You are on page 1of 22

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011

NI DUNG

1 TIU IM 2 TNG QUAN V CAO SU 3 TR TRNG CAO SU TH GII 4 TH TRNG CAO SU VIT NAM 5 V TH CNG TY TRONGNGNH

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 TIU IM Kinh t th gii c nhng du hiu phc hi kh r nt trong nm 2010, lnh vc sn xut tng trng mnh thc y nhu cu tiu th cao su t nhin tng cao. ng thi, s suy gim ngun cung ti khu vc Nam v ng Nam , va cao su chnh ca th gii, do thi tit bt thng khin gi cao su t nhin tng cao v c thi im vt ngng 5,000 USD/tn trong nm 2010. Gi du th ang c xu hng tng tr li do s gia tng trong nhu cu, mi lo ngi v khng hong chnh tr ti Trung ng v Bc Phi, chnh sch ni lng tin t ca M lm suy yu ng USD v mt phn t yu t u c cng l nhn t quan trng thc y gi cao su t nhin tng mnh trong thi gian qua. Tn kho cao su t nhin th gii tng, cng vi l doanh s bn xe mi gia tng mnh do c h tr bi cc chnh sch kch thch kinh t ca Chnh Ph cc nc nh chng trnh: i xe c ly xe mi ca Chnh Ph M, Anh, c lm gia tng nhu cu cao su t nhin sn xut sm lp. VTS nhn nh, din bin th trng cao su t nhin trong thi gian ti s ph thuc vo cc nhn t sau: Tng trng kinh t th gii. S tng trng bn vng ca kinh t th gii l yu t tch cc h tr gi cao su. Tuy nhin, trong nm 2011, th gii s phi i mt vi nhng thch thc to ln nh lm pht ti cc nc ang pht trin v n cng ti cc nc pht trin. y s l nhng nguy c e da n tng trng kinh t th gii v nu khng gii quyt trit nhiu kh nng s xy ra mt cuc suy thoi kinh t na sau khng hong 2008. Gi du th. Nhng nm gn y, gi cao su t nhin lun c mi tng quan cng chiu vi gi du th mc d cao su t nhin v cao su nhn to l nhng hng ha khng thay th hon ton cho nhau do tnh cht c th ca mi sn phm nhng bt k s bin ng mnh no ca gi du cng nh hng khng nh ti gi cao su t nhin. Chnh sch tin t ca M. Do gi c hng ha giao dch trn th gii u c nim yt bng USD nn s mnh ln hay yu i ca ng tin ny u nh hng n gi c hng ha. Ngoi ra, chnh sch t gi ca cc nc sn xut chnh cng tc ng n gi cao su t nhin. Din tch cy cao su trng mi c a vo khai thc. Cc quc gia thnh vin ca Hip hi cc nc sn xut cao su t nhin u gia tng din tch trng mi bn cnh vic thay th cy cao su gi ci. Khi din tch trng mi v thay th c a vo khai thc s lm gia tng ngun cung cao su t nhin. Thi tit ti cc quc gia sn xut chnh. Nhng hin tng thi tit bt thng s khng thch hp i vi qu trnh sinh trng v cht lng m cao su.

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 TNG QUAN V CAO SU

Lch s ngnh cng nghip ch bin cao su.


Cao su thin nhin c chit sut t m cy cao su Hevea brasiliensis thng qua qu trnhlu ha nn c c tnh mm do, ng thi bn, khng thm nc v khng b nh hng bi thi tit. Nh nhng c tnh trn m cao su t nhin c s dng lm sm lp, giy dp, qun o bo h, dng c th thao, dng c y t Nhu cu cao cng vi vic khai thc kh khn khin gi cao su tng chng mt t mc 256 Bng Anh ln 655 Bng Anh trong thp nin u th k 20, lm thc y nhu cu s dng ngun nguyn liu thay th. Nm 1909, nh ha hc ngi c Fritz Hoffmann pht minh ra cao su tng hp lm t du m, m ra mt chng mi cho ngnh sn xut cao su lc by gi. Trong Chin tranh th gii th II, Nht xm chim phn ln cc quc gia ng Nam , khu vc sn xut cao su t nhin chnh ca th gii v phong ta ngun cung khin nhu cu s dng cao su tng hp tng mnh ti quc gia phng Ty lm tng quan sn lng tiu th gia cao su t nhin v cao su tng hp thay i nhanh chng. K t nhng nm 1980, gi du m c xu hng tng khin nhu cu s dng cao su t nhin phc hi v hin nay chim khong 43% sn lng tiu th cao su trn ton th gii.

c im cy cao su v ngnh khai thc cao su.


Cy cao su sinh trng thch hp ti nhng khu vc nm v 10 hai u xch o, l nhng khu vc c kh hu nng m, lng ma hng nm ph bin khong 2,000 mm. Do khu vc cc quc gia ng Nam , Nam M v lu vc sng Congo, Niger chu Phi l nhng ni cy cao su c trng ph bin. Cy cao su t tui 5-6 tui th bt u thu hoch m n khi t 26 30 tui, ma khai thc cao su trong nm ko di khong 9 thng bt u t thng 6 n ht thng 2 nm sau. Sau , vic khai thc s dng li t cui thng 2 n ht thng 5 cy cao su thay l, nu khai thc trong thi gian ny, cy c nguy c b cht.

ng dng ca cao su t nhin.


M cao su s c s ch thnh dng tm, dng khi hay dng trng c da vo cc phng php khc nhau. Hin nay, phng php s ch c p dng ph bin nht l chuyn m cao su ti thnh dang tm v dng trng dc, c bit trong cc h tiu in. Cao su t nhin c ng dng rt rng ri trong nhiu lnh vc bao gm: giao thng, cng nghip, tiu dng, v sinh v y t. 3

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011

Cao su t nhin

Giao thng vn ti

Cng nghip

Tiu dng

V sinh v Y t

Sm lp, dy ai an ton trn t

Bng chuyn, lp xe nng hng, bnh ng, ng nc, gng tay cng nghip, thm t...

Qun o, giy dp, ch may, cc ty, bng nh golf, tm thm, SP bm hi.

Gng tay phu thut, sn phm nga thai, vi t - tt dng trong phu thut, thit b cy vo c th ngi...

TH TRNG CAO SU TH GII

Sn lng tiu th CSTN ton th gii ang tr li tng trng sau khi suy gim mnh trong nm 2009.
Cao su t nhin v cao su nhn to l ngun nguyn liu khng th thay th trong nhiu lnh vc: sn xut t, chi, y t, dng c th thao Trong , ngnh cng nghip sn xut sm lp tiu th gn 70% lng cao su t nhin c sn xut. Do , tng trng kinh t th gii lun gn lin vi vic gia tng nhu cu i vi cao su (c t nhin ln nhn to). Tiu th CSTN theo sn phm
12,000 10,000 15% 10% 5% 0% -5% -10%

3% 5% 5%

Sm lp Nha SP k thut Giy dp Cht dnh

8,000 6,000 4,000 2,000 -

8%

11%

68%

Sn lng tiu th CSTN - Ct tri(nghn tn) % GDP th gii % Tng trng sn lng tiu th CSTN

Ngun: International Rubber Study Group (IRSG), IMF 4

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 Khng hong ti chnh ko theo suy thoi kinh t th gii giai on 2008 - 2009lm sn lng tiu th cao su t nhin nm 2009 gim mnh ti 7.7% so vi nm 2008. Bc sang nm 2010, kinh t th gii c nhng du hiu phc hi kh r nt, GDP th gii 2010 tng trng 3.95% so vi mc tng trng m gn 2.1% trong nm 2009. Cng vi s phc hi ca kinh t th gii, sn lng tiu th cao su t nhin ton th gii trong nm 2010 tng hn 13.6% so vi nm 2009, t hn 10.6 triu tn, vt qua nh sn lng nm 2008 v l mc tng trng cao nht k t nm 2000. Nh vy,tr nm 2009, sn lng tiu th cao su t nhin ton th gii lin tc c s tng trng vng chc vi mc tng bnh qun 4.54%/nm trong giai on 2000 2010. ng gp ln vo s gia tng sn lng tiu th cao su t nhin n t khu vc chu , c th l 2 nn kinh t mi ni l Trung Quc v n . S pht trin mnh m ca ngnh cng nghip t, c bit l t gi r ti hai quc gia ny i km vi s tng trng nng ca nn kinh t khin nhu cu tiu th cao su t nhin gia tng nhanh chng. Trung Quc hin ang dn u th gii v sn lng tiu th cao su t nhin. Nm 2010, Trung Quc tiu th ti 3.3 triu tn, chim gn 31% nhu cu tiu th ca c th gii. Trong giai on 2005 2010, sn lng tiu th ca Trung Quc tng trng bnh qun 8.81%/nm, ngoi tr nm 2008 c sn lng tiu th gim nh v xp x bng vi nm 2007 th cc nm cn li, tiu th cao su t nhin ti Trung Quc u t mc tng trng kh cao trn 7.5%. Nm 2008, n vt qua Nht Bn tr thnh nc tiu th cao su t nhin ng th 3 th gii sau Trung Quc v M. Sn lng tiu th ti n tuy c mc tng trng khng cao nhng li nhng li bn vng hn so vi Trung Quc v lin tc tng qua cc nm. n tiu th 951 nghn tn cao su t nhin trong nm 2010 v c mc tng trng sn lng tiu th bnh qun giai on 2005 2010 l 4.16%. Sn lng tiu th CSTN nghn tn
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Trung Quc n Th gii 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

T trng tiu th CSTN

30.92% 32.37% 26.93% 27.11% 24.80% 23.37% 22.94%

8.91% 9.64% 8.66% 8.39% 8.42% 8.58% 8.55%

60.16% 57.99% 64.41% 64.50% 66.78% 68.05% 68.51%

0%

20%

40%

60% n

80% Khc

100%

Trung Quc

Ngun: IRSG, ANRPC v tnh ton ca VTS

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011

Tuy nhin ngun cung cao su t nhin thng trong tnh trng thiu ht so vi nhu cu.
Hip hi cc quc gia sn xut cao su t nhin (ANRPC) chim hn 93% lng cung cao su t nhin ton th gii, khong 7% ngun cung cn li c cung cp bi mt s nc chu Phi v Nam M. Trong , Thi Lan, Malaysia v Indonesia, 3 thnh vin ch cht ca ANRPC ng gp ti hn 66% lng cao su t nhin cho th gii. Tnh c giai on 2000 2010, tng cung cao su t nhin ton th gii tng bnh qun 4.24%/nm, thp hn mc tng 4.54% ca nhu cu tiu th. T trng lng cung bnh qun giai on 2004 2010
12,000.0 10,000.0 6.89% 8,000.0 6,000.0 ANRPC 93.11% Others 4,000.0 2,000.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ANRPC Others Total

Sn lng cao su t nhin nghn tn

Ngun: IRSG, ANRPC Sn lng ti Thi Lan vt 3 triu tn k t nm 2006 v lun dao ng quanh mc ny trong nhng nm gn y, ng gp khong 30% nhu cu th gii. Trong khi , mc tng sn lng ti Indonesia kh nhanh, bnh qun 7.6%/nm trong giai on 2003 2010. i lp vi s n nh ti Thi Lan v s tng trng nhanh chng ca Indonesia, sn lng cao su t nhin ti Malaysia lin lc gim k t nm 2007 v mi tng trng tr li trong nm 2010 nhng lng cung cng ch t 970 nghn tn bng 75% mc nh nm 2006. Nhng nm gn y, sn lng cao su t nhin ti cc thnh vin khc ca ANRPC nh Vit Nam, Trung Quc, n tng ln kh nhanh gp phn lm gia tng ngun cung, gim bt tnh trng khan him. Tuy nhin, sn lng sn xut ti Trung Quc v n khng cung cp cho nhu cu ni a, bi Trung Quc tiu th gp 5 ln lng m sn xut, cn ngun cung ti n cng ch cung cp khong 90% nhu cu tiu th ti quc gia ny. Sn lng ca Vit Nam ch chim khong 7% th gii nn thi gian ti ngun cung cao su t nhin vn ph thuc kh ln vo sn lng ti 3 quc gia sn xut chnh.

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 Sn lng CSTN ti 1 s nc thuc ANRPC nghn tn
3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 Thailand Indonesia Malaysia China Vietnam India
11.31% 8.21% 7.29% 6.29% 9.43% 27.63%

T trng sn lng CSTN nm 2010

Thailand
29.85%

Indonesia Malaysia China Vietnam India Khc

Ngun: IRSG, ANRPC v tnh ton ca VTS

Gi cao su t nhin tng rt mnh trong nm 2010 so vi nhiu nm trc do s cng hng ca nhiu nguyn nhn khc nhau c khch quan ln ch quan.
S phc hi ca gi cao su bt u t gia nm 2009 khi cc gi kch thch kinh t c tung ra mnh m trn ton th gii, cc NHTW ua nhau h li sut ti mc khng th thp hn kch thch nhu cu chi tiu v sn xut nhm i ph vi suy thoi kinh t. Nhn chung, chnh sch ny t c nhng thnh qu nht nh, kinh t th gii phc hi nhanh chng, nhu cu tiu dng tng cao to iu kin cho lnh vc sn xut tng trng tr li v chnh l nguyn nhn chnh thc y nhu cu nguyn vt liu trong c cao su t nhin. Nhu cu tng mnh ti hn 13% nhng ngun cung li ch tng hn 6% v cung ti Thi Lan gim nh do ma l honh hnh vo cui nm 2010 l nguyn nhn khin gii u c y mnh tch tr cao su to ra cu o qu mc lm gi cao su giao dch ti S giao dch hng ha Singapore (SICOM) vt ln ti hn 6,000USD/tn trong thng 2 nm 2011. Sn lng sn xut v tiu th cao su t nhin th gii
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 (2,000) Sn xut Tiu th Chnh lch (Sn xut - Tiu th)

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 Ngun: IRSG Bn cnh , gi du lin tc tng k t qu 3 nm 2010 n nay cng tc ng khng nh n nhu cu tiu th cao su nhn to (nguyn liu chnh dng sn xut cc hng ha khc ngoi sm lp) buc cc nh sn xut phi chuyn sang s dng cao su t nhin nh l ngun nguyn liu thay th cng gp phn y gi cao su t nhin tng cao. Gi du th v cao su t nhin
160 140 120 100 80 60 40 20 0 1980M01 1980M11 1981M09 1982M07 1983M05 1984M03 1985M01 1985M11 1986M09 1987M07 1988M05 1989M03 1990M01 1990M11 1991M09 1992M07 1993M05 1994M03 1995M01 1995M11 1996M09 1997M07 1998M05 1999M03 2000M01 2000M11 2001M09 2002M07 2003M05 2004M03 2005M01 2005M11 2006M09 2007M07 2008M05 2009M03 2010M01 2010M11 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

USD/thng

Gi du th Brent Bin Bc

Gi du th WTI

Gi cao su ti SICOM - Ct phi

Ngun: IMF Hin ti, gi cao su t nhin cui thng 4/2011 ti SICOM gim kh mnh gn 300USD/tn (cn khong 5,848 USD/tn) so vi mc nh thit lp hi thng 2 do nh hng (ch yu v tm l) ca trn ng t v sng thn ti Nht Bn v bt u bc vo ma thu hoch cao su nn nh hng ca s thiu ht ngun cung n gi c khng cn mnh nh hi u nm.

D bo cho nm 2011 v nhng nm tip theo.


Theo ANRPC, sn lng cao su thin nhin ca cc nc thnh vin c d kin s t 10.06 triu tn trong nm nay, tng khong 6.2% t mc 9.47 triu tn trong nm 2010. Nh vy, mc gia tng d bo cho nm nay xp x vi mc tng 6.4% trong nm 2010. Tuy nhin, ANRPC cnh bo yu t thi tit bt thng c th nh hng n sn lng ca tng quc gia thnh vin. Trong khi IRSG d bo nhu cu cao su thin nhin trong nm 2011 s tng khong 4.6% ch yu t cc nc ng dn gm Trung Quc v n , c khong 11.16 triu tn, cao hn ngun cung. Do vy, nguyn liu cao su thin nhin vn thiu ht so vi nhu cu v gi ca nguyn liu ny c kh nng gi c mc cao trong nm 2011. Theo quan im ca chng ti, trong 5 nm tr li y, t trng sn lng tiu th cao su t nhin v cao su nhn to lun duy tr t l ln lt l 43% v 57%, vi xu th gia tng s dng ngun nguyn liu c kh nng ti to nh cao su t nhin v hn ch s dng nguyn liu khng th ti to nh du th, cng vi nhng c tnh khng th thay thca cao su t nhin nn nhu cu i 8

USD/tn

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 vi ngun nguyn liu ny vn tip tc duy tr trong di hn, c bit trong ngnh sn xut sm lp. Tiu th CSTN v CSNT
30000 25000 20000 15000
44.67% 43.60% 44.41% 41.70% 39.96%

T trng tiu th CSTN v CSNT


100%
55.33% 56.40% 55.59% 58.30% 60.04% 60.72% 59.60% 59.00% 58.80%

80% 60% 40% 20% 0%

5000 0

39.28%

Cao su t nhin

Cao su nhn to

Tng

Cao su t nhin

40.40%

41.00%

41.20%

Cao su nhn to

Ngun: IRSG v tnh ton ca VTS Chng ti nh gi trin vng th trng cao su t nhin thi gian ti s ph thuc vo nhng nhn t sau: Th nht: Qu trnh phc hi ca kinh t th gii s din ra nh th no trong nhng nm ti, liu c thm mt t suy thoi tip theo khi cc vn v n cng cha c gii quyt thu o v ni m nh lm pht ang quay tr li mnh m ging nh nm 2008. Trong bo co Trin vng kinh t th gii thng 4/2011, IMF d bo tng trng GDP ton cu nm 2011 t 3.52% gim nh so vi nm 2010 do chnh sch tht cht tin t ca cc quc gia nhm i ph vi lm pht nhng k t nm 2012 tr i, kinh t th gii s quay tr li tng trng bn vng. Th hai: Du th l nguyn liu u vo quan trng sn xut cao su nhn to, mc d cao su t nhin v cao su nhn to l hai sn phm thay th khng hon ton cho nhau nhng gi du th v cao su t nhin lun bin ng cng chiu k t nm 2001. Mt cuc kho st mi y ca Reuters thng qua 31 chuyn gia phn tch cng nghip d bo gi du th trung bnh ti M s t mc xp x 97 USD/thng trong nm 2011v s trn mc 100 USD/thng cho ti ht nm 2013 do ngun cung vn trong trng thi bt n v Nht cn nhiu du hn ti thit t nc trong khi phi ng ca v thi hn cc nh my in ht nhn v y s l mt yu t h tr cho nhu cu v gi cao su t nhin. Th ba: Chnh sch tin t ti nc M cng tc ng mt phn ln gi cao su t nhin. Bi v, gi cc loi hng ha giao dch trn th gii u c nim yt bng ng la nn s mnh ln hay yu i ca ng tin ny u tc ng n gi cao su ngoi yu t cung cu hay gi du th. Chnh quyn M lun ng h mt ng la yu h tr xut khu, iu ny c li cho gi cao su nhng mt khi kinh t M phc hi th s mnh ln ca ng la s y gi cao su i xung. 9

42.41%

43.26%

43.34%

43.50%

10000

57.59%

56.74%

56.66%

56.50%

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 Ngoi ra, s bin ng ca ng ni t ti Thi Lan, Indonesia, Malaysia cng tc ng khng nh ti gi cao su t nhin giao dch trn th gii. Th t: Vic gia tng din tch gieo trng v khai thc trong nhng nm qua ca cc nc thuc ANRPC l nhn t quan trng m bo ngun cung khng b thiu ht nghim trng. Trong 5 quc gia sn xut chnh th Trung Quc, n , Thi Lan, Indonesia v Vit Nam th din tch khai thc v tng din tch gieo trng lin tc tng k t nm 2003 n nay, i vi Malaysia th din tch gieo trng li lin tc st gim do ngi dn chuyn sang trng cy du c (sn phm truyn thng ca quc gia ny) mang li li nhun cao hn cy cao su. Th nm:Nhng nm qua cc hin tng thi tit bt thng nh El Nino v La Nina gy ma nhiu, l lt v hn hn trn th gii xy ra thng xuyn hn, c bit ti khu vc cc quc gia thuc ANRPC nh hng khng nh n cht lng cng nh sn lng khai thc. Cy cao su ch thch hp vi nhit trong khong 25 300C v lng ma vo khong 2000 mm/nm, nu ma qu nhiu s gim cht lng m khai thc, cn ngc li hn hn s lm gim sn lng m thu hoch.

10

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 TNG QUAN NGNH CAO SU T NHIN VIT NAM Vit Nam ng th 4 th gii v sn lng v gi tr xut khu cao su t nhin. Nm 2010, kim ngch xut khu cao su t nhin ng th 11 trong nhm cc mt hng xut khu ch lc. K t nm 2004, Vit Nam lun duy tr v tr th 4 th gii v kim ngch xut khu cao su t nhin, sau Thi Lan, Malaysia v Indonesia. Tr nm 2008, kim ngch xut khu suy gim kh mnh (gn 8%) so vi nm 2007 th trong cc nm cn li ca giai on 2004 2010, sn lng v gi tr xut khu nm sau u cao hn nm trc. Ngnh cao su t nhin mang li ngun thu ngoi t n nh cho t nc v ng gp ngy cng ln vo tng gi tr hng ha xut khu ca c nc. Nu nh trong nm 2004, kim ngch xut cao su t nhin ch t 495 nghn tn v mang li 579 triu USD, chim 2.23% tng gi tr xut khu th n nm 2010, kim ngch xut khu cao su t ti hn 782 nghn tn v thu v gn 2.4 t USD, tng 58% v lng v 312% v gi tr so vi nm 2004, chim 3.31% tng kim ngch ca c nc. Tr du th v qu, kim loi qu th cao su t nhin lun ng trong top 10 cc mt hng xut khu ch lc k t nm 2004 n nay. Sn lng v gi tr xut khu CSTN
3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 T trng so vi tng kim ngch XK - Ct phi Sn lng xut khu - tn Gi tr xut khu - nghn USD 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00%

Ngun: Tng cc thng k (GSO), IMF v tnh ton ca VTS Cao su t nhin ca nc ta xut khu ti khong 70 quc gia v vng lnh th. Trong , Trung Quc l i tc thng mi ln nht ca Vit Nam khi quc gia ny nhp khu ti hn 60% sn lng cao su t nhin xut khu ca nc ta. Nm quc gia nhp khu cao su t nhin ln nht ca Vit Nam gm: Trung Quc, Malaysia, i Loan, Hn Quc v c chim ti hn 79% sn lng v gi tr xut khu ca Vit Nam trong giai on 2007 2010.

11

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 Sn lng XK bnh qun 2007 2010 Gi tr XK bnh qun 2007 - 2010

Sn lng
Trung Quc
17.7% 3.7% 4.6% 3.9% 5.1%

Gi Tr
Trung Quc
17.7% 3.9% 4.1% 4.2% 5.1%

Malaysia i Loan
65.1%

Malaysia i Loan
65.0%

Hn Quc c Khc

Hn Quc c Khc

Ngun: GSO v tnh ton ca VTS Din tch gieo trng v sn lng khai thc lin tc tng. Bn cnh nng sut khai thc t mc kh cao so vi cc nc trong ANRPC. Cy cao su c trng nhiu nht ti vng ng Nam B v khu vc ny c iu kin thi tit v kh hu thch hp vi iu khin sng ca cy cao su v c truyn thng canh tc cy cao su t thi thc dn Php, mt phn nh cao su c trng Ty Nguyn v hin nay din tch trng cao su ang c m rng ra pha Bc (Bc Trung B v Ty Bc B). DT gieo trng v khai thc ca Vit Nam
800 700 nghn hecta 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 DT gieo trng DT khai thc DT gieo trng DT khai thc nghn hecta 600

DT gieo trng v khai thc cc nc thuc ANRPC 2010


4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Ngun: ANRPC Nm 2010, tng din tch trng cao su ca nc ta vo khong 715 nghn hecta, trong tng din tch c a vo khai thc l 445 nghn hecta. Nh vy, tnh trong giai on 2003 2010, tng din tch trng v khai thc ln lt tng mc 7.2% v 7.6%. So vi cc nc trong ANRPC th tng din tch trng v khai thc cn kh khim tn: Thi Lan c tng din tch khai 12

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 thc vo khong 1.9 triu hecta, trong khi tng din tch trng v khai thc ca Indonesia l 3.4 v 2.7 triu hecta, Malaysia l 1 triu v 655 nghn hecta Sn lng khai thc m ca Vit Nam lin tc tng trng k t nm 2002 n nay, bnh qun t 10.8%/nm, cao hn kh nhiu so vi mc bnh qun 4.2% ca top 6 quc gia sn xut cao su t nhin ln nht (gm Thi Lan, Indonesia, Malaysia, n , Vit Nam v Trung Quc). So snh vi tng quc gia trong top 6, mc tng trng ca Vit Nam ng v tr s 1, vt xa so vi mc tng 7.6%/nm ca Indonesia, quc gia ng th 2 v tng trng sn lng trong ANRPC. D bo nm 2011, sn lng m ca Vit Nam s t khong 780 nghn tn, tng 4% so vi sn lng nm 2010. Nng sut khai thc cao su ca Vit Nam tng nhanh trong nhng nm qua v hin ang ng th 4 trong khi ANRPC. Nm 2010, nng sut co m ca nc ta t 1,685 kg/hecta, cao hn Indonesia v Malaysia nhng thp hn n , Philippines v Thi Lan. Nng sut khai thc m - Kg/hecta khai thc
2,500 2,000 1,500 1,000 500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vietnam Thailand China India Indonesia Malaysia Philippines

Ngun: ANRPC Ngoi nhng kha cnh tch cc trn th ngnh cao su Vit Nam vn tn ti mt s im yu. Th nht: sn phm ch lc ca ngnh vn l nguyn liu s ch cht lng thp v cha mang li gi tr gia tng cao. Hin nay, trn 2 sn giao dch cao su t nhin ln nht th gii l Sn giao dch hng ha Singapore (SICOM) v Sn giao dch hng ha Tokyo (TOCOM) u trin khai cc hp ng k hn v giao sau 2 loi sn phm c ch bin t cao su t nhin l cao su t RSS 3 v cao su nh chun k thut TSR 20. Hai sn phm ny c a chung ti Nht, M v Ty u v chng c cung cp ch yu bi Thi Lan, Indonesia v Malaysia do sn phm ca cc quc gia ny t tiu chun cht lng v ng gi c ban hnh bi International Rubber Quality and

13

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 Packing Conference (i vi sn phm RSS 3) v t chun k thut ISO 2000 v thnh phn trong m, k thut ng gi v ng k vi c quan c thm quyn (i vi sn phm TSR 20). Trong khi , chng loi cao su xut khu ch yu ca Vit Nam vn l SVR 3L v cc loi TSR 3L, L (47%) c cht lng khng cao do ch yu c ch bin bi khu vc tiu in c cng ngh lc hu, trong khi khu vc nh nc c th mnh v cng ngh ch chim hn 50% sn lng. Cc chng loi cao su cht lng cao nh RSS v TSR 20 ch chim khong 7% sn lng xut khu. Vi cht lng khng cao nn cng d hiu ti sao gi xut khu cao su ca Vit Nam li thp hn gi th gii, bn cnh , mt phn lng cao su sn xut ra c xut khu lu qua ng tiu ngch nn kh kim sot c gi c. T trng XK cao su theo chng loi
4,000 2.50% 2.70% 5.30% 15.90% 8.70% 17.50% 47.40% SVR 3L, TSR 3L, L SVR 10, TSR 10 Latex RSS SVR, TSR CV 60, 50 SVR 20, TSR 20 3,000 USD/tn 2,000 1,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gi bnh qun CSTN giao dch ti SICOM Gi XK bnh qun ca Vit Nam

Gi cao su t nhin

Ngun: GSO, VRA, IMF v tnh ton ca VTS Th hai: hiu qu m rng din tch trng mi sang cc vng min khc khng ln. ng Nam B l vng c iu kin kh hu v th nhng ph hp nht pht trin cy cao su v l khu vc chim ti 64% din tch gieo trng ca c nc. Ty Nguyn l vng cao su ln th hai vi din tch chim 24.5% c nc nhng kh hu ti vng ny c 1 s c im khng thun li cho sinh trng v sn lng khai thc m do c ma ko di v nhit thp Vng duyn hi Min Trung v Ty Bc l 2 khu vc ang c m rng din tch gieo trng nhng r rng so vi 2 vng ng Nam B v Ty Nguyn th Min Trung v Ty Bc c iu kin kh hu kh khc nghit v khng my ph hp i vi cy cao su : Min Trung ma t nhng tp trung vi lng ln trong ngn ngy, nhit ma kh cao v gi Lo khc nghit, vng Ty Bc c nhit thp ko di v t nng, nhiu sng m. Vi mc tiu gia tng c sn lng v m bo cht lng m, Hip hi cao su Vit Nam trin khai 1 s k hoch: tip tc m rng din tch ti khu vc ng Nam B, u t trng mi cao su ti Lo, Campuchia v Myanmar, ng thi a 1 s ging mi c kh nng chu c thi tit khc nghit v cho nng sut cao t Malaysia vo trng th nghim. 14

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 TRIN VNG NGNH CAO SU T NHIN VIT NAM 2011 Chng ti nh gi trin vng ngnh trong nm 2011 da trn 3 tiu ch: gia tng sn lng khai thc, gi cao su th gii v s mt gi ca VND. B Nng nghip v Pht trin Nng thn d bo khi lng xut khu cao su nm 2011 t hn 833 nghn tn vi gi tr t gn 3.4 t USD, tng 6.5% v lng v 42.4% v gi tr so vi nm 2010. C s m B a ra l vic a vo khai thc din tch trng mi s gp phn gia tng sn lng, ng thi nhng ging mi c a vo s dng trong giai on ny kt hp vi k thut canh tc tin b s lm gia tng nng sut thu hoch. D bo, sn lng cao su ca nc ta 2011 s t khong 780,000 tn, tng hn 13% so vi nm 2010, sn lng bnh qun t 1,758 kg/hecta. Bn cnh , nm 2010 v qu 1/2011, gi cao su lin tc thit lp cc mc k lc mi, c thi im chm mc 535 yn/kg, tng ng 6,524 USD/tn trong thng 2/2011. Gi cao su lin tc c nhng din bin phc tp do ph thuc vo nhiu yu t pha sau tng quan cung cu. Theo quan im ca chng ti da trn d bo ca IRSG v ANRPC th nm 2011, ngun cung cao su t nhin s thiu ht khong 1 triu tn. Trong , nhu cu ln i vi cao su vn n t Trung Quc v n , do , kh nng gi cao su vn tip tc tng trong nm 2011 s rt cao, tuy mc tng khng ln nh nm 2010. Ngy 14/02/2011, NHNN h gi ng VND xung 9.3%, theo cc chuyn gia y l mc ph gi VND cao nht k t nhng nm 90. Do , kh nng VND tip tc b ph gi trong nm 2011 l khng ln nhng vi p lc lm pht vn cn cao th kh nng ng VND tip tc b ph gi vn cn ng. Nhng vi vic h t gi trn th cc doanh nghip xut khu cao su c li 9.3% v gi bn khi hch ton vo bo co ti chnh. MT S RI RO NGNH CAO SU T NHIN VIT NAM Qu t trng cao su trong nc khng nhiu, cc doanh nghip trong nc m rng tm kim qu t trng cao su Campuchia, Lo. C th nm 2010 Tp on cao su Vit Nam hng u t ra nc ngoi pht trin din tch trng cao su t mc tiu 100,000 ha ti Campuchia, Lo v Myanmar. Tuy nhin vic trng cao su nc ngoi nh Lo c chi ph u t, chi ph qun l, khai thc v vn chuyn u trng cao hn ti Vit Nam, cng vi l vic giao t chm cng c th y chi ph ln cao. Bn cnh , nhng ri ro v thi tit, chin tranh cc nc ny cng c th nh hng n cc Cng ty u t nc ngoi.

15

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 V TH CC CNG TY TRONG NGNH

Hu ht cc doanh nghip trong ngnh u trc thuc Tng Cng ty Cao su ngoi tr mt s doanh nghip c quy m nh. Trong cc Cng ty c din tch khai thc ln nht l Cao su ng Nai (27,000 ha), Cao su Du Ting (20,340 ha), Cao su Ph Ring (18,065 ha), Cao Su Bnh Long (15,000 ha), chim 18.07% din tch khai thc c nc. Hin ti c 5 cng ty trng, khai thc v ch bin m cao su t nhin c nim yt trn HSX. y u l nhng Cng ty thuc khu vc Min ng Nam B, trong Cng ty din tch khai thc ln l Phc Ha, ng Ph, Ty Ninh.
Danh sch Cng ty ang nim yt Tn Cng ty CTCP Cao su Phc Ha CTCP Cao su ng Ph CTCP Cao su Ty Ninh CTCP Cao su Ha Bnh CTCP Cao su Thng Nht M CK PHR DPR TRC HRC TNC Ngy nim yt 04/08/2009 22/11/2007 17/07/2007 22/11/2006 07/08/2007 DT khai thc (ha) 10,237 7,245 5,493 2,153 1,327 (Ngun: HSX)

Mt s thng tin v hot ng sn xut v khai thc ca cc cng ty M CK PHR DPR TRC HRC TNC Din tch khai thc (ha) 10,237 7,245 5,493 2,153 1,327 Nng sut thu hoch (tn/ha) 2.11 2.23 2.17 1.22 1.19 (Ngun: VTS tng hp, Bo co thng nin cc Cng ty nm 2010) Trong cc cng ang nim yt hin nay, nh gi v cng sut th Cao su ng Ph v Cao su Ty Ninh ang dn u ngnh, hai cng ty ny c din tch cao su khai thc tr chim ch yu nn cng sut m cao su thu c mc rt tt. V kh nng m rng din tch khai thc, theo tm hiu ca chng ti hin nay Cao su Phc Ha v Cao su ng Ph ang c nhiu d n gia tng din tch khai thc, trong c nhng d n s bt u c khai thc t nm 2014 v 2015. Khng nh Cao su Phc Ha v Cao su ng Ph, Cao su Ty Ninh hin ti tp trung ch yu vo u t gp vn vo d n cao su khc v nhn c tc. 16 tui cy 38% cy c tui di 20 tui 83% cy c tui di 23 tui 83% cy c tui di 23 tui Din tch m rng (ha) 8,000 18,000 u t gp vn Thi gian khai thc 2015 bt u khai thc 2014 bt u khai thc 2012 nhn c tc

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 So vi cc Ngnh kinh doanh khc trn th trng chng khon th Ngnh cao su hin ti ang l mt trong nhng ngnh c kt qu kinh doanh tt v n nh. Li th v th nhng nn cy cao su c kh nng t mc nng sut tt, bn cnh quy trnh sn xut cao su Vit Nam cn dng n gin nn chi ph gi vn thp, t sut li nhun gp/ doanh thu thun trung bnh ca cc cng ty t nm 2007 2010 l 32.79%. Mt s ch tiu ti chnh trung bnh Ngnh t 2007 - 2010 Ch tiu ROA ROE 2007 2008 2009 2010
180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

20.46% 17.186% 16.19% 23.82% 37.92% 27.533% 23.43% 33.38%

LNST/DTT 32.12% 25.826% 28.37% 30.22% LNG/DTT 36.44% 29.264% 28.89% 36.57%

2007
Rubber price

2008

2009
LNG/DTT

2010
LNST/DTT

Ngun: IRSG, ANRPC v tnh ton ca VTS Nm 2010, cc cng ty xut khu cao su t nhin hng li rt ln t vic gi xut khu cao su v bin ng t gi, v th ROE v t l li nhun rng bin u t trn 20%, tng trng tt hn so vi nm 2009 (nm 2009 ch c 3 cng ty t ROE trn 20%). D bo trin vng trong nm 2011, cc cng ty s tip tc duy tr kt qu kinh doanh tt nm 2010. Thng tin ti chnh 5 cng ty n ngy 31/12/2010 Vn iu l(triu ng) Vn ch s hu (triu ng)
1,284,413 1,227,362 767,400 410,439 272,362

M CK

Tng ti sn (triu ng) 2,305,353 1,676,041 1,054,948 502,114 308,375

Gi tr s sch (vnd) 16,060 28,543 25,926 23,778

EPS (vnd)

C tc (vnd)

ROE

Li nhun gp bin 34.94% 45.03% 42.94% 25.66%

Li nhun rng bin 24.78% 38.36% 36.23% 23.12%

PHR 813,000 DPR 430,000 TRC 300,000 HRC 172,610 TNC 192,500

6,291 9,175 9,277 5,515

3,000 3,000 3,000 2,500

43.73% 38.37% 39.98% 24.68%

14,149 2,695 1,500 20.13% 34.26% 28.63% (Ngun: VTS tng hp, BCTC cc cng ty nm 2010)

17

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 Din bin P/E ca cc cng ty ang nim yt P/E
32.55 4.96 17.93 14.01 15.06 14.28 13.32 14.96 13.15 7.98 7.636.93 2010 TRC PHR 4.51 3.23 4.43

Max

P/E

Min
9.19 6.10 4.69 6.07 5.825.56

3.51

2008 DPR

2009 HRC

2008 DPR

2009 HRC TRC

2010 PHR

Kt qu hot ng kinh doanh c tnh nm 2011 (triu ng) LNST nm 2010 So vi k hoch Gi bn m cao su bnh qun(/tn) Tng trng gi so vi k hoch Q1/2011 (t ng) K hoch LNST 2011 Gi bn cao su c tnh (/tn) Tng trng gi so vi k hoch Tng trng LNST so vi k hoch LNST iu chnh 2011 Khi lng c phiu ang lu hnh EPS c tnh (ng) Gi (19/05/2011) DPR 394,508 185% 63 90% 152.69 402,398 90 34.33% 25% 502,998 43,000,000 11,698 56,500 HRC 95,188 171% 63 87% 44.24 95,270 90 34.33% 25% 119,088 17,260,976 6,899 59,000 TRC 274,606 158% 63 94% 70.17 334,376 90 34.33% 25% 417,970 29,600,000 14,121 44,000 PHR 503,133 182% 63 99% 191.79 503,133 90 38.46% 25% 628,916 79,975,047 7,864 30,600

P/E hin ti 4.8 8.6 3.1 3.9 Nu mc gi bn m cao su vn tip tc duy tr mc cao 90 triu ng/tn, nm 2011 s l nm tng trng tt cho cc cng ty trng trt sn xut cao su. Cc cng ty cao su khng ch hng li ln t vic tng gi bn m cn thun li trong t gi, bn cnh , t trng n vay ngn hng cc cng ty ny thp nn bin ng li sut s khng tc ng qu ln n kt qu kinh doanh. V nhng bin ng khng thun li ca th trng chng khon trong thi gian qua lm gi c phiu ca cc cng ty ny i v mc hp dn, P/E thp nht t nm 2008 n nay (nh tnh ton bng trn). Do , khi th trng chng khon c du hiu hi phc li trong nm nay, c bit qu 4 nm 2011 l im ri v li nhun ca cc cng ty cao su th c phiu ngnh cao su c nh gi s l mt trong nhng c phiu c mc tng trng tt. Nhng c phiu khuyn ngh theo di l DPR, TRC, PHR. 18

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 TNG QUAN HOT NG KINH DOANH Cng ty c phn cao su Phc Ha thuc Top Cng ty c din tch khai thc cao su ln nht Vit Nam ch sau Cao su ng Nai, Cao su Du Ting, Cao su Ph Ring, Cao su Bnh Long. Tng din tch khai thc ca PHR t 10,237 ha, sn lng khai thc nm 2010 t 21,616 tn. Nng sut thu hoch t 2 tn/ha, cao hn trung bnh ngnh 1.75ha, tuy nhin cha t mc cao nht trong ngnh hin nay. Trong nm 2010, doanh thu thun v li nhun sau thu ca Cng ty t tng ng l 2,030 t ng v 503.133 t ng, t mc tng trng tng ng l 90% v 88%. Kt qu kinh doanh t c nh vy l nh vo gi bn m cao su bnh qun t 63.47 triu ng/ tn tng hn 99.15% so vi nm 2009 (gi thnh tiu thu BQ l 46.63 triu ng/tn). Mc d PHR c din tch khai thc ln nhng ch c 38% din tch cy c tui di 20 tui, tui cy cao su cho hiu sut m nhiu nht l khong 10 - 18 tui, cng v sau lng m cao su cng gim, thng thng sau 25 tui cy cao su c trng mi li, thi gian ti canh trung bnh t 5 6 nm th mi c th khai thc. V th sn lng m cao su ca PHR s gim i theo thi gian. khc phc c hn ch ny nn PHR u t m rng din tch trng cao su t nm 2008. D n Cao su Campuchia ti Kampom Thom c quy m 9,184 ha, vn u t 935 t ng, tng din tch khai thc l 8,000 ha, n nm 2010 ng 2,521 ha cao su. D kin n nm 2015 s bt u khai thc m cao su. Trong nm 2010, Cng ty mua li 339,970 c phiu qu, gi bnh qun l 37.278 ng/ CP. K hoch kinh doanh nm 2011:
Ch tiu Sn lng khai thc (tn) Sn lng tiu th (tn) Gi bn bnh qun (triu ng/ tn) Gi thnh tiu th (triu ng/ tn) Tng doanh thu (t ng) LN sau thu (t ng) C tc d kin (%) K hoch 20,000 26,000 50 32.65 1,517 367.5 25

THNG TIN DOANH NGHIP

CTCP CAO SU PHC HA


a ch: p 2 X Phc Ha Huyn Ph Gio Tnh Bnh Dng. in thoi: (0650) - 3657106 Fax: (0650) - 3657110 Website:http://www.phuruco.vn

C CU S HU
Trong nc - T chc - C nhn Nc ngoi - T chc - C nhn C phiu qu Tng

S CP nm gi 70,402,537 59,994,392 10,408,145 9,572,510 9,539,400 33,110 1,324,953 81,300,000

T l 86.60% 73.79% 12.80% 11.77% 11.73% 0.04% 1.63% 100.00%

CHI TIT C NG (ti ngy 29/03/2011)


HQT/Ban Gim c HQT C ng ln (>5%) Tp on Cng nghip Cao su Vit Nam 22,400 54,158,406 0.028% 66.62%

CNG TY CON, CNG TY LIN KT TT Tn %s hu


1 2 3 4 CTCP Cao su Trng Pht CT TNHH Phc Ha Kam Pong Thom (Campuchia) CTCP KCN Nam Tn Uyn CT TNHH u t c s h tng VRG 65% 100% 28.31% 30.26%

tui cy cao su ca PHR

19

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 TNG QUAN HOT NG KINH DOANH Cng ty c phn cao su Ty Ninh l cng ty c din tch khai thc ln ng th 3, cng sut khai thc ng u trong 5 cng ty ang nim yt hin trn HSX. Tng din tch khai thc ca TRC t 5,493 ha, sn lng khai thc nm 2010 t 12,067 tn. Nng sut thu hoch t 2.17 tn/ha, gim i so vi nm 2009 l 2.238 tn/ha, nhng vn cao hn trung bnh ngnh 1.75ha. Trong nm 2010, doanh thu thun v li nhun sau thu ca Cng ty t tng ng l 757.98 t ng v 274.60 t ng, t mc tng trng tng ng l 72.13% v 79%. Kt qu kinh doanh t c nh vy nhn chung l nh vo gi bn m cao su bnh qun t 62.47 triu ng/tn tng hn 94.3% so vi nm 2009. Cao su Ty Ninh l mt trong nhng Cng ty c din tch cy cao su tui tr, trong di 53% din tch cy c tui di 16 tui, TRC l cng ty c t l tui cy tr nht trong ngnh hin nay, y l li th gip cho nng sut thu hoch ca Cng ty thuc Top dn u ngnh hin nay. Khng ging nh PHR trong vic u t m rng, TRC u t vo d n cao su khc di hnh thc gp vn, do trong thi gian ti din tch vn cy ca TRC khng c nhiu thay i, tng vn u t ca TRC vo cc Cng ty n ngy 31/12/2010 l 138.86 t ng, mt s d n cao su TRC tiu biu: - CTCP Cao su Vit Lo, vn iu l 600 t ng, TRC gp 10%, din tch khai thc 10,000 ha, trng 2,000 ha t nm 2005, ng thi nh my ch bin c cng sut 15,000 tn/nm c khai thc qu 2 2011, d kin 2012, TRC c chia c tc. - CTCP Cao su Du Ting Lo Cai, vn iu l 400 t ng, TRC gp 15% ( gp 3 t ng), din tch khai thc 10,000 ha, nhn bn giao 3,000 ha trong nm 2010. D kin 2013 s hon tt. K hoch kinh doanh nm 2011:
Ch tiu Sn lng khai thc (tn) Sn lng tiu th (tn) Gi bn bnh qun (triu ng/ tn) Gi thnh tiu th (triu ng/ tn) Tng doanh thu (t ng) LN trc thu (t ng) C tc d kin (%) K hoch 11,240 15,326 67.202 49.860 1,233 334.3 30

THNG TIN DOANH NGHIP

CTCP CAO SU TY NINH


a ch: X Hip Thnh, Huyn G Du, Tnh Ty Ninh. in thoi: (066) - 3853606 Fax: (066) - 3853232 Website:http://www.taniruco.com.vn

C CU S HU Trong nc
- T chc - C nhn Nc ngoi - T chc - C nhn C phiu qu Tng

S CP nm gi 19,760,700 18,698,679 1,062,021 9,839,300 9,839,300 0 400,000 30,000,000

T l 65.87% 62.33% 3.54% 32.80% 32.80% 0.00% 1.33% 100.00%

CHI TIT C NG (ti ngy 21/03/2011)


C ng ln (>5%) Tp on Cng nghip Cao su Vit Nam Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD TT NA Tn NA 18,000,000 60%

1,511,590

5.039%

CNG TY CON, CNG TY LIN KT


%s hu NA

tui cy cao su ca TRC

1 - 6 tui 7 -16 tui 17 - 23 tui 24 tui tr ln

17% 30%

23% 30%

20

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011 TNG QUAN HOT NG KINH DOANH Cng ty c phn cao su ng Ph c tng din tch khai thc t 7.245 ha, sn lng khai thc nm 2010 t 16,134 tn. Nng sut thu hoch t 2.23 tn/ha, l nm th 2 lin tip DPR t cng sut cao nht trong ngnh. Trong nm 2010, doanh thu thun v li nhun sau thu ca Cng ty t tng ng l 1,028 t ng v 394.5 t ng, t mc tng trng tng ng l 58.63% v 87.19%. Kt qu kinh doanh t c nh vy l nh vo gi bn m cao su bnh qun t 62.436 triu ng/ tn tng hn 90% so vi nm 2009 (gi thnh tiu thu BQ l 39.2 triu ng/tn). DPR c din tch khai thc ln th 2 trong 5 Cng ty ang nim yt, bn cnh , tui th vn cy cao su tr, hn 58% din tch vn cy c tui di 16 tui, 34% din tch vn cy c tui t 17 23 tui. tui cy cao su ca DPR tr hn PHR, HRC, TNC gp phn gip cho nng sut thu hoch ca DPR t mc cao nht trong ngnh. DPR c nh gi cao v kh nng m rng din tch vn cy trong tng lai, cc d n u t m rng Cng ty ang trin khai c k vng s p gp ln t nm 2014 tr i: - D n ng Ph Kratie: din tch khai thc l 5,900 ha, n nm 2010 trng c 3,300 ha, d kin hon tt nm 2012. - D n trng cao su ti Senoul (Campuchia): din tch khai thc 9,000 ha, ang trong giai on xin giy php. - D n Cao su ng Ph c Nng, din tch khai thc 4,000 ha. Bn cnh , DPR cn u t vo mt s d n khc nh Nh my k thut cao su ng Ph (sn xut nm gi xut khu) v cc d n Bt ng sn, Khu Cng nghip. K hoch kinh doanh nm 2011:
Ch tiu Sn lng khai thc (tn) Sn lng tiu th (tn) Gi bn bnh qun (triu ng/ tn) Gi thnh tiu th (triu ng/ tn) Tng doanh thu (t ng) LN sau thu (t ng) C tc d kin (%) K hoch 14,500 18,300 66.9 46 1,227 402.87 30

THNG TIN DOANH NGHIP

CTCP CAO SU NG PH
a ch: X Thun Ph - ng Ph -Tnh Bnh Phc. in thoi: (0651) - 3819786 Fax: (0651) - 3819620 Website:http://www.doruco.vn

C CU S HU
Trong nc - T chc - C nhn Nc ngoi - T chc - C nhn C phiu qu Tng C ng ln (>5%) Tp on Cng nghip Cao su Vit Nam

S CP nm gi 29,769,410 26,965,273 2,804,137 13,230,590 13,129,800 100,790 0 43,000,000

T l 69.23% 62.71% 6.52% 30.77% 30.53% 0.23% 0 100.00%

CHI TIT C NG (ti ngy 09/12/2010)


24,000,000 55.81%

CNG TY CON, CNG TY LIN KT TT Tn %s hu


1 2 3 CTCP Cao su ng Ph c Nng CTCP KCN Bc ng Ph CTCP Cao su ng Ph Kratie 90% 51% 40%

tui cy cao su ca DPR

1 - 6 tui 7 -16 tui 17 - 23 tui 24 tui tr ln

17% 34%

29% 20%

21

Bo co phn tch Ngnh Cao Su T Nhin Thng 6 nm 2011

CNG TY C PHN CHNG KHON VIT THNH VIETTHANH SECURITIES COMPANY VTS
a ch in thoi Website : 82-84 Calmette, phng Nguyn Thi Bnh, Qun 1, Tp.HCM : (84-8) 821 8686 - (84-8) 914 7799 : www.vts.com.vn Fax: (84-8) 9144511 Email: vts@vts.com.vn

Ngi thc hin: Nguyn Hng Th Dim My my.nguyen@vts.com.vn L ng Quang quang.le@vts.com.vn

Bn quyn: Bo co ny c bo v bn quyn Cng ty C phn Chng khon Vit Thnh bi lut php Vit Nam v cc lut l, cng c khc. Mi hnh thc sao chp, ti bn, s dng trn cc phng tin truyn thng i vi Bo co ny cn c s ng thun ca Cng ty C phn Chng khon Vit Thnh.. Tuyn b trch nhim: Bo co ny c chun b cho mc ch duy nht l cung cp thng tin v khng nhm a ra bt k ngh hay hng dn mua bn chng khon c th no. Cc quan im v khuyn co c trnh by trong bn tin ny khng tnh n s khc bit v mc tiu, nhu cu, chin lc v hon cnh c th ca tng nh u t. Ngoi ra, nh u t cng thc c th c cc xung t li ch nh hng n tnh khch quan ca Bo co ny. Nh u t nn xem Bo co ny nh mt ngun tham kho khi a ra quyt nh u t v phi chu ton b trch nhim i vi quyt nh u t ca chnh mnh. VTS tuyt i khng chu trch nhim i vi ton b hay bt k thit hi no, hay s kin b coi l thit hi, i vi vic s dng ton b hoc tng phn thng tin hay kin no ca Bo co ny. Thng tin s dng trong Bo co ny c VTS thu thp t nhng ngun m chng ti cho l ng tin cy. Tuy nhin, chng ti khng m bo rng nhng thng tin ny l hon chnh hoc chnh xc. Cc quan im v c tnh ca chng ti c gi tr n ngy pht hnh Bo co v c th thay i m khng cn bo trc. 22