You are on page 1of 1

SALINAN

GAJI BULAN MEI 2013 NAMA : ZUL AZRI BIN JAID PENDAPATAN GAJI POKOK. E. KOS SARA HIDUP ELAUN KHIDMAT AWAM IMB.TETAP PERUMAHAN B.I.T.K.-K/TANGAN TUNGGAKAN SSB KTAWAM RM 1,286 300 115 180 40 95 SEN 22 00 00 00 00 00 JABATAN : JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SELANGOR NO KP/NO GAJI PTJ : PENGARAH HAIWAN NEGERI POTONGAN KKR JPV SELANGOR RM SEN KOD BANK 5 00 CIBBMYKL NO. AKAUN 120671037XXXXX CARA BAYARAN 1 JUMLAH PENDAPATAN 2,016 22 JUMLAH POTONGAN GAJI BERSIH 5 00 2,011 22 TARIKH BAYARAN 23-May-2013 : 791204105175

SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN