You are on page 1of 4

UPRAVLJANJE PROFITNOM MARZOM JEDNO OD TRI PODRUJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA TRGOVINSKIM PREDUZEEM 1. MARA 2. OBRT SREDSTAVA 3.

STEPEN ZADUENOSTI

Dva modela kalkulacije cena Sistem mare Fakturna cena Zavisni trokovi nabavke Nabavna cena Mara650% Prodajna cena 45.00 5.00 50.00 30.00 80.00 Sistem rabata Prodajna cena Rabat 37.5% Nabavna cena ZTN Iznos za uplatu 80 30 50 5 45 Stopa RuC za promet je RuC je Stopa je 50 komada 50 x 80 4000 50 x 30 1500 1500 / 4000 0.375

Model bilansa uspeha


PARAMETRI TROKOVA PARAMETRI REZULTATA BRUTO PROMET - Redukcije (2,000.00) NETO PROMET - Nabavna vrednost prodate robe RAZLIKA U CENI - Operativni trokovi (trokovi poslovanja) OPERATIVNI PROFIT - Ostali trokovi i prihodi NETO PROFIT PRE OPOREZIVANJA - Porezi (na poslovni rezultat) NETO PROFIT POSLE OPOREZIVANJA 270,000.00 (168,750.00) RUC / Neto Pt 101,250.00 (76,600.00) Op.Pf / Neto Pt 24,650.00 NPf pre / Neto Pt 24,650.00 (3,480.00) NPf posle / Neto Pt 21,170.00 7.84% 9.13% 9.13% 37.50% -0.74% VREDNOSTI 272,000.00 redukcije/neto Pt POKAZATEL JI (stope)

TRADICIONALNO UPRAVLJANJE RUC

Bazirano na analizi Bilansa uspeha

BRUTO PROMET

UK. BR.POTENCIJALNIH POSETA Traffic - zavisi od lokacije; asortimana; KUPACA pravovremene propagande, gravitacione moi

UK.BR. STVARNIH KUPACA PROSENA TRANSAKCIJA PORAST PROSENE TRANSAKCIJE LOJALNOST KUPACA

Stopa konverzije potencijalnih u stvarne kupce: promocija, lina prodaja, izlog, ambijent Lini standard, prisustvo eljenih marki, atraktivnost usluga Nove upotrebe kupljenih proizvoda, novi korisnici kupljenih proizvoda, vea potronja proizvoda Broj ponovljenih kupovina u vremenskom periodu

NETO PROMET po odbitku redukcija

VRAENA ROBA

reklamacije: oteenja, lo kvalitet, neispunjena oekivanja zavisi od tipa objekata: vie kod modne i tehnike robe ali je prisutno i kod prehrambene, stakla, povezano je sa trokovima KRKL, i vezano je za operativno upravljanje transportom i manipulacijom

POPUSTI

popusti (sezonski, akcijski, koliinski, na vernost) rasprodaja (nekurentne robe, sezonske robe, pred istek roka trajanja, pred renoviranje objekata, ) snienja cena - preneta od dobavljaa,

RAZLIKA U CENI po odbitku NVPR

FAKTURNA CENA

rezultat rada nabavne slube, istraivanja nabavnog trita i vetine pregovaranja transport pedicija osiguranje certifikati o poreklu, kvalitetu, ispravnosti, atesti, manipulacija (pakovanje, utovar, pretovar, istovar, raspakivanje / dekonzervacija) learina (javno skladite, carinsko skladite,) kamion, )

ZAVISNI TROKOVI NABAVKE

OPERATIVNI PROFIT PO CENTRIMA TROKOVA po odbitku operativnih trokova - tr.poslovanja

po mestima - svaki organizacioni deo moe biti centar trokova, a srodna mesta (prodaja) zajedno tako da se vri analiza nabavka, skladite

nabavka, skladite PO VRSTAMA TROKOVA materijalni trokovi amortizacija spoljne usluge porezi i doprinosi ugovorne obaveze lini dohoci - zarade marketing nedostaje PO ARTIKLIMA DPP, GMROI struja, voda, materijal renta, inv. Odravanje reklama, servisi, na zarade, na imovinu kamate, lanarine, plata,prevoz, topli obrok, dnevnice, bonusi

VANREDNI PRIHODI NETO PROFIT PRE OPOREZIVANJA po odbitku ostalih trokova i dodavanju ostalih prihoda VANREDNI RASHODI

kamate na plasirana sredstva prihodi od imovine prihodi od davanja usluga rabati i skonta kamate na pozajmljena sredstva kalo, rastur, kvar, lom, uginue

NETO PROFIT NAKON POREZ NA DOBIT PLAANJA POREZA KORPORACIJE

oslobodjenja od poreza - olakice poreski menadment

SAVREMENO UPRAVLJANJE PROFITNOM MAROM

bazirano na marketinkom pristupu

analiza pojedinanih kalkulacija

jedinina cena 80.00 Din. 80.00 Din. neto promet X 270,000.00 Din. 270,000.00 Din. Bruto mara (RuC) broj komada 101,250.00 3375 101,250.00 3375 troak nabavke X 168,750.00 168,750.00 Neto NVPR i ZTN profit 50 pre poreza 50 24,650.00 51,650.00 Operativni trokovi !?!? Trokovi poslovanja 76,600.00 Porez na Pf 76,600.00 0.2 + Ukupni trokovi 4,930.00 76,600.00 10,330.00 Ostali prihodi i rashodi 76,600.00 Kamate 27,000.00

Neto Pf posle poreza 19,720.00 41,320.00 PF' / Neto promet 270,000.00 Din. 270,000.00 Din. 7.30% 15.30%

PRODAJNA CENA

added value konkurencija izbor dobavljaa nabavna strategija izbor proizvoda transportni trokovi, cene, uslovi plaanja, bonifikacije, rabati, skonta politika asortimana, pravovremena kupovina,

NABAVNA CENA

UKUPNA KOLIINA OPERAT. TROKOVI

pogledati bruto promet u tradicionalnom nainu upravljanja marom Fiksni trokovi Poluvarijabilni trokovi Varijabilni trokovi amortizacija, renta / najamnina, plate menadera plate prodavaca i administrativaca, odravanje, ostali trok. marketing,