Cercetări privind influenţa epocii de semănat şi feritilizării asupra conţinutului şi producţiei de ulei la câţiva hibrizi de floarea-soarelui în condiţiile

ecologice de la S.C. –D.A. PoduIlioaiei, judeţul Iaşi
Tătăruşanu Gavril student anul V Danalache Cristina student anul IV Cercul Ştiinţific de Fitotehnie Îndr. Ştiinţific: prof. dr. Mihail Axinte Floarea-soarelui este una dintre cele mai importante plante producătoare de grăsimi (oleaginoase) utilizându-se fructele (achenele) pentru extragerea uleiului sau fabricarea halvalei, tulpinile şi calatidiile pentru furajarea animalelor, pericarpul pentru obţinerea furfurolului sau altor produse , contribuind totodată la înfrumuseţarea peisajului şi menţinerea biodiversităţii, fiind şi o foarte bună poluantă meliferă. Scopul principal al cultivării florii-soarelui este extragerea uleiului, cultivării şi beneficierii , fiind interesaţi în mărimea conţinutului şi producţiei de ulei prin cultivare tot mai performante şi prin măsuri tehnologice adecvate. Cu toate că este o mare consumatoare de elemente nutritive, floareasoarelui valorifică mai slab îngrăşămintele (Vrânceanu, 2000), realizând sporuri mai mici de producţie . Aplicarea îngrăşământului trebuie integrată în tehnologia de cultură pe microzone pedoclimatice (Bucur, 1996; Toncea 1987)

C. a2 – epoca a II-a de semănat.1991). Factorul B . Material şi metoda de cercetare Cercetările s-au efectuat în cadrul S. Eva 1991).Epoca de semănat la floarea-soarelui a fost cercetată în mai multe localităţi şi s-a constatat că temperatura minimă de germinare este de 8-10° C (Lupu Cornelia. după cum urmează: Factorul A – Epoca de semănat cu două graduări a1.epoca I de semănat (temp. c2 – HS Rapid.2000. 8° C).Fertilizarea cu trei graduări: b1 – NoPoKo. b3 . Podu-ilioaiei Iaşi. c5 – HS Select Variantele au fost amplasate în trei repetiţii iar calculele s-au făcut după metoda analizei variantei. . Hibrizii mai noi de floarea-soarelui necesită o temperatură mai mare de germinare ( Vrânceanu. b2 – N60P80K60. Tehnologia de cultivare a fost corespunzătoare prevederilor din tehnica experimentală. după 14 zile.A.N60P80K120. într-o experienţă polifactorială de tipul 2x3x5. Factorul C – Hibrizi de floarea-soarelui: c1 – HS Coril. c4 – HS Favorit.-D. c3 – HS Beril. în anii 2000-2002.

Iaşi prin metoda de refenanţă magnetică nucleară determinată la analizatorul cantitativ Newpont Instrument. „Unirea” S.3 kg/ha la fertilizarea cu N60P80K120. conţinutul şi producţia de ulei n-a fost influenţată semnificativ de epoca semănatului (tabelul 1). iar în 2001 s-au înregistrat 8 mm precipitaţii peste media multianuală. Rezultate obţinute În medie pe cei trei ani de experimentare (2000-2002).9 procente când s-a dublat cantitatea de potasiu la hectar.2 mm în 2002 faţă de media multianuală. datorită producţiilor mai mari de achene la unitatea de suprafaţă. . anii 2001 şi 2002 fiind favorabili atât pentru temperaturi cât şi pentru precipitaţiile înregistrate. În perioada de vegetaţie a florii-soarelui (aprilie-august) s-au înregistrat cu 104. Analizând condiţiile climatice din anii de experimentare rezultă că anul 2000 a fost mai puţin prielnic florii-soarelui.Analiza conţinutului în ulei s-a efectuat la S. în variantele fertilizate a fost mai mare cu 82.8 mm precipitaţii mai mici în anul 2000 şi cu 17.1 kg/ha la fertilizarea cu N60P80K60 şi 152.C. Cercetările au vizat influenţa epocii de semănat fertilizării şi cultivărilor asupra conţinutului şi producţiei de ulei. Producţia de ulei.A. cu 2. Fertilizarea cu îngrăşăminte minerale (tabelul 2). reduce conţinutul achenelor în ulei.4 procente la fertilizarea cu N 60P80K60 şi doar cu 0. diferenţele fiind semnificativă şi respectiv şi respectiv foarte semnificativă faţă de N0P0K0. Cunoscând conţinutul în ulei şi producţia de achene s-a determinat producţia de ulei.

1% 2.4 % Mt.7 21. Kg/ha 1649.Influenţa epocii de semănat asupra conţinutului şi producţiei de ulei la floarea-soarelui Media anilor 2000-2002 Tabelul 1 Epoca Conţ.8 1651. -0.0 99.5 100.4 344. 1. de Mt.0 100.0 Conţinut în ulei % faţă Dif.0 % 53. 100.9 6.7 Semnific.1 Mt.6 202. în ulei I (8°C) II (după 14 zile) DL 5% DL 1% DL 0. Kg/ha Semnific Influenţa agrofondului asupra conţinutului şi producţiei de ulei la floarea-soarelui .3 Producţia de ulei % Dif.2 87.3 52.

8 2.6 1654. apoi la Select(tabelul 3) Influenţa hibridului asupra conţinutului în ulei la floarea-soarelui Tabelul 3 .2 1724. 82.3 65.8 % Mt.1 fic Semnific.2 94.9 52.1 109.4 Conţinut în ulei % faţă Dif.0 100.Media anilor 2000-2002 Tabelul 2 Agrofond Conţ. în ulei N0P0K0 N60P80K60 N60P80K120 DL 5% DL 1% DL 0.3 50.9 100.3 1. Kg/ha * *** Hibrizii de floarea-soarelui cultivaţi s-au diferenţiat prin conţinutul în ulei.1 152.68 Mt. cel mai mare fiind la hibridul simplu Favorit. 100.8 142. SemniKg/ha 1572.4 -0.5 98. -2. de Mt.1 % % 53.6 3.9 Producţia de ulei % Dif.0 95.

0 1.3 % faţă de Mt.8 54. % 0. SemKg/ha nific.2 4.7 50. . Kg/ha Producţia de ulei % Dif.9 107.0 3.2 100.6 50.1 Mt. 100.4 107. 0.7 SemNific.7 Dif.1% Conţ. % faţă Dif.3 1.6 54. % SemNific. *** *** Influenţa interacţiunii dintre epoca de semănat şi agrofond asupra conţinutului şi producţia de ulei la floarea-soarelui Media anilor 2000-2002 Tabelul 4 Epoca Agrofond în Conţinut în ulei Conţ. în ulei % 50.3 1.Hibrizi Coril Rapid Beril Favorit Select DL 5% DL 1% DL 0.0 100.

7 1559.4 6. 8 164.0 51.3 4 107. 0 112. atât în epoca I cât şi în epoca a doua de semănat.2 -3.7 52.1% Interacţiunea dintre epoca de semănat x agrofond (tabelul y) evidenţiază un conţinut mai redus în ulei comparativ cu martorul N0P0K0 .3 1 109.0 -1.9 51.1 1586 1622. 0 94.2 -1. 7 -26.6 2 96. -2. 36. 7 1740. dar producţii mai mari de ulei în variantele fertilizate cu N60P80K120 . Influenţa interacţiunii dintre epoca de semănat şi hibrizii cultivaţi asupra conţinutului şi producţiei de ulei la floarea-soarelui Media anilor 2000-2002 .6 Mt. 0 1 1686.7 6 Mt.9 -2. 0 100. 6 1709.7 7 94.9 6 3.8 100.9 52.0 4. 6 123.0 102.7 50.30 106.0 6 97.7 154. 2 * * II N0P0K0 N60P80K60 N60P80K120 DL 5% DL 1% DL 0.7 5 98. 1 246.9 100.2 9 97. I N0P0K0 N60P80K60 N60P80K120 53.ulei % de Mt.

7 1534.7 9 99.5 50. 2 1467.41 101. în ulei % Conţinut în ulei % faţă de Mt.8 50.Tabelul 5 Epoca Hibrizi Conţ.41 106.3 3.1 357.3 3.1 4 110.7 1 129.6 232. I Coril Rapid Beril Favorit Select 50.7 110.3 Mt.5 8 99. SemKg/ha nific.5 158. 0 1620.1 8 9.0 0 100.0 0 104.2 *** *** **** *** 1477. 3 1441.9 134.2 4. % Semnific.5 Mt. 7 1786.7 9 110.7 54.6 55.6 -26.3 153.3 50.5 354. 6 100.6 438.6 * * *** *** *** *** II Coril Rapid Beril Favorit Select DL 5% DL 1% DL 0.3 3.0 178.4 -0.8 5 124. 66.3 4 1.5 9 100.5 1 106. 8 1825.4 2 121.5 4 98.19 110. Producţia de ulei Kg/ha % Dif. 0.9 50.3 0 108.3 0.0 0.8 53.1 5.2 53. 2 1822.7 2.6 5 100.1% . 2 1626.3 318. Dif.2 51. 3 1905.3 6 124.8 -0.

1 51.3 96.Interacţiunea epocă de semănat x hibrizi. asigurate statistic.5 -2. dar şi hibrizilor cultivaţi. 27 271 241 -37 -72 174 *** ** Favorit 55.6 104.8 -33 Mt. Influenţa interacţiunii dintre agrofond şi hibrizi asupra conţinutului şi producţiei de ulei la floarea-soarelui.0 2. evidenţiază un conţinut mai ridicat în ulei când semănatul s-a făcut în epoca a doua la hibrizi cultivaţi. cu excepţia hibridului Coril .Kg/ha % Dif.4 107. iar în ce priveşte producţia de ulei.1 1.7 94.9 -2.1 *** * 0 00 00 1438 1471 1498 1742 1712 1434 1399 1645 97.5 100.6 100.1 49.48 95.10 111. Kg/ha nific.0 Mt. 51.6 102. Coril Rapid Beril 52.2 -2.9 Select N60P80K60 53.6 49. Sem.3 8 97. % faţă de Mt.5 3.0 101. Media anilor 2000-2002 Tabelul 6 Epoca Hibrizi în ulei % N0P0K0 Conţinut în ulei Conţ.8 3 118. % Producţia de ulei Dif.2 0. Semnific. toţi hibrizii semănaţi în epoca a II-a au realizat producţii mai mari de ulei .3 48.8 Coril Rapid Beril * .7 95.4 2 116.75 100. Acest lucru s-a datorat condiţiilor climatice din anii de experimentare.

2 185.6 0.7 121.7 4 126.7 50.2 103. fertilizare x hibrizi (tabelul 7) a scos în evidenţă cel mai mare conţinut în ulei .1% 1.3 1.7 2. Interacţiunea dintre cei trei factori-epocă de semănat x.Favorit 53.6 2.7 3. Folosit în toate variantele.0 248.0 50.5 Select 54.2 2 107.5 100. producţia de ulei fiind mai mare la acest hibrid.7 8 105.1 Select Coril N60P80K120 * * 1938 1865 1542 1592 1587 2 131.0 106.0 1864 1789 *** *** Interacţiunea dintre agrofond x hibrizi.5 % în varianta epoca a II-a de semănat x N60P80K120 x Favorit.9 *** *** 53.4 Rapid Beril 51.6 1 467 394 71 121 116 393 318 136. cu sporuri foarte semnificative la producţia de ulei (tabelul6).3 3.9 DL 5% DL 1% DL 0.7 *** ** Favorit 55.0 0.8 98.8 8 126.4 105. evidenţiază la conţinutul în ulei hibrizii.1 97.8 2 108. Hibridul Favorit a avut un conţinut !!!!!!!!!!! . de 56.1 0.6 104.0 2.

3 49. 0 101.6 52.4 * 1483.2 1.5 49.0 95. fertilizării şi hibrizilor asupra conţinutului şi producţiei de ulei la floarea-soarelui la SCA Podu-Ilioaiei Media 2000-2002 Tabelul nr. Dif. 3 106. Kg/ha % Dif.7 3.7 -201.Influenţa epocii de semănat.33 105.9 95.8 53. 0 1585. .3 87.2 51. 2 95. 2 103. 7 1511. -74.2 105. 0.6 Mt. Kg/ha Sem nific Conţ.49 87.7 Conţinut în ulei Epoca Agrofond Hibridul SCA Podu-Ilioaiei Sem nific.4 N0P0K0 * 7 1677. 0 100. 93.3 2. în ulei % faţă de Mt. I Coril Rapid Beril Favorit Select N60P80K60 54.1 -2.52 100.30 102. 7 1393.0 -192.7 Mt. 0 1672.76 105. Coril Rapid 0 0 1383.3 54.85 87.7 -2.0 91.

65 114.0 51.6 -0. 101.3 353.8 1.7 51.6 98.24 106. 0 1555.2 2.1 53.7 -170.11 102. 0 94.8 99. 0 1763. 4 95.4 -100.53 93.3 -30.0 3 1603.1 93.6 -110. 7 1633.6 96.6 -2.7 223.9 49.0 96.87 85.41 17.06 117.0 2.2 2.55 87.4 0.8 54. ** * 0 0 0 1808.51 93.1 48.4 -229.1 -0.0 49.02 89.5 -3.Beril Favorit Select Coril Rapid Beril Favorit Select II N0P0K0 49.8 53. 0 98. 3 1485.5 102. 3 1356.1 -1. 7 100.3 100.6 208.7 101.6 53.28 98.3 -278. 3 1475.6 ** N60P80K120 * Coril Rapid Beril Favorit Select N60P80K60 Coril Rapid Beril .7 52.3 -2. 0 1888. 0 1393.0 51.0 166.8 108.06 110. 3 103.3 177.3 -192.0 56. 7 104.11 113.4 51.14 122.3 302.6 4.2 48. * 0 0 1939.2 -0.8 52.5 2. 3 1794.9 0.18 119.0 47.98 111. 0 1864.6 -2. 0 1415. 7 1752. 8 104. 0 1687. 3 105.

59 232. 125.1 309.1% 54.8 98.7 4.5 51.56 121. 0 1866.06 116.0 49.9 403.0 263.7 109.6 * 3 1989.8 96.1 -0.4 402.0 334. 7 1552.8 0.3 281.89 106. 7 2.9 3. 7 1848.4 52.78 97.1 105.5 55.0 -33. 3 1689. 4 106. 7 ** * Conţinutul în principalii acizi graşi al unor hibrizi de floarea-soarelui la SCA Podu-Ilioaiei .2 51.6 -1.0 *** * N60P80K120 ** * 7 1919. 7 1534.4 104.Favorit Select Coril Rapid Beril Favorit Select DL 5% DL 1% DL 0.72 95. 1 99.0 -51.9 56. 4 101.6 -0.43 117.

3 97.5 100.76 5. în acid stearic la hibridul Favorit. 0 85.43 % .4 104.73 32. cu un spor de 25.37 55.50 faţă de Mt 105. utilizând metil esteri obţinuţi prin transesterificarea extractului uleios cu soluţie metanolică de HCl (Geisslev G. 9 100. Pentru investigarea compoziţiei uleiului în acizi graşi s-a folosit gazcromatografia .8 91. în acid oleic la hibridul Coril şi în acid linoleic la hibridul Beril. (tabelul 7).69 31.14 4. Hibridul Favorit s-a evidenţiat şi în varianta epoca a II-a de semănat x N60P80K120 x Favorit. şi Trofin Alina 2001). Datele din tabelul 8 . 1 94.69 3.85 3. cu 59. 0 98.38%.10 5.8 103. 8 100. Acid stearic % Conţinut % 3.74 28. cu 1989 kg ulei la hectar.8 Hibridu l Coril Rapid Beril Favorit Select Acid palmitic % Conţinut % 5.7 91.19 3.9 100.8 98.50 3.9 101.21 faţă de Mt. .0 110.66 faţă de Mt Acid oleic % Conţinut % 33.2 94. ne arată că cel mai mare conţinut în acid palmitic se întâlneşte la hibridul Coril .36 32.46 55.38 56.40 5.91 faţă de Mt Acid linoleic % Conţinut % 54.1 96. 0 80.Tabelul nr.8 100.1 Producţia cea mai mare de ulei s-a înregistrat în varianta : epoca a II-a de semănat x N60P80K60 x Favorit.04 59. În general hibrizii de floarea-soarelui arătaţi s-au dovedit bogaţi în acid linoleic.

6 %). • Hibrizii de floarea-soarelui cercetaţi au conţinut ridicat în acid linoleic cel mai mare conţinut avându-l hibridul Beril cu 59. Beril.Concluzii: • Epoca de semănat nu influenţează semnificativ conţinutul şi producţia de ulei al hibrizilor de floarea-soarelui cercetaţi: • Fertilizarea determină conţinut mai redus în ulei.38 %. • Interacţiunea dintre factori evidenţiază varianta epoca a II-a x N60P80K120 x Favorit cu conţinutul cel mai mare în ulei .8° C). de 56. comparativ cu varianta nefertilizată. • Hibridul Favorit a avut cel mai mare conţinut în ulei (54. în schimb realizează producţii de ulei semnificativ mai mari.5 % şi varianta epoca a II-a x N60P80K60 x Favorit la producţia de ulei (1989 Kg/ha). • Hibrizii de floarea-soarelui Rapid. Favorit şi Select înregistrează conţinut mai ridicat şi producţie mai mare de ulei când se seamănă în epoca a doua (după 14 zile de la epoca I . Bibliografie .

Producţia vegetală cereale şi plante tehnice nr.Noutăţi privind sistemul de fertilizare la floarea-soarelui. Gh. XXIV (91). 1996 – Tehnologia intensivă de cultivare a florii-soarelui.V. 1991 – Studii privind comportarea unor hibrizi de floarea-soarelui omologaţi şi de perspectivă în condiţiile agroecologice ale SCA Podu-Ilioaiei Iaşi. V (84).Caracteristicile agroclimatologice ale hibrizilor de floarea-soarelui zonaţi pentru Moldova. Agrară de Stat din Republica Moldova. Toncea I. 2. 1987. 5. Cercetări Agronomice în Moldova . Cercetări Agronomice în Moldova . 1991 – Influenţa epocii de semănat asupra producţiei de floarea-soarelui şi silvostepa Moldovei. Lupu Cornelia şi colab.1-2 (91). Elena. Editura Academiei. Andrei. Eva.2000 –Floarea-soarelui hibridă. Cercetări Agronomice în Moldova. Bernaveta. producţia –i cultivarea seminţelor. vol. 4. 3.1.6 6.V.. lucrări ştiinţifice.XXI. Bucur. . Şi Colab. . . XXIV. vol. Univ. 1988. Andrei Elena. Vrânceanu A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful