P. 1
fișa de evaluare ex postliceală

fișa de evaluare ex postliceală

|Views: 25|Likes:
Published by Cristi Popa

More info:

Published by: Cristi Popa on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2014

pdf

text

original

ANEXA nr.

6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Examenul de absolvire a învăţământului postliceal Sesiunea: IULIE 2013

Calificarea : Tehnician operator maşini cu comandă numerică Numărul temei :............ Tema:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Preşedinte de comisie: Nume şi prenume/semnătura: Dir.
……………………………………………………………

Profesori evaluatori:
Nume şi prenume/semnătura:

1. Ing. …………………………………………. 2. Ing. ……………………………………………….

nota acordată şi semnătura evaluatorilor: Ing..1 ANEXA nr. 7 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIŞA DE EVALUARE Examenul de absolvire a învăţământului postliceal Sesiunea: iulie 2013 Centrul de examen: ……………………………………………………………………………………….. pentru următoarele probe numai în situaţia în care nota finală pentru proba practică este cel puţin 6 (şase).………………………………………. 1. . Ing. Fişa se completează astfel: Se bifează numai criteriile de apreciere care sunt considerate îndeplinite de candidat. În caz contrar candidatul este declarat „RESPINS". …………………………………………………………………………………. prenumele . 2. Calificarea: Tehnician operator maşini cu comandă numerică Numele şi prenumele candidatului ……………………………………………………………………. ……………………………………….… Unitatea de învăţământ absolvită Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina Tema:…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Criterii de apreciere a performanţei candidatului pentru executarea lucrării: 1) Identifică utilajul specific lucrării Execută sarcinile de lucru specifice lucrării de Stabileşte corect componentele Identifică defectele de funcţionare a utilajului de bază Respectă normele de protecţie şi securitate a muncii □ □ □ □ □ 2) 3) 4) 5) Criterii de apreciere a motivării teoretice şi susţinerii orale a lucrării: 1) Demonstrează că stăpâneşte un limbaj tehnic necesar calificării Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema □ 2) propusă şi cu obiectivele sale 3) Candidatul şi-a susţinut punctele de vedere şi opiniile într-un mod personal şi bine argumentat 4) Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au fost corect rezolvat □ □ □ Nota finală____________ Numele. Candidatului este considerat „ADMIS".

05.Produsul proiectat are aplicaţii practice la diferite societăţi comerciale cu profil „ elaborare şi prelucrare a metalelor neferoase”. crt.2 ANEXA nr.12. 4.2013 Revizuirea lucrării 18.01.03 – 27.2013 Predarea proiectului Semnătura elevului .Utilizarea bibliografiei recomandate . Unitatea de învăţământ absolvită: Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina Tema proiectului: _____________________________________________________ Numele. prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect Prof.Revizuit: 28.Forma finală acceptată de către îndrumător: 18.Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise . 8 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIŞA DE EVALUARE Examenul de absolvire a învăţământului postliceal Sesiunea: iulie 2013 Centrul de examen: Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina Calificarea: Tehnician operator maşini cu comandă numerică Numele şi prenumele candidatului ……………………………………………………………….2013 .03. Fota Cristian : Mecanic maşini unelte Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 9 1.2013 3. Stabilirea planului activităţilor individuale ale candidatului pentru proiect: .2013 .Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului . 1. 2.suport scris : . 3. Observaţii 11.Data: 11.12. ing.2013 .03. 5.Semnătura candidatului: Semnătura îndrumătorului: 3.2012 Discutarea temei de proiect Stabilirea etapelor de parcurgere a lucrării 15.03.03. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel puţin 5 întâlniri săptămânale): Nr. Stabilirea planului de redactare a Proiectului .2013 Stabilirea bibliografiei 19. Data începerii activităţilor de realizare a proiectului: 2.Perioada: 19.06. Competenţe vizate / implicate în realizarea / execuţia conform standardului de pregătire profesională) proiectului ( care se referă la tema proiectului .2013 Verificarea parcurgerii etapelor stabilite la elaborarea lucrării 28. 2.

Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect6. originalităţii soluţiilor propuse. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contextul proiectului 10 DA/NU Observaţii Se completează de către îndrumător la finalul activităţii de monitorizare. Proiectul / produsul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport de tema aleasă 3. se discută cu candidatul înainte de depunerea proiectului.Implementare:predarea şi învăţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în educaţia şi formarea profesională 11 Se completează de către îndrumător la finalul activităţii de monitorizare. obiectivele şi metodologia abordată 2. Fişa de evaluare respectă şi documentează Principiul 5 al calităţii . Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale5. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilaţie de citate8. Soluţiile pentru situaţiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect9. Criteriile vizează atât procesul de elaborare a proiectului.9 Se completează de către îndrumător pe parcursul derulării proiectului. Proiectul / produsul are validitate în raport cu tema. Criteriile vizează atât proiectul în calitate de produs al activităţii elevului. sub coordonarea/supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate4. cât şi pe cel de redactare a părţii scrise a proiectului. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului2.Implementare:predarea ş i învăţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în educaţia şi formarea profesională 3 Partea a II-a: Aprecierea calităţii activităţii 10 candidatului CRITERIULDA/NUObservaţii1. a imaginaţiei şi creativităţii în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor10. Activităţile practice au fost întreprinse. după caz. Fişa de evaluare respectă şi documentează Principiul 5 al calităţii . Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au transferabilitate în alte contexte practice Partea a III-a : Aprecierea calităţii proiectului 11 CRITERIUL 1. cât şi produsul ca atare. se discută cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Fişa de evaluare respectă şi documentează Principiul 5 al calităţii . scopul . Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. acolo unde este cazul. Identificarea şi utilizarea bibliografiei pentru redactarea părţii scrise a proiectului a fost realizată integral7. conform planificării 4.Implementare: predarea ş i învăţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în educaţia şi formarea profesională 4 . Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. candidatul demonstrând reflecţie critică3.

Proiectul / produsul reprezintă.5. Fişa de evaluare respectă şi documentează Principiul 5 al calităţii . / produsului necesitat unui 3. Redactarea părţii scrise a proiectului respectă cerinţele de mod personal şi bine argumentat structură impuse de metodologia de organizare şi desfăşurare a 5. candidatul a utilizat în prezentare strategii eficiente şi mijloace de comunicare potrivite: elemente de grafică. cu elemente originalitate în găsirea 2. aplicaţii. facilitări audio-video ale TIC etc. Proiectul / produsul are aplicabilitate practică şi în afara şcolii proiectului şi cu obiectivele acestuia 9.P. conform S.Implementare: predarea şi învăţarea al Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în educaţia şi formarea profesională 5 . În scopul accesibilizării informaţiei şi a creşterii atractivităţii examenului de certificare profesională prezentării. Redactarea părţii scrise a proiectului dovedeşte o bună consistenţă internă 6. după susţinere şi consultarea cu ceilalţi membri ai Comisiei de examinare. Realizarea Candidatul proiectului a demonstrat putere ade sinteză activarea şi adaptarea număr semnificativ de de competenţe. Prezentarea a fost de structurată echilibrat în soluţiilor raport cu tema 8. Observaţii Semnătura candidatului _________________________________ Partea a IV-a : Aprecierea prezentării şi susţinerii orale a proiectului 12 12 Se completează de către un membru al comisiei de examinare. doar dacă există completate şi depuse Părţile I-III pentru proiectul evaluat. coerentă o soluţie practică 1.P. în clară. Candidatul şi-a susţinut punctele de vedere şi opiniile într-un 10. modele. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează logică şi o bună argumentare a ideilor CRITERIUL DA/NU 7.-ului prezentării la situaţia deunităţi examinare pentru calificarea respectivă 4. Candidatul a realizat o susţinere orală şi fluentă personală. sine.

…………………………………….………….. nota acordată şi semnătura evaluatorilor: Ing. prenumele . Preşedinte de comisie: Dir.Aprecierea răspunsurilor candidatului la întrebările Comisiei: ÎNTREBARE DA/NU Observaţii Rezultatul final stabilit de Comisia de examinare pe baza evaluării globale a activităţilor realizate de candidat şi consemnat în Fişa de evaluare : Nota finală____________ Numele. Adj. ……………………………………………………. …………………………………………….. Ing. Data: ……………………………………….. . Ing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->