You are on page 1of 1

// SIZE=3

// i=0
// kad ue u switch, case 0, inkrementira se i postaje 1
// ~s=-s-1
// s=-1
// s=(-3)&(-1) = (1)01&(1)11=(1)01 radimo komplement i to je -3

// i=1
// inkrementira se kad ue u case 1 i postaje 2
// s= (-3)&(-5)=(1)01&(1)011=(1)001 komplement dvojke, (1)111=-7

// i=2
// kad ue u default, inkrementira se i i postaje i=3 i s=0

// i=3
// po ulasku u case 3, se inkrementira i i i=4, s=0|(1<<4), to bi znailo 0 ili 10000= 10000=16
//izlazi iz switcha, i iz fora. ispisuje se 16