P. 1
70 Stvari Vezanih Za Post

70 Stvari Vezanih Za Post

|Views: 8|Likes:
Published by Anel Nezirevic

More info:

Published by: Anel Nezirevic on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2014

pdf

text

original

70 za

s t v a r i ve z a n i h post

Šejh Muhammed Salih El-Munedždžid

a. Allah. u kojima se njihova dobra djela umnogostručavaju. njihova loša djela opraštaju. Njegov rob i poslanik... s. niko ga nemože skrenuti. srca vjernika se okreću Svome Gospodaru.. zbog propisanog posta: . niko ga ne može na pravi put izvesti. i šta je dozvoljeno pa da si ne otežavaju. kaže: ”. i zadržava nevolje i haram daleko od njih. Njemu se utječemo od zla naših duša i zla naših djela. (51. (2. Allah ima milosti prema njima. a oni koji se kvare propadaju. Hvala Allahu Gospodaru svjetova. pa da ga ostave.. Njemu zahvaljujemo i od Njega pomoć i oprost tražimo.184) On ih upučuje da Mu zahvaljuju. njihovi stepeni podižu. da bi ste se grijeha klonili. učinio im ga lakim.t. (2.184). neophodno je naučiti se njegove propise. Allah je stvorio Svoje robove da Mu ibadet čine.56) Jedan on največih oblika ibadeta je post. . Džennetu. i šta je haram.2 7 0 s tv ar i ve z an i h z a p o s t Uvod Hvala Allahu.i to neznatan broj dana…” (2. Koga Allah uputi. kao što je propisan onima prije vas. da je Allah učini korisnim za mene. . (2.i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put. adaba i suneta posta. Ova knjižica je zbirka tih propisa. Svjedočim da nema božanstva sem Allaha i da je Muhammed. srca vjernika okreću Najmilostivijem Gospodaru. a koga Allah ostavi u zabludi. da bi muslimani znali šta je obavezno.v... kao što On kaže: O vjernici! Propisuje vam se post. pa ljudima nije teško da napuste svoje navike.. kao što kaže: .184) Nema sumnja da se u ovom mjesecu.185) On im je omilio post. i da zahvalni budete. (2. isti broj drugih dana. Allah je blagoslovio Svoje robove sa mnogim vidovima Svoje dobrote.a onome od vas koji bude bolestan ili na putu. Nema sumnja da se u ovom mjesecu.183) Allah podstiče Svoje robove na post:: A bolje vam je neka znate da postite.. i moju braću muslimane.. pa da to čine. kao što On kaže: Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.v. Pošto je nagrada ovog ibadet velika. oni koji se čiste postižu ono što žele.s. i nadaju se Njegovoj nagradi i uspjehu. koji je Allah propisao Svojim robovima.s. srca vjernika okreću Najmilostivijem Gospodaru. da strahuju Gospodara na nebesima.

Kaže Poslanik savs: Islamskih stubova je pet. 3/345. (Ahmad. Upitao sam: Kakvi su to glasovi? Pa mi je rečeno: To su krici stanovnka Džehennema. prije vremena iftara. (alBukhaari. no. On Sam nagrađuje i umnožava nagradu. (al-Bukhaari. 1/412). i Ja nagrađujem za njega.. (al-Bukhaari. kao što Allah kaže u hadisu kudsi: Izuzev posta. (Majmoo' al-Fataawa. 1797) Ramazan je stub Islama.dok nisam stigao do planine.v. 2/402.I među njima on savs spominje post Ramadana. (Musnad Ahmad. Kad počne Ramazan. no. Saheeh al-Jaami'. jedna od tih se prenosu u sahih hadisu. bez legitimnog šerijatskog razloga. Saheeh alTargheeb. 5/280. a to je da je Allah odabrao post za Sebe. je gori od onoga koji čini blud i pije alkohol. kad i zadnji od njih uđe. al-Fath. Tejmije kaže: Ako neko ne posti Ramazan. Šejhul Islam ibn Tejmije kaže: Ako neko ne posti Ramazan. 2/808). a zna da je to haram. otvore se vrata Dženneta. al-Fath. 2/174). 1797). Kaže Resul. gdje sam vidio ljude kako vise okačeni za tetive koljena. opisujući san koji je vidio:. Na kraju svakog posta. pa dozvoli da se zauzmem za njega. Postiti Ramazan je jednako postu 10 mjeseci. s.3 Definicija posta "Sijam" je arapska riječ koja znači "suzdržati se". i niko više tuda neće proći. 5/391. počinio je veliki grijeh. 1/49). 2/807) Post je zaštita i tvrđava koja te čuva od vatre. smatraju ga otpadnikom i rasipnikom. kad kaže: O Allahu. Postač se raduje dva puta: Kad prekida svoj post i kad sretne Svoga Gospodara. da bi ste se grijeha klonili.. pa to bude zadnji dan njegovog života. Saheeh al-Targheeb . i za to postoje dokazi u Kur’anu i sunnetu. a on sam sebi čini halalom. 3880). a zatvore kapije Džehennema. a krajevi usta im razderani i iz njih teče krv. Vrijednosti posta Zaista je mnogo vrijednosti u postu. a zna da je to haram. Allah bira one koji se oslobađaju Džehennema. Saheeh al-Targheeb. 1/419) . ja sam ga sprečavao od hrane i uživanja u toku dana. Allah kaže: O vjernici! Propisuje vam se post. Ko god posti jedan dan radi Allaha. ubijte ga. Fath. (2. i niko osim njih. (Muslim. muslimani sumnjaju da li je takav uopšte musliman. biće zaključana. 4/165. a dova postača se ne odbija(reported by alBayhaqi. (Ahmad. Ko god prekine post Ramadana. 37). (Ahmad. 2/807) Post će se zauzimati za svog postača na Sudnjem danu. (alBukhaari.s." Pravila posta Ummet se složio da je post mjeseca Ramazana obavezan. 3277). Kur’an se počeo objavljivati u njemu. Pa sam pitao: Ko su ovi? Kažu: To su oni koji su prekidali post prije nego je vrijeme. Ko god posti Ramazan zbog imana i nade za nagradom. 1/407) Postu nema sličnog (al-Nisaa'i. 5/256. 1/411. a šerijatsko značenje ove riječi je "suzdržavanje od stvari koje kvare post od izlaska do zalaska sunca. 1/421). 1904. A ako to čini zato što je nemoralan. opraštaju mu se svi počinjeni grijesi. Saheeh al-Targheeb. al-Silsilat al-Saheeh. Pa su me odveli na drugo mjesto. Ko god posti jedan dan tražeći Allahovo zadovoljstvo. kroz koju će uči samo postači. (Ahmad. no. no. al-Fath. (Saheeh al-Targheeb . (Muslim. kaznite ga zbog toga što ne posti. kao što je propisan onima prije vas. koji je samo Moja stvar. a on sam sebi čini halalom. i u njemu je noč koja je bolja od 1000 mjeseci. Miris iz usta postača je kod Allaha bolji od miska. A ako to čini zato što je nemoralan. i okuju se šejtani.183)... ubijte ga. gdje sam čuo jake glasove. U Džennetu su vrata po imenu Rejjan. Allah će udaljiti njegovo lice 70 godina od Vatre. kaznite ga zbog toga što ne posti. 1/413). Saheeh al-Targheeb.a. tj. tj. Saheeh al-Targheeb. 1/420) Šejhul Islam ibn Hafiz Zehebi ra kaže: Među vjernicima je opće poznato da onaj koji ne posti Ramazan a nema razloga za to. (Muslim. Fath. 25/265). uči će u Džennet. (alBukhaari. a prije toga imajući nijet da se posti.

: Pazite na sehur. wa'btallat al-'urooq. Sehur je blagoslovljena hrana i u njemu je razlika od kršćana i židova. kao što je pojavljivanje nakićenih i naparfemisanih žena. jer kaže Poslanik savs: Ljudi će biti na dobru.: Ko god ne prestane govoriti laži. (al-Bukhaari. Dobar sehur su vjerniku datule. Ako nečiji stomak osječa glad. da ne bi izgubio svu svoju nagradu. Nakon iftara. (Al-Bukhaari. Treba paziti da za sehur nešto pojedemo i popijemo.a. pa ni u Mekanskom haremu. ako nije bilo svježih. ima ih i koji putuju u kafirske zemlje na odmore. Post vježba želju da se izbjegnu prohtjevi i čuva te od grijeha. mnogi drugi njegovi organi to neće osječati. Ima vlasnika radnji koji iznose nove modele robe u zadnjih 10 dana Ramazana. a koji su vezani za bogobojaznost.: Kad neko posti. Kaže Resul. i da se odvojiš od svojih navika. Adabi i sunneti posta Neke stvari su vadžib (obavezne) a neke mustehab (preporučene). pa ti tako mjesec zikra i ibadeta postane mjesec spavanja preko dana da bi izbjegao glad. no.a. a provođenja noći u zabavi. Fath. Nestalo je žeđi. 4/139). Ima ljudi koji se rastuže kad dođe Ramazan. laž.v. pa i ako nisu u potrebi. U Ramazanu mnogi dolaze u džamije. Daija ne bi trebao da se poptuno preda drugima. 1904). jer misle na zabave koje će ih proći. Saheeh al-Targheeb.: Može se desiti da postač nema ništa od svog posta. no.s. propuštanja namaza u džematu. i raditi po njima. prije nego zapostimo. (Ebu Dawood. 3/79 ). na taj način mu postaje lakše da odustane od harama. i ganjaju modu.). filmove. pa Allahu nije potrebna njegova glad i žeđ. a da na sebe zaboravi. ( al-Bukhaari. Kaže Resul. serije. Kada postač osjeti glad. i zato treba iskoristiti priliku. kao što smo spomenuli u ajetu sure Bekare. i da to produžavamo sve do ezana za sabah. 1903). jer u njemu je bereket. Onaj koji posti. prije nego zapostimo. Slušati o gladnima.s. Fath. sve dok sam ne sjaše i ne prohoda. pa tako on suosjeća sa njima. nije isto što i djeliti glad sa njima. al-Fath . 4/198) Prekidati post na način opisan u hadisu od Enesa ra: Poslanik savs bi prekidao svoj post sa svježim datulama prije nego bi klanjao. omrsio bi se sa vodom. Treba paziti da za sehur nešto pojedemo i popijemo. 1/539. s. jeo bi suhih. Drugi se zabavljaju prskalicama i petardama. i udjeljuje im da utole glad. 1/448) Ne okašnjavati sa iftarom. no. i nagrada je inshaAllah osigurana. nek se čuva grijeha. al-Fath . Neki ovaj mjesec pretvore u mjesec prošnje. prema kojem se kaže da bi Poslanik savs nakon što bi se omrsio rekao sljedeće: Dhahaba al-zama'. Među stvarima koje uništavaju dobra djela i donose loša su dozvoljavanje sebi da gledaš kojekakve kviz programe. oči. (Abu Dawood. da bi odvukli ljude od ibadeta i dobrih djela. ili koji nisu bili u džamiji dugo vremena. onima koji druge pozivaju u Islam. .v. Post je oblik jednistva muslimana.v. potpomagati se na dobročinstvu i takwi. Post vodi ka pobjedi nad šejtanom.v. tumarati ulicama sa lošim ljudima. dok god ne okašnjavaju sa iftarom.a. i zbog strah od Allahove kazne. i da to produžavamo sve do ezana za sabah.. ruke i spolni organ osječaju glad. s.( Ibn Maajah. wa thabat al-ajru inshaAllaah. samo kad bi ljudi to razumjeli. i pozivati ih na lijep način. proučiti riječi koje se prenose u hadisu ibn Omera.a. Saheeh al-Targheeb. vene teku opet.4 7 0 s tv ari ve z ani h z a p o st Koristi posta Ima mnogo mudrosti i koristi u postu. Pa ni džamije nisu pošteđene takvog zla. on proživljava ono što siromašni proživljavaju svaki dan. govoriti korisne riječi.. osim gladovanja i žeđi. ali ako je neko punog stomaka. 2345. kontroliše prohtjeve i štiti organe. kad cjeli umet posti i mrsi se istovremeno. Kaže Resul. s. Neke stvari su vadžib (obavezne) a neke mustehab (preporučene). Njegovo značenje je da ako se čovjek drži halala u nadi da zaradi Allahovo zadovoljstvo. 1/453). kao što su ogovaranje. Vježba te takođe da budeš tačan i organizovan. Čuvati se grijeha. mnogo je onih koji su tu po prvi put. onda njegov jezik. jer kaže Resul. U toku Ramazana. s. (alTirmidhi. prazna sakupljanja. ako nije bilo ni tih. isto kao što ni jahač ne razumije pješaka. koji traće svoje vrijeme. pa im se u ovom mjesecu srca otvore. Pomaže ti da pobjediš svoju prirodu. Post daje veliku priliku daijama.s. držati pogodne dersove. dok drugi traće vrijeme po trgovima. 2/765. bi trebao izbjegavati sve oblike harama.s. sportske programe. (al-Bukhaari.

. dok oko njega nisu bili jetimi i siromašni da sa njim jedu. kad bi vidio Džibrila. (Tirmidhi. kad bi sjedali da se iftare. bi običavao reči ashabima dobru vijest o početku Ramazana. 2137. Umra u Ramazanu je po nagradi jednaka hadžu. 1/451 ). kao leđa moje majke). Saheeh alTargheeb. tražiti noć Kader. Abu Hurejra kaže: Kaže Resul. i pravdaju se postom za sva ta nedjela? Kako ljudi mogu zamjeniti darežljivost za škrtost i djela za ljenost. i pravdaju se postom za sva ta nedjela? Kombinacija posta sa hranjenjem siromašnih. s. a u Ramazanu bi ga sretao svaku noć. al-Fath. debljine pa jedva se dižu na teravih namaz. i koji klanjaju noću kad drugi spavaju. a sadaka se umnogostručava puno puta. a zatvaraju kapije Džehennema. Postoji i drugi način posta. koji redovno poste.v..: Ako te neko provocira na svađu i vrijeđa. no. 1894) Jedan razlog je da se on sam opomene. 2380). Mudra osoba jede da bi preživio. jer kaže Resul. Ali ljudi se u toku Ramazana dadnu na pravljenje kojekakvih jela. Pa Ramazan postaje mjesecom stomačnih bolesti. rastava svoje žene ziharom( džahilijetski oblik rastave braka gdje čovjek kaže svojoj ženi: ti si mi haram. postiti po propisima. kao što je Ramazan. požuriti sa tevbom. a da se nimalo neće oduzeti od nagrade postača. Allah je pripremio te sobe za ne koji hrane gladne. Saheeh alTargheeb. Kaže šejhul Islam ibn Tejmija ra: Ovdje se misli da ga hrani dok se ovaj ne zadovolji. a ljudi troše više para na hranu u Ramazanu nego inače. s. post za iskup od kršenja pravila ihrama(prema najispravnijem mišljenju). je jedan od načina zarađivanja Dženneta. pa žene i sluge provode svo svoje vrijeme na kuhanju i spremanju. a ne živi da bi jeo. Resul. da je rekao: Resul.v. koji su blagi u govoru.s.a.s.a.. Malik ibn Dinar. i iznutra se vidi vani. i ne tretiraju druge kako treba.s.: Došao vam je Ramazan. i kome god je uskraćeno od njenih blagodati.v. s. pokušavati plakati i razumjeti ajete koji se uče. Kako ljudi mogu zamjeniti darežljivost za škrtost i djela za ljenost. a drugi da se opomene protivnik. 3/171. s. (Ahmad 5/343. . Neka pravila posta Postoji post koji se mora postiti samo na određene dane.v. Ahmed ibn Hanbel i drugi. ili odlaze nakon dva rekjata. Biti darežljiv u djelenju znanja. koji nije vezan za posebne dane. ili post radi nenamjernog ubistva nekoga. Vidimo mnoge kako jurcaju sa kolima.v. ne osjaćati se umoran zadnjih deset dana Ramazana. reci: Ja postim. Isto tako. učiti Kuran neumorno. Ali mi što vidimo kod mnogih postača je suprotno. ja postim. a ne ona da joj se služi. a najdarežljiviji je bio u Ramazanu.5 7 0 stv ari ve z ani h z a p o st Koristi posta Ne smije sebi niko dozvoliti da ga neko isprovocira. Nema ništa loše u čestitanju početka Ramazana jedni drugima. 1/490). radovati se dolasku ovog mjeseca. Ibn Khuzaymah. Među njima su Abdullah ibn Omer. U njemu se otvaraju kapije Dženneta. i ophode se sa pravljenjem hrane kao sa ritualima. zaista mu je uskraćena velika stvar.: Sin Ademov nije napunio gore posude od svog stomaka.a. Šta treba raditi u toku ovog velikog mjeseca Pripremiti sebe i okolinu za ibadet. je bio najdarežljiviji od svih ljudi( u činjenju dobra). no. daće mu se jednaka nagrada.a. Poslanik savs je bio brži u činjenju dobrih djela od vjetra što puše. i on bi ga učio Kuranu. jer kaže Resul. U njemu je noć bolja od 1000 mjeseci. no. s.: Ko god dadne hranu postaču da se njome omrsi. Najbolja hrana je ona koja je tu da se jede. no. do te mjera da ne čine svoju dužnost kako treba. post radi ispunjavanja zakletve u slučaju da nije imao nijet da posti dane jedan za drugim.a.s. blagoslovljeni mjesec.s.Abdullah ibn Omer se nije mrsio. koristiti svoj položaj i snagu na pomaganju slabima. imati seksualne odnose u toku Ramazana. s. kad čuju ezan akšama.v.s. Al-Fath. Brojni su primjeri selefa koji su više volili siromašnim nego sebi. itikaf u ovom mjesecu je potvrđeni sunet. 4/129. onaj koji se zavjetuje da će postiti određene dane mora to ispuniti. i zaboravljaju na ibadet. i šejtani se okivaju.) Kaže Resul. Buhari i Muslim prenose od Ibn Abbasa. čija se unutrašnjost može viditi sa vana.a. i ne tretiraju druge kako treba. post 10 dana ko nema da zakolje kurban. i podsticao ih da ga što više iskoriste. 6). kao što kaže Resul: U Džennetu postoje sobe. imati ispravan nijet i bojati se Allaha i klanjati teravih. para. do te mjera da ne čine svoju dužnost kako treba.(alTirmidhi. kao što je napaštanje propuštenih dana Ramazana. (al-Nisaa'i. Ne treba se prenajedati. vratiti se Allahu. (al-Bukhaari. post za iskupljenje od zavjetovanja(prema većini). (al-Bukhaari and others. Allah vam ga je propisao da ga postite.

Dijete ima nagradu za post. Ako neko ne zna da je postiti Ramazan fard ili da je haram jesti u vrijeme posta. ako dostignu 10 godina a ne poste. govoreći o Ramazanu kad je bio propisan: Učili smo djecu da poste. Ali osoba koja je odrasla među muslimanima. Nenormalan nije odgovoran za svoja djela. dok su u stvari problem roditelji koji ga odgovaraju iz svoje"nježnosti" prema njemu. Fath al-Baari. 14 i 15 u hidžretskom mjesecu). Haram je postiti na dane Bajrama. 3/111). jer mu je nijet bio da posti dok je bio normalan. mora postiti u ono vrijeme u kojem je razuman. (al-Mughni . Nije dozvoljeno uzeti samo petak za post (al-Bukhaari. nifas (postporođajno krvarenje) i slično što bi ih spriječilo da poste. ili muslimani koji žive u Dar ul Harb (nevjerničke zemlje). koji nije putnik. ili upotpunjenjem 30 dana Šabana. Post je obavezan svakom punoljetnom. (al-Bukhaari. bilo u snu ili ne. prisebnom. koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati. Fath. Ako jedan punoljetan. Arefat. U slučaju sa ženama. (Majaalis Shahr Ramazaan od Ibn Usejmina str. i nema nikakvih smetnji kao hajz (menstruacija). 28). Kaže Allah: O vi koji vjerujete. muslimanu koji je u stanju da posti. a poslije ne poste propuštene dane. 1960). Kako se određuje početak Ramazana Početak Ramazana se potvrđuje time što se vidi novi mjesec. Nije dozvoljeno postiti cjeli život besprekidno. Al-Rubay' bint Mu'awwidh kaže. niti dva. koji ne laže. no. punjenje 15 god.tri dana bez prekida. ili muslimanima koji su odrasli među kafirima. ili lud dođe sebi. Primjeri dobrovoljnog namaza su Ašura.6 7 0 s tv ari ve z ani h z a p o st Neka pravila posta Dobrovoljni namaz je dopuna za eventualne propuštene farzove. koji nije putnik. sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti. ali ako je osoba naizmjenično normalna i nenormalna. ili da je haram imati seksualne odnose u toku dana. priseban. 3/90). nema nikakvog "otplačivanja duga" za nju ili njega radi preostalih dana Ramazana. ali je dozvoljeno onome koji nije imao kurban da ih posti na Mini. ponedjeljak i četvrtak. onda prema večini uleme. ili samo subotu(al-Tirmidhi. baš kao što je slučaj sa namazom. ovo mu ne poništava post. Oni ne shvataju da je prava nježnost u učenju djeteta da posti. i imala priliku da pita. baš kao što je slučaj sa onim koji se onesvjesti zbog bolesti ili nečega drugog. kao što je slučaj sa ljudima koji su istom prešli na Islam. zbog hadisa Resula savs: Postite kad ga vidite(mladi mjesec) i prekinite post kad ga vidite. Ako postane nerazuman u toku dana. kao i njegovi roditelji koji su ga tako odgojili i uputili ga.6) Posebno treba paziti da curice. dane tešrika koji su 11. ako su u mogučnosti. Za osobu se smatra da je punoljetna ako ispuni jednu od sljedeće tri stvari: izlazak sperme. a u stvari djeci to može biti interesanto. sa dobrim vidom. pouzdan. Ako neko umre u Ramazanu. 12 i 13 dani Zul Hidžeta. pa smo im pravili lutke od vune. muslimanu koji je u stanju da posti. jer može se desiti da one zbog stida poste u vrijeme mensa. prisebnom. Ko god vidi mladi mjesec ili čuje o njemu od pouzdanih ljudi. u toku dana. i oni su u stanju da poste. i o kojoj će meleki strogi i snažni se brinuti. musliman. rast dlaka oko spolnog organa. post u toku Muharema i Šabana. Određivati početak Ramazana putem računanja je bidat. bijeli dani (svaki 13. Djecu treba učiti da poste od sedme godine. i koji će ono što im se naredi izvršavati. Kad bi neko od njih zaplakalo od gladi. Slično pravilo vazi i za epileptičare. oni će odustati od hrane i pića do kraja tog dana. no. kod njih su četiri uslova: mens. šest dana Ševala. kaže da je vidio mladi mjesec svojim očima. dali bi mu lutku da se igra. koje su upravo postigle punoljetne. jer su to dani normalnog jela i pića i spominjanja Allaha. dužan je postiti. Ima ljudi koji misle da nije važno učiti dijecu postu. jer su oni sad među onima kojima je post obavezan. nema izgovora. taj izgovor je prihvatljiv. nifas (postporođajno krvarenje) i slično što bi ih spriječilo da poste. ili djete postane punoljetno. ali ne trebaju da napaštaju protekle dane. . i nema nikakvih smetnji kao hajz (menstruacija). onda nek se uzme njegova riječ za početak posta. 1985). što znači da će one postiti ako su imale mens pa čak i ako su mlađe od 10 god. Ko je dužan postiti? Post je obavezan svakom punoljetnom. a ima uleme koja kaže da ih treba i udariti. Ako kafir postane musliman.(66. dok ne bude vrijeme magreba.

ne bi trebalo da prekida post na njemu. Ako putnik prolazi kroz neki grad. prema idžmau. dozvoljava im se prekid posta i skraćenje namaza. prema većini uleme. Ko god je odlučio da putuje u Ramazanu. osim ako tu ne namjerava ostati duže od četiri dana. pa mu nije dozvoljeno skraćivanje namaza. (Majmoo' Fataawa Ibn Taymiyah . ne mora postiti. 25/212). a ko se razboli ili na putu zadesi. (Ibn Baaz. a ne svoj u kojem je mještanin. i mora klanjati i postiti svoje dane. mora postiti. Allah kaže: Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće. Oni smatraju da putovanje nije zapravo počelo. već tek nakon što njih prođe. jer Allah dozvoljava putovanje uopšteno kao legitiman razlog za prekid posta: Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće. neka ga u postu provede. onda mu nije dozvoljeno da prekida post niti da skraćuje namaze. uključujuči sva četiri imama. ako leti avionom. sve dok ne prođe naseljene kuće svoga mjesta. osim ako tu ne namjerava ostati duže od četiri dana. nek ne prekidaju post niti ne skraćuju namaze. Što se tiče nomada beduina koji putuju iz ljetnih domova u zimske. nakon što avion uzleti i izađe izvan granica grada. Ako avion poleti prije nego sunce zađe. nemože se povratiti. ali kad se već smjeste u jednu od tih kuća. nekoliko mjeseci ili godina. i da je on još uvjek prisutan u svome gradu. jer je to varanje. čak i ako slijede svoja stada. a zatim leti sa avionom. dozvoljeno mu je prekinuti post. ali on mora napostiti taj dan kasnije. Ako putnik prolazi kroz neki grad. Večina uleme smatra da ne treba da prekida post. ali ako mornar ima svu porodicu i sve što mu treba sa sobom na brodu. 2/278). čak i ako je njihovo putovanje dnevno. Čak i ako mu je put lagan. i stalno je na putu. on može prekinuti svoj post na njemu. a on želi da isposti svoj dan na putu. on nije putnik. Ko god počne postiti dok se računa kao mještanin. sve dok ne napusti gradske granice. samo da bi ljudi prekinuli post. neka isti broj dana naposti… (2. neka isti broj dana naposti… (2.7 7 0 stv ari ve z ani h z a p o st Putnici Putniku je dozvoljeno da prekine svoj post. niti sa nijetom da izbjegne post. . on se računa kao mještanin. (Majmoo' al-Fataawaa . kao kurir koji služi muslimanima. (Tafseer al-Qurtubi. neka ga u postu provede. ili ispunjava dužinu koja se smatra putovanjem (po ovom pitanju je poznato da ulema ima različite poglede). dozvoljeno mu je prekinuti post. jer uvijek se može desiti nešto što ga na primjer spriječi da odputuje. Isto važi i za mornare. nek ne prekida post dok god ne vidi da je sunce zašlo. Osobi koja običava putovati se dozvoljava da ne posti ako ima kuću u koju se vraća. bilo da mu je teško ili ne. (Fataawa al-Da'wah Ibn Baaz 977). i ima ko će ga služiti na putu. Ali da bi bio na sigurnijoj strani. zbog poštovanja mjeseca. ne bi trebao da ima nijet prekidanja posta. On se ne računa kao putnik sve dok ne napusti svoj grad. jer u tom slučaju mora postiti. ne mora postiti. ali ako je aerodrom u sklopu grada. svejedno bilo da je prestao jesti ili ne nakon stizanja u to mjesto.Isto tako. piloti.185). (Majmoo' al-Fataawa. koji imaju kuću na kopnu. Njegovo putovanje takođe ne smije biti sa nijetom da čini nešto haram. ali i taxisti. tu postoji razlika među ulemom da li će prekinuti sa jelom ili ne. jer se tada na njega primjenjuju obaveze mještanina. sve dok stvarno ne odputuje. jer u tom slučaju mora postiti. Pa ako neko putuje da bi studirao na primjer izvan svoje zemlje. jer se tada na njega primjenjuju obaveze mještanina. jer je on već ispostio svoj dan. dozvoljeno mu je prekinuti post. a ne svoj u kojem je mještanin. Ako sunce zađe. ali trebaju se ispuniti određeni uslovi. ne treba da prkida sa jelom. ali su dužni napostiti poslije te dane. i putnik se omrsi na zemlji. usmeno). ali ako on spusti avion na određenu visinu gdje se sunce ne vidi iz nekog drugog razloga. Ako putnik stigne u toku dana. prema večini uleme. bez obzira da li je u stanju da posti ili ne. bolje mu je da prestane jesti i piti. (Fataawa al-Da'wah Ibn Baaz 977). a zatim počne sa putovanjem u toku dana. a on se nalazi bilo gdje u zraku. Ko putuje u neko mjesto i nijet mu je ostati tamo više od četiri dana. 25/213). dok god je u njemu. sve dok se ne napuste granice grada. onda prema večini uleme. Ako je aerodrom izvan grada. onda se post može prekinuti. pa ponovo vidi sunce. a čin ibadeta koji je završen. Nije dozvoljeno pilotu da spusti avion na visinu sa koje se ne vidi sunce. Putnik ne bi trebao da prekida svoj post.185). Njegovo putovanje treba da je dugo. ipak mu je dozvoljeno da prekida post i skraćuje namaze. 25/210). da izađe izvan naseljenog mjesta. a ko se razboli ili na putu zadesi. Putniku je dozvoljeno prekinuti post.

Oni koji rade teške poslove kao topionice i slično. 10/198). ukoliko je bio zapostio u jutro. U slučaju bilo koje bolesti u kojoj se osoba ne osjeća dobro. niti od straha od neke umišljene bolesti. a ko se razboli ili na putu zadesi. neka ga u postu provede. Ako čovjek osjeća nenormalnu glad ili žeđ. nek pokušaju u toku Ramazana da rade nočne smjene. 3/32. onda to nije razlog za prekid posta. čak i ako to znači da mora da posti duže od 30 dana. pa ostane u nesvjesnom stanju tri dana ili manje od toga.: Postite kad svi poste. i nema izgleda za ozdravljenje. pa se poboji da ne umre ili ne naškodi tjelu na neki način. On će izlaz naći. kao manja glavobolja ili prehlada. i nije mu dozvoljeno da samo hrani siromašne. On mora da daje u hrani a ne parama. neka isti broj dana naposti… (2. Ima uleme koja je dala fetve u vezi onoga koji se onesvjesti ili uzme tablete za spavanje ili primi anesteziju iz opravdanog razloga. Dozvoljeno mu je da dadne sve odjednom. 1/412. zadnjem danu posta. usmena fetva).a. i nije dozvoljeno slušati roditelje koji ti naređuju da prekineš post zbog ispita. Ako to znači da će njegov post biti kraći od 29 dana. ili ako osoba zna iz svog iskustva ili ako je siguran da će mu post pogoršati bolest ili odužiti ozdravljenje. onda nek slijedi ljude u tom gradu. Daar alWatan. a ako je u nesvjesnom stanju od fedžra do magreba. nije im dozvoljeno da prekidaju post. onda nek jedu samo onoliko koliko im je dovoljno da podnesu teškoće. s. i moraju da učine nijet noću da žele da poste idući dan. i stariji koji nisu u stanju da poste. ali ako ostane u takvom stanju duže od tri dana. . pa nek završi Ramazan kad i oni. jer je spašavanje života obaveza. pa onda nek naposti propuštene dane. pp. ili ako budu izloženi ekstremnim prilikama koje čine da moraju prekinuti post. Ljudi koji rade teže fizičke poslove. al-Mawsoo'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah. 15-16). a zatim putuje u mjeto gdje su ljudi zapostili dan prije ili kasnije. niti zbog umora. da on mora napostiti te dane kasnije. Pola saa je otprilike jednako jednom i po kilogramu riže. jer kaže Resul. Ako se osoba onesvijesti u toku dana. on mora da ih namiri nakon Eida (bajrama). Bolestan koji se nada ozdravljenju nek sačeka dok ne bude bolje. Dokaz za to je ajet: Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće.a onome koji se Allaha boji. Ako je osoba teško bolesna. 25/217).(Fataawa al-Shaykh 'Abd al-'Azeez ibn Baaz: Fataawa al-Siyaam. njegov post je važeći.185). Ali ukoliko se radi o manjoj bolesti. ne mora da čini nijet posta u toku noći za sljedeći dan. dužnost je onome ko se onesvjesti da nastavi svoj post. On mu je dosta.(Fataawa al-Lajnah alDaa'imah. pa čak i ako moraju da uzmu neplaćen odmor. (Al-Mughni ma'a al-Sharh al-Kabeer. nek prekine i nek naposti kasnije( al-Fataawa. Ukoliko postoji medicinski dokaz. (65. onome koji se u Allaha uzda. i opskrbiće ga odakle se i ne nada. u jednom. a ko se razboli ili na putu zadesi. onda ih ne mora napostiti jer se računa kao bezuman. a ako ni to nije moguće nek pokušaju naći neki posao gdje mogu upotpunjavati svoju vjeru: . dozvoljeno je da se ne posti. Dokaz za to je ajet: Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće. jer ajet tako naređuje. a kasnije nek naposte taj dan. Prema večini uleme.2-3). jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju. Ali nije dozvoljeno prekidati post zbog podnošljivih poteškoća. neka ga u postu provede. neka isti broj dana naposti… (2. ili svaki dan. (Ibn Baaz. dozvoljeno mu je prekinuti post.v. Ali može dati pare pouzdanoj osobi ili humanitarnoj organizaciji da kupe hranu i podjele ih siromašnim na njegovo ime.. i ima razloga da vjeruje u to. bez obzira koliko bio u nesvjesti. Ako ne mogu prestati raditi. 10/241). nek hrane siromašne sa pola saa osnovne hrane te zemlje za svaki propušteni dan. on može prekinuti svoj post i napostiti ga kasnije. a prekidajte post kad svi prekidaju. Bolest U slučaju bilo koje bolesti u kojoj se osoba ne osjeća dobro. a boje se da će im naškoditi.s. dozvoljeno je da se ne posti.8 7 0 s tv ari ve z ani h z a p o st Bolest Ako putnik započne Ramazan u jednom mjestu. a zatim nek prekinu sa jelom do magreba. 5/268). jer se računa kao onaj koji spava.(Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah.185). ili na bilo koji dozvoljen način izbjegnu rad u toku dana. jer hidžretski mjesec nemože biti manji od 29 dana. čak i ako ima izgleda za oporavljanje u toku jutra jer ono što se računa je trenutno stanje. pa dođe sebi prije magreba ili poslije. Ako će mu post izazvati nesvijest. Onaj koji boluje od hroničnih bolesti. onda prema stavu večine uleme post mu je nevažeći. Studentski ispiti nisu izgovor prekidanja posta. i čak mu je mekruh da posti..

pa nek neko od njegovih posti za umrlog.: Ušao je Resul. Kitaab al-Tafseer. Stariji Vrlo stare osobe koje nemaju snage da poste. koji on počne da koristi pa mu postane bolje. Kaže Resul: Onda ću postiti.a. pa bude u mogučnosti da naposti propuštene dane. pa to ne učini.a. onda je bolje da jede i pije skriven od ostalih. nema nikakvog "duga" koji treba da se isplati. kao i u postu propuštenih dana obaveznog posta.(2.). p. zato nemojte postiti. Ibn Abbas bi običavao reći u vezi ajeta: Nijet se zahtjeva u postu koji je fard. (Al-Bukhaari. Ako se nijet prekine zbog putovanja ili bolesti na primjer. i svako onaj koji zna da je sutra jedan od dana Ramazana. Kufr kvari nijet. . s. Njemu je dovoljan nijet na početku Ramazana. pa makar i odmah prije sabaha. s. (Abu Dawood. izgovarati nijet naglas je bidat.. jer kaže Aiša. i po tome su svi složni. (Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. (Majmoo' Fataawa Shaykh al-Islam. i to im je dozvoljeno dokle god im je post poteškoća.v. 2454. (Ibn Usejmin).s. pa ako ne postite bičete jači. nisu dužni da poste. pa on ne posti nego hrani siromašne. Nijet znači odluka u srcu da se nešto učini. a zatim se otkrije da postoji lijek toj bolesti.a. . onda se trebaju uzeti pare iz njegove ostavštine i nahraniti siromašni za svaki dan koji nije postio. kao i u postu propuštenih dana obaveznog posta. a ponekad ne. nema mu grijeha ako jede i pije javno. onda je dužan hraniti siromašnog za svaki dan za koji nije postio. onda ne treba da napašta propuštene dane. jer kaže Resul. Ako neko odluči da prekine post u toku dana. onda prema najjačem mišljenju. ili u postu iskupljenja. Ulema Damaska je dala sličnu fetvu kad je grad bio pod opsadom Tatara. no. i želi da ga posti. Ako se nečija bolest smatra hroničnom. njegov post se ne kvari zbog toga. ne trebaju ni postiti niti činiti šta u vezi toga.. volume on Da'wah. Osoba koja posti Ramazan ne treba ponavljati svoj nijet svaku noć u toku Ramazana.v.: Nema posta onome koji nije imao nijet da posti noć prije. (Muslim. otkup je da jednog siromaha nahrane. i to je u redu jer se prenosi u oba Sahiha da je Resul. pa u tome umre. Jednom je Resul. pa zato da bi se držao onoga što je sigurno. Oni koji se bore protiv neprijatelja ili su opkoljeni. da bi se izbjegle nepotrebne zamjerke.s. no. dozvoljava im se prekid posta. r. niti im je porodica dužna činiti šta u vezi njih.: Nema posta onome koji nije imao nijet da posti noć prije.s. 2454.a. 806). ili u postu iskupljenja. je samim tim učinio nijet. Ako su čistog uma ponekad. pa se oporavi. nek poste kad su u redu. pa me upita: Ima li šta za jelo? Ja mu rekoh: Nema. u čekanju na oporavak da bi napostio propuštene dane.). s. s.s. jer kaže Resul. Kaže: Ovaj ajet nije dokinut i odnosi se na starca i staricu koji nemogu postiti. (Muslim. i nada se da će biti bolje. u toku dana kod mene. 2/809. 1120.184). Ako je neko bolestan. a zatim se otkrije da je to hronična bolest.a. pa nek takvi hrane siromaha za svaki dan. (Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. jer je njegov slučaj sličan onome koji želi da govori u namazu. Oni koji su postali senilni. a to ne uradi prije svoje smrti. 28). Činiti nijet noć prije dobrovoljnog posta nije obaveza. rekao ashabima prije borbe: Sutra ćete sresti neprijatelja. (Majaalis Shahr Ramadaan by Ibn 'Uthyameen.Onima koji ga jedva podnose. rekao: Ko umre a ostalo mu je nenapoštenih dana. Ukoliko postoji očit razlog da neko ne posti. ukoliko bi ih post oslabio da se bore. Neka ulema smatra da on ne posti čim prestane da ima nijet za post. i koje su sve slabije svaki dan kako im se smrt bliži.v. kao mens.v.v. Baab Ayaaman Ma'doodaat). ali ako je uzrok skriven. Ako neko čeka da se oporavi od bolesti. pa to ne učini. 'Abd al-Baaqi edn). s. bolje je biti na sigurnoj strani pa učiniti nijet noć prije. 25/215). pa čak i ako nisu putnici. Nijet se može učiniti u bilo koje doba noći.a. jer je on uradio ono što mu je bila obaveza u toj situaciji. onda nijet treba da se obnovi čim uzroka za prekid posta nestane. jer oni se ne računaju više kao odgovorni. Ako neko od njegovih rođaka želi da posti radi takvog umrlog. kao na primjer bolest. trebao bi da naposti takav dan kasnije.s. 10/195). (Abu Dawood. Nijjet u postu Nijet se zahtjeva u postu koji je fard. a nek ne poste kad neznaju za sebe. Slično mišljenje ima i ibn Tejmije.9 7 0 stv ari ve z ani h z a p o st Stariji Ako bolestan ne posti Ramazan. 'Abd al-Baaqi) Ali u slučaju posebnih nafila kao dana Arefata ili Ašure. zaboravni.

10/287). neobazirući se na crvenilo horizonta. Nek se čuva prekidanja posta prije vremena. 28/84) Kada početi i prestati postiti Kad cijelo sunce nestane. (Abu Dawood. treba odmah prestati sa jelom i postom. dužni su postiti. ili skoro sigurna.a.: Nakon što noć dođe odatle. (Ahmad.s. bilo da čuje ezan ili ne. ukoliko nema nešto što ga primorava da prekine post. ili ispunjavanje zakletve.s.v. jer kaže Resul.: Nema posta onome koji nema nijeta. onaj koji posti "ima slobodu izbora da li da upotpuni svoj post ili da ga prekine". onda oni dani koji su se podudarili ili koje je on postio nakon Ramaxana. ako se sazna da je postio poslije Ramazana pa i to je dobro prema večini fakiha. onda mora upotpuniti svoj post i nema ga pravo prekidati osim sa opravdanim razlogom. ustao kao postač. . onda ne treba prekidati sa jelom i pićem. 1954. ili mu pouzdana osoba o tome kaže. Neka se čuva da ne sluša malu djecu. s. Poslanik. 6/342 ). Ako zatvorenik ili zarobljenik zna da je Ramazan počeo tako što vidi mjesec. Majmoo' al-Fataawa. onda je to neprihvatljivo i on mora da naposti Ramazan. Ali ako muezin uči ezan prije sabaha.v. onda je njegov post sav u redu. 1986. nek prestane sa jelom i pičem čim se ezan začuje. U slučaju nafila. 2454).v. onda nek učini nijet u srcu da prekida post. 1/432. 1/420). Jedne prilike je Resul. Ako je osoba sigurna. onda nek nastavi postiti.a. Na nekim mjestima nema granice između dana i noči.s. ili nepouzdane izvore. pa to je dobro. no. (al-Bukhaari.10 7 0 s tv ari ve z ani h z a p o st Kada početi i prestati postiti Ako neko započne sa obaveznim postom. a on sam ne može odrediti početak posta. ali ako se sazna Ako neko započne sa obaveznim postom.v. ili ispunjavanje zakletve. pa makar i sa malo vode.a. a Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogučnosti. postač treba da prekine svoj post. Sunnet je požuriti sa prekidanjem posta. su u redu. al-Fath. Ako on zna da muezin uči ezan za fedžr. nisu u redu. kao što je napaštanje propuštenih dana Ramazana. onda nek prekine sa jelom čim sazna. i da radi prema onome što misli da je najtačnije. ili iskupljenje. da je postio prije Ramazana. onda mora da učini idžtihad. dok oni koje je on postio prije Ramaxana. s. nije klanjao akšam dok nije prekinuo post. i sunce zađe. Muslimani koji žive u mjestima gdje ima razlika između dana i noći. (Al-Mawsoo'ah al-Fiqhiyyah. kao što je večinom slučaj u gradovima. jer kaže Resul. Na nekim vaktijama se može vidjeti vrijeme"imsak" kad se po njihovom treba prestati sa jelom i pićem. Čak i ako nema razloga za prekidanje. slušanja ezana na radiju itd. 25/216). a to je nešto što je suprotno Islamu. Da li će osoba koja prekine svoj post bez razloga biti nagrađena za ono vrijeme koje je postio? Neka ulema kaže da neće(al-Mawsoo'ah al-Fiqhiyyah. pa je stoga bolje da osoba koja posti dobrovoljni post da ga upotpuni. kao što je napaštanje propuštenih dana Ramazana. and in Saheeh al-Targheeb. i nek se pazi vremesnkih razlika između gradova. dok god je siguran u ispravnost vaktije. u 24 časovnom periodu. Kad dođe fedžr a to je bjela linija koja se pojavi na horizontu na istoku. Ako se jedan dio dana podudario sa danima Ramaxana. Ako nezna kad mjesec počinje. Ako postač nemože naći ništa da bi prekino svoj post. mora da posti. 28/13). kao što se pojavio običaj među ljudima. i dan nestane odande. pa je u toku dana jeo.s. s. a drugi dio nije. no. pa bi muslimani na takvim mjestima trebali da poste prema najbližem gradu u kojem postoji takva razlika. jer on je učinio najviše što je mogao. Ako nije siguran kako muezin radi.. pa nek kasnije naposti taj dan. jer smo već rekli kako se ti ljudi kažnjavaju u Džehennemu (Saheeh Ibn Khuzaymah. ili nije siguran da li se omrsio prije vremena. onda mora upotpuniti svoj post i nema ga pravo prekidati osim sa opravdanim razlogom. i nek ne pokušava da siše prste. bez obzira na dužinu dana. s. jer osnova je da je dan još tu i da nije gotov (Fataawa alLajnah al-Daa'imah. (Muslim). (al-Haakim. alSilsilat al-Saheehah. 2110). onda nek se posluži vaktijom. postač nek prekine svoj post. Ukoliko se poslije sazna da je njegov post se potrefio istovremeno sa Ramazanom. Smatrati da je dobro biti na sigurnoj strati pa prestati jesti 10 minuta ranije je bidat.a. ili iskupljenje. Ako on nikad ne sazna pravu istinu. noć prije. Ako neko ne zna da je Ramazan počeo sve do nakon sabaha. prema večini uleme.

Anestezija ako se ne daje ništa hranjivo uz to. Onaj koji jede i pije u toku Ramazana.. kao i dijela unošenja tvari kao što je jelo i piće. Tablete koje se stavljaju pod jezik. Resul. s..2) i hadisu: Ako zaboravim. (al-Bukhaari. ne kvari post. (Fataawa Ibn Ibraaheem. mora učiniti tevbu i napostiti ono što je propustio. uzimanje uzoraka jetre ili bilo kojeg organa. kao i dijela unošenja tvari kao što je jelo i piće. upitao. A prema drugoj predaji: Nije mu dužnost da naposti taj dan niti da plati iskup(kefarat). Dijaliza bubrega. mensa. no. povraćanja. bez legitimnog razloga.a. (al-Bukhaari. kao u slučaju spolnog odnosa. a nije nenormalan. mogu prekinuti post i napostiti ga poslije. Imaš li čim da nahraniš 60 siromaha? Kaže: Nemam. 979) Među stvarima koje kvare post su djela u kojima isticanje tjelesnih tvari. vakcine. no. (Ibn Baaz.. Možeš li postiti dva mjeseca uzastopno? upita ga Resul. al-Fath. ili gasi požar itd. hidžama (puštanja krvi). 25/245).v. gdje spolni organi uđu jedan u drugi. nek upotpuni post.11 7 0 stv ari ve z ani h z a p o st Ono što kvari post Pored hajza i nifasa.v. vađenje zuba ili liječenje rana. instrumenti koji se stave u tjelo da bi se izvršio pregled. da bi namirio propuštene fardove i da bi mu Allah primio tevbu. kao na primjer pencilin ili insulin. bez obzira da li se daju u vene ili mišiće. se računa kao prekid posta. vađenje zuba. Ako čovjek vidi nekog drugog da jede iz zaborava.. Među stvarima koje kvare post su djela u kojima isticanje tjelesnih tvari. Oksigen. ga upita: Imaš li kakvog roba da oslobodiš? Kaže: Nemam. Šta je sa tobom? Kaže: Imao sam spolne odnose a postio sam. (Majmoo' al-Fataawa. 25/233. onda mu je grijeh još veči.: Ako se čovjek zaboravi. 4. Među stvarima koje prekidaju post su i one koje se računaju kao jelo i piće. Prema najispravnijem mišljenju. 1933). druge stvari koje mogu prekinuti post su one koje ispunjavaju sljedeće uslove: a) ako neko zna da nešto kvari post.s. a i zbog pravila koje kaže da ako se vidi nešto loše nek se ispravi. infuzija. dok god se izbjegava gutanje nečega. dok god se ne proguta nešto od njih. a osim toga. nek ga opomene. (Majmoo' al-Fataawa.s. kao što su lijekovi koji se piju. Ako prekine post sa nečim što je haram. Plombe. dok god nema nikakvih hranjivih tvari pomješanih. kao u slučaju spolnog odnosa. 10/190).a.70) Oni koji moraju prekinuti post da bi spasili nečiji život. s. Ovo na primjer kad se neko guši. 25/148). s. c) ako on to čini iz slobodne volje i nije na to primoran. bolje ih je uzimati naveče. Vađenje krvi radi analize ne prekida post i dozvoljeno je jer je to nešto što je potrebno. usmeno). s. Kaže: Ne. dobrovoljno imadne seksualne odnose u toku posta Ramazana. ne kvare post. 25/148). Grgljanje. (Majmoo' Fataawa Shaykh al-Islam. Kaže Resul. gdje se krv vadi i prečišćava pa zatim vraća zajedno se nekim dodatcima. Ovakva osoba je dužna da isposti do kraja dana. 4/189). Inekcije koje se daju a nije im svrha zamjene hrane ili vode.a. mora se učiniti tevba. ne prekidaju post dok god se ne progutaju. koristi se u toku cjele godine. a ne samo u Ramazanu. kao spirale i slično. dođe jedan čovjek i reče: Propao sam! Pa ga je Resul. Sprejevi koji se uzimaju radi astme. p. zbog opšteg značenja ajeta: Pomozite si na dobročinstvu i bogobojaznosti… (5. b) ako je svjestan šta čini i nije zaboravio da je postač. a zatim taj dan da naposti i da plati iskupljenje zbog hadisa Abu Hurejre koji kaže: Dok smo sjedili sa Allahovim Poslanikom savs. pa jede i pije. no. povraćanja. jer ga je Allah nahranio i napojio. koji prolazi kroz pluća. jer je to samo gas pod pritiskom.a.s. Inekcije kojima nije svrha hranjenje. Ali da bi se bilo na sigurnijoj strani. posta i drugih načina ibadeta. čini veliki grijeh. ako su u opasnosti. 1936) . Lijekovi koji se uzimaju grgljanjem. uši. (Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. mensa. U svakom slučaju dužnost mu je učiniti tevbu i nek čini što više nafila. hidžama (puštanja krvi).s. Kateter i slično. Ljekovi koji se uzimaju kroz kožu. Ibn 'Uthaymeen. opomenite me.v. korištenje misvaka i četkice. kapljice za oči. Sljedeće stvari ne kvare post: Kapljice i sprejevi za uši. ili medicinski pregled.v. čišćenje zuba. gastroskopija. kao što je alkohol. oči i nos ne smetaju dok god se ne progutaju. dok god se ništa ne proguta. Što god se stavi u ženski spolni organ. a nije hrana. Ako onaj koji je dužan da posti. (Majlis Shahr Ramazaan. kreme. ne prekidaju post. (Fataawa alDa'wah : Ibn Baaz. korištenje sprejeva za ispiranje usta. Fath. primanje krvi. kao što su šećer ili so.

Ako neko želi da ima seksualne odnose sa ženom. (Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. onda mu je post pokvaren. Onaj koji namjerno povrati tako što stavi prst u usta. Ako uspije ispljunuti onda je u redu.v. post se ne kvari. Međutim ukoliko osoba nije u stanju da se kontroliše. nakon što je koristio misvak. da bi Resul. onda se to računa kao pljuvačka. Ukoliko je to dovoljno veliko da se može ispljunuti. nije mu dozvoljeno takvu pljuvačku progutati. svježine u ustima. a on zatim ponovo proguta. a postio je. a ne znanje da je kefaret obaveza nije nikakav izgovor. Ovi zadnji su veliki grijesi bilo van ili u Ramazanu. Takva osoba može odgoditi gusul bilo da se radi o gusulu za dženabu. onda je post pokvaren. pa mu u snu izađe sperma. Ukoliko neko se samozadovoljava.s. nek ne suzdržava povračanje. Ako osječa da mu se povraća. 10/276) . a zatim napostiti taj dan. ili tako što koristi razne mirise koji ga navode na povraćanje. a zatim prestane prije nego se šta izbaci. Ibn 'Uthaymeen. a nijet mu nije bio da to učini. ako on to proguta nakon što stigne do usta. kao na primjer doticanje i li stalno gledanje žene.a. ali prije toga se omrsi hranom. Ukoliko neko zaspe. Ukoliko neko ima odnose sa ženom. jer to je nešto što on nemože kontrolisati. nek ispljune. Odugovlačenje sa gusulom ne prekida post ali mu je bolje da požuri da bi mogao da klanja i da bi mu se meleki približili. Kad neko ispljune vodu nakon što ispere usta.. ne kvari post. (Majmoo' al-Fataawa. jer se prenosi u oba sahiha od Aiše. Ovo se odnosi na seksualne odnose. 67) Ukoliko osoba nenamjerno proguta nešto što mu je bilo među zubima. 10/279) Ko god povrati nenamjerno. a zatim ga to prođe samo od sebe. napaštati taj dan. jer mu to može škoditi. itd. a dođe vrijeme fedžra. ali ako mu to uđe u usta. ali onaj koji to namjerno učini mora ga napostiti.a. grijeh mu je još veći. jer šerijatsko pravilo kaže da sve što vodi u haram je haram. onda mu ovo nije dozvoljeno... 10/264) Ako mu krv poteče iz desni. ali ukoliko proguta nakon što mu stigne u usta. to mu kvari post. ako je čovjek u stanju da se kontroliše. Udisanje vodene pare. 3/89). Što se tiče hadisa kudsi koji kaže: On se kloni svoje žene radi Mene. Ukoliko dođe vrijeme fedžra a on je u stanju dženaba. i gusul nije potreban.(Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. kao i onoga što dolazi iz pluča nakon što se iskašlje.12 7 0 s tv ari ve z ani h z a p o st Ono što kvari post Isto pravilo se primjenjuje na zinaluk. post mu se ne kvari zbog mokrine. je dužan da naposti taj dan. to mu ne kvari post. to mu ne kvari post. ovo mu ne kvari post. mora učiniti tevbu i postiti do kraja tog dana. ne treba napaštati taj dan. sve dok sunce ne izađe. r. ne kvari mu se post. Ukoliko neko ima seksualne odnose u više dana Ramazana. mora se iskupiti za svaki dan. (Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. jedino pranje privatnih djelova i abdest. homoseksualstvo. nema potrebe za brigom. Prema večinu uleme. mora prekinuti. ili nakon menstruacije ili nakon nifasa. je dozvoljeno. ne prekida post. ni to mu ne kvari post. i platiti iskupljenje. (Fataawa alLajnah al-Daa'imah. Ukoliko neko osjeća loše u stomaku. i ne kvari mu post. Postač mora da se kloni svega što mu može izazvati želju i mora otjerati sve loše misli koje mu dolaze. jer je povrijedio svetost Ramazana na dva načina i ovo zahtjeva iskrenu tevbu. ili ako je to tako malo pa da on sam ne zna da li je to tu ili je ispljunuo. Ako se to može rastopiti u ustima. kao kod radnika koji rade na poljima desalinacije. (Majaalis Sharh Ramazaan . ali je on najbolje mogao da se kontroliše. i post će mu biti valjan.tekućina iz prostate. zagrliti svoju ženu ili robinju. i ako se osjeti ukus. Ukoliko neko doživi izbacivanje sperme u toku dana Ramazana a uzrok tome je nešto od čega je mogao odustati. 10/254) Što se tiče mukose koja potiče iz nosa i sinusa. onda mu je post prekinut. s. onda se to računa kao pljuvačka. jer je to nešto što pn nemože kontrolisati. Ako bilo šta od ovih tvari dođe do ždrijela. pa se to vrati u stomak. 25/262) Poljubiti. a bez fizičkog zadovoljstva. Isto tako ni vaadi koja izađe nakon mokrenja. a ako ne. ali ako ne prestane i prođe vrijeme fedžra. jer je to problem koji svi ljudi imaju. mezi . Ukoliko se desi da neko ima krvarenje iz nosa. već je mora ispljunuti. običavao zagrliti i poljubiti svoje žene. ili tako što gleda na nešto što mu može izazvati povračanje. (alTirmidhi. ili ako je to tako malo pa da on sam ne zna da li je to tu ili je ispljunuo. ali je bolje požuriti da bi se moglo klanjati. Isti slučaj je ako mu se povraća. mora se pokajati ali nemora Ukoliko osoba nenamjerno proguta nešto što mu je bilo među zubima. Ukoliko malo krvi dođe do ždrijela nenamjerno. (Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. onda mora učiniti tevbu i napostiti taj dan.. Ukoliko se to desi nenamjerno. onda je to haram progutati. 10/321). i ne kvari mu post.

ili henna.13 7 0 stv ari ve z ani h z a p o st Ono što kvari post Mekruh je okušavati jelo bez potrebe. Ovo je sličnan slučaj onome koji jede i pije iz zaborava. (Irwa' al-Ghaleel. ili henna. (Majmoo' al-Fataawa . Komadići misvaka koji otpadaju. (Fethul Bari. 25/233. pa se uspostavi da je prošlo vrijeme fedžra. ukoliko se ne sjedi i ne inhalira. post se ne prekida. Prenosi se od Ibn Abbasa. pa nema drugog načina. se osjete u grlu. a čovjek ima zalogaj hrane ili gutljaj vode u ustima. Korištenje henne. brašno koje se mjesi na primjer. 3/106) Ukoliko suze ili ulje koje se stavlja na bradu i brkove. (Ibn Tejmije smatra da u ovakvom slučaju nije neophodno da se napašta). Ukoliko suze ili ulje koje se stavlja na bradu i brkove. jer se vrlo lako može desiti da se proguta voda. Ibn 'Uthaymeen. (Majmoo' alFataawa . jer se uzima pravilo da je dan još u toku. Ibn Tejmija kaže da onaj na kome se hiđama radi prekida svoj post. 25/233. post mu se ne prekida. Primjer gdje je neophodno da se hrana okusi je kad majka priprema hranu za dijete. Ukoliko se osjeti okus misvaka ili proguta pljuvačku koja se skupi na misvaku. jer ajet kaže da je sve ove stvari dozvoljeno činiti dok god se ne utvrdi da je fedžr. ili nečeg drugog što treba da se kupi. 72) Da bi se bilo na sigurnijoj strani. Nema ništa loše u mirisanju parfema ili korištenju parfema. Stvari koje se ne mogu izbjeći da se ne progutaju. Ukoliko u nečiji posao ulazi ronjenje i ako je siguran da mu voda neće ući u usta. Bolje je ne koristiti pastu za zube u toku dana.i u slučaju kad se nešto kupuje. 25/245) Isto vrijedi za kreme koje omekšavaju kožu. ne prekidaju post. i nemože se koristiti kao izgovor da se ne posti. onda nema problema. Kako grijeh može biti izgovor da se ne posti? Poljevati se vodom. (al-Fataawa alSa'diyyah. Korištenje henne. nek se ispljunu. Ako mu uđe prašina ili dim ili trunje nenamjerno to mu ne prekida post. Ako neko prekine svoj post. kao pljuvačka. post se ne prekida. Plivanje nije poželjno dok se posti. a isto i mišljenje Ibn Tejmije). 25/245) Isto vrijedi za kreme koje omekšavaju kožu. ili ulja ne utječe na post. jer ovim se rizikuje prekid posta. a post mu je važeći. (al-Mughni by Ibn Qudaamah. kao i činjenica da nešto što je sigurno ne može biti zamijenjeno nečim što je sumnjivo. a ono nije. se osjete u grlu. prema najispravnije mišljenju. Pušenje prekida post. kuhla. misleći da je sunce zašlo. nema mu grijeha. ili ulja ne utječe na post. kao limun ili minta. Ukoliko se desi da neko jede. Ukoliko je neko povrijeđen ili mu teče krv iz nosa. pije ili ima odnose sa svojom ženom. 245) Treba da se izbjegne gutanje tvari koje se dodaju misvaku a koje se mogu rastopiti u ustima. kuhla. (Al-Majaalis. Ako dođe vrijeme sabaha. prema fakihima dužan je da to ispljune. a ukoliko se progutaju nenamjerno nema grijeha. r. p. ili mu uđe voda ili benzin u usta u nesreći. post mu se ne prekida.a. ali je razlika među ulemom očita po ovom pitanju. onda prema većini uleme mora nastaviti sa postom i napostiti taj dan. a onaj koji to radi ne prekida. jer mogu biti jake.. . a zatim se sjeti da je postač. AbuRezzak prenosi hadis sa sahih senedom od Ibn Abbasa da kaže: Allah vam je dozvolio da jedete i pijete dok god nema sumnje u vašim glavama. 4/86) Korištenje misvaka je sunet u vrijeme posta u bilo koje vrijeme dana. (Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. da je rekao: Nema ničeg lošeg u probavanju sirćeta. bolje je izbjegavati hiđamu u toku dana. ako se požuri da ispljune post mu je važeći. Čak ni ako se radi o puno pljuvačke. 10/314). obući mokru odjeću da bi se rashladio i slično ne kvari post. pa čak i ako je mokar. Ne smeta ni mirisanje bahura. kao što je zeleni misvaki ili misvak kome je dodat neki ekstra okus. misleći da je još uvijek noć.

a sabah dođe prije nego stigne da učini gusul. Može to učiniti istovremeno dok posti a može i posebno. kao glava. onda nek naposti kasnije. 10/224) Nakon što se očisti poslije operacije čišćenja materice. kad postaje hajz. trebala bi da ima nijet od noć prije. liko žena osjeti kretanje menstrualne krvi unutar nje. i nek posti. onda joj je post ispravan i nemora napaštati ovaj dan. ako je u mogučnosti a ako ne. trudnica ili dojilja. Ako žena nezna tačno koliko dana je propustila. (Tirmizi sa sahih lancem). ako joj je muž prisutan bez njegove dozvole.a. i nek plati iskupninu za svaki propušteni dan. bilo da se boji za sebe ili djete. Ulema računa da embrio počinje dobivati oblik nakon 80 dana trudnoće. nek nanijeti post i nek uradi gusul (prema večini uleme). ali ništa ne izađe do magreba. Ukoliko žena zna da će joj sutra početi mens. Kada žena u stanju mensa vidi bijelu tečnost. ruke itd. nek prestane sa postom jer je to nifas. bilo da krv teče ili da izađe samo u kapljicama. Ako ona nema vrijeme po kojem zna da je čista. onda je to krvarenje istihaza i mora postiti. mora se pokajati i i napostiti propuštene dane. onda je njeno krvarenje nifas. kao i hraniti siromašne za svaki dan koji nije postila. ili več ima prepoznatljive dijelove tijela. Žena ne treba da posti osim Ramazan. ali ako ponovo krene da izlazi krv. nek posti. pa ako to izađe čisto nek posti. Ali u slučaju da žena ipak uzima ta sredstva i posti. Istihaza (nemenstrualno krvarenje) ne utiče na post Ako trudnica pobaci. Ako žena prestane krvariti postporođajno krvarenje u toku noći. onda joj je post valjan. i nek ne prekida post dok ne vidi krv. s. 1/360. Ako krvarenje nastavi nakon 40 dana. a ukoliko je on na putu onda nema veze. koji je obavezan.v. a u toku dana je bila čista. alak. Ako trudnica posti i osjeti krvarenje. pa joj se dozvoljava da ne posti.: Allah je podigao obavezu posta sa trudnice i dojilje.Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. i ona treba da samo naposti propuštene dane. post joj je valjan. a ona je imala nijet od prošle noči. Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. i ona zanijeti da posti. Ovako su majke vjernika i selefa živjele. (Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. a svako krvarenje nakon 40 dana. post joj je ispravan. ona bi trebala još uvjek da ima nijet posta sutradan. kao iskupljenje zbog odgađanja posta. se računaju kao ona koja je bolesna. 10/150. ukoliko dođe idući Ramazan a ona nije ispostila propuštene dane od prošlog. i nema prepoznatljivih udova. Ako dojilja posti u toku dana i vidi tačku krvi u toku noći. Ako se žena očisti od nifasa prije nego prođe 40 dana. nek posti i nek uradi gusul da bi mogla klanjati. Ovako su majke vjernika i selefa živjele. onda nek prekine. ukoliko se ne podudari sa njenim mjesečnim periodom. a fetus je formiran. Nek zna da joj je Allah to odredio i nek naposti te dane kasnije. Kaže Resul.14 7 0 s tv ari ve z ani h z a p o st Žene i post Djevojka koja je u pubertetu. Prema najispravnijem mišljenju. a ne od prošlih Ramazana. ili nešto što izgleda kao grudvice mesa. Ženi u menstruaciji je bolje da se normalno ponaša i prihvati ono što joj je Allah odredio i ne bi trebala uzimati ljekove koji odgađaju menstruaciju. onda nek stavi vatu ili slično. Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. koja izlazi kad joj je period mensa završen. pa ne posti. 10/154) Ako prekid krvarenja potraje do magreba. njen post je važeći. (Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. onda nek posti dok ne bude sigurna da je napostila sve dane koje je propustila. 10/151) Osim toga mnogi od tih sredstava mogu da naškode. prema večini uleme. 10/225) . zavisno šta je u mogučnosti da uradi. Ako se krvarenje vrati u toku 40 dana nakon porođaja. ali se stidi da kaže. post joj je važeći. Uko- Ženi u menstruaciji je bolje da se normalno ponaša i prihvati ono što joj je Allah odredio i ne bi trebala uzimati ljekove koji odgađaju menstruaciju. Ukoliko ona izbaci nešto što liči na zgrušanu krv. a po čemu ona zna da je tahira(čista) . al-Mughni ma'a al-Sharh al-Kabeer. jer joj to prekida post(. se računa kao istihaza. Nek zna da joj je Allah to odredio i nek naposti te dane kasnije.s.

Mužu nije dozvoljeno od žene da traži prekid ovakvog posta. (Buhari) Na kraju.a. U slučajevima dobrovoljnog posta. A u slučaju da je on primorava na to. Molim Allaha da nam pomogne da Ga se sječamo. treba da se odupre svom silom. s. a ona spavala.. da Mu zahvaljujemo i ispravno ibadet činimo.. onda pravila za njega se odnose i na nju. 10/353. Ukoliko žena zaposti post koji je fard. Za post koji je fard. njegovu porodicu i ashabe.s. .15 7 0 stv ari ve z ani h z a p o st Žene i post U slučaju žene koja je obavezna postiti. Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah. Neka je salavat i selam na Muhammeda. pa čak i bez muževa znanja. Neka je salavat i selam na Muhammeda.a. ukoliko je imala odnose sa mužem.v. nije joj potrebna muževa dozvola. ona ne treba da plaća iskupninu. (Šejhul Islam ibn Tejmije je smatrao da ovo ne utiče na njen post ni na koji način). Žene moraju napostiti propuštene dane Ramazana. dobrovoljno. Molim Allaha da nam pomogne da Ga se sječamo. s. njoj nije dozvoljeno da započne ovakav post. bez muževe dozvole ako je on prisutan. i da završimo Ramazan sa oprostom i da se sačuvamo džehennemske vatre. niti na primjer kad napašta dan koji je propustila u toku Ramazana. nek se čuva uljepšavanja u toku dana Ramazana. Ibn Akil kaže: U slučaju čovjeka koji je imao odnose sa ženom u danu Ramazana. ovo je ono što sam bio u mogučnosti da napišem u vezi posta. a njoj nije dozvoljeno da mu se pokorava u tome. Na kraju. a u toku dana Ramazana. i ne treba plačati iskupninu. ovo je ono što sam bio u mogučnosti da napišem u vezi posta.s. da Mu zahvaljujemo i ispravno ibadet činimo. nek naposti taj dan poslije. njegovu porodicu i ashabe. jer kaže hadis od Abu Hurejre: Ni jedna žena nek ne posti dok joj muž ne dozvoli ako je prisutan. i da završimo Ramazan sa oprostom i da se sačuvamo džehennemske vatre. Ali da bi se bilo na sigurnijoj strani. niti mu je dozvoljeno da ima odnose sa njom.v. nije joj ga dozvoljeno prekinuti osim sa legitimnim uzrokom. Žena koja zna da joj se čovjek ne može kontrolisati.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->