LA REFORMA PROTESTANT

IES MOIXENT

REFORMA

LA REFORMA PROTESTANT CANVIS RELIGIOSOS

CONCEPTE DE REFORMA
QUÈ ÉS LA REFORMA PROTESTANT?

CAUSES DE LA REFORMA
PER QUÈ VA SORGIR?

MOVIMENTS REFORMISTES ESGLÉSIES PROTESTANS

LA RESPOSTA DEL’ESGLÉSIA CATÒLICA
LA CONTRAREFORMA

CONSEQÜÈN CIES DE LA REFORMA

RUPTURA UNITAT RELIGIOSA EUROPA OCCIDENTAL. -CATÒLICS -PROTESTANTS O REFORMADORS

CRISI DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA

-LUTERANS -CALVINISTES -ANGLICANS

-CONCEPTE -CONCILI DE TRENTO -COMAPNYIA DE JESÚS

-DIVISIÓ -GUERRES -INTOLERÀNCIA

CONCEPTE . QUÈ ÉS LA REFORMA?
És un moviment religiós que va trencar amb la unitat religiosa d’Europa Occidental i la va dividir es dues meitats irreconciliables : cristians protestants o reformadors i cristians catòlics.

Martí Luter: va iniciar la Reforma

Lleó X , va combatre la Reforma i va excomunicar a Luter

CAUSA DE LA REFORMA
LA CRISI DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA
(DESPRESTIGI DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA)

Les altes jerarquies vivien envoltades de luxes i riqueses. On estava la pobresa evangèlica que predicava Jesús? Relaxament dels costums i de la moral

Absència de formació i de vocació de gran part del clergat

Venda d’alts càrrecs eclesiàstics o el nomenament per a estos càrrecs de familiars.

Venda d’indulgències
Perdó dels pecats mitjançant la compra d’un document anomenat indulgència que emetia el papa.

ALEXANDRE VI RODERIC DE BORJA CÈSAR BORJA

CÈSAR BORJA VA SER NOMENAT PEL SEU PARE, EL PAPA ALEXANDRE VI, ARQUEBISBE DE VALÈNCIA ALS 17 ANYS I UN ANY DESPRÉS VA ASSOLIR LA DIGNITAT DE CARDENAL.

LA REFORMA LUTERANA

L’ARTIFEX

LA CAUSA QUE VA PROVOCAR LA RUPTURA

RESPOSTA DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA
•DIÀLEG (DIETES) •EXCOMUNIÓ I PERSECUCIÓ.

NOVA DOCTRINA RELIGIOSA

RÀPIDA EXPANSIÓ DE LA NOVA DOCTRINA

LES 95 TESIS LUTER REBUTJA LA VENDA D’INDULGÈNCIES DESTINADA AL PAGAMENT DE LES OBRES DEL VATICÀ.

Per què el papa (Lleó X Mèdici) que posseeix una riquesa més gran que la de molts grans rics, no edifica almenys la basílica de Sant Pere amb els seus propis diners, en comptes de fer-ho amb els dels propis fidels? Les indulgències , per les quals els predicadors prometen grans mèrits, no en tenen sinó un , el de lliurar diners. Cal ensenyar als cristians que el qui dóna als pobres o presta als necessitats actua millor que el qui compra indulgències. 95 TESIS 31 OCTUBRE 1517 WITTENBERG.

LUTERANISME VS CATOLICISME

LUTERANISME. Les persones se salven per la fe i no per les obres.

SALVACIÓ

CATOLICISME. La salvació s’aconsegueix per la fe i les bones obres

PAPER DELS SACERDOTS

LUTERANISME. Defensa el sacerdoci universal. Els creients es relacionen directament amb Déu per l’oració. Per tant els sacerdots són simples consellers i no intermediaris entre Déu i els fidels. CATOLICISME. Defensa el protagonisme dels sacerdots com intermediaris entre Déu i els fidels. LUTERANISME. Defensa la lliure interpretació de la Bíblia. La interpretació de la Bíblia queda a càrrec de la consciència individual de cada creient. CATOLICISME. Només l’Església pot interpretar la Bíblia.

INTERPRETACIÓ DE LA BÍBLIA

LA BÍBLIA COM A FONT DE LA VERITAT

LUTERANISME. L’única font de veritat pel luteranisme es la Bíblia. D’acord amb aquesta forma de pensar, Luter va proposar la supressió de totes les institucions i cerimònies religioses l’origen de les quals no es trobés a la Bíblia (per exemple, el culte a la Verge i als Sants, i els ordres monàstics).
CATOLICISME . La Bíblia es la base de la doctrina però s’ha de completar amb la Tradició: - Creences i pràctiques que se remunten als primers temps de l’Església i van se propostes pels Pares de l’Església. Els Pares de l’Església són un grup de escriptors i bisbes dels primers segles del cristianisme i els seus escrits són fonamentals per a la doctrina catòlica. (SANT JERÒNIM, SANT AGUSTÍ )

CULTE A LA VERGE I ALS SANTS

LUTERANISME. Van suprimir el culte a la Mare de Déu i als sants.
CATOLICISME. Defensa el culte a la Mare de Déu i als sants.

SAGRAMENTS

LUT. Dels set sagraments només dos son vertaders: el baptisme i l’eucaristia.

CATÒLICS. Hi ha set sagraments

ORGANITZACIÓ DE L’ESGLÉSIA

LUT. Nega l’ autoritat del papa, acaba amb la jerarquia i elimina els ordes religiosos. Les possessions de l’Església passen al poder civil (reis, prínceps) CATÒLICS. Afirmen el poder del papa, l’organització jeràrquica.

RÀPIDA EXPANSIÓ
1.- PER QUÈ LA RÀPIDA EXPANSIÓ? PER QUÈ LA PROTECCIÓ INICIAL DE ALGUNS PRÍNCEPS ALEMANYS?
2.- PER ON ES VA DIFONDRE EL LUTERANISME?

ALTRES MOVIMENTS DE REFORMA

CALVINISME
JOAN CALVÍ DOCTRINA PREDESTINACIÓ ORIGEN I DIFUSIÓ: Doctrina determinista religiosa que sosté que l’home se salva o condemna segons decideixi la lliure, omnipotent i eterna voluntat divina.

Doctrina de la salvació, la qual enfatitza que l'home és incapaç d'afegir res per a obtenir la salvació, i que només Déu és l'iniciador de tota la salvació, en tots els seus períodes;. La doctrina calvinista és, doncs, una doctrina del monergisme (del grec mono que vol dir "un" i ergon que vol dir feina); és a dir, que la salvació no és un esforç cooperatiu entre Déu i l'home, sinó que depèn completament de Déu.

ANGLICANISME
•ARTIFEX
•CRONOLOGIA DE LA RUPTURA: 1534 L’ACTA DE SUPREMACIA SE SEPARÀ DE ROMA IES VA AUTOPROCLAMAR CAP SUPREM DE LA NOVA ESGLÉSIA. • CAUSA DE LA RUPTURA • IMPLANTACIÓ DE L’ANGLICANISME. • DOCTRINA -Dos sagraments - Salvació per la fe - Nega el culte a la verge i als sants • ORGANITZACIÓ - Manté l’estructura jeràrquica: bisbes , arquebisbe - Màxima autoritat és el rei. - Fastuositat de les cerimònies religioses.

ANGLICANISME

EXECUTADES PER ADULTERI

ESGLÉSIA ANGLICANA
ARQUEBISBE DE CANTERBURY MÀXIMA AUTORITAT ESPIRITUAL DE L’ESGLÉSIA ANGLICANA

Rowan Wiliams arquebisbe fins al 2012.

CONTRAREFORMA (CONTRARREFORMA)
1.-Concepte i objectius

2.-Instruments de la Contrareforma

A) Concili de Trento 1545-63 - Concili: assemblea formada per alts càrrecs de l’Església, a fi de decidir en qüestions eclesiàstiques. - Decisions relacionades amb la doctrina. - Decisions relacionades amb la formació. - Decisions relacionades amb la disciplina i la moral del clergat: vida exemplar i guardar el celibat, obligacions dels bisbes a residir en les seues diòcesis. - Decisions relacionades amb l’extensió de la fe. - Decisions relacionades amb la difusió del protestantisme B) Companyia de Jesús.

Companyia de Jesús
El pes major de la Contrareforma i la lluita contra el protestantisme va correspondre a un nou ordre, la Companyia de Jesús, fundada el 1540 pel basc Ignasi de Loiola. A diferència de la resta d’ordres religiosos, aquest ordre es va caracteritzar per estar organitzada a la manera d’un exèrcit, per la rígida disciplina interna, per la seva dependència directa del Papa i per viure de la societat civil per tal d’augmentar la seua eficàcia.

COMPANYIA DE JESÚS

FRANCESC I ÉS MEMBRE DE LA COMPANYIA DE JESÚS. JESUÏTA

Companyia de Jesús
Per què els jesuïtes van ser un eficaç instrument de la Contrareforma? Els seus objectius fonamentals van ser la propagació de la fe i la lluita contra el protestantisme, i els seus principals mitjans d’acció van ser: la predicació, la confessió (molts jesuïtes van ser confessors dels monarques, fet que els va permetre d’acomplir un important paper polític), les missions (que es van estendre per Amèrica, Àfrica i Àsia) i l’ensenyament (els jesuïtes van fundar col·legis força eficients, dirigits sobretot a la formació de les capes superiors de la societat).

Ignasi de Loiola 1491-1556

CONSEQÜÈNCIES
1.- Divisió d’Europa en dos blocs religiosos antagònics
2.-Guerres de religió. 3.- Intolerància - Miguel Servet. Mor per expressar les seues idees. - A Espanya

GUERRES DE RELIGIÓ

CARLOS V EN LA BATALLA DE MÜHLBERG TIZIANO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful