FINANTE INTERNATIONALE CURS 10

Obiectivele FMI Obiectivele FMI sunt inscrise in statut si constau in : 1) Cooperarea monetara internationala ; 2) Aciditatea expansiunii si cresterii echilibrate a comertului international ; 3) Promovarea stabilitatii valutare; 4) Sprijinirea creearii unui sistem multilateral de plati ; 5) Punerea resurselor generale ale fondului in mod temporar la dispozitia tarilor membre pe baza unor garantii corespunzatoare . Organele de decizie ale FMI sunt : 1) Consiliul guvernatorilor; 2) Comitetul monetar si financiar international; 3) Consiliul de administratie. FMI nu este o institutie independenta deoarece este compus de reprezentantii statelor membre grupate in cadrul diferitelor instante decizionale. Finantarea la nivelul FMI Resursele fondului provin in cea mai mare parte din cotele parti ale tarilor membre ale fondului ce reflecta ponderea relativa ale fiecarui stat membru in economia mondiala . Cota parte a unui stat membru determina totalul maxim al resurselor financiare pe care acel stat trebuie sa-l verse la FMI; mai determina si numarul de voturi de care dispune acel stat membru in cadrul procesului decizional al institutiei , precum si transa din alocarile de drepturi speciale de tragere ( DST`uri) ce i se atribuie. Resursele totale ale fondului sunt constituite de avutia in moneda a tarilor membre. Este inclusa si avutia FMI in DST`uri si in aur . Punerea in aplicare a ajutorului financiar catre unele state Statul care se imprumuta ( cumpara ) cu ajutorul monedei sale nationale, fondul din rezerva FMI se imprumuta din fondurile care provin din cotele parti. Acest ajutor financiar este apoi rambursat prin rascumpararea propriei sale monede detinute de FMI prin intermediul conturilor de rezerva internationala . Ajutorul financiar este eliberat in transe . Conditia este indeplinirea unor criterii stabilite trimestrial si fixate pe baza previziunilor economice realizate de guvernul in cauza impreuna cu misiunile fondului . Aceste criterii se refera la : 1) limitele cresterii creditului 2) deficitul bugetar 3) datoria externa FMI are obligatia statutara de a ajuta tarile membre care sunt confruntate cu probleme ale balantelor de plati si cu deficite persistente in scaderea rezervelor.. Exista 2 programe speciale de finantare : 1) Programul de corectare a dezechilibrelor prin politici adecvate de reducere a consumului si stimularea productiei 2) Finantarea de urgenta pentru a acoperi temporar deficitele balantei de plati . Negocierea dintre FMI si tarile beneficiare se desfasoara pe baza a 4 dimensiuni: a. conturile nationale b. aspectele monetare c. politica fiscala d. balanta externa 8.2. Grupul Bancii Mondiale Reprezinta principalul instrument multilateral de finantare a tarilor in curs de dezvoltare , iar in componenta sa intra : 1) Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare ( BIRD ) 2) Asociatia Internationala pentru Dezvoltare

4. Conform statutului bancii . Banca Mondiala acorda imprumuturi . Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare ( BERD ) A fost infiintata din necesitatea finantarii tarilor in tranzitie de la sistemul centralizat la sistemul economiei de piata. Imprumuturi de ajustare structurala propriu-zise. imprumuturi pentru cercetare si inovare. . programe de imprumut adaptate. 2.3) Corporatia Financiara Internationala care finanteaza proiectele private 4) Agentia Multilaterala de Garantare a Investitiilor ( care ofera investitorilor privati garantii contra riscurilor politice) 5) Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor privind Investitiile ( care se ocupa cu gestionarea litigiilor dintre investitorii privati si tarile care au primit imprumuturi). Banca Mondiala reprezinta : 1 ) Institutie Financiara Internationala 2 ) Institutie de Dezvoltare Internationala Calitatea de membru al bancii se dobandeste prin subscrierea unei contributii la fondul statutar . IV. sa elaboreze politici adecvate si sa opereze in zona dupa procedee specifice . b) Banca solicita existenta unor contributii semnificative de capital propriu din partea altor investitori. ameliorarii . Imprumuturi de ajustare sectoriala . recomandari in politica economica si acorda asistenta tehnica si servicii in domeniul schimbului de informatii . Imprumuturile pentru ajustare structurala trebuie sa aiba la baza programe guvernamentale care sa contina 3 elemente distincte : a) Obiectivele generale ce trebuie atinse pe termen mediu b) Complexul de masuri ce vor fi luate pe termen mediu . Functiile bancii sunt : 1) Promovarea prin investitori particulari si alti investitori interesati a infiintarii . statele membre primesc cate un vot pentru fiecare parte subscrisa . II. iar nivelul acesteia este legat de situatia economica si financiara a statului solicitant . Imprumuturile clasice pentru investitii ( imprumuturi specifice pentru investitii . contributie ce se negociaza . Imprumuturi de ajustare structurala ( urmaresc sustinerea reformarii in profunzime politicilor si institutiilor tarilor in curs de dezvoltare sau tarilor aflate in tranzitie pentru a le permite sa-si reduca deficitele conturilor curente la proportii rezonabile in paralel cu mentinerea ridicata a eforturilor pentru dezvoltare ).3 . emiteri . imprumuturi pentru investitii sectoriale si de intretinere . imprumuturi de intermediere financiara ). pentru realizarea obiectivelor c) Pachet de actiuni specifice pe care autoritatea publica le va intreprinde intr-o perioada de 12-18 luni si pe care banca urmeaza sa le controleze. Banca a fost conceputa ca o institutie financiara regionala care sa cunoasca particularitatile tranzitiei . Imprumuturi de reducere a datoriei publice. III. imprumuturi pentru asistenta tehnica . In categoria imprumuturilor de ajustare structurala . Imprumuturi de reabilitare 8. Banca reglementarilor internationale Facem dupa vacanta 8. imprumuturi de redresare rapida . Realizeaza umratoarele categorii de imprumuturi : 1. intra : I. si dezvoltarii activitatilor productive indeosebi in sectorul IMM`uri . 2) Mobilizarea capitalului intern si extern 3) Accelerarea investitiilor productive 4) Furnizarea de asistenta tehnica pentru derularea proiectelor 5) Incurajarea dezvoltarii pietelor de capital 6) Promovarea unei dezvoltari eficiente care sa protejeze mediul inconjurator Principiile generale care stau la baza acordarii oricarui credit de catre BERD sunt : a) BERD finanteaza pana la 35 % dintr-un proiect nou . Conform prevederilor statutare principiile de organizare si functionare a Bancii Mondiale au in vedere necesitatea sprijinirii statelor membre in curs de dezvoltare cu fonduri pentru reconstructia si dezvoltare sub forma de imprumut.

d) Se cere finantare suplimentara si din partea altor co-finantatori. 4) Consiliul de tutela . 2. sunt statele membre U.E. nu primeste fonduri din bugetul U. si are un capital propriu . Actionarii B.6.7. Consiliul economic si social (ECOSOC) este compus din 61 de state membre . Consiliul de administratie. Comitetul director . Realizarea cooperarii internationale pentru promovarea si incurajarea respectarii drepturilor omului . 5) Curtea internationala de justitie .5. 8. Banca Europeana de Investitii ( BEI ) Este o institutie autonoma a U. 2. 3. FEI nu finanteaza direct investitorii ci intervine pe piata cu fonduri proprii ale B. Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ( BDCE) este cea mai veche institutie financiara din Europa .E. Mentinerea pacii si securitatii internationale .E. 4. in speecial in domeniul IMM`urilor) 2) Program de parteneriat public privat ( prin care sunt atrase la cofinantare marilor investitii si societatile private) 3) Mecanismul de pre-aderare ( prin care se sustine aderarea unui stat candidat la U. si cuprinde: 1. sunt : 1) Program special de actiune Amsterdam ( are ca obiectiv. Acest consiliu coordoneaza activitatile economice desfasurate in sistemul natiunilor unite . fiind subscris de statele membre in proportiile stabilite prin protocolul privind statutul bancii . Scopul acestei banci este de a finanta proiecte de investitii de capital care sa promoveze dezvoltarea echilibrata a U. Realizarea cooperarii internationale in domeniul economic si social.I. Organizatia Natiunilor Unite ( ONU ) Bazele acestei organizatii au fost fundamentate in cadrul conferintei de la San Francisco din 1945 . Scopurile ONU sunt : 1. Este o banca de dezvoltare multilaterala care sprijina proiecte cu finalitate sociala prin acordarea de imprumuturi sau garantii pe termen lung . Banca este plasata sub autoritatea Consiliului Europei .E. 3.I.E.I. 2) Consiliul de securitate . 6) Secretariatul .E. Consiliul guvernatorilor. care subscriu la capitalul acesteia . prin intermediul capitalului de risc si prin instrumente de garantare pentru institutiile financiare care acorda credite IMM`urilor.E.c) Proiectele din sectorul privat trebuie sa fie finantate numai in proportie de 2/3 din datorii . Structurile ONU sunt : 1) Adunarea generala . 8. Rolul altor institutii financiar-bancare in generarea fluxurilor financiare publice internationale Fondul European de Investitii ( FEI ) este o institutie europeana care a fost fondata ca urmare a deciziei consiliului european cu scopul aparitiei si sprijinirii IMM`urilor ( intreprinderilor mici si mijlocii ). B. 3) Consiliul economic si social .E. . Activitatile de garantare sunt concentrate la fondul european de investitii .) 8.E. A fost infiintata in anul 1956 . Banca are o structura organizatorica si detine organe de decizie independente de cele ale U. iar 1/3 din capital propriu. Cea mai mare parte a fondurilor le procura de pe pietele de capital . Comitetul de verificare ( care verifica regularitatea operatiunilor bancii prin examinarea rapoartelor auditorilor interni si externi ). Finantarile specifice B. ECOSOC initiaza studii si analize privind economia mondiala si face recomandari in legatura cu aceste probleme adunarii generale .I. sustinerea financiara a sectoarelor ce permit crearea de noi locuri de munca.E.

2. c) Participarea la finantarea proiectelor nu poate depasi 50 % din costul total eligitim . proiectele trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii generale: a) Respectarea conventiilor Consiliului Europei. Dezvoltarea capitalului uman. Pentru a beneficia de finantarile BDCE . Gestionarea mediului. 3. b) Respectarea conventiilor internationale .Principalele domenii de actiune ale bancii sunt : 1. Consolidarea integrarii sociale .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful