You are on page 1of 3

Acara 4 X 200m 7 6

Garisan Memotong

3 1 8 2

4X 200m Pendaftaran 6 orang Pelari pertama dan kedua berlari dalam lorong Pelari ketiga berlari dalam lorong sejauh 100 meter dan memotong lorong satu Pelari terakhir ( Pelari ke-4 ) berlari dilorong satu susunan berdasarkan pasukan yang mendahului . KESALAHAN KERAP BERLAKU 1. Menerima baton diluar zon baton (garisan kuning) 2. Pelari 2,3 dan 4 mengambil baton bukan menerima baton 3. Menghalang pelari lorong lain selepas menyerah baton 1. Pelari berlari / masuk di lorong lain semasa pertandingan dijalankan (Kawasan kerap berlaku kesalahan ialah di
sepanjang selekoh 100 meter pertama .

Acara 4 X 100m
6 5 7

4 3

1 2 8
Pengadil 2 , 3 , 6 dan 7 bertanggungjawab mengadil/menjaga di selekoh berdekatan 4 X 100m PENTING - Semua peserta berlari dalam lorong masing-masing . TIDAK BOLEH MASUK LORONG LAIN . KESALAHAN KERAP BERLAKU 1. Menerima baton diluar zon baton (garisan kuning) 2. Pelari 2,3 dan 4 mengambil baton bukan menerima baton 3. Menghalang pelari lorong lain selepas menyerah baton 4. Pelari berlari / masuk di lorong lain semasa pertandingan dijalankan (Kawasan kerap berlaku kesalahan ialah di sepanjang selekoh 100 meter pertama .

ETIKA PEGAWAI -Ketepatan masa pada sepanjang kejohanan . -Berbudi bicara dalam menjelas undang-undang dan menyelesai kesulitan . -Mempunyai pengetahuan (buku undang-undang) dibawa bersama . -Bertindakbalas dengan cepat . -Membuat keputusan dengan tepat , ringkas dan cepat . -Adil semasa menjalankan tugas . -Penuh kesabaran memenuhi keperluan atlit . -Kesediaan menerima arahan .