P. 1
KFS_Inbj KFS-Dagar 2013

KFS_Inbj KFS-Dagar 2013

|Views: 4|Likes:
Published by Nadia EL-Imam
Under KFS dagarna den 13 Juni kl.10. deltar Edgeryders vd Nadia EL-Imam i en panel om ”Framtidens arbetsmarknad- anställning, entrepenörsskap eller utanförskap?”.

"Kfs organiserar samhällsnära företag som
levererar många av de tjänster som behövs
för att ett samhälle ska fungera. I årets
tema följer vi upp de medlemsdialoger som
under senhösten 2012 och våren 2013 har
ägt rum runt om i landet. Under dia -
logerna har innebörden i begreppet affärsmässig
samhällsnytta diskuterats och
förädlats. Att tillhandahålla samhälls -
nyttiga tjänster på affärsmässiga grunder är
det som förenar kfs medlemmar oavsett
vem som äger eller driver företaget."
Under KFS dagarna den 13 Juni kl.10. deltar Edgeryders vd Nadia EL-Imam i en panel om ”Framtidens arbetsmarknad- anställning, entrepenörsskap eller utanförskap?”.

"Kfs organiserar samhällsnära företag som
levererar många av de tjänster som behövs
för att ett samhälle ska fungera. I årets
tema följer vi upp de medlemsdialoger som
under senhösten 2012 och våren 2013 har
ägt rum runt om i landet. Under dia -
logerna har innebörden i begreppet affärsmässig
samhällsnytta diskuterats och
förädlats. Att tillhandahålla samhälls -
nyttiga tjänster på affärsmässiga grunder är
det som förenar kfs medlemmar oavsett
vem som äger eller driver företaget."

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Nadia EL-Imam on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

Inbjudan KFS-dagarna

2013 östersund 12-13 juni

Storsjöteatern Vi kommer att vara på Storsjöteatern som ligger i hjärtat av Östersund, på Stortorget. Härifrån är det nära till det mesta. I samma byggnad, vägg i vägg, ligger Clarion Hotel Grand. Storsjöteatern är en vital del av stadens kulturliv, där det bjuds på en bred repertoar av teater, dansföreställningar och annan scenkonst.

Välkommen till KFS-dagarna och KFS 25- års-jubileum
12-13 juni på Storsjöteatern i Östersund. Tema: Affärsmässig samhällsnytta – I samhällets tjänst, för det allmänna bästa. kfs organiserar samhällsnära företag som levererar många av de tjänster som behövs för att ett samhälle ska fungera. I årets tema följer vi upp de medlemsdialoger som under senhösten 2012 och våren 2013 har ägt rum runt om i landet. Under dialogerna har innebörden i begreppet affärsmässig samhällsnytta diskuterats och förädlats. Att tillhandahålla samhällsnyttiga tjänster på affärsmässiga grunder är det som förenar kfs medlemmar oavsett vem som äger eller driver företaget. Vi uppmärksammar också att kfs fyller 25 år som arbetsgivarorganisation genom en exposé i kfs historia och utveckling. Många företag, såväl inom som utom den samhällsnära sektorn, lägger ner stort arbete på att ta ett större och mer långsiktigt ansvar för hur deras affärer påverkar samhället och hur deras verksamheter bidrar till en hållbar samhällsutveckling, såväl socialt som miljömässigt. Under årets medlemsdagar i Östersund kommer vi att få lyssna till föredrag, seminarier och samtal som relaterar till begreppet affärsmässig samhällsnytta och ur flera intressanta perspektiv. Hur kan samhällsnära företag bidra till en hållbar samhällsutveckling? Hur säkras en långsiktig ekonomisk stabilitet? Hur bidrar samhällsnära företag till att motverka generationsdiskriminering på arbetsmarknaden? Vad är samhällsnära företags roll i tjänstesamhället? Har Sverige

förutsättningarna för att ta täten mot ett hållbart samhälle? Dessa frågor kommer att behandlas under de olika seminarier vi presenterar i Östersund – staden som omges av vidunderliga vidder! Välkommen till Östersund den 12-13 juni!

Carl Cederschiöld, ordförande Monica Ericsson, vd

KFS årsstämma – onsdag 12 juni kl 13.00
1. Ordförande och VD öppnar stämman och redovisar KFS verksamhet 2012. 2. Val av två justerare tillika rösträknare. 3. Val av ordförande för stämman. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av sekreterare för stämman. 6. Justering av röstlängd. 7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 8. Styrelsens berättelse. 9. Revisorernas berättelse. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 12. Beslut om verksamhetsprogram, budget och avgifter. 13. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 15. Val av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen. 16. Val av revisorer. 17. Val av valberedning. 18. Övriga ärenden som i behörig ordning överlämnats till stämman. 19. Avslutande av stämman. kfs är en medlemsstyrd organisation där verksamheten tar utgångspunkt i våra medlemsföretags behov och där du som medlem har möjlighet att påverka. Vi arbetar på uppdrag av stämman och styrelsen som bestämmer inriktningen på verksamheten. Onsdag den 12 juni kl 13:00 genomför kfs sin årsstämma, själva grundskälet till kfs-dagarna! Årsstämman är kfs högsta beslutande organ, där medlemmarna utser sina representanter till styrelsen för det kommande året. Därför är årsstämman årets viktigaste möte och forum för att ventilera åsikter och fatta beslut– om vilka förändringar som bör göras och vad kfs ska inrikta sig på i framtiden. En organisation är aldrig starkare än sina medlemmar. Kom och utnyttja din rätt att vara med och styra din arbetsgivarorganisation för att göra skillnad. För att bättre kunna ge kfs medlemsföretag tillfälle att träffas, umgås och utbyta erfarenheter har mötet kring stämman med åren utvecklats till ett lunch-tilllunch-program med intressanta föreläsare. Kallelse till stämman skickas ut senast den 10 april. Stämman består av ombud som utövar medlemmarnas rösträtt. Varje medlem – ansluten till kfs senast den 11 maj 2013– har två röster och därutöver en för varje fullt 50-tal hos företaget anställda arbetstagare enligt senast lämnad uppgift, det vill säga kfs företagsuppgifter 2012 alternativt medlemsansökan 2013. Medlem med mer än 500 anmälda arbetstagare har dock för överskjutande arbetstagare antal endast en röst för varje fullt 100-tal arbetstagare. Medlem bestämmer över utövandet av sin rösträtt. Stadsvandring Den 12 juni på morgonen innan kfs stämma finns det möjlighet att gå en stadsvandring i Östersund. Vi startar vid Clarion Hotel Grand kl. 08.30.

Program onsdag den 12 juni
8.30 Stadsvandring 10.00- Registrering, Storsjöteatern 12.00 10.00- Styrelsemöte 12.00 11.00 Lunchen serveras från 11.00 och framåt 13.00 KFS-dagarna inleds med årsstämma Carl Cederschiöld ordförande i KFS 13.45 ”Östersund – vinterstaden, kraften och hållbarheten” AnnSofie Andersson, KSO Östersund och Anders Ericsson, VD Jämtkraft 14.30 Kaffe 15.00 Samhällsutveckling genom innovativa processer Per Frankelius från Örebro Universitet 16.30 Slut 18.30 Välkomstdrink 19.30 Middag på Arctura Underhållning och dans

Thord Eriksson
Moderator Thord är journalist och medarbetar bl a regelbundet i tidningen Dagens Samhälle, där hans serie artiklar om Caremas äldreboende Koppargården fick mycket uppmärksamhet under förra året. För artiklarna, som ställde den etablerade mediebilden av Koppargården på ända, ledde till att Thord hösten 2012 nominerades till utmärkelsen Årets Journalist. Vid sidan av journalistiken är Thord verksam som moderator.

Kenneth Abrahamsson
Docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Kenneth Abrahamsson är f n ordförande i styrgruppen för NORDFORSK program för excellenscentra om nordisk välfärd och i Svenska UNESCO/MOST-kommittén samt medverkar i ett Sida-projekt om utveckling av forskningskapacitet i Mozambique. Han har skrivit ett tjugotal böcker om vuxenutbildning, livslångt lärande och kompetensutveckling i arbetet samt om medborgarens roll i samhällsdialogen och han sitter med i styrelsen för Europarörelsen i Sverige och i Föreningen för folkbildningsforskning.

Per Frankelius
Docent vid Linköpings universitet. Han började sin forskarbana 1988 vid DM-centret, Högskolan i Örebro, med Posten, Apple och IBM som sponsorer. Genom SOU Innovativa processer satte han och Janerik Gidlund innovation på agendan inom offentlig sektor. Ett bärande tema i hans forskning är innovationsarbete i samhällsviktiga verksamheter. Förutom innovation är uppfinningar, omvärldsanalys och marknadsföring centralt. Djupgående fallstudier, såsom Pharmacia, ”Den Keltiska Tigern” och Dalhalla, genomsyrar forskningen liksom på senare år också miljöteknik och gröna näringar. Exempel på hans ca 400 publikationer är Värdeskapande möten, Den innovativa kommunen, Omvärldsanalys och Linné i nytt ljus.

Nadia El-Imam
Grundare av det europeiska nätverket Edgeryders som når miljoner unga entreprenörer i Europa och finansieras av EU. Nadia El-Imam är ingenjör och konstnär i botten som länge arbetat med digital teknik för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Hon är flitigt anlitad föreläsare och har bl a talat på den internationellt kända TED, Technology, Entertainment and Design.

AnnSofie Andersson
Kommunstyrelsens ordförande, Östersund (S). AnnSofie är förutom Kommunstyrelsens ordförande ledamot i finansutskottet. AnnSofie har arbetat med näringslivsfrågor och medborgardialog.

Anders Ericsson
VD Jämtkraft Tidigare bl a partner inom ICECAPITAL securities, Nordea Corporate Finance och dessförinnan 17 år inom Gullspångs Kraft, bl a som produktionsdirektör. Civilingenjör, KTH, Elkraft.

Program torsdag den13 juni
08.30 Kulturprogram 09.00- Global Utmaning ”Framtidens arbetsmarknad 10.00 anställning, entrepenörsskap eller utanförskap?”

Kristina Persson
Grundare och ordförande av tankesmedjan Global Utmaning. Kristina Persson har sina rötter i i Jämtland och var landshövding i Jämtlands län 1995-2001. Mellan åren 20012007 var hon vice riksbankschef och hon har representerat socialdemokraterna i Riksdagen i två perioder. Hon är sedan 2007 ordförande i Föreningen Norden.

Stefan Hyttfors
Vill du veta hur framtiden blir? Skapa den! Stefan Hyttfors är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare inom framtid, omvärldsbevakning och affärsutveckling. Hans förmåga att beskriva utvecklingen med fokus på beteendeförändringar istället för teknik får de flesta att se på världen med nya ögon. Stefan har bl a varit bildchef på Expressen/GT/Kvällsposten och Expressens USA korrespondent i fem år (har bevakat allt från Mike Tyson till presidentval och krig).

10.00- Parallella seminarier (obligatorisk föranmälan) 11.00 A) ”Framtidsspaning”. Stefan Hyttfors B) ”Socialt ansvar i samhällsnyttig verksamhet” Gösta Lindh, VD Stockholm Vatten 11.00 Kaffe 11.30 ”Hållbar mångfald i framtiden” Mona Sahlin 12.45 Avslutning samt inbjudan till 2014 Sammanfattning och information om nästa års KFS-dagar i Uppsala. 13.00 Lunchpaket att ätas på plats eller på väg Tack för denna gång och väl mött i Uppsala!

Nathalie Besèr
Projektledare på Global Utmanings nya projekt om unga och jobb. Hon var tidigare rådgivare och producent på Utrikespolitiska Institutet där hon var ansvarig för flera uppmärksammade internationella seminarier och modererat de flesta av dessa. Hon är också Mellanösternexpert och håller ofta föreläsningar och kommenterar i ämnet. Innan hon kom till UI arbetade hon som journalist under 13 år, senast som Mellanösternkorrespondent på Dagens Nyheter. Hon rekryterades till DN från Sveriges Radios Ekoredaktion, där hon arbetade som producent, programledare och utrikesreporter.

Gösta Lindh
VD på det kommunala bolaget Stockholm Vatten AB. Utbildad teknisk fysiker som lämnade energiområdet för att leda Stockholm Vatten mot en effektiv och modern verksamhet. Stockholm Vatten arbetar sedan tio år med ett uppmärksammat lärlingsprogram för att erbjuda unga människor yrkesutbildning och fast jobb för att underlätta det pågående generationsskiftet på bolaget. En av de projekt som ledde till att Stockholm vatten fick utmärkelsen CSR-label av CEEP.

Mona Sahlin
En av landets mest kända politiker Mona Sahlin är en engagerande och dynamisk talare bl a inom jämställdhet. Hon har erfarenhet av att som ung kvinna göra karriär och möta omgivningens och allmänhetens reaktion på detta. Mona Sahlin blev tidigt politiskt aktiv inom SSU och valdes 1982 som 25-åring in i riksdagen som dess yngsta ledamot. År 1990 blev hon utnämnd till arbetsmarknadsminister och ledamot i socialdemokraternas verkställande utskott. 1992 blev Mona Sahlin socialdemokraternas första kvinnliga partisekreterare och 1994, då socialdemokraterna återtog regeringsmakten, blev hon vald till vice statsminister.

KFS-golf tisdag 11 juni
KFS-golf Östersund-Frösö golfbana
10.45 Avgång med buss från Clarion Hotel Grand. Tid för uppvärmning och registrering. 12.00 Lunch på Frösö golfklubb. 13.00 Start för KFS-golfen. Tävlingsform är poängbogey. 18.00 Återtransport till Clarion Hotel Grand. 19.00 Middag på Temperance

Östersund-Frösö golfbana
Tidningen Golf Digest har besökt och bedömt Sveriges alla golfbanor under 2011 och Östersund-Frösö Golfklubb har fått det otroligt hedervärda omnämnandet ”Sveriges bästa öppningshål” , samt utsedd till bästa klubb norr om Arlanda. Från 1:a tee har man en milsvid utsikt över Storsjön med Oviksfjällen i fonden. Följer man en slicad boll mot rangen kommer blicken även att passera Åreskutan i fjärran. Därefter åker vi tillbaka till hotellen för att återigen samlas vid 19.00 och inta en middag på Temperance.

Studiebesök tisdag 11juni
Utflykter
Studiebesök på Jamtli och Hissmofors 12.00 Lunch på Jamtli, restaurang Hov. 14.30 Studiebesök på Jamtli 15.00 Kaffe i gröngräset vid Hissmofors 15.15 Studiebesök på Hissmofors 19.00 Middag på Temperance

Myskväll i 1970-talsvillans gillestuga. Rollspelande aktörer från sommaren 2012 är tonårsbarnen Anna-Lena Carlsson i rollen som Lotta och Martin Wallentin som Micke. Linnea Lundberg som Moster Yvonne och Emil Grudemo El Hayek som Moster Yvonnes pojkvän. Foto: Jamtli

Jamtli
Vi börjar med lunch på Jamtli kl.12.00 och därefter studiebesök på museet och då speciellt deras 70-tals utställning. Jamtli har firat 100 år – bl a med att öppna en ny miljö för att rollspela om historien: Det moderna samhället 1975 invigdes 17 juni 2012. Det blev en härlig miljö med en gestaltning som väckt nostalgi, igenkännande och kanske även ifrågasättande. De allra flesta besökarna har ju även bidragit med egna minnen. Det har varit en alldeles speciell tripp in i ens egen personliga historia där besökaren mött villafamiljen med tonårsbarn från Odensala, tittat in hos de äldre i pensionärshusen, bekantat sig med det unga paret i gröna-vågentorpet och inte minst – återupplevt ett av Sveriges mest folkkära barnprogram i temaparken ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. Jamtli består av ett museum med utställningar och ett friluftsmuseum med historiska hus och gårdar. Med några få steg förflyttar du dig mellan 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal. De människor du möter kan vara från andra tider än vår egen. De berättar gärna om sitt arbete, sin vardag och sina drömmar.

Hissmofors
Efter Jamtli fortsätter vi med buss till Hissmofors. Hissmofors är Jämtkrafts största vattenkraftverk med en sammanlagd årsproduktion på 310 gwh. Delar av anläggningen är över 70 år gamla och behöver ersättas av en ny station. Därför säkrar Jämtkraft nu sin förnybara produktion för framtiden genom att bygga en ny station, med långsiktigt hållbara lösningar som ger förnybar elproduktion och hög säkerhet för framtiden. Den nya stationen heter Hissmofors vi och projektet beräknas vara klart hösten 2013. Vid Hissmofors väntar kaffekorgarna på oss för kaffe i det gröna vid 15.00.

AVS KFS Företagsservice AB Box 70362 107 24 STOCKHOLM

Porto betalt Port payé

ANMÄL DIG SENAST DEN 3 MAJ. VI SES!
Tiden går fort! Tänk på att redan nu reser vera den 18-19 september för KFS Ordförande/VD-konferens på Hotel Riverton i Göteborg! Inbjudan med program kommer före sommaren!

Registrering
Registreringen till KFS årsstämma och KFSdagarna sker på Storsjöteatern onsdagen 12 juni mellan kl 10.00 -12.00.

Hotell
Se under länken www.kfs.net

Anmälan
Senast fredag den 3 maj. Avbokning kan ske utan kostnad fram till den 10 maj. Anmälan med

program och hotellalternativ hittar du under: www.kfs.net/Om-KFS/KFS-dagarna/Valkommentill-KFS-dagarna-2013 Där hittar du även en karta över Östersund där du ser var hotellen ligger i förhållande till Clarion Hotel Grand och Storsjöteatern. Tyvärr kan vi inte hantera anmälningar via post, e-post, fax eller telefon. Kostnaden för boendet betalas av deltagaren direkt till hotellet, kontant eller med kreditkort. Våra samarbetspartners

Frågor?
Har du frågor gällande anmälan är du välkommen att kontakta: Märit Blixth och Tina Happe, 063-12 14 00 eller info@congressoab.se För övriga frågor kontakta: Annelie Hedenström, KFS, annelie.hedenstrom@kfs.net eller 08-556 009 71. Frågor kring program, föreläsare och dylikt besvaras av Annika af Trolle, KFS 08-556 009 62 eller annika.aftrolle@kfs.net

kfs företagsservice ab besöksadress : Klarabergsviadukten 70, c 8 tr. postadress: Box 70362 , 107 24 Stockholm telefon: 08-556 009 50. e-post: info@kfs.net webb : www.kfs.net
Arbetsgivarorganisationen för samhällsnära företag

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->