You are on page 1of 1

Panduan tugasan pk 1.

Gambar sebelum dan gambar selepas (gambar selepas boleh mengguna ict untuk ubah suai)menggunakan power point 2. a. Pengenalan : hurai secara umum tentang penilaian b. Rumusan penilaian : hurai sebelum , semasa dan selepas gotong royong -sebelum: bincang dengan gb , tarikh yang sesuai untuk melaksanakan gotong royong, menubuh jawatankuasa, Rancang aktiviti yang laksanakan, perjumpaan , mesyuarat pertama :cadang aktiviti -semasa: mesyuarat kedua perkembangan-persiapan gotong royong,tindakan beri borang penilaian / soal selidik - selepas: mesyuarat kedua , ahli jawatankuasa-kelemahan/kekuatan c. Kekuatan penilaian: -perpaduan kaum , interaksi , kurang kos perbelanjaan . contoh berapa peratus telah dijalankan, pengaruh kepada ibu bapa, guru dan murid d. Kelemahan penilaian : contoh masa tidak mencukupi, tidak membawa peralatan, tidak member kerjasama e. Cadangan penambahbaikan: 5 cadangan , ideal sendiri . contoh menjemput YB untuk mendapat sumber kewangan. f. Rumusan : keseluruhan tugasan, laporan yang dijalankan g. Rujukan :10 jenis, mesti ada ayat yang digunakan untuk rujukan dalam tugasan h. Lampiran : borang penilaian dalam modul ms 181-185 mesti ubahsuai atau soal selidik yang kosong dan diubahsuai yang berkaitan

Jika mengguna perenggang modul ms 1 ditulis dengan cara dibawah Dari Falsafah Pendidikan Kebangsaan di dalam buku HBHE 2103 _________ ditulis oleh ________________

Dibawah borang penilaian perlu ditulis ( sumber diperolehi daripada Norazhan Che Lan dari buku HBHE 2103 _________ dan telah diubahsuai)