Curriculum Vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex Bărbătesc

Candrea Olimpiu-Octavian
Constantin romanu vivu D10 ap 13, Târgu-Mureş (România) 0265420054 olympiu007@yahoo.com română Mobil 0742633320

Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi si responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi si responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Referent de specialitate Intocmirea dosarelor de pensionare. Relatii cu publicul. Casa de Pensii Mureş Tudor Vladimirescu nr 60, Târgu Mureş (România) Administratie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii 01/01/2007 - 31/07/2007 Operator Calculator Preluarea datelor din carnetele de munca. Relaţii cu publicul. Casa de Pensii Mureş Tudor Vladimirescu nr 60, Târgu-Mureş (România) 01/08/2007 - 31/10/2007 Consilier Vânzări Vânzarea de produse electronice. Media Galaxi Târgu-Mureş Gheorghe Doja, Târgu-Mureş (România) Vânzări 15/11/2007 - 25/04/2008 Consilier Vânzări Vânzarea de produse electronice. Întocmirea dosarelor pentru rate. SC Primex SRL Miercurea-Ciuc (România) Vânzări 10/05/2008 → Asistent Vânzări Vânzarea de produse electronice. Vânzarea de servicii financiare.
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi si responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi si responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi si responsabilităţi principale
Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae al Candrea Olimpiu-Octavian

Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate SC Euranis SRL Budiului nr 70. Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Permis de conducere DEPANAREA PRODUSELOR ELECTRONICE SI IT ABILITĂŢI DE LUCRU CU CALCULATORUL .NAVIGARE PE INTERNET. MUNCĂ ÎN ECHIPĂ. BUNA ORGANIZARE A TIMPULUI.WINDOWS.2003 Diplomă de Bacalaureat Limba Română. PUNCTUALITATE.eu. INTERRELAŢIONARE. Târgu Mureş (România) Vânzări Educaţie şi formare Perioada Calificarea/diploma obţinută Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Perioada Calificarea/diploma obţinută Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 01/10/2003 .Curriculum vitae al Candrea Olimpiu-Octavian Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass. B Informaţii suplimentare PREMIUL 2 LA CONCURSUL DE ARGUMENTARE JURIDICA "JUS JUVENTUTIS" IN ANUL 2004 Pagina 2 / 3 . Practica Profesională. Drept Constitutional. .cedefop. Universitatea "Petru Maior" (Studii Superioare) Nicolae Iorga. Colegiul Naţional "Unirea" (Învăţămând secundar / post-secundar) Târgu Mureş Învăţămîntul Liceal Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Limbi străine cunoscute Autoevaluare Nivel european (*) Ascultare B1 A2 Utilizator independent Utilizator elementar B1 B1 Română Înţelegere Citire Utilizator independent Utilizator independent B1 A2 Participare la conversaţie Vorbire Discurs oral B1 A2 Utilizator independent Utilizator elementar A2 A2 Scriere Engleză Franceză Utilizator independent Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi Competenţe şi abilităţi sociale APTITUDINI DE COMUNICARE. APTITUDINI DOBÂNDITE ATIT IN TIMPUL STUDIILOR EFECTUATE CAT SI LA LOCUL DE MUNCA. Târgu Mureş (România) 1999 . ADAPTABILITATE. 2002-2010 24082010 . MS OFFICE.int © Uniunea Europeană. PERSEVERENŢĂ.Întocmirea dosarelor de rate. CREATIVITATE. Istorie.20/06/2007 Diploma de Licenţă Drept Administrativ.

cedefop.eu.DIPLOMA DE PARTICIPARE LA MODULUL DE TRAINING " 8 OBICEIURI IN VINZARI" Pagina 3 / 3 . 2002-2010 24082010 .Curriculum vitae al Candrea Olimpiu-Octavian Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.int © Uniunea Europeană.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful