PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : TINGKATAN TIGA TINGKATAN MASA TAJUK FOKUS 3 40 minit Adab berpidato Pemikiran : Pelajar

dapat mengetahui adab berpidato. Penghayatan : Sentiasa mengamalkan dan melaksanakan adab berpidato. Aras 1 1. Menyatakan pengertian berpidato . 2. Menerangkan diantara format berpidato. 3. Menjelaskan adab-adab berpidato Aras 2 1. Mengenalpasti ciri-ciri pidato yang baik dan tidak baik. OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN 2. Menerangkan cara-cara untuk menjadi pemidato yang baik 3. Menyatakan tujuan Islam menganjurkan beradab ketika berpidato. Aras 3 1. Menghuraikan akibat jika seseorang tidak beradab ketika berpidato. 2. Menjelaskan cara untuk mengelakkan diri perkara-perkara yang boleh menjatuhkan m,aruah orang lain ketika berpidato. 3. Menerangkan keberkesanan pemidato yaqng baik terhadap individu dan masyarakat. ISI Aras 1 1. Menyatakan pengertrian pidato. 2. Menerangkan format berpidato. 3. Menerangkan adab berpidato. 4. Ciri-ciri pidato yang baik. Aras 2 1. Menyatakan tujuan Islam menganjurkan beradab ketika berpidato. 2. Mengenalpasti ciri-ciri pidato yang baik dan tidak baik. 3. Menerangkan cara-cara untuk menjadi pemidato yang baik. 4. Mengamalakan sifat berani mengeluarkan pendapat. Aras 3. 1. Menjelaskan keberkesanan pidato yang baik kepada individu dan masyarakat.

Guru meminta pelajar mempersembahkan pidato mengikut kumpulan. 2. PENGETAHUAN SEDIAADA LANGKAH-LANGKAH P&P 1. . Guru membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan . . 5. 6. 3. Menghuraikan cara-cara untuk mengelakkan diri dari perkara yang boleh menjatuhkan maruah orang lain ketika berpidato. 4. Aras 2 1. . 3. Guru menjelaskan keberkesanan pidato yang baik. . Guru menghuraikan cara-cara untuk mengelakkan diri dari perkara yang boleh menjatuhkan maruah orang lain ketika berpidato.Ciri-ciri pidato yang baik. 2. Nasihat-menasihati dan mengamalkan sifat sopan santun. Menghuraikan akibat buruk jika tidak beradab semasa berpidato 3. Guru meminta pelajar menerangkan format berpidato. Guru menayangkan rakaman VCD johan pidato peringkat kebangsaan. Guru menghuraikan akibat buruk jika tidak beradab semasa berpidato. Guru menyatakan bahawa pelajar perlu mengamalkan sifat nasihat menasihati dan mengamalkan sikap sopan santun.2. Guru memberi komen terhadap persembahan pelajar. Guru mnerangkan adab-adab berpidato. Guru memberi tajuk mengikut kumpulan. Perkembangan P & P Aras 1 1. Pelajar telah melihat pertandingan berpidato peringkat maktab Set Induksi 1. Aras 3 1.Ciri-ciri pidato yang tidak baik.Tujuan Islam menganjurkan beradab ketika berpidato. 2. Guru meminta pelajar secara rawak menyatakan pengertian pidato. 4.

5. VCD. Perbincangan dan soal jawab. Kaedah dan ABM 1. 3. Colour Magic. Rumusan Pengayaan Pendalaman 1. Kertas. Pelajar membaca dan menghayati kisah pemidato nusantara iaitu Hamka. 2. 3. 4. Guru memastikan setiap pelajar menjadi pemidato yang baik dengan melatih sifat berani menyatakan kebenmaran. Kaedah 1. 4. . Guru menyarankan pelajar mengamalkan sifat yang bersopan dan tidak membanggakan diri dab berakhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang pemidato. 2. Sumbang saran. LAMPIRAN 1 Pelebaran 1. 5. TV. Sumbang saran. Gambar. Pelajar membaca dan menghayati tafsir daripada surah An-Nahlu ayat 125. Demontrasi. Penerangan daripada guru. 2.1.

Aras 2 1. Nyatakan Format sesebuah pidato. 3. 2. Aras 3 1. Berikan pengertian pidato. Nyatakan 3 ciri-ciri pidato yang tidak baik. 2. 2.LAMPIRAN II Soalan mengikut aras. Aras 1 1. . Jelaskan adab-adab berpidato. Jelaskan 3 ciri pemidato yang baik mengikut perspektif Islam. Berikan cadangan anda cara-cara menjadi pemidato yang baik. Nyatakan 3 akibat seseorang itu mengabaikan adab-adab ketika berpidato.

Aras 1 ADAB BERPIDATO PENGERTIAN ADAB-ADAB .LAMPIRAN III Lembaran Kerja.

Ciri-ciri pidato yang baik ialah: a) b) c) d) Aras 3 Isikan tempat kosong dengan kesan pidato yang baik terhadap masyarakat: Kesan pidato yang baik terhadap masyarakat .Aras 2 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful