METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI MANAGEMENTUL PROIECTULUI DE CERCETARE

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DOCTORALE

NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE STRATEGIE EXPERIMENTALĂ

Conf. Univ. Dr. Lăcrămioara Popa

ELEMENTE SPECIFICE ÎN STRATEGIA
EXPERIMENTALĂ Experiment şi experienţă Modelare experimentală Factori de influenţă Parametru de optimizat

Experienţă Experiment (experimentare) reprezintă suma de investigaţii derulate pentru găsirea unui răspuns la o problemă dată.Experiment. Experimentul reprezintă suma mai multor experienţe (determinări). . efectuate succesiv sau în paralel.

matematică a relaţiilor intrare-ieşire pentru obţinerea unei relaţii funcţionale (statistic) Proiectarea experimentală – proiectare statistică . raţional şi economic) Identificarea factorilor care afectează procesul analizat Eventual. planificarea muncii experimentale pentru:  Colectarea maximului de informaţii cu un număr minim de experienţe (eficient. EXPERIMENTAL DESIGN) Organizarea.Proiectare experimentală (Planning. modelarea cantitativă.

care deţine doar proprietăţile esenţiale ale sistemului real. sistemul model să poată înlocui sistemul real. în anumite privinţe.Modelare experimentală Studiul sistem real complex – simularestabilirea unei corespondenţe cu un sistemmodel mai simplu. O corespondenţă obiectivă între sistemul real şi sistemul-model oferă posibilitatea ca. conform unor reguli de trecere de la informaţiile obţinute pe model la informaţiile pe sistemul real .

.

REGRESIE LINEARÃ MULTIPLÃ .ANALIZA DE MULTIVARIANTÃ PLAN EXPERIMENTAL .MATRICEA DE EXPERIMENTARE - ANALIZA SUPRAFETELOR DE RÃSPUNS OPTIMIZARE SISTEME EXPERT Retele neuronale Sisteme fuzzy logic .INDEPENDENTE .STRATEGIA EXPERIMENTÃRII MODELARE PROIECTAREA EXPERIENTELOR SELECTAREA VARIABILELOR .DEPENDENTE Grup CONTROL ANALIZA DATELOR EXPERIMENTALE .REGRESIE NON-LINEARÃ .

ETAPE DE MODELARE PROIECTARE EXPERIMENTALĂ IDENTIFICAREA POPULAŢIEI DE INTERES Selectarea variabilelor    Factori de influenţă (VARIABILE INDEPENDENTE) Răspunsurile sistemului (VARIABILE DEPENDENTE. parametri de optimizat) Grupul de control (VARIABILE DE CONTROL) VALIDAREA modelului ales .

Etape 1. Selectarea sistemului Selectarea variabilelor Sistem Factori de influenţă X11 X12 Y1 Y2 Răspunsuri X21 X22 Grup de control .EXPERIMENTAL DESIGN . 2.

Alegerea nivelelor de variaţie pentru variabilele independente (inf. 5.EXPERIMENTAL DESIGN. superior) Întocmirea matricei de experimentare – PROGRAMUL EXPERIMENTAL Derularea experienţelor şi achiziţia datelor experimentale. . Etape 3. 4.. 0.

Caracteristici:    controlabili (pot fi fixaţi la anumite valori dorite).cantitativi (ex. valori teste investigaţii sau de laborator) sau calitativi . greutate. compatibili (pot fi combinaţi între ei în anumite condiţii de securitate).X -) Tipuri .care nu pot fi măsuraţi printr-o metodă oarecare (pacienţi. sunt independenţi unii faţă de alţii.Factori de influenţă (VARIABILE INDEPENDENTE . interveţie. tip de medicaţie). aparatură. doză. .

+pas. . Stabilirea intervalului de variaţie permis pentru fiecare variabilă  Regiune de determinare (inf.   determinarea mărimii erorii experimentale. sup. cele cu pondere scăzută în răspunsul final se elimină prin evaluare statistică ulterioară. –pas.) Program experimental (matrice de programare). iar în sens mai larg experiment. replicare.Factori de influenţă (VARIABILE INDEPENDENTE) Selectarea variabilelor care influenţează în mod semnificativ răspunsul. respectiv executarea aleatorie (non-bias) a experienţelor din programul experimental. randomizarea. 0.  Mai multe variabile.

Răspunsuri) Variabile care se modifică în urma interacţiunii cu sistemul :    Observabile Caracterizate fizic (în general.Y - (Parametri de optimizat . cantitativ) Ne-ambigue.compromis Exemple : … . simultan .conflictual . !! Optimizarea unui sistem din punct de vedere al mai multor variabilelor de răspuns.VARIABILE DEPENDENTE .

standard Model – Blanck.VARIABILE DE CONTROL – Grup de control Variabile de control – valori constante (reper)    Condiţii operaţionale păstrate constante pentru un program experimental Etaloane (interne) Specificate în raportul proiectului de cercetare Grup de control   Grup populaţional de referinţă. Placebo .

REGRESIE NON-LINEARÃ .ANALIZA DE MULTIVARIANTÃ PLAN EXPERIMENTAL .DEPENDENTE Grup CONTROL ANALIZA DATELOR EXPERIMENTALE .STRATEGIA EXPERIMENTÃRII MODELARE PROIECTAREA EXPERIENTELOR SELECTAREA VARIABILELOR .REGRESIE LINEARÃ MULTIPLÃ .MATRICEA DE EXPERIMENTARE - ANALIZA SUPRAFETELOR DE RÃSPUNS OPTIMIZARE SISTEME EXPERT Retele neuronale Sisteme fuzzy logic .INDEPENDENTE .

PROGRAME PRE-EXPERIMENTALE: Cauza (Variabila Independentă) Efect (Variabila Dependentă. raţională Maxim de informaţie Etapa preliminară . răspuns) .PLAN EXPERIMENTAL MATRICE DE EXPERIMENTARE PROGRAME EXPERIMENTALE : Organizarea şi structurarea activităţii experimentale Micşorarea considerabilă a volumului de muncă Experimentare economică.

testat. Grup Timp Tratat Obs. . Grup 1 Obs.PROGRAME PRE-EXPERIMENTALE One-shot experimental Case Study (validare internă mică) Grup Grup 1 Timp Tratat Obs. examinat) influenţa unei singure variabile. Design pretest-posttest pe un grup (pre-examinat. măsură a schimbării.

.  Nu determină pre-echivalenţa experimentală a grupurilor.PROGRAME PRE-EXPERIMENTALE Comparare de grup static (influenţa unei variabile asupra unui grup şi nu asupra altuia) Grup Grup 1 Grup 2 Timp Tratat Obs. Obs.

Obs.  Controlează posibile afectări ale validităţii interne. Tratat Obs. Obs.TRUE –EXPERIMENTAL DESIGNS Design pretest-posttest cu un grup de control Grup Grup 1 Grup 2 Timp Obs. .

- Tratat - Obs. Obs. Obs. Tratat Obs. .TRUE –EXPERIMENTAL DESIGNS Solomon four-group Design (investigare un posibil efect al pretestării) Grup Grup 1 Timp Obs.  Dă indicaţii asupra gradului în care pretestarea poate afecta răspunsurile. Grup 2 Grup 3 Grup 4 Obs.

variabile independente multiple) Studiul interacţiunilor dintre factorii de influenţă.PLAN EXPERIMENTAL MATRICE DE EXPERIMENTARE PROGRAME EXPERIMENTALE (factori multipli. variabilele independente PLANURI FACTORIALE .

Planuri factoriale (FACTORIAL DESIGN) EXPERIMENTE MONOFACTORIALE  EXPERIMENTE FACTORIALE      Varierea unui singur factor odată (o variabilă independentă X1) Ceilalţi factori (variabile independente) – constanţi Optimizare faţă de un singur factor Interacţiuni ? Ne-economic    Permit varierea simultană a mai multor factori. după un anumit algoritm Obţinerea optimului global Studiul interacţiunilor dintre factori Economic .

24 = 16 exp. experienţe : N = 2k (22 = 4 exp.) Pentru k>4 – planuri factoriale fracţionate Pentru mai mult de 3 nivele de variaţie pentru fiecare variabilă . +1.număr foarte mare de experienţe de efectuat .) Nr. etc. 0..Planuri factoriale 2k k variabile independente X 2 nivele de variaţie pentru fiecare variabilă independentă:  Superior (+. etc. 23 = 8 exp. -1..)  Inferior (-.

.Plan factorial 23 Cod experienţă (1) X1 X2 X3 -1 -1 -1 Plan factorial 22 Cod experienţă a 1 -1 -1 b -1 1 -1 X1 -1 1 X2 ab 1 1 -1 (1) a -1 c -1 1 1 ac 1 -1 +1 -1 -1 1 b -1 1 ab bc -1 +1 +1 abc +1 +1 +1 Experienţele – aleatoriu pentru un caracter obiectiv şi erori experimentale minime.

Suprafaţa de răspuns (3D) – Modelare matematică Y = f(X1. X2) Optimizare .

SISTEME EXPERT COMPUTER AIDED PLANING AND DESIGN Sisteme capabile să “inveţe” reguli din grupuri training pentru a le aplica pe grupuri test.Artificial Neuronal Network.ANN 2. Reţele neuronale . instrumente de recunoaştere a tiparului de variaţie a variabilelor (“pattern recognition”) . tehnici de optimizare care depăşesc limitările modelelor regresionale (funcţii sigmoide de corelaţie). 1. Sisteme FUZZY LOGIC (NEURAL ADAPTIVE FUZZY MODEL)    simulare a capacităţii de prelucrare a creierului uman.

SISTEME EXPERT . analiza de cluster. toxicologice. studii epidemiologice. monitorizare calitate medicamente. a genelor. Predicţii în structura ADN. predicţie nivele sanguine din date clinice.aplicabilitate Determinarea relaţiilor de legătură dintre diferite tipuri de spectre (1H-RMN. . etc. a structurii secundare şi terţiare a proteinelor. Dezvoltarea produselor medicamentoase/ optimizare: proces de fabricaţie. Manipularea grupurilor mari de populaţii (studii clinice multicentrice). 13C-RMN) şi răspunsurile pacienţilor. Farmacocinetică: modelare parametri farmacocinetici.

în exact aceleaşi condiţii experimentale) Ordine aleatorie Stabilirea erorii experimentale Fixaţi variabile de control (grupuri de control) .Organizaţi munca experimentală (programe experimentale) Executaţi experienţele din program    Replicate (media a minim 3 experienţe.

Metoda ştiinţifică şi gândirea critică Termeni – cheie          Populaţie Probă Ipoteză Variabile independente Variabile dependente Grup de control Grup de tratament (tratare) Pre-test Post-test .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful