You are on page 1of 7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BEDENA 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR DARUL EHSAN

KERTAS KERJA
NAMA PROGRAM : LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR TARIKH : 25 JULAI 2011 TEMPAT : PUSAT SAINS NEGARA DAN SURIA KLCC KUALA LUMPUR ANJURAN : PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BEDENA

PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR

Julai 2011

1.0PENGENALAN Belajarmelaluipengalamanadalahsangatpentinguntukmurid-muridkhasnya muridberkeperluankhas).Olehsebabitu, lawatansambilbelajardiadakanuntukmuridmuridinisupayamerekamendapatpengalamandaripadalawatantersebut.Programini juga bertujuanmenjanamindamurid-muridterhadappengalaman yang dilaluinyasertamendapatpengetahuanbaru. Lawatanmerupakansalahsatudaripadateknikpengajaran dan pembelajaran yang memberiimpakmendalamkepadamurid-murid. dipilihadalahtempat yang memberipendedahan Tempatlawatan dan input yang yang (muridprogram

berkaitandenganpengajaran dan pembelajaran di dalamkelas. 2.0BUTIR-BUTIR AM 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 Penasihat : En Abd Hamid bin Hassan : Pn Norhayati bt Jupri : 25 Julai 2011 ( tarikh yang cadangkan ) : 44 orang (Guru, Ibubapa dan murid) : Bas sewa

Pengerusi Program Tarikh JumlahPeserta Pengangkutan

TempatLawatan : PusatSains Negara danSuria KLCC, Kuala Lumpur.

3.0 OBJEKTIF PROGRAM 3.1 3.2 3.3 3.4 Memberipendedahankepadamurid-muridsuasanapembelajaran luarkelas. Mengeratkanhubungansilaturrahim dan murid. Memberipengalaman yang barudanmenjanamindakepadamurid-murid. Meningkatkankemahiranbersosialmurid-muridpendidikankhas. di antara guru,ibubapa/penjaga di

4.0 KUMPULAN SASARAN


PPKI SMK SERI BEDENA 2 2011

PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR

Julai 2011

Semuaguru, ibubapa/penjaga dan muridpendidikankhas(rujuklampiran 1)

5.0

ANGGARAN KEWANGAN

A. ButiranPendapatan

1. Bayaranpeserta 960.00 2.BayaranPenjaga 160.00 3. Sumbanganluar 500.00 Jumlah

( RM 20 X 32 orang )

RM

( RM 40 X 4 orang )

RM

RM

RM 1620.00

B. ButiranPerbelanjaan 1. Pengangkutan 1000.00 2. Makanan & Minuman 320.00 ( RM 10 X 32 orang ) RM ( RM 1000 X 1 buah bas ) RM

PPKI SMK SERI BEDENA

2011

PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR

Julai 2011

3. Tiket LRT Ke Suria KLCC 160.00 4. Kontigensi 200.00

( RM 5 X 32 orang )

RM

RM

Jumlah 1680.00 JUMLAH KESELURUHAN (A + B) 3300.00

RM

RM

6.0 TENTATIF PROGRAM Isnin (25 / 07/ 2011) 7.00 pagi 7.15 pagi 8.30 pagi : : : Berkumpul di sekolah Taklimat ringkas Bertolak ke Pusat Sains Negara, Kuala Lumpur Tiba di Pusat Sains Negara, Kuala Lumpur : : : Aktiviti di Pusat Sains Negara, Kuala Lumpur MakanTegahari di PusatSains Negara Bertolak ke KL Sentral untuk menaiki LRT ke

10.30 pagi : 10.50 tghari 12.30 tghari 1.00 petang Suria KLCC 2.00 petang
PPKI SMK SERI BEDENA 4

Tiba di KL Sentral
2011

PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR

Julai 2011

2.30 petang 3.30 petang 4.30 petang 5.30 petang 6.00 petang 9.00 malam:

: : : : :

Menaiki tren keSuria KLCC SolatZohor (Jamak) di SurauSuria KLCC Makan petang di KFC Suria KLCC Bersiar-siar di taman Suria KLCC Bertolak pulang ke sekolah

Tiba di sekolah

7.0 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

Penasihat

En Abd Hamid bin Hassan Pengetua SMK Seri Bedena Pn Hjh Siti Rahmah bt Timin Penolong Kanan Kurikulum PnHjhJamaliahbtJahari PenolongKanan Hal EhwalMurid En Ishak bin Marsudi PenolongKananKokurikulum

Pengerusi

PnNorhayatibtJupri Penyelaras Program Pendidikan Khas Integrasi

Setiausaha Bendahari :

EnShahrolNizam B. Mispan

PnSuhanaBt. MohdRoyani

AJK KECIL i Makanan :


5

PnSitiRulizahbtNorhatim
2011

PPKI SMK SERI BEDENA

PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR

Julai 2011

ii iii iv v

Disiplin Pengangkutan PertolonganCemas Dokumentasi

: : : :

PnNorAzmabtSaidina Abu Bakar En MohdYusofbinAbdManap PnNorazlinabtShafie En shahrolNizambinMispan

8.0 PENUTUP Sayaamatberharap lawataninimendapatkerjasamadankomitmendaripadasemuapihaksamaada program antara guru, ibubapa/penjagadanmurid. Disediakanoleh : Disemakoleh : Disahkanoleh : program yang

terlibatsecaralangsungataupuntidaklangsungdalammenjayakannya. Hal inikerana, inimemberimanafaatkepadamuriddi muriduntukmenimbapengalamanbarusertamengeratkanhubungansilaturrahim

.. .. . En ShahrolNizam bin Mispan Hamid bin Hassan Setiausaha Program Lawatan SMK Seri Bedena Penyelaras PPKI SMK Seri Bedena Pengetua SMK Seri Bedena PnNorhayatibtJupri En Abd

Ulasan

PPKI SMK SERI BEDENA

2011

PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR

Julai 2011

..

PPKI SMK SERI BEDENA

2011