You are on page 1of 1

OG 7

1. Rajah di bawah menunjukkan kacukan antara pokok kacang pea berbunga merah dengan pokok kacang pea berbunga putih untuk menghasilkan pokok dalam generasi pertama. Gen bunga merah merupakan gen dominan manakala gen bunga putih merpakan gen resesif. Pokok kacang pea berbunga merah Induk: MM x mm Pokok kacang pea berbunga putih

Gamet:

Genrasi F1 (a) Apakah jenis pembahagian sel yang berlaku semasa pembentukan gamet? (b) Lengkapkan gambar rajah skema dalam rajah di atas untuk menunjukkan kacukan antara pokok itu. (c) Nyatakan warna bunga yang diperoleh dalam generasi F1. (d) Nyatakan bahagian bunga yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. (e) Jika pokok-pokok dalam generasi F1 dikacukkan sesama sendiri, ramalkan nisbah bilangan pokok berbunga merah kepada bilangan pokok berbunga putih yang dihasilkan.

2. Nyatakan setiap jenis penyakit baka berdasarkan penerangan yang diberikan. Penerangan ringkas (a) Perubahan kepada gen yang mengawal warna kulit. (b) Pesakit tidak dapat membezakan warna merah dan hijau. (c) Darah pesakit membeku dengan perlahan. (d) Perubahan pada gen yang menghasilkan haemoglobin. (e) Sel soma pesakit mempunyai 47 kromosom (f) Sel soma pesakit mempunyai satu kromosom X tambahan. (g) Sel soma pesakit kekurangan satu kromosom X. Jenis penyakit baka