranoia: . mai ales.NOS (F22. Poate exista o auto-importanta excesiva si exista deseori o auto-referire excesiva.0) .Tulburari mentale si de comportament Tulburari de personalitate si de comportament la adulti (F60-F69) Acest bloc include o varietate de afectiuni si tipare de comportament semnificative clinic ce tind sa fie persistente si apar ca expresia stilului de viata al individului si modului de a stabili raporturi cu el insusi sau ea insasi si cu altii. si se manifesta de obicei din copilarie sau adolescenta si continua in perioada adulta. Tulburare de personalitate caracterizata printr-o restrangere a contactelor afective.paranoida . asociate cu diferite grade de suferinta subiectiva si probleme de performanta sociala.psihoza (F22.0) F60.0) . suspiciune recurenta. privind fidelitatea sexuala a sotului/sotiei sau a partenerului sexual.5) schizofrenia (F20.0) tulburarea schizoida a copilariei (F84. Ele sunt in mod frecvent.certareata .stare (F22.5) tulburarea deliranta (F22.0) .-) sunt tipare de comportament durabile si adanc inradacinate. alte tulburari de personalitate si mixte (F61. suspiciune si o tendinta de a denatura experienta prin interpretarea gresita a actiunilor neutre sau prietenesti ale altora ca fiind ostile sau dispretuitoare. aproape intotdeauna asociate cu o suferinta personala considerabila si o bulversare sociala. simte si.8) paranoida: .-). Exclude: sindromul Asperger (F84. Exista o capacitate limitata de a-si exprima sentimentele si a experimenta placerea. Unele din aceste afectiuni si tipare de comportament apar timpuriu in cursul dezvoltarii individuale. fara justificare. activitati solitare si introspectie. Asemenea tipare de comportament tind sa fie stabile si cuprind multiple domenii ale comportamentului si functionarii psihologice. si un simt combativ si tenace al drepturilor proprii.-) tulburarea schizotipala (F21) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 129 .-). neiertarea insultelor.

prudenta si rigiditate. excitatie si atentie.exploziva 130 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .Tulburari mentale si de comportament F60.4 Tip limita Tulburare de personalitate histrionica Tulburare de personalitate caracterizata printr-un dispret fata de obligatiile sociale si o indiferenta rece fata de sentimentele altora. incapatanare. Exista o continua dorinta arzatoare de a fi dorit si acceptat. ingaduinta fata de propriile slabiciuni. Exista o predispozitie la izbucniri emotionale si o incapacitate de a controla exploziile comportamentale. prin relatii intense si instabile interpersonale si printr-o tendinta de comportament autodistructiv.compulsiva . sentimente usor de ranit si cautare continua pentru apreciere.sociopata Exclude: tulburarile de conduita (F91.isterica . Exista o diferenta considerabila intre comportament si normele sociale existente. autodramatizare. dispozitia este imprevizibila si capricioasa.-) F60. Personalitate (tulburare de): . teatralitate.asociala . si o tendinta de a evita anumite activitati printr-o exagerare obisnuita a pericolelor sau riscurilor potentiale in situatii de zi cu zi.3 Tulburare de personalitate instabila emotional Tulburare de personalitate caracterizata printr-o tendinta definita de a actiona impulsiv si fara a lua in considerare consecintele.30 Tip impulsiv Personalitate (tulburare de): .agresiva . constiinciozitate excesiva. prin sentimente cronice de vid. Se pot distinge doua tipuri: tipul impulsiv. disociala (F60. exista tendinta de a blama pe altii sau de a oferi rationari plauzibile pentru comportamentul care a dus pacientul in conflict cu societatea.31 F60. lipsa de consideratie fata de altii. Personalitate (tulburare de): . sugestibilitate.2) F60. caracterizat in plus prin perturbari ale imaginii de sine. o hipersensibilitate la critica si indepartare cu atasamente personale restranse.-) Tulburare de personalitate caracterizata prin afectivitate superficiala si labila.psihopata . incluzand pedeapsa. incluzand violenta. caracterizat predominant de instabilitate emotionala si lipsa controlului asupra impulsului. mai ales atunci cand actiunile impulsive sunt contracarate sau impiedicate. perfectionism. Comportamentul nu este modificabil usor printr-o experienta nefavorabila.obsesiv-compulsiva Exclude: tulburarea obsesiv-compulsiva tulburarea de personalitate instabila emotional (F60. Exista o toleranta scazuta in privinta frustrarii si o limita minima de descarcare a agresiunii.6 Tulburare de personalitate anxioasa [evitanta] Tulburare de personalitate caracterizata prin sentimente de tensiune si teama.5 Tulburare de personalitate anancastica Tulburare de personalitate caracterizata prin sentimente de dubiu. si tipul de limita. egocentrism. scopuri si preferinte personale. Pot exista ganduri sau impulsuri insistente si suparatoare care nu ating severitatea unei tulburari obsesiv-compulsive.amorala . Personalitate (tulburare de): . Exclude: tulburarea de personalitate (F42. verificarea si preocuparea pentru detalii. exprimare exagerata a emotiilor. insecuritate si inferioritate.antisociala .3) F60. incluzand gesturi si incercari de sinucidere.psiho-infantila F60. Este o tendinta catre un comportament certaret si catre conflicte cu altii.2 Tulburare de personalitate disociala F60.obsesiva .

consimtamant pasiv la dorintele varstnicilor si ale altora.8 Alte tulburari specifice de personalitate Schimbari durabile de personalitate.schimbari de personalitate dificile.excentrica . Aceste diagnostice ar trebui sa fie puse numai atunci cand exista evidenta unei schimbari definite si durabile in tiparul unei persoane privind perceptia.pasiv-agresiva . deseori exista o tendinta de a transfera responsabilitatea altora. Exclude: tulburarea comportamentala si de personalitate datorita bolii. Schimbarea nu ar trebui sa fie o manifestare directa a altei tulburari mentale sau un simptom rezidual al vreunei tulburari mentale anterioare.imatura .dar fara un set de simptome predominante care ar permite un diagnostic mai specific . nespecificata Tulburarile de personalitate si comportament la adult care s-au dezvoltat la persoane fara vreo tulburare anterioara ca urmare a expunerii la un factor de stress catastrofic sau prelungit in mod excesiv sau ca urmare a unei boli psihiatrice severe.neadecvata .9 Tulburare de personalitate.-. Exemplele includ: .psiho-nevrotica F60.auto-aparare F60.tip 'fara indoieli' .Tulburari mentale si de comportament F60. neclasificabile la F60.tulburari de personalitate cu trasaturi ale mai multor tulburari de la F60.-.1) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 131 .astenica . frica mare de abandon..-) Nevroza de caracter NOS Personalitate patologica NOS F61 Tulburari mixte de personalitate si altele Aceasta categorie este destinata tulburarilor de personalitate care sunt deseori dificile dar nu demonstreaza tiparul specific al simptomelor ce caracterizeaza tulburarile descrise la F60. vatamarii si disfunctiei cerebrale (F07. si un raspuns slab la cerintele vietii zilnice. Schimbarea de personalitate ar trebui sa fie semnificativa si sa fie asociata cu un comportament inflexibil si cu defect de adaptare absent inaintea experientei patogene. Ca rezultat.-. Lipsa de vigoare se poate manifesta ea insasi in domeniile intelectuale sau emotionale.sau F62.narcisista . Personalitate (tulburare de): .. ele sunt deseori mai dificil de dignosticat decat tulburarile de la F60. care nu pot fi atribuite unei leziuni si boli cerebrale Personalitate (tulburare de): . legatura sau gandirea asupra mediului inconjurator si a lui sau a ei insasi. si considerate ca secundare unui diagnostic principal acordat unei tulburari de anxietate sau afective coexistente Exclude: trasaturi de personalitate accentuate (Z73.7 Tulburare de personalitate dependenta F62 Tulburare de personalitate caracterizata printr-o incredere predominanta si pasiva in alte persoane pentru ca acestea sa ia decizii de viata majore sau minore. sentimente de neajutorare si incompetenta.pasiva .

ca urmare a expunerii la un factor de stress catastrofic. Stressul trebuie sa fie atat de intens incat sa nu fie necesara luarea in consideratie a vulnerabilitatii personale pentru a explica efectul sau profund asupra personalitatii.8 Alte schimbari durabile de personalitate traumatic (F43.prelungita: . care este atribuita experientei traumatice privind suferinta in urma unei boli psihiatrice severe. retragere sociala.expunere la situatii reprezentand un pericol vital. sentimente de vid sau deznadejde. convingerea de a fi schimbat sau stigmatizat de boala ducand la o incapacitate de a forma si a mentine relatii stranse si de incredere personale si la izolare sociala. Aceasta tulburare este caracterizata printr-o dependenta si atitudine de cerere excesiva fata de altii.Tulburari mentale si de comportament F62. si instrainare.9 Sindrom de personalitate cu dureri cronice Schimbare durabila de personalitate. persistand cel putin doi ani. Schimbare de personalitate dupa: . dispozitie disforica sau labila neprovocata de prezenta unei tulburari mentale curente sau tulburari mentale anterioare cu simptome afective reziduale. cum ar fi victima unui act de terorism . care pot fi asociate cu plangeri hipocondriacale si un comportament de bolnav. plangeri persistente de a fi bolnav.experiente in lagar de concentrare . pasiviate. nespecificata 132 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .dezastre .1 Schimbare durabila de personalitate dupa o boala psihiatrica Schimbare de personalitate.tortura Exclude: tulburarea de stress post- Tulburare de personalitate. prezenta pentru cel putin doi ani. si probleme de lunga durata de functionare sociala si ocupationala. Schimbarea nu poate fi explicata printr-o tulburare de personalitate anterioara si ar trebui sa fie diferentiata de schizofrenia reziduala si alte stari de recuperare incompleta in urma unei tulburari mentale anterioare.captivitate cu o posibilitate iminenta de fi ucis .1) poate sa preceada acest tip de schimbare de personalitate. interese reduse si implicare scazuta in activitati de recreere. Tulburarea este caracterizata printr-o atitudine ostila sau de neincredere fata de lume.0 Schimbare durabila de personalitate dupa o experienta catastrofica F62.1) F62. Tulburarea de stress post-traumatic (F43. F62. un sentiment cronic de 'a sta ca pe ghimpi' ca si cand ar fi amenintat constant.

0) . Ele sunt caracterizate prin acte repetate care nu au o motivatie rationala clara. Jucarea compulsiva de jocuri de noroc Exclude: jucarea excesiva de jocuri de noroc de catre pacientii maniaci (F30) jocuri de noroc si pariuri NOS (Z72.adult cu tulburarea de personalitate disociala (F60. profesionale.-) .schizofrenie (F20.Tulburari mentale si de comportament F63 Tulburari de impulsuri si obiceiuri F63. Exclude: incendierea (de catre) (prin) (in): . si printr-o preocupare persistenta cu persoane care au legatura cu focul si arderea. fara un motiv aparent. Acest comportament este insotit deobicei de o stare crescanda de tensiune inainte.2) Tulburare caracterizata prin esecul repetat de a rezista impulsurilor de a fura obiecte care nu sunt dobandite pentru folosire personala sau castig de bani.2) .0 Patologia jocurilor de noroc Tulburarea consta in episoade frecvente. nu pentru ca ele sunt cunoscute a avea in comun oricare alte trasaturi importante.1 Incendiere patologica [piromanie] Aceasta categorie include anumite tulburari de comportament care nu sunt clasificabile la alte categorii. nu pot fi controlate si dauneaza in general intereselor proprii ale pacientului si celor apartinand altor oameni.2 Furt patologic [cleptomanie] alcool sau substante psihoactuve (F10-F19) tulburarile de impulsuri si obiceiuri implicand comportamentul sexual (F65. materiale si familiale. Pacientul sustine ca are un comportament asociat cu impulsuri de a actiona. si de o stare de satisfactie in timpul si imediat dupa actiune. Acest comportament este deseori asociat cu sentimentele de tensiune crescanda inaintea actiunii si de excitatie intensa imediat dupa aceea. Cauza acestor tulburari nu este inteleasa si tulburarile sunt grupate impreuna din cauza asemanarilor descriptive largi. aruncate.alcool sau intoxicatie cu substante psihoactive (F10F19 cu al patrulea caracter obisnuit .-) F63. Exclude: tulburarea depresiva asociata cu furtul (F31-F33) tulburari mentale organice (F00-F09) furtul din magazin ca motiv pentru punerea sub observatie pentru suspiciunea de tulburare mentala (Z03.ca motiv de punere sub observatie pentru suspiciunea de tulburare mentala (Z03. repetate de a juca jocuri de noroc dominand viata pacientului in detrimentul valorilor si angajamentelor sociale.2) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 133 .-) F63.6) jucarea de jocuri de noroc in tulburarea de personalitate disociala (F60. Obiectele pot in schimb sa fie inlaturate.tulburarile mentale organice (F00-F09) .2) . Exclude: folosirea abuziva obisnuita de Tulburare caracterizata prin actiuni sau tentative multiple de a da foc proprietatii sau altor obiecte.tulburarile de conduita (F91. date de pomana sau depozitate.

0 Tulburare de impulsuri si obiceiuri. dar fara vreo dorinta de schimbare permanenta a sexului sau de transformare chirurgicala asociata si fara excitare sexuala care sa insoteasca schimbarea imbracamintii. de obicei manifestata in prima copilarie (si intotdeauna cu mult inainte de pubertate). nespecificate Tulburari de identitate sexuala Transsexualism O tulburare.9 Alte tulburari de identitate sexuala Tulburari de identitate sexuala. Multe fetisuri sunt extensii ale corpului uman. cum ar fi cauciuc. cum ar fi articole de imbracaminte sau incaltaminte. Acest diagnostic nu ar trebui sa fie pus daca exista o inflamare pre-existenta a pielii sau daca smulgerea parului este ca raspuns la o idee deliranta sau la o halucinatie.9 F64 F64.1 Travestism bivalent Purtarea de imbracaminte a sexului opus pentru o perioada de timp a existentei individului pentru a se bucura de o experienta temporara prin care apartine sexului opus. Smulgerea parului este precedata deobicei de o tensiune crescanda si este urmata de o stare de usurare sau de satisfactie. numai apucaturile baietesti la fete si comportament de fata la baieti nu sunt suficiente.Tulburari mentale si de comportament F63. F63. nespecificate Tulburare privind rolul sexului NOS F65 F65.-. caracterizata printro suferinta persistenta si intensa privind propriul sex.1) Incredere acordata unor obiecte neanimate ca stimuli pentru excitare sexuala si satisfactie sexuala.8 Alte tulburari de impulsuri si de obiceiuri Alte tipuri de comportament cu defect de adaptare repetat in mod persistent care nu sunt secundare unui sindrom psihiatric recunoscut. Exista o preocupare intensa in ceea ce priveste imbracamintea si activitatile sexului opus si de repudiere a propriului sex. Exista o perioada prodromala a tensiunii cu un sentiment de descarcare in momentul actiunii. Exclude: tulburarea de miscare Tulburare de identitate sexuala a copilariei stereotipa cu jumulirea parului (F98.0 Tulburari de preferinta sexuala Include: parafiliile Fetisism O dorinta de a trai si de a fi acceptat ca un membru al sexului opus. Tulburare de identitate sexuala in adolescenta sau maturitate. Tulburare exploziva intermitenta. In unele cazuri ele servesc simplu la intarirea excitarii sexuale produsa pe cai normale (de ex. plastic sau piele.3 Trichotilomanie F64.1) tulburarea de maturizare sexuala (F66. impreuna cu o dorinta de a fi (sau insistenta ca deja este) membru al sexului opus. 134 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . si in care se pare ca pacientul esueaza in mod repetat in a rezista impulsurilor de a adopta acest comportament.8 F64. tip netranssexual Exclude: travestismul fetisist (F65.4) F63. Tulburarile de identitate sexuala la indivizii care au atins sau tocmai intra la pubertate nu ar trebui sa fie clasificate aici. ci la F66. Exclude: orientarea sexuala egodistonica (F66.2 O tulburare caracterizata prin pierderea vizibila de par datorita unui esec recurent de a rezista impulsurilor de smulgere a parului din cap. Obiectele fetis variaza dupa importanta lor fata de individ. Alte exemple obisnuite sunt caracterizate prin unele texturi speciale. F64. de obicei insotita de un sentiment de discomfort sau neadaptare la propriul sex anatomic si o dorinta de a suferi o interventie chirurgicala si tratament hormonal pentru a-si face propriul corp tot atat de compatibil pe cat posibil cu sexul preferat.0) F64. Pentru a pune un diagnostic este nevoie de o perturbare profunda a identitatii sexuale normale. il face pe partener sa poarte o imbracaminte anume).

F65. Exista. activitate sexuala cu animale si folosirea strangularii si anoxiei pentru intensificarea excitarii sexuale. descopera ca orientarea lor sexuala se schimba.2 Tulburare de relatii sexuale Identitatea sexului sau orientarea sexuala (heterosexuala.6 Tulburari multiple de preferinta sexuala Identitatea sexului sau preferinta sexuala (heterosexaula. Cea mai obisnuita combinatie este fetisismul. bisexuala sau prepubertala) nu sta sub semnul indoielii.5 Sado-masochism O preferinta pentru activitate sexuala care implica provocarea de durere sau umilinta sau aservire.9 Alte tulburari de dezvoltare psihosexuala Tulburare de dezvoltare psihosexuala. Un individ poate deseori sa obtina o excitare sexuala atat printr-un comportament masochist cat si printr-unul sadic.9 Tulburari de preferenta sexuala.0 O tendinta recurenta sau persistenta de a privi persoanele care au o relatie sexuala sau un comportament intim.Tulburari mentale si de comportament F65. Frecare Necrofilie F65. excitare sexuala in momentul expunerii si actul este urmat in mod obisnuit de masturbatie. travestirea si sado-masochismul. Aceasta se realizeaza fara ca persoanele respective observate sa fie constiente de aceasta. F65. nici una nefiind pe primul plan. homosexuala sau bisexuala) este responsabila pentru dificultatile de formare sau mentinere a unei relatii sexuale cu un partener.2 Exhibitionism O varietate de alte tipare ale preferintei si activitatii sexuale. atunci vorbim despre sadism.1 Pacientul sufera de incertitudine privind identitatea sau orientarea lui/ei sexuala. provocandu-i anxietate sau depresie. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 135 . si duce de obicei la excitare sexuala si masturbatie. Masochism Sadism F65. de obicei. baieti sau fete sau ambii. nespecificate Deviere sexuala NOS F66 Tulburari de comportament si psihologice asociate cu dezvoltarea si orientarea sexuala Nota: Orientarea sexuala prin ea insasi nu urmeaza sa fie considerata ca o tulburare Tulburare de maturitate sexuala O tendinta recurenta sau persistenta de a expune organele genitale strainilor (deobicei sexului opus) sau oamenilor din locurile publice.8 Alte tulburari de preferinta sexuala Purtarea imbracamintii sexului opus pentru a obtine in principal excitarea sexuala si pentru a crea infatisarea unei persoane de sex opus.3 Voyerism F66.4 Pedofilie F66. iar excitarea sexuala scade. fara a invita sau a intentiona un contact mai strans. heterosexuali sau bisexuali in orientarea lor sau la indivizii care. F66. dupa o perioada de orientare sexuala aparent stabila (deseori intr-o relatie de lunga durata). nespecificata Uneori o persoana poate prezenta mai multe preferinte sexuale decat una singura. F65. dar nu invariabil. homosexuala. daca este executantul. Ne referim la masochism daca subiectul prefera sa fie obiectul unei asemenea stimulari.1 Travestismul fetisist F65. dar individul doreste ca acestea sa fie diferite din cauza tulburarilor asociate de comportament si psihologice si poate solicita tratament pentru schimbare. F66. frecarea corpului de o alta persoana in locuri publice aglomerate. de obicei de varsta prepubertala sau varsta pubertala precoce. Fetisism de travestire F65. Travestismul fetisist se distinge de travestismul transsexual prin asocierea lui clara cu excitarea sexuala si cu dorinta puternica de a indeparta imbracamintea odata ce orgasmul se produce. Orientara sexuala egodistonica O preferinta pentru copii. incluzand apeluri telefonice obscene. El se poate produce ca o faza timpurie in dezvoltarea transsexualismului. Aceasta se produce de cele mai multe ori la adolescentii care nu sunt siguri daca sunt homosexuali. cum ar fi dezbracatul.8 F66.

1) persoana care simuleaza boala (cu motivare clara) (Z76. oricat de putin. privind posibilitatea unei dureri sau incapacitati prelungite sau progresive. avand contributii in societate. Folositi un cod aditional pentru a identifica afectiunile asociate. adica abilitati cognitive.0 Alte tulburari de personalitate si comportament la adult Dezvoltare a simptomelor fizice din motive psihologice Retardare mentala (F70-F79) 0531 Simptomele fizice compatibile si datorite initial unei tulburari.8 Alte tulburari specificate de personalitate si de comportament la adult Tulburare de caracter NOS Tulburare de relatii NOS F69 Tulburare nespecificata de personalitate si de comportament la adult Interval aproximativ de IQ de la 50 pana la 60 (la adulti. abilitati care contribuie la intregul nivel al inteligentei.5) F68. se pot imbunatati ca rezultat al antrenamentului sau reabilitarii.1 Producere intentionata sau simulare a simptomelor sau incapacitatii.9 Fara mentionarea deficientei comportamentului F70 Retardare mentala usoara Pacientul simuleaza simptome in mod repetat fara nici un motiv clar si isi poate chiar pricinui automutilare pentru a produce simptome sau semne. si isi face deseori griji. Diagnosticul ar trebui sa se bazeze pe nivelele prezente de functionare. Multi adulti vor fi in stare sa munceasca si sa mentina relatii sociale bune. cum ar fi autismul. epilepsia. care este caracterizata in special prin deficienta unor abilitati manifestate in perioada de dezvoltare. de limbaj. Tulburarea este deseori combinata cu tulburari marcate de personalitate si relatii. Retardarea se poate produce cu sau fara vreo alta afectiune mentala sau fizica. motrice si sociale. Abilitatile intelectuale si adaptarea sociala se pot schimba in timp.Tulburari mentale si de comportament F68 F68. si.1 Deficienta semnificativa a comportamentului necesitand atentie sau tratament . alte tulburari de dezvoltare. Gradele de retardare mentala sunt estimate in mod conventional prin teste de inteligenta standardizate. boli sau incapacitati fizice confirmate devin exagerate sau prelungite din cauza starii psihologice a pacientului. pacientul este foarte ingrijorat de aceasta durere sau incapacitate. Nevroza de compensatie F68. diagnosticul va depinde de evaluarea totala a functionarii intelectuale efectuata de catre un diagnostician abilitat. care pot fi justificate. tulburarile de conduita sau handicapul fizic sever. Urmatoarele subdiviziuni cu patru caractere sunt folosite la categoriile F70-F79 pentru a identifica extinderea deficientei de comportament: . fie fizice. Motivarea este obscura si probabil de natura interna cu scopul de a adopta rolul de bolnav. Acestea pot fi suplimentate prin scari gradate care evalueaza adaptarea sociala intr-un mediu dat. fie psihologice [tulburare artificiala] O afectiune de dezvoltare intrerupta sau incompleta a intelectului. Sindromul adresabilitatii frecvente pentru spitalizare Sindromul Münchausen Pacient itinerant Exclude: dermatita autoprodusa (L98. Aceste masuri furnizeaza o indicatie aproximativa a gradului de retardare mentala.0 Cu declararea unei deficiente minime de comportament sau a nici uneia . De asemenea. Probabil rezulta unele dificultati de invatare la scoala. varsta mentala de la 9 la sub 12 ani). In mod obisnuit.8 Alte deficiente ale comportamentului . Include: arieratia mentala usoara subnormalitatea intelectuala usoara 136 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .

apraxiei (R48.1) .0 Tulburare specifica de articulare a vorbirii O tulburare de dezvoltare specifica in care folosirea de catre copil a suntelor vorbirii este sub nivelul adecvat varstei sale mentale. deficientelor senzoriale.privind articularea vorbirii Distalie Tulburare functionala de articulare a vorbirii Lalopatie Exclude: deficienta de articulare a vorbirii (datorita): .0) . Include: subnormalitatea intelectuala Tulburari de dezvoltare psihologica (F80-F89) Tulburarile incluse in acest bloc au in comun: (a) debut invariabil in perioada primei copilarii sau copilariei. (b) deficienta sau intarziere in dezvoltarea functiilor care sunt strans legate de maturizarea biologica a sistemului nervos central.receptiv (F80. F80 Tulburari de dezvoltare specifice privind vorbirea si limbajul moderata F72 Retardare mentala severa Interval aproximativ al IQ de la 20 pana la 34 (la adulti.subnormalitate NOS Tulburari in care tiparele normale de dobandire a limbajului sunt peturbate din stadiile timpurii ale dezvoltarii. Tulburare de dezvoltare: . anomaliile din relatiile interpersonale si tulburarile emotionale si de comportament. dar cei mai multi pot invata sa dezvolte un oarecare grad de independenta in ingrijirea proprie si sa dobandeasca o comunicare adecvata si abilitati conventionale.fonologica . cum ar fi dificultatile de citire si scriere.expresiv (F80. varsta mentala de la 3 la sub 6 ani).Tulburarile de dezvoltare specifice privind vorbirea si limbajul sunt deseori urmate de probleme asociate.Tulburari mentale si de comportament F71 Retardare mentala moderata Interval aproximativ al IQ de la 35 pana la 49 (la adulti.retardarii mentale (F70-F79) . Include: subnormalitatea mentala profunda F78 F79 Alta retardare mentala Retardare mentala nespecificata Include: mentala: . De obicei. varsta mentala de la 6 la sub 9 ani). cu toate ca raman deseori deficite usoare in viata adulta. Probabil rezulta o continua necesitate de sprijinire. continenta. intarzierea sau deficienta este prezenta din momentul in care a putut fi depistata cu siguranta si va scadea progresiv pe masura ce copilul inainteaza in varsta.2) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 137 . In cele mai multe cazuri.deficienta NOS . functiile afectate includ limbajul. varsta mentala sub 3 ani). Rezulta limitarea grava in ingrijirea proprie.pierderii auzului (H90-H91) . Probabil rezulta intarzieri marcate de dezvoltare in copilarie. si (c) o evolutie stabila fara remisiuni si recaderi. Adultii vor avea nevoie de diferite grade de sprijin pentru a trai si munci in comunitate. comunicare si mobilitate. abilitatile vizualo-spatiale si coordonarea motrica. dar in care exista un nivel normal al abilitatilor de limbaj. F80. Include: subnormalitatea mentala severa F73 Retardare mentala profunda IQ sub 20 (la adulti.2) .cu tulburarea de dezvoltare a limbajului: . retardarii mentale sau factorilor de mediu.afaziei NOS (R47. Afectiunile nu sunt direct atribuibile anomaliilor neurologice sau mecanismului vorbirii.

3) autismul (F84. nu este numai un rezultat al retardarii mentale.3) disfazia sau afazia de dezvoltare. Asocierea temporala dintre debutul atacurilor si pierderea limbajului este variabila. Aproximativ doua treimi din pacienti raman cu un deficit de limbaj receptiv mai mult sau mai putin sever.disfazia.NOS (R47.0) mutismul electiv (F94. cu abilitati care s-au pierdut in cateva zile sau saptamani.autismului (F84.0) retardarea mentala (F70-F79) tulburarea profunda de dezvoltare (F84. debutul tulburarii este insotit de anomalii paroxistice observabile la EEG.tipul expresiv (F80. de asemenea.Tulburari mentale si de comportament F80.2-F84.-) F80.2) disfazia sau afazia NOS (R47.3 Afazie dobindita cu epilepsie [LandauKleffner] [Landau-Kleffner] (F80. Aceasta nu este simplu o consecinta a lipsei posibilitatii de a invata. Pot exista sau nu anomalii in articulare. de atacuri de epilepsie in majoritatea cazurilor. tipul receptiv (de) .0-F84. Disfazia sau afazia de dezvoltare.0-F84.0) intarzierea de limbaj datorita surditatii (H90-H91) retardarea mentala (F70-F79) Tulburari in care tiparele normale ale dobandirii abilitatilor sunt perturbate din stadiile timpurii ale dezvoltarii. cu una precedand-o pe cealalta (indiferent de ordine) de la cateva luni pana la doi ani.afazia Wernicke (de) Surditate verbala Exclude: afazia dobandita cu epilepsie .1) . dar in care intelegerea limbajului este in limite normale. tipul receptiv (F80.1) .0) mutismul electiv (F94. si. In aproape toate cazurile limbajul expresiv va fi de asemenea afectat in mod marcat. Debutul este de obicei intre varstele de trei si sapte ani.1 Tulburare de limbaj expresiv O tulburare specifica de dezvoltare in care abilitatea unui copil de a folosi un limbaj de vorbire expresiva este in mod marcat sub nivelul adecvat pentru varsta sa mentala.2 Tulburare de limbaj receptiv O tulburare in care copilul. S-a sugerat ca posibila cauza a acestei tulburari un proces encefalitic inflamator. afazia.tulburarilor dezintegrative ale copilariei (F84.3) . nespecificata Tulburare de limbaj NOS F81 Tulburari specifice de dezvoltare privind abilitatile scolare [Landau-Kleffner] (F80. iar anomaliile de producere a sunetului cuvantului sunt obisnuite.NOS (R47. Deficienta auditiva congenitala Dezvoltare: . 138 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .8 Alte tulburari de dezvoltare a vorbirii si limbajului Vorbire sopotita.9 Tulburare de dezvoltare a vorbirii si limbajului. facand un progres normal anterior in dezvoltarea limbajului. sasaita F80.1) disfazia si afazia: . pierde abilitatile de limbaj atat expresiv cat si receptiv dar isi pastreaza in general inteligenta. tipul expresiv Exclude: afazia dobandita cu epilepsie F80. si nu se datoreaza vreunei forme de trauma sau boala cerebrala dobandita.0) F80. Exclude: afazia (datorita): O tulburare specifica de dezvoltare in care intelegerea de catre copil a limbajului este sub nivelul adecvat pentru varsta sa mentala.

3) . Ar trebui sa fie folosita pentru tulburarile care intrunesc criteriile atat pentru F81. Abilitatea de intelegere a citirii. Dificultatile de rostire si ortografie sunt asociate in mod frecvent cu tulburarea specifica de citire si deseori raman in adolescenta chiar dupa ce s-au facut unele progrese in citire. scaderii.1 Tulburari specifice de rostire si ortografie Trasatura princiapla este o deficienta specifica si semnificativa in dezvoltarea abilitatilor de rostire si ortografie in absenta unui istoric al tulburarii specifice de citire.8) Tulburarea de dezvoltare a scrierii expresive F81.0.datorite predarii necorespunzatoare (Z55.Tulburari mentale si de comportament F81.8 Alte tulburari de dezvoltare a abilitatilor scolare dificultati de rostire si ortografie: . problemele de acuitate vizuala sau scolarizare necorespunzatoare. Abilitatea de rostire si cea de scriere corecta a cuvintelor sunt ambele afectate.0) F81. geometrie sau calculul infinitezimal.1. care nu se justifica numai prin varsta mentala mica.asociate cu o tulburare de citire sau rostire si ortografie (F81. nespecificata Incapacitatea de dobandire a cunostintelor NOS Invatare: .9 Tulburare de dezvoltare a abilitatilor scolare.0) . abilitatea de citire orala si efectuarea sarcinilor necesitand citirea pot fi toate afectate.tulburarea de abilitati aritmetice (F81.2) .8) dificultatile aritmetice: . probleme de acuitate vizuala sau scolarizare necorespunzatoare.sindromul Gerstmann Exclude: acalculia NOS (R48.3 Tulburare mixta de abilitati scolare dislexia NOS (R48.datorite predarii necorespunzatoare (Z55. Tulburarile asociate emotionale si comportamentale sunt obisnuite in perioada varstei de scolarizare.asociate cu tulburarea de citire (F81. recunoasterea cuvantului citit.tulburarea de citire (F81.0) dificultatile de citire secundare tulburarilor emotionale (F93. dar in care tulburarea nu se explica numai in termenii retardarii mentale generale sau scolarizarii necorespunzatoare.-) F81.tulburarea de rostire si ortografie (F81. trigonometrie. Retardare specifica de rostire (fara tulburarea de citire) Exclude: agrafia NOS (R48. 'Citirea inversata' Dislexia de dezvoltare Retardarea specifica privind citirea Exclude: alexia NOS (R48.8) O categorie reziduala rau definita a tulburarilor in care atat abilitatile aritmetice cat si cele de citire sau rostire si ortografie sunt alterate in mod semnificativ.tulburarea (de) NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 139 .2 Tulburare specifica privind abilitatile aritmetice Implica o deficienta specifica in abilitatile aritmetice care nu se explica numai pe baza retardarii mentale generale sau scolarizarii necorespunzatoare.tulburarea de dezvoltare aritmetica .1) F81.8) F81. Tulburarile specifice de dezvoltare a citirii sunt precedate in mod obisnuit de un istoric al tulburarilor de dezvoltare a vorbirii sau limbajului. Deficitul priveste stapanirea abilitatilor de baza privind mai degraba calcularea adunarii. Exclude: specifica: .2 cat si fie pentru F81.acalculia (de) .0) .0 Tulburari specifice de citire Trasatura principala este o deficienta specifica si semnificativa in dezvoltarea abilitatilor de citire care nu se justifica numai prin varsta mentala. fie pentru F81. Dezvoltare: .incapacitatea (de) NOS . inmultirii si impartirii decat abilitatile matematice mai abstracte implicate in algebra.

-) .5) F83 O categorie reziduala pentru tulburarile in care exista o combinatie de tulburari de dezvoltare specifice privind vorbirea si limbajul. cum ar fi fobiile.tulburarea coordonarii .NOS (R27. Sindromul copilului impiedicat De dezvoltare: . accese de furie.-) lipsa de coordonare: .. de exemplu miscari coreiforme ale membrelor fara suport sau sinchinezii de imitare si alte trasaturi motorii asociate ca si semnele unei coordonari motorii usor sau foarte deficiente. restrictiv. tulburarile de somn si de maniera de a manca. dar in care nici una nu predomina suficient pentru a constitui un diagnostic primar. F84. si autoagresiunea. Aceste anomalii calitative sunt o trasatura profunda a functionarii individului in toate situatiile. Folositi un cod aditional pentru a identifica orice afectiune medicala si retardare mentala asociate. restrictive.autism . o examinare clinica atenta arata in cele mai multe cazuri imaturitati marcate de dezvoltare neurologica.dispraxia Exclude: anomaliile de mers si motilitate Un grup de tulburari caracterizate prin anomalii calitative de interactiuni sociale reciproce si de tipare de comunicare si prin totalitatea intereselor si activitatilor repetitive. dar nu intotdeauna.psihoza Sindromul Kanner Exclude: psihopatia autistica (F84.secundara retardarii mentale (F70-F79) Tulburari de dezvoltare specifice mixte Un tip de dezvoltare profunda care se defineste prin: (a) prezenta dezvoltarii anormale sau alterate care se manifesta inainte de varsta de trei ani. stereotipe. Tulburare autistica Infantil(a): . si functia motorie. si (b) tipul caracteristic de dezvoltare a functionarii anormale in toate cele trei zone ale psihopatologiei: interactiunea sociala reciproca. privind abilitatile scolare.si F82. Cu toate acestea. 140 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . Astfel.-. F81. comunicarea si comportamentul repetitiv. categoria ar trebui sa fie folosita cand exista disfunctii care intrunesc criteriile pentru doua sau mai multe coduri ale F80. Categoria mixta ar trebui sa fie folosita numai cand exista o suprapunere semnificativa intre fiecare din aceste tulburari de dezvoltare specifice. sunt obisnuite si alte probleme nespecifice. stereotipic. Tulburarile sunt de obicei. asociate cu un grad de deficienta generala a functiilor cognitive. In plus la aceste trasaturi specifice de diagnostic.0 Autism infantil (R26.Tulburari mentale si de comportament F82 Tulburare de dezvoltare specifica a functiei motorii F84 Tulburari de dezvoltare profunde O tulburare in care trasatura principala este o deficienta serioasa in dezvoltarea coordonarii motorii care nu se explica in termenii retardarii intelectuale generale sau vreunei tulburari neurologice dobandite sau congenitala specifica.

Sunt caracteristice pierderea miscarilor voluntare ale mainilor. si comportament repetitiv. Nu se cunoaste in ce masura tiparul comportamental este o functie a IQ-ului scazut sau a vatamarii cerebrale organice. Retardarea mentala severa rezulta aproape invariabil. prin manierisme motorii repetitive stereotipice si prin anormalitati de tip autist in interactiunea sociala si de comunicare. si o lipsa a anormalitatilor care pot fi demostrate in mod suficient in una sau doua din cele trei domenii ale psihopatologiei cerute pentru diagnosticul de autism (adica.2) O afectiune. daca se aplica.Tulburari mentale si de comportament F84. Dezvoltarea sociala si a jocului sunt stopate. fie globale. Aceasta subcategorie ar trebui sa fie folosita atunci cand exista o dezvoltare anormala si alterata care este prezenta numai dupa varsta de trei ani.2 Sindromul Rett Un tip de dezvoltare profunda care se defineste printr-o perioada de dezvoltare complet normala inainte de debutul tulburarii. stereotipiile de frangere a mainilor. restrictiv) in ciuda anormalitatilor caracteristice in alt(e) domeniu(i). comunicare. Exclude: sindromul Rett (F84. Se poate observa in unele cazuri ca tulburarea se datoreaza unei encefalopatii asociate. Dementa infantila Psihoza dezintegrativa Sindromul Heller Psihoza simbiotica Folositi un cod aditional pentru a identifica orice afectiune neurologica asociata. Ataxia trunchiului si apraxia incep sa se dezvolte la varsta de patru ani. Autismul atipic apare de cele mai multe ori la indivizi retardati profund si la indivizi cu o tulburare specifica severa de limbaj receptiv. Hiperactivitatea tinde sa fie inlocuita in adolescenta de hipoactivitate (un tipar care nu este de obicei la copiii hiperkinetici cu inteligenta normala). aceasta este insotita de o pierdere generala a interesului fata de mediul inconjurator. impreuna cu incetinirea cresterii capului. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 141 . fie prin esecul de a indeplini toate cele trei seturi de criterii de diagnostic. si hiperventilatia. in care dezvoltarea timpurie aparent normala este urmata de pierderea partiala sau completa a vorbirii si a abilitatilor locomotorii si a folosirii mainilor. fie specifice. iar miscarile coreoatetozice urmeaza in mod frecvent. interactiuni sociale reciproce. dar interesul social tinde sa fie mentinut. ca si comportamente stereotipe. In mod tipic. dar diagnosticul ar trebui sa fie pus dupa trasaturile comportamentale. Psihoza infantila atipica Retardare mentala cu trasaturi autistice Folositi un cod aditional (F70-F79). pana acum descoperita numai la fete. Categoria este desemnata pentru a include un grup de copii cu retardare mentala severa (IQ sub 34) care au probleme majore de hiperactivitate si de atentie. Deseori acest sindrom este asociat de asemenea cu o varietate de intarzieri de dezvoltare. stereotipic. Ei tind sa nu beneficieze de pe urma medicamentelor stimulatoare (spre deosebire de cei cu un IQ normal) si pot manifesta o reactie disforica severa (uneori cu retardare psihomotorie) atunci cand li se dau stimulente. de obicei cu un debut la varste intre sapte si 24 de luni. F84.3 Alta tulburare de dezintegrare a copilariei Un tip de dezvoltare profunda care difera de autismul infantil fie prin varsta debutului. urmata de o pierdere definitiva a abilitatilor dobandite anterior in mai multe zone ale dezvoltarii in decurs de cateva luni. F84.1 Autism atipic F84.4 Tulburare hiperactiva asociata cu retardare mentala si miscari stereotipice O tulburare rau definita cu o validitate nosologica nesigura. pentru a identifica retardarea mentala.

impreuna cu o activitate dezorganizata. iar intarzierile specifice in dezvoltarea motorie si a limbajului sunt disproportionate in mod frecvent. caracterizata prin acelas tip de anomalii calitative ale interactiunii sociale reciproce care sunt tipice pentru autism.1) F90. Exclude: tulburari de anxietate (F41. Copiii hiperkinetici sunt deseori imprudenti si impulsivi.-) schizofrenia (F20.1 Tulburare de conduita hiperkinetica Tulburare hiperkinetica asociata cu tulburarea de conduita F90.5 Sindromul Asperger O tulburare cu o validitate nosologica nesigura. neregulata si excesiva. si o tendinta de a trece de la o activitate la alta fara a termina nici una. Relatiile lor cu adultii sunt deseori neinhibate social. stereotipe. nespecificata Reactie hiperkinetica a copilariei sau adolescentei NOS Sindrom hiperkinetic NOS 142 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .8 Alte tulburari hiperkinetice F90. lipsind prudenta si rezerva normale.-) F90. El difera de autism in principal prin faptul ca nu exista o intarziere generala sau retardare in limbaj si in dezvoltarea cognitiva. Episoadele psihotice se produc ocazional la inceputul vietii adulte. nespecificata Un grup de tulburari caracterizate printr-un debut timpuriu (de obicei in primii cinci ani de viata).9 Tulburare hiperkinetica.0 Perturbare a activitatii si atentiei Deficit de atentie: .tulburare de hiperactivitate . nespecificata F88 Alte tulburari de dezvoltare psihologica Tulburari comportamentale si emotionale cu debut de obicei in copilarie si adolescenta (F90-F98) F90 Tulburari hiperkinetice Agnozie a dezvoltarii F89 Tulburare de dezvoltare.8 Alte tulburari profunde de dezvoltare F84. Exista o mare tendinta ca anomaliile sa persiste in adolescenta si viata adulta. Pot fi asociate multe alte anomalii. predispusi la accidente si au probleme disciplinare mai degraba din cauza incalcarilor nechibzuite ale regulilor decat a nesupunerii deliberate. Deficienta functiilor cognitive este obisnuita.Tulburari mentale si de comportament F84. lipsa perseverentei in activitatile care necesita implicare cognitiva. Aceasta tulburare este asociata deseori cu o neidemanare marcata. Psihopatie autistica Tulburare schizoida a copilariei F84. Complicatiile secundare includ comportamentul disocial si stima de sine scazuta.tulburare cu hiperactivitate . impreuna cu o totalitate a intereselor si activitatilor repetitive. Ei sunt nesimpatizati de ceilalti copii si pot deveni izolati.sindrom cu hiperactivitate Exclude: tulburarea hiperkinetica asociata cu tulburarea de conduita (F90. restrictive.9 Tulburare profunda de dezvoltare.-) Tulburare de dezvoltare NOS tulburari de dispozitie [afective] (F30-F39) tulburari de dezvoltare profunde (F84.

provocator. perturbator) cu anomaliile semnificative profunde din relatiile cu alti copii. este suficient pentru punerea diagnosticului. Trasaturile tulburarii de conduita pot sa fie de asemenea simptomatice pentru alte afectiuni psihiatrice.Tulburari mentale si de comportament F91 Tulburari de conduita F91. in care comportamentul anormal este complet sau aproape complet limitat la domiciliu si la interactiunile cu membrii nucleului familial sau cu cei din gospodaria respectiva.8 Alte tulburari de conduita F91. De aceea. Tulburare de comportament. Exemplele de comportamente pe care se bazeaza diagnosticul includ nivelele excesive de lupta sau tiranie.-. tip grup Delicventa de grup Delicte comise in banda Furt in compania altora Chiul de la scoala F91.-.1 Tulburare de conduita nesocializata Tulburari caracterizate printr-un tipar persistent si repetitiv al conduitei disociale. dar actele disociale izolate nu sunt suficiente.si necuprinzand numai comportamentul opozitional. numai comportamentul rautacios sau neascultator nu este suficient prin el insusi pentru punerea diagnosticului. furt.-) cand sunt asociate cu: . provocator. caracterizata mai intai printr-un comportament marcat provocator.1) F91. F91. perturbator). Exclude: tulburarile de dispozitie Tulburare caracterizata prin combinatia de comportament agresiv sau disocial persistent (intrunind toate criteriile de la F91. tipul agresiv solitar Tulburare agresiva nesocializata F91..-) .0 Tulburare de conduita limitata la contextul familial Tulburare de conduita implicand comportament disocial sau agresiv (si nu doar un comportament opozitional. neascultarea sau perturbarea. distrugere grava a proprietatii. Asemenea comportament ar trebui sa depaseasca violentele majore asteptate la grupurile sociale de varsta asemanatoare.tulburare de conduita NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 143 . in care caz diagnosticul de baza ar trebui sa fie preferat.tulburari emotionale (F92. Ar trebui sa fie folosita prudenta inaintea intrebuintarii acestei categorii. crize de manie si de neascultare neobisnuit de frecvente si de grave. Oricare din aceste comportamente. agresive sau provocatoare.-) schizofrenia (F20.tulburare comportamentala NOS . perturbator) care se produce la indivizii ce sunt in general bine integrati in grupul respectiv. cruzime fata de alti oameni sau animale. producandu-se de obicei la copiii tineri. el ar trebui sa fie mai grav decat rautatile copilaresti obisnuite sau starea de revolta a adolescentilor si ar trebui sa implice un tipar de comportament de durata (sase luni sau mai mult).9 Tulburare de conduita. provocator.tulburari hiperkinetice (F90. mai ales cu copiii mai mari.2 Tulburare de conduita socializata Tulburare implicand un comportament agresiv sau disocial (intrunind toate criteriile de la F91. neascultator.3 Tulburare de provocare opozitionala [afective] (F30-F39) tulburarile de dezvoltare profunde (F84. Tulburarea necesita intrunirea tuturor criteriilor de la F91.si necuprinzand numai comportamentul opozitional. Tulburare de conduita. numai relatiile parintecopil grav perturbate nu sunt suficiente prin ele insele pentru un diagnostic. Tulburare de conduita. deoarece tulburarea de conduita semnificativ clinica va fi insotita de obicei de un comportament agresiv sau disocial care depaseste provocarea.. minciuni repetate. Tulburarea necesita sa fie intrunite toate criteriile de la F91. incendiere. nespecificata (A) copilariei: . daca este insemnat. chiul de la scoala si fuga de acasa. perturbator care nu include acte de delicventa sau forme mai extreme de comportament agresiv sau disocial.

1) tulburarea de anxietate sociala a copilariei (F93.F92.9 Tulburare mixta de conduita si emotii.. pierderea interesului si placerii pentru activitati obisnuite.1 Tulburare de anxietate fobica a copilariei Aceasta categorie necesita combinatia dintre tulburarea de conduita (F91.-) si dispozitia depresiva marcata si persistenta (F32. obsesiile sau compulsiile.-) cat si pentru tulburarile emotionale ale copilariei (F93.. dar au grade de anormalitate. ciudate sau amenintatoare din punct de vedere social. Exclude: tulburarile de dispozitie Aceasta categorie necesita combinatia dintre tulburarea de conduita (F91. Exclude: cand sunt asociate cu tulburarea In aceasta tulburare exista o prudenta fata de straini si teama sau anxietate sociala atunci cand se intalnesc situatii noi. nespecificata F93 Tulburari emotionale cu debut specific in copilarie Spaime in copilarie care arata o specificitate marcata a fazei de dezvoltare si apare (intr-o oarecare masura) la majoritatea copiilor.1) F93.tulburarea emotionala de la F93.2) F93. culpabilitatea.. pot fi de asemenea prezente perturbarile de somn si apetit. Tulburare de conduita la F91.-) si simptomele emotionale marcate si persistente. Tulburare de conduita la F91. si cand este asociata cu probleme semnificative in functionarea sociala. anxietate sau alte indispozitii emotionale. Caracterul adecvat al dezvoltarii este folosit ca trasatura cheie de diagnostic in definirea diferentei dintre aceste tulburari emotionale. Aceasta categorie ar trebui sa fie folosita numai acolo unde asemenea spaime apar in perioada primilor ani si sunt atat neobisnuite in gradare cat si insotite de probleme ale functionarii sociale.asociata cu tulburarea depresiva de la F32. depersonalizarea sau derealizarea. Alte stari de frica ce apar in copilarie dar nu sunt o parte normala a dezvoltarii psihosociale (de ex agorafobia) ar trebui sa fie codificate la categoria corespunzatoare de la sectiunea F40-F48.0 Tulburare de conduita depresiva F93. F92. Tulburare de evitare in copilarie sau adolescenta F93.Tulburari mentale si de comportament F92 Tulburari mixte de conduita si emotii Un grup de tulburari caracterizate prin combinatia dintre comportamentul provocator. si pierderea sperantei. si tulburarile nevrotice (F40-F48). Gelozie intre frati Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 144 .2 Tulburare de anxietate sociala a copilariei In principal sunt mai degraba exagerari ale tendintelor dezvoltarii normale decat fenomene care sunt prin ele insele calitativ anormale.-) sau pentru un diagnostic de tip nevrotic la adult (F40-F48) sau pentru o tulburare de dispozitie (F30-F39). disocial sau agresiv persistent si simptomele deschise si marcate de depresie.8 Alte tulburari mixte de conduita si emotionale [afective] (F30-F39) tulburari nevrotice (F40-F48) tulburarea de anxietate fobica a copilariei (F93.asociata cu: . asa cum este demonstrata de simptome cum ar fi tristetea excesiva. Se diferentiaza de anxietatea de separare normala atunci cand are un anumit grad (severitate) care este neobisnuit din punct de vedere statistic (incluzand o persistenta anormala sub perioada de varsta obisnuita).3 Tulburare de rivalitate intre frati de conduita (F92. cu debut specific in copilarie. Exclude: tulburarea de anxietate generalizata (F41. fobiile sau hipocondria. cum ar fi anxietatea.tulburarea nevrotica de la F40-F48 F92. O tulburare de rivalitate intre frati ar trebui sa fie diagnosticata numai daca gradul sau persistenta tulburarii este atat neobisnuit din punct de vedere statistic cat si asociat cu anormalitati ale interactiunii sociale. Trebuie sa fie intrunite criteriile atat pentru tulburarile de conduita din copilarie (F91.-) Majoritatea copiilor tineri au unele grade ale tulburarii emotionale care urmeaza de obicei nasterii urmatorului frate.-).0 Tulburare de anxietate a separarii de copilarie Ar trebui sa fie diagnosticata atunci cand frica de separare constituie centrul anxietatii si cand asemenea anxietate apare mai intai in primii ani ai copilariei.

F94. depinzand de circumstante. de ex comportament difuz. agresiune fata de sine si fata de altii. astfel incat copilul demonstreaza o capacitate de limbaj in unele situatii.-) tulburarile de dezvoltare specifice privind vorbirea si limbajul (F80.-) schizofrenia (F20.4-Z61. tristete si.-) mutismul tranzitoriu ca parte a anxietatii de separare la copiii tineri (F93.6) F94.8 Alte tulburari de functie sociala in copilarie Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 145 .9 Tulburare emotionala a copilariei. in unele cazuri.-) variatii normale in modelul de atasament selectiv abuzul sexual sau fizic in copilarie avand ca rezultat probleme psihosociale (Z61. interactiune sociala slaba cu grupuri de copii de aceeasi varsta. Folositi un cod aditional pentru a identifica orice esec in dezvoltarea sau intarzierea cresterii Exclude: sindromul Asperger (F84. cu focalizare neselectiva fata de anturaj. Sindromul se produce probabil ca un rezultat direct al neglijarii de catre parinti. comportament care cauta atentia celor din jur si prietenos fara discriminare. crestere insuficienta). determinata emotional.1) sindromul Asperger (F84.0 Mutism electiv Incepe in primii cinci ani ai vietii si este caracterizata prin anormalitati persistente in tiparul de relatii sociale ale copilului care sunt asociate cu perturbarea emotionala si sunt reactive fata de schimbarile din circumstantele mediului inconjurator (de ex frica si hipervigilenta.5) spitalizarea la copii (F43.2) F93.1 Tulburare reactiva fata de anturaj in copilarie copilarie (F64. interactiuni slabe cu grupuri de copii de aceeasi varsta.2 Tulburari privind dezinhibitia fata de anturaj in copilarie Caracterizat printr-o selectivitate in vorbire marcata. tulburarea comportamentala sau emotionala poate fi de asemenea asociata. abuzului sau desconsiderarii serioase. sensibilitate sau rezistenta sociala. dar care (contrar tulburarilor de dezvoltare profunda) nu sunt caracterizate in principal de o incapapcitate socialconstitutionala aparenta sau de un deficit care cuprinde toate zonele de functionare.0) Un tipar special al functionarii sociale anormale care se produce in perioada primilor cinci ani de viata si care tinde sa persiste in ciuda schimbarilor marcate din circumstantele mediului inconjurator. Tulburarea este de obicei asociata cu trasaturi marcate de personalitate implicand anxietate. nespecificata F94 Tulburari de functionare sociala cu debut specific in copilarie si adolescenta Un grup de tulburari oarecum heterogen care au in comun anormalitati de functionare sociala incepand din perioada de dezvoltare. un rol crucial in etiologie il joaca probabil distorsiunile sau privatiunile serioase din mediul inconjurator.5) tulburarea privind dezinhibitia fata de anturaj in copilarie (F94.8 Alte tulburari emotionale ale copilariei Tulburare de identitate Tulburare hiperanxioasa Exclude: tulburarea identitatii sexului in F94. Mutism selectiv Exclude: tulburarile de dezvoltare profunde (F84.-) F94. Psihopatie prin lipsa de afectiune Sindrom institutional Exclude: tulburarea reactiva fata de anturaj in copilarie (F94.2) sindroamele privind maltratarea (T74.Tulburari mentale si de comportament F93. In multe cazuri.2) tulburarile hiperkinetice (F90. izolare. dar nu reuseste sa vorbeasca in alte situatii (definite).

dar de obicei ele pot fi suprimate pe perioade variabile de timp.1 Tulburare de tic motor sau vocal cronic Intruneste criteriile generale pentru o tulburare de tic.8) tulburarea obsesiv-compulsiva (F42. latratul. Tulburarea se agraveaza de obicei in perioada adolescentei si tinde sa persiste in perioada vietii adulte. Ticurile complexe obisnuite includ autolovirea. atacurilor de epilepsie sau anormalitatii structurale a tractului urinar. Uneori exista asociata ecopraxia de gesturi care poate fi de asemenea de natura obscena (copropraxia). Se poate sau nu ca enuresis sa fie asociata cu o tulburare comportamentala sau emotionala mai raspandita.2) sindromul Kleine-Levin (G47. Exclude: tulburarile de somn datorite cauzelor emotionale (F51. clatirea gatului si mormait. si anume debutul in copilarie. sunt exacerbate de stress si dispar in timpul somnului. Enuresis poate sa fi fost prezenta de la nastere sau se poate sa se fi produs in urma unei perioade de control dobandit asupra vezicii urinare. F95. saritura si mersul saltat. care pot fi si singure si multiple (dar de obicei multiple). si care nu este consecinta pierderii controlului asupra vezicii urinare datorita vreunei tulburari neurologice. involuntara (de obicei implicand grupuri de muschi determinate) sau o generare vocala care are un debut brusc si care nu are un scop vadit. Ticurile complexe vocale obisnuite includ repetarea unor anumite cuvinte si uneori folosirea anumitor cuvinte (deseori obscene) inacceptabile social (coprolalie). altminteri difera in multe privinte. miscarile bruste ale gatului. F95. in care exista ticuri motorii sau vocale (dar nu ambele).9 Tulburare de ticuri.Tulburari mentale si de comportament F94. cu toate ca nu este nevoie ca acestea sa se produca simultan. care este anormala in legatura cu varsta mentala a individului. recurenta. grimaselor faciale sau miscarilor bruste ale capului. inaltarea din umeri si grimasele faciale.0 Enuresis neorganica Intruneste criteriile generale pentru o tulburare de tic dar ticurile nu persista mai multe de 12 luni.-) spasmele hohotului de plans (R06. si care dureaza mai mult de un an.8 Alte tulburari de ticuri F95. Ticurile vocale simple obisnuite includ dregerea gatului. rapida. Ticurile tind sa fie simtite ca irezistibile. dar altele nu sunt mai mult decat complexe de simptome care necesita includere din cauza frecventei lor si asocierii cu probleme psihosociale. si pentru ca ele nu pot fi incorporate in alte sindroame. Ticurile vocale sunt deseori multiple cu vocalizari repetitive explozive.-) F98.9 Tulburare de functie sociala in copilarie. F95. nespecificata 146 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . nespecificata F95 Tulburari de ticuri F98 Alte tulburari emotionale si comportamentale cu debut survenind de obicei in copilarie si adolescenta Sindroame in care manifestarea predominanta este o forma de tic. adulmecarea si suieratul.2 Tulburare de ticuri multiple motorii combinate cu ticuri vocale [Gilles de la Tourette] O tulburare caracterizata prin mictiune involuntara.0 Tulburare de tic tranzitor Un grup heterogen de tulburari care au in comun o caracteristica.8) tulburarea identitatii sexului in copilarie (F64. Enuresis (primara) (secundara) de origine neorganica Enuresis functionala Enuresis psihogena Incontinenta urinara de origine neorganica Exclude: enuresis NOS (R32) O forma de tulburare de ticuri in care sunt. F95. diurna si nocturna. si repetarea propriilor sunete sau cuvinte (palilalie). Unele dintre afectiuni reprezinta sindroame bine definite. Ticurile iau de obicei forma clipitului din ochi. ticuri motorii multiple si unul sau mai multe ticuri vocale. Un tic este o miscare motorie neritmica. si pot fi folosite cuvinte sau expresii obscene. sau au fost. Ticurile motorii simple obisnuite includ numai clipitul din ochi.

poate implica o pierdere a continentei ca urmare a controlului dobandit asupra intestinelor sau poate implica emisia deliberata de fecale in locuri neadecvate in ciuda controlului fiziologic normal asupra intestinelor. nefunctionale (si deseori ritmice) care nu fac parte din nici o afectiune neurologica sau psihiatrica recunoscuta.3) (R25. voluntara sau involuntara.-) trichotilomania (F63. smulgerea parului de pe cap. Miscarile care nu sunt o varietate de automutilari includ: leganarea corpului.4 Tulburari de miscari stereotipe F98.Tulburari mentale si de comportament F98. Tulburare de deprindere/stereotipie Exclude: miscarile involuntare anormale tulburari ale modului de a manca (F50. numai ultimul este clasificat aici. Ea se poate produce ca unul din multe alte simptome care fac parte dintr-o tulburare psihiatrica mai raspandita (cum ar fi autismul). stereotipe.probleme ale nou-nascutului (P92.dificultati si proasta administrare (R63. repetitive.3) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 147 . rasucirea parului. Tulburare de ruminatie a sugarului Exclude: anorexia nervoasa si alte Miscari voluntare. Comportamentul stereotip automutilant include lovirea capului repetitiva.8) stereotipiile care fac parte dintro afectiune psihiatrica mai larga (F00-F95) sugerea degetului (F98. de obicei de consistenta normala sau aproape normala. Daca introducerea degetului in ochi se produce la un copil cu deficienta de vedere. sau ca un comportament psihopatologic relativ izolat. a persoanelor competente care acorda ingrijirile si in absenta unei boli organice. palmuirea.1 Encopresie neorganica F98. Fenomenul este cel mai obisnuit la copiii retardati si. in locuri neadecvate acestui scop din mediul propriu socio-cultural al individului. Ea implica in general refuzul hranei si capricii excesive in prezenta unei hrane adecvate.3) .).-) pica sugarului sau copilului (F98. tencuiala. mai ales emotionala (F93. ambele ar trebui sa fie inregistrate). ar trebui sa fie inregistrate ambele la aceasta categorie. iar afectiunea vizuala la codul tulburarii somatice adecvate.-) alimentatia: . pocnirea din degete si datul din maini. Toate tulburarile de miscari stereotipe se produc cel mai frecvent in asociere cu retardarea mentala (cand acesta este cazul.2 Tulburare a alimentatiei sugarului si a copilului O tulburare de alimentatie cu manifestari variate care sunt de obicei specifice sugarului si primei copilarii. Afectiunea poate reprezenta o continuare anormala a incontinentei infantile normale. Cand asemenea miscari se produc ca simptome ale altei tulburari.-) sau de conduita (F91. Encopresie functionala Incontinenta de fecale de origine neorganica Encopresie psihogena Folositi un cod aditional pentru identificarea cauzei vreunei constipatii co-existente Exclude: encopresie NOS (R15) Consumarea persistenta de substante nenutritive (cum ar fi pamant. numai tulburarea in totalitatea ei trebuie sa fie inregistrata. F98.8) scobitul nasului (F98.3 Pica sugarului si a copilului Emisie de fecale repetata. etc.8) tulburarile de tic (F95.-). Afectiunea poate sa apara ca o tulburare monosimptomatica sau poate face parte dintr-o tulburare mai mare.-) tulburarile de miscari de origine organica (G20-G25) roaderea unghiilor (F98. buzelor sau altor parti ale corpului. leganarea capului. daca retardarea mentala este de asemenea prezenta. introducerea degetului in ochi si muscarea mainilor. Poate fi sau nu asociata ruminatia (regurgitarea repetata fara greata sau boala gastro-intestinala). categoria F70-F79 ar trebui sa fie selectionata ca diagnostic principal.

Vorbirea este neregulata si neritmata.-) F98.8 Alte tulburari specificate ale tulburarilor comportamentale si emotionale cu debut de obicei in copilarie si adolescenta Tulburare de deficienta atentiei fara hiperactivitate Masturbare excesiva Scobitul in nas Sugerea policelui F98.9) 148 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . cu izbucniri sacadate rapide care implica deobicei tipare de exprimare eronata. cuvintelor sau prin ezitari frecvente sau pauze care intrerup fluenta ritmica a vorbirii. Ar trebui sa fie clasificata ca o tulburare numai daca severitatea ei este de asemenea natura incat sa perturbe in mod marcant fluenta vorbirii.6) tulburarile de tic (F95.-) F98. de o severitate care da nastere la o inteligibilitate diminuata a vorbirii. dar fara repetitii sau ezitari.5 Balbaiala [gangaveala] Vorbire ce este caracterizata prin repetarea frecventa sau prelungirea sunetelor.6 Bolborosirea [limbaj precipitat] O rata rapida a vorbirii cu intreruperi in fluenta. silabelor.Tulburari mentale si de comportament F98. Exclude: balbaiala (F98.5) tulburarile de tic (F95. Exclude: bolborosirea (F98.9 Tulburari nespecificate comportamentale si emotionale cu debut de obicei in copilarie si adolescenta Tulburare mentala nespecificata (F99) F99 Tulburare mentala. nespecificata altminteri Boala mentala NOS Exclude: tulburarea mentala organica NOS (F06.

0 Meningita cu Haemophilus Meningita datorita Haemophilus influenzae G00.1 Meningita cu pneumococi G00.G13 G20 .G99 Boli inflamatorii ale sistemului nervos central Atrofii sistemice afectand in special sistemul nervos central Tulburari extrapiramidale si ale motricitatii Alte boli degenerative ale sistemului nervos Boli demielinizante ale sistemului nervos central Tulburari episodice si paroxistice Afectiunile nervilor. semne si rezultate anormale ale investigatiilor clinice si de laborator.meningoencefalita (G04.3 Meningita cu stafilococi 151 G32* Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .G47 G50 . nasterii si lauziei (O00-O99) malformatii congenitale.Bolile sistemului nervos Capitolul VI G46* G53* G55* Sindroame vasculare cerebrale in bolile cerebrovasculare Afectiunile nervilor cranieni in boli clasificate altundeva Compresiunea radacinilor si plexurilor nervoase in boli clasificate altundeva Mononeuropatia in boli clasificate altundeva Polineuropatia in boli clasificate altundeva Afectiuni ale jonctiunilor mioneurale si musculare in boli clasificate altundeva Alte afectiuni ale creierului in boli clasificate altundeva Alte afectiuni ale sistemului nervos in boli clasificate altundeva Bolile sistemului nervos (G00-G99) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: G00 . de nutritie si metabolism (E00-E90) leziuni traumatice.G37 G40 .G32 G35 . otraviri si anumite consecinte ale cauzelor externe (S00S99) tumori maligne (C00-D48) simptome.G26 G30 . neclasificate altundeva (R00-R99) Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele: G01* G02* Meningita in boli bacteriene clasificate altundeva Meningita in alte boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Encefalita.2) . deformatii si anormalitati cromozomiale (Q00-Q99) boli endocrine. radacinilor si plexurilor nervoase Polineuropatii si alte afectiuni ale sistemului nervos periferic Afectiuni ale jonctiunilor mioneurale si musculare Paralizia cerebrala si alte sindroame paralitice Alte afectiuni ale sistemului nervos G59* G63* G73* G94* G99* Exclude: anumite afectiuni care isi au originea in perioada perinatala (P00-P96) anumite boli infectioase si parazitare (A00-B99) complicatii ale sarcinii.G59 G60 .2) G00. mielita si encefalomielita in boli clasificate altundeva Abces si granulom intracranian si intrarahidian in boli clasificate altundeva Atrofii sistemice afectand in principal sistemul nervos central in boli clasificate altundeva Parkinsonism in boli clasificate altundeva Tulburari extrapiramidale si de motricitate in boli clasificate altundeva Alte tulburari degenerative ale sistemului nervos in boli clasificate altundeva G05* Boli inflamatorii ale sistemului nervos central (G00-G09) G00 Meningita bacteriana.meningomielita (G04.G73 G80 .G09 G10 .G64 G70 .2 Meningita cu streptococi G00.G83 G90 . neclasificata altundeva Include: arahnoidita bacteriana leptomeningita bacteriana meningita bacteriana pahimeningita bacteriana Exclude: bacteriana: G07* G13* G22* G26* .

subacuta necrozanta (G37. mielita si encefalomielita Include: mielita acuta ascendenta meningoencefalita meningomielita Exclude: encefalomielita benigna meningomielita in bolile bacteriene clasificate altundeva (G05.mononucleoza infectioasa (B27.supurata NOS G01* Meningita in boli bacteriene clasificate altundeva meningomielita (G04.0†) G02. mielita si encefalomielita.secundar (A51.-†) .0* Meningita in boli virale clasate la alte locuri Meningita (datorita): .piogena NOS .9 Meningita.8* Meningita in alte boli infectioase si parazitare specificate clasificate altundeva Meningita datorita: .1 Paraplegia spastica tropicala G04.0*) mialgica (G93.-) G03.2†) .8†) .Escherichia coli .sifilis: .infectia cu Salmonella (A02.2) .-) Meningita: .1†) .1†) . nespecificata Arahnoidita (spinala) NOS G04 Encefalita.4†) .boala Chagas (cronica) (B57.4†) .9 Encefalita.4) G04.2 Meningoencefalita si meningomielita bacteriana.leptospiroza (A27.2*) G02.antrax (A22.rubeola (B06.gonococica (A54.Friedländer bacillus .Klebsiella G00.1†) G02.8 Meningita datorita altor cauze specificate G03.0 Encefalita acuta diseminata G02* Meningita in alte boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Exclude: meningoencefalita si meningomielita in alte boli infectioase si parazitare clasificate altundeva (G05.purulenta NOS .4†) Encefalita si encefalomielita postinfectioase NOS G04.4) .1GG05.boala Lyme (A69.2 Meningita benigna recurenta [Mollaret] G03. G04. nespecificate Ventriculita (cerebrala) NOS 152 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . nespecificata Meningita datorita altor cauze si nespecificate Include: arahnoidita datorita altor cauze si nespecificate leptomeningita datorita altor cauze si nespecificate meningita datorita altor cauze si nespecificate pahimeningita datorita altor cauze si nespecificate Exclude: meningoencefalita (G04.8 Alte encefalite.alcoolica (G31.1* Meningita in micoze Encefalita postvaccinala Encefalomielita postvaccinala Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica vaccinul. mielite si encefalomielite Meningita cu criptococ (B45.Bolile sistemului nervos G00.9 Meningita bacteriana.neurosifilis (A52.1 Meningita cronica G03.0†) Exclude: meningoencefalita si Meningita nonbacteriana G03.listeriana (A32.8†) .-†) .2†) .timpanosomiaza africana (B56.congenital (A50.febra tifoida (A01.-†) .8 Alte meningite bacteriene G03 Meningita datorita: .3) encefalopatia: .acuta transversa (G37.NOS (G93. neclasificate altundeva G04.toxica (G92) scleroza multipla (G35) mielita: .0 Meningita cu nonpiogenica Meningita (in): .3) .

ele insele clasificabile altundeva.endoflebita a sinusului venos si venelor intracraniene sau intrarahidiene .0* Encefalita.Bolile sistemului nervos G05* Encefalita.0†) G05.cerebral .tardiv (A52.8†) G08 Flebita si tromboflebita intracraniana si intrarahidiana Encefalita.-†) Tuberculom al creierului (A17.subdural G06.8†) Granulom schistosomian al creierului (B65.otogen Abces sau granulom intracranian: .embolism al sinusului venos si venelor intracraniene sau intrarahidiene .congenital (A50.2 Abces extradural si subdural. O87.gonococic (A54.2†) Meningoencefalita eosinofilica (B83.flebita a sinusului venos si venelor intracraniene sau intrarahidiene .8†) .toxoplasmoza (B58. 'Sechela' include afectiunile specificate ca atare sau ca efecte intarziate.tromboza a sinusului venos si venelor intracraniene sau intrarahidiene Exclude: flebita si tromboflebita intracraniana: .5.epidural .3) .tripanosomiaza africana (B56.avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00O07. mielita si encefalomielita in boli bacteriene clasificate altundeva Encefalita. mielita si encefalomielita in alte boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Encefalita.8†) . J11.8†) G05. nasterea si lauzia (O22. mielita sau encefalomielita (in): .creier [orice parte] .4†) .influenza (J10.subdural G06.tromboflebita a sinusului venos si venelor intracraniene sau intrarahidiene .2†) G05.8* Encefalita.1†) . mielita si encefalomielita in boli clasificate altundeva Include: meningoencefalita si meningomielita in boli clasificate altundeva G07* Abces si granulom intracranian si intrarahidian in boli clasificate altundeva G05.negleriaza (B60.citomegalovirala (B25.4†) .8†) .boala Chagas (cronica) (B57.listeriana (A32.1†) .6) flebita si tromboflebita intrarahidiana nepiogene (G95.de origine nepiogena (I67.2* Encefalita.extradural .8†.tuberculoasa (A17.sifilis: .1* Encefalita. mielita si encefalomielita in boli virale clasificate altundeva Abces al creierului: .1†) G06 Abces si granulom intracranian si intrarahidian Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.0 Abces si granulom intracranian Abces (embolic) (al): .7) . G09 Encefalita in lupus eritematos sistemic (M32. O08.rubeola (B06.tuberculos (A17. mielita sau encefalomielita (in): .extradural .2†) .1 Abces si granulom intrarahidian Abces (embolic) al maduvei spinarii [orice parte] Abces sau granulom intrarahidian: . G06. nespecificat Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 153 . sau cele care apar la un an sau mai mult dupa debutul afectiunii cauzale.meningococica ((A39.epidural .8†) .-) . mielita sau encefalomielita (in): . mielita si encefalomielita in alte boli clasificate altundeva Septic(a): .sarcina.cerebelar .complicand: .1) Sechelele bolilor inflamatorii ale sistemului nervos central 0008 Nota: Aceasta categorie urmeaza sa fie folosita pentru a indica afectiunile clasificate la G00G08 (adica excluzand cele marcate cu un asterisc (*)) ca si cauza a sechelei.

primara Progresiva: .-†) G13.2* Atrofii sistemice afectand in principal sistemul nervos central in mixedem (E00.la adult . G11.3 Ataxia cerebeloasa cu defect de reparatie a AND Encefalopatia limbica paraneoplazica (C00-D48†) G13.0 Sindrom malign dupa neuroleptice Paralizia bulbara progresiva a copilului [Fazio-Londe] Atrofia musculara spinala: .1* Alte atrofii sistemice afectand in principal sistemul nervos central in boli tumorale varsta de 20 de ani.Bolile sistemului nervos Atrofii sistemice afectand in special sistemul nervos central (G10-G13) G10 G11 Boala Huntington G12.boala .1) G11.primara Parkinsonism secundar G12.1 Alte parkinsonisme secundare provocate medicamentos Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.paralizia bulbara .2 Ataxia cerebeloasa tardiva Nota: Cu debut.NOS . dupa varsta de 20 de ani.degenerescenta .8* Atrofii sistemice afectand in principal sistemul nervos central in alte boli clasificate altundeva Ataxia telangiectazica [Louis-Bar] Exclude: sindromul Cockayne (Q87.la copil.1 Alte atrofii musculare spinale ereditare G21 G21. inainte de G13.9 Atrofia musculara spinala.amiotrofica .distala .monoclonii [ataxia Hunt] .1 Ataxia cerebeloasa cu debut precoce Ataxia cerebeloasa cu debut precoce cu: .1†. nespecificata G13* Atrofii sistemice afectand in principal sistemul nervos central in boli clasificate altundeva G11. tip III [KugelbergWelander] .lipsa reflexelor tendinoase Ataxia Friedreich (autosomal recesiva) Ataxia spino-cerebelara recesiva legata de cromozomul X Nota: Cu debut.8 Alte ataxii ereditare G11.atrofia musculara spinala G12. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .2 Bolile neuronului motor Coreea Huntington Ataxia ereditara Exclude: neuropatia ereditara si idiopatica (G60.ataxia NOS . G21. nespecificata Tulburari extrapiramidale si ale motricitatii (G20-G26) G20 Boala Parkinson Cerebelar ereditara: .sindrom G12 Atrofia musculara spinala si sindroame inrudite Hemiparkinsonism Paralizia agitanta Parkinsonism sau boala Parkinson: . de obicei.0 Atrofia musculara spinala infantila.4 Paraplegia spastica ereditara G11.idiopatica .8 Alte atrofii musculare spinale si sindroame inrudite G12. de obicei. E03.9 Ataxia ereditara.tremuraturi esentiale .-) paralizia cerebrala infantila (G80.forma scapulo-peroneala 154 Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.0* Neuromiopatia si neuropatia paraneoplazice Neuromiopatia carcinomatoasa (C00-C96†) Neuropatia senzoriala paraneoplazica [Denny Brown] (C00-D48†) G13.0 Ataxia congenitala neprogresiva G11.11) xeroderma pigmentosum (Q82.-) tulburari de metabolism (E70-E90) Degenerescenta familiala a neuronului motor Scleroza laterala: . tip II . G11. tip I (Werdning-Hoffman) G12.forma juvenila.

G25.9 Boala degenerativa a ganglionilor bazali. nespecificata Dischinezia NOS G25 Alte tulburari extrapiramidale si de motricitate G25.-) G25.0 Distonia provocata medicamentos (F95.1 Oftalmoplegia supranucleara pregresiva [Steele-Richardson-Olszewski] G23.1 Distonia idiopatica familiala Distonia idiopatica NOS G24.5 Alte categorii de coree Coreea NOS Exclude: coreea NOS cu implicatii cardiace (I02.4 Distonia buco-faciala Sindromul picioarelor nelinistite Sindromul omului teapan G25.9 Tulburari extrapiramidale si de motricitate. daca sunt induse medicamentos. G21.Bolile sistemului nervos G21.3) Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.2 Alte forme specificate de tremuraturi Tremuraturi intentionate G25.6) G24.5 Blefarospasm G24.6 Ticuri provocate medicamentos si alte ticuri de origine organica Calcificarea ganglionilor bazali G23.-) G25.2 Distonia idiopatica nonfamiliala G24.1) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 155 .3) epilepsia mioclonica (G40. G24.0 Tremuraturi esentiale Exclude: tremuraturi NOS (R25. nespecificate G26* Tulburari extrapiramidale si de motricitate in boli clasificate altundeva Dischinezia buco-faciala G24.9) G25.2) ticuri NOS (F95.2 Parkinsonism secundar datorit altor agenti externi G25.8 Alte parkinsonisme secundare G21.9 Distonia. daca este provocata medicamentos. Exclude: miokinia faciala (G51.8 Alte boli degenerative specificate ale ganglionilor bazali Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.0) coreea Huntington (G10) coreea reumatica (I02.0 Boala Hallervorden-Spatz Degenerescenta palidala pigmentara G23.3 Mioclonia Mioclonia provocata medicamentos Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.8 Alte tulburari extrapiramidale si de motricitate specificate Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul. G25.8 Alte distonii G24.1 Tremuraturi provocate medicamentos Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica agentul extern.1†) G23 Alte boli degenerative ale ganglionilor bazali Exclude: degenerescenta multisistemica (G90.2 Degenerescenta striato-nigrica [nigrostriate] G23. nespecificat G22* Parkinsonism in boli clasificate altundeva Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.3 Parkinsonism postencefalitic G21.9 Parkinsonism secundar.3 Torticolis spasmodic Exclude: torticolis NOS (M43.4 Coreea provocata medicamentos G23.-) coreea Sydenham (I02. nespecificata G24 Distonia Include: dischinezia Exclude: paralizia cerebrala atetozica (G80.4) Parkinsonism sifilitic (A52. Exclude: sindromul de la Tourette G24.

de obicei.encefalopatia Disfunctia sistemului nervos autonom datorita alcoolului G31.0 Boala Alzheimer cu debut precoce Nota: Cu debut. inainte de varsta de 65 de ani. nespecificata G31 Alte boli degenerative ale sistemului nervos. G30. neclasificata altundeva Exclude: boala Alzheimer (G30.8 Alte demielinizari acute diseminate specificate G36.diseminata .5 Scleroza concentrica [Baló] G37.4 Mielita necrozanta subacuta G37.0 Atrofia cerebrala circumscrisa Boala Pick Afazia progresiva izolata G31. G30.8†) G32.3] G37.1 Demielinizarea centrala a corpului calos G37.cerebelara: .degenerescenta .7) Boli demielinizante ale sistemului nervos central (G35-G37) G35 Scleroza multipla Scleroza multipla (a): .9 Demielinizari acute diseminate.maduva spinarii .0* Degenerescenta combinata subacuta a maduvei spinarii in boli clasificate altundeva Degenerescenta combinata subacuta a maduvei spinarii in carenta de vitamina B12 (E53.8) G36 G31.1 Leucoencefalita hemoragica acuta si subacuta [Hurst] G36.dementa NOS (F03) senilitate NOS (R54) G30.0 Neuromielita optica [Devic] Demielinizare in neurita optica Exclude: neurita optica NOS (H46) G36.3 Mielita transversa acuta in bolile demielinizante ale sistemului nervos central Degenerescenta materiei cenusii [boala Alpers] Mioencefalopatia mitocondriala Encefalopatia subacuta necrotizanta [boala Leigh] G31.NOS Alte afectiuni demielinizante acute diseminate Exclude: encefalita si encefalomielita postinfectioase NOS (G04.8 Alte forme de boala Alzheimer G30.8* Alte tulburari degenerative specificate ale sistemului nervos in boli clasificate altundeva .1 Degenerescenta senila a creierului.9 Boli demielinizate ale sistemului nervos central.8 Alte boli demielinizante specificate ale sistemului nervos central G37. de obicei. dupa varsta de 65 de ani.9 Boala Alzheimer.Bolile sistemului nervos Alte boli degenerative ale sistemului nervos (G30-G32) G30 0528 Boala Alzheimer Include: forme senile si presenile Exclude: senila: G32. neclasificate altundeva Exclude: sindromul Reye (G93.8 Alte afectiuni degenerative specificate 0627 ale sistemului nervos G37.trunchi cerebral .-) senilitate NOS (R54) G31. nespecificate G37 Alte boli demielinizante ale sistemului nervos central Alcoolic(a): . nespecificate G32* Alte tulburari degenerative ale sistemului nervos in boli clasificate altundeva Mielita acuta transversa NOS Exclude: scleroza multipla (G35) neuromielita optica [Devic] (G36.0) G37.degenerescenta cerebrala .1) .1 Boala Alzheimer cu debut tardiv Nota: Cu debut. nespecificate 156 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .2 Mielinoliza centrala pontina G37.ataxia .degenerescenta creierului NEC (G31.generalizate .9 Afectiuni degenerative ale sistemului nervos.0 Scleroza difuza Encefalita periaxiala Boala Schilder Exclude: adrenoleucodistrofia [Addison- Schilder] [E71.2 Degenerescenta sistemului nervos datorita alcoolului G36.

deseori cu automatisme Atacuri partiale complexe evoluand catre atacuri secundare generalizate Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 157 .convulsii neonatale (familiale) Absente epileptice in copilarie [piknolepsia] Epilepsia cu atacuri de grand mal la trezire Juvenila: .modificari hormonale . unul sau in combinatie.lipsa de somn .epilepsia mioclonica in copilarie .5 Atacuri fara alterarea cunostintei Atacuri partiale simple evoluand catre atacuri secundare generalizate G40.mioclonice .tonice . partiala) si sindroame epileptice cu atacuri partiale complexe Epilepsia partiala continua [Kozhevnikof] Atacuri epileptice legate de: . Atacuri cu alterarea cunostintei. in ciuda tratamentului cu doze adecvate de cel putin doua antiepileptice.3) Benign: . partiala) si sindroame epileptice cu atacuri cu debut localizat Epilepsia cu: . cu alterarea cunostintei sau 12 sau mai multe atacuri pe an.absente mioclonice . partiala) si sindroame epileptice cu atacuri partiale simple G40.clonice .medicamente .8) stare de rau epileptic (G41.4 0627 Alte epilepsii generalizate si sindroame epileptice Exclude: sindromul Landau-Kleffner atacuri (convulsive) NOS (R56.1 Epilepsia simptomatica legata de localizare (focala. (F80. nu pentru codificatorii clinici.8) G40.-) paralizia Todd (G83.epilepsia mioclonica [petit mal impulsiv] Atacuri epileptice nespecifice: .tonico-clonice G40. Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea caracter este folosita la categoria G40: 0 fara epilepsie intractabila 1 cu epilepsie intractabila Nota: Aceste criterii sunt pentru uzul clinicianului.atonice .absenta epilepsiei .alcool .stress Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul. Codificatorii ar trebui sa aloce diagnosticul de epilepsie intractabila bazandu-se numai pe documentatia clinica a afectiunii.Bolile sistemului nervos Tulburari episodice si paroxistice (G40-G47) G40 Epilepsia G40.atacuri astato-mioclonice Spasme infantile Sindromul Lennox-Gastaut MERRF [epilepsia mioclonica cu ruperea fibrelor rosii zdrentuite] Atacuri Salaam Encefalopatia mioclonica precoce simptomatica Sindromul West Sindroame epileptice in cazuri speciale Epilepsia benigna a copilariei cu varfuri centrotemporale la EEG Epilepsia copilariei cu paroxisme occipitale la EEG G40.3 Epilepsia generalizata idiopatica si sindroame epileptice Epilepsia intractabila este definita ca o producere a unuia sau mai multe atacuri pe luna.2 Epilepsia simptomatica legata de localizare (focala. daca sunt induse medicamentos.0 Epilepsia idiopatica legata de localizare (focala.

aura prelungita .1) cefaleea NOS (R51) nevralgia trigemenala (G50.8 Alte stari de "mal epileptic" G41.3 G45.1 Migrena cu aura [migrena clasica] G40. nespecificata Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.0 Sindromul durerii de cap unilaterale (ochi sau tampla) G40.atacuri NOS G41 Stare de rau epileptic Hemicrania paroxistica cronica Durere de cap unilaterala: .5-) Cefalee cronica de tensiune Cefalee de tensiune episodica Cefalee de tensiune NOS G44.8 Stare de "mal migrenos" Migrena complicata Alte migrene Migrena oftalmoplegica Migrena retiniana G43.3-. fara atacuri de grand mal Nota: Acest cod ar trebui sa fie alocat numai atunci cand nu este disponibila nici o informatie aditionala care ar permite clasificarea adecvata a afectiunii la codul G40.bazilara . neclasificata altundeva Cefalee vasculara NOS G44. daca este indusa medicamentos.instalarea acuta a aurei .9 Stare de "mal epileptic". nespecificata Alte sindroame de algii cefalice Exclude: algia faciala atipica (G50.episodica G44.1 G45.cu: .convulsii NOS .3 G44.Bolile sistemului nervos G40.cronica .crize NOS .0) G44.0 Stare de "grand mal" epileptic Stare de rau epileptic tonico-clonic Exclude: epilepsia partiala continua [Kozhevnikof] (G40.7 Migrena: .6 Atacuri de "grand mal". neclasificata altundeva G41.9 G44 Migrena.8 Alte sindroame specificate de algie cefalica Atacuri cerebrale ischemice tranzitorii si sindroame inrudite Exclude: ischemia cerebrala neonatala (P91. nespecificata Epileptice: .0 G45.2 G43.1 Cefalee vasculara.4 Cefalee cronica post-traumatica Cefalee provocata medicamentos. G44.2 Stare de "mal epileptic" partial complex G41.echivalenta .aura tipica G43.5-.aura fara cefalee .0 Migrena fara aura [migrena comuna] G45. Alte epilepsii G43.2 G45. Petit mal. nespecificate (cu sau fara petit mal) Nota: Acest cod ar trebui sa fie alocat numai atunci cand nu este disponibila nici o informatie aditionala care ar permite clasificarea adecvata a afectiunii la unul dintre codurile G40.4 158 .8 Epilepsii si sindroame epileptice nespecificate ca fiind focalizate sau generalizate G40.1 Stare de "petit mal" epileptic Stare de absenta epileptica G41.2 Cefalee de tensiune G41.3 G43.0.sau G40. nespecificat. Exclude: cefalee NOS (R51) G45 G43.9 Epilepsia.familiala hemiplegica .0) Sindrom vertebro-bazilar Sindrom carotidian (emisferic) Atac ischemic tranzitoriu al teritoriilor arteriale precerebrale multiple si bilaterale Amauroza fugace Amnezia globala tranzitorie Exclude: amnezia NOS (R41.3) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 G43 Migrena Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.

2 Tulburari de adormire si mentinere a somnului [insomnii] Tulburari de somn prin somnolenta excesiva [hipersomnie] Tulburari de ciclu veghe-somn nervilor.2-) nevrita periferica in sarcina (O26.6* G46.1* G46.3* Sindromul Kleine-Levin Tulburari de somn.7* G46. nespecificata G51 Afectiuni ale nervului facial Include: afectiunile celui de-al 7-lea nerv cranian G47 G51.2†) Sindroame vasculare de trunchi cerebral (I60-I67†) Sindromul hipoapneei de somn obstructive G47.31 G47.3 Hemispasm facial clonic G51.-) terori nocturne (F51.3 0635 Apnee de somn Exclude: sindromul pickwickian (E66.39 G47.2) apneea de somn a nouluinascut (P28. nespecificat G47.3) G47.0* G46.1†) Sindromul arterei cerebrale posterioara (I66.1-) G50 Afectiunile nervului trigemen Include: afectiunile celui de-al 5-lea nerv cranian G50.2-) nevrita NOS (M79.1 Algia faciala atipica G50.0 G47.9 Alte atacuri ischemice cerebrale tranzitorii si sindroame inrudite Atac ischemic cerebral tranzitoriu.5* G46.2 Sindromul Melkersson Sindrom de retard al fazelor de somn Iregularitate de ritm veghe-somn G47.33 G47.9 Afectiune a nervului trigemen.1 Afectiunea ganglionului geniculat Exclude: afectiunea ganglionului geniculat postherpetica (B02.8* Sindrom cerebelos vascular (I60-I67†) Sindrom lacunar motor pur (I60-I67†) Sindrom lacunar senzitiv pur (I60-I67†) Alte sindroame lacunare (I60-I67†) Alte sindroame vasculare cerebrale in bolile cerebro-vasculare (I60-I67†) Tulburari de somn Exclude: cosmaruri (F51.Millard-Gubler .9 Sindromul hipoventilatiei in timpul somnului Alte apnei de somn Narcolepsia si catalepsia Alte tulburari de somn G46.Bolile sistemului nervos G45.8 G45.Benedikt .4* G46.5) tulburari neorganice de somn (F51.Foville .30 Apneea de somn.32 Sindromul central al apneei de somn Sindromul central al hipoapneei de somn Sindromul apneei de somn obstructive Amenintare de accident cerebrovascular Spasm al arterei cerebrale Ischemia cerebrala tranzitorie NOS G46* Sindroame vasculare cerebrale in bolile cerebrovasculare (I60-I67†) Sindromul arterei cerebrale mijlocii (I66.8 Alte afectiuni ale nervului trigemen G50.9 Afectiune a nervului facial.2* G46. radacinilor si plexurilor nervoase (G50-G59) Exclude: afectiunile traumatice curente ale Sindrom: . radacinilor si plexurilor nervoase . nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 159 .4 Miochimia faciala (clonii musculare segmentare) G51.0†) Sindromul arterei cerebrale anterioara (I66.Weber G46.1 G47.0 Nevralgia de trigemen Sindromul nevralgiei faciale paroxistice Tic dureros G50.Claude .vezi leziunea nervilor dupa localizarea anatomica nevralgia NOS (M79.8 G47.4 G47. nespecificate Afectiunile nervilor.0 Paralizia Bell Paralizia faciala G51. nespecificata Sindromul Melkersson-Rosenthal G51.2) G51.4) somnambulism (F51.Wallenberg .3) G47.83) radiculita NOS (M54.8 Alte afectiuni ale nervului facial G51.

3* Paralizia mai multor nervi cranieni in bolile neoplazice (C00-D48†) G53.9 Afectiune a radacinilor si plexurilor nervoase.nerv auditiv [8] (H93.vezi leziunile nervilor dupa localizarea anatomica afectiuni ale discului intervertebral (M50-M51) nevralgia sau neurita NOS (M79.2-) neurita sau radiculita: .nevralgia trigemenului G53.2) G52.ganglionita geniculata .0* Compresiunea radacinilor si plexurilor nervoase in bolile tumorale (C00-D48†) G55.3 Afectiunile nervului hipoglos Afectiunea celui de-al 12-lea nerv cranian G52.0* Nevralgia post-zosteriana (B02.2†) Postherpetica: .4 Afectiunile radiculare lombo-sacrale.†.8* Alte afectiuni ale nervilor cranieni in alte boli clasificate altundeva Sindromul Parsonage-Aldren-Turner Nevrita centurii scapulare G54.3) -nerv optic [2] (H46.-) G54.brahiala NOS (M54. nespecificata G55* Compresiunea radacinilor si plexurilor nervoase in boli clasificate altundeva G55.1-) .0 Afectiunile plexului brahial Afectiunea primului nerv cranian G52.1* Paralizia mai multor nervi cranieni in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva(A00-B99†) G53.8 Afectiunile altor nervi cranieni specificati G52. nespecificata G53* Afectiunile nervilor cranieni in boli clasificate altundeva Sindromul toracelui cu supapa G54.lombosacrala NOS (M54.0-H49.2 Afectiunile radiculare cervicale..0) strabism paralitic datorit paraliziei nervului (H49.7 Sindromul de "membru fantoma" fara element dureros Sindromul de "membru fantoma" NOS G54. neclasificate altundeva G54.2* Paralizia mai multor nervi cranieni in sarcoidoza (D86.1-) radiculopatia NOS (M54.0 Afectiunile nervului olfactiv G54 Afectiuni ale radacinilor si plexurilor nervoase Exclude: afectiunile traumatice curente ale radacinilor si plexurilor nervoase .1* Compresiunea radacinilor si plexurilor nervoase in leziunile discurilor intevertebrale (M50-M51†) G55.1-) spondiloza (M47.1 Afectiunile plexului lombosacral G54. M53-M54†) 160 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 ..8†) G53. H47.5 Nevralgia amiotrofica G53. neclasificate altundeva G54.lombara NOS (M54.9 Afectiune a nervului cranian.7 Afectiunile mai multor nervi cranieni Polinevrita craniana G52.1 Afectiunile nervului gloso-faringian Afectiunea celui de-al 9-lea nerv cranian Nevralgia gloso-faringiana G52. neclasificate altundeva G54.3 Afectiunile radiculare toracice.3* Compresiunea radacinilor si plexurilor nervoase in alte dorsopatii (M45-M46†. M48.2* Compresiunea radacinilor si plexurilor nervoase in spondiloza (M47.8 Alte afectiuni ale radacinilor si plexurilor nervoase G54.1-) .1-) .Bolile sistemului nervos G52 Afectiuni ale altor nervi cranieni Exclude: afectiuni ale: .1-) radiculita NOS (M54.toracica NOS (M54.6 Sindromul dureros de "membru fantoma" G54.†) G55.2 Afectiunile nervului vag Afectiunea nervului pneumogastric [10] G52.

1 Alte leziuni ale nervului median G56.1 Boala Refsum G60.0 Sindromul canalului carpian G56.3 Leziunea nervului radial G56.Bolile sistemului nervos G55.9 Polineuropatia inflamatorie. nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.41) Polineuropatii si alte afectiuni ale sistemului nervos periferic (G60-G64) Exclude: nevralgia NOS (M79.8 Alte polineuropatii inflamatorii G61.0 Leziunea nervului sciatic Exclude: sciatica: . nespecificata G62 Alte polineuropatii Neurom interdigital al membrului inferior G57. G61.8* Compresiunea radacinilor si plexurilor nervoase in alte boli clasificate altundeva G56 Mononeuropatii ale membrului superior Exclude: afectiuni traumatice curente ale nervului .1 Neuropatia serica Metatarsalgia Morton G57.2-) neurita periferica in sarcina (O26.2 Leziunea nervului ulnar neurita NOS (M79.9 Neuropatia ereditara si idiopatica.datorita afectiunilor discului intervertebral (M51. nespecificata G57 Mononeuropatii ale membrului inferior Exclude: afectiuni traumatice curente ale nervului .0 Polineurita provocata medicamentos G58.vezi leziunile nervilor dupa localizarea anatomica Boala: . G62.9 Mononeuropatia membrului superior.3 Neuropatia progresiva idiopatica G60.0 Sindromul Guillain-Barre Polineurita acuta (post-)infectioasa G61.8 Alte mononeuropatii ale membrului inferior Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza.8 Alte mononeuropatii specificate G58.1 Polineuropatia alcoolica 161 .9 Mononeuropatia.8 Alte neuropatii ereditare si idiopatice G57.8 Alte mononeuropatii ale membrului superior G60.Charcot-Marie-Tooth .6 Leziunea nervului plantar G61. tip I-IV Neuropatia hipertrofica a copilariei Atrofia musculara peroneala (tip axonal) (tip hipertrofic) Sindromul Roussy-Lévy G60.4 Cauzalgia G56.3 Leziunea nervului sciatic popliteu lateral Boala Morvan Sindromul Nelaton Neuropatia senzoriala: .3) G57. nespecificata G61 Polineuropatii inflamatorii Paralizia nervului peronier G57.dominant ereditara .0 Neuropatia ereditara motrice si senzoriala Neurom interdigital al membrului superior G56.7 Mononevrita cu localizari multiple G58.2 Neuropatia asociata unei ataxii ereditare G60.1 Meralgia parestezica Sindromul nervului cutanat lateral al coapsei G57.4 Leziunea nervului sciatic popliteu median G57.2-) G56.recesiva ereditara G60.NOS (M54. nespecificata G58 Alte mononeuropatii G62.Déjerine-Sottas Neuropatia ereditara motrice si senzoriala.1) .vezi leziunile nervilor dupa localizarea anatomica G59* Mononeuropatia in boli clasificate altundeva Exclude: mononeuropatia diabetica (E1-.5 Sindromul canalului tarsian G57.2 Leziunea nervului femural G57.0 Neuropatia intercostala G58.1-) G60 Neuropatia ereditara si idiopatica Paralizia lenta a nervului ulnar G56.83) radiculita NOS (M54.9 Mononeuropatia membrului inferior.

5* Polineuropatia in afectiunile sistemice ale tesutului conjuctiv (M30-M35†) G63. nespecificata G71 Afectiuni musculare primare Exclude: artrogripoza multipla congenitala (Q74.centura membrului . G62.9 Polineuropatia.-†) .2) Tulburari ale sistemului nervos periferic NOS 162 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .4* Polineuropatia in carenta nutritionala (E40-E64†) G63.8* Polinevrita in alte boli clasificate altundeva Distrofia musculara: .benigna [Becker] .Bolile sistemului nervos G62.severa [Duchenne] Exclude: distrofia congenitala Neuropatia uremica (N18.3) tulburari de metabolism (E70-E90) miozita (M60. nespecificata Neuropatia NOS G63* Polineuropatia in boli clasificate altundeva Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.1* Polineuropatia in bolile neoplazice (C00-D48†) G63.2†) .difteria (A36.42) G63.2 Polineuropatia datorita altor agenti toxici Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica agentul toxic.8 Alte afectiuni neuro-musculare specificate G70.8†) G63.mononucleoza infectioasa (B27.cu anormalitati morfologice specifice ale fibrelor musculare (G71. asemanatoare tipului Duchenne sau Becker . daca este indusa medicamentos.scapuloperoniera .oculo-faringeala .9 Afectiune neuro-musculara.8†) .boala Lyme (A69.1†) .lepra (A30.2†) .postherpetica (B02.facio-scapulo-humerala . E20-E34†.0) G70.oreion (B26. tardiv: . E70-E89†) Exclude: polineuropatia diabetica (E1-.0* Polineuropatia in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica agentul toxic.6* Polinevrita in alte afectiuni osteoarticulare si ale muschilor (M00-M25†.congenital (A50. E15-E16†.0 Distrofia musculara Polineuropatia (in): .2) .4†) .1 Afectiuni neuro-musculare toxice G63. infantila.-†) .8 Alte polineuropatii specificate Afectiuni ale jonctiunilor mioneurale si musculare (G70-G73) G70 Miastenia gravis si alte afectiuni neuromusculare Exclude: botulism (A05. G70. G62.distala .3* Polineuropatia in bolile endrocrine si metabolice (E00-E07†.8†) .scapulo-peroneala benigna cu contractii timpurii [Emery-Dreifuss] .oculara . M40-M96†) G63.autosomal recesiva.0 Miastenia gravis Polineuropatia datorita iradierii Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza.8†) G64 Alte tulburari ale sistemului nervos periferic musculara: .tuberculoasa (A17.NOS (A52.NOS (G71.-) G71.1) miastenia gravis tranzitorie neonatala (P94.2 Miastenia congenitala si evolutiva G70. G70.sifilis.

normokaliemice G72.8 Alte afectiuni musculare primare G71.lupus eritematos sistemic (M32.-†) Miopatia tireotoxica (E05.8†) . nespecificate Miopatia in: .NOS .artrita reumatoida (M05-M06†) .miotubulara (centro-nucleara) .dominanta [Thomsen] .6* Miopatia in bolile metabolice Miopatia ereditara NOS G72 Alte miopatii Exclude: artrogripoza multipla congenitala (Q74.-†) Exclude: amiotrofia diabetica (E1-.3 Miopatia mitocondriala.3* Sindromul miastenic in alte boli clasificate altundeva G73. daca este indusa medicamentos. neclasificata altundeva G72.4 Miopatia inflamatorie.1 Afectiuni miotonice G72.-) polimiozita (M33.-†) G73.0†) .Bolile sistemului nervos G71.chondrodistrofica .1 Miopatia alcoolica Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 163 .nemalina G71.2-) miozita (M60.1* Sindromul Lambert-Eaton (C80†) G73.cu miniax .2 Miopatii congenitale Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica agentul toxic.-†) G73.sclerodermia (M34.cu multiax Tip de fibre disproportionate Miopatia: .simptomatica Miotonia congenitala: .2* Alte sindroame miastenice in bolile neoplazice (C00-D48†) G73.5* Miopatia in bolile endrocrine MELAS [episod de encefalopatie mitocondriala datorita acidozei lactice cu alura de atac cerebral] G71. G72.provocata medicamentos . G71. neclasificata altundeva G73.0 Miopatia provocata medicamentos Miopatia in: .hiperkaliemice .tulburarile de depozitare a lipidelor (E75.2 Miopatia datorita altor agenti toxici Distrofia miotonica [Steinert] Miotonia: .9 Miopatia.3†) .boala de depozitare de glicogen (E74.2) G72.4* Miopatia in bolile infectioase si parazitare clasificate altundeva G73. G72.9 Afectiuni musculare primare.hipoparatiroidism (E20.NOS .cu ax central .recesiva [Becker] Neuromiotonia [Isaacs] Paramiotonia congenitala Pseudomiotonia Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.miotonice .41) G73.sindromul Sicca [Sjögren] (M35.-) infarct ischemic al muschiului (M62.0-E21. nespecificata G73* Afectiuni ale jonctiunilor mioneurale si musculare in boli clasificate altundeva Distrofia congenitala musculara: .hiperparatiroidism (E21.3 Paralizii periodice Paralizii periodice (familiale): .8 Alte miopatii specificate G72.7* Miopatia in alte boli clasificate altundeva Miopatia in: .1†) Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.3) dermatopolimiozita (M33.hipokaliemice .0†) .0* Sindrom miastenic in bolile endrocrine Sindrom miastenic in tireotoxicoza [hipertiroidism] ((E05.cu anormalitati morfologice specifice ale fibrelor musculare Boala: .

acut 4 complet.0 G81.-) Hemiplegia flasca Hemiplegia spastica Hemiplegia. acut 2 nespecificat.2 Paraplegia.-) paralizia cerebrala congenitala (G80.8 G83.9 Alte sindroame paralitice specificate Paralizia Todd (postepileptica) Sindrom paralitic.0 G80. nontraumatica.01 G80.2 G83. cronic Exclude: paraplegia si tetraplegia Vezica neurogena datorita sindromului cozii de cal Exclude: vezica prin leziune medulara NOS (G95. cronica Urmatoarele subdiviziuni cu cinci caractere sunt folosite la categoria G82: 0 nespecificat 1 nespecificat.4 Monoplegia membrelor inferioare Paralizia membrelor inferioare Monoplegia membrelor superioare Paralizia membrelor superioare Monoplegia.4) Paralizia cerebrala spastica Paralizia cerebrala spastica.00 G80. traumatica (S14.-.0 G81. acut 6 incomplet.3 G83. nespecificata G80.8 G80. S34.2) acuta. nespecificat Alte afectiuni ale sistemului nervos (G90-G99) G90 Afectiuni ale sistemului nervos autonom Exclude: disfunctia sistemului nervos autonom datorita alcoolului (G31. cronica Cvadriplegia acuta. nespecificata Paralizia cerebrala spastica diplegica Paralizia cerebrala spastica hemiplegica Paralizia cerebrala spastica cvadriplegica G82.4 Tetraplegia spastica Paralizia cerebrala spastica tetraplegica G80.1 G81. nontraumatica.03 Vezi subdiviziunile de mai sus Paralizia ambelor membre inferioare NOS Paraplegia (inferioara) NOS G82.09 G80. cronica Tetraplegia acuta.0 Paraplegia flasca Vezi subdiviziunile de mai sus G82.9 Paralizia cerebrala ataxica Alte paralizii cerebrale Vezi subdiviziunile de mai sus Cvadriplegia NOS G83 Alte sindroame paralitice Include: paralizia (completa) (incompleta) cu exceptia celor de la G80-G82 Diplegia membrelor superioare Sindroame mixte de paralizii cerebrale Paralizia cerebrala.8) G83. nespecificata Sindromul cozii de cal Paraplegia acuta.-) G90. nespecificata Paralizia cerebrala atetozica Paralizia cerebrala distonica G80.02 G80.3 Alte paralizii cerebrale spastice Paralizia cerebrala dischinetica Vezi subdiviziunile de mai sus G82.1 Paraplegia spastica Vezi subdiviziunile de mai sus G82.9 G82 0625 Diplegia (superioara) Paralizia ambelor membre superioare G83. nontraumatica.3 Tetraplegia flasca Vezi subdiviziunile de mai sus G82.5 Tetraplegia.4 G80.1 G83. cronic 3 complet. cronic 5 incomplet. S24. nespecificata Paraplegia si tetraplegia G83.Bolile sistemului nervos Paralizia cerebrala si alte sindroame paralitice (G80-G83) G80 Paralizia cerebrala Exclude: paraplegia spastica ereditara (G11. nespecificata Paralizia cerebrala NOS G81 Hemiplegia Exclude: paralizia cerebrala congenitala (G80.-.0 Neuropatia autonoma periferica idiopatica Sincopa sinusului carotidian 164 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .

1 Leziune cerebrala anoxica.datorit traumatismului obstetrical (P11.congenitala (Q03. nespecificata G94* Alte afectiuni ale creierului in boli clasificate altundeva G93 G93.0 Hidrocefalia comunicanta G91.0) .8 Alte afectiuni ale sistemului nervos autonom G90. nasterea si lauzia (O29.3.9 Afectiune cerebrala.9 Afectiune a sistemului nervos autonom.0* Hidrocefalia in bolile infectioase si parazitare clasificate altundeva(A00B99†) G94. nespecificata Exclude: encefalopatia: alcoolica (G31.8) anoxia neonatala (P21.ingrijiri chirurgicale sau medicale (G97. O74.0 Siringomielia si siringobulbia Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 165 .6-) G93.8* Alte afectiuni specificate ale creierului in boli clasificate altundeva G95 Alte afectiuni ale maduvei spinarii Exclude: mielia (G04.28) .0 Chist cerebral Chist arahnoid Chist porencefalic.difuza (S06.focala (S06.4) G93.avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00-O07.2) .3 Sindromul de oboseala postvirala Sindromul Bernard(-Horner) G90. Alte afectiuni ale creierului Encefalopatia dupa radioterapie Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza.9) G94.1) G90.8 Alte hidrocefalii G91. dobandit Exclude: chisturi periventriculare dobandite la nou-nascut (P91.1 Hidrocefalia obstructiva G91.1) chisturi cerebrale congenitale (Q04.7 Sindromul Reye .-) G95. nespecificata G91.2 Sindromul Horner G93. neclasificata altundeva Exclude: complicand: . G93.-) .8 Alte afectiuni specificate ale creierului Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica agentul toxic.6 Edem cerebral Exclude: edem cerebral: .3 Hidrocefalia post-traumatica.5 Compresiunea creierului (I95.3 Degenerescenta multisistemica Hipotensiunea ortostatica neurogena [ShyDrager] Exclude: hipotensiunea ortostatica NOS Encefalomielita mialgica benigna G93.9 Hidrocefalia.2) toxica (G92) G93. O08.sarcina.1 Disautonomia familiala [Riley-Day] G90.datorita toxoplasmozei congenitale (P37. O89.38) G93.38) .8) . nespecificata G91 Hidrocefalia Include: hidrocefalia dobandita Exclude: hidrocefalia: Compresiunea creierului (stem) Hernia creierului (stem) Exclude: compresiunea traumatica a creierului: . nespecificata G92 Encefalopatia toxica Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza.Bolile sistemului nervos G90.1) G91.traumatic (S06.1) chisturi porencefalice dobandite la nou-nascut (P91.NOS (S06.2.4 Encefalopatia.2* Hidrocefalia in alte boli clasificate altundeva G94.1* Hidrocefalia in bolile neoplazice clasificate altundeva (C00-D48†) G94. G93.2 Hipertensiune intracraniana benigna Exclude: encefalopatia hipertensiva (I67.1) G93.2 Hidrocefalia cu presiune normala G91.

Bolile sistemului nervos G95. T09.2 Hipotensiunea intracraniana ca urmare a shuntului ventricular G97.1* Alte afectiuni ale sistemului nervos autonom in alte boli clasificate altundeva G99.8 Alte afectiuni specificate ale sistemului nervos central G96.1 Afectiunile meningelui.-.-.8 Alte afectiuni postprocedurale ale sistemului nervos G97. nespecificata Mielopatia NOS G96 Alte afectiuni ale sistemului nervos central G96.datorita sindromului cozii de cal (G83.0 Pierdere de lichid cefalorahidian dupa punctia spinala 166 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . nonpiogenice Edem al maduvei spinarii Mielopatia necrotica subacuta Exclude: feblita si tromboflebita G97.9) disfunctia neuromusculara a vezicii fara mentionarea unei leziuni a maduvei spinarii (N31.1 Mielopatii vasculare Infarctul acut al maduvei spinarii (embolic) (nonembolic) Tromboza arteriala a maduvei spinarii Hematomielia Feblita si tromboflebita intraspinale. nespecificate G98 Alte afectiuni ale sistemului nervos. nespecificata G97 Afectiunile postprocedurale ale sistemului nervos.-) G95.0 Pierdere de lichid cefalorahidian Exclude: dupa punctia spinala (G97.provocata medicamentos .1 Alte reactii secundare ale punctiei spinale si lombare G97. neclasificate altundeva intraspinale.-. S34. nespecificata Exclude: compresiunea traumatica a maduvei spinarii (S14.9 Afectiuni postprocedurale ale sistemului nervos.9 Afectiune a sistemului nervos central.8 Alte afectiuni specificate ale maduvei spinarii G99.provocata de iradiere Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica agentul extern Exclude: vezica neurogena: Neuropatia autonoma amiloida (E85.0* Neuropatia autonoma in bolile endrocrine si de metabolism Vezica prin leziune medulara NOS Mielopatia: .2* Mielopatia in boli clasificate altundeva Sindroame de compresiune a arterei vertebrale si spinale anterioare (M47.0-†) Mielopatia in bolile neoplazice (C00-D48†) G99. S24.0) G96.4) . neclasificate altundeva Aderente ale meningelui (cerebrale) (spinale) G96.8* Alte afectiuni specificate ale sistemului nervos in boli clasificate altundeva . neclasificate altundeva G97. exceptand cele nonpiogenice (G08) Afectiuni ale sistemului nervos NOS G99* Alte afectiuni ale sistemului nervos in boli clasificate altundeva G95.9 Afectiune a maduvei spinarii.NOS (N31.-†) Exclude: neuropatia autonoma diabetica (E1-.2 Compresiune maduvei.3) G95.43) G99.

0 Entropion si trichiaza pleoapei H02.1 Chalazion H01 Alte inflamatii ale pleoapei H13* H19* H22* H01.H59 Afectiunile pleoapei. ale miscarilor binoculare. de acomodare si de refractie Tulburari de vedere si cecitate Alte afectiuni ale ochiului si anexelor sale H58* Exclude: anumite afectiuni cu originea in perioada perinatala (P00-P96) anumite boli infectioase si parazitare (A00-B99) complicatii ale sarcinii.8 Alte inflamatii specificate ale pleoapei H01. otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (S00-T98) tumori maligne (C00-D48) simptome. nespecificata H02 Alte afectiuni ale pleoapei Exclude: malformatia congenitala a pleoapei (Q10.H36 H40 . de nutritie si metabolism (E00-E90) leziuni traumatice.H52 Afectiunile pleoapei.H48 H49 .H28 H30 .9 Inflamatia pleoapei.H45 H46 .1 Dermatoza neinfectioasa a pleoapei H28* Dermatita: .de contact a pleoapei .H06 H10 .1 Ectropion al pleoapei Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 169 . aparatului lacrimal si orbitei (H00-H06) H00 Orgelet si chalazion Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele: H03* H06* Afectiuni ale pleoapei in boli clasificate altundeva Afectiuni ale aparatului lacrimal si ale orbitei in boli clasificate altundeva Afectiuni ale conjunctivei in boli clasificate altundeva Afectiuni ale sclerei si corneei in boli clasificate altundeva Afectiuni ale irisului si corpilor ciliari in boli clasificate altundeva Cataracta si alte afectiuni ale cristalinului in boli clasificate altundeva Inflamatii chorioretinale in boli clasificate altundeva Afectiuni retiniene in boli clasificate altundeva Glaucom in boli clasificate altundeva Afectiuni ale corpului vitros si globului ocular in boli clasificate altundeva H00. deformari si anomalii cromozomiale (Q00-Q99) boli endocrine.3) H32* H36* H42* H45* H02. aparatului lacrimal si orbitei Afectiuni ale conjunctivei Afectiuni ale sclerei. corneei.H54 H55 . irisului si corpilor ciliari Afectiuni ale cristalinului Afectiuni ale choroidei si retinei Glaucom Afectiunile corpului vitros si ale globului ocular Afectiuni ale nervului si cailor optice Afectiunile muschilor oculari.H22 H25 .H42 H43 .eczematoasa a pleoapei Lupus eritematos discoidal al pleoapei Xerodermia pleoapei H01.5) H01. nasterii si lauziei (O00-O99) malformatii congenitale.H13 H15 .0 Orgelet si alte inflamatii profunde ale pleoapei Abcesul pleoapei Furunculul pleoapei Urcior H00. semne si rezultate anormale ale investigatiilor clinice si de laborator.alergica a pleoapei .0 Blefarita Exclude: blefaro-conjunctivita (H10. neclasificate altundeva (R00-R99) H53 .Bolile ochiului si anexelor sale Capitolul VII H48* Afectiuni ale nervului optic [al 2-lea] si cailor optice in boli clasificate altundeva Alte afectiuni ale ochiului si anexelor in boli clasificate altundeva Bolile ochiului si anexelor sale (H00-H59) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: H00 .0-Q10.

sacului H04.-†) .chist H04.3†) H03.8 Alte afectiuni ale aparatului lacrimal H04.8* Atingerea pleoapei in alte boli clasificate altundeva H05. nespecificata H05 Afectiuni ale orbitei Exclude: malformatia congenitala a orbitei (Q10. subacuta sau nespecificata dacriopericistita acuta.oncocercoza (B73†) . nespecificata H03* Afectiuni ale pleoapei in boli clasificate altundeva Dacriocistita cronica Lacrimal(a): .1 Alte afectiuni ale glandei lacrimale Anchiloblefaron Blefarofimoza Atrofia pleoapei Exclude: blefarospasm (G24.4 Ptoza palpebrala H02.1* Atingerea pleoapei in alte boli infectiose clasificate altundeva Fistula lacrimala H04.9 Afectiune a pleoapei.4†) .canalului .6) Deplasarea (laterala) a globului NOS Hemoragia orbitei Edemul orbitei H05.-†) .psihogen (F95.3 Deformarea orbitei Atrofia orbitei Exostoza orbitei H05.0 Inflamatii acute ale orbitei Abcesul orbitei Celulita orbitei Osteomielita orbitei Periostita orbitei Tenonita orbitei H05.5) Dacriops Sindromul ochiului uscat Glanda lacrimala: .leishmanioza (B55.0†) Infectia parazitara a pleoapei in: .2 Lagoftalmie H02.zona Zoster (B02.4 Inflamatia cronica a cailor lacrimale Hipertricoza pleoapei Retentia de corp strain in pleoapa H02. subacuta sau nespecificata Canaliculita lacrimala acuta.3 Blefarochalasis H02.atrofia .6 Xantelasma pleoapei H02.Bolile ochiului si anexelor sale H02.-) H02.3†) .7) Atingerea pleoapei in: .pian (A66.9 Afectiune a aparatului lacrimal.2 Exoftalmia Atingerea pleoapei in impetigo (L01.2 Epiphora H04.loiaza (B74.canaliculita cronica .0†) H04 Afectiuni ale aparatului lacrimal Exclude: malformatiile congenitale ale aparatului lacrimal (Q10.molluscum contagiosum (B08.8 Alte afectiuni specificate ale pleoapei H04.canaliculei .-†) .ptiriaza (B85.infectia cu herpes viral [herpes simplex] (B00.mucocel cronic H04.-) .4 Enoftalmia H04.7 Alte afectiuni degenerative ale pleoapei si ale regiunii perioculare Dacriocistita (flegmonoasa) acuta.lepra (A30.5 Alte tulburari afectand functia palpebrala H04.1) Cloasma pleoapei Madaroza pleoapei Vitiligo al pleoapei H02.0 Dacrioadenita 170 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . subacuta sau nespecificata Exclude: dacriocistita neonatala (P39.3 Inflamatia acuta si nespecificata a cailor lacrimale tic: .4-Q10.NOS (F95.6 Alte afectiuni ale cailor lacrimale Dermatita pleoapei datorita unor specii de Demodex (B88.1†) .organic (G25.6) .3†) H03.5 Stenoza si insuficienta cailor lacrimale H03.tuberculoza (A18.5†) .0* Infestatia parazitara a pleoapei in boli clasificate altundeva Dacriolitiaza Eversiunea punctului lacrimal Stenoza lacrimala a: .1 Afectiuni inflamatoare cronice ale orbitei Granulomul orbitei H05.

2†) H06.0 Sclerita H15.al corneei: ...8) H11.†) H13.9 Conjuctivita.8* Alte afectiuni ale conjuctivei in boli clasificate altundeva H10.-) Miaza orbitei (B87.difterica (A36.herpes viral [herpes simplex] (B00.5 Blefaroconjuctivita H10.3* Pemphigoid ocular (L12.8 Alte afectiuni ale sclerei Stafilom ecuatorial Sclerectazia Exclude: miopia degenerativa (H44.Acanthamoeba (B60.cu hipopion .2) Conjunctivita (datorita): ..2) H11. nespecificata H16 Keratita Conjunctivala(e): .3†) .xeroza NOS H11.3 Hemoragia conjuctivala Hemoragia subconjunctivala Ulcer: .0 Conjuctivita muco-purulenta H10.Bolile ochiului si anexelor sale H05.8 Alte afectiuni specificate ale conjuctivei Pseudopterigion H11.8†) .2* Conjunctivita in alte boli clasificate altundeva H13.gonococica (A54. corneei.perforata .8†) .3* Alte afectiuni ale orbitei in boli clasificate altundeva H13.1†) .NOS .anevrism .meningococa (A39.1* Conjunctivite in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Afectiuni ale conjunctivei (H10-H13) H10 Conjunctivita Exclude: kerato-conjunctivita (H16.†) H06.2 Alte conjuctivite acute H10.1) H10.Mooren Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 171 .inelara .1 Episclerita H15. irisului si corpilor ciliari (H15-H22) H15 Afectiuni ale sclerei H15. nespecificate Exclude: oftalmia neonatala NOS (P39.2* Exoftalmia tireotoxica (E05.3†) H13.0 Pterigion Exclude: pseudopterigion (H11.1 Depuneri si afectiuni degenerative ale conjuctivei H15.2) Afectiuni ale sclerei.concretiuni .marginala .†) H13.2 Cicatrice conjuctivale H16.4 Alte tulburari vasculare si chistul conjuctivei Corp strain retro-ocular H05.edem H11.pigmentatia . nespecificate H13* Afectiuni ale conjunctivei in boli clasificate altundeva H06.4 Conjuctivita cronica H10.1* Infectii parazitare ale orbitei in boli clasificate altundeva Infectia orbitei cu Echinococcus (B67.centrala .0* Parazitoze filariene ale conjuctivei (B74.5 Retentia(veche)de corp strain ca urmare a unei plagi penetrante a orbitei H11.8 Alte conjuctivite H10.9 Afectiunea orbitei.5†) .zona Zoster (B02. nespecificata H06* Afectiuni ale aparatului lacrimal si ale orbitei in boli clasificate altundeva Conjunctival(a): .3 Conjuctivite acute.argiroza [argyria] . nespecificata H11 Alte afectiuni ale conjunctivei Exclude: kerato-conjunctivita (H16.0* Afectiuni ale aparatului lacrimal in boli clasificate altundeva H06.8 Alte afectiuni ale orbitei Chistul orbitei H05.9 Afectiune a sclerei.0 Ulcer cornean Simblefaron H11.1 Conjuctivita atopica acuta H10.9 Afectiuni ale conjuctivei.hiperemia .

recenta sau subacuta Irita acuta.3†) .0) H20.5†) Sclerita zosteriana (B02.4) H18.3-Q13. daca este indusa medicamentos.0†) H19.NOS .2 Alte edeme ale corneei H18.stelata .4 Degenerescenta corneei Arc senil Keratopatia in bandelete Exclude: ulcerul Mooren (H16.punctata superficial Fotokeratita Oftalmia de zapada H16.9 Cicatrice si opacitate corneeana.8 Alte afectiuni specificate ale corneei Anestezia corneei Hipoestezia corneei Eroziunea recidivanta a corneei H18.1* Keratita si kerato-conjunctivita datorita virusului herpetic (B00.granulara .3* Keratita si kerato-conjunctivita in alte boli clasificate altundeva Kerato-conjunctivita Sicca (M35.6 Keratocon H18. nespecificate H18 Alte afectiuni ale corneei Episclerita sifilitica (A52.3 Alteratia membranelor corneene Keratita si keratoconjunctivita (interstitiala) in: .maculara .numulara .9 Keratita.0* Sclerita si episclerita in boli clasificate altundeva H17.1 Alte keratite superficiale fara conjunctivita H18.0 Leucom aderent H17. recenta sau subacuta H20.acanthamoebiasa (B60.8 Alte cicatrice si opacitati corneene H17.1 Cheratopatia buloasa H18.neurotrofica .3†) H19.zona Zoster (B02.8* Alte afectiuni ale sclerei si corneei in boli clasificate altundeva Keratocon in sindromul Down (Q90.7 Alte deformatii ale corneei Keratoconjuctivita: .flictenulara Oftalmia nodoasa Keratita superficiala cu conjunctivita H16.inelara .Fuchs H18.de expunere .7†) Episclerita tuberculoasa (A18.2* Keratita si kerato-conjunctivita in alte boli infectioase si parazitare clasificate altundeva H18.stafilom Descemetocel Exclude: malformatii congenitale ale corneei (Q13.rujeola (B05. nespecificata H17 Cicatrice si opacitati corneene H19.-†) H20 Iridociclita Cuta a membranei Descemet Ruptura membranei Descemet H18.3†) H19.1 Iridociclita cronica H20.5†) .0 Pigmentatia si depunerea corneeana Hematocorneea Inelul Kayser-Fleischer Fascicolul Krukenberg Linia Staehli Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.cu grilaj in retea .2 Keratoconjuctivita Distrofia: .tuberculoza (A18.5†) Keratita dendritica si dupa capsulotomie H19.1†) .9 Afectiuni ale corneei. nespecificate H19* Afectiuni ale sclerei si corneei in boli clasificate altundeva Vase de neoformatie (ale corneei) Panus (cornean) H16.2 Iridociclita datorita lentilelor de contact 172 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . H18.sifilis (A50.8 Alte keratite H16.filamentoasa .corneana: .1 Alte opacitati corneene centrale H17.ectazia .3 Keratita interstitiala si profunda H16.4 Neovascularizare corneeana Cornean(a): .striata .epiteliala .5 Distrofia corneeana ereditara Keratita: .8†) .Bolile ochiului si anexelor sale H16.0 Iridociclita acuta si subacuta Uveita anterioara Ciclita acuta.

0-†) .0) H26.corticala . juvenila si presenila H26.sarcoidoza (D86.5 Alte aderente si perturbari ale irisului si corpilor ciliari Cataracta senila: . nespecificata Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza.NOS .4 Membrane pupilare Iris bombat Pupilara: .parazitar Exclude: chist pupilar miotic (H21.0* Iridociclita in bolile infectioase si parazitare clasificate altundeva H21.infectia gonococica (A54.3†) H22.9 Afectiunea irisului si corpilor ciliari.2 Cataracta senila de tip Morgagnian Goniosinechia Iridodializa Recesiunea unghiului iridocorneean Sinechia (iris): .2) Cataracta senila hipermatura H25.exudativ .infectia cu herpes viral [herpex simplex] (B00.8†) H22.0 Cataracta infantila.anterioara .2) H25.3 Chistul irisului.5†) . nespecificata H21 Alte afectiuni ale irisului si corpilor ciliari Exclude: uveita simpatica (H44.posterioara Exclude: corectopia (Q13.zona Zoster (B02.Bolile ochiului si anexelor sale H20.tuberculoza (A18.spondilita anchilozanta (M45.coronara .9 Cataracta senila.5†) .iris (pigmentara) .1 Cataracta traumatica H21.NOS .1) Chistul irisului.8 Alte afectiuni specificate ale irisului si corpilor ciliari H21.0 Hiphema 0732 Exclude: hiphema traumatica (S05.1) H22* Afectiuni ale irisului si corpilor ciliari in boli clasificate altundeva H22.implant . H26.4†) .1 Alte tulburari vasculare ale irisului sau corpilor ciliari Iridociclita in: .1* Iridociclita in alte boli clasificate altundeva Neovascularizarea irisului si a corpilor ciliari Rubeoza irisului H21.2 Cataracta complicata Cataracta in iridociclita cronica Cataracta secundara afectiunilor oculare Opacitate glaucomatoasa (subcapsulara) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 173 .punctiforma Cataracta senila polara subcapsulara (anterioara) (posterioara) Fisuri Water H25.8 Alte iridociclite H20.sifilis (secundar) (A51.marginea pupilara Iridoschisis Atrofia irisului (esentiala) (progresiva) Chist pupilar miotic Transluciditatea irisului H21.3†) .8 Alte cataracte senile Forme combinate de cataracta senila H25.ocluzia . corpilor ciliari si a camerei anterioare a ochiului Afectiuni ale cristalinului (H25-H28) H25 Cataracta senila Exclude: glaucom capsular cu pseudoexfolierea cristalinului (H40. nespecificata H26 Alte cataracte Exclude: cataracta congenitala (Q12.2 Afectiuni degenerative ale irisului si corpilor ciliari Iridociclita in: . corpilor ciliari si a camerei anterioare a ochiului: .1 Cataracta senila nucleara Cataracta brunescenta Cataracta cu scleroza nucleara H25.1) H21.secluzia H21.8* Alte afectiuni ale irisului si corpilor ciliari in boli clasificate altundeva Degenerescenta: .0 Cataracta senila incipienta H21.9 Iridociclita.

choroidala (central areolara) (generalizata) (peripapilara) Atrofia girata. nespecificate 174 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .choroidita .3) Cataracta miotonica (G71.36) debut precoce legat de varsta in cataracta diabetica (E1-.9 Afectiuni ale cristalinului.4 H31.choroidita .8 H31.0 Inflamatii chorioretinale Chorioretinita focala Inelul Soemmerring H26.0 H30.4) H31.2* Cataracta in alte boli clasificate altundeva Cicatrice maculare ale polului posterior (postinflamatorii) (post-traumatice) Retinita solara H31. nespecificata 0701 H27 Alte afectiuni ale cristalinului Exclude: malformatiile congenitale ale cristalinului (Q12. choroida Exclude: ornitinemia (E72.2 Distrofia ereditara a choroidei Choroideremia Distrofia.8 Alte afectiuni specificate ale cristalinului H27.2) pseudophachia (Z96.8* Alte afectiuni ale cristalinului in boli clasificate altundeva H31.1 Luxatia cristalinului H27.1) H27.Bolile ochiului si anexelor sale H26.chorioretinita .9 Cataracta.retinita .9 H30.1 Focala: .-†) Cataracta datorita malnutritiei deshidratarii (E40-E46†) Exclude: cataracta diabetica (E1-. de nutritie si metabolism Chorioretinita NOS Choroidita NOS Retinita NOS Retinochoroidita NOS Alte afectiuni ale choroidei Cicatrice chorioretiniana Cataracta in hipoparatiroidism (E20.NOS H31.chorioretinita .9 Dezlipirea choroidei Alte afectiuni specificate ale choroidei Afectiuni ale choroidei.expulziva .3 Cataracta provocata de medicamente Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.3 Hemoragia si ruptura choroidei Hemoragia choroidei: .4 Sechele de cataracta 0701 Cataracta secundara Afectiuni ale choroidei si retinei (H30-H36) H30 H30.retinochoroidita Exclude: retinopatia exudativa (H35.8 Alte cataracte specificate H26.retinochoroidita Chorioretinita diseminata Diseminata: .1†) H28.retinita .-) complicatii mecanice ale unui implant intraocular (T85.0) Ciclita posterioara Orbiculus ciliaris Alte chorioretinite Boala Harada Chorioretinita. nespecificata H28.1 Degenerescenta choroidiana Atrofia choroidei Scleroza choroidei Exclude: striatii angioide (H35. H26.1* Cataracta in bolile endocrine.0 Afakia 0701 H27.39) H28.8 H30.2 H30. nespecificate H28* Cataracta si alte afectiuni ale cristalinului in boli clasificate altundeva H31 H31.

ramura .4) H33.hipertensiva .centrala .NOS H35.Coats .tesutul conjunctiv vascular .fara ruperea retinei Exclude: chorioretinopatia seroasa centrala (H35.8* Alte inflamatii chorioretinale in boli clasificate altundeva H33 Dezlipiri si rupturi ale retinei Exclude: dezlipirea epiteliului pigmentar retinian (H35.varice . tardiva (A52.tuberculoasa (A18.5 H34 H34.1 Alte dezlipiri ale retinei Ocluzia vasculara retiniana Exclude: amauroza fugace (G45.1) degenerescenta microchistoida a retinei (H35.4 Detasare mecanica (tractiune) a retinei Vitroretinopatia proliferativa cu dezlipirea retinei H33.sifilitica.5†) H32.0†) .2 Retinopatia prematuritatii Fibroplazia retrolentala Alte retinopatii proliferante Vitreoretinopatia proliferanta Exclude: vitreoretinopatia proliferanta cu tratamentul chirurgical al dezlipirii (H59.7) Dezlipirea retinei cu ruptura retiniana Placa Hollenhorst Retinian(a): .microembolism H34.0 Chist marginea anterioara a retinei senzoriale Chist parazitar al retinei NOS Pseudochist al retinei Exclude: retinoschisis congenital (Q14.3 Degenerescenta maculei si polului posterior degenerescenta retiniana periferica fara ruptura (H35.3) Ocluzia tranzitorie a arterei retiniene Ocluzia arterei retiniene centrale Striatii angioide ale maculei Cute ale maculei Dungi (degenerative) ale maculei Gauri ale maculei Pliuri ale maculei Degenerescenta Kuhnt-Junius Degenerescenta maculara senila (atrofica) (exudativa) Maculopatia toxica Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.9 Ocluzie vasculara retiniana.7†) .2 Dezlipirea seroasei retiniene Dezlipire retinala: .exudativa .partiala .0* Inflamatii chorioretinale in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Chorioretinita: . daca este provocata medicamentos.NOS .1 H35.perivascularita .1 Dezlipirea retinei rhegmatogene Retinoschisis si chisturi retiniene H35 H35.ocluzia arterei: .8) dezlipirea retinei (H33. fara dezlipire Opercul Ruptura retiniana NOS Exclude: cicatrice chorioretiniene dupa Schimbari in aparitia vaselor retiniene Retinian(a): .7) H33.4) H35.4) H33.vasculita Retinopatia: .de fond NOS .toxoplasma (B58.Bolile ochiului si anexelor sale H32* Inflamatii chorioretinale in boli clasificate altundeva H34.partiala .neovascularizatie . fara dezlipire Gaura rotunda a retinei.tributara H34.2 Alte ocluzii ale unor artere retiniene H32.microanevrism . Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 175 .0 H34. nespecificata Alte afectiuni retiniene Retinopatia de fond si modificarile vasculare ale retinei H33.8 Alte ocluzii vasculare retiniene Ocluzia venei retiniene: .incipienta .3 Ruptura retiniana fara dezlipire Ruptura in poctoava de cal a retinei.0 H33.

Bolile ochiului si anexelor sale H35.microcistoida .cronic .0†) H42.0 Prolaps al corpului vitros Exclude: sindromul corpului vitros dupa interventia chirurgicala pentru cataracta (H59. H40.retiniana (punctata albicioasa) (pigmentara) (viteliforma) .9 Alte afectiuni retiniene specificate Afectiuni retiniene.5) glaucom congenital (Q15. nespecificat H42* Glaucom in boli clasificate altundeva Chorioretinopatia seroasa centrala Dezlipire de epiteliu pigmentar retinian H35.6 H35.3 Glaucom secundar unui traumatism ocular Folositi un cod aditional pentru a identifica cauza.4 Degenerescenta retiniana periferica Degenerescenta.0 Glaucomul la limita H43.0* Glaucom in bolile endocrine.4 Glaucom secundar unei inflamatii a ochiului Folositi un cod aditional pentru a identifica cauza.7 Hemoragia retiniana Dezlipirea straturilor retinei Folositi un cod aditional pentru a identifica cauza.tapeto-retiniana .4) Glaucom in unghi ingust (primar)(stadiu rezidual): .3 Alte opacitati ale corpului vitros Hipertensiune oculara H40.pigmentar H40. nespecificate H42.degenerescenta .acut .-†) Distrofia retiniana in tulburarile lipidelor de rezerva (E75.sindromul Lowe (E72.-†) Exclude: retinopatia diabetica (E1-.8 Alte afectiuni ale corpului vitros Glaucom (primar)(stadiu rezidual): .8†) Retinopatia proliferanta in anemia cu hematii falciforme (D57.5 Glaucom secundar altor afectiuni oculare H35.35) H40.2 Glaucom primar in unghi ingust Corp vitros: .3) H40. de nutritie si metabolism H36* Afectiuni retiniene in boli clasificate altundeva Retinopatia aterosclerotica (I70.NOS .3-) Glaucom in: . retina: . nespecificate H44 Afectiuni ale globului ocular Include: tulburari afectand structuri multiple ale ochiului Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .6 Glaucom provocat de medicamente Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.2 Opacitati cristaline ale corpului vitros H43.9 Afectiuni ale corpului vitros.3) H40.8* Glaucom in alte boli clasificate altundeva Glaucom in onchocercosa (B73†) Afectiunile corpului vitros si ale globului ocular (H43-H45) H43 Afectiuni ale corpului vitros Glaucom (H40-H42) H40 0701 Glaucom Exclude: glaucom absolut (H44.8 H35.vitreoretiniana Retinita pigmentara Boala Stargardt H35.pavimentoasa .0) H43.in palisada .-†) .9 Glaucom.incrucisata .cu tensiune joasa .1 Glaucom primar in unghi deschis Membrane si fibre ale corpului vitros H43. Exclude: in diabet mellitus (E1-. H40.intermitent 176 H43.amiloidoza (E85.dezlipire Exclude: vitreoretinopatia proliferanta cu dezlipire de retina (H33.0) glaucom traumatic datorit traumatismului obstetrical (P15.reticulara Exclude: cu rupere de retina (H33.5 Distrofia retiniana ereditara Distrofia: . H40.1 Hemoragia corpului vitros H43.capsular cu pseudoexfolierea cristalinului .8 Alte glaucoame H40.cronic simplu .

4 Hipotonia ochiului H44.neuropatia.camera anterioara .0) Alte afectiuni ale nervului optic [al 2-lea] si cailor optice Glaucom absolut Atrofia globului ocular Retractia globului ocular H44.cristalin . cu exceptia celei ischemice .6 Afectiuni ale cortexului vizual H47.peretele posterior al globului ocular .33) H45.toxocariaza (B83.sifilis tardiv (A52.0* Atrofia optica in boli clasificate altundeva Atrofia optica in sifilisul tardiv (A52.infectia meningococica (A39.2 Miopia degenerativa H44.0* Hemoragia corpului vitros in boli clasificate altundeva Exclude: cu diabet mellitus (E1-.iris .corpul vitros H44.1* Endoftalmite in boli clasificate altundeva Nevrita retrobulbara in: .8 Alte afectiuni ale globului ocular Afectiuni ale cailor optice.papilita Nevrita retrobulbara NOS Exclude: neuropatia optica ischemica Chalcoza Sideroza ochiului H44.peretele posterior al globului ocular .6 Retentia (veche) intraoculara de corp strain magnetic H47.4 Afectiuni ale chiasmei optice H47.1 Alte endoftalmii Afectiuni ale nervului si cailor optice (H46-H48) H46 Nevrita optica Endoftalmia parazitara NOS Uveita simpatica H44.3 Alte afectiuni ale papilei optice Druse ale papilei optice Pseudoedem papilar H47.1* Nevrita retrobulbara in boli clasificate altundeva H45.2 Atrofia optica Paloarea temporala a papilei optice H47.3 Alte afectiuni degenerative ale globului ocular Optica: .0 Afectiuni ale nervului optic.scleroza multipla (G35†) H48.corpul ciliar . nespecificat H47.5 Afectiuni degenerative ale globului ocular H47 (H47.7 Retentia (veche) intraoculara de corp strain nonmagnetic Compresiunea nervului optic Hemoragia la teaca nervului optic Neuropatia optica ischemica H47.9 Afectiune a globului ocular.onchocercosa (B73†) .8* Alte afectiuni ale corpului vitros si ale globului ocular in boli clasificate altundeva Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 177 .camera anterioara . neclasificate altundeva Retentia (veche) intraoculara de corp strain magnetic (in): .7 Afectiuni ale cailor optice.corpul vitros H44.corpul ciliar . nespecificata H45* Afectiuni ale corpului vitros si globului ocular in boli clasificate altundeva H48. nucleilor geniculati si ale radiatiilor optice H47.0 Endoftalmia purulenta Panoftalmia Abcesul corpului vitros H44.iris . nespecificate H48* Afectiuni ale nervului optic [al 2-lea] si cailor optice in boli clasificate altundeva Hemoftalmia Luxatia globului ocular H44.8†) .cristalin .0†) H45.8* Alte afectiuni ale nervului si cailor optice in boli clasificate altundeva Endoftalmita in: .0) neuromielita optica [Devic] (G36.1 Edem papilar.1†) .5 Afectiuni ale altor cai optice Retentia (veche) intraoculara de corp strain nonmagnetic (in): .Bolile ochiului si anexelor sale H44.1†) H48.

8 Alte strabisme paralitice Oftalmoplegia externa NOS 0627 H52.2) supranucleara progresiva (G23. nespecificate H52 Vicii de refractie si tulburari de acomodare H49.5 Tulburari de acomodare H49.exotropia (alternanta) (monoculara) H50.esotropia (alternanta) (monoculara) .6 Strabism mecanic Sindromul tecii Brown Strabism datorit aderentelor Limitare traumatica a miscarilor muschilor oculari H50. de acomodare si de refractie (H49-H52) Exclude: nistagmus si alte anomalii de miscare H50.3 Heterotropia intermitenta Tulburari de vedere si cecitate (H53-H54) H53 Tulburari de vedere Intermitenta: .Bolile ochiului si anexelor sale Afectiunile muschilor oculari.prin strabism H53.2) Sindromul Kearns-Sayre H52. ale miscarilor binoculare.2 Paralizia celui de-al saselea nerv [abductor] H49.5 Heteroforia Ambliopia: .6 Alte vicii de refractie H52.0 Ambliopia si anopsia Strabism concomitent NOS Ciclotropia Microtropia Sindrom de monofixare H50.interna (H52.1 Tulburari subiective de vedere Hiperforia alternanta Esoforia Exoforia Astenopia Cecitatea diurna Hemeralopia Metamorfopsia Fotofobia Scotom scintilant Pierderea subita a vederii Halouri vizuale Exclude: halucinatii vizuale (R44.4 Presbitia H52.8 Alte anomalii specificate de miscare binoculara H51.1 Paralizia celui de-al patrulea nerv [patetic] H49. cu exceptia celei intermitente H50.9 Anomaliile miscarilor binoculare.1 Strabism divergent concomitent Oftalmoplegia interna (completa) (totala) Pareza de acomodare Spasm de acomodare H52.4 Alte heterotropii si nespecificate H53.7 Viciu de refractie.1 Excesul si insuficienta convergentei H51.2 Strabism vertical Hipertropia Hipotropia H50.2 Astigmatism H52.0 Strabism convergent concomitent Esotropia (alternanta) (monoculara). nespecificat H50 Alte strabisme H50.9 Strabism.1) H51.0 Paralizia celui de-al treilea nerv [oculomotor] H49.prin defect de utilizare . cu exceptia celei intermitente H50.8 Alte strabisme specificate oculara (H55) Sindromul Duane H50.1) H53.0 Paralizia conjugarii privirii H51.2 Diplopia Vizuine dubla 178 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . nespecificat H51 Alte anomalii de miscare binoculara H49 Strabism paralitic Exclude: oftalmoplegia: . nespecificat Exotropia (alternanta) (monoculara).3 Oftalmoplegia totala (externa) H49.1 Miopia Exclude: miopia degenerativa (H44.9 Strabism paralitic.2 Oftalmoplegia internucleara H51.0 Hipermetropia H52.4 Oftalmoplegia externa progresiva H49.anisometrica .5) internucleara (H51.3 Anisometria si anisoiconia H52.

02) 5/300 (20/1200) Perceperea luminii Largirea petei oarbe Ingustarea generalizata a campului vizual Hemianopsia (heteronimia) (homonimia) Anopsia cvadranta Scotom: . 6-10 Noiembrie 1972 (Seria de Rapoarte Tehnice OMS.6 Cecitate nocturna Exclude: datorita carentei de vitamina A (E50. 5 la ambii ochi H54. 4.05) 20/400 4 1/60 (numararea degetelor de la un metru) 1/50 (0.3 Alte tulburari de viziune binoculara Anomalii de corespondenta retiniana Fuziunea cu anomalia viziunii stereoscopice Perceptia simultana fara fuziune Disparitia viziunii binoculare H53. H54.Bolile ochiului si anexelor sale H53. termenul 'cecitate' cuprinde categoriile 3. Nr.Bjerrum .3) H54.1 Cecitatea unui ochi. H54.7 Pierdere de vedere. 5 la un ochi [vedere normala la celalat ochi] H54.8 Alte tulburari de vedere H53.3) 20/70 6/60 1/10 (0.arcuit . cu categoriile 1 si 2 la celalalt ochi.1) 20/200 3/60 Minimum egal cu sau mai bine decat: 6/60 1/10 (0. 4.05) 20/400 1/60 (numararea degetelor de la un metru) 1/50 (0.02) 5/300 Acromatopsia Incapacitatea dobandita a viziunii culorilor Daltonismul Deuteranomalia Deuteranopia Protanomalia Protanopia Tritanomalia Tritanopia Exclude: cecitate diurna (H53. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 Categoriile deficientei vizuale 3.6 Pierderea vederii necalificata a unui ochi Categoria deficientei vizuale 9 la un ochi [vedere normala la celalalt ochi] H54. chiar daca acuitatea centrala nu este afectata. 518.5) H53.1) 20/200 3/60 1/20 (0.1) 5 9 Nu percepe lumina Nedeterminat sau nespecificat Exclude: amauroza fugace (G45. 1973). pacientii cu un camp nu mai mare de 10grade dar mai mare de 5 grade in jurul punctului central de fixatie ar trebui sa fie incadrati la categoria 3 si pacientii cu un camp nu mai mare de 5grade in jurul punctului central de fixatie ar trebui sa fie incadrati la categoria 4. nespecificata Categoria deficientei vizuale 9 NOS 179 .9 Tulburari de vedere.3 Pierderea vederii necalificata a ambilor ochi Categoria deficientei vizuale 9 la ambii ochi. nespecificate H54 Cecitatea si scaderea vazului Nota: Urmatorul tabel ofera o clasificare a severitatii deficientelor vizuale recomandata de catre Grupul OMS de Studiu privind Prevenirea Orbirii.0 Cetitatea ambilor ochi H53.4 Anomalia campului vizual Categorii de deficiente vizuale 1 Acuitate vizuala cu cea mai buna posibilitate de corectie Maximum mai putin de: 6/18 3/10 (0. H54. Termenul de 'vedere scazuta' din categoria H54 cuprinde categoriile 1 si 2 din tabel.central . 4 si 5 si termenul 'pierderea vederii necalificata' categoria 9.inelar H53. Daca este luata in considerare intinderea campului vizual. scaderea vederii celuilalt ochi Categoriile deficientei vizuale 3.2 Scaderea vederii ambilor ochi Categoriile deficientei vizuale 1 si 2 la ambii ochi. 5 la un ochi.5 Scaderea vederii unui ochi Categoriile deficientei vizuale 1 si 2 la un ochi [vedere normala la celalalt ochi] H54.5 Tulburari ale viziunii culorilor 2 3 1/20 (0. 4. Geneva.4 Cecitatea unui ochi Categoriile deficientei vizuale 3.

8 Alte afectiuni specificate ale ochiului si anexelor H57.1) Nistagmus: .8 Alte afectiuni postprocedurale ale ochiului si anexelor H57.timpurie (A50.congenital .alte dispozitive prostetice oculare. sifilitica (A52.congenitala: .1 Durere oculara H57.9 Afectiune postprocedurala a ochiului si anexelor.0†) . neclasificate altundeva Exclude: complicatii mecanice ale: .3†) .8* Alte afectiuni ale ochiului si anexelor in boli clasificate altundeva Oculopatia sifilitica NEC: .3) pseudofakia (Z96. implanturi sau grefe (T85. nespecificata H58.9 Afectiuni ale ochiului si anexelor nespecificate H58* Alte afectiuni ale ochiului si anexelor in boli clasificate altundeva Cicatrice chorioretiniene dupa chirurgie pentru dezlipire H59.latent .de privare .tardiva (A50.0* Anomalii functionale ale pupilei in boli clasificate altundeva Fenomenul Argyll Robertson sau pupila.0 Anomalii functionale ale pupilei H57.1* Tulburari de vedere in boli clasificate altundeva H58.7†) 180 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .timpurie (secundara) (A51.Bolile ochiului si anexelor sale Alte afectiuni ale ochiului si anexelor sale (H55-H59) H55 Nistagmus si alte miscari anormale ale ochiului H59 Afectiuni postprocedurale ale ochiului si anexelor.tardiva (A52.NOS H57 Alte afectiuni ale ochiului si anexelor H59.lentile intraoculare (T85.1†) H58.0 Sindromul corpului vitros dupa chirurgia cataractei H59.4†) .2) .disociat .

9 Otita externa.H95 Boli ale urechii externe Boli ale urechii medii si apofizei mastoide Boli ale urechii interne Alte afectiuni ale urechii H60.auricul .NOS .conductului auditiv extern H60. de nutritie si metabolism (E00-E90) leziuni traumatice.pavilionul urechii Exclude: urechea in 'floare de varza' M95. nespecificata H61 Alte afectiuni ale urechii externe H61.eczematoasa . neclasificate altundeva (R00-R99) Otita externa cronica NOS H60.hemoragica Otita innotatorului H60.0 Abces al urechii externe Abces al auriculului sau al conductului auditiv extern Carbuncul al auriculului sau al conductului auditiv extern Furuncul al auriculului sau al conductului auditiv extern H60. nasterii si lauziei (O00-O99) malformatii congenitale. otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (S00-T98) tumori maligne (C00-D48) simptome.H75 H80 .1 Afectiuni neinfectioase ale pavilionului urechii Deformitate dobandita a: .2 Otita externa maligna H60.1 Celulita flegmonoasa a urechii externe Celulita a: .2 Dop de cerumen Ceara in ureche H61.de contact .de reactie H60.8 Alte otite externe anumite boli infectioase si parazitare (A00-B99) complicatii ale sarcinii. neinfectioasa H94* Exclude: anumite afectiuni cu originea in perioada perinatala (P00-P96) Otita externa acuta: . semne si rezultate anormale ale investigatiilor clinice si de laborator.5 Otita externa acuta.0 Perichondrita urechii externe Chondrodermatita nodulara cronica a helixului Perichondrita a: .chimica .auricul .3 Alte otite externe infectioase Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele: H62* H67* H75* Afectiuni ale urechii externe in boli clasificate altundeva Otita medie in boli clasificate altundeva Alte afectiuni ale urechii medii si apofizei mastoide in boli clasificate altundeva Alte afectiuni ale urechii in boli clasificate altundeva Otita externa: .Bolile urechii si apofizei mastoide Capitolul VIII Boli ale urechii externe (H60-H62) H60 Otita externa Bolile urechii si apofizei mastoide (H60-H95) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: H60 .H62 H65 .difuza .auricul .actinica . deformari si anomalii cromozomiale (Q00-Q99) boli endocrine.pavilionul urechii H61.H83 H90 .3 Stenoza dobandita a conductului auditiv extern Colapsul conductului auditiv extern Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 183 .4 Colesteatomul urechii externe Keratoza obturativa a urechii externe (conduct) H60.1 H61.

cronica: .cu revarsare (nonpurulenta) H65.0 Otita medie seroasa acuta Otoreea acuta si subacuta a urechii medii H65.2†) Otomicoza NOS (B36.cu transudatie Exclude: boala adeziva a urechii mijlocii (H74.seromucoasa .3 Otita medie mucoida cronica 0802 Exostoza conductului auditiv extern H61.infectia cu virus herpetic [herpes simplex] (B00.3 Alte otite medii cronice supurate Otita medie.9) H65.mucoida .seromucoasa .catarala .sangvina .seroasa .nesupurativa NOS .6†) 184 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .1) H65.nesupurativa NOS .2 Otita medie seroasa cronica Otita medie: .0) Otita medie cronica supurata NOS H66.0* Otita medie in boli bacteriene clasificate altundeva Otita medie in: .transudativa .0 Otita medie acuta supurativa H66.scarlatina (A38†) .1* Otita externa in bolile virale clasificate altundeva Otita externa in: .aspergiloza (B44.candidiaza (B37.alergica .9 Afectiuni ale urechii externe.9 Otita medie.4 Otita medie supurata.2 Otita medie cronica atticoantrala supurata H65.tuberculoza (A18.NOS H67* Otita medie in boli clasificate altundeva Catar cronic tubotimpanic H67. acuta si subacuta: .-†) H62.exudativa . cronica: .4 Alte otite medii cronice nesupurative H62.9 Otita medie nesupurata.cu secretii .Bolile urechii si apofizei mastoide H61.1 Otita medie cronica tubo-timpanica supurata Otita medie cronica supurata benigna Boala tubo-timpanica cronica H66.zona Zoster (B02.cronica NOS .8†) .1†) .9†) H62.4* Otita externa in alte boli clasificate altundeva Otita externa in impetigo (L01.3* Otita externa in alte boli infectioase si parazitare clasificate altundeva H62. nespecificata otita medie (acuta) NOS (H66.mucoida .mucoida .8* Alte afectiuni ale urechii externe in boli clasificate altundeva H66 Otita medie: .cu revarsare (nonpurulenta) Otita medie supurativa si nespecificata Include: cu miringita Boli ale urechii medii si apofizei mastoide (H65-H75) H65 Otita medie nesupurata Include: cu miringita H66. nespecificata Otita medie purulenta NOS H66.alergica (mucoida) (sangvina) (seroasa) .2* Otita externa in micoze Otita medie.cu secretie .8†) H62.exudativa .acuta NOS .1 Alte otite medii acute nesupurative Boala atticoantrala cronica H66.0* Otita externa in bolile bacteriene clasificate altundeva Otita externa in erizipel (A46†) H62.alergica .8 Alte afectiuni specificate ale urechii externe H65. nespecificate H62* Afectiuni ale urechii externe in boli clasificate altundeva Ureche cu mucozitati Otita medie. nespecificata Otita externa in: .seromucoasa Exclude: otita barotraumatica (T70.

0†) H75.9 Afectiunea urechii medii si a apofizei mastoide.8 Alte afectiuni specificate ale membranei timpanului H73.8 Alte mastoidite si afectiuni inrudite H70.Bolile urechii si apofizei mastoide H67.totala a membranei timpanului H72.0 Distensiunea trompei Eustache H69.0 Miringita acuta Compresiunea trompei Eustache Stenoza trompei Eustache Strictura trompei Eustache H69 Alte afectiuni ale trompei Eustache Timpanita acuta Miringita buloasa Exclude: cu otita medie (H65-H66) H73.1* Otita medie in boli virale.0 Salpingita trompei Eustache H68.multipla a membranei timpanului . nespecificate H74 Alte afectiuni ale urechii medii si apofizei mastoide H70.1 Boala urechii medii adezive Necroza mastoidei Fistula mastoidei H70.2 Apexita [petrosita] Otita adeziva Exclude: urechea mucoida (H65.0) H72 Perforatia membranei timpanului Include: perforatia timpanului: .8 Alte afectiuni specificate ale trompei Eustache H69.9 Afectiunea trompei Eustache.2 Disociatia si dislocarea oscioarelor urechii H74.3 Alte anormalitati dobindite ale oscioarelor urechii Anchiloza osciarelor urechii Pierderea partiala a oscioarelor urechii H74.0* Mastoidita in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Mastoidita tuberculoasa (A18.postinflamatorie Exclude: ruptura traumatica a H75.9 Afectiuni ale membranei timpanului.2) H72.8 Alte afectiuni specificate ale urechii medii si apofizei mastoide H74.0 Perforatia centrala a membranei timpanului H72.2 Alte perforatii marginale ale membranei timpanului Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 185 . nespecificata H73 Alte afectiuni ale membranei timpanului H68.pars flaccida H72.0 Scleroza timpanului H74. nespecificata H71 Colesteatomul urechii medii H74.1 Perforatia attica a membranei timpanului Perforatia .8* Otita medie in alte boli clasificate altundeva H68 Salpingita si obstructia trompei Eustache Perforatia: .9 Perforatia membranei timpanului.3) Inflamatia osului petros (acuta) (cronica) H70. nespecificata H70 Mastoidita si afectiuni asociate H73.1 Miringita cronica Timpanita cronica Exclude: cu otita medie (H65-H66) H69. clasificate altundeva H72.9 Mastoidita.1 Obstructia trompei Eustache H73.1 Mastoidita cronica H74.4) colesteatomul recurent dupa mastoidectomie (H95.4 Polip al urechii medii H74.8 Alte perforatii ale membranei timpanului Otita medie in gripa (J10-J11†) H67.0 Mastoidita acuta Abcesul mastoidei Empiemul mastoidei H70.posttraumatica persistenta .8* Alte afectiuni specificate ale urechii medii si apofizei mastoide in boli clasificate altundeva timpanului (S09. nespecificata H75* Alte afectiuni ale urechii medii si apofizei mastoide in boli clasificate altundeva Colesteatomul timpanului Exclude: colesteatomul urechii externe (H60.

4 Vertijul de origine centrala Surditate congenitala NOS Pierderea auzului: .centrala NOS .Bolile urechii si apofizei mastoide Boli ale urechii interne (H80-H83) H80 Otoscleroza Include: otospongioza Alte afectiuni ale urechii (H90-H95) Surditate de transmisie si neurosenzoriala 0801 Include: surditate congenitala H90 Exclude: surdo-mutitate NEC (H91.2) H90.6) surditate ischemica tranzitorie (H93.periferic NOS H81.1) . interesind fereastra ovala H80.4 Surditate neurosensoriala unilaterala fara alterarea auditiei celeilalte urechi H90.3 Consecintele zgomotului asupra urechii interne Trauma acustica Pierderea auzului datorita zgomotului H83.9 Afectiunea functiei vestibulare.1 Fistula labirintica H83. fara alterarea auditiei celeilalte urechi H90.3 Surditate neurosensoriala bilaterala H90.2 Otoscleroza cohleara surditate NOS (H91.9 Otoscleroza.sensoriala NOS Surditate neurosensoriala NOS H90. nespecificata Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica agentul toxic.NOS (H91.9) .1 Vertij paroxistic benign H81.2) pierderea auzului datorita zgomotului (H83.8 Alte afectiuni specificate ale urechii interne H83. nespecificata H91 Alte pierderi ale auzului 0801 Exclude: perceptia auditiva anormala (H93.auricular .7 Surditate unilaterala mixta de transmisie si neurosensoriala fara alterarea auditiei celeilalte urechi H90.8 Alte otoscleroze H80.2) pierderea auzului ca si categoriile de la H90.3) H80.3) .2 Surditate de transmisie.datorita zgomotului (H83.subita (idiopatica) (H91.9) pierderea auzului: .3) surditate psihogena (F44.8 Surditate mixta de transmisie si neurosensoriala.0 Pierderea auzului prin ototoxicitate Nistagmus central H81.8 Alte afectiuni ale functiei vestibulare H81.ferestra rotunda H80.prin ototoxicitate (H91.6 Surditate bilaterala mixta de transmisie si neurosensoriala H90.1 Surditate unilaterala de transmisie.otogen .dop de cerumen (H61.2 Neuronita vestibulara H81.2 Disfunctia labirintica Hipersensibilitatea labirintului Hipofunctia labirintului Pierderea functiei labirintului H83.de perceptie NOS .3 Alte vertijuri periferice Sindromul Lermoyez Vertij: .capsula labirintica .1 Presbiacuzia 186 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .neurala NOS . nespecificata H81 Afectiuni ale functiei vestibulare Exclude: vertij: .9 Boala urechii interne.0 Surditate bilaterala de transmisie H90.NOS (R42) H81.0 Boala Ménière Surditate de transmisie NOS H90.0) H91.epidemic (A88. nespecificata Hidrolabirint Sindromul sau vertijul Ménière H81. nespecificata Sindromul de vertij NOS H83 Alte boli ale urechii interne H83.0) .5 Surditate neurosensoriala.0 Labirintita H83.1 Otoscleroza obliteranta. interesind fereastra ovala H80. H91. nespecificata Otoscleroza interesand: .0 Otoscleroza neobliteranta.

1 Otoreea Exclude: scurgerea lichiduluii cerebro- H95.1†) H94.0* Nevrita acustica in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Nevrita acustica in sifilis (A52.cu frecventa joasa . neclasificate altundeva Inflamatia cronica dupa mastoidectomie Granulom dupa mastoidectomie Chist mucos dupa mastoidectomie H95.9 Afectiunea urechii.8 Alte afectiuni specificate ale urechii H93.codificati dupa tipul traumatismului H93 Alte afectiuni ale urechii.0 Afectiuni vasculare si degenerative ale urechii Surditate ischemica tranzitorie Exclude: presbiacuzia (H91. nespecificate H93.0 Otalgia H92.8* Alte afectiuni specificate ale urechii in boli clasificate altundeva H95 Afectiuni postprocedurale ale urechii si apofizei mastoide.8 Alte pierderi specificate ale auzului H91. neclasificata altundeva H91.0 Colesteatom recidivant dupa mastoidectomie H95.8 Alte afectiuni postprocedurale la nivelul urechii si apofizei mastoide H95.9 Pierderea auzului. neclasificate altundeva Surditate: . nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 187 .NOS H92 Otalgia si otoreea H92.9 Afectiuni postprocedurale la nivelul urechii si apofizei mastoide.0) H93.Bolile urechii si apofizei mastoide H91.1 Alte afectiuni survenind dupa mastoidectomie spinal prin ureche (G96.3 Surdo-mutitate.0) H92.1) H93.3 Afectiunile nervului auditiv Afectiunile celui de-al 8-lea nerv cranian H93.cu frecventa inalta .2 Alte perceptii de auz anormale Recuperare auditorie Diplacuzia Hiperacuzia Modificarea temporara a pragului auditiv Exclude: halucinatii auditive (R44.1 Acuphene (tinnitus) H93.2 Pierderea idiopatica subita a auzului H94* Pierderea subita a auzului NOS H91.2 Otoragia Exclude: otoragia traumatica . nespecificata Alte afectiuni ale urechii in boli clasificate altundeva H94.

neclasificate altundeva (R00-R99) afectiuni sistemice ale tesutului conjunctiv (M30-M36) accidente ischemice cerebrale tranzitorii si sindroame inrudite (G45. reumatica.0 Pericardita reumatismala acuta Orice afectiune de la I00 cu pericardita Pericardita reumatismala (acuta) Exclude: cand nu este specificata ca fiind I41* I43* I52* I68* I79* reumatismala (I30.I52 I60 . semne si rezultate anormale ale investigatiilor clinice si de laborator. arteriolelor si capilarelor Bolile venelor. acuta sau subacuta I01 Reumatismul articular acut cu complicatii cardiace Exclude: bolile cronice cu origine reumatica (I05-I09) fara ca reumatismul articular sa fie prezent sau exista dovada unei recrudescente sau activitati ale procesului reumatic I95 . nasterii si lauziei (O00-O99) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 189 .I79 I80 .I69 I70 .Bolile sistemului circulator Capitolul IX malformatii congenitale. arteriolelor si capilarelor in boli clasificate altundeva Alte afectiuni ale sistemului circulator in boli clasificate altundeva I01.2 Miocardita reumatismala acuta Orice afectiune de la I00 cu miocardita I01.I25 I26 . neclasificate altundeva Alte afectiuni ale sistemului circulator si nespecificate Reumatismul articular acut (I00-I02) I00 Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace Artrita.I28 I30 . otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (S00-T98) tumori maligne (C00-D48) simptome.I89 Reumatismul articular acut Cardiopatia reumatismala cronica Bolile hipertensive Bolile ischemice ale inimii Cardiopatia pulmonara si bolile vaselor pulmonare Alte forme de cardiopatii Bolile cerebro-vasculare Bolile arterelor. vaselor limfatice si ganglionilor limfatici.I09 I10 .1 Endocardita reumatismala acuta Orice afectiune de la I00 cu endocardita sau valvulita Valvulita reumatismala acuta I01.I99 Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele: I32* I39* Pericardita in boli clasificate altundeva Endocardita si afectiunile valvelor cardiace in boli clasificate altundeva Miocardita in boli clasificate altundeva Cardiomiopatia in boli clasificate altundeva Alte cardiopatii in boli clasificate altundeva Tulburari cerebrovasculare in boli clasificate altundeva Bolile arterelor.I02 I05 .-) Bolile sistemului circulator (I00-I99) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: I00 . de nutritie si metabolism (E00-E90) leziuni traumatice.I15 I20 .-) I01. deformari si anomalii cromozomiale (Q00-Q99) boli endocrine.8 Alte boli cardiatice reumatismale acute I98* Orice afectiune de la I00 cu alte sau multiple tipuri de complicatii cardiace Pancardita acuta reumatismala Exclude: anumite afectiuni cu originea in perioada perinatala (P00-P96) anumite boli infectioase si parazitare (A00-B99) complicatii ale sarcinii.

0 Stenoza tricuspida Stenoza (valva) tricuspida (reumatismala) I07.0 Miocardita reumatismala Exclude: miocardita nespecificata ca fiind reumatismala (I51. nespecificata I06.insuficienta .0 Coreea reumatismala cu complicatie cardiaca Coreea NOS cu complicatie cardiaca Coreea reumatismala cu complicatie cardiaca de orice tip.0 si I05.2-I05.9 Boala valvulara multipla.5) I02.1 Afectiuni ale ambelor valve mitrala si tricuspida I08.-) I06.0 Afectiuni ale ambelor valve mitrala si aortica I05.-) I07.9 Coreea reumatismala fara complicatie cardiaca nereumatismala (I36. chiar daca este specificata ca fiind reumatismala sau nu Exclude: cand este specificata ca fiind Insuficienta (valva) tricuspida (reumatismala) I07.Huntington (G10) . acuta .2 Stenoza aortica reumatismala cu insuficienta Stenoza aortica reumatismala cu insuficienta sau regurgitare I06. valva nespecificata (I09.4) 190 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .9 Boala cardiatica reumatismala acuta.1 Insuficienta mitrala. valva nespecificata nereumatismala (I34. nespecificata Afectiune (cronica) (valva) mitrala NOS I06 Bolile reumatismale ale valvei aortice Exclude: cand nu este specificata ca fiind reumatismala (I35.boala cardiaca.8 Alte boli ale valvei tricuspide I07.cardita.NOS (G25.0 Stenoza mitrala Obstructia (valvei) mitrale (reumatismala) I05.3 Afectiuni combinate ale valvei mitrale. aortice si tricuspide I08.9 Boala valvei mitrale.insuficienta .1 Insuficienta aortica reumatismala Orice afectiune de la I00 cu nespecificarea tipului de complicatie cardiaca Reumatismala: . nespecificata Afectiunea valvei tricuspide NOS I08 Boli multiple valvulare Include: daca este specificata ca fiind reumatismala sau nu Exclude: endocardita.8 Alte boli multiple ale valvelor I08.9.1) I08.2 Stenoza mitrala cu insuficienta Stenoza mitrala cu insuficienta sau regurgitare I05.1 Insuficienta tricuspida Coreea reumatismala NOS Cardiopatia reumatismala cronica (I05-I09) I05 Bolile reumatismale ale valvei mitrale Include: afectiuni clasificabile la I05.regurgitare I06.Bolile sistemului circulator I01.-) (I38) boala reumatismala a endocardului. clasificabila la I01.I02. nespecificata Boala reumatismala (valva) aortica NOS I07 Bolile reumatismale ale valvei tricuspide Include: daca este specificata ca reumatismala sau nu Exclude: cand este specificata ca fiind . nespecificata I09 Alte boli reumatismala ale inimii Prolaps (valva) mitral I05. reumatismala Mitrala reumatismala: . activa sau acuta I02 Coreea reumatica Include: coreea Sydenham Exclude: coreea: Aortica reumatismala: .8 Alte boli ale valvei mitrale Complicatii ale ambelor valve mitrala si aortica chiar daca sunt specificate ca fiind reumatice sau nu I08.2 Stenoza tricuspida cu insuficienta I07.9 Boala valvei tricuspide.2 Afectiuni ale ambelor valve aortica si tricuspida I08.9 Boala reumatismala a valvei aortice.regurgitare I05.8 Alte boli reumatismale ale valvei aortice I06.0 Stenoza aortica reumatismala Obstructia reumatismala (valva) aortica I09.

.9 Cardiopatia hipertensiva fara insuficienta (congestiva) a inimii Insuficienta inimii hipertensiva NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 191 . I51.1 Cardio-nefropatia hipertensiva cu insuficienta renala I13.2) hipertensiunea pulmonara (I27.-.8 Alte hipertensiuni secundare I15.9 datorita hipertensiunii I15.insuficienta cardiaca Exclude: cardita reumatismala (M05.0 Nefropatia hipertensiva cu insuficienta renala I09.endocardita (cronica) .2 Hipertensiunea secundara tulburarilor endocrine I15. nespecificata I15 0928 Tensiunea sanguina ridicata Hipertensiunea (arteriala) (benigna) (esentiala) (maligna) (primara) (sistemica) Exclude: implicand vasele: ..1 Hipertensiunea secundara altor afectiuni renale I15.cu orice afectiune de la I12.1 Boala reumatismala a endocardului.creierului (I60-I69) . reumatismal Cronic reumatismal: .2 Pericardita reumatismala cronica Pericard aderent.3-) Insuficienta renala hipertensiva NOS I13 0927 Cardio-nefropatia hipertensiva Include: orice afectiune de la I11.ochiului (H35. nespecificata Reumatismala: .4-I51.ochiului (H35.2 Cardio-nefropatia hipertensiva cu insuficienta cardiaca (congestiva) si renala I13.-) I12.sau N26.cu orice afectiune care se incadreaza la I10 arterioscleroza renala nefrita arteriosclerotica (cronica) (interstitiala) nefropatia hipertensiva nefroscleroza Exclude: hipertensiunea secundara (I38) I09.-) reumatismala (I31..Bolile sistemului circulator I09. O13-O16) implicand vasele coronare (I20-I25) hipertensiunea neonatala (P29.creierului (I60-I69) .0 Hipertensiunea renovasculara I15.cardita .valvulita (cronica) Exclude: endocardita.9 Cardio-nefropatia hipertensiva.0) I11 0926 Hipertensiune secundara Exclude: implicand vasele: .-. nasterea si lauzia (O10-O11.9 Cardiopatia reumatismala.cardiorenala . valva nespecificata I12 0913 Reumatismala: .nespecificata I11.miopericardita Exclude: cand nu este specificata ca (I15.8 Alte cardiopatii reumatismale specificate Insuficienta renala hipertensiva I12. valva nespecificata Nefropatia hipertensiva Include: orice afectiune de la N18.0) I10 Hipertensiunea esentiala (primara) I13. N19.0 Cardiopatia hipertensiva cu insuficienta (congestiva) a inimii Insuficienta inimii hipertensiva I11.cardiovasculara renala Bolile hipertensive (I10-I15) Exclude: complicand sarcina.0 Cardio-nefropatia hipertensiva cu insuficienta (congestiva) a inimii I13.boala: .mediastinopericardita .9 Hipertensiunea secundara.9 Nefropatia hipertensiva fara insuficienta renala Boala reumatismala a valvei pulmonare I09.0) Cardiopatia hipertensiva Include: orice afectiune de la I50.

9 Angina pectorala.vechi (I25.diversa I20.anterolateral .angiospastica .posteroseptal .de efort recent .-) infarct miocardic: .cardiaca .4 I21.8 Alte forme de angina pectorala Angina de efort Stenocardia I20.apical-lateral .bazal-lateral .spasm provocat .8) .2) .anteroseptal I21.0 Angina pectorala Angina instabila Angina: .1 Angina pectorala cu spasm inregistrat Infarct transmural (acut) (al): .1) I21.posterobazal .subsecvent (I22.specificat ca fiind cronic sau cu o durata stabilita de mai mult de 4 saptamani (mai mult de 28 zile) de la debut (I25.lateral inalt . durata se refera la perioada dintre debutul episodului ischemic si moarte.posterior (adevarat) .lateral (perete) NOS . nespecificat Infarct miocardic (acut) NOS 192 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .septal NOS I21.inferolateral .1 Infarct miocardic acut transmural al peretului inferior Angina: .3 Infarct miocardic acut transmural cu localizari nespecificate Infarct miocardic transmural NOS I21.in crescendo .Prinzmetal .9 Infarct miocardic acut subendocardic Infarct miocardic nontransmural NOS Infarct miocardic acut.posterolateral .NOS Sindrom anginos Dureri pectorale ischemice Infarct transmural (acut) (al): .anteroapical . nespecificata Infarct transmural (acut) (al): .inferior (perete) NOS .de efort excesiv Amenintare de infarct Sindrom coronarian intermediar Sindromul de preinfarct I20. Infarct miocardic acut Include: infarctul miocardic specificat ca fiind acut sau cu o durata stabilita de 4 saptamani (28 zile) sau mai putin de la debut Exclude: anumite complicatii curente dupa infarctul miocardic acut (I23.-) sindrom de infarct postmiocardic (I24. Pentru studiile de mortalitate.anterior (perete) NOS . I20 I20.Bolile sistemului circulator Bolile ischemice ale inimii (I20-I25) 0940 I21 0941 Include: cu mentionarea tensiunii (I10-I15) Nota: Pentru studiile de morbiditate.perete diafragmatic .2 Infarct miocardic acut transmural cu alte localizari Angina: . durata utilizata pentru categoriile I21-I25 se refera la durata intre debutul episodului ischemic si internarea pentru ingrijire.inferoposterior I21.0 Infarct miocardic acut transmural al peretului anterior Folositi un cod aditional pentru a identifica prezenta hipertensiunii.

cand: . I51.6 Infarct ulterior (acut) (al): .4) I23.anteroapical .9 Cardiopatia ischemica acuta.4 Exclude: specificat ca fiind cronic sau I23.1 Infarct miocardic ulterior al peretului inferior I23.8) Defect septal ventricular ca o complicatie curenta urmand infarctului miocardic acut Ruptura peretului cardiac fara hemopericard ca o complicatie curenta urmand infarctului miocardic acut Exclude: cu hemopericard (I23.0 Infarct miocardic recurent al peretului anterior I23.anteroseptal I22.lateral (perete) NOS .tromboembolie nerezultand in infarct miocardic Exclude: specificat ca fiind cronic sau cu o durata stabilita de mai mult de 4 saptamani (mai mult de 28 de zile) de la debut (I25. astfel descrisa I25 0941 I25.-.inferior (perete) NOS .6) Boala cardio-vasculara aterosclerotica. nespecificata Exclude: cardiopatia ischemica (cronica) NOS (I25.anterior (perete) NOS .posterolateral . producandu-se in intervalul a 4 saptamani (28 zile) de la debutul infarctului anterior cu o durata stabilita de mai mult de 4 saptamani (mai mult de 20 de zile) de la debut (I25. appendage-ului auricular sau ventricular ca o complicatie curenta urmand infarctului miocardic acut Alte complicatii curente urmand infarctului miocardic acut Alte boli ischemice cardiace acute Exclude: angina pectorala (I20.apical-lateral .bazal-lateral .1 I24.septal NOS I22.perete diafragmatic .0 I23.anterolateral .9 Infarct miocardic ulterior cu localizare nespecificata Anumite complicatii curente urmand infarctului miocardic acut Exclude: afectiunile urmatoare.8 Sindromul Dressler Sindromul infarctului postmiocardic Alte forme de cardiopatie ischemica acuta I23 Coronarian: .5 I22.Bolile sistemului circulator I22 Infarct miocardic ulterior Include: infarctul miocardic recurent Nota: I23.lateral inalt .0 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 193 .ocluzie nerezultand in infarct miocardic .0 0941 Tromboza coronara nerezultand in infarct miocardic Infarct miocardic ulterior (acut) (al): .posteroseptal .8 I24 Infarct ulterior (acut) (al): .0) Ruptura unei corzi tendinoase ca o complicatie curenta urmand infarctului miocardic acut Ruptura muschiului papilar ca o complicatie curenta urmand infarctului miocardic acut Tromboza atriului.8) I24.9) Cardiopatia ischemica cronica Exclude: boala cardiovasculara NOS (I51.posterobazal .1 Hemopericard ca o complicatie curenta urmand infarctului miocardic acut Defect septal atrial cu o complicatie curenta urmand infarctului miocardic acut Coronar (artera) (vena): .inferoposterior I22.nu sunt specificate ca si complicatii curente urmand infarctului miocardic acut (I31.inferolateral .asociat cu infarctul miocardic acut (I21-I22) .8 Infarct miocardic ulterior cu alte localizari specificate I24.posterior (adevarat) .embolie nerezultand in infarct miocardic .-) I23.insuficienta I24.-) ischemia miocardica tranzitorie a nou-nascutului (P29.3 I23.2 Aceasta categorie ar trebui sa fie alocata pentru infarctul cu orice localizare miocardica.deficienta .

O08.2) .8 Alte cardiopatii pulmonare specificate I27.0 Fistula arteriovenoasa a vaselor pulmonare I28.1 Cardiopatie cifoscoliotica I27.ventricular I25.3 Anevrismul inimii Cord pulmonar acut NOS I26.8 Alte boli specificate ale vaselor pulmonare Cardiopatia ischemica (cronica) NOS Ruptura vaselor pulmonare Stenoza vaselor pulmonare Strictura vaselor pulmonare I28.boala .tromboza Exclude: complicand: .10› Cardiopatia aterosclerotica a unor vase nespecificate I25.-) I26.tromboembolia .Bolile sistemului circulator I25.avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00-O07.sarcina.2 Infarct miocardic vechi Cardiopatia pulmonara si bolile vaselor pulmonare (I26-I28) I26 Embolia vaselor pulmonare Include: pulmonar (artera) (vena): .9 Cardiopatia pulmonara.12› Cardiopatia aterosclerotica a unei grefe de bypass autolog I25.6 I25.0 Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut Infarct miocardic vindecat Infarct miocardic in antecedente diagnosticat prin ECG sau alte investigatii speciale. nasterea si lauzia (O88.specificate ca fiind cronice sau cu o durata stabilita de mai mult de 4 saptamani (mai mult de 28 de zile) de la debut I25.9 Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut Embolia pulmonara NOS I27 Alte cardiopatii pulmonare Anevrism: .9 Cardiopatie ischemica cronica. I27.8 Cardiomiopatie ischemica Ischemie silentioasa a miocardului Alte forme de cardiopatie ischemica cronica Cardiopatia pulmonara cronica Cord pulmonar (cronic) NOS I28 Alte boli ale vaselor pulmonare Orice afectiune de la I21-I22 si I24.infarct . dar neprezentand simptome acum I25.1 Anevrismul arterei pulmonare I28.2 Alte hipertensiuni pulmonare secundare coronarian (arterial) (Q24. nespecificata I25.4 Anevrismul arterei coronare I27.scleroza I25.ateroscleroza .1 Cardiopatie aterosclerotica Coronar (artera): .11› Cardiopatia aterosclerotica a arterei coronariene native I25.5 I25.aterom .5) Folositi un cod aditional pentru identificarea cauzei de baza.13› Cardiopatia aterosclerotica a unei grefe de bypass nonautolog I25. nespecificata I28.0 Hipertensiunea pulmonara primara Fistula coronariana arteriovenoasa. nespecificata 194 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .9 Boala vaselor pulmonare.mural . dobandita Exclude: anevrism congenital Hipertensiune pulmonara (arteriala) (idiopatica) (primara) I27.

septica .8 Alte afectiuni nereumatismale ale valvulei mitrale 195 . nespecificata I31 Alte boli ale pericardului Exclude: complicatii curente urmand unui infarct miocardic acut (I23.lenta .5†) .1 Prolapsul (valva) mitral Sindromul prolapsului valvei mitrale Exclude: sidromul Marfan (Q87.maligna .pneumococica .8* Pericardita in alte boli clasificata altundeva (I01.boala valvei aortice (I08.-) sindromul postcardiotomie (I97.0) cand este specificata ca reumatismala (I05.streptococica .0 Endocardita acuta si subacuta infectioasa Pericardita: .0 Insuficienta mitrala (valva) Pericardita adeziva Pericard aderent Mediastinopericardita adeziva I31.uremica (N18.8 Alte forme de pericardita acuta I30.insuficienta (I05.0 Pericardita idiopatica acuta nespecifica I30.0) I30.meningococica (A39.2 Hemopericard.0 Pericardita cronica adeziva Endocardita (acuta) (subacuta): .stenoza mitrala sau obstructie (I05. nespecificata Tamponarea inimii Pericardita (cronica) NOS I32* Pericardita in boli clasificate altundeva I32.1* Pericardita in alte boli infectioase si parazitare clasificata altundeva I32. I30.2) I31.insuficienta NOS sau cu cauze specificate.1) endocardita NOS (I38) I33.8) .9) .tuberculoasa (A18.1 Pericardita infectioasa Pericardita (in): .1†) .9 Pericardita acuta.3-†) .4) Pericardita: .lupus sistemic eritematos (M32.2 Stenoza (valvei) mitrala nereumatismala I34.1 Pericardita cronica constrictiva Pericardita constrictiva Calcificare pericardica I31.purulenta .8†) I33 Endocardita acuta sau subacuta Exclude: endocardita acuta reumatismala (I01.stafilococica .infectioasa NOS . I33.9 Endocardita acuta.bacteriana .-) I34.gonococica (A54. nespecificata Endocardita acuta sau subacuta Mioendocardita acuta sau subacuta Pariendocardita acuta sau subacuta I34 Afectiunile nereumatice ale valvei mitrale Exclude: mitral (valva): .3 Efuziune pericardica (neinflamatorie) Chilopericard I31.virala Piopericardita Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.0†) .8 Alte boli specificate ale pericardului Placi epicardice Aderente pericardice focale I31. exceptand cea reumatismala .8†) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 I34.stenoza (I05. neclasificat altundeva I31.9 Boala pericardului.0) leziunea traumatica (S26.0* Pericardita in boli bacteriene clasificata altundeva Mitral (valva): .0) cand nu se specifica cauza dar cu mentiunea de: .reumatoida (M05.ulcerativa Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.boala (I05.0) .sifilitica (A52.-) cand sunt specificate ca fiind reumatice (I09.Bolile sistemului circulator Alte forme de cardiopatii (I30-I52) I30 Pericardita acuta Include: efuziune pericardica acuta Exclude: pericardita reumatica (acuta) I32.regurgitare NOS sau cu cauze specificate. exceptand cea reumatismala I34.8†) .

1) I39* Endocardita si afectiunile valvelor cardiace in boli clasificate altundeva Include: atingerea endocardului in: .stenoza valvei nespecificate.-) I36.infectia meningococica (A39.1 Insuficienta valvei pulmonare Valva pulmonara: .insuficienta NOS sau cu cauze specificate. valva nespecificata.regurgitarea valvei nespecificate.2 Stenoza nereumatismala cu insuficienta valvei tricuspide I36. valva nespecificata Aortic (valva): .4* Afectiunile mai multor valve in boli clasificate altundeva I39. nespecificata I35 Afectiunile nereumatismale ale valvei aortice Exclude: stenoza subaortica hipertrofica (I42.9 Afectiunea nereumatica a valvei tricuspide.regurgitare cu cauza specificata.febra tifoida (A01.9 Afectiunea valvei aortice.insuficienta valvei nespecificate.deficienta valvei nespecificate.1* Afectiunile valvei aortice in boli clasificate altundeva I39.-) cand este specificata ca reumatismala (I07. exceptand cea reumatismala I35. exceptand cea reumatismala Valvulita (cronica) a valvei nespecificate.8†) .0) cand este specificata ca reumatismala (I06. exceptand cea reumatismala .8 Alte afectiuni nereumatismale ale valvei tricuspide I36. exceptand cea reumatismala 196 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . exceptand cea reumatismala .tuberculoza (A18.8 Alte afectiuni ale valvei aortice I35.1 Insuficienta nereumatismala (valva) tricuspida Endocardita (cronica) NOS Valvular(a): .0†) . exceptand cea reumatismala Exclude: fibroelastoza endocardica (I42. exceptand cea reumatismala . nespecificata I36 Afectiuni nereumatismale ale valvei tricuspide Exclude: cand nu este specificata cauza (I07. exceptand cea reumatismala .0 Stenoza nereumatismala (valva) tricuspida I36.2 Stenoza si insuficienta (valva) aortica I35. exceptand cea reumatismala I36. NOS sau cu cauze specificate.8* Endocardita. nespecificata I37 Afectiunile valvei pulmonare Exclude: cand este specificata ca reumatismala (I09.insuficienta cu cauza specificata. NOS sau cu cauze specificate.regurgitare NOS sau cu cauze specificate.1 Insuficienta (valva) aortica I37.infectia gonococica (A54.sifilis (A52.8) I37.-) I35.2* Afectiunile valvei tricuspide in boli clasificate altundeva I39. exceptand cea reumatismala .9 Afectiunea valvei pulmonare.0 Stenoza valvei pulmonarei I37.0 Stenoza (valva) aortica I35. nespecificata I38 Endocardita. NOS sau cu cauze specificate. in boli clasificate altundeva Tricuspida (valva): .0* Afectiunile valvei mitrale in boli clasificate altundeva I39. exceptand cea reumatismala .3* Afectiunile valvei pulmonare in boli clasificate altundeva I39.8†) .3-†) .8 Alte afectiuni ale valvei pulmonarei I37.2 Stenoza valvei pulmonare cu insuficienta I37.4) cand este specificata ca reumatismala (I09. NOS sau cu cauze specificate.regurgitare NOS sau cu cauze specificate.Bolile sistemului circulator I34.artrita reumatoida (M05.insuficienta NOS sau cu cauze specificate.1† .boala Libman-Sacks (M32.5†) . NOS sau cu cauze specificate.9 Afectiunea nereumatismala a valvulei mitrale.1) cand nu este specificata cauza dar cu mentionarea bolii valvei mitrale (I08.0†) I39.

7 Cardiomiopatia datorita medicamentelor si altor agenti externi Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru identificarea cauzei.8†) I41.8* Cardiomiopatia in alte boli clasificate altundeva Tofi gutosi ai inimii (M10.4 Bloc fascicular anterior stang I44.4) .3 Boala endomiocardica (eosinofilica) I45.virus identificat (J10.8†) .6 Cardiomiopatia alcoolica I42. I42. gradul doi Miocardita reumatoida (M05.tuberculoasa (A18.3) cardiomiopatia ischemica (I25.0 Bloc fascicular drept I45. clasificate altundeva Cardiomiopatia in difterie (A36.difterica (A36.meningococica (A39.2 Bloc bifascicular Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 197 .1* Cardiomiopatia in boli de metabolism Amiloidoza cardiaca (E85.0 Cardiomiopatia cu dilatatie Bloc atrio-ventricular. tip I si II Bloc Möbitz.9†) I44 Bloc atrio-ventricular si bloc de ramura stanga Miocardita in: .2 Alte cardiomiopatii hipertrofice Cardiomiopatia hipertrofica neobstructiva I42.9†) I43.1 Alte blocuri ale ramurii drepte a fascicolului si nespecificate Fibroza endomiocardiaca (tropicala) Endocardita Löffler Bloc al ramurii drepte al fascicolului NOS I45.cronica (B57.9 Cardiomiopatia.1 Bloc atrio-ventricular.2†) .0 Miocardita infectioasa Cardiomiopatia congenitala I42. nespecificata Cardiomiopatia (primara) (secundara) NOS I43* Cardiomiopatia in boli clasificate altundeva I43.1* Miocardita in bolile virale.5 Bloc fascicular posterior stang I44. tip I si II Bloc gradul doi.2* Cardiomiopatia in boli de nutritie Miocardita (acuta) cu gripa: .2 Bloc atrio-ventricular complet Bloc cardiac complet NOS Bloc gradul trei I44.-†) I43.Bolile sistemului circulator I40 Miocardita acuta I42.2* Miocardita in alte boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Cardiomiopatia nutritionala NOS (E63.8†) I43.9 Miocardita acuta.8 Alte cardiomiopatii I42.3-†) Miocardita sarcoidala (D86. primul grad I44. nespecificat I45 Alte tulburari de conducere Stenoza subaortica hipertrofica I42.0†) .0†) . I40.8 Alte miocardite acute I40.toxoplasmoza (B58.boala Chagas .6 Alte blocuri fasciculare si nespecificate Cardiomiopatia congestiva I42.acuta (B57.0-†) Cardiopatia tireotoxica (E05.5†) .NOS (B57.1 Cardiomiopatia hipertrofica obstructiva Semibloc al ramurii stangi a fascicolului NOS I44.gonococica (A54.8†) I41.4 Fibroelastoza endocardica I40.8* Miocardita in alte boli clasificate altundeva I44.5 Alte cardiomiopatii restrictive Miocardita septica Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.0 Bloc atrio-ventricular.8†) I41.sarcina (O99.8†) .8†) .lauzia (O90.sifilitica (A52.virus neidentificat (J11.7 Bloc al ramurii stangi.3 Alte blocuri atrio-ventriculare si nespecificate Bloc atrioventricular NOS I44.0* Cardiomiopatia in boli infectioase si parazitare clasificata altundeva Miocardita: .1 Miocardita izolata I40.0* Miocardita in bolile bacteriene clasificate altundeva Cardiomiopatia constrictoare NOS I42. tip I si II Bloc Wenckebach I44.8†) I42 Cardiomiopatia Exclude: cardiomiopatia care complica: .8†) Miocardita in oreion (B26.5) I42. nespecificata I41* Miocardita in boli clasificate altundeva I41.2†) .

8) . O08.2 Tahicardia ventriculara I47.1) care complica: .1 Tahicardia supraventriculara Bloc al ramurii fascicolului NOS I45. nespecificat I47 Tahicardia paroxistica Exclude: care complica: . nespecificate Blocul inimii NOS Sindromul Stokes-Adams I46 0904 Stop cardiac Exclude: soc cardiogenic (R57.-) .avortul sau sarcina molara sau ectopica (O00-O07.4) disritmia neonatala cardiaca (P29.4 Bloc intraventricular nespecificat I47.2 Depolarizare jonctionala prematura I49.cu: .atrioventriculara [AV] . nespecificata Aritmia (cardiaca) NOS 198 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .4 Alte depolarizari premature si nespecificate I46.1 Depolarizare atriala prematura Batai atriale premature I49. O08.3 Depolarizare ventriculara prematura I49.9 Aritmia cardiaca.chirurgia si procedurile obstetricale (O75.batai NOS .accelerata .contractii I49. O08.chirurgia si procedurile obstetricale (O75.0 Stop cardiac cu resuscitare reusita I46.9 Tulburari de conducere.tulburari de conducere (I44-I45) .infarctul miocardic (I21I22) I46.avortul sau sarcina molara sau ectopica (O00-O07.chirurgia si procedurile obstetricale (O75.9) Tahicardia paroxistica: .preexcitare Sindromul Lown-Ganong-Levine Sindromul Wolff-Parkinson-White I45.3 Bloc trifascicular I45.8) .4) I47.avortul sau sarcina molara sau ectopica (O00-O07.sinus coronar .9 Tahicardia paroxistica.5 Alte blocuri cardiace specificate Bloc sinoatrial Bloc sinoauricular Exclude: blocul inimii NOS (I45. nespecificata I45.6 Sindrom de pre-excitatie Excitatie anormala atrioventriculara Conducere atrioventriculara: .atriala .8) tahicardia NOS (R00.nodal I49.NOS (R96.1) Disociere atrioventriculara [AV] Disociere de interferenta I45.0) care complica: .5 Sindromul de boala sinusala Sindromul tahicardiei-bradicardiei I49.nodala I47.1 Moarte cardiaca subita.accesorie . astfel descrisa Exclude: moarte subita: .jonctionala .9 Stop cardiac.8 Alte aritmii cardiace specificate Tulburari de ritm: .0) .Bolile sistemului circulator I45.ectopic .8 Alte tulburari de conducere specificate Sindromul Bouveret(-Hoffmann) I48 I49 Fibrilatia atriala si flutter Alte aritmii cardiace Exclude: bradicardia NOS (R00.0 Fibrilatia ventriculara si flutter I49.4) I49.0 Aritmia ventriculara de reintrare Batai ectopice Extrasistole Aritmia extrasistolica Prematur(e): .

ventricular I51.0* Alte cardiopatii in boli bacteriene clasificate altundeva I52.8* Alte cardiopatii in alte boli clasificate altundeva Cardita reumatoida (M05.atrial .dilatatie .chirurgia si procedurile obstetricale (O75. nespecificata Accident cardiovascular NOS Exclude: boala cardiovasculara aterosclerotica.-): .2 Ruptura muschiului papilar. astfel descrisa (I25.0) I51.0) I50.auricular .0 Defect septal dobandit Defect septal dobandit (vechi): .3-†) I51.3 Tromboza intracardiaca. nespecificata I52* Alte cardiopatii in boli clasificate altundeva Exclude: tulburarile cardiovasculare NOS in boli clasificate altundeva (I98.NOS I51.4 Miocardita. neclasificata altundeva I51.0) .hipertrofie Dilatatia ventriculara I51. neclasificata altundeva I51. nespecificata Fibroza miocardica Miocardita: .cu boala renala (I13.7 Cardiomegalia Cardiopatia congestiva Insuficienta ventriculara dreapta (secundara insuficientei cardiace stangi) I50.4-I51.1* Alte cardiopatii in alte boli infectioase si parazitare clasificate altundeva I50.8 Alte boli cardiace rau definite 0915 Edem acut al plamanului cu mentionarea cardiopatiei sau insuficientei cardiace Edem acut pulmonar cu mentionarea cardiopatiei sau insuficientei cardiace Astm cardiac Insuficienta cardiaca stanga Insuficienta cardiaca sau miocardica NOS Cardita (acuta) (cronica) Pancardita (acuta) (cronica) I51.avortul sau sarcina molara sau ectopica (O00-O07.Bolile sistemului circulator I50 Insuficienta cardiaca Exclude: care complica: .9 datorita hipertensiunii (I11.8) .4) datorita hipertensiunii: .9 Cardiopatia.atriala .ventriculara Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 199 .-) complicatiile dupa infarctul miocardic acut (I23.-) cand sunt specificate ca reumatismale (I00-I09) Cardiopatia pulmonara in schistosomiaza (B65.-*) I52.5 Degenerescenta miocardului Degenerescenta inimii sau miocardului: .NOS (I11.1 Ruptura coardei tendinoase.senila Boala miocardului I51.0 Insuficienta cardiaca congestiva I51. nespecificata I51 Complicatii si cardiopatii incorect descrise Exclude: orice afectiuni de la I51.6 Boala cardiovasculara. neclasificata altundeva Tromboza (veche): . O08.cronica (interstitiala) .grasoasa .apicala .-†) I52.1) insufucienta cardiaca neonatala (P29.cu boala renala (I13.auriculara .1 Insuficienta ventriculara stanga 0920 Cardiac(a): .9 Insuficienta cardiaca.-) urmand chirurgiei cardiace sau datorita prezentei unei prosteze cardiace (I97.

-) Folositi un cod aditional pentru a identifica prezenta hipertensiunii Exclude: atacuri cerebrale ischemice tranzitorii si sindroame asociate (G45.9 subarahnoide (I69.0 I63.1 I62.4 I61.0 I62.5 Hemoragia meningeala Ruptura malformatiei arteriovenoase cerebrale I60.2 Hemoragia intracerebrala in emisfere.3) I63.0 Accident cerebrovascular NOS Hemoragia intracerebrala profunda I61.3 I63.7 Hemoragia subarahnoida de la artere intracraniene.2 I60.1 Hemoragia intracerebrala in emisfere.2) Hemoragia subdurala (acuta) (netraumatica) Hemoragia extradurala netraumatica (afectiunile de la I10 si I15. nespecificat Ictus.4 I60. nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 200 . intraventriculara Hemoragia intracerebrala cu localizare multipla Alte hemoragii intracerebrale Hemoragia intracerebrala.9 Hemoragia subarahnoida. corticala Hemoragia lobilor cerebrali Hemoragia intracerebrala superficiala I61.-) dementa vasculara (F01.6 I61.3 I60.1) Hemoragia intracerebrala in emisfere.5 I61. nespecificate Anevrism granulat (congenital) rupt NOS Hemoragia subarahnoida de la: . nespecificata Infarctul cerebral Include: ocluzia si stenoza arterelor cerebrale si precerebrale.1 I60. nespecificat ca hemoragic sau ca infarct Implicatia multipla a arterelor intracraniene I60.artera comunicanta NOS I60. subcorticala I61.0 I60.8 I63.6 Hemoragia subarahnoida de la sifonul si bifurcatia carotidei Hemoragia subarahnoida de la artera cerebrala medie Hemoragia subarahnoida de la artera comunicanta anterioara Hemoragia subarahnoida de la artera comunicanta posterioara Hemoragia subarahnoida de la artera bazilara Hemoragia subarahnoida de la artera vertebrala Hemoragia subarahnoida de la alte artere intracraniene Hemoragia epidurala netraumatica Hemoragia intacraniana (netraumatica).8 Alte hemoragii subarahnoide I63.6 I63.4 I63.9 I62 Hemoragia intracerebrala in trunchiul cerebral Hemoragia intracerebrala in cerebel Hemoragia intracerebrala.Bolile sistemului circulator Bolile cerebro-vasculare (I60-I69) Include: cu mentionarea hipertensiunii I61.2 Infarctul cerebral datorita trombozei arterelor precerebrale Infarctul cerebral datorita emboliei arterelor precerebrale Infarctul cerebral datorita ocluziei sau stenozei nespecificate ale arterelor precerebrale Infarctul cerebral datorita trombozei arterelor cerebrale Infarctul cerebral datorira emboliei arterelor cerebrale Infarctul cerebral datorita ocluziei sau stenozei nespecificate ale arterelor cerebrale Infarctul cerebral datorita trombozei venelor cerebrale.9 I64 0604 Anevrism cerebral (congenital) rupt NOS I61 Hemoragia intracerebrala Exclude: sechele ale hemoragiei intracerebrale (I69.5 I60.-) I60 Hemoragia subarahnoida Include: anevrism cerebral rupt Exclude: sechele ale hemoragiei I62.-) hemoragie intracraniana traumatica (S06. nonpiogenic Alte infarcte cerebrale Infarctul cerebral.0) I60. rezultand in infarct cerebral Exclude: sechele ale infarctului cerebral I63 (I69.artera cerebrala NOS .3 I61. nespecificata I63.1 I63. nespecificata Alte hemoragii intracraniene netraumatice Exclude: sechele ale hemoragiei intracraniene (I69.8 I61.

8 I65.0†) .8†) .9 Ocluzia si stenoza arterei vertebrale Ocluzia si stenoza arterei bazilare Ocluzia si stenoza arterei carotide Ocluzia si stenoza multiplelor artere precerebrale bilaterale Ocluzia si stenoza altor artere precerebrale Ocluzia si stenoza unei arterei precerebrale nespecificata I67.1 I66.0* Angiopatia cerebrala amiloida (E85. nerezultand in infarct cerebral Exclude: cand provoaca infarct cerebral I66. anterioara si posterioara si arterelor cerebelare. neclasificata altundeva Alte boli cerebrovasculare.5 I67.venei cerebrale .1* Arterita cerebrala in bolile infectioase si parazitare clasificate altundeva (I63.-) anevrism cerebral rupt (I60. nerezultand in infarct cerebral obstructia (completa) (partiala) a arterelor cerebrale mijlocie. fara ruptura (Q28.2) I67.4 I67.9 I68* Boala cerebrovasculara. anterioara si posterioara si arterelor cerebelare.listeriana (A32.-†) I68. nerezultand in infarct cerebral ingustarea arterelor cerebrale mijlocie.7 I67. nerezultand in infarct cerebral tromboza arterelor cerebrale mijlocie. carotida sau vertebrala. dobandita Exclude: anevrism cerebral congenital.3 I65.fistula arteriovenoasa.3 Cerebral: . anterioara si posterioara si arterelor cerebelare. anterioara si posterioara si arterelor cerebelare.3 I66. specificate Insuficienta cerebrovasculara acuta NOS Ischemia cerebrala (cronica) I67.anevrism NOS . nerezultand in infarct cerebral Include: embolia arterelor bazilara.sinusului venos intracranian Exclude: cand provoaca infarctul (I63.8 I66.-) I65. fara ruptura Exclude: artere cerebrale rupte (I60.6 Encefalopatia hipertensiva Boala Moyamoya Tromboza in sistemul venos intracranian nonpiogenica Tromboza nonpiogenica a: .8 Arterita cerebrala.Bolile sistemului circulator I65 Ocluzia si stenoza arterelor precerebrale.sifilitica (A52. nerezultand in infarct cerebral obstructia (completa) (partiala) a arterelor bazilara.2 I65.9) Ateroscleroza cerebrala Ateromul arterelor cerebrale Leucoencefalopatie vasculara progresiva Artera precerebrala NOS I66 Ocluzia si stenoza arterelor cerebrale. nespecificata Tulburari cerebrovasculare in boli clasificate altundeva I68. nerezultand in infarct cerebral Exclude: cand provoaca infarct cerebral Boala Binswanger Exclude: dementa vasculara subcorticala (F01. carotida sau vertebrala.7) Anevrism cerebral.8) Disectia arterelor cerebrale.tuberculoasa (A18.1 I65.4 I66.6) I67.0 I65.8†) 201 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . nerezultand in infarct cerebral Include: embolia arterelor cerebrale mijlocie. carotida sau vertebrala. carotida sau vertebrala.-) I66. fara ruptura I67 I67.0 I67.2 I66. nerezultand in infarct cerebral tromboza arterelor bazilara. nerezultand in infarct cerebral ingustarea arterelor bazilara.2 I67.0 Ocluzia si stenoza arterei cerebrale medii Arterita cerebrala: .9 Ocluzia si stenoza arterei cerebrale anterioare Ocluzia si stenoza arterei cerebrale posterioare Ocluzia si stenoza arterelor cerebeloase Ocluzia si stenoza arterelor cerebrale multiple si bilaterale Ocluzia si stenoza altor artere cerebrale Ocluzia si stenoza arterelor perforante Ocluzia si stenoza arterelor cerebrale nespecificate Alte boli cerebrovasculare Exclude: sechele ale afectiunilor de mai jos (I69.1 (I63.

2 I69. cu ruptura Anevrismul toracic.9 Anevrismul aortic.4 I71.0 I69.1†) I68. arteriolelor si capilarelor (I70-I79) I70 Ateroscleroza Include: arterioloscleroza arterioscleroza boala vasculara arteriosclerotica aterom degenerescenta: . cu ruptura Bolile arterelor.2 I71.vasculara endarterita deformanta sau obliteranta senila: .2) Ruptura aortei NOS I71.0) I70.6 I71.arteriala .20› Ateroscleroza arterelor extremitatilor. ele insele clasificate altundeva.3 I71.8 I71 I71.1 I71.arteriovasculara .-) 202 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . localizare nespecificata I71.Bolile sistemului circulator I68.1) pulmonara (I27. cu ruptura Anevrismul toraco-abdominal.02› Disectia aortei abdominale I71. fara mentiunea rupturii Anevrismul aortic cu localizare nespecificata.8* Alte tulburari cerebrovasculare in bolile clasificate altundeva I69 0008.0 I70. cu localizare nespecificata.4 I69.1 I69.0 Anevrismul disecant al aortei (ruptura) I71.24› Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu gangrena I70.8 I70.2 0941 Ateroscleroza arterelor extremitatilor Arterita cerebrala in lupus sistemic eritematos (M32.1-) mezenterica (K55.03› Disectia aortei toraco-abdominale I71. nespecificata I70. 'Sechelele' includ afectiunile specificate ca atare sau ca efecte tardive.22› Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu durere la repaos I70. Sechelele hemoragiei subarahnoide Sechelele hemoragiei intracerebrale Sechelele altor hemoragii intracraniene netraumatice Sechelele infarctului cerebral Sechelele ictusului.21› Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu claudicatie intermitenta I70.23› Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu ulceratie I70. fara mentiunea rupturii Anevrismul abdominal. 0604 Gangrena aterosclerotica Scleroza (mijlocie) Mönckeberg I70.1 Ateroscleroza aortei Ateroscleroza arterei renale Rinichi Goldblatt Exclude: ateroscleroza arteriolelor renale (I12.arterita . cu ruptura Anevrismul abdominal.5 I71. fara mentiunea rupturii Anevrismul toraco-abdominal.00› Disectia aortei.2* Arterita cerebrala in alte boli clasificate altundeva I70.9 Ateroscleroza altor artere Ateroscleroza generalizata si nespecificata Anevrismul si disectia aortica Disectia aortei Sechele ale bolilor cerebrovasculare Nota: Aceasta grupa este utilizata pentru a indica afectiunile de la I60-I67 ca si cauze ale sechelelor.01› Disectia aortei toracice I71. sau cele prezente dupa un an sau mai mult dupa debut de la aparitia afectiunii cauzale. nespecificat ca hemoragie sau infarct Sechelele altor boli cerebrovasculare si nespecificate I69.8 Anevrismul toracic.endarterita Exclude: cerebrala (I67.3 I69. fara mentiunea rupturii Anevrismul aortei Dilatatia aortei Necroza hialina a aortei coronara (I25.

I65. I65.2 I74.0-I63.NOS (Q27.-) Acrocianoza Acroparaestezia: .cerebral: .fara ruptura (I67.boala .coronara (I25.2 I72.0) .1 I73.2. I65.trombotic ocluzia: .0) .-) .1) .0) I74.5.3) .5 I74.4 I72.mezenteric (K55.embolic .8 I74.sarcina.coronarian (I21-I25) .-) .1) degeratura (T33-T35) picior si mana de transee (T69.0-I63.embolica .9) I73.precerebral (I63.2) .avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00O07.0-I63.care complica: .0 I72.4) .3) .inima (I25.bazilara (I63.trombotica Exclude: embolia si tromboza: .fenomen (secundar) I73.8 Trombangeita obliteranta [Buerger] Alte boli vasculare periferice.aorta (I71.arteriovenos: .dobandit (I77.3 I72.0-I63.vasomotorie [tip Nothnagel] Eritrocianoza Eritromelalgia I73.NOS (I67.0) spasm al arterei cerebrale (G45.3-I63.0 Sindromul Raynaud .1) .0) .renal (N28.1) .2) .2.9) .4 Embolia si tromboza altor parti ale aortei si nespecificate Embolia si tromboza arterelor extremitatilor superioare Embolia si tromboza arterelor extremitatilor inferioare Embolia si tromboza arterelor extremitatilor. O08.2.3 I74.cu ruptura (I60.retinian (H34.9 I73 Anevrismul arterei carodite Anevrismul arterei extremitatilor superioare Anevrismul arterei renale Anevrismul arterei iliace Anevrismul arterei extremitatilor inferioare Anevrismul altor artere specificate Anevrismul cu localizari nespecificate Alte boli vasculare periferice Exclude: inflamatia membrelor datorita expunerii la frig (pernio) (T69.gangrena .0) I72.varicos (I77.2. I65.0) artera pulmonara (I28.8 I72. nespecificate Raynaud: .Bolile sistemului circulator I72 Alte anevrisme Include: anevrism (cirsoid) (fals) (cu ruptura) Exclude: anevrism (al): I74 Embolia si tromboza arteriala Include: infarct: .1) .-) .retinian (H35. nespecificata Claudicatia intermitenta Spasmul arterei Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 203 .carotida (I63.1 I72.-) .artera pulmonara (I28.9 0941 I77 Boala vasculara periferica.9) .1 I74.9 Embolia si tromboza arterei iliace Embolia si tromboza altor artere Embolia si tromboza unor artere nespecificate Alte afectiuni ale arterelor si arteriolelor Exclude: boala (vasculara) de colagen (M30-M36) angeita hipersenzitiva (M31.vertebral (I63.0 Embolia si tromboza aortei abdominale Sindromul bifurcatiei aortice Sindromul Leriche I74. I66.simpla [tip Schultze] .pulmonar (I26. nasterea si lauzia (O88.0) .cerebrala (I63.-) . specificate Embolia arteriala periferica I74.

1* I79. dobandit Exclude: anevrism arteriovenos NOS (Q27.1 Nevus.5) .sangvinolent (Q82.0 Boala Rendu-Osler-Weber 204 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .4 I77. non-neoplazici Anevrismul varicelor Anevrism arteriovenos.5) .pigmentat (D22.5) I78.arcului aortic [Takayasu] (M31.0†) Angiopatii periferice in boli clasificate altundeva Exclude: angiopatia diabetica periferica (E1-.5) .51) Alte boli ale arterelor.5M31.4) .melanocit (D22.-) I77.obliteranta (I70.cerebrala NEC (I67.paianjan . nespecificata Aortita NOS Endarterita NOS Exclude: arterite sau endarterite: I79.4) traumatic .vezi leziunea vaselor sanguine pe regiunile corpului I77.0* Anevrismul sifilitic al aortei (A52. arteriolelor si capilarelor in boli clasificate altundeva Anevrismul aortei in boli clasificate altundeva Stenoza arterelor Ruptura arterelor I77.1) coronarian (I25.in panza de paianjan .-) .stelar Exclude: nevus: .9 Alte afectiuni specificate ale arterelor si arteriolelor Afectiuni ale arterelor si arteriolelor.Bolile sistemului circulator I77.8) .NOS (D22.vascular NOS (Q82.8 I78.2 Eroziunea arteriala Fistula arteriala Ulceratia arteriala Exclude: ruptura traumatica a arterei - vezi leziunea vaselor sanguine pe regiunile corpului I77.-) .pilos (D22.deformanta (I70.9 I79* Alte boli ale capilarelor Boala capilarelor.5 I77.-) .senila (I70.1 0941 Nevus: .6) .-) .3 I77.-) .coronariana (I25.-) . nespecificate Bolile capilarelor Teleangiectazia hemoragica ereditara Aortita sifilitica (A52.6 Displazia fibromusculara arteriala Sindromul de compresiune a arterei celiace Necroza arterei Arterita.7) . nespecificata Bolile arterelor.albastru (D22.verucos (Q82.0†) I79.5) . arteriolelor si capilarelor in boli clasificate altundeva I79.5) .cu celule gigante (M31.3) cerebral (I67.forma de fraga (Q82. dobindita I78.-) .2* Aortita in boli clasificate altundeva .8 I77.culoarea vinului de Porto (Q82.inrosit (Q82.0 Fistula arterio-venoasa.8* I78 I78.

avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00-O07.8 Embolia si tromboza altor vene specificate I82. nasterea si lauzia (O22.1) sindrom postflebitic (I87.intracraniana sau intrarahidiana.mezenterica (K55.lauzia (O87.8) I83.1) I80.1 Vene varicoase cu inflamatie ale extremitatilor inferioare Obstructia (vena) porta Exclude: flebita venei porte (K75. septica sau NOS (G08) .intracraniana sau intrarahidiana.-) . O87.coronara (I21-I25) .1 Tromboflebita migratoare I82. vaselor limfatice si ganglionilor limfatici.6.0 Flebita si tromboflebita vaselor superficiale ale extremitatilor inferioare I80.Bolile sistemului circulator Bolile venelor.9 Embolia si tromboza unor vene nespecificate Embolia venei NOS Tromboza (vena) NOS Vene varicoase ale extremitatilor inferioare Exclude: complicand: . nonpiogenica (G95.sarcina. orice parte) I83. O08.7) .7) . septica sau NOS (G08) .1 Flebita si tromboflebita venei femurale I80.complicand: .6) . O08. I67.6) complicand: . nonpiogenica (I67.-) . neclasificate altundeva (I80-I89) I80 Flebita si tromboflebita Include: endoflebita inflamatia venei periflebita flebita supurativa I82 Embolia si tromboza altor vene Exclude: embolia si tromboza venoasa (a): .2 Vene varicoase ale extremitatilor inferioare cu ulceratie si inflamatie Orice afectiune de la codul I83.intrarahidiana.intracraniana.3 Flebita si tromboflebita extremitatilor inferioare.-. O87.intracraniana.9 cu ulceratie si inflamatie Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 205 .cerebrala (I63.2 Embolia si tromboza venei cave I82.0) .3 Embolia si tromboza venei renale I82. nonpiogenica (G95.0 Vene varicoase cu ulceratie ale extremitatilor inferioare Tromboza unei vene profunde NOS I80.9 Flebita si tromboflebita cu localizare nespecificata I81 Tromboza venei porte Orice afectiune de la codul I83.avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00-O07.8 Flebita si tromboflebita cu alte localizari I80.sarcina. nonpiogenica (I67.extremitati inferioare (I80. daca sunt provocate medicamentos.1) .9 cu inflamatie sau specificata ca fiind inflamata Dermatita de staza NOS I83.intrarahidiana. nasterea si lauzia (O22.porta (vena) (K75.sarcina (O22.-) Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.0) .1) Orice afectiune de la codul I83. nespecificata Embolia sau troboza extremitatilor inferioare NOS I80.porta (I81) .9 cu ulceratie sau specificata ca fiind ulceroasa Ulcer varicos (extremitatile inferioare. Exclude: flebita si tromboflebita (a): .-) .6) .0) tromboflebita migratoare (I82.2 Flebita si tromboflebita altor vase profunde ale extremitatilor inferioare I83 I82.-.0 Sindromul Budd-Chiari I82.1) .pulmonara (I26.

2 Hemoroizi interni fara complicatii I87.strangulati .8) Hemoroizi interni NOS I84.0 Sindromul postflebitic I87.8 Hemoroizi nespecificati cu alte complicatii I88.ulcerati I84.9 Vene varicoase ale extremitatilor inferioare fara ulceratie sau inflamatie I86 Vene varicoase cu alte localizari Exclude: varice retiniene (H35.cu prolaps .cu prolaps .cu sangerare .8 Vene varicoase cu alte localizari specificate .nasterea si lauzia (O87.3 Hemoroizi externi trombozati I84.8) .ulcerati I84.2 Varice pelviene I86.8 Alte afectiuni specificate ale venelor I87.4 Varice gastrice I86.2) . orice ganglion limfatic cu exceptia celui mezenteric Limfadenita cronica.0 Limfadenita mezentrica nespecifica 1111 Hemoroizi externi: .2 Insuficienta venoasa (cronica) (periferica) I87.7 Hemoroizi trombozati. nespecificata Limfadenita NOS Hemoroizi NOS I85 Varice esofagiene I85.sarcina (O22. cu exceptia celei mezenterice (L04.1) I86. orice ganglion limfatic cu exceptia celui mezenteric I88.1 Compresiunea venei Stenoza venei Sindromul venei cave (inferior) (superior) Exclude: pulmonar (I28.0 Hemoroizi interni trombozati I84.cu sangerare .-) ganglioni limfatici mariti NOS (R59.9 Afectiuni ale venelor.nasterea si lauzia (O87.4 Hemoroizi externi cu alte complicatii I87. nespecificati Limfadenita mezenterica (acuta) (cronica) Hemoroizi trombozati.Bolile sistemului circulator I83.strangulati .0) vene varicoase cu localizare nespecificata (I83.3 Varice vulvare Exclude: complicand: .4) I84.0 Varice esofagiene cu sangerare I85.9 Limfadenita nespecifica.6 Apendice hemoroidal rezidual Apendice hemoroidal al anusului si rectului I84.9 Varice esofagiene fara sangerare Varice esofagiene NOS 206 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . nespecificate I88 Limfadenita nespecificata Exclude: limfadenita acuta.1 Limfadenita cronica. nespecificati ca interni sau externi I84.sarcina (O22.9) I86.8 Alte limfadenite nespecifice I88.cu sangerare .5 Hemoroizi externi fara complicatii Hemoroizi externi NOS I84.strangulati .-) I88.cu prolaps . exceptind cea mezenterica Hemoroizi. nespecificati ca interni sau externi: .1 Varice scrotale Flebectazia extremitatilor inferioare [orice parte] sau cu localizare nespecificata Vene varicoase ale extremitatilor inferioare [orice parte] sau cu localizare nespecificata Varice ale extremitatilor inferioare [orice parte] sau cu localizare nespecificata I84 Hemoroizi Include: hemoiroizi (rectali) vene varicoase ale anusului si rectului Exclude: complicand: Varicocel I86.1 Hemoroizi interni cu alte complicatii Ulcer varicos al septului nazal I87 Alte afectiuni ale venelor Hemoroizi interni: .0 Varice sublinguale I86.ulcerati I84.9 Hemoroizi nespecificati fara complicatii Adenita cronica.

0 I95.21*› Varice esofagiene in boli clasificate altundeva cu sangerare I98. nespecificate Alte afectiuni ale sistemului circulator in boli clasificate altundeva Exclude: afectiuni clasificate la alte categorii cu asterisc din cadrul acestui capitol Sifilis cardiovascular I89. tardiv (A50.1 Limfangita Limfangita: .1 Hipotensiunea idiopatica Hipotensiunea ortostatica I98.cronica .8) ganglioni limfatici mariti NOS (R59.0) limfedem postmastectomie (I97.8 Alte afectiuni neinfectioase specificate ale vaselor limfatice si ganglionilor limfatici I97.2* Varice esofagiene in boli clasificate altundeva Hipotensiune posturala Exclude: hipotensiunea ortostatica Varice esofagiene in: .5†) I98. neclasificate altundeva Tulburari postprocedurale ale sistemului circulator.2†) I98.2 Hipotensiunea datorita medicamentelor Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul. nespecificate I98* Afectiuni ale vaselor limfatice NOS Alte afectiuni ale sistemului circulator si nespecificate (I95-I99) I95 Hipotensiune Exclude: colaps cardiovascular (R57.NOS . neclasificate altundeva Exclude: soc postprocedural (T81. neclasificat altundeva I97 Afectiuni postprocedurale ale sistemului circulator.1) I95.1* Afectiuni cardiovasculare in alte boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Leziuni cardiovasculare ale pinta [carate] (A67.20*› Varice esofagiene in boli clasificate altundeva fara sangerare I98.afectiunile ficatului (K70-K71†. K74. I95.8 I95.0 I97.2 Sindromul limfedemului dupa mastectomie Limfagiectazia I89.0* Sifilis cardiovascular congenital.-) .-) Elefantiaza datorita mastectomiei Obliterarea vaselor limfatice datorita mastectomiei I97.0 Limfedem.8* Alte afectiuni specifice ale sistemului circulator in boli clasificate altundeva Alte afectiuni ale sistemului circulator si nespecificate neurogena [Shy-Drager] (G90.-†) I98.1) Sindromul postcardiotomie Alte tulburari functionale dupa chirurgia cardiaca I97.9 Alte hipotensiuni I99 Hipotensiunea cronica Hipotensiune.schistosomiaza (B65.subacuta Exclude: limfangita acuta (L03.5) scaderea nespecificata a tensiunii arteriale NOS (R03.-) limfedem ereditar (Q82.2) I89.1 Insuficienta cardiaca dupa chirurgia cardiaca ori datorita prezentei unei prosteze cardiace Incapacitate functionala a inimii dupa chirurgia cardiaca ori datorita prezentei unei prosteze cardiace I97.Bolile sistemului circulator I89 Alte afectiuni neinfectioase ale vaselor limfatice si ganglionilor limfatici Exclude: chilocel: .tunica vaginala (nonfilariala) NOS (N50.-†) . nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 207 .9) sindromul hipotensiv matern (O26.filarial (B74.9 Afectiuni ale vaselor limfatice si ganglionilor limfatici.8 Alte tulburari postprocedurale ale sistemului circulator.3) I95.9 Chilocel (nonfilarial) Reticuloza lipomelanotica I89.

0) .infectioasa NOS . Include: abces acut. acut Rinofaringita: . neclasificate altundeva (R00-R99) Bolile sistemului respirator (J00-J99) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: J00 .4) .J94 J95 .J18 J20 . cronica sau NOS(J32. ea ar trebui sa fie clasificata la o localizare anatomica inferioara (de ex. a sinusului (accesoriu) (nazal) inflamatia acuta. a sinusului (accesoriu) (nazal) supuratia acuta.0) durere de gat: . de nutritie si metabolism (E00-E90) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 209 .: traheobronsita la bronsita.NOS (J02.cronica (J31. J40) perinatala (P00-P96) Nota: Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.cronica (J31.alergica (J30.0) .NOS (J02.2) .J39 J40 .cronica (J31.J06 J10 .J84 J85 .1-J30.J86 J90 . al sinusului (accesoriu) (nazal) infectia acuta.J22 J30 .-) . otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (S00-T98) tumori maligne (C00-D48) simptome.-) anumite boli infectioase si parazitare (A00-B99) complicatii ale sarcinii.2) . cronica (J31.NOS (J31.acuta (J02.vasomotorie (J30.9) J01 Sinuzita acuta Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele: J17* J91* J99* Pneumonia in boli clasificate altundeva Efuziune pleurala in cursul unor boli clasificate altundeva Tulburari respiratorii in boli clasificate altundeva Atunci cand o afectiune este descrisa ca producandu-se in mai multe locuri si nu este indexata in mod specific.J70 J80 .1) faringita: . a sinusului (accesoriu) (nazal) Exclude: sinuzita.acuta (J02. deformari si anomalii cromozomiale (Q00-Q99) boli endocrine.infectioasa Exclude: rinofaringita.acuta .J47 J60 . semne si rezultate anormale ale investigatiilor clinice si de laborator. al sinusului (accesoriu) (nazal) Exclude: anumite afectiuni cu originea in perioada empiem acut.J99 Afectiuni acute ale cailor respiratorii superioare Gripa si pneumonia Alte afectiuni acute ale cailor respiratorii inferioare Alte boli ale cailor respiratorii superioare Boli cronice ale cailor respiratorii inferioare Boli pulmonare datorite agentilor externi Alte boli respiratorii atingand in special tesutul interstitial Boli supurative si necrotice ale cailor respiratorii inferioare Alte afectiuni ale pleurei Alte afectiuni ale sistemului respirator Afectiuni acute ale cailor respiratorii superioare (J00-J06) Exclude: boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute NOS (J44.1) J00 Rino-faringita acuta [guturaiul comun] Coriza (acuta) Catar nazal.NOS Rinita: . nasterii si lauziei (O00-O99) malformatii congenitale.9) rinita: .-) .Bolile sistemului respirator Capitolul X leziuni traumatice.

retrofaringeal (J39.veziculara enterovirala (B08.NOS .2) J02.virus gripal: .3 Sinuzita sfenoidala acuta J01.1) J04.identificat (J10.ulcerativa Durere de gat (acuta) NOS J03 0804 J04.0 Amigdalita streptococica 210 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .5) . Exclude: faringita (datorita): Laringita (acuta): .mononucleoza infectioasa (B27.NOS .0) faringita cronica (J31.4 Pansinuzita acuta J01.faringeal (J39. J05.1) .ulceroasa J04 Laringita si traheita acuta .ulceroasa Exclude: laringita cronica (J37.2 Sinuzita etmoidala acuta J01.0 Laringita obtructiva acuta [crup] Laringita obstructiva NOS J05.1 Traheita acuta Traheita (acuta): .gangrenoasa .2 Laringo-traheita acuta Laringo-traheita NOS Traheita (acuta) cu laringita (acuta) Exclude: laringo-traheita cronica (J37.herpetica virala [herpes simplex] (B00.2) .supurativa .0 Sinuzita maxilara acuta Antrita acuta J01.foliculara . nespecificata J02 Faringita acuta Include: durere de gat acuta Exclude: abces: J03.9 Faringita acuta.acuta (J02.neidentificat (J11.0 Faringita streptococica Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.1) J02. nespecificata Amigdalita (acuta): .9 Amigdalita acuta.NOS Exclude: traheita cronica (J42) Faringita (acuta): . Exclude: laringita obstructiva acuta [crup] si epiglotita (J05.8 Faringita acuta datorita altor organisme specificate Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.1 Sinuzita frontala acuta J01. nespecificata laringita gripala.streptococica (J02.0) Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.subglotica .neidentificat (J11.peritonsilar (J36) . virus gripal: .1) J05 Laringita acuta obstructiva [crup] si epiglotita Amigdalita acuta Exclude: abces peritonsilar (J36) durere de gat: .0) .2) Sinuzita acuta implicand mai mult decat un sinus dar fara pansinuzita J01.NOS .1 Epiglotita acuta Epiglotita NOS J03.8 Amigdalita acuta datorita altor microorganisme specificate Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.9) .0 Laringita acuta J02.gangrenoasa .0) laringofaringita acuta (J06.8 Alte sinuzite acute J03.1) .supurativa .9 Sinuzita acuta.identificat (J10.5) J04.-) Durere de gat streptococica Exclude: scarlatina (A38) laringita (striduloasa) (J38. Exclude: faringo-amigdalita datorita herpesului viral [herpes simplex] (B00.Bolile sistemului respirator J01.catarala .1) .-) .-) .infectioasa NOS .infectioasa .NOS (J02.edematoasa .

meningita (G00. nespecificata sau virus specific neidentificat . virus gripal identificat Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 211 .identificat (J10.infectia NOS Gripa si pneumonia (J10-J18) J10 Gripa datorita unui virus gripal identificat Exclude: Haemophilus influenzae [H. virus gripal identificat (Bronho)pneumonia virala.miocardita (acuta). nespecificata sau virus specific neidentificat Gripala: .gastroenterita.infectia NOS (A49.0) .1) J06.gastroenterita. nespecificata sau virus specific neidentificat .meningita (G00.faringita.2) . virus gripal identificat .neidentificat (J11. nespecificata sau virus specific neidentificat .laringita.efuziune pleurala. virus gripal identificat Gripa Gripal(a): .1 Gripa cu alte manifestari respiratorii. virus gripal identificat . virus gripal identificat J10.infectia NOS (A49. virus gripal identificat J10. nespecificata sau virus specific neidentificat J11. virus neidentificat (Bronho)pneumonia virala.infectia acuta a cailor respiratorii superioare.9 Infectii acute ale cailor respiratorii superioare. virus gripal identificat . virus neidentificat Include: gripa cu virus specific dar nedeclarat ca identificat gripa virala cu virus specific dar nedeclarat ca identificat Exclude: Haemophilus influenzae [H. virus neidentificat Cai respiratorii superioare: . influenzae]: .boala.8 Gripa cu alte manifestari. nespecificata sau virus specific neidentificat Encefalopatie datorita gripei.0 Gripa cu pneumonie. cu localizari multiple si nespecificate Exclude: infectii respiratorii acute NOS (J22) virus gripal: .1 Gripa cu alte manifestari respiratorii. acuta . influenzae]: .pneumonia (J14) J11.laringita.infectia acuta a cailor respiratorii superioare. nespecificate J11 Gripa.8 Alte infectii acute ale cailor respiratorii superioare cu localizari multiple J06.2) . virus gripal identificat Encefalopatia datorita gripei.pneumonia (J14) J10.0 Gripa cu pneumonie.0 Laringo-faringita acuta J06.faringita. nespecificata sau virus specific neidentificat . virus neidentificat Gripa NOS Gripala: .8 Gripa cu alte manifestari.1) . nespecificata sau virus specific neidentificat J11.miocardita (acuta). virus gripal identificat .efuziune pleurala.Bolile sistemului respirator J06 Infectii acute ale cailor respiratorii superioare. virus gripal identificat Gripala: .0) .

5 Pneumonia datorita Escherichia coli J15.tuse convulsiva (A37.actinomicoza (A42.3-J15.0) . neclasificata altundeva Include: bronhopneumonia datorita altor bacterii decat S. pneumoniae si H.febra tifoida (A01.6) J17.congenitala (P23.1 Pneumonia datorita Pseudomonas J15.NOS (J69. grupa B (J15.0) .4 Pneumonia datorita altor streptococi Exclude: pneumonia datorita: .9) . grupa B J15.8 Alte pneumonii bacteriene J15.0 Pneumonia cu adenovirusi J12.0†) .-†) 212 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .9) J16. nespecificata J16 Pneumonia datorita altor microorganisme infectioase.0) pneumonia: .3) J15.gonoree (A54.antrax (A22.nocardioza (A43.4) Pneumonia datorita Haemophilus influenzae J14 Bronhopneumonia datorita Haemophilus influenzae Exclude: pneumonia congenitala datorita Haemophilus influenzae (P23.1†) .8 Pneumonia datorita altor microorganisme infectioase specificate J17* Pneumonia in boli clasificate altundeva Bronhopneumonia datorita Streptococcus pneumoniae Exclude: pneumonia congenitala datorita Streptococcus pneumoniae (P23.-) . neclasificata altundeva Include: bronhopneumonia datorita altor virusi decat cei gripali Exclude: pneumonia datorita rubeolei J15 Pneumonia bacteriana.0) .Bolile sistemului respirator J12 Pneumonia virala.-) boala legionarilor (A48.0.lauzia (O89.grasimi (J69.in gripa (J10.0†) . influenzae Exclude: pneumonia prin Chlamydia congenitale (P35. J11.0) .streptococi.8 Alte pneumonii virale J12.travaliu si nastere (O74.neonatala (P24.8†) .1 Pneumonia datorita virusului respirator sincitial J12.0* Pneumonia in boli bacteriene clasificate altundeva Pneumonia (datorita) (in): .aspiratie (datorita): . neclasificate altundeva Exclude: ornitoza (A70) pneumocistoza (B59) pneumonia: .9 Pneumonia virala.3 Pneumonia datorita streptococilor.9 Pneumonia bacteriena.-) .0†) .6) pneumonia datorita altor streptococi (J15.Streptococcus pneumoniae (J13) .2 Pneumonia datorira stafilococilor J15.tularemia (A21.0) .2†) .1) J12.sarcina (O29.7 Pneumonia datorita Mycoplasma pneumoniae J15.0) .NOS (J18.2†) .0 Pneumonia datorita Klebsiella pneumoniae J15.1) J15.substante solide si lichide (J69.in timpul anesteziei: .infectia cu salmonella (A02. nespecificata J13 Pneumonia datorita Streptococcus pneumoniae (J16.0 Pneumonia datorita Chlamydia J16.6 Pneumonia datorita altor bacterii aerobe gram-negative Pneumonia datorita Serratia marcescens J15.congenitala (P23.2 Pneumonia datorita virusului parainfluenzae J12.9) .interstitiala NOS (J84.0) pneumonia congenitala (P23.

alergica NOS (J45.toxoplasmoza (B58.2* Pneumonia in micoze Alte afectiuni acute ale cailor respiratorii inferioare (J20-J22) Exclude: boala pulmonara obstructiva cronica cu acuta: . neclasificata altundeva (A69.1) pneumonia datorita unui agent extern (J67-J70) J18.1) . nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 213 .spirochetala.Bolile sistemului respirator J17.1 Pneumonia lobara. nespecificata J18.0 Bronsita acuta datorita Mycoplasma pneumoniae J20.rubeola (B06.0) J20 Bronsita acuta Include: bronsita: .0) .NOS (J69.9) .2) .9) .3†) J17.9 Pneumonie.NOS (J42) .cronica: .8 Bronsita acuta datorita altor microorganisme specificate J20.in timpul anesteziei: .sarcina (O29.interstitiala NOS (J84.1) tulburari pulmonare interstitiale provocate medicamentos (J70.3* Pneumonii in boli parazitare Pneumonia in: .2 Bronsita acuta datorita streptococilor J20.obstructiva (J44.0) .9) .8* Pneumonia in alte boli clasificate altundeva Pneumonia (in): .bronhospasm .ornitoza (A70†) .-) .-†) J17.0) .septica .ascariaza (B77.-†) .0) .2 Pneumonia hipostatica.aspiratie (datorita): .0 Bronhopneumonie.0) .traheita .-) .substante solide si lichide (J69.0-B38.4 Bronsita acuta datorita virusului parainfluenzae J20. nespecificata J18. la cei sub varsta de 15 ani si peste (J40) traheobronsita: .0†) .1 Bronsita acuta datorita Haemophilus influenzae J20.febra Q (A78†) .NOS.1) .7 Bronsita acuta datorita echovirus J20.infectia cailor respiratorii inferioare (J44.0) .exacerbare NOS (J44.fibrinoasa .4) pneumonia: .6 Bronsita acuta datorita rinovirus J20. la cei sub varsta de 15 ani traheobronsita acuta Exclude: bronsita: Pneumonia in: . nespecificata Exclude: bronsiolita (J21.NOS (J42) .8†) J18 Pneumonia cu microorganism nespecificat Exclude: abces pulmonar cu pneumonie (J85.9 Bronsita acuta.8 Alte pneumonii.histoplasmoza (B39.8†) .boala prin citomegalovirusi (B25.lauzia (O89.membranoasa .congenitala (P23.3 Bronsita acuta datorita virusului Coxsackie J20.2-J70.NOS.simpla (J41.1†) .cronica: .NOS (J40) J20.-) .candidiaza ((B37.coccidioidomicoza (B38.8†) J17.obstructiva (J44.neonatala (P24. nespecificata .schistosomiaza (B65.purulenta . cu micro-organisme nespecificate J18.grasimi (J69.-) J18.5 Bronsita acuta datorita virusului respirator sincitial J20.travaliu si nastere (O74.acuta si subacuta (cu): .mucopurulenta (J41.1* Pneumonia in boli virale clasificate altundeva Pneumonia in: .reumatism articular acut (I00†) .

nespecificata Ozena Rinita (cronica): .8 Bronsiolita acuta datorita altor microorganisme specificate J21.4 J32.1 Rino-faringita cronica Exclude: rino-faringita. Include: abces (cronic) al sinusului respiratorii superioare (J06. daca se doreste.NOS .4 J31 J31.0 J30.atrofica .1 J33. acuta sau NOS (J00) Sindromul Woakes sau etmoidita Alti polipi ai sinusului Polip al sinusului: .0 Sinuzita maxilara cronica Antrita (cronica) Sinuzita maxilara NOS J32.0) empiem (cronic) al sinusului (accesoriu) (nazal) infectia (cronica) a sinusului (accesoriu) (nazal) supuratia (cronica) a sinusului (accesoriu) (nazal) Exclude: sinuzita acuta (J01.sfenoidal J33.atrofica .0) J30.1-J30.rino-faringian J33.8 Sinuzita frontala cronica Alergia NOS datorita polenului Guturai 'de fan' Polinoza J30.9 Sinuzita cronica.obstructiva .accesoriu .9) (accesoriu) (nazal) Alte boli ale cailor respiratorii superioare (J30-J39) J30 Rinita alergica si vasomotorie Include: rinoreea spasmodica Exclude: rinita alergica cu astm (J45.0) J31.1 J32.granuloasa .0 Polip nazal Exclude: polipi adenomatosi (D14.choanal .4) .3 J32.1 Rinita vasomotorie Rinita alergica datorita polenului J32.8 Degenerescenta polipoida a sinusului .vasomotorie (J30.0 Alte rinite alergice sezoniere Alte rinite alergice Sinuzita frontala NOS Sinuzita etmoidala cronica Sinuzita etmoidala NOS Sinuzita sfenoidala cronica Sinuzita sfenoidala NOS Pansinuzita cronica Rinita alergica persistenta Rinita alergica.hipertrofica Exclude: faringita.hipertrofica .3 J30. nespecificata Rinita. nespecificat 214 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .purulenta .9) Sinuzita cronica Infectii acute (cai) respiratorii (inferioare) NOS Exclude: infactia (acuta) cailor Folositi un cod aditional (B95-B97).maxilar .2 J30.ulcerativa Exclude: rinita: Sinuzita (cronica) NOS J33 J33.0) Polipul foselor nazale Polip: .2 Faringita cronica J21. acuta sau NOS Bronsiolita (acuta) J22 Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare nespecificate J32 (J02.etmoidal . pentru a identifica agentul infectios.9 Polip nazal.-) rinita NOS (J31.2 J32.alergica (J30. rino-faringita si faringita cronica Rinita cronica Pansinuzita NOS Alte sinuzite cronice Sinuzita (cronica) la mai mult de un sinus dar nu pansinuzita J32.Bolile sistemului respirator J21 Bronsiolita acuta Include: cu bronhospasm J31.granulomatoasa .9 Bronsiolita acuta.0 Bronsiolita acuta datorita virusului respirator sincitial J21. nespecificata Inflamatia cronica a faringelui Faringita (cronica): .

unilaterala.0 Laringita cronica J34. cronica. neclasificate altundeva Exclude: laringita: . cu laringita Exclude: laringo-traheita: Perforatia septului nazal NOS Rinolit J35 J35.3 J34.1) Afectiuni ale corzilor vocale si laringelui.8 Hipertrofia amigdalelor J38 .2 Polipul corzilor vocale si al laringelui Exclude: polipi adenomatosi (D14. furuncul si antraxul nasului J37 Laringita si laringo-traheita cronica Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.01› Paralizia corzilor vocale si a laringelui.9) J35.obstructiva (acuta) (J05.1) Nodulii corzilor vocale Boala (cronica) a amigdalelor si adenoizilor NOS J36 Angina flegmonoasa Abces amigdalian Celulita periamigdaliana Angina Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.0 Paralizia corzilor vocale si a laringelui Hiperplazia amigdalelor Hipertrofia adenoizilor Hiperplazia adenoizilor Hipertrofia amigdalelor cu hipertrofia adenoizilor Alte boli cronice ale amigdalelor si adenoizilor Vegetatii adenoide Amigdalolit Cicatrice amigdaliana (si adenoida) Excrescenta amigdaliana Ulcer amigdalian J35.02› Paralizia corzilor vocale si a laringelui.NOS (R06. bilaterala.1) .1) J38.2) traheita: .8) Abces.0) .congenital laringian NOS (P28.0) amigdalita: .2 J35.2 Chist si mucocel al nasului si sinusului nazal Sept nazal deviat Laringita: .cronica (J42) . unilaterala. uscata) Exclude: laringita: .0) .-) .1 J38.8 Hipertrofia cornetelor nazale Alte boli specificate ale nasului si sinusului nazal Laringita.hipertrofica .1 Laringo-traheita cronica Deflexia sau deviatia septului (nazal) (dobandita) J34.00› Paralizia corzilor vocale si a laringelui.NOS (J03.sicca (atrofica.0 Celulita nazala (sept) Necroza nazala (sept) Ulceratia nazala (sept) J34.NOS (J04.acuta (J03.Bolile sistemului respirator J34 Alte afectiuni ale nasului si sinusului nazal Exclude: ulcer varicos al septului nazal (I86.ulcerativa (J04.0) J37.0) .0) .1 J34.8) .obstructiva (acuta) (J05. nespecificata Laringoplegia Paralizia glotei J38. nespecificata J38.2) .NOS (J04.NOS (J04.acuta (J03.9) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 Cordita (fibrinoasa) (nodulara) (tuberoasa) Nodulii corzilor vocale ale cantaretilor Nodulii corzilor vocale ale profesorilor 215 .acuta (J04.acuta (J04.0) stenoza subglotica postprocedurala (J95.cronica (J35.3 J35. J37. Exclude: abces retrofaringian (J39.catarala .NOS (J03.5) stridor: . cronica.-) . partiala J38.03› Paralizia corzilor vocale si a laringelui.acuta (J04. cu traheita (cronica) Traheita.0 0804 Bolile cronice ale amigdalelor si adenoizilor Amigdalita cronica Exclude: amigdalita: . complexa J38. partiala J38.1 J35.9 Boala cronica a amigdalelor si a adenoizilor.

8 216 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .0) J38.-) .Bolile sistemului respirator J38.acuta obstructiva [crup] (J05.2 Alte boli ale faringelui .-) Edem (al): .supraglotic Exclude: laringita: J40 Bronsita.cai superioare (J06.9) Chist al faringelui sau rino-faringelui Edem al faringelui sau rino-faringelui Exclude: faringita: .glota .0 Bronsita cronica simpla J41.simpla si mucopurulenta (J41.cu traheita NOS Traheobronsita NOS Nota: Laringism (stridulos) Stenoza laringelui Alte boli ale laringelui Abces al laringelui Celulita laringelui Boala NOS a laringelui Necroza laringelui Pahidermia laringelui Perichondrita laringelui Ulceratia laringelui J39 Alte boli ale cailor respiratorii superioare Exclude: infectii respiratorii acute: .-) .7 Spasm laringian Bronsita: .0) Exclude: bronsita: J41 Bronsita cronica simpla si mucopurulenta Exclude: bronsita cronica: .ulcerativa (J02.9) cai respiratorii superioare.boala pulmonara obstructiva NOS (J44.4 Edem al laringelui Boala a cailor respiratorii superioare.2) .cu obstructia cailor aeriene (J44. nespecificata ca acuta sau cronica . nespecificate Boli cronice ale cailor respiratorii inferioare (J40-J47) Exclude: fibroza chistica (E84. fum sau vapori (J68.0 Abces parafaringian si retrofaringian Bronsita nespecificata ca fiind acuta sau cronica la cei cu varsta sub 15 ani poate fi considerata ca fiind de natura acuta si ar trebui sa fie clasificata la J20. localizare nespecificata Alte boli ale cailor respiratorii superioare specificate J39.asmatica NOS (J45.9 Abces al corzii(lor) vocale Celulita corzii(lor) vocale Granulom al corzii(lor) vocale Leucocheratoza corzii(lor) vocale Leucoplazia corzii(lor) vocale J38.bronsita NOS .subglotic .3 Reactia de hipersensibilitate a cailor respiratorii superioare.NOS (J22) .-) J41.-) .bronsita asmatica (J44.6 J38.traheobronsita Exclude: cronica: Celulita faringelui Abces rino-faringian J39.5 J38.obstructiva (J44.edematoasa (J04.-) .0) .9) .2) J39.-. .NOS .1 Alte abcese faringiene Cronica: .datorita agentilor chimici (acuta) (J68. inflamatie datorita agentilor chimici.traheita .9) J39. emanatiilor de gaze.NOS (J42) .catarala .1 Bronsita cronica mucopurulenta J41.0) .bronsita: .cronica (J31.bronsita enfizematoasa (J44.3 Alte boli ale corzilor vocale J39.alergica NOS (J45.8 Bronsita cronica mixta simpla si mucopurulenta J42 Bronsita cronica nespecificata Abces perifaringian Exclude: abces periamigdalian (J36) J39.

chirurgical (subcutanat) (T81.7) .2 Emfizem centrolobular J43.NOS .-) .emfizem .0 Boala pulmonara obstructiva cronica cu infectie acuta a cailor respiratorii inferioare Exclude: cu gripa (J10-J11) J44. nespecificat Emfizem (plaman) (pulmonar): .boala cailor aeriene NOS .obstructiva NOS J44.neonatal (P25.obstructiv: .-) astm obstructiv cronic (J44.traheita (J42) .mediastinal (J98.interstitial: .9) bronsiectazia (J47) cronic: .Bolile sistemului respirator J43 Emfizem Exclude: emfizem: .simpla si mucopurulenta (J41.3) .astmatica (obstructiva) . emanatii de gaze. fum sau vapori (J68.astm .vezicular Pustula emfizematoasa Bronsita cronica: .9 Emfizem.0 Sindromul MacLeod J44 1008 Alte boli pulmonare obstructive cronice Include: cronic: .datorita inhalarii de agenti chimici.emfizematoasa .emfizematoasa NOS .boala pulmonara NOS J45 1002 Astm Exclude: astm sever acut (J46) bronsita (obstructiva) astmatica cronica (J44.8 Alte boli pulmonare obstructive cronice specificate Unilateral: .cu bronsita cronica (obstructiva) (J44.4) .-) boli ale plamanului datorite agentilor externi (J60-J70) J44.traheobronsita Exclude: astm (J45.1 Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare acuta.traheobronsita (J42) emfizem (J43.8 Alte emfizeme J43.compensator (J98.cu: . nespecificata J44.2) .NOS (J98.2) .-) astm eozinofilic (J82) boli pulmonare datorita agentilor externi (J60-J70) status asthmaticus (J46) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 217 . nespecificata Obstructiv cronic: .-) bronsita astmatica NOS (J45.emfizem .astmatica (obstructiva) NOS .bronsita .bulos .bronsita: .traumatic subcutanat (T79.8) .0) .transparenta pulmonara J43.NOS (J42) .9 Boala pulmonara obstructiva cronica.obstructia cailor aeriene .1 Emfizem panlobular Emfizem panacinar J43.bronsita: .-) J43.-) bronsita (obstructiva) emfizematoasa (J44.

nespecificat Bronsita astmatica NOS Astm cu debut tardiv J46 1002 Stare de "mal" astmatic Astm sever acut J47 Bronsiectazia J65 Bronsiolectazia Exclude: bronsiectazia congenitala (Q33.0 Pneumoconioza datorita prafului de talc substante chimice.8 Pneumoconioza datorita altor pulberi de siliciu Silicoza NOS J63 Pneumoconioza datorita altor pulberi neorganice Exclude: cu tuberculoza (J65) Astm idiosincratic Astm nonalergic intrinsec J45.0) 218 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .9 Astm.2 Cannabinoza J66.5 Stanioza J63.1 Boala pieptanarilor de in J66.8 Afectiuni ale cailor aeriene datorite altor pulberi organice specificate J67 Pneumopatia prin hipersensibilitate la pulberi organice Include: alveolita alergica si pneumopatia datorita inhalarii pulberilor organice si a particulelor de mucegai.1 J45.-) sindromul disfunctiei reactive a cailor respiratorii (J68.0 Aluminoza (pulmonara) J63.4 Sideroza J63.1) pulmon de fermier (J67.0) pneumopatia hipersenzitiva datorita pulberilor organice (J67.3 Fibroza (pulmonara) datorita grafitului J63. Afectiuni ale cailor aeriene datorita pulberilor organice specificate Exclude: bagasoza (J67.0 Astmul cu predominenta alergica Alergic: .rinita cu astm Astm atopic Astm alergic extrinsec Guturai de 'fan' cu astm J45.1 Fibroza (pulmonara) datorita bauxitei J63. emanatiilor de gaze.bronsita NOS . actinomicetice sau de alta origine Exclude: pneumonita datorita inhalarii de J61 Pneumoconioza datorita azbestului si altor fibre minerale Azbestoza Exclude: placa pleurala cu azbestoza (J92.- J60 Pneumoconioza minerilor (mina de carbune) Antracosilicoza Antracoza Plamanul lucratorilor din minele de carbune Exclude: cu tuberculoza (J65) Boala cailor respiratorii datorita pulberilor de bumbac J66.0) cu tuberculoza (J65) J62 Pneumoconioza datorita pulberilor de siliciu Include: fibroza silicotica (masiva) a pulmonului Exclude: pneumoconioza cu tuberculoza (J65) J62.0 si J45. orice forma de la A15-A16.Bolile sistemului respirator J45.3) J66.2 Berilioza J63. fum sau vapori (J68.8 Astmul asociat J63.4) bronsiectazia tuberculoasa (faza activa) (A15-A16) J66 Orice afectiune de la J60-J64 cu tuberculoza.0 Bisinoza Boli pulmonare datorite agentilor externi (J60-J70) Exclude: astmul clasificat la J45.8 Pneumoconioza datorita altor pulberi neorganice specificate J64 Pneumoconioze nespecificate Exclude: cu tuberculoza (J65) Pneumoconioza asociata cu tuberculoza Asocierea afectiunilor listate la J45.1 Astmul nonalergic J62.

1 Edem pulmonar acut datorit substantelor chimice.4) J69. emanatiilor de gaze. J68. emanatiilor de gaze. emanatiilor de gaze. emanatii de gaze. thermophilic actinomycetes si altor organisme ce se dezvolta in sistemul de ventilare [climatizare] J67.secretii gastrice . emanatii de gaze.3 Alte afectiuni respiratorii acute si subacute datorita substantelor chimice.vomismente Exclude: sindromul Mendelson (J95. nespecificata J69 Pneumopatia datorita substantelor solide si lichide Alveolita alergica datorita mucegaiurilor. fumuri si vapori J68.0 Pulmonul fermierului Pulmonul seceratorilor Pulmonul cositorilor de fan Boala mucegaiului de fan J67. fumuri si vapori Bronsiolita obliteranta (cronica) (subacuta) datorita inhalarii de substante chimice. fumuri si vapori neonatala (P24.7 Boala pulmonara datorita sistemelor de conditionare si umezire a aerului Emfizem (difuz) (cronic) datorita inhalarii de substante chimice. nespecificate Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru identificarea cauzei.1 Pneumopatia datorita inhalatiei de uleiuri(grasimi) si esente Bronsita (acuta) datorita substantelor chimice Pneumopatia prin uleiuri (grasimi) J69.lapte .4 Pulmonul lucratorilor cu malt Sindromul disfunctiei reactive a cailor respiratorii J68. neclasificate altundeva J68. fumuri si vapori Boala datorita prelucrarii trestiei de zahar Pneumopatia datorita prelucrarii trestiei de zahar J67.8 Alte afectiuni respiratorii datorita substantelor chimice.0 Pneumopatia datorita inhalatiei de alimente si vomismente Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru identificarea cauzei.9 Afectiune respiratorie datorita substantelor chimice. fumuri si vapori Pneumonia prin aspiratie (datorita): .NOS .2 Inflamatia cailor respiratorii superioare datorita substantelor chimice. fumuri si vapori. Exclude: sindromul de aspiratie Alveolita alergica (extrinseca) NOS Pneumopatia prin hipersensibilitate NOS J68 Afectiuni respiratorii datorita inhalarii de substante chimice.8 Pneumopatii prin hipersensibilitate la alte pulberi organice Pulmonul spalatorilor de branza Pulmonul muncitorilor cu cafea Pulmonul muncitorilor care prepara alimente pe baza de peste Pulmonul blanarilor Boala datorita sequoei J67.5 Pulmonul cultivatorilor de ciuperci J67.alimente (regurgitata) . fumuri si vapori Edem pulmonar (acut) datorit substantelor chimice J68.1 Bagasoza J68. emanatiilor de gaze.0 Bronsita si pneumopatia datorita substantelor chimice.Bolile sistemului respirator J67. emanatiilor de gaze. fumuri si vapori Alveolita datorita Aspergillus clavatus J67. emanatiilor de gaze.3 Suberoza Boala sau pulmonul manipulatorilor de scoarta de pluta Boala sau pulmonul muncitorilor cu scoarta de pluta J67. emanatii de gaze. fumuri si vapori J68. fumuri si vapori Fibroza pulmonara (cronica) datorita inhalarii de substante chimice. emanatii de gaze.4 Afectiuni respiratorii cronice datorita substantelor chimice. emanatiilor de gaze.6 Pulmonul decojitorilor de artar Alveolita datorita Cryptostroma corticale Cryptostromoza J67.8 Pneumopatii datorite inhalatiei altor substante solide si lichide Pneumopatia datorita aspiratiei de sange Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 219 .-) J69.2 Plamanul crescatorilor de pasari Boala pulmonara a crescatorilor de papagali Boala pulmonara a crescatorilor de porumbei J67. fumuri si vapori.9 Pneumopatii prin hipersensibilitate la pulberi organice.

0 Gangrena si necroza pulmonara J85.2-J70.2 Afectiuni pulmonare interstitiale acute provocate de medicamente J70.datorit agentilor externi (J60-J70) .3 Afectiuni pulmonare interstitiale cronice provocate de medicamente J70.4 Afectiuni pulmonare interstitiale provocate de medicamente.3 Abcesul mediastinului .dupa iradiere (J70.2) boli pulmonare datorita agentilor externi (J60-J70) J84.9 Boala pulmonara interstitiala.9 Afectiuni respiratorii datorite unui agent extern nespecificat Proteinoza alveolara Microlitiaza alveolara a plamanului J84.4) .afectiuni sistemice ale tesutului conjunctiv (M30-M36) 220 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .1) Eozinofilia pulmonara. fumuri sau vapori (J68. J70. emanatiilor de gaze. J84.1 Abcesul pulmonar cu pneumopatie Exclude: cu pneumonie datorita unor microorganisme specificate (J10-J16) J85.medicamente (J70.8 Afectiuni respiratorii datorite altor agenti externi specificati J70.infectia parazitara specificata (B50-B83) .2) Pneumonia interstitiala NOS Boli supurative si necrotice ale cailor respiratorii inferioare (J85-J86) J85 Abcesul pulmonar si al mediastinului edem pulmonar: .1) .1 Alte boli pulmonare interstitiale cu fibroza Fibroza pulmonara difuza Alveolita fibroasa (criptogenica) Sindromul Hamman-Rich Fibroza pulmonara idiopatica Exclude: fibroza pulmonara (cronica): .0 Afectiuni pulmonare acute datorite iradierii Pneumopatia prin iradiere J70.2 Abcesul pulmonar fara pneumopatie J82 Astm eosinofilic Pneumonia Löffler Eosinofilia (pulmonara) tropicala NOS Exclude: datorita: Abcesul pulmonar NOS J85.4) . neclasificata altundeva J85.0 Pneumopatii alveolare si parietoalveolare Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru identificarea cauze.2-J70. nespecificata Boala membranelor hialine la adult J81 Edem pulmonar Edem pulmonar acut Congestia pulmonara (pasiva) Exclude: pneumonia hipostatica (J18.cu mentiunea bolii cardiace sau a insuficientei cardiace (I50.datorita inhalarii de substante chimice.8 Alte boli pulmonare interstitiale specificate Alte boli respiratorii atingand in special tesutul interstitial (J80-J84) J80 Sindrom de suferinta respiratorie la adult Bronsiolita obliteranta care provoaca pneumonia [BOOP] Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.Bolile sistemului respirator J70 Afectiuni respiratorii datorita altor agenti externi J84 Alte boli pulmonare interstitiale Exclude: tulburari pulmonare interstitiale provocate de medicamente (J70. nespecificate J70.1 Afectiuni pulmonare cronice si altele.aspergiloza (B44.datorit substantelor chimice (acut) (J68.1) J84.-) . datorite iradierii Fibroza pulmonara dupa iradiere J70.4) emfizem interstitial (J98.

0) J95. Include: abces al: Efuziune chiliforma Fibrotorax Hemotorax .0 J93.1 J94.9 J94 Pneumotorax spontan cu presiune pozitiva Alte forme de pneumotorax spontan Alte forme de pneumotorax Pneumotorax.0) pleurezia NOS (R09.1 J93.9 Tulburari respiratorii postprocedurale.9 Piotorax fara fistula Alte afectiuni ale sistemului respirator (J95-J99) J95 Tulburari respiratorii postprocedurale. nespecificat Alte afectiuni pleurale Exclude: pleurezia NOS (R09.0) .2) . neclasificata altundeva Pleurita cu efuziune Exclude: efuziune (pleurala) chiloasa (J94.9 Placa pleurala Include: ingrosare pleurala Placa pleurala cu azbestoza Placa pleurala fara azbestoza Hemoragia orificiului traheostomiei Obstructia orificiului traheostomiei Sepsis al orificiului traheostomiei Fistula traheo-esofagiana dupa traheostomie J95.1) tuberculoasa (A15-A16) J91* Efuziune pleurala in cursul unor boli clasificate altundeva J92 J92.traumatic (S27.1) afectiuni pleurale tuberculoase (faza activa) (A15-A16) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 221 .2 J94.0 J92. nespecificate J95.1) traumatic: .1) .9 Efuziune chiloasa Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.lauzia (O89.0 Piotorax cu fistula J86.tuberculos (faza activa) (A15-A16) piopneumotorax (J86.torace empiem piopneumotorax Exclude: datorita tuberculozei (A15-A16) Hemopneumotorax Alte afectiuni pleurale specificate Hidrotorax Afectiune pleurala.pleura .sarcina (O29.1 Insuficienta pulmonara acuta urmand unei interventii chirurgicale toracice J95.4 Sindromul Mendelson Exclude: complicand: .5 Stenoza subglotica postprocedurala Exclude: stenoza subglotica dobandita la nou-nascut (P28.travaliul si nasterea (O74.hemotorax (S27. nespecificata J86.1) J95.8 J94.congenital sau perinatal (P25.Bolile sistemului respirator J86 Piotorax J94.8 J93.8 Alte tulburari respiratorii postprocedurale. neclasificate altundeva Exclude: emfizem (subcutanat) rezultand dintr-o procedura (T81.3 Insuficienta pulmonara cronica dupa o interventie chirurgicala J95.hemopneumotorax (S27.8) afectiuni pulmonare datorita iradierii (J70.2 Insuficienta pulmonara acuta urmand unei interventii chirurgicale netoracice J95.82) J95.-) J93.0-J70.0 J94.0 Functionarea defectuoasa a unei traheostomii Alte afectiuni ale pleurei (J90-J94) J90 Revarsare pleurala.0) . nespecificate Placa pleurala NOS J93 Pneumotorax Exclude: pneumotorax: .0) .

1) hernia diafragmatica: .4-) .2) .3-) J98.2 Emfizem interstitial Tulburari respiratorii in: .8) . nespecificata J98 Alte tulburari respiratorii Exclude: apneea: .9) .NOS (R06. neclasificata altundeva Exclude: incapacitate functionala cardiorespiratorie (R09.1* Tulburari respiratorii in cursul altor afectiuni difuze ale tesutului conjunctiv Bronholitiaza Calcificarea bronhiilor Stenoza bronhiilor Ulcerul bronhiilor Traheo-bronsic(a): .0-M33.7) J98. nespecificata Boala respiratorie (cronica) NOS Tulburari respiratorii in boli clasificate altundeva J99.9 Insuficienta respiratorie.-) respirator: .spondilita anchilozanta (M45.granulomatoza Wegener (M31.scleroza (M34.dischinezia J98.5 Bolile mediastinului.6 Bolile diafragmului Diafragmatita Paralizia diafragmului Relaxarea diafragmului Exclude: malformatia congenitala a diafragmului NEC (Q79.3†) J99.nou-nascut (P28.8* Tulburari respiratorii in alte boli.tuberculoasa (faza activa) (A15-A16) J98.nou-nascut (P28.0-†) .9 Tulburare respiratorie.la fat si nou-nascut (P25.sifilis (A52.0) . neclasificate altundeva J99* J98.colaps .0 Afectiuni ale traheii si bronhiilor.somn: .sistemic: .0†) .sindrom sicca [Sjögren] (M35.7†) Emfizem mediastinal Exclude: emfizem: . clasificate altundeva Atelectazia Colapsul pulmonar Exclude: atelectazia (a): .chirurgical (subcutanat) (T81.2†) .polimiozita (M33.8 Alte tulburari respiratorii specificate J98.nou-nascut (P28. neclasificate altundeva Fibroza mediastinului Hernia mediastinului Retractia mediastinului Mediastinita Exclude: abcesul mediastinului (J85.-) J98.4 Alte modificari pulmonare Calcificarea pulmonului Boala chistica a pulmonului (dobandita) Boala pulmonului NOS Litiaza pulmonara 222 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .0) J96.8†) .0-P28.lupus eritematos (M32.adult (J80) .nou-nascut (P22.0 Insuficienta respiratorie acuta J96.3 Emfizem compensator J98.1) .3) .Bolile sistemului respirator J96 Insuficienta respiratorie.stop (R09.1 Insuficienta respiratorie cronica J96.0) .congenitala (Q79.NOS (K44.3) J98.sindromul de detresa: .1 Colaps pulmonar Tulburari respiratorii in: .2) insuficienta respiratorie postprocedurala (J95.NOS (J43.dermatomiozita (M33.1†) .crioglobulinemia (D89.1†) .1†) .traumatic subcutanat (T79.8) .NOS (G47.

cailor biliare si pancreasului in boli clasificate altundeva Tulburari ale altor organe digestive in boli clasificate altundeva K00. semne si rezultate anormale ale investigatiilor clinice si de laborator.K93 Hipodontia Oligodontia K00.K77 K80 .dento-facial .K31 K35 .0 K20 .K52 K55 .invaginat Smalt perlat Macrodontie Microdontie Dinte in forma de cui [cronic] Taurodontism Tubercul paramolar Exclude: tuberculul Carabelli.3 K77* K87* Concrescenta dintilor Fuziunea dintilor Geminatia dintilor Dinte: .Bolile sistemului digestiv Capitolul XI Bolile sistemului digestiv (K00-K93) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: K00 .K46 K50 . otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (S00-T98) tumori maligne (C00-D48) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 (K03.1 Dinti supranumerari Distomolari Al patrulea molar Meziodinte Paramolar Dinti suplimentari K00.evaginat . glandelor salivare si maxilarelor (K00-K14) K00 Tulburari de odontogeneza si de eruptie Exclude: dinti inclusi si inclavati (K01.K63 K65 .2 Anomalii de volum si de forma ale dintilor Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele: K23* K67* Afectiuni ale esofagului in boli clasificate altundeva Tulburari ale peritoneului in boli infectioase clasificate altundeva Tulburari hepatice in boli clasificate altundeva Tulburari are vezicii biliare. nasterii si lauziei (O00-O99) malformatii congenitale. de nutritie si metabolism (E00-E90) leziuni traumatice.-) Anodontia K00. stomacului si duodenului Bolile apendicelui Hernia Enterita si colita neinfectioase Alte boli ale intestinelor Bolile peritoneului Bolile ficatului Bolile vezicii biliare.K38 K40 . ale cailor biliare si pancreasului Alte boli ale sistemului digestiv simptome. care este K93* considerat ca o modificare normala si nu ar trebui sa fie codificat Dinti patati Exclude: anumite afectiuni cu originea in perioada perinatala (P00-P96) Fluoroza dentara Smalt patat Pete de smalt neasociate fluorozei Exclude: depozite [tartru] pe dinti anumite boli infectioase si parazitare (A00-B99) complicatii ale sarcinii. glandelor salivare si maxilarelor Bolile esofagului.6) 225 .K14 Bolile cavitatii bucale.K67 K70 . neclasificate altundeva (R00-R99) Bolile cavitatii bucale. deformari si anomalii cromozomiale (Q00-Q99) boli endocrine.K87 K90 .

9 Tulburari de odontogeneza.6 Tulburari de eruptie dentara Uzura: . nespecificata Alte boli ale tesutului dentar dur Exclude: bruxism (F45.5 Anomalii ereditare ale structurii dentare.-) scrasnirea dintilor NOS (F45.obisnuita a dintilor .4 Tulburari de formare a dintilor K02.tutun Pigmentatia dintilor: . nespecificate Tulburari de odontogeneza NOS K01 Dinti inclusi si inclavati Exclude: dinti inclusi si inclavati din cauza pozitiei lor anormale sau a pozitiei anormale a unui dinte adiacent (K07.voma persistenta .0 K02.negru .betel .rituala a dintilor .verde .3) K00.supragingival Depozite [acumulare] pe dinti: .1 Dinti inclavati Un dinte inclavat este un dinte care nu a erupt din cauza obstructiei create de un alt dinte K02 K02.8 Sindromul de eruptie dentara Alte tulburari de odontogeneza Abraziune: .7 K00.3 Rezorbtia patologica a dintilor Granulom intern al pulpei Rezorbtia dentara (externa) K03.pierderea primilor dinti [de lapte] Dinte primar [persistent] oprit K00.datorita: .2 Eroziunea dintilor Schimbarea culorii in timpul formarii dintelui Pigmentatia intrinseca a dintilor NOS K00.drogurilor si medicamentelor .extrinseca NOS .3) Dinti inclusi Eroziunea dintilor: .4 Odontoclazia Aplazia si hipoplazia de ciment Dilacerarea dintilor Hipoplazia smaltului (neonatala) (postnatala) (prenatala) Odontodisplazia regionala Dinte Turner Exclude: Dinte Hutchinson si molari Melanodontia infantila Melanodontoclazia K02.3 Carii dentare Caria limitata la smalt Leziuni cu pete albe [caria incipienta] Caria dentinei Caria cimentului Caria dentara stabilizata Tartru dentar: .proximala a dintilor .idiopatica .ocupationala K03.materie alba .oranj .9 K03 Alte carii dentare Carie dentara.ocupationala a dintilor .4 K03.8) carii dentare (K02.5 K03.8) K03.1 Abraziunea dintilor Eruptia dentara precoce Dinte natal Dinte neonatal Prematura: .6 Hipercimentoza Hiperplazia de cimentare Anchiloza dentara Depozite [acumulare] pe dinti K01.prin frecarea dintilor .NOS .Bolile sistemului digestiv K00.subgingival .0 Frecarea excesiva a dintilor purpurii in sifilisul congenital (A50.1 K02.dietei . neclasificate altundeva Amelogeneza imperfecta Dentinogeneza imperfecta Odontogeneza imperfecta Displazia dentitiei Dinte in forma de scoica K00.5) dinti patati (K00.eruptia dentara .8 K02.NOS 226 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .2 K02.ocluzala a dintilor K03.traditionala a dintilor Defect in forma de pana (cui) al dintilor NOS K03.0 Un dinte inclus este un dinte care nu a erupt fara sa fie obstructionat de catre un alt dinte K01.

acuta .1 K04.1 Hiperplazia gingivala Fibromatoza gingivala (K09.7) .periapical .5 Periodontita apicala cronica Granulom apical sau periapical Periodontita apicala NOS K04.6 Abces periapical cu fistula Abces dentar cu fistula Abces dento-alveolar cu fistula K04.7 Modificari ale culorii tesutului dentar dur dupa eruptie Exclude: depozite [acumulare] pe dinti (K03.2 Necroza pulpara Pericoronarita acuta Abces parodontal Abces periodontal Exclude: periodontita apicala acuta (K04.3 Periodontita cronica Gangrena pulpara Degenerescenta pulpara Denticuli Calcificare pulpara Pulpoliti K04.rezidual radicular Exclude: chist periodontal lateral Retractia gingivala (generalizata) (localizata) (postinfectioasa) (postprocedurala) K06. nespecificata Alte afectiuni ale gingiei si crestei alveolare edentate Exclude: atrofia crestei alveolare edentate (K08.complexa .1) gingivo-stomatita cu virus herpetic [herpes simplex] (B00.acuta (K05.9 Boala tesutului dentar dur.NOS (K05.abces .supurativa K04.0) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 227 .cronica (K05.2) K05.simpla Parodontoza Dentina secundara sau neregulara K04.7 Abces periapical fara fistula Abces dentar NOS Abces dento-alveolar NOS Abces periapical NOS K04.Bolile sistemului digestiv K03.marginala simpla .0 K03.1) K06.4) abces periapical: .0 Rectratia gingivala Periodontita apicala acuta NOS K04.1 Gingivita cronica K05 K05.cu fistula (K04. K03.polip Pulpita: .1) .4 Periodontita apicala acuta de origine pulpara Parodontoza juvenila Alte boli periodontale Boala periodontala. daca sunt provocate de iradiere.2 Periodontita acuta Pulpar: . nespecificata Boala pulpei si tesuturilor periapicale Pulpita K04 K04.2) gingivita: .3 Formatiune anormala de tesut dentar dur in pulpa K05.9 Alte boli ale pulpei si tesuturilor periapicale si nespecificate Gingivita si bolile periodontale Gingivita acuta Exclude: gingivita ulcerativa necrozanta acuta (A69.NOS .NOS (K04.4 K05.5 K05.descuamativa .8 Chist radicular Chist: .cronica (hiperplazica) (ulcerativa) .6) Alte boli specificate ale tesutului dentar dur K04.6) K05.0) .hiperplazica .6 K06 Pericoronarita cronica Periodontita: .NOS .apical (periodontal) .0 Gingivita (cronica): .8 Smalt iradiat Sensibilitatea dentitei Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru identificarea iradierii.ulcerativa K05.

8 Hipertrofia crestei alveolare NOS Structura alveolara neregulata Algii dentare NOS 228 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .0) .2 K08.8 Alte afectiuni specifice ale gingiei si ale crestei alveolare edentate Epulis fibros Creasta flotanta Epulis cu celule gigante Granulom periferic cu celule gigante Granulom gingival piogen K06.2 Leziuni gingivale si ale crestei alveolare edentale asociate cu un traumatism K07.3 K08.entorsa (S03. nespecificata Anomalii functionale dento-faciale K07 Inchiderea anormala a maxilarului Malocluzia datorita: .9 Afectiunea gingiei si a crestei alveolare edentate.5 Malocluzia.2 Anomalii de raport intre arcadele dentare Incalecare (anterioara) (posterioara) Distocluziunea Mesiocluziunea Deviata mediana a arcadei dentare Ocluzia deschisa (anterioara) (posterioara) Supraocluziune (excesiva): .profunda . extractiei sau afectiunii periodontale locale Atrofia crestei alveolare edentate Radacina dentara restanta Alte afectiuni specificate ale dintilor si parodontiului Asimetria maxilarelor Prognatism (mandibular) (maxilar) Retrognatism (mandibular) (maxilar) K07. hipoplazia: . nespecificata Anomalii dento-faciale [inclusiv malocluzia] Exclude: atrofia sau hipertrofia hemifaciala (Q67.8) scrasnirea dintilor NOS (F45.mandibulara .4) K07.-) K07.respiratatie bucala .0) Sindrom sau complex Costen Disfunctia articulatiei temporomandibulare Mandibula luxabila spontan Sindrom de disfunctie dureroasa a articulatiei temporo-mandibulare Exclude: recenta articulatie temporo- sindromul Robin (Q87.maxilara Macrognatism (mandibular) (maxilar) Micrognatism (mandibular) (maxilar) Exclude: acromegalia (E22. buzele sau degetele Exclude: bruxism (F45. nespecificata Alte afectiuni ale dintilor si paradontiului Exfoliatia dentara datorita unor cauze sistemice Pierdere de dinti consecutiva accidentelor.1 Alte anomalii dento-faciale Anomalia dento-faciala.luxatia (S03.0 K08.8) K07.Bolile sistemului digestiv K06.8 K07.8) K07.1 Anomalii de raport intre maxilare si baza craniului mandibulara: .obiceiuri implicand limba.4 K07.deglutitie anormala .0 Anomalii majore ale dimensiunii maxilarului Incalecare a unuia sau mai multor dinti Diastema unuia sau mai multor dinti Deplasare a unuia sau mai multor dinti Rotatia unuia sau mai multor dinti Spatiere anormala a unuia sau mai multor dinti Transpozitia unuia sau mai multor dinti Dinti inclusi sau inclavati cu pozitie anormala a acestor dinti sau a dintilor adiacenti Exclude: dinti inclusi sau inclavati fara pozitie anormala (K01.verticala Deplasare laterala a dintilor mandibulari Ocluzia linguala posterioara a dintilor mandibulei K08.9 K08 K08. K06.06) K07.6 Afectiunea articulatiei temporomandibulare Hiperplazia.4) hiperplazia sau hipoplazia condiliana unilaterala (K10.3 Anomalii pozitionale ale dintilor Hiperplazia iritativa a crestei edentate [hiperplazia danturii] Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru identificarea cauzei.orizontala .

neclasificate altundeva Chist dermoid al gurii Chist epidermoid al gurii Chist limfoepitelial al gurii Perle Epstein Chist nazo-alveolar Chist nazo-labial K09.8 Alte boli specificate ale maxilarelor Chist (al): .81 Fractura patologica a dintelui K10 K10.gingival .3 Alveolita maxilarelor Osteita alveolara Alveolita uscata K10.9 Alte afectiuni specificate ale dintilor si paradontiului Afectiunea interesand dintii si parodontiul.NOS .5 Calcul al glandelor salivare sau canalului salivar Litiaza glandelor salivare sau canalului salivar Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 229 . neclasificate altundeva Include: leziuni manifestand caracteristici histologice atat de chist anevrismal.8) K10.hemoragic .-) febra uveoparotidiana [Heerfordt] (D86.folicular .primordial Keratochist K09.1 Chist al regiunii bucale nelegat de dezvoltarea dentara Osteita maxilarului (acuta) (cronica) (supurativa) Osteomielita (neonatala) (acuta) (cronica) (supurativa) Osteoradionecroza (acuta) (cronica) (supurativa) Periostita (acuta) (cronica) (supurativa) Sechestru de os al maxilarului Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica iradierea.3 K11.0 Chist dentar legat de dezvoltare (odontogeneza) Chist: .palatin K10.8 Alte chisturi ale regiunii bucale.0) chist Stafne (K10.0 Alte boli ale maxilarelor Boli legate de dezvoltarea maxilarelor Codificati de asemenea orice predispozitie la boala dentara (K00-K10). nespecificata Bolile glandelor salivare Atrofia gladelor salivare Hipertrofia gladelor salivare Sialoadenita Exclude: parotidita epidemica (B26.legat de eruptia dentara . daca sunt provocate de iradiere.4 Abcesul glandelor salivare Fistula glandelor salivare Exclude: fistula congenitala a glandelor salivare (Q38. K08.hiperplazia .nazopalatin .lateral periodontal .8) Granulom cu celule gigante NOS Exclude: granulom cu celule gigante periferice (K06. nespecificat K11.9 K11 K11.8) K11.0 K11.Bolile sistemului digestiv K08.canal incisiv .2 Alte chisturi ale mandibulei Cherubism Exostoza maxilarului Displazia fibroasa a maxilarului Condiliana unilaterala: . central K09 Chisturile regiunii bucale. K10. nespecificata Chist latent osos al maxilarului Chist Stafne Torus: .1 Granulom cu celule gigante.traumatic Exclude: chist latent osos al maxilarului (K10.2 Afectiuni inflamatorii ale maxilarelor K09.papilo-palatin K09.9 Chist al regiunii bucale. cat si de leziune fibroosoasa Exclude: chist radicular (K04.88 K08.dentiger .4) Sialolitiaza Chist al mandibulei: .1 K11.mandibular .0) K09.medial palatin .anevrismal .globulomaxilar .hipoplazia K10.2 Boala maxilarelor.

0) stomatita gangrenoasa (A69.2) K11.6-K04.extravazare chist al glandelor salivare .1 K13.periodontal (K05.periapical (K04.-) bolile limbii (K14.0) cheilita (K13.NOS .-) K13.NOS Cheilodinia Cheiloza Perlèche NEC Exclude: ariboflavinoza (E53.ulcerativa .1 Alte forme de stomatite Stomatita: . inclusiv limba Leucocheratoza nicotinica a palatului Palatul fumatorilor Exclude: leucoplazia piloasa (K13.veziculara Eritroplazia epiteliului bucal.8) .8 Alte boli ale glandelor salivare Leziune limfoepiteliala benigna a glandelor salivare Boala Mikulicz Sialometaplazia necrozanta Sialectazia Stenoza canalului salivar Scleroza canalului salivar Exclude: sindromul sicca [Sjögren] si crestei alveolare edentate (K05-K06) chisturile regiunii bucale (K09.0) K13.2) noma (A69.candidiaza (B37.0) cheilita datorita tulburarilor legate de iradiere (L55-L59) perlèche datorita: .glanda salivara (K11.0) K11.glandulara .6 Mucocelul glandelor salivare K12.0) gingivostomatita prin herpes viral [herpes simplex] (B00. inclusiv limba Stomatita aftoasa (majora) (minora) Aftoza Bednar Periadenita mucoasa necrotica recidivanta Ulceratia aftoasa recidivanta Stomatita herpetiforma K12.3) .exfoliativa .datorita protezei .0 Afte bucale recidivante Cheilita: .2 Muscarea partii mucoase a obrazului si buzei Leucoplazia si alte anomalii ale epiteliului bucal.2) .carenta de riboflavine (E53.2 Flegmonul si abcesul gurii Mucoid: . inclusiv limba Leucoedem al epiteliului bucal.0) K12.3) K13.retentie chist al glandelor salivare Ranula K11.angulara .3 Leucoplazia piloasa 230 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .7) .limba (K14.0 Bolile buzelor (M35. nespecificata Sialoadenopatia NOS K12 Stomatite si afectiuni inrudite Exclude: sancrul cavitatii bucale (A69.9 Boala glandelor salivare.0) K13 Alte boli ale buzelor si mucoasei bucale Include: afectiunile epiteliale ale limbii Exclude: anumite afectiuni ale gingiei Hipoptialism Ptialism Xerostomia Exclude: gura uscata NOS (R68.7 Tulburarile secretiei salivare Flegmonul planseului bucal Abces submandibular Exclude: abces (al): .Bolile sistemului digestiv K11.periamigdalian (J36) .-) stomatita si afectiunile inrudite (K12.

5) K14.2) hiperplazia epiteliala focala a limbii (K13.0 1121 K21. stomacului si duodenului (K20-K31) Exclude: hernia hiatala (K44.2) leucoedem al limbii (K13.Bolile sistemului digestiv K13. nespecificata Fibroza submucoasa a limbii Hiperplazia inflamatorie a mucoasei bucale Exclude: hiperplazia iritativa a crestei edentate [hiperplazia dentara] (K06.5 Atrofia papilelor limbii Glosita atrofica Limba plicaturata Acalazia NOS Cardiospasm Exclude: cardiospasm congenital Limba fisurata Limba striata Limba scrotala Exclude: fisura congenitala a limbii (Q39.3) K14.3 Glosita romboida mediana Hipertrofia papilelor linguale Esofagita cu reflux Boala refluxului gastro-esofagian fara esofagita Reflux esofagian NOS K22 K22.9 Boala limbii.1 Limba geografica Glosita migratorie benigna Glosita exfoliativa marginala K14.2) leucoplazia piloasa (K13.6 Glosodinia Glosopiroza Glosalgia Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 231 .-) Acalazia cardiei Limba neagra paroasa Limba incarcata Hipertrofia papilelor foliate Limba neagra viloasa K14.0) K21 K21. Exclude: esofagita cu reflux (K21.7 Mucinoza orala focala K14 Bolile limbii Exclude: eritroplazia limbii (K13.2) leucoplazia limbii (K13.4) K14.4 K14.-) K13.2 K14.2) fibroza submucoasa a limbii (K13.0 Alte boli ale esofagului Exclude: varice esofagiene (I85.8 Alte boli ale limbii Granulom eozinofilic al mucoasei bucale Granulom piogenic al mucoasei bucale Xantom verucos al mucoasei bucale K13.0) cu boala refluxului gastroesofagian (K21.6 Fibroza submucoasa a gurii Atrofia limbii Crenelarea limbii Macroglosia Hipertrofia limbii K14.peptica Folositi un cod aditonal pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru identificarea cauze.5 K13.0 Glosita K20 Esofagita Abces al esofagului Eroziunea esofagului Esofagita: .2) Alte leziuni ale mucoasei bucale si nespecificate Glosopatia NOS Bolile esofagului.chimica .NOS .4 Granulomul si leziunile pseudogranuloase ale mucoasei bucale K14.3) macroglosia (congenitala) (Q38.5) (Q38.9 Boala refluxului gastro-esofagian Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagita Abcesul limbii Ulceratia (traumatica) a limbii Exclude: glosita atrofica (K14.

6) ulcer peptic NOS (K27.4 Cronic sau nespecificat cu hemoragie .datorita ingestiei de: .5 Cronic sau nespecificat cu perforatie .3 Perforatia esofagului Ruptura esofagului Exclude: perforatia traumatica a Vezi mai sus pentru subdiviziuni Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul. dobandita Exclude: diverticul (congenital) al esofagului (Q39.8†) Megaesofag in cursul bolii Chagas (B57.2 Obstructia esofagului Compresiunea esofagului Constrictia esofagului Scleroza esofagului Stenoza esofagului Exclude: stenoza si scleroza congenitala a esofagului (Q39.8) ulcer peptic NOS (K27.0) eroziune (acuta) a stomacului (K29.0) K22.9 Nespecificat ca acut sau cronic.1* Alte boli specificate ale esofagului Hemoragia esofagului NOS Boala esofagului.6 Sindrom de dilacerare hemoragica gastro-esofagiana Sindrom Mallory-Weiss K22. nespecificata Afectiuni ale esofagului in boli clasificate altundeva Esofagita tuberculoasa (A18.Bolile sistemului digestiv K22. Include: ulcer (peptic): .8* Ulcer al esofagului: .-) 232 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .6 Cronic sau nespecificat atat cu hemoragie cat si cu perforatie .8 K22.duodenal . daca este provocat medicamentos.3) K25 1106 Urmatoarele subdiviziuni cu patru caractere sunt folosite la categoriile K25-K28: .peptic Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru identificarea cauze.5 Diverticul dobandit al esofagului .substante chimice .3 Acut fara hemoragie sau perforatie .0 Acut cu hemoragie .83 K22.al stomacului Exclude: gastrita eroziva hemoragica Punga esofagiana.2 Acut atat cu hemoragie cat si cu perforatie .4 Dischinezia esofagului Esofag in tirbuson Spasm esofagian difuz Spasm al esofagului Exclude: cardiospasm (K22.fungic NOS .7 Cronic fara hemoragie sau perforatie .droguri si medicamente . fara hemoragie sau perforatie Ulcer gastric K22. Include: ulcer (peptic): (toracic) esofagului S27.0* K23.postpiloric Exclude: eroziunea (acuta) a duodenului (K29.6) acuta (K29.1 1121 Ulcerul esofagului K23.-) K26 Ulcer duodenal K22. Afectiuni ale esofagului in alte boli clasificate altundeva K22.3†) Vezi mai sus pentru subdiviziuni Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru identificarea medicamentului.piloric .9 K23* K23.1 Acut cu perforatie . daca este provocat medicamentos.

congenital sau infantil(Q40.2) Obstructia duodenului K31.88) subtire (K63.la K57.gastro-jejunal .88 Alte boli specificate ale stomacului si duodenului Angiodisplazia stomacului si duodenului fara mentionarea hemoragiei Angiodisplazia stomacului si duodenului cu hemoragie Alte boli specificate ale stomacului si duodenului Eroziunea (acuta) a stomacului Gastrita hipertrofica giganta Gastrita granulomatoasa Boala Ménétrier K29.8 K29.0 K31.8) sindromul Zollinger-Ellison (E16.nevrotic (F45.8) K28 Ulcer gastro-jejunal Vezi pagina 232 pentru subdiviziuni Include: ulcer (peptic): Distensiunea acuta a stomacului Stenoza pilorica hipertrofica a adultului .duoden (D13.32) .6 Fistula stomacului si duodenului Gastrita cronica: .2 K29.3) K29 Gastrita si duodenita Exclude: gastrita sau gastro-enterita eosinofilice (K25. nespecificata Constrictia duodenului Stenoza duodenului Scleroza duodenului Ileus duodenal (cronic) Exclude: stenoza congenitala a duodenului (Q41.anastomotic . nespecificata Duodenita Gastro-duodenita.5 Gastrita hemoragica acuta K31.32) .4) K29.Bolile sistemului digestiv K27 Ulcer peptic.1 Dilatatia acuta a stomacului (P78.4 K29.1-) hemoragia gastro-intestinala (K92.0 K29.2) K31.nervoasa (F45.marginal .2) .0.81 K31.0) K31.4 Gastrita (eroziva) acuta cu hemoragie Alte gastrite acute Gastrita alcoolica Gastrita superficiala cronica Gastrita atrofica cronica Diverticul gastric Exclude: diverticul congenital al stomacului (Q40.3 Spasm piloric.6 Alte gastrite Fistula gastro-colica Fistula gastro-jejuno-colica K31.0) K31.psihogen (F45.nevrotica (F45.stomal Exclude: ulcer primar al intestinului Stenoza pilorica NOS Exclude: stenoza pilorica infantila sau congenitala (Q40.gastro-colic .2 Stomac in clepsidra si stenoza stomacului Exclude: stomac in clepsidra congenital (Q40.gastro-intestinal .0) . localizare nespecificata K31 Alte boli ale stomacului si duodenului Include: tulburari functionale ale stomacului Exclude: diverticul al duodenului Vezi pagina 232 pentru subdiviziuni Include: ulcer gastroduodenal ulcer peptic NOS Exclude: ulcer peptic la nou-nascut (K57.1) K31.32) pirozis (R12) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 Aclorhidria Gastroptoza Contractia in clepsidra a stomacului 233 .9 K30 Gastrita.0-K92.8 K31.7 Polip al stomacului si duodenului Exclude: polip adenomatos al: .32) . nespecificata Dispepsia Indigestia Exclude: dispepsia: .1 K29. neclasificat altundeva Exclude: spasm piloric: .fundica K29.antrala .2) contractia in clepsidra a stomacului (K31.7 K29.32) K31.5 Atrofia gastrica Gastrita cronica.82 K31.stomac (D13.psihogena (F45.3 K29.jejunal .

recidivanta K37 Apendicita.directa .9 Boala apendicelui. nespecificata Hernia inghinala NOS cu gangrena K40. nespecificata 1101 K40.9 Hernia inghinala unilaterala sau nespecificata.9 Apendicita acuta.0 Apendicita acuta cu peritonita generalizata Hernia atat cu gangrena cat si cu obstructie este clasificata la hernia cu gangrena.ireductibila fara gangrena .recidivanta Nota: Apendicita acuta K35. nespecificata Apendicita acuta cu peritonita.dubla . localizata sau NOS Apendicita acuta fara: .peritonita (generalizata) (localizata) dupa ruptura sau perforatie . Hernia inghinala Include: bubonocel Apendicita (acuta) cu: .Bolile sistemului digestiv K31.ruptura K35.incarcerata fara gangrena .peritonita generalizata .NOS .dobandita .0 Hiperplazia apendicelui K38.9 Boala stomacului si duodenului.ruptura K36 Alte forme de apendicita 1101 Urmatoarele subdiviziuni cu cinci caractere sunt folosite la categoria K40: 0 nespecificata ca recidivanta 1 recidivanta K40. fara gangrena K38 K38.abces peritoneal . fara gangrena K40.provocand o obstructie fara gangrena . cu obstructie.perforatie . unilaterala sau nespecificata.oblica hernia scrotala Abcesul apendicelui K35.2 Diverticulul apendicelui K38. cu gangrena Apendicita: .cronica .4 Hernia inghinala. cu obstructie.congenitala [exceptand cea diafragmatica sau hiatala] .1 Apendicita acuta cu abces peritoneal K40 hernia inghinala: . cu gangrena Invaginatia apendicelui K38.indirecta . fara obstructie si gangrena Hernia inghinala bilaterala NOS Alte boli ale apendicelui K40. fara obstructie sau gangrena Hernia inghinala (unilaterala) NOS 234 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .3 Hernia inghinala unilaterala sau nespecificata.3 Fistula apendicelui K38.2 Hernia inghinala bilaterala.1 Concretiuni apendiculare Fecalomul apendicelui Stercolitul apendicelui K38. nespecificata Hernia (K40-K46) Include: hernia: Bolile apendicelui (K35-K38) K35 1101 .8 Alte boli specificate ale apendicelui Hernia inghinala (unilaterala): .0 Hernia inghinala bilaterala.1 Hernia inghinala bilaterala.perforatie .strangulata fara gangrena K40.

strangulata fara gangrena K42.dupa laparatomie K43.strangulata fara gangrena Alte hernii abdominale specificate cu gangrena Orice afectiune listata la codul K45 specificata ca gangrenoasa Alte hernii abdominale specificate fara obstructie sau gangrena Hernia abdominala nespecificata Include: enterocel epiplocel hernia: .interstitiala .provocand o obstructie fara gangrena . cu gangrena Hernia femurala bilaterala.1 K42.1 K41. fara gangrena K44. fara gangrena Hernia femurala (unilaterala) NOS K42 Hernia ombilicala Include: hernia paraombilicala Exclude: omfalocel (Q79.2 Hernia femurala Hernia femurala bilaterala. cu obstructie.provocand o obstructie fara gangrena .0 Alte hernii abdominale specificate cu obstructie. localizare specificata NEC . cu gangrena Hernia femurala unilaterala sau nespecificata.intestinala .3 Hernia femurala unilaterala sau nespecificata.9 Hernia ombilicala cu gangrena Hernia ombilicala gangrenoasa Hernia ombilicala fara obstructie sau gangrena Hernia ombilicala NOS K45.ireductibila fara gangrena . fara gangrena Hernia femurala (unilaterala): .0 K41.8 Orice afectiune listata la codul K45: .obturanta .strangulata fara gangrena K44. fara gangrena Hernia ombilicala: .sciatica K45.9 Hernia diafragmatica cu gangrena Hernia diafragmatica gangrenoasa Hernia diafragmatica fara obstructie sau gangrena Hernia diafragmatica NOS K45 Alte hernii abdominale Include: hernia: .incarcerata fara gangrena .incarcerata fara gangrena .provocand o obstructie fara gangrena .1 K43.diafragmatica (Q79.provocand o obstructie fara gangrena .0 .incarcerata fara gangrena .0) .1 K44.1) Hernia diafragmatica cu obstructie.Bolile sistemului digestiv K41 K41.strangulata fara gangrena K41.1 K43 Hernia ventrala Include: hernia: .epigastrica .0 Hernia ombilicala cu obstructie. fara obstructie sau gangrena K44 Hernia diafragmatica Include: hernia hiatala (esofagiana) (prin alunecare) hernia paraesofagiana Exclude: hernia congenitala: Hernia femurala bilaterala NOS K41.hiatala (Q40. cu obstructie.incarcerata fara gangrena . fara gangrena K45.9 Hernia ventrala. cu obstructie.ireductibila fara gangrena . fara gangrena Hernia femurala bilaterala.ireductibila fara gangrena . fara obstructie sau gangrena Hernia diafragmatica: .0 Hernia ventrala cu obstructie.intrabdominala .2) K42.4 K41.retroperitoneala .abdominala.NOS Exclude: enterocel vaginal (N81.ireductibila fara gangrena .lombara .provocand o obstructie fara gangrena .9 Hernia femurala unilaterala sau nespecificata. cu gangrena K46 Hernia ventrala gangrenoasa Hernia ventrala fara ocluzie sau gangrena Hernia ventrala NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 235 .ireductibila fara gangrena .externa a organelor genitale .5) Hernia ventrala: .strangulata fara gangrena K43.incarcerata fara gangrena .

regionala Boala Crohn [enterita regionala] a: .colon .8 Alte colite ulcerative K51.duoden .-) megacolon (K59.2 Rectita (cronica) ulceroasa 236 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .jejun Ileita: .-) Gastroenterita sau colita datorita hipersensibilitatii alimentare K52.ileus .0 Enterocolita (cronica) ulceroasa K51.strangulata fara gangrena K46. fara gangrena K51.1 Boala Crohn a intestinului gros Colita: . nespecificate K50.granulomatoasa .1 Gastroenterite si colite toxice Hernia abdominala NOS Enterita si colita neinfectioase (K50-K52) Include: boala inflamatorie neinfectioasa a Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica agentul toxic.infectioasa (A09) .rect Exclude: cu boala Crohn a intestinului Diareea specificata ca neinfectioasa.intestin gros . gastroenterita: .incarcerata fara gangrena .8 Alte gastroenterite si colite neinfectioase specificate Gastrita sau gastroenterita eosinofilice K52.8) K50.9 Boala Crohn. sau NOS sau acolo unde se poate presupune ca afectiunile sunt de origine neinfectioasa Ileita specificata ca neinfectioasa.9 Colita ulcerativa.ireductibila fara gangrena . nespecificata Orice afectiune listata la codul K46: .regionala .9 Gastroenterita si colita neinfectioase.1) diareea neonatala (neinfectioasa) (P78. K52. in tarile unde se poate presupune ca afectiunile sunt de origine infectioasa (A09) diareea functionala (K59.nespecificata.3) diareea piogenica (F45. sau NOS sau acolo unde se poate presupune ca afectiunile sunt de origine neinfectioasa Enterita specificata ca neinfectioasa.0 Gastroenterite si colite datorite iradierii K52.3) K50 Boala Crohn [enterita regionala] Include: enterita granulomatoasa Exclude: colita ulceroasa (K51. sau NOS sau acolo unde se poate presupune ca afectiunile sunt de origine neinfectioasa Exclude: colita.0 Hernia abdominala nespecificata cu obstructie. enterita.8 Alte forme ale bolii Crohn Boala Crohn atat a intestinului subtire cat si a intestinului gros K50. nespecificata Enterita regionala NOS K51 Colita ulceroasa K51.33) subtire K50.5 Proctocolita mucoasa K51. diareea.4 Pseudopolipoza colonului K51.provocand o obstructie fara gangrena .2 Gastroenterite si colite alimentare si alergice intestinului Exclude: sindromul intestinului iritabil (K58.0 Boala Crohn a intestinului subtire Boala Crohn [enterita regionala] a: . sau NOS sau acolo unde se poate presupune ca afectiunile sunt de origine neinfectioasa Jejunita specificata ca neinfectioasa.3 Rectosigmoidita (cronica) ulceroasa K51.1 Hernia abdominala nespecificata cu gangrena Enterita ulcerativa NOS K52 1120 Orice afectiune listata la codul K46 specificata ca gangrenoasa K46.Bolile sistemului digestiv K46.9 Hernia abdominala nespecificata fara obstructie sau gangrena Alte gastroenterite si colite neinfectioase K52.1 Ileocolita (cronica) ulceroasa K51. sau NOS sau acolo unde se poate presupune ca afectiunile sunt de origine neinfectioasa Sigmoidita specificata ca neinfectioasa.terminala Exclude: cu boala Crohn a intestinului gros (K50.

6) K56.0 Ileus paralitic Ischemica cronica: .1 Tulburari vasculare cronice ale intestinului K56.4) cu hernie (K40-K46) K55.colon .7) ileus obstructiv NOS (K56.infarct intestinal .5 Aderente intestinale [bride] cu obstructie Aderente peritoneale [bride] cu obstructie intestinala K56.8) Volvulus Ischemica: .5) obstructia intestinala postprocedurala (K91.enterita NOS .colita NOS .ischemia intestinului subtire Mezenteric(a) (artera) (vena): .1†.3) stenoza anusului sau rectului (K62.colita ischemica fulminanta .7 Ileus.2 Invaginatia: .intestine .1) ileus meconial in fibroza chistica (E84.1 Invaginatia Angiodisplazia colonului NOS K55. P75*) obstructia intestinala neonatala clasificabila la P76.4 Ileus biliar Obstructia intestinului prin calculi biliari Alte obstructii ale intestinului Enterolit Obstructia: .21 Angiodisplazia colonului Angiodisplazia colonului fara mentionarea hemoragiei Paralizia: .embolia .colon .ateroscleroza .0 Acut(a): .6 Alte obstructii intestinale si nespecificate Entero-stenoza Ileus obstructiv NOS Ocluzia colonului sau intestinului Stenoza colonului sau intestinului Scleroza colonului sau intestinului K56.3) ileus NOS (K56.tromboza Colita ischemica subacuta K55.intestin subtire Exclude: ileus biliar (K56.intestin subtire .infarct .enterita .rect Exclude: invaginatia apendicelui (K38. nespecificat Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 237 .3 K56.insuficienta vasculara K55.colita .22 K55.colon .enterocolita NOS Strangularea colonului sau intestinului Torsiunea colonului sau intestinului Rasucirea colonului sau intestinului K56.enterocolita Strangularea ischemica a intestinului Mezenterica: .fecalom K56.9 Angiodisplazia colonului cu hemoragie Alte tulburari vasculare ale intestinului Tulburari vasculare ale intestinului.obstructia duodenului (K31.Bolile sistemului digestiv Alte boli ale intestinelor (K55-K63) K55 Tulburari vasculare ale intestinului Exclude: enterocolita necrozanta a fatului sau nou-nascutului (P77) Tulburari vasculare acute ale intestinului K56 Ileus paralitic si obstructia intestinala fara hernie Exclude: stenoza sau strictura congenitala a intestinului (Q41-Q42) strictura ischemica a intestinului (K55.2 K55.intestine . nespecificate K56.8 K55.

fara perforatie si abces intestinului (Q43.4-) K57.0 K59. cu perforatie si abces Boli diverticulare ale intestinului NOS K58 K58.3 Boli diverticulare ale intestinului gros fara perforatie sau abces Boli diverticulare ale colonului NOS Exclude: boli diverticulare atat ale intestinului subtire cat si ale intestinului gros fara perforatie sau abces (K57.0) K57. cu perforatie si abces Boli diverticulare ale intestinului NOS cu peritonita K57.2) diverticul Meckel (Q43.0 Boli diverticulare ale intestinului subtire.8) diverticul al apendicelui (K38.1 K59. parte nespecificata.5-) K57.1 Boli diverticulare ale intestinului subtire.4 Urmatoarele subdiviziuni cu cinci caractere sunt folosite la categoria K57: 0 diverticuloza fara mentionarea hemoragiei 1 diverticuloza cu hemoragie 2 diverticulita fara mentionarea hemoragiei 3 diverticulita cu hemoragie Include: diverticulita intestinului Boli diverticulare atat ale intestinului gros cat si ale intestinului subtire cu perforatie si abces Boli diverticulare atat ale intestinului subtire cat si ale intestinului gros cu peritonita K57.4) tulburari functionale ale stomacului (K31.-) malabsorbtia intestinala (K90.5 Boli diverticulare atat ale intestinului gros cat si ale intestinului subtire fara perforatie sau abces (subtire) (gros) diverticuloza intestinului (subtire) (gros) diverticul al intestinului (subtire) (gros) Exclude: diverticul congenital al Boli diverticulare atat ale intestinului gros cat si ale intestinului subtire NOS K57. neclasificat altundeva K57.8 Boli diverticulare ale intestinului.9 Sindromul intestinului iritabil Include: colon iritabil Sindromul intestinului iritabil cu diaree Sindromul intestinului iritabil fara diaree Boli diverticulare ale intestinului subtire cu peritonita Exclude: boli diverticulare atat ale intestinului subtire cat si ale intestinului gros cu perforatie si abces (K57. fara perforatie si abces Boli diverticulare ale intestinului subtire NOS Exclude: boli diverticulare atat ale intestinului subtire cat si ale intestinului gros fara perforatie sau abces (K57.0 K58.5-) 238 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .2 Constipatia Diareea functionala Intestin neurogen.-) tulburari intestinale psihogene (F45.4-) Sindromul intestinului iritabil NOS K59 Alte tulburari functionale ale intestinului Exclude: modificarea tranzitului intestinal NOS (R19. parte nespecificata.9 Boli diverticulare ale intestinului.Bolile sistemului digestiv K57 Boli diverticulare ale intestinului K57.33) K59.2 Boli diverticulare ale intestinului gros cu perforatie si abces Boli diverticulare ale colonului cu peritonita Exclude: boli diverticulare atat ale intestinului subtire cat si ale intestinului gros cu perforatie si abces (K57.

nespecificata Fistula anala Fistula rectala Strictura anusului (sfincter) Hemoragia anusului si rectului Exclude: hemoragia rectala neonatala (P54.4) K61. neclasificat altundeva K62 Dilatatia colonului Megacolon toxic Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica agentul toxic.boala Hirschsprung (Q43.7 K62.3) .-) K63.8) Prolaps anal .3 K61.duoden (K26.apendice (K35.4 Abces anorectal Abces ischiorectal Abces al fosei ischiorectale Abces intrasfincterian Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 239 .5 K61 Fistula anorectala Abces al regiunilor anale si rectale Include: abces al regiunilor anale si rectale cu sau fara fistula flegmon al regiunilor anale si rectale cu sau fara fistula K61.4) incontinenta materiei fecale (R15) hemoroizi (I84.9 Tulburare functionala a intestinului.8 Proctita datorita iradierii Alte boli specificate ale anusului si rectului Fistula rectala la piele Exclude: fistula: .-) K63 K63.3 K60.10) .0 Abces perianal Exclude: abces intrasfincterian (K61.vezicorectala (N32.-) Fisura anala acuta Fisura anala cronica Fisura anala.1 Perforatia intestinului (nontraumatica) Exclude: perforatia (nontraumatica) a: . nespecificata Fisura si fistula regiunilor anale si rectale Exclude: cu abces sau flegmon (K61.-) proctita ulcerativa (K51.2 K61.4 Ulcer: .apendice (K35.3) K61.6 Polip anal Polip rectal Exclude: polip adenomatos (D12.rectovaginala (N82.8 Spasm anal Proctalgia fugace Alte tulburari functionale specificate ale intestinului Prolaps al canalului anal Prolaps rectal Prolaps al mucoasei rectale Strictura anusului si rectului Atonia colonului K59.boala Chagas (B57.2) K62.2 K60.1) cu boli diverticulare (K57.0 K60.2 K62.4 K59.0 K62.2) Ulcerul anusului si rectului K60 K60.Bolile sistemului digestiv K59.0 Abces anal K62.-) in colita ulcerativa (K51.1 Abces rectal Abces perirectal Exclude: abces ischiorectal (K61.0) .solitar .1 K60.3 K62.1 K62.9 Perforatia (nontraumatica) a rectului Proctita NOS Boala anusului si rectului.stercoral Exclude: fisura si fistula anusului si rectului (K60. Exclude: megacolon (in): Alte boli ale anusului si rectului Include: canal anal Exclude: malfunctionarea dupa colostomie si enterostomie (K91.-) cu boli diverticulare (K57.regiunilor anale si rectale (K61.4 K62.congenital (fara ganglioni) (Q43.1) K60.-) K62.-) .3 Megacolon. nespecificata Alte boli ale intestinelor Abces al intestinului Exclude: abces al: .5 1117 K62.3) .10) K59.

datorita talcului sau altor substante straine (T81.duoden (K31. nespecificata Abces (al): .-) .intestinala-genitala.puerperala (O85) .paroxistica benigna (E85.gastro-intestinal (K28.boli diverticulare ale intestinului (K57.9 Alt polip al colonului Polip hiperplazic Alte boli specificate ale intestinului Boala a intestinului.58 K63.supurativa Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.bila .-) K63.neonatala (P78.urina K65.-) .3 Ulcer al intestinului Bolile peritoneului (K65-K67) K65 Peritonita Exclude: peritonita: .apendice (K38.5 Enteroptoza Polip al colonului Exclude: polip adenomatos al colonului (D12.retroperitoneal .3-N73.necroza grasoasa . localizare nespecificata (K27.regiunilor anale si rectale (K60.81) K63.pelvina.apendicita (K35.4) .6) .periodica familiala (E85.6) .0) . nespecificat Polip NOS Polip juvenil al colonului Exclude: polipoza juvenila (D12.5) .0) .avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00-O07.subfrenic Peritonita (acuta): .subhepatic .51 Polip al colonului.9 Peritonita.2 Fistula intestinului Exclude: fistula: .6) polip Peutz-Jegher (Q85.8 K63. nespecificata 240 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .aseptica (T81.gastro-jejunal (K28.jejunal (K28.anus sau rect (K62. O08.omentum .-) .peptic.chimica (T81. la femeie (N73.subfrenica .subdiafragmatic .8 Alte peritonite Peritonita proliferativa cronica mezenterica: .1) K63.abdomino-pelvian . barbat .0-P78.3) .mezenteric .0) . K65.-) .vezicointestinal (N32. la femeie (N82.Bolile sistemului digestiv K63.6) polipoza colonului (D12.0 Peritonita acuta Ulcer primar al intestinului subtire Exclude: ulcer (al): .6) .retrocecal .6) .-) colita ulcerativa (K51.-) K65.pelvina.generalizata .saponificare Peritonita datorita: .-) .duodenal (K26.cu sau urmand: .peritoneu .6) .1) .4 K63.2-N82.50 K63.6) K63.-) .

diafragm .-) sindromul Budd-Chiari (I82.hiperplazia nodulara focala .pelvis.5) K66.omentum .pelioza hepatica .cu obstructie intestinala (K56. neclasificata altundeva K71.3†) K67.boala ficatului (previzibila) toxica Exclude: boala alcoolica a ficatului (K70.9 Boala toxica a ficatului.1 Hepatita alcoolica K70. nespecificata K67* Tulburari ale peritoneului in boli infectioase clasificate altundeva Colestaza 'pura' Colestaza cu leziuni hepatocite K71.3 Ciroza alcoolica a ficatului Ciroza alcoolica NOS K70.2 Boala toxica a ficatului cu hepatita acuta K71.81) K66. nespecificata K70.0 Ciroza alcoolica grasoasa a ficatului K70.8* Alte tulburari ale peritoneului in boli infectioase clasificate altundeva Boala toxica a ficatului cu hepatita lupoida K71. la barbat .intestin .1) K71.acuta .1) icter NOS (R17) sindromul Reye (G93.stomac Bride de aderente Exclude: aderente [bride] (ale): Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica agentul toxic.boala ficatului (imprevizibila) idiosincratica .7 Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza ficatului K71.9 Boala alcoolica a ficatului.3 Boala toxica a ficatului cu hepatita persistenta cronica K71.abdominal (perete) .Bolile sistemului digestiv K66 Alte tulburari ale peritoneului Exclude: ascita (R18) K71 Boala toxica a ficatului K66.granulom hepatic .6 Boala toxica a ficatului cu hepatita.9 Boala peritoneului.mezenteric .NOS .cu sau fara coma hepatica K70.7†) K67.2* Peritonita sifilitica (A52.0 Boala toxica a ficatului cu colestaza .8 Boala toxica a ficatului cu alte tulburari ale ficatului Bolile ficatului (K70-K77) Exclude: hemocromatoza (E83.5 Boala toxica a ficatului cu hepatita activa cronica K67.cronica .8†) K67.1* Peritonita gonococica (A54.4 Boala toxica a ficatului cu hepatita lobulara cronica K71.7) hepatita virala (B15-B19) boala Wilson (E83.pelvis.0 Aderente peritoneale 1105 Aderente (ale): .boala veno-ocluziva a ficatului K71.8 Alte tulburari specifice ale peritoneului K66.0) K70 Boala alcoolica a ficatului Boala toxica a ficatului cu: . Include: provocat medicamentos: .1 Hemoperitoneu Exclude: hemoperitoneu traumatic (S36.8†) K67.subacuta .6) .2 Fibroza si scleroza alcoolica a ficatului K70. la femei (N73.4 Insuficienta hepatica alcoolica Insuficienta hepatica alcoolica: .0* Peritonita cu Chlamydia (A74.3* Peritonita tuberculoasa (A18.1 Boala toxica a ficatului cu necroza hepatica Insuficienta hepatica (acuta) (cronica) datorita medicamentelor K71. nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 241 .

neclasificata altundeva Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 242 .acuta NEC.6 Alta ciroza a ficatului si nespecificata (K70.portala .NOS . nespecificata (K75. neclasificata altundeva Exclude: hepatita (cronica): .criptogenica .postnecrotica K75 Alte boli inflamatorii ale ficatului Exclude: hepatita cronica NEC (K73. nasterea si lauzia (O26.5 Ciroza biliara. neclasificata altundeva K73.congenitala (P78.provocata medicamentos (K71.micronodulara .2 Hepatita activa cronica.granulomatoasa NEC (K75.8) .0 Hepatita persistenta cronica.1) K75.9 Insuficienta hepatica.alcoolica (K70.3) .fulminanta NEC.1 Hepatita lobulara cronica.2) .alcoolica (K70.0 Abces al ficatului Abces hepatic: . nespecificata K73 Hepatita cronica.avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00-O07.NOS . cu insuficienta hepatica necroza celulelor hepatice cu insuficienta hepatica atrofia sau distrofia galbena a ficatului Exclude: insuficienta hepatica alcoolica K74 Fibroza si ciroza ficatului Exclude: fibroza alcoolica a ficatului (K70.6) icterul fatului sau nounascutului (P55-P59) hepatita virala (B15-B19) cu boala toxica a ficatului (K71.hematogen . neclasificata altundeva K73.1 Insuficienta hepatica cronica K72.macronodulara .virala (B15-B19) boala toxica a ficatului (K71.virala (B15-B19) K73. neclasificata altundeva Include: hepatic(a): .-) hepatita: .acuta sau subacuta (K72.0) .0) K75.8) cu boala toxica a ficatului (K71.angiocolic .2 Fibroza hepatica cu scleroza hepatica K74.encefalopatia NOS hepatita: .0 Insuficienta hepatica acuta si subacuta K72.4 Ciroza biliara secundara K74.8 Alte hepatite cronice.0) pileflebita fara abces al ficatului (K75.-) .2) scleroza cardiaca a ficatului (K76.de tip mixt .1) . cu insuficienta hepatica .0 Fibroza hepatica K74.3) .1 Scleroza hepatica K74.limfogen . nespecifica (K75.1) ciroza (ficatului): .1 Flebita venei porte Pileflebita Exclude: abces pileflebitic al ficatului Hepatita lupoida NEC K73.-) K75.9 Hepatita cronica.maligna NEC. nespecificata K74. O08.coma NOS .4) insuficienta hepatica complicand: . cu insuficienta hepatica .7) K74. neclasificate altundeva K73.1) K72.sarcina.pileflebitic Exclude: abcesul amibian al ficatului (A06.3 Ciroza biliara primitiva Angiocolita destructiva nonsupurativa cronica K74.3 Hepatita granulomatoasa. neclasificata altundeva Ciroza (a ficatului): .2 Hepatita reactiva nespecifica K75.4) angiocolita fara abces al ficatului (K83.Bolile sistemului digestiv K72 Insuficienta hepatica.reactiva.

7 Sindromul hepato-renal Exclude: urmand travaliului si nasterii (O90.canalului cistic nespecificat sau fara colecistita .4 Hepatita autoimuna K75.8 Alte boli inflamatorii specificate ale ficatului K75.2.5 Boala veno-ocluziva a ficatului Exclude: sindromul Budd-Chiari (I82.1 K80.8 Alte boli specificate ale ficatului K80.-) boala chistica a ficatului (congenitala) (Q44.2 Calcul al vezicii biliare fara colecistita Angiomatoza hepatica K76.4 Calculul canalelor biliare cu colecistita Hiperplazia nodulara focala a ficatului Hepatoptoza K76.-) K76.-) degenerescenta amiloida a ficatului (E85.cu angiocolita K80.8†) Bolile vezicii biliare.0) tromboza venei porte (I81) boala toxica a ficatului (K71.0) hepatomegalia NOS (R16.2.ciroza (asa numita) ficatului .7†) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 243 . ale cailor biliare si pancreasului (K80-K87) K80 Colelitiaza Hepatita NOS K76 Alte boli ale ficatului Exclude: boala alcoolica a ficatului (K70.6) tromboza venei hepatice (I82.vezicii biliare nespecificat sau fara colecistita Calculul canalelor biliare cu angiocolita Orice afectiune listata la K80.0 Degenerescenta grasoasa a ficatului.2†) .cu colecistita (cu angiocolita) K77. nespecificata K77.sarcoidoza (D86.-†) Hepatita cu virus herpetic [herpes simplex] (B00.6 Hipertensiunea portala K76.5.8* Tulburari hepatice in alte boli clasificate altundeva Granulom hepatic in: .8†) Hipertensiune portala in schistosomiaza (B65.1 Congestia pasiva cronica a ficatului K80.9 Boala inflamatorie a ficatului.4) K76.scleroza ficatului K76.0) K76.9 Boala ficatului.4 Pelioza hepatica Orice afectiune listata la K80.0* Tulburari hepatice in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Schistosomiaza hepato-splenica (B65. nespecificata K77* Tulburari hepatice in boli clasificate altundeva Orice afectiune listata la K80.Bolile sistemului digestiv K75. neclasificata altundeva K76.2 Necroza hemoragica centrala a ficatului Exclude: necroza ficatului cu insuficienta hepatica (K72.berilioza (J63.0 Urmatoarele subdiviziuni cu cinci caractere sunt folosite la categoria K80: 0 fara mentionarea obstructiei 1 cu obstructie Calcul al vezicii biliare cu colecistita acuta Orice afectiune listata la K80.3 Colecistolitiaza nespecificata sau fara colecistita Colelitiaza nespecificata sau fara colecistita Colica (recurenta) a vezicii biliare nespecificata sau fara colecistita Calcul (blocat) al: .cu colecistita acuta Calcul al vezicii biliare cu o alta forma de colecistita Cardiaca: .5.-) K76.cu colecistita (cronica) Colecistita cu colelitiaza NOS K80.3 Infarct al ficatului K76.-†) Sifilisul hepatic (A52.

Bolile sistemului digestiv K80.5 Calculul canalelor biliare fara angiocolita si colecistita K82.4 K82.8 Colesteroloza vezicii biliare

Coledocolitiaza nespecificata sau fara angiocolita sau colecistita Calcul (blocat) al: - canal biliar NOS nespecificat sau fara angiocolita sau colecistita - canal comun nespecificat sau fara angiocolita sau colecistita - canal hepatic nespecificat sau fara angiocolita sau colecistita Hepatic: - colelitiaza nespecificata sau fara angiocolita sau colecistita - colita (recurenta) nespecificata sau fara angiocolita sau colecistita
K80.8 K81 K81.0 Alte colelitiaze Colecistita Exclude: cu colelitiaza (K80.-) Colecistita acuta

Vezica biliara in forma de fraga
Alte boli specificate ale vezicii biliare

Aderente ale canalului cistic al vezicii biliare Atrofia canalului cistic al vezicii biliare Chist al canalului cistic al vezicii biliare Dischinezia canalului cistic al vezicii biliare Hipertrofia canalului cistic al vezicii biliare Nefunctionarea canalului cistic al vezicii biliare Ulcer al canalului cistic al vezicii biliare
K82.9 K83 Boala vezicii biliare, nespecificata Alte boli ale tractului biliar Exclude: sindromul de postcolecistectomie (K91.5) afectiunile listate implicand: - canalul cistic (K81-K82) - vezica biliara (K81-K82) K83.0 Angiocolita [colangita]

Abces al vezicii biliare fara calculi Angiocolecistita fara calculi Colecistita: - emfizematoasa (acuta) fara calculi - gangrenoasa fara calculi - supurativa fara calculi Empiem al vezicii biliare fara calculi Gangrena vezicii biliare fara calculi
K81.1 K81.8 K81.9 K82 Colecistita cronica Alte colecistite Colecistita, nespecificata Alte boli ale vezicii biliare Exclude: nevizualizarea vezicii biliare (R93.2) sindromul de postcolecistectomie (K91.5) K82.0 Obstructia vezicii biliare

Angiocolita: - ascendenta - NOS - primara - recidivanta - sclerozanta - secundara - stenozanta - supurativa
Exclude: abces al ficatului colangitic

(K75.0)

angiocolita cu coledocolitiaza (K80.3- la K80.4-) angiocolita destructiva nesupurativa cronica (K74.3) K83.1 Obstructia cailor biliare

Ocluzia canalului cistic sau a vezicii biliare fara calculi Stenoza canalului cistic sau a vezicii biliare fara calculi Scleroza canalului cistic sau a vezicii biliare fara calculi
Exclude: cu colelitiaza (K80.-)

Ocluzia cailor biliare fara calculi Stenoza cailor biliare fara calculi Strictura cailor biliare fara calculi
Exclude: cu colelitiaza (K80.-)

K83.2 K83.3 K83.4 K83.5

Perforatia cailor biliare

Ruptura cailor biliare
Fistula cailor biliare

K82.1 K82.2 K82.3

Hidrocolecist

Mucocel al vezicii biliare
Perforatia vezicii biliare

Fistula coledocoduodenala
Spasmul sfincterului Oddi Chistul biliar

Ruptura canalului cistic al vezicii biliare
Fistula vezicii biliare

Fistula colecistocolica Fistula colecistoduodenala

244

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Bolile sistemului digestiv K83.8 Alte boli specifice ale cailor biliare

Aderente ale cailor biliare Atrofia cailor biliare Hipertrofia cailor biliare Ulcerul cailor biliare
K83.9 K85 Boala cailor biliare, nespecificata Pancreatita acuta

Alte boli ale sistemului digestiv (K90-K93)
K90 Malabsorbtia intestinala Exclude: dupa chirurgia gastrointestinala (K91.2)

K90.0 Boala celiaca

Abces al pancreasului Necroza pancreasului: - acuta - infectioasa pancreatita: - acuta (recidivanta) - hemoragica - NOS - subacuta - supurativa
Alte boli ale pancreasului Exclude: boala fibrochistica a pancreasului (E84.-) tumora insulelor Langerhans (D13.7) steatoreea pancreatica (K90.3)

Intoleranta la gluten Steatoreea idiopatica Sprue netropical
K90.1 Sprue tropical

Sprue NOS Steatoreea tropicala
K90.2 Sindromul de ansa oarba, neclasificata altundeva

Sindromul de ansa oarba NOS
Exclude: sindromul de ansa oarba:

- congenital (Q43.8) - postprocedural (K91.2) K90.3 Steatoreea pancreatica K90.4 Malabsorbtia datorita unei intolerante, neclasificata altundeva

K86

K86.0 K86.1

Pancreatita cronica provocata de alcool Alte pancreatite cronice

Malabsorbtia datorita intolerantei la: - carbohidrati - lipide - proteine - amidon
Exclude: intoleranta la gluten (K90.0)

Pancreatita cronica: - infectioasa - NOS - recidivanta - cu recadere
K86.2 K86.3 K86.8 Chistul pancreasului Pseudochistul pancreasului Alte boli specificate ale pancreasului

intoleranta la lactoza (E73.-) K90.8 Alte malabsorbtii intestinale

Boala Whipple †(M14.8*)
K90.9 Malabsorbtia intestinala, nespecificata K91 Tulburari postprocedurale ale sistemului digestiv, neclasificate altundeva Exclude: ulcer gastro-jejunal (K28.-) iradiere: - colita (K52.0) - gastroenterita (K52.0) - proctita (K62.7) K91.0 Voma consecutiva chirurgiei gastrointestinale K91.1 Sindroame dupa chirurgia gastrica

Atrofia pancreasului Calcul al pancreasului Ciroza pancreasului Fibroza pancreasului Pancreatic: - infantilism - necroza: - aseptica - grasoasa - NOS
K86.9 K87* Boala pancreasului, nespecificata Tulburari are vezicii biliare, cailor biliare si pancreasului in boli clasificate altundeva Tulburari ale vezicii biliare si cailor biliare in boli clasificate altundeva Tulburari ale pancreasului in boli clasificate altundeva

Sindrom: - de descarcare - postgastrectomie - postvagotomie

K87.0* K87.1*

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

245

Bolile sistemului digestiv K91.2 Malabsorbtia postprocedurala, neclasificata altundeva K92 Alte boli ale sistemului digestiv Exclude: hemoragia gastro-intestinala 1103 neonatala (P54.0-P54.3) K92.0 Hematemeza K92.1 Melena K92.2 Hemoragia gastro-intestinala, 1117 nespecificata

Sindromul postprocedural de ansa oarba
Exclude: malabsorbtia:

- osteomalacia la adulti (M83.2-) - osteoporoza, postprocedurala (M81.3-) K91.3 Obstructia intestinala postprocedurala K91.4 Proasta functiune a stomelor de colon si enterale K91.5 Sindromul de postcolecistectomie K91.8 Alte tulburari postprocedurale ale sistemului digestiv, neclasificate altundeva K91.9 Alte tulburari postprocedurale ale sistemului digestiv, nespecificate

Hemoragie: - gastrica NOS - intestinala NOS
Exclude: gastrita hemoragica acuta

(K29.0)

hemoragia anusului si rectului (K62.5) cu ulcer peptic (K25-K28) K92.8 Alte boli specificate ale sistemului digestiv K92.9 Boala sistemului digestiv, nespecificata K93* Tulburari ale altor organe digestive in boli clasificate altundeva

K93.1* Megacolon in boala Chagas (B57.3†) K93.8* Afectiunile altor organe digestive specificate in boli clasificate altundeva

246

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Bolile pielii si tesutului celular subcutanat

Capitolul XII

Bolile pielii si tesutului celular subcutanat (L00-L99)
Acest capitol contine urmatoarele blocuri:
L00 - L08 L10 - L14 L20 - L30 L40 - L45 L50 - L54 L55 - L59 Infectiile pielii si ale tesutului celular subcutanat Dermatoze buloase Dermatite si eczeme Leziuni papulo-scuamoase Urticaria si eritemul Bolile pielii si ale tesutului celular subcutanat legate de o iradiere Tulburarile fanerelor si anexelor pielii Alte afectiuni ale pielii si tesutului celular subcutanat

simptome, semne si rezultate anormale ale investigatiilor clinice si de laborator, neclasificate altundeva (R00-R99) afectiuni sistemice ale tesutului conjunctiv (M30-M36)

Infectiile pielii si ale tesutului celular subcutanat (L00-L08) Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru identificarea agentului infectios.
Exclude: orgelet (H00.0)

dermatita infectioasa (L30.3) infectii locale ale pielii clasificate la Capitolul I, cum ar fi: - erizipel (A46) - erizipeloid (A26.-) - infectia prin virus herpetic [herpes simplex]: - anogenital (A60.-) - NOS (B00.-) - molluscum contagiosum (B08.1) - micoze (B35-B49) - pediculoza, acariaza si alte infestatii (B85-B89) - veruca de origine virala (B07) paniculita (a): - lupus (L93.2) - gat si spate (M54.0-) - NOS (M79.3-) - recidivanta [Weber-Christian] (M35.6) perles (datorita): - candidiaza (B37.-) - NOS (K13.0) - deficienta de riboflavina (E53.0) granulom piogenic (L98.0) zona zoster (B02.-) L00 Sindromul stafilococic al necrozei epidermice toxice

L60 - L75 L80 - L99

Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele:
L14* L45* L54* L62* L86* L99* Tulburari buloase in boli clasificate altundeva Tulburari papulo-scuamoase in boli clasificate altundeva Eritem in boli clasificate altundeva Afectiunile unghiei in boli clasificate altundeva Keratodermia in boli clasificate altundeva Alte afectiuni specificate ale pielii si tesutului celular subcutanat in boli clasificate altundeva

Exclude: anumite afectiuni cu originea in perioada

perinatala (P00-P96)

anumite boli infectioase si parazitare (A00-B99) complicatii ale sarcinii, nasterii si lauziei (O00-O99) malformatii congenitale, deformari si anomalii cromozomiale (Q00-Q99) boli endocrine, de nutritie si metabolism (E00-E90) leziuni traumatice, otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (S00-T98) reticuloza lipomelanotica (I89.8) tumori maligne (C00-D48)
Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Pemfigus neonatal Boala Ritter
Exclude: necroliza epidermica toxica

[Lyell] (L51.2)

L01

Impetiginizarea altor dermatoze Exclude: impetigo herpetiform (L40.1) pemfigus neonatal (L00) Impetigo [orice micro-organism] [orice localizare]

L01.0

Impetigo Bockhart
L01.1 Impetigo in alte dermatoze 249

Bolile pielii si tesutului celular subcutanat L02 Abces cutanat, furuncul si furuncul antracoid Include: abces furunculoza
Exclude: regiunile anala si rectala

L03

Celulita Include: limfangita acuta
Exclude: celulita (a):

- regiuni anala si rectala (K61.-) - conduct auditiv extern (H60.1) - organe genitale externe: - femeie (N76.4) - barbat (N48.2, N49.-) - pleoapa (H00.0) - aparat lacrimal (H04.3) - gura (K12.2) - nas (J34.0) celulita eosinofilica [Wells] (L98.3) dermatoza neutrofila febrila [Sweet] (L98.2) limfangita (cronica) (subacuta) (I89.1) L03.0 Celulita degetelor de la maini si picioare

(K61.-) organe genitale (externe): - femeie (N76.4) - barbat (N48.2, N49.-) L02.0 Abces cutanat, furuncul si furuncul antracoid al fetei Exclude: ureche, externa (H60.0) pleoapa (H00.0) cap [orice parte, cu exceptia fetei] (L02.8) lacrimal: - glanda (H04.0) - cai (H04.3) gura (K12.2) nas (J34.0) orbita (H05.0) submandibular (K12.2) L02.1 L02.2 Abces cutanat, furuncul si furuncul antracoid al gatului Abces cutanat, furuncul si furuncul antracoid al trunchiului

Infectia unghiei Onichia Paronichia Perionichia
L03.01› Celulita degetului mainii L03.02› Celulita degetului piciorului L03.1 Celulita altor parti ale membrelor L03.10› Celulita membrului superior

Perete abdominal Spate [orice parte, cu exceptia feselor] Perete toracic Vintre Perineu Ombilic
Exclude: san (N61)

sold (L02.4) omfalita nou-nascutului (P38) L02.3 Abces cutanat, furuncul si furuncul antracoid al fesei

Axila Antebrat Mana NOS Umar Brat Incheietura mainii
Exclude: deget mana (L03.01)

Regiunea fesiera
Exclude: chist pilonidal cu abces

L03.11› Celulita membrului inferior

(L05.0)

L02.4

Abces cutanat, furuncul si carbuncul al membrului

Axila Sold Umar
L02.8 Abces cutanat, furuncul si furuncul antracoid cu alte localizari

Genunchi Laba piciorului, NOS Sold Picior Coapsa
Exclude: deget picior (L03.02)

L03.2 L03.3

Celulita fetei Celulita trunchiului

Cap [orice parte, cu exceptia fetei] Scalp
L02.9 Abces cutanat, furuncul si carbuncul, nespecificat

Furunculoza NOS

Perete abdominal Spate [orice parte] Perete toracic Vintre Perineu Ombilic
Exclude: omfalita nou-nascutului (P38)

250

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Bolile pielii si tesutului celular subcutanat L03.8 Celulita cu alte localizari

Cap [orice parte, cu exceptia fetei] Scalp
L03.9 L04 Celulita, nespecificata Limfadenita acuta Include: abces (acut) orice ganglion limfatic, cu exceptia celui mezenteric limfadenita, acuta orice ganglion limfatic, cu exceptia celui mezenteric
Exclude: ganglioni limfatici tumefiati

Dermatoze buloase (L10-L14)
Exclude: pemfigus familial benign [Hailey-Hailey]

(Q82.8) sindromul stafilococic al necrozei epidermice toxice (L00) necroliza epidermica toxica [Lyell] (L51.2) L10 L10.0 L10.1 L10.2 L10.3 L10.4 L10.5 Pemfigus Exclude: pemfigus neonatal (L00) Pemfigus vulgar Pemfigus vegetant Pemfigus foliaceu Pemfigus brazilian [fogo selvagen] Pemfigus eritematos

(R59.-)

limfadenita: - cronica sau subacuta, cu exceptia celei mezenterice (I88.1) - mezenterica, nespecificata (I88.0) - NOS (I88.9) L04.0 L04.1 L04.2 Limfadenita acuta a fetei, capului si gatului Limfadenita acuta a trunchiului Limfadenita acuta a membrului superior

Sindromul Senear-Usher
Pemfigus provocat medicamentos

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.
L10.8 L10.9 L11 L11.0 Alte forme de pemfigus Pemfigus, nespecificat Alte tulburari acantolitice (stratul spinos al pielii) Cheratoza foliculara dobandita Exclude: cheratoza foliculara (congenitala) [Darier-White] (Q28.8) Dermatoza acantolitica tranzitorie [Grover] Alte tulburari acantolitice specificate Tulburare acantolitica, nespecificata Pemfigoid Exclude: herpes gestational (O26.4) impetigo herpetiform (L40.1) L12.0 L12.1 Pemfigoid bulos Pemfigoid cicatricial

Axila Umar
L04.3 L04.8 L04.9 L05 Limfadenita acuta a membrului inferior

Sold
Limfadenita acuta cu alte localizari Limfadenita acuta, nespecificata L11.8 Chist pilonidal Include: fistula coccigiana sau pilonidala sinus coccigian sau pilonidal L05.0 L05.9 Chist pilonidal cu abces Chist pilonidal fara abces L11.9 L12 L11.1

Chist pilonidal NOS
L08 L08.0 Alte infectii locale ale pielii si tesutului celular subcutanat Piodermita

Pemfigoid al mucoasei benign
L12.2 L12.3 Boala cronica buloasa a copilariei

Dermatita: - purulenta - septica - supurativa
Exclude: piodermita gangrenoasa (L88)

Dermatita juvenila herpetiforma
Epidermoliza buloasa dobandita Exclude: epidermoliza buloasa (congenitala) (Q81.-) Alte forme de pemfigoid Pemfigoid, nespecificat Alte tulburari buloase Dermatita herpetiforma

L12.8 L12.9 L13 L13.0

L08.1 L08.8 L08.9

Eritrasma Alte infectii locale si specificate ale pielii si tesutului celular subcutanat Infectii locale ale pielii si tesutului celular subcutunat, nespecificate

Boala Duhring

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

251

Bolile pielii si tesutului celular subcutanat L13.1 L13.8 L13.9 Dermatoza pustuloasa subcorneeana L23

Boala Sneddon-Wilkinson
Alte tulburari buloase specificate Tulburare buloasa, nespecificata

Dermatita alergica de contact Include: eczema alergica de contact
Exclude: alergia NOS (T78.4)

dermatita (de): - contact NOS (L25.9) - scutec (L22) - datorita substantelor ingerate (L27.-) - pleoapa (H01.1) - contact iritant (L24.-) - NOS (L30.9) - perioral (L71.0) eczema urechii externe (H60.5) tulburari ale pielii si tesutului celular subcutanat datorita iradierii (L55-L59) L23.0 Dermatita alergica de contact datorita metalelor

L14* Tulburari buloase in boli clasificate altundeva

Dermatite si eczeme (L20-L30)
Nota:

In acest bloc termenii dermatita si eczema sunt folositi ca sinonime si se pot schimba intre ei cronica (D71)

Exclude: boala granulomatoasa (a copilariei)

dermatita: - piele uscata (L85.3) - factica (L98.1) - gangrenoasa (L88) - herpetiforma (L13.0) - periorala (L71.0) - staza (I83.1-I83.2) boli ale pielii si tesutului celular subcutanat legate de iradiere (L55-L59) L20 Dermatita atopica Exclude: neurodermatita circumscrisa (L28.0)

Crom Nichel
L23.1 Dermatita alergica de contact datorita adezivilor L23.2 Dermatita alergica de contact datorita cosmeticelor L23.3 Dermatita alergica de contact datorita medicamentelor in contact cu pielea

L20.0 Prurigo Besnier L20.8 Alte dermatite atopice

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.
Exclude: reactia alergica NOS datorita

Eczema: - de flexiune NEC - infantila (acuta) (cronica) - intrinseca (alergica) Neurodermatita: - atopica - difuza
L20.9 Dermatita atopica, nespecificata L21 Dermatita seboreica Exclude: dermatita infectioasa (L30.3)

medicamentelor (T88.7)

dermatita datorita ingestiei de droguri si medicamente (L27.0-L27.1) L23.4 Dermatita alergica de contact datorita vopselelor L23.5 Dermatita alergica de contact datorita produselor chimice

Ciment Insecticide Plastic Cauciuc
L23.6 Dermatita alergica de contact datorita alimentelor in contact cu pielea Exclude: dermatita datorita alimentelor ingerate (L27.2) L23.7 Dermatita alergica de contact datorita vegetalelor, exceptand alimentele L23.8 Dermatita alergica de contact datorita altor agenti L23.9 Dermatita alergica de contact, cauza nespecificata

L21.0 Seboreea capului

Cruste solzoase ale scalpului
L21.1 Dermatita seboreica infantila L21.8 Alte dermatite seboreice L21.9 Dermatita seboreica, nespecificata L22 Dermita (iritatie de scutec)

Scutec: - eritem - rash Rash psoriaziform

Eczema alergica de contact NOS

252

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Bolile pielii si tesutului celular subcutanat L24 Dermatita iritanta de contact Include: eczema iritanta de contact
Exclude: alergia NOS (T78.4)

L24.9 Dermatita iritanta de contact, cauza nespecificata

Eczema iritanta de contact NOS
L25 Dermatita de contact nespecificata Include: eczema nespecificata de contact
Exclude: alergia NOS (T78.4)

dermatita (de): - alergica de contact (L23.-) - contact NOS (L25.9) - scutec (L22) - datorita substantelor ingerate (L27.-) - pleoapa (H01.1) - NOS (L30.9) - periorala (L71.0) eczema urechii externe (H60.5) tulburari ale pielii si tesutului celular subcutanat datorita iradierii (L55-L59) L24.0 Dermatita iritanta de contact datorita detergentilor L24.1 Dermatita iritanta de contact datorita uleiurilor si grasimilor L24.2 Dermatita iritanta de contact datorita solventilor

dermatita (de): - alergica de contact (L23.-) - datorita substantelor ingerate (L27.-) - pleoapa (H01.1) - contact iritant (L24.-) - NOS (L30.9) - perioral (L71.0) eczema urechii externe (H60.5) tulburari ale pielii si tesutului celular subcutanat datorita iradierii (L55-L59) L25.0 Dermatita de contact nespecificata datorita cosmeticelor L25.1 Dermatita de contact nespecificata datorita medicamentelor in contact cu pielea

Solventi: - compusi ai clorului - ciclohexan - ester - glicol - hidrocarbon - cetone
L24.3 Dermatita iritanta de contact datorita cosmeticelor L24.4 Dermatita iritanta de contact datorita medicamentelor in contact cu pielea

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru identificarea medicamentului.
Exclude: reactia alergica NOS datorita

medicamentelor (T88.7)

dermatita datorita ingestiei de droguri si medicamente (L27.0-L27.1) L25.2 Dermatita de contact nespecificata datorita vopselelor L25.3 Dermatita de contact nespecificata datorita altor produse chimice

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentuli.
Exclude: reactia alergica NOS datorita

Ciment Insecticide
L25.4 Dermatita de contact nespecificata datorita alimentelor in contact cu pielea Exclude: dermatita datorita alimentelor ingerate (L27.2) L25.5 Dermatita de contact nespecificata datorita vegetalelor, exceptand alimentele L25.8 Dermatita de contact nespecificata datorita altor agenti L25.9 Dermatita de contact nespecificata din cauze nespecificate

medicamentelor (T88.7)

dermatita datorita ingestiei de droguri si medicamente (L27.0-L27.1) L24.5 Dermatita iritanta de contact datorita altor produse chimice

Ciment Insecticide
L24.6 Dermatita iritanta de contact datorita alimentelor in contact cu pielea Exclude: dermatita datorita alimentelor ingerate (L27.2) L24.7 Dermatita iritanta de contact datorita vegetalelor, exceptand alimentele L24.8 Dermatita iritanta de contact datorita altor agenti

Contact: - dermatita (ocupationala) NOS - eczema (ocupationala) NOS
L26 Dermatita exfoliativa

Pityriasis Hebra
Exclude: boala Ritter (L00)

Vopsea
Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

253

Bolile pielii si tesutului celular subcutanat L27 Dermatita datorita substantelor ingerate Exclude: advers(a): - efect NOS al medicamentelor (T88.7) - reactia la alimente, exceptand dermatita (T78.0-T78.1) alergia NOS (T78.4) dermatita de contact (L23-L25) medicamente: - raspuns fotoalergic (L56.1) - raspuns fototoxic (L56.0) urticaria (L50.-) L27.0 Eruptie a pielii generalizata datorita drogurilor si medicamentelor L29.9 Prurit, nespecificat

Mancarime NOS
L30 Alte dermatite Exclude: dermatita: - de contact (L23-L25) - cu piele uscata (L85.3) parapsoriazis cu placi mici (L41.3) dermatita de staza (I83.1-I83.2) L30.0 Dermita numulara L30.1 Dishidroza [pompholyx] L30.2 Autosensibilizarea cutanata

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentuli.
L27.1 Eruptie a pielii localizata datorita drogurilor si medicamentelor

Candidoza [levuri] Dermatofitide Eczematide
L30.3 Dermatita infectioasa

Dermatita eczematoida infectioasa
L30.4 Intertrigo eritematos L30.5 Pityriasis alba L30.8 Alte dermatite specificate L30.9 Dermatita, nespecificata

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.
L27.2 Dermatita datorita ingestiei de alimente Exclude: dermatita datorita alimentelor in contact cu pielea (L23.6, L24.6, L25.4) L27.8 Dermatita datorita altor substante ingerate L27.9 Dermatita datorita unei substante ingerate nespecificate L28 Lichen simplex cronic si prurigo

Eczema NOS Leziuni papulo-scuamoase (L40-L45)
L40 L40.0 Psoriazis Psoriazis vulgaris

Psoriazis numular Psoriazis in placi
L40.1 Psoriazis pustular generalizat

L28.0 Lichen simplex cronic

Neurodermatita circumscrisa Lichen NOS
L28.1 Prurigo nodular Hyde L28.2 Alte forme de prurigo

Impetigo herpetiform Boala von Zumbusch
L40.2 L40.3 L40.4 Acrodermatita continua Pustuloza palmara si plantara Psoriazis in picaturi

Prurigo: - Hebra - mitis - NOS Urticaria papuloasa
L29 Prurit
Exclude: excoriatii nevrotice (L98.1)

L40.5† Artropatia psoriazica (M07.0-M07.3*, M09.0*) L40.8 L40.9 L41 Alte forme de psoriazis

Psoriazis flexural
Psoriazis, nespecificat Parapsoriazis Exclude: poikilodermia vasculara atrofica (L94.5) Pitiriazis lichenoid si varioliform acut

prurit psihogen (F45.2) L29.0 Prurit anal L29.1 Prurit scrotal L29.2 Prurit vulvar L29.3 Prurit ano-genital, nespecificat L29.8 Alte forme de prurit

L41.0 L41.1

Boala Mucha-Habermann
Pitiriazis lichenoid cronic

254

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Bolile pielii si tesutului celular subcutanat L41.2 Papuloza limfomatoida Include: codul morfologic M9769 cu codul comportamental /3
Nota:

Urticaria si eritemul (L50-L54)
Exclude: boala Lyme (A69.2)

Papuloza limfomatoida este acum clasificata in ICD-0 editia a treia ca neoplasm malign al pielii cu codul morfologic de la M9769/3. Codul L41.2 va continua sa fie folosit (desi este localizat la capitolul Boli ale pielii si tesutului celular subcutanat).

acneea rozacee (L71.-) L50 Urticaria Exclude: dermatita alergica de contact (L23.-) edem angionevrotic (T78.3) angioedem ereditar (E84.1) edem Quincke (T78.3) urticaria: - giganta (T78.3) - neonatala (P83.8) - papuloasa (L28.2) - pigmentara (Q82.2) - seroasa (T80.6) - solara (L56.3) L50.0 Urticaria alergica L50.1 Urticaria idiopatica L50.2 Urticaria provocata de frig sau caldura L50.3 Dermatografism urticarian L50.4 Urticaria provocata de vibratii L50.5 Urticaria colinergica L50.6 Urticaria de contact L50.8 Alte forme de urticarie

L41.3 L41.4 L41.5 L41.8 L41.9 L42 L43 L43.0 L43.1 L43.2

Parapsoriazis cu placi mici Parapsoriazis cu placi mari Parapsoriazis retiform Alte forme de parapsoriazis Parapsoriazis, nespecificat Pitiriazis rozeu Gilbert

Lichen plan Exclude: lichen plano-pilar (L66.1) Lichen plan hipertrofic Lichen plan bulos Reactia lichenoida la medicamente

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitoluyl XX) pentru a identifica medicamentuli.
L43.3 L43.8 L43.9 L44 L44.0 L44.1 L44.2 L44.3 L44.4 L44.8 L44.9 Lichen plan subacut (activ)

Lichen plan tropical
Alte forme de lichen plan Lichen plan, nespecificat Alte tulburari papulo-scuamoase Pitiriasis rubra pilar Lichen neted Lichen striat Lichen ruber moniliform Acrodermatita eritemato-papuloasa infantila [Giannotti-Crosti] Alte tulburari papulo-scuamoase specificate Tulburare papulo-scuamoasa, nespecificata

Urticaria: - cronica - recidivanta periodic
L50.9 Urticaria, nespecificata L51 Eritem multiform

L51.0 Eritem multiform nonbulos L51.1 Eritem multiform bulos

Sindrom Stevens-Johnson
L51.2 Necroliza epidermica toxica [Lyell] L51.8 Alte forme de eritem multiform L51.9 Eritem multiform, nespecificat L52 L53 Eritem nodos

Alte afectiuni eritematoase Exclude: eritem: - datorit focului (L59.0) - datorit agentilor externi in contact cu pielea (L23-L25) - intertrigo (L30.4)

L45* Tulburari papulo-scuamoase in boli clasificate altundeva

L53.0 Eritem toxic

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitol XX) pentrua identifica agentul extern.
Exclude: eritem toxic neonatal (P83.1)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

255

Bolile pielii si tesutului celular subcutanat L53.1 Eritem inelar centrifug L53.2 Eritem marginat L53.3 Alte forme de eritem figurat cronic L53.8 Alte afectiuni eritematoase specificate L53.9 Afectiuei eritematoasa, nespecificata L57.0 Keratoza actinica

Keratoza: - NOS - senila - solara
L57.1 Actino-reticuloza L57.2 Piele romboidala (ceafa romboidala) L57.3 Poikilodermia Civatte L57.4 Piele laxa senila

Eritem NOS Eritrodermia NOS
L54* Eritem in boli clasificate altundeva

L54.0* Eritem marginat in febra reumatica acuta (I00†) L54.8* Eritemul in alte boli clasificate altundeva

Elastoza senila
L57.5 Granulom actinic L57.8 Alte modificari ale pielii datorite expunerii cronice la raze neionizante

Bolile pielii si ale tesutului celular subcutanat legate de o iradiere (L55-L59)
L55 
1911

Piele de fermier Piele de marinar Dermatita solara
L57.9 Modificari ale pielii datorite expunerii cronice la raze neionizate, nespecificate L58 Radiodermatita

Arsura de soare L58.0 Radiodermatita acuta L58.1 Radiodermatita cronica L58.9 Radiodermatita, nespecificata L59 Alte tulburari ale pielii si tesutului celular subcutanat legate de iradiere Exclude: arsuri prin radiatii, vezi Arsuri dupa localizare cu al patrulea caracter .1

L55.0 Arsura de soare, eritem L55.1 Arsura de soare, profunzime partiala L55.2 Arsura de soare, profunzime adanca L55.8 Alte tipuri de arsura de soare L55.9 Arsura de soare, nespecificata L56 Alte modificari acute ale pielii datorita radiatiilor ultraviolete

L56.0 Reactia fototoxica la un medicament

L59.0 Eritemul datorit focului [dermatita datorita focului] L59.8 Alte tulburari specifice ale pielii si tesutului celular subcutanat legate de iradiere L59.9 Tulburari ale pielii si tesutului celular subcutanat legate de iradiere, nespecificate

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitol XX) pentru a identifica medicamentul.
L56.1 Reactia fotoalergica la un medicament

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitol XX) pentru a identifica medicamentul.
L56.2 Dermita de fotocontact [dermatita dupa folosire cosmetice antisolare] L56.3 Urticaria solara L56.4 Eruptia polimorfa la lumina L56.8 Alte modificari acute specificate ale pielii datorite radiatiilor ultraviolete L56.9 Modificari acute ale pielii datorite radiatiilor ultraviolete, nespecificate L57 Modificari ale pielii datorite expunerii cronice la radiatii neionizante

Tulburarile fanerelor si anexelor pielii (L60-L75)
Exclude: malformatii congenitale ale

tegumentului (Q84.-)

L60

Bolile unghiei Exclude: hipocratism digital al unghiilor (R68.3) onichia si paronichia (L03.0-)

L60.0 Unghia incarnata L60.1 Onicholiza L60.2 Onichogrifoza L60.3 Distrofia unghiilor L60.4 Liniile Beau L60.5 Sindromul unghiei galbene L60.8 Alte boli ale unghiei L60.9 Boala unghiei, nespecificata

256

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Bolile pielii si tesutului celular subcutanat L62* Afectiunile unghiei in boli clasificate altundeva L67 Anomalii de pigmentatie sau ale tecii parului Exclude: monilethrix (Q84.1) pili inelati (Q84.1) telogen (L65.0) L67.0 Tricorexia nodoasa L67.1 Anomalii de culoare a parului

L62.0* Pachidermoperiostoza cu unghie sub forma de maciuca (M89.4-†) L62.8* Bolile unghiei in alte boli clasificate altundeva L63 Alopecia areata

L63.0 Alopecia totala (capitis) L63.1 Alopecia universala L63.2 Ophiasis L63.8 Alte forme de alopecie areata L63.9 Alopecia areata, nespecificata L64 Alopecia androgena Include: alopecia masculina

Canitia Par gri (prematur) Heterocromia parului Polioza: - circumscrisa, dobandita - NOS
L67.8 Alte anomalii de pigmentatie sau ale tecii parului

Fragilitatea parului
L67.9 Anomalii de pigmentatie sau ale tecii parului, nespecificate L68 Hipertricoza Include: exces de par
Exclude: hipertricoza congenitala

L64.0 Alopecia androgenica datorita medicamentelor

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.
L64.8 Alte forme de alopecie androgenica L64.9 Alopecia androgenica, nespecificata L65 Alte forme necicatriciale de pierdere a parului

(Q84.2)

lanugo persistent (Q84.2) L68.0 Hirsutism

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul, daca este provocata medicamentos.
Exclude: trichotilomania (F63.3)

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul, daca este provocat medicamentos.
L68.1 Hipertricoza lanuginoasa dobandita

L65.0 Telogen L65.1 Anagen L65.2 Alopecia flucinoasa Pinkus L65.8 Alte forme necicatriciale, specificate de pierdere a parului L65.9 Pierdere de par necicatriciala, nespecificata

Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul, daca este provocata medicamentos.
L68.2 Hipertricoza localizata L68.3 Politrichia L68.8 Alte forme de hipertricoza L68.9 Hipertricoza, nespecificata L70 Acneea
Exclude: acneea keloida (L73.0)

Alopecia NOS
L66 Alopecia cicatriciala [pierdere de par cicatriciala]

L70.0 Acneea vulgaris L70.1 Acneea conglobata L70.2 Acneea varioliforma

L66.0 Pseudo pelada L66.1 Lichen plano-pilar

Lichen plan folicular
L66.2 Foliculita decalvanta L66.3 Perifoliculita capului abscedens L66.4 Foliculita uleritematoasa reticulara L66.8 Alte forme de alopecie cicatriciala L66.9 Alopecia cicatriciala, nespecificata

Acneea necrotica miliara
L70.3 Acneea tropicala L70.4 Acneea infantila L70.5 Acneea excoriata a tinerelor fete L70.8 Alte forme de acnee L70.9 Acneea, nespecificata

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

257

0 L81.2 Hidradenita supurata L73.2 Miliaria apocrina L71. daca este provocata medicamentos.5) nev .vezi Indexul alfabetic sindromul Peutz-Jeghers (Q85. nespecificat L73 Alte tulburari foliculare L81. nespecificata L72 Chisturi foliculare ale pielii si tesutului celular subcutanat Alte afectiuni ale pielii si tesutului celular subcutanat (L80-L99) L80 L81 Vitiligo L72.2 Steatochistoza multipla L72.-) Ihtioza dobandita Exclude: ihtioza congenitala (Q80. nespecificate Cheratoza seboreica L74.4 Anhidroza L83 Papilomatoza reticulata si confluenta Bataturi si calozitati Hipohidroza L74.Bolile pielii si tesutului celular subcutanat L71 Acneea rozacee L75.1 Cromhidroza L85 L85.0 Acneea cheloida L73. nespecificata L74.8 Alte tulburari ale glandelor sudoripare exocrine L74.9 L82 Anomalii de pigmentare.1 Chist trichodermic Chist pilar Chist sebaceu L72.7 L81. L71.1 258 . nespecificata Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.9 Tulburarea glandelor sudoripare exocrine.2 L81.3 Miliaria.9 Tulburarea glandelor sudoripare apocrine.8) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 Tulburarea glandelor sudoripare NOS L75 Tulburarile glandelor sudoripare apocrine Exclude: dishidroza [pompholyx] (L30. neclasificata altundeva Alte anomalii legate de o diminuare de formare a melaninei Dermatoza purpurica pigmentata Sicozis al barbii L73.1 Miliaria cristalina L74.3 L81.2) L75. nespecificata L84 Calozitate Batatura Alte ingrosari ale epidermei Exclude: afectiuni hipertrofice ale pielii (L91.8 Alte tulburari ale glandelor sudoripare apocrine L75.2 Miliaria profunda Dermatoza papuloasa neagra Boala Leser-Trélat Acanthosis nigricans Miliaria tropicala L74.5 L81.6 L81. nespecificate L74 Tulburarile glandelor sudoripare exocrine Exclude: hiperhidroza (R61.9 Acneea rosacee.1 Pseudo-foliculita barbii L73.81) Hiperpigmentatia post-inflamatorie Chloasma Pistrui Pete "cafea cu lapte" Alte hiperpigmentatii de melanina Lentigo Leucodermia.1 L81.-) Keratoza [keratodermia] palmara si plantara dobandita Exclude: keratoza palmara si plantara ereditara (Q82.-) Angiomul serpiginos Alte anomalii specificate ale pigmentatiei Pigmentatie datorita fierului Pigmentatia prin tatuaj L81.0 L85.9 Chist folicular al pielii si tesutului celular subcutanat.0 Bromhidroza L75.0 Dermatita periorala Boala Fox-Fordyce L75.0 Miliaria rosie L74.0 Chist epidermic L72.1) hidradenita supurativa (L73.1 Rhinophyma L71.8 Alte forme de acnee rosacee L71.8 Alte forme specificate de tulburari foliculare Alte anomalii de pigmentatie Exclude: semn de nastere NOS (Q82.8 Alte forme de chist folicular al pielii si tesutului celular subcutanat L72.4 L81.8 L73.9 Tulburari foliculare.

4 Anetodermia Schweniger-Buzzi Anetodermia Jadassohn-Pellizzari Atrofodermia Pasini si Pierini Acrodermatita cronica atrofianta Lupus eritematos NOS Lupus eritematos cutanat subacut Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 259 .2 L85.0) Corn cutanat L85.8 L92. Exclude: lupus: .-) L93.4) sclerodermia (M34.9 (uter) (N86) L90 L90.-) lupus eritematos sistemic (M32.0 Afectiunile atrofice ale pielii Lichen scleros si atrofic Exclude: lichen scleros al organelor genitale externe: .8†) Xerodermia datorita carentei de vitamina A (E50.9 Ingrosari ale epidermei. nespecificata Afectiuni granulomatoase ale pielii si tesutului celular subcutanat Exclude: granulom actinic (L57.9 Alte afectiuni hipertrofice ale pielii Afectiune hipertrofica a pielii.3 L85.2 L90.0) Keratoza foliculara si parafoliculara penetrand in piele [Kyrle] Cicatrice hipertrofica Cheloid Exclude: acnee cheloida (L73.2 L92.1 Lupus eritematos discoid L90.barbat (N48.1 L90.0 L92.8 Keratoza punctata (palmara si plantara) Xeroza cutanata L90. daca este provocat medicamentos.5 Cacatrice si fibroze cutanate Dermatita cu piele uscata Alte forme specificate de ingrosari ale epidermei Cicatrice cu aderente (piele) Cicatrice Desfigurare datorita cicatricelor Cicatrice NOS Exclude: cicatrice hipertrofica (L91.8†) L87 Anomalii de eliminare transepidermica Exclude: granulom inelar (perforant) (L92.0 Hiperkeratoza foliculara penetranta L87.0 cicatrice cheloida (L91.0) cicatrice NOS (L90. nespecificate L90.4) .8 L91. nespecificata Afectiuni hipertrofice ale pielii Cicatrice cheloida Keratoza foliculara datorita carentei de vitamina A (E50.8 L87.5) L91.6 L86* Keratodermia in boli clasificate altundeva L90.0) L93 Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.vulgaris (A18.femeie (N90.0) Striatii atrofice Alte afectiuni atrofice ale pielii Afectiune atrofica a pielii.2 L87.3 L90.1 L87.9 L91 L91. nespecificata Piodermita gangrenoasa L92.9 Colagenoza perforanta reactiva Elastoza perforanta serpiginoasa Alte anomalii ale eliminarii transepidermice Anomalia eliminarii transepidermice.8 L90. nespecificata Lupus eritematos L88 Dermatita gangrenoasa Piodermita fagedenica Ulceratia de decubitus L89 Escare Ulceratia datorita unui plasture Ulceratia de presiune Exclude: ulcer de decubit a cervixului L92.4) .excedens (A18.1 L92.5) Granulom inelar L87.Bolile pielii si tesutului celular subcutanat L85.0 L93.3 L92 Granulom inelar perforant Necrobioza lipoida. neclasificata altundeva Granulom facial [granulom eosinofilic al pielii fetei] Granulom datorit prezentei unui corp strain al pielii si tesutului celular subcutanat Alte afectiuni granulomatoase ale pielii si tesutului celular subcutanat Afectiune granulomatoasa a pielii si tesutului celular subcutanat.

0 L98.5 Mucinoza cutanata L95 Mucinoza in focar Lichen mixedematos Exclude: mucinoza focala a cavitatii bucale (K13.-†) Amiloidoza licheniforma Amiloid macular L99.3) L95.0.6 L94.0) paniculita (a): .NOS (M79.8 L98.7†) 260 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .1 L95.recidivanta [WeberChristian] (M35.Bolile pielii si tesutului celular subcutanat L93. neclasificata altundeva Exclude: angiom serpiginos (L81.5 L94.9) L98.3-) .0.2 L98.0* Amiloidoza cutanata (E85. nespecificata L99* L99. I83.8 L94.lupus (L93.6 Alte afectiuni infiltrante ale pielii si tesutului celular subcutanat Exclude: hialinoza cutanata si mucoasa (E78.8 L95.4 L94.0 L95.0) vasculita reumatoida (M05.0 L94.1 L98. neclasificata altundeva Exclude: ulceratia de decubitus (L89) gangrena (R02) infectii ale pielii (L00-L08) infectii specifice clasificate la A00-B99 ulcer varicos (I83.gat si spate (M54.eritematos profund .2 Alte forme de Lupus eritematos local Lupus: .0) angeita alergica (M31.8) Alte afectiuni specificate ale pielii si tesutului celular subcutanat Afectiune a pielii si tesutului celular subcutanat.2) L98.3 L94.6) poliarterita nodoasa (M30.0-) . I83.1 L94. neclasificate altundeva Granulom piogenic Dermatita factice Leziuni in lovitura de sabie Calcinoza cutanata Sclerodactilia Papulele Gottron Poikilodermia vasculara atrofica Ainhum Alte afectiuni localizate si specificate ale tesutului conjunctiv Afectiune localizata a tesutului conjunctiv.2) .6) urticaria (L50.8* Alte afectiuni specificate ale pielii si tesutului celular subcutanat in boli clasificate altundeva Leucodermia sifilitica (A51.paniculita L94 Alte afectiuni localizate ale tesutului conjunctiv Exclude: afectiuni ale tesutului conjunctiv sistemic (M30-M36) Sclerodermia localizata [morfea] L97 Ulceratia membrului inferior. neclasificata altundeva Ulceratia cronica a pielii NOS Ulcer tropical NOS Ulceratia pielii NOS Exclude: ulceratia de decubitus (L89) gangrena (R02) infectii ale pielii (L00-L08) infectii specifice clasificate la A00-B99 ulceratia membrului inferior (L97) ulcer varicos (I83.2) L98 L94.2-) boala serului (T80.4 Alte afectiuni ale pielii si tesutului celular subcutanat. A52. nespecificata Vasculita limitata a pielii.7) mixedemul (E03.2 L94.9 Vasculita livida Excoriatii nevrotice Dermatoza neutrofila febrila [Sweet] Celulita eosinofila [Wells] Ulceratia cronica a pielii.3 L98. nespecificata Alte afectiuni specificate ale pielii si tesutului celular subcutanat in boli clasificate altundeva L98.-) granulomatoza Wegener (M31.9 Atrofia alba (in placi) Eritem elevatum diutinum Alte vasculite limitate ale pielii Vasculita limitata a pielii.9 Sclerodermia circumscrisa Sclerodermia lineara L98.7) purpura Henoch(-Schönlein) (D69.3†.

Bolile pielii si tesutului celular subcutanat Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 261 .

de nutritie si metabolism (E00-E90) leziuni traumatice.M25 Artropatii infectioase Poliartropatii inflamatorii Artroze Alte afectiuni ale articulatiilor M49* M63* M68* M73* M82* M90* Exclude: anumite afectiuni cu originea in perioada perinatala (P00-P96) M30 .Bolile sistemului osteo-articular. semne si rezultate anormale ale investigatiilor clinice si de laborator.M68 M70 . 0 Localizari multiple 1 Regiunea umarului clavicula articulatie acromio-claviculara omoplat articulatie gleno-humerala articulatie sterno-claviculara 2 Brat humerus articulatie cot M95 .M43 M45 . deformatii si anomalii cromozomiale (Q00-Q99) boli endocrine.M19 M20 .M94 Afectiuni ale densitatii si structurii osoase Alte osteopatii Condropatii LOCALIZARE OSTEO-ARTICULARA Subclasificarea urmatoare care indica localizarea implicarii este furnizata pentru a fi folosita cu categoriile adecvate din Capitolul XIII.M79 Afectiuni ale muschilor Afectiuni ale sinoviei si tendonului Alte afectiuni ale tesuturilor moi M80 – M94 Osteopatii si condropatii M80 . otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (S00-T98) tumori maligne (C00-D48) simptome.6) complicatii ale sarcinii. Cifrele valide sunt in [paranteze] sub fiecare cod.M54 Dorsopatii prin deformare Spondilopatii Alte dorsopatii anumite boli infectioase si parazitare (A00-B99) sindrom compartimental (T79.M85 M86 . ale muschilor si tesutului conjunctiv Capitolul XIII M14* M36* Artropatia in alte boli clasificate altundeva Tulburari sistemice ale tesutului conjunctiv in boli clasificate altundeva Spondilopatia in boli clasificate altundeva Afectiuni ale muschilor in boli clasificate altundeva Afectiuni ale sinoviei si tendonului in boli clasificate altundeva Afectiuni ale tesuturilor moi in boli clasificate altundeva Osteoporoza in boli clasificate altundeva Osteopatia in boli clasificate altundeva Bolile sistemului osteoarticular. nasterii si lauziei (O00-O99) malformatii congenitale.M14 M15 . Subclasificarile diferite pentru a fi folosite cu dereglarea genunchiului si dorsopatii sunt date la paginile 269 si respectiv 272.M99 Alte boli ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele: M01* Artrite infectioase directe in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Artropatii de reactie si postinfectioase in boli clasificate altundeva Artropatii psoriazice si enteropatice Artrita juvenila in boli clasificate altundeva M03* M07* M09* Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 263 .M03 M05 .M36 Tulburari ale tesutului conjunctiv sistemic M40 – M54 Dorsopatii M40 .M49 M50 .M90 M91 .M63 M65 . neclasificate altundeva (R00-R99) M60 – M79 Afectiuni ale tesuturilor moi M60 . ale muschilor si tesutului conjunctiv (M00-M99) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: M00 – M25 Artropatii M00 .

ale muschilor si tesutului conjunctiv 3 Antebrat radius cubitus 4 Mana carp degete metacarp articulatie incheietura mana M00.9 [0-9] M01* Artrita piogenica. pag.Bolile sistemului osteo-articular.8 [0-9] 5 Regiune pelviana si coapsa fese coapsa (articulatie) femur articulatie sacro-iliaca pelvis 6 Picior parte inferioara peroneu articulatie genunchi tibia 7 Glezna si picior metatars articulatie glezna tars alte articulatii ale piciorului degete 8 Alte cap gat coaste craniu trunchi coloana vertebrala 9 Localizare nespecificata Artropatii (M00-M25) Tulburari afectand in mod predominant articulatiile (membru) periferice Artropatii infectioase (M00-M03) Nota: Acest bloc include artropatiile datorita Folositi un cod aditional (B95-B96) pentru a identifica agentul bacterian.-†) Artrita gonococica (A54. 263 Exclude: artropatia in sarcoidoza (M14.oreion (B26. 263 264 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .1†) M01.5* Artrita in alte boli virale clasificate [0-9] altundeva agentilor microbiologici.0 [0-9] M02.0-*) M01.-*) M01.1* Artrita tuberculoasa (A18.febra tifoida sau paratifoida (A01. care poate fi de doua tipuri: o 'artropatie reactiva'.8*) artropatia reactiva si postinfectioasa (M03. 263 Exclude: boala Behçet (M35.2* Artrita in cursul bolii Lyme (A69.-†) . pag.0†) [0-9] Exclude: a coloanei vertebrale (M49.2†) .2†) [0-9] M01.8†) [0-9] M01.1 [0-9] Artropatia dupa derivatia intestinala Artropatia postdizenterica Vezi codurile pentru localizare.3* Atrita in alte boli bacteriene clasificate [0-9] altundeva Artrita in: .8* Artrita in alte boli infectioase si [0-9] parazitare clasificate altundeva M02 Artropatii de reactie Vezi codul de localizare.0 [0-9] M00.lepra [boala Hansen] (A30. unde infectia microbiana a corpului este stabilita dar nici un microorganism sau antigen nu poate fi identificat in articulatie si o 'artropatie postinfectioasa'. Distinctia se face intre urmatoarele tipuri de legaturi etiologice: (a) infectia directa a articulatiei.febra O'nyong-nyong (A92.0* Artrita meningococica (A39. unde organismele invadeaza tesutul sinovial si un antigen microbian este prezent in articulatie. (b) infectia directa.6* Artrita in micoze (B35-B49†) [0-9] M01.4* Artrita in rubeola (B06.8†) .1 [0-9] Artrita si poliartrita stafilococica Artrita si poliartrita pneumococica Alte artrite si poliartrite streptococice Artrita si poliartrita datorita altor agenti bacterieni specificati articulatie intre aceste oase M00.2 [0-9] M00. M00. nespecificata Artrita infectioasa NOS Artrite infectioase directe in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Vezi codul de localizare. M00 Artrita piogenica Artrita in: .0-*) M01.2) reumatism articular acut (I00) M02.4†) M01. pag. unde antigenul microbian este prezent dar descoperirea organismului este inconstanta si nu se poate pune in evidenta multiplicarea sa locala.infectie localizata cu Salmonella (A02.8†) [0-9] Exclude: artrita postmeningococica (M03.

2-) Bursita reumatoida Nodul reumatoid Poliatropatia inflamatorie Exclude: poliartrita NOS (M13.5†) M07. ale muschilor si tesutului conjunctiv M02. nespecificate Alte artrite reumatoide Artropatii de reactie si postinfectioase in boli clasificate altundeva Vezi codul de localizare.2* Spondilita psoriazica (L40.4 [0-9] M06.0* Artropatia psoriazica interfalangiana [0. 263 Exclude: infectii directe ale articulatiilor in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva (M01.-*) M07.0-*) M03.3 [0-9] M02.9 [0-9] M03* Artropatia dupa vaccin Boala Reiter Alte artropatii de reactie Artropatia de reactie.-) .1 [0-9] M05.-*) .8 [0-9] M02.2* Alte artropatii postinfectioase in boli [0-9] clasificate altundeva Artropatia postinfectioasa in: .-*) Vezi codul de localizare. pag.5†) [0-9] M07.0 [0-9] M06. pag.4.1 [0-9] M06.Bolile sistemului osteo-articular.6* Artropatia de reactie in alte boli [0-9] clasificate altundeva Artropatii psoriazice si enteropatice Artropatia in endocardita infectioasa (I33.3 [0-9] M06.3† Artrita reumatoida cu implicarea altor [0-9] organe sau sisteme Reumatoida: .5†) [0-9] M07. nespecificata M03.2 [0-9] M02.polineuropatia (G63.enterita datorita Yersinia enterocolitica (A04.8*) .miocardita (I41. 263 Exclude: artropatii psoriazice si enteropatice juvenile (M09.pericardita (I32.hepatita virala (B15-B19†) Exclude: artropatia virala (M01.5* Atropatia in colita ulceroasa (K51.5*) M03.8 [0-9] M05.coloana vertebrala (M45.9 [0-9] M07* Alte artrite reumatoide seropozitive Artrite reumatoide seropozitive.7*) .cardita (I52.6*) M05.5†) Exclude: artropatia tabetica sau Charcot (M14.8*) .endocardita (I39. pag.6*) M03.juvenila (M08.3* Alte artropatii psoriazice (L40.4-M01.2 [0-9] Sindrom Felty Artrita reumatoida cu splenoadenomegalie si leucopenie Boala pulmonara reumatoida Vasculita reumatoida Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 265 .0-) M05. 263 Artrita reumatoida seronegativa Boala Still cu debut la adulti Exclude: boala Still NOS (M08.8†) [0-9] Exclude: artrita meningococica (M01. 263 Exclude: reumatism articular acut (I00) artrita reumatoida (a): .4* Artropatia in boala Crohn [enterita [0-9] regionala] (K50.6†) .0†) Poliartropatii inflamatorii (M05-M14) M05 Artrita reumatoida seropozitiva Vezi codul de localizare.2 [0-9] M06.8 [0-9] M06.0* Atrita postmeningococica (A39.miopatia (G73.5†) M07.9 [0-9] M06 M06.-†) M07.0 [0-9] M05.8*) .6* Alte artropatii enteropatice [0-9] Vezi codul de localizare.7.0) Alte artrite reumatoide specificate Artrita reumatoida. nespecificata M05.9] distala (L40.-†) [0-9] M07.1* Artropatia postinfectioasa in sifilis [0-9] Articulatii Clutton (A50.1* Artrita mutilanta (L40. pag.

neclasificate altundeva Artrita juvenila in boli clasificate altundeva Vezi codul de localizare.0 [0-9] M12.9-) artroza (M15-M19) artropatia crico-aritenoida (J38. 263 M11.8* Artrita juvenila in alte boli clasificate [0-9] altundeva M10 M10. pag.NOS (M19.prima articulatie carpometacarpiana (M18. 263 Guta idiopatica Bursita gutoasa Guta primara Tofi gutosi ai inimii† (I43.4 [0-9] M08. nespecificata Vezi codul de localizare.3 [0-9] M12.8 [0-9] Alte artropatii specifice. 263 Exclude: artropatia in boala Whipple (M14. pag.0-) Artrita juvenila cu debut sistemic Vezi codul de localizare.genunchi (M17. Alte gute secundare Guta.91).0-) dermatomiozita juvenila (M33.2 [0-9] M12.Bolile sistemului osteo-articular. nespecificata Alte artropatii specifice (M06. 263 Include: artrita la copii.2 [0-9] Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.1 [0-9] M10. pag.0 [0-9] M08. Artropatia tranzitorie M13 Alte artrite Vezi codul de localizare. 263 Exclude: artroza (M15-M19) 266 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .9 [0-9] M12 Boala prin depozitarea hidroxiapatitei Condrocalcinoza familiala Alte condrocalcinoze Boala Still NOS Exclude: boala Still cu debut la adulti Condrocalcinoza NOS Alte artropatii datorite microcristalelor specificate Artropatia datorita microcristalelor.4-M16.8*) Guta prin intoxicatia cu plumb Guta de origine medicamentoasa M10.2-M18.0* Artrita juvenila in psoriazis (L40.2-M17.9 [0-9] M11 Guta datorita deficientei functiei renale Codificati.5) .†) M09.8 [0-9] M11.8*) M09.4 [0-9] M12.0) M08. orice deficienta a functiei renale (N18. pag.1 [0-9] M12. nespecificata inaintea varstei de 16 ani si care dureaza mai mult de 3 luni Exclude: sindrom Felty (M05.1 [0-9] M11.2* Artrita juvenila in colita ulceroasa [0-9] (K51.2 [0-9] Artrita reumatoida juvenila Alte artropatii datorite microcristalelor Artrita reumatoida juvenila cu sau fara factor reumatismal Spondilita anchilozanta juvenila Exclude: spondilita anchilozanta la adulti (M45.5 [0-9] Artropatia cronica post-reumatismala [Jaccond] Boala Kaschin-Beck Sinovita villonodulara (pigmentara) Reumatism palindromic Hidartroza intermitenta Artropatia traumatica Exclude: artroza posttraumatica (a): . 263 Exclude: artropatia NOS (M13.1-) M12.3) .2 [0-9] M11.0 [0-9] Guta Vezi codul de localizare.3) .9 [0-9] M09* Poliartrita juvenila (sero-negativa) Artrita juvenila pauciarticulara Alta artrita juvenila Artrita juvenila.3 [0-9] M10.5†) [0-9] M09.1* Artrita juvenila in boala Crohn [0-9] [enterita regionala] (K50.1 [0-9] M08.4 [0-9] M10. de asemenea.1-) M08. ale muschilor si tesutului conjunctiv M08 1352 Artrita juvenila Vezi codul de localizare.coapsa (M16..8 [0-9] M08.alte articulatii unice (M19.3 M08.†) M09. pag.0 [0-9] M11.1-) . pag. cu debut M10.7) M12.

8†) Artropatia in amiloidoza (E85.-†) . nespecificata M17 1343 M17.nodos (L52†) .6* Artropatia neuropatica Coxartroza displazica: .8 [0-9] M13.-†) M14.1†) . Poliartroza Include: artroza cu mentionarea a mai mult de o localizare Exclude: atingerea bilaterala a unei Exclude: osteo-artrita coloanei vertebrale (M47.3* M14.unilaterala M16.juvenila (M09.NOS . Termenul a fost folosit mai intai in intelesul lui clinic obisnuit.hipotiroidism (E00-E03†) .4* M14. ale muschilor si tesutului conjunctiv M13.5* Dermato-artrita lipoida (E78.NOS .Bolile sistemului osteo-articular.gigantism acromegalic si pituitar (E22.NOS .9 [0-9] M14* Poliartrita. neclasificata altundeva Alte artrite specificate Artroze (M15-M19) Nota: Artrita alergica Artrita.8†) .1*) spondilopatia neuropatica (M49.boli maligne (M36.NOS .0 M13.-*) .4-*) artropatii psoriazice si enteropatice (M07.. bilaterala M17.0†) .1†) Exclude: artropatia neuropatica diabetica (E1-.unilaterala M16.multiform (L51. bilaterala M16. bilaterale M16.eritem: .tulburari hematologice (M36.1 Alte coxartroze primare Artropatia cu microcristale in hiperparatiroidism (E21.-†) M14.1†) .hemocromatoza (E83.NOS .5 Alte coxartroze post-traumatice Coxartroza post-traumatica: .1* Artropatia cu microcristale in alte tulburari metabolice M16.unilaterala Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 267 .sindrom Lesch-Nyhan (E79.0 Coxartroza primara.-*) la acest bloc termenul de osteo-artrita este folosit ca sinonim pentru artroza sau osteo-artroza.6 Alte coxartroze secundare.3 Alte coxartroze displazice Artropatia in: .0 (Osteo)artroza primara generalizata M15.2-M36.-†) Artropatia in alte boli endocrine.boala Whipple (K90.0* Artropatia gutoasa datorita unui deficit enzimatic si altor tulburari ereditare Osteo-artrita generalizata NOS M16 Coxartroza [artroza coapsei] Artropatia gutoasa in: .4 Coxartroza post-traumatica bilaterala M16.4*) .3 Artroza secundara multipla Poliartroza post-traumatica M15.unilaterala M16.tirotoxicoza [hipertiroidism] (E05.2 Nodozitati Bouchard (cu artropatie) M15.7 Alte coxartroze secundare Artropatia tabetica sau Charcot (A52. fara nici o afectiune de baza sau determinanta identificata.8 Alte poliartroze M15.3*) .-†) M14.afectiuni cu hematii falciforme (D57. nespecificata Artropatia NOS Artropatia in alte boli clasificate altundeva Exclude: artropatia in: .0 Gonartroza primara.1 Alte gonartroze primare Gonartroza [artroza genunchiului] Artropatia in: .unilaterala M16.reactii de hipersensibilitate (M36.1 Nodozitati Heberden (cu artropatie) M15.9 Poliartroza.61) M14. nespecificata Monoartrita.2 Coxartroza de origine displazica. nespecificata M14.9 Coxartroza. bilaterala M16.1 [0-9] M13.sarcoidoza (D86.4 (Osteo)artroza eroziva M15.8†) Gonartroza primara: . de nutritie si metabolism Coxartroza primara: .8* Artropatia in alte boli specificate clasificate altundeva Coxartroza secundara: .-) M15 articulatii unice (M16-M19) M15.

Artroza primara NOS 7-9] M19. nespecificata Vezi codul de localizare.0 Deformatia deget(e) de la mana Deformatii in 'butoniera' si in 'gat de lebada' Exclude: deget de la mana sub forma de Artroza post-traumatica a primei articulatii carpo-metacarpiene: . 7-9] M19. Artroza posttraumatica NOS 7-9] M19. bilaterale M18.5 Alte artroze secundare ale primei articulatii carpo-metacarpiene maciuca (R68.3) M20.-) M19.-.Bolile sistemului osteo-articular.unilaterala M17.4 Alte artroze secundare ale primelor articulatii carpo-metacarpiene.0) deget 'in arc' (M65. bilaterala M18.4 Alte gonartroze secundare.2 Alte artroze secundare [1-4.3 Alte artroze post-traumatice ale primei articulatii carpo-metacarpiene M20.2 Gonartroza post-traumatica bilaterala M17. Q72.9 Artroza primei articulatii carpometacarpiene.8 Alte artroze specificate [1-4.9 Artroza.3-. nespecificata M19 Alte artroze Hallux varus M20.NOS .NOS . nespecificata [1-4.3 Alte deformatii de hallux (dobandite) Artroza secundara a primei articulatii carpo-metacarpiene: . nespecificata M18 Artroza primei articulatii carpometacarpiene Alte afectiuni ale articulatiilor (M20-M25) Exclude: articulatiile coloanei vertebrale (M40-M54) M20 M18. bilaterala M18.1 Alte artroze primare ale primei articulatii carpo-metacarpiene Deformatii dobandite ale degetelor de la mana si picior Exclude: absenta dobandita a degetelor de la mana si picior (Z89.unilaterala M18. Artroza secundara NOS 7-9] Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 268 .5 Alte gonartroze secundare Gonartroza secundara: .NOS . Q74.0 Artroza primara a primei articulatii carpo-metacarpiene.unilaterala M17.2 Hallux rigidus M20.deformatii si malformatii ale degetelor de la mana si picior (Q66. bilaterale M17.absenta degetelor de la mana si picior (Q71. Q68-Q70. 263 Exclude: artroza coloanei vertebrale (M47.4 Alte deformatii sub forma de ciocan ale degetului(lor) de la picior (dobandite) M20.NOS .NOS .unilaterala M18.2) poliartroza (M15.1 Artroza post-traumatica a altor articulatii [1-4. 7-9] Gonartroza post-traumatica: .9 Gonartroza.unilaterala M18.-) Artroza primara a primei articulatii carpometacarpiene: .1 Hallux valgus (dobandit) Bunion M20. ale muschilor si tesutului conjunctiv M17.0 Artroza primara a altor articulatii [1-4.3) fibromatoza fasciculata palmara [Dupuytren] (M72.3-) .2 Artroza post-traumatica a primelor articulatii carpo-metacarpiene.-) hallux rigidus (M20.3 Alte gonartroze post-traumatice M19.6 Deformatia dobandita a degetului(lor) de la picior.-) congenitala: .5 Alte deformatii ale degetului(lor) de la picior (dobandite) M20. pag.

6) Vezi codul de localizare.-.2 Tulburari patello-femurale M22.3.7] in gheara (dobandit) Exclude: picior sub forma de maciuca.1 Deformatia in varus.6) picior talus valgus (Q66.deformitati si malformatii ale membrelor inferioare (Q65-Q66.2) luxatia sau subluxatia recidivanta: .8 Alte afectiuni ale rotulei M22.absenta membrelor inferioare (Q71-Q73) .3 Pumn si picior "atarnat" (dobandit) [0.3 Alte dereglari ale meniscului [0-6. 263.rotula (M22.0) leziuni curente .vezi leziunea genunchiului si a partii inferioare a genunchiului (S80-S89) deformatia genunchiului (M21.2) M21.1 Menisc discoid (congenital) [0-6. pag. ale muschilor si tesutului conjunctiv M21 Alte deformatii dobandite ale membrelor inferioare M22. nespecificata M23 Afectiunea interna a genunchiului Exclude: anchiloza (M24.9] Degenerescenta meniscului Menisc detasat Menisc blocat M23.1 Subluxatia recidivanta a rotulei Ruptura veche in 'maner de galeata' Sindrom de compresie patello-femurala M22.5 Mana si picior sub forma de maciuca sau [0.0-M22.2 Leziunea meniscului datorita unei [0-6. nespecificate M22 Afectiunile rotulei Exclude: luxatia rotulei (S83.4 Condromalacia rotulei 1343 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 M23.9] rupturi sau leziuni vechi 1319 M22.1) Urmatoarele subdiviziuni cu al cincilea caracter indica localizarea afectiunii si este furnizat pentru a fi folosit cu subcategoriile de la M23.Bolile sistemului osteo-articular.8) M21.5) M21. nespecificat ca dobandit (Q66.-) deformitati dobandite ale degetelor de la mana si picior (M20.1-M20. neclasificata [0-9] altundeva Exclude: metatars in valgus (Q66. 0 Localizari multiple 1 Ligament cruciat anterior sau Corn anterior al meniscului medial 2 Ligament cruciat posterior sau Corn posterior al meniscului medial 3 Ligament colateral medial sau Alt menisc medial si nespecificat 4 Ligament colateral lateral sau Corn anterior al meniscului lateral 5 Corn posterior al meniscului lateral 6 Alt menisc lateral si nespecificat 7 Ligament capsular 9 Ligament nespecificat sau menisc nespecificat M23.9] M23.-) congenitala: .9 Afectiunea rotulei.6) M21. Cifra valabila se afla in [paranteze] sub fiecare cod. 263 Exclude: absenta dobandita amembrului inferior (Z89.2 Deformatia in flexiune [0-9] M21.4 Corp liber in articulatia genunchiului [0-9] 269 . vezi. Q68-Q74) coxa plana (M91.3 Alte dereglari ale rotulei M22.0 Chist al meniscului [0-6. de asemenea.NOS (M24.8 Alte deformatii dobandite specificate ale [0-9] membrelor inferioare M21.0 Luxatia recidivanta a rotulei M22.0 Deformatia valgus.-) osteo-condrita disecanta (M93.4) M21.6 Alte deformitati dobandite ale gleznei si [0.-) afectiuni ale rotulei (M22.7 Inegalitate privind lungimea membrelor [0-9] inferioare (dobandita) M21.7] M21.4-) .7] piciorului Exclude: deformitati ale degetelor de la picior (dobandite) (M20.4.9 Deformatii dobandite ale membrelor [0-9] inferioare. nota de la inceputul capitolului la pag.4 Picior plat [pes planus] (dobandit) Exclude: picior plat congenital (Q66. neclasificata [0-9] altundeva Exclude: metatars in varus (Q66.9] M23.5) M21.2) tibia vara (M92.

0-M22. Exclude: corp liber in genunchi (M23.5) ocronoza (E70.8 Alte afectiuni articulare specifice.2 Hiperlaxitate articulara [0-5. 7-9] M25 Alte afectiuni ale articulatiilor.4 Epansament articular [0-9] Exclude: hidartroza pianului (A66.7 Protruzia acetabulara M24.7) genunchi (M23.1 Alte tulburari ale cartilajului articular [0-5.3 Alte instabilitati ale articulatiei [0-5.Bolile sistemului osteo-articular. Exclude: instabilitatea articulatiei 7-9] secundara unei: .vezi leziune a articulatiilor si ligamentelor dupa regiunea corpului recurenta (M24.3 Luxatia si subluxatia patologica a unei [0-9] articulatii. 263 Exclude: leziunea curenta .2) M25. neclasificate altundeva Genunchi 'in resort' M23.0 Corp liber in articulatie [0-5.5 Contractura articulatiei [0-9] Exclude: deformatii dobandite ale membrelor (M20-M21) contractura tendonului (teaca) fara contractura articulatiei (M67.1-M11.leziune curenta .umar (articulatie) (M75.leziuni vechi a ligamentului (M24.1-) contractura Dupuytren (M72. Instabilitate secundara unei 7-9] ligamentare vechi Vezi codul de localizare.3-M43.8-) M24.0 Hemartroza [0-9] Exclude: leziune curenta .4-) 7-9] M24.9 Afectiune a articulatiei. nespecificata [0-5.6 Anchiloza articulatiei [0-9] Exclude: coloana vertabrala (M43.6) M25.4-) .4-) M24.2-) . ale muschilor si tesutului conjunctiv M23.vezi leziune a articulatiei dupa regiunea corpului ganglion (M67. neclasificata [0-9] altundeva M25.6 Alte rupturi spontane ale [0-4.5 Instabilitate cronica a genunchiului [0-9] M23.vezi malformatii si deformatii congenitale ale sistemului musculo-scheletal (Q65-Q79) .4-) genunchi 'in resort' (M23.2-) deformatii clasificate la M20-M21 dificultate in mers (R26.bursei (M71.5 Durere in articulatie [0-9] M25.indepartarea unei prosteze a articulatiei (M96.0) M24.6) M24.2) M24.2-) afectiune interna a genunchiului (M23. pag.congenitala .2-) rigiditatea articulatiei fara anchiloza (M25.5-) 270 . 263 Exclude: anomalie de mers si mobilitate (R26.8) M25. ligamentului(lor) genunchiului 7.7 Osteofit [0-9] Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 leziuni Laxitate ligamentara NOS Exclude: laxitate ligamentara familiara (M35.vezi leziunea articulatiei dupa regiunea corpului M25.9 Afectiunea interna a genunchiului.2 Afectiune a ligamentului [0-5.4 Luxatia si subluxatia articulara recurenta [0-9] Exclude: rotula (M22. pag. neclasificate altundeva 7-9] Sold iritabil M24.tendon (M65.9] M23.1 Fistula articulatiei [0-9] M25. Exclude: Condrocalcinoza 7-9] (M11.8 Alte afectiuni interne ale genunchiului [0-9] Instabilitate ligamentara a genunchiului M24.6 Rigiditate articulara. neclasificata altundeva Exclude: dislocatia sau deplasarea articulatiei: . 7-9] M25.-) calcificare a: .1) subluxatia vertebrala (M43.-) calcificare metastatica (E83.8-) tulburari ale articulatiei temporo-mandibulare (K07.5-M23.3) . [0-9] nespecificata M24 Alte afectiuni articulare specifice Vezi codul de localizare.6-) M24. [0-5.

3 Sindromul ganglionilor limfatici mucocutanati [Kawasaki] M30.8 Alte vasculopatii necrozante specificate M35.9 Lupus sistemic eritematos.8) M34.4 Sindromul crosei aortice [Takayasu] M31.0 Angeita de hipersensibilitate Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica cauza. M34.sistemica Exclude: boala autoimuna a unui singur organ M33.2 Boala Behçet Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 271 .7*) M34.miopatie† (G73.4*) .0 Sindrom Sicca [Sjogren] Vasculita hipocomplementemica M31.1*) M32.1† Lupus eritematos sistemic cu atingerea unor organe sau sisteme Tulburari ale tesutului conjunctiv sistemic (M30-M36) Include: bola autoimuna: Boala Libman-Sacks (I39. M34.tulburari renale tubulo-interstitiale† (N16.8) M35.5 Arterita cu celule gigante cu polimialgie reumatismala M31.8 Alte forme de scleroza sistemica Sindromul Goodpasture M31.2 Scleroza sistemica datorita unui medicament sau unui produs chimic Sindromul de poliangeita extensiva M31 Alte vasculopatii necrozante M31. nespecificata [0-9] M32.NOS .atingerea rinichiului (N08.9 Scleroza sistemica.-*) Pericardita lupica (I32.2 Granulom malign al liniei mediane M31.atingerea plamanului (J99.2 Poliarterita juvenila M30.sistemica boala de colagen (vascular) .atingerea plamanului† (J99. (M30.0 Scleroza sistemica progresiva M34.Bolile sistemului osteo-articular.circumscrisa (L94.0) .1 Alte dermatomiozite M33.5*.1 Microangiopatia trombotica Purpura trombocitopenica trombotica M31.1 Alte sindroame mixte M32.0 Dermatomiozita juvenila M33.2 Polimiozita M33.4*) M35.6 Alte arterite cu celule gigante M31.3*) .7*) .neonatala (P83.1*) .miopatie† (G73.atingerea plamanului† (J99.8 Alte afectiuni articulare specificate [0-9] M25. ale muschilor si tesutului conjunctiv M25. N16.1*) .0) Sindrom Sjogren cu: .9 Vasculopatia necrozanta.0 Lupus eritematos sistemic datorit medicamentelor Boala mixta a tesutului conjunctiv Exclude: sindrom mixt de poliangeita Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul. nespecificat M33 Dermatopolimiozita . nespecificata M35 Alte atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv Exclude: colagenoza perforanta reactiva (L87.3 Granulomatoza Wegener Scleroza sistemica cu: .1 Sindromul CR(E)ST Angeita granulomatoasa alergica M30.1 Poliarterita cu atingere pulmonara [Churg-Strauss] . disfunctiei esofagiene. sclerodactiliei. nespecificata M32 Lupus eritematos sistemic Exclude: lupus eritematos (discoid) (NOS) (L93.8 Alte afectiuni inrudite cu poliarterita nodoasa Asociere a calcinozei.8 Alte forme de lupus sistemic eritematos M32.1) Granulomatoza respiratorie necrozanta M31.9 Dermatopolimiozita.8*) Lupus sistemic eritematos cu: . fenomenului Raynaud.NOS .kerato-conjunctivita† (H19. nespecificata M34 Scleroza sistemica Include: sclerodermia Exclude: sclerodermia: sau a unui singur tip de celule (codificati la categoria afectiunii relevante) M30 Poliarterita nodoasa si afectiuni inrudite M30.0 Poliarterita nodoasa M30. telangiectaziei.9 Afectiune articulara.

-†) .posturala M40. clasificate altundeva (C00-D48†) Vezi mai sus codul de localizare Exclude: cifoscolioza (M41.histiocistoza maligna (C96.0 Cifoza posturala [0-9] Exclude: osteocondroza coloanei vertebrale (M42.3-) M35.0†) M36.7 Sindrom de hipermobilitate Dorsopatii (M40-M54) Urmatoarea subclasificare suplimentara pentru indicarea locului atins este furnizata pentru a fi folosita cu categoriile de la blocul dorsopatiei.4*) M36.4 Fasciita difuza (eosinofilica) M35. 0 Localizari multiple in coloana vertebrala 1 Regiune occipito-atlanto-axiala 2 Regiune cervicala 3 Regiune toraco-cervicala 4 Regiune toracica 5 Regiune toraco-lombara 6 Regiune lombara 7 Regiune lombo-sacrala 8 Regiune sacrala si sacro-coccigiana 9 Localizare nespecificata Dorsopatii prin deformare (M40-M43) M40 Cifoza si lordoza Laxitate ligamentara familiala Exclude: sindromul Ehlers-Danlos (Q79.1 Alte cifoze secundare [0-9] M40.5 Lordoza.4 Alte lordoze [0-9] Lordoza: Artropatia in: . cu exceptia categoriilor M50-M51: vezi de asemenea nota de capitol de la pag.49) .-) M40.2) .6) laxitate ligamentara NOS (M24.hipogammaglobulinemia (D80.2†) 272 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .2* Artropatia hemofilica (D66-D68†) M36.postprocedurala (M96.3* Artropatia in alte tulburari sangvine (D50-D76†) Exclude: artropatia in purpura Henoch (-Schönlein) (M36.3 Sindromul spatelui plat [0-9] M40.5) M35.-) M40.5 Fibroscleroza multifocala M35.6 Paniculita recidivanta [Weber-Christian] Exclude: paniculita: .dobandita .8 Alte atingeri sistemice specificate ale tesutului conjuctiv M35.0* Dermato(poli)miozita in boli neoplazice (C00-D48†) M36.2 Alte cifoze si nespecificate [0-9] M40.mielom multiplu (C90.-) cifoza si lordoza: .ocronoza (E70. 263 Caracterele valide sunt in [paranteze] sub fiecare cod. nespecificata [0-9] Tulburari sistemice ale tesutului conjunctiv: .0†) M36.-*) M36.9 Atingeri sistemice ale tesutului conjuctiv. ale muschilor si tesutului conjunctiv M35.NOS (M79.4* Artropatia in reactiile de hipersensibilitate clasificate altundeva Artropatia in purpura Henoch(-Schönlein) (D69.3 Polimialgia reumatismala Exclude: polimialgia reumatismala cu arterita cu celule gigante (M31.Bolile sistemului osteo-articular. nespecificate Boala autoimuna (sistemica) NOS Boala de colagen (vascular) NOS M36* Tulburari sistemice ale tesutului conjunctiv in boli clasificate altundeva Exclude: artropatia in boli clasificate altundeva (M14.1* Artropatia in boli neoplazice.leucemie (C91-C95†) .1†) .2-) M35.lupus (L93.8* Tuburari sistemice ale tesutului conjuctiv in alte boli clasificate altundeva .congenitala (Q76.

272 M42.datorita malformatiei osoase (Q76.NOS (Q67.0 Scolioza idiopatica infantila [0-9] M41.2 Alte fuziuni vertebrale [0-9] Anchiloza articulatiilor coloanei vertebrale Exclude: spondilita anchilozanta (M45.-) M43.4 Scolioza neuromusculara [0-9] Scolioza secundara paraliziei cerebrale. nespecificata [0-9] Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 273 .1 Scolioza idiopatica juvenila [0-9] Scolioza adolescentului M41.3-) .0 Osteocondroza vertebrala juvenila [0-9] Boala Calve Boala Scheuermann Exclude: cifoza posturala (M40. ale muschilor si tesutului conjunctiv M41 Scolioza M43 Alte dorsopatii prin deformare Vezi codul de localizare.8 Alte dorsopatii deformante specificate [0-9] Exclude: cifoza si lordoza (M40.51) cardiopatia datorita cifoscoliozei (I27.9 Scolioza.8) .congenital (sternomastoidian) (Q68.spasmodic (G24.8 Alte forme de scolioza [0-9] M41.psihogen (F45.-) M41.3) M43. pag.0 Spondiloliza [0-9] M43. ataxiei Friedreich.9 Osteocondroza vertebrala.2) . Q76. pag.1) pseudoartroza dupa fuziune sau artrodeza (M96.0-) 1334 status artrodezic (Z98.5 Alta scolioza secundara [0-9] M41.4-) platispondiliza (Q76.datorit traumatismului obstetrical (P15. M41.1 Spondilolisteza [0-9] 1334 .-) M43.osteoporoza (M80-M81) .vezi leziunea coloanei vertebrale dupa regiunea corpului . nespecificata [0-9] Deviatia coloanei vertebrale NOS Vezi codul de localizare.6 Torticolis Exclude: torticolis: .1) postprocedurala (M96.3 Scolioza prin anomalie toracica [0-9] M41.Bolile sistemului osteo-articular.0) .3-.1) lombalizare si sacralizare (Q76.1 Osteocondroza vertebrala a adultului [0-9] M42.-) scolioza (M41.0) M43. poliomielitei si altor tulburari neuromusculare.0) deviatia coloanei vertebrale in: .59) posturala (Q67.49) spina bifida oculta (Q76.2 Alte scolioze idiopatice [0-9] M41. pag.4-) sindromul Klippel-Feil (Q76.5 Alte subluxatii vertebrale recurente [0-9] Exclude: leziuni biomecanice NEC (M99.boala Paget a oaselor [osteita deformanta] (M88.22) hemivertebrala (Q76. 272 Include: cifoscolioza Exclude: scolioza congenitala: Vezi codul de localizare.-) M43.leziune curenta .9 Dorsopatia deformanta. nespecificata [0-9] M42 Osteocondroza vertebrala M43.21) spondiloliza congenitala (Q76.0-) M42. 272 Exclude: spondilolisteza congenitala (Q76.

pag.8 [0-9] Alte spondiloze Vezi codul de localizare.4-*) (M43.5 [0-9] (M02. ale muschilor si tesutului conjunctiv Spondilopatii (M45-M49) M45 Spondilita anchilozanta M47.8 [0-9] M48.3 [0-9] Alte spondilopatii inflamatorii Alte spondilopatii Vezi codul de localizare. 272 Stenoza canalului medular Stenoza caudala Hiperostoza anchilozanta [Forestier] Vezi codul de localizare. nespecificata Vezi codul de localizare.1 M46.-*.3-M43.0* Tuberculoza vertebrala (A18.1* Spondilita in bruceloza (A23.5 [0-9] M46. pag.3* Spondilopatia in alte boli infectioase si [0-9] parazitare clasificate altundeva Exclude: spondilopatia neuropatica in tabes dorsalis (M49. 272 Entezopatia coloanei vertebrale Hiperostoza scheletala idiopatica difuza [DISH] Artroza interspinoasa Spondilopatia traumatica Fractura vertebrala de oboseala Afectiuni ale atasamentelor ligamentare sau musculare ale coloanei vertebrale Sacro-ileita.2* Spondilita entero-bacteriana [0-9] (A01-A04†) M49. nespecificata Spondiloza Colapsul vertebrelor NOS Tasare a vertebrelor NOS Exclude: colapsul vertebrelor in osteoporoza (M80. M46.2 [0-9] M48. pag. neclasificata altundeva Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios. M09.5-) M47.0 [0-9] M46.2) spondilita (anchilozanta) juvenila (M08. nespecificata Alte spondilopatii infectioase Alte spondilopatii inflamatorii specificate Spondilopatia inflamatorie.2 [0-9] Alte spondiloze cu radiculopatie 274 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .1 [0-9] M48.9 [0-9] M49* Alte spondilopatii specificate Osificarea ligamentului longitudinal posterior Spondilopatia.-†) [0-9] M49. pag. 272 Artrita reumatismala a coloanei vertebrale Folositi 0 ca al patrulea caracter pentru categoria M45.3 [0-9] M48.-) leziune curenta .0 [0-9] M48. Exclude: artropatia in boala Reiter Spondiloza cervicala fara mielopatie sau radiculopatie Spondiloza lombo-sacrala fara mielopatie sau radiculopatie Spondiloza toracica fara mielopatie sau radiculopatie Spondiloza. 272 Exclude: artropatii psoriazice si enteropatice (M07.4 [0-9] M46.9 [0-9] M47 1334 Discita.8 [0-9] M46. pag.vezi leziunea coloanei vertebrale dupa regiunea corpului M48. 272 Include: artroza sau osteo-artroza coloanei vertabrale degenerescenta suprafetelor articulare M47.3-) boala Behçet (M35. nespecificata M47.9 [0-9] M48 M48.2 [0-9] M46.2*) M47.Bolile sistemului osteo-articular.0†) [0-9] Deviatia Pott M49. neclasificata altundeva Osteomielita vertebrala Infectia (piogena) a unui disc intervertebral Fractura vertebrala de stress Prabusire vertebrala.1-) M46 M46.1 [0-9] Alte spondiloze cu mielopatie Spondilopatia in boli clasificate altundeva Vezi codul de localizare.4 [0-9] M48.-*) Compresiunea coloanei vertebrale datorita unei spondiloze Exclude: subluxatia vertebrala M49.0† Sindromul de compresiune a arterei vertebrale si spinale anterioare [0-9] (G99.

lombo-sacrala NOS .-) Sciatica datorita unei afectiuni a discului intervertebral Exclude: radiculita lombara NOS (M54. neclasificate altundeva .4 Noduli Schmorl M51.2) .1† Tulburari ale discului lombar si ale altor discuri intervertebrale cu radiculopatie (G55.recidivanta [WeberChristian] (M35.1*) (M79.2 Instabilitati ale coloanei vertebrale [0-9] M53.tabes dorsalis (A52.8 Alte afectiuni ale unui disc cervical M50.1) .brahiala NOS .0 Afectiune a discului cervical cu mielopatie M50.lupus (L93.siringomielia si siringobulbia(G95.0 Sindrom cervico-cranian Sindrom simpatic cervical posterior M53.9 Afectiunea unui disc cervical.4* Spondilopatia neuropatica [0-9] Spondilopatia neuropatica in: M51.vezi leziunea coloanei vertebrale dupa regiunea corpului discita NOS (M46.1) spondiloza (M47.2-) M54.8 Alte afectiuni specificate ale unui disc intervertebral Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 275 . nespecificata M51 Alte afectiuni ale discurilor intervertebrale Include: afectiuni ale discurilor toracic.5†) M49.2-) radiculopatia cu: . pag.NOS (M79. 272 Exclude: dorsalgia psihogena (F45. nespecificat M53 Alte dorsopatii.13) M50.0 Paniculita afectand gatul si spatele [0-9] Exclude: paniculita (cu): . nespecificata [0-9] M54 Dorsalgia Alte dorsopatii (M50-M54) Exclude: leziune curenta .afectiunea discului lombar si a altor discuri intervertebrale (M51.1†) M49.afectiunea discului cervical (M50.1 Sindrom cervico-brahial Exclude: afectiunea discului cervical (M50. 272 M53.8* Spondilopatia in alte boli clasificate [0-9] altundeva Vezi codul de localizare.9 Afectiunea unui disc intervertebral.lombara NOS .0 Tulburari ale discului lombar si ale altor discuri intervertebrale cu mielopatie M51. toraco-lombar si lombosacral Vezi codul de localizare. pag.46) M54.1 Afectiune a discului cervical cu radiculopatie Exclude: radiculita brahiala NOS (M54.4-) M50 Afectiuni ale discului cervical Include: afectiuni ale discului cervical cu cervicalgie afectiuni ale discului cervicotoracic M50.9 Dorsopatia.1 Radiculopatia [0-9] Neurita sau radiculita: .2 Cervicalgia Exclude: cervicalgia datorita afectiunii discului cervical intervertebral (M50.0) M53.16) M51.5* Colaps al vertebrelor in boli clasificate [0-9] altundeva Fractura metastatica a unei vertebre (C79.8 Alte dorsopatii specificate [0-9] M53.2 Alte deplasari ale unui disc cervical 1330 M50.3 Alte deteriorari ale unui disc cervical M50.0†) .2 Alta deplasarea a unui alt disc 1330 intervertebral specificat Lumbago datorita deplasarii unui disc intervertebral M51.6) M54.3 Alta deteriorare a unui alt disc intervertebral specificat M51.Bolile sistemului osteo-articular. ale muschilor si tesutului conjunctiv M49.3) .-) sindromul toracelui cu supapa (G54.toracica NOS Radiculita NOS Exclude: nevralgia si neurita NOS M51.

9 [0-9] M62 Alte osificari ale unui muschi Calcificari si osificari ale unui muschi. M60. nespecificata Intindere a zonei inferioare a spatelui Lumbago NOS Exclude: durere in lombe/sindromul de Calcificarea si osificarea muschilor Vezi codul de localizare.poliarterita nodoasa (M30.3) M61.0) .provocata medicamentos (G72.8) Diastaza musculara Alte rupturi musculare (netraumatice) Exclude: ruptura tendon (M66.5 Dorsalgie joasa 1302 Durere in lombe M60.alcoolica (G72.1 [0-9] Miozita interstitiala 276 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .4 [0-9] Calcificare si osificare a muschilor asociata cu arsuri Miozita osificanta asociata cu arsuri Alte calcificari ale muschilor Exclude: tendinita calcificanta: .1-) miopatia: .-) . pag.3-) .1) .lupus sistemic eritematos (M32.sclerodermia (M34.-) distrofii musculare si miopatii (G71-G72) miopatia in: .1 [0-9] Vezi codul de localizare.2-) .0) sindromul omului teapan (G25.cu sciatica (M54.4) M54.3 [0-9] M61.Bolile sistemului osteo-articular.9 [0-9] M61 M61.0 [0-9] M62.9 Dorsalgia. nespecificata [0-9] Dureri de spate NOS Fibrodisplazia osificanta progresiva Calcificare si osificare paralitica a unui muschi Miozita osificanta asociata cu cvadriplegia sau paraplegia M61.0 [0-9] Miozita M62.4 Lumbago cu sciatica 1302 Exclude: cea datorita afectiunii discului intervertebral (M51.4) M54. 263 Exclude: crampe si spasme (R52.1) .-) M54.5 [0-9] M61.8 Alte dorsalgii [0-9] M54. nespecificat Alte afectiuni ale muschilor Afectiuni ale tesuturilor moi (M60-M79) Afectiuni ale muschilor (M60-M63) Exclude: dermatopolimiozita (M33.artrita reumatismala (M05.sindromul Sjögren (M35. pag.2 [0-9] (G57.2 [0-9] Granulom aparut datorita prezentei unui corp strain in tesutul conjunctiv.a umarului (M75.6 Rahialgie toracica Exclude: durere datorita afectiunii discului intervertebral (M51.0) sciatica: .datorita deplasarii discului intervertebral (M51.0 [0-9] M61. ale muschilor si tesutului conjunctiv M54.-) ruptura musculara traumatica .datorita afectiunii discului intervertebral (M51.NOS (M65.vezi afectiunea muschiului dupa regiunea corpului Vezi codul de localizare.2) mialgia (M79.amiloidoza (E85. 263 Miozita osificanta traumatica Miozita osificanta progresiva hematurie (N39.cu lumbago (M54.0) .3 Sciatica Exclude: leziunea nervului sciatic M60.81) lumbago: .1) M54. pag.-) M60 M60. neclasificat altundeva Exclude: granulom aparut datorita prezentei unui corp strain in piele si tesut conjunctiv (L92.8 [0-9] M60.1 [0-9] M61.3) Alte miozite Miozita. 263 Miozita infectioasa Piomiozita tropicala Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.2) .-) .

5 [0-9] M62.vezi afectiunea muschiului dupa regiunea corpului Alte afectiuni specificate ale muschiului Folositi un cod aditional (B95-B96) pentru a identifica agentul bacterian.8* Alte afectiuni ale muschilor in boli [0-9] clasificate altundeva M66.2 [0-9] Ruptura spontana a tendoanelor extensoare Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 277 .6) M62.4†.3 [0-9] M62.Bolile sistemului osteo-articular.0) afectiune curenta .6) contractura ischemica Volkmann (T79.-) M65.1) Miozita in micoza (B35-B49†) M63.0* Miozita in boli bacteriene clasificate [0-9] altundeva Miozita in: .boli endocrine (G73.8†) .3* Miozita in sarcoidoza (D86.cisticercoza (B69.-†) .9 [0-9] M63* Hernia muschiului (teaca) Afectiune a muschiului. 263 Exclude: miopatia in: .vezi afectiunea ligamentului sau tendonului dupa regiunea corpului afectiuni ale tesutului moale legate de solicitari excesive (M70. neclasificata altundeva Afectiuni ale sinoviei si tendonului (M65-M68) M65 Sinovita si tenosinovita Vezi codul de localizare.8 [0-9] M65.2 [0-9] Infarctul ischemic muscular Exclude: sindromul de loja musculara (T79.schistosomiaza [bilhariaza] (B65.4 M65.0 [0-9] M65.sifilis (A51. Alte (teno)sinovite infectioase Tendinita calcificanta Exclude: a umarului (M75. ale muschilor si tesutului conjunctiv M62.3 Afectiuni ale muschilor in boli clasificate altundeva M65. 263 Exclude: sinovita crepitanta cronica a mainii si pumnului (M70.5*) .6 [0-9] Sindromul de imobilitate (paraplegica) Contractura musculara Exclude: contractura articulatiei (M24.1 [0-9] ruptura atunci cand o forta anormala este aplicata asupra unui tesut normal vezi vatamarea tendonului dupa regiunea corpului Ruptura unui chist popliteu Ruptura sinoviei Ruptura chistului sinovial Exclude: ruptura chistului plopiteu (M66.9 [0-9] M66 Deget "in resort" Afectiune tendinoasa nodulara Tenosinovita stiloida radiala [de Quervain] Alte sinovite si tenosinovite Sinovita si tenosinovita.boli metabolice (G73.lepra [boala Hansen] (A30. nespecificate Vezi codul de localizare.trichineloza (B75†) M63.7†) M63. nespecificata M65. pag.0 M66.8 [0-9] 1304 M62.1* Miozita in infectii parazitare si cu [0-9] protozoare clasificate altundeva Ruptura spontana a sinoviei si tendonului Vezi codul de localizare.3) tendinita specificata (M75-M77) M62.4 [0-9] M62.6*) M63. pag. A52.2* Miozita in alte boli infectioase [0-9] clasificate altundeva o forta normala este aplicata pe tesuturile care se considera ca au o putere mai scazuta decat in mod normal Exclude: sindromul tecii rotatorului (M75.1 [0-9] M65. pag.8†) .6) ischemia traumatica a unui muschi (T79.-†) .toxoplasmoza (B58.5-) Atrofia si reducerea musculara. 263 Include: ruptura care se produce cand Miozita in: .0) M66.2 [0-9] Abcesul tecii tendonului Atrofia NEC Intinderea musculara Exclude: afectiune curenta .8†) [0-9] M63.

3) M67. ale muschilor si tesutului conjunctiv M66.3 [0-9] M66.4 M70.gonoree (A54.3-) ganglion in pian (A66.sifilis (A52.2 M70.2 [0-9] Scurtarea tendonului lui Achille (dobandita) Alte contracturi ale tendonului (teaca) Exclude: cu contractura articulatiei (M24.2 picioare (M20. solicitare excesiva si presiune Alte bursopatii M67.bursa (M71.2-M71. pag. solicitare excesiva si presiune Afectiuni nespecificate ale tesuturilor moi legate de folosire.0) tendinita NOS (M77.8 [0-9] M67.4 [0-9] Depozit de calciu in bursa Exclude: a umarului (M75.4 [0-9] Ganglion Ganglion al articulatiei tendonului (teaca) Exclude: chist al: M71 Vezi codul de localizare.2) M67.5 [0-9] Ruptura spontana a tendoanelor flexoare Ruptura spontana a altor tendoane Ruptura spontana a unui tendon nespecificat Alte afectiuni ale tesuturilor moi (M70-M79) M70 Afectiuni ale tesuturilor moi legate de folosire.8* Alte afectiuni ale sinoviei si tendonului [0-9] in boli clasificate altundeva M71.9 (M12.4 [0-9] M66.5) entezopatia (M67-M77) M70. 263 Exclude: infectia degetelor de la . pag.0 M70. solicitare excesiva si presiune (M70. neclasificata altundeva Exclude: sinovita villonodulara (pigmentata) (M12. pag.1-) M71.2) Sinovita tranzitorie Tendinita trohanteriana Alte bursite ale soldului Bursita ischiala Alte afectiuni ale tesuturilor moi legate de folosire.1 [0-9] M67.sinovia (M71.3-) .2-M71. nontraumatica M67 Alte afectiuni ale sinoviei si tendonului . 263 M68.0†) M68. nespecificata Afectiuni ale sinoviei si tendonului in boli clasificate altundeva M71.3 [0-9] Chist sinovial NOS Exclude: chist sinovial cu ruptura (M66.-) entezopatia (M76-M77) Abcesul bursei Alte bursite infectioase Chist sinovial al spatiului popliteu [Baker] Exclude: cu ruptura (M66.3) 278 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .3 M70.9-) .9 [0-9] M68* Alte afectiuni specificate ale sinoviei si tendonului Afectiune a sinoviei si tendonului.1 M70.0) Alte chisturi ale bursei Vezi codul de localizare.9) xantomatoza localizata la nivelul tendoanelor (E78.3 [0-9] Sinovita toxica Exclude: reumatism palindromic M70.1 [0-9] M71.5-) Hipertrofia sinoviala.1) bursita legata de folosire.tuberculoza (A18.6) M67.0 M67.Bolile sistemului osteo-articular. solicitare excesiva si presiune Include: afectiuni ale tesuturilor moi de origine ocupationala Exclude: bursita (a): Ruptura jonctiunii musculo-tendinoase. 263 Exclude: fibromatoza fasciala palmara [Dupuytren] (M72.0* Sinovita si tenosinovita in boli [0-9] bacteriene clasificate altundeva Sinovita sau tenosinovita in: .0 [0-9] M71.7 M70.7†) .5 M70.8 Sinovita crepitanta cronica a mainii si pumnului Bursita mainii Bursita olecraniana Alte bursite ale cotului Bursite prepatelare Alte bursite ale genunchiului Bursite trohanteriene Vezi codul de localizare.6 M70.NOS (M71.umar (M75.4†) .

4 M75.9 M76 M75. care este un termen generic pentru leziunile acestor localizari.6) . pag.5) .8 [0-9] M71.1* Bursita sifilitica (A52. 263 M73.2-) M72. nespecificata Entezopatia membrului inferior.3 M75.8 solicitarii excesive si presiunii (M70.7†) [0-9] M73.3) M72.4 M76.plantara (M72.necrozanta (M72.4 [0-9] M72.4-) .9 [0-9] M72 Alta bursopatie specificata Bursopatia.NOS (M71.NOS (N13. cele mai multe dintre aceste afectiuni au fost stranse impreuna ca entezopatie.8* Alte afectiuni ale tesuturilor moi in boli [0-9] clasificate altundeva M75 Leziunile umarului Exclude: sindromul umar-mana (M89.-0) Tendinita gluteala Tendinita psoasului Exostoza crestei iliace Sindromul bandeletei ilio-tibiale Bursita tibiala colaterala [PellegriniStieda] Tendinita patelei Tendinita tendonului lui Ahille Fasciita NOS Fibromatoza NOS Afectiuni ale tesuturilor moi in boli clasificate altundeva M73* Bursita tendonului lui Ahile Tendinita peroniera Alte entezopatii ale membrului inferior.cu infectie (N13.1 M76.9 [0-9] Afectiuni fibroblastice.9 Entezopatia membrului inferior. ale muschilor si tesutului conjunctiv M71.8 M75.6 M76. vezi codul de localizare. Alte afectiuni fibroblastice Abcesul fasciei Exclude: fasciita: .perirenala: .5 M75. nespecificata M75. Exclude: bursita datorita folosirii. exceptind piciorul Vezi codul de localizare.4†) [0-9] M73.5 M76.difuza (eosinofilica) (M35.2 M76. pag. nespecificate M76.6-) .5) . exceptand piciorul Nota: Termenii specifici superficiali de bursita.7 M76.tibiala colaterala [Pellegrini-Stieda] (M76.0 M72.2 M72.4) .1 M72.0* Bursita gonococica (A54.1 M75.0-) Sindromul tibial anterior Tendinita tibiala posterioara M76. capsulita si tendinita au tendinta de a fi folositi nediscriminatoriu pentru afectiuni variate ale atasamentelor musculare si ligamentare periferice.9-) . 263 Exclude: fibromatoza retroperitoneala (D48.6 [0-9] M72. neclasificate altundeva Exclude: bursita (a): .8 [0-9] Fibromatoza fasciala palmara [Dupuytren] Pernita falangelor Fibromatoza fasciala plantara Fasciita plantara Fibromatoza pseudosarcomatoasa Fasciita nodulara Fasciita necrozanta Folositi un cod aditional pentru a identifica agentul infectios.nodulara (M72.0 Capsulita rectractila a umarului Umar blocat Periartrita umarului Sindromul tecii rotatorului Teaca rotatorului sau ruptura supraspinosului sau ruptura (completa) (incompleta).4) M71. nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 279 .5 [0-9] Alte bursite. nespecificata ca traumatica Sindromul supraspinos Tendinita bicepsului Tendinita calcificanta a umarului Bursita NOS Afectiuni fibroblastice Bursa calcifianta a umarului Sindromul de lovire a umarului Bursita umarului Alte leziuni ale umarului Leuziune a umarului.0 M76.2 M75.3 M76.umar (M75.Bolile sistemului osteo-articular.

pag.3 M77.NOS (M71.3) . pag.gat si spate (M54. nespecificate Exclude: mononeuropatia (G56-G58) radiculita: .2 M77. psihogena (F45.3-M54.5 [0-9] M80.recidivanta [WeberChristian] (M35.1) sciatica (M54.-) Nevralgia si nevrita. ale muschilor si tesutului conjunctiv M77 Alte entezopatii Exclude: bursita: . nespecificata Exclude: paniculita: .6 [0-9] M79.5-) M80.9 [0-9] M81 Osteoporoza idiopatica cu fractura patologica Alte osteoporoze cu fractura patologica Osteoporoza nespecificata cu fractura patologica Osteoporoza fara fractura patologica M79.1) .0 [0-9] M79.5 M77.lupus (L93.4) M79. M80.5-) fractura patologica NOS (M84.2-) Durere la nivelul unui membru Alte afectiuni specificate ale tesuturilor moi Afectiune a tesuturilor moi.9 [0-9] M79. neclasificate altundeva Entezopatia.8 [0-9] M79.NOS (M54. nespecificat Fibromialgia Fibrozita Mialgia Exclude: miozita (M60. solicitarii excesive si presiunii (M70.1 M77. 263 Exclude: durerea tesuturilor moi.bursita datorita folosirii.1 [0-9] M80.4 [0-9] Osteoporoza postmenopauza cu fractura patologica Osteoporoza postovarectomie cu fractura patologica Osteoporoza de inactivitate cu fractura patologica Osteoporoza consecutiva unei malabsorbtii postprocedurale cu fractura patologica Osteoporoza datorita unor medicamente cu fractura patologica Vezi codul de localizare.8 M77. neclasificate altundeva Vezi codul de localizare.lombo-sacrala NOS (M54.0) .pielii si tesutului subcutanat (L92.6) Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.4) M79.0 [0-9] M80.2 [0-9] Reumatism.2 [0-9] M80.-) 280 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .5 [0-9] Corp strain rezidual in tesutul moale Exclude: granulom datorita prezentei unui corp strain al: .3 [0-9] Paniculita.9-) osteofit (M25.6) Alte entezopatii ale piciorului Alte entezopatii.7-) entezopatia spinala (M46.tesutului moale (M60.3 [0-9] M80.2) .1) .Bolile sistemului osteo-articular.0-) M77. 263 Exclude: osteoporoza cu fractura patologica (M80.-0) .0 M77.brahiala NOS (M54.1 [0-9] M79.4 [0-9] Hipertrofia infrapatelara grasoasa Vezi codul de localizare. pag.8 [0-9] M80.4 M77. 263 Include: tasarea si fisura osteoporotica vertebrala Exclude: vertebra fisurata NOS (M48.9 Epicondilita mediala Epicondilita laterala M79. nespecificata Epicondilita jucatorului de tenis Periartrita pumnului Exostoza calcaneana Metatarsalgia Exclude: metarsalgia Morton (G57. nespecificata Osteopatii si condropatii (M80-M94) Afectiuni ale densitatii si structurii osoase (M80-M85) M80 Osteoporoza cu fractura patologica Exostoza osoasa NOS Capsulita NOS Periartrita NOS Tendinita NOS M79 Alte afectiuni ale tesuturilor moi.4-) tasarea unei vertebre NOS (M48.

5 [0-9] M81.0 [0-9] M85.1 [0-9] M83.9 [0-9] M85 Alte afectiuni ale continuitatii osoase Afectiuni ale continuitatii osoase.8 [0-9] M83.-) M84. nespecificata Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.2 [0-9] M84. 263 Exclude: osteomalacia: .0†) M82. M81.5-) fractura patologica in osteoporoza (M80.1) M85.3) . ale muschilor si tesutului conjunctiv M81. neclasificata altundeva Fractura patologica NOS Exclude: tasare vertebrala NEC (M48.infantila si juvenila (E55. nespecificate Alte afectiuni ale densitatii si structurii osoase Vezi codul de localizare.8 [0-9] M84.sechele (E64. 263 Exclude: osteogeneza imperfecta (Q78.4 [0-9] M83.3) M83. Alte osteomalacii ale adultului Osteomalacia adultului.9 [0-9] M82* Osteoporoza idiopatica Osteoporoza localizata [Lequesue] Exclude: atrofia Sudeck (M89. neclasificata altundeva M84.1 [0-9] M83.rezistent la vitamina D (E83.8) displazia fibroasa poliostotica (Q78.3 [0-9] Osteoporoza in boli clasificate altundeva Vezi codul de localizare.rezistenta la vitamina D (E83.0) .0-) Osteoporoza datorita malabsorbtiei postprocedurale Osteoporoza datorita unor medicamente M83.Bolile sistemului osteo-articular.0) osteopetroza (Q78.2 M85. nespecificata Afectiuni ale continuitatii osoase Vezi codul de localizare.0* Osteoporoza in mielomatoza multipla [0-9] (C90.2) osteopoichiloza (Q78.6 [0-9] M81.0 [0-9] M84.0-) Alte osteoporoze Osteoporoza.1 [0-9] M81.5 [0-9] Boala osoasa datorita aluminiului Alte osteomalacii ale adultului datorita unor medicamente Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.8 [0-9] M81.1* Osteoporoza in bolile endocrine [0-9] (E00-E34†) M82.2 [0-9] M81. 263 Fractura rau consolidata Fractura neconsolodata [pseudoartroza] Exclude: pseudoartroza dupa fuziune sau artrodeza (M96.2 [0-9] Osteomalacia puerperala Osteomalacia senila Osteomalacia adultului datorita unei malabsorbtii Vezi codul de localizare.NOS (E55. pag. 263 M82.3) osteodistrofia renala (N25.8* Osteoporoza in alte boli clasificate [0-9] altundeva M83 Osteomalacia adultului M84.3 [0-9] M81.0 [0-9] M81.0 [0-9] M83.3 [0-9] Displazia fibroasa (localizata) Exclude: displazia fibroasa a maxilarului (K10.4 [0-9] Fractura prin solicitare excesiva NOS Exclude: fractura unei vertebre prin solicitare excesiva (M48.9 [0-9] M84 M84.1 [0-9] M85. pag.8) Fluoroza scheletala Hiperostoza craniului Osteita condensata Osteomalacia datorita unei malabsorbtii postprocedurale la adulti M83.4 [0-9] Osteoporoza postmenopauza Osteoporoza dupa ovarectomie Osteoporoza de inactivitate Exclude: atrofia Sudeck (M89. pag.0) Intarziere in consolidarea unei fracturi Fractura prin solicitare excesiva.0) rahitism (evolutiv): . pag.4-) Fractura patologica.0) .3 [0-9] Osteomalacia adultului datorita malnutritiei Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 281 .

datorita infectiei cu salmonella (A01-A02) .2) Chist anevrismal al osului Exclude: chist anevrismal al maxilarului (K09. 263 Include: necroza avasculara a osului Exclude: osteocondropatia (M91-M93) M87.0 M88.5 [0-9] M86. nespecificata Hiperostoza oaselor.2 [0-9] M86. nespecificate Boala Paget a oaselor [osteita deformanta] Alte osteopatii (M86-M90) Exclude: osteopatia postprocedurala (M96. 263 Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.-) Vezi codul de localizare.1 [0-9] M89.2 [0-9] M87.4 [0-9] M89.0) M85.6 [0-9] M86. Alte boli specificate ale oaselor Abces Brodie Osteomielita.8 [0-9] M87.8 [0-8] Boala Paget a craniului Boala Paget a altor oase Exclude: boala Paget a craniului (M88.3 [0-9] M87.0) Alte afectiuni ale oaselor M86 Osteomielita Vezi codul de localizare.8 [0-9] M89.1-) M85.5 [0-9] M85. 263 Algoneurodistrofia . pag.2) osteita fibroasa chistica generalizata [boala von Recklinghausen a oaselor] (E21.0 [0-9] M87.4 [0-9] M85.1 [0-9] M86. nespecificata Infectia osului NOS Periostita fara mentionarea osteomielitei 282 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .9 [0-9] Afectiuni ale densitatii si structurii osoase. Exclude: osteomielita (a): M89 M89.2-) M86. exceptand craniul Exclude: hiperostoza scheletala idiopatica difuza [DISH] (M48.2 [0-9] M89. M87.1 [0-9] Necroza aseptica idiopatica a osului Osteonecroza datorita unor medicamente Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.9 [0-9] M88 Osteonecroza datorita unui traumatism anterior Alte osteonecroze secundare Alte osteonecroze Osteonecroza.4 [0-9] M86.1-K09. pag. ale muschilor si tesutului conjunctiv M85. 263 M88.maxilar (K10.Bolile sistemului osteo-articular. pag. nespecificata Hiperostoza corticala infantila Osificare subperiostala post-traumatica Boala a oaselor.9 [0-9] Boala Marie-Bamberger Pahidermoperiostoza Osteoliza Osteopatia dupa poliomielita Folositi un cod aditional (B91) pentru a identifica poliomielita in antecedente.0 [0-9] M86.3 [0-9] M86.2) .0 [0-9] Vezi codul de localizare.1-K09.9 [0-9] Osteomielita hematogena acuta Alte osteomielite acute Osteomielita subacuta Osteomielita multifocala cronica Osteomielita cronica cu fistula de drenaj Alte osteomielite hematogene cronice Alte osteomielite cronice Alte osteomielite Sindromul umar-mana Atrofia Sudeck Distrofia de reflex simpatica Oprire epifizara Alte tulburari de crestere si dezvoltare a oaselor Hipertrofia oaselor Alte osteoartropatii hipertrofiante M89.5 [0-9] M89.vertebra (M46.3 [0-9] M89.2) Alte chisturi osoase Exclude: chist al maxilarului NEC (K09.8 [0-9] M86.6 [0-9] M89.6 [0-9] Chist osos solitar Exclude: chist solitar al maxilarului (K09. pag.8 [0-9] Alte afectiuni specificate ale densitatii si structurii osoase M87 Osteonecroza Vezi codul de localizare.

Echinococcus granulosus (B67.os tibial extern [Haglund] .2†) Osteocondropatia sau osteopatia sifilitica (A50.5-*) M90. A52.2* Osteopatia in alte boli infectioase [0-9] clasificate altundeva Osteomielita: .talus [Diaz] .4†) M90.7†) M90.centrului patelar primar [Kohler] .ulna inferioara [Burns] .7 Osteocondroza juvenila a metatarsului M91.2 Osteocondroza juvenila a mainii Osteita deformanta in tumora maligna a oaselor (C40-C41†) M90.simfiza pubiana [Pierson] M91.2 Coxa plana Vezi codul de localizare.0) Osteocondroza (juvenila) a : .8 Alte osteocondroze juvenile specificate Apofizita calcaneului Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 283 .0†) [0-9] Exclude: tuberculoza maduvei spinarii (M49. nespecificata M92 Alte osteocondroze juvenile Periostita sifilitica secundara (A51.sincodroza ischio-pubiana [van Neck] .acetabul .61) Condropatii (M91-M94) Exclude: condropatia postprocedurala (M96.0 Osteocondroza juvenila a humerusului Osteocondroza (juvenila) a: .4†) .1* Periostita in alte boli infectioase [0-9] clasificate altundeva Deformatia soldului datorita unei osteocondroze juvenile in antecedente M91.3 Pseudocoxalgia M91.tibiei proximale [Blount] .0 Osteocondroza juvenila a pelvisului Osteocondroza (juvenila) a: .6 Osteocondroza juvenila a tarsului M91 Osteocondroza juvenila a soldului si pelvisului Exclude: epifiza femurala superioara alunecata (nontraumatica) (M93.6* Osteita deformanta in bolile neoplazice [0-9] (C00-D48†) M92.0* Tuberculoza osoasa (A18.1 Osteocondroza juvenila a radiusului si cubitusului Osteocondroza (juvenila) a: . pag.condilului humeral [Panner] . 263 M90.5†.semilunarei [Kienbock] .3* Osteonecroza in boala de cheson [0-9] (T70.capului humerusului [Haas] M92.centrului patelar secundar [SindingLarsen] M92.creasta iliaca [Buchanan] .0-*) M90.9 Osteocondroza juvenila a soldului si bazinului.5 Osteocondroza juvenila a tibiei si peroneului Osteopatia in osteo-distrofia renala (N25.4 Osteocondroza juvenila a patelei Osteocondroza (juvenila) a: .8 Alte osteocondroze juvenile ale soldului si pelvisului Osteocondroza juvenila dupa reductia unei luxatii congenitale a soldului M91.-) Osteocondroza (juvenila) a: .al cincilea metatarsian [Iselin] . ale muschilor si tesutului conjunctiv M90* Osteopatia in boli clasificate altundeva M91.al doilea metatarsian [Freiberg] M92.capului radial [Brailsford] M92.capului metacarpienelor [Mauclaire] M92.calcaneului [Sever] .datorita infectiei cu Salmonella (A02.gonococica (A54.5* Osteonecroza in alte boli clasificate [0-9] altundeva M90.3 Alte osteocondroze juvenile ale membrului superior M92.2†) .3†) M90.0†) Exclude: osteopatia diabetica (E1-.7* Fractura osoasa in bolile neoplazice [0-9] (C00-D48†) Exclude: tasare vertebrala in boala neoplazica (M49.1 Osteocondroza juvenila a capului femural [Legg-Calve-Perthes] Osteocondroza (juvenila) a: .navicularului tarsal [Kohler] M92.Bolile sistemului osteo-articular.8* Osteopatia in alte boli clasificate [0-9] altundeva Osteocondroza (juvenila) a : .tuberculului tibial [Osgood-Schlatter] Tibia vara M92.4* Osteonecroza datorita [0-9] hemoglobinopatiilor (D50-D64†) M90.

-) M95.9 Osteocondropatia.9 Afectiunea cartilagiului. localizare nespecificata M93 Alte osteocondropatii Exclude: osteocondroza coloanei vertebrale (M42.1 Urechi in "floare de varza" Exclude: alte diformitati dobandite ale urechii (H61.3 Diformitate dobandita a gatului M95.0 Epifiza femurala superioara alunecata (nontraumatica) M93. ale muschilor si tesutului conjunctiv M92.8 Alte afectiuni specificate ale cartilagiilor [0-9] M94.0 Pseudartroza dupa fuziune sau artrodeza M96.1 Boala Kienbock la adult Osteocondroza la adult a osului carpal lunar M93.5 Diformitate dobandita a pelvisului Exclude: ingrijiri materne pentru disproportie suspectata sau cunoscuta (O33. pag. nespecificata Apofizita nespecificata ca fiind juvenila sau la adult.9 Osteocondroza juvenila.deformatii ale membrelor (M20-M21) malformatii congenitale si deformatii ale sistemului musculo-scheletal (Q65-Q79) dorsopatii deformante (M40-M43) anomalii dento-faciale [inclusiv malocluzia] (K07.-) Alte boli ale sistemului musculoscheletal si tesutului conjunctiv (M95-M99) M95 Alte deformatii dobandite ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv Exclude: dobandit(a): . localizare nespecificata Osteocondroza specificata ca fiind juvenila sau la adult.Bolile sistemului osteo-articular.4 Diformitate dobandita a toracelui si coastelor M95.2 Alte diformitati dobandite ale capului M95.-) M95.9 Diformitate dobandita a sistemului musculo-scheletal.absenta unui membru sau organ (Z89-Z90) .8 Alte osteocondropatii specificate M93. neclasificat altundeva 1344 M93.2 Osteocondrita disecanta M93. nespecificata Apofizita specificata ca fiind juvenila.4) M94. localizare nespecificata M94 Alte afectiuni ale cartilagiilor Vezi codul de localizare.8 Alte diformitati dobandite ale sistemului musculo-scheletal M95.1 Policondritele recidivante M94.2 Condromalacia [0-9] Exclude: condromalacia patelei (M22. 263 M94. nespecificata [0-9] M96. nespecificata M96 Afectiuni musculo-scheletale postprocedurale. localizare nespecificata Osteocondrita specificata ca fiind juvenila. localizare nespecificata Osteocondrita specificata ca fiind juvenila sau la adult.2 Cifoza dupa iradiere M96.2) M95.3 Cifoza dupa laminectomie 284 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .1) M95.0-) afectiuni asociate cu osteoporoza (M80-M81) prezenta unui implant functional si a altor dispozitive (Z95-Z97) M96. localizare nespecificata Epifizita specificata ca fiind juvenila sau la adult.0 Diformitate dobandita a nasului Exclude: deviatia septului nazal (J34.0 Sindromul jonctiunii condro-costale [Tietze] M94. neclasificate altundeva Exclude: artropatia urmand bypass-ului intestinal (M02. localizare nespecificata Osteocondroza specificata ca fiind juvenila. localizare nespecificata Epifizita specificata ca fiind juvenila.1 Sindromul de pseudo-laminectomie.3 Condroliza [0-9] M94.-) afectiuni musculo-scheletale postprocedurale (M96.

4 Stenoza canalului rahidian prin tesut conjunctiv M99.8 Alte afectiuni postprocedurale ale sistemului musculo-scheletal Instabilitatea unei articulatii dupa indepartarea unei prosteze a acesteia M96.0 Disfunctie segmentara si somatica M99.9 Afectiune postprocedurala a sistemului musculo-scheletal. M99.-) M96.Bolile sistemului osteo-articular.6 Stenoza osoasa si prin luxatie a orificiilor intervertebrale M99.5 Scolioza dupa iradiere M96.2 Stenoza canalului rahidian prin subluxatie M99.6 Fractura osoasa dupa insertia unui implant ortopedic. implanturi sau grefe (T84.3 Stenoza osoasa a canalului rahidian M99. ale muschilor si tesutului conjunctiv M96.8 Alte leziuni biomecanice M99.4 Lordoza postprocedurala M96. nespecificata M99 1335 Leziuni biomecanice.5 Stenoza canalului rahidian prin leziune discala M99. a unei prosteze articulare sau a unei placi osoase Exclude: complicatii ale unui dispozitiv ortopedic intern.7 Stenoza tesutului conjunctiv si discala la nivelul ferestrelor intervertebrale M99.9 Leziune biomecanica.1 Subluxatie complexa (vertebrala) M99. neclasificate altundeva Nota: Aceasta categorie nu ar trebui sa fie folosita daca afectiunea poate fi clasificata altundeva. nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 285 .

.3 Glomerulonefrita proliferativa mesangiala difuza .N29 N30 .N39 N40 .N23 N25 .N77 N80 .N19 N20 . tipurile 1 si 3.N98 N99 Boli glomerulare Bolile renale tubulointerstitiale Insuficienta renala Litiaza urinara Alte tulburari ale rinichiului si ureterului Alte boli ale sistemului urinar Bolile organelor genitale la barbat Tulburari ale sanului Boli inflamatorii ale organelor pelviene feminine Tulburari neinflamatorii ale tractului genital feminin Alte afectiuni ale tractului genito-urinar anumite boli infectioase si parazitare (A00-B99) complicatii ale sarcinii.6 Boala cu depozit dens Glomerulonefrita membrano-proliferativa.N64 N70 . de nutritie si metabolism (E00-E90) leziuni traumatice. nasterii si lauziei (O00-O99) malformatii congenitale. semne si rezultate anormale ale investigatiilor clinice si de laborator. prin biopsie renala sau autopsie).0 Anomalie glomerulara minora Leziune minima de schimbare . deformatii si anomalii cromozomiale (Q00-Q99) boli endocrine.9 Nespecificata N22* N29* N33* N37* N51* N74* N77* Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 287 . Subdiviziunile . sau NOS .0-.8 Alta Glomerulonefrita proliferativa NOS .N51 N60 .1 Leziuni glomerulare segmentare si focale Focala si segmentara: . tip 2 . Exclude: nefropatia hipertensiva (I12.Bolile sistemului genito-urinar Capitolul XIV Exclude: anumite afectiuni cu originea in perioada perinatala (P00-P96) Bolile sistemului genitourinar (N00-N99) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: N00 . otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (S00-T98) tumori maligne (C00-D48) simptome.7 Glomerulonefrita difuza in crestere Glomerulonefrita extracapilara .-) Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele: N08* N16* Tulburari glomerulare in boli clasificate altundeva Tulburari tubulo-interstitiale renale in boli clasificate altundeva Litiaza cailor urinare in boli clasificate altundeva Alte tulburari ale rinichiului si ureterului in boli clasificate altundeva Tulburari al vezicii urinare in boli clasificate altundeva Tulburari uretrale in boli clasificate altundeva Afectiuni ale organelor genitale masculine in boli clasificate altundeva Tulburarile inflamatorii pelviene feminine in boli clasificate altundeva Ulceratia si inflamatia vulvovaginale in boli clasificate altundeva Urmatoarele subdiviziuni cu patru caractere clasifica schimbarile morfologice si sunt folosite cu categoriile N00-N07.N08 N10 .8 nu ar trebui sa fie folosite in mod normal decat daca ele au fost identificate in mod specific (de ex.4 Glomerulonefrita proliferativa endocapilara difuza . neclasificate altundeva (R00-R99) Boli glomerulare (N00-N08) Folositi un cod aditional pentru identificarea cauzei externe (Capitolul XX) sau prezentei insuficientei renale (N17-N19). Categoriile cu trei caractere se refera la sindroamele clinice.5 Glomerulonefrita mesangio-capilara difuza Glomerulonefrita membrano-proliferativa.hialinoza .N16 N17 .2 Glomerulonefrita membranoasa difuza .scleroza Glomerulonefrita focala .

neclasificata altundeva sindromul de hematurie/durere de lombe (N39.8 Exclude: proteinuria: .gestationala (O12. 287 Include: cronica: Vezi subdiviziunile de la pag.23) amiloidoza eredofamiliala nonneuropatica (E85.0) sindromul rotulei fixe (Q87.cu leziune morfologica specificata la subdiviziunile . 287 Include: boala glomerulara NOS .-) N01 Sindrom nefritic progresiv rapid morfologica nedeclarata (N28.81) N03 Sindrom nefritic cronic Vezi subdiviziunile de la pag.-*) 288 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .boala renala NOS Exclude: nefrita tubulo-interstitiala glomerulonefrita NOS nefrita NOS nefropatia NOS si boala renala NOS cu leziune morfologica specificata la subdiviziunile .persistenta NOS (N39.Bolile sistemului genito-urinar N00 Sindrom nefritic acut N05 Sindrom nefrotic nespecificat Vezi subdiviziunile de la pag. 287 Exclude: sindromul Alport (Q87.0-.-) N04 Sindrom nefrotic Vezi subdiviziunile la pag.Bence Jones (R80) .ortostatica (N39.-) glomerulonefrita sclerozanta difuza (N18.1) N07 Nefropatie ereditara.glomerulonefrita .9) Vezi subdiviziunile de la pag.nefrita . 287 N02 Hematuria persistenta si recurenta Vezi subdiviziunile de la pag.8 Exclude: hematuria NOS (R31) (ortostatica) (persistenta) cu leziune morfologica specificata la subdiviziunile . 287 Include: sindromul nefrotic congenital nefroza lipoidica renale in boli clasificate altundeva (N16.boala renala NOS Exclude: nefrita tubulo-interstitiala nefropatia amiloida ereditara (E85.0-.nefrita Exclude: sindromul nefritic NOS (N05. 287 Include: progresiva rapid: boala renala NOS cu leziune morfologica nedeclarata (N28.8 Exclude: nefropatia NOS cu leziune infectioasa acuta (N10) sindromul nefritic NOS (N05.81) .benigna (familiala) (a copilariei) .boala glomerulara .nefrita . 287 Include: hematuria: Include: proteinuria (izolata) .glomerulonefrita .9) nefrita tubulo-interstitiala NOS (N12) N06 Proteinurie izolata cu leziune morfologica specificata .0) N08* Tulburari glomerualre in bolile clasificate altundeva Include: nefropatia in bolile clasificate altundeva Exclude: tulburarile tubulo-interstitiale cronica (N11.-) sindromul nefritic NOS (N05.glomerulonefrita .1) .-) Vezi subdiviziunile de la pag. 287 Include: acuta: Vezi subdiviziunile de la pag.boala glomerulara .boala glomerulara .0-.2) .izolata NOS (R80) .

pielita NOS .sepsis (A40-A41†) .3†) N08.oreion (B26. nutritionale si metabolice Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.pielita .indoitura jonctiunii pelvi-ureterice.22) N08.sindromul uremic-hemolitic (D59.0†) .9) uropatia obstructiva (N13.-†) N08. Tulburari glomerulare in: . ureterului Exclude: pielonefrita cu litiaza (N20.mielom multiplu (C90. jonctiunii pielo-ureterale.8†) .boala Fabry(-Anderson) (E75.pielonefrita N11. jonctiunii pielo-ureterale.coagularea intravasculara diseminata [sindromul de defibrinare] (D65†) .0 Pielonefrita neobstructiva cronica asociata cu un reflux Pielonefrita (cronica) asociata cu reflux (vezico-ureteral) Exclude: refluxul vezico-ureteral NOS Tulburari glomerulare in: .sindromul Goodpasture (M31.0†) .1* Tulburari glomerulare in bolile tumorale N10 Nefrita tubulo-interstitiala acuta Acuta: .7†) N08.pielonefrita Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.5* Tulburari glomerulare in tulburarile tesutului conjunctiv sistemic Tulburari glomerulare in: .9 Nefrita tubulo-interstitiala cronica.-) N11. Include: cronica: .-†) .0†) Cronica: .granulomatoza Wegener (M31.malaria Plasmodium malariae (B52.0* Tulburari glomerulare in bolile infectioase si parazitare.afectiunile cu hematii falciforme [drepanocitoze] (D57.3†) .macroglobulinemia Waldenstrom (C88. clasificate altundeva Bolile renale tubulo-interstitiale (N10-N16) Include: pielonefrita Exclude: pielo-ureterita chistica (N28.1†) .1†) .nefrita interstitiala infectioasa .sifilis (A52.8 Alta nefrita tubulo-interstitiala cronica Pielonefrita cronica neobstructiva NOS N11.0†) .amiloidaza (E85.septicemia (A40-A41†) . ureterului . ureterului .8) Tulburarile glomerulare in: .obstructia jonctiunii pelvi-ureterice. nespecificata Tulburari glomerulare in endocardita bacteriana subacuta (I33.1 Pielonefrita obstructiva cronica diabet mellitus (E1-.pielita .purpura Henoch(-Schönlein) (D69.0†) N08. ureterului .2* Tulburari glomerulare in boli de singe si in tulburarile sistemului imunitar N11 Nefrita tubulo-interstitiala cronica Tulburari glomerulare in: .6†) Exclude: tulburarile glomerulare in (N13.2†) .strongyloidoza (B78.0†) .-†) .poliarterita nodoasa (M30.schistosomiasa [bilharzioza] (B65.crioglobulinemie (D89.nefrita interstitiala infectioasa .deficienta in lecitin-colesterolaciltransferaza (E78.8* Tulburari glomerulare in alte boli clasificate altundeva Pielonefrita (cronica) asociata cu: .-†) .Bolile sistemului genito-urinar N08. jonctiunii pielo-ureterale.pielonefrita NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 289 . jonctiunii pielo-ureterale.7) N11.1†) .anomalia jonctiunii pelvi-ureterice.0†) .strictura jonctiunii pelvi-ureterice.purpura trombocitopenica trombotica (M31.4* Tulburari glomerulare in bolile endocrine.lupus eritematos sistemic (M32.nefrita interstitiala NOS .

sau substanta bilogica nespecificate N14.1) N15.9) N13 Uropatia cu reflux si obstructiva Exclude: litiaza rinichiului si ureterului fara hidronefroza (N20.6) N13.-†) .boala depozitarii de glicogen (E74. nespecificata Tulburari tubulo-interstiale renale in: .9 Uropatia cu reflux si obstructiva.1 Abces renal si perirenal N15.3-) pielonefrita obstructiva (N11.0) N16* Tulburari tubulo-interstitiale renale in boli clasificate altundeva N16.2 Hidronefroza cu obstructie calculoasa renala si ureterala Exclude: cu infectie (N13. nespecificata ca acuta sau cronica N14.-†) N16.0) N13.9 Boala tubulo-interstitiala renala.0-N13. medicamente si substante biologice N14.crioglobulinemia mixta (D89.cistinoza (E72.6) N13.0 Nefropatia analgezica N14.5 cu infectie Uropatia obstructiva cu infectie Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios N13. medicament.4 Nefropatia toxica. C96.5 Cudura si strictura ureterala fara hidronefroza Exclude: cu infectie (N13.6) N13.7 Uropatia asociata cu un reflux vezicoureteral Tulburari tubulo-interstitiale renale (datorita) in: .3 Nefropatia cauzata de metale grele N14.6) N13.2†) .1 Nefropatia cauzata de alte droguri.-) anomalii congenitale obstructive de bazinet si ureter (Q62.bruceloza (A23.2* Tulburari tubulo-interstiale renale in bolile de sange si in tulburarile de sistem imunitar (N11.0†) .0†) .1†) .toxoplasmoza (B58.0†) Folositi un cod de cauza externa (Capitol XX) pentru a identifica agentul toxic.cu cicatrice Exclude: pielonefrita asociata cu reflux Tulburari tubulo-interstiale renale (datorita) in: .Bolile sistemului genito-urinar N12 Nefrita tubulo-interstitiala.1* Tulburari tubulo-interstiale renale in bolile tumorale Reflux vezico-ureteral: .0* Tulburari tubulo-interstitiale renale in bolile infectioase si parazitare clasificate altundeva Afectiunile de la N13. Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 290 .6) N13. neclasificata altundeva N15 Alte boli tubulo-interstitiale renale Nefrita interstitiala NOS Pielita NOS Pielonefrita NOS Exclude: pielonefrita cu litiaza NOS (N20.8†) .limfom (C81-C85†.sepsis (A40-A41†) .0 Hidronefroza cu obstructia jonctiunii pelviene-ureterale Exclude: cu infectie (N13.0 Nefropatia balcanica Nefropatia endemica balcanica N15.0†) N16.sarcoidoza (D86.1 Hidronefroza cu strictura ureterala.8 Alte boli specificate tubulo-interstitiale renale N15.8†) N16.6) N13.boala Wilson (E83.difterie (A36.8 Alta uropatie obstructiva si cu reflux N13.3 Hidronefroza. alta si nespecificata Exclude: cu infectie (N13. neclasificata altundeva Exclude: cu infectie (N13.4 Hidro-ureter Exclude: cu infectie (N13.6 Pionefroza Infectia rinichiului NOS Exclude: infectia tractului urinar NOS (N39. nespecificata N13.3* Tulburari tubulo-interstiale renale in bolile metabolice Obstructia tractului urinar NOS N14 Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale induse de metale grele si medicamente Tulburari tubulo-interstiale renale in: .infectia cu salmonella (A02.2 Nefropatia cauzata de un drog.0-Q62.NOS .leucemie (C91-C95†) .mielom multiplu (C90.-†) .

8*) .9 Litiaza [calcul] cailor urinare inferioare.0) Boala renala in stadiul final Alta insuficienta renala cronica Insuficienta renala (N17-N19) Folositi un cod de cauza externa (Capitol XX) pentru a idenitifica agentul extern Exclude: insuficienta renala congenitala (P96.NOS ..0†) .8 N17. nespecificata Necroza corticala: .pericardita† (I32.sindromul sicca [Sjögren](M35.4) uremia prerenala (R39.5* Tulburari tubulo-interstiale renale in respingerea transplantului (T86.neuropatie† (G63.9 Litiaza urinara.9 Alta insuficienta renala acuta Insuficienta renala acuta. nespecificata Calcul in diverticulul vezical Piatra in vezica urinara Exclude: calcul coraliform (N20.0) uremia nou-nascutului (P96.9 1430 N18.8*) N18.1†) N16.4* Tulburari tubulo-interstiale renale in tulburarile tesutului conjunctiv sistemic N18 Insuficienta renala cronica Include: uremia cronica glomerulonefrita sclerozanta difuza Exclude: insuficienta renala cronica cu Tulburari tubulo-interstiale renale in: .NOS .0) N21.renala N17.0 Calculii rinichiului Necroza tubulara: .4) .in urma travaliului sau nasterii (O90.8 hipertensiune (I12.2) N20.0 N18.acuta .0) N17 N17.7) -postpartum (O90.renala N17.8* Tulburari tubulo-interstiale renale in alte boli clasificate altundeva N18.91 N19 Deficienta renala cronica Insuficienta renala nespecificata Uremia NOS Exclude: insuficienta renala cu hipertensiune (I12.2 Insuficienta renala acuta cu necroza medulara Pielonefrita cu litiaza N21 Litiaza tractului urinar inferior Include: cu cistita si uretrita N21.NOS .1 Calcul in uretra N21.8 Alte litiaze [calculi] ale cailor urinare inferioare N21.postprocedurala (N99.†) N16.renala N17.3) sindromul hepato-renal: .-) uremia extrarenala (R39.2) sindromul uremic-hemolitic (D59.complicand avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00-O07.NOS (K76.2 Litiaza rinichiului cu litiaza ureterului N20.0 Insuficienta renala acuta Insuficienta renala acuta cu necroza tubulara Uremia cronica Glomerulonefrita sclerozanta difuza N18.lupus eritematos sistemic (M32.acuta .90 Insuficienta renala cronica.0) Litiaza urinara (N20-N23) N20 Calculii rinichiului si ureterului Exclude: cu hidronefroza (N13. nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 291 .1 Litiaza ureterului Piatra ureterala N20.4) . nespecificata Insuficienta renala cronica nespecificata afectiuni tubulare si tubulo-interstitiale induse de medicamente si metale grele (N14.1 Insuficienta renala acuta cu necroza corticala acuta Nefrolitiaza NOS Calculii sau pietrele renale Calculi coraliformi Piatra la rinichi N20.2) insuficienta renala: .acuta .0) Uremica: . O08.0 Litiaza vezicala Necroza medulara [papilara]: .Bolile sistemului genito-urinar N16.

1 Diabet insipid nefrogen N25.1* Alte tulburari ale rinichiului si ureterului in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva N27.obstructie .1 Rinichi mic.tromboza Infarct renal Exclude: rinichi Goldblatt (I70.ateroscleroza (I70.0-.cu hidronefroza (N13. nespecificata Atrofia rinichiului (terminala) Scleroza renala NOS Exclude: rinichi scleros cu hipertensiune Nefropatia NOS Boala renala NOS Exclude: nefropatia NOS si boala renala (I12. nespecificata N26 Rinichi scleros nespecificat Hipertrofia rinichiului Mega-ureter Nefroptoza Pielita chistica Pieloureterita chistica Ureterita chistica Ureterocel N28. pag.cronica NOS (N03. dobandit Osteodistrofia azotemica Tulburari tubulare cu pierdere de fosfati Renal(a): .-†) N22.9 Tulburare care rezulta din deficienta functionarii tubulare renale.9) cudura si strictura ureterului: .-) glomerulonefrita sclerozanta difuza (N18. nespecificat Tulburari ale rinichiului si ureterului in: .-) N28.0 Osteodistrofia renala artera renala (partea extrarenala): .-) nefroscleroza hipertensiva (arteriolara) (arteriosclerotica) (I12.0 Ischemia si infarctul rinichiului N22. dobandit Exclude: boala chistului rinichiului (congenitala) (Q61.8.-†) . 287 (N05.stenoza congenitala (Q27.ocluzie .1) .embolie .8 Alte tulburari datorite unei functionari tubulare renale deficitare Chist (multiplu) (solitar) al rinichiului.acuta NOS (N00.9 Rinichi mic.schistosomiaza [bilharziaza] (B65.7†) N29.1) .9) . unilateral N27.-) N29* Alte tulburari ale rinichiului si ureterului in boli clasificate altundeva N29.fara hidronefroza (N13. neclasificate altundeva Exclude: hidro-ureter (N13.rahitism .0 Rinichi mic.insuficienta staturala de origine N25.8* Litiaza urinara in alte boli clasificate altundeva N23 Colica nefritica nespecificata Alte tulburari ale rinichiului si ureterului (N25-N29) Exclude: cu urolitiaza (N20-N23) N25 Tulburari care rezulta din functionarea tubulara renala deficitara Exclude: tulburarile metabolice clasificabile la E70-E90 Artera renala: .8* Alte tulburari ale rinichiului si ureterului in alte boli clasificate altundeva 292 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .-) rinichi mic de cauza necunoscuta (N27.tuberculoza (A18.0* Sifilisul tardiv al rinichiului (A52. bilateral N27.5) N28.1 Chistul rinichiului.1) N25.-) N27 Rinichi mic de cauza necunoscuta NOS cu leziune morfologica specificata la .1) N28.0* Litiaza urinara in schistosomiaza [bilharziaza] (B65.Bolile sistemului genito-urinar N22* Litiaza cailor urinare in boli clasificate altundeva N28 Alte tulburari ale rinichiului si ureterului.9 Tulburare a rinichiului si a ureterului.4) boala renala: .8 Alte tulburari specificate ale rinichiului si ureterului Sindromul Lightwood-Albright Acidoza tubulara renala NOS Hiperparatiroidie secundara de origine renala N25.1†) N29.

0) N32.8* Tulburare a vezicii urinare in schistosomiaza [bilharziaza] (B65.3-) uretrita in boli cu mod de transmitere predominant sexual (A50-A64) uretro-trigonita (N30.8) datorita leziunii maduvii spinarii (G95.0 Cistita acuta Exclude: cistita datorita iradierii (N30.2 N30.atonica (matrice) (sensoriala) .-.avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00-O07.8 N30.0 N31.0 Abces uretral Vezica urinara neuropatica: . O08.0) cistocel (N81.4) trigonita (N30.3-N39.3 Diverticulita vezicii urinare Exclude: calcul in diverticulul vezicii N30.1 N32.cu urolitiaza (N20-N23) N30 Cistita N32.8) .4 N32. nespecificata Abces: .calcificata .nereflexa N31. nespecificata Tulburari al vezicii urinare in boli clasificate altundeva Cistita tuberculoasa (A18.8 N31.2 Vezica urinara neuropatica neinhibata.0 Obstructia colului vezicii urinare Obstructia colului vezicii urinare (dobandita) Fistula vezico-intestinala Folositi un cod aditional pentru a identifica agentul infectios (B95-B97) sau agentul resposabil extern (Capitolul XX). nespecificata Disfunctia neuro-musculara a vezicii urinare Exclude: vezica urinara prin leziune medulara NOS (G95.2) .9 N31 urinare (N21.4 N30.4) incontinenta urinara: .3.3) Cistita interstitiala (cronica) Alta cistita cronica Trigonita N32.8) vezica urinara neurogena datorita sindromului cozii de cal (G83.1) Diverticulul vezicii urinare N30.specificata (N39.3 N30. neclasificata altundeva N34 N32.2 N32.contractata Tulburare a vezicii urinare.sarcina.9 Alte disfunctii neuro-musculare ale vezicii urinare Disfunctiunea neuro-musculara a vezicii urinare. neclasificata altundeva Exclude: fistula dintre vezica urinara si tractul urinar al femeii (N82.0-N82.9 Vezica urinara: .-†) Uretrita si sindromul uretral Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios Exclude: boala Reiter (M02.1 N31.2) Disfunctia neurogena a vezicii urinare NOS Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 293 .3) N34.8 Ruptura vezicii urinare.Bolile sistemului genito-urinar Alte boli ale sistemului urinar (N30-N39) Exclude: infectia urinara (complicand): N32 Alte tulburari ale vezicii urinare Exclude: calcul in vezica urinara (N21.(glanda) uretrala Exclude: carunculul uretral (N36. O86.autonoma .NOS (R32) .1 N30.0* N33. O75.1) . neclasificata altundeva Vezica urinara neuropatica reflexa.1†) Tulburari ale vezicii urinare in alte boli clasificate altundeva N33* N33.4) N31.1) hernia sau prolapsul vezicii urinare.glanda Cowper . nasterea si lauzia (O23. netraumatica Alte tulburari specificate ale vezicii urinare Uretro-trigonita Cistita datorita iradierii Alta cistita Abcesul vezicii urinare Cistita.glanda Littré . la femeie (N81.periuretral .3) Fistula vezico-rectala Fistula vezicala urinara. neclasificata altundeva Vezica urinara neuropatica flasca. Exclude: prostato-cistita (N41.

3 Diverticul uretral Caruncul uretral Prolapsul mucoasei uretrale Prolapsul uretral Uretrocel. nespecificat Strictura uretrala Exclude: strictura uretrala postprocedurala (N99.0) N36.NOS (R32) N39.8* Alte tulburari specificate ale uretrei Tulburare uretrala. post-traumatica N39.urinara NOS Exclude: fistula: incontinenta urinara: .8 N39.-) N39. barbat Exclude: uretrocel.uretro-rectala .NOS .2 Proteinuria ortostatica.1) Strictura uretrala.8) .2 Alte uretrite Alte tulburari ale sistemului urinar Exclude: hematuria: .1 N35.8 N36. nespecificata Alte tulburari specificate ale sistemului urinar Sindromul hematuriei/durerii in lombe .nevenerica N34.de origine neorganica (F98.0* N37.1 Proteinuria persistenta.9 Strictura uretrala post-infectioasa.recurenta si persistenta (N02. nespecificata N39.leziunii N35.uretro-vaginala (N82.1) N36. cu localizare nespecificata Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios N39. neclasificata altundeva Alta strictura uretrala Strictura uretrala. nasterea si lauzia (O11-O15) cu leziune morfologica specificata (N06. nespecificata Tulburari uretrale in bolile clasificate altundeva Uretrita in boli clasificate altundeva Uretrita cu Candida (B37.9 Alte tulburari specificate ale sistemului urinar Tulburare a sistemului urinar. uretrala Ulcerul uretrei (meatului) Uretrita: .-) proteinuria NOS (R80) Meatita.0) .3 N39.0 Infectia tractului urinar.cu leziune morfologica specificata (N02.negonococica .1 N36.uretro-scrotala (N50.81 1429 N39.9 N37* N37.4†) Alte tulburari uretrale in boli clasificate altundeva 294 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .post-menopauza N34.NOS (R31) .88 N39.3 N35 Sindrom uretral.uretro-perineala . femeie (N81.4 Meat sub forma de gaura de ac NOS N36 N36.-) .-) Incontinenta urinara de stress Alte forme specificate de incontinenta urinara N35.8 N35. nespecificata Exclude: cu leziune morfologica specificata (N06.0 Strictura uretrei ca sechela in urma: .1 Uretrita nespecifica N39 Uretrita: .0 Alte tulburari ale uretrei Fistula uretrala Incontinenta prin supraplin Incontinenta reflexa Incontinenta imperioasa Exclude: enuresis NOS (R32) Cale uretrala falsa Fistula: .2 N36.nasterii .Bolile sistemului genito-urinar N34. nespecificata Exclude: complicand sarcina.

3 Prostato-cistita N41. N41.2 Atrofia prostatei N42.4 Spermatocel Erectie dureroasa N48. N48. nespecificata Azoospermia NOS Oligospermia NOS Hipertrofia preputului.hidatidei Morgagni (epididim) (testicul) . fimoza. exceptand Torsiunea: .9 Orhita.5) Balanita xerotica obliteranta Kraurosisul penisului Exclude: carcinom in situ al penisului (D07.cordonului spermatic . epididimita si epididimo-orhita fara abces adenomul. nespecificata N43 Hidrocel si spermatocel 1427 Include: hidrocelul cordonului spermatic.2 Abcesul prostatei N41. N45.2 Alte tulburari inflamatorii ale penisului N43.0 Orhita. nespecificat N43. parafimoza N47 Preput aderent Pielea anterioara stransa si aderenta de preput N48 Alte afectiuni ale penisului Prostatita NOS N42 Alte afectiuni ale prostatei N48.4 Impotenta de origine organica Folositi un cod aditional pentru identificarea cauzei.2) N48. epididimita si epididimo-orhita cu abces Abces al epididimului sau testiculului N45.2 Alt hidrocel N43.4) N48.1 Hidrocel infectat Abcesul corpului cavernos si penisului Furunculul corpului cavernos si penisului Carbunculul corpului cavernos si penisului Celulita corpului cavernos si penisului Cavernita (penisului) Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios N48.8 Alte tulburari specificate ale prostatei N42.1 Balanopostita Balanita Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.9 Tulburare a prostatei. testiculului sau tunicii vaginale Exclude: hidrocelul congenital (P83.0 Leucoplazia penisului N42. fibromul si miomul prostatei (D29.8 Alte boli inflamatorii ale prostatei N41.9 Boala inflamatorie a prostatei.1 Congestia si hemoragia prostatei N42. Exclude: impotenta psihogena (F52.Bolile sistemului genito-urinar Bolile organelor genitale la barbat (N40-N51) N40 1420 Hiperplazia prostatei N44 Torsiunea testiculului Hipertrofia adenofibromatoasa a prostatei Adenomul (benign) prostatei Hiperplazia (benigna) a prostatei Fibroadenomul prostatei Fibromul prostatei Hipertrofia (benigna) a prostatei Miomul prostatei Bara mediana (a prostatei) Obstructia prostatica NOS Exclude: tumori benigne.5 Ulceratia penisului Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 295 .testiculului Orhita si epididimita N45 Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.3 Hidrocel.0 Calculul prostatei Piatra prostatica N42.3 Priapism Folositi un cod adtional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios N43.0 Hidrocel inchistat N43.1 Prostatita cronica N41.0 Prostatita acuta N41.epididimului .1) Epididimita NOS Orhita NOS N46 1437 Infertilitatea la barbat N41 Boli inflamatorii ale prostatei Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.

tunica vaginala (B74.4†) N51.2 Afectiuni inflamatorii ale scrotului N49. testiculului [exceptand atrofia].1†) Gonococica: .orhita (A56.gonococica (A54.cordonului spermatic . nespecificata N51* Afectiuni ale organelor genitale masculine in boli clasificate altundeva Inflamatia cu localizari multiple ale organelor genitale masculine N49.2) orhita si epididimita (N45.8 Alte afectiuni specificate ale organelor genitale masculine Atrofia corpului cavernos si penisului Hipertrofia corpului cavernos si penisului Tromboza corpului cavernos si penisului N48.2* Balanita in boli clasificate altundeva Hematocel al organelor genitale masculine Hemoragie a organelor genitale masculine Tromboza organelor genitale masculine Balanita: .0* Afectiuni ale prostatei in boli clasificate altundeva Prostatita: . veziculelor seminale.9 Afectiune inflamatorie a organelor genitale masculine nespecificata Abces al unui organ genital masculin nespecificat Furuncul al unui organ genital masculin nespecificat Carbuncul al unui organ genital masculin nespecificat Celulita unui organ genital masculin nespecificat N50 Alte afectiuni ale organelor genitale masculine Exclude: torsiunea testiculului (N44) N51.2†) .epididimita (A54.8 Afectiuni inflamatorii ale altor organe genitale masculine specificate Atrofia scrotului.8†) .epididimita (A18.1†) .0†) Tuberculoza veziculelor seminale (A18. cordonului spermatic.epididimita (A56.1†) 296 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 . tunicii vaginale si canalelor deferente Chilocel al tunicii vaginale (nefilarian) NOS Fistula. tunicii vaginale si canalelor deferente Edeme al scrotului.6 Induratia penis plastica Boala Peyronie Induratia plastica a penisului N48.2†) .1†) N51.tuberculoasa (A18.testicul (A18.1 Afectiuni vasculare ale organelor genitale masculine Cu Chlamydia: .0 Afectiunile inflamatorii ale veziculelor seminale Veziculita NOS N49.tunicii vaginale .9 Afectiune a penisului.8 Alte afectiuni specificate ale penisului N50.1†) N51. veziculelor seminale.canalului deferent N50. nespecificata N49 Afectiuni inflamatorii ale organelor genitale masculine.orhita (A54.0†) . uretro-scrotala Strictura: .9 Afectiunea organelor genitale masculine.-†) Infectia prin herpesul viral [herpes simplex] a tractului genital masculin (A60. neclasificate altundeva Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios Exclude: inflamatia penisului (N48.amibiana (A06. testiculului [exceptand atrofia]. cordonului spermatic.cu trichomonas (A59. tunicii vaginale si canalelor deferente Ulceratia scrotului. tunicii vaginale si canalelor deferente Hipertrofia scrotului. cordonului spermatic.-) N49. cordonului spermatic.Bolile sistemului genito-urinar N48.1 Afectiunile inflamatorii ale cordonului spermatic.8* Alte afectiuni ale organelor genitale masculine in boli clasificate altundeva Chilocel filarian.1-N48. tunicii vaginale si canalului deferent Vasita N49. veziculelor seminale.1†) .0 Atrofia testiculului N50. testiculului [exceptand atrofia]. testiculului [exceptand atrofia]. veziculelor seminale.2†) Tuberculos(oasa): .1* Afectiuni ale testiculului si epididimului in boli clasificate altundeva N50.Candida (B37.

5 Alte semne si simptome observate la san Cervicita cu sau fara eroziune sau ectropion Endocervicita cu sau fara eroziune sau ectropion Exocervicita cu sau fara eroziune sau ectropion Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.0) .NOS Exclude: mastita infectioasa neonatala Hidrosalpinx N70.infectioasa .2 Atrofia sanului N64.3) Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.2 Adenofibroza sanului Exclude: adenofibromul sanului (D24) N60.3 Galactoree neasociata cu nasterea N64.sarcina.1 Necroza adipoasa a sanului Necroza adipoasa (segmentara) a sanului N64.9 Salpingita si ooforita.sanului Carbuncul al sanului Mastita (acuta) (cronica) (nepuerperala): .0 Salpingita si ooforita acuta N70. O85.9 Afectiune a sanului.trompei Fallope .Bolile sistemului genito-urinar Tulburari ale sanului (N60-N64) Exclude: tulburari de san asociate cu nasterea (O91-O92) N60 Displazia mamara benigna Include: mastopatia fibrochistica Boli inflamatorii ale organelor pelviene feminine (N70-N77) Exclude: cele complicand: .ovarului . Exclude: eroziunea si ectropionul colului Induratia sanului Scurgere prin mamelon Retractia mamelonului N64. nespecificata N72 Boala inflamatorie a colului uterin Ginecomastia Hipertrofia sanului: . nasterea si lauzia (O23. O08.3 Fibroscleroza sanului .1 Boala inflamatorie cronica a uterului N71.9 Displazia mamara benigna.0 Boala inflamatorie acuta a uterului N71. nespecificata N61 Afectiuni inflamatorii ale sanului Abces (acut) (cronic) (nepuerperal) al: .8 Alte displazii mamare benigne N60.masiv pubertala . O86.-.tubo-ovarian piosalpinx salpingo-ooforita boala inflamatorie tuboovariana N70.9 Boala inflamatorie a uterului. O75.1 Salpingita si ooforita cronica Mastopatia chistica cu proliferare epiteliala N60. nespecificata Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 297 . nespecificate N71 Boala inflamatorie a uterului. exceptand colul Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.0 Chist solitar al sanului Chist al sanului N60. Include: abcesul: N60.0) N62 Hipertrofia sanului metrita miometrita piometrita abces uterin N71.areolei .1 Mastopatia chistica difuza San chistic Exclude: cu proliferare epiteliala (N60.-) N70 Salpingita si ooforita N60.8 Alte afectiuni specificate ale sanului fara cervicita (N86) Galactocel Subinvolutia sanului (postlactatie) N64.0 Fisura si fistula mamelonului N64.4 Ectazia canalelor galactofore N60.3. Include: endo(mio)metrita (P39.NOS Tumefactia nespecificata a sanului N63 Nodul(i) al sanului Alte afectiuni ale sanului N64 N64.4 Mastodinie N64.avortul sau sarcina ectopica sau molara (O00-O07.

4) N73.0†) .1* Boala inflamatorie pelviana tuberculoasa feminina (A18.tuberculoza (A18.2 Vulvita acuta Vulvita NOS N76.6 Aderente peritoneale pelviene Exclude: adeziunile peritoneale pelviene post-procedurale (N99.3 Endometrioza peritoneului pelvian N80.1†) N74.8 Alte boli ale glandei Bartholin N80.5 Ulceratie a vaginului N76.2†) Tulburari neinflamatorii ale tractului genital feminin (N80-N98) N80 Endometrioza N75. nespecificata 298 .0 Vaginita acuta Abces: .1 Abcesul glandei Bartholin N75.4†.0* Infectia tuberculoasa a colului uterin (A18.1†) N74. vulvita si vulvo-vaginita in: .NOS N76.6 Ulceratie a vulvei N76.8 Alta inflamatie specificata a vaginului si vulvei N77* Ulceratia si inflamatia vulvovaginale in boli clasificate altundeva Infectia sau inflamatia pelviana feminina NOS N74* Tulburarile inflamatorii pelviene feminine in boli clasificate altundeva N77. nespecificata Vaginita NOS Vulvo-vaginita: .8 Alte boli inflamatorii pelviene specificate feminine N73.3* Boala inflamatorie pelviana gonococica feminina (A54. A52.9 Boala glandei Bartholin.1 Vaginita subcuta si cronica Orice afectiune de la N73.2†) N74.subacuta N76.2) N76.0 Parametrita si celulita pelviana acuta Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios. Exclude: vaginita senila (atrofica) (N95.2 Parametrita si celulita pelviana.0 Chistul glandei Bartholin N75.3†) .4 Pelvi-peritonita cronica la femeie N73.4* Boala inflamatorie pelviana feminina cu Chlamydia (A56.cronica . N73.0* Ulceratia vulvei in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva N74.1 Endometrioza ovarului N80.infectia cu herpesul viral [herpes simplex] (A60.0 specificata drept cronica N73.3 Vulvita subacuta si cronica N76.0 Endometrioza uterului Adenomioza N80.0†) .1 Parametrita si celulita pelviana cronica Orice afectiune de la N73.acuta .5 Pelvi-peritonita la femeie.candidoza (B37. nespecificata N73. nespecificata Vulvo-vaginita: .1* Vaginita.1†) Ulceratia vulvei in: .2* Boala inflamatorie pelviana sifilitica feminina (A51.Bolile sistemului genito-urinar N73 Alte boli inflamatorii pelviene feminine N76 Alta inflamatie a vaginului si vulvei Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a identifica agentul infectios.2 Endometrioza trompei Fallope N80.8* Ulceratia si inflamatia vulvo-vaginala in alte boli clasificate altundeva Ulceratia vulvei in boala Behçet (M35.0 nespecificata daca este acuta sau cronica N73.7†) N74.ligament larg specificat ca acut .8* Tulburari inflamatorii pelviene feminine in alte boli clasificate altundeva N75 Bolile glandei Bartholin Vaginita.4 Abces al vulvei Furuncul al vulvei N76.4 Endometrioza septului recto-vaginal si a vaginului Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 Bartholinita N75.1†) N77. vulvita si vulvo-vaginita in boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Endometrita tuberculoasa N74.3 Pelvi-peritonita acuta la femeie N73.infectia cu oxiuri (B80†) N77.9 Boala inflamatorie pelviana feminina.infectia cu herpes viral [herpes simplex] (A60. feminina N73.parametru specificat ca acut Celulita pelviana.

tumoral (D27) sindrom ovarian polichistic (E28.6 Hematosalpinx Exclude: hematosalpinx cu: .8 Alte fistule ale tractului genital feminin N82.2-N81.2 Prolaps utero-vaginal incomplet Prolaps al colului NOS Prolaps uterin: .5 Torsiunea ovarului.3 Atrofia dobandita a ovarului si trompei Fallope N83.5 Fistule genito-cutanate la femeie Fistula: .4) N81.cervico-vezicala .4) N81.2) N83.uretro-vaginala .7 Hematom al ligamentului larg N83.2-N81.9 Fistula tractului genital feminin.7) N83.prolapsul uterului (N81.4 Alte fistule ale tractului genito-intestinal feminin Fistula intestino-uterina N82.4) N81.trompa supranumerara .utero-uretrala .0 Uretrocel la femeie Exclude: uretrocel cu: . nespecificata N81 Prolaps genital feminin Exclude: prolaps genital complicand sarcina.4 Prolaps si hernie a ovarului si trompei Fallope N83.gradul 1 .gradul 2 N81.Bolile sistemului genito-urinar N80. nespecificat Chist retentional al ovarului Chist simplu al ovarului Exclude: chistul ovarian: Prolaps al uterului NOS N81.0 Fistula vezico-vaginala Sindromul laceratiei ligamentului larg [Allen-Masters] Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 299 .8 Alt prolaps genital la femeie Deficienta perineumului Laceratia veche a muschilor planseului pelvian N81.5 Endometrioza intestinului N80.1 Chist al corpului galben Chist hemoragic al corpului galben N83.3 Prolaps utero-vaginal complet N83.perineo-vaginala N82.1 Cistocel N82.6 Rectocel .9 Prolaps genital feminin.1) .5) prolapsul si hernia ovarului si trompei Fallope (N83.hematometrie (N85.2 Alte chisturi ale ovarului si nespecificate Procidenta (uterului) NOS Prolaps uterin gradul 3 N81.2N81.3 Fistula vaginului cu intestinul gros Fistula recto-vaginala N82.6 Endometrioza cicatricei cutanate N80.0 Chist folicular al ovarului Chist al foliculului De Graaf Chist folicular hemoragic (al ovarului) N83.3) rectocel cu prolapsul uterului (N81.7) . nespecificat N82 Fistule implicand tractul genital feminin Exclude: fistule vezico-intestinale (N32.hematocolpos (N89.3) N81.9 Endometrioza. trompei Fallope si ligamentului larg Exclude: hidrosalpinx (N70.4 Prolaps utero-vaginal.1-) .utero-vezicala N82.1) Torsiune: .8 Alte afectiuni neinflamatorii ale ovarului.in dezvoltare (Q50.4) N81. nespecificata N83 Afectiuni neinflamatorii ale ovarului.hidatida Morgagni N83. travaliul sau nasterea (O34.1) Cistocel cu uretrocel Prolaps al (peretelui) vaginal (anterior) NOS Exclude: cistocel cu prolapsul uterului (N81.uretero-vaginala . pediculului ovarian si a trompei Fallope Prolaps al peretelui vaginal posterior Exclude: prolaps rectal (K62. trompei Fallope si ligamentului larg N82.2-N81.4) prolapsul peretelui vaginal dupa histerectomie (N99.2 Fistula vaginului cu intestinul subtire N82.8 Alte endometrioze N80.1 Alte fistule ale tractului genital feminin Fistula: .utero-parietala .cistocel (N81.5 Enterocel vaginal Exclude: enterocel cu prolapsul uterului (N81.

nespecificata N84 Polip al tractului genital feminin Exclude: polip adenomatos (D28.2) N85.-) N87.endometrului . trompei Fallope si a ligamentului larg.7 Hematometria Polip mucos al colului N84.0 Hiperplazia glandulara a endometrului (N89.0 Polip al corpului uterin N85.1) N88.NOS . cu sau fara mentionarea displaziei severe (D06.2 Displazia severa a colului uterin. nespecificat N85 Alte afectiuni neinflamatorii ale uterului.1 Displazia moderata a colului uterin Neoplazia intraepiteliala a colului uterin [CIN].-) N87. atipica (adenomatoasa) N85.1 Polip al colului uterin Sindromul Asherman N85.0 Leucoplazia colului uterin 300 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .3 Polip al vulvei Hematosalpinx cu hematometrie Exclude: hematometria cu hematocolpos Polip al labiilor N84.-) polip placentar (O90.-) tulburari neinflamatorii ale colului (N86-N88) polipul corpului uterin (N84.9 Afectiune neinflamatorie a ovarului. O65.-) N85. nespecificata Afectiune a uterului NOS N86 Eroziune si ectropion ai colului uterin Ulcer decubit (trofic) al colului Eversiune a colului Exclude: cu cervicita (N72) N87 Hiperplazia endometrului: .9 Polip al tractului genital feminin.9 Afectiune neinflamatorie a uterului.8) N85.2) inversia postpartum a uterului (O71.4 Malpozitia uterului Anteversia uterului Retroflexia uterului Retroversia uterului Exclude: cea care complica sarcina.3 Subinvolutia uterului Exclude: subinvolutia puerperala a uterului (O90. exceptand colul Exclude: endometrioza (N80.8) uterin [CIN].5.9 Displazia colului uterin.6 Sinechia intrauterina polipoid (N85.chistica .5 Inversia uterina Exclude: trauma obstetricala curenta (O71.2 Polip al vaginului N84.2 Hipertrofia uterului Displazia severa a colului uterin NOS Exclude: neoplazia intraepiteliala a colului Uter largit sau voluminos Exclude: hipertrofia puerperala a uterului (O90.0) prolaps uterin (N81.0) N84. dobandita Fibroza uterului NOS N85.0 Displazia usoara a colului uterin Neoplazia intraepiteliala a colului uterin [CIN]. neclasificata altundeva Hiperplazia endometrului.1 Hiperplazia adenomatoasa a endometrului Displazia colului uterin Exclude: carcinom in situ al colului (D06. gradul II N87. nespecificata N88 Alte afectiuni neinflamatorii ale colului uterin Exclude: boala inflamatorie a colului uterin (N72) polipul colului uterin (N84.8 Alte tulburari neinflamatorii specificate ale uterului Atrofia uterului. gradul I N87.uterului NOS Exclude: hiperplazia endometrului N85.chistico-glandulara .-) boli inflamatorii ale uterului (N71.7) N85. gradul III.polipoida N85.8) N84. travaliul sau nasterea (O34.Bolile sistemului genito-urinar N83.5) Polip al: .8 Polip al altor parti ale tractului genital feminin N84.

1) N90.3) N88. oligomenoree si hipomenoree Exclude: disfunctia ovariana (E28.2) N89.-) vaginului (N99. O71.2) leucoree cu trichomonas (A59.0) N89.3 Beanta colului uterin Investigarea si administrarea unei beante cervicale (suspecte) la o femeie care nu este gravida Exclude: care afecteaza fatul sau nou- Leucoree NOS Laceratie vaginala veche Ulcer al vaginului datorita pessarului Exclude: trauma obstetricala curenta (O70.8) nascutul (P01.4.8) inflamatia vulvei (N76.8) N89.aderente .3) N88.7-O71.-. nespecificata N90.1 Laceratia veche a colului uterin N89.-) vaginita senila (atrofica) (N95.1 Displazia moderata a vaginului Displazia vulvara severa NOS Exclude: neoplazia intraepiteliala vulvara Neoplazia intraepiteliala vaginala [VAIN].-) N90.-. gradul I N90.7 Chistul vulvei N90.6 Hipertrofia vulvei Hipertrofia labiilor N90.9 Afectiune neinflamatorie a colului uterin. cu sau fara mentionarea displaziei severe (D07. nespecificata N89.2 Displazia severa a vaginului.1) trauma obstetrical curenta (O70. gradul II N89.Bolile sistemului genito-urinar N88.9 Afectiune neinflamatorie a vaginului.7-O71.4 Alungirea hipertrofica a colului uterin N88.9 Afectiune neinflamatorie a vulvei si perineului.3 Displazia vulvei. gradul II N90.4 Leucoplazia vaginului N89. cu sau fara mentionarea displaziei severe (D07.5 Atrofia vulvei Stenoza vulvei N90.2 Strictura si stenoza colului uterin Exclude: care complica travaliul (O65.6 Inel himenal strans Himen rigid Acces strampt Exclude: imperforatia himenului (Q52.3 Displazia vaginului. nespecificata N91 Amenoree. neclasificata altundeva [VIN]. O71.3) N88. nespecificata N90 Alte afectiuni neinflamatorii ale vulvei si perineului Exclude: carcinom in situ al vulvei (D07.0 Displazia usoara a vulvei Neoplazia intraepiteliala vulvara [VIN].7 Hematocolpos Aderente ale colului uterin Exclude: trauma obstetricala curenta Hematocolpos cu hematometrie sau hematosalpinx N89.4 Leucoplazia vulvei Displazia vaginala severa NOS Exclude: neoplazia intraepiteliala vaginala [VAIN].1 Displazia moderata a vulvei Neoplazia intraepiteliala vulvara [VIN].2) N89. gradul III.5) N88.5 Strictura si atrezia vaginului Distrofia vulvei Kraurosis a vulvei N90. neclasificata altundeva Neoplazia intraepiteliala vaginala [VAIN].8 Alte afectiuni neinflamatorii specificate ale colului uterin Exclude: trauma obstetricala curenta (O71. O71.stenoza Exclude: aderente post-procedurale ale Aderente ale vulvei Hipertrofia clitorisului N90. gradul I N89.8 Alte afectiuni neinflamatorii specificate ale vulvei si perineului Vaginala(e): .3) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 301 . nespecificata N89 Alte afectiuni neinflamatorii ale vaginului Exclude: carcinom in situ al vaginului (D07. gradul III.0) care complica sarcina (O34.0 Displazia usoara a vaginului laceratia veche implicand muschii planseului pelvian (N81.2 Displazia severa a vulvei.8 Alte afectiuni neinflamatorii specificate ale vaginului (O71.2) inflamatia vaginului (N76.

nespecificata N94. asociate cu menopauza Exclude: cele asociate cu menopauza artificiala (N95.sangerare NOS .3 Oligomenoree primara N93.0 Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual regulat Dismenoree NOS Menoragie NOS Polimenoree N92. lipsa de concentrare. nespecificata 1405 N94 Durere si alte afectiuni asociate cu organele genitale feminine si cu ciclul menstrual Menstruatie putin abundenta si rara la o femeie care a avut menstruatii normale anterior N91.3 Sangerarile ovulatiei Sangerare intermenstruala regulata N92.0-) .6) N94.3 Sindrom de tensiune premenstruala N94.6) pseudo-ciclurile (P54.3) N95.4 Dismenoree primara N94. neregulate intre cicluri Menometroragie Metroragie N92.3-N91.2 Menstruatie excesiva la pubertate Sangerare excesiva asociata cu debutul ciclurilor menstruale Menoragie pubertala Sangerare la pubertate N92.5 Oligomenoree.1 Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual neregulat Sangerare intermenstruala neregulata Intervale scurte.preclimacterica .4 Sangerari excesive in perioada de premenopauza Menoragie sau metroragie: .1 Amenoree secundara Absenta menstruatiei la o femeie care a avut menstruatie anterior N91. dureri de cap.climacterica .cu fractura patologica (M80.9 Sangerare anormala a uterului si vaginului.3) 302 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .2 Vaginism Exclude: vaginism psihogen (F52.6) Absenta menstruatiei NOS N91. insomnie.0) N94.4) de post-menopauza: .0 Amenoree primara N93 Esec in pornirea menstruatiei la pubertate N91.2) menopauza prematura NOS (E28.5) intervale scurte sau sangerare excesiva (N92.2 Amenoree. nespecificata Neregulata(e): .8 Alte afectiuni specificate asociate cu organele genitale feminine si cu ciclul mentrual N94.de pre-menopauza N92.6 Dismenoree.1 Stari de menopauza si climacterice feminine N92. polimenoree si metroragie Exclude: sangerea postmenopauza (N95. nespecificata Hipomenoree NOS N92 Menoragie.cicluri NOS Exclude: menstruatia neregulata cu: intervale prelungite sau sangerare putin abundenta (N91.0 Sangerari post-menopauza Exclude: cea asociata cu menopauza artificiala (N95. nespecificata Alta sangerare anormala uterina si vaginala Exclude: hemoragia vaginala neonatala (P54.NOS (M81.0 Sangerari post-coitale si de contact N93.de menopauza .5) N94.9 Afectiune nespecificata asociata cu organele genitale feminine si cu ciclul menstrual N95 Tulburari de menopauza si alte tulburari de perimenopauza Exclude: sangerare excesiva in perioada de premenopauza (N92.8 Alte sangerari anormale specificate ale uterului si vaginului Menstruatie care este putin abundenta sau rara de la inceput N91.osteoporoza: .5 Dismenoree secundara N94.3) N95.0-) .1) Simptome cum ar fi bufeuri.1 Dispareunie Exclude: dispaneuria psihogena (F52.uretrita (N34.6 Menstruatie neregulata.4 Oligomenoree secundara Sangerare disfunctionala sau functionala a uterului sau vaginului NOS N93.Bolile sistemului genito-urinar N91.5 Alta menstruatie neregulata specificata N92.0 Dureri intermenstruale N94.

9 Afectiune postprocedurala a sistemului genito-urinar.stenoza N97.3 Prolaps al peretelui vaginal dupa histerectomie N99.1 Hiperstimularea ovarelor Hiperstimularea ovarelor: .2 Aderente vaginale postprocedurale N99.8 Alte tulburari specificate de menopauza si premenopauza N95.1 Strictura uretrala postprocedurala Investigatie sau ingrijiri acordate unei femei care nu este gravida Infertilitate relativa Exclude: avort obisnuit in timpul sarcinii (O26.2) cu avort in prezent (O03-O06) N97 Infertilitate feminina 1437 Include: incapacitatea de a duce o sarcina pana la sfarsit infertilitate.2 Complicatii privind incercarea de implantare a unui ou fecundat in urma fertilizarii in vitro N98.Bolile sistemului genito-urinar N95.8 Infertilitatea femeii de alta origine N97.3 Infertilitatea femeii de origine cervicala N97.3 Stari asociate cu menopauza artificiala Complicatii ale inseminarii artificiale (de la): .asociata cu ovulatia indusa .NOS N98.0 Insuficienta renala postprocedurala N99.4 Infertilitatea femeii asociata cu factori masculini N97.NOS (M81. feminina NOS Exclude: infertilitate relativa (N96) Strictura uretrala postcateterizare N99.9 Complicatie asociata cu fertilizarea artificiala. neclasificate altundeva Exclude: cistita datorita iradierii (N30.2 Infertilitatea femeii de origine uterina Asociata cu anomalia congenitala a uterului Neimplantarea oului N97.1 Infertilitatea femeii de origine tubara Asociata cu anomalia congenitala a trompei Trompa(ei): .0 Infectia asociata cu inseminarea artificiala N98.9 Infertilitatea femeii.blocata . nespecificata N96 Avort obisnuit Alte afectiuni ale tractului genito-urinar (N99) N99 Afectiuni postprocedurale ale sistemului genito-urinar.2 Vaginita atrofica post-menopauza Vaginita senila (atrofica) Exclude: cea asociata cu menopauza N98. nespecificata Sindrom post-menopauza artificiala N95.1) stari asociate cu menopauza artificiala (N95.cu fractura patologica (M80.ocluzia .donator .9 Tulburare de menopauza si perimenopauza.8 Alte complicatii asociate cu fertilizarea artificiala artificiala (N95.3) N95.8 Alte afectiuni postprocedurale ale sistemului genito-urinar N97.0 Infertilitatea femeii asociata cu anovulatie N97. nespecificata N98.5 Functionarea proasta a unei stomii externe a tractului urinar N99.1) .3 Complicatii ale incercarii de implantare a unui embrion in transferul de embrion Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 303 .4) osteoporoza post-ovariectomie: .4 Aderente pelvi-peritoneale postprocedurale N99. nespecificata N98 Complicatii asociate cu fertilizarea artificiala Sindromul ovarului rezidual N99.sot N98.3) N99.

-) tetanos obstetrical (A34) necroza postpartum a glandei pituitare (E23.hitadiforma (O01.pentru a identifica durata sarcinii.2 Sarcina ovariana O00.0) Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 305 . Exclude: fat papiraceu (O31..cornuala . 1518 O20 . nespecificata [HIV] (B20-B24) leziuni traumatice. cavitatea amniotica si eventuale distocii Complicatiile travaliului si nasterii Nasterea Complicatiile legate in principal de lauzie Alte afectiuni obstetricale.sarcina cu risc crescut (Z35. nasterea si lauzia (O00-O99) Acest capitol contine urmatoarele blocuri: O00 . nasterii si lauziei Alte tulburari materne legate in mod predominant de sarcina Ingrijiri acordate mamei legate de fat.-) Boala trofoblastica NOS Mola veziculara NOS O02 1518 Alte produse anormale de conceptie Folositi un cod aditional de la categoria O08.-) .ou clar (O02. proteinurie si hipertensiune in cursul sarcinii.pentru a identifica durata sarcinii. Folositi un cod aditional de la categoria O09.1 Sarcina tubara Sarcina fallopiana Ruptura trompei (Fallope) datorita sarcinii Avort tubar O00. nespecificata O01 1504.intraligamentara .pentru a identifica orice complicatie asociata.0 Ou clar si mola nehidatiforma 1514 Exclude: continuarea sarcinii in gestatia multipla dupa avortul unuia sau mai multor fetusi (O31.0 Sarcina abdominala Exclude: ingrijiri acordate mamei pentru fat viabil in sarcina abdominala (O36.0) Sarcina terminata prin avort (O00-O08) 1518 O02.cervicala .0 Mola hidatiforma clasica Exclude: boala virusului imunodeficientei umane Mola hidatiforma completa O01.9 Sarcina ectopica. nasterea si lauzia Capitolul XV Sarcina.O82 O85 .1 Mola hidatiforma incompleta si partiala O01.1) Mola: .O08 O09 O10 .pentru a identifica orice complicatie asociata. Folositi un cod aditional de la categoria O09.9 Mola hidatiforma.pentru a identifica durata sarcinii..0) osteomalacia puerperala (M83.murala O00.nehidatiforma (O02.0-) supraveghere: .O16 Sarcina terminata prin avort Durata sarcinii Edem. Include: ruptura sarcinii ectopice .intrauterina NOS Ou patologic Moarte fetala precoce cu retentia fatului mort Exclude: avort fals cu: O02.O48 Mola hidatiforma O60 .sarcina normala (Z34. neclasificate altundeva O00.7) O00.0) .O99 Folositi un cod aditional de la categoria O08.2) O01.1 Avort fals O00 1518 Sarcina ectopica Folositi un cod aditional de la categoria O08. Exclude: mola hidatiforma maligna (D39. Folositi un cod aditional de la categoria O09.O29 O30 .mola: ..carnoasa . otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (S00-T98) tulburari mentale si de comportament asociate cu lauzia (F53.pentru a identifica orice complicatie asociata.Sarcina.-) .8 Alte sarcini ectopice Sarcina: ...O92 O94 .O75 O80 ..

.2 O07.0 .-) . cu alte complicatii si nespecificate Cu afectiunile de la O08. complicat prin infectie pelviana si a tractului genital Cu afectiunile de la O08. Include: expulzie spontana a fetusului Cu afectiunile de la O08.1 O07.avort incomplet (O03-O06) O07.hidatiforma (O01. fara complicatii Avort spontan Esecul unei tentative de avort provocat medical NOS O07. complicat prin hemoragie severa sau intarziata (neviabil) Cu afectiunile de la O08. complicat prin hemoragie severa sau intarziata Cu afectiunile de la O08. Include: avortul provocat NOS O07 1518 Esecul unei tentative de avort Folositi un cod aditional de la categoria O09.3-O08.6 Esecul unei tentative de avort provocat..3 Esecul unei tentative de avort provocat medical cu alte complicatii si nespecificate Cu afectiunile de la O08.ou clar (O02.8 Complet sau nespecificat. altul si nespecificat.9 Produs anormal de conceptie.5 Complet sau nespecificat.4 Esecul unei tentative de avort provocat medical.terapeutica avort terapeutic O05 1518 Alte forme de avort de produse de conceptie dupa un avort.3-O08.1 .0 O07. complicat prin embolie Cu afectiunile de la O08.pentru a identifica durata sarcinii.pentru a identifica durata sarcinii..0 Incomplet. Vezi subdiviziunile anterioare Folositi un cod aditional de la categoria O09. complicat prin hemoragie severa sau intarziata Cu afectiunile de la O08.7 Complet sau nespecificat. complicat prin infectie pelvina si a tractului genital Vezi subdiviziunile anterioare Folositi un cod aditional de la categoria O09. complicat prin infectie pelvina si a tractului genital Cu afectiunile de la O08.5 Esecul unei tentative de avort provocat. cu alte complicatii si nespecificate Cu afectiunile de la O08.9 Complet sau nespecificat. Include: esecul unei tentative provocate de avort Exclude: .0 Esecul unei tentative de avort provocat medical.pentru a identifica durata sarcinii.2 .1 306 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 .0) . Urmatoarea subdiviziune cu al patrulea caracter este folosita la categoriile O03-O06: ..0 O07.1 .pentru a identifica durata sarcinii.2 Esecul unei tentative de avort provocat medical. altul si nespecificat.3 Incomplet.9 . fara complicatii O03 1518 O06 1518 Avort nespecificat Vezi subdiviziunile anterioare Folositi un cod aditional de la categoria O09. nasterea si lauzia O02. nespecificat Nota: Avortul incomplet include retentia O04 1511.0 . Include: intreruperea sarcinii: .8 Alte produse de conceptie anormale specificate Exclude: acestea cu: . complicat prin embolie Cu afectiunile de la O08.2 Incomplet.1 Esecul unei tentative de avort provocat medical.4 Incomplet.nehidatiforma (O02.2 .Sarcina.legala . complicat prin hemoragie severa sau intarziata Cu afectiunile de la O08.1 Incomplet.pentru a identifica durata sarcinii..9 O07.0) O02. fara complicatii .3-O08.mola: .9 . complicat prin infectie pelviana si a tractului genital Cu afectiunile de la O08. 1518 Avort medical Vezi subdiviziunile anterioare Folositi un cod aditional de la categoria O09. complicat prin embolie Cu afectiunile de la O08.6 Complet sau nespecificat.

necroza tubulara dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Uremia dupa afectiunile clasificabile la O00O07 O08.1 Hemoragia severa sau intirziata urmand avortului si sarcinii ectopice si molare Dezechilibru electrolitic dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 O08. altul si nespecificat. complicat prin embolie O08.9 Esecul unei tentative de avort provocat.septica sau septico-pioemica dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 .anuria dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 .8 Esecul unei tentative de avort provocat. fara complicatii Esecul unei tentative de avort NOS O08 1544 Complicatii urmand avortului si sarcinii ectopice si molare Exclude: produse de conceptie retinute (O03.3-O08. altul si nespecificat.tesut periuretral dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 . cu alte complicatii si nespecificate Cu afectiunile de la O08.cu acizi grasi dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 O08.NOS dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 . ruperea sau leziunile de origine chimica a: .0) O08.Sarcina.2 Embolia urmand avortului si sarcinii ectopice si molare Cu afectiunile de la O08.2 O07.gazoasa dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 .-O06) Embolia: .insuficienta (acuta) dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 .9 O07.6 Leziunile organelor si tesuturilor pelviene urmand avortului si sarcinii ectopice si molare Afibrinogenemia dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Sindrom de defibrinare dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Coagularea intravasculara dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Laceratia.vezica urinara dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 .intestin dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 .4 Insuficienta renala urmand avortului si sarcinii ectopice si molare Oliguria dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Renala: .col uterin dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 .cu lichid amniotic dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 . altul si nespecificat. nasterea si lauzia O07.8) O08.5 Tulburari de metabolism urmand avortului si sarcinii ectopice si molare pioemica (O08.0 Infectia pelviana si a tractului genital urmand avortului si sarcinii ectopice si molare Endometrita dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Ovarita dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Parametrita dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Peritonita pelviana dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Salpingita dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Salpingo-ovarita dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Sepsis dupa afectiunile clasificabile la O00O07 Soc septic dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Septicemia dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Exclude: embolia septica sau septico- Colaps vascular dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Soc (postprocedural) dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Exclude: soc septic (O08. perforarea.cu cheag sanguin (pulmonara) dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 .2) infectia tractului urinar (O08.ligament larg dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 .3 Socul urmand avortului si sarcinii ectopice si molare O08.uter dupa afectiunile clasificabile la O00-O07 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 307 .7 Esecul unei tentative de avort provocat.

9 Eclampsia.specificata ca motiv al ingrijirilor obstetricale pe perioada sarcinii.4 Hipertensiunea secundara preexistenta complicand sarcina. nasterea si lauzia Orice afectiune de la I11. nasterea si lauzia Orice afectiune de la I12..specificata ca motiv al ingrijirilor obstetricale pe perioada sarcinii.1 Eclampsia in travaliu O15.1 Durata sarcinii 5-13 saptamani complete O09. Pre-eclampsie supra-adaugata Edem si proteinurie gestationala [indusa de sarcina] fara hipertensiune O12. proteinurie si hiperten