Grupul proceselor de planificare

(continuare)

Planificarea managementului

riscului

 constă în definirea modului de desfășurare a

activităților de management al riscurilor (actul sau practica ținerii sub control a riscurilor) pentru un proiect

Risc – def.  efect al incertitudinii asupra obiectivelor proiectului  efectul se traduce printr-o deviație pozitivă sau negativă de la rezultatul așteptat proiectului  generează crize care pot influenţa funcţionarea normală a .

 o stare sau o situație. a deficienței informaționale referitoare la înțelegerea sau cunoașterea unui eveniment. cu consecințe și probabilitate de a se produce .Incertitudine – def. chiar parțială.

Eveniment – def. împrejurări sau condiții  natura. probabilitatea și consecința unui eveniment nu pot fi cunoscute în totalitate  un eveniment se poate produce o dată sau de mai multe ori și poate avea mai multe cauze .  o întâmplare sau o schimbare în cadrul unui set particular de circumstanțe.

asociată cu un eveniment. în timp ce evenimentul fără pierderi este definit ca o întâmplare periculoasă .  probabilitatea. poate fi determinantă  un eveniment poate implica neapariția unuia sau a mai multor circumstanțe  un eveniment cu consecințe este uneori definit ca incident.Eveniment – cont.

exprimată ca un număr între 0 și 1. unde 0 este imposibilitatea apariției iar 1 este apariția sigură . un anumit fapt măsurat subiectiv/obiectiv și scris utilizând termeni specifici matematicii statistice (probabilitate matematică sau frecvență de apariție într-o perioadă dată)  probabilitatea matematică reprezintă măsura șansei de producere a unui eveniment.  șansa ca să se întâmple ceva.Probabilitatea – def.

Consecința  o ieșire sau un rezultat al unui eveniment ce afectează obiectivele propuse  un eveniment poate conduce la un spectru divers de consecințe  o consecință poate fi atât sigură sau inevitabilă. cât și nesigură sau evitabilă și poate avea efecte pozitive sau negative asupra obiectivelor propuse și asumate .

Alte concepte din sfera managementului riscului  Expunere = măsura în care organizația este subiectul unui eveniment  Reziliență = capacitatea unei organizații de a rezista. erori tehnice. invalidarea experienţei anterioare. cunoaşterea imperfectă a diverşilor parametri care influenţează proiectul. economice sau de analiză etc.  Vulnerabilitatea = o proprietate intrinsecă a unei organizații ce creează susceptibilitate unei surse de risc și care poate conduce la o consecință . optimismul sau pesimismul echipei de analiză. fiind afectată de un eveniment  Sursa de risc = orice element singular sau în combinație cu alte elemente ce generează un potențial de apariție pentru risc : schimbarea condiţiilor economice.

Identificarea riscurilor  constă în determinarea riscurilor care pot afecta  domenii de risc potenţial pentru un proiect:  rezultatele proiectului  implementarea proiectului  resursele proiectului  eşecuri tehnice şi tehnologice  imposibilitatea finanţării la timp  legislaţie. proiectul și documentarea caracteristicilor acestora . etc.

 participă echipa de conducerea proiectului.Identificarea riscurilor – cont. care poate să coopereze şi cu specialişti în domeniu proiect  întreaga responsabilitate îi revine managerului de .

 se identifică toate riscurile potenţiale care pot influenţa realizarea unei activităţi sau obiectiv păstrate numai riscurile posibile care se analizează din punct de vedere al predictibilităţii şi se cataloghează  dintre acestea se .

Efectuarea analizei calitative a riscurilor  constă în stabilirea priorității riscurilor în vederea analizei sau măsurătorilor ulterioare. prin evaluarea și îmbinarea a doi parametri la probabilitatea de apariţie (tabelul 1) şi privind impactul/consecinţele riscului (tabelul 2)  Riscul considerat este incadrat in în cinci clase referitoare .

Tabelul 1: Clasele de probabilitate de apariţie Clasa Valoarea estimată a probabilităţilor 1 2 3 (0 – 10)% (11 – 40)% (41 – 60)% Interpretarea probabilităţii foarte puţin probabil ca riscul să se producă puţin probabil ca riscul să se producă chiar probabil ca riscul să se producă probabil ca riscul să se producă foarte probabil ca riscul să se producă Caracterizarea Caracterizarea probabilitatii nivelului foarte mic scăzută modestă suficient de prevenit este prevenit se poate preveni cu acţiuni suplimentare nu se poate preveni. se impune o alta abordare nu se poate preveni. nu sunt alternative 4 (61 – 90)% mare 5 (90 – 100)% foarte mare .

Dacă riscul se produce.bugetul creşte între 5 – 7% . Dacă riscul se produce.reduceri minime .minim .inacceptabil .Tabelul 2: Clase de consecinţe Clasa 1 Efect neglijabil Definire Dacă riscul se produce.modest . atunci programul va înregistra creşteri modeste. Dacă riscul se produce. atunci programul va înregistra creşteri majore. Dacă riscul se produce atunci vor apărea creşteri minime. Nivel tehnic . se îndeplinesc toate cerinţele. atunci programul va eşua.bugetul creşte între 7 –10% .bugetul creşte cu până la 5% .minim .fără impact . atunci nu vor fi efecte.bugetul creşte cu peste 10% 2 minor 3 moderat 4 serios 5 critic .nu se poate realiza .nu sunt alternative Nivel program .reduceri majore .moderat .fără impact .reduceri .se pot rezolva -se depăşeşte termenul cu o lună .activităţi suplimentare .minim .fără impact .impact critic Nivel cost .

se consideră o valoare pa pentru probabilitatea de apariţie a riscului riscului se face pe baza experienţei cu aplicaţie pentru costurile concrete. respectiv problemele tehnice si de planificare specifice proiectului probabilităţii de apariţie şi clasa consecinţelor determină categoria impactului riscului  determinarea consecinţelor  clasa determinată pentru nivelul . în conformitate cu clasa aleasă.

 măsuri recomandate pentru combaterea/scăderea efectelor riscului analizat în raport cu categoria de impact:  pentru impact scăzut – se recomandă monitorizarea continuă  pentru impact mediu – se recomandă acţiuni de combatere. inclusiv considerarea alternativelor schimbă planul  pentru impact ridicat – se implementează noi procese sau se .

Efectuarea analizei cantitative a riscurilor  constă în procesul de analiză numerică a efectului riscurilor identificate asupra obiectivelor proiectului  consideră în principal probabilitatea ca riscul să se produce. asociată cu determinarea efectelor economice .

valoarea monetara asteptata pentru un proiect este calculata prin inmultirea fiecarui eveniment posibil cu probabilitatea sa de aparitie si adunarea acestor produse .Tehnici de analiza cantitativa a riscului  Analiza de sensibilitate – examineaza masura in care incertitudinea fiecarui element al proiectului afecteaza obiectivul cercetat cand toate elementele sunt mentinute la valorile de referinta  Analiza valorii monetare asteptate – calculeaza efectul mediu atunci cand viitorul include scenarii care se pot intampla sau nu.

costul total sau durata de finalizare) care ilustreaza probabilitatea de indeplinire a obiectivelor de cost specifice.  Simularea Monte Carlo – consta in reiterarea unui model de proiect cu valori de intrare (durate ale activitatilor sau estimari de cost) selectate aleatoriu pentru fiecare iteratie din distributia de probabilitate a acestor variabile. sau. a graficului de executie .Cont. Din aceste iteratii este calculata o distributie de probabilitate (ex. dupa caz.

Aplicatie rezolvata in clasa – analiza valorii monetare asteptate .

Aplicatie rezolvata in clasa – analiza valorii monetare asteptate .

Planificarea răspunsurilor la riscuri  constă în procesul de elaborare a opțiunilor și acțiunilor în vederea extinderii oportunităților și a reducerii amenințărilor la nivelul obiectivelor proiectului .

resurse) .de bani. acceptarea (prin stabilirea unei rezerve de contingenta .Strategii de raspuns  Strategii pentru riscurile pozitive: exploatarea (ex. prin adaugare de resurse pentru ca o activitate sa fie terminata mai devreme). partajarea (ex. asigurari de buna executie). timp. transferul (garantii. prin elaborarea unui protip). prin selectarea celor mai valoroase resurse ale organizatiei). prin parteneriat). extinderea (ex. acceptarea (fara a urmari in mod activ oportunitatea)  Strategii pentru riscurile negative: evitarea (schimbarea planului). limitarea (de ex.

Aplicatie rezolvata in clasa – calculul rezervei de contingenta .

b) 60000 euro pierdere c) 20000 euro profit d) 40000 euro pierdere .Activitate individuala  Daca un proiect se caracterizeaza printr-o probabilitate de 60% de a produce un profit de 100000 euro si printr-o probabilitate de 40% de a produce o pierdere de 100000 euro. valoarea monetara asteptata a proiectului este de: a) 100000 euro profit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful