Salatul-Mašišijja

prevod i komentar Muhammed Yesari

S Imenom Allaha, Svemilosnog, Samilosnog Allahu blagoslovi onog od kojeg su raspolovljene1 tajne

iz kojeg izviru svjetla2

i u kojem su se pojavile realnosti

i u kojeg su spuštene nauke Ademove, kojim su sva stvorenja bespomoćna3

i pred kojim sva razumijevanja bivaju poništena
1

Koji je raspolutio, raspolovio, otvorio, pokazao unutrašnjost, otkrio dubinu tajni koje su prije bile nedokučive 2 Nurevi raznovrsni 3 Postala su bespomoćna stvorenja jer se ne mogu odbraniti od znanja koja su u njega s.a.v.s. spuštena
1

Neki vele. 5 Džeberut . onda nema mogućnosti izbora dok god je u tom svijetu i biva prisiljen da bira ono što Uzvišeni odabere i da želi ono što Uzvišeni želi te.Niko od nas u potpunosti ga ne shvata. a kada stupi u svijet džeberuta. Po jednoj od definicija. Melekut i džeberut se uzimaju kao zasebni svjetovi. kao što je rečeno. duhovi. to je duhovni svijet.I ovaj pojam se različito definiše. od Tebe. duše. dok god je u tom svijetu.Za većinu ljudi nevidljivi svijet. po pitanju melekuta i džeberuta. Postoji više definicija ovog pojma. nema mogućnosti da od toga odstupi. da Allahov rob dok se nalazi u svijetu melekuta ima mogućnost izbora u postupanju. Po jednima to je svijet Allahova znanja. sve za šta se zauzima bi nestalo. svijet u kome borave meleci. kako priliči njegovom duhovnom stasu 4 Melekut . niti je neko od prošlih nit će iko od budućih I vrtovi Melekuta4 cvatu bogato obiljem njegove ljepote I korita svijeta Džeberuta5 se preljevaju obiljem njegova nura Nema ništa što nije povezano s njim jer da nema zauzimatelja. Blagoslovi ga blagoslovom dostojnim Tebe. 2 .

među Tvojim rukama6 Allahu. nije prilično u ovom prevodu. samo ćemo naznačiti da Allah ničemu nije sličan i da je Uzvišen od toga da ima osobine stvorenja. Smatramo da se radi o metafori kada se kaže „među Tvojim rukama“ 3 . uključi me u njegovo potomstvo i potvrdi me na njegov račun i daj da ga spoznam dubokim znanjem koje će me spasiti od izvora neznanja da mogu da pijem do gašenja žeđi sa vrela izvrsnosti i ponesi me njegovim putem Tvojoj Prisutnosti okružen u nošenju Pomoći Tvojom 6 Ulaziti u dalje rasprave o značenju riječi 'jed' koja se nekad prevodi kao ruka.Allahu. uistinu je on Tvoja sveobuhvatna tajna koja vodi Tobom Tebi i on je Tvoja veličanstvena koprena podignuta između nas i Tebe.

ne nalazim. 4 . učini Veličanstvenu Koprenu8 životom moje duše a njegovu dušu tajnom moje realnosti a njegovu realnost skupom mojih svjetova 7 U nauci o izražavanju ovo je 'mekhazen'.v.i preko mene udari na ono što je lažno tako da ga uništim.a. ne osjećam. osim preko njega Allahu. Ovdje šejh govori o otklanjanju onog mutekellimskog teozofskog naglabanja o tevhidu i moli za uputu ka pravom iskustvenom hakikatu tevhida 8 Muhammed s. Uroni me u mora Jedinstva izvedi me iz močvare metaforičkog Jedinstva7 i utopi me u Suštinu Okeana Jedinstva sve dok više ne vidim.s. figura kojom se dokazuje neka poenta. ne čujem.

O Skriveni Čuj moj poziv kao što si čuo poziv roba Svog Zekerijjaha9 i pomozi me10 Tobom radi Tebe i podrži me Tobom radi Tebe i poveži me s Tobom11 i budi između mene i svega što nisi Ti Allaaah Allaaah Allaaah12 9 Poslanik Zekerijjah a.s. Moguće prevesti kao: „i daj mi pobjedu Tobom Tebi“ 11 „I napravi vezu između mene i Tebe“ 10 5 . O Posljednji.spoznajom Primarne Istine O Prvi. O Pojavni.

daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost" (18:10) Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika.Onaj koji ti objavljuje Kur'an sigurno će te vratiti na mjesto povratka. bio protjeran ili na svijet duša iz kojeg smo svi došli 6 . Selam Njegov. blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav! (33:56) Allahov blagoslov. Pozdravi i Milost i Bereket na našeg prvaka Muhammeda roba Tvog. Nepismenog i na porodicu njegovu i drugove i Selam njemu pomnožen svim parnim i neparnim brojevima i pomnožen brojem savršenih i blagoslovljenih riječi našeg Gospodara 12 Na drugom slogu koji je označen kao 'aaa' drži se dugi vokal u trajanju od 12 dužina. O vjernici.13 (28:85) "Gospodaru naš.a. ujedno ovo označava kraj salavata. Poslanika i Vjerovjesnika.v.s. a nakon toga se uči dova 13 Mufessiri se razilaze da li se misli na Mekku iz koje je Poslanik s.

Hiljadu selama . Dostojanstveni.Hiljadu hiljada selama u našim srcima i nema Moći ni Snage osim sa Allahom Uzvišenim Velilčanstvenim 7 . i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! i mir poslanicima i hvaljen neka je Allah. Gospodar svjetova! (37:180-183) Hiljadu selama .Veličanstven je Gospodar tvoj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful