You are on page 1of 2

Sekolah MenengahSri KDU Panitia Geografi Menengah Rendah Lembaran Kerja 2012

Nama Pelajar :

Malaysian Hearts, Global Minds

Minggu : 12 Kelas : 1 Topik : Graf & Bentuk muka bumi

Hari : Masa :

Tarikh : No. Lembaran Kerja : 4

(A) Perhatikan jadual di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikutnya.

1.Berdasarkan jadual di atas, lukis satu graf bar mudah untuk menunjukkan jumlah perbelanjaan makanan di sekolah oleh lima orang murid selama seminggu.

(B) Selepas membaca tentang banjaran-banjaran ( Titiwangsa, Crocker, Tama Abu dan Tahan ), sila menjawab soalan yang berikut. Anda boleh merujuk kepada buku teks- m/s 53-54. 1. Banjaran ______________________ ialah banjaran yang terpanjang di Malaysia. 2. Banjaran ______________________ ialah banjaran terbesar dan tertinggi di Malaysia. 3. Banjaran ______________________ ialah banjaran yang utama di negeri Sarawak. 4. Gunung __________________ ialah gunung yang tertinggi d Semenanjung Malaysia. 5. Taman Negara terletak di banjaran ___________________________. 6. Kemuncak tertinggi Banjaran Crocker ialah ___________________________. 7. Banjaran Crocker mempunyai dua taman negara, iaitu ____________________________ dan _____________________. 8. Ketinggian Gunung Tahan ialah ___________________m. 9. Gunung yang tertinggi di Malaysia dan Asia tenggara ialah Gunung ______________________. 10. Gunung Murud terletak di Banjaran ____________________. 11. Banjaran __________________________ mempunyai tiga pusat peranginan yang utama iaitu: ________________________,_______________________________dan ____________________.

(C) Tuliskan ciri-ciri gunung lipat muda dan gunung lipat tua. -Gunung lipat tua 1. 2. 3. 4. -Gunung lipat muda 1. 2. 3. 4.

(D) Merujuk kepada buku teks muka surat 57, tuliskan kepentingan tanah pamah dan dataran. 1. 2. 3. 4. 5. 6.