PHÂN HỆ NHÂN SỰ

Làm thế nào để quản lý nguồn nhân lực một cách hiệu quả và chiến lược?
gày nay, trong xu thế kinh tế thị trường, việc quản trị nhân sự ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng trong chuỗi thành công của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Vì vậy, vấn đề quản trị nguồn nhân lực một cách hiệu quả và chiến lược trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Giải pháp SAP HR là một công cụ tiên tiến trên thế giới hiện nay, không chỉ tiếp cận những chuẩn mực quản trị nhân lực mà còn cho phép áp dụng một cách linh hoạt vào đặc thù doanh nghiệp Việt Nam.  PHÂN

N

HOẠCH ĐỊNH - QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC THEO QUY TRÌNH XUYÊN SUỐT VÀ KHÉP KÍN  QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Với đầy đủ các loại thông tin cá nhân theo từng giai đoạn tại công ty, ngay cả khi nhân viên đã nghỉ việc. Tương tác thông tin nhân viên thông qua chức năng kết xuất dữ liệu hệ thống qua các định dạng tệp tin. Chuyển dữ liệu vào hệ thống từ định dạng xls. SAP HCM cung cấp hệ thống thông báo đến hạn tự động như: hết hạn nghỉ phép, đến ngày sinh nhật, đến tuổi về hưu, hết hạn passport…. Quản lý danh sách và vai trò các thành viên trong công ty tham gia vào các Đề án khác nhau từ đó có chính sách phân bố chi phí và nguồn nhân lực một các hợp lý.

HỆ TÍNH LƢƠNG

Phân hệ tính lương - thưởng - phụ cấp thuế và bảo hiểm phù hợp với doanh nghiệp tại Việt Nam. Hệ thống cho phép người dùng thiết lập các thông số tính lương, công thức tính lương. Quyết toán thuế thu nhập hoàn toàn dựa vào thiết lập biểu thuế khai báo từ người dùng. Hệ thống các báo cáo bảng lương, lương ngoài giờ, phiếu lương, danh sách trả lương qua ngân hàng, đặc biệt hệ thống các báo cáo thuế, bảo hiểm theo quy định…. Tự động gửi phiếu thanh toán lương qua email. Tập hợp chi phí, tạo chứng từ tiền lương chuyển trực tiếp sang phân hệ kế toán.

 PHÂN HỆ CHẤM CÔNG
Thông qua tích hợp hệ thống máy quét thẻ, hệ thống quản lý chấm công nhân viên hàng ngày và lên báo cáo chi tiết ngày công, bảng chi tiết giờ làm. Người dùng dễ dàng tạo ca, chia ca đảm bảo tính chính xác và kịp thời; khai báo linh hoạt các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép; cập nhật công thức tính phát sinh ngày phép cho từng nhân viên, chuẩn phát sinh phép theo từng nhóm nhân viên giúp quản lý phép năm cụ thể và chính xác. Gởi trực tuyến thông tin về nghỉ phép, công tác, làm thêm giờ... cho người quản lý và đồng thời cho phép người quản lý xét duyệt các yêu cầu từ nhân viên.

TRÍCH BẢO HIỂM

SAP HCM theo dõi xuyên suốt quá trình đóng BHXH của nhân viên ngay từ khi đủ điều kiện tham gia, qua diễn biến thay đổi lương theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Tự động trích nộp BHXH hàng tháng, hàng quý. Hệ thống báo cáo đầy đủ, đa dạng và linh động cập nhật theo tiêu chuẩn mới. Việc quản lý này giúp doanh nghiệp giải quyết các chế độ bảo hiểm kịp thời nhanh chóng cho người lao động.

HOẠCH ĐỊNH - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG Với yêu cầu đúng người,
đúng lúc, người quản trị có thể phân tích các báo cáo để đưa ra các nhu cầu, phân tích tuyển dụng nội bộ hay bên ngoài, lên kế hoạch một cách chính xác giúp tiết kiệm chi phí và hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, người dùng tự thiết lập các tiêu chí tuyển dụng cho từng chức danh. Thông tin của ứng viên tự động cập nhật vào hồ sơ nhân viên ngay khi được tuyển dụng. Thống kê, báo cáo tình hình tuyển dụng, so sánh yêu cầu và thực tế đạt được, giúp doanh nghiệp hoạch định tuyển dụng một cách chiến lược, có thể đáp ứng yêu cầu nguồn lực của mình.

 TÍNH

THUẾ

 QUY TRÌNH ĐÀO TẠO theo yêu cầu đòi hỏi thực tế
cho từng chức danh công việc. Hỗ trợ hoạch định các kế hoạch đào tạo cho từng vị trí. Hệ thống theo dõi chi phí và kết quả đào tạo. Tự động chuyển các thông tin khóa học, văn bằng, chứng chỉ vào hồ sơ nhân viên.

Người dùng có thể khai báo linh động về đối tượng nộp thuế TNCN; dễ dàng xác đinh thuộc tính thu nhập chịu thuế cho từng khoản tiền lương. Người dùng linh hoạt cập nhật các hằng số trích thuế, biểu thuế lũy tiến thay đổi theo luật của nhà nước theo từng thời điểm. Hệ thống tính thuế TNCN hàng tháng và
quyết toán thuế TNCN cuối năm cho từng nhân viên. Hệ thống báo cáo đầy đủ các báo cáo thuế TNCN hàng tháng và quyết toán toán thuế cuối năm.

 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ kết quả
công việc theo năng lực, theo công việc của nhân viên trong từng chức danh công việc, của nhân viên trong từng chức danh công việc cụ thể. Cho phép doanh nghiệp quản lý xét duyệt, đánh giá kết quả công việc theo định kỳ hoặc thời điểm bất kỳ. Thiết lập các chính sách khen thưởng hay kỷ luật từ kết quả đánh giá. Tự động chuyển đổi kết quả đánh giá vào hồ sơ nhân viên. Báo cáo thống kê kết quả đánh giá theo yêu cầu quản lý đa dạng.

 CUNG CẤP NHIỀU TIỆN ÍCH THỰC TẾ VÀ KHẢ

NĂNG TÍCH HỢP CAO
Truy suất toàn bộ thông tin theo nhiều tiêu chí để tạo lập báo cáo thống kê như nhu cầu của từng doanh nghiệp từ tổng hợp đến chi tiết, nắm bắt kịp thời các biến động và thực thi các chính sách hiệu quả nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực. Các báo cáo thống kê thể hiện dưới dạng số liệu chi tiết hoặc biểu đồ một cách trực quan sinh động. Hệ thống đa ngôn ngữ, đáp ứng khả năng sử dung tiếng Việt Unicode của các doanh nghiệp và trong các báo cáo với các cơ quan thuế

và bảo hiểm tại Việt Nam.

Global CyberSoft (Vietnam) JSC
Helios Bldg, Quang Trung Software City, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84 8 5437 1199 Email: salesvn@gcs-vn.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.