You are on page 1of 19

Etika Komputer dan Isu Undangundang

shalynda2012

Kandungan kontroversi dan kawalan


Kandungan Kontroversi: -Kandungan kontroversi adalah maklumat yang menyebabkan percanggahan pendapat dan boleh menyebabkan gangguan keamanan kerana orang yang berlainan budaya akan mempunyai pandangan yang berbeza terhadap sesuatu perkara.

PORNOGRAFI
Aktiviti kreatif (bertulis atau gambargambar atau filem dan lain-lain) yang tiada nilai Kesasteraan atau kesenian selain daripada merangsang keinginan seks.

FITNAH/ GOSIP
Komunikasi lisan mengenai kenyataan palsu yang menjatuhkan reputasi seseorang.
Sesuatu pernyataan yang palsu dan berniat jahat atau laporan tentang seseorang.

shalynda2012

Kesan kandungan kontroversi


PORNOGRAFI Boleh menjurus kepada perbuatan jenayah seperti ekploitasi wanita dan kanak-kanak. FITNAH, GOSIP Membentuk masyarakat yang menolak kejujuran dan kebenaran.

Menyebabkan ketagihan seksual.


Membentuk nilai moral yang rendah terhadap orang lain. Boleh menghakis nilai murni agama, budaya dan kepercayaan. Meruntuhkan akhlak.
shalynda2012

Membentuk masyarakat yang suka menyebarkan khabar angin dan gosip.


Boleh menyebabkan seseorang mempunyai sikap negatif terhadap orang lain.

Kaedah penapisan terhadap kandungan kontroversi.


Kaedah ini akan menghadkan pencapaian kandungan di internet.
PENAPISAN INTERNET

SEKATAN KATA KUNCI

SEKATAN LAMAN WEB

SISTEM PENGKELASAN WEB

shalynda2012

PENAPISAN INTERNET

SEKATAN KATA KUNCI

Menggunakan senarai perkataan yang terlarang untuk penapisan seperti xxx, sex, nude. apabila laman web dibuka, perisian penapisan akan menapis perkataan yang terkandung dalam laman web tersebut dan apabila perkataan yang terlarang dijumpai, laman web tersebut akan disekat dan pengguna tidak boleh mencapainya.

PENAPISAN INTERNET
SEKATAN LAMAN WEB

Kaedah ini menggunakan perisian yang akan menyenaraikan laman web yang akan disekat. Laman web yang termasuk dalam senarai tidak akan boleh dibuka oleh pengguna.

PENAPISAN INTERNET
SISTEM PENGKELASAN WEB

Laman web akan dinilai berdasarkan kandungannya. Pengkelasan laman web adalah berdasarkan nudity, keganasan, sex dan bahasa. Web site hanya memaparkan laman web berdasarkan paras pengkelasan yang dibuat.

Integriti dan keselamatan maklumat Keselamatan data kerajaan Hak Harta Intelek Privasi dan kerahsiaan maklumat

Antara Undang-undang siber di Malaysia


Akta Tandatangan Digital 1997 Akta Jenayah Komputer 1997 Akta Teleperubatan 1997 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998

shalynda2012

Jenayah Komputer

Penipuan komputer

perlanggaran hak cipta (cetak rompak)

Pencurian komputer

Serangan komputer

shalynda2012

Mengambil kesempatan dengan cara memperdayakan pengguna dengan penggunaan komputer. Contoh-contoh penipuan komputer: Penipuan e-mail (e-mail hoaxes membuat pengguna percaya sesuatu yang tidak benar) Skim pelaburan Promosi jualan Tuntutan kepakaran dalam bidang tertentu.

Penipuan komputer

shalynda2012

Melanggar hak-hak yang dijamin oleh hak cipta. Contoh: menyalin, mengedar dan menjual filem, perisian dan CD secara haram. Membuat salinan terhadap buku. Memuat turun lagu, filem, perisian secara haram dari internet.

perlanggaran hak cipta (cetak rompak)

shalynda2012

Menggunakan atau memiliki harta orang lain tanpa kebenaran. Contoh: memindahkan bayaran daripada akaun kepada penerima yang tidak sepatutnya. Memasuki talian penghantaran data secara haram. Mengalih barang yang dihantar menerusi perkhidmatan penghantaran ke destinasi dan penerima yang salah.

Pencurian komputer

shalynda2012

Sebarang aktiviti yang dilakukan untuk mengganggu peralatan sistem komputer, mengubah proses kawalan dan merosakkan data yang tersimpan. bentuk serangan komputer:
I.
Serangan komputer

serangan fizikal yang mengganggu kemudahan komputer atau talian-talian penghantaran. II. Serangan elektronik yang menggunakan kuasa tenaga elektromagnetik untuk merosakkan papan litar komputer. III. Serangan rangkaian komputer yang menggunakan kod hasad (malicious code) untuk eksploitasi kelemahan perisian atau keselamatan komputer.

shalynda2012

shalynda2012

shalynda2012

shalynda2012

shalynda2012

shalynda2012

shalynda2012