You are on page 1of 2

PELAN OPERASI PEMAJUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK PALONG TUJUH (F) 2008 Aspek Pelaksana Program Tarikh

Masa Aktiviti Kumpulan Sasaran 1. Sesi taklimat 2. Bengkel Ahli-ahli baru Guru penasihat dan AJK Mengurangkan pelanggaran disiplin di kalangan pelajar Butiran Catatan

Objektif

Menggalakkan pelajar libatkan diri secara aktif dalam bidang ko kurikulum

Strategi Pelaksanaan

Kursus asas kepada ahli baru.

Alat bantu

LCD, white board dan marker, kertas A4

Penilaian program

Penilaian impak