You are on page 1of 1

Hoa Tim Ngay Xua Ri chiu nay l kh y c ngi nhn bun ly.

Gom nh thng sui tnh c liu m thm lng t nhiu. Tm t bng khung ngy i ta n y cng vn xa chn ny. Nht hoa tm rng ci ln o c ai u ng hoa tm c ngi thng. Hng xa i tm u thy k nim bi mt mu hoa tm. Cn li y nhng khung tri ch v thng nm lng ngng ch. Ri t nhng m bun mang ti, thng nh khn ngui ngi xa xa cch ri. n tnh sut i du trong lng ring nc n m thi. Nhn mu hoa ng nh em ci lc mnh va gp nhau. Xun vn qua, m thi gian tri bit ai v chn no. u y d hng gi tm t luyn thng ngc nhn hoa tm rng. Tnh sao hng h ngi xa hi thu cho ni lng hoa tm cn ngi u