You are on page 1of 4

BAB 6 BENTUK MUKA BUMI (D)Saliran di Malaysia POLA SALIRAN Reranting Jejala Selari Gegelang

____________________ ____________________ __________________ ____________________ Jejari /Sepunca Bawah tanah

_________________

___________________

Tasik Tasik semula jadi a. Tasik buatan manusia a.

b.

b.

c.

d.

Sungai Malaysia mempunyai banyak sungai kerana menerima ________________sepanjang tahun. Kebanyakan sungai di Semenanjung Malaysia berpunca dari __________________________. Sungai-sungai ini mengalir ke ________________dan _____________________. Sungai-sungai di Malaysia deras alirannya di peringkat ________________. Sungai-sungai membawa ______________________( Lumpur atau tanah halus yang dimendakkan di dalam sungai).

Sungai dibahagi kepada peringkat:

Bentuk muka bumi setiap peringkat:

Bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai