You are on page 1of 1

Ankieta na temat e-learningu

Podaj rok i kierunek studiw .......................................


1. Z jakiej platformy e-learningowej korzystasz obecnie lub korzystae/-a w trakcie studiw?
................................................................................................................................................
2. Kiedy ostatni raz logowae/-a si na platformie e-learningowej? (podaj przybliony czas,
np. miesic temu)
................................................................................................................................................
Jeeli ostatnie logowanie byo ponad rok temu, to podaj powd:
................................................................................................................................................
3. Jak motywacj do nauki daje Ci platforma e-learningowa?
*bardzo du

*du

*redni

*niewielk

*adn

4. Jakie cechy platformy e-learningowej uwaasz za najwaniejsze? Zakrel jedn lub wicej
gwiazdek.
* rozwizywanie testw on-line
* moliwo przegldania statystyk i raportw
* dostp do duej iloci danych dodatkowych (prezentacje, materiay on-line)
* szybko i atwo dostpu do danych
* moliwo kontaktu i wsppracy z innymi studentami
* oszczdno czasu
* ciekawa forma graficzna
* inne...................................................................................................
5. Jakie wady platformy e-learningowej uwaasz za najbardziej powane? Zakrel jedn lub
wicej gwiazdek.
* czste awarie serwera
* brak moliwoci korzystania z platformy bez dostpu do Internetu
* wolno dziaajce oprogramowanie
* niewykorzystanie moliwoci platformy przez wykadowc
* potrzeba samodzielnej motywacji
* inne...................................................................................................
6. Z ktrej funkcjonalnoci platformy e-learningowej korzystasz najczciej?
* czat tekstowy z innymi studentami
* wideokonferencja
* wysyanie plikw (rozwiza zada)
* testy on-line
* gry
* dostp do materiaw na zajcia
7. Czy uwaasz, e Facebook moe zastpi platform e-learningow? (TAK/NIE)
8. Czy uwaasz, e Facebook moe by uzupenieniem platformy e-learningowej? (TAK/NIE)
Dzikuj za wypenienie ankiety.