COMUNICAREA EXTERNĂ RELATIILE PUBLICE

• • • • • • • Definiţii Natura Relaţiilor Publice Componentele Relaţiilor Publice Relaţiile Publice diferă de jurnalism Relaţiile Publice diferă de reclamă Relaţiile Publice diferă de marketing Interacţiunea mesajelor şi feed backul în comunicaţiile integrate de marketing • • • Punctele forte ale Relaţiilor Publice Slăbiciunile Relaţiilor Publice Tendinţe şi schimbări în Relaţiile Publice
81

Prof. dr. ing. ANCA ALEXANDRA PURCAREA –COMUNICAREA – suport de curs

schimbări. identifică politicile şi procedurile unui individ sau organizaţie cu interesele publice. (PR News) • Natura Relaţiilor Publice PR – proces care presupune acţiuni. al percepţiei şi relaţiilor strategice dintre organizaţie şi acţionarii săi interni sau externi. Are patru elemente cheie: Cercetarea – care este problema sau situaţia ? Acţiunea – ce trebuie făcut ? Prof. funcţii spre atingerea unui anumit rezultat. ANCA ALEXANDRA PURCAREA –COMUNICAREA – suport de curs 82 . (British Institute of Public Opinion) PR .efortul managerial sistematic şi susţinut prin care organizaţiile publice şi private caută să obţină simpatia. prin comunicare. dr. planificarea şi susţinerea eforturilor pentru a stabili şi susţine înţelegerile mutuale dintre organizaţie şi publicul ei. ( Dansk Public Relation Klub of Denmark) PR – funcţia managerială care evaluează atitudinea publică. planifică şi execută programe de acţiune pentru a obţine înţelegerea publică.managementul .• Definiţii PR – consultarea. înţelegerea şi suportul acelor cercuri publice cu care speră să aibă contracte. (Public Relation Institute of Southern Africa) PR . ing.

Comunicarea (execuţia) – cum va fi spus publicului ? Evaluarea – audienţa a recepţionat mesajul şi care a fost efectul său ? • Componentele Relaţiilor Publice Consilierea . ing. Prof. produs sau organizaţie Susţinerea activităţilor de marketing – combină diferitele tipuri de activităţi destinate vinderii produselor. relaţii şi comunicare Cercetarea – determină comportamentul publicului pentru a planifica relaţiile strategice Publicitatea – difuzează mesajul prin media aleasă Stabilirea relaţiilor : cu media – lucrează cu media în interesul organizaţiei cu angajaţii – răspunde salariaţilor la diferitele lor probleme cu comunitatea – planifica activităţi pentru comunitate financiare – creează şi menţine încrederea investitorilor şi construieşte relaţii cu comunitatea financiară industriale – realizează interacţiuni cu firme industriale sau comerciale Afaceri publice – dezvoltă politici pentru public şi ajută organizaţia să se adapteze aşteptărilor acestuia Afaceri guvernamentale – stabileşte relaţii directe cu organisme guvernamentale ( lobby) Găsirea fondurilor – identifică noi căi pentru sponsorizare Organizarea evenimentelor – stimulează interesul faţă de o persoană.sfătuieşte managementul referitor la politici. ANCA ALEXANDRA PURCAREA –COMUNICAREA – suport de curs 83 . dr.

Canale: Jurnaliştii trimit mesajul prin câte un canal. care este de masă. adună informaţii. dr. Scopul: Relaţiile Publice consiliază managementul în rezolvarea problemelor şi în evenimente speciale. Se urmăreşte nu numai informarea ci şi schimbarea de atitudini astfel încât să se atingă obiectivele organizaţiei. Audienţa: Jurnaliştii scriu pentru mediul în care lucrează. De fapt. audienţă sau stakeholders (acţionari). pe când relaţiile publice utilizează mai multe canale. ANCA ALEXANDRA PURCAREA –COMUNICAREA – suport de curs 84 . diferă ca scop. În Relaţiile Publice personalul scrie pentru segmente bine definite (grupuri ţintă secundare) public. cere o gândire strategică. ing. utilizează de multe ori aceleaşi metode. Prof. Obiective: Jurnaliştii adună şi selectează informaţii pentru a publica noutăţi. dar obiectivul este diferit. audienţă şi canal.• Relaţiile Publice diferă de jurnalism Între jurnalism şi Relaţiile Publice există o mare asemănare. este un public general. orientare. Jurnalismul scrie şi are relaţii cu media. deoarece în ambele activităţi profesioniştii scriu. În Relaţii Publice se adună informaţii.

produs nou. Marketing – reprezintă procesul managerial al cărui obiectiv este să atragă şi să satisfacă consumatorii pe termen lung. al grupurilor sociale care au influenţă asupra ei. formatul şi conţinutul este diferit. Reclama utilizează un spaţiu plătit într-un timp plătit. ing.• Relaţiile Publice diferă de reclamă Mulţi consideră că Relaţiile Publice înseamnă publicitate. Relaţiile Publice – reprezintă procesul managerial al cărui obiectiv este să atingă şi să menţină un comportament pozitiv. ANCA ALEXANDRA PURCAREA –COMUNICAREA – suport de curs 85 . dr. să menţină piaţa organizaţiei. Publicitatea informează despre un eveniment. Relaţiile Publice – încearcă să construiască relaţii bune pentru organizaţie. pe când Marketingul se concentrează asupra consumatorilor şi vânzărilor de Prof. Diferenţele au fost evidenţiate prin obiectivele pe care şi le propun pentru atingerea scopului final. în deplin acord cu organizaţia. Deşi publicitatea şi reclama utilizează media pentru desemnarea mesajului. • Relaţiile Publice diferă de marketing Funcţiile Marketingului şi Relaţiilor Publice se suprapun deoarece încearcă să realizeze comunicări cu publicul şi au ca scop final asigurarea supravieţuirii şi succesului organizaţiei. materialul fiind pregătit de personalul de la Relaţii Publice. Reclama utilizează un singur mijloc pe când Relaţiile Publice folosesc mai multe instrumente.

produse. dr. Relaţiile Publice sunt considerate de către Ph. Kotler ca al „5-lea P” din mixul de marketing. ANCA ALEXANDRA PURCAREA –COMUNICAREA – suport de curs 86 . • Interacţiunea mesajelor şi feed back-ul în comunicaţiile integrate de marketing Noi media Direct Mail Spaţii comerciale Editori Personal de vânzări Baza de date a relaţiilor de marketing Suport de vânzări Relaţii de presă Clienţi Prospectori Reclamă Conducerea vânzărilor Presă comercială Prof. ing.

dr. ANCA ALEXANDRA PURCAREA –COMUNICAREA – suport de curs 87 . ing.• Punctele forte ale Relaţiilor Publice Relaţii cu cetăţenii Managementul crizei Sfaturi privind tendinţele importante Relaţii Publice Flexibilitatea mesajului Dificultate în cercetarea audienţei Costuri mai mici Mai multe obiective Prof.

• Slăbiciunile Relaţiilor Publice Dificultatea de a măsura eficienţa Dificultate în control Relaţii Publice Jurnaliştii sunt consideraţi obstacole Prof. ANCA ALEXANDRA PURCAREA –COMUNICAREA – suport de curs 88 . ing. dr.

• Tendinţe şi schimbări în Relaţiile Publice Măsurarea efectelor Proasta reputaţie Relaţii bune cu angajaţii Specializare Relaţii Publice Construirea imaginii firmei Public special Sporirea premiilor adresate consumatorilor Globalizare Noi tehnologii Prof. ANCA ALEXANDRA PURCAREA –COMUNICAREA – suport de curs 89 . ing. dr.

• Criza şi relaţiile publice Definiţie: Criza – eveniment care întrerupe activitatea normală a unei organizaţii Clasificări: Seymoure şi Moore identifică două tipuri de criză: .economice şi de afaceri Prof.confruntare . atacă fulgerător . atacă „pe furiş”. Lerbinger elaborează o listă cu opt tipuri de crize: .tip”piton” – criza care vine pas cu pas. dr.decepţie . ANCA ALEXANDRA PURCAREA –COMUNICAREA – suport de curs 90 .tehnologică .tip „cobră” – criza surprinzătoare.reavoinţă .valori deteriorate ale managementului .naturală . ing.

regenerarea . ANCA ALEXANDRA PURCAREA –COMUNICAREA – suport de curs .dorinţa de a evita panica .detectarea . ing.invăţarea • Comunicare prin relaţii publice în timpul crizei Este greu de realizat datorită: .Faze ale crizei (Fearn – Banks): .lipsa unui purtător de cuvânt afectarea reputaţiei organizaţiei 91 Prof.desfăşurarea . dr.nevoia de a asambla toţi factorii înainte de comunicare .prevenirea .

posibilitatea de a pune noi probleme organizaţiei În relaţia cu media trebuie să se utilizeze modelul „5C” : Concern (interes). Cutezanţă.necunoaşterea soluţiilor de rezolvare a crizei . dr. ANCA ALEXANDRA PURCAREA –COMUNICAREA – suport de curs 92 . Control.. ing. Claritate. Competenţă Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful