You are on page 1of 18

Pribatisasyon ng Tubig sa NCR: 4 Case Studies

IBON Foundation/WPN | June 7, 2013

NCR
2,461,000 pamilya (2009)

Kita ng pinakamahirap na 1.2 milyon (50%):


< P110/araw o P3,300/buwan - 4,000 pamilya P164/araw o P4,920/buwan - 19,000 pamilya P273/araw o P8,190/buwan - 101,000 pamilya P684/araw o 20,520/buwan - 1,049,000 pamilya
Sa pangkalahatan:

Tubig ay 2% ng kabuuang gastusin


(P15.2 B sa P760 B total expenditure)

Kaingin Uno/Dos, Bgy Pansol, Quezon City

San Roque, Bgy Bagong Pag-asa, Quezon City

Palar Village, Makati City/ Taguig City

Sambahayan Bldgs A/B/C, Moriones, Tondo

WATER CONNECTION

P1,300-10,000
SINGIL SA TUBIG

P20-75/m3 (submetered) P63-333/m3 (kada container)


Kita

P100-400/araw P3,000-12,000/buwan
Kasambahay, drayber ng pedicab/tricycle/jeepney, construction workers, vendors, security guard, janitors

Gastos sa tubig sa isang araw

P18-60
Buwanan

P400-800 (submetered) P540-1,800 (kada container)


% ng kabuuang gastusin

7-22% (@income P100-150/day) 3-15% (@income P300-350/day)

Ayala Heights

P6,855+ (connection)

P38.47/cu.m.
Bgy Pansol

~P10,000 (main)

P38.47/cu.m.
~P2,500++ (sub)

P40-50/cu.m.
Boysen/balde

P125-264/cu.m.

Inflationadjusted Lumaki

549% 171%
Lumaki

858% 300%

Sources: Tariffs (MWSS), CPI (BSP)

P4.3 bilyon
(2011 tubo)
Sources: MWSS

P5.9 bilyon
(2011 tubo)
Sources: MWSS

Return on Equity (ROE), Selected Industries (%, ave. 1998-2011) and MWCI/MWSI (%, 2011)
50 45 40 35

48

30
25 20 15 10

16

15

14

14

19 13

5
0

Sources: Selected industries (IOPRC), MWCI/MWSI (BusinessWorld)

Karapatan sa tubig ay karapatang pantao


Tubig ay serbisyong pampubliko Pampublikong pagmamay-ari at kontrol ng serbisyong pampubliko

Maraming salamat po!