Oružje kao podražaj koji izaziva agresiju

Weapons as Agression – Eliciting Stimuli
Berkowitz &LePage, 1967

Uvod…
• Berkowitz & LePage misle da na očitovanje agresije u mnogim slučajevima više utječu obilježja objekata u okolini nego naša anticipacija izvjesnog ishoda situacije ako tu agresiju izrazimo • Pretpostavljaju (na osnovi ranijih istraživanja, Easterbrook, 1959; Walters i Parke, 1964) da je to zato što snažne emocije utječu da obraćamo pažnju najviše na središnja- glavna- obilježja situacije, što može dovesti do impulzivnih agresivnih reakcija u kojima kognitivni procesi uopće ne moraju posredovati

Uvod… • Smatraju da impulzivne agresivne reakcije se ne moraju očitovati zbog samog gnjeva.moraju biti prisutni u situaciji da bi se gnjevna reakcija očitovala (to hoće reći: gnjev može povećati reaktivnost osobe. smanjiti vjerojatnost pojavljivanja odgovora.asocirani s gnjevom. već kažu da odreĎeni podražaji. NO! on sam nije dovoljan za pojavu gnjevne reakcije) . energizirati odgovor.

A to uzrokuje jače napade na njega od osobe koja je već spremna da se ponaša agresivno (Berkowitz & Geen.Uvod… • Pa navode istraživanja u kojima se pokazalo: -da se kod promatranja agresije. inicijator agresije veže uz žrtvu agresije. 1966) • Odatle je derivirana H1: agresivni podražaji koji su se povezali s agresorom će izazvati najjače agresivne reakcije .1967. i time se povećava njegova podražajna vrijednost za agresiju. 1966. Geen & Berkowitz.

u drugoj sobi od ljudi koji su učili neutralne riječi (Loew. učili agresivne riječi daju jače el.Uvod… • Da agresivne riječi provociraju jače agresivne odgovore (ljudi koji su u eksp. Berkowitz i LePage htjeli su vidjeti hoće li prisutnost tih objekata dovesti do jačih napada na metu u odnosu na prisutnost neutralnih predmeta (H2!) . šokove isp. kao predmeta koji direktno i jako asociraju na agresiju. 1965) Korištenjem oružja u eksperimentu.

grupa.kontrola.ljuti (1 el. a dio da je od nekog drugog.Metoda. 7 eksp.dio isp. eksperimentalni nacrt & postupak • 100 muških ispitanika. šokova) i ne . 6 organizirano u 3x2 faktorski nacrt. šok) 7. šokova.da bi se saznalo hoće li prisutnost predmeta nepovezivog s agresijom utjecati na povećano izražavanje agresije. situacija. . na stolu su im reket i loptica za badminton). Primili su 7 el.2 NV na: -3 razine (prisutno oružje na stolu. nema oružja na stolu) -2 razine – ljuti (primili 7 el. misli da je pomoćnikovo.

ZV: .Metoda.ljutih) nije bilo ničega na stolu. Za ostale isp. el. situacije je navedeno da se naljuti. dao -raspoloženje isp.agresija. iz eksp.1/3 je mislila da pripada pomoćniku.br. šokova koje je isp. a 1/3 nekom drugom. šokova u tisućinkama sekunde . eksperimentalni nacrt & postupak Pola isp. (1/3 ljutih i 1/3 ne. (mjereno na 10 bipolarnih skala) -trajanje el. Za 2/3 njih oružje je bilo na stolu.

istodobno: 1 pravi isp. ovisno u kojoj eksp.ŠOKOVIMA! (isp.loša ideja • Isp.šok. Isp.. u eksp. 10. i to 1 šok ili 7.super ideja. 2. eksperimentatorov pomoćnik*. eksperimentalni nacrt & postupak • 2 isp. i pomoćnik trebaju na papir napisati niz ideja i meĎusobno si ih evaluirati EL. situaciji je bio *ispitanicima koji su trebali povezati svog partnera s oružjem je rečeno da je on zapravo student koji vodi jedan drugi eksperiment u kojem mu oružje treba pa mu je slučajno ostalo na stolu . je prvi primao šokove.Metoda . je rečeno da se proučava fiziološka reakcija na stres) • 1 el.

ili ništa ili reket i loptica za badminton • Nakon završenog eksp. . eksperimentalni nacrt & postupak • Eksperimentator je zatim pitao isp. . Ovisno o eksp. naravno.Metoda. koliko je šokova dobio i dao mu da ispuni upitnik o raspoloženju • Zatim je isp. . opet je dobio upitnik o raspoloženju i pitan je o eventualnim sumnjama koje je imao u vezi s eksperimentom • I naposljetku mu je. situaciji u kojoj je bio. osim šokaparata bili su pištolj i revolver.. otkrivena prava svrha eksperimenta . trebao ocijeniti pomoćnika. na stolu.

Nalazi • JANVA-om je utvrđeno da su ispitanici koji : su primili 7 šokova bili stat. značajno ljući i stat. značajno tužniji od ispitanika koji su primili 1 šok • SANVA-om je utvrđeno da postoji interakcija između broja šokova i prisutnosti oružja: ljutiti ispitanici su dali više šokova kad je oružje bilo na stolu nego kad nije .

značajno više šokova kad je oružje bilo na stolu nego kad nije Ljutiti isp. više šokova od ljute grupe kojoj je neutralni objekt bio na stolu. dali stat. .Nalazi… Daljnjim analizama je dobiveno da su isp. zn. Obje grupe su dale stat. razlikovala od ljute grupe kojoj ništa nije bilo na stolu. zn. ali se samo grupa isp. ali ta grupa se ipak nije razlikovala od grupe koja oružje nije povezala s pomoćnikom. koji su povezali oružje s pomoćnikom stat. koji su oružje povezali s pomoćnikom dali su najviše šokova.

Nalazi…. kojima je oružje takoĎer bilo na stolu. u ljutitoj grupi. dulje šokove od ne-ljutih kojima ništa nije bilo na stolu . u ljutitoj grupi s neutralnim predmetima na stolu i ljutiti bez ičega na stolu nisu davali stat. dulje šokove od ne-ljutitih isp. zn. Isp. zn. A duljina šokova? Nema razlike izmeĎu isp. ali ljutiti isp. koji su povezali oružje s pomoćnikom davali stat.

.Nalazi… • Je li došlo do promjene raspoloženja ispitanika nakon što su dali el. šokove pomoćniku? Nije.

Rasprava Autori zaključuju: • Prisutnost oružja može izazvati intenzivan agresivni odgovor od osobe koja drži pištolj (pretpostavljajući da su njegove inhibicije spram agresije u tom trenutku niske) Alternativna objašnjenja rezultata: • Ispitanici su se mogli ponašati u skladu sa zahtjevima situacije: vide oružje na stolu pa misle da se trebaju ponašati agresivno pa se tako i ponašaju .

odgovarali na zahtjeve situacije? Autori navode istraživanje Allena & Bragga koje pokazuje da se isp.Rasprava… No to ipak nije slučaj jer : • Nitko nije izrazio sumnju o oružju niti je izjavio da je ono utjecalo na njega • Čak i oni ispitanici koji su sumnjali nisu dalli više el. ne moraju ponašati konformistički kad je riječ o društveno nepoželjnim ponašanjima . šokova No. možda su samo ljutiti isp.

htijenjima tada može rezultirati smanjenom frekvencijom relevantnog ponašanja Znači da bi ljutiti ispitanici s oružjem na stolu trebali dati manji broj šokova. no ni to u ovom istraživanju nije slučaj .Rasprava…. • inducirana svjesnost o eksp.

2006 .jana krpina Seminar iz kolegija Emocije i motivacija 22.11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful